Studiemiljø2014 Aarhus Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiemiljø2014 Aarhus Universitet"

Transkript

1 Studiemiljø2014 Aarhus Universitet Rapport nr. 4 Studiemiljøtal for uddannelser ved Faculty of Health

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Læsevejledning til skalaer... 4 MEDICIN... 5 MOLEKYLÆR MEDICIN (CAND)... 9 ODONTOLOGI FOLKESUNDSHEDSVIDENSKAB IDRÆT SUNDHEDSFAG SYGEPLEJE TANDPLEJE

3 Introduktion Denne studiemiljørapport for HE består af en række individuelle rapporter på hver fire sider, der sammenfatter de studerendes svar i en række overskuelige frekvensanalyser én for hver uddannelse. Da de studerende besvarede spørgeskemaet blev de som det første oplyst om, hvilken uddannelse, de var registreret på (i alle tilfælde deres primære indskrivning), og de studerende blev bedt om at tænke på denne uddannelse, når de afgav deres svar. I de tilfælde, hvor det har været meningsfuldt, er svarene fra de studerende på to eller flere mindre uddannelser samlet i én uddannelsesrapport, og typisk vil bachelor og kandidatdelen være samlet. Fx består uddannelsen statskundskab af Statskundskab, bachelor og Statskundskab, kandidat. Som et andet eksempel dækker uddannelsen Antropologi over svarene fra studerende på Antropologi, bachelor, Antropologi, kandidat samt Miljøog konfliktanalyse, kandidat. Dette vil være tydeligt angivet i boksen Data om uddannelsen. Uddannelserne er i alle tilfælde samlet efter samråd med studienævnssekretærer og studieledere for at sikre, at sammenlægningen af tallene er meningsfuld. Ud over de enkelte rapporter vil det for studienævnene være muligt at modtage de studerendes åbne kommentarer til spørgeskemaets kommentarfelter, hvilket dog kræver, at de studerende forud har givet deres tilladelse. Endelig er det muligt at rekvirere såkaldte særkørsler, forudsat at hensynet til de studerendes anonymitet ikke kompromitteres. 3

4 Læsevejledning til skalaer På baggrund af en eksplorativ faktoranalyse 1 (se hovedrapportens appendiks B) er der blevet konstrueret fem skalaer, og som indledning til hver uddannelsesrapport sammenlignes de studerendes gennemsnitlige score for hhv. uddannelsen og fakultetet på disse skaler. Dette tillader et hurtigt overblik inden læsningen af frekvensfordelingerne på de enkelte spørgsmål. Nedenstående læseeksempel stammer fra uddannelsen Antropologi. Skalaen Faglig trivsel er sammenlagt af spørgsmålene 1-5. Faglig trivsel (spm. 1-5) 7,8 7,7 Mulighed for at møde medstud. (spm. 12, 14, 16, 29) 6,9 6,9 Medstuderende imødekommende (spm. 6-9) 8,2 AR (gns) Antropologi Alignment i undervisning (spm ) 6,9 6,4 Kontakt til undervisere (spm. 10, 11, 33, 34) 6,7 6, Hver skala går fra 0 (den laveste værdi) til 10 (den højeste værdi). Sammenlignet med fakultetsgennemsnittet, oplever de studerende på Antropologi i højere grad, at de medstuderende er imødekommende. 1 En eksplorativ faktoranalyse er en statistisk analyse af, hvilke enkeltspørgsmål, der meningsfuldt lader sig gruppere. 4

5 MEDICIN Data om uddannelsen Antal svar 1382 Svarprocent 52 Sammensat af Institut Medicin, bachelor Medicin, kandidat Institut for Klinisk Medicin og Institut for Biomedicin Faglig trivsel (spm. 1-5) 8,6 Mulighed for at møde medstud. (spm. 12, 14, 16, 29) 7,8 8,2 Medstuderende imødekommende (spm. 6-9) HE (gns.) Medicin Alignment i undervisning (spm ) 6,6 6,5 Kontakt til undervisere (spm. 10, 11, 33, 34) 5,9 5, Note til figuren: I denne figur sammenlignes uddannelsens og fakultetets gennemsnitsscorer på fem skalaer. Hver skala er sammensat af en række enkeltspørgsmål, som det fremgår af parentesen. Værdierne er fremkommet ved at beregne gennemsnittet af hver studerendes svar på de enkelte spørgsmål. Herefter er der beregnet en gennemsnitsscore for hele uddannelsen. Alle skalaer er omskaleret: 0 er den laveste værdi, mens 10 er den højest mulige score. Se i øvrigt læsevejledningen i rapportens indledning. 5

6 Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie. 61% 2% 1% 2. Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie % 3. Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus Universitet til andre. 65% 2 2% 1% 4. Studiet har bidraget til, at jeg føler mig som del af et fagligt fællesskab. 5 1% 5. Mit fag er en vigtig del af min identitet. 5 35% 2% 1% 6. De andre studerende er generelt imødekommende. 46% 45% 7% 2% 7. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg har brug for det. 46% 4 3% 1% 8. Det fremmer min forståelse at tale med andre studerende. 63% 3 5% 1% 9. Jeg har det generelt godt med at arbejde sammen med andre studerende % 3% 1% 10. De fleste undervisere er nemme at opnå personlig kontakt til. 2% 11. De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker generelt interesserede i de studerende. 4 15% 1% 12.Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige 51% 3 6% 3% 13. Jeg prioriterer at deltage i de faglige 46% 1% 14. Jeg er tilfreds med udbuddet af sociale 43% 3 5% 1% 15. Jeg prioriterer at deltage i de sociale % 16. Der er god mulighed for social kontakt med mine medstuderende. 51% 3% 1% 6

7 Jeg er klar over, hvad jeg forventes at lære i fagene. 56% 2% 18. Læringsmålene for de enkelte undervisningsforløb er klart formulerede og klart kommunikerede % 19. Det er tydeligt, hvad der forventes af det arbejde, der skal bedømmes (dvs. afsluttende eksamener, prøver). 7% Der er sammenhæng mellem det, vi undervises i, og det, vi forventes at lære. 21% 5 1% 21. De valgte undervisningsformer støtter mit læringsarbejde med henblik på opfyldelse af læringsmål og eksamenskrav. 5 21% 3% 22. Jeg kan se sammenhængen mellem det, vi bliver bedt om at lave mellem timerne, og det, vi skal lære. 55% 6% 1% 23. Jeg modtager tilstrækkelig feedback på mine faglige bidrag i løbet af semesteret. 3% Den feedback, jeg får på mine faglige bidrag i løbet af semesteret, forbedrer den måde, jeg lærer og arbejder på. 5% 25. Den feedback, jeg får på mine arbejdsopgaver, er med til at gøre det tydeligt, hvad jeg ikke helt har forstået. 21% 2 6% 26. Der er gode muligheder for tilbagemelding på mine faglige præstationer ved eksamen. 3% Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at distribuere undervisningsmateriale % 28. Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at aktivere de studerende (fx ved bruge af diskussionsfora, blogs, 2% 1 35% 7

8 På mit uddannelsessted er der gode steder at mødes med mine medstuderende for at være social, også uden for undervisningstiden. 4 35% 7% 1% 30. Når jeg har brug for en læseplads, kan jeg finde en. 1 47% 3% 31. Der er et sted, hvor jeg kan sidde sammen med min læsegruppe, når jeg har brug for det. 41% 5% 32. Der er plads nok i undervisningslokalerne til, at jeg kan sidde ned i timerne % 33. De fysiske rammer på mit uddannelsessted giver god mulighed for at møde underviserne i dagligdagen På mit uddannelsessted ser man ofte underviserne uden for undervisningslokalerne (fx på gangene, på fællesarealerne eller i kantinen). 35. Jeg er overordnet tilfreds med de fysiske rammer på mit uddannelsessted. 53% 1% 36. Jeg oplever, at Aarhus Universitets tekniske løsninger* fungerer, når jeg har brug for dem. 41% 6% 37. Jeg oplever at kunne få tilstrækkelig hjælp/support, når jeg ikke kan få de tekniske løsninger* til at fungere. 6% 2% Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig Ved ikke / ikke relevant Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker uden for eksamensperioder? 56% 39. Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker i eksamensperioder? 7 7% 6% 40. Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet? 3% 5% Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie i dagligdagen? 3% Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie op til eksamen? 1 2 8

9 MOLEKYLÆR MEDICIN (CAND) Data om uddannelsen Antal svar 25 Svarprocent 37 Sammensat af Institut Molekylær medicin, kandidat Institut for Klinisk Medicin Faglig trivsel (spm. 1-5) 7,6 Mulighed for at møde medstud. (spm. 12, 14, 16, 29) 7,8 6,9 Medstuderende imødekommende (spm. 6-9) HE (gns.) Mol.med. (cand) Alignment i undervisning (spm ) 4,3 6,6 Kontakt til undervisere (spm. 10, 11, 33, 34) 5,9 5, Note til figuren: I denne figur sammenlignes uddannelsens og fakultetets gennemsnitsscorer på fem skalaer. Hver skala er sammensat af en række enkeltspørgsmål, som det fremgår af parentesen. Værdierne er fremkommet ved at beregne gennemsnittet af hver studerendes svar på de enkelte spørgsmål. Herefter er der beregnet en gennemsnitsscore for hele uddannelsen. Alle skalaer er omskaleret: 0 er den laveste værdi, mens 10 er den højest mulige score. Se i øvrigt læsevejledningen i rapportens indledning. 9

10 Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus Universitet til andre Studiet har bidraget til, at jeg føler mig som del af et fagligt fællesskab Mit fag er en vigtig del af min identitet. 4 52% 6. De andre studerende er generelt imødekommende Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg har brug for det Det fremmer min forståelse at tale med andre studerende Jeg har det generelt godt med at arbejde sammen med andre studerende De fleste undervisere er nemme at opnå personlig kontakt til De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker generelt interesserede i de studerende Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige 56% 13. Jeg prioriterer at deltage i de faglige Jeg er tilfreds med udbuddet af sociale Jeg prioriterer at deltage i de sociale Der er god mulighed for social kontakt med mine medstuderende. 4 10

11 Jeg er klar over, hvad jeg forventes at lære i fagene. 18. Læringsmålene for de enkelte undervisningsforløb er klart formulerede og klart kommunikerede Det er tydeligt, hvad der forventes af det arbejde, der skal bedømmes (dvs. afsluttende eksamener, prøver) Der er sammenhæng mellem det, vi undervises i, og det, vi forventes at lære De valgte undervisningsformer støtter mit læringsarbejde med henblik på opfyldelse af læringsmål og eksamenskrav. 22. Jeg kan se sammenhængen mellem det, vi bliver bedt om at lave mellem timerne, og det, vi skal lære Jeg modtager tilstrækkelig feedback på mine faglige bidrag i løbet af semesteret. 52% 24. Den feedback, jeg får på mine faglige bidrag i løbet af semesteret, forbedrer den måde, jeg lærer og arbejder på Den feedback, jeg får på mine arbejdsopgaver, er med til at gøre det tydeligt, hvad jeg ikke helt har forstået Der er gode muligheder for tilbagemelding på mine faglige præstationer ved eksamen Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at distribuere undervisningsmateriale Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at aktivere de studerende (fx ved bruge af diskussionsfora, blogs,

12 På mit uddannelsessted er der gode steder at mødes med mine medstuderende for at være social, også uden for undervisningstiden Når jeg har brug for en læseplads, kan jeg finde en Der er et sted, hvor jeg kan sidde sammen med min læsegruppe, når jeg har brug for det Der er plads nok i undervisningslokalerne til, at jeg kan sidde ned i timerne De fysiske rammer på mit uddannelsessted giver god mulighed for at møde underviserne i dagligdagen På mit uddannelsessted ser man ofte underviserne uden for undervisningslokalerne (fx på gangene, på fællesarealerne eller i kantinen) Jeg er overordnet tilfreds med de fysiske rammer på mit uddannelsessted. 56% 36. Jeg oplever, at Aarhus Universitets tekniske løsninger* fungerer, når jeg har brug for dem. 52% 37. Jeg oplever at kunne få tilstrækkelig hjælp/support, når jeg ikke kan få de tekniske løsninger* til at fungere. 4 Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig Ved ikke / ikke relevant Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker uden for eksamensperioder? 39. Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker i eksamensperioder? Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet? 2 52% 41. Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie i dagligdagen? Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie op til eksamen? 4 12

13 ODONTOLOGI Data om uddannelsen Antal svar 205 Svarprocent 65 Sammensat af Institut Odontologi, bachelor Odontologi, kandidat Institut for Odontologi Faglig trivsel (spm. 1-5) 8,1 Mulighed for at møde medstud. (spm. 12, 14, 16, 29) 7,8 7,1 Medstuderende imødekommende (spm. 6-9) Alignment i undervisning (spm ) 8,4 6,6 6,7 HE (gns.) Odontologi Kontakt til undervisere (spm. 10, 11, 33, 34) 5,9 7, Note til figuren: I denne figur sammenlignes uddannelsens og fakultetets gennemsnitsscorer på fem skalaer. Hver skala er sammensat af en række enkeltspørgsmål, som det fremgår af parentesen. Værdierne er fremkommet ved at beregne gennemsnittet af hver studerendes svar på de enkelte spørgsmål. Herefter er der beregnet en gennemsnitsscore for hele uddannelsen. Alle skalaer er omskaleret: 0 er den laveste værdi, mens 10 er den højest mulige score. Se i øvrigt læsevejledningen i rapportens indledning. 13

14 Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie % 2. Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie. 53% 5% 2% 3. Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus Universitet til andre. 43% 3 7% 3% 4. Studiet har bidraget til, at jeg føler mig som del af et fagligt fællesskab. 4 2% 5. Mit fag er en vigtig del af min identitet % 1% 6. De andre studerende er generelt imødekommende. 53% 3 5% 2% 1% 7. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg har brug for det. 51% 6% 5% 1% 8. Det fremmer min forståelse at tale med andre studerende. 62% 1% 9. Jeg har det generelt godt med at arbejde sammen med andre studerende. 47% 3 1% 10. De fleste undervisere er nemme at opnå personlig kontakt til. 1 47% 1 2% 11. De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker generelt interesserede i de studerende. 2 51% 2% 12.Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige 4 6% 1% 13. Jeg prioriterer at deltage i de faglige 3 47% 14. Jeg er tilfreds med udbuddet af sociale 41% 1 2% 15. Jeg prioriterer at deltage i de sociale 41% 6% 16. Der er god mulighed for social kontakt med mine medstuderende % 1% 14

15 Jeg er klar over, hvad jeg forventes at lære i fagene. 15% 56% 15% 18. Læringsmålene for de enkelte undervisningsforløb er klart formulerede og klart kommunikerede. 52% 15% 1% 19. Det er tydeligt, hvad der forventes af det arbejde, der skal bedømmes (dvs. afsluttende eksamener, prøver). 4 21% 2% 20. Der er sammenhæng mellem det, vi undervises i, og det, vi forventes at lære. 5 15% 1% 21. De valgte undervisningsformer støtter mit læringsarbejde med henblik på opfyldelse af læringsmål og eksamenskrav. 56% 1% 22. Jeg kan se sammenhængen mellem det, vi bliver bedt om at lave mellem timerne, og det, vi skal lære. 53% 1 6% 23. Jeg modtager tilstrækkelig feedback på mine faglige bidrag i løbet af semesteret. 7% 24. Den feedback, jeg får på mine faglige bidrag i løbet af semesteret, forbedrer den måde, jeg lærer og arbejder på. 4 2% 25. Den feedback, jeg får på mine arbejdsopgaver, er med til at gøre det tydeligt, hvad jeg ikke helt har forstået. 2 7% 2% 26. Der er gode muligheder for tilbagemelding på mine faglige præstationer ved eksamen % 27. Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at distribuere undervisningsmateriale Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at aktivere de studerende (fx ved bruge af diskussionsfora, blogs, 2% 21% 1 15

16 På mit uddannelsessted er der gode steder at mødes med mine medstuderende for at være social, også uden for undervisningstiden Når jeg har brug for en læseplads, kan jeg finde en Der er et sted, hvor jeg kan sidde sammen med min læsegruppe, når jeg har brug for det Der er plads nok i undervisningslokalerne til, at jeg kan sidde ned i timerne % 3% 33. De fysiske rammer på mit uddannelsessted giver god mulighed for at møde underviserne i dagligdagen. 35% 3 1% 34. På mit uddannelsessted ser man ofte underviserne uden for undervisningslokalerne (fx på gangene, på fællesarealerne eller i kantinen). 43% 35. Jeg er overordnet tilfreds med de fysiske rammer på mit uddannelsessted. 56% 7% 3% 36. Jeg oplever, at Aarhus Universitets tekniske løsninger* fungerer, når jeg har brug for dem. 37. Jeg oplever at kunne få tilstrækkelig hjælp/support, når jeg ikke kan få de tekniske løsninger* til at fungere. 2 41% 6% 3% Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig Ved ikke / ikke relevant Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker uden for eksamensperioder? Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker i eksamensperioder? 63% 1 6% 40. Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet? 6% 6% 15% Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie i dagligdagen? Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie op til eksamen? 7% 16

17 FOLKESUNDSHEDSVIDENSKAB Data om uddannelsen Antal svar 50 Svarprocent 30 Sammensat af Institut Folkesundhedsvidenskab, bachelor Folkesundhedsvidenskab, kandidat Institut for Folkesundhed Faglig trivsel (spm. 1-5) 8,0 Mulighed for at møde medstud. (spm. 12, 14, 16, 29) 7,8 6,8 Medstuderende imødekommende (spm. 6-9) Alignment i undervisning (spm ) 8,4 6,6 7,0 HE (gns.) Folkesundhedsvidenskab Kontakt til undervisere (spm. 10, 11, 33, 34) 5,9 5, Note til figuren: I denne figur sammenlignes uddannelsens og fakultetets gennemsnitsscorer på fem skalaer. Hver skala er sammensat af en række enkeltspørgsmål, som det fremgår af parentesen. Værdierne er fremkommet ved at beregne gennemsnittet af hver studerendes svar på de enkelte spørgsmål. Herefter er der beregnet en gennemsnitsscore for hele uddannelsen. Alle skalaer er omskaleret: 0 er den laveste værdi, mens 10 er den højest mulige score. Se i øvrigt læsevejledningen i rapportens indledning. 17

18 Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie. 4 2% 2. Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus Universitet til andre. 53% 2% 4. Studiet har bidraget til, at jeg føler mig som del af et fagligt fællesskab. 3 2% 5. Mit fag er en vigtig del af min identitet. 5 6% 2% 6. De andre studerende er generelt imødekommende % 2% 7. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg har brug for det % 8. Det fremmer min forståelse at tale med andre studerende % 9. Jeg har det generelt godt med at arbejde sammen med andre studerende. 53% 3 6% 2% 10. De fleste undervisere er nemme at opnå personlig kontakt til De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker generelt interesserede i de studerende Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige 5 1 2% 13. Jeg prioriterer at deltage i de faglige 52% 14. Jeg er tilfreds med udbuddet af sociale 4 2% 15. Jeg prioriterer at deltage i de sociale 16. Der er god mulighed for social kontakt med mine medstuderende % 18

19 Jeg er klar over, hvad jeg forventes at lære i fagene. 7 6% 18. Læringsmålene for de enkelte undervisningsforløb er klart formulerede og klart kommunikerede. 5 6% 19. Det er tydeligt, hvad der forventes af det arbejde, der skal bedømmes (dvs. afsluttende eksamener, prøver). 6% % 2% 20. Der er sammenhæng mellem det, vi undervises i, og det, vi forventes at lære. 6 2% 21. De valgte undervisningsformer støtter mit læringsarbejde med henblik på opfyldelse af læringsmål og eksamenskrav. 6% Jeg kan se sammenhængen mellem det, vi bliver bedt om at lave mellem timerne, og det, vi skal lære Jeg modtager tilstrækkelig feedback på mine faglige bidrag i løbet af semesteret. 6% 24. Den feedback, jeg får på mine faglige bidrag i løbet af semesteret, forbedrer den måde, jeg lærer og arbejder på. 35% 25. Den feedback, jeg får på mine arbejdsopgaver, er med til at gøre det tydeligt, hvad jeg ikke helt har forstået. 15% Der er gode muligheder for tilbagemelding på mine faglige præstationer ved eksamen. 6% Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at distribuere undervisningsmateriale. 2 2% 28. Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at aktivere de studerende (fx ved bruge af diskussionsfora, blogs, 2% 6%

20 På mit uddannelsessted er der gode steder at mødes med mine medstuderende for at være social, også uden for undervisningstiden. 3 6% Når jeg har brug for en læseplads, kan jeg finde en. 6% 6% 46% 31. Der er et sted, hvor jeg kan sidde sammen med min læsegruppe, når jeg har brug for det Der er plads nok i undervisningslokalerne til, at jeg kan sidde ned i timerne. 9 6% 2% 33. De fysiske rammer på mit uddannelsessted giver god mulighed for at møde underviserne i dagligdagen På mit uddannelsessted ser man ofte underviserne uden for undervisningslokalerne (fx på gangene, på fællesarealerne eller i kantinen). 45% 35. Jeg er overordnet tilfreds med de fysiske rammer på mit uddannelsessted Jeg oplever, at Aarhus Universitets tekniske løsninger* fungerer, når jeg har brug for dem. 52% 2% 37. Jeg oplever at kunne få tilstrækkelig hjælp/support, når jeg ikke kan få de tekniske løsninger* til at fungere % Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig Ved ikke / ikke relevant Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker uden for eksamensperioder? 7 2% 39. Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker i eksamensperioder? 61% Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet? 2% 6% 47% 41. Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie i dagligdagen? 2% 42. Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie op til eksamen? 6%

21 IDRÆT Data om uddannelsen Antal svar 110 Svarprocent 28 Sammensat af Institut Idræt, bachelor Idræt, kandidat Institut for Folkesundhed Faglig trivsel (spm. 1-5) 8,3 Mulighed for at møde medstud. (spm. 12, 14, 16, 29) 6,8 7,8 Medstuderende imødekommende (spm. 6-9) 8,3 HE (gns.) Idræt Alignment i undervisning (spm ) 6,6 6,7 Kontakt til undervisere (spm. 10, 11, 33, 34) 5,9 7, Note til figuren: I denne figur sammenlignes uddannelsens og fakultetets gennemsnitsscorer på fem skalaer. Hver skala er sammensat af en række enkeltspørgsmål, som det fremgår af parentesen. Værdierne er fremkommet ved at beregne gennemsnittet af hver studerendes svar på de enkelte spørgsmål. Herefter er der beregnet en gennemsnitsscore for hele uddannelsen. Alle skalaer er omskaleret: 0 er den laveste værdi, mens 10 er den højest mulige score. Se i øvrigt læsevejledningen i rapportens indledning. 21

22 Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie. 61% 3 7% 2% 2. Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie. 55% 6% 3% 3. Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus Universitet til andre. 53% 6% 3% 1% 4. Studiet har bidraget til, at jeg føler mig som del af et fagligt fællesskab. 3 7% 5. Mit fag er en vigtig del af min identitet. 47% 45% 6% 2% 6. De andre studerende er generelt imødekommende. 55% 3 5% 3% 7. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg har brug for det. 53% 5% 1% 8. Det fremmer min forståelse at tale med andre studerende. 51% 45% 3% 1% 9. Jeg har det generelt godt med at arbejde sammen med andre studerende. 4 45% 1 5% 10. De fleste undervisere er nemme at opnå personlig kontakt til. 21% 63% 3% 11. De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker generelt interesserede i de studerende. 6 3% 12.Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige 35% 35% 1 1% 13. Jeg prioriterer at deltage i de faglige 4 3 1% 14. Jeg er tilfreds med udbuddet af sociale 1 55% 1 1% 15. Jeg prioriterer at deltage i de sociale 21% 45% 21% 1% 16. Der er god mulighed for social kontakt med mine medstuderende. 43% 4 15% 3% 22

23 Jeg er klar over, hvad jeg forventes at lære i fagene. 67% 6% 18. Læringsmålene for de enkelte undervisningsforløb er klart formulerede og klart kommunikerede Det er tydeligt, hvad der forventes af det arbejde, der skal bedømmes (dvs. afsluttende eksamener, prøver) % 20. Der er sammenhæng mellem det, vi undervises i, og det, vi forventes at lære. 1 57% 1 7% 1% 21. De valgte undervisningsformer støtter mit læringsarbejde med henblik på opfyldelse af læringsmål og eksamenskrav. 1 53% 7% 1% 22. Jeg kan se sammenhængen mellem det, vi bliver bedt om at lave mellem timerne, og det, vi skal lære % 1% 23. Jeg modtager tilstrækkelig feedback på mine faglige bidrag i løbet af semesteret Den feedback, jeg får på mine faglige bidrag i løbet af semesteret, forbedrer den måde, jeg lærer og arbejder på. 1 3% 25. Den feedback, jeg får på mine arbejdsopgaver, er med til at gøre det tydeligt, hvad jeg ikke helt har forstået % 26. Der er gode muligheder for tilbagemelding på mine faglige præstationer ved eksamen. 1% Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at distribuere undervisningsmateriale. 3 53% 5% 28. Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at aktivere de studerende (fx ved bruge af diskussionsfora, blogs, 5% 23

24 På mit uddannelsessted er der gode steder at mødes med mine medstuderende for at være social, også uden for undervisningstiden. 41% 15% Når jeg har brug for en læseplads, kan jeg finde en. 2% 6% 45% 31. Der er et sted, hvor jeg kan sidde sammen med min læsegruppe, når jeg har brug for det. 2% 32. Der er plads nok i undervisningslokalerne til, at jeg kan sidde ned i timerne. 76% 1 3% 1% 33. De fysiske rammer på mit uddannelsessted giver god mulighed for at møde underviserne i dagligdagen. 2% 2% 34. På mit uddannelsessted ser man ofte underviserne uden for undervisningslokalerne (fx på gangene, på fællesarealerne eller i kantinen). 1 41% 3% 35. Jeg er overordnet tilfreds med de fysiske rammer på mit uddannelsessted % 36. Jeg oplever, at Aarhus Universitets tekniske løsninger* fungerer, når jeg har brug for dem. 5% 37. Jeg oplever at kunne få tilstrækkelig hjælp/support, når jeg ikke kan få de tekniske løsninger* til at fungere. 5% Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig Ved ikke / ikke relevant Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker uden for eksamensperioder? Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker i eksamensperioder? 3 2 5% 40. Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet? 6% % 41. Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie i dagligdagen? 1% 51% 42. Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie op til eksamen? 2 24

25 SUNDHEDSFAG Data om uddannelsen Antal svar 24 Svarprocent 35 Sammensat af Institut Sundhedsfag, kandidat Institut for Folkesundhed Faglig trivsel (spm. 1-5) 8,0 Mulighed for at møde medstud. (spm. 12, 14, 16, 29) 5,3 7,8 Medstuderende imødekommende (spm. 6-9) 8,2 HE (gns.) Sundhedsfag Alignment i undervisning (spm ) 6,6 7,7 Kontakt til undervisere (spm. 10, 11, 33, 34) 5,9 5, Note til figuren: I denne figur sammenlignes uddannelsens og fakultetets gennemsnitsscorer på fem skalaer. Hver skala er sammensat af en række enkeltspørgsmål, som det fremgår af parentesen. Værdierne er fremkommet ved at beregne gennemsnittet af hver studerendes svar på de enkelte spørgsmål. Herefter er der beregnet en gennemsnitsscore for hele uddannelsen. Alle skalaer er omskaleret: 0 er den laveste værdi, mens 10 er den højest mulige score. Se i øvrigt læsevejledningen i rapportens indledning. 25

26 Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie. 3 57% 3. Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus Universitet til andre. 52% 35% 4. Studiet har bidraget til, at jeg føler mig som del af et fagligt fællesskab. 21% 2 5. Mit fag er en vigtig del af min identitet. 5 46% 6. De andre studerende er generelt imødekommende. 52% 3 7. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg har brug for det. 3 43% 8. Det fremmer min forståelse at tale med andre studerende. 61% 35% 9. Jeg har det generelt godt med at arbejde sammen med andre studerende. 52% De fleste undervisere er nemme at opnå personlig kontakt til. 3 43% 11. De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker generelt interesserede i de studerende. 4 35% 12.Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige Jeg prioriterer at deltage i de faglige 21% 5 21% 14. Jeg er tilfreds med udbuddet af sociale Jeg prioriterer at deltage i de sociale Der er god mulighed for social kontakt med mine medstuderende. 26

27 Jeg er klar over, hvad jeg forventes at lære i fagene. 67% 18. Læringsmålene for de enkelte undervisningsforløb er klart formulerede og klart kommunikerede. 52% 19. Det er tydeligt, hvad der forventes af det arbejde, der skal bedømmes (dvs. afsluttende eksamener, prøver). 65% 20. Der er sammenhæng mellem det, vi undervises i, og det, vi forventes at lære. 2 63% 21. De valgte undervisningsformer støtter mit læringsarbejde med henblik på opfyldelse af læringsmål og eksamenskrav. 5 21% 22. Jeg kan se sammenhængen mellem det, vi bliver bedt om at lave mellem timerne, og det, vi skal lære. 61% 23. Jeg modtager tilstrækkelig feedback på mine faglige bidrag i løbet af semesteret. 24. Den feedback, jeg får på mine faglige bidrag i løbet af semesteret, forbedrer den måde, jeg lærer og arbejder på. 43% 25. Den feedback, jeg får på mine arbejdsopgaver, er med til at gøre det tydeligt, hvad jeg ikke helt har forstået. 57% 26. Der er gode muligheder for tilbagemelding på mine faglige præstationer ved eksamen. 35% 27. Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at distribuere undervisningsmateriale Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at aktivere de studerende (fx ved bruge af diskussionsfora, blogs, 27

28 På mit uddannelsessted er der gode steder at mødes med mine medstuderende for at være social, også uden for undervisningstiden. 21% 30. Når jeg har brug for en læseplads, kan jeg finde en Der er et sted, hvor jeg kan sidde sammen med min læsegruppe, når jeg har brug for det. 21% 2 21% 32. Der er plads nok i undervisningslokalerne til, at jeg kan sidde ned i timerne. 67% De fysiske rammer på mit uddannelsessted giver god mulighed for at møde underviserne i dagligdagen. 2 21% 34. På mit uddannelsessted ser man ofte underviserne uden for undervisningslokalerne (fx på gangene, på fællesarealerne eller i kantinen). 46% 35. Jeg er overordnet tilfreds med de fysiske rammer på mit uddannelsessted. 3 21% 36. Jeg oplever, at Aarhus Universitets tekniske løsninger* fungerer, når jeg har brug for dem. 5 21% 37. Jeg oplever at kunne få tilstrækkelig hjælp/support, når jeg ikke kan få de tekniske løsninger* til at fungere. 5 Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig Ved ikke / ikke relevant Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker uden for eksamensperioder? Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker i eksamensperioder? 43% 40. Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet? Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie i dagligdagen? Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie op til eksamen? 3 28

29 SYGEPLEJE Data om uddannelsen Antal svar 65 Svarprocent 41 Sammensat af Institut Sygepleje, kandidat Institut for Folkesundhed Faglig trivsel (spm. 1-5) 7,9 Mulighed for at møde medstud. (spm. 12, 14, 16, 29) 4,6 7,8 Medstuderende imødekommende (spm. 6-9) 8,3 HE (gns.) Sygepleje Alignment i undervisning (spm ) 6,6 6,9 Kontakt til undervisere (spm. 10, 11, 33, 34) 4,9 5, Note til figuren: I denne figur sammenlignes uddannelsens og fakultetets gennemsnitsscorer på fem skalaer. Hver skala er sammensat af en række enkeltspørgsmål, som det fremgår af parentesen. Værdierne er fremkommet ved at beregne gennemsnittet af hver studerendes svar på de enkelte spørgsmål. Herefter er der beregnet en gennemsnitsscore for hele uddannelsen. Alle skalaer er omskaleret: 0 er den laveste værdi, mens 10 er den højest mulige score. Se i øvrigt læsevejledningen i rapportens indledning. 29

30 Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie. 4 45% 3% 2% 2. Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie. 35% 4 1 6% 3. Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus Universitet til andre. 45% 4 6% 4. Studiet har bidraget til, at jeg føler mig som del af et fagligt fællesskab. 3 15% 1 2% 5. Mit fag er en vigtig del af min identitet. 5 43% 2% 2% 6. De andre studerende er generelt imødekommende. 4 2% 7. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg har brug for det. 52% 3% 8. Det fremmer min forståelse at tale med andre studerende. 63% 3% 2% 9. Jeg har det generelt godt med at arbejde sammen med andre studerende. 4 6% 3% 10. De fleste undervisere er nemme at opnå personlig kontakt til. 3 5% 11. De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker generelt interesserede i de studerende % 12.Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige 2% 13. Jeg prioriterer at deltage i de faglige 1 2 3% 5% 14. Jeg er tilfreds med udbuddet af sociale Jeg prioriterer at deltage i de sociale 2 6% 16. Der er god mulighed for social kontakt med mine medstuderende. 3 5% 30

31 Jeg er klar over, hvad jeg forventes at lære i fagene. 46% 2% 18. Læringsmålene for de enkelte undervisningsforløb er klart formulerede og klart kommunikerede. 51% 19. Det er tydeligt, hvad der forventes af det arbejde, der skal bedømmes (dvs. afsluttende eksamener, prøver) Der er sammenhæng mellem det, vi undervises i, og det, vi forventes at lære. 5 2% 21. De valgte undervisningsformer støtter mit læringsarbejde med henblik på opfyldelse af læringsmål og eksamenskrav. 43% 22. Jeg kan se sammenhængen mellem det, vi bliver bedt om at lave mellem timerne, og det, vi skal lære. 51% 2% 23. Jeg modtager tilstrækkelig feedback på mine faglige bidrag i løbet af semesteret. 5% 24. Den feedback, jeg får på mine faglige bidrag i løbet af semesteret, forbedrer den måde, jeg lærer og arbejder på Den feedback, jeg får på mine arbejdsopgaver, er med til at gøre det tydeligt, hvad jeg ikke helt har forstået Der er gode muligheder for tilbagemelding på mine faglige præstationer ved eksamen. 3% Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at distribuere undervisningsmateriale. 3 55% 3% 2% 28. Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at aktivere de studerende (fx ved bruge af diskussionsfora, blogs, 5%

32 På mit uddannelsessted er der gode steder at mødes med mine medstuderende for at være social, også uden for undervisningstiden Når jeg har brug for en læseplads, kan jeg finde en. 15% 5% Der er et sted, hvor jeg kan sidde sammen med min læsegruppe, når jeg har brug for det. 32. Der er plads nok i undervisningslokalerne til, at jeg kan sidde ned i timerne. 66% 5% 2% 6% 33. De fysiske rammer på mit uddannelsessted giver god mulighed for at møde underviserne i dagligdagen. 6% På mit uddannelsessted ser man ofte underviserne uden for undervisningslokalerne (fx på gangene, på fællesarealerne eller i kantinen). 3% 5% Jeg er overordnet tilfreds med de fysiske rammer på mit uddannelsessted. 2 15% 36. Jeg oplever, at Aarhus Universitets tekniske løsninger* fungerer, når jeg har brug for dem. 1 5% 37. Jeg oplever at kunne få tilstrækkelig hjælp/support, når jeg ikke kan få de tekniske løsninger* til at fungere. 3 3% Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig Ved ikke / ikke relevant Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker uden for eksamensperioder? Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker i eksamensperioder? 40. Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet? 2% 3 41% 41. Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie i dagligdagen? 5% 35% 42. Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie op til eksamen? 32

33 TANDPLEJE Data om uddannelsen Antal svar 45 Svarprocent 22 Sammensat af Institut Tandpleje, bachelor Skolen for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere Faglig trivsel (spm. 1-5) 8,3 Mulighed for at møde medstud. (spm. 12, 14, 16, 29) 6,6 7,8 Medstuderende imødekommende (spm. 6-9) 8,8 HE (gns.) Tandpleje Alignment i undervisning (spm ) 6,6 6,6 Kontakt til undervisere (spm. 10, 11, 33, 34) 5,9 7, Note til figuren: I denne figur sammenlignes uddannelsens og fakultetets gennemsnitsscorer på fem skalaer. Hver skala er sammensat af en række enkeltspørgsmål, som det fremgår af parentesen. Værdierne er fremkommet ved at beregne gennemsnittet af hver studerendes svar på de enkelte spørgsmål. Herefter er der beregnet en gennemsnitsscore for hele uddannelsen. Alle skalaer er omskaleret: 0 er den laveste værdi, mens 10 er den højest mulige score. Se i øvrigt læsevejledningen i rapportens indledning. 33

34 Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie. 47% 51% 2% 2. Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie % 3. Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus Universitet til andre. 51% 5% 2% 4. Studiet har bidraget til, at jeg føler mig som del af et fagligt fællesskab. 4 45% 5% 2% 5. Mit fag er en vigtig del af min identitet % 6. De andre studerende er generelt imødekommende. 51% 47% 2% 7. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg har brug for det. 53% 3 8. Det fremmer min forståelse at tale med andre studerende. 62% 3 9. Jeg har det generelt godt med at arbejde sammen med andre studerende. 56% De fleste undervisere er nemme at opnå personlig kontakt til. 53% 7% 11. De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker generelt interesserede i de studerende Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige 2% 13. Jeg prioriterer at deltage i de faglige 4 2% 14. Jeg er tilfreds med udbuddet af sociale 2% 15. Jeg prioriterer at deltage i de sociale 47% 7% 16. Der er god mulighed for social kontakt med mine medstuderende. 51% 34

35 Jeg er klar over, hvad jeg forventes at lære i fagene. 1 51% 2% 18. Læringsmålene for de enkelte undervisningsforløb er klart formulerede og klart kommunikerede. 2 7% 19. Det er tydeligt, hvad der forventes af det arbejde, der skal bedømmes (dvs. afsluttende eksamener, prøver). 7% 3 7% 20. Der er sammenhæng mellem det, vi undervises i, og det, vi forventes at lære. 51% 7% 2% 21. De valgte undervisningsformer støtter mit læringsarbejde med henblik på opfyldelse af læringsmål og eksamenskrav. 47% 2% 22. Jeg kan se sammenhængen mellem det, vi bliver bedt om at lave mellem timerne, og det, vi skal lære. 45% Jeg modtager tilstrækkelig feedback på mine faglige bidrag i løbet af semesteret. 3 5% 24. Den feedback, jeg får på mine faglige bidrag i løbet af semesteret, forbedrer den måde, jeg lærer og arbejder på Den feedback, jeg får på mine arbejdsopgaver, er med til at gøre det tydeligt, hvad jeg ikke helt har forstået. 26. Der er gode muligheder for tilbagemelding på mine faglige præstationer ved eksamen. 27. Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at distribuere undervisningsmateriale. 4 2% 28. Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at aktivere de studerende (fx ved bruge af diskussionsfora, blogs, 2 35

36 På mit uddannelsessted er der gode steder at mødes med mine medstuderende for at være social, også uden for undervisningstiden. 30. Når jeg har brug for en læseplads, kan jeg finde en. 2% Der er et sted, hvor jeg kan sidde sammen med min læsegruppe, når jeg har brug for det Der er plads nok i undervisningslokalerne til, at jeg kan sidde ned i timerne De fysiske rammer på mit uddannelsessted giver god mulighed for at møde underviserne i dagligdagen. 2% 34. På mit uddannelsessted ser man ofte underviserne uden for undervisningslokalerne (fx på gangene, på fællesarealerne eller i kantinen). 3 7% 35. Jeg er overordnet tilfreds med de fysiske rammer på mit uddannelsessted. 47% Jeg oplever, at Aarhus Universitets tekniske løsninger* fungerer, når jeg har brug for dem. 41% 7% 2% 37. Jeg oplever at kunne få tilstrækkelig hjælp/support, når jeg ikke kan få de tekniske løsninger* til at fungere. 2% Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig Ved ikke / ikke relevant Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker uden for eksamensperioder? 7% 39. Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker i eksamensperioder? 3 3 5% 40. Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet? 5% 5% 41% 41. Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie i dagligdagen? 45% 42. Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie op til eksamen? 1 36

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Herrmann, Kim Jesper 1 & Anna Bager Center for Uddannelse og Læring, Aarhus Universitet Nærværende rapport har til formål at

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 10.098 Svarprocent: 25% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 24 11.495 JURA 20 4.539

Læs mere

Rapport nr. 1 Hovedresultater og nøgletal. Studiemiljø2014 Aarhus Universitet

Rapport nr. 1 Hovedresultater og nøgletal. Studiemiljø2014 Aarhus Universitet Studiemiljø2014 Aarhus Universitet Rapport nr. 1 Hovedresultater og nøgletal 1 Rapporter i serien Studiemiljø2014, Aarhus Universitet: Rapport nr. 1: Rapport nr. 2: Rapport nr. 3: Rapport nr. 4: Rapport

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 189 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 31% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 322 36 Kandidat 292 25 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 305 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 41% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 394 51 Kandidat 359 29 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Epidemiologi og biostatistik. 1. semester - Efterår 2015

Epidemiologi og biostatistik. 1. semester - Efterår 2015 Studienævnets evalueringsskema - Den Sundhedsfaglige kandidat, Optometri og synsvidenskab og Sygepleje Epidemiologi og biostatistik 1. semester - Efterår 015 Svarprocent: 65/110= 59%. Jeg er overordnet

Læs mere

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 356 Svarprocent: 33% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 36 645 Kandidat 29 430 0 25 50 75 100

Læs mere

STUDIEMILJØ 2017 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET. Rapport nr. 1/Studiemiljø 2017 Hovedresultater og nøgletal

STUDIEMILJØ 2017 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET. Rapport nr. 1/Studiemiljø 2017 Hovedresultater og nøgletal STUDIEMILJØ 2017 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET Rapport nr. 1/Studiemiljø 2017 Hovedresultater og nøgletal SMU2017. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet Rapporter i

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

aarhus universitet Aarhus Universitet Studieudvalget Aarhus Universitet9Teknisk

aarhus universitet Aarhus Universitet Studieudvalget Aarhus Universitet9Teknisk aarhus universitet Rapport Aarhus Universitet Studieudvalget Aarhus Universitet9Teknisk Studiemiljø2007 STUDIEMILJØ 2007 rapport nr. 9 teknisk rapport Analysegruppe Centerleder, lektor, Torben K. Jensen,

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

Læs mere

STUDIEMILJØ2011 AARHUS UNIVERSITET

STUDIEMILJØ2011 AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET Rapport nr. 1 Aarhus Universitet Anvendte betegnelser AU: Aarhus Universitet ST: Science and Technology HE: Health BS: Business and Social Sciences AR: Arts Det våde område: ST + HE

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Kvalitative forskningsmetoder i idræt. 5. semester, BA - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Idræt. Svarprocent: 16/22 = 72 %.

Kvalitative forskningsmetoder i idræt. 5. semester, BA - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Idræt. Svarprocent: 16/22 = 72 %. Studienævnets evalueringsskema - Idræt Kvalitative forskningsmetoder i idræt 5. semester, BA - Efterår 5 Svarprocent: / = 7 %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet 9% 3 69% 3% % % Læringsmål

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik. 5. semester - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Medicin

Epidemiologi og Biostatistik. 5. semester - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Medicin Studienævnets evalueringsskema - Medicin Epidemiologi og Biostatistik 5. semester - Efterår 205 Svarprocent: 48/22= 70% Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet 8% 26 66% 98 0% 5 5% 8 Læringsmål

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: % (47/73) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der på kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi udbudt syv moduler. Nogle af modulerne blev udbudt i både

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 På Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk blev der i foråret 2011 udbudt to moduler, Humanistisk videnskabsteori og og Tekst og mundtlighed

Læs mere

STUDIEMILJØ2011 AARHUS UNIVERSITET

STUDIEMILJØ2011 AARHUS UNIVERSITET STUDIEMILJØ2011 AARHUS UNIVERSITET Rapport nr. 7 Handikaprapport Rapporter i serien Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Rapport nr. 1: Rapport nr. 2: Rapport nr. 3: Rapport nr. 4: Rapport nr. 5: Rapport

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

STUDIEMILJØ 2011 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET

STUDIEMILJØ 2011 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET STUDIEMILJØ 2011 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET Rapport nr. 4 / Business and Social Sciences au AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET Rapport nr. 4 Business and Social Sciences Anvendte

Læs mere

Evaluering, Odontologi. Introduktionskursus, 1. semester BA. Efteråret 2013. Respondenter: 32/98 (33 %)

Evaluering, Odontologi. Introduktionskursus, 1. semester BA. Efteråret 2013. Respondenter: 32/98 (33 %) Evaluering, Odontologi Introduktionskursus, 1. semester BA Respondenter: 32/98 (33 %) Antal Procent Grafisk illustration Spm. 1. Har du deltaget i undervisningen på Introduktionskurset? Ja 37 100 % Nej

Læs mere

Optometri og biostatistik. 1. semester - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Optometri og synsvidenskab

Optometri og biostatistik. 1. semester - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Optometri og synsvidenskab Studienævnets evalueringsskema - Optometri og synsvidenskab Optometri og biostatistik 1. semester - Efterår 2 Svarprocent: 16/16 = svarprocent 1 %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet 6%

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik Studiemiljøundersøgelsen 201 - Diplomingeniør i Produktionsteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

STUDIEMILJØ 2011 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET

STUDIEMILJØ 2011 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET STUDIEMILJØ 2011 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET Rapport nr. 3 / Health au AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET Rapport nr. 3 Health Anvendte betegnelser AU: Aarhus Universitet ST:

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (19 besvarelser ud af 69 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Abdomen. 2. semester, KA- Forår Studienævnets evalueringsskema - Medicin. Svarprocent:70/145 = svarprocent 48 %.

Abdomen. 2. semester, KA- Forår Studienævnets evalueringsskema - Medicin. Svarprocent:70/145 = svarprocent 48 %. Studienævnets evalueringsskema - Medicin Abdomen. semester, KA- Forår 1 Svarprocent:7/1 = svarprocent 8 %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet 11% 8 61% 1 1 9% 6 1% 1 Læringsmål Kurses/modulets

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Københavns Universitet Antal besvarelser: 2.536 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 26% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår svarprocenten opdelt på uddannelse, uddannelsesniveau og alder.

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET

AARHUS AU UNIVERSITET AU UNIVERSITET VELKOMMEN TIL HEALTH INTRODUKTIONSSEMINAR DITTE JUEL ADOLFSEN LØHMANN Læge siden 2010 Ph.d. studerende ved børneafdelingen, AUH Forsker i børneleukæmi, bivirkninger og genetik. PROGRAMMET

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport

APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport 1 APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

Læs mere

Mine valg. SPG2A. Betragter du dig som studerende på fuld tid i indeværende semester? ,6% 11 8,8% 2 1,6% ,0% Ja Nej Ved ikke

Mine valg. SPG2A. Betragter du dig som studerende på fuld tid i indeværende semester? ,6% 11 8,8% 2 1,6% ,0% Ja Nej Ved ikke Til at starte med vil vi bede dig om at angive en umiddelbar og helt overordnet vurdering af studiemiljøet på en skala fra 0-10. SPG1. Hvordan oplever du helt generelt studiemiljøet på SDU? SPG1 2 3 5

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 34% (32/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH AU CAREER PARTNERSKABSBROCHURE 1 BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH OG FÅ DIREKTE KONTAKT TIL 2.300 SUNDHEDSVIDENSKABELIGE KANDIDATOG PH.D.-STUDERENDE 2 PARTNERSKABSBROCHURE AU CAREER VELKOMMEN TIL AU CAREER,

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Der har i foråret 2011 været udbudt et modul i masteruddannelsen i dansk som andetsprog. Modulet er samlæst med Uddannelsen til underviser

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt Givne er og gennemsnit for bachelorprojekter 01.10.2014-30.09.2015 Side 1 af 7 Arts Antal i alt Gennemsnit Laveste 25% Median 75% 90% 95% Højeste Antropologi, bachelor 0 3 3 6 24 20 10 66 7,8 0 7 7 10

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 November 15 Svarprocent: % (7/678) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Fra studieadministrationen: Drude Katrine Jørgensen og Jeppe Norskov Stokholm (referent)

Fra studieadministrationen: Drude Katrine Jørgensen og Jeppe Norskov Stokholm (referent) Møde den: 7. oktober 2014, kl. 13.00-15.00 Lokale 345, Dalgas Avenue Møde i studienævnet for Idræt Deltagere: Jan Kahr Sørensen, Jens B. Christensen, Henrik Sørensen, Ask Vest Christiansen og Mikkel Lund.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - April 213 Svarprocent: 51% (27/53) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 Pædagogisk assistentuddannelsen UCC - Svarprocent: 56% (23/41) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion,

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der udbudt et modul på Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, perspektiv. Modulet blev udbudt i Emdrup

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 22% (72 besvarelser ud af 328 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (145/298) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

STUDIEMILJØ 2011 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET

STUDIEMILJØ 2011 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET STUDIEMILJØ 2011 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET Rapport nr. 2 / Science and Technology au AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET Rapport nr. 2 Science and Technology Anvendte betegnelser

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: 31% (317 besvarelser ud af 1.24 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n Aarhus Svarprocent: 81% (46/57) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 7% (136/195) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (42/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Studiemiljøundersøgelsen 215 - diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n København Svarprocent: 72% (79/11) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

VELKOMMEN TIL FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB PÅ AARHUS UNIVERSITET

VELKOMMEN TIL FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB PÅ AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN TIL FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB PÅ ET ET HE STUDIER 2016 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB ET HE STUDIER DAGSORDEN Strukturen på uddannelsen Studienævnet Jeres studieprogram (kassogram) Blackboard, mail Det

Læs mere

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK)

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Bestand af Full Degree ordinære og studerende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Nordjylland Svarprocent: 38% (1.939 besvarelser ud af 5.147 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt Givne er og gennemsnit for bachelorprojekter 01.10.2013 30.09.2014 Side 1 af 7 Arts Antal i alt Gennemsnit Laveste 25% Median 75% 90% 95% Højeste Antropologi 0 1 1 8 26 15 14 65 8,2 0 7 7 10 12 12 12 Arabisk

Læs mere

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt STUDIEMILJØUNDERSØGELSE 2015 PÅ SYDDANSK UNIVERSITET SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt psykiske og sociale rammer. Derfor har vi

Læs mere

Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014

Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014 Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014 Indledning Uddannelsen i It og Sundhed optog de første studerende i 2008 og i 2014 blev de første kandidater færdige. I

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 2016 DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab (Emdrup), bachelor AR Pædagogik og Uddannelse bachelor - - - - - 284 263-21

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering Det Jyske Musikkonservatorium November 2011 Rapport offentliggjort i december 2011 Side 1 af 105 Side 2 af 105 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 4 Målgruppe... 4

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 36% (83/229) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat:

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat: SUND fakultet Att.: Bodil Brander Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt Niels Jernes Vej 12, A5 9220 Aalborg Øst Telefon: 9940 8008 Email: mk@hst.aau.dk www.smh.aau.dk Dato: 10-01-2017 Redegørelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 64% (245/381) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2014 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal År Bachelor AR Institut for Kultur

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: 27% (245/892) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Møde den 27. februar 2017 kl. 9.15-12.00 Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Deltagere: Lotte Hedegaard-Sørensen Frans Ørsted Andersen Jeanette Magne

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 85% (288/337) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Svarfordeling - Samfundsvidenskab

Svarfordeling - Samfundsvidenskab Svarfordeling - Samfundsvidenskab Værdivurdering Antal (N) Pct Valid Pct 0 15 0,19% 0,49% 1 12 0,16% 0,39% 2 49 0,63% 1,61% 3 99 1,28% 3,26% 4 132 1,71% 4,34% 5 333 4,31% 10,95% 6 367 4,75% 12,07% 7 740

Læs mere

Svarfordeling Campus Kolding

Svarfordeling Campus Kolding Svarfordeling Campus Kolding Værdivurdering Antal (N) Pct Valid Pct 0 5 0,27% 0,61% 1 3 0,16% 0,37% 2 16 0,88% 1,96% 3 24 1,31% 2,94% 4 33 1,81% 4,05% 5 98 5,36% 12,02% 6 102 5,58% 12,52% 7 215 11,77%

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 November 15 Svarprocent: 53% (284/538) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 2 moduler indenfor pædagogisk psykologi hhv. Udvikling, subjektivering og diversitet og. I alt

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der på Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi udbudt fire moduler hhv., Læring, kognition og udvikling,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab O:\FA_REGIST\Statistik\Oktobertal\\Bestand\Bestand_0110_2010 201016_rev1412 under fane Pivot_2010 Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til (Studerende

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 - December 15 Svarprocent: 66% (127/191) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Side 1 af 6

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Side 1 af 6 Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer 01.10.2015-30.09.2016 Side 1 af 6 Arts Antropologi, kandidat 0 0 3 4 10 25 22 64 9,5 2 7 10 12 12 12 12 Didaktik (dansk), kandidat 0 0 0 3 10

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100% ab Antal besvarelser: 6 APV 2012 Svarprocent: 10 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - Maj 13 Svarprocent: 67% (64/96) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Generelt. Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83)

Generelt. Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83) Indsatsområde Generelt Opmærksomhedspunkter Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83) Andel af studerende der bruger 36 timer om ugen eller mere på studiet: 50 %

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (164/367) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Difference 2010 til 2015. Difference 2014 til 2015. Grad AE_FAK Institut Fagområde AE_grad 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Difference 2010 til 2015. Difference 2014 til 2015. Grad AE_FAK Institut Fagområde AE_grad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Produktion af færdiguddannede bachelorer og kandidater pr. 1. oktober i perioden 2010 Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor som samlede

Læs mere

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om studiekultur Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 97% (N=393)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 94 Kvinde 299 Svar i alt 393 35 Er du: 3 25 2 15 299 1 5 94 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Health Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C. Tlf.:

AARHUS UNIVERSITET. Health Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C. Tlf.: Prioritering af strategimidler 2013 pr. 20. december 2012 På baggrund af institutternes og SKT s ønsker om tildeling af strategimidler 2013 og hovedområdets tiltag, der kræver finansiering, har dekanatet

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2015\ProduktionFærdiguddannede_2015\Produktion_Færdiguddannede_2010_til_2015_281015 under fane Pivot alle

T:\Statistik\Oktobertal\2015\ProduktionFærdiguddannede_2015\Produktion_Færdiguddannede_2010_til_2015_281015 under fane Pivot alle Produktion af færdiguddannede bachelorer og kandidater pr. 1. oktober i perioden 2010 til 2015 Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 69% (115/1) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse

Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse oktober 2016 Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU Der er ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fælles retningslinjer

Læs mere