Gartner- og viceværtmedhjælper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gartner- og viceværtmedhjælper"

Transkript

1 Gartner- og viceværtmedhjælper KILDEN er et enestående uddannelses- og beskæftigelsestilbud for unge og voksne med særlige behov. Kilden er kendt som et sted der i tæt samarbejde med oplevelsesattraktionen Esrum Kloster & Møllegård kan give meningsfuld uddannelse og beskæftigelse til unge og voksne, der har svært ved at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

2 2

3 Gartner- og viceværtmedhjælper Som elev på den Grønne linje er man med til at passe de grønne områder omkring Esrum Kloster & Møllegård. Det indebærer alt fra dyrkning af middelalderurter til maskinel pasning af græsarealer og grusveje. Man får også lært at beskære træer, pode æbletræer, dyrke og flette pil, lave dekorationer og klippe hæk. - Uddannelse for unge med særlige behov - Beskyttet beskæftigelse - Afklaring, - og opkvalificerings forløb 1. Elev forudsætninger Det forventes at eleven tager aktivt del i undervisningen, er samarbejdsvillig og har lyst til at lære Eleven står selv for transport til og fra Kilden 2. Uddannelsens formål Eleven bliver generelt bedre rustet til et voksenliv både fagligt, socialt og personligt Eleven bliver generelt bedre rustet til et voksenliv både fagligt, socialt og personligt Eleven kan efter uddannelsen udføre og varetage en specifik faglig arbejdsfunktion indenfor ejendomsservicefaget, med særlig støtte, selvstændigt og i samarbejde med andre Eleven lærer at arbejde med økologiske og bæredygtige principper Eleven er bekendt med arbejdsfunktioner indenfor gartneri og grønne områder Eleven tilegner sig generelle færdigheder i forhold til omgangsformer og samarbejdsrelationer på en arbejdsplads Eleven kan passe mødetider, regler ved sygdom, ferie- og afspadseringsregler og er orienteret om rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet Eleven er bevidst om egen formåen i forhold til faglige og sociale muligheder og begrænsninger Eleven tilegner sig nødvendige kompenserende arbejdsmetoder Eleven er aktivt medvirkende i udarbejdelsen af kompetencekort med uddybende og fyldestgørende beskrivelse af elevens faglige, sociale og personlige kvalifikationer og kompetencer Eleven støttes aktivt mod en blivende plads på arbejdsmarkedet enten i ordinært, fleksjob eller pension med skånejob, beskyttet beskæftigelse 3. en Der veksles mellem teori og praktisk arbejde, med vægt på konkrete gartneropgaver. Uddannelsesforløbet er opdelt i fem gartnerfaglige moduler, praktik og tværfaglig almendannende undervisning. Modulerne er med løbende indtag og fastlægges efter årstiderne. Det er muligt at tage samme modul flere gange. Hvert modul afsluttes med en praktisk opgave. Opgaven og modulforløbet beskrives på et kompetencekort, med de færdigheder eleven har opnået og hvilke kompenserende arbejdsmetoder, der evt. har været anvendt. Elever på Gartnerlinjen fører en praktik bog som danner grundlag for bedømmelsen på kompetencekortet Elever på gartnerlinjen skriver i perioder logbog til løbende evaluering og refleksion af egen trivsel og udvikling. 3

4 en foregår mandag fredag i tidsrummet kl Særlige undervisningsarrangementer foregår udenfor normal undervisningstid f.eks. Riddermarkedet på Esrum Kloster. en tager udgangspunkt i den enkeltes elevs forudsætninger og mål en er individuel, i hold og ved sidemands oplæring. Der tages individuelle hensyn og støttes op om løsning af eventuelle personlige og sociale problemer, der kan virke hindrende for udbyttet af undervisningen. I uddannelsen indgår desuden studieture og temauger. Bl.a. med besøg hos fødevareproducenter, gartnerier, planteskoler, haveanlæg, museer. 4. Indhold Eleven oplæres og uddannes til at kunne være en del af flere selvstændige arbejdsfunktioner indenfor planteproduktion og arealpleje, herunder planlægning, økologi, årets gang i naturen, afgrødernes næringsmæssige værdi og indholdsstoffer, formidling af egen viden, pasning af redskaber og personlig betjening, opformere planter, pottekulture, krydderurter, pasning af belægninger m.m. Ved uddannelsesstarten gennemføres et 12 ugers afklaringsforløb der er grundlaget for elevens undervisningsplan. Planen udarbejdes i samarbejde med visiterende myndighed og UU. splanen tilpasses løbende elevens behov og indeholder undervisning omkring både det faglige, sociale og personlige. Eksempel på dagsprogram: 8.30 Omklædning 8.45 Oplæg om dagens program i klassen Morgenkaffe, fælles med alle elever Dagens aktiviteter Frokost er fortsat Oprydning og samtale om dagens forløb Fri en er årstidsbestemt, hvilket indebærer, at hovedvægten lægges på undervisning i sommerhalvåret, mens undervisning inde og praktik foregår i vinterhalvåret. Uddannelsesmoduler for Kildens Grønne medhjælperlinje: Botanik og plantekendskab Planternes vækst og formering Planternes historie og brug Pleje og vedligehold af grønne arealer Dekorationer og pileflet Pasning af dyr Praktikken kan foregå i Esrum Kloster & Møllegårds tekniske afdeling eller i lokale gartnervirksomheder og ejendomsadministration. 4

5 Uddannelsesmoduler på tværs af Kildens linjer: Arbejdsmiljø, ergonomi første hjælp og sikkerhed Vejen til jobbet Forberedelse til arrangementer på Esrum Kloster og Møllegård Kreativt værksted fx fotolære, musik, læderarbejde og Syning af middelaldertøj i stof og læder Træklatring og ridderkamptræning Bo undervisning 5. Uddannelsesmoduler Modul 1: Botanik og plantekendskab Forskellige frøtyper Frøets anatomi Frøformering kontra vegetativ formering Frøspredning Plantekendskab Se på forskellige frø Gennemgå frøkataloger Planlægge årets indkøb Bestille frø Lave spiringsprøver, f. eks. bønnespirer Så i bakker, sætte til spiring, afhærde Gennemgå klosterhavens urter Kendskab til kimplanter Kendskab til planter med og uden blomst Plante-rødder, knoldbakterier Undersøge forskellige kimplanter Prikle planter fra bakke til potter Indsamle planter til bestemmelse og herbarium Så bælgplanter, opgrave rødder herfra og se på rodknoldene, sætte i herbarium Fremstille herbarium med 10 forskellige planter og fortælle om dem Lave 5 forskellige frøposer. Pakke bestemt antal frø i poser, lave beskrivende etiket og binde den på. 5

6 Modul 2: Planternes vækst og formering Jordtyper til såning Sådybder, spiretemperatur, vanding, lys/mørke, spiringstid Pasning af planter, vand, gødning, lys, varme Vækstmedier, jordtyper Potte urter op, vande, gøde, beskære. Nyttedyr, biologisk skadedyrs bekæmpelse Jordtyper til prikling, gødskning, vanding, temperatur Kompost Jordforbedring Så rodfrugter, undersøge svampe i trøsket træ Vedligeholde kompostanlæg Brug af kompostkværn Grøn affaldssortering Planters formering Opformere planter vegetativt: stiklinger, rodknolde, ammeorganer mm Indsamle frø Tørre og opbevare frø Lave 5 forskellige potteplanter. Lave beskrivende etiket til planten. Lave egen jordblanding Modul 3: Planternes historie og brug Gamle urter og deres brug i dag og tidligere Gennemgå middelaldersædskiftets urter Sammenhæng mellem kultur og naturplanter og plantesamfund Brug af lægeplanter Indsamle vilde urter, tage på ture ud i naturen og se hvor de gror Fremstille produkter af klosterhavens lægeurter. Tinkturer, cremer og salte Genkende 10 gamle urter 10 moderne urter og 10 vilde urter lave mappe med dem, billede og beskrivelse. Udvikle urteprodukter 6

7 Modul 4: Pleje og vedligehold af grønne arealer. Jordforhold Klimaforhold, sol, tørke, vand, lys/skygge Naboplanter Plantehøjder, plantebredder, farver på løv og blomster Græspleje, græstyper, plænetyper, såning, gødskning, klipning, kantning plejeniveauer Hække: hæktyper, klipning Beskæring af træer Belægninger, Typer: fast og løs Ukrudtsbekæmpelse, plejeniveauer Jordforbedre Lave modeller af planter og bede Tilplantning af bede med rette plante på rette sted Passe eget bed Slå græs, skære kanter, efterså græs, lære at slå med le og buskrydder, dækafgrøder Klippe hække Beskære buske og træer Feje faste belægninger Rive løse belægninger Lære at lægge små belægninger Fremvise et bed i Klosterhaven/Møllestykket som de selv har passet på højeste plejeniveau. 5. Modul: Dekorationer og pileflet Pileflettens principper Piledyrkning Sorter af pil, vilde og dyrkede Andre flettetyper: f.eks. hassel Pilefletterens redskaber Dyrkning af blomster til frisk brug og tørring Dekorationsmaterialer og deres opbygning Buketter og deres opbygning Farve kompositioner Materialer fra naturen Høst, tørring og opblødning af flettepil Fletning af kurve Fletning af kræmmerhuse mm Fletning af levende pile Tur til pilefletter Vedligeholde hasselhegn Planlægning af blomsterproduktion Såning og vedligehold af blomster Lave dekorationer til arrangementer af egne produkter Lave buketter til arrangementer af egne produkter Indsamle materiale fra naturen Tur til blomsterbinder/udstillinger Fremstille en kurv og en dekoration som beskrives. 7

8 Praktik Forberedelse Forberedende kursus i teamwork, typologi, kommunikation og praktikstedets spilleregler Logbog, ergonomi, arbejdsmarkeds forhold Gartner- og viceværtpraktik ude i en virksomhed planteskole, blomsterbutik, ejendomsadministration mm. Længere praktik forløb i Esrum Klosters parkafdeling Virksomhedspraktik i 1 2 uger Vise hvad eleven har lavet i løbet af praktikken af selvstændigt arbejde. Desuden evaluering af forløbet, med beskrivelse af erfarede kompenserende metoder. Udtalelse fra praktikstedet. 6. Praktiske Oplysninger Studiestart: løbende indtag Typisk varighed for forløbet: 3 år Studieafgift: ,- kr. pr. mdr. Betaling: Forudbetaling, månedsvis Ophør/udmeldelse: En måneds varsel Mødetider: Gartner- og viceværtmedhjælper linjen varetages af faglærer Birgit Birkbak. Birgit Birkbak er uddannet agronom, mentor og coach. Underviser endvidere på Kilden i maling, pileflet, syning dyrepasning og økologi. Kontakt til KILDEN: Klostergade 12, Esrum DK-3220 Græsted Leder: Lene Lissau Telefon: Mobil:

Om undervisningens formål og indhold...3. Formål... 3 Mål... 3 Pædagogisk praksis... 3 Indhold... 4

Om undervisningens formål og indhold...3. Formål... 3 Mål... 3 Pædagogisk praksis... 3 Indhold... 4 INDHOLDSPLAN Jord til bord linjen 2014/2015 Lærere: Pia Olsen, Lasse Schmidt, Hanne Jørgensen, Thomas Frederiksen Indholdsplan Jord til bord linjen 2014/2015 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Om undervisningens

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Formål og virksomhed... 3 Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål... 3 Mål for den enkelte deltager... 4 Mission... 4 Vision... 4 Rammer og organisation...

Læs mere

Produktionsskoler generelt:

Produktionsskoler generelt: Produktionsskoler generelt: Målgruppe Produktionsskolen er for unge under 25 år, der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse. Aktivering og produktionsskole Eleverne kan optages direkte efter folkeskolen,

Læs mere

Havredal gl. Skole, Ulvedalsvej 32, 7470 Karup J - tlf. 86 66 22 68 - www.hgs.dk. Undervisningsplan for Grøn Servicemedhjælper

Havredal gl. Skole, Ulvedalsvej 32, 7470 Karup J - tlf. 86 66 22 68 - www.hgs.dk. Undervisningsplan for Grøn Servicemedhjælper Havredal gl. Skole, Ulvedalsvej 32, 7470 Karup J - tlf. 86 66 22 68 - www.hgs.dk Undervisningsplan for Grøn Servicemedhjælper 2008 Indhold Uddannelsens formål...3 Pædagogik...4 Opbygning af undervisningsplan...6

Læs mere

Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog

Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog Præsentation af værkstedet På GRØN PÆDAGOG har eleverne mulighed for at få afprøvet sig selv i forhold til, at arbejde med børn og ældre. Vi vil

Læs mere

Velkommen til STU Favrskov - et uddannelsesforløb for unge med særlige behov

Velkommen til STU Favrskov - et uddannelsesforløb for unge med særlige behov Velkommen til STU Favrskov - et uddannelsesforløb for unge med særlige behov Det er ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for den unges berettigelse til

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Lokal Undervisningsplan. for. Anlægsgartneruddannelsen SANDMOSESKOLEN

Lokal Undervisningsplan. for. Anlægsgartneruddannelsen SANDMOSESKOLEN Lokal Undervisningsplan for Anlægsgartneruddannelsen på SANDMOSESKOLEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2 SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER...

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

UDDANNELSESHÅNDBOG. ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent

UDDANNELSESHÅNDBOG. ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent UDDANNELSESHÅNDBOG ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent Rev. oktober 2008 Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri INDHOLD Elev oplysninger side 3 Praktikplads/er side 4 Forord side 5 1. Uddannelsens

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013.

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013. Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013. BESKRIVELSE. Produktionshøjskolen Labore blev stiftet i 1981 og er beliggende på adressen Øster Kringelvej 32 i Egå. Skolen har pr. september 1999 skiftet

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede

PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede UDVIKLINGSPLANEN 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Pibergården...3 Overordnede mål...3 Brugerne...4 Bestyrelser og brugerråd...5

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk

Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk Virksomhedsplan Fritid-og ungdomsklubben Lavuk 1 Indledning... 3 Præsentation af Lavuk... 4 Lavuks Bestyrelse... 4 Daglig ledelse i Lavuk... 4 Links til Lavuks øvrige afdelinger... 4 Fritids og ungdomsklubben

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 Udarbejdet i henhold til: LOV OM PRODUKTIONSSKOLER. LBK nr. 785 af 06.07.2006 AF MEDARBEJDERE, LEDELSE OG BESTYRELSE PÅ HOBRO PRODUKTIONSHØJSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Udarbejdet i henhold til: LOV OM PRODUKTIONSSKOLER. LBK nr. 456 af 23.05.2012 AF MEDARBEJDERE, LEDELSE OG BESTYRELSE PÅ HOBRO PRODUKTIONSHØJSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...

Læs mere

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Overordnet bestemmelse om elevers arbejdstid.

Læs mere

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Danmarks Privatskoleforening Skolens profil Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens samlede antal elever. Kapitel 1.c Skolens samlede

Læs mere

NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Høstdag i skolehaven

NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Høstdag i skolehaven SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI Høstdag i skolehaven SIDE 2 NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN SIDE 3 NATUR/ TEKNOLOGI Høstdag i skolehaven

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15

Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15 Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15 Indholdsfortegnelse Fælles for efterskolen og den frie fagskole: Det kommende værdigrundlag... 2 Formål... 2 Hovedsigtet med Den kombinerede efter-

Læs mere

Carl Nielsen Børnehaven

Carl Nielsen Børnehaven Carl Nielsen Børnehaven Virksomhedsplan 2007 Bakkegårdsvej 21.Nr.Lyndelse 5792 Årslev. Tlf. 72 53 04 82 E-mail: cn-bh@faaborgmidtfyn.dk 1 VIRKSOMHEDSPLAN 2007... 1 HVEM ER VI... 2 BØRNEHAVENS MÅL... 3

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Ungdomsuddannelse i Beskæftigelsen

Ungdomsuddannelse i Beskæftigelsen GRØN uddannelse KUNST uddannelse Ungdomsuddannelse i Beskæftigelsen HÅNDVÆRKS uddannelse PERSONLIG uddannelse BUTIKS uddannelse Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov KØKKEN uddannelse Esbjerg Kommune

Læs mere

Indhold 1 Liv og samfund... 6 2 Krop og psyke... 8 3 Liv og samfund... 9 4 Krop og psyke... 11 5 Liv og samfund... 12 6 Dansk... 14 7 Kostfag...

Indhold 1 Liv og samfund... 6 2 Krop og psyke... 8 3 Liv og samfund... 9 4 Krop og psyke... 11 5 Liv og samfund... 12 6 Dansk... 14 7 Kostfag... Indhold 1 Liv og samfund... 6 2 Krop og psyke... 8 3 Liv og samfund... 9 4 Krop og psyke... 11 5 Liv og samfund... 12 6 Dansk... 14 7 Kostfag... 15 8 forbrugerøkonomi... 16 9 Du og samfundet... 17 10 Liv

Læs mere