Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det"

Transkript

1 G u i d e t i l u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e t D a n s M u s i k k e n k l a s s e 6 6 er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det i musik og idræt store dansekendskab, men som gerne vil undervise i dans. Materialet er udarbejdet til undervisning i musik og idræt fra 2. til 5. klasse med afsæt i folkeskolens Fælles Mål. 1

2 Musik og dans er tæt forbundet. Den musikalske oplevelse danner billeder og følelser, der kan omformes til bevægelser og udtryk. Oplevelsen af dans kan også skabe musik. Det kreative samspil mellem krop, musik, dans og bevægelse udfordres, når man danser til musik. Ligesom motorik, rytmik, rum- og kropsbevidsthed også udforskes. Et alsidigt læringsrum Materialet inviterer til et alsidigt og kreativt læringsrum, hvor eleven undersøger og udvikler kroppens bevægelsespotentiale alene og i fællesskab. Den personlige udvikling styrkes gennem kreativt og fysisk arbejde i konkrete opgaver. Eleverne er aktive medskabere og indgår i nye, fysiske relationer med deres klassekammerater. De lærer at forstå sig selv, andre og verden gennem kroppens bevægelser. videreformidler ikke fastsatte dansetrin eller bestemte stilarter inden for dansen. Derimod slår det forskellige stemninger, arbejdsmetoder og bevægelseskvaliteter an i to universer, som du og dine elever kan være med til at videreudvikle. De to universer hedder: Sydens Vingesus og Storbyliv. Sydens Vingesus S t o r b y l i v Til hvert univers er der tilknyttet forskellige bevægelseskvaliteter og musikgenrer. I Sydens Vingesus kan dine elever arbejde med de mere bløde bevægelser til lyden af salsamusik, som har en stærk rytmisk accentuering, der kan skabe et organisk udtryk. I Storbyliv skal eleverne arbejde med deres rumlige fornemmelser i forhold til hinanden til technomusikkens staccato-rytme. 2

3 A, B og C Sydens Vingesus og Storbyliv er delt op i tre niveauer: A, B og C. Niveau A er en introduktion, hvor bevægelseskvaliteterne og musikken præsenteres igennem forskellige lege og strukturer. Niveau B er et eksperimentarium, der udfordrer elevernes fantasi og bevægelsesmuligheder igennem udvikling af fraser. Endelig kan eleverne prøve kræfter med forskellige koreografiske værktøjer på niveau C, som fungerer som et værksted. Hvert niveau svarer til en dobbeltlektion og er bygget op sådan her: 6 A Introduktion (dobbeltlektion) l Rejs ind i universet l Opvarmning l edelen l Refleksion Eksperimentarium 6B (dobbeltlektion) l Opvarmning l Fraseudvikling l Visning og refleksion 6C Værksted (dobbeltlektion) l Opvarmning l Koreografiske værktøjer l Visning og refleksion 3

4 6 Hvordan gør jeg? kan bruges til kortere eller længere forløb, alt efter hvordan du vælger at sammensætte din undervisning. Hvert forløb finder du i en separat pdf som denne. Vi anbefaler, at du følger rækkefølgen A, B og C, og at du færdiggør et univers, før du fortsætter med et nyt. Sydens Vingesus og Storbyliv har samme struktur, men med varierede øvelser, så det bliver nemt for dig at gå videre med et nyt univers, når I har prøvet et. Hvis du har lyst til at bruge tre dobbeltlektioner af din idræts- eller musikundervisning på at undervise i, så kunne du altså lave følgende forløb: Sydens Vingesus A: Introduktion, B: Eksperimentarium og C: Værksted. eller 6 Storbyliv A: Introduktion, 6 B: Eksperimentarium og C: Værksted. et nyt univers. Du kan også fortsætte til niveau B og C, hvis du har tiden til det. Flere dobbeltlektioner Hvis du har flere dobbeltlektioner til rådighed, kan du også begynde på niveau A i 4

5 6 Hvordan organiserer du dansen? I dette materiale præsenterer vi nogle måder at organisere danseundervisningen på. Med en hel skoleklasse af energifyldte elever kræver det, at du som underviser er klar i din måde at strukturere undervisningen på. Vi har valgt fire forskellige strukturer, som går igen i begge temaer. Der findes mange flere, men erfaringerne viser, at du med disse fire strukturer kan skabe både fokus og dynamik i undervisningen. bevæge sig sammen. 6 6 Cirklen er god, når du vil have fælles opmærksomhed, og der skal indlæres præcise bevægelser. Par er en overskuelig start til udveksling af idéer og det kreative arbejde. Rundt i rummet giver frihed til den enkelte, men kræver, at der kommer regler for, hvordan man skal Rækker er en overskuelig måde at organisere dansen på i rummet det skaber overblik. 5

6 6 Metode har en kreativ, problemløsende og induktiv tilgang til undervisning i dans i musik og idræt. Materialet består af en række værktøjer, der nemt kan omsættes i praksis. Opgaverne varierer i form nogle er bundne, og nogle er mere åbne. Hvert niveau er stort set bygget op efter strukturen: opvarmning, udvikling af dansemateriale, visning og refleksion. Denne struktur giver en overskuelig og organisk måde at arbejde med dans på. Eleven får på denne måde mulighed for i hver undervisningslektion at prøve, skabe, vise og reflektere over dansen. Visning 6 handler i høj grad om kommunikation, nærmere bestemt kropslig kommunikation. Når dine elever viser dansen for andre, styrkes deres kropsbevidsthed, selvtillid og evnen til at kommunikere et budskab. Eleverne kan fremvise dansen for deres familie, venner eller andre klasser på skolen. En af dansens kvaliteter er, at den kan vises frem og give betragteren en sanselig oplevelse. Tværfaglig dans Et tværfagligt forløb med fag som f.eks. historie, 6 billedkunst og dansk er oplagt. Her kan musik og dans blive omdrejningspunkt for forskellige litterære, historiske og billedkunstneriske emner. Vi har ikke angivet konkrete forslag i materialet, men vejleder dig gerne, hvis du kontakter os. Endelig kan du selv bygge videre på materialet med andre musikgenrer og bevægelseskvaliteter. Musik Til hver øvelse fremgår en specifik musikhenvisning, der gør det muligt for dig at downloade musikken fra diverse musikportaler. Hvis du har problemer med at finde musikken, kan du i reglen bruge salsamusik til Sydens Vingesus og technomusik til Storbyliv. 6

7 Fælles trinmål Her kan du se de trinmål for idræt og musik i klasse, som passer til forløbene i. Med andre ord så opfylder du de Fælles Mål for undervisning i dans og musik, hvis du vælger at omsætte dette materiale til praksis. Idræt Trinmål 2. klasse Anvende rytmiske bevægelser til forskellige musikformer. Udtrykke forskellige figurer kropsligt. Kende til kroppens reaktion på fysisk aktivitet. Trinmål klasse Anvende trin, hop, spring, balance, drejning, sving og bøjning. Anvende planer, rum, retning, tid, impuls og bevægelsesudslag med og uden musikledsagelse. Kende opvarmningens formål og udførelse. Musik Trinmål 2. klasse Musikforståelse. Udtrykke oplevelse af musik i ord, billeder og bevægelse. Udtrykke elementer i et musikstykke i leg og dramatisering. Kende forskel på puls og rytme. Forstå, at der er forskellige musikgenrer. Forstå, at musik bruges i mange sammenhænge. Trinmål 4. klasse Musikforståelse. Lytte opmærksomt til musik med tydelige karakteristika. Udtrykke oplevelse af musik nuanceret og bevidst i ord, billeder og bevægelse. Vise kendskab til musikeksempler, som repræsenterer et genre- og stilmæssigt varieret repertoire, og nogle centrale skikkelser med tilknytning til den valgte musik. Samtale om musikkens funktion i forskellige sammenhænge, bl.a. ved fester og religiøse handlinger og i medier. ens andre kvaliteter Ud over Undervisningsministeriets trinmål til folkeskolen har dansen en række andre kvaliteter. Når børn danser alene og sammen med andre, opnår de personlige og sociale kompetencer. De lærer at opleve kropsligt, være sanseligt nærværende og at sætte ord på deres kropslige og musikalske oplevelser. en giver også dine elever en mulighed for at indgå i æstetiske læreprocesser for at være kreative på en helt ny måde. 7

8 Rigtig god fornøjelse med! Med venlig hilsen ekonsulenterne i ens Hus 6 6 Vidste du, at foreningen i Uddannelse har lavet et udkast til en læreplan, der behandler dansen som et kunstnerisk, socialt og kulturbærende fag i grundskolen? Målet med denne læreplan er både at specificere dansens kerneområde og at vise muligheder og give inspiration. Læreplanen kan rekvireres på: Vi vil meget gerne have feedback på materialet. Det kan du sende til: Med deler ekonsulenterne i ens Hus nu ud af mange års erfaring med undervisning i dans for børn og unge i et let anvendeligt materiale. En gruppe mennesker inden for dans og undervisning har sammen udarbejdet dette materiale: epædagog Sanne Nottelmann, Ulla Hahn Ranmar og Poul Vestergaard fra Skoletjenesten, kunsthistoriker Ida Leisner, folkeskolelærer og danser Malene Hertz og Cecilie Sommer, dansekonsulenterne Anna Katrine Korning og Ulla Gad samt kulturformidler Thilde Maria Kristensen. er et led i formidling af dans gennem ordningen for Børn, der er støttet af Statens Kunstråd. ekonsulenterne i ens Hus / Skoletjenesten Layout: Skoletjenesten/Marianne Bisballe. Tak til: i Uddannelse samt alle de dansere, der har inspireret os undervejs

9 6 A: Storbyliv Du har valgt at undervise i niveau A, som er en introduktion til dansetemaet Storbyliv. Niveau A svarer til en dobbeltlektion. Hvis du skal undervise i idræt og har to klasser på én gang, så kan det være en god idé at dele holdet op i to. Vi anbefaler, at du først læser guiden til, som fortæller dig lidt om, hvordan materialet er bygget op. Niveau A består af: 1. Rejs ind i universet. 2. Opvarmning: Cirkelpuls Tre dansedele: Mylder på Hovedbanegården, Street Slang og Skub til taget! 4. Nedkøling og refleksion. Beskrivelse og formål med niveau A I universet Storbyliv kan dine elever forestille sig, at de bevæger sig rundt i en storby, hvor mennesker har travlt og bevæger sig hurtigt rundt i gaderne på vej til og fra arbejde. Det kan også være, at de slapper af og leger i byens parker. Inspireret af storbyens forskellige former for rum skal dine elever nu udforske deres rumlige kompetencer i forhold til hinanden. Eleverne kommer også til at arbejde med puls og rytme. De vil bl.a. bevæge sig til technomusikkens staccato-rytme og dermed opleve musikkens kvaliteter igennem krop og bevægelser. Opgaverne er organiseret som enten individuelt arbejde eller i par. I Storbyliv skal eleverne arbejde med: puls og rytme at gentage og lære bevægelser og mønstre forskellige hop at støde og slå ud i luften hurtige kontra langsomme bevægelseskvaliteter forskellige niveauer i rummet D a n s M u s i k k e n k l a s s e 1

10 A: Storbyliv 1. Rejs ind i universet Formål: En god introduktion til temaet Storbyliv er en skærpelse af elevernes forståelse af puls og rytme. Ved at lade eleverne mærke og lytte til deres egen puls og musikkens rytme fornemmer de musikken på deres egen krop. De vil også arbejde med at sætte ord på deres oplevelse af puls og rytme. Musik: Stampuhh!! af The Prophet vs Deepack, album: Stampuhh!! ØVELSE Trin 1 Bed eleverne stille sig i en cirkel, og stil spørgsmålet: Hvad er en puls og en rytme? Kroppen har forskellige former for puls som f.eks. hjertet, der banker, og vejrtrækningen. Mærk på hjertet eller på brystkassen for at mærke, hvordan pulsen er. Trin 2 Hvad sker der, hvis vi hopper i ½ minut og mærker efter igen? Trin 3 Tiden giver vi også en puls og en rytme (timer, minutter og sekunder). Forsøg at klappe hvert sekund. Trin 4 har en rytme, som vi også kan klappe. Tænd for musikken, og lad eleverne klappe forskellige taktslag. Brug andre kropsdele til at vise taktslagene. F.eks. hovedet, albuen eller fødderne. Trin 5 Afslut med en snak om, hvorvidt en storby har en puls og en rytme. Hvad er karakteristisk for dem, og hvor kan man opleve det? F.eks. på gaden, i metroen, i parker, på caféer etc. 6 2

11 A: Storbyliv 2. Opvarmning: Cirkelpuls Formål: Vi vil gerne have kropstemperaturen op, når vi skal arbejde med kroppen. Det gør os parate til at møde de udfordringer, der kommer. Samtidig skal eleverne lære at følge rytmen i musikken med simple bevægelser. Musik: Love To Infinity Survival Mix af Tor-Cheney-Nahana, album: Sacred Spirit ØVELSE Trin 1 Denne øvelse er opbygget efter følg mig-princippet, hvor du som lærer er den styrende i bevægelsestempo og skift. Trin 2 Eleverne sidder/står i en cirkel. Trin 3 Bed eleverne lytte til musikken og finde grundrytmen ved at klappe i hænderne. Denne grundrytme skal holdes hele øvelsen igennem. Trin 4 Sæt nye bevægelser i gang, når du kan se, at alle har fundet ind i rytmen og bevægelsen. Vælg simple bevægelser, som alle kan fange hurtigt, f.eks.: Klap i hænderne og på lårene. Klap foran og bag ved kroppen. Sid på hug og rejs jer. Rul underarmene rundt om hinanden. Tramp i gulvet. Gå fire skridt ind mod midten og fire ud igen. Hop, spark, stræk jer og frys i en stilling. Udfordring: Du kan lege med grundrytmen og lade bevægelsestempoet ændre sig. Lad f.eks. bevægelsen vare fire taktslag, (1-4), (5-8) eller (3-6), så det hele tiden ændrer sig. Når eleverne er fortrolige med øvelsen, kan du bede en af eleverne være bevægelsesleder. 3

12 A: Storbyliv 3.A Mylder på Hovedbanegården Øvelsen hedder Mylder på Hovedbanegården, fordi den tager udgangspunkt i den travlhed, man ofte oplever på Hovedbanegården i København i de travle timer. Nogle skal nå et tog og bevæger sig hurtigt og snørklet ind og ud mellem hinanden. Andre er lige ankommet med toget og skal videre ud i byen. Formål: Eleverne skal forholde sig til hinanden i rummet og samtidig bevæge sig til en fast rytme. Således udvides deres rumlige forhold til hinanden og selve det rum, de bevæger sig i. Eleverne udfordres med at finde på nye bevægelser og måder at bevæge sig i forhold til hinanden på. Tip! Denne øvelse kræver, at du guider eleverne igennem de forskellige trin med klare instruktioner, og gerne med billeder fra en travl banegård med masser af mennesker. Musik: Vita af Technoboy, The Very Best Of 2007, album: Hardstyle ØVELSE Trin 1 Tænd for musikken. Trin 2 Eleverne går rundt mellem hinanden på kryds og tværs i takt til grundrytmen. Eleverne må ikke røre hinanden og skal hele tiden udfylde de tomme rum. De har travlt, men har tid til at kigge hinanden i øjnene, når de passerer hinanden. Brug tid på at få etableret denne del af øvelsen. Trin 3 Eleverne skal fortsætte med at gå, men nu kun i lige linjer. Skifter man retning, skal det være et skarpt og præcist skift. Brug tid på at få eleverne til at bruge hele rummet. Trin 4 Lad eleverne tælle højt til 8, når de går (1-8). Skift af retning kan nu kun ske på tælling nummer 8. Trin 5 Fortsæt øvelsen, men lad eleverne skifte retning på tælling 4 og 8. Trin 6 Fortsæt, og lad nu eleverne selv bestemme, om de vil skifte retning på 4, 8 eller andre tællinger. Trin 7 Gentag trin 3-6. Nu skal eleverne bevæge sig i snoede, runde, bløde linjer. Derefter kan de skifte mellem de to måder at bevæge sig i rummet på. Trin 8 Fortsæt øvelsen, men nu skal eleverne fryse i en bevægelse over fire taktslag. Trin 9 Til sidst kan du lade eleverne afprøve alle variationer: lige linjer, snoede veje, skift retning og frys i en bevægelse. Udfordring: Med de større elever kan du lægge andre bevægelser ind i øvelsen. F.eks. et hop eller et rul på gulvet i stedet for kun et frys. Du kan også udfordre eleverne ved at gøre arealet, de kan bevæge sig på, mindre, når du kan se, at de har forstået opgaven. 4

13 3.B Street Slang A: Storbyliv Øvelsen hedder Street Slang, fordi du skal bruge slang fra storbyer som New York til at få eleverne til at skabe bevægelserne. Street Slang bliver således en form for kommandosprog. Formål: Denne øvelse skærper elevernes opmærksomhed og udvikler deres rumlige forståelse, samt deres evner til at skifte mellem forskellige bevægelseskvaliteter og niveauer i rummet. Tip! Som underviser skal du guide eleverne gennem øvelsen med klare kommandoer og demonstrere bevægelserne, før øvelsen sættes i gang. Vær opmærksom på, hvor mange kommandoer eleverne er i stand til at huske. Musik: Dirty Games af Black & White, album: Italian Hardstyle 11 ØVELSE Trin 1 Du skal først præsentere bevægelserne/kommandoerne for eleverne. Lad alle eleverne sige kommandoerne og gøre bevægelserne. Fortæl dem reglerne for legen/øvelsen, som er at følge dine kommandoer. Trin 2 Eleverne bevæger sig rundt i hele rummet og bruger principperne fra sidste øvelse med ikke at røre hinanden og med at bevæge sig i snoede eller lige linjer. Trin 3 Du vælger selv, i hvilken rækkefølge kommandoerne skal komme, og frekvensen i kommandoerne: Jump Et højt hop med to-bens-afsæt. Freeze Frys i en kantet form/figur på stedet. Kick it! Løb til det nærmeste hjørne og lav et spark i retning af hjørnet. Watch out! Duk dig, og gerne helt ned i hugstilling. Hot Smelt langsomt ned til gulvet, rul på gulvet, og rejs dig op igen. Sky Før langsomt armene strakte ud til siden og op over hovedet, imens du går ind mod midten af rummet. Go Stupid! Lad eleverne selv finde på en mærkelig bevægelse. Find selv på flere Tip! Hvis det er for svært med amerikansk slang, kan du nøjes med at sige kommandoerne på dansk. Hvis eleverne ikke kan huske kommandoerne, kan du demonstrere dem ved hvert kommandoslang. Du kan opfordre eleverne til at udforske dynamikken i bevægelserne ved at udføre dem med stor og/eller lille kraft. 5

14 3.C Skub til taget! A: Storbyliv Skub til taget! er en øvelse, der tager afsæt i det amerikanske udtryk race the roof, som bogstavelig talt betyder, at der danses, til taget letter. Øvelsen tager derfor udgangspunkt i, at eleverne er til en koncert, hvor der er rigtig mange mennesker. Der er ikke meget plads, og alligevel kan man ikke lade være med at bevæge sig til rytmen i musikken. Skub til taget! er en lille danse/hoppefrase. Formål: Denne øvelse skal lære eleverne at sætte bevægelser sammen til en lille bevægelsesfrase over 4 x 8 taktslag. De skal bevæge sig til grundrytmen i musikken, følges ad som gruppe og forholde sig til hinanden. Tip! Din opgave er som det første at give dem billeder på koncertstemning og den trange plads. Du skal starte øvelsen i en samlet gruppe, vise bevægelserne og arbejde med rytmen. Musik: Dust 2 Dust af Showtec, album: Sampler 001 ØVELSE Trin 1 Lad eleverne fordele sig i rummet med ansigterne i din retning og med plads til at bevæge sig på. Trin 2 Lad eleverne finde grundrytmen i musikken ved først at klappe rytmen, derefter kun ved at gynge op og ned i knæene, og til sidst kan de hoppe til rytmen. Trin 3 I starten hopper eleverne små hop og tæller højt fra (1-8). Eleverne skal nu hoppe de første otte taktslag (1-8) og fryse i en position de næste 8 taktslag (1-8). Gentag, så alle har rytmen og bevægelserne i kroppen. Trin 4 Tag en lille pause, hvor eleverne ryster benene og går en tur rundt om sig selv, før de vender tilbage til pladserne igen. Trin 5 Eleverne hopper igen på (1-8), og på de næste taktslag (1-8) skal de lave to kantede positioner med kroppen. Første position på (1-4) og anden position på (5-8). Positionerne vælger eleverne selv, men de skal skifte niveau hver gang. Gentag med hop på 1-8 osv. Trin 6 Når eleverne har lavet 3 x (1-8) altså hop (1-8), positioner (1-8) og hop (1-8) indlægges skift til ny plads (1-8). Skiftet må kun foregå sidelæns og ikke frem og tilbage. Når eleverne har fundet en anden plads i rummet, starter man forfra med hoppefrasen. 6

15 A: Storbyliv ØVELSE fortsat Sådan ser hele øvelsen ud: (4 x 8 taktslag) Hop samlet i en gruppe de første 8 taktslag (1-8) Lav 2 skarpe positioner (1-4, 5-8) Hop igen samlet (1-8) Bevæg jer sidelæns til et nyt sted i rummet (1-8) Trin 7 Gør arealet, eleverne bevæger sig på, mindre, og lad dem komme tæt på hinanden. Til sidst skal de stå rigtig tæt som til en koncert. Vær opmærksom på, at eleverne tilpasser bevægelsesstørrelsen, i forhold til hvor tæt de står på hinanden. Udfordring: Hvis eleverne fanger serien hurtigt, kan den varieres med en kanon. Den ene halvdel starter med at hoppe, mens den anden halvdel starter med de kantede positioner, hvor de også forsøger at skubbe til taget. 4. Nedkøling og refleksion Det er en god idé at lade eleverne afslutte på gulvet, hvor de ligger på ryggen med ben og arme udstrakt. På den måde kan de mærke kroppens reaktioner. ØVELSE Trin 1 Bed eleverne lukke øjnene og slappe fuldstændigt af i alle kroppens muskler. Det kan tage lidt tid at få dem til at falde til ro, men hold fast! Trin 2 Når de ligger afslappet, kan de tage den ene hånd og placere den på hjertet for at mærke pulsen/rytmen på hjertet nu. Stil dem enkelte spørgsmål som f.eks.: Hvilke bevægelser har I lavet i denne time? Kan I mærke forskel i rytmen, i forhold til da vi startede? Hvad sker der med hjertets rytme, når vi har bevæget os så meget? Hvad har musikkens rytme betydet for jeres bevægelser? 7

16 A: Storbyliv Hvordan bygger jeg videre? Det er oplagt at fortsætte med niveau B i Storbyliv, hvor dine elever vil arbejde videre med de bevægelser og den musikforståelse, de nu har tilegnet sig. Her kommer eleverne mere selvstændigt og kreativt på banen, da de skal komponere fraser alene og i fællesskab. Niveau B finder du i en separat pdf-fil som denne. Tak, fordi I dansede med i Storbyliv på niveau A. 6 8

17 6 B: Storbyliv Velkommen til niveau B i Storbyliv, der svarer til en dobbeltlektion. På niveau B bygger vi videre på de øvelser, som blev præsenteret på niveau A. Forløbet er et eksperimentarium, hvor dine elever kommer til at eksperimentere med deres fantasi og bevægelsesmuligheder igennem improvisation og udvikling af fraser. Forløbet er bygget op sådan her: 1. Opvarmning: Cirkelpuls eller Mylder på Hovedbanegården. 2. Genopfriskning af Street Slang. 3. Street Slang i par. 4. Skub så til det tag!. 5. Nedkøling og refleksion. 66 Beskrivelse og formål med niveau B Eleverne skal nu selv til at skabe dansefraser ud fra de bevægelser, de er blevet præsenteret for på niveau A. Det gælder øvelserne Street Slang og Skub til taget!. Forløbet lægger op til, at eleverne arbejder kreativt, samarbejder, fremviser dansen og reflekterer over, hvad de har lavet. Din rolle er at guide og inspirere eleverne til at udforske og løse opgaverne så kreativt som muligt. D a n s M u s i k k e n k l a s s e 1

18 B: Storbyliv 1. Opvarmning: Cirkelpuls eller Mylder på Hovedbanegården Det er en god idé at gentage Cirkelpuls eller Mylder på Hovedbanegården fra niveau A som opvarmning. Du vælger selv, hvilken opvarmningsøvelse du mener, passer bedst til gruppen. Se øvelsesbeskrivelserne på niveau A i Storbyliv. Musik: Stampuhh!! af The Prophet vs Deepack, album: Stampuhh!! eller Vita af Technoboy, The Very Best Of 2007, album: Hardstyle Formål: Disse øvelser gør eleverne og deres kroppe parate til temaet og giver dem et bevægelsesrepertoire, der kan hjælpe dem, når de selv skal sætte bevægelser sammen. 6 2

19 B: Storbyliv 2. Genopfriskning af Street Slang Eleverne skal nu arbejde videre med bevægelsestyperne fra Street Slang på niveau A. I næste øvelse skal de to og to sætte de forskellige bevægelser/kommandoer sammen til en lang bevægelseskæde også kaldet en frase. Men først skal bevægelserne fra Street Slang genopfriskes; derfor skal de lave øvelsen som på niveau A. Du kan lade eleverne vise bevægelserne til kommandoerne, så alle kan huske dem. Fortæl eleverne, at du gerne vil se dem udføre bevægelserne så præcise og store som muligt. Formål: I denne øvelse er der fokus på elevernes evne til at memorere bevægelser fra niveau A. Samtidig arbejdes der også med at forfine og præcisere bevægelser. Musik: Dirty Games af Black & White, album: Italian Hardstyle 11 ØVELSE Trin 1 Du skal præsentere bevægelserne/kommandoerne for eleverne. Demonstrer selv, eller lad en elev demonstrere bevægelserne. Lad alle eleverne sige kommandoerne og gøre bevægelserne. Fortæl reglerne for legen/øvelsen, som er at følge dine kommandoer. Trin 2 Eleverne bevæger sig rundt i hele rummet og bruger principperne fra øvelsen Mylder på Hovedbanegården med ikke at røre hinanden og bevæge sig i snoede eller lige linjer i rummet. Trin 3 Du vælger selv, i hvilken rækkefølge kommandoerne skal komme, og frekvensen i kommandoerne: Jump Et højt hop med to-bens-afsæt. Freeze Frys i en kantet form/figur på stedet. Kick it! Løb til det nærmeste hjørne og lav et spark i retning af hjørnet. Watch out! Duk dig, og gerne helt ned i hugstilling. Hot Smelt langsomt ned til gulvet, rul på gulvet, og rejs dig op igen. Sky Før langsomt armene strakte ud til siden og op over hovedet, imens du går ind mod midten af rummet. Go Stupid! Lad eleverne selv finde på en mærkelig bevægelse. Find selv på flere 3

20 3. Street Slang i par B: Storbyliv Formål: Denne opgave giver eleverne mulighed for at samarbejde om at sætte bevægelser sammen til en dansefrase på en måde, som er relevant for eleverne og giver dem ejerskab over bevægelserne. Hvert par har efter denne opgave en dansefrase, som de kan vise for de andre elever. Tip! Du skal som underviser guide eleverne igennem denne proces, som kræver, at du sørger for, at alle har forstået opgaven, før du går videre til næste trin. Musik: Vita af Technoboy, The Very Best Of 2007, album: Hardstyle ØVELSE Trin 1 Del eleverne ind i par. En god måde at danne par på er ved at sige: Stå albue til albue med en anden, inden jeg har talt til tre. Bed dem finde et sted i rummet, hvor de har plads til at danse. Trin 2 Eleverne har nu de syv bevægelser/kommandoer, som de har afprøvet i øvelsen Street Slang. Ud fra disse syv bevægelser skal eleverne sammensætte en dansefrase. De yngste elever kan ikke huske mere end fire bevægelser, mens de ældste frit kan vælge antal bevægelser. Eleverne skal være i par (hvis ulige antal: en trio). Trin 3 Hvert par skal udvælge 4 til 6 bevægelser fra Street Slang. Lav bevægelserne i parrene, og bliv enige om, hvordan de skal udføres. Trin 4 Hvert par skal lave en rækkefølge for bevægelserne og forsøge at lave en glidende overgang mellem bevægelserne, så det bliver en kæde af bevægelser. Lav en startposition og en slutposition dvs. hvordan skal bevægelsesfrasen starte, og hvordan skal den slutte? 4

21 B: Storbyliv ØVELSE fortsat Trin 5 Nu skal eleverne øve sig, så bevægelsesfrasen bliver tydelig og hænger sammen. Du kan præsentere følgende variationer for dem, som de kan arbejde med: Find en bevægelse fra frasen, som kan gentages 4 gange i træk. Sæt bevægelsen ind i frasen. Mindst en af bevægelserne skal flytte sig i rummet, og mindst en bevægelse skal foregå på stedet hvilke? Der skal også både være kantede bevægelser og bløde bevægelser i frasen hvilke? Hvordan skal I stå i forhold til hinanden? Ved siden af hinanden bag ved hinanden over for hinanden? Skal I røre ved hianden? Lad eleverne øve sig, mens du går rundt og hjælper, hvis nogen har brug for vejledning. Trin 6 Hvert par har nu deres helt egen Street Slang -frase, som de kan vise for de andre. Lad 2-3 par vise fraserne på samme tid. Tip! Temaet Street Slang kan inspirere til, at man vælger nogle seje positioner fra gadelivet eller andre, som de har set i løbet af danselektionerne. 4. Skub så til det tag! Øvelsen Skub til taget! fra niveau A gentages, og der bygges videre på den. På niveau A varede Skub til taget! 4 x 8 taktslag. Her udvider vi den med endnu 4 x 8 taktslag, hvor eleverne selv kommer med bevægelsesforslag til dansen. Dette udvides igen med pararbejde. Nu kommer der virkelig tryk på, så derfor har vi også valgt at kalde øvelsen Skub så til det tag!. Formål: Eleverne får en forståelse af rytme, og hvordan pulsen i musikken har betydning for bevægelsesvalget. De får samtidig muligheden for selv at bringe deres egne bevægelser ind i dansen gennem pararbejde. Tip! Du skal som underviser samle øvelsen op fra sidste gang og få energien op, for at eleverne bliver motiverede og klar til selv at skabe bevægelser. Samtidig skal du guide den relativt korte proces med at udvikle nye bevægelser til frasen. 5

22 B: Storbyliv Musik: Dust 2 Dust af Showtec, album: Sampler 001 ØVELSE Trin 1 Genopfrisk Skub til taget! fra niveau A, indtil alle kan huske de første 4 x 8 taktslag: Hop samlet i en gruppe de første 8 taktslag (1-8). Lav 2 skarpe positioner frit valg (1-4, 5-8). Hop igen samlet (1-8). Bevæg jer sidelæns til et nyt sted i rummet (1-8). Trin 2 Byg videre med Skub så til det tag!, som varer yderligere 4 x 8 taktslag: Eleverne går sammen i nye par og finder selv på nye hop i de første 8 taktslag (1-8). Eleverne skal finde to bevægelser, som de kan lave over 8 taktslag, f.eks. første bevægelse på (1-4) og næste på (5-8). Gentag hoppene de næste 8 taktslag (1-8). Find en bevægelse, som eleverne kan bevæge sig sidelæns med til en ny plads i rummet (1-8). De to versioner af Skub til taget! sættes sammen til en lang danse/hoppefrase på 8 x 8 taktslag. Udfordring: Du kan igen variere arealet, så dansen bliver meget tæt. Du kan også dele gruppen i to og lade dem danse over for hinanden med ansigterne imod hinanden. Kanon er også stadig en mulighed. Visning: Hvis der er tid, er det rigtig godt at lade eleverne vise deres hoppefraser for hinanden. Evt. 2-3 par ad gangen. 6

23 B: Storbyliv 5. Nedkøling og refleksion Formål: Det er en god idé at lade eleverne afslutte liggende på ryggen. På den måde kan de mærke kroppens reaktioner og samtidig reflektere over, hvordan de har brugt den i løbet af niveau B. Denne øvelse har også fokus på elevernes evne til at observere og analysere hianandens bevægelser. ØVELSE Trin 1 Bed eleverne lægge sig ned på ryggen med udstrakte arme og ben. Trin 2 Mens de ligger ned, kan du sammen med eleverne opridse og gennemgå de øvelser, de har arbejdet med. Du kan f.eks. spørge dem: Hvilke kropsdele bevægede de hver især? Hvordan brugte de puls/rytme langsomme/hurtige bevægelser? Hvordan brugte de små/store bevægelser? Hvordan blev rummet udnyttet? Hvordan brugte de forskellige niveauer: på gulvet/mellem/oppe/i luften? Hvordan brugte de forskellige retninger: frem/tilbage/sidelæns/diagonalt? Hop videre til niveau C Det er nu oplagt at gå videre til niveau C i Storbyliv, hvor eleverne skal lave deres egne koreografier. De skal arbejde videre med de fraser, de nu har udviklet: Mylder på Hovedbanegården, Street Slang i par og Skub så til det tag!. Tak, fordi I dansede med i Storbyliv på niveau B! 7

Skab dig i fællesskabet

Skab dig i fællesskabet HÅNDBOG MED ØVELSER TIL LÆRERE Skab dig i fællesskabet TIL AT FREMME ELEVERS SELVFORSTÅELSE OG EVNE TIL AT INDGÅ I FÆLLESSKABER Hvem er vi og hvad vil vi? mere om det pågældende emne. Denne e-bog er primært

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. Metodehæfte. Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. Metodehæfte. Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp Metodehæfte Ud på gulvet Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder Integrationsnet Kolofon En en del af Dansk dansk flygtningehjælp Flygtningehjælp

Læs mere

SlåsNu. Skab slåskultur med slås-lege. Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn.

SlåsNu. Skab slåskultur med slås-lege. Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn. 1 SlåsNu Skab slåskultur med slås-lege Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn. Kom mobning til livs. Gør jeres skole og institution mere drengevenlig.

Læs mere

En arbejdsplads i bevægelse

En arbejdsplads i bevægelse TEMA Bevægelse på arbejdspladsen Idékatalog En arbejdsplads i bevægelse Ideer til fysisk aktivitet på kontoret En arbejdsplads i bevægelse Bevægelse er vigtigt for vores sundhed og velbefindende. Derfor

Læs mere

kom i gang skriv en sang

kom i gang skriv en sang kom i gang skriv en sang for børn og unge Kom i gang Skriv en sang - for børn og unge er redigeret af: Jens Hartmann og Birgitte Theresia Henriksen Information om KODA Skolekontakt: www.koda.dk/aktiviteter

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Spring pring Ud i inaturen

Spring pring Ud i inaturen Spring Ud i Naturen Spring Ud i Naturen Velkommen i det grønne... 3 Aktivitetskort...3 5. Risikofyldte lege udvikler børn... 11 Forslag til seks typer af vilde lege... 11 1. Spring Ud i Naturen... 4 Bevægelsesglæden

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Tempo Ole Skou august 2012 Side 1. Tempo

Tempo Ole Skou august 2012 Side 1. Tempo Tempo Ole Skou august 2012 Side 1 Tempo Indhold Først en lille anekdote fra vores praktik.... 1 Kronologisk tid/oplevet tid.... 2 To slags tempo.... 3 Æstetik og kronometrisk stabilt tempo. På den ene

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN!

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN! Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard Århus Kommune Børn og Unge HEY, JEG KAN! KROP, BEVÆGELSE OG LÆRING I DAGINSTITUTIONER HEY,

Læs mere

Inspirationshæfte, 8. 10. klasse

Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år.

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. Afsluttende bachelorprojekt januar 2014. Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Navn: Katrine Parkø Knudsen Studienummer: 22109513 Vejleders

Læs mere

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk get moving 60 minutter om dagen og gerne mere inspirationskatalog www.getmoving.dk Get Moving Inspirationskatalog Sundhedsstyrelsen, 2015 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Emneord:

Læs mere

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 Forfatterens forord Kære idrætslærer. Kompendiet giver en idé om hvad ultimate er, og indeholder øvelser og forslag til forløb i gymnasier og folkeskolernes

Læs mere

SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN. Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton

SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN. Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton SÆT GANG I LEGEN nye lege og idéer til mere bevægelse i skolen Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til HIP HURRA for ASTRID Lærervejledning Jonna Byskov og Marianne Keinicke På vej til Indhold Intentionerne med bogen......................................... 3 Et værdifuldt forfatterskab.....................................

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Den store træningsbold

Den store træningsbold Den store træningsbold - træn hele kroppen Af Mette Mølgaard og Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP - en sund livsstil i udvikling Kært barn har mange navne Den store træningsbold er kommet for at blive,

Læs mere