Mindfulnessinstruktør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mindfulnessinstruktør"

Transkript

1 Mindfulnessinstruktør Bliv mindfulnessinstruktør for erhvervslivet

2 Bag om uddannelsen som mindfulnessinstruktør MINDFULNESSINSTRUKTØR I ERHVERVSLIVET Vores instruktørprogram er for dig, som ønsker at gøre mindfulness til din levevej i en professionel sammenhæng eller kunne anvende mindfulnessteknikker og metoder som et aktivt redskab i din ledelses- eller konsulentgerning. I løbet af uddannelsen møder du både Danmarks førende mindfulnessekspert i erhvervslivet, Charlotte Mandrup, samt en række af Mandrup & Co s kompetente instruktører, der alle indenfor deres speciale føjer facetter til din forståelse af mindfulness. Du kan naturligvis bringe din kompetence til andre miljøer, hvis du ønsker det efter endt uddannelse, men det er erhvervslivets vilkår og muligheder, uddannelsen tager afsæt i. STÆRKE TEKNIKKER OG SOLIDE RESULTATER Charlotte Mandrup var blandt de første i Danmark der i større stil bragte mindfulness til erhvervslivet. Siden da har vi forfinet et effektivt repertoire af mindfulnessteknikker, der opbygger selvsikkerhed, klarhed og mental styrke samt bekæmper stress, usikkerhed og ineffektivitet. Både på ledelses- og medarbejderniveau. Vores programmer giver usædvanligt fine resultater rangerende fra lavere sygefravær til radikale skift i ledelseskraft. UDDANNELSEN ER EN MESTERLÆRERUDDANNELSE Det betyder, at vi kun accepterer få deltagere på uddannelsen hvert år, for at kunne give dig personlig feedback og opmærksomhed. Det betyder også, at vi vægter den praktiske træning meget højt. Du skal være indstillet på både at udvikle din egen personlige mindfulnesspraksis, men også at gennemføre den krævede instruktionstræning. Vi har ganske vist et omfattende teoretisk pensum du skal igennem, men vi er praktikere, ganske som erhvervslivet er det. Og vi går selv forrest i vores egen fordybelse og udvikling i stoffet, hvilket bl.a. indebærer at vi har meget fokus på at kunne træde ud over individuelle og personlige behov, og stille os selv til rådighed for kursisterne uden forhold, eller forventninger. Vi eksponerer dig for en større gruppe af erhvervsledere, så du får rig erfaring ift. de spørgsmål, krav, udfordringer og vanskeligheder, der møder instruktørerne, når vi arbejder så intenst og dybt i en praktisk og resultatdrevet virkelighed, som vi gør. Du får dermed også masser af lejlighed til at observere Charlottes og andres undervisningsteknik og mindfulnesspraksis. Vi træner dig i klassiske mindfulnessteknikker og - metoder og giver dig de pædagogiske redskaber, der skal til for at kunne tilrettelægge, instruere og facilitere et mindfulnessprogram der passer til de kunder og klienter du måtte have. "Mindfulness instruktør uddannelsen gav mig et velfunderet og professionelt grundlag for at gennemføre kurser både i virksomheder og i individuelle forløb. Træningen havde et skarpt sigte og var vel<lre=elagt. Vægtningen af både de grundlæggende principper, den prak<ske medita<onstræning og træningen som instruktør gav en bred viae af værdifulde redskaber. Personligt var det en stor hjælp at træningsforløbet bidrog <l at få min egen faste daglige praksis på plads. Helle Dueholm, konsulent og Mindfulness PRO instruktør Mindfulness Pro uddannelsen hos Charlotte Mandrup har givet mig en unik platform til at bringe mindfulness ud i erhvervslivet. Uddannelsen har et højt fagligt niveau, som har givet mig en bred viden og dyb indsigt i mindfulness. Det har været spændende, udfordrende og personligt udviklende, jeg føler virkelig, at jeg har fået mindfulness helt ind under huden. Jeg oplever stor efterspørgsel fra mine kunder på netop den tilgang til mindfulness Pernille Mørup, Arbejdsmiljøkonsulent, Coach, Stressvejleder & Mindfulness PRO instruktør. 2

3 Uddannelsens struktur og elementer Uddannelsen er både omfattende og krævende, fordi vi ønsker at du skal tilhøre den seriøse og fagligt kompetente del af den voksende gruppe af mindfulnessinstruktører. Den omfangsrige undervisning og det store teoretiske pensum sikrer dig en dyb praktisk erfaring og intellektuel forståelse for mindfulness som filosofi og metode. Kravet om daglig praksis sikrer at du ved hvad du taler om. Og en bred eksponering for de konkrete problemer, indsigelser, udbytter og glæder erhvervsledere oplever gennem deres praksis, betyder at du vil være forberedt på de mange og varierede spørgsmål, du vil blive stillet, når du selv begynder at undervise. UDDANNELSENS ELEMENTER 6 undervisningsdage på Mindful Leadership. Med overnatning. 6 observatørdage på Mindful Leadership. Med overnatning. 4-6 dage som assisterende instruktør på et af vores programmer. 2 dages teknisk undervisning og pædagogisk træning ved mindfulnessinstruktør Anne Specht. 2 personlige vejledningsseancer á 1,5-2 timers varighed med Charlotte Mandrup. Disse er lagt i begyndelsen og midten af dit forløb. 8 halve dage i træningsgruppe, heraf to af disse med supervision. Pensum på ca sider. Heraf er en del på engelsk. Du modtager en litteraturliste ved uddannelsens start. Skriftlig evaluering på baggrund af teoretisk pensum. 1-2 dages praktisk evaluering og certificering. Daglig meditations- og mindfulnesspraksis. Løbende kontakt med din uddannelsesvejleder. Dette giver en samlet uddannelsestid på ca dage fordelt over ca. 10 måneder. Hertil kommer læsning af pensum samt din daglige egenpraksis. Det betyder, du skal have gjort dig klart at du har tiden til rådighed, før du forpligter dig til uddannelsen. På et mere personligt plan skal du være villig til at komme i berøring med de inderste dele af dig selv, hvilket kan generere stærke følelser. CERTIFICERING. Efter gennemført uddannelse og givet du har bestået både den skriftlige og mundtlige evaluering, modtager du et certifikat der dokumenterer at du er uddannet af Charlotte Mandrup og hendes team, og dermed kvalificerer til at instruere erhvervslivet i mindfulness baseret på den teori og praksis, Charlotte er kendt for. 3

4 Beskrivelse af uddannelsens indhold UDDANNELSESVEJLEDNING Under hele forløbet har du tæt kontakt til din uddannelsesvejleder, der vil hjælpe dig med tekniske og praktiske spørgsmål omkring din egen praksis, din læsning, din træningsgruppe mv. MINDFUL LEADERSHIP er vores succesfulde ledelseskursus, hvor du deltager på lige fod med de andre deltagere. Kurset fungerer som basis for dit uddannelsesforløb, så du får metoden helt ind under huden og opnår samme personlige udvikling og styrke, som vores kursister. Kurset foregår på Gilleleje Badehotel eller Hotel Koldingfjord og består af 3 moduler à 2 dage m/overnatning. OBSERVATØRDAGE 6 dage som observerende deltager på Mindful Leadership programmet, hvor du både kan observere dine egne reaktioner på at gennemgå det tilsyneladende samme stof anden gang, observere undervisernes teknikker, deltagernes spørgsmål og udfordringer samt den dynamik der foregår i et rum, når der instrueres og udføres mindfulness og meditation. Vores erfaring er, at din oplevelse vil være ganske anderledes end på det første gennemløb og at det er her din profil som instruktør begynder at vise sig. ASSISTERENDE INSTRUKTØR. Du vil gennemføre meditationsinstruktioner og princippræsentationer med efterfølgende feedback fra instruktøren. Du vil støtte af grupperne; herunder hjælpe med at forstå opgave, stimulere debatten, bringe gruppen tilbage på sporet etc., samt være tilgængelig for deltagere der har brug for individuel opmærksomhed og hjælpe med praktiske forhold undervejs i programmet (puder, materialer, fortæring, etc) PÆDAGOGISK TRÆNING Her modtager du intensiv undervisning og feedback af Anne Specht. Udover undervisning i programdesign, øvelser, målgruppetilpasning etc., vil der være lejlighed til at drøfte dybere personlige issues i forbindelse med din klarhed til at føre andre ind i mindfulness universet. Vi gør endvidere også meget ud af de mentale, følelsesmæssige og fysiske reaktioner der kan opstå, og hvordan du håndterer disse. TRÆNINGSGRUPPE Du skal finde 3-4 mennesker i din nærmeste omkreds, der vil fungere som din træningsgruppe under hele forløbet. Vi vejleder dig omkring sammensætningen og formen på træningsgruppen. Gruppen skal mødes 8 halve dage fordelt over uddannelsens forløb, hvor du instruerer meditationer, underviser i mindfulnessprincipperne og laver øvelser. Træningsgrupperne er der, hvor du får feedback fra dine kursister. Den praktiske værdi af disse seancer er meget høj og er obligatorisk ift. at modtage certificering. To af disse møder superviseres af en af vores instruktører. PERSONLIG VEJLEDNING MED CHARLOTTE MANDRUP Din uddannelse indeholder to personlige seancer med Charlotte, hvor I drøfter dine muligheder og udfordringer. Charlotte vil give dig personlige pointers ift. hvad du særligt bør være opmærksom på og vejlede dig i dybe, personlige temaer omkring din egen praksis. Undervejs i uddannelsen kan du altid kontakte Charlotte for spørgsmål der ligger dybt i mindfulnesspraksissen. Disse møder finder sted i København, eller via telefonen, hvis du foretrækker dette. Endvidere afslutter du uddannelsen med at modtage personlig vejledning af Charlotte. EVALUERING OG CERTIFICERING Uddannelsen afrundes med en skriftlig og praktisk evaluering der gennemføres af Charlotte Mandrup. Her undersøges din viden, indsigt og fokus for at afgøre, om du er klar til at instruere i mindfulness. Ved afslutningen af programmet modtager du et certifikat på gennemførelse med vores kvalitative vurdering af din parathed til at træne andre i mindfulnessteknikker samt anbefalinger til din videre udvikling. Den skriftlige evaluering gennemfører du på egen hånd, mens den praktiske evaluering afvikles i gruppen på 1-2 dage, afhængigt af deltagerantal.

5 Hvad kræver uddannelsen af dig? Det er helt afgørende for os, at instruktører der uddannes i vores navn, har en dyb og veletableret praksis og en indstilling, der er indforstået med og klar til at kæmpe mod egoets tyranni. Vi mener, at effektiv mindfulness instruktion kommer fra et klart og stærkt sind og et ego, der ikke står i vejen. Alt andet bliver blot mental sofistikation eller hjertelig velvilje. SÅ DET VI FØRST OG FREMMEST KRÆVER AF DIG ER: At du forpligter dig til en daglig indsats gennem meditation og selviagttagelse. På den måde raffinerer du undervejs i uddannelsen dit instrument; dvs. dig selv. At du accepterer at arbejde med vores metodevalg, så længe du er under uddannelsen, hvorefter du naturligvis kan finde og udvikle andre teknikker. Vi ønsker du skal forstå vores metodevalg til bunds, før du vælger eventuelt at erstatte det med andre metoder. At du forpligter dig til at gennemføre alle uddannelsens elementer. Så vær realistisk omkring din mulighed for at tage den nødvendige tid både til de formelle dele af uddannelsen og til din egenpraksis, før du ansøger. OPTAGELSESKRAV Vi forudsætter, at du har en grundlæggende baggrund inden for personlig udvikling eller ledelses- eller organisationsudvikling. Det kan være som proceskonsulent, coach, terapeut eller lignende. Vi accepterer også enkelte ledere på programmet, hvis de har en særlig interesse for og erfaring med udvikling af medarbejdere. Det afgørende er, at du har erfaring med at facilitere og vejlede voksne. Endvidere skal du have forståelse og interesse for den erhvervsmæssige og- organisatoriske virkelighed, som vores kursusdeltagere kommer fra. ANSØGNING Du ansøger ved at sende en mail med dit CV og en uddybende ansøgning til os på mærket mindfulnessinstruktør. I ansøgningen vil vi bede dig beskrive: 1. Hvad din baggrund og motivation er for at tage uddannelsen. 2. Hvad du vil bruge uddannelsen til. 3. Hvad du ser som dine største udfordringer i relation til at praktisere og instruere mindfulness. Hvis du ikke møder vores optagelseskrav til fulde, bedes du i ansøgningen gøre ekstra ud af at forklare din motivation og hensigt med uddannelsen. Der er løbende ansøgningsfrist, og du hører fra os inden en uge. Derefter går du videre til en telefonisk samtale med Charlotte Mandrup, hvorefter den endelige beslutning træffes.

6 Praktik: pris, sted, tid PRIS OG BETALING Pris for det samlede forløb er kr ,- ekskl. moms. Prisen dækker alle udgifter til undervisning meditationspude, håndbogen Mindfulness i hverdagen samt 7 Mindfulnessprincipper for ledere, begge bøger af Charlotte Mandrup. Du dækker selv udgifter til øvrigt pensum og ophold. Ophold for hele uddannelsen beløber sig til ca ,- inkl. moms. Det er muligt at betale uddannelsen i tre rater, hvis du ønsker det; således: 1. rate: kr ,- ved opstart af uddannelsen 2. rate: kr ,- efter3 måneder 3. rate: kr ,- efter 6 måneder STED. Undervisningen foregår dels i de skønne omgivelser hos Gilleleje Badehotel eller Hotel Koldingfjord, dels i det indre København. Overnatningerne på hotellerne hjælper dig til at komme helt væk fra hverdagen og dermed opnå fuld koncentration og fordybelse, så du opnår størst mulig udbytte af uddannelsen. PUDER. Vi stiller meditationspuder og måtter til rådighed under dit ophold på hotellet, og du får din egen pude til din hjemmepraksis og instruktørdage. KURSUSTIDER 2015 Vi starter det næste instruktørprogram op i efteråret Når vi har accepteret dig som kandidat, modtager du en tidsplan hvor din uddannelse er præciseret. Vi accepterer kun et mindre hold for at kunne give hver af jer den nødvendige opmærksomhed. Der vil derfor være begrænsede pladser. Nogle af aktiviteterne ligger fast, mens andre planlægges individuelt i overensstemmelse med dine andre forpligtelser. 6

7 Hvem møder du på uddannelsen? ANNE SPECHT underviser dig i de pædagogiske elementer af instruktøropgaven, og giver dig feed-back på din instruktørstil og form. Du møder Anne på Mindful Leadership, under den pædagogiske træning og eventuelt i træningsgruppen. LISBETH BRIX BØGGILD er din uddannelsesvejleder, som hjælper dig med tekniske og praktiske aspekter af din uddannelse. Lisbeth superviserer endvidere meditationsinstruktion og undervisning. Du møder Lisbeth over telefonen, på Mindful Leadership og i træningsgruppen. CHARLOTTE MANDRUP vejleder dig omkring dine dybere personlige spørgsmål ift. mindfulnessfilosofien og de oplevelser du har med din egenpraksis. Du møder Charlotte både på Mindful Leadership, i individuelle seancer og i den endelige certificering. ANN-CHARLOTTE MONRAD HANSEN underviser i yoga og åndedræt, og demonsterer dermed en fysisk form for mindfulness der styrker vores kropsbevidsthed. Du møder Ann-Charlotte på Mindful Leadership. CHRISTIAN GADEN JENSEN underviser i de neurologiske påvirkninger af mindfulness og meditation og den forskning der findes på området. Du møder Christian på Mindful Leadership Du kan læse om vores teoretiske og praktiske baggrund på 7

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING Styrkebaseret Coaching din vej til resultater Udvikling af dine styrker og talenter Skab resultater gennem dine medarbejdere Certificeret coach Kend dine styrker og unikke

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

EXPANDs grundlæggende coachuddannelse

EXPANDs grundlæggende coachuddannelse EXPANDs grundlæggende coachuddannelse Danmarks første ICF ACSTH godkendte coachuddannelse Vores grundlæggende coachuddannelse henvender sig til dig, der stiller krav til din uddannelse: den skal være professionelt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0)

Indholdsfortegnelse. Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0) 1 Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Velkommen til uddannelserne... 2 Vores idégrundlag... 3 Oversigt over uddannelserne... 4 1. år: Selvledelse... 4 2. år:

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

NYHEDSBREV. Team Consult Development

NYHEDSBREV. Team Consult Development NYHEDSBREV 14. JUNI 2010 Du må selv være den forandring, du ønsker at opleve i verden! Citat: M. Gandhi Nogle gange har vi brug for et lille eller et stort skub andre gange klarer vi det selv på arbejdspladsen

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

NEW TOMORROW Forandringen i dag, skaber dagen i morgen.

NEW TOMORROW Forandringen i dag, skaber dagen i morgen. Coachuddannelsen BCSF* som 6 ugers selvvalgt kursus Nu har du mulighed for at tage en Coachuddannelse der ikke bare er en coachuddannelse som alle de andre! Det er Danmarks første og eneste coachuddannelse,

Læs mere

Mindfulness for behandlere, fagfolk og ledere Mindfulness Baseret Relationsarbejde

Mindfulness for behandlere, fagfolk og ledere Mindfulness Baseret Relationsarbejde Efteruddannelsestilbud til behandlere, ledere og sundhedspersonale mm. Ny 1-årig efteruddannelse i 3 moduler (60 timer) Start den 13 nov. 2015 Mindfulness for behandlere, fagfolk og ledere Mindfulness

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Yogalæreruddannelse. opstart august 2015

Yogalæreruddannelse. opstart august 2015 1 Yogalæreruddannelse opstart august 2015 v. Kristine Mikkelsen Center for Terapi og Selvudvikling Skolestræde 7, Randers C Forløb over 1½ år med undervisning hver fredag fra 9.30-14.30 Yogalæreruddannelse

Læs mere

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer Lær at bruge dig selv på en ny måde gennem en efteruddannelse, hvor - metode og teori går hånd i hånd - du får en god værktøjskasse - du udvikler dine relationelle og følelsesmæssige kompetencer. Siden

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

LEDERUDVIKLING. Kom bedst fra start som ny leder. Styrk din position som erfaren leder. Skab resultater med og gennem andre. Tag afsæt i dine styrker

LEDERUDVIKLING. Kom bedst fra start som ny leder. Styrk din position som erfaren leder. Skab resultater med og gennem andre. Tag afsæt i dine styrker Kom bedst fra start som ny leder Fra kollega til leder 1 dag Nyudnævnt leder 3 dage Styrk din position som erfaren leder Ledernes Leadership Programme 8 dage Coachuddannelse for ledere 15 dage 12 Master

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

FORÅRSKATALOG 2013. EmpowerMinds produkter er blandt

FORÅRSKATALOG 2013. EmpowerMinds produkter er blandt EmpowerMinds produkter er blandt verdens stærkeste indenfor empowerment skabende udviklingsaktiviteter. Her ser du de overordnede kvaliteter vi kan tilbyde dig, som også omfatter international certificering

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis En undersøgelse blandt socialrådgivere, ledere og undervisere gennemført af KL og DS, august 2010-april

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere