Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt"

Transkript

1 Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

2 Servicestyrelsen Edisonsvej Odense C Tlf.: Fax: Modelfotos: Kristine Bramsen/Studie-E. Layout: Flink. Tryk: CJ Grafik 1. oplag, 5000 stk. Pjecen er udarbejdet af KL s juridiske kontor og COK på opdrag af Servicestyrelsen. Pjecen findes elektronisk på: ISBN ISBN digital

3 Forord Hvor der er vilje, er der også en vej! " # $ % %! % &!! ' % " "! (! % % $! ) $! * " +! $! & & ) & $ $ $!, -., - / 0 1, 2,, 3 2! % $ & 4 + & (! % " )! % ",, - / 0 1 % " %! $! %! &! ) & " +!! & 5! & % " & % "! $ "! " - 0, 1 1 $! 6 " $ 4 6 "! & 5!! (! %! +! 4!! &! % & % $ $ % $ " " (! & 1 / 1 0. $ * % "! ( " & & $! 6 " 7 %! %! % " + 8! % 9 +! $ : $ % & % ;! 8! % 9 +! $ $ * & 4 " 3., -, 1 / <,,.,. 1 $ $! % ) % 5! " $! 6 "! $ +! ; & & & * " 4 " = : : > $ " %? : $ " & * % "!! % % & & % ),, -.,, 2! % " % " ; " & & 6! ) $ % < %! ) $ + 5! % " (! % ) "!! * ".,. - 1, $ ; % " & 4 "! % $ "! " % * " % $ $ * %! % & + &! %! ) "! 4! * % "! <! $ ; % " & 4 "! % ) % & $ " % & $ ) 4! " $ $ * % % 4! + * % " % " % % & -, 1,, 2 7 % $ & $! $ " % ; $ * & 4 "! +! " & % " &! + & & $! 6 ", 1 / 3 2 A 1,,.,,, " % + 5 % & " &! $. 2 B, 0. -, /, C $! 6 " D % 4! "!! 6 )! "! & 5 % 6 E & 4 5! ) $ $ % % % 5! + $ 5 F, /, G $ %! 8 % " H! = H? 3

4 Indhold DEL I UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I DET TVÆRFAGLIGE SSD-samarbejde Hvad er formålet med det tværfaglige SSD-samarbejde? Hvem er omfattet af det tværfaglige SSD-samarbejde? Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde...11 Din tavshedspligt...11 Inddragelse af forældrene...11 En ret ikke en pligt...12 Forsøg først at indhente samtykke...12 Hvornår skal man forsøge at indhente samtykke fra mindreårige?...13 Udveksling af oplysninger i tilfælde, hvor du ikke kan få samtykke...13 Hvilke oplysninger kan du udveksle i SSD-samarbejdet uden samtykke?...14 Krav om nødvendighed...14 Kun én gang...15 Inddragelse af familien efter den tværfaglige drøftelse...16 Dokumentation af tværfaglige drøftelser...16 Forholdet til persondataloven Hvordan organiseres SSD-samarbejdet? Handleveje for fagpersoner, når et barn eller en ung ikke trives Eksempler på tværfaglig drøftelse uden samtykke...20 DEL II FAGPERSONERS UNDERRETNINGSPLIGT Hvornår har du skærpet underretningspligt?...36 Ved vold og overgreb Hvem har skærpet underretningspligt?...38 Personlig pligt Er du i tvivl, om du skal underrette? Hvad skal din underretning indeholde? Inddragelse af forældrene...40 Ved overgreb mod børn og unge

5 BILAG I 6. Hvad sker der, når sagen starter i kommunens socialforvaltning?...40 En børnefaglig undersøgelse...40 Oplysningspligt og inddragelse af forældrene...41 Indhentelse af oplysninger...42 Underretning om forhold, der kan være strafbare...42 Inddragelse af forældrene, hvis der foretages politianmeldelse...42 Kvittering for underretning...44 Tilbagemelding til underretter...44 ALMINDELIGE REGLER OM TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER Tavshedspligt Persondatalovens regler om samtykke som grundlag for videregivelse af fortrolige oplysninger...51 Krav til samtykke Persondatalovens øvrige regler om videregivelse af personoplysninger...52 Behandling af personoplysninger...52 Manuel og elektronisk videregivelse...53 Personoplysninger...53 Grundlæggende principper for behandling ( 5)...53 Behandlingsreglerne i persondatalovens Ikke-fortrolige eller almindeligt fortrolige oplysninger (persondatalovens 6)...55 Følsomme oplysninger omfattet af persondatalovens 7 og 8 (oplysninger om rent private forhold)...55 Særlige regler for forvaltningsmyndigheder inden for det sociale område (persondatalovens 8, stk. 3) Den kommunale enhedsforvaltning Sundhedslovens regler Samlet oversigt over regler om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger i det tværfaglige samarbejde

6 Introduktion I J K K J L M J N J O P Q R S T U V Q W X T P R L Q Y Z J K R J Q J R V [ J Z R J W W J T Z J Q S Z J Q \ S N J T V \ J K ] ^ J Q O P Q [ J R _ ^ K S K ` a b c d e f g h d i h j e h f d k l g k m n o p i h j q e d a b c l g p d r e s k i e b t i u k f h f j e c h d e g R \ Y Q U P ` T S ` J v v I w Z P W P Q [ J M ^ J x y z { P } n ~ l j t e c k b f e c k k s c t e d e p f d e c c e g f h f j k t i h j g x y } ^ \ J Z T J V L T _ Z K S K ` J Q V W Q J K R L Q S \ P R J U V Q O V T ^ Z V W T J ^ S ^ J R U V Q J [ _ ` ` J K ^ J J T T J Q R S ^ T S ` J R \ Y Q U P ` T S ` J Z P W P Q [ J M ^ J } Ž e e f k d e i e k s c h r e c a l j t e c k b f e c k k s c t e d e p f d e c c e g f h f j k t i h j g d e c j i d e c a b c l i i e b a a e f g i h j g P K Z P R R J V ` U V T W J ^ V U U J K R T S ` R O \ J Q \ } ƒ J Z R J W W J T Z J Q K J J Q R Q X ^ R S Q P U R ^ J K } M P K P Q } I J J Q J K ^ J T P U ƒ P Q K J R Z ˆ J U V Q W ] ^ J Q [ T J \ \ J ^ R P ` J R \ J ^ T V \ K Q } Š P U } M K S } M J N J K J Q W X T Q J R R J R ^ J U P ` L J Q Z V K J Q ] ^ J Q R S T ^ P ` T S ` R P Q [ J M ^ J Q W J ^ [ Œ Q K V ` K ` J } I J R V W U P R R J Q ^ J U P ` ` Q L L J Q ] Z V W S K ^ ` X Q S ^ J R R \ Y Q U P ` T S ` J v v I w Z P W P Q [ J M ^ J ] Z P W R P K ^ Q J V U U J K R T S ` R P K Z P R R J V ` U V T W J ^ V U U J K R T S ` R J Q O \ J Q \ ] O J Q K ^ J Q P K Z P R R J \ J ^ L V T S R S ] Z K ^ O J ^ Z \ Y Z J K J R ] ^ V W Z R V T J ] V W W K P T J U V Q \ P T R K S K ` J Q V ` V W W K P T [ J Z R _ Q J T Z J Z W J ^ T J W W J Q } M J N J K Q J R R J Q Z S ` V ` Z X W V ^ P K Z P R R J U P ` t e c k b f e c h k e i r e Ž e f d e e i i e c t c h r l g e h f k g h g p g h b f e c e i i e c a c h k s b i e c d e c i k e c b t j l r e c a b c d e g b a a e f g i h j e S K ^ J K U V Q Z V N S P T w V ` K ^ J Q \ S Z K S K ` Z V W Q X ^ J R } Ž e e f k d e i e k s c h r e c q r b c f c a l j t e c k b f e c d e c S K ^ ` X Q S v v I w Z P W P Q [ J M ^ J R ] U X Q W T S ` O J ^ U V Q P R M J N J K S K ^ J O V T ^ J Q J K Q Y J J Z J W L T J Q ] ^ J Q e i u k e c q r b c d l f d e f u e c e j i e c h k e c r h e i b r e f s l f P K \ J K ^ J Z } Z J W L T J Q K J R P ` J Q ^ ` P K ` Z L K R S k h g p l g h b f e c a c l d e e f s e i g e a l j t e c k b f e c k q r e c d l j ƒ S T P ` S K ^ J O V T ^ J Q J K V Q R [ J Z Q S \ J T Z J P U ^ J P T W S K ^ J T S ` J Q J ` T J Q V W R P \ Z O J ^ Z L T S ` R V ` L J Q Z V K ^ P R P T V \ J K Z Q J ` T J Q V W [ J O P K ^ T S K ` ] O J Q K ^ J Q r h d e c e j h r e i k e l a a b c g c b i h j e b t i u k f h f j e c š š œ š ž Ÿ ž ž Ÿ š Ÿ Ÿ \ S Z ^ S J K [ J Z R J W R Z S R P R S V K J Q S R \ S \ T V W ] O \ S T J W T S ` O J ^ J Q ^ O P Q U V Q P R \ S ^ J Q J ` S \ J a b c g c b i h j e b t i u k f h f j e c e c d e g l i g h d e f j b d h d e P R ^ Q Œ U R J ^ S K J Z L Œ Q ` Z W X T W J ^ V T T J ` J Q J T T J Q d h f i e d e c 6

7 7

8 DEL I Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde SERVICELOVENS REGLER OM SSD-SAMARBEJDET Fra 1. januar 2011 er der indført en ny bestemmelse i servicelovens 49 a. Bestemmelsen giver mulighed for at udveksle oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde om rent private forhold vedrørende et barns eller en ungs personlige eller familiemæssige forhold. Oplysningerne kan udveksles uden samtykke fra forældrene, når udvekslingen af oplysninger er nødvendig som led i det tidlige eller forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge. Bestemmelsen omfatter de myndigheder og fagpersoner, der indgår i det tværfaglige SSD-samarbejde. SSD-samarbejdet er det tværfaglige samarbejde mellem socialforvaltning, skole, sundhedspleje og dagtilbud. Formålet er, at den tidlige og forebyggende indsats over for børn og unge ikke svækkes unødigt af, om det er muligt at indhente samtykke i den indledende, afklarende indsats over for et bestemt barn eller en ung. Servicelovens 49 a skal således sikre, at du som fagperson kan føle dig sikker på, hvornår du må udveksle fortrolige oplysninger i det tværfaglige samarbejde. Servicelovens 49 a ª «ª «± ² ² ³ ³ ² «± µ µ ³ ª «³ ² «² ¹ º «³ ² ± ª» ² ± ² ¼ «µ µ ½ ³ ² «² «² «ª ¾ «¹ «³ ² «³ µ À ² «± ² ± ± ¾ ³ ³ «³ ³ ²» ½ ² «² ¹ «ª «ª½ ³ ³ «µ «³ ± ¹ ± «ª ² ¹ «² ¾ «³ ² ««±» ³ «ª ª ««³ ³ «³ ª «µ ª «µ º «µ ± º ³ ² «² «¹ ² ¹ «ª ³ «³ µ À ³ «³ ¾ ² ¹ «³ ² µ ª «² ² «± ± ² ª ««ª ª « ½ «³ ² «µ» «¼ ² «µ ² ± ± ¾ ³ ³ «Á ± Á  Á à ² ¹ «ª ³ ª½ ³ ³ ««± «± Á Ä ± ª» «³ «¹ «³ ± «ª ¼ Á ± «ª Ä Ä Ä Â µ «± ³ «±» ³ «ª ª ««³ ³ ³ «Å ³ ³ ¹ «² «± µ ¾ ² «Á Æ º ª «± ª º ª ² «³ ² «««³ ² ¹ «ª ³ ª½ ³ ³ «µ «ª ª «µ ² «µ ½ ³ ² «² «³ ± ± ± ³ «² ««³ º ¹ ³ ± ± Á Ä ¹ «² «± ¾ ª «³ ² «µ ¾ ² «Á ± Á Ç Á «ª ¹ «¼ «³ ² ««ª ª «¹ ± «³ ± ± ± ³ ««ª ª «ª «µ ª ¾ «¹ «² «µ ½ ³ ² «² «² ««³ º ¹ ³ ± ± Á Ä ³ ³ ² È» ½ ² «µ «² ² «µ ½ ³ ² «² «³ ± ± ± ³ «² ««³ º ¹ ³ ± ± Á Ä ² ¹ «ª «ª½ ³ ³ «µ µ «µ ³ µ ³ º ¹ ³ ± ± Á Ä Á ± Á É Á Ê «µ ½ ³ ² «² «³ ± ± ± ³ «² ««± «± Á Ä È Ç ³ ¹ ² ««¹ «ª½ ³ ³ «««ª ± «² ««± ª Á Ë 8

9 9

10 1. Hvad er formålet med det tværfaglige SSD-samarbejde? Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ï Ò Ô Ô Ò Ó Ó Õ Ö Î Ø Ù Ñ Ú Ù Ò Û Û Ü Ý Þ Ø Ï Ø Î ß Ò à Ô Ò Ò Î á â ã ä å æ ç ç è â ä é ê ä ë ì ë í ì æ ç î ï ë ë ç è é ç ä è é ã á â ã ì ð ç æ í ì æ ß ñ Î ò Í Ù ó ò Ù Ò ô Þ Í Ï Ï Ú Þ Ó Î Ú Õ Ò Þ õ Ü Ò Î Ò Ñ Ò Õ Ø ò Ó Ò Ø Ù Ý ö Ò Î Þ Í ò Ò Î Ð Î Ú Û Û Ü Ý Þ Ø Ï Ø Î ß Ò à Ô Ò Ó Ï ó Ñ Ú Ù Ò Ô Í Î Ú Í Î Ý ß Ú ò Ô Ò Ñ Þ Ò Ï Ò Ô Ú ò Ô Ñ Ò Ô Ò ò Ô Ò Í Ù Ø ø Ñ Ø Î Ò ò Ô Ò Þ Ø Ï Ó Ø Ñ Ò Î Ø Ó ó Ô Õ Ò ø Þ Ñ Ò Í ö Ñ ù Þ ò Ú ò Ù Ò Î Ï Ò Ô Ø ò Ô Î Ò Î Ò Ñ Ò Õ Ø ò Ó Ò Ø Ù Ý ö Ò Î Þ Í ò Ò Î Í Ï Ò Ó ß Ø Î ò Ò Ñ Ñ Ò Î Ò ò ó ò Ù õ ú ò Ú ò Ô Ñ Ò Ô Ò ò Ô Ò Ô Î ñ Ó Ò Ñ Þ Ò Ú Ô Ò Ó Ó Õ Ö Î Ø Ù Ñ Ú Ù Ò Û Û Ü Ý Þ Ø Ï Ø Î ß Ò à Ô Ò ø Ø ò Ô Ò Î Ï Ò Ô à Ö Ñ ö Ò Ï Ò Ô Ó Ú Ñ ö Ð Ò Ó Ó Ú Ô Ñ Ú Ù Ó Ó Ú Ô Þ ö ó ò ø Ó Ø Ó Ð Ø ø Ñ Ø Î Ò Ó ô Í Ï Ò ò ø Í ò ø Î Ò Ó Ø Ù Ñ Ú Ù ß Ò ø ù Ï Î Ú ò Ù Í Î Ò Ó ß Ø Î ò Ò Ñ Ñ Ò Î Ò ò ó ò Ù Þ ø ù Ñ Ô Ò Þ Ò Ó ö Î Í ß Ñ Ò Ï ô Ô Ò Î ø Ø ò Ñ ñ Þ Ò Þ Ú ò Ô Ò ò Í Î Ô Ò Ò ø Þ Ú Þ Ó Ò Î Ò ò Ô Ò Î Ø Ï Ï Ò Î õ ú Ñ Ñ Ò Î Í Ï ö Î Í ß Ñ Ò Ï Ò Ó Ò Î Ø Ò ò Þ Ð Ô Ø ò ø Ø Î Ø ø Ó Ò Î ô Ø Ó Ô Ò Î Ò Î ß Ò Í Õ í ì æ ç è û è é ç æ æ ç â è ä è ë ì ë ã ü æ ê ä ë ã â ý â â ç ç í â ç æ ã ç æ ð ä þ ç ÿ ê ì ð ç è ã æ ç ë ê ç æ ç è â ð ü æ í á ë ê ä ë ç é æ ý í â ç ê ã ç á æ á ê â ã Ó Ú Ñ Í Î Ï Ð Ñ Ø Ó Þ Ó ñ Ó Ó Ò Ô Ò Ò ò ø Ò Ñ Ó Ò Ø Ù ö Ò Î Þ Í ò Ò Î Ó Ú Ñ Ú Ö Ñ ÿ Ñ Ò Þ Þ ø Ø ß Ø Ó ò Ô Ò Î Ò Ï Ó Ú Ñ Ô Ò ò Ï Ò Þ Ó Ò ò Þ Ú Ù Ó Þ Ï Ö Þ Þ Ú Ù Ò Í ö ñ Ñ Ù ò Ú ò Ù ö Ð Ò ò ß Ò Þ Ó Ò Ï Ó ß Ò ø ù Ï Î Ú ò Ù Í Î Ò Ó ß Ø Î ò Þ ç ê ê ç æ ç è û è ë ã û é ð ä å ê ä è ë ì ë â æ ä ð ã ç ê 2. Hvem er omfattet af det tværfaglige SSD-samarbejde? Û Û Ü Ý Þ Ø Ï Ø Î ß Ò à Ô Ò Ó Ò Î Ò Ó Ó Õ Ö Î Ø Ù Ñ Ú Ù Ó Þ Ø Ï Ø Î ß Ò à Ô Ò Ï Ò Ñ Ñ Ò Ï Þ Í Ú Ø Ñ Í Î Õ Ø Ñ Ó ò Ú ò Ù Ò Î ó ò Ô Ò Î ô Þ ø Í Ñ Ò ô Þ ó ò Ô Ò Ô Þ ö Ñ Ò à Ò Í Ù Ô Ø Ù Ó Ú Ñ ß ó Ô õ Ü ó Ø Î Ï ó Ñ Ú Ù Ò Ô Í Î Ø Ó ó Ô Õ Ò ø Þ Ñ Ò Í ö Ñ ù Þ ò Ú ò Ù Ò Î Ú Û Û Ü Ý Þ Ø Ï Ø Î ß Ò à Ô Ò Ó Ò Ó Ò Î Þ Ò Î Õ Ú Ò Ñ Í Õ Ò ò Þ Ø ô Õ Ú Þ Ô ó Ò Î Ø ò Þ Ø Ó Ú ú ò ø Í Ï Ï ó ò Ø Ñ Í Î Õ Ø Ñ Ó ò Ú ò Ù ô Ô Ò Î Ñ ñ Þ Ò Î Í ö Ù Ø Õ Ò Î Ú ò Ô Ò ò Í Î Í Ï Î Ð Ô Ò Ó Í Î ó Ô Þ Ø Ó Ó Ò ß ñ Î ò Í Ù ó ò Ù Ò õ ú ø Þ Ò Ï ö Ò Ñ Õ Ú Þ Þ Í Ú Ø Ñ Í Î Õ Ø Ñ Ó ò Ú ò Ù Ò ò Í Ù Ö Ô Ø Ù Í Ù Ú Þ ø Ý Þ ù ø Í Ñ Í Ù Ú Þ ø Ð Ô Ù Ú Õ ò Ú ò Ù õ è ã å ì ê ç ç ê ê ç æ ç è ã å ì ê ç í æ ä â ä é ã ì æ é è ä è ë Ü Ò ò ø Í Ï Ï ó ò Ø Ñ Ò Þ ó ò Ô Ò Ô Þ Ó à Ò ò Ò Þ Ó Ò Þ Í Ï ã û è é ç é ã ê ç ç æ ã å ç ç ê ê ç æ ê ü ë ç ú Ó ø Í Ï Ï ó ò Ø Ñ Ó Ô Ø Ù Ó Ú Ñ ß ó Ô Ô Ø Ù ö Ñ Ò à Ò ô Õ ó Ù Ù Ò Þ Ó ó Ò Ô Ø Ù Ú ò Þ Ó Ú Ó ó Ó Ú Í ò ô Î Ú Ó Ú Ô Þ à Ò Ï õ è ã ç ê ð ç ç è é ç ç ê ê ç æ ç è æ ä ð á â ä è ã â ä â û â ä ì è Ò Ñ Ñ Ò Î Î Ú Þ ø Í Ñ Ò ô Þ Í Ï Ñ ñ Þ Ò Î Í ö Ù Ø Õ Ò Î Í Î Ò ò ø Í Ï Ï ó ò Ò Ú ò Ô Ò ò Í Î Þ Í Ú Ø Ñ Ý Í Ù ó ò Ô Ò Î Õ Ú Þ Ý ò Ú ò Ù Þ Í Ï Î Ð Ô Ò Ó õ Ü Ò Î Ú Ï Í Ô Ò Î ø Ñ ó ß Ó Ú Ñ ß ó Ô ô Þ ö Ò à Ô Ò Î ø Ñ ó ß ß Ò Î Í Ù Þ ö Í Î Ó Þ Í Î Ò ò Ú ò Ù Ò Î Ú ø ø Ò Í Ï Ø Ó Ó Ò Ó Ø Û Û Ü Ý Þ Ø Ï Ø Î ß Ò à ÿ é ç â á è é ê ü ë ç æ â á è é ê ç ç æ ç ì ë æ ä ð á â æ á å â ä ã ç æ ç è é ç Ñ Ö Ù Ò Î Ò Î Ò Ñ Ñ Ò Î Ú ø ø Ò Í Ï Ø Ó Ó Ò Ó Ø Û Û Ü Ý Þ Ø Ï Ø Î ß Ò à Ô Ò Ó õ Læs mere i Handlingsvejen for fagpersoner, når et barn eller en ung ikke trives i del I, kapitel 5. 10

11 J Du kan læse mere om din tavshedspligt i pjecens bilag 1, kapitel 1 samt i forvaltningslovens 27 og straffelovens f. 3. Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde! " # $ % & ' ( ) * ( ' +, -. ( /. ( ' ( + - ( ' * & 0 1 % ( * 4 (. % ( / 1 5 / * 3 - & - - (. ( ) 6 ' * ' ( / 3 / + ( ' ' / 6 + $ / + ( 6 +. ( ' ( 1 ) & ( ' $ : ( ' 3 7 ( ( - 1 ( & ) 3 + ( / / ( 4. 3 * & ' 7 ( ;. ( < = 6 ' 4 > - ( * 4 (. ' ( + - ( ' / ( 6 4 * & 0 1 % ( * ( ' & A B C B C A A C B E C F C G H I F C G I B J G F K L I I C G F C K F 4 ( - - ( ' + ( ' ( / 6 +. ( 2 ( ' 1 6 / ( ' ) ' &. ( * 6 ) ) ( / * ( * ( ' + ( ' ( / : ( ' 3 : 6 / * & : * 4 (. < # ( ' ( ' 3 ) 6 ' 0 & - * / 3 / ( / 1 M N O 9 1 * : < P 9 & / ( * ( / B L A A C E C G? Q G K H R R C G D I C H I S T U D G D C B C?? C B V : & / 7 ( + ' $ /. ( 9 & * ( / / 3 / + 4 > & / 1 ( 1 ) 6 ' R H B D B H I W # ( * & ) + 8 ' ( /. ( ) 6 ' ( / / 3 / + 1 : & - & / 1 ( 1 ) 6 ' ) 6 ' * ' , ' ( ( / 0 $ '. ( ' 3 / + & ) / 3 / + X ( / ( ' & ) ( / 1 >. & / : & ' & : * ( ' 9 & * 4 & / ( ) * ( '. ( / & /. ( ( 6 2 ) & * * ( - 1 ( 3 1 & 4 ) $ /. ( * 7 8 ' : $ / / ( ) 6 ' - & / + ( 9 & * / 3 / + ( / 3 : : ( : ( ' * 3-6 ) ) ( / * Y I E C F C G? A C G F? A U Z W [ ( ' 0 3 \ ( ( / 1 M ] ^ & - ( 4 2 ( '. 3 / * & 0 1 % ( * 9 G _ B J F T C A? G I C G U R H S K Q? G I C B C B G ` F T C G I (. 3. ( * * ( ( - - ( ' ) 6 ' ( ( /. ( 1 & 4 & ' Y 7 ( ;. ( 6 4 $. 1 & * * ( 7 8 ' / 6 + $ / + ( < a b "! c c d b e! b [ ( $ 0 $ '. ( ' ( ' 9 & * ) 6 ', -. ' ( / ( 1 &. ), '. ( ' > ' 1 & + * 3-9 & * 7 & ' / ( * ( - - ( '. ( / $ / + ( % & ' 2 ' ( 4 ( ' 9 K F C D T L B C T L? C G D I D U G F F B U I C R H B L K F B C G F C G F? U D? V F C B? A U K E f L K S C Z U B G C D C K K C B F C G G I C W # ( * ( '. ( ' ) 6 ' * 3 + * 9 & *. $ 1 > 0 3. * 4 $ * 3 /. Y F B U I C B R H B L K F B C G U R A K U G I C G H I K `? G I C G & ) ( * ( 0 ( / * $ ( - * 2 ' ( 4 < # $ 1 : & - 1 > - (. ( J F I U G I? S J G A D U K F A H G D U A D C R H B L K F B C G C V E F J T J B F C B C B V U D C D Z U B G C K K C B C G J G A A C D T C? W g C D D C? A U K F J I ` B C U R E C G? Q G K Z U B G C D? C K K C B F C G J G I C? D T? C K H I R H B U D J G F C B Z Q I I C K F? R H B E H K F C D * * ) ' ( 4 * ( 1 & 4 & ' 7 ( ;. ( 4 (.. ( / 7 ( ' 8 ' * ( ) & ( < = 6 ', -. ' ( / ( 1 : & -. ( ' ) 6 ' > 1 > 0 3. * 4 $ * 3 /.. ' & Y + ( ( ' 0 ( ; ( - 1 ( ' / ( & * 2 ' ( 4 ( * * & + ( ( / * 0, ' ) & ' $ 2 2 ( < # ( 1 : & $. + & / $ / : * G D C B C? K U D F C K D U I F C F B ` R D C K? C B V F C B R H B C I _ B W 11

12 h i j k l m n o p q r n s t n u r q k r v v r n m r u w u x r k p y n z y v m { } ~ } ~ ƒ { ~ ˆ ˆ Š Œ ~ Ž } ~ } ~ ~ ƒ { } Œ { { } } ~ ~ ~ Œ } { Œ ~ Ž } ~ ~ } ~ } ~ { ~ Œ { ~ { ~ Œ { ~ š œ ž ž š š Ÿ ˆ ~ ƒ { ~ ƒ ~ { ƒ ~ } { ª «p y n t q w m i r k v r p y n q n y v j x r y v k u j u x r n j m r q q i ± n p t x v j x r ˆ ˆ Š Œ ~ Ž } ~ } ~ Œ ² ~ ~ } ³ ³ µ ª { ~ ² ~ } { } ~ ~ Œ { ¹ ~ } º ¹ ƒ ~ ~ Œ Œ ² } { ¹ ~ } ~ ~ Œ ~» ¼ ½ ¾ ¼ ½ À ¼ Á  à ½ À Ä Å Ã Æ Ç È É Ê ¼ Ë Ì Ì Í Ã ½ Ç Î À ¼ Á ¼ Ê Î Ç ¼ Ï Ð Ñ Ò Ñ Ð Ó Ô Õ Ö Ð Ó Ø Ù Ú Ô Ú Õ Ö Ñ Ô Û Ö Ò Ò Ü Ý Ñ Ï Þ Õ Ó Ô Õ Ö ß ß à á Ù Þ â Þ Ñ ã ä Ö å Û Ö æ Ù Ö Ó Ü Ð â Û ç è Þ Ñ Ñ Ö Ò Ò Ô Ó Û Ö Ò é ê ë Ù Ö â Ö Ó Ü Ô Ù ë Þ Ú ¼ Æ ì Ä Æ À í ¼ À ì î É ¼ ï ¼ Á ì Å ¼ Î ¼ Æ Å ð Æ Å Á ¼ ½ ì Î ½ Ä Ã ½ Î ð Æ Ç È É Ê ¼ Ô ë ë Ö Þ Ò ä Ö Ú Ø Ò Ò Ö â ç Ó Ô Õ è Ö Û Ö Ú Ï Ð Ñ ç Û Ö Ú Ù Þ â Ò Ø ë ë Ö Þ Ò Ü Ô Û Ö Ñ Ö Õ Ô Ü Ö Ï Ð Ñ Ò Ñ Ð Ó Ô Õ Ö Ð Ó Ø Ù Ú Ô Ú Õ Ö Ñ Ð â Ö Ú ä Ö Ù Ò Ö â Ò Ï Þ â Ô Ó Ô Ö é à Ö Ò ë Þ Ú è ç Ú Õ ñ Ñ Ö æ Þ Ï è Ö Ú Ù Ø Ú Ò Ô Ó Û Ö Ò Ï Ñ Ö â ã Ò Ô Û Ô Õ Ö Ù Þ â Þ Ñ ä Ö å Û Ö â Ö Û Ï Þ â Ô Ó Ô Ö Ú æ Ð Õ ç Û Ï Ñ Þ ñ Ú Ù ë Ö Ò Ð â Þ Ò ä Ö Ü Þ Ñ Ö Ö Ò Ö ë Ù Ô Ù Ò Ö Ñ Ö Ú Û Ö Ò Ô Ó Ó Ô Û Ù Ï Ð Ñ è Ð Ó Û â Ö Ó Ó Ö â Ï Þ â Ô Ó Ô Ö Ú Ð Õ Ù ç Ú Û è Ö Û Ù Ó Ö å Ö Ñ Ù ë Ö Ú é à Ö Ò Ö Ñ Û Ð Õ Ü Ô Õ Ò Ô Õ Ò æ Þ Ò ä Þ Ñ Ú Ö Ò Ù Ò Þ Ñ Ü Ò Þ Õ Ö Ù â Ö Û Ô Ð Ü Ö Ñ Ü Ö å Ö Ó Ù Ö Ñ Ú Ö Ð Õ æ Þ Ò Ù ç Ú Û è Ö Û Ù Ó Ö å Ö Ñ Ù ë Ö Ú Ò Þ Õ Ö Ñ â Ö Û Ô ä Ö Ò Ñ Þ Õ Ò Ú Ô Ú Õ æ è Ü Ð Ñ ã Û Þ Ú ä Þ Ñ Ú Ö Ò Ù ç Û Ü Ô ë Ó Ô Ú Õ Ð Õ Ò Ñ Ô Ü Ù Ö Ó Ù Ô ë Ñ Ö Ù ä Ö Û Ù Ò â ç Ó Ô Õ Ò é ò ó ô õ ö ø ö ù ô ø ú ó ö ú ø û ü ù ý þ ÿ ý ù û ÿ ý õ ô û ö ú š š ž ž š o n m w w m i r k v r n p y n q n y v j x r y v k u j u x r n j m r q ƒ { ~ ˆ ˆ Š Œ ~ Ž } ~! " # $ ³ ³ % k t v } ~ ~ ~ ¹ ƒ ~ ƒ ~ ƒ ~ Ž ~ Œ { ¹ ~ } ~ { } ¹ ~ ~ ~ Œ ² ~ } ~ ~ ~ { } ¹ ~ ~ ~ Œ ² ~ } ~ p y n ± v m n r u r & y x r i q ' s t n u r q r v v r n m r u w u x r & 12

13 Du kan læse mere om, hvilke krav der gælder til et samtykke i pjecens bilag 1, kapitel 2. ( ) * +, -. / 0, * /. +, 1 0, / / ( ) * 1 +, 3 4 0, , 9 : ; < = A B C = ; B A < = D E / F. 3 / G H H, F 1 H -, - 5. / ) * 0 -, 7, 6 +, ( / I 0, 7 J 7 +, (, 0 6 +, F / 8, / 3, 0 5 K ( 1 * H, 6 L * G F M, - 5 0, - F H. * /, F L , / K ( *, / 3, , /, - I N. 3 / F 1 H -, - F. 3 / G H H, / 5. / 2. + L, - F 6 7, - 7, L , / 2 8-0, O, 0 F / 3 J * 1 +, O, / 1 7 +, * F, / /, L - 6 O *, 3, - 7, I Eksempel på samtykke P, + 5 Q. 7 F Q. 7 F, (, - K, - 3, 0 F. 3 / G H H, / 1 * 5. / / /, - R 6 J 1 F, Q. 7 F, 7 F O 4-7, K. (, L ) S C A < T < U V W X C Y = C V Z ; = [ = > = T < V T \? A ; > ] C <? 9 = > ^ F. + F O, K. 7 0 *, /, - R 6 J 1 F, F L - 6 O *, 3, - 1 O 4 - S 7, K. (, 7 I _, (, F F. 3 / G H H, / 1 * 5. / 0, - 1 0, 7 ` T > a? X C = ; V = W C 9 V ; = V ` T > B > T ;? < = T Z ; b V X? X < = > 6 3 R 6 J 1 F, F -, 7 / L - 1 (. /, K 6 * 0 5 K, - J 7 0, - 6 L * G F , R 6 J 1 F, F L, - F 6 7 * 1 +, 5 K, * O -, 0 F S 3 ) F F 1 +, * 1, 3 ) F F 1 +, K 6 * 0 I c *, / 3, 0 ( 1 0, -, + 1 (, * F, 7, -, 7 / ( ) * /, * F, 3, 0 K, 7 O * 1 H L 8. /. 2 H *. -, , -, - O, K 6 ( ` T > = X V : > ;? <? X C V A B V D de X C = > >? ` B f g h i j k l j m n o p q o k r i j m s t u o v w k x y u k v u m o q v z n n u r j o q w k x j u l j w t u { X T < ; = B? ; ` : ; C = 9? ; C = B 9 : > = > = ; = 9 A X B A B ` T > V } < =. / 2 8 F. 3 / G H H, 2 -. J 7 +, J 7 0, - ~ 8 - J 0 6 (, -, / F. 3 / G H H, ) * 0 -, 3 G K, 0 F 1 7 0, K. (, -, 7 I = B 9? ; A ` Y : X < = A ` = T > = B 9 W > C = >? X < A ` C = X J 7 +, F 3 6 0, 7 K, J F H. * F 4 +,. / K, 7 /,, / F. 3 / G H H, I, , 7 J 7 +,, - ~ ƒ 8-5 O 4-0 J F 6 3 J F L J 7 H / F 4 +,. / K, 7 /,, / F. 3 / G H H, J J 0 (, H F *, / - 6 * 1 +, 6 L * G F , - 1 0, / / ( ) * 1 +, N N _ M F O, 0, I Q ( 1 F 0, 7 J 7 +, + 1 (, - F. 3 / G H H, / 1 *, 7 / ( ) * /, * F, 5 F, * ( ) * 0 -, 7, K F. / F ( 1 * 0 J. * * 1 +, (, * K. (, 3 J * 1 + K, / /, K 6 * H , 7 J 7 +, F -, 7 / L - 1 (. /, K 6 * 0, 2 /, - F, - S ( 1, * 6 (, 7 F ˆ. I _, / /,, - J 7 0, J 0 F ) / / 0, 4 ( - 1 +, O, / 1 7 +, * F, - 1 O, F /, 3 3, * F, 7, - 6 L 2 G * 0 / I x h u n m p w k t o r i Š p z m k w k t u j w v w p r p x u Œ y h i j x w n n u n o k r l m o q v z n n u Q ( 1 F 0 J 1 H H, H F. 3 / G H H, (, - F, - ( 1, * 6 ( M, 7 F ˆ F , / 7 G / 3 J * 1 + K, / 0 J F L, - F , , / / ( ) * 1 +, N N _ M F O, 0, H. 7 J 0 (, H F *, 6 L * G F , - 3, , 2. + L, - F 6 7, - 6 3, / H 6 7 H -, / O. - 7, * *, -, 7 J

14 Ž š œ ž Ÿ Ÿ š Ž š Ž š š Ž ª Ž «Ž ± ² ³ ³ µ ž Ÿ Ÿ Ÿ ¹ Ÿ º» Ÿ» ¼ ½ ± ² ¾ ½ ³ ² À Á  ¼ Ã Ä À Å ¾ ² Æ ¼ µ Ä ¼ ± À ² Ç È Å ± ² ± ² ¾ ½ ³ ² À Ã Ã Æ Å Ä ² ² É Ê Æ Ã ² ¼ ½ Ë ± Ë Ì ½ ½ ² ¼ ½ ± À Æ Ã È À Å À ³ ½ Æ ² Ç ½ ½ ² Í Ž Î È ½ ¼ Æ ¾ ² ½ Ë ¼ ½ ¾ ½ ³ Ã Ä À ³ ² À ³ Å ³ ² Å ¾ ² š ž Ÿ Ÿ º Ï Ð Ñ Ò Ï Ž Ž Ž š Ž Ž Ó Ž š Ž š Ž Í Ô Õ š Ž Í š Ã Ä À ± Ë Æ Ê Å ¾ ² Ç Ä ¼ ³ µ È Ä ² À ³ ¼ ² Ö Ã Ä Ç Ä ¼ ³ À ¾ ² ² Ž š š Ø Ž š Ž š Ž Ž š Ž š Ž Ž Ù Ž Ž š š Ž Ž š Ž Ž Ž š š Ž š Ž Ž š Í Ž Õ š Ž š Ž Ú š Û Ä ² À ½ ½ ² À µ À Ë º Ü Ý» À ¼ Å ¾ ² Ä Ë ½ Ë Ë ² µ É É Á Ž Ž Ž ª Ž «š š š Þ ß à á â ã ä å á æ ç è à è é ã ê â ë è ì í í ì ß ã â ç á ã à î î ï ð ç ë ñ ë ê ò ã ó ì ã ô í ì ã è ç ë ñ ô æ â â ã õ š Ž š Í Õ Ž š ö Í ö Ž š Ž Í Ž š š Ž Õ Ž š Ž š Í ø Í Ž š Ž Ž Ž š Ž š Ž ª Í Ž Í Ž ù š Ž Ž Í Ž š Ž š Ž Õ š Ž Æ µ À ³ È ³ Æ ± ² È ± ½ ³ Ç ² ¼ ³ Æ ± ² È ± ½ ³ ± Ë Å À Æ Ã Ä Û ² ± Ë Í Ž š Ž š Ž Ó Ù š Í Ó ª Ø ú Ž Í Í š Í Ž š ö Í ö š Ž Í Í ö š š Í Ž š ö û ê ë ß ä ñ è ü ì ß ã è ì à é ý ã ì š š Ž š Í Ž Í Ž 14

15 þ ÿ þ! " # $ % & ' ( ) ' * +, - # " # $ $ " # ". % / % # $ 2 % /. ". - % 0 3 # " H 1 - % ". % < % 0 - $ " ". # % U % # $ 0 % % ;. ; # - $ 1 H H / % / % 2 # % V + > + # $ - U # M 7 2 % ". $ " / 2 # H # % #. 4 ), W X? & Y + ) ' ) B & ' ) 6 7 # - -! 2. " # 0 2 % % # $ $ $ ". 8 9 : $ # ; - /. < % ; % # % % $ ' ), ) = & ' ( ) ' * +, >, ' = &?, ) ' ) A B = * + C ". $ " # / % D D E F - % 0 3 # $ / % 2 % - % $ / G / H % $ - 0 H 1 - % ". H. " C I J 5 6 K þ H H % $ 0 H 1 - % ". / % 0 % $ % # : $ # ; " H H - G ; # H L % < 1 ". % þ I # /. < % % " # / % D D E F - % 0 3 # $ C I / # 2 H H < % 0 - $ H % H $ %. $. $ " F ". $ "! " H " # $ # % " 2 % # - $! ". $ - 2 ". / % 0 % $ % # ;.! % ; # % - # % % 0! / % ; # % % $ ". M N O P Q P R S P R T $ - - " % ". " % H ; - ; ".! # / % $ # ; H # % U / $ H H % $ 0 Z $ < / U. # - U # H / [ 2 % H $ ; $! " < % 0 - $ " ". % $ - " # $ < ; H $ < G #. % þ ÿ 5 C - # # % U / $ M Z $ < / U. # - U # H # ; # C C 4 I C I # % ". % /. < % % / % D D E F - % 0 3 # $ M Servicelovens 49 a \ ] ] ] ^, ] _ ] ` ' ( ) a Y * + >? W X Y A a * + ) = )?, ) = a, ] b, * = +? W = ) ) ( ), ) Y a > + c d? ] > X *, ) Y b b W + b _ c W B ), W e = > = ) Y Y ) = ) + > a ) V + > + ( ) ' ), B & ' ) ] f a g = Y * + ), * Y? g Y ' ) > ' ) = a ) ) ' ( ) a Y * + >? W X Y A a e * + ) = B ) Y Y ) B ' ) B A ' * + h ) ' ) = W + * a, *,, * W ) = c ' ) = ) = g (, * a, ] b c ( ) ' ), W X? & Y + ) ' ) B & ' ) ] ] ] ] \ 15

16 i j k l m n o p q r s t u j m l k v j w k x y s z q { j k } u q k j ~ } { j ƒ ƒ ƒ ˆ Š Š ƒ Œ ƒ Ž ƒ o w q n z n p j u x } u { j k j u ~ v w z p k m k m l w m u j y s z w l j n w } q n z n p x { j u s z w s t u j y j n q z p k q ~ t q q z p s z q { j u o q k r u j n n j l ~ u z n p j w w j u j n n u o w j ~ q k z w w z n p s j { u } u j n { j { j k q m ~ ~ j m u n j w w j u { j n q m ~ ~ j v n p j x s z w { v r n l v n n j u v p j j q k j ~ ~ j w q j n z q j u s z j w o s j n q m s j u p m n p q l m w { v { o p o u q } p j j w w j u o s j u s j š j ~ v w z p y j { j n o u m k r j k q m ~ k l l j k z w v { s j l q w z n p m o w q n z n p j u œ j v n { j u m q n z k k j n j o s j n o u x w m ž Ÿ ª «««Š Ž ± «² Ÿ ³ ² «² µ ² «ª ± Ÿ ««¹ º» ¼ ¼ ½ ¾ À Á  À ¾ à à ¾ Ä Å Á Å À» À Ã Æ À ½ ¼ À» Æ Ç È ½ à ¾ Á Å À ¼ ½ É Ã Æ À Á  À s z q o u t w { u j n j z l l j y m u p z s j k q m ~ k l l j k z w { j n Ê ƒ Ž Ž ƒ Ë Š Ž Ì Ê ƒ Ž Ž { u } k j w q j } u j u k z w j n j q w v k n z n p o ~ m k z n { w j { j j k n t u ~ j u j q m ~ m u j š { j ~ j w w j ~ Í j u j ~ n { z p y j { j u o p m p p u v j u x } u o u t w { u j n j o p } u n o s j u Î Ï r u j k j u } w p j n { j o u z j n k j u j q o p z n { { u m p j q z q m ~ m u j š { j k Ð Ì Ê ƒ Ž Ž ƒ Ë Ë ƒ ƒ ƒ Ñ Ì ƒ ƒ Ì Ì Ž Š Ž ƒ ƒ Ë Ž Ì ˆ ƒ p j n n j ~ } u k j n } u n j m p w z p v n { j u q } p j w q j j k j u q j u s z j w o s j n q Ï Ò x s z w o u t w { u j n j o p { j n v n p j o s j u Î Ï r u w z s j z n { { u m p j k j k j u { j u j p w j u x { j u Ž Ê ƒ Š ƒ ˆ Ë ƒ Ì Ž Ž Ñ Ì ƒ Ë Ž ƒ Ó s z q { j u j u k m w j o ~ j n v n { j u u j k n z n p q o ~ } w p j m j n ~ z q k m n l j o ~ x m k Ô n j w w j u j p p j o u t w { u j j u z n s o w s j u j { j z s o w { j w w j u o s j u p u j ~ o { m u n j k j w w j u { j n v n p j x j u { j k s z p k z p k m k s t u j o ~ t u l q o ~ r x Ì Š ƒ Ì ƒ Ì Ž Š ƒ Ê ƒ Ì Ì Ì ˆ Ê ƒ o w z k z j k q ~ v w z p y j { j u o u j k j u o u q l n z n p o u u z n p j q i v l m n w t q j ~ j u j o ~ { j n n j q z k v m k z o n z { j w Õ Õ x l m z k j w Ï o p l m z k j w Ö Ø Ù Ú Ä À» Æ ¾ Æ Å Ø» ¾ Ã Æ Ç È ½ à ¾ Á Å À ¼ ½ É Ã Æ À Á  À ½ Û Ü Ý Þ ß à Ü á â Þ Ü ã ä å æ ç è ä é ß á á Ü Ý ß ê ê Ü ê Ý è Þ â ë ì è é í Ü Ý é è î Ü ä ã â é è é è ï Ü ã é Þ ð Ý ï è î á ß î í Ý ñ ï é Ü á ä Ü ß Û Û ò ó ä è ë è Ý ô Ü õ í Ü é ö ø ù ú û ü ý ø þ ÿ ú ú ú ø ù ü ý ø ü ø ÿ ù ø ú þ ÿ ü ù ý ý ø ø þ ù ü ý ù ù ÿ ý ø þ ü ý ø þ ø þ û þ ø ø ø ÿ ý ú ÿ ù ø ù! ø ü ü ø þ " ÿ ø " ø ø þ # ø ø ù ø " ÿ ø ü ý ø þ ÿ ü ù ÿ ý ø ù ÿ ù ü ø ù ÿ ú ü ý ø þ ø $ % ù ÿ ù ü ý ù ø ú ÿ ù ù ø þ ÿ ú ý û þ ø ü ø & ' j n k w z p y j { q w o s j n q u j p w j u p t w { j u q o ~ v { p m n p q ( Ñ Ì Ñ Ì Š ƒ Š Ì Ž Ì Ó ) Š Ž Ž Ê ƒ Š Ì Ž Š Ì ƒ Š ƒ * Ì Ì Ñ 16

17 +, -. / , 3 4 +,. 5 +, + 6 +, -. / / : ; 0 / 0-2 < 4 3 / 0 = A B > = = A C B D E F A A = B A? G D H I I F B E D G K D > L A C > F 5 / 0 3, M / N - 3 /. 8 O /. P 0 7 / 0 / Q R S T 8 U 1, N / + 5 V 5, T T / 0 W / 9 - < 4 9 7,., , -. 2 X 9 / M, 4 N / X 9 / 8 J A?? A B C E C F > F A C K b? D E F K B a B B A B E D G I? C A B A D D A C J C F A H c A? K ` A? A C B L b? = I F D E a = B A D K A e L E D 9 / 0 9 / 0 : < 4. < T +, T T / 3 P 0 / / + + / + A C K I F f d G I? C A B A D D A C J C F A H Y. + 3 P 0 : 4 < N, < 9 0 ; : + / N 5 /, O O Z [ \ / ] 9 / +, 7 / 9 V : ; 0 4 : 5 / 0 3, M / N - 3 /. 5 Q R ^ 4 5 T / 0 7 / 9 9 / + : X N 2 X / + +, 9 N, < + +, T : 9 P T T / 1-7 /. \ / T _ 7 V? E C F = >? A B G I? C A D D A? A C J C F K ` I D = a? A B E D A C N \ / 5 + _ 0 / N 5 /. W V D E F > f D i K C E C F K f D E F B > L A? = A C? A F E K B? A? A / : + / 0 2 / N - 3 /. 5 Q Q U U ^ 8 3, 5 9 / 0 K ` A? A C A D A ` B? > C E K ` G A h I D E C F I = f A? K > C V - 2 N _ 5.,. < / 0, : - 0 \,. 9 / N 5 / 7 / 9 /. + 3 P 0 : 4 < N, < 9 0 ; : + / N 5 / 1 5 T 4 N / 0 : P 0 / P 0 T X 0 / < N / 0. / N _ 5.,. < 5 2 N, < + 8 Y V N, < 3, 9 / 0 / <, 3 / N 5 / 3, N T 6.. / \ / < + / A D A ` B? > C E K ` G A h I D E C F I = f A? K > C > f D i K C E C F V / 0 1 W 3, 5 : ž /. N P < / N P 5 / 0-2 : 0 4 /. 5 T P Z 6 T 4. N P 5 / 7 / 0 / N _ 5.,. < 5 2 N, < + /., 2 / N - 3 /. 5 Q Q U U ^ - <, Z , N V 5 _. / / ] N / 9.,. <. 0 8 U Ÿ 4 : 8 ] 6 N, U / <, / 0 / 9 / 5 0 / + +, < W / 9 / 0 / : + / 0 0 / < N / 0. /, T 4 2, + / N, 2 / N - 3 /. 8 g /. W 3, 5 9 / 0 / N / - 7 /. 4 : < ; 0 / N 5 / < 1 3, N 9 / 0 L b? A C > B I B f D E F B A = B A? > = = A C B D E F h K D > L A C K? A F D A? H Z / + : ; N < / 0 9 / /. 4 : /. 4 N 7,. 9 / N, < 0 / + 5 < P + V.,. < /. 7 _. 9, < W / 9 5 T 4 N 5 ; 0 < / : / 0 < ; 0 / 5 C > B I B e h L E A? = >? A B I F A K A ` K f E B E > C A? I = L b K A C B V D E F G A B C E C F = >? G A h I D E C F A C I = A C K I F e h L E A, T T /, ; 3 0, < + : 0 / 7 < X 0 4 : 5 4 < /. 5 4 T + / 0 8 Z / + < P N 9 / / / 0 / N / - 7 /. 4 : < ; 0 / N 5 / < 8 j k l m n o p q o k r k p m s t k k u v w u v t k l m x t r k t n u y n z { } ~ ~ ~ ƒ ˆ } Š ~ Š ~ Š ~ Œ r t Ž l k o p k u š œ œ c J L A ` K D A? = >? B? > D E F A > f D i K C E C F A? f d G I F V < : 5 / 0 3, M / N - 3 /. 5 Q R ^ 4 1 : 0 4 3, < / 5 2 / V + 4 N - 3 /. 5 0 / < N / 0-7 \ / W 4. 9 N,. < - < 3, 9 / 0 / <, 3 / N 5 / 4 : - 2 N _ 5.,. < / 0 8 Z / + \ / + _ 9 / 0 : ž N, < 2 / V + 4 N - 3 /. 5 Q Q Ÿ, T T /. 9 / /. 9 / N 5 / 1 W 3, 5 / / T 5 N,. < 4 : : N, < / - 2 N _ 5.,. < / 0 / 0-7 : / + 4 : 5 / 0 3, M / N - 3 /. 5 Q R ^

18 4. Hvordan organiseres SSD-samarbejdet? ª «ª ª ± ² ± ³ ± µ ± ± ³ ¹ ± ³ º ± µ» ±» ¼ ½ ¾ ±» ¼ ¼ ± ¹ µ» À ± ¾ ¾ ± Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë É É Æ Ì Í Í Á Î Ï ± ¾ ± ²» ² ± ¹ ¾ ± ± ¾ Ð ± ± ¹ ¾ ± ² ± ³ µ» ³ ³ Ñ Á Â Ò È Ã Ó Á à Á Æ Ä Ë É Ã Ë É Ã Ò È Ã Ë Â Ó Ô È Ã Ô Á Â Õ Ä Á Æ Ç Õ Æ Ö Æ Â Õ É Ì Â É Á Á Æ Ö È Ô Á Æ Á Ã Í Ø Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë É Ù Á Ó Ò Ù Ä Õ Æ Í Å Ó È É Õ Ú É Á Æ Ò Ê Å Æ Á Æ Á Ò Ê Å É Á Æ Õ É È Â Ó Æ Á Æ Á Ê Á Ä È Â Ã Á Ç È É É Æ Ì Í Í Á Æ ³ ² ² ± ¹ ³ ¹ ¼ Û ± ² ± ¾ «Ü µ µ ±» ¼ ¼ ± ¹ Ý µ ± ² ± ¹ Þ» ¾ ¹ ¾ À µ ³ ¾ ¾ ³ µ ¾ ¹ ³ Ñ Æ Á Ò È Ã Ó Á Æ È Æ Ö Á ß Ó Á Ô à á â ã ä å æ ç è æ à Õ É é ê ç é ê ë ì í ã è ê î à ê ã ê à Î Ï ± ¾ ³ µ ²» ±» À ¾ ³ µ ² ± ± ± µ ¾ ±» ¼ ¼ ± ¾ Û ± ¹ µ ¾ ¾ ± ½» ² ² ± ¾ ¾ Þ µ ³ ± ¹ ¼ Û ± ² ± Ö Á Ó Ô Ã Õ Æ É È Â Ë Ô Á Æ Á Ô Î Ï ± ¾ ¾ Þ µ ³ ± ¹ ¼ Û ± ² ± ¾ ³ µ ± ¾ ¾ ± µ ± ¹ À Ý ¼ ± Þ» ¹ ± µ µ ³ ± ¼ Ý ² ± «ï ² ± ± ² ¹ ¾ Ú ¾ ± ¹ ¾ Þ µ ³ ± ¾ ± ¼ ¹ ¼ ± ² Þ ¹ ¾ ± ¼ ð ² ± ¹ ¾ ¾ ± ½»» ¼ ¼ µ Û ± ¹ ¾ ñ ± µ ¹ ± Û ± ¹ µ ¾ ¾ ± ¾ ¹ ¾ ¾ ± Ô Õ ò Ë È Ê Æ Ø Ó É Ë Ä Á Æ Á Í Ø Ô ó Õ Ê Á Æ Â Á Õ É Ë Ó È É Ë Â Ô Ã Ë Ã Ì Ã Ë Õ Â Á Æ Â Á Î ô» À ¼ ¹» ¼ À Ý ½ ¾ ¹ ² ± ² ¹ µ» ± ¹ õ ª ö ¹ ¾ ² ³ ¹ ¾ ³ µ µ ±» ¼ ½ ¾» ¼ ¼ µ Û ± ¹ ¾ ñ ± µ ¹ ±» À ± ¾ ¾ ± ± ¾ Þ µ ³ À À ± ¼ ± ² ² ± ¾ Þ» ¼ Ý µ ¾ à è ç æ í ë ê ì ê ø ã î í æ ù î æ ê ú ê ë ì â ã ç è æ ê ê é í á û ü ü ý þ ÿ ü ü þ ÿ ý! ü ü þ ÿ " # ü ü þ ÿ " # $ %!! ÿ " # ÿ ÿ & ' ( $!! ÿ ) " & * " +!! & ÿ 5. Handleveje for fagpersoner, når et barn eller en ung ikke trives, Á Ó Á Â Ô Ã Ø Á Â Ó Á Ö Á Ô ó Æ Ë Ä Á Æ Ò Ù Ä Õ Æ Ó È Â Á Â Ù È Â Ó Ê Á Ä Á ß Ç Õ Æ Á Â Ç È É Í Á Æ Ô Õ Â ó È Â Ô Á Ì Ó Ò Ù Ä Ë Ô Ó Á Æ Õ Í Ô Ã Ø Æ Á Â Û ± ñ ¼ ³ Þ» ± ¾» ± ¾ Û ¹ ± µ µ ± ± ¹ Ì Ó Ä Ë ó Ê Ë Â É Î -  ó Õ Â ó Æ Á Ã Ù È Â Ó Ê Á Ä Á ß Ä Ë Ê Ó Õ É È Ê Ã Ë Ó È Ç Ù Å Â É Á È Ç Ó Á  ó Õ Â ó Æ Á à Á Ô Ë Ã Ì È Ã Ë Õ Â Î. / : ; 3 : 8 : < 8 = = < 1 < > 1? : 8 > < A B 7 : = / D Ï ² ð Þ ¾ ± ² ³ ±» Û ¹ ± ¾ ³» ±» Þ µ ³ ± Û ± ñ ¼ Ñ ³ ± ¼ ± ² ² ³ µ ± ² ±»» µ µ ± ± ³ ¹ ¼ ¼ ± Ë Â Ô Ã Ë Ã Ì Ã Ë Õ Â Î D Ï ¾ ± ± ¾ «³ ¹ ¼ Û ± ² ± ¼ ± ² ² ³ µ ± ² ± ¹ ¾ ³ µ Ñ µ ³ ¾ ³ µ ½» ¼ ² À µ ³ ¾ ¾ ³ µ ¾ ² ± ± ¾ ¾ ± ¼ ± ² Du kan læse mere om SSP-samarbejdet i retsplejelovens 115 b og i Justitsministeriets vejledning nr. 163 af 17. august 1990 om udveksling af oplysninger i forbindelse med det kriminalitetsforebyggende samarbejde. 18

19 E F G H I J J F K L F G F M N O K I K I P G Q F O G R G R O S T O E F I S J R H G I U P F V J W V O E F O O F M I U E M F V W F M X M F N K L Q G I O F M J F E S V M T O E M F U F V X F W G K N I M U F G F O O F M E F U Q U X F H F O W V J E R U F R I X G G I X F O H F M K Y F S I P G I N V P H V J W V O E V X V W F M X M F N K µ u r u Ž z r q s u p s q Ž q s w ¹ º» ¹ ¼ ½ ¾ À Á  ¼ Ã Ä Â Å ½ Æ ¼ Ç Å Ä È ¹ ½ ¹ ¹ ½ Â É Â Ã Æ ¼ Ê Ë Ì Í Ê Í Î Ê Í Ï Ð Ñ Í Ê Ð Ê Ò Í Ó Î Ð Ì Ì Ð Ó Ð Î Ô Î Ï Ô Î Õ Ð Ó Ö Ø Â Ä Â À»  ½ à ¼ Ç Ä º Á  À Á ¹ ¼ ½ ¹ ¹ ½ Â Ä Æ ¼  ½ Á À ½ Â Ù É Â ½ È ¾ Ç Å Ä ¹ ¼ ½  º Á  ½ Ä É ½ Ç Ã Æ ¼ ½   ½ Æ Æ É Ú Û Ó Ð Ê Î Ë Î Ï Ü Ý Í Ì Ë Õ Ð Î Ü Ë Ê Ô Í Ê Ë Þ Î Ü Þ ß Ô Õ Ï Í Î Ï Ü Ù à Ã Æ Å Å Å ½ Ä º À ½ Æ ½ ½ Æ À»  º Ä É ¹ É ¼ Â á º ½ ¹ Ç ½ Ú Æ ¼ ½  ٠[ W R H E F M F M G I O F V J F U H R G Q I G R V U \ W V M S V M â T O E M F U F F M J R H G T U P G F \ F M E F G W T H F U G O R X G I G W T M F V ³ J T M P H V J ³ ª \ I G F U V M R F U G F M R U X I S g b e i ` e d _ d c i ] a d c ^ _ ž ] d i j j h e d Ÿ b i d ž F S G F M S V M H P U R U X K E F U H R G Q I G R V U N M E Q H V J a ` j ^ _ j ž Ÿ a _ ] a _ ` d e e d d ž b ã ^ i g b e c ^ i â _ _ j d _ a ` d _ g h e ž ^ b e d _ d e d g b e i ` e d _ d Y V R I O S V M W I O G U R U X F U S ª M F M W F E J Q O R X F E S V M I G G I X F H G R O O R U X G R O H I X F U \ F M Q U E F M V J E F M H P I O S V M F G I X F H ³ V O R G R I U J F O E F O H F K L Q P I U O T H F J F M F V J E F U U F H R G Q I G R V U R E F O \ P I ³ R G F O ä K Z [ W R H E F M R P P F Q U E F M M F G G F H J F E E F G H I J J F \ ] ^ _ ` a b c d e c d f d g h i j d _ ` d k l m n o p o q r s q s q t u v r s q s q w s x u p y u q s z { } ~ ƒ { ~ ˆ Š z r s z y u q r s p Œ q y Ž Š Ž s v q w s r s m Z L Q I M J Q O R X F E S V M I G H X F d i i d e š š œ g ^ j i j ž Ÿ ^ e e _ j _ ` d _ g b e ` d G W T M S I X O R X F H I J I M N F E F K Z c ž ` a c a e ` d e d e ^ ` d e d e d b c g b e d _ š š œ c e g ^ j i j ` e h g d i ž d ž ] ^ i ` a ž c ` J Q O R X G E F O F E R U F V W F M W F F O H F M J F E S V M T O E M F U F b j d c ^ e _ d d i i d e ` d _ a _ j d ž d i c E F U S V M N R U E F O H F H P I O E Q S V M H X F I G S ª H I J G «P P F G R O F U G W T M S I X O R X E M S G F O H F S M I S V M T O E M F J «U E R X d ` ž _ ` d ^ c d e d _ b j d c ^ e _ d d i i d e ` d _ a _ j d ž d i c Z Y F O W V J E Q R P P F P I U S ª H I J G «P P F \ P I U E Q F S G F M d _ ] b _ ] e d c a e ` d e _ j ^ i i j d c d i _ ` ] ^ i ` d i d _ G W T M S I X O R X E M S G F O H F R U E F U S V M Y Y L H I J I M N F E F G H M I J J F M \ F S G F M H F M W R F O V W F U H I K ± ž e i j d i g i ` d ] ^ _ ` d e c e d g b e b i ` d _ S I J R O R F \ E F M X M \ I G E F G W R O W T M F J F H G F U H R X G H J T H H R X G R P P F I G S V M H X F I G R U E F U G F F G H I J ² ] ] d L Q P I U O T H F J F M F V J E R H H F H T M O R X F G R O S T O E F R P I ³ R G F O K 19

20 ù å æ ç è é ê ë ì í î ë ï ð ñ é î ï ê ñ ò ó ð ô í õ î é õ ë ð ö ô ñ ï î ï æ ç ï ê ñ ò ó ð ô í õ î é õ ï ë ð ö ô ñ ï î ï ì í ê ô ö ð ï ñ é î ø ù ú û ü ý þ ÿ þ û ÿ ÿ þ ý ÿ ý ÿ ü ÿ ÿ þ ý ý ÿ ÿ ÿ! " # $ $ % & & $ $! ù ú û ü ý þ ÿ þ û þ ÿ ý ý ÿ þ ' ( & ) ý ü þ ý * ÿ ý ý ý û + ü ý ý ý ÿ þ ý, - ÿ * û ý ü þ. ÿ û ÿ û þ. ý ü ý * ÿ ÿ ý ÿ., ù / þ þ ý þ þ ÿ ý ý ÿ ÿ ÿ ü þ. þ. û ÿ ÿ ý * 3! 4 ( ÿ ÿ þ ÿ 2 ÿ ÿ ý 3! 6. Eksempler på tværfaglig drøftelse uden samtykke 5 $ & $ ý ü 6 ÿ ÿ û ÿ ü ý ý ü þ þ û. Vigtige signaler ù 7 % ( ) % # #! ù 8 þ ÿ. þ ÿ ÿ ü ÿ û ÿ ý, ù 8 þ ÿ. þ ÿ û 6 ü 2 ÿ û + þ ý ÿ ý., ù 7 % & 9 # ) $ )! ù 7 #! : ; < = A < B > < A = C > D E F?? >? > E E > > C G H E C > = C >? D? I ù 8 þ ÿ ÿ ü ÿ ÿ ý ý ÿ ÿ, ù 7 & % $ J ý ý ý ÿ ÿ ÿ 2, ù 7 ( % K û + ü ÿ û ÿ þ ÿ ý ÿ ý, ù 8 þ ÿ ÿ ü ÿ ü L ÿ ÿ, ù 7 )! ù M N O P Q R S T O U Q O V U O T R T W U T W T P U X P R N U R Y Q Z N P Z O Q [ ù 7 \ ] ^ _ ` a b \ c _ ] a d e a _ f g _ f f _ ] h \ ] a _ f g i j ] c a ` \ ^ b _ ] k ù 7 ) l % ý ý ÿ ÿ ÿ ÿ m, ù n # ) # þ û þ ý û * ý ÿ ÿ o ' &! ù 7 % & p q r s s t u p v q p q w w q x t p y z { w z u z } ~ x q q w w q x t u p q x û ÿ. ý ÿ 2 þ ÿ 2 ÿ ÿ ý û ÿ ý ý û + þ, ÿ ÿ ý ' ÿ ý ý ÿ 6 ü ü 6. û ÿ ý ÿ, ü þ ý û þ ý ü þ ý þ %! ƒ ˆ ˆ Š Œ Œ Š Du kan læse mere om signaler vedrørende vold og seksuelle overgreb på VoresAnsvar.dk. 20

21 Ž Ž š œ š ž Ž Ÿ š Ž ª «ž ž š Ž š ž Ž œ Ž Ÿ š š ž ± ž ž ² ª «Ž š ³ Ÿ ± µ µ ¹ ¹ µ º» ¼ ¼ ½ ¾ µ ¾ À Á  à ¹ Ä µ à µ À ¾ À µ Á À ¾ Ž š «Ÿ ± Ž Ÿ Ÿ Ž ž Ž Å ² Æ Ç Ÿ ž ³ œ Ž š È Á µ È Á à à ¾ À ¹ ¾ à à ¾ Á ¾ È Ã ¾ É Ã µ Á Ž Ÿ «ž Ÿ ² Ê ž Ž š ž ³ Ž š Ÿ Ž œ Ž š š œ Ž ž œ Ÿ š Ž œ š «Ÿ ž Ž Ž Ÿ š š Ë Ë ª Ì Ž ž Ž Å š Ž ² ª Ž ± š œ Ÿ š ž È Ã Á à µ ¾ ¾ à Á à œ Ÿ Ÿ š ž Ž ± š œ Ÿ š ž Ç š Ž Ÿ œ Ÿ ² Í ³ œ ± ž Ž œ š ± š ž ± š ž ³ Ž ž È Á À È µ Î Á À È µ ¾ Á µ Á ž œ Ÿ š Ž Ž š Ž š ³ š Ž Ÿ Ÿ œ Ÿ ² Ê ž Ž Ÿ œ Ç ž ž Ÿ Ž š Ç š Ÿ œ Ÿ Ç Ÿ Ž Ÿ «ž Ÿ š Ÿ š ž Ž Ÿ š ² Ï Ž š ž ± Ÿ ± ž ¾ À È À À É µ Á µ Á ¾ Á  ¾ µ à µ À µ Á À ¾ à à à ¹ Ä ¾ š Ž ² 21

22 Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ô Ö Û Ý Þ Ò Þ ß à Û á â Ö á Þ Ý á Û Õ Ü Ø ã ä å æ ç æ ä æ è ç é ê ä ë å ä è ì ê í ä æ î ï ë ä æ ð ANSATTE I DEN KOMMUNALE SUNDHEDSTJENESTE ñ ò Ò Þ ß à Û ó ô ANSATTE I KOMMUNALE INSTITUTIONER ñ ò Ò Þ ß à Û õ ö Ü ô ANSATTE INDEN FOR SKOLEOMRÅDET ñ ò Ò Þ ß à Û ø â ù ö Ü ú ô Ð á á Õ Ò Ò Ñ Ö Ó á û ü Ö Ø Þ Ý á Û Õ Ü Ò Þ ß à Û á ý Ö á þ Þ Û ý ü Ô Ö Õ Ô Þ Ø Õ Ø Ñ Ø Õ ö Ô á â ß Ô ÿ ý Õ Þ Ö Ñ á Ó Ô Þ Ó Ø Õ ä ë î ä é ã ä ä ë å ä ë î ï ë ä ë í æ ã ì ë î ï ë Û Û á Ô Ù á Õ Þ Ò ö Û â Þ ö ß Û Ú Þ á ö à Ü Ó ý á Ù ö á Ö ß Ô å ê ä å ä æ ï ê ë î ï ë ä æ å ä æ ä æ ë ã ë î ä æ ã ä Û ö ý Ô Þ ø Ó Þ Ø Ò ó â ý Õ Û Ö Ñ ö Ü Þ Ò Ñ Ô Ô Ñ Ö ý Ò Þ Û ö à Û Þ Ô Õ Ô Ü á Õ ß Ö Ù Ú á Ó Ù û Þ Ø ß ß Û Þ Ô þ ANSATTE I DEN KOMMUNALE SUNDHEDSTJENESTE SOM SUNDHEDSPLEJERSKE ELLER LÆGE Eksempel 1 Sundhedsplejerske ë î ë å ä å î í é ä ä æ î ä ä î ç ê ä æ ì æ ï é ë ä å ä æ ä æ Ù ß ß Ô Ö á Ü Ó ß ß Û þ Ô Ö á û Þ Ú Ü Ø ö û Þ á ý á á î ë å ä å î í é ä ä æ î ä ë è ç é ê ä ë å ä ð Ó á ö Û Õ Ô á à ü ý Þ Ø ö Ü Ü á Ý Ö á þ Ó á ö Û Õ Ô Þ ß ö á á Ø á Ý Ø ö Ü ö à Ü Õ ý Ô Ö þ Ð Ø ý Õ á Ò á Õ Ò Ò Þ ö ß ö ß â ÿ Ñ Ô æ ê ê ï æ ä æ ì æ ç î ä ì æ ï é ë ä ë è ï æ é é ä æ ì Ó á ö Û Õ Ô ÿ Ó á ý Ý á Ø Ñ Ô Ö á Þ Ú Ü Ø ÿ ö Þ Û Ý Ü Ô â ß Ô Ó Ø Ö á Õ Ò Ò á Ù Ñ Ô Ö Ø Ø Ü Ô à Þ Ü Ö ö ß â Ö á Ò Ó Ô è ï æ é ì æ ä ì æ ï é ë ä î ì å è æ å Ó á ö Û Õ Ô Þ ß ö á ÿ Ó á Ø Õ Ö Û Õ Ü á Ù ö á Ø Ó Û Ø Þ Ñ Ô Ö ÿ Ö Þ à Û ü á Þ Ò Ô â Ó Ø Ó á ö Û Õ Ô Þ Ù Ó á á Ø Ø Ø ÿ Ô Ø Õ Û Ô Ó Ô Ö Ô Ò ý Õ Ô Ö ö Ü â Ó Ø ÿ Ñ Ô á Ó Û Ô ß Ö û Ú á Ô Ô þ Ó á ö Û Õ Ô ÿ Ó á Ø ö Ý Û Ö á Þ Ú Þ Ò Ô Ö à Ø á ö Ü Ù ß á þ Ð Ý Û Ö á Þ Ú Þ Ò Ô Ö á ÿ ü ß ß Õ Ö Ó Ü â Ö Ó Ó á ö Û Õ Ô Þ ß ö á Õ Ò Ò ÿ Ó á Ô Ø Ó Ø Ù Ö ß Õ û Ú á Ô ÿ Ó ý þ Ó á ö Û Õ Ô Þ ß ö á Þ á Õ Ò Ò Ñ Ö Ø Õ Û Ó Ø ÿ Ó ý ß Ü Ø ö ý á Þ Ò Ñ Ö Ø Õ Û Ö Ø ö Þ Ø Ú á á û Ú á Ô þ Ó á ö Û Õ Ô Þ ß ö á Ü Õ ý á Õ Ò Ò Þ Û ý å æ è ï æ ì ë ì æ æ ê è ï æ é í 22

23 23

24 ! " # $ % & ' ( ) * ( $ +, - &. / % $ + 0 ( $ / % & ' 0. ' / 1,. 2. $ : ; 9 6 < 6 = 6 4 > < 8 ; A 6 B C 6 D 6 D 6 < 6 7 F ) + $ 0 +, ' G -, + H. & / G ". & '. I J - G % ( G - + &. &. $ ' + # - ) K, #. / % & ' 0. ' / 1,. 2. $ / L. & / H % $ '. $ - & # - L L. M,. H. G M. ' $. I d A F 4? 8 : Q 6 < 7 6 < 7 6 Q Z E > D 6 ; A O < D 6 < 6 < W 8 ; D 6 < L ( & H c $. M. 0 + H ) + $ / c $, - # / G K G G.. ) G. $ /. $ H - j. 3, + H. & k / L (, / % & ' 0. ' / 1,. 2. $ / L. & ) + $. G ( #.. & O 7 D 6 < < 6 ; 7 F 7 : W B? [ 4 6 < A F Y 6 A e l m n [ N O 7 D P 6 D 4 Q C 6 B 6 < < = 6 5 R E < 6 < S 8 C F # '. / G K $ $. M K $ & I T % & 0 ( $ '. $ ) + $ M. 0 + H ) + $ ( G D < >? ; 6 4 F 7 = 6 5 R E < F 7 : E 6 D D 6 7? 8 : Q 6 < 7 F 7 D 6 < N N U V 4 8 E 8 < = 6 B D 6 ; W? X 6 7 Y F 8 C < Z D : F A 6 < [ \ ] ^ _ ` a ^ b J % & ' 0. ' / 1,. 2. $ / L. & / L (, '.,. / - &. + H. $ H. 2., /. $ E 6 D S 8 C F < : 4 O 7 D P 6 D 4 Q C 6 B 6 < C E O D : 8 7 : 4 Q O 7 5 < 4 > : 6 8 ;? Z 6 ; 4 8 E ; R 5 5 6? < 8 S 8 C F < ; F C W 8 ; 4 O 7 D P 6 D 4 Q C 6 B 6 < ' $ K ) G. M ( $ &. G / ) + $ 0 +, ' G H c $ ) ( #, - # G I d A F 4 S 8 C F < F A F C : F A E ; R W / % & ' 0. ' / 1,. 2. $ / L. & (,, - #. H., ' $ K ) G. * ( $ +, - &. < C D E 6 D Y F 8 C < Z D : F A 6 < 6 : 6 A 6 7 ; O 6 C ; 8 7 D < 6 < 6 C 6 A 8 7 ; 6? 8 : Q 6 < 7 6 < F 7 D 6 < N N U V 4 8 E 8 < = 6 B D 6 ; W B? [ 4 6 < A F Y 6 A e f g 8 [ E O D : 8 7 : 4 Q O 7 5 ; D Q = C 6 E 4 ; F C C F 7 : H. ' $ K $. & '. * ( $ +, - &. L % & ' ( & &. # $ % & ', ( # ) + $. & D < >? ; 6 C 4 6 o 7 : 8 7 : [ : D 6 < F 4 i < C F : 6 ; F C? i C D 6 8? C D Q? > C : 6 7 D 6 E > D 6 [ p Q? > C : 6 7 D 6 E > D E Q 6 C A F 4 A i < ; O 6 C ; W P A F 4 4 O 7 D 3 0. ' / 1,. 2. $ / L. & + # / + j - (, $ " ' # - H. $. & 1 " '. G ) K $ / G. E > D 6 A O < D 6 < 6 < W 8 ; D 6 < 6 < = 6 < 8 ; F 7 D D < 8 : 6 R D 6 < C F : 6 < 6? 8 : Q 6 < 7 6 <? < 8 N N U V 4 8 E 8 < = 6 B D 6 ; W E Q 6 C A F Q 4 R : [ U 6 ; 5 8 : 4 Z W P A F 4 4 O 7 D P 6 D 4 Q C 6 B 6 < E E 6 7 E 6 D Y F 8 C < Z D : F A 6 3 < 6 7 Q Z D 6 ;? > < 4 ; 6 E > D 6 A O < D 6 < 6 < W 8 ; D 6 < 6 < = 6 A ) + $ q '. $, - #. $. k ) ( L G - / L. + 1, q / & - & #. $ k ) K $ '. G. $ E O C F : ; 8 ; 8? 5 C 8 < 6 W P A F C C > 4 7 F 7 : D 6 < A F C A i < 6 P F : ; 4 E i 4 4 F : [ < = F 7 D 6 C 4 6 E 6 D D 6 7 ; A i <? 8 : C F : 6 D < >? ; 6 C D 6 < O D A C 6 Q C R 4 7 F 7 : 6 E < 6 7 ; Q < F A 8 ; < 3 C D A 6 D < > < 6 7 D 6 S 8 C F Q 6 < 7 C F : :? 8 E F C F 6 3 E i 4 4 F : < C D [ 24

25 KOMMUNALE INSTITUTIONER PÆDAGOGER I BØRNEHAVER OG VUGGESTUER, DAGPLEJERE Eksempel 2 Pædagog i børnehave r s t u v w x y z { } ~ ~ ƒ ~ } ~ ~ } ~ ˆ ˆ Š ˆ ~ Œ Ž Ž Ž š œ Ž ž ~ ˆ ~ Ÿ } ˆ ƒ } ~ ~ ˆ ~ ~ ˆ ~ ˆ ~ Ÿ } ˆ Ÿ } ~ ~ Ÿ ˆ Ÿ ~ { } ƒ ƒ Ÿ ~ ˆ Ÿ } ~ Ÿ ~ ˆ ƒ ~ { } { } } ~ ~ Ÿ } ˆ y ª «x y z Ž Ž œ ž Ž ƒ Ÿ ~ ~ ˆ Ÿ ~ Š ~ } ˆ ~ Ÿ } ˆ ~ Ÿ ~ ~ Š } ~ ~ ˆ } ~ ƒ Ÿ ~ } ~ ~ Ÿ { } ƒ ƒ Ÿ ~ ~ ƒ Š ~ } ƒ ˆ ~ ƒ Ÿ ˆ ˆ ~ ± ˆ Ÿ ƒ Ÿ ~ ~ Š ~ ~ Ÿ ~ ƒ { } } ~ Ž Ž œ œ Ž œ ² ~ ~ ƒ ˆ } ƒ ˆ } { } ƒ ~ ˆ { } ƒ ž Ž ³ ³ ž Ž š š Š } ~ ~ ˆ ~ ƒ ~ ~ ~ { } ƒ ± } ˆ ~ š œ š š Ž µ œ Ž š 25

26 ð ¹ ¹ º» ¼ ½ ¾ ¼» ¹ À Á Â Ã Ä Å Ã ¹ Á ¾ Â Æ Ç ¾ È È ¹ É Ê Ê Ë Ê Ì Í Î Ï Î Ì Ð É Ñ Ò É Ó Ô Õ Ö Õ Ø Ù Ú Õ Ö Û Ü Ö Í Ë Ù Ì Ú Ë Ý Þ ß à Ì Ø Õ Ø Ë Í Ë Ö Û Ë Ê á Ô Ö Ë Ð Î Õ Ö Ñ Ò É Ó Ð Ö É Ú Ó Ë Ò Ú É Ò Þ ß à Ì Ø Õ Ø Ë Í Ê â Í Í Ë à Ö Ü Î Ð Ë Ó Ì Ø Ë Í Ô Ë à Ê Õ Ô Ô â Í Ë Í Ó Ó Õ ã É Ì Ò Ö Ï à Ø É Ú Ë Ö â à Ë Í Ó Ì Ô Ð á Ê Ê Ë Î Ö Ì Ñ Ò É Ó Ô Õ Ö ä å Ã Å æ ¼ ç º ¹ æ Å Ã Ã ¼» ç ½ ¹ à à ¼ ¹» ¹ È è å à º ¼ ¾ à ¼ Ã Ù Ë Ö Ë Î Ð Ë Ö Ë Í Ó Ì Ø É Ê Õ Ô Ô â Í Ë Í Ó Ó Õ ã É Ì Ò Î Õ Ö Ú Ì Ò Ð Í É Í Ø ä Eksempel 3 Pædagog i vuggestue é Ô É Ò É Ë Þ Ï Ê Í Ì Þ Ð Ö Ë Ï Ö Ø Ï Ö É Ú â Ø Ø Ë Ó Ð â Ë ä é Ô É Ò É Ë Û Õ Ö Ù Õ Ó Ó É Í Ô Õ Ö ä é Ô É Ò É Ë Ó Ô Õ Ö Ë Ö Ú Ë Ò â à à Ì Í Í Ë Ð Ô Ë Í Á ½ ¹ Á ¾ û ê ê ¾ Ã Ä ë À ¾ Á ½ ¹ Á ¾ à ¹ ê à ¹» º ê º ì È í à Õ Ô ä é Ô É Ò É Ë Ê Õ Ô Ô Ë Ö É Ê Ê Ë É Ú â Ø Ø Ë Ó Ð â Ë Í Ù Ú Ë Ö à Ì Ø ä î Ë Ð Ê Õ Ô Ô Ë Ö É Î Ü Ò Ø Ë Ô Õ à Ë Ö Ë Í Ò É à Ð Ì Í Þ Ï Ù Ú Õ Ö Í Ï Ö à Ë Ê Õ Ô Ô Ë Ö Õ Þ Õ Ô Ô Õ Ö Ø Ë Í Ë Í ä é Ô É Ò É Ë Ë Ö Ó Õ Ô Ö Ë Ø Ë Ò Ö Ë Í Õ Ø Þ ß Í Í Ï Ö Ù â Í Ê Õ Ô í Ô Ë Ö É Ú â Ø Ø Ë Ó Ð â Ë Í Ô Ë Í Þ Ï à Ë Ð Ó É à Ó Ð Ë Ë Ö à Ë Ð Í Õ Ø Ò Ë Ø Ì Í Ø Ë Ó Ê Ë Ð Ì Ð é Ô É Ò É Ë Ê Õ Ô Ô Ë Ö Ô Ë à Û Ë Ó Ê É à Ð Ð Ü ï Õ Ø Ã ½ º» È ¹ à ¼ è é Ô É Ò É Ë Ë Ö Í Õ Ö Ô Ì Ò Ð Ô Ë Ø Ë Ð Ì Ê Ð É Ú É Ú â Ø Ø Ë Ó Ð â Ë Í Ô Ë Í Ù â Í Ë Ö Þ Ï à Ë Ð Ó Ë Í Ë Ó Ð Ë Û Ë Ø á Í à Ð Ì Ð Ú É Ö Ê Ë Ô Ë Ö Ë É Í à Ë í Ó Ò â Ð Ð Ë Ð ä é Ô É Ò É Ë Ó Ô Õ Ö Ë Ö Ó Õ Ô Ö Ë Ø Ë Ò Ô Ë Ø Ë Ð Ó Ü à Õ Ú Ë Ö Î Õ Ö Ó É Í à Ì Ð Ð Ë Ö Ô Ë Í Þ ß à Ì Ø Õ Ø Ë Í Ù Ì Ö Þ Ï à Ë Ð Ó Ë Í Ë Ó Ð Ë Û Ë Ô ß Ö Ê Ë Ð Ì Ð é Ô É Ò É Ë Ó Ô Õ Ö Ù Ì Ö Ò â Ø Ð Ë Ð Ì Î Ì Ò Ê Õ Ù Õ Ò Í Ï Ö Ù â Í Ù Ì Ö Ù Ë Í Ð Ë Ð é Ô É Ò É Ë Õ Ø É à Ë Ó É Ð â Ì Ð É Õ Í Ë Ö Ù Ì Ö é Ô É Ò É Ë Ó Ô Õ Ö Ð Ì Ò Ð Ù Ï Ö à Ð Ð É Ò é Ô É Ò É Ë ä ñ ò ó ô õ ò ö ß à Ì Ø Õ Ø Ë Í à Ö Ü Î Ð Ë Ö Ó É Í Û Ë Ê á Ô Ö É Í Ø Ô Ë à Ó É Í Ò Ë à Ë Ö Õ Ø à Ë Ð Ì Ò Ë Ö Ó Ì Ô Ô Ë Í Ô Ë à é Ô É Ò É Ë Ó Ô Õ Ö Õ Ô à Ë Ö Ë Ó Û Ë Ê á Ô Ö É Í Ø Î Õ Ö à Ì Ð Ð Ë Ö Ë Í ä é Ô É Ò É Ë Ó Ô Õ Ö Ú É Ö Ê Ë Ö Ô Ë Ø Ë Ð Ó Ì Ô Ì Ö Û Ë ï à Ó Ú É Ò Ò É Ø ä ø Ì Ô Ð É à É Ø â à Ð Ö á Ê Ê Ë Ö é Ô É Ò É Ë Ó Ô Õ Ö Ì Ð Ù â Í Ù Ì Ö à Ë Ð Ó Ú ß Ö Ð Ô Ë à Ó É Ð Ò É Ú ä ù â Í Ò Õ Ú Ë Ö Ú Ë à Ó Ì Ô Ð Ì Ò Ë Í Ì Ð Ù â Í Ú É Ò Ð Ì Ø Ë Ó É Ø Û Ë à Ö Ë Ì Î é Ô É Ò É Ë ä ú Ë Í Þ Ë Ö É Õ à Ë à Ë Ö Ë Î Ð Ë Ö Ë Ö é Ô É Ò É Ë Ú Ë Ò Þ Ò Ë ï Ë Ð Õ Ø Ê Õ Ô Ô Ë Ö É Ã ¹ ¼ ¼ Å ë À È Á ½ ¹ » à ê Ã È ç ¾ à è û ¹ æ ¼ à ¹ ê à í Ð Ë Ö Ë Þ Ë Ö É Õ à Ë Õ Þ Ó Ð Ï Ö à Ë Ó Ì Ô Ô Ë Þ Ö Õ Û Ò Ë Ô Ë Ö É Ø Ë Í ä ¹ ¹ º» ¼ ½ ¾ ¼» ¹ à ¼ » È ¼» È ¼ À ¾ ¼ Æ Ç ¾ È È ¹ É Ê Ê Ë Ú Ë Í Ð Ë Ö Ô Ë à Ì Ð Ù Ì Í à Ò Ë Î Õ Ö à É Ù â Í Ú É Ò Ð Ì Ø Ë Ù Ë Í Ó á Í Ð É Ò é Ô É Ò É Ë Ó Ô Õ Ö ä ß à Ì Ø Õ Ø Ë Í Ó Ê Ì Ò Ó Ï Ò Ë à Ë Ó É Ê Ê Ë Î Õ Ö Ó Ü Ø Ë Ì Ð Ò Ü Ó Ë Þ Ö Õ Û Ò Ë Ô Ë Ö Í Ë Ú Ë à Ì Ð Þ Ö Ü Ú Ë Ì Ò Ò Ë Ô â Ò É Ø Ù Ë à Ë Ö É Í à Ë Í Î Õ Ö à Ì Ø Ð É Ò Û â à à Ë Ð Ó Ë Ø Ë Ð Ö Ë Ø É Î Õ Ö à É à Ë Ö Ê Ì Í Ú ß Ö Ë Ð Ì Ò Ë Õ Ô Ë Ð Þ Ö Õ Û Ò Ë Ô à Ë Ö Ê Ö ß Ú Ë Ö Ó ß Ö Ò É Ø Ó Ð Ü Ð Ð Ë ä ß à Ì Ø Õ Ø Ë Í Ô Ï â Í à Ë Ö Ó Ð Ö Ë Ø Ë Õ Ú Ë Ö Î Õ Ö Ô Õ à Ë Ö Ë Í Ì Ð à Ë Ð Û Ï à Ë Î Õ Ö é Ô É Ò É Ë Õ Ø Ô Õ í à ¹ º º ê ì ç à » È ¼» È ¼ À ¾ ¼ ¼ Ä ç» Â Ã ½ ¹ à º Å È ¼ À Õ Ô Ù â Í Õ Ø é Ô É Ò É Ë Ù Ì Ö Û Ë Ù Õ Ú Î Õ Ö Ó ß Ö Ò É Ø Ó Ð Ü Ð Ð Ë ä 26

27 27

28 28

29 ü ý þ ÿ ÿ þ þ ÿ þ ý ÿ þ þ ÿ þ! " þ ÿ # $ ÿ % & þ þ $ ' ý þ ÿ þ ý þ ÿ ( þ % & þ ý ÿ þ ) ) * + ÿ ÿ, þ - *. / 0 / 0 1 ' ý þ ÿ, ÿ ( þ - ü ý þ ÿ ÿ ý þ ÿ % þ þ ( & þ $, & ÿ & ÿ þ $ þ ÿ ( þ - ANSATTE PÅ SKOLEOMRÅDET FX FOLKESKOLELÆRERE OG PÆDAGOGER I SFO ER Eksempel 4 Skolelærer ÿ - 2, ÿ & ÿ þ ý þ þ ÿ - " þ þ & ÿ, # þ ÿ ý ÿ ý þ ÿ - 2, # þ ÿ, ÿ ( þ þ $ ý, # & ÿ ÿ - 6 ý þ $ ÿ 2, & $ þ ÿ, þ ( þ ÿ - 2 þ ÿ & - 7 ÿ & ÿ # ÿ þ þ ÿ þ ÿ - 2 (,, & ÿ þ ÿ ÿ ÿ þ ( - 6 ý þ $ ÿ & ÿ þ 8 ÿ ( þ 8 ÿ þ! 9 :. 1 : ' - 6 ý, # 2 ÿ & ÿ - 6 ý & ÿ, & ÿ þ, # þ! ; < = = A B 6 ý ÿ ÿ þ 2 þ 2, # 2 - * $ ÿ, þ 2 2 þ þ ÿ, & ý ÿ þ - ) & ÿ ÿ # ý ÿ þ $ ÿ ý þ, # þ ÿ þ ÿ ' þ ) ) * + ÿ ÿ, þ $ & ( þ þ ( ÿ þ - * ÿ þ ý ( þ $, # C 0 /! D : / / ÿ ÿ $ ÿ þ ÿ ý, & ý / E ( þ ( ÿ ÿ - 6 ý ÿ ý þ ÿ þ 29

30 30

31 F G H H G F I J K L M G H G N O P Q R J G S M T N K S H G S U R N G L G V N G L K O P G J W R F H G N G N U R N G V T L G V I S H G N N G V S K S L X L N I S H T U G y K P R H G S X ª s N G N G S G N H R L K V W K W J R F O a d l p i g ` l ` h c _ f c h g b g b u g a j d t j b w Eksempel 5 Lærer Y G V G N U N T Z X Q J T P P G U I S L G N G N H [ N J K L V K P Q R J G S X Y G V G N F \ H G N I U R N ] G N G H V R L U \ J L G N K Q Q G F G H K V K F G N S G X ^ _ ` a _ b c d e b f d g h _ f i j ` k g ` f b g b g c l m n g b o b j p l m j m U R N P V q N N G N H G T S H N G X r T F V K H K L Q T S M T S L R H V W s N G f b o g ` h g j d g b t j b h g _ ` h b g u v b ` l t b l i d _ b f g b g b ` g w r Q R J G S M T N T U M R J H V H K T J R L F \ H G N F G H U R N s J H N G S G O F G S H G Q T S K Q Q G L G S Q G S H G H G V O P Q R J G S U R N V s J J G N X x R N s J H N G S G F G S G N K Q Q G O T V H G V G N H G N G P R y L T W G T V J s N G H N G S L G S T V L [ K P Q R J G O R L H G F G S G N K \ W N K L V M G J J G N K Q Q G O T V H N G S L G S P T H U s N H G N P [ ] G Q q F N G S H G X z { } } ~ } ƒ { } ~ } } ˆ } ~ Š Œ Ž Š Œ š š œ š } } } } ž } Ÿ } z { } } ~ } ˆ } } } ~ } ~ } Ÿ ˆ ˆ œ š š g f f l h c o ` i f c p b h b g ` m g ` g f u _ b ` t b _ g f p _ d g b g Q J T P P G V N K S N G V W R J H P R F V X r Q R J G S R W G N W G G N K U \ N P V G R F L T S L G S H K P K y J K S s N U R N T S P V T J V S K S L K U R N F _ t o h g p o i i g p c g t b _ o ` h g b d l c ` l ` m g ` l g ` o m g «± ² ³ i j p g p g h g b g ` c i _ p t j b a j p h g c l m f l p h g ` i j ` i b g f g g l c j h g n a d j b g f g b a _ b c p g f g f _ ` h g f u _ b ` K H G S U R N ] K S H G J P G V T L G P V K J J K S L V K J O R F H G N P Q T J l d e b i c e f f g c t j b _ ` c f _ p f ` l ` m g b j d g b t j b g f g b g t f g b t j p i g c i j p g ` c b g m p g b w G V G N K F K H J G N V K H W K L V K L V O T V P Q R J G S P T F V K H K L R W G N W G G N O R F H G N G N ] G M R W U R N P s N J K L P V \ V V G G U V G N c g b d l k g p j d g ` c b g m p g b j m µ g p p g b g ` e h _ m j m l c i c i j p j m l c i l ` h c _ f c w ª s N G N G S M T N K H G S S G P K V I T V K R S ] G M R W U R N T V H N \ U V G P K S ] G Q q F N K S L F G H Y Y R L F G H Q R F F I S G S P c j k l _ p b h m l d g b t j b _ f t _ t i p _ b g f n a d l p i g ` l ` h c _ f c H G N W K J W s N G H G S N K L V K L G O M G N I S H G N R F H G N R L P [ G N u g a j d t j b c e b p l m c f v f f g g t f g b c g b d l k g p j d g ` c b g m p g b w r [ U N G F V J s N G N G S W I N H G N G N O T V H G N G N ] G M R W U R N G S K Q Q G ¹ T S R S q F V W s N U T L J K L H N \ U V G J P G T U Y G V G N P U R N M R J H O P Q T J J s N G N G S U R N P \ L G T V K S H M G S V G P T F V q Q Q G U N T U R N s J H N G S G X º G S Q T S P T F V q Q Q G K Q Q G R y S [ P O Q T S J s N G N G S H N \ U V G P K S ] G Q q F N K S L F G H P R K T J N [ H L K W G N G S R L P Q R J G S P y P q Q R J R L G U V G N P G N W K G J R W G S P» ¼ ½ T X j m 31

32 ¾ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë À Ê Ã Â Ç Ì È Å Ã Ë Á Ã È Ì Ç Ã Ç Å À Ë Ã Ä É È Í Ë É Ç À Ä Ê É È Î É Å Â Ã Ç Í É Ä Æ Ç Ã Ï Ã Ð Ñ È Ñ Ç Á Æ Ç Ë À Ê Á Å Ì Å Å Ã Ã È Å Ã Ç Á Ã Ç À Ò Ã Ë Ñ Ã Ä Á Ç Ã Ê Ë Ã Ç Î Á Í É Ë Ë Æ Ç Ã Ç Ã Ä È Ñ Ç Ã Å É Ê Ã Ã Ä Ó Ä Ô Õ Ö Ö Ø Ù Ú Ù Û Ü Ý Þ Ú ß Õ Ö Ø ß à á Ø Ú Õ Ú Û Þ â Õ Ö Ö ß ã à Ø Õ Ö ä à Ù Æ Ç Ã Ï Ã Ð Ñ È Ñ Ç Ã Ä å Æ Â É Ê Ñ Ê À Á Í Ô å Á æ Í Ñ Ë Ñ Ê À Á Í À Ä Â Á É Å Á Ú ç ç è é Ö Û Ú ã ê ë ß ä ì í Ö Ù à ê Ö î Õ Ö ï Ö Ù Ú á ì Õ Õ Ö Ø Ø Ö ß à á Ô Ø Ú Õ Ú Û á Ö Õ ã à Ø ß ì ð Ú à í ñ ì Þ à í Ø Ù Ú Ù Û Ö Ù â Ù Õ Ö Ö Ø Ø Ö ß Ü Eksempel 6 Pædagog i SFO ò Ù ó ô õ é ö Õ à Û ì Û Ö ê Ö ä ø á Ö Ø ñ ì ù í à à ñ à ú Ü ä í à ß ß Ö Ü ù í à à ï à Ø Ö á Ú Ù Õ Ö ß ë ß ä Ö Ù Õ Ö Ü ù í à à ï à Ø Ú í ì ö Û à Þ Ö à Ø à û Ö Þ Ö Ö Ø ì à ñ ß Ú Ù Ö ß ë ß ä Ö Ù Õ Ö Ú ê ë Ù Ö Ô ï à Þ Ö Ù ì á á ì Û Ö Ù Ö Ù ì Û ï Ö Ù Ø Ö Õ Ö á ì á Ö ñ Ø Ö á Ú Õ Ô Õ à Û Ö Ù ã Ù ü ï â Ù Û ü ñ à ó ô õ Ü Ý Ö Ù Õ Ö ß á Ú Ù Õ ß Ø Ö í Ú í í Ö ß ë ß Ø Ö ê í Ú Þ Ö ö à ß ß Ö Ø ï î Ö á á Ö ï ì ß ñ ì í Õ Ö Ù Ö Ü ý Ñ Ç Æ Ë Â Ç Ã Ä Ã Ð É Ç À Í Í Ã É Ç Ï Ã þ Â Ã ÿ ù í à à ñ ì Ø í í Ö Ú Ù Õ Ú á Ö í í Ö á ì á ã à Ø ï â Ù ß ä à í ß ä ø Ù Õ Ö ß Ú Û ï î Ö á ã ñ ì Õ Ú ï â Ù ß ä à í ï î í ö Ö á Ö Õ à Ø ä ë ê Ö Ú Ù Õ ì Û í à Þ Ö á à Õ Ü ó ô õ é ö Õ à Û ì Û Ö Ù ß Ö ß Ø ì Ø ß Ö Ø à í Õ Ú Û ù í à à ß ñ ì í Õ Ö ã Õ Ö ä â Ù á Ö Û Ö Ø ß î í Ô Õ Ö Ù Ø ä ì á á Ö Ú ó ô õ Ö Ù Ü ù í à à Ö Ø Ú Ø à í Ö Ù Ö ã ì Û ï â Ù À Á Ñ Ë Ã Ç Ã Ç Á À Ê È Ç É Â Ã É Ä Â Ç Ã Ï Ì Ç Ä ÿ ¾ Ó Ä Ð É Ç Á þ Æ Ë Â Ã Ä Å í Ö Û Ö à ñ Ø à í Ö ã ì Û ï â Ù ï à Ù ß Ø Ö Ù à í Õ Ú Û í Ö Û Ö ä à á Ô á Ö à Ø Ö á Ö Õ ï î Ö á á Ö ï ì ß ß Ú Û ß Ö í Þ Ü ó ô õ é ö Õ à Û ì Û Ö Ù Õ ë ñ Ø Ö ß Ú Ù ê Ö ä ø á Ú Ù Û á Ö Õ ß Ú Ù í Ö Õ Ö ì Û á Ö Õ ù í à à ß ä í à ß ß Ö í Ö Ü Ö Ö Ú Ø Þ Ú Þ í ì á Ð À Ë Í Ã Ä À Ä Â Á É Å Á Î Â Ã Ç Í É Ä Æ Ç Ã Ï Ã Ð Ñ È Ñ Ç ÿ ý Ô å Æ Ô Õ à Û ì Û Ö Ù ß ä à í Ø à í Ö á Ö Õ ù í à à ß ñ ì í Õ Ö ì Û ñ ì Ø í í Ö Õ Ö á ì á ß Ú Ù ê Ö ä ø á Ú Ù Û ñ ì ù í à à Ü ó ô õ é ö Õ à Û ì Û Ö Ù ß ä à í Ú Ù Õ Õ à Û Ö ñ ì í Õ Ö Ù Ö Ú ì Þ Ö Þ Ö î Ö í ß Ö Ù Ö ì á ä Ú Ù Û Ï Ã Ð Ñ Ã Å È Ñ Ç Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë À Ê Â Ç Ì È Å Ã Ë Á Ã Ñ Ê Á Í É Ë È Ñ Ç Á Ì Ê Ã à Ø ñ ü Õ Ö Ö ß ß à á Ø ø ä ä Ö Ø Ú í Ö Ù ß ü Õ à Ù Õ ë ñ Ø Ö í ß Ö Ü ó ô õ é ö Õ à Û ì Û Ö Ù ñ ì ß ë Û Ö à Ø ñ ü ä ì Ù Ø à ä Ø Ø Ú í ù í à à ß ñ ì í Õ Ö û Ö Ö Û à Ù Û Ö ê ü Õ Ö ß ä Ú ñ Ø í Ú Û Ø ì Û Ø Ö í Ö ñ ì Ù Ú ß ä Ü Ã Á É Ç Ã Ç À Í Í Ã å Ð Ã Ä Ã Ä Â Ã Ë Á Ã Ç Ä Ã ÿ ý Ô å Æ Â É Ê Ñ Ê Ã Ä À Ë À Â Ã Ä Á À Å Ó É Å À Ñ Ä Í Ó Ä Ä Ã Â Ç Ì È Å Ã ê à Ù Ö Ø ß ñ ì ï ì í Õ á Ö Õ à Ù Õ Ö Ö í Ö Þ à Ù Ø Ö ñ à Û ö Ö ß ì Ù Ö Ú Ù Õ Ö Ù ñ ì ó ó é ß à á à ê Ö î Õ Ö Ø â Õ Ö Ù ñ ì í Õ Ö Ù Ö ß ß à á Ø ø ä ä Ö Ü Ö Ø ä â Ù Ù Ö Ö ä ß Ö á ö Ö í Þ Ú ß Þ Ö ù í à à ß Í Ë É Á Á Ã Ë Æ Ç Ã Ç Î Ã Ä Á Í Ñ Ë Ã å Á æ Í Ñ Ë Ñ Ê Î Ã Ä Á Ñ Ò À É Ë Ç Â Ê À Ã Ç ß à á Ø Õ Ö Ù ß â Ù Õ ï Ö Õ ß ö í Ö î Ö ß ä Ö ã Õ Ö ï à à û à Û Ø ê Ö ß ë Û ï ì ß ñ à á Ú í Ú Ö Ù Ü ç ü á ë Õ Ö Ø ä à Ù Õ Ö Õ ë ñ Ø Ö Ö Ù Ø ö Ú Þ à Ø Ö ñ ì ï ì í Õ ì á ù í à à ß ö Ö ß ì Ù í Ú Û Ö ì Û ñ à á Ú í Ú Ö á ß ß Ú Û Ö ì á ß Ø Ù Õ Ú Û ï Ö Õ Ö Ü Ö Ù Ø Þ ñ à Û í Ú Û Ö Õ ë ñ Ø Ö í ß Ö ß ä à í ñ ë Ö Ø Ú í Ö Ù à ñ ä í à Ú Ù Û à ñ ã ì á Õ Ö Ö Û â Ù Õ Ø Ú í à Ø à Ù Ø à Û Ö ã à Ø ù í à à ï à ê Ö ï ì Þ ñ ì ß í Ú Û ß Ø ë Ø Ø Ö ã ì Û ì á ó ô õ é ö Õ à Û ì Û Ö Ù Õ Ö ñ ì ß ä à í â Ù Õ Ö Ö Ø Ø Ö ä ì á á â Ù Ö Ù ß ß ì ð Ú à í ñ ì Þ à í Ø Ù Ú Ù Û Ü 32

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Side 1 af 9. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Hvordan følger vi op på vores undersøgelse? 1. Simple tabeller. Besvarelser i alt.

Side 1 af 9. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Hvordan følger vi op på vores undersøgelse? 1. Simple tabeller. Besvarelser i alt. ! "! # $ % & ' & ( & ) * + ), ( & -. / & - 0 1 ) 2.. & ' 3 4 5 2 6 6 & ( 2 * & ( ' & 0 7 ' - & (. 8 9 ( 4. 6 : ) * + ) 5 ) 2.. & ' 3 4 5 2 6 6 & ( 2 * & ( ' & ; 3 6 ( & 4 ) & ( 0 < 3 = ' + ' 4 0 1 ) 2..

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

8GYLNOLQJHQ L WLOVNXGGHQH WLO (8' Sn ILQDQVORYHQ RJ IUHPWLGHQV Y

8GYLNOLQJHQ L WLOVNXGGHQH WLO (8' Sn ILQDQVORYHQ RJ IUHPWLGHQV Y b Z V W / * 4/ 1 Sagsnr. 6-1 Ref. les Den. juni 7 Beregningerne bag notatet: 8GYLNOLQJHQ L WLOVNXGGHQH WLO (8' Sn ILQDQVORYHQ RJ IUHPWLGHQV NUDYWLO(8' 6 7 8 9 : ; < = >? @ : A 7 B > 7 > 8 B C 7 D B E 9?

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup. Misbrugskonferencen 4. oktober 2012 Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.com Peter Sindal Lundsberg 2012 1 Relevant lovgivning Se evt. Unges Misbrugs

Læs mere

Telefon. -adresse. Øvrige (frivillige arbejder)

Telefon.  -adresse. Øvrige (frivillige arbejder) r s t u v w x w v y z { } ~ ~ z } } t x w w v y z ƒ z } ~ z } ~! " # $ % & $ ' ( ) * " # + " ) $, - *. # * & " / / 0 # ( 1 2 3 4 5 6 7 6 6 8 9 : 6 ; < = " >? % # @ * A. > > ( + " # @ ( # B C. > > ( * &

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Navn. Telefon. -adresse. Øvrige (frivillige arbejder)

Navn. Telefon.  -adresse. Øvrige (frivillige arbejder) Å Š Ê D E F G H I J I H K L M N O P N L O Q P R F S T J I U I H K Q L N O V N L O Q P! " # $ % & ' ( & ) * +, $ % - $ + &. /, 0 %, ( $ 1 1 2 % * 3 4 5 6 7 6 6 6 8 9 $ : ; ' % ?

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Navn. Telefon. -adresse. Øvrige (frivillige arbejder)

Navn. Telefon.  -adresse. Øvrige (frivillige arbejder) À D E F G H I J I H K L M N O P N L O Q P R F S T J I U I H K Q L N O V N L O Q P! " # $ % & ' ( & ) * +, $ % - $ + &. /, 0 %, ( $ 1 1 2 % * 3 4 5 6 7 6 6 6 8 9 $ : ; ' % ? 0

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

Navn. -adresse. Øvrige (frivillige arbejder)

Navn.  -adresse. Øvrige (frivillige arbejder) q D E F G H I J I H K L M N O P N P O L Q R F S T J I U I H K P V N O P N P O L Q! " # $ % & ' ( & ) * +, $ % - $ + &. /, 0 %, ( $ 1 1 2 % * 3 4 5 6 7 6 6 6 8 9 $ : ; ' % ? 0

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Handlemuligheder, når familier med udsatte børn ikke vil samarbejde med kommunen Udgivet af: Socialministeriet

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2001-2013 Med separate opgørelser for kommuner og politikredse JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2014 ISSN 2245-8441 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune Team Holmegaard Juli 2012 Næstved Kommune Tværfagligt team i lokalområderne Næstved Kommune har besluttet at etablere et tværfagligt team i alle lokalområderne. Alle team består af: Dagtilbud Repræsenteret

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Truede børn. Hvad gør jeg? Børn og Unge

Truede børn. Hvad gør jeg? Børn og Unge Truede børn Hvad gør jeg? Børn og Unge November 2013 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvem skal handle?... 4 Hvad skal jeg reagere på?... 5 Hvad gør jeg?... 6 Opmærksomhedsfasen... 6 Bekymringsfasen...

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning.

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. 1 Januar 2011 Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. Børn og Unge vil gerne præcisere, at hvis du ved forebyggende og tværfagligt

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

IT-arkitektur. IT-arkitektur Arkitektur på forskellige niveauer. Efter denne lektion skal du:

IT-arkitektur. IT-arkitektur Arkitektur på forskellige niveauer. Efter denne lektion skal du: IT-arkitektur IT-arkitektur Arkitektur på forskellige niveauer Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kunne gøre rede for de centrale elementer der kan indgå i en IT-arkitektur Kunne gøre rede for IT-arkitektur

Læs mere

Tidlig indsats og samarbejde. mellem daginstitutioner/dagplejen og Sundhedsplejen

Tidlig indsats og samarbejde. mellem daginstitutioner/dagplejen og Sundhedsplejen Tidlig indsats og samarbejde mellem daginstitutioner/dagplejen og Sundhedsplejen 2 Denne folder beskriver vigtigheden i samarbejdet mellem dagtilbud og Sundhedsplejen i forbindelse med opstart af børn

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

2013. ²Ö Ñ μ μ É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ É ² μ μ³ μ μ² Ö μ μ - μ μ Ô± Éμ ÊÉ ² Í C ³ ² É μ- ³³Ò É Ö Ò² ÒÐ Î ³Ò³ μ Ò- É Ö³ μ Ì Ë Ì ÖÉ ²Ó μ É Ï μ ³ Ê- μ μ μ ÊÎ μ μ Í É. Î É μ É, μ É ÊÉ ÊÏ É ²Ó Ò μ É Ï Ì - μ ÒÌ Ê É μ

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen Truede børn i Aalborg Kommune - om pligt til at underrette og udtale sig til Social- og Sundhedsforvaltningen - om at udveksle oplysninger i tværfagligt samarbejde Pjece til skoler og DUS-ordninger Udgivet

Læs mere

Roskildemodellen Samarbejde

Roskildemodellen Samarbejde Roskildemodellen Samarbejde Samarbejdet med forældrene Hvis du ser tegn på mistrivsel hos et barn/ung, eller du ser tegn hos forældrene, der vækker bekymring, skal du på et tidligt tidspunkt inddrage forældrene

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til samarbejdsmodellen Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor udsatte

Læs mere

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole 1 Den professionelle bekymring på Lyne Friskole November 2015 Lovgrundlag Dette er lovgrundlaget, der skal sikre, at der tages hånd om børn og unge, der har behov for særlig støtte Underretningspligt Underretningspligt

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET :00. Mødelokale H6 på regionsgården. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET :00. Mødelokale H6 på regionsgården. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 26-02-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale H6 på regionsgården MEDLEMMER Flemming Pless Susanne Due Kristensen Pia Illum Mette Abildgaard Niels

Læs mere

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk PÅ TVÆRS Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet www.albertslund.dk FORORD Det tværfaglige arbejde har en vigtig betydning i et barns liv. Særligt omkring de udsatte børn og unge

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Sådan gør du Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp 2 1. Tavshedspligt s. 3 2. Sådan arbejder vi med barnet eller den unge og familien s. 6 3. Sådan søger

Læs mere

Ó³ Ÿ , º 5(189) Ä1021 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. ² ± μ,.. μ Í, ƒ. ˆ. Šμ μ,.. Šμ ÊÌ,.. μ μ,. ˆ. μ μ 1, ƒ.. Ê ±μ,.. Íμ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 5(189) Ä1021 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. ² ± μ,.. μ Í, ƒ. ˆ. Šμ μ,.. Šμ ÊÌ,.. μ μ,. ˆ. μ μ 1, ƒ.. Ê ±μ,.. Íμ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2014.. 11, º 5(189).. 1016Ä1021 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ Š œ Œ Ÿ ˆ ˆŠ ˆ Š ˆ.. ² ± μ,.. μ Í, ƒ. ˆ. Šμ μ,.. Šμ ÊÌ,.. μ μ,. ˆ. μ μ 1, ƒ.. Ê ±μ,.. Íμ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ μ μé μ Ò μ±μ μ²óé μ ² ÉËμ ³Ò ÉμÎ ±

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Ditte Jessing (DJ)

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Ditte Jessing (DJ) AARHUS UNIVERSITET ARTS LSU-møde i ACA den 11. marts 2016 Kl. 10:30-12:00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdru lokale A011 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand

Læs mere

Velkommen til 1. kursusdag. At være plejefamilie

Velkommen til 1. kursusdag. At være plejefamilie Velkommen til 1. kursusdag At være plejefamilie 08.30 09.15 Velkomst, præsentation af kurset, etik og spilleregler, præsentationsrunde 09.15 10.15 Forventningsafstemning 10.15 10.30 Pause 10.30 10.45 Logbog

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 781Ä787 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ê ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 781Ä787 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ê ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 781Ä787 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ˆ Šˆ Ä Š Š NICA.. Ê ±μ,.. Œ Ì ²μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê É ÉÓ É ² ±μ Í Í Ö ± ² É μ É μ ± Ê É Ä Ê±²μÉ μ Ê ±μ É ²Ó μ μ ±μ³ ² ± NICA, ÉÒ ³μ μ Ñ Ò³ É ÉÊÉμ³

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boliger i Teglværksgade.

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boliger i Teglværksgade. Lokalplan 010900003 ørkær, Esbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 139. Boliger i Teglværksgade. September 201 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Handleguide til arbejdet med udsatte børn og unge. Web udgave. Familie og Forebyggelse

Handleguide til arbejdet med udsatte børn og unge. Web udgave. Familie og Forebyggelse Handleguide til arbejdet med udsatte børn og unge Familie og Forebyggelse 2 Indhold Forord...5 Socialt udsatte børn...6 Baggrundsviden...6 Signaler og tegn...7 Handleveje...10 Den vanskelige samtale med

Læs mere

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune Til: Fra: Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Dato: 12. oktober 2012 Overgrebspakken Socialministeriet

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

Underretningsguide for børn og unge. Skole og Familie - Okt. 2013

Underretningsguide for børn og unge. Skole og Familie - Okt. 2013 Underretningsguide for børn og unge Skole og Familie - Okt. 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvornår skal du underrette?... 3 Foretag underretningen i tide... 4 6 gyldne råd om underretningspligt...

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. signal bekymring ansvar handling

INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. signal bekymring ansvar handling INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV signal bekymring ansvar handling 1 Indhold Hvad vi vi med itide? 3 Værdigrundlaget og den professionelle indsats Hvad er itide? 4 Sådan bruger du itide

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 Side 26 Side 27 Side 29 H??!

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Side 22 Side 24 Side 25 Side 27 H??! " # $ % & ' ( )

Læs mere

itide Læsevejledning:

itide Læsevejledning: itide Læsevejledning: Dette dokument indeholder det samlede materiale for den reviderede version af itide. Det betyder, at al tekst er med - også det, der i den endelige version skal være i tekstbokse.

Læs mere

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge August 2004 1 2 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem KL, Børne og Kultur Chefforeningen og en række kommunale repræsentanter

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie

Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indholdsfortegnelse. -Indledning -Rammer/metoder -Serviceloven -Tavshedspligt -Seksualitet på dagsordenen -Straffeloven -Samtykke -Overgreb/krænkelser -WHO

Læs mere

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet Vedrørende: Juridiske forhold i samarbejdet med frivillige Sagsnavn: Flagskib 1 - Aktivt medborgerskab og Frivillighed Sagsnummer: 15.00.00-A00-11-13 Skrevet af: Line Bøgelund Sand Forvaltning: Social

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Œ ŒŸ ˆ ˆ ˆŠ ˆŒ œ ƒ Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ Š ˆ ˆŠ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ Œ ƒ ˆ Š ˆ

Œ ŒŸ ˆ ˆ ˆŠ ˆŒ œ ƒ Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ Š ˆ ˆŠ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ Œ ƒ ˆ Š ˆ Ó³ Ÿ. 2017.. 14, º 1(206).. 190Ä200 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Œ ŒŸ ˆ ˆ ˆŠ ˆŒ œ ƒ Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ Š ˆ ˆŠ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ Œ ƒ ˆ Š ˆ Œ. Œ. ³ ²ÓÖ ±μ 1,.. μ μ,. Œ. μ Ö,.. Šμ É μ³,.. Œ ± μ, ƒ. ƒ. μ Ö,.. ³Îʱ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Læs mere

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt GUIDE Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Udskrevet: 2016 Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Denne guide handler om regler for tavshedspligt i det frivillige arbejde, og om hvordan I kan

Læs mere

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge August 2004 1 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem KL, Børne og Kultur Chefforeningen og en række kommunale repræsentanter

Læs mere

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE Forvisitationen rolle og ansvar Underretninger lovgivning, procedurer, den gode underretning

Læs mere

APRIL 23, tekstur, smag og mikrobiologi, <1.5% (tidligere <1.25%) Projektets hovedformål er

APRIL 23, tekstur, smag og mikrobiologi, <1.5% (tidligere <1.25%) Projektets hovedformål er APRIL, APRIL, bidrager til det forventede smagsindtryk af osten. í kontrollerer metabolismen og overlevelsen af starterkulturen, påvirker typen af sekundære mikroorganismer, som kan vokse og danne flavourkomponenter

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN - en handlevejledning for tidlig indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret Indhold Forord 4 Hvem bør kende denne handlevejledning?

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

ÇÚ Ö Ø ½ ¾ ÅÓØ Ú Ö Ò ÑÔ Ð Ø Ñ ØÓÖ ÓÖ Ú Ö Ò Ö χ 2 ¹ ÓÖ Ð Ò Ò ÃÓÒ Ò ÒØ ÖÚ Ð ÓÖ Ò Ú Ö Ò ÀÝÔÓØ Ø Ø Ú Ö Ò Ö Ì Ø Ò Ú Ö Ò Ì Ø ØÓ Ú Ö Ò Ö F ¹ ÓÖ Ð Ò Ò ÀÝÔÓØ Ø

ÇÚ Ö Ø ½ ¾ ÅÓØ Ú Ö Ò ÑÔ Ð Ø Ñ ØÓÖ ÓÖ Ú Ö Ò Ö χ 2 ¹ ÓÖ Ð Ò Ò ÃÓÒ Ò ÒØ ÖÚ Ð ÓÖ Ò Ú Ö Ò ÀÝÔÓØ Ø Ø Ú Ö Ò Ö Ì Ø Ò Ú Ö Ò Ì Ø ØÓ Ú Ö Ò Ö F ¹ ÓÖ Ð Ò Ò ÀÝÔÓØ Ø ÃÙÖ Ù ¼¾ ¼ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ Ø Ð ËØ Ø Ø ÓÖ Ð Ò Ò ÁÒ Ö Ò ÓÖ Ú Ö Ò Ö Ô µ Â Ò ÃÐÓÔÔ Ò ÓÖ Å ÐÐ Ö ÌÍ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ý Ò Ò ¼ ¹ ÖÙÑ ¾½ ÒÑ Ö Ì Ò ÍÒ Ú Ö Ø Ø ¾ ¼¼ ÄÝÒ Ý ÒÑ Ö ¹Ñ Ð Ñ ÑѺ ØÙº Â Ò Ãº Å ÐÐ Ö Ñ ÑѺ ØÙº µ ÁÒØÖÓ Ù

Læs mere

HANDLEGUIDE. - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge

HANDLEGUIDE. - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge HANDLEGUIDE - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge En guide til medarbejdere og ledere med klare anvisninger på handling, kompetence og kommandoveje KØGE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen

Læs mere

Børn og unges rettigheder i sundhedsregi

Børn og unges rettigheder i sundhedsregi Børn og unges rettigheder i sundhedsregi På det uformelle plan Set, hørt og forstået På det formelle plan Danmark tilsluttede sig FN s Børnekonvention i 1991 Hav øje for mangfoldigheden i familiemønstre

Læs mere

ÇÚ Ö Ø ½ ¾ ÀÝÔÓØ Ø Ø ¹ Ò Ö Ô Ø Ø ÓÒ ÀÝÔÓØ Ø Ø Ó ÓÒ Ò ÒØ ÖÚ ÐÐ Ö ËØÝÖ Ó Ø ÔÖ Ú Ø ÖÖ Ð ÀÝÔÓØ Ø Ø ÓÖ ØÓ ÒÒ Ñ Ò Ø ÑÔ Ð ½ Ò Ö Ð ÓÖÑÙÐ Ö Ò Å Ò Ø Ú Ö Ò Å Ù Ò

ÇÚ Ö Ø ½ ¾ ÀÝÔÓØ Ø Ø ¹ Ò Ö Ô Ø Ø ÓÒ ÀÝÔÓØ Ø Ø Ó ÓÒ Ò ÒØ ÖÚ ÐÐ Ö ËØÝÖ Ó Ø ÔÖ Ú Ø ÖÖ Ð ÀÝÔÓØ Ø Ø ÓÖ ØÓ ÒÒ Ñ Ò Ø ÑÔ Ð ½ Ò Ö Ð ÓÖÑÙÐ Ö Ò Å Ò Ø Ú Ö Ò Å Ù Ò ÃÙÖ Ù ¼¾ ¼ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ Ø Ð ËØ Ø Ø ÓÖ Ð Ò Ò Ã Ô Ø Ð Ó ËØ Ø Ø ÓÖ ØÓ ÒÒ Ñ Ò Ø º ¹ º º½¹ º µ Â Ò ÃÐÓÔÔ Ò ÓÖ Å ÐÐ Ö ÌÍ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ý Ò Ò ¼ ¹ ÖÙÑ ¾½ ÒÑ Ö Ì Ò ÍÒ Ú Ö Ø Ø ¾ ¼¼ ÄÝÒ Ý ÒÑ Ö ¹Ñ Ð Ñ ÑѺ ØÙº Â Ò Ãº Å

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

deta = A = deta = a 11 deta 11 a 12 det A 12 + a 13 deta 13 deta = deta = 1(0 2) 5(0 0) + 0( 4 0) = 2 deta = a i,j deta i,j

deta = A = deta = a 11 deta 11 a 12 det A 12 + a 13 deta 13 deta = deta = 1(0 2) 5(0 0) + 0( 4 0) = 2 deta = a i,j deta i,j Ä Ò Ò ØÖ Ø ÓÖ Ñ Ò ÓÔ Ú Ö Ä Ú Ø ÓÖÑ Ð Ø Ö Ó Ì ÓÑ Â Ò Ò ÓÒØ ÒØ ½ Ø ÖÑ Ò ÒØ Ö ½º½ Í Ú Ð Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½º½ ÑÔ Ð Í Ú Ð Ò Ø ÓÖ

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere