Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894"

Transkript

1 Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, Research og renskrift: Per Hofman Hansen , 14. juni. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Forfatteren Holger Drachmann arbejder for Tiden paa et nyt Lystspil, der vil blive indleveret til det kgl. Teater i næste Sæson. 1883, 16. juli. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Brygger Jakobsen, Karlsberg, lader ifølge F. Av. for Tiden bygge et 60 Fod højt Fyrtaarn af Fakse Kalksten. I Taarnet skal anbringes elektrisk Lys, og Meningen er, at det skal oplyse Terræenet og Vejene paa Byggeriets Grund. 1883, 20. juli. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Nordby, 18. Juli. Fanø Nordsøbade. Det er allerede over en Maaned siden, at de første Bageæster ankom her til Øen [En række gæster nævnes:] Grosserer Greibe, Firma S. Øllgaard & Thorsen, Hamburg [men ikke Drachmann]. 1883, 30. juli. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis [Middelfart Avis] Holger Drachmann med Frue kom forleden med Brage fra Kjøbenhavn til Kolding og rejste videre til Fanø. Efter et Forlydende i Mdf. Av. vil han, efter et kortere Ophold her, tage til Fænø i Lillebælt, for her at søge Ro og Lindring for sine Lidelser , 9. maj. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Badevæsenet paa Fanø. [Stor reportage fra badet og hotellerne]. 1892, 9. maj. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Fanø Nordsøbad. Efter hvad vi erfarer, vil Indvielsen af Fanø Nordsøbad finde Sted den 12. Juni (ikke som andet Steds meddelt den 12. Maj). 1892, 9. maj. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Musikken ved Kurhuset vil blive besørget af et Orkester paa 16 mand, med hvilket der er sluttet Akkord for hele Sæsonen. Efter hvad vi erfarer, er der for den kommende Sæson antaget et Haderslevorkester med Direktør Schmidt i Spidsen. En Musikpavillon skal opføres vest for Kurhuset ud mod Havet. 1892, 9. maj. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Flere nye Villaer omkring Kurhuset ville blive paabegyndte i den nærmeste Fremtid. [.] 1

2 1892, 22. maj [Politiken] Den østrigske Bankier, Sigismund Weisz, Gründer af det nye Fanø Nordsøbad, opholder sig i disse Dage her i Byen for at træffe forskellige Arrangementer angaaende Badestedet, der aabner sin Sæson i Løbet af faa Uger. 1892, 25. maj. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Fanø Nordsøbad. Den østrigske Bankier, Sigismund Weisz, Grunder af det ny Fanø Nordsøbad, opholder sig Ifølge Pol. i disse Dage i København for at træffe forskellige Arrangementer angaaende Badestedet, der aabner sin Sæson i Løbet af faa Uger. 1892, 30. maj. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Kurhusets Indvielse maa Ifølge de af Direktionen udsendte prospekter antages at skulle foregaa den 22. Juni. Kursalen bliver i den Anledning festlig dekoreret med Grønt og Flag. Efter hvad vi erfarer, vil der i de to vestligste Hjørner af Salen blive anbragt to store trappeformige Terrasser med levende Planter og Buster af det danske Kongepar. En stor Mængde Honoratiores saavel danske som tyske ville blive inviterede til at deltage i Festligheden, hvis Glanspunkt bliver den store Middag i Kursalen. 1892, 29. juni. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø [Hotel ved Badevejen]. Andragenet om Bevilling til at drive et Hotel, der agtes opført ved Badevejen paa den inderste Klitrække, og som blev anbefalet af Sogneraadet, skal efter Forlydende være sendt tilbage fra Amtet til Raadets yderligere Motivering [ ] 1892, 29. juni. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Kurorkestret vil, som det ses af omstaaende Annonce paa Søndag give en større Koncert i Kursalen [ ] 1892, 2. juli. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Badegjæsterne begynder nu saa smaat at komme [ ] I Overensstemmelse hermed er Tilstrømningen til Sønderho livligere end ellers. [ ] Sønderho møder allerede med Navne som Exner og Carit Etlar. 1892, 2. juli. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø [Annonce] Motorbaaden Fanø Nordsøbad kan efter Forudbestilling faas til Leje paa følgende Vilkaar [ ] Skallingen, Hjerting, Ribe, Varde [ ] 1892, 5. juli. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Extratog til og fra Esbjerg. For at lette Trafiken til det nye Fanø Nordsøbad er der i Juli og August Maaneder bleven etableret daglige Extratog i Tilslutning til Iltogene fra Hamborg, saa at Turen til og fra Esbjerg tilbagelægges paa ca. 3 Timer kortere Tid end tidligere. [ ] 1892, 5. juli. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Badegjæster ankomme nu næsten med hvert Tog, navnlig til Kurhotellet. [ ] 2

3 1892, 5. juli. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Fanø Nordsøbad. Blandt de Bygninger, der [ ] staa først paa Listen [ ] er: En Direktionsbygning, Strohbachs Strandhotel, En Varmbadeanstalt, Gertz & Kettelsen & Co.s Logihus, Aug. Carlsons Gewächshaus og Bolig, Greve Raben-Levetzaus Landsted, Puttfarcken & Jandas Logihus, Hr. Fischer & Sohns Vinstue og Puttfarcken & Jandas Landslot, der allerede er paabegyndt. Afbildninger og Beskrivelser af flere af disse Bygninger have været optagne i Architektonische Rundschau. 1892, 8. juli. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Om Kurhotellet paa Fanø skriver Skanderb. A. Av. : Badehoteller er yderst elegant indrettet [ en større artikel også om Fanø og befolkningen]. 1892, 8. juli. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Bygningerne ved Fanø Nordsøbad [ ] skulle efter Bestemmelsen være færdige til at tage i Brug til næste Sæson. 1892, 8. juli. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Hr. Gentzens Byggegrunde, der først overtoges af Hr. Bankier Weisz, ere for nylig atter afhændede af denne. Efterspørgslen om Byggepladser ved Kurstedet er i det hele fremdeles ret livlig. 1892, 8. juli, Sønderho.. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Badegjæster i Sønderho. Det lader til, at Antallet af Badegæster her i Byen i Sommer vil i det mindste blive dobbelt saa stort som tidligere, i det over et halvt Hundrede baade fra Hamborg og indelands fra have sikret sig Bopæl her. Grunden hertil er let at indse, da den Prissætning, som er indtraadt i Nordby [ ] 1892, 12. juli. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Ankomne Rejsende. Hotel Spangsberg. den 10. Juli: Kaptejn Gould med Frue, London [m.fl.] 1892, 12. juli. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Koncerterne i Kursalen ville [ ] blive fortsatte hver Torsdag [ ] 1892, 13. juli. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Kjøreplan fra Havnen til Kurhotellet [Annonce]. 1892, 13. juli. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø [Annonce:] Til Badesaisonen anbefales private Leiligheder ligesom ogsaa Pensionater. Anvises af Rødgaard Jessen. 1892, 13. juli. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Bekjendtgørelse. Færgedampbaaden mellem Esbjerg og Fanø i Anledning af de etablerede Extratog mellem Hamborg og Esbjerg [ ] 3

4 1892, 15. juli. Fanø Avis. Folkeblad og Adresseavis for Fanø Holger Drachmann, som for Tiden opholder sig her i Landet, men snart vender tilbage til sit Atelier i Hamborg, tager til Efteraaret med et af de store tyske Amerikaskibe for at male høj Sø. Rimeligvis benytter Drachmann saa Lejligheden til med det samme at foretage en Rejse gennem Amerika , 25. september. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Koncerten, som Kurhotellet fra Fanø gav i Lørdags Aftes i Esbjerg Musik- og Sangforening havde ikke paa langt nær vundet den Tilslutning, som man maatte have ventet, og som de udmærkede Præstationer fortjente. [ ] 1893, 26. september. Nordby:. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Hs. Excellence Kultusminister Goos og Departementschef Asmussen foretog i Gaar Formiddags en Kjøretur til Stranden, hvor de bl.a. besaa Kurhuset. Derefter returnerede de her til Byen og aflagde et kort Besøg i Realskolen, hvor de hørte Undervisningen og eftersaa Skolebygningen. Ministeren lod til at være Tilfreds med begge Dele. 1893, 30. september. Nordby. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Fanø Nordsøbad. I næste Maaned vil der i nærværende Blad blive optaget en Del Artikler om ovennævnte Aktieselskab og Skildringer af Badevæsenets Udvikling her paa Øen. 1893, 30. september. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Badesæsonen paa Fanø kan nu betegnes som sluttet for i Aar, og man begynder nu saa smaat at indrette sig for Vinteren. Den almindelige Mening er, at Badesæsonen har været jævn god, særlig for Fanø Nordsøbad. Af Lystrejsende (Turister) har Besøget været godt, saa Færgeriet derved har haft en betydelig Indtægt. 1893, 30. september. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Fartplan for Dampbaadene mellem Esbjerg og Fanø [Annonce]. 1893, 5. oktober. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Fanø Nordsøbad har nu afsluttet Sæsonen for i Aar. Besøget har været ret betydeligt og Resultatetskal efter Omstændighederne være tilfredsstillende. For Strandhotellets Vedkommende er der i Tirsdags afholdt Generalforsamling. Omsætningen har efter Forlydende været hen imod Kr. Regnskabet viser Overskud, men dets Størrelse kendes endnu ikke. Opførelsen af Hotel Kongen af Danmark skrider rask fremad. Det formenes at kunne være under Tag inden denne Maaneds Udgang. Strandhotellets ene Fløj vil ad Aare blive forlænget for at skaffe Plads til en meget rummelig Spisesal. 1893, 5. oktober. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Digteren Holger Drachmann gæster i denne Tid Fanø. Han har taget Ophold paa Hotel Nordby. 4

5 1893, 5. oktober. Nordby. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Holger Drachmann opholder sig for Tiden her paa Fanø. 1893, 5. oktober. Nordby. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Fanø Nordsøbad. Endskjønt det maa indrømmes, at der i de sidste Par aar er udført et betydeligt Arbejde ved Fanø Nordsøbad baade med Hensyn til Opførelsen af de nye Bygninger, Anlæg af Veje m.m., saa kan det dog ikke nægtes, at der er en Del endnu at udføre, før det kan siges, at alt er, som det skal være. [En længere redegørelse følger]. 1893, 6. oktober [Esbjerg Folkeblad. Tage Sørensens håndnotat] Digteren Holger Drachmann, der for Tiden opholder sig paa Fanø, besøgte forleden Esbjerg og boede paa Hotel Spangsberg. Muligvis holder Digteren en Oplæsning her i Byen, før han tager bort fra Egnen. 1893, 9. oktober. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Holger Drachmann fylder i Dag sit 47. Aar. 1893, 10. oktober [Politiken] Fra Fanø. Digteren Holger Drachmann opholder sig for Tiden paa Fanø Vesterhavsbad, hvor han tager Skitser til Søbilleder. Fanøbadet har netop sluttet sin anden Sæson. I alt har Badet i Sommerens Løb været besøgt af 1300 Badegæster, hvoriblandt 3 kongelige Højheder, nemlig Landgreven af Hessen, Hertugen af Orleans og Greven af Paris. 1893, 11. oktober. Nordby. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Fanø Nordsøbad. I indeværende Aars Sæson, der er den anden, efter at Badet er blevet overdraget til Aktieselskabet Fanø Nordsøbad, besøgtes Badeetablissementet af ca Gjæster, heri ikke medregnet det store Antal Lystrejsende, der i Sommerens Løb har gjæstet Badestedet. Blandt Gjæsterne var Deres kongelige Højheder Landgreven af Hessen, Greven af Paris og dennes Søn, Hertugen af Orleans. Efter Sæsonens Slutning ved Udgangen af September Maaned ankom Forfatteren, Marinemaler Holger Drachmann, der agter at opholde sig her paa Øen i længere Tid for at gjøre Studier og udføre Skitser til Landskabsbilleder. 1893, 12. oktober. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Fanø Nordsøbad. Salget af Byggegrunde gaar i denne Tid særdeles flinkt. Der sælges Parceller paa 3 a 4000! Meters Areal til en Pris af mellem 30 og Rigsmark, altsaa til 1 a 2 Kr. pr.! Alen. Den gængse Pris for Øjeblikket synes at være 40 Pf. pr.! Fod tysk Maal. I Dag ankommer hertil et større Selskab af højtstaaende Personer fra Hamborg, Wien og Berlin. Der er i den Anledning rekvireret en Kok og Kellner fra Hotel d Angleterre til Kurhuset. Etablissementet har i aar været besøgt af henved 1300 Gæster, hvoriblandt Landgreven af Hessen, Greven af Paris, Hertugen af Orleans og flere fyrstelige Personer. Selskabets Levedygtighed og Udsigt til en sikker og god Fremtid synes for Øjeblikket større end nogen Sinde før. 5

6 1893, 16. oktober. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Fanø Nordsøbad. Det forlyder, at en af de i disse Dage solgte Parceller er bestemt til Anlæget af en international Sportsklub i Lighed med, hvad der findes ved enkelte store Badesteder, f. Eks. Brighton i England. Det er en anset Berlinersports- og Pengemand, der omgaas med denne Plan. Opførelsen af de fornødne Bygningercantages at skulle paabegyndes hurtigst muligt , 31. marts. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Hotelsalg. Badehotellet Nordby her i Byen, der i en lang Række af Aar har været søgt af et stort Antal Badegjæster, er i disse Dage af den hidtilværende Ejer, Hr. A.R. Ankersen, solgt til Forpagteren af Hotel Færgegaarden her i Byen, Hr. M.H. Christensen, for Kroner. Kjøberen overtager Hotellet til Efteraaret. 1894, 6. april. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Nordby, d. 4. April. Fanø Nordsøbad. Efter sikkert Forlydende er Dr. Benediktsen af Kjøbenhavn i den forestaaende Badesæson antaget som Badelæge og Masseur ved Fanø Nordsøbad. Dr. Benediktsen, der er Leder af en stor Klinik i Kjøbenhavn, skal som Masseur være en berømt Specialist. 1894, 7. april [Politiken] [Holger Drachmanns digt April-Symfoni bringes på forsiden. På side 2 bringes en artikel om planlægningen af den store Benefice-forestilling for Drachmann]. Det hedder bl.a.: Det er ingen Skam for Drachmann, at han trænger til Penge. Skønt han agtes og beundres som Danmarks største nulevende Digter, tjener han ikke mange Penge paa sine Bøger. Og opnaar han med Der var engang den største Kassesukses, noget dansk Skuespil har haft, er det ikke ham, men det kgl. Teater, der faar Profiten. [ ] Nu har Drachmann i det sidste Aar ikke været rask, og, efter at have fuldtendt sit nye Melodrama Völund, er han saa overnervøs, at Lægerne har paabudt ham et par Maaneders Rekreationsophold i Norge. 1894, 9. april. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Fanø Nordsøbad. Massagelæge paa Frederiksberg, Olav Benedictsen, er for den kommende Sæson bleven engageret til Fanø Nordsøbad som Badelæge med Massage og Sygegymnastik som Specialitet. 1894, 9. april. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Fartplan for Dampbaadene mellem Esbjerg og Fanø [Annonce]. 1894, 9. april. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Holger Drachmann ligger for Tiden syg i Hamborg, men skal for at hvile ud og blive helbredet tilbringe en Tid i Norge. Som de fleste andre Kunstnere har han det imidlertid smaat med Pengene, og en Kreds af Kunstnere i København har derfor sat sig i Spidsen for en musikalsk Matiné, der afholdes i Morgen Aften og hvis Indtægt tilfalder den syge Digter. 6

7 1894, 12. april [Politiken] Holger Drachmanns Rekreationsrejse. Drachmann tager først Ophold nogle Uger paa Fanø. Derfra gaar han til Højfjælds i Norge. 1894, 13. april. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Holger Drachmann vil if. Polit. tage Ophold paa Fanø i nogle Uger forinden han rejser til Norge. 1894, 14. april. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Holger Drachmann vil ifl. Polt. tilbringe nogle Uger paa Fanø; derfra gaar han til Højfjælds i Norge. 1894, 26. april. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Holger Drachmann er nu rejst fra Hamburg og er ankommen til Fanø, hvor han bor paa Hotel Nordby. 1894, 28. april. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Holger Drachmann, som for et Par Dage siden ankom fra Hamborg og tog over til Fanø, skal denne Gang have i Sinde at blive her i længere Tid. Hr. Drachmann bor paa Hotel Nordby. 1894, 30. april. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Fanø Nordsøbad. Det smukke og milde Foraarsvejr er meget heldigt for Arbejdet ude ved Badestedet, hvor den travle Virksomhed tager til Dag for Dag. [Herefter følger omtaler af Kellers Hotel, Hotel Kongen af Danmark, i klitterne beplantes, så det hele får et nymodens udseende ]. 1894, 11. maj. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Et trekantet Hotel. [Større reportage om og fra det nye hotel] Kongen af Danmark. 1894, 11. maj. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Fanø Nordsøbad. Man er i denne Uge i travl Virksomhed saavel i Hotellerne som i Villaerne ude ved Stranden for at blive færdig til at modtage de forventede Pinsegjæster. Bliver Vejret godt, vil der sikkert komme mange; alene fra Hamburg, fortælles der, kan der ventes ca. 75 Lystrejsende, til hvilke der skal være bestilt Extratog. 1894, 12. maj. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Det nye danske Badehotel paa Fanø. Til flere Blade skrives: Vi begaar næppe nogen Indiskretion, naar vi fortæller, at Hs. Maj. Kongen under Jubilæumshøjtidelighederne i Fjor i Esbjerg med levende Interesse paahørte, hvad indflydelsesrige Mænd i Esbjerg fortalte Majestæten om Dannelsen af et Aktieselskab, der agtede at opføre et stort, moderne, dansk Badehotel paa Fanø, umiddelbart ved siden af det der anlagte tyske Badehotel Fanø Nordsøbad, og da Bestyrelsen for det nu omtrent færdige Etablissement i Vinter fik Audiens hos Kongen for at opnaa dennes Tilladelse til at maatte kalde det ny Hotel Kongen af Danmark, var det Majestæten en særlig Glæde at give denne Tilladelse, ja, det fortælles endog, at Kongen skal have givet Tilsagn om ved Lejlighed at bese det Etablissement, der nu har faaet hans Navn. 7

8 Hvorom alting er, nærmer det ny Hotel sig Fuldendelsen og vil den 15. Juni aabne sine Porte for en forhaabentlig overvældende Strøm af Badegæster. Det er en stor, monumental Bygning, opført af røde Mursten og med 2 højtknejsende Taarne [længere fortsættelse ] 1894, 12. maj. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Fanø Nordsøbad. I Aften ankommer et større Selskab af Udlændinge for at bese Badet. De har bestilt Ekstratog fra Lunderskov og medfører eget Musikkorps. 1894, 15. maj. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Pinsebesøget på Fanø var usædvanligt stort i Aar. De smaa flagsmykkede Færgedampere var ved hver Overfart stuvende fulde af Passagerer. Det regnede lidt eter Middag Pinsedag, men Solen splittede hurtig Uvejrsskyerne, og mens Tordenen hørtes i det fjærne inde over Fastlandet, rullede Vogn efter Vogn med glade Gjæster hen over Nordbys tippede Brolægning og videre ud mod Havet. Fanø var i straalende Sommerskrud. De velholdte Haver i Nordby prangede med udsprungne Syrener bag de lave grønt- eller hvidmalede Stakitter. Og Havet laa derude i rolig Majestæt, mens Solstraalerne hoppede som Guldnaale paa den dybblaa, let krusede Overflade. Efterhaanden blev det helt broget paa Strandbredden. Der var Folk fra Fanø, Bønderpiger og Koner i Fanikedragt, Folk fra Esbjerg og Omegn og Folk med kjendte Navne. Vi nævner Georg Brandes og Peter Nansen, som var i Besøg hos Drachmann. Endvidere var et større Selskab af Udlændinge paa Besøg paa Kurhuset. De ankom med Extratog Lørdag Aften og medførte eget Musikkorps. Pinsedags Eftermiddag aflagde de pr. Vogn et Besøg i Sønderho. Blandt disse Fremmede nævner vi Medlem af Hamburger Nachrichten s Redaktion, Hr. Walsie og kejserl. Geheimeraad Scheibler fra Stettin. Hvis man kan tage Varsler af Pinsebesøget, bliver det en rig Sommer for det opblomstrende Badevæsen paa Fanø. 1894, 20. maj [Politiken] Georg Brandes rejsebrev fra Fanø Nordsø-Bad bringes i Politiken , 22. maj. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende (Indsendt). Fanø Nordsøbad. I dette Blads Nr. 108 [se artiklen 12. maj] findes en Artikel til Anbefaling af det nu snart færdige Hotel Kongen af Danmark, der i flere Henseender er misvisende, og som man derfor tilader sig at berigtige. Hotel Kongen af Danmark fremstilles som det danske Hotel i Modsætning til det tyske Hotel, hvorved vel menes Kurhuset, og Forfatteren synes at antage, at disse to konkurrere med hinanden; ja, det ser næsten ud til, som om han troer, at Badeselskabets Bestyrelse ser surt til, at hotel Kongen af Danmark er bleven bygget. Det rigtige Forhold er dette, at Kurhotellet er et Led i Etablissementet, og Hotellernes andre Led, alle lige nødvendige. Kurhuset skulde her som ved andre Badesteder være det almindelige Samlingssted for Gjæsterne, hvor der bydes dem Underholdning af forskellig Art, og saa har det nogle Gjæsteværelser, især beregnede paa Modtagelsen af de Gjæster, der ikke paa anden Maade har sørget for Logis. Men det er saa langtfra, at der er nogen Rivalisering mellem Kurhuset og Hotellerne, at Bestyrelsen tværtimod ønsker disse saa mange Gjæster som muligt, og ser intet hellere, end at der maa komme flere og flere Hoteller, og at disse alle maa blive gode og rentable Foretagender. 8

9 Og det er saa naturligt,at Bestyrelsen maa gjøre dette, thi jo flere Gjæster, der kunne faa Plads, jo flere kan man antage der kommer, og jo bedre Gjæsterne bliver betjente, jo større Udsigt er der til, at Fanø Nordsøbad kan naa det Maal, det har sat sig: at blive et internationalt Mønster- Badeetablissement ved Vesterhavet. [Underskrevet] x. 1894, 30. maj. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Da Korvetten Dagmar anduvede Fanø Nordsøbad. 29. Maj, Frokosttid, [Digt af Holger Drachmann bragt på avisens forside:] Jeg tør vel regne til Etaten mig, skøndt ej jeg bærer Skulderdistinktioner ; af Søen lærte jeg de første Toner, den bar mig bort til fjærne lyse Zoner, saa tidt som Hjemmets Graahed trykked mig; den præked mig sin sunde Ligevægt, hver Gang jeg havde stejlet altfor Kækt; thi om end Bølgen stundom staar paa Ho det, saa gi r den altid Koldtvandsdouch i Blodet. Men fremfor alt har Søen bragt mig sammen med Mændene, som stadig pløjer den, hvis Liv et 1 et, om Bølgen rejser Kammen, hvad eller naar den sindig løjer hen; de Mænd, hvadenten de bær Distinktioner hvad eller nøjes med en Ankerknap, de bar ved Daaben mine første Toner, de styrked mine Digter-Intentioner og salted mig var Tiden fersk og slap. Nuvel, det gik vel dem, som det er gaaet den Digter, der ved Havets Flagdug svor: igennem Romantik de havde faaet Indvielsen til Søens Liv ombord; P.P 2. og Maryat 3 og mange flere, som skrev om Søen mange stærke Bind, 1 Mon en trykfejl for er, så der kan stå: hvis Liv er ét, om Bølgen rejser Kammen, 2P.P.: Pseudonym for den danske romanforfatter Theodor Vilhelm Rumohr ( ), der under mærket P.P. i 1842 udgav romanen Peter Tordenskjold. Se: mohr. P.P. er af Erna Juel- Hansens Holger Drachmann som dreng (1906). s. 11 omtalt som en af de romanforfattere, som blev løst højt for Drachmann. 3 Marryat: Frederick Marryat ( ), britisk forfatter og og orlogskaptajn under Napoleonskrigene. Kendt for sine romaner Peter Simple, Nybyggerne i Canada, Den flyvede hollænder og Børnene i Nyskoven. de tændte Blusset paa den Unges Kind, og drev ham paa de vaade Veje ind, hin Vej til Ros og Magt og meget mere; Den Vej har ikke hver Befarer bragt saa vidt som Maryat han profetered af Sømagt blev vi kun en femte Magt, og hvem har ej paa Ros en resigneret? men brast end Illusioner for os alle, og bliver vi ikke alle Admiral, maa mange sig med Hr. Kaptejn gefalle en Ting er sikker: Blusset paa vor Kind, det bær vi over Aldersgrænsen ind! Thi det blev tændt igjennem Slægters Følge fra Landets Hedenold dybt i vort Sind, og det blev brændt af Saltets stærke Bølge i Mandens Museklvæv og Nerver ind: det blev den Nerve selv, som holder sammen trods al Erfarings aber eller jamen paa Romantiken fra de unge Dage den Romantik, der bliver støt tilbage, naar Tordenskjolds Pistol og Entrehage maa gaa al Kjødets Gang med Hr. P.P. En Skaal da for den Stand, som vogter Mindet om vore Minder fra den store Tid; Skaal for de Mænd, som hævder Sømandssindet i Fredens Aften som i Dagens Strid, Skaal for Kaptejnen paa hans Fragtskibs Bro, Skaal for hver Nr. 1 og Nr. 2, og Skaal for Kommandøren her ved Bordet, ham rækker jeg, som Søens Sanger Ordet frisk som det flød ved Fanø Nordsøbad. 9

10 1894, 30. maj. Esbjerg. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Dagmar s Farvel. Ved den Frokost, som Direktionen for Fanø Nordsøbad i Gaar Formiddags gav paa Kurhuset, fremsagde Holger Drachmann omstaaende improviserede Digt. Digteren har her fundet et tro Udtryk for den Stemning, som har været raadende i de nu afsluttede Festdage. Det er ikke en Fest for krigere, vi har fejret, men en Fest for selve Søen og for de Mænd, som pløjer den, en Fest for Sømandssindet, for Humøret, for det ligefremme, det trohjærtige, som er den danske Sømands tiltalende Kjendemærker, hvad enten man møder ham paa en Fragtskibs -Bro eller paa Dækket af en Korvet. I det mest straalende Sommervejr lagde Færgedamperen med de indbudte Gjæster til ved Kadetkorvetten. Under Solsejlet paa Skibets Agterdæk præsenterede sig en Balsal saa Ejendommelig og smuk, som nogen kunde ønske sig den. Solsejlet var indvendig beklædt med Flag, mens Tovværk og Master der inde under var omvunden med Majløv og Blomster. Faa Minuter efter, at Gjæsterne var komne om Bord og de første Hilsener udvexlede, stilledes op til Dans med Kommandør Bardenfleth og Fru Stiftamtmandinde Ahnfeldt i Spidsen. Det Liv, der nu udfoldede sig i Løbet af en tre-fire Timer, vil vi ikke forsøge at skildre. Man maa være søfarende Nation for at kunne fremtrylle en saadan Fest, bemærkede Drachmann, og føjede til: Det skulde en tysk Officer bare have haft Lejlighed til at se. Under Pavserne serveredes Is, Madeira og Champagne, og i Officerernes og Kadetternes Messer var der dækket koldt Bord, hvor Selskabet bespistes i saa store Hold, som kunde rummes paa en Gang der nede. Her blev der holdt en Mængde korte Bordtaler for Kommandør Bardenfleth, Officererne, Kadetterne, Damerne og for Fanø Nordsøbad. Officererne var utrættelige i Lovtaler over Fanø Strand med den rolige grønligt blinkende Havflade, den hvide, faste Strandbred og Klitrækken, alt sammen overgydt af Sommersolens varmende Lys saaledes som den havde præsenteret sig for dem under en Kjøretur om Formiddagen. Endvidere blev der talt for Skibsfarten fra Fanø og Esbjerg, for tilstedeværende Skibsrhedere osv. osv. Kl. 6 forlod Gjæsterne Skibet, der skulde gjøres klar til Afsejling allerede i Aftes, for at Ankeet kunde lettes allerede i Morges tidlig. Under jublende Hurraraab og en Viften som aldrig syntes at skulle faa Ende gled Baaden bort, mens Korvettens Kadetter og Matroser mandede Ræer.Færgedamperen gik til Esbjerg,og den lille Motorbaad gil til Nordby med Fanøboerne og et mindre Selskab fra Esjerg som vilde følge Fanøboerne hjem. Farten fra Nordby til Esbjerg blev lagt om ad Korvetten. Kadetterne, som nu var i Arbejdstøj, kom atter frem paa Bomme og Bougspryd. Ogsaa Chefen viste sig og modtog endnu et Leve og det sidste: Lykke paa Rejsen! Ogsaa Holger Drachmann, Havets Sanger, fik sit Hurra. Hans Kæmpeskikkelse saas i Agterstavnen ivrigt vinkende indtil alle Enkeltheder tilsidst udviskedes. Dagens Fest var endt, og mange mente at det var den smukkeste, de havde oplevet. 1894, 30. maj. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende [Korvetten Dagmar forlader Esbjerg]. I Morges Kl. 6 lettede Dagmar og er nu paa Vej til Spanien. 10

11 1894, 31. maj. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Holger Drachmann fulgte i Gaar Morges Korvetten Dagmar paa Vej og tog en Skitse af Skibet i det Øjeblik, da det gik over Barren. Maskinen blev her standset og alle Sejl sat, hvorefter Skitsen blev taget fra Lodskutterens Jolle medens selve Lodskutteren samt nogle Fiskefartøjer hist og her i Søen udenfor grupperer sig omkring Korvetten paa den tagne Skitse. 1984, 3. juni [Politiken] Fanø Nordsøbad [Annonce] Smukeste Ø ved Nordsøen. Herlig Strand. Kaftige Bølgeslag. Komfortable Hoteller. Sundt og mildt Klima. Intet andet Nordsøbad har saa bekvem Kommunikation med Fastlandet. Rejse fra Kjøbenhavn til Esbjerg ca. 8 ½ Time, Overfart fra Esbjerg ca. et Kvarter med elegant Salondamper. [Afsender:] Kurhotellet. Strandhotellet. Hotel Kongen af Danmark. [Underskrevet:] Badedirektionen. 1894, 15. juni [Politiken] [Drachmann i England med Koldinghus. Foredrag om nationaldragten]. Holger Drachmann foretog i forrige Uge en Englandsrejse med Damperen Koldinghus. Han er nu atter paa Fanø, men bryder en af Dagene op derfra for at rejse til Højfjælds i Norge. Inde han forlader Fanø, har han lovet at holde Foredrag for den indfødte Befolkning om Nationaldragter. Drachmann vil indprænte Fanøs Kvinder den moralsk-æstetiske Pligt, de har, at holde paa den nedarvede Nationaldragt. 1894, 15. juni. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Nordby 13. Juni: Fanø Nordsøbad aabnedes den 1. ds. Hver Dag gives der af Kurkapellet 2 store Koncerter i Kursalen eller paa Terrassen. Desuden finder der i Løbet af Sæsonen Koncerter Sted under Medvirkning af berømte Kunstnere. Fremdeles arrangeres der Reunions, Baller,Fyrværkeri, Illumination, store Festligheder, Lawn-Tennis, Væddekjørsel af Cyklister osv., alt efter foregaaende Bekjendtgjørelser. Foruden Kurhotellet anbefaler Aktirselskabet de nybyggede Hoteller Strandhotellet og Kongen af Danmark. Privatlogis findes saavel i de i umiddelbar Nærhed af Kurhotellet beliggende Villaer, som ogsaa i Nordby, der ligger ca. 20 Minutter fra Badet. Priserne retter sig efter de Fordringer, der stilles. 1894, 16. juni. Fanø Avis. Vestjydsk Tidende Holger Drachmann forlader om kort Tid Fanø og gaar til Norge. Flere større Badeetablissementer der oppe har nok sendt Indbydelse med Tilbud om frit Ophold; formodentlig gaaende ud fra den vistnok ganske rigtige Forudsætning, at en saa berømt Digter og skattet Selskabsmand maa kunne trække. Men Drachmann vil søge til Højfjælds og tilbringe Sommeren i Ensomhed. I Søndags vendte Drachmann hjem fra en Englandsrejse, som han efter Indbydelse af Kaptajn Thomsen foretog med Damperen Koldinghus i Selskab med Stiftamtmand Ahnfeldt, Dr. med. O. Bruun og Skibsbygmester Th. Dahl. Inden han forlader Fanø, agter Drachmann efter Forlydende at holde Foredrag for Fanøboerne om Nationaldragter for derigjennem at indprænte Fanøs Kvinder deres motalsk-estetiske Pligt til at holde fast ved den nedarvede Familiedragt. 11

12 Der har ogsaa faaet Rygter om, at han vilde afholde en Udstiling i Esbjerg elle Nordby af en Del af sine Søstykker, særlig Skitser fra Fanø. 1894, 18. juni. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Holger Drachmann foretog i forrige Uge en Englandsrejse med Damperen Koldinghus. Han er nu atter paa Fanø, men bryder en af Dagene op derfra for at rejse til Højfjælds i Norge. Inden han forlader Fanø, har han i F. Polit. lovet at holde Foredrag for den indfødte Befolkning om Nationaldragter. Drachmann vil indprænte Fanøs Kvinder den moralsk-æstetiske Pligt, de har, at holde paa deres nedarvede Nationaldragt. 1894, 9. juli. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Fanø. Vor Korrespondent fra Landmandsforsamlingen aflagde, efter dennes Slutning, et Besøg paa Fanø. Herfra har han sendt os følgende Brev, hvori han fortæller om sine Indtryk fra Øen. [Herefter følger en længere reportage fra Nordby, Sønderho, Fanø Nordsøbad. Artiklen er signeret S.K.] Research og renskrift: Per Hofman Hansen Jeg henviser også til min bog: Holger Drachmann på Fanø. Skildret i malerier, skitser, breve, rejsebeskrivelser, digte og samtidige dokumenter. Udgivet af Fanø Kunstmuseum, ISBN

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Omslaget til Holger Drachmanns skitsebog fra Fanø. Gave fra Tage Sørensen til Fanø

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

En fødseldagsgave fra Holger Drachmann 1894 Af Per Hofman Hansen. 4. september 2013 - perhofman@gmail.com

En fødseldagsgave fra Holger Drachmann 1894 Af Per Hofman Hansen. 4. september 2013 - perhofman@gmail.com En fødseldagsgave fra Holger Drachmann 1894 Af Per Hofman Hansen. 4. september 2013 - perhofman@gmail.com Holger Drachmann: Fanø Nordsøbad med badevogne, Villa Bellevue, Strandhotelllet, musikpavillonen

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad mange Aar har anløbet Nykøbing Havn, vil Havnefoged Jensen staa som Indbegrebet af den korrekte og hensynsfulde Embedsmand og som det udprægede Ordensmenneske, der i saa høj Grad satte sit Præg Havnens

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

En død Bogs levende Tale

En død Bogs levende Tale Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Himmelbjerget 20. August 1867 Min kjære Katrine! [sic] Min egen Tullebasse, tak for Dit Brev, har Du selv sagt til Joakim, hvad han skulde

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Blandt hedenold (Sigmunds vísa)

Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold de Nordens gjæve helte, og Sigmund var den ædle Færøersmand. :/: Af alle dem, som spændte sværd ved bælte, i kampen ingen djærvere end han. :/: 2. Ved mangt

Læs mere

Læserbrevsfejden 1899

Læserbrevsfejden 1899 Læserbrevsfejden 1899 Gennem læsebrevsfejden fra 18. februar 1899 28. juni 1899 mellem Kaptajn Peter Mærsk Møller og Skibsbygger J. Ring-Andersen kan overgangen fra den traditionelle træ- og sejlskibssejlads

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23.

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. marts 1844 Nordens Historie, støttet paa Landets og Folkets Grundtræk,

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Holger Drachmann på Fanø Dansk resumé

Holger Drachmann på Fanø Dansk resumé Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Skildret i malerier, skitser, breve, rejsebeskrivelser, digte og samtidige dokumenter. Udgivet af Fanø Kunstmuseum 2015. Mail: post@fanoekunstmuseum.dk ISBN 978-87-993729-1-1.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Hans Majestæt Urkokken

Hans Majestæt Urkokken Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Prædiken til 3. S. i Fasten

Prædiken til 3. S. i Fasten En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen Sommersange for guitar Mogens Sørensen 1 Se, det summer af sol over engen...3 Det var en skærsommerdag...4 En yndig og frydefuld sommertid...5 Se dig ud en sommerdag...6 Jeg er Havren...7 2 Se, det summer

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfart

Prædiken til Kristi Himmelfart En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

Dikt til Severin Fra Marine.

Dikt til Severin Fra Marine. Dikt til Severin Fra Marine. Jeg synge vil til deg min Ven Jeg ved du svare vil igjen Thi Kjærlighedens sterke Magt I vore Hjerter fuldt er lagt. Vi skilte er en liden Tid men snart er lykkens time blid

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943

Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943 Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,1-15, 1. tekstrække. Salmer. DDS 417 Herre Jesus, vi er her. DDS 294 Talsmand, som på jorderige

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere