I dette sommernummer kan du læse den spændende artikel "Når forandring og udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I dette sommernummer kan du læse den spændende artikel "Når forandring og udvikling"

Transkript

1 Kære Læser I dette sommernummer kan du læse den spændende artikel "Når forandring og udvikling skal give mening - om evnen til at anlægge kommunikationsperspektivet" af Partner Pernille Jackson samt læse at Bettina Clement, co-founder og direktør for The Coaching Company og Master Certified Coach fra ICF er blevet valgt som censor for International Coach Federation (ICF). Vi skal også ønske tillykke til Koncern IT-direktør, Danfoss/ Executive Coach Kenneth Egelund Schmidt, der for nylig er blevet kåret som årets CIO. Endelig vil vi på lidt udansk facon fejre at vores nye bog om Coaching Baseret Ledelse af Bestyrelsesformand og co-founder Jesper J. Elling på den første uge har solgt mere end 1000 eksemplarer. Det synes vi faktisk er flot. Sidst men ikke mindst skal I selvfølgelige ikke snydes for datoer på vores åbne uddannelser og gode links. God læsning og god sommer De bedste hilsner The Coaching Company Indhold 1. Artikel: Når forandring og udvikling skal give mening - om evnen til at anlægge kommunikationsperspektivet af Partner Pernille Jackson)

2 2. Koncern IT-direktør, Executive Coach Kenneth Egelund Schmidt valgt som årets CIO 3. Bogen Coaching Baseret Ledelse solgte på den første uge mere end 1000 eksemplarer 4. MCC fra ICF & co-founder og direktør Bettina Clement, The Coaching Company er valgt til nordisk censor for International Coach Federation 5. Gode links og bøger. Når forandring og udvikling skal give mening - om evnen til at anlægge kommunikationsperspektivet - af Partner Pernille Jackson Vi kan overordnet tænke, at kernen i Coaching Baseret Ledelse (CBL ) er at udvikle og optimere individets, teams og organisationens handlerepertoire blandt andet gennem to væsentlige samtidige processer nemlig: Meningsskabelse Koordination af handlinger og adfærd Vi må se dem som sammenhængende, for der kan ikke være nogen mening uden handling, og ingen handling uden mening. Når vi anlægger kommunikationsperspektivet, forudsætter vi, at mennesker skaber mening: de spørgsmål som i denne sammenhæng er interessante og nyttige drejer sig om Hvilken mening bliver skabt i givne situationer

3 Hvordan dannes denne mening og Hvordan påvirker denne mening det liv, den er med til at skabe Når vi anlægger kommunikationsperspektivet, spørger vi: Hvad gør vi i vores kommunikation?, Hvordan gør vi det? Og Hvordan kan vi gøre det bedre? Set i relation til ovenstående spørgsmål betyder det, når vi skal skabe bedre udviklings- og forandringsprocesser må vi have øje for at skabe tilstrækkelig mening til at vi kan koordinere i praksis - så folk i et team og i en organisation kan gå videre sammen - at de ved så at sige "how to go on". En forandringsproces kommer nemlig ikke længere end dertil, hvor det enkelte menneske kan følge med og er parat til at gå. Når vi som udgangspunkt tænker at coaching befinder sig i sprogets og kommunikationens univers, så bliver sproget og evnen til at stille intelligente spørgsmål en vigtig ledelsesmæssig kompetence. Traditionelt når vi tænker på en, der ved noget, tænker vi på den pågældendes evne til at udsige noget om noget, frem for på evnen til at stille spørgsmål. Vi er optaget af dette paradigmeskift - at gå fra at udsige noget til at stille spørgsmål, som en væsentlig pointe, når udviklings- og forandringsprocesser skal optimeres, både når vi taler på individniveau og når vi taler om teams og større organisationer. Det er vores klare opfattelse, at vi fra tid til anden skal tænke over det paradigme, vi anvender i vores arbejde med at skabe gode og effektive udviklings- og forandringsprocesser - store som små. Det valg vi har, drejer sig ikke om, hvorvidt vi skal have et paradigme eller ej, men om hvilket paradigme, vi skal have. Altså hvilket paradigme skal vi have eksplicit eller ej, når det drejer sig om at handle "klogt" i

4 udviklings- og forandringsprocesser. Der er udarbejdet en del forskning som faktisk understøtter dette med at stille spørgsmål. "Hjernen er langt mere aktiv, når den der formulerer svaret på en udfordring eller et problem end når andre fortæller en, hvordan problemet skal løses - og denne proces opnås bedst ved til stadighed at stille spørgsmål" og "Effektiviteten i gennemførelsen af enhver form for forandring opnås ved gennem spørgsmål til medarbejderne at få dem til at komme med deres egne forslag til ændringer og løsninger på problemerne" ref: www. cio.com psykolog Chrisstopher Koch. Når vi anlægger kommunikationsperspektivet har vi til hensigt at behandle de problemer og udfordringer der forekommer i vores organisatoriske verdener, på et andet niveau end hvorpå de opstod - også selv om det indebærer, at vi må udvikle en række usædvanlige evner og muligheder. Når vi i CBL taler om at stille spørgsmål, taler vi om en undersøgelsesform - ikke om en grammatisk sætningsform: spørgeformen. Alle kan læse og fremsige spørgsmål, men det er ikke alle der i den forstand vi anlægger i CBL, der kan stille dem som led i en egentlig undersøgelse, som skaber refleksion, læring og fremdrift. Det kræver øvelse og behændighed. Argyris sammenligner - at stille de rigtige spørgsmål - med at spille et godt parti tennis. Det er i princippet ganske enkelt, men tager lang tid at nå til mestring af denne færdighed. Mening og meningsskabelse Og hvad betyder det egentligt? - kunne man fristes til at tænke. Det betyder ganske enkelt, at alt vi som mennesker er en del af handler om at skabe mening: Hvad har vi

5 gang i, hvordan kan jeg forstå dette? Koordination af handlinger og adfærd Dernæst betyder det, at vi alle lever i en verden i hvilken, der på ethvert givent tidspunkt er en primær overvejelse, som går på: Hvad skal jeg, må og må jeg ikke gøre? Et såkaldt lokalt sprogspil for, hvordan vi koordinerer vores handlinger og adfærd i de forskellige organisationer, som vi er en del af. Et lokalt sprogspil, der rummer forventninger til, hvad der skal ske, hvilke roller der skal udfyldes af hvem og på hvilken måde og hvad mon mit særlige bidrag er? Vi handler altså på baggrund af vores forståelse af situationen og ved at bringe regler i anvendelse. Disse regler sætter os i stand til at handle hensigtsmæssigt og passende. Koordinering vanskeliggøres fx ved konflikter, hvor parternes forståelser og regler ofte ikke er overensstemmende. Der er i så fald divergerende logikker i spil om mening og handling. God kommunikation handler ikke så meget om at afkode hinanden rigtigt, men derimod om at koordinere vores handlinger på måder, så vi skaber sociale verdener, hvor vi kan leve og interagere med hinanden med værdighed og glæde. Det lyder flot, men næppe til diskussion. Idealet er ikke nødvendigvis konsensus og meningsfællesskaber, men snarere indsigt, forståelse, respekt og derigennem hensigtsmæssig koordination af vores handlinger. Ved koordination forstås at vores opmærksomhed er rettet mod måder, hvorpå handlinger griber ind i hinanden og skaber mønstre og over tid sætter en diskurs for hvordan vi fx taler om forandringer, god ledelse mv. Vi har fokus på relationer og mønstre og frem for

6 alt kommunikation og sprog - som jo rekursivt er kontekster for hinanden med implikative kræfter - altså de påvirker gensidigt hinanden. De historier vi fortæller om os selv og hinanden er afgørende for, at vi efterfølgende kan handle. Hvis vi kan udvikle redskaber og begreber, som kan tydeliggøre sprækker og åbninger i vores kultur og i vores samtaler og øge vores bevidsthed, vil de hjælpe os til at finde forgreningspunkter og til at handle klogt i disse punkter. Forgreningspunkter og "efterliv" Forgreningspunkter er øjeblikke, som forandrer verden. Den verden vi lever i, er en verden, vi selv er medskabere af gennem vores praksis og handlinger, og gennem vores sprog og sprogspil samt gennem de historier vi fortæller om os selv og hinanden. Der er altid forgreningspunkter i et hvert handlingsforløb, hvor det er muligt at handle anderledes. De valg vi træffer, og de handlinger vi dernæst udfører, er medskabere af den verden, hvori vi efterfølgende kommer til at leve. Enhver samtale har et efterliv. Vores sociale og organisatoriske verdener opstår, skabes og genskabes som en løbende proces gennem de samtaler, vi indgår i og de historier det bliver til. Så et fokus for at skabe bedre udviklings- og forandringsprocesser er at se på de samtaler herunder sprog og sprogspil, der udfoldes i en forandringsproces. Opsummering For at skabe bedre forandringsprocesser er vi ikke bare nødt til at ændre, men også forbedre vores kommunikationsmønstre omkring forandringsprocesserne. Kommunikation som et dobbelsidet fænomen, der består af "menings- og betydningsdannelse" og

7 "handlingskoordination". Hvilke nyttige handlemåder kunne vi udvikle i udfordrende situationer, hvis vi undersøgte situationen nærmere og stillede spørgsmål som: Hvad er det, vi gør sammen? Hvordan gør vi det? Hvad bliver vi, når vi gør det? Hvordan kan vi gøre det bedre? I teorien er der ingen forskel på teori og praksis. Men i praksis er der! Referencer: Artikel i børsen Executive fredag d. 8. december 2006 "Kommunikation og skabelse af sociale verdener" W. Barnett Pearce Kendt coachende leder udnævnt til Danmarks bedste CIO Koncern IT-direktør og Certificeret Executive Coach Kenneth Egelund Schmidt fra Danfoss er netop blevet kåret til Danmarks bedste CIO. Udnævnelsen foretages af IDG (Computerworld) og Dansk IT. Juryen består blandt andre af repræsentanter fra Nykredit, Danske Bank, Grundfos, CBS m.fl. Kenneth er som leder en pioner indenfor coaching. Han deltog på en af de første uddannelser hos The Coaching Company og har stået i spidsen for implementering af Coaching Baseret ledelse i Danfoss IT. Kenneth er medlem af vores Executive Advisory Board og er i øvrigt også med i den nye bog. Stort tillykke til Kenneth. Bogen Coaching Baseret ledelse solgte på den første uge mere end 1000 eksemplarer

8 Onsdag den 20. juni 2007 udkom den længe ventede bog "Coaching Baseret Ledelse " af Bestyrelsesformand og co-founder af The Coaching Company, Jesper J. Elling. Allerede på den første uge solgte bogen mere end 1000 eksemplarer. Er du interesseret i at købe bogen kan du sende en mail til: eller bestille den online på Datoer for åbne uddannelser i Coaching Baseret Ledelse Executive Coach uddannelsens næste hold Hold 20 - August 2007: Modul #1: august 2007 Modul #2: september 2007 Modul #3: oktober 2007 Modul #4: november 2007 Certificering: december 2007 Hold 21 - OBS! Afholdes i Århus: Modul #1: 9. oktober 2007 Modul #2: november 2007 Modul #3: december 2007 Modul #4: januar 2008 Modul #5: februar 2008 Certificering: marts 2008 Hold 22 - November 2007:

9 Modul #1: 6. november 2007 Modul #2: november 2007 Modul #3: januar 2008 Modul #4: februar 2008 Modul #5: marts 2008 Certificering: april 2008 Er du interesseret i at vide mere om Executive Coach uddannelsen kan du læse mere på eller kontakte Partner Peter Hjermind, The Coaching Company på telefon eller på Coaching Baseret Projektledelse Modul #1: august 2007 Modul #2: september 2007 Modul #3: oktober 2007 Certificering november 2007 Er du interesseret i at vide mere så kontakt Senior Coach og underviser Kim Dahlberg på eller på Datoer for nye coachinguddannelse Modul #1: 31. oktober - 1. november 2007 Modul #2: november 2007 Modul #3: 10. december 2007 Er du interesseret i at vide mere om den nye coachinguddannelse kan du læse mere på eller kontakte CEO & Managing Partner Pia Porse Wett Jørgensen, The

10 Coaching Company på telefon eller på Bettina Clement, The Coaching Company er blevet valgt som nordisk eksaminator for ICF International Coach Federation Bettina Clement, MCC, Co-founder og direktør, The Coaching Company er af ICF - International Coach Federation* - blevet udnævnt som nordisk eksaminator. Det betyder at hun vil være censor for flere af de nordiske ledere og konsulenter, som vil søge de mest anerkendte akkrediteringer/certifikater som coachende leder/coach i verden gennem International Coach Federation (ACC, PCC, MCC). Endvidere varetager hun for International Coach Federation også rollen som eksaminator/censor vedr. standarder for nordiske coachinguddannelser. * The International Coach Federation (ICF) is the largest worldwide resource for business and personal coaches, and the source for those who are seeking a coach. The ICF is a nonprofit, individual membership organization formed by professionals worldwide who practice business and personal coaching. ICF has more than members in 80 countries. Gode links og bøger Er du interesseret i at blive akkrediteret som ACC, PCC eller MCC (Master Certified Coach) hos International Coach Federation - den største organisation i verden inden for coaching og uddannelse af coaches og ledere, så læs mere om kravene på: coachfederation.org/icf/

11 Det med småt Nyhedsbrevet udgives af The Coaching Company, Ny Strandvej 21, 3050 Humlebæk Du kan let tilmelde eller framelde dig nyhedsbrevet. Gå ind på Kontaktinformation Har du kommentarer eller ønsker til nyhedsbrevet er du velkommen til at kontakte CEO & Managing Partner Pia Porse Wett Jørgensen; The Coaching Company

EXPANDs grundlæggende coachuddannelse

EXPANDs grundlæggende coachuddannelse EXPANDs grundlæggende coachuddannelse Danmarks første ICF ACSTH godkendte coachuddannelse Vores grundlæggende coachuddannelse henvender sig til dig, der stiller krav til din uddannelse: den skal være professionelt

Læs mere

Ledelsesbaseret coaching af Lone Hersted & Carsten Hornstrup

Ledelsesbaseret coaching af Lone Hersted & Carsten Hornstrup Ledelsesbaseret coaching af Lone Hersted & Carsten Hornstrup I dag bliver en leder i høj grad målt på de resultater, som han/hun skaber gennem andre det vil sige gennem sine mellemledere og medarbejdere

Læs mere

Controlleren som coach: Om dialog og godt samarbejde i økonomifunktionen

Controlleren som coach: Om dialog og godt samarbejde i økonomifunktionen Controlleren som coach: Om dialog og godt Controlleren som coach: Om dialog og godt samarbejde i økonomifunktionen af Michael Stig Ørbech, michael@wisdompioneer.dk og Lars Borgmann, lars@wisdompioneer.dk,

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes.

På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes. Domæneteorien På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes. Fra en artikel: Gensyn med domæneteorien af Jacob Storch, Thorkil Molly

Læs mere

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING Styrkebaseret Coaching din vej til resultater Udvikling af dine styrker og talenter Skab resultater gennem dine medarbejdere Certificeret coach Kend dine styrker og unikke

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kort om coaching. som udviklings- og ledelsesværktøj

Kort om coaching. som udviklings- og ledelsesværktøj Kort om coaching som udviklings- og ledelsesværktøj Artikel skrevet i 2007af Michael Stig Ørbech og Lars Borgmann 1 Coaching har i løbet af det seneste årti bredt sig som en løbeild i danske virksomheder

Læs mere

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 SYS T E M I S K S O C I A L KO N S T R U K T I O N I S T I S K A N E R K E N D E N D E S T Y R K E B A S E R

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! November måned er jubilæumsmåned. Jeg fejrer mit 10 års jubilæum med bogen: I den gode ledelses tjeneste. Du kan hele

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009)

Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009) Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009) den 09-03-2012 kl. 10:07 Søren Moldrup side 1 af 15 sider Forord Forfatternes overordnede ambition med bogen er at udfolde en systemisk forståelse af coaching på

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Allerførst vil jeg gerne slå et slag for min nye undersøgelse om ledergruppen anno 2013. Jeg håber, at du også vil bruge

Læs mere

LEDERUDVIKLING. Kom bedst fra start som ny leder. Styrk din position som erfaren leder. Skab resultater med og gennem andre. Tag afsæt i dine styrker

LEDERUDVIKLING. Kom bedst fra start som ny leder. Styrk din position som erfaren leder. Skab resultater med og gennem andre. Tag afsæt i dine styrker Kom bedst fra start som ny leder Fra kollega til leder 1 dag Nyudnævnt leder 3 dage Styrk din position som erfaren leder Ledernes Leadership Programme 8 dage Coachuddannelse for ledere 15 dage 12 Master

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Mette Haxholm Daugaard EAL Afsluttende eksamensprojekt 1-06-2012 Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken 1. juni 2012 Indhold 1. Indledning... 1.1.

Læs mere

De tre domæner en guide for kontekstnavigatører

De tre domæner en guide for kontekstnavigatører De tre domæner en guide for kontekstnavigatører Arbejdspapir af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S og Asbjørn Molly, ATTRACTOR A/S Humberto Maturana, chilensk biolog og systemisk stifinder, henkastede på

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! Vi foretager hele tiden valg. Nogle gange står valget, om vi fortsat har lyst til at være ansat i virksomheden, vi

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Artikel i Psykologi nr. 2 2013 om uddannelsen Coaching i Organisationer - CoachingManagement

Artikel i Psykologi nr. 2 2013 om uddannelsen Coaching i Organisationer - CoachingManagement Artikel i Psykologi nr. 2 2013 om uddannelsen Coaching i Organisationer - CoachingManagement Se mere om uddannelsen på www.orsted.dk og www.orsted.dk/coachingmanagement Vi har også et hold for ledige med

Læs mere

Introduktion. Foto: Scanpix

Introduktion. Foto: Scanpix Kapitel 1 Introduktion»Vi skal lige have styr på de ordrer til i morgen,«siger Lars, der er salgschef i Inventarforum A/S.»Ja,«svarer Victor, der er en ung, nyansat salgsassistent, mens han har travlt

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt 1 Indhold Forord Af John Mortensen Indledning Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj. Af Anette Thulin Coaching af Ledere et udviklingsperspektiv. Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret

Læs mere

PROFESSION PÅ SPIL. Om medlemsservice og medlemsskabelse. - En kvalitativ undersøgelse

PROFESSION PÅ SPIL. Om medlemsservice og medlemsskabelse. - En kvalitativ undersøgelse PROFESSION PÅ SPIL Om medlemsservice og medlemsskabelse - En kvalitativ undersøgelse Dansk Psykolog Forening maj 2015 1 INDHOLD FORORD s. 4 Baggrund Projektets organisering Etiske overvejelser Tak SUMMARY

Læs mere