Om vejledningen. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om vejledningen. Indhold"

Transkript

1 Om vejledningen Indsatskataloget er dels en arbejdsgang ved oprettelse af tilbud i Opera, dels en samlet oversigt over hvilke tilbud hos anden aktør Jobcenter Helsingør har kontrakt med. Om vejledningen Oprettelse af tilbud i Opera... 2 Hvilken tilbudstype hører tilbuddet ind under?... 2 Stadig i tvivl?... 3 Hvad koster uddannelsen eller kurset så?... 3 Hvordan registreres prisen i Opera?... 3 Lidt mere om priser i Opera... 3 Kontraktlige aktører og en-til-en-tilbud... 3 Danskuddannelse... 4 Mentorer... 4 Når du opretter tilbud i Opera, skal du endvidere være opmærksom på følgende:... 4 IKU jobklub... 5 IKU- jobklub for borgere i løntilskud... 5 IKU afklaringsforløb for jobparate over 29 år... 5 IKU afklaringsforløb for jobparate fleksjobvisiterede... 5 IKU afklaringstilbud for aktivitetsparate... 6 IKU afklaringstilbud for aktivitetsparate fleksjobvisiterede... 6 IKU- raske skridt mod job... 6 IKU ny kurs... 6 Hartmanns tilbud til ledige unge... 7 Hartmanns fleksjobvisiterede... 7 Hartmanns LogIn... 7 Markman afklaring af borgere der er godkendt som revalidender... 8 Markman sygedagpenge... 8 Markman nyankommne flygtninge... 8 Markman aktivitetsparate... 8 Markman fleksjobvisiterede... 8 Markman mentor sygedagpenge, fleks og revalidering... 9 Contra- aktivitetsparate unge... 9 Quick-care forløb for sygedagpengemodtagere og fleksjobvisiterede... 9 VUC læse, skrive og regnescreening... 9 FUV forberedende voksenuddannelse... 9

2 Erhvervsskolen- GVU forløb... 9 Sprogcenter Nordsjælland - danskuddannelse... 9 Dansk supermarked Integro unge kriminalitetstruede Ren by nytteaktivering Cafe Montebello arbejdsprøvning Contra arbejdsprøvning (gældende fra ) Hartmanns arbejdsprøvning (aftalen udløber ) FIT Fleksible individuelle tilbud Oprettelse af tilbud i Opera Hvilken tilbudstype hører tilbuddet ind under? Nedenstående liste over uddannelser er ikke udtømmende, men blot eksempler på, hvad der hører ind under de forskellige kategorier til skemaet til oprettelse af tilbud i Opera. Kursus/projekt LAB 32, stk. 1, nr. 2 samt INL 23a Kort vejlednings og afklaringsforløb Korte forløb hos f.eks. anden aktør - f.eks. Jobklubben Særligt tilrettelagt projekt eller uddannelsesforløb TAMU - træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelse EGU - erhvervsgrunduddannelse Produktionsskole USB - ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (tidligere STU) Kørekort hos anden aktør - f.eks. Jobklubben (disse tilbud er som udgangspunkt allerede oprettet i Opera, og du skal derfor ikke oprette tilbuddet) Øvrige uddannelser og kurser Sprogskole og danskundervisning (undtaget danskundervisning bevilget efter Danskuddannelsesloven) Kurser og uddannelser, der ikke umiddelbart hører ind under en af de andre kategorier på listen Særligt opkvalificerende forløb (kun INL) Særligt tilrettelagte forløb til arbejdsmarkedsparate borgere omfattet af integrationsloven, der har en mellemlang eller lang videregående uddannelse fra hjemlandet Ordinær uddannelse LAB 32, stk. 1, nr. 1 samt INL 23a Almen voksenuddannelse FVU - forberedende voksenuddannelse (dog ikke ordblindeundervisning) AVU - almen voksenuddannelse HF - højere forberedelseseksamen (også enkeltfag) STX - studentereksamen HHX - højere handelseksamen HTX - højere teknisk eksamen VVU - Videregående voksenuddannelser Masteruddannelser Diplomuddannelser

3 Erhvervsuddannelse HG handelsskolernes grunduddannelse Erhvervsuddannelser på fagskole/teknisk skole/erhvervsskole - f.eks. ernæringsassistent, gastronom (kok) EUX - studiekompetencegivende eksamen samtidig med erhvervsuddannelse Kort, mellem eller lang videregående uddannelse (høj statsrefusion) Professionsbacheloruddannelser - f.eks. pædagog, lærer og socialrådgiver Universitetsuddannelser SOSU Social- og sundhedshjælperuddannelser Stadig i tvivl? Du kan finde hjælp på hvis du er i tvivl om, hvilken kategori kurset eller uddannelsen hører ind under. Der fremgår det nemlig som regel, om der er tale om en erhvervsuddannelse, diplomuddannelse, VVU, AMU-kursus eller lignende. Hvad koster uddannelsen eller kurset så? Jobcenteret skal som udgangspunkt betale for alle uddannelser og kurser, som vi bevilger efter LAB. Fortæller en skole dig derfor, at kurset er gratis, er det derfor nok desværre forkert. Hvis skolen normalt får taxameterbetaling fra staten, skal jobcenteret nemlig betale en udgift svarende til taxameterbetalingen. Skolen er så ikke berettiget til at modtage taxameterbetaling fra staten, når vi som jobcenter er involveret. Det sker dog ofte, at skolens medarbejdere ikke kender til disse regler. Det sker også ofte, at skolen kun oplyser den almindelige deltagerbetaling (ofte på AMU-kurser) altså det beløb, som borgeren skulle af med, hvis vedkommende selv meldte sig på uddannelse eller var henvist til kurset af sin arbejdsgiver. Det beløb er altså heller ikke korrekt, men for lavt i forhold til den pris, som jobcenteret skal betale. Reglerne om jobcenterets betaling af uddannelser står i Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. Hvordan registreres prisen i Opera? Du skal altid registrere tilbuddets pris på selve tilbuddet i Opera under Pladser og økonomi. Nedenstående beskriver retningslinjerne omkring priser på tilbud i Opera, som tidligere er blevet meldt ud. Stk. pris skal I bruge, når I har en samlet pris for hele forløbet altså for den samlede periode, som tilbuddet er gældende. Timepris skal I bruge, når I har en ugepris for tilbuddet. Har I derfor en reel timepris, er det derfor vigtigt, at I omregner den til enten en ugepris eller en stk. pris for tilbuddet. Undtaget er dog ved oprettelse af mentorforløb. Lidt mere om priser i Opera Kontraktlige aktører og en-til-en-tilbud Stk. pris: Den samlede pris for hele tilbuddet Timepris: Ugeprisen for tilbuddet. Visse tilbud oplyses med en fast ugepris, og I skal altså ikke beregne den selv.

4 Danskuddannelse Stk. pris: Den samlede pris for modulet. Prisen for danskuddannelse forfalder oftest som halvdelen ved kursusstart og halvdelen, når borgeren består modulet. Timepris: Skal ikke anvendes. Hvis der kun oplyses en timepris, skal den omregnes til den totale kursuspris for modulet og registreres som stk. pris Mentorer Stk. pris: Skal ikke anvendes, med mindre man har aftalt en fast pris for hele perioden uanset timetal Timepris: Den faktiske timepris for mentoren Ved brug af mentor fra internt mentorkorps bibeholdes timeprisen på 1 kr. Når du opretter tilbud i Opera, skal du endvidere være opmærksom på følgende: Et tilbud gælder kun, så længe prisen er den samme. Ny pris = nyt tilbud. Prisen kan ikke ændres undervejs i forløb eller ved forlængelse af tilbuddet, da prisen vil blive registreret som gældende for hele tilbudsperioden og ikke kun fremadrettet. Et tilbud kan godt anvendes til flere personer, men kun hvis prisen er den samme for alle personerne. Forskellig pris = nyt tilbud. Man kan kun forlænge en borger i samme tilbud, hvis tilbuddet er oprettet med ugepriser eller for tilbud, hvor den samlede pris forbliver den samme uanset tilbuddets længde. Et tilbud gælder kun, så længe timetallet er den samme. Nyt timetal = nyt tilbud. Timetallet kan ikke ændres undervejs i forløb eller ved forlængelse af tilbuddet, da timetallet vil blive registreret som gældende for hele tilbudsperioden og ikke kun fremadrettet.

5 IKU jobklub r IKU- jobklub for borgere i løntilskud Jobklub er for jobparate borgere der har brug for hjælp til at få opdateret deres CV, se nye jobmuligheder og få hjælp til jobsøgning. Jobklare forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og fleksjobvisiterede 25 timer pr. uge i 2 uger for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere. For fleksjobvisiterede aftales individuelle forløb Skema vedr. borgerens jobsøgningsevner og jobsøgningsadfærd. mandag Jobklub er et forløb der retter sig mod borgere der er i løntilskud hvor jobsøgningen skal intensiveres de sidste 3 måneder af perioden Borgere der er i løntilskud 1 dag pr. uge i 5 timer Skema vedr. borgerens jobsøgningsevner og jobsøgningsadfærd mandag. Efterfølgende aftaler IKU og borger mødedag. IKU afklaringsforløb for jobparate over 29 år Holdforløb med fokus på arbejde, uddannelse, løntilskud eller virksomhedspraktik Jobparate forsikrede ledige Jobparate kontanthjælpsmodtagere 25 timer pr. uge i 4 uger Ugentlige fraværsindberetning mandag Jobparate forsikrede ledige: Jobparate kontanthjælpsmodtagere: IKU afklaringsforløb for jobparate fleksjobvisiterede Holdforløb med fokus på arbejde. Jobparate fleksjobvisiterede Aftales individuelt ugentlige fraværsindberetninger mandag og Jan Henriksen

6 IKU afklaringstilbud for aktivitetsparate Holdforløb med henblik på afklaring til arbejde, uddannelse, løntilskud eller virksomhedspraktik. I forløbet indgår livsmestring og motion Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 15 timer pr. uge i 6 uger Efter behov mandag. kontanthjælpsmodtagere: IKU afklaringstilbud for aktivitetsparate fleksjobvisiterede Holdforløb med henblik på afklaring til arbejde, uddannelse eller virksomhedspraktik aktivitetsparate fleksjobvisiterede 15 timer pr uge i 6 uger Efter behov mandag og Jan Henriksen IKU- raske skridt mod job IKU ny kurs Raske skridt mod job Individuel coach/samtaleforløb Forsikrede ledige der skal rådighedsvurderes Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Aktivitetsparate fleksjobvisiterede 2 timer pr. uge i 13 uger Statusrapport hver 4. uge og efter endt forløb Elektronisk til IKU senest onsdag kl før opstart den efterfølgende uge. IKU indkalder borgeren til første samtale. Der forventes en uddybet beskrivelse af baggrund for og formål med henvisningen til jobkonsulent til IKU Ny kurs Individuel coach/samtaleforløb Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med særlige behov, der kun i meget begrænset omfang kan deltage i tilbud og jobparate forsikrede ledige, der har behov for individuel coaching 2 individuelle samtaler af 2 timers varighed fordelt over 2 uger Kort tilbagemelding efter endt forløb Elektronisk til IKU senest onsdag kl før opstart den efterfølgende uge. IKU indkalder borgeren til første samtale.

7 Aktivitetsparate borgere over 30 år: Aktivitetsparate borgere under 30 år: Forsikrede ledige: Hartmanns tilbud til ledige unge Dorthe Høgh Hartmanns fleksjobvisiterede Holdforløb med fokus på arbejde, uddannelse eller løntilskud Jobparate forsikrede ledige under 30 år Jobparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år Åbenlyst uddannelsesparate under 30 år 25 timer pr. uge i 8 uger Holdforløb med fokus på arbejde Jobparate fleksjobvisiterede 10 timer pr. uge i 8 uger Jan Henriksen Hartmanns LogIn Undervisningsforløb Holdforløb bygget op omkring 6 moduler: 1. Introduktion til selvbetjeningsløsninger i det offentlige herunder Nem ID 2. Jobnet 3. Jobnet og CV 4. Borger.dk og introduktion til E-boks 5. E-boks 6. Jobdatabaser og sociale medier Alle borgere der mangler ovennævnte IT-kundskaber 2 uger a 12 timer Jobparate og uddannelsesparate: Aktivitetsparate: Mimi Myhre ene afholdes kontinuerligt forskudt af hinanden. Jobparate begynder 5.maj 2014 og herefter 2.juni 2014, 23.juni 2014 ff. Aktivitetsparate begynder 19.maj 2014 og herefter 9.juni, 7.juli ff. Der skal være minimum 12 jobparate/8 aktivitetsparate pr. hold for holdstart.

8 Markman afklaring af borgere der er godkendt som revalidender er for borgere der er godkendt at være i målgruppen for revalidering, men hvor uddannelsesmålet er uklart Borgere der er godkendt som revalidender 10 timer pr. uge i 6 uger : Opfølgning på praktik: Martin Enggaard Markman sygedagpenge Kombination af holdforløb og individuelle samtaler Holdforløb kombineret med individuelle samtaler (psykoedukation) Sygedagpengemodtagere, fleksjobvisiterede og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 10 timer pr. uge i 6 uger : Opfølgning på praktik: Martin Enggaard Markman nyankommne flygtninge Modtageforløb Individuelt forløb for nyankommne flygtninge Nyankommne flygtninge aftales individuelt Waled Al-Gailany Markman aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kontanthjælpsmodtagere Kombination af holdforløb og individuelle samtaler Holdforløb kombineret med individuelle samtaler aktivitetsparate Op til 25 timer pr. uge i 6 uger : Opfølgning på praktik: Martin Enggaard Markman fleksjobvisiterede Kombination af holdforløb og individuelle samtaler Holdforløb kombineret med individuelle samtaler for ledighedsydelsesmodtagere 10 pr. uge i 6 uger : Opfølgning på praktik:604119

9 Martin Enggaard Markman Mentor Sygedagpenge, Fleks og revalidering Mentorforløb Individuelt forløb aftales individuelt : Martin Enggaard Contra- aktivitetsparate unge Holdforløb med fokus på arbejde, uddannelse, løntilskud eller virksomhedspraktik Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år 25 timer pr. uge i op til 13 uger : Opfølgning på praktik: Lisbeth Blom Quick-care forløb for sygedagpengemodtagere og fleksjobvisiterede med fysisk træning Holdforløb med fokus på helbredsbetingede barrierer Sygedagpengemodtagere og fleksjobvisiterede 3 timer pr. dag 3 dage om ugen i 8 uger er Jan Henriksen og Martin Enggaard VUC læse, skrive og regnescreening læse-, skrive og regnescreening screening borgere der ikke har en grunduddannelse se arbejdsgang Dorthe Høgh og FUV forberedende voksenuddannelse Et FVU-forløb skal oprettes som et 1-til-1 tilbud Erhvervsskolen- GVU forløb Et GVU-forløb skal oprettes som et 1-til-1 tilbud Sprogcenter Nordsjælland - danskuddannelse Danskundervisning Danskundervisning borgere med væsentlige sprogbarrierer

10 15 timers sprogundervisning om ugen og der bevilges forløb for ½ år ad gangen. Sprogcentret kan vejlede i hvor i danskuddannelsesforløbet borgeren høre til. Dansk 1 modul Dansk 1 modul Dansk 1 modul Dansk 1 modul Dansk 1 modul Dansk 1 modul Dansk 2 modul Dansk 2 modul Dansk 2 modul Dansk 2 modul Dansk 2 modul Dansk 2 modul Dansk 3 modul Dansk 3 modul Dansk 3 modul Dansk 3 modul Dansk 3 modul Dansk 3 modul (studieprøve) Dansk supermarked Virksomhedspraktik se samarbejdsaftalen på Kilden opkvalificerende virksomhedspraktik i Føtex eller Netto alle målgrupper et tilrettelægges individuelt Ole Friis Integro unge kriminalitetstruede Mentorindsats Håndholdt individuelt forløb Unge under 30 år 3 timer pr. uge i 13 uger Mimi Myre Ren by nytteaktivering Mimi Myhre Cafe Montebello arbejdsprøvning virksomhedspraktik Praktiske opgaver under Center for Teknik og miljø med renholdelse af udendørsarealer Fortrinsvis unge under 30 år 37 timer dagligt i 4 uger Arbejdsprøvningsforløb

11 Afklaring og udvikling af arbejdsevnen Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Aktivitetsparate fleksjobberettiget Sygedagpengemodtagere 25 timer pr. uge i 8 uger kontanthjælpsmodtagere under 30 år: Kontanthjælpsmodtagere over 30 år: Fleksjobberettiget: Sygedagpengemodtagere: og Jan Henriksen Contra arbejdsprøvning (gældende fra ) Jan Henriksen Arbejdsprøvning Vejlednings- og afklaringsforløb med fokus på en virksomhedsrettet indsats Borgere der skal arbejdsprøves Individuelt tilrettelagt forløb Hartmanns arbejdsprøvning (aftalen udløber ) Arbejdsprøvning Etablering af virksomhedspraktik som arbejdsprøvning Borgere der skal arbejdsprøves. Individuelt tilrettelagt forløb kontanthjælpsmodtagere over 30 år: : Opfølgning på praktik: Kontanthjælpsmodtagere under 30 år: : Opfølgning på praktik: Sygedagpengemodtagere: : Opfølgning på praktik: Fleksjobvisiterede: : Opfølgning på praktik: Jan Henriksen FIT Fleksible individuelle tilbud Træningstilbud Individuelt tilrettelagt tilbud holdforløb og individuelle forløb Borgere der er visiteret til ressourceforløb Individuelt tilrettelagt Lisbeth Blom

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

#! " # # # # #! # # # "!## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,-

#!  # # # # #! # # # !## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,- ! "! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- " # $ # $! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- $ %&' $''&% ! " " " "!"#$%&$!"#' "!($')!'% "!*($')!'% " *($')'%! " "+!, " -,$&!)$# ".$(','!,!'&!&!// " 0& " " "!"#$%&$!"#' #

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Januar 2014 Indledning Beskæftigelsesområdet har som mange andre fagområder sit eget sprog. Her er ord, som man ikke genfinder andre steder og ord, som i det øvrige samfundsliv

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger

Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Februar 2006 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Bogens titel

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen egu Erhvervsgrunduddannelsen - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Til vejledere og sagsbehandlere, der skal rådgive og vejlede unge om egu Få mere at vide om egu på: www.egu.dk www.kl.dk/egu

Læs mere

Afgrænsning af bevillingsområdet

Afgrænsning af bevillingsområdet Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Afgrænsning af bevillingsområdet Det enstrengede beskæftigelsessystem indebærer, at kommunen

Læs mere

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE BETINGELSER OG VILKÅ R I FORBINDELSE ME D: FORSØRGE LSE OG BESKÆ FTIGELSE HJ ÆLP I SÆRLIGE TILF Æ LDE SÆRLIG STØTTE TIL BØ

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Erhvervskonsulenterne

Erhvervskonsulenterne 1. Få mod på, og lyst til forandring 18-65 årige aktivitetsparate kontanthjælps/ uddannelseshjælpsmodtagere, samt personer på ledighedsydelse, og i ressource- og jobafklaringsforløb. Kendetegnet ved f,eks.:

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere