Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det"

Transkript

1 G u i d e t i l u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e t D a n s M u s i k k e n k l a s s e 6 6 er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det i musik og idræt store dansekendskab, men som gerne vil undervise i dans. Materialet er udarbejdet til undervisning i musik og idræt fra 2. til 5. klasse med afsæt i folkeskolens Fælles Mål. 1

2 Musik og dans er tæt forbundet. Den musikalske oplevelse danner billeder og følelser, der kan omformes til bevægelser og udtryk. Oplevelsen af dans kan også skabe musik. Det kreative samspil mellem krop, musik, dans og bevægelse udfordres, når man danser til musik. Ligesom motorik, rytmik, rum- og kropsbevidsthed også udforskes. Et alsidigt læringsrum Materialet inviterer til et alsidigt og kreativt læringsrum, hvor eleven undersøger og udvikler kroppens bevægelsespotentiale alene og i fællesskab. Den personlige udvikling styrkes gennem kreativt og fysisk arbejde i konkrete opgaver. Eleverne er aktive medskabere og indgår i nye, fysiske relationer med deres klassekammerater. De lærer at forstå sig selv, andre og verden gennem kroppens bevægelser. videreformidler ikke fastsatte dansetrin eller bestemte stilarter inden for dansen. Derimod slår det forskellige stemninger, arbejdsmetoder og bevægelseskvaliteter an i to universer, som du og dine elever kan være med til at videreudvikle. De to universer hedder: Sydens Vingesus og Storbyliv. Sydens Vingesus S t o r b y l i v Til hvert univers er der tilknyttet forskellige bevægelseskvaliteter og musikgenrer. I Sydens Vingesus kan dine elever arbejde med de mere bløde bevægelser til lyden af salsamusik, som har en stærk rytmisk accentuering, der kan skabe et organisk udtryk. I Storbyliv skal eleverne arbejde med deres rumlige fornemmelser i forhold til hinanden til technomusikkens staccato-rytme. 2

3 A, B og C Sydens Vingesus og Storbyliv er delt op i tre niveauer: A, B og C. Niveau A er en introduktion, hvor bevægelseskvaliteterne og musikken præsenteres igennem forskellige lege og strukturer. Niveau B er et eksperimentarium, der udfordrer elevernes fantasi og bevægelsesmuligheder igennem udvikling af fraser. Endelig kan eleverne prøve kræfter med forskellige koreografiske værktøjer på niveau C, som fungerer som et værksted. Hvert niveau svarer til en dobbeltlektion og er bygget op sådan her: 6 A Introduktion (dobbeltlektion) l Rejs ind i universet l Opvarmning l edelen l Refleksion Eksperimentarium 6B (dobbeltlektion) l Opvarmning l Fraseudvikling l Visning og refleksion 6C Værksted (dobbeltlektion) l Opvarmning l Koreografiske værktøjer l Visning og refleksion 3

4 6 Hvordan gør jeg? kan bruges til kortere eller længere forløb, alt efter hvordan du vælger at sammensætte din undervisning. Hvert forløb finder du i en separat pdf som denne. Vi anbefaler, at du følger rækkefølgen A, B og C, og at du færdiggør et univers, før du fortsætter med et nyt. Sydens Vingesus og Storbyliv har samme struktur, men med varierede øvelser, så det bliver nemt for dig at gå videre med et nyt univers, når I har prøvet et. Hvis du har lyst til at bruge tre dobbeltlektioner af din idræts- eller musikundervisning på at undervise i, så kunne du altså lave følgende forløb: Sydens Vingesus A: Introduktion, B: Eksperimentarium og C: Værksted. eller 6 Storbyliv A: Introduktion, 6 B: Eksperimentarium og C: Værksted. et nyt univers. Du kan også fortsætte til niveau B og C, hvis du har tiden til det. Flere dobbeltlektioner Hvis du har flere dobbeltlektioner til rådighed, kan du også begynde på niveau A i 4

5 6 Hvordan organiserer du dansen? I dette materiale præsenterer vi nogle måder at organisere danseundervisningen på. Med en hel skoleklasse af energifyldte elever kræver det, at du som underviser er klar i din måde at strukturere undervisningen på. Vi har valgt fire forskellige strukturer, som går igen i begge temaer. Der findes mange flere, men erfaringerne viser, at du med disse fire strukturer kan skabe både fokus og dynamik i undervisningen. bevæge sig sammen. 6 6 Cirklen er god, når du vil have fælles opmærksomhed, og der skal indlæres præcise bevægelser. Par er en overskuelig start til udveksling af idéer og det kreative arbejde. Rundt i rummet giver frihed til den enkelte, men kræver, at der kommer regler for, hvordan man skal Rækker er en overskuelig måde at organisere dansen på i rummet det skaber overblik. 5

6 6 Metode har en kreativ, problemløsende og induktiv tilgang til undervisning i dans i musik og idræt. Materialet består af en række værktøjer, der nemt kan omsættes i praksis. Opgaverne varierer i form nogle er bundne, og nogle er mere åbne. Hvert niveau er stort set bygget op efter strukturen: opvarmning, udvikling af dansemateriale, visning og refleksion. Denne struktur giver en overskuelig og organisk måde at arbejde med dans på. Eleven får på denne måde mulighed for i hver undervisningslektion at prøve, skabe, vise og reflektere over dansen. Visning 6 handler i høj grad om kommunikation, nærmere bestemt kropslig kommunikation. Når dine elever viser dansen for andre, styrkes deres kropsbevidsthed, selvtillid og evnen til at kommunikere et budskab. Eleverne kan fremvise dansen for deres familie, venner eller andre klasser på skolen. En af dansens kvaliteter er, at den kan vises frem og give betragteren en sanselig oplevelse. Tværfaglig dans Et tværfagligt forløb med fag som f.eks. historie, 6 billedkunst og dansk er oplagt. Her kan musik og dans blive omdrejningspunkt for forskellige litterære, historiske og billedkunstneriske emner. Vi har ikke angivet konkrete forslag i materialet, men vejleder dig gerne, hvis du kontakter os. Endelig kan du selv bygge videre på materialet med andre musikgenrer og bevægelseskvaliteter. Musik Til hver øvelse fremgår en specifik musikhenvisning, der gør det muligt for dig at downloade musikken fra diverse musikportaler. Hvis du har problemer med at finde musikken, kan du i reglen bruge salsamusik til Sydens Vingesus og technomusik til Storbyliv. 6

7 Fælles trinmål Her kan du se de trinmål for idræt og musik i klasse, som passer til forløbene i. Med andre ord så opfylder du de Fælles Mål for undervisning i dans og musik, hvis du vælger at omsætte dette materiale til praksis. Idræt Trinmål 2. klasse Anvende rytmiske bevægelser til forskellige musikformer. Udtrykke forskellige figurer kropsligt. Kende til kroppens reaktion på fysisk aktivitet. Trinmål klasse Anvende trin, hop, spring, balance, drejning, sving og bøjning. Anvende planer, rum, retning, tid, impuls og bevægelsesudslag med og uden musikledsagelse. Kende opvarmningens formål og udførelse. Musik Trinmål 2. klasse Musikforståelse. Udtrykke oplevelse af musik i ord, billeder og bevægelse. Udtrykke elementer i et musikstykke i leg og dramatisering. Kende forskel på puls og rytme. Forstå, at der er forskellige musikgenrer. Forstå, at musik bruges i mange sammenhænge. Trinmål 4. klasse Musikforståelse. Lytte opmærksomt til musik med tydelige karakteristika. Udtrykke oplevelse af musik nuanceret og bevidst i ord, billeder og bevægelse. Vise kendskab til musikeksempler, som repræsenterer et genre- og stilmæssigt varieret repertoire, og nogle centrale skikkelser med tilknytning til den valgte musik. Samtale om musikkens funktion i forskellige sammenhænge, bl.a. ved fester og religiøse handlinger og i medier. ens andre kvaliteter Ud over Undervisningsministeriets trinmål til folkeskolen har dansen en række andre kvaliteter. Når børn danser alene og sammen med andre, opnår de personlige og sociale kompetencer. De lærer at opleve kropsligt, være sanseligt nærværende og at sætte ord på deres kropslige og musikalske oplevelser. en giver også dine elever en mulighed for at indgå i æstetiske læreprocesser for at være kreative på en helt ny måde. 7

8 Rigtig god fornøjelse med! Med venlig hilsen ekonsulenterne i ens Hus 6 6 Vidste du, at foreningen i Uddannelse har lavet et udkast til en læreplan, der behandler dansen som et kunstnerisk, socialt og kulturbærende fag i grundskolen? Målet med denne læreplan er både at specificere dansens kerneområde og at vise muligheder og give inspiration. Læreplanen kan rekvireres på: Vi vil meget gerne have feedback på materialet. Det kan du sende til: Med deler ekonsulenterne i ens Hus nu ud af mange års erfaring med undervisning i dans for børn og unge i et let anvendeligt materiale. En gruppe mennesker inden for dans og undervisning har sammen udarbejdet dette materiale: epædagog Sanne Nottelmann, Ulla Hahn Ranmar og Poul Vestergaard fra Skoletjenesten, kunsthistoriker Ida Leisner, folkeskolelærer og danser Malene Hertz og Cecilie Sommer, dansekonsulenterne Anna Katrine Korning og Ulla Gad samt kulturformidler Thilde Maria Kristensen. er et led i formidling af dans gennem ordningen for Børn, der er støttet af Statens Kunstråd. ekonsulenterne i ens Hus / Skoletjenesten Layout: Skoletjenesten/Marianne Bisballe. Tak til: i Uddannelse samt alle de dansere, der har inspireret os undervejs

9 6 A: Storbyliv Du har valgt at undervise i niveau A, som er en introduktion til dansetemaet Storbyliv. Niveau A svarer til en dobbeltlektion. Hvis du skal undervise i idræt og har to klasser på én gang, så kan det være en god idé at dele holdet op i to. Vi anbefaler, at du først læser guiden til, som fortæller dig lidt om, hvordan materialet er bygget op. Niveau A består af: 1. Rejs ind i universet. 2. Opvarmning: Cirkelpuls Tre dansedele: Mylder på Hovedbanegården, Street Slang og Skub til taget! 4. Nedkøling og refleksion. Beskrivelse og formål med niveau A I universet Storbyliv kan dine elever forestille sig, at de bevæger sig rundt i en storby, hvor mennesker har travlt og bevæger sig hurtigt rundt i gaderne på vej til og fra arbejde. Det kan også være, at de slapper af og leger i byens parker. Inspireret af storbyens forskellige former for rum skal dine elever nu udforske deres rumlige kompetencer i forhold til hinanden. Eleverne kommer også til at arbejde med puls og rytme. De vil bl.a. bevæge sig til technomusikkens staccato-rytme og dermed opleve musikkens kvaliteter igennem krop og bevægelser. Opgaverne er organiseret som enten individuelt arbejde eller i par. I Storbyliv skal eleverne arbejde med: puls og rytme at gentage og lære bevægelser og mønstre forskellige hop at støde og slå ud i luften hurtige kontra langsomme bevægelseskvaliteter forskellige niveauer i rummet D a n s M u s i k k e n k l a s s e 1

10 A: Storbyliv 1. Rejs ind i universet Formål: En god introduktion til temaet Storbyliv er en skærpelse af elevernes forståelse af puls og rytme. Ved at lade eleverne mærke og lytte til deres egen puls og musikkens rytme fornemmer de musikken på deres egen krop. De vil også arbejde med at sætte ord på deres oplevelse af puls og rytme. Musik: Stampuhh!! af The Prophet vs Deepack, album: Stampuhh!! ØVELSE Trin 1 Bed eleverne stille sig i en cirkel, og stil spørgsmålet: Hvad er en puls og en rytme? Kroppen har forskellige former for puls som f.eks. hjertet, der banker, og vejrtrækningen. Mærk på hjertet eller på brystkassen for at mærke, hvordan pulsen er. Trin 2 Hvad sker der, hvis vi hopper i ½ minut og mærker efter igen? Trin 3 Tiden giver vi også en puls og en rytme (timer, minutter og sekunder). Forsøg at klappe hvert sekund. Trin 4 har en rytme, som vi også kan klappe. Tænd for musikken, og lad eleverne klappe forskellige taktslag. Brug andre kropsdele til at vise taktslagene. F.eks. hovedet, albuen eller fødderne. Trin 5 Afslut med en snak om, hvorvidt en storby har en puls og en rytme. Hvad er karakteristisk for dem, og hvor kan man opleve det? F.eks. på gaden, i metroen, i parker, på caféer etc. 6 2

11 A: Storbyliv 2. Opvarmning: Cirkelpuls Formål: Vi vil gerne have kropstemperaturen op, når vi skal arbejde med kroppen. Det gør os parate til at møde de udfordringer, der kommer. Samtidig skal eleverne lære at følge rytmen i musikken med simple bevægelser. Musik: Love To Infinity Survival Mix af Tor-Cheney-Nahana, album: Sacred Spirit ØVELSE Trin 1 Denne øvelse er opbygget efter følg mig-princippet, hvor du som lærer er den styrende i bevægelsestempo og skift. Trin 2 Eleverne sidder/står i en cirkel. Trin 3 Bed eleverne lytte til musikken og finde grundrytmen ved at klappe i hænderne. Denne grundrytme skal holdes hele øvelsen igennem. Trin 4 Sæt nye bevægelser i gang, når du kan se, at alle har fundet ind i rytmen og bevægelsen. Vælg simple bevægelser, som alle kan fange hurtigt, f.eks.: Klap i hænderne og på lårene. Klap foran og bag ved kroppen. Sid på hug og rejs jer. Rul underarmene rundt om hinanden. Tramp i gulvet. Gå fire skridt ind mod midten og fire ud igen. Hop, spark, stræk jer og frys i en stilling. Udfordring: Du kan lege med grundrytmen og lade bevægelsestempoet ændre sig. Lad f.eks. bevægelsen vare fire taktslag, (1-4), (5-8) eller (3-6), så det hele tiden ændrer sig. Når eleverne er fortrolige med øvelsen, kan du bede en af eleverne være bevægelsesleder. 3

12 A: Storbyliv 3.A Mylder på Hovedbanegården Øvelsen hedder Mylder på Hovedbanegården, fordi den tager udgangspunkt i den travlhed, man ofte oplever på Hovedbanegården i København i de travle timer. Nogle skal nå et tog og bevæger sig hurtigt og snørklet ind og ud mellem hinanden. Andre er lige ankommet med toget og skal videre ud i byen. Formål: Eleverne skal forholde sig til hinanden i rummet og samtidig bevæge sig til en fast rytme. Således udvides deres rumlige forhold til hinanden og selve det rum, de bevæger sig i. Eleverne udfordres med at finde på nye bevægelser og måder at bevæge sig i forhold til hinanden på. Tip! Denne øvelse kræver, at du guider eleverne igennem de forskellige trin med klare instruktioner, og gerne med billeder fra en travl banegård med masser af mennesker. Musik: Vita af Technoboy, The Very Best Of 2007, album: Hardstyle ØVELSE Trin 1 Tænd for musikken. Trin 2 Eleverne går rundt mellem hinanden på kryds og tværs i takt til grundrytmen. Eleverne må ikke røre hinanden og skal hele tiden udfylde de tomme rum. De har travlt, men har tid til at kigge hinanden i øjnene, når de passerer hinanden. Brug tid på at få etableret denne del af øvelsen. Trin 3 Eleverne skal fortsætte med at gå, men nu kun i lige linjer. Skifter man retning, skal det være et skarpt og præcist skift. Brug tid på at få eleverne til at bruge hele rummet. Trin 4 Lad eleverne tælle højt til 8, når de går (1-8). Skift af retning kan nu kun ske på tælling nummer 8. Trin 5 Fortsæt øvelsen, men lad eleverne skifte retning på tælling 4 og 8. Trin 6 Fortsæt, og lad nu eleverne selv bestemme, om de vil skifte retning på 4, 8 eller andre tællinger. Trin 7 Gentag trin 3-6. Nu skal eleverne bevæge sig i snoede, runde, bløde linjer. Derefter kan de skifte mellem de to måder at bevæge sig i rummet på. Trin 8 Fortsæt øvelsen, men nu skal eleverne fryse i en bevægelse over fire taktslag. Trin 9 Til sidst kan du lade eleverne afprøve alle variationer: lige linjer, snoede veje, skift retning og frys i en bevægelse. Udfordring: Med de større elever kan du lægge andre bevægelser ind i øvelsen. F.eks. et hop eller et rul på gulvet i stedet for kun et frys. Du kan også udfordre eleverne ved at gøre arealet, de kan bevæge sig på, mindre, når du kan se, at de har forstået opgaven. 4

13 3.B Street Slang A: Storbyliv Øvelsen hedder Street Slang, fordi du skal bruge slang fra storbyer som New York til at få eleverne til at skabe bevægelserne. Street Slang bliver således en form for kommandosprog. Formål: Denne øvelse skærper elevernes opmærksomhed og udvikler deres rumlige forståelse, samt deres evner til at skifte mellem forskellige bevægelseskvaliteter og niveauer i rummet. Tip! Som underviser skal du guide eleverne gennem øvelsen med klare kommandoer og demonstrere bevægelserne, før øvelsen sættes i gang. Vær opmærksom på, hvor mange kommandoer eleverne er i stand til at huske. Musik: Dirty Games af Black & White, album: Italian Hardstyle 11 ØVELSE Trin 1 Du skal først præsentere bevægelserne/kommandoerne for eleverne. Lad alle eleverne sige kommandoerne og gøre bevægelserne. Fortæl dem reglerne for legen/øvelsen, som er at følge dine kommandoer. Trin 2 Eleverne bevæger sig rundt i hele rummet og bruger principperne fra sidste øvelse med ikke at røre hinanden og med at bevæge sig i snoede eller lige linjer. Trin 3 Du vælger selv, i hvilken rækkefølge kommandoerne skal komme, og frekvensen i kommandoerne: Jump Et højt hop med to-bens-afsæt. Freeze Frys i en kantet form/figur på stedet. Kick it! Løb til det nærmeste hjørne og lav et spark i retning af hjørnet. Watch out! Duk dig, og gerne helt ned i hugstilling. Hot Smelt langsomt ned til gulvet, rul på gulvet, og rejs dig op igen. Sky Før langsomt armene strakte ud til siden og op over hovedet, imens du går ind mod midten af rummet. Go Stupid! Lad eleverne selv finde på en mærkelig bevægelse. Find selv på flere Tip! Hvis det er for svært med amerikansk slang, kan du nøjes med at sige kommandoerne på dansk. Hvis eleverne ikke kan huske kommandoerne, kan du demonstrere dem ved hvert kommandoslang. Du kan opfordre eleverne til at udforske dynamikken i bevægelserne ved at udføre dem med stor og/eller lille kraft. 5

14 3.C Skub til taget! A: Storbyliv Skub til taget! er en øvelse, der tager afsæt i det amerikanske udtryk race the roof, som bogstavelig talt betyder, at der danses, til taget letter. Øvelsen tager derfor udgangspunkt i, at eleverne er til en koncert, hvor der er rigtig mange mennesker. Der er ikke meget plads, og alligevel kan man ikke lade være med at bevæge sig til rytmen i musikken. Skub til taget! er en lille danse/hoppefrase. Formål: Denne øvelse skal lære eleverne at sætte bevægelser sammen til en lille bevægelsesfrase over 4 x 8 taktslag. De skal bevæge sig til grundrytmen i musikken, følges ad som gruppe og forholde sig til hinanden. Tip! Din opgave er som det første at give dem billeder på koncertstemning og den trange plads. Du skal starte øvelsen i en samlet gruppe, vise bevægelserne og arbejde med rytmen. Musik: Dust 2 Dust af Showtec, album: Sampler 001 ØVELSE Trin 1 Lad eleverne fordele sig i rummet med ansigterne i din retning og med plads til at bevæge sig på. Trin 2 Lad eleverne finde grundrytmen i musikken ved først at klappe rytmen, derefter kun ved at gynge op og ned i knæene, og til sidst kan de hoppe til rytmen. Trin 3 I starten hopper eleverne små hop og tæller højt fra (1-8). Eleverne skal nu hoppe de første otte taktslag (1-8) og fryse i en position de næste 8 taktslag (1-8). Gentag, så alle har rytmen og bevægelserne i kroppen. Trin 4 Tag en lille pause, hvor eleverne ryster benene og går en tur rundt om sig selv, før de vender tilbage til pladserne igen. Trin 5 Eleverne hopper igen på (1-8), og på de næste taktslag (1-8) skal de lave to kantede positioner med kroppen. Første position på (1-4) og anden position på (5-8). Positionerne vælger eleverne selv, men de skal skifte niveau hver gang. Gentag med hop på 1-8 osv. Trin 6 Når eleverne har lavet 3 x (1-8) altså hop (1-8), positioner (1-8) og hop (1-8) indlægges skift til ny plads (1-8). Skiftet må kun foregå sidelæns og ikke frem og tilbage. Når eleverne har fundet en anden plads i rummet, starter man forfra med hoppefrasen. 6

15 A: Storbyliv ØVELSE fortsat Sådan ser hele øvelsen ud: (4 x 8 taktslag) Hop samlet i en gruppe de første 8 taktslag (1-8) Lav 2 skarpe positioner (1-4, 5-8) Hop igen samlet (1-8) Bevæg jer sidelæns til et nyt sted i rummet (1-8) Trin 7 Gør arealet, eleverne bevæger sig på, mindre, og lad dem komme tæt på hinanden. Til sidst skal de stå rigtig tæt som til en koncert. Vær opmærksom på, at eleverne tilpasser bevægelsesstørrelsen, i forhold til hvor tæt de står på hinanden. Udfordring: Hvis eleverne fanger serien hurtigt, kan den varieres med en kanon. Den ene halvdel starter med at hoppe, mens den anden halvdel starter med de kantede positioner, hvor de også forsøger at skubbe til taget. 4. Nedkøling og refleksion Det er en god idé at lade eleverne afslutte på gulvet, hvor de ligger på ryggen med ben og arme udstrakt. På den måde kan de mærke kroppens reaktioner. ØVELSE Trin 1 Bed eleverne lukke øjnene og slappe fuldstændigt af i alle kroppens muskler. Det kan tage lidt tid at få dem til at falde til ro, men hold fast! Trin 2 Når de ligger afslappet, kan de tage den ene hånd og placere den på hjertet for at mærke pulsen/rytmen på hjertet nu. Stil dem enkelte spørgsmål som f.eks.: Hvilke bevægelser har I lavet i denne time? Kan I mærke forskel i rytmen, i forhold til da vi startede? Hvad sker der med hjertets rytme, når vi har bevæget os så meget? Hvad har musikkens rytme betydet for jeres bevægelser? 7

16 A: Storbyliv Hvordan bygger jeg videre? Det er oplagt at fortsætte med niveau B i Storbyliv, hvor dine elever vil arbejde videre med de bevægelser og den musikforståelse, de nu har tilegnet sig. Her kommer eleverne mere selvstændigt og kreativt på banen, da de skal komponere fraser alene og i fællesskab. Niveau B finder du i en separat pdf-fil som denne. Tak, fordi I dansede med i Storbyliv på niveau A. 6 8

17 6 B: Storbyliv Velkommen til niveau B i Storbyliv, der svarer til en dobbeltlektion. På niveau B bygger vi videre på de øvelser, som blev præsenteret på niveau A. Forløbet er et eksperimentarium, hvor dine elever kommer til at eksperimentere med deres fantasi og bevægelsesmuligheder igennem improvisation og udvikling af fraser. Forløbet er bygget op sådan her: 1. Opvarmning: Cirkelpuls eller Mylder på Hovedbanegården. 2. Genopfriskning af Street Slang. 3. Street Slang i par. 4. Skub så til det tag!. 5. Nedkøling og refleksion. 66 Beskrivelse og formål med niveau B Eleverne skal nu selv til at skabe dansefraser ud fra de bevægelser, de er blevet præsenteret for på niveau A. Det gælder øvelserne Street Slang og Skub til taget!. Forløbet lægger op til, at eleverne arbejder kreativt, samarbejder, fremviser dansen og reflekterer over, hvad de har lavet. Din rolle er at guide og inspirere eleverne til at udforske og løse opgaverne så kreativt som muligt. D a n s M u s i k k e n k l a s s e 1

18 B: Storbyliv 1. Opvarmning: Cirkelpuls eller Mylder på Hovedbanegården Det er en god idé at gentage Cirkelpuls eller Mylder på Hovedbanegården fra niveau A som opvarmning. Du vælger selv, hvilken opvarmningsøvelse du mener, passer bedst til gruppen. Se øvelsesbeskrivelserne på niveau A i Storbyliv. Musik: Stampuhh!! af The Prophet vs Deepack, album: Stampuhh!! eller Vita af Technoboy, The Very Best Of 2007, album: Hardstyle Formål: Disse øvelser gør eleverne og deres kroppe parate til temaet og giver dem et bevægelsesrepertoire, der kan hjælpe dem, når de selv skal sætte bevægelser sammen. 6 2

19 B: Storbyliv 2. Genopfriskning af Street Slang Eleverne skal nu arbejde videre med bevægelsestyperne fra Street Slang på niveau A. I næste øvelse skal de to og to sætte de forskellige bevægelser/kommandoer sammen til en lang bevægelseskæde også kaldet en frase. Men først skal bevægelserne fra Street Slang genopfriskes; derfor skal de lave øvelsen som på niveau A. Du kan lade eleverne vise bevægelserne til kommandoerne, så alle kan huske dem. Fortæl eleverne, at du gerne vil se dem udføre bevægelserne så præcise og store som muligt. Formål: I denne øvelse er der fokus på elevernes evne til at memorere bevægelser fra niveau A. Samtidig arbejdes der også med at forfine og præcisere bevægelser. Musik: Dirty Games af Black & White, album: Italian Hardstyle 11 ØVELSE Trin 1 Du skal præsentere bevægelserne/kommandoerne for eleverne. Demonstrer selv, eller lad en elev demonstrere bevægelserne. Lad alle eleverne sige kommandoerne og gøre bevægelserne. Fortæl reglerne for legen/øvelsen, som er at følge dine kommandoer. Trin 2 Eleverne bevæger sig rundt i hele rummet og bruger principperne fra øvelsen Mylder på Hovedbanegården med ikke at røre hinanden og bevæge sig i snoede eller lige linjer i rummet. Trin 3 Du vælger selv, i hvilken rækkefølge kommandoerne skal komme, og frekvensen i kommandoerne: Jump Et højt hop med to-bens-afsæt. Freeze Frys i en kantet form/figur på stedet. Kick it! Løb til det nærmeste hjørne og lav et spark i retning af hjørnet. Watch out! Duk dig, og gerne helt ned i hugstilling. Hot Smelt langsomt ned til gulvet, rul på gulvet, og rejs dig op igen. Sky Før langsomt armene strakte ud til siden og op over hovedet, imens du går ind mod midten af rummet. Go Stupid! Lad eleverne selv finde på en mærkelig bevægelse. Find selv på flere 3

20 3. Street Slang i par B: Storbyliv Formål: Denne opgave giver eleverne mulighed for at samarbejde om at sætte bevægelser sammen til en dansefrase på en måde, som er relevant for eleverne og giver dem ejerskab over bevægelserne. Hvert par har efter denne opgave en dansefrase, som de kan vise for de andre elever. Tip! Du skal som underviser guide eleverne igennem denne proces, som kræver, at du sørger for, at alle har forstået opgaven, før du går videre til næste trin. Musik: Vita af Technoboy, The Very Best Of 2007, album: Hardstyle ØVELSE Trin 1 Del eleverne ind i par. En god måde at danne par på er ved at sige: Stå albue til albue med en anden, inden jeg har talt til tre. Bed dem finde et sted i rummet, hvor de har plads til at danse. Trin 2 Eleverne har nu de syv bevægelser/kommandoer, som de har afprøvet i øvelsen Street Slang. Ud fra disse syv bevægelser skal eleverne sammensætte en dansefrase. De yngste elever kan ikke huske mere end fire bevægelser, mens de ældste frit kan vælge antal bevægelser. Eleverne skal være i par (hvis ulige antal: en trio). Trin 3 Hvert par skal udvælge 4 til 6 bevægelser fra Street Slang. Lav bevægelserne i parrene, og bliv enige om, hvordan de skal udføres. Trin 4 Hvert par skal lave en rækkefølge for bevægelserne og forsøge at lave en glidende overgang mellem bevægelserne, så det bliver en kæde af bevægelser. Lav en startposition og en slutposition dvs. hvordan skal bevægelsesfrasen starte, og hvordan skal den slutte? 4

21 B: Storbyliv ØVELSE fortsat Trin 5 Nu skal eleverne øve sig, så bevægelsesfrasen bliver tydelig og hænger sammen. Du kan præsentere følgende variationer for dem, som de kan arbejde med: Find en bevægelse fra frasen, som kan gentages 4 gange i træk. Sæt bevægelsen ind i frasen. Mindst en af bevægelserne skal flytte sig i rummet, og mindst en bevægelse skal foregå på stedet hvilke? Der skal også både være kantede bevægelser og bløde bevægelser i frasen hvilke? Hvordan skal I stå i forhold til hinanden? Ved siden af hinanden bag ved hinanden over for hinanden? Skal I røre ved hianden? Lad eleverne øve sig, mens du går rundt og hjælper, hvis nogen har brug for vejledning. Trin 6 Hvert par har nu deres helt egen Street Slang -frase, som de kan vise for de andre. Lad 2-3 par vise fraserne på samme tid. Tip! Temaet Street Slang kan inspirere til, at man vælger nogle seje positioner fra gadelivet eller andre, som de har set i løbet af danselektionerne. 4. Skub så til det tag! Øvelsen Skub til taget! fra niveau A gentages, og der bygges videre på den. På niveau A varede Skub til taget! 4 x 8 taktslag. Her udvider vi den med endnu 4 x 8 taktslag, hvor eleverne selv kommer med bevægelsesforslag til dansen. Dette udvides igen med pararbejde. Nu kommer der virkelig tryk på, så derfor har vi også valgt at kalde øvelsen Skub så til det tag!. Formål: Eleverne får en forståelse af rytme, og hvordan pulsen i musikken har betydning for bevægelsesvalget. De får samtidig muligheden for selv at bringe deres egne bevægelser ind i dansen gennem pararbejde. Tip! Du skal som underviser samle øvelsen op fra sidste gang og få energien op, for at eleverne bliver motiverede og klar til selv at skabe bevægelser. Samtidig skal du guide den relativt korte proces med at udvikle nye bevægelser til frasen. 5

22 B: Storbyliv Musik: Dust 2 Dust af Showtec, album: Sampler 001 ØVELSE Trin 1 Genopfrisk Skub til taget! fra niveau A, indtil alle kan huske de første 4 x 8 taktslag: Hop samlet i en gruppe de første 8 taktslag (1-8). Lav 2 skarpe positioner frit valg (1-4, 5-8). Hop igen samlet (1-8). Bevæg jer sidelæns til et nyt sted i rummet (1-8). Trin 2 Byg videre med Skub så til det tag!, som varer yderligere 4 x 8 taktslag: Eleverne går sammen i nye par og finder selv på nye hop i de første 8 taktslag (1-8). Eleverne skal finde to bevægelser, som de kan lave over 8 taktslag, f.eks. første bevægelse på (1-4) og næste på (5-8). Gentag hoppene de næste 8 taktslag (1-8). Find en bevægelse, som eleverne kan bevæge sig sidelæns med til en ny plads i rummet (1-8). De to versioner af Skub til taget! sættes sammen til en lang danse/hoppefrase på 8 x 8 taktslag. Udfordring: Du kan igen variere arealet, så dansen bliver meget tæt. Du kan også dele gruppen i to og lade dem danse over for hinanden med ansigterne imod hinanden. Kanon er også stadig en mulighed. Visning: Hvis der er tid, er det rigtig godt at lade eleverne vise deres hoppefraser for hinanden. Evt. 2-3 par ad gangen. 6

23 B: Storbyliv 5. Nedkøling og refleksion Formål: Det er en god idé at lade eleverne afslutte liggende på ryggen. På den måde kan de mærke kroppens reaktioner og samtidig reflektere over, hvordan de har brugt den i løbet af niveau B. Denne øvelse har også fokus på elevernes evne til at observere og analysere hianandens bevægelser. ØVELSE Trin 1 Bed eleverne lægge sig ned på ryggen med udstrakte arme og ben. Trin 2 Mens de ligger ned, kan du sammen med eleverne opridse og gennemgå de øvelser, de har arbejdet med. Du kan f.eks. spørge dem: Hvilke kropsdele bevægede de hver især? Hvordan brugte de puls/rytme langsomme/hurtige bevægelser? Hvordan brugte de små/store bevægelser? Hvordan blev rummet udnyttet? Hvordan brugte de forskellige niveauer: på gulvet/mellem/oppe/i luften? Hvordan brugte de forskellige retninger: frem/tilbage/sidelæns/diagonalt? Hop videre til niveau C Det er nu oplagt at gå videre til niveau C i Storbyliv, hvor eleverne skal lave deres egne koreografier. De skal arbejde videre med de fraser, de nu har udviklet: Mylder på Hovedbanegården, Street Slang i par og Skub så til det tag!. Tak, fordi I dansede med i Storbyliv på niveau B! 7

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Noget uventet sker fx et rumskib lander, et åndevæsen flyver forbi el. lign.

Noget uventet sker fx et rumskib lander, et åndevæsen flyver forbi el. lign. 1 ÅRETS 2015 TA FAT OM EN KOREOGRAFI OG KONCEPT: THOMAS EISENHARDT INTRO Gå rundt ml. hinanden lav high fi ves Space lyd 1 Space lyd 2 Space lyd 3 BILLEDE: Noget uventet sker fx et rumskib lander, et åndevæsen

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

Undervisningsmateriale for idrætslærere som gerne vil undervise i et danseforløb. Målgruppe: Elever i 0.-9. klassetrin.

Undervisningsmateriale for idrætslærere som gerne vil undervise i et danseforløb. Målgruppe: Elever i 0.-9. klassetrin. Undervisningsmateriale for idrætslærere som gerne vil undervise i et danseforløb. Målgruppe: Elever i 0.-9. klassetrin. Materialet er udviklet og udgivet af Dansehallerne, marts 2013. INTRODUKTION TIL

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

PANDEKAGE, BJØRNEDANS OG RUMPEHOP. Undervisningsmateriale for idrætslærere som gerne vil undervise i et danseforløb i folkeskolens 0. - 10. klasse.

PANDEKAGE, BJØRNEDANS OG RUMPEHOP. Undervisningsmateriale for idrætslærere som gerne vil undervise i et danseforløb i folkeskolens 0. - 10. klasse. Undervisningsmateriale for idrætslærere som gerne vil undervise i et danseforløb i folkeskolens 0. - 10. klasse. Materialet er udviklet og udgivet af Dansehallerne, marts 2014 INTRODUKTION TIL UNDERVISNINGSMATERIALET

Læs mere

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Links Brydeskole brydning for børn Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Databaser med lege: FDF legedatabasen www.fdf.dk Legepatrulje www.legepatruljen.dk/lege Instruktionshæfte udarbejdet af: Palle Nielsen,

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen.

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen. Øvelser 5 effektive øvelser for mave og ryg - helt uden redskaber 18-07-2007 kl. 23:12 af Lotte Paarup Herunder har vi samlet 5 effektive øvelser, som styrker og stabiliserer rygsøjlen. Øvelserne kræver

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Træning med Redondobold

Træning med Redondobold Øvelse 1 Rygstræk Læn forover med strakte arme og bolden mellem hænderne. Spænd i maven. Løft armene så langt op du kan uden at bukke armene. Øvelsen kan mærkes på skuldre og øvre ryg. Øvelse 2 Squat med

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

CRAWL. Fra Plask&Leg til Talent

CRAWL. Fra Plask&Leg til Talent CRAWL Fra Plask&Leg til Talent Lidt om mig Træner siden 1993 - Kolding, S68 Hjørring, Roskilde Svømning, Hovedstadens Svømmeklub - Fra svømmeskole, via årgangssvømning til at blive cheftræner Uddannelsesmæssige

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING. Har du spørgsmål? Send mig en mail på micha@initiumfitness.com

UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING. Har du spørgsmål? Send mig en mail på micha@initiumfitness.com UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING 10 minutter. Middel puls. Løb, cykling, sjippetov, cross trainer, stepper, etc. DB SUMO SQUAT Prøv med 8-15 kg Stå med benene meget spredte. Lad tæerne pege let ud til siderne.

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring Ud af comfortzonen med Krisztina Maria FYSISK OG MENTAL UDFORDRING INDHOLD:

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen [navnelegen] Introduktion af deltagerne 3 minutter At skabe tryghed i gruppen inden start Bruges som en hurtig og kort præsentation af navne

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV 1. UDGAVE, 1. OPLAG NOVEMBER 2014 AUTORISATION Nærværende publikation FSU 902-63 TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT Forløbets varighed: 4 undervisningsgange af 2 x 45 min. Formål: - at inddrage nycirkus som kropslig kunstart i idrætsundervisningen - at eleven bliver præsenteret

Læs mere

Motorikken 1. Klasse

Motorikken 1. Klasse Motorikken Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund Indledning Vi vil med dette materiale være med til at opfordre og motivere alle lærere til at tage mere fat i den grundlæggende træning, og dermed på sigt udvikle

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget inforation i KNÆleddet

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Temadage. Opstartsdag

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Temadage. Opstartsdag Trivsel og Bevægelse i Skolen Temadage Opstartsdag Formål og organisering Formål: Temadagene skal give mulighed for at involvere og inspirere eleverne. Elevernes fokus skal rettes mod, hvordan I sammen

Læs mere

Forlæns benspring strakt (100A)

Forlæns benspring strakt (100A) Forlæns benspring strakt (100A) Stående afsæt fra kant eller vippe med front mod vandet. Landing i vand på ben i strakt stilling Opspring med hænder strakt over hovedet. Under springet trækkes armene ned

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Overkrop 3 Lig med det nederste af ryggen på bolden og god afstand mellem benene. Stræk armene op over hovedet og forsøg at lade resten af kroppen ligge afslappet. Når der mærkes stræk i ryggen og

Læs mere

Koordinationsøvelser uden bold

Koordinationsøvelser uden bold Koordinationsøvelser uden bold Det er helt afgørende at arbejde bevidst med koordination og bevægelsestræning for at give børnene det motoriske grundlag, der gør dem i stand til at udføre teknikkerne og

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget INforation under KNÆskallen

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Træningsmateriale Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Forord... 2 Generelt om spring... 3 - basisviden for underviseren... 3 Grundlæggende bevægelser...

Læs mere

Den store træningsbold

Den store træningsbold Den store træningsbold - træn hele kroppen Af Mette Mølgaard og Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP - en sund livsstil i udvikling Kært barn har mange navne Den store træningsbold er kommet for at blive,

Læs mere

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange).

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange). Vandrende pind & Ugle Her får du grundtræning af hele kroppen. Du får trænet dit kredsløb og din balance og styrket arme, ben, mave og ryg. Dertil trænes en bedre bevægelighed i corpus (mave/ryg regionen).

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse?

Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse? Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse? Fri for Mobberi sætter omsorg og gode børne- og voksenfællesskaber på dagsordenen. Det sker gennem bevidst og systematisk

Læs mere

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers ENERGI TIL LÆRING - energizers & icebreakers Trinity rum til mennesker i bevægelse På Trinity finder I et varieret udbud af møderum og gruppelokaler, som opfylder alle krav til, at moderne møder bevæger

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014. 1. udgave, 1. oplag Trykt i 1000 stk.

Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014. 1. udgave, 1. oplag Trykt i 1000 stk. Bevægelsespauser Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 1000 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk design: Berens Bureau

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

FORDYBELSE OG MINDFULNESS

FORDYBELSE OG MINDFULNESS FORDYBELSE OG MINDFULNESS Temauge i Rønbjerg Ved AKT konsulent Karen Tange og psykolog Louise Hagn-Meincke Efteråret 2013 INDHOLD 1. Fokus 2. Baggrund 3. Forløb 4. Overordnet struktur 5. Program for dagene

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv:

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv: At slå hinanden så man får varmen 077 To og to skiftes i til at slå hinanden over det hele. Begynd med din partners fødder, slå grundigt op ad hendes ben og derefter over hele hendes krop. Slå virkelig

Læs mere

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Folder udarbejdet af 04G, Ballerup Seminariet i samarbejde med Naturcenter Herstedhøje, Tegninger: Bettina B. Reimer INDLEDNING VELKOMMEN TIL

Læs mere

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen.

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Sekundære muskelgrupper : Indad-/udadførere, armstrækkere og bøjere, nakke og skuldermuskler, brystmuskler.

Læs mere

Leg, sjov og far-barn kvalitetstid.

Leg, sjov og far-barn kvalitetstid. Hurlumhejdage i Herning Et samarbejde mellem Herning Bibliotekerne Midtjysk Fysioterapi Herning Svømmehal Herning Fremad Fodboldeksperimentarium Leg, sjov og far-barn kvalitetstid. Herning Svømmehal Leg

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN 1 BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN - kort præsentation Inspirationsmaterialet/lærerkompendiet indeholder mere end 60-70 helt konkrete, sjove og lærerige aktivitetsforslag, som giver stof til

Læs mere

Inspiration til bevægelse i naturen

Inspiration til bevægelse i naturen Inspiration til bevægelse i naturen Af Nina Schriver, fysioterapeut og ph.d., ejer af firmaet movementum. I Kærehave projektet blev move nnature konceptet, som jeg har udviklet, brugt i undervisningen

Læs mere

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Vejledning Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre

Læs mere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere Introduktion til Udspring En guide for tilskuere Juli 2012 Udspring er en æstetisk sport, hvor ynde kombineres med styrke og smidighed, mens udspringeren bevæger sig gennem luften. Udspringeren skal have

Læs mere

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Hos Dansk Fitness kan du gå til mange forskellige hold. Det er ikke alle centre som tilbyder alle hold, men alle

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

REGLEMENT FOR GymDanmarks GRAND PRIX RYTME KONKURRENCER. Mikro Mini Mini Mono

REGLEMENT FOR GymDanmarks GRAND PRIX RYTME KONKURRENCER. Mikro Mini Mini Mono REGLEMENT FOR GymDanmarks GRAND PRIX RYTME KONKURRENCER Mikro Mini Mini Mono Indhold Reglement... 3 Serie 1 (u/håndredskab)... 3 Tekniske muligheder... 3 Kropsbevægelser... 4 Balancer... 4 Spring... 5

Læs mere

Træn sammen med glæde!

Træn sammen med glæde! Træn sammen med glæde! Disse øvelser hjælper dig til at holde dig i form og dermed lette hverdagen. Samtidig er de tænkt som et fornøjeligt samvær med besøgende familie og venner, fordi alle øvelser kræver,

Læs mere

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Efter en

Læs mere

[Trivsel og Bevægelse i Skolen] Brain breaks eksempelsamling

[Trivsel og Bevægelse i Skolen] Brain breaks eksempelsamling [Trivsel og Bevægelse i Skolen] Brain breaks eksempelsamling Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 SOCIALT FOKUS... 5 SVUISJ SPOING BANG... 5 HVEM ER HVEM HAR - SCHYYY... 6 HVIS DU HAR - SÅ SKAL DU...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre.

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre. Sej, Sund & Synlig Du kan selv lave din egen Sej, Sund & Synlig -event på din skole, i din idrætsforening eller derhjemme til børnefødselsdagen. Målgruppen er primært yngre børn i folkeskolealderen. Nedenfor

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER med rekonstruktion af knæskallens indvendige

Læs mere

Dit barns intelligenstype

Dit barns intelligenstype Dit barns intelligenstype Både lærere, psykologer og børneforældre vil til enhver tid skrive under på, at vores unger har forskellige evner og talenter. De er dygtige på hver deres vis, for intelligens

Læs mere

Fra noder og øjne til ører og musik - en intuitiv og externaliseret tilgang til at synge i kor

Fra noder og øjne til ører og musik - en intuitiv og externaliseret tilgang til at synge i kor Fra noder og øjne til ører og musik - en intuitiv og externaliseret tilgang til at synge i kor 1/5 Workshopforløb med koncert for Alkenkoret og Siim City Singers 15., 16. og 22. april 2012 Filosofi og

Læs mere

Crossfit. Guide. Gør din krop forårsklar med. Mød trænerne 10 effektive øvelser. MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Crossfit. Guide. Gør din krop forårsklar med. Mød trænerne 10 effektive øvelser. MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Kasper Palsnov Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Gør din krop forårsklar med Crossfit Mød trænerne 10 effektive øvelser Gør din krop forårsklar med Crossfit INDHOLD I

Læs mere

Svømmeprogram 3. august 2015

Svømmeprogram 3. august 2015 Svømmeprogram 3. august 2015 Introduktion - Formiddag Reglerne i hallen Navneleg med dyr Vi passer på hinanden i svømmehallen Ikke hoppe i vandet før instruktøren har givet tilladelse hertil Man må ikke

Læs mere

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik:

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: Musik og Spræl Klapstart D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: (klap skiftevis på lår og i hænder) G D A D :Goddaw sir vi til fødderne, knæene og mawsen: (klap det omtalte

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

xxx MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her hvordan du: FOREBYG LØBESKADER 1sid2er 5 effektive øvelser 4 ekstra øvelser

xxx MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her hvordan du: FOREBYG LØBESKADER 1sid2er 5 effektive øvelser 4 ekstra øvelser xxx MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her hvordan du: FOREBYG LØBESKADER 1sid2er 5 effektive r 4 ekstra r Foto: Scanpix Forebyg løbeskader med 5 effektive r Af Mai Libach Hansen

Læs mere