På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på dine forsikringer, du har efterspurgt:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på dine forsikringer, du har efterspurgt:"

Transkript

1 danbolig v/andersen og Pedersen ApS Vildbjerg Østvænget 18 A 7480 Vildbjerg Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på dine forsikringer, du har efterspurgt: Tilbud for Ejerskifte- og Villaforsikring gælder i 6 måneder. Tilbud på Ejerskifteforsikring gælder dog kun indtil 3 måneder efter tilstandsrapportens udløb. Bemærk, at tilbud på Ejerskifteforsikring bortfalder, hvis det ikke er accepteret, inden køber har fået rådighed over ejendommen, dog senest på overtagelsesdagen. vis der udarbejdes en ny tilstandsrapport/elinstallationsrapport, eller en allonge til gældende tilstandsrapport, bortfalder dette tilbud. En Tryg start Som kunde i Tryg får du en række fordele, som f.eks in forsikringer gennemgåes efter behov u er sikret hurtig hjælp, hvis uheldet er ude. Uanset klokkeslæt tager vi hånd om skaden og giver dig forsikringsmæssig assistance, når du ringer til Tryg. På kan du altid få online rådgivning. Besøg f.eks tryghedsrådgiveren, der tager udgangspunkt i din aktuelle situation og vejleder dig i, om du har de privatforsikringer, du har behov for. Eller besøg Erhvervsguiden, der giver viden om Trygs erhvervsforsikringer og værktøjer til at sikre virksomhedens hårde og bløde værdier ar du spørgsmål u er velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål om forsikringstilbuddet, eller ønsker andre oplysninger. u kan også læse mere på Venlig hilsen Kasper Kiehn Telefon N.B. Når du accepterer tilbuddet, modtager du, ved forsikringens ikrafttræden, forsikringspolice og de generelle forsikringsbetingelser fra Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup. Side: 1 af 19

2 Tilbud Prisoversigt ato: orsikringer I kr. Villa årlig pris 6.189,00 Ejerskifte pris 9.579,00 Samlet helårlig pris ,00 Side: 2 af 19

3 Tilbud Villa 18. december 2012 Navn orudsætning danbolig v/andersen og Pedersen ApS Ejendommen ligger på Skolegade 31, 6940 Lem St og er opført i Benyttes til beboelse og har et boligareal på 124 m2 med hårdt tag. - Er med kælder på 30 m2 og med 1 bad/toilet. - Udhus/garage har et bebygget areal på 54 m2. Tilbuddet er baseret på de modtagne oplysninger. or tilbuddet gælder vedlagte særlige betingelser. Brandskade Stormskade m.m. ækker skader ved brand, direkte lynnedslag, eksplosion og kortslutning i faste installationer m.v. Vejrskader: ækker fx. skader ved storm, sneskred, snetryk, skybrud, tøbrud og hagl. Anden pludselig skade: ækker fx. tyveri, hærværk, udstrømning af væske, uheld samt husejeransvar. Ved skader forårsaget af sky- eller tøbrud gælder en selvrisiko på kr. vis tilbuddet er oprettet med en højere selvrisiko, er det den, der gælder. Insekt- og svampeskade ækker skader, der skyldes angreb af svamp eller insekter, som ødelægger træværket. Glas- og sanitetsskade ækker skader på vinduer, indmurede spejle, håndvaske, toiletter o.l. Skjulte rør- og kabelskade Stikledningsskade Rådskade Selvrisiko ækker skader på skjulte rør og el-kabler til rumopvarmning i gulve og vægge i huset. ækker skader på de skjulte rør og el-kabler uden for huset. Rådskader der har betydning for træets bære-/funktionsevne. Kravet gælder ikke for døre og vinduer. Ved enhver skade er der en selvrisiko på kr. pr. bygningsdel kr. ved enhver skade. er gælder særlige regler for glas- og sanitetsskade, rådskade, sky- eller tøbrudskade, nedbør- eller opstigende grundvandskade, samt husejeransvar. Side: 3 af 19

4 Tilbud Villa 18. december 2012 Gebyr og afgifter elårlig pris Opkrævningsgebyret for Betalingsservice er 7 kr. og for indbetalingskort er det 30 kr. et første år betales 151 kr. i stempelafgift til staten. vert år opkræves 30 kr. i stormflods- stormfaldsafgift til staten kr. Side: 4 af 19

5 Særlige betingelser Villa 18. december 2012 Insekt- og svampeskade orsikringen dækker ikke skader ved angreb af insekt og/eller svamp på eller i forbindelse med utætheder i tagbelægningen samt utætte/manglende inddækninger. orbeholdet gælder også for rådskader. Rådangreb Brandskade orsikringen dækker ikke rådangreb i/på alle vinduer. Udhus/skur på 9 kvm er kun forsikret mod brand og kun til dagsværdi. Uanset forsikringsbetingelsernes bestemmelser om opgørelse af erstatningen, opgøres og erstattes skade på nævnte bygning(er) til dagsværdi. et betyder, at der foretages fradrag for værdiforringelse af det beskadigede på grund af slid, ælde og andre individuelle omstændigheder. Anvendelige rester ansættes til den værdi de har til genopførelse på samme sted. orøgede byggeudgifter til lovliggørelse samt restværdi dækkes ikke. Side: 5 af 19

6 Tryg irekte. Tlf Tilbudsaccept Villa Tilbudsnummer : december 2012 Oplysninger om ejendommen Skolegade Lem St Tilstandsrapportnr af den Køberoplysninger Køber navn 1 Køber navn 2 CPR-nr. CPR-nr. Adresse Postnr. By Telefon Mobil Træffes bedst kl. Oplysninger om overtagelse Ejendommen overtages den Køber får råderet over ejendommen den Tilmelding til BetalingsService Pengeinstituttets navn/afdeling Reg.nr. Kontonr. Pengeinstituttets adresse Kontohavers CPR-nr. Tidligere forsikring Selskab Policenr. Tilbudet omfatter Mulige tilvalg Brandskade Rør/Kabel Udvidet tryghed Storm m.m. Stikledning Insekt/Svamp Råd Glas/Sanitet Prisen er givet ud fra at ældste i husstanden ikke er fyldt 40 år. u bedes venligst kontakte os, hvis det ikke er tilfældet. Vær opmærksom på at eventuelle forbehold vil fremgå af tilbudet under afsnittet 'Særlige betingelser'. Undertegnede erklærer, at jeg ikke har kendskab til skader eller tvister, der kan medføre krav mod denne forsikring, samt at alle spørgsmål er besvaret i overensstemmelse med sandheden. Jeg giver Tryg fuldmagt til at opsige nuværende bygningsforsikring i andet selskab. orsikringen leveres af Tryg orsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup. ato orsikringstagers underskrift Tilbudet kan accepteres via nedenstående formidler, eller direkte hos Tryg (Se tlf/fax numre øverst på siden) samt hos Nordea. Aftale er formidlet af danbolig v/andersen og Pedersen ApS Vildbjerg, Østvænget 18 A, 7480 Vildbjerg, Tlf Side: 6 af 19

7 Tilbud Ejerskifte 18. december 2012 Navn danbolig v/andersen og Pedersen ApS orudsætning Tilstandsrapport nr af den Elinstallationsrapporten nr af den Ejendommen har et boligareal på 124 m2 og er opført i Ejendommen har et kælderareal på 30 Kontantudbudspris Grundværdi Ejendommen ligger på Skolegade 31, 6940 Lem St, og benyttes til beboelse. Udhus/garage har et bebygget areal på 45 m2. Køber har ikke fået rådighed over ejendommen. or tilbudet gælder vedlagte særlige betingelser og forsikringsbetingelser nr Tilbuddet er baseret på de modtagne oplysninger, og bygger på følgende forudsætninger, Ejendommen ikke er opført som forsøgshuse (f.eks halmhus) Ejendommen ikke er et haveforeningshus (kolonihavehus) Ejendomme ikke er et sommerhus, der har ændret status til helårshus Ejendommen ikke er fredet. Ejendommen ikke er et pudset træhus. orsikringens varighed Ejerskifteforsikring Selvrisiko 5 år. orsikringen kan, inden forsikringsperiodens udløb, forlænges med yderligere 5 år. Ejerskifteforsikringen dækker skader, der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed i nævneværdigt omfang. Køber er dermed sikret mod disse skader, som kan medføre store ubehagelige økonomiske overraskelser. orsikringen dækker ikke skader, som er nævnt i tilstands- og elinstallationsrapporten kr. pr. dækningsberettiget skade. en samlede selvrisiko kan ikke overstige kr. i hele forsikringsperioden. Præmie kr. for hele den 5-årige forsikringsperiode. Side: 7 af 19

8 Særlige betingelser Ejerskifte 18. december 2012 Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Ubesigtigede bygningsdele orsikringen dækker ikke elinstallationer monteret i/over alle nedsænkede lofter. orbeholdet begrundes i elrapporten orsikringen dækker ikke årsagen til og følger af skade der kan henføres til tilstandsrapporten side 10 pkt 8.1 orsikringen dækker ikke ubesigtigede bygningsdele, jf. tilstandsrapporten side 6 pkt 2 afsnit 1 (snedække) Side: 8 af 19

9 ORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKITEORSIKRING orsikringsbetingelser 1205 Aftalegrundlag orsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningen på denne forsikring kan fås på eller or forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed samt lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. jf. lovbekendtgørelse nr af 28. september 2007 med senere ændringer. Tilsyn og Garantifond Tryg er undergivet tilsyn af inanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Indhold Side Indhold Side 1 vem er sikret 2 2 vad er omfattet af forsikringen 2 3 vad dækker ejerskifteforsikringen 2 4 vilke følgeudgifter er dækket 2 5 vad dækker ejerskifteforsikringen ikke 3 6 Anmeldelse af skade og/eller andre fysiske forhold 4 7 vorledes beregnes erstatningen 4 8 Afskrivning for udvalgte bygningsdele 5 9 Afskrivningstabeller 6 10 Selvrisiko 7 11 Regres 7 12 Præmiebetaling 7 13 orsikringens varighed og ophør 7 14 Ejerskifte 8 15 Klagemulighed 8 Eksempler - bemærkninger 8 Eksempler på dækningsberettigende skader 9 Eksempler på ikke-dækningsberettigende skader 10 1 Side: 9 af 19

10 1 vem er sikret Sikret er alene de(n) på policen anførte ejer(e) af den sikrede ejendom. 2 vad er omfattet af forsikringen 2.1 Bygninger orsikringen omfatter alle bygninger på ejendommen, se dog afsnit 2.2 og Bygning ikke undersøgt af bygningssagkyndig orhold der knytter sig til de i afsnit 3.1 og 3.2 nævnte dækninger, er dog ikke omfattet af forsikringen, hvis det af tilstandsrapporten fremgår, at bygningen ikke er undersøgt af den bygningssagkyndige. 3 vad dækker ejerskifteforsikringen 3.1 Skader og fysiske forhold orsikringen dækker udbedring af aktuelle skader samt fysiske forhold ved bygningerne, der giver nærliggende risiko for skader på de forsikrede bygninger eller bygningsdele. Ved skade forstås brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelse, ødelæggelse eller andre fysiske forhold i bygningen, der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til tilsvarende intakte bygninger af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand. Manglende bygningsdele kan være en skade. Ved nærliggende risiko for skade forstås, at der erfaringsmæssigt vil udvikle sig en skade, hvis der ikke sættes ind med særligt omfattende vedligeholdelsesarbejde eller andre forebyggende foranstaltninger. 3.2 VVS-installationer Udbedring af manglende eller væsentligt nedsat funktion af varme-, ventilations- og sanitetsinstallationer (vvs-installationer) i og under de forsikrede bygninger (til ydersiden af bygningens fundament) samt lovliggørelse af ulovlige forhold ved sådanne installationer. 4 vilke følgeudgifter er dækket Er der tale om et dækningsberettigende forhold, dækker forsikringen også udgifter nævnt i afsnit orøgede byggeudgifter orøgede byggeudgifter i forbindelse med udbedring af et dækningsberettigende forhold, når udbedringen nødvendiggør en væsentlig forandring af bygningen eller bygningsdelen, og forsikringstageren kan dokumentere, at vedkommende har fået afslag fra myndighederne på en ansøgning om dispensation fra de relevante krav i henhold til byggelovgivningen, 2.3 Bygning ikke undersøgt af elinstallatør orhold der knytter sig til den i afsnit 3.3 nævnte dækning, er ikke omfattet af forsikringen, hvis det af elinstallationsrapporten fremgår, at bygningen ikke er undersøgt af den sagkyndige, der har gennemgået elinstallationerne. 2.4 videvarer videvarer er omfattet af forsikringen, hvis de udgør en del af en undersøgt bygning. orsikringsdækning forudsætter, at det ulovlige forhold forelå både på opførelses- og udførelsestidspunktet og på tidspunktet for anmeldelse af forholdet til forsikringsselskabet. 3.3 El-installationer Udbedring af manglende eller nedsat funktion af elinstallationer i og på de forsikrede bygninger samt lovliggørelse af ulovlige forhold ved sådanne installationer. orsikringsdækning forudsætter, at det ulovlige forhold forelå både på opførelses- og udførelsestidspunktet og på tidspunktet for anmeldelse af forholdet til forsikringsselskabet. 3.4 Tidsmæssige forudsætninger orsikringen omfatter skader eller skaderisici, som var til stede, da sikrede overtog eller på anden måde fik rådighed over ejendommen. et er en forudsætning, at forholdet var til stede ved eller er opstået efter udarbejdelsen eller fornyelsen af tilstandsrapporten og/eller elinstallationsrapporten bliver konstateret og anmeldt i forsikringstiden bygningsreglementet eller stærkstrømsbekendtgørelsen. Erstatning for forøgede byggeudgifter kan i alt udgøre indtil 20 pct. af den beskadigede bygnings nyværdi, dog maksimalt 1,3 mio. kr. Udgifterne er dækket inden for forsikringssummen. 2 Side: 10 af 19

11 4.2 Teknisk bistand Rimelige og nødvendige udgifter til teknisk bistand i forbindelse med konstatering og afdækning af et dækningsberettigende forhold. 4.3 Genhusning vis ejendommen bliver ubeboelig i forbindelse med udbedringen af et dækningsberettigende forhold, jf. afsnit 3, betaler Tryg endvidere efter forudgående aftale: Rimelige og dokumenterede udgifter til ud- og indflytning samt opmagasinering af privat indbo. ækning efter 1. pkt. forudsætter, at udgifterne afholdes efter forudgående aftale med forsikringsselskabet. Udgifterne er dækket ud over forsikringssummen. Rimelige og dokumenterede merudgifter i anledning af flytning fra ejendommen. e nævnte udgifter betales indtil 1 måned ud over den normale reparationsperiode, dog maksimalt 12 måneder regnet fra anmeldelsestidspunktet. Udgifterne er dækket ud over forsikringssummen. 5 vad dækker ejerskifteforsikringen ikke 5.1 orhold nævnt i en rapport orhold, som er nævnt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, medmindre forholdet er klart forkert beskrevet i rapporten. Et forhold anses for klart forkert beskrevet, hvis beskrivelsen er misvisende eller klart ufyldestgørende, således at en sikret ikke på grundlag af rapporten har haft mulighed for at tage forholdets reelle karakter, omfang eller betydning i betragtning. 5.2 Tilsidesættelse af offentlige forskrifter Bygningens funktionsforhold (planløsning, indretning mv. og almindelig brugbarhed i øvrigt), forhold vedrørende bygningens overensstemmelse med servitutter eller lovlighed i henhold til offentligretlige forskrifter, jf. dog afsnit 3.2 og 3.3 samt æstetiske eller arkitektoniske forhold, medmindre der som følge af det pågældende forhold er sket en skade eller er nærliggende risiko for skade, jf. afsnit Utilgængelige bygninger mv. Skader og nærliggende risiko for skader på bygningsdele eller installationer, hvis det er anført i tilstandsrapporten, at den pågældende bygningsdel skønnes at være gjort utilgængelig for den bygningssagkyndige i forbindelse med bygningsgennemgangen elinstallationsrapporten, at den pågældende installation skønnes at være gjort utilgængelig for den sagkyndige, der har gennemgået elinstallationerne. 5.4 orhold sikrede kendte til før overtagelsen orhold, som det godtgøres, at sikrede havde kendskab til før forsikringsaftalens indgåelse. et gælder dog ikke i forhold til skader, som den sikrede får kendskab til ved rapport fra en teknisk revisor. et er forudsat, at sikrede kendte oplysningerne inden forsikringsaftalen blev indgået at skaderne ikke er omtalt i hverken tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten. 5.5 orhold omfattet af garantier eller forsikringer orhold, som sikrede enten har fået dækket i henhold til en garanti eller har undladt at kræve dækket i henhold til tredjemands garanti, samt forhold, som er dækket af en anden forsikring. 5.6 Slid eller manglende vedligehold orhold, der alene består i sædvanligt slid eller bygningens manglende vedligeholdelse, medmindre der som følge af det pågældende forhold er sket en skade eller er nærliggende risiko for skade jf. afsnit Udløb af sædvanlig levetid for materialer orhold, der alene består i udløb af bygningsdeles, konstruktioners eller materialers sædvanlige levetid. 5.8 ejlagtig angivelse af tagets restlevetid ejlagtig angivelse i tilstandsrapporten af den forventede restlevetid for bygningens tag. 5.9 orhold, der skyldes manglende udbedring ølgeskader, der skyldes forhold, som sikrede burde have udbedret på grundlag af oplysninger i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, og derved havde forhindret skaden i at opstå Visse følgeskader efter udbedring Nyt forhold opstået efter udbedring af et tilsvarende forhold, når den sikrede er blevet advaret om, at et nyt tilsvarende forhold kunne opstå, hvis årsagen til det oprindelige forhold ikke blev udbedret eller fjernet Bristede forudsætninger Sikredes individuelle ønsker om en særlig anvendelse af ejendommen eller det forhold i sig selv, at en bygningsdel består af et andet materiale end beskrevet i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten. Sådanne forhold er således ikke omfattet af formuleringen «fysiske forhold i bygningen, der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt», afsnit Mindre forhold orhold under kr., jf. afsnit Side: 11 af 19

12 6 Anmeldelse af skade og/eller andre fysiske forhold Konstateres der skade og/eller andre fysiske forhold, Sikrede skal efter bedste evne søge at begrænse som nævnt under afsnit 3, skal anmeldelse straks ske omfanget af en konstateret skade og/eller andet fysisk til Tryg. forhold. Nedrivning, reparation eller fjernelse af bygninger, bygningsdele eller installationer må ikke ske, før Tryg har givet tilladelse hertil. 7 vorledes beregnes erstatningen 7.1 Maksimum for erstatning et samlede erstatningsbeløb kan ikke overstige den kontante købesum for ejendommen med fradrag af den offentligt fastsatte grundværdi ved forsikringens ikrafttræden. 7.2 Nyværdierstatning Erstatning bliver som udgangspunkt beregnet som en nyværdierstatning, medmindre der er tale om en bygningsdel nævnt i afsnit 7.3. Nyværdierstatning bliver fastsat til det beløb, som det efter priserne på skadedagen vil koste at genoprette det beskadigede som nyt med samme byggemåde på samme sted. 7.3 Afskrivning Er der tale om bygningsdele, der er nævnt i afsnit 1 bliver erstatningen dog beregnet i overensstemmelse med afskrivningstabellerne i afsnit 1. et drejer sig om følgende bygningsdele: tagdækning og inddækning undertagkonstruktion vinduer og yderdøre vægkonstruktion gulvkonstruktion vandsystem I afsnit 1 er angivet en række forskellige byggematerialer (venstre kolonne) samt tilhørende afskrivningstabel A-M (højre kolonne). Består en tagdækning fx af naturskifer, bliver afskrivningstabel A anvendt, mens afskrivningstabel E bliver anvendt, hvis et vindue består af plast. et er den samlede udgift til udbedring af den beskadigede bygningsdel, fx udgifter til arbejdsløn, materialer, affaldshåndtering, stilladsleje og arbejdspladsindretning, som afskrivningen bliver foretaget på. Bemærk Tryg har kun pligt til at udbetale erstatning, hvis det pågældende forhold udbedres, eventuelt ved genanskaffelse eller udskiftning med noget tilsvarende. 4 Side: 12 af 19

13 8 Afskrivning for udvalgte bygningsdele 8.1 Gulvkonstruktion Bygningsdel Tabel gulvmaling og lakering M lameltrægulve E linoleum G massive trægulve B tæpper og nålefilt J vinyl, laminat og kork I 8.2 Tagdækning og inddækning Bygningsdel Tabel aftrækshætter, inddækninger samt skot- og tagrender (stål) aftrækshætter, inddækninger samt tagrender (plast) betontagsten betontagsten med fugesystem eternitbølgeplader med asbest eternitbølgeplader uden asbest I eternitskifer med asbest (ved taghældning på mere end 35 grader) eternitskifer med asbest (ved taghældning under 35 grader) G eternitskifer uden asbest I kobbertag C naturskifer A plastplader, 1 lag (UV-stabiliseret) L plastplader, flere lag (UV-stabiliseret) J stråtag G stål- og aluminiumtag, belagt (ved taghældning på mere end 10 grader) stål- og aluminiumtag, belagt (ved taghældning under 10 grader) tagdækning med stenlag tagpap (ved taghældning over 10 grader) tagpap (ved taghældning under 10 grader) I tegl, falstagsten B tegl, glaserede teglsten B tegl, vingetagsten, gule og brune tegl, vingetagsten, røde B tegltagsten med fugesystem træspån (ubehandlet) G zinktag 8.3 Undertagkonstruktion Bygningsdel Tabel fast undertag af brædder/krydsfinér med belægning (lukket tagdækning) fast undertag af brædder/krydsfinér med belægning (åben tagdækning) frithængende banevarer af bitumen og oliebebandlede træfiberplader (lukket tagdækning) frithængende banevarer af bitumen og oliebehandlede træfiberplader (åben tagdækning) frithængende lette banevarer af filt eller film (lukket tagdækning) frithængende lette banevarer af filt eller film (åben tagdækning) K Vandsystem Bygningsdel afløbsinstallationer (støbejern og plast) kedler, kondenserende (olie) kedler, pladejern (olie/brænde) kedler, støbejern (olie/brænde) kedler, væghængte (gas) radiatorer, pladejern radiatorer, støbejern rørinstallationer, brugsvand kobber, rustfrit stål og plast) rørinstallationer, brugsvand (varmforzinket stål) rørinstallationer, varme (stål og plast) solfangere (vakuum) solfangere, plade vandvarmere (el) varmepumper varmevekslere (opvarmning) varmtvandsbeholdere (forråd) varmtvandsbeholdere (gennemstrømning) 8.5 Vinduer og yderdøre Bygningsdel blødt træ og metal blødt træ, ikke vakuum-imprægneret blødt træ, vakuum-imprægneret hårdt træ (løvtræ, tropiske træarter og kernetræ af fyr) metal plast tagvinduer, blødt træ, metalinddækninger 8.6 Vægkonstruktion Bygningsdel beton bindingsværk inklusive tavl brædder og konstruktionstræ (høvlet,behandlet) eternit med asbest eternit uden asbest facadeglas konstruktionstræ, savskåret (ubehandlet) metal murkroner og læmure (metal- og steninddækning) murkroner og læmure (rulleskifte) murværk (tegl) naturstensfacader (granit) naturstensfacader (marmor, sandsten) porebeton (med overfladebehandling) porebeton (uden overfladebehandling) puds på minraluld puds på tegl puds på træ træpladebeklædning (behandlet) vindskeder og sternbrædder (behandlede) vindskeder og sternbrædder (med metalinddækning) vindskeder og sternbrædder (trykimprægneret) vindskeder og sternbrædder (ubehandlet) Tabel J G J E G E J I J I Tabel A A E Tabel C A A I G I A A B G J E E J Side: 13 af 19

14 9 Afskrivningstabeller 9.1 Tabel A Tabel B Tabel C Tabel Tabel E Bemærk Lameltrægulve end 70 år bliver ikke erstattet. 9.6 Tabel Bemærk Aftrækshætter, inddækninger og tagrender (plast) end 60 år bliver ikke erstattet. 9.7 Tabel G Tabel Tabel I Bemærk Vinyl, laminat og kork end 30 år bliver ikke erstattet Tabel J 7½ 10 12½ 15 17½ 20 22½ Tabel K Bemærk Tæpper og nålefilt end 20 år bliver ikke erstattet Tabel L 4½ 6 7½ 9 10½ 12 13½ Tabel M Bemærk Linoleum end 50 år bliver ikke erstattet. 6 Side: 14 af 19

15 10 Selvrisiko 10.1 Selvrisiko pr. dækningsberettigede skade 10.2 en samlede selvrisiko Sikrede har en selvrisiko pr. dækningsberettigede I hele forsikringsperioden kan sikredes betaling af skade. Størrelsen af denne fremgår af policen. selvrisiko sammenlagt ikke overstige det beløb, der ligeledes står på policen. orhold under kr. indgår ikke i den samlede selvrisiko og kan derfor ikke anmeldes til forsikringsselskabet. 11 Regres Ved en dækningsberettiget skade/forhold omfattet af afsnit 3 indtræder Tryg i sikredes ret til at rejse krav mod sælger, bygningssagkyndig, ansvarlig entreprenør, håndværker, leverandør eller andre. 12 Præmiebetaling Præmien opkræves som et engangsbeløb for hele forsikringsperioden og forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden. Sammen med præmien opkræves afgifter (fx stempelafgift) samt gebyrer og andre omkostninger. Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige indbetalingsdato over giro eller - efter aftale - på anden måde. orsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning/indbetaling af præmien. 13 orsikringens varighed og ophør orsikringen gælder i den aftalte 5 eller 10-årige periode regnet fra overtagelsesdagen. orsikringen ophører uden opsigelse, når den har været i kraft i den aftalte periode eller ved ejerskifte forinden. Bemærk Betales præmien ikke senest sidste rettidige indbetalingsdag, bortfalder forsikringsdækningen uden yderligere varsel. Tryg er berettiget til at beregne sig gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser. vis disse omkostninger stiger, er Tryg berettiget til at hæve renter og gebyrer, så de svarer til de faktiske omkostninger. Er forsikringen tegnet for en 5-årig forsikringsperiode, kan aftalen, efter fornyet besigtigelse af ejendommen, forlænges med yderligere 5 år, medmindre ejendommen ikke er tilstrækkeligt vedligeholdt. orsikringen kan ikke opsiges af sikrede eller Tryg i den aftalte forsikringsperiode. 7 Side: 15 af 19

16 14 Ejerskifte Ejerskifte skal straks meddeles Tryg. orsikringen ophører ved ejerskifte. vis forsikringen ophører, fordi ejendommen skifter ejer i forsikringstiden, har sikrede krav på tilbagebetaling af præmien for den resterende forsikringsperiode, idet der skal tages hensyn til, at skaderisikoen varierer i forsikringstiden. Præmie tilbagebetales således: 1. år 40% af den betalte præmie 2. år 30% af den betalte præmie 3. år 15% af den betalte præmie 4. år 10% af den betalte præmie herefter 5% af den betalte præmie 15 Klagemulighed Er sikrede ikke enig i Trygs afgørelse, så skal sikrede kontakte den afdeling, der har behandlet forsikringssagen. vis sikrede efter henvendelsen til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan sikrede kontakte Kvalitetsafdelingen, som er Trygs klageansvarlige afdeling. Adressen er: Tryg Postkode J22 Klausdalsbrovej Ballerup vis der først aftales en 5-årig forsikring, og denne senere bliver forlænget med 5 år mod en tillægspræmie, udbetales ristorno på følgende måde af denne tillægspræmie: 6. år 40% af den betalte tillægspræmie 7. år 25% af den betalte tillægspræmie 8. år 15% af den betalte tillægspræmie 9. år 10% af den betalte tillægspræmie 10. år 5% af den betalte tillægspræmie ører henvendelsen til Kvalitetsafdelingen ikke til et for sikrede tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til: Ankenævnet for orsikring Anker eegaards Gade København V Tlf mellem kl En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som sikrede kan få hos Ankenævnet, der kræver et gebyr for behandlingen. vis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting Eksempler - bemærkninger Om et forhold er dækningsberettigende eller ikke, beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. e følgende afsnit indeholder eksempler på forhold, som i almindelighed er dækningsberettigende, henholdsvis ikkeberettigende dækning af forøgede byggeudgifter, jf. afsnit 4.1. Bemærk Eksemplerne har alene til formål at give en generel forståelse af ejerskifteforsikringens dækningsomfang. Eksemplerne er derfor ikke udtømmende medfører ikke nogen udvidelse eller indskrænkning i forsikringsdækningen har ikke retlig betydning ved afgørelsen af en sag 8 Side: 16 af 19

17 Eksempler på dækningsberettigende skader undamenter / sokler fundament opført på tørv eller muld, der har medført revner og skævheder af aktuel betydning for bygningens konstruktion skade på fundament og/eller sokkel som følge af opfugtning af kapillarbrydende lag gjort af slagger K/krybek / terrændæk større revner i terrændæk (fx betondæk), der skyldes sætning af bygningskonstruktionen som følge af manglende eller utilstrækkelig fundering manglende ventilation i hulrum under gulve, der har medført (eller medfører nærliggende risiko for) trænedbrydende råd eller svamp Yder- og indervægge større revner og sætningsskader, der skyldes forkert fundering af bygningskonstruktionen større revner og sætningsskader, der indebærer nærliggende risiko for skade på facade eller indvendige overflader større områder med porøse, afskallede og udfaldne fuger, som skyldes forkert brug af fugematerialer eller forkert udførelse manglende forankring af gavltrekant med nærliggende risiko for nedstyrtning vandskade på væg mod vådrum, der skyldes utætte fuger i vådrumszone Vinduer og døre rådskader i trærammer eller glaslister, som ikke alene skyldes aldersnedslidning fejlmonterede døre og vinduer større revner i sålbænke, som har medført (eller medfører nærliggende risiko for) fugt i underliggende vægkonstruktion Lofter / etageadskillelser underdimensioneret etageadskillelse, som giver sig udslag i kraftig nedbøjning og/eller risiko for svigt store skævheder ved nedhængte eller forsænkede lofter (f.eks. profilbræddelofter) som følge af mangelfuld opsætning og/eller stabilitet Gulvkonstruktion og gulve opfugtning af kapillarbrydende lag udført med slagger, der har medført, at gulvbelægningen rejser sig Indvendige trapper mangelfuld forankring Tagkonstruktion kraftig nedbøjning af tagbelægning som følge af underdimensionerede spær utæt tag, der skyldes et for lille overlæg mellem tagsten/tagplader mangelfuld eller manglende ventilation, der har medført (eller medfører nærliggende risiko for) trænedbrydende råd og svamp fejl ved inddækninger eller skotrender, der har medført (eller medfører nærliggende risiko for) vandindtrængning i den underliggende konstruktion utætheder i indbygget tagrende, som har medført (eller medfører nærliggende risiko for) rådskade i udhængsbrædder eller spærender Bad/toilet og bryggers utæt gulv- eller vægbeklædning som følge af konstruktionsfejl revnede eller udfaldne fuger som følge af konstruktionsfejl ikke-godkendte trykledninger Vvs-installationer ikke-godkendte trykledninger forkerte rør og indbygningsskåle i gulvafløb og vægge underdimensionerede kedler manglende vandtryk manglende eller væsentlig nedsat funktion af samt ulovlige forhold ved gulvvarmeanlæg, fjernvarmeanlæg, gasfyr, oliefyr, træpillefyr, solfangeranlæg, jordvarmeanlæg, luft-tilluftvarmeanlæg eller airconditionanlæg brugsvandsinstallation oprindelig opført efter 1972 med samlinger i skjulte konstruktioner anvendelse af galvaniserede rør i brugsvandsinstallation opført efter 1972 Elinstallationer indbygningsspots uden bagkapper opsat i isolering skjult transformer (til fx halogenbelysning) bløde ledninger i konstruktioner forkerte bagdåser bag stikkontakter samlemuffer i skjulte konstruktioner fuglereder skjult bag stikkontakter eller nedsænkede lofter orøgede byggeudgifter merudgift ved udskiftning til termoruder i forbindelse med dækningsberettigende skade på gamle (enkeltglas)vinduer merudgift ved øget isolering, herunder kraftigere spær og lægter, ved udbedring af dækningsberettigende skade på tagkonstruktion myndighedskrav vedrørende redningsåbninger 9 Side: 17 af 19

18 Eksempler på ikke-dækningsberettigende skader undamenter / sokler revner uden betydning for bygningens konstruktion (fx svind- eller udtørringsrevner) Yder- og indervægge revnedannelse i eller afskalning af pudsede facader, når der har været anvendt gængse materialer og/eller udførelsesmetode løs eller afskallet puds og/eller maling, der skyldes almindelig aldersbetinget slid revnedannelser, der skyldes naturlige bevægelser i bygningen eller almindelig aldersbetinget slid revner i støbeskel mellem to materialetyper eller konstruktioner udfaldne murværksfuger som følge af murbiangreb Yder- og indervægge stedvis skrukke/hule fliser Vinduer og døre punkterede termoruder ridser i vinduesglas slidte låsemekanismer vinduer, som på grund af skævhed eller almindelig aldersbetinget slid ikke kan åbnes Lofter / etageadskillelser revner, huller, løs puds mv. i et loft, der er skjult under et forsænket loft, når forholdet er uden betydning for anvendelsen af det forsænkede loft manglende planhed af profilbrædder som følge af sjusk ved montering eller efterfølgende materialekrybning Gulvkonstruktion og gulve revner i gulv under fast tæppe, når revnerne ikke har betydning for gulvets anvendelse som under-gulv pladegulv eller rester fra betonfundament, der viser sig ved fjernelse af fast tæppe lokale lunker og mindre skævheder på gulve stedvis skrukke/hule fliser eller klinker knirkende gulve Indvendige trapper knirkende trappetrin Tagkonstruktion tegltag med manglende eller forkerte afstandslister, når dette ikke har betydning for tagets funktion fejl ved taglægning, der ikke har betydning for tagets funktion bagfald og/eller lunker på tagrender, hvor vand samler sig lokalt i renden tagsten eller -plader med mindre lokale afskalninger på grund af aldersbetinget slid Bad/toilet og bryggers manglende vådrumsmembran i vådzoner manglende fald mod gulvafløb i vådrum, der medfører vandansamlinger på gulv Vvs-installationer brugsvandsinstallation oprindelig opført før 1972 med samlinger i skjulte konstruktioner Elinstallationer anvendelse af ledninger i forkerte farver forhold vedrørende installationer uden for bygningerne (fx havelamper) 10 Side: 18 af 19

19 Tryg irekte. Tlf Tilbudsaccept Ejerskifte Tilbudsnummer : december 2012 Oplysninger om ejendommen Adresse Opførelsesår Skolegade 31, 6940 Lem St 1962 Matrikkelnr Boligareal ex sekundære bygninger Kælderareal 38dæ 124 m2 30 m2 Kontantpris Grundværdi kr kr. Anvendelse Villa Tilstandsrapportnr af Elinstallationrapportnr af Køberoplysninger Køber navn 1 Køber navn 2 CPR-nr. CPR-nr. Adresse Postnr. By Telefon Mobil Træffes bedst Oplysninger om overtagelse Ejendommen overtages den Køber får råderet over ejendommen den Tilbud og accept på Ejerskifte forsikring : Ejerskifte produkt med 5 år løbetid og med en selvrisiko på kr af enhver skade. Øvrige oplysninger fremgår af tilbud og faktablad. Vær opmærksom på, at eventuelle forbehold vil fremgå af tilbudet under afsnittet"særlig betingelser" Sæt kryds ved købers valg : 5 årig dækning Præmie Købersvalg 10 årig dækning Præmie Købersvalg '2013 Indeks' '2013 Indeks' Ejerskifteprodukt dækning Ejerskifteprodukt dækning m** Undertegnede erklærer at jeg ikke har kendskab til skader eller tvister, der kan medføre krav mod denne forsikring, samt at alle spørgsmål er besvaret i overensstemmelse med sandheden. Jeg er opmærksom på, at urigtige oplysninger afgivet af mig kan bevirke helt eller delvis afslag på dækning. orsikringen starter på det aftalte tidspunkt og forsikringen leveres af Tryg orsikring A/S, Klausdalsbrovej 601,2750 Ballerup. ato orsikringstagers underskrift Tilbudet kan accepteres via nedenstående formidler, eller direkte hos Tryg (Se tlf/fax numre øverst på siden) samt hos Nordea. Aftale er formidlet af danbolig v/andersen og Pedersen ApS Vildbjerg, Østvænget 18 A, 7480 Vildbjerg, Tlf Side: 19 af 19

Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1205

Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1205 Ejerskifteforsikring orsikringsbetingelser nr. 1205 ftalegrundlag orsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne. or forsikringen

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Ejerskifteforsikring. Nr. ES 1501. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Ejerskifteforsikring. Nr. ES 1501. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 22 3 Alm. Brand Ejerskifteforsikring Betingelser Nr. ES 1501 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

DF20160-1 December 2013. Vilkår for Udvidet Ejerskifteforsikring

DF20160-1 December 2013. Vilkår for Udvidet Ejerskifteforsikring DF20160-1 December 2013 Vilkår for Udvidet Ejerskifteforsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012 Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012 1. Hvem er sikret på policen Sikret på policen er den i policen oplyste forsikringstager (køber). 2. Hvad er

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.1.1.13 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning 5. Erstatningsberegning

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.1.1.15 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning 5. Erstatningsberegning

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 08-05-2015 Thistedvej 82, 9400 Nørresundby Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 14-08-2014 Houvej 54, 5953 Tranekær Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 04-05-2015 P A Wedels Vej 2, 5881 Skårup Fyn Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen

Læs mere

16-06-2015. Themstrupvej 49, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

16-06-2015. Themstrupvej 49, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet, Knud Pedersen, DanBolig

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 15-01-2015 Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø Ejendomsmægleren

Læs mere

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med ARNE BIRK v/ Søren Thomsen 27-11-2014 Østerbro

Læs mere

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet, Knud Pedersen, DanBolig

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 03-04-2014 Birketinget 8, 8000 Århus C Ejendomsmægleren har

Læs mere

Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013

Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013 FORSIKRINGSBETINGELSER BYGGESKADEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

DanBolig 27. august 2010. Ejerskifte pris 7.025 kr. 2010 Indeks

DanBolig 27. august 2010. Ejerskifte pris 7.025 kr. 2010 Indeks DanBolig Lemvig Vestergade 31 7620 Lemvig Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 7.025 kr. 2010 Indeks Tilbud for forsikring

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Willis, Ejerskifte 19-07-2010 Brede Bygade 38, 6261 Bredebro Ejendomsmægleren

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis i samarbejde med Statsaut. ejendomsmægler MDE, Daniel Hammer 02-11-2006 Helsebakken 11 A, 2900, Hellerup Ejendomsmægleren

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i lov om forsikringsaftaler 34e og 34i.

Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i lov om forsikringsaftaler 34e og 34i. FORSIKRINGSBETINGELSER Indledende bemærkninger. Denne forsikring kan tegnes med nogle tillæg der udvider forsikringens dækning. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår der er tale om forhold der

Læs mere

Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup

Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup Næstved Kommune BorgerService Hovedcentret 4700 Næstved Tlf 55886000 Fax 55886099 Email teknik@naestved.dk Web www.naestved.dk Modtager Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup (11/03)

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 14G9

Hus Forsikringsbetingelser nr. 14G9 Hus Forsikringsbetingelser nr. 14G9 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-2 (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008 Vi Vilkår for Byggeskadeforsikring 6636-1 Marts 2008 Byggeskadeforsikring Det følger af Byggelovens 25 A, at entreprenør/bygherre sammen med ansøgning om byggetilladelse skal vedlægge et tilbud på byggeskadeforsikring.

Læs mere