Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det"

Transkript

1 G u i d e t i l u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e t D a n s M u s i k k e n k l a s s e 6 6 er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det i musik og idræt store dansekendskab, men som gerne vil undervise i dans. Materialet er udarbejdet til undervisning i musik og idræt fra 2. til 5. klasse med afsæt i folkeskolens Fælles Mål. 1

2 Musik og dans er tæt forbundet. Den musikalske oplevelse danner billeder og følelser, der kan omformes til bevægelser og udtryk. Oplevelsen af dans kan også skabe musik. Det kreative samspil mellem krop, musik, dans og bevægelse udfordres, når man danser til musik. Ligesom motorik, rytmik, rum- og kropsbevidsthed også udforskes. Et alsidigt læringsrum Materialet inviterer til et alsidigt og kreativt læringsrum, hvor eleven undersøger og udvikler kroppens bevægelsespotentiale alene og i fællesskab. Den personlige udvikling styrkes gennem kreativt og fysisk arbejde i konkrete opgaver. Eleverne er aktive medskabere og indgår i nye, fysiske relationer med deres klassekammerater. De lærer at forstå sig selv, andre og verden gennem kroppens bevægelser. videreformidler ikke fastsatte dansetrin eller bestemte stilarter inden for dansen. Derimod slår det forskellige stemninger, arbejdsmetoder og bevægelseskvaliteter an i to universer, som du og dine elever kan være med til at videreudvikle. De to universer hedder: Sydens Vingesus og Storbyliv. Sydens Vingesus S t o r b y l i v Til hvert univers er der tilknyttet forskellige bevægelseskvaliteter og musikgenrer. I Sydens Vingesus kan dine elever arbejde med de mere bløde bevægelser til lyden af salsamusik, som har en stærk rytmisk accentuering, der kan skabe et organisk udtryk. I Storbyliv skal eleverne arbejde med deres rumlige fornemmelser i forhold til hinanden til technomusikkens staccato-rytme. 2

3 A, B og C Sydens Vingesus og Storbyliv er delt op i tre niveauer: A, B og C. Niveau A er en introduktion, hvor bevægelseskvaliteterne og musikken præsenteres igennem forskellige lege og strukturer. Niveau B er et eksperimentarium, der udfordrer elevernes fantasi og bevægelsesmuligheder igennem udvikling af fraser. Endelig kan eleverne prøve kræfter med forskellige koreografiske værktøjer på niveau C, som fungerer som et værksted. Hvert niveau svarer til en dobbeltlektion og er bygget op sådan her: 6 A Introduktion (dobbeltlektion) l Rejs ind i universet l Opvarmning l edelen l Refleksion Eksperimentarium 6B (dobbeltlektion) l Opvarmning l Fraseudvikling l Visning og refleksion 6C Værksted (dobbeltlektion) l Opvarmning l Koreografiske værktøjer l Visning og refleksion 3

4 6 Hvordan gør jeg? kan bruges til kortere eller længere forløb, alt efter hvordan du vælger at sammensætte din undervisning. Hvert forløb finder du i en separat pdf som denne. Vi anbefaler, at du følger rækkefølgen A, B og C, og at du færdiggør et univers, før du fortsætter med et nyt. Sydens Vingesus og Storbyliv har samme struktur, men med varierede øvelser, så det bliver nemt for dig at gå videre med et nyt univers, når I har prøvet et. Hvis du har lyst til at bruge tre dobbeltlektioner af din idræts- eller musikundervisning på at undervise i, så kunne du altså lave følgende forløb: Sydens Vingesus A: Introduktion, B: Eksperimentarium og C: Værksted. eller 6 Storbyliv A: Introduktion, 6 B: Eksperimentarium og C: Værksted. et nyt univers. Du kan også fortsætte til niveau B og C, hvis du har tiden til det. Flere dobbeltlektioner Hvis du har flere dobbeltlektioner til rådighed, kan du også begynde på niveau A i 4

5 6 Hvordan organiserer du dansen? I dette materiale præsenterer vi nogle måder at organisere danseundervisningen på. Med en hel skoleklasse af energifyldte elever kræver det, at du som underviser er klar i din måde at strukturere undervisningen på. Vi har valgt fire forskellige strukturer, som går igen i begge temaer. Der findes mange flere, men erfaringerne viser, at du med disse fire strukturer kan skabe både fokus og dynamik i undervisningen. bevæge sig sammen. 6 6 Cirklen er god, når du vil have fælles opmærksomhed, og der skal indlæres præcise bevægelser. Par er en overskuelig start til udveksling af idéer og det kreative arbejde. Rundt i rummet giver frihed til den enkelte, men kræver, at der kommer regler for, hvordan man skal Rækker er en overskuelig måde at organisere dansen på i rummet det skaber overblik. 5

6 6 Metode har en kreativ, problemløsende og induktiv tilgang til undervisning i dans i musik og idræt. Materialet består af en række værktøjer, der nemt kan omsættes i praksis. Opgaverne varierer i form nogle er bundne, og nogle er mere åbne. Hvert niveau er stort set bygget op efter strukturen: opvarmning, udvikling af dansemateriale, visning og refleksion. Denne struktur giver en overskuelig og organisk måde at arbejde med dans på. Eleven får på denne måde mulighed for i hver undervisningslektion at prøve, skabe, vise og reflektere over dansen. Visning 6 handler i høj grad om kommunikation, nærmere bestemt kropslig kommunikation. Når dine elever viser dansen for andre, styrkes deres kropsbevidsthed, selvtillid og evnen til at kommunikere et budskab. Eleverne kan fremvise dansen for deres familie, venner eller andre klasser på skolen. En af dansens kvaliteter er, at den kan vises frem og give betragteren en sanselig oplevelse. Tværfaglig dans Et tværfagligt forløb med fag som f.eks. historie, 6 billedkunst og dansk er oplagt. Her kan musik og dans blive omdrejningspunkt for forskellige litterære, historiske og billedkunstneriske emner. Vi har ikke angivet konkrete forslag i materialet, men vejleder dig gerne, hvis du kontakter os. Endelig kan du selv bygge videre på materialet med andre musikgenrer og bevægelseskvaliteter. Musik Til hver øvelse fremgår en specifik musikhenvisning, der gør det muligt for dig at downloade musikken fra diverse musikportaler. Hvis du har problemer med at finde musikken, kan du i reglen bruge salsamusik til Sydens Vingesus og technomusik til Storbyliv. 6

7 Fælles trinmål Her kan du se de trinmål for idræt og musik i klasse, som passer til forløbene i. Med andre ord så opfylder du de Fælles Mål for undervisning i dans og musik, hvis du vælger at omsætte dette materiale til praksis. Idræt Trinmål 2. klasse Anvende rytmiske bevægelser til forskellige musikformer. Udtrykke forskellige figurer kropsligt. Kende til kroppens reaktion på fysisk aktivitet. Trinmål klasse Anvende trin, hop, spring, balance, drejning, sving og bøjning. Anvende planer, rum, retning, tid, impuls og bevægelsesudslag med og uden musikledsagelse. Kende opvarmningens formål og udførelse. Musik Trinmål 2. klasse Musikforståelse. Udtrykke oplevelse af musik i ord, billeder og bevægelse. Udtrykke elementer i et musikstykke i leg og dramatisering. Kende forskel på puls og rytme. Forstå, at der er forskellige musikgenrer. Forstå, at musik bruges i mange sammenhænge. Trinmål 4. klasse Musikforståelse. Lytte opmærksomt til musik med tydelige karakteristika. Udtrykke oplevelse af musik nuanceret og bevidst i ord, billeder og bevægelse. Vise kendskab til musikeksempler, som repræsenterer et genre- og stilmæssigt varieret repertoire, og nogle centrale skikkelser med tilknytning til den valgte musik. Samtale om musikkens funktion i forskellige sammenhænge, bl.a. ved fester og religiøse handlinger og i medier. ens andre kvaliteter Ud over Undervisningsministeriets trinmål til folkeskolen har dansen en række andre kvaliteter. Når børn danser alene og sammen med andre, opnår de personlige og sociale kompetencer. De lærer at opleve kropsligt, være sanseligt nærværende og at sætte ord på deres kropslige og musikalske oplevelser. en giver også dine elever en mulighed for at indgå i æstetiske læreprocesser for at være kreative på en helt ny måde. 7

8 Rigtig god fornøjelse med! Med venlig hilsen ekonsulenterne i ens Hus 6 6 Vidste du, at foreningen i Uddannelse har lavet et udkast til en læreplan, der behandler dansen som et kunstnerisk, socialt og kulturbærende fag i grundskolen? Målet med denne læreplan er både at specificere dansens kerneområde og at vise muligheder og give inspiration. Læreplanen kan rekvireres på: Vi vil meget gerne have feedback på materialet. Det kan du sende til: Med deler ekonsulenterne i ens Hus nu ud af mange års erfaring med undervisning i dans for børn og unge i et let anvendeligt materiale. En gruppe mennesker inden for dans og undervisning har sammen udarbejdet dette materiale: epædagog Sanne Nottelmann, Ulla Hahn Ranmar og Poul Vestergaard fra Skoletjenesten, kunsthistoriker Ida Leisner, folkeskolelærer og danser Malene Hertz og Cecilie Sommer, dansekonsulenterne Anna Katrine Korning og Ulla Gad samt kulturformidler Thilde Maria Kristensen. er et led i formidling af dans gennem ordningen for Børn, der er støttet af Statens Kunstråd. ekonsulenterne i ens Hus / Skoletjenesten Layout: Skoletjenesten/Marianne Bisballe. Tak til: i Uddannelse samt alle de dansere, der har inspireret os undervejs

9 6 A: Storbyliv Du har valgt at undervise i niveau A, som er en introduktion til dansetemaet Storbyliv. Niveau A svarer til en dobbeltlektion. Hvis du skal undervise i idræt og har to klasser på én gang, så kan det være en god idé at dele holdet op i to. Vi anbefaler, at du først læser guiden til, som fortæller dig lidt om, hvordan materialet er bygget op. Niveau A består af: 1. Rejs ind i universet. 2. Opvarmning: Cirkelpuls Tre dansedele: Mylder på Hovedbanegården, Street Slang og Skub til taget! 4. Nedkøling og refleksion. Beskrivelse og formål med niveau A I universet Storbyliv kan dine elever forestille sig, at de bevæger sig rundt i en storby, hvor mennesker har travlt og bevæger sig hurtigt rundt i gaderne på vej til og fra arbejde. Det kan også være, at de slapper af og leger i byens parker. Inspireret af storbyens forskellige former for rum skal dine elever nu udforske deres rumlige kompetencer i forhold til hinanden. Eleverne kommer også til at arbejde med puls og rytme. De vil bl.a. bevæge sig til technomusikkens staccato-rytme og dermed opleve musikkens kvaliteter igennem krop og bevægelser. Opgaverne er organiseret som enten individuelt arbejde eller i par. I Storbyliv skal eleverne arbejde med: puls og rytme at gentage og lære bevægelser og mønstre forskellige hop at støde og slå ud i luften hurtige kontra langsomme bevægelseskvaliteter forskellige niveauer i rummet D a n s M u s i k k e n k l a s s e 1

10 A: Storbyliv 1. Rejs ind i universet Formål: En god introduktion til temaet Storbyliv er en skærpelse af elevernes forståelse af puls og rytme. Ved at lade eleverne mærke og lytte til deres egen puls og musikkens rytme fornemmer de musikken på deres egen krop. De vil også arbejde med at sætte ord på deres oplevelse af puls og rytme. Musik: Stampuhh!! af The Prophet vs Deepack, album: Stampuhh!! ØVELSE Trin 1 Bed eleverne stille sig i en cirkel, og stil spørgsmålet: Hvad er en puls og en rytme? Kroppen har forskellige former for puls som f.eks. hjertet, der banker, og vejrtrækningen. Mærk på hjertet eller på brystkassen for at mærke, hvordan pulsen er. Trin 2 Hvad sker der, hvis vi hopper i ½ minut og mærker efter igen? Trin 3 Tiden giver vi også en puls og en rytme (timer, minutter og sekunder). Forsøg at klappe hvert sekund. Trin 4 har en rytme, som vi også kan klappe. Tænd for musikken, og lad eleverne klappe forskellige taktslag. Brug andre kropsdele til at vise taktslagene. F.eks. hovedet, albuen eller fødderne. Trin 5 Afslut med en snak om, hvorvidt en storby har en puls og en rytme. Hvad er karakteristisk for dem, og hvor kan man opleve det? F.eks. på gaden, i metroen, i parker, på caféer etc. 6 2

11 A: Storbyliv 2. Opvarmning: Cirkelpuls Formål: Vi vil gerne have kropstemperaturen op, når vi skal arbejde med kroppen. Det gør os parate til at møde de udfordringer, der kommer. Samtidig skal eleverne lære at følge rytmen i musikken med simple bevægelser. Musik: Love To Infinity Survival Mix af Tor-Cheney-Nahana, album: Sacred Spirit ØVELSE Trin 1 Denne øvelse er opbygget efter følg mig-princippet, hvor du som lærer er den styrende i bevægelsestempo og skift. Trin 2 Eleverne sidder/står i en cirkel. Trin 3 Bed eleverne lytte til musikken og finde grundrytmen ved at klappe i hænderne. Denne grundrytme skal holdes hele øvelsen igennem. Trin 4 Sæt nye bevægelser i gang, når du kan se, at alle har fundet ind i rytmen og bevægelsen. Vælg simple bevægelser, som alle kan fange hurtigt, f.eks.: Klap i hænderne og på lårene. Klap foran og bag ved kroppen. Sid på hug og rejs jer. Rul underarmene rundt om hinanden. Tramp i gulvet. Gå fire skridt ind mod midten og fire ud igen. Hop, spark, stræk jer og frys i en stilling. Udfordring: Du kan lege med grundrytmen og lade bevægelsestempoet ændre sig. Lad f.eks. bevægelsen vare fire taktslag, (1-4), (5-8) eller (3-6), så det hele tiden ændrer sig. Når eleverne er fortrolige med øvelsen, kan du bede en af eleverne være bevægelsesleder. 3

12 A: Storbyliv 3.A Mylder på Hovedbanegården Øvelsen hedder Mylder på Hovedbanegården, fordi den tager udgangspunkt i den travlhed, man ofte oplever på Hovedbanegården i København i de travle timer. Nogle skal nå et tog og bevæger sig hurtigt og snørklet ind og ud mellem hinanden. Andre er lige ankommet med toget og skal videre ud i byen. Formål: Eleverne skal forholde sig til hinanden i rummet og samtidig bevæge sig til en fast rytme. Således udvides deres rumlige forhold til hinanden og selve det rum, de bevæger sig i. Eleverne udfordres med at finde på nye bevægelser og måder at bevæge sig i forhold til hinanden på. Tip! Denne øvelse kræver, at du guider eleverne igennem de forskellige trin med klare instruktioner, og gerne med billeder fra en travl banegård med masser af mennesker. Musik: Vita af Technoboy, The Very Best Of 2007, album: Hardstyle ØVELSE Trin 1 Tænd for musikken. Trin 2 Eleverne går rundt mellem hinanden på kryds og tværs i takt til grundrytmen. Eleverne må ikke røre hinanden og skal hele tiden udfylde de tomme rum. De har travlt, men har tid til at kigge hinanden i øjnene, når de passerer hinanden. Brug tid på at få etableret denne del af øvelsen. Trin 3 Eleverne skal fortsætte med at gå, men nu kun i lige linjer. Skifter man retning, skal det være et skarpt og præcist skift. Brug tid på at få eleverne til at bruge hele rummet. Trin 4 Lad eleverne tælle højt til 8, når de går (1-8). Skift af retning kan nu kun ske på tælling nummer 8. Trin 5 Fortsæt øvelsen, men lad eleverne skifte retning på tælling 4 og 8. Trin 6 Fortsæt, og lad nu eleverne selv bestemme, om de vil skifte retning på 4, 8 eller andre tællinger. Trin 7 Gentag trin 3-6. Nu skal eleverne bevæge sig i snoede, runde, bløde linjer. Derefter kan de skifte mellem de to måder at bevæge sig i rummet på. Trin 8 Fortsæt øvelsen, men nu skal eleverne fryse i en bevægelse over fire taktslag. Trin 9 Til sidst kan du lade eleverne afprøve alle variationer: lige linjer, snoede veje, skift retning og frys i en bevægelse. Udfordring: Med de større elever kan du lægge andre bevægelser ind i øvelsen. F.eks. et hop eller et rul på gulvet i stedet for kun et frys. Du kan også udfordre eleverne ved at gøre arealet, de kan bevæge sig på, mindre, når du kan se, at de har forstået opgaven. 4

13 3.B Street Slang A: Storbyliv Øvelsen hedder Street Slang, fordi du skal bruge slang fra storbyer som New York til at få eleverne til at skabe bevægelserne. Street Slang bliver således en form for kommandosprog. Formål: Denne øvelse skærper elevernes opmærksomhed og udvikler deres rumlige forståelse, samt deres evner til at skifte mellem forskellige bevægelseskvaliteter og niveauer i rummet. Tip! Som underviser skal du guide eleverne gennem øvelsen med klare kommandoer og demonstrere bevægelserne, før øvelsen sættes i gang. Vær opmærksom på, hvor mange kommandoer eleverne er i stand til at huske. Musik: Dirty Games af Black & White, album: Italian Hardstyle 11 ØVELSE Trin 1 Du skal først præsentere bevægelserne/kommandoerne for eleverne. Lad alle eleverne sige kommandoerne og gøre bevægelserne. Fortæl dem reglerne for legen/øvelsen, som er at følge dine kommandoer. Trin 2 Eleverne bevæger sig rundt i hele rummet og bruger principperne fra sidste øvelse med ikke at røre hinanden og med at bevæge sig i snoede eller lige linjer. Trin 3 Du vælger selv, i hvilken rækkefølge kommandoerne skal komme, og frekvensen i kommandoerne: Jump Et højt hop med to-bens-afsæt. Freeze Frys i en kantet form/figur på stedet. Kick it! Løb til det nærmeste hjørne og lav et spark i retning af hjørnet. Watch out! Duk dig, og gerne helt ned i hugstilling. Hot Smelt langsomt ned til gulvet, rul på gulvet, og rejs dig op igen. Sky Før langsomt armene strakte ud til siden og op over hovedet, imens du går ind mod midten af rummet. Go Stupid! Lad eleverne selv finde på en mærkelig bevægelse. Find selv på flere Tip! Hvis det er for svært med amerikansk slang, kan du nøjes med at sige kommandoerne på dansk. Hvis eleverne ikke kan huske kommandoerne, kan du demonstrere dem ved hvert kommandoslang. Du kan opfordre eleverne til at udforske dynamikken i bevægelserne ved at udføre dem med stor og/eller lille kraft. 5

14 3.C Skub til taget! A: Storbyliv Skub til taget! er en øvelse, der tager afsæt i det amerikanske udtryk race the roof, som bogstavelig talt betyder, at der danses, til taget letter. Øvelsen tager derfor udgangspunkt i, at eleverne er til en koncert, hvor der er rigtig mange mennesker. Der er ikke meget plads, og alligevel kan man ikke lade være med at bevæge sig til rytmen i musikken. Skub til taget! er en lille danse/hoppefrase. Formål: Denne øvelse skal lære eleverne at sætte bevægelser sammen til en lille bevægelsesfrase over 4 x 8 taktslag. De skal bevæge sig til grundrytmen i musikken, følges ad som gruppe og forholde sig til hinanden. Tip! Din opgave er som det første at give dem billeder på koncertstemning og den trange plads. Du skal starte øvelsen i en samlet gruppe, vise bevægelserne og arbejde med rytmen. Musik: Dust 2 Dust af Showtec, album: Sampler 001 ØVELSE Trin 1 Lad eleverne fordele sig i rummet med ansigterne i din retning og med plads til at bevæge sig på. Trin 2 Lad eleverne finde grundrytmen i musikken ved først at klappe rytmen, derefter kun ved at gynge op og ned i knæene, og til sidst kan de hoppe til rytmen. Trin 3 I starten hopper eleverne små hop og tæller højt fra (1-8). Eleverne skal nu hoppe de første otte taktslag (1-8) og fryse i en position de næste 8 taktslag (1-8). Gentag, så alle har rytmen og bevægelserne i kroppen. Trin 4 Tag en lille pause, hvor eleverne ryster benene og går en tur rundt om sig selv, før de vender tilbage til pladserne igen. Trin 5 Eleverne hopper igen på (1-8), og på de næste taktslag (1-8) skal de lave to kantede positioner med kroppen. Første position på (1-4) og anden position på (5-8). Positionerne vælger eleverne selv, men de skal skifte niveau hver gang. Gentag med hop på 1-8 osv. Trin 6 Når eleverne har lavet 3 x (1-8) altså hop (1-8), positioner (1-8) og hop (1-8) indlægges skift til ny plads (1-8). Skiftet må kun foregå sidelæns og ikke frem og tilbage. Når eleverne har fundet en anden plads i rummet, starter man forfra med hoppefrasen. 6

15 A: Storbyliv ØVELSE fortsat Sådan ser hele øvelsen ud: (4 x 8 taktslag) Hop samlet i en gruppe de første 8 taktslag (1-8) Lav 2 skarpe positioner (1-4, 5-8) Hop igen samlet (1-8) Bevæg jer sidelæns til et nyt sted i rummet (1-8) Trin 7 Gør arealet, eleverne bevæger sig på, mindre, og lad dem komme tæt på hinanden. Til sidst skal de stå rigtig tæt som til en koncert. Vær opmærksom på, at eleverne tilpasser bevægelsesstørrelsen, i forhold til hvor tæt de står på hinanden. Udfordring: Hvis eleverne fanger serien hurtigt, kan den varieres med en kanon. Den ene halvdel starter med at hoppe, mens den anden halvdel starter med de kantede positioner, hvor de også forsøger at skubbe til taget. 4. Nedkøling og refleksion Det er en god idé at lade eleverne afslutte på gulvet, hvor de ligger på ryggen med ben og arme udstrakt. På den måde kan de mærke kroppens reaktioner. ØVELSE Trin 1 Bed eleverne lukke øjnene og slappe fuldstændigt af i alle kroppens muskler. Det kan tage lidt tid at få dem til at falde til ro, men hold fast! Trin 2 Når de ligger afslappet, kan de tage den ene hånd og placere den på hjertet for at mærke pulsen/rytmen på hjertet nu. Stil dem enkelte spørgsmål som f.eks.: Hvilke bevægelser har I lavet i denne time? Kan I mærke forskel i rytmen, i forhold til da vi startede? Hvad sker der med hjertets rytme, når vi har bevæget os så meget? Hvad har musikkens rytme betydet for jeres bevægelser? 7

16 A: Storbyliv Hvordan bygger jeg videre? Det er oplagt at fortsætte med niveau B i Storbyliv, hvor dine elever vil arbejde videre med de bevægelser og den musikforståelse, de nu har tilegnet sig. Her kommer eleverne mere selvstændigt og kreativt på banen, da de skal komponere fraser alene og i fællesskab. Niveau B finder du i en separat pdf-fil som denne. Tak, fordi I dansede med i Storbyliv på niveau A. 6 8

17 6 B: Storbyliv Velkommen til niveau B i Storbyliv, der svarer til en dobbeltlektion. På niveau B bygger vi videre på de øvelser, som blev præsenteret på niveau A. Forløbet er et eksperimentarium, hvor dine elever kommer til at eksperimentere med deres fantasi og bevægelsesmuligheder igennem improvisation og udvikling af fraser. Forløbet er bygget op sådan her: 1. Opvarmning: Cirkelpuls eller Mylder på Hovedbanegården. 2. Genopfriskning af Street Slang. 3. Street Slang i par. 4. Skub så til det tag!. 5. Nedkøling og refleksion. 66 Beskrivelse og formål med niveau B Eleverne skal nu selv til at skabe dansefraser ud fra de bevægelser, de er blevet præsenteret for på niveau A. Det gælder øvelserne Street Slang og Skub til taget!. Forløbet lægger op til, at eleverne arbejder kreativt, samarbejder, fremviser dansen og reflekterer over, hvad de har lavet. Din rolle er at guide og inspirere eleverne til at udforske og løse opgaverne så kreativt som muligt. D a n s M u s i k k e n k l a s s e 1

18 B: Storbyliv 1. Opvarmning: Cirkelpuls eller Mylder på Hovedbanegården Det er en god idé at gentage Cirkelpuls eller Mylder på Hovedbanegården fra niveau A som opvarmning. Du vælger selv, hvilken opvarmningsøvelse du mener, passer bedst til gruppen. Se øvelsesbeskrivelserne på niveau A i Storbyliv. Musik: Stampuhh!! af The Prophet vs Deepack, album: Stampuhh!! eller Vita af Technoboy, The Very Best Of 2007, album: Hardstyle Formål: Disse øvelser gør eleverne og deres kroppe parate til temaet og giver dem et bevægelsesrepertoire, der kan hjælpe dem, når de selv skal sætte bevægelser sammen. 6 2

19 B: Storbyliv 2. Genopfriskning af Street Slang Eleverne skal nu arbejde videre med bevægelsestyperne fra Street Slang på niveau A. I næste øvelse skal de to og to sætte de forskellige bevægelser/kommandoer sammen til en lang bevægelseskæde også kaldet en frase. Men først skal bevægelserne fra Street Slang genopfriskes; derfor skal de lave øvelsen som på niveau A. Du kan lade eleverne vise bevægelserne til kommandoerne, så alle kan huske dem. Fortæl eleverne, at du gerne vil se dem udføre bevægelserne så præcise og store som muligt. Formål: I denne øvelse er der fokus på elevernes evne til at memorere bevægelser fra niveau A. Samtidig arbejdes der også med at forfine og præcisere bevægelser. Musik: Dirty Games af Black & White, album: Italian Hardstyle 11 ØVELSE Trin 1 Du skal præsentere bevægelserne/kommandoerne for eleverne. Demonstrer selv, eller lad en elev demonstrere bevægelserne. Lad alle eleverne sige kommandoerne og gøre bevægelserne. Fortæl reglerne for legen/øvelsen, som er at følge dine kommandoer. Trin 2 Eleverne bevæger sig rundt i hele rummet og bruger principperne fra øvelsen Mylder på Hovedbanegården med ikke at røre hinanden og bevæge sig i snoede eller lige linjer i rummet. Trin 3 Du vælger selv, i hvilken rækkefølge kommandoerne skal komme, og frekvensen i kommandoerne: Jump Et højt hop med to-bens-afsæt. Freeze Frys i en kantet form/figur på stedet. Kick it! Løb til det nærmeste hjørne og lav et spark i retning af hjørnet. Watch out! Duk dig, og gerne helt ned i hugstilling. Hot Smelt langsomt ned til gulvet, rul på gulvet, og rejs dig op igen. Sky Før langsomt armene strakte ud til siden og op over hovedet, imens du går ind mod midten af rummet. Go Stupid! Lad eleverne selv finde på en mærkelig bevægelse. Find selv på flere 3

20 3. Street Slang i par B: Storbyliv Formål: Denne opgave giver eleverne mulighed for at samarbejde om at sætte bevægelser sammen til en dansefrase på en måde, som er relevant for eleverne og giver dem ejerskab over bevægelserne. Hvert par har efter denne opgave en dansefrase, som de kan vise for de andre elever. Tip! Du skal som underviser guide eleverne igennem denne proces, som kræver, at du sørger for, at alle har forstået opgaven, før du går videre til næste trin. Musik: Vita af Technoboy, The Very Best Of 2007, album: Hardstyle ØVELSE Trin 1 Del eleverne ind i par. En god måde at danne par på er ved at sige: Stå albue til albue med en anden, inden jeg har talt til tre. Bed dem finde et sted i rummet, hvor de har plads til at danse. Trin 2 Eleverne har nu de syv bevægelser/kommandoer, som de har afprøvet i øvelsen Street Slang. Ud fra disse syv bevægelser skal eleverne sammensætte en dansefrase. De yngste elever kan ikke huske mere end fire bevægelser, mens de ældste frit kan vælge antal bevægelser. Eleverne skal være i par (hvis ulige antal: en trio). Trin 3 Hvert par skal udvælge 4 til 6 bevægelser fra Street Slang. Lav bevægelserne i parrene, og bliv enige om, hvordan de skal udføres. Trin 4 Hvert par skal lave en rækkefølge for bevægelserne og forsøge at lave en glidende overgang mellem bevægelserne, så det bliver en kæde af bevægelser. Lav en startposition og en slutposition dvs. hvordan skal bevægelsesfrasen starte, og hvordan skal den slutte? 4

21 B: Storbyliv ØVELSE fortsat Trin 5 Nu skal eleverne øve sig, så bevægelsesfrasen bliver tydelig og hænger sammen. Du kan præsentere følgende variationer for dem, som de kan arbejde med: Find en bevægelse fra frasen, som kan gentages 4 gange i træk. Sæt bevægelsen ind i frasen. Mindst en af bevægelserne skal flytte sig i rummet, og mindst en bevægelse skal foregå på stedet hvilke? Der skal også både være kantede bevægelser og bløde bevægelser i frasen hvilke? Hvordan skal I stå i forhold til hinanden? Ved siden af hinanden bag ved hinanden over for hinanden? Skal I røre ved hianden? Lad eleverne øve sig, mens du går rundt og hjælper, hvis nogen har brug for vejledning. Trin 6 Hvert par har nu deres helt egen Street Slang -frase, som de kan vise for de andre. Lad 2-3 par vise fraserne på samme tid. Tip! Temaet Street Slang kan inspirere til, at man vælger nogle seje positioner fra gadelivet eller andre, som de har set i løbet af danselektionerne. 4. Skub så til det tag! Øvelsen Skub til taget! fra niveau A gentages, og der bygges videre på den. På niveau A varede Skub til taget! 4 x 8 taktslag. Her udvider vi den med endnu 4 x 8 taktslag, hvor eleverne selv kommer med bevægelsesforslag til dansen. Dette udvides igen med pararbejde. Nu kommer der virkelig tryk på, så derfor har vi også valgt at kalde øvelsen Skub så til det tag!. Formål: Eleverne får en forståelse af rytme, og hvordan pulsen i musikken har betydning for bevægelsesvalget. De får samtidig muligheden for selv at bringe deres egne bevægelser ind i dansen gennem pararbejde. Tip! Du skal som underviser samle øvelsen op fra sidste gang og få energien op, for at eleverne bliver motiverede og klar til selv at skabe bevægelser. Samtidig skal du guide den relativt korte proces med at udvikle nye bevægelser til frasen. 5

22 B: Storbyliv Musik: Dust 2 Dust af Showtec, album: Sampler 001 ØVELSE Trin 1 Genopfrisk Skub til taget! fra niveau A, indtil alle kan huske de første 4 x 8 taktslag: Hop samlet i en gruppe de første 8 taktslag (1-8). Lav 2 skarpe positioner frit valg (1-4, 5-8). Hop igen samlet (1-8). Bevæg jer sidelæns til et nyt sted i rummet (1-8). Trin 2 Byg videre med Skub så til det tag!, som varer yderligere 4 x 8 taktslag: Eleverne går sammen i nye par og finder selv på nye hop i de første 8 taktslag (1-8). Eleverne skal finde to bevægelser, som de kan lave over 8 taktslag, f.eks. første bevægelse på (1-4) og næste på (5-8). Gentag hoppene de næste 8 taktslag (1-8). Find en bevægelse, som eleverne kan bevæge sig sidelæns med til en ny plads i rummet (1-8). De to versioner af Skub til taget! sættes sammen til en lang danse/hoppefrase på 8 x 8 taktslag. Udfordring: Du kan igen variere arealet, så dansen bliver meget tæt. Du kan også dele gruppen i to og lade dem danse over for hinanden med ansigterne imod hinanden. Kanon er også stadig en mulighed. Visning: Hvis der er tid, er det rigtig godt at lade eleverne vise deres hoppefraser for hinanden. Evt. 2-3 par ad gangen. 6

23 B: Storbyliv 5. Nedkøling og refleksion Formål: Det er en god idé at lade eleverne afslutte liggende på ryggen. På den måde kan de mærke kroppens reaktioner og samtidig reflektere over, hvordan de har brugt den i løbet af niveau B. Denne øvelse har også fokus på elevernes evne til at observere og analysere hianandens bevægelser. ØVELSE Trin 1 Bed eleverne lægge sig ned på ryggen med udstrakte arme og ben. Trin 2 Mens de ligger ned, kan du sammen med eleverne opridse og gennemgå de øvelser, de har arbejdet med. Du kan f.eks. spørge dem: Hvilke kropsdele bevægede de hver især? Hvordan brugte de puls/rytme langsomme/hurtige bevægelser? Hvordan brugte de små/store bevægelser? Hvordan blev rummet udnyttet? Hvordan brugte de forskellige niveauer: på gulvet/mellem/oppe/i luften? Hvordan brugte de forskellige retninger: frem/tilbage/sidelæns/diagonalt? Hop videre til niveau C Det er nu oplagt at gå videre til niveau C i Storbyliv, hvor eleverne skal lave deres egne koreografier. De skal arbejde videre med de fraser, de nu har udviklet: Mylder på Hovedbanegården, Street Slang i par og Skub så til det tag!. Tak, fordi I dansede med i Storbyliv på niveau B! 7

D a n s M u s i k k e n k l a s s e. Dans. Musikken. det store dansekendskab, men som gerne vil undervise i dans.

D a n s M u s i k k e n k l a s s e. Dans. Musikken. det store dansekendskab, men som gerne vil undervise i dans. I n t r o d u k t i o n t i l u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e t D a n s M u s i k k e n 2. - 5. k l a s s e i musik og idræt er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det store dansekendskab,

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Motionsplan: Uge 1-6

Motionsplan: Uge 1-6 Motionsplan: Uge 1-6 Her er en god workout, der passer til begyndere. Kan fuldstændigt tilpasses din livstil. Hvis du følger dette program, kan du gøre workout, når det passer dig bedst og uden et kostbart

Læs mere

D NS og BALLEt. RYGS æk UNDERVISNINGSMATERIALE FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE

D NS og BALLEt. RYGS æk UNDERVISNINGSMATERIALE FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK l sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv l giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog l giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

1. Stræk op og sving forover

1. Stræk op og sving forover Trænings program Din indstilling til dette program, er hvad du får ud af det. Se muligheder fra gang til gang og læg mærke til de øvelser, der gik flydende og nemt. Hvilke er svære og hvordan kan du forbedre

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull (Se demonstration i videomateriale) Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en

Læs mere

Dans og udtryk En workshop i stomp og hip hop Bramsnæsvig skole, april 2016

Dans og udtryk En workshop i stomp og hip hop Bramsnæsvig skole, april 2016 Dans og udtryk En workshop i stomp og hip hop Bramsnæsvig skole, april 2016 Christian, Mathias, Nikolaj Voss, Trine Kis og Beatrice Område: Dans og udtryk En workshop i stomp og hip Rammerne 20 elever

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Opvarmningsleg - Ståtrold. Opvarmningsleg - Ram minuttet OPVARMNING OPVARMNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Opvarmningsleg - Ståtrold. Opvarmningsleg - Ram minuttet OPVARMNING OPVARMNING Nr.999 Alder: 9-99 år - Tid: 10 min. Nr.9991 Alder: 9-99 år - Tid: 10 min. Opvarmningsleg - Ram minuttet 3-99 Deltagerne løber af sted uden ur. Opgaven er at komme tilbage fra en lunte/løbetur i området

Læs mere

Fra mesterlære til kreativitet og innovation i MBU hvordan?

Fra mesterlære til kreativitet og innovation i MBU hvordan? Fra mesterlære til kreativitet og innovation i MBU hvordan? - Laban bruges som didaktisk redskab. Kreativitet og innovation som en del af opvarmning Gang-relationer: 5 meter mellem dig og den du tænker

Læs mere

Stræk og bøj et eventyr

Stræk og bøj et eventyr Stræk og bøj et eventyr Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. Vi varmer kroppen let op og skifter så mellem dans, bevægelse og refleksion, således at eleverne udforsker

Læs mere

Forberedelse - Husk inden:

Forberedelse - Husk inden: Kære Underviser Nærværende undervisningsmateriale kan bruges som efterbearbejdelse af alle Superreals forestillinger. Det overordnede formål er at guide eleverne til at åbne op for selve teateroplevelsen

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange.

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. Lektion: 1 ud af 12 Rytmisk vejrtrækning og vandret kropsposition Opvarmning 5 min Valgfri. Varm musklerne op i roligt tempo. Rytmisk vejrtrækning 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Hold

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt).

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt). Lektion 5: Om Koncentration 10 min Tanker om tanker, ro og koncentration Eleverne deles i 3 grupper, hvor der sidder en Skulk/lærer med i hver gruppe. Læreren har evalueringsspørgsmål og skal få bragt

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Stræk og bøj et eventyr

Stræk og bøj et eventyr Stræk og bøj et eventyr Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. Vi varmer kroppen let op og skifter så mellem dans, bevægelse og refleksion, således at eleverne udforsker

Læs mere

Snik og Snak Hulahop rundkreds

Snik og Snak Hulahop rundkreds Snik og Snak Eleverne går sammen i par. Hvert par bliver derefter enige om hvem der er Snik, og hvem der er Snak. Det er nu lærerens opgave at give forskellige kommandoer, der bestemmer hvad Snik og Snakskal

Læs mere

Praktisk workshop i kreativ dans d.11 Marts 2013

Praktisk workshop i kreativ dans d.11 Marts 2013 Praktisk workshop i kreativ dans d.11 Marts 2013 - Ved Lene Bonde INTRODUKTION TIL KREATIV DANS Den Kreative Model 1. Opvarmning 2. Improvisation 3. Frase 4. Kreativ opgave 5. Appriciation (visning) 6.

Læs mere

Skating school. Indholdsfortegnelse

Skating school. Indholdsfortegnelse Skating school Kompendiet er delt op i to dele: 1. Elementerne i de forskellige tests listet op i den rækkefølge, de skal gennemgås. Tallet i parentesen angiver det sted i videoen, hvor elementet vises.

Læs mere

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD FLEKSIBEL MOTIONSFODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT FORORD TIL STYRKEØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER

Læs mere

NIVEAU M CRAWL

NIVEAU M CRAWL Lektion: 1 ud af 12 Vandret kropsposition og vejrtrækning Opvarmning 5 min Valgfri. Bland forskellige stilarter. Vandret kropsposition 10 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Lig som et x på

Læs mere

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Fysisk Aktivitet Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Indholdsfortegnelse CIRKELTRÆNINGSPROGRAMMER... 1 INSTRUKTØRKORT HELE KROPPEN... 3 INSTRUKTØRKORT PAR... 4 INSTRUKTØRKORT

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter Lektion: 1 ud af 12 Isæt og vendinger Isæt 10 min Svøm kortere distancer (mellem 25 og 50 m) med lavt tempo og høj koncentration. Skift mellem øvelserne. 1. Lad fingrene slæbe henover vandoverfladen (konstant

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

D NS og BALLEt. RYGS æk UNDERVISNINGSMATERIALE FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE

D NS og BALLEt. RYGS æk UNDERVISNINGSMATERIALE FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK l sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv l giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog l giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Grovmotoriske udvikling - - sådan kan I hjælpe

Grovmotoriske udvikling - - sådan kan I hjælpe Grovmotoriske udvikling - - sådan kan I hjælpe Nogle gange går den grovmotoriske udvikling ikke helt som ventet. Børn udvikler sig forskelligt og nogle børn har brug for, at man stimulerer dem ekstra meget

Læs mere

Fagplan 3. Klasse. 1. Kapitel Moderne dans kompetencer

Fagplan 3. Klasse. 1. Kapitel Moderne dans kompetencer Fagplan 3. Klasse 1. Kapitel Moderne dans kompetencer 1.1 Læringsmål 1.1.1 - at være bevidst om sin holdning, efter placerings principper: ankler, knæ, hofter og skuldre i en linje, lodret fra gulvet,

Læs mere

Odderen. Deltagere Alene.

Odderen. Deltagere Alene. Nr.7863 Alder: 6-8 år - Tid: 4 min. Nr.7841 Alder: 7-10 år - Tid: 4 min. Ottetalsskodning Start langsomt og bredt og varier herefter med mindre og hurtige skodninger. Odderen Ved hjælp af en pullbuoy kan

Læs mere

Noget uventet sker fx et rumskib lander, et åndevæsen flyver forbi el. lign.

Noget uventet sker fx et rumskib lander, et åndevæsen flyver forbi el. lign. 1 ÅRETS 2015 TA FAT OM EN KOREOGRAFI OG KONCEPT: THOMAS EISENHARDT INTRO Gå rundt ml. hinanden lav high fi ves Space lyd 1 Space lyd 2 Space lyd 3 BILLEDE: Noget uventet sker fx et rumskib lander, et åndevæsen

Læs mere

Teknisk progression Kuglestød

Teknisk progression Kuglestød Teknisk progression Kuglestød Kuglestød kræver først og fremmest en god fornemmelse for at holde korrekt på kuglen og lave et korrekt udstød. Herefter skal man lære at finde den fornemmelse efter at have

Læs mere

!////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

!//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// HIK U1 Pige Sommerprogram //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Minimum træninger om ugen Ugentligt: 1 x løb (eller anden

Læs mere

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk Aktivitetshæfte Kom godt i gang med Kids Walk Her er et par ideer til, hvordan I kan gøre Kids Walk mere varieret og samtidig få trænet børnenes balance, koordination, reflekser og samarbejdsevne. Børneulykkesfonden

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling. Brain breaks

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling. Brain breaks Trivsel og Bevægelse i Skolen Eksempelsamling Brain breaks Indholdsfortegnelse INTRODUKTION)...)2! SOCIALE)...)3! TÆL TIL 10)...)3! HVEM ER HVEM HAR SCHYYY )...)3! SVUISJ SPOING BANG)...)4! KOORDINATION)...)5!

Læs mere

dans for børn LaboratoriebeskrivelSE Sand Forvirring af Minsk Danseteater

dans for børn LaboratoriebeskrivelSE Sand Forvirring af Minsk Danseteater dans for børn LaboratoriebeskrivelSE Sand Forvirring af Minsk Danseteater KÆRE SKOLE I får snart besøg på jeres skole af Dans for Børn og danserne Loa Carlslund og Frej Stenholt Mortensen fra Minsk Danseteater.

Læs mere

Guns and Roses Brain Break

Guns and Roses Brain Break FANGET!! Formål: At prøve at fange en anden persons finger på den ene side, imens man på samme tid forsøger at undgår at ens finger bliver fanget af personen på den anden side. 1. Stå i rundkreds i mindre

Læs mere

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet Teknikmærke 1. Gå på hænder Beskrivelse: Hænderne sættes på madrassen, hvorefter der sættes af med fødderne fra madrassen, således at man står på sine hænder. Gå derefter mindst 3 m fremad. 2. Gå bagover

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING TRILLIUMS CIRKELTRÆNING Med Cirkeltræning kan du inden for en begrænset tid opnå effekt på både styrke, kondition og sundhed. Her får du alle redskaber, der skal til for at dit første cirkelprogram kan

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling vol. 2. Brain breaks

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling vol. 2. Brain breaks Trivsel og Bevægelse i Skolen Eksempelsamling vol. 2 Brain breaks Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 2 SOCIALE BODY TWIST... 3 GRUPPE-JONGELERING... 5 SEND DEN RUNDT... 6 KOORDINATION TÆL TIL ABC...

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

Se min skygge. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Se min skygge. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU Se min skygge Se min skygge Fra 6 år 2011 UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Om forestillingen... 3 3 Introduktion til læreren... 4 4 Workshops... 5 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Benøvelse med. Armstrækning viskestykke FITNESS BASKET FITNESS BASKET.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Benøvelse med. Armstrækning viskestykke FITNESS BASKET FITNESS BASKET. Nr.8846 Nr.8840 Benøvelse med Armstrækning viskestykke Fokus: Styrke, arme og core. Fokus: udholdenhed. Viskestykke eller lignende som let kan glide over trægulv. Start i armstræk position og sænk dig

Læs mere

9 SJOVE. Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse

9 SJOVE. Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse 9 SJOVE Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse Samarbejde vil være omdrejningspunktet for de 7 lege i kompendiet. Aktiviteterne kan foregå både inde- og udendørs og

Læs mere

Tumleklub. Tumleklub er;

Tumleklub. Tumleklub er; Aktivitetsgrupper Fra kl. 9.30 til 10.30 har vi tirsdag og torsdag planlagte aktiviteter på tværs af grupperne. Her iværksætter vi målrettede aktiviteter rettet mod bestemte aldersgruppe af børn, således

Læs mere

3 seje programmer til fitnesscentret: I topform med 3 X FITNESS OM UGEN MINUTTER

3 seje programmer til fitnesscentret: I topform med 3 X FITNESS OM UGEN MINUTTER Husk hviledage! Alle tre træningsprogrammer udfordrer din styrke og kondition. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at holde en hviledag efter hvert træningspas. 28 I FORM 4/2016 3 seje programmer til

Læs mere

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Bemanding i MIM-timerne: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA - Mål for undervisningen: Mange af eleverne har behov for,

Læs mere

Naturfitness Tekster til illustrationerne

Naturfitness Tekster til illustrationerne Naturfitness Tekster til illustrationerne OBS! Ved brug af illustrationerne, skal tegneren Bettina Reimer krediteres med sin signatur: Løft af egen vægt 1. Armhævninger i gren Udfordringen til denne øvelse

Læs mere

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen.

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen. Øvelser 5 effektive øvelser for mave og ryg - helt uden redskaber 18-07-2007 kl. 23:12 af Lotte Paarup Herunder har vi samlet 5 effektive øvelser, som styrker og stabiliserer rygsøjlen. Øvelserne kræver

Læs mere

HulaHop. Sjove øvelser til pauser i undervisningen

HulaHop. Sjove øvelser til pauser i undervisningen HulaHop Sjove øvelser til pauser i undervisningen HulaHop: hvad er det? Øvelserne beskrevet i denne bog er aktiviteter, som varer ca. 5 minutter. Deres formål er at forbedre børns koncentrationsevne, udvikling

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Målmandstræning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Målmandstræning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem.

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 Elastik føres under stolesædet. Bøj og stræk albuerne skiftevis med hver arm. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. 1.3 1.4 Elastik føres under stolesædet.

Læs mere

FOrside. Hej. skal vi lære?

FOrside. Hej. skal vi lære? FOrside Hej skal vi lære? sjove skum- Bogstaver Klar til skolestart? Børneulykkesfonden, DGI og bobles vil i samarbejde med børnefysioterapeut Louise Hærvig give inspiration til at lære med kroppen og

Læs mere

Træningsprogram til stolemotion

Træningsprogram til stolemotion Træningsprogram til stolemotion At sidde på stolen: Sæt dig ude på kanten af stolen (helst uden armlæn) og sørg for at benene er placeret i ret vinkel. Tempo: Udfør øvelserne i det tempo du føler, er behageligt.

Læs mere

Motorikken 2. Klasse

Motorikken 2. Klasse Motorikken Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund Indledning Vi vil med dette materiale være med til at opfordre og motivere alle lærere til at tage mere fat i den grundlæggende træning, og dermed på sigt udvikle

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

STÆRKE ARME MED YOGA. 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen

STÆRKE ARME MED YOGA. 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen STÆRKE ARME MED YOGA 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen Nej, du behøver ikke at kaste rundt med tunge kettlebells for at få stærke arme. Rolige yogaøvelser

Læs mere

ØVELSER TIL ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1

ØVELSER TIL ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1 ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1 VELKOMMEN... INDHOLD Kære læser Denne folder introducerer dig til stepøvelser, hvor du bruger en stepbænk eller et trappetrin. Folderen er udarbejdet

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

Hillerød Kommunes. nye. idrætsmærke

Hillerød Kommunes. nye. idrætsmærke Hillerød Kommunes nye idrætsmærke Hillerød Kommunes nye idrætsmærke På de følgende sider kan du læse lidt om det nye idrætsmærke, som idrætskoordinatorerne i samarbejde med Hillerød Kommune og Mats Mejdevi

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Den lille Dramaskoles inspirationsmateriale

Den lille Dramaskoles inspirationsmateriale Hvorfor drama i undervisningen? Drama som metode er relevant for fagpersoner, der ønsker at arbejde med differentierede læringsmiljøer, trivsel og inklusion. Det unikke ved drama er elevernes mulighed

Læs mere

Opvarmningsprogram. Billede af øvelse. Antal gentagelser/ varighed. Øvelse. Variant. 8 gentagelser til hver side Sidde / stå

Opvarmningsprogram. Billede af øvelse. Antal gentagelser/ varighed. Øvelse. Variant. 8 gentagelser til hver side Sidde / stå Træningsprogram 0 Opvarmningsprogram Øvelse Stræk dig skiftevis søger op mod loftet 8 gentagelser til hver side Sidde / stå Svaje ned strit med numsen og runde op kig ind på maven Kør skuldrene rundt -

Læs mere

Sæt dig på kanten af stolen (helst uden armlæn) og sørg for, at benene er placeret i ret vinkel.

Sæt dig på kanten af stolen (helst uden armlæn) og sørg for, at benene er placeret i ret vinkel. At sidde på stolen Sæt dig på kanten af stolen (helst uden armlæn) og sørg for, at benene er placeret i ret vinkel. Tempo Udfør øvelserne i det tempo du føler, er behageligt. Variere gerne tempoet. I balanceøvelser

Læs mere

Årsplan svømning 0.A+B 2013-2014

Årsplan svømning 0.A+B 2013-2014 Årsplan svømning 0.A+B 2013-2014 Alle elever bedes medbringe badetøj og håndklæde. Hvis barnet har let ved at fryse, kan det anbefales, at bruge en svømmedragt med korte arme og ben. Fra starten og indtil

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Introduktion til step

Introduktion til step Øvelser til step Introduktion til step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsmaterialet: Leg og bevægelse med Rumlerikkerne

Lærervejledning til undervisningsmaterialet: Leg og bevægelse med Rumlerikkerne Lærervejledning til undervisningsmaterialet: Leg og bevægelse med Rumlerikkerne Materialets formål Med undervisningsmaterialet ønsker Hjerteforeningen at give lærerne et nemt redskab til at få mere leg

Læs mere

Sådan mikrotræner du på 5 minutter

Sådan mikrotræner du på 5 minutter Sådan mikrotræner du på 5 minutter I denne guide får du to træningsprogrammer med øvelser, du kan have med dig over alt. Print og tag med. Af Line Felholt, 15. december 2012 03 Soldater-træning på 5 minutter

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset?

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset? SUSET Når det drejer sig om højder, har vi tit grænser, der skal overvindes. Overvinder vi disse grænser, kan vi få et sug i maven, fordi vi gør noget, som vi ikke troede, vi turde. Også selv om det ikke

Læs mere

Sundhedsstien i Gyttegård

Sundhedsstien i Gyttegård Balancebomme Her kan du træne din balance. Du kan gå almindelig linegang frem og tilbage over bommen eller konkurrere med en ven. For at gøre det sværere kan du prøve at lukke øjnene, sætte tempoet op

Læs mere

Træning med Redondobold

Træning med Redondobold Øvelse 1 Rygstræk Læn forover med strakte arme og bolden mellem hænderne. Spænd i maven. Løft armene så langt op du kan uden at bukke armene. Øvelsen kan mærkes på skuldre og øvre ryg. Øvelse 2 Squat med

Læs mere

CRAWL. Fra Plask&Leg til Talent

CRAWL. Fra Plask&Leg til Talent CRAWL Fra Plask&Leg til Talent Lidt om mig Træner siden 1993 - Kolding, S68 Hjørring, Roskilde Svømning, Hovedstadens Svømmeklub - Fra svømmeskole, via årgangssvømning til at blive cheftræner Uddannelsesmæssige

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Balance. Kast med begge hænder. Klask hænder. Frøhop. Konkurrence. Konkurrence

Balance. Kast med begge hænder. Klask hænder. Frøhop. Konkurrence. Konkurrence Kast med begge hænder Balance Stå på ét ben. Placer modsatte fod på indersiden af knæet. Se, hvem der kan stå i længst tid. Lav en bedst af tre. Stå med parallelle fødder. Kast en bold op ad en mur skiftevis

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

Undervisningsmateriale for idrætslærere som gerne vil undervise i et danseforløb. Målgruppe: Elever i 0.-9. klassetrin.

Undervisningsmateriale for idrætslærere som gerne vil undervise i et danseforløb. Målgruppe: Elever i 0.-9. klassetrin. Undervisningsmateriale for idrætslærere som gerne vil undervise i et danseforløb. Målgruppe: Elever i 0.-9. klassetrin. Materialet er udviklet og udgivet af Dansehallerne, marts 2013. INTRODUKTION TIL

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner side 2 Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd Dette program er inspireret af german volume training, som er kendt som en af de hurtigste

Læs mere

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering 33 Velkommen til musik. Introduktion til musiklokalet og dets instrumenter. Regler og rutiner i musiklokalet.

Læs mere

Introduktion. Workshop. Afslutning

Introduktion. Workshop. Afslutning Workshophæfte til Memoratoriet: det rare sted Introduktion Workshop Afslutning 1 Workshop Introduktion Indholdet af hæftet dækker den del af spillet, som finder sted før og efter Memoratoriet. Det vil

Læs mere

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Sådan træner du maven stærk & stram Styrk kroppens holdning med Krisztina Maria Guide til stærk og stram mave 2 Træn

Læs mere

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde SMERTER OG NEDSLIDNING Øvelser tungt fysisk arbejde Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger, hvor

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Har du også et ømt punkt? AquaPunkt

Har du også et ømt punkt? AquaPunkt Har du også et ømt punkt? AquaPunkt Hvor er dit ømme punkt? I lænden, knæet eller et helt tredje sted? Du er ikke alene. Over halvdelen af os har i de sidste par uger haft ondt i led, ryg eller muskler.

Læs mere

Guide: Frygt ikke styrketræning

Guide: Frygt ikke styrketræning Guide: Frygt ikke styrketræning Kvinder i alle former har gavn af styrketræning. Og nej, kvinder får ikke store muskler af at styrketræne. Af Krisztina Maria, februar 2013 03 Frygt ikke styrketræning 05

Læs mere

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Motorisk træning Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Hermed inspiration til motorisk træning og forskellige rammer, man kan

Læs mere

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n INTRODUKTION FORORD Det er svært at finde materialer til målmandstræning, men efter selv at have søgt på Internettet,

Læs mere

Hej skal vi lege? Informationsfolder til dagplejer, vuggestuer og børnehaver

Hej skal vi lege? Informationsfolder til dagplejer, vuggestuer og børnehaver Informationsfolder til dagplejer, vuggestuer og børnehaver Hej skal vi lege? Kontaktoplysninger Har din dagpleje, vuggestue eller børnehave lyst til at lege med, eller ønsker du at vide mere om bevægelsesugen

Læs mere

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog Gode øvelser til dig, der arbejder i tog - det virker! Bevægelse er meget vigtig for at undgå ømhed i muskler og led. Derfor har vi samlet en række gode øvelser, som du kan foretage i løbet af din arbejdsdag

Læs mere

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier.

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier. Formål for faget idræt Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber,

Læs mere