Lønforskelle mellem kvinder og mænd i Københavns Kommune - Beregning for faggrupper på løndata fra 2008 til 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønforskelle mellem kvinder og mænd i Københavns Kommune - Beregning for faggrupper på løndata fra 2008 til 2013"

Transkript

1 Økonomivaltningen Koncernservice Økonomi- og Lønstyring Lønskelle mellem og i Kommune - Beregning faggrupper på løndata fra 2008 til

2 Indholdstegnelse 1. Data og metode Løndata Afgrænsninger Kvinde- og mandefag - og kommunalt ansatte i DK i Tidsserie korrigeret alder Gennemsnitlige timeløn (kun medarbejdere) ukorrigeret og korrigeret alder, valtning og Sorteret efter ens lønniveau Gennemsnitlige timeløn (kun ledere) Ledere - ukorrigeret og korrigeret alder, valtning og Gennemsnitlige timeløn (kun medarbejdere) korrigeret alder og, delt på valtning Gennemsnitlige timeløn (kun ledere) korrigeret alder og, delt på valtning Gennemsnitlige timeløn (kun ledere) Ledere Lønniveau delt på overenskomstgruppe Tillæg Ledere Tillæg Medarbejdere Frasorterede faggrupper

3 1. Data og metode Rapporten her indeholder en undersøgelse af ligeløn mellem og i Kommune. Tidligere har SFI stået ns ligelønsanalyser. Analysen her er inspireret af SFIs tilgang og af KRLs ligelønsberegninger. I beregningerne her, har vi dog flere steder truffet nogle andre valg end SFI har gjort. Der er tallene her ikke direkte sammenlignelige med de tidligere analyser. For at kunne se på udviklingen er der her lavet en tidsserie. Der til kommer at kvaliteten i ns løndata er gennem en række initiativer blevet bedret betydeligt siden den seneste rapport. Der og ledelsesniveau blevet inddraget i analysen. Beregningerne her angiver nøgletal lønskellene mellem og (s løn som procent af s løn). Der bliver taget højde alder, og valtning. Nøgletallene er udregnet vha. en metode, der kaldes standardberegning. Det betyder at beregningsgrundlaget er den løn, der udbetales og stiller således medarbejdere lige uanset hold som sygdom og barsel. Det er altså et mere kønsneutralt mål end tjeneste per præsteret time. 1.1 Løndata Talmaterialet stammer fra Kommunes egne løndata trukket fra OPUS overblik. Enhver ansats løn er omregnet til en fuldtidsstilling. Vi bruger det registrerede antal udbetalte timer. SFI har tidligere brugt antal timer en person er ansat til. I denne analyse bruges det antal timer der er udbetalt en given måned. Det giver et mere retvisende billede. 1.2 Afgrænsninger Datasættet indeholder løn og ansættelsesoplysninger om ansatte, der både var ansat 1/1 og 31/11 i året. Kun tjeneste og overenskomstansatte medtages i analysen. Timelønnede er frasorteret. Ansatte mellem 17 og 64 år. Ansatte der har mellem 8 og 37 timers ansættelse (overarbejdstimer er ikke medregnet). Frasorteret: Ansatte uden angivet timenorm. Ansatte der har fået lønnen reguleret med en procentsats i løbet af året. Ansatte med urealistisk høj eller lav lønning (ved mistanke om f.eks. fejl i løn- eller timeregistrering). Alle under 60kr i timen/ over 500kr (Chefer, KL og Tandlæger undtaget). For at beskytte den enkelte ansatte og sikre en vis datavolumen laver vi ikke udregning på grupper med mindre end 10 personer. Det betyder at der BÅDE skal være 10 og 10 hver overenskomstgruppe der analyseres. For at kunne sammenligne bruger vi her KRLs overenskomstgrupper til inddeling af ansatte. 2

4 2. Kvinde- og mandefag - og kommunalt ansatte i DK i 2013 Overenskomstgruppe (KRLs inddelinger) - over 90% pct pct Syge- og sundhedspersonale - basis, KL Syge- og sundhedspersonale - ledere, KL Bibliotekarer (tj.) incl. ledere Overenskomstgruppe (KRLs inddelinger) - 89,9-60 % pct pct Tandlæger Socialrådg./socialmidlere Social- og sundhedspersonale Pæd. pers., daginst./klub/skolefr Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v Kontor- og It-personale, KL Pædagogiske konsulenter Akademikere, KL (bibliotekarer) Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter Pædagogisk uddannede ledere Kantineledere/rengøringsledere/-chefer Vejledere/undervisere inden besk.omr Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv Akademikere, KL Overenskomstgruppe (KRLs inddelinger) - 59,9-40 % pct pct Ledere m.fl., undervisningsområdet Musikskolelærere Chefer, KL Lærere og pæd. ledere, Sankt Annæ gymn Pæd. pers., v. kommunale legepladser Tekniske designere m.fl., KL Ejendomsfunktionærer m.fl Overenskomstgruppe (KRLs inddelinger) - 39,9-10 % pct pct Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass Driftsassistenter, Kbh Bygningskonstruktører Arbejds-, vej- og gartner Teknisk Service Håndværkere m.fl., KL Overenskomstgruppe (KRLs inddelinger) under 10 % pct pct Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv

5 3. Tidsserie korrigeret alder Beregningsgrundlaget her er grundlønnen, funktionstillæg og kvalifikationstillæg. 3.1 Udprægede kvinde- og mandeområder Alle ansatte - Kvinders løn som procent af s løn 2008 til korrigeret alder Overenskomstområder med over 90 % Procent i overenskomstgruppen 2013 i alt i 2013 Syge- og sundhedspersonale - basis, KL 100,4 100,4 100,4 101,2 100,8 103, Syge- og sundhedspersonale - ledere, KL 91,3 88,4 89,5 88,8 90,1 88, Bibliotekarer (tj.) incl. ledere 100,3 100,4 100, Alle ansatte - Kvinders løn som procent af s løn 2008 til korrigeret alder Overenskomstområder med under 10 % Procent i overenskomstgruppen 2013 i alt i 2013 Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv. 99,6 100,2 99,6 99,1 99, Mænd får meget højere løn end <96 Kvinder får højere løn end 102,1-104 Mænd får højere løn end 97,9-96 Kvinder får meget højere løn end >104 Lige løn Beregningsgrundlaget er lille. 3.2 Kvindeområder Alle ansatte - Kvinders løn som procent af s løn 2008 til korrigeret alder Overenskomstområder med 89,9-60 % Procent i overenskomstgruppen 2013 i alt i 2013 Tandlæger , Socialrådg./socialmidlere 100,8 99,6 100,1 100,5 102,9 103, Social- og sundhedspersonale 104,2 106,5 104,9 104,4 104,8 106, Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 101,6 101,2 100,1 100,3 102,2 102, Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 102,9 102,7 102,2 100,8 102,7 102, Kontor- og It-personale, KL 98 88,8 89, , Pædagogiske konsulenter 97,1.. 96,7. 98, Akademikere, KL (bibliotekarer) 98,5 101,8 101,6 101,7 102,8 101, Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 102,5 103,9 99,3 99,2 103,9 103, Pædagogisk uddannede ledere 96, ,6 95,2 95,8 96, Kantineledere/rengøringsledere/-chefer 101, Vejledere/undervisere inden besk.omr.. 99,6 100,3 100,1 100,1 100, Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 99,5 100,7 99,7 99,8 101,2 100, Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 99, ,1 99,2 100,6 101, Akademikere, KL 98,2 98,2 97,9 98,4 99,7 99, Mænd får meget højere løn end <96 Kvinder får højere løn end 102,1-104 Mænd får højere løn end 97,9-96 Kvinder får meget højere løn end >104 Lige løn Beregningsgrundlaget er lille. 4

6 3.3 Mandeområder Alle ansatte - Kvinders løn som procent af s løn 2008 til korrigeret alder Overenskomstområder med 39,9-10 % Procent i overenskomstgruppen 2013 i alt i 2013 Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass ,9 99,3 98,6 102,6 101, Driftsassistenter, Kbh 98,7 99,3 98,2 98,4 101,9 98, Bygningskonstruktører , Arbejds-, vej- og gartner 97,6 95,9 92,6 91, , Teknisk Service 93,2 95,6 95,1 94,4 95,6 95, Håndværkere m.fl., KL ,6 92,9 92,4 95, Mænd får meget højere løn end <96 Kvinder får højere løn end 102,1-104 Mænd får højere løn end 97,9-96 Kvinder får meget højere løn end >104 Lige løn Beregningsgrundlaget er lille. 3.4 Områder med lige deling af og Alle ansatte - Kvinders løn som procent af s løn 2008 til korrigeret alder Overenskomstområder med 59,9-40 % Procent i overenskomstgruppen 2013 i alt i 2013 Ledere m.fl., undervisningsområdet 98,4 97,8 98,4 98,6 98,2 98, Musikskolelærere 104,5 97,6 102,3 100,4 100,2 102, Chefer, KL ,2 98,5 98, , Lærere og pæd. ledere, Sankt Annæ gymn. 100,1 98, ,5 103,7 96, Pæd. pers., v. kommunale legepladser 103,3. 101,4 102,6 101,6 102, Tekniske designere m.fl., KL ,1 92,2. 94, Ejendomsfunktionærer m.fl. 119,7 117,7 115,6 114,4 115,5 117, Mænd får meget højere løn end <96 Kvinder får højere løn end 102,1-104 Mænd får højere løn end 97,9-96 Kvinder får meget højere løn end >104 Lige løn Beregningsgrundlaget er lille. 5

7 4. Gennemsnitlige timeløn (kun medarbejdere) ukorrigeret og korrigeret alder, valtning og Sorteret efter ens lønniveau Beregningsgrundlaget her er grundlønnen, funktionstillæg og kvalifikationstillæg. Korrige ret Alder og Forvaltning valtning alder og valtning i ledelsesniveauet Heraf Procent Ejendomsfunktionærer m.fl ,4 118, Social- og sundhedspersonale ,2 102, Akademikere, KL (bibliotekarer) ,3 100, Arbejds-, vej- og gartner ,9 101, Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter Syge- og sundhedspersonale - basis, KL ,4 101, ,3 100, ,4 100, Pæd. pers., daginst./klub/skolefr ,3 101, Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv ,4 100, Pædagogisk uddannede ledere ,3 99, Pæd. pers., v. kommunale legepladser Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst ,4 100, ,8 99, Musikskolelærere ,4 100, Socialrådg./socialmidlere ,7 100, Specialarb./fagl.gartnere/brolægger e mv Vejledere/undervisere inden besk.omr. Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass ,1 99, ,7 99, ,1 99, Driftsassistenter, Kbh ,9 97, Ledere m.fl., ,9 97, undervisningsområdet Bygningskonstruktører ,0 98, Akademikere, KL ,1 97, Lærere og pæd. ledere, Sankt Annæ gymn ,3 106, Tekniske designere m.fl., KL ,4 96, Teknisk Service ,0 95, Håndværkere m.fl., KL ,1 94, Kontor- og It-personale, KL ,2 91, Mænd får meget højere løn end Mænd får højere løn end Lige løn <96 97, Kvinder får højere løn end 102,1-104 Kvinder får meget højere løn end >104 Beregningsgrundlaget er lille. 6

8 5. Gennemsnitlige timeløn (kun ledere) Ledere - ukorrigeret og korrigeret alder, valtning og Beregningsgrundlaget her er grundlønnen, funktionstillæg og kvalifikationstillæg. Overenskomstgruppe Alder Akademikere, KL Ledere m.fl., undervisningsområdet Social- og sundhedspersonale Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. Pædagogisk uddannede ledere Kontor- og It-personale, KL Chefer, KL Syge- og sundhedspersonale - ledere, KL alder og valtning Forvaltning og Forvaltning i ledelsesniveauet Heraf Procent 100, ,5 100,8 100, ,6 99, ,5 100,2 99, ,9 98, ,9 99,9 97, ,0 98, ,8 98,8 98, ,5 98, ,9 98,3 95, ,0 96, ,8 97,9 97, ,2 96, ,1 95,0 91, ,4 96, ,2 95,0 95, ,8 89, ,7 89,1 88, ,8 Mænd får meget højere løn end <96 Mænd får højere løn end 97,9-96 Lige løn Kvinder får højere løn end 102,1-104 Kvinder får meget højere løn end >104 Beregningsgrundlaget er lille. 7

9 6. Gennemsnitlige timeløn (kun medarbejdere) korrigeret alder og, delt på valtning Beregningsgrundlaget her er grundlønnen, funktionstillæg og kvalifikationstillæg. Forvaltning Overenskomstgruppe alder BIF Akademikere, KL ,4 95,9 95,9 BIF Kontor- og It-personale, KL ,4 92,1 91,2 BIF Vejledere/undervisere inden besk.omr ,5 99,7 99,7 Forvaltning Overenskomstgruppe alder Brand Akademikere, KL ,8 92,8 92,8 Brand Kontor- og It-personale, KL ,3 83,0 83,7 Forvaltning Overenskomstgruppe alder BUF Akademikere, KL ,5 94,4 94,4 BUF Håndværkere m.fl., KL ,2 87,7 87,7 BUF Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v ,3 101,9 102,2 BUF Kontor- og It-personale, KL ,6 95,9 95,5 BUF Ledere m.fl., undervisningsområdet ,1 98,3 97,8 BUF Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv ,4 101,0 101,0 BUF Lærere og pæd. ledere, Sankt Annæ ,8 95,8 95,8 gymn. BUF Musikskolelærere ,6 100,0 100,0 BUF Pæd. pers., daginst./klub/skolefr ,4 101,7 101,8 BUF Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter ,5 102,1 102,3 Forvaltning Overenskomstgruppe alder KFF Akademikere, KL ,4 99,0 99,0 KFF Akademikere, KL (bibliotekarer) ,9 101,8 101,9 KFF Bibliotekarer (tj.) incl. ledere ,7 109,3 109,7 KFF Driftsassistenter, Kbh ,9 98,3 99,2 KFF Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v ,7 100,3 100,7 KFF Kontor- og It-personale, KL ,9 99,2 100,5 KFF Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv ,8 99,3 99,4 KFF Teknisk Service ,9 98,2 97,6 8

10 Forvaltning Overenskomstgruppe alder SOF Akademikere, KL ,6 98,8 98,6 SOF Hjemmevejledere og pæd.pers., ,6 100,4 100,5 døgninst. SOF Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v ,3 106,1 106,4 SOF Kontor- og It-personale, KL ,7 92,4 92,5 SOF Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv ,8 101,6 101,8 SOF Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd ,4 99,1 99,2 ass. SOF Social- og sundhedspersonale ,1 104,5 104,9 Forvaltning Overenskomstgruppe alder SUF Akademikere, KL ,0 93,7 93,7 SUF Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v ,7 102,4 102,5 SUF Kontor- og It-personale, KL ,5 91,9 91,3 SUF Social- og sundhedspersonale ,7 102,5 102,7 SUF Øvrige ,7 102,3 102,3 Forvaltning Overenskomstgruppe alder TMF Akademikere, KL ,3 99,2 98,8 TMF Håndværkere m.fl., KL ,2 96,1 95,8 TMF Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v ,1 97,1 97,4 TMF Kontor- og It-personale, KL ,9 91,3 91,0 TMF Pæd. pers., v. kommunale legepladser ,1 100,7 100,7 TMF Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv ,2 100,7 100,7 TMF Teknisk Service ,0 94,2 94,2 TMF Tekniske designere m.fl., KL ,4 96,4 96,7 Forvaltning Overenskomstgruppe alder ØKF Inkl. Akademikere, KL ,2 95,8 96,0 KS ØKF Inkl. Kontor- og It-personale, KL ,1 89,4 90,0 KS 9

11 7. Gennemsnitlige timeløn (kun ledere) korrigeret alder og, delt på valtning Beregningsgrundlaget her er grundlønnen, funktionstillæg og kvalifikationstillæg. Forvaltning Overenskomstgruppe alder BIF Akademikere, KL ,9 100,4 100,7 BIF Kontor- og It-personale, KL ,7 96,9 97,2 Forvaltning Overenskomstgruppe alder BUF Kontor- og It-personale, KL ,4 84,7 85,6 BUF Ledere m.fl., undervisningsområdet ,9 100,2 100,2 BUF Pæd. pers., daginst./klub/skolefr ,8 98,3 98,3 BUF Pædagogisk uddannede ledere ,0 96,6 96,7 Forvaltning Overenskomstgruppe alder KFF Akademikere, KL ,7 103,2 103,2 KFF Bibliotekarer (tj.) incl. ledere ,8 88,9 99,2 KFF Chefer, KL ,1 99,2 97,9 Forvaltning Overenskomstgruppe alder SOF Akademikere, KL ,6 97,9 99,9 SOF Chefer, KL ,8 99,0 98,8 SOF Hjemmevejledere og pæd.pers., ,5 98,7 96,8 døgninst. SOF Kontor- og It-personale, KL ,0 96,8 100,3 SOF Pædagogisk uddannede ledere ,0 100,3 92,5 Forvaltning Overenskomstgruppe alder TMF Chefer, KL ,4 96,3 96,1 ØKF Inkl. KS Chefer, KL ,7 87,8 87,8 10

12 8. Gennemsnitlig timeløn (kun ledere) Ledere Lønniveau delt på overenskomstgruppe Beregningsgrundlaget her er grundlønnen, funktionstillæg og kvalifikationstillæg. Overenskomstgruppe Løn, Kvinder Løn, Mænd Løn, Alle Akademikere, KL 287,3 286,0 286,8 Arbejds-, vej- og gartner. 257,3 257,3 Chefer, KL 348,9 363,4 356,6 Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 227,1 229,9 227,9 Kontor- og It-personale, KL 264,7 275,7 269,1 Ledere m.fl., undervisningsområdet 295,2 295,4 295,3 Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 197,9 201,4 199,6 Pædagogisk uddannede ledere 245,5 255,4 248,3 Social- og sundhedspersonale 213,2 215,8 213,4 Socialrådg./socialmidlere 255,1. 255,1 Syge- og sundhedspersonale - basis, KL 221,7. 221,7 Syge- og sundhedspersonale - ledere, KL 255,5 286,2 258,3 Teknisk Service. 197,5 197,5 11

13 9. Tillæg Ledere Gennnemsnitlig årligt kvalifikations- og funktionstillæg - Ledere Overenskomstgruppe Kvalifikationstillæg Kvinder Kvalifikationstillæg Mænd Funktionstillæg Kvinder Funktionstillæg Mænd Akademikere, KL Chefer, KL Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. Kontor- og It-personale, KL Ledere m.fl., undervisningsområdet Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. Pædagogisk uddannede ledere Social- og sundhedspersonale

14 10. Tillæg Medarbejdere Gennnemsnitlig årligt kvalifikations- og funktionstillæg - Medarbejdere Overenskomstgruppe Kvalifikationstillæg Kvinder Kvalifikationstillæg Mænd Funktionstillæg Kvinder Funktionstillæg Mænd Akademikere, KL Akademikere, KL (bibliotekarer) Arbejds-, vej- og gartner Bygningskonstruktører Driftsassistenter, Kbh Ejendomsfunktionærer m.fl Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst Håndværkere m.fl., KL Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v Kontor- og It-personale, KL Ledere m.fl., undervisningsområdet Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. Lærere og pæd. ledere, Sankt Annæ gymn Musikskolelærere Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass. Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. Pæd. pers., v. kommunale legepladser Pædagogisk uddannede ledere Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter Social- og sundhedspersonale Socialrådg./socialmidlere Specialarb./fagl.gartnere/brol æggere mv Syge- og sundhedspersonale - basis, KL Teknisk Service Tekniske designere m.fl., KL Vejledere/undervisere inden besk.omr

15 11. Frasorterede faggrupper En række af KRL s overenskomstgrupper er ikke relevante en analyse af medarbejdere. Der er følgende grupper sorteret fra. Privat dagplejer, Rådighedsløn, Arbejdsprøvning, Privat ansatte, Diverse løn/honorarer, Diverse løn/hon., udlodder ikke fast løn, Studenter, udlodder ikke fast løn, Klienter, Personer under revalideringen, Værkstedsmedarbejdere, Klientværksted, Fiktiv lønklasse, feriefridagstimer, Forespørgsel til nye lønninger, Patientrådgivere, Fiktiv, til brug ved konvertering, Bedriftslæger, København Produktionsskoler, VUC, Herlufsholm Kostskole, Staten/FOAS, Folkevalgte, Udrykningsmedarbejdere, socialafdelingen, Personale i KR/KL og KMD Diverse, honorarlønnede, atypiske stillinger Pau-elever og speciallægekonsulenter 5-99xx-xxx Folkevalgte xx-xxx xxx

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte Kommuner i alt Alle ansatte Akademikere, KL 15.685,3 16.026,0 16.418,7 16.902,0 1.216,7 7,8 Dagplejere 14.564,3 13.791,8 13.123,8 12.470,3-2.094,0-14,4 Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 19.952,1

Læs mere

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner FOA Kampagne og Analyse Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner 2007-7. april 2015 Her beskrives udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner fra 2007 og frem til og med. 1 Beskæftigelsen

Læs mere

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008.

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008. Sep 211 Mar 211 Sep 21 Mar 21 Sep 29 Mar 29 Sep 28 Mar 28 Sep 27 Mar 27 Dec 211 Okt 211 Aug 211 Apr 211 Feb 211 Okt 21 Aug 21 Apr 21 Feb 21 Okt 29 Aug 29 Apr 29 Feb 29 Okt 28 Aug 28 Apr 28 Feb 28 Okt 27

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF) Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 276 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 27. maj 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del)

Læs mere

Beskæftigelsen i kommuner og regioner

Beskæftigelsen i kommuner og regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen i kommuner og regioner 2009-2013 I dette notat præsenteres udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner i årene 2009-2013, med fokus på den seneste udvikling i 2013.

Læs mere

Notat. Baggrund. Lønudviklingen

Notat. Baggrund. Lønudviklingen Notat Vedrørende: Lønudvikling 2011-2015 Sagsnavn: Lokal løndannelse 2013-2015 Sagsnummer: 81.00.00-I00-1-15 Skrevet af: Bjarne Vejrup E-mail: bjarne.vejrup@randers.dk Forvaltning: Personale- og HR-afdeling

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis regionale sektor. Statistikken

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Mona Larsen Anders Bruun Jonassen Lise Sand Ellerbæk LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE - BEREGNINGER FOR 9 UDVALGTE FAGGRUPPER FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering Notat Til Til FællesMED Orientering Side 1 af 6 Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune Baggrund FællesMED har bedt om oplysninger vedrørende udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune.

Læs mere

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder.

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder. LIGESTILLINGSSTATISTIK MAJ MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens rapporter er designet til at sammenligne og beskrive kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale henholdsvis regionale

Læs mere

Markant fald i antallet af offentligt ansatte

Markant fald i antallet af offentligt ansatte Markant fald i antallet af offentligt ansatte Nye tal fra det det Fælles Kommunale Løndatakontor (FLD), som AE har analyseret, peger på endnu et kraftigt fald i den offentlige beskæftigelse ind i 3. kvartal

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 30. juni 2014 Sagsbeh: RFJ Økonomiafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune 2012-2013 Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at udviklingen

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune

Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune Lønredegørelse Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune Formålet med lønredegørelsen er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling således, at udviklingen kan indgå i de årlige drøftelser af lønpolitikken.

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 17.09.2015 Sagsbeh: RFJ/BR/CH Økonomiafdelingen/HRafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Der afholdtes møde den 24. oktober i lokale 83 på rådhuset i Aabybro. Mødet afvikledes kl. 14.30 15.30. Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Ligestillingsredegørelsen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Oversigtstabeller Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper

INDHOLDSFORTEGNELSE. Oversigtstabeller Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2005... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne... 10 4. Tabellerne på FLD s hjemmeside... 10 Oversigtstabeller...

Læs mere

Lønudvikling i kommunerne

Lønudvikling i kommunerne 16. november 2016 Lønudvikling i kommunerne 2011-2016 Dette notat sammenligner lønudviklingen fra maj 2011 til maj 2016 for månedslønnede ordinært ansatte i udvalgte kommunale faggrupper. Lønudviklingen

Læs mere

Antal fuldtidsansatte i regionen fordelt på overenskomstområder

Antal fuldtidsansatte i regionen fordelt på overenskomstområder Antal sansatte i regionen fordelt på overenskomstområder Regioner i alt Akademikere, Regioner 5.212,4 5.296,0 5.384,3 5.598,3 5.765,2 552,8 Husassistenter, Regioner 2.123,9 1.934,7 1.977,6 1.863,5 1.975,9-148,0

Læs mere

Regionens samlede lønsum i mio. kr. fordelt på overenskomstområder

Regionens samlede lønsum i mio. kr. fordelt på overenskomstområder Regioner i alt Ændring, mio. kr. Akademikere, Regioner 229,480 233,251 237,266 251,248 259,167 29,687 Husassistenter, Regioner 53,336 49,135 49,916 48,451 50,803-2,534 Håndværkere m.fl., Regioner 52,282

Læs mere

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte Kommuner i alt Alle ansatte Akademikere, KL 16.026,0 16.418,7 16.902,0 17.200,9 17.501,1 1.475,1 9,2 Dagplejere 13.791,8 13.123,8 12.470,3 11.836,2 11.242,0-2.549,7-18,5 døgninst. 19.840,4 20.179,8 20.081,1

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

Lønudvikling i kommunerne

Lønudvikling i kommunerne 28. april 2017 Lønudvikling i kommunerne 2011-2016 Dette notat sammenligner lønudviklingen fra maj 2011 til maj 2016 for månedslønnede ordinært ansatte i udvalgte kommunale faggrupper. Lønudviklingen i

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT OM SYGEFRAVÆR

HALVÅRSRAPPORT OM SYGEFRAVÆR KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice HALVÅRSRAPPORT OM SYGEFRAVÆR 2017 16,3 15,6 15,2 14,8 13,6 12,7 12,7 12,3 12,2 12,0 11,2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Prognose

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2014 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens forskellige rapporter er designet til at beskrive og sammenligne kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016 Lokal løndannelse i Aarhus Kommune Temamøde den 14. november 2016 1. Overblik 1. Overblik 2. Baggrund 1. Formål med drøftelsen 3. Begreber 1. Om lokal løndannelse 2. Centrale begreber 4. Overblik 1. Andel

Læs mere

Ligestillingsstatistik

Ligestillingsstatistik Ligestillingsstatistik for kommuner og regioner 2009 Det Fælleskommunale Løndatakontor www.fldnet.dk LIGESTILLINGSSTATISTIK 2009 Styringsgruppe: Afdelingschef for kommuner og regioner Jens Bjørn Christiansen,

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

Til Økonomiudvalget. 28. oktober Sagsnr Opfølgning på Halvårsrapport om sygefravær 2017 i ØKF. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. 28. oktober Sagsnr Opfølgning på Halvårsrapport om sygefravær 2017 i ØKF. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til Økonomiudvalget Opfølgning på Halvårsrapport om sygefravær 2017 i ØKF Sagsfremstilling Økonomiudvalget (ØU) behandlede Halvårsrapport om

Læs mere

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008.

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008. N O TAT Ansatte i kommunerne og deres etniske KL har gentaget den årlige særkørsel hos Danmarks Statistik, der viser hvor mange indvandrere og efterkommere med henholdsvis vestlig og ikkevestlig, der er

Læs mere

Fakta og undersøgelser

Fakta og undersøgelser STYRK VELFÆRD OG FÆLLESSKAB FOR FREMTIDEN Fakta og undersøgelser Velfærdskonferencen 21. september 2011 Færre ansatte i kommuner og regioner det sidste år Fra juni 2010 til juni 2011 er antallet af ordinært

Læs mere

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Udviklingsafdelingen Sagsnr. 81.00.15-G00-1-14 Jammerbugt Kommunes måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund Baggrund Det blev i trepartsaftalen

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner

Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner 2009-2013 I perioden 2009-2012 falder antallet af ordinært ansatte i FOAs grupper med 17 procent, svarende til 3.768 fuldtidsansatte

Læs mere

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 20. august 2009 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 3 Ændringer i overenskomster og stillinger 4 NYT: Klassificeringer i LOPAKS 5 Datagrundlag Data

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Gribskov Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Gribskov Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Gribskov Kommune 5 Vores gode eksempler for Gribskov

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner, KTO Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Ledelse & Udvikling Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2015 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling

Læs mere

Fleksjobevaluering 2017

Fleksjobevaluering 2017 Fleksjobevaluering 2017 1 Indhold Indledning... 3 Generelle tendenser... 4 Opsummering af konklusioner... 8 1. Udvikling i andel og antal... 9 1.1. Samlet andel og antal... 9 1.2. Alder... 12 1.3. Kønsfordeling...

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomststatistik 2004... 7 Tabel 1... 13 Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder. Tabel

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

Ansatte i regionerne

Ansatte i regionerne Ansatte i regionerne 2010-2013 1 Ansatte i regionerne 2010-2013 Dette notat gennemgår udviklingen i beskæftigelsen i de danske regioner i perioden 2010-2013 1. Beskæftigelsen stiger ca. 1 procent i perioden.

Læs mere

Køge Kommune. Personalepolitiske tiltag og nøgletal December 2014

Køge Kommune. Personalepolitiske tiltag og nøgletal December 2014 Køge Kommune Personalepolitiske tiltag og nøgletal December Indhold Indledning 0. Det hurtige overblik - summary 1. Personalepolitiske tiltag i den forgangne periode 2. I fokus - Udvalgte nøgletal og personalepolitiske

Læs mere

Behov for at tiltrække personale til FOAs områder

Behov for at tiltrække personale til FOAs områder FOA Kampagne og Analyse 17. juni 2014 Behov for at tiltrække personale til FOAs områder 2013-2023 FOA har udarbejdet en fremskrivning af aldersafgangen inden for FOAs områder samt behovet for at tiltrække

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

PERSONALEPOLITISKE NØGLETAL 2014 FORORD

PERSONALEPOLITISKE NØGLETAL 2014 FORORD Personalepolitiske Nøgletal 2014 INDHOLD INDHOLD FORORD... 3 1. GENERELLE TENDENSER... 4 2. DIVERSE NØGLETAL... 5 REKRUTTERING... 5 PERSONALEOMSÆTNING... 6 MEDARBEJDERNES BOPÆL... 6 ALDERSGENNEMSNIT...

Læs mere

Fyn har Danmarks laveste sygefravær Af Mia Amalie Holstein ( )

Fyn har Danmarks laveste sygefravær Af Mia Amalie Holstein ( ) Notat: 24-04-2017 Af Mia Amalie Holstein (5355 7177) Resumé I dette notat belyses sygefraværet blandt det kommunalansatte plejepersonale på ældreområdet, med særligt fokus på sammenligninger hhv. mellem

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Bornholm Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Bornholm Kommune 5 Vores gode eksempler for Bornholm

Læs mere

Den nye personaleomsætningsstatistik

Den nye personaleomsætningsstatistik Den nye personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken har (i lighed med ligestillingsstatistikken) fået sin egen placering på KRL s hjemmeside undr Statistik og tal (eller via dette link:

Læs mere

Behov for nyt personale på FOAs områder frem til 2019

Behov for nyt personale på FOAs områder frem til 2019 FOA Kampagne og Analyse 25. marts 2010 Behov for nyt personale FOAs områder frem til 2019 FOA har beregnet, hvor meget nyt personale, kommuner og regioner har brug for at hente ind FOAs fagområder de næste

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Jakob Hougaard om sygefravær

Besvarelse af spørgsmål fra Jakob Hougaard om sygefravær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Besvarelse af spørgsmål fra Jakob Hougaard om sygefravær I e-mail af 1. december 2010 stiller Jakob Hougaard, MB, flg. spørgsmål om

Læs mere

Nyhedsbrev vedrørende implementering af KRLs institutionskontonummer i juni 2016

Nyhedsbrev vedrørende implementering af KRLs institutionskontonummer i juni 2016 KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR WEIDEKAMPSGADE 10 POSTBOKS 3370 2300 KØBENHAVN S TLF. 33 70 33 70 WWW.KRL.DK KRL@KRL.DK Nyhedsbrev vedrørende implementering af KRLs institutionskontonummer i juni

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aalborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Aalborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aalborg Kommune Vores gode eksempler for Aalborg Kommune

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

Revision af lønområdet 2013

Revision af lønområdet 2013 Intern Revision 9. april 2014 RAPPORT 2013 Socialforvaltningen Revision af lønområdet 2013 MODTAGER: Administrerende direktør Anette Laigaard FORORD Intern Revision (IR) har i denne rapport redegjort for

Læs mere

Data for august 2008

Data for august 2008 Data for august 2008 30. oktober 2008 Redigeret 31. oktober 2008 Data for august 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug 3 Lønudvikling 3 Personaleomsætning 5 Beskæftigelsesgrader Nedenfor

Læs mere

Marts Det Kommunale Arbejdsmarked

Marts Det Kommunale Arbejdsmarked Marts 2017 Det Kommunale Arbejdsmarked i tal 2016 Det Kommunale Arbejdsmarked i tal Landstal og regionale tal, 2016 Det Kommunale Arbejdsmarked i tal Landstal og regionale tal, 2016... 2 Datamateriale...

Læs mere

Den månedlige fraværsstatistik

Den månedlige fraværsstatistik Den månedlige fraværsstatistik Den aktuelle udgivelse omfatter alle måneder i årene 2013 og 2014 samt data for januar til og med november 2015. Månedsstatistikken er tilgængelig under Lokale Løndata. Dog

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2015. Redegørelse Personaleforbrug 2014 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2015. Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Brønderslev Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Brønderslev Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Brønderslev Kommune 5 Vores gode eksempler

Læs mere

Udarbejdelse af ligestillingsmål for kønsbalanceret ledelse i Københavns Kommune. Inge Henningsen, Statistikker

Udarbejdelse af ligestillingsmål for kønsbalanceret ledelse i Københavns Kommune. Inge Henningsen, Statistikker Udarbejdelse af ligestillingsmål for kønsbalanceret ledelse i Københavns Kommune. Inge Henningsen, Statistikker Notat udarbejdet til møde i Københavns Kommunes ligestillingsudvalg den 10. april 2013. Københavns

Læs mere

Hovedtotal 1. Alle ansatte , , ,1 41,1 17,1-12,2 6,8 3,5

Hovedtotal 1. Alle ansatte , , ,1 41,1 17,1-12,2 6,8 3,5 Obligatorisk Løn-statistik August 2009 Brugernr 7031 Region Syddanmark, Sosu-uddannelser, 7033 Sociale institutioner Jylland, 7034 Region Syddanmark, psykiatriske inst., 7110 Regionsgården i Region Syddanmark,

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 - Baseret på KRL data juni 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 - Baseret på KRL data juni 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 - Baseret på KRL data juni 2014 Udarbejdet af Personaleafdelingen Sonja Andreasen og Merete Nielbæk Sag 14-10170 Dok. 109619-14 Indholdsfortegnelse 1. Sygefraværet på landsplan...3

Læs mere

PIXIUDGAVE SENIORDAGE

PIXIUDGAVE SENIORDAGE PIXIUDGAVE SENIORDAGE Hvem er omfattet af seniordageordningen 25.03.2009 Alle kommunalt ansatte i aldersgruppen fra 60 år og op efter, har ret til frihed med sædvanlig løn i to dage fra det kalenderår

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Lejre Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Lejre Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Lejre Kommune Vores gode eksempler for Lejre Kommune 6

Læs mere

Godkendelse af generelt forlig 2015 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2015

Godkendelse af generelt forlig 2015 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2015 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 009-2015 Godkendelse af generelt forlig 2015 og frigivelse af

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Guldborgsund Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Guldborgsund Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Guldborgsund Kommune Vores gode eksempler

Læs mere

Bilag 6 supplerende registeranalyser

Bilag 6 supplerende registeranalyser Bilag 6 supplerende registeranalyser Indholdsfortegnelse Tabel 1. Ansatte i regionerne i 2011 fordelt på stillingskategori og fuldtid/deltid.... 2 Tabel 2. Kvindelige ansatte i regionerne i 2011 efter

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Personalestatistikker med fem års udvikling. Orientering. Kopi til

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Personalestatistikker med fem års udvikling. Orientering. Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Personalestatistikker med fem års udvikling Magistraten behandlede den Personaleredegørelse 2013. I den forbindelse blev der efterlyst statistikker,

Læs mere

PERSONALE- POLITISK REDE- GØRELSE 2016

PERSONALE- POLITISK REDE- GØRELSE 2016 STEVNS KOMMUNE PERSONALE- POLITISK REDE- GØRELSE 2016 Om redegørelsen Formålet med denne personalepolitiske redegørelse er at skabe et generelt overblik over kommunens ansatte og arbejdet med personaleområdet.

Læs mere

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER 01 OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK OAO VARETAGER INTERESSER FOR MEDLEMSORGANISATIONER MED CA. 400.000 MEDLEMMER ANSAT I STAT,

Læs mere

Kommunernes administrative personaleforbrug 2010-2012

Kommunernes administrative personaleforbrug 2010-2012 Bilag til notatet Kommunernes administrative personaleforbrug 2010-2012 Juni 2013 Kategorisering af medarbejdere baggrund af stillingskategorier I indeværende opgørelse er stillingskategorierne i KRLs

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik.

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik. NYHEDSBREV Personaleomsætningsstatistik 2005/2006 for den kommunale sektor Hermed udgives personaleomsætningsstatistikken for den kommunale sektor 2005/2006. Statistikken udgives som publikation, men kan

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2004 2005. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2004 2005. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2004 2005 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2004-2005 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2005-2006. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2005-2006. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2005-2006 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2005-2006 Styringsgruppe: Afdelingschef for den kommunale sektor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave,

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Godkendelse af KTO-forliget 2008 og frigivelse af generel lønregulering pr

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Godkendelse af KTO-forliget 2008 og frigivelse af generel lønregulering pr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 004-08 17-04-2008 Tina Underbjerg Tel. 35298239 E-mail: tu@regioner.dk

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 06.07.2012 Sagsbeh: PLJ HR-afdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at udviklingen kan indgå i

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Statistisk redegørelse om ansatte i Københavns Kommune med anden etnisk baggrund end dansk 2007

Statistisk redegørelse om ansatte i Københavns Kommune med anden etnisk baggrund end dansk 2007 Statistisk redegørelse om ansatte i Københavns Kommune med anden etnisk baggrund end dansk Redegørelsen kan findes på: www.kk.dk Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, oktober Ansatte i Københavns Kommune

Læs mere

Godkendelse af generelt forlig 2013 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2013, dog pr. 27. april 2013 for lærere

Godkendelse af generelt forlig 2013 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2013, dog pr. 27. april 2013 for lærere REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 010-2013 02-05-2013 Tina Underbjerg Tel. 35298239 E-mail: tu@regioner.dk

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik.

Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik. Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik. Af vedlagte oversigt fremgår den obligatoriske lønstatistik, som opfylder minimumskravene fra KTO-aftetalen. Tabellen viser gennemsnitslønnen i februar 2007 opdelt

Læs mere

For at beregne, hvad sygefraværet svarer til i antal årsværk benyttes den opstillede model i afsnit b.

For at beregne, hvad sygefraværet svarer til i antal årsværk benyttes den opstillede model i afsnit b. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Kontor for HR NOTAT Omkostning til sygefravær - model Baggrund For at estimere omkostningen til sygefravær i Københavns Kommune, er det nødvendigt at udarbejde en

Læs mere

Personalepolitisk Redegørelse

Personalepolitisk Redegørelse 2013 Personalepolitisk Redegørelse Brønderslev Kommune Forord Brønderslev Kommune er udover myndighed og leverandør af service til borgerne også kommunens største arbejdsplads med ca. 2.340 fuldtidsansatte

Læs mere

Den offentlige beskæftigelse er tilbage på Nyrup-niveau

Den offentlige beskæftigelse er tilbage på Nyrup-niveau Den offentlige beskæftigelse er tilbage på Nyrup-niveau Den offentlige beskæftigelse er faldet så markant efter gennemførelsen af VKO s såkaldte Genopretningspakke, at den nu ligger på niveau med, hvad

Læs mere

DIO I (AKT) Rutebilkørsel i Provinsen 1. marts 2014 Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts indgår.

DIO I (AKT) Rutebilkørsel i Provinsen 1. marts 2014 Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts indgår. 1. marts 2014 Faste chauffører: Pr. time Pr. uge Pr. 14 dage Pr. måned Timeløn: kr 129,02 kr 4.773,74 kr 9.547,48 kr 20.686,21 Speciel tillæg: kr 1,19 kr 44,03 kr 88,06 kr 190,80 Timeløn ialt: kr 130,21

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2011. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for [navn kommune/region]

Ligestillingsredegørelse 2011. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for [navn kommune/region] Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for [navn kommune/region] 1 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere