Studiemiljø2014 Aarhus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiemiljø2014 Aarhus Universitet"

Transkript

1 Studiemiljø2014 Aarhus Universitet Rapport nr. 4 Studiemiljøtal for uddannelser ved Faculty of Health

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Læsevejledning til skalaer... 4 MEDICIN... 5 MOLEKYLÆR MEDICIN (CAND)... 9 ODONTOLOGI FOLKESUNDSHEDSVIDENSKAB IDRÆT SUNDHEDSFAG SYGEPLEJE TANDPLEJE

3 Introduktion Denne studiemiljørapport for HE består af en række individuelle rapporter på hver fire sider, der sammenfatter de studerendes svar i en række overskuelige frekvensanalyser én for hver uddannelse. Da de studerende besvarede spørgeskemaet blev de som det første oplyst om, hvilken uddannelse, de var registreret på (i alle tilfælde deres primære indskrivning), og de studerende blev bedt om at tænke på denne uddannelse, når de afgav deres svar. I de tilfælde, hvor det har været meningsfuldt, er svarene fra de studerende på to eller flere mindre uddannelser samlet i én uddannelsesrapport, og typisk vil bachelor og kandidatdelen være samlet. Fx består uddannelsen statskundskab af Statskundskab, bachelor og Statskundskab, kandidat. Som et andet eksempel dækker uddannelsen Antropologi over svarene fra studerende på Antropologi, bachelor, Antropologi, kandidat samt Miljøog konfliktanalyse, kandidat. Dette vil være tydeligt angivet i boksen Data om uddannelsen. Uddannelserne er i alle tilfælde samlet efter samråd med studienævnssekretærer og studieledere for at sikre, at sammenlægningen af tallene er meningsfuld. Ud over de enkelte rapporter vil det for studienævnene være muligt at modtage de studerendes åbne kommentarer til spørgeskemaets kommentarfelter, hvilket dog kræver, at de studerende forud har givet deres tilladelse. Endelig er det muligt at rekvirere såkaldte særkørsler, forudsat at hensynet til de studerendes anonymitet ikke kompromitteres. 3

4 Læsevejledning til skalaer På baggrund af en eksplorativ faktoranalyse 1 (se hovedrapportens appendiks B) er der blevet konstrueret fem skalaer, og som indledning til hver uddannelsesrapport sammenlignes de studerendes gennemsnitlige score for hhv. uddannelsen og fakultetet på disse skaler. Dette tillader et hurtigt overblik inden læsningen af frekvensfordelingerne på de enkelte spørgsmål. Nedenstående læseeksempel stammer fra uddannelsen Antropologi. Skalaen Faglig trivsel er sammenlagt af spørgsmålene 1-5. Faglig trivsel (spm. 1-5) 7,8 7,7 Mulighed for at møde medstud. (spm. 12, 14, 16, 29) 6,9 6,9 Medstuderende imødekommende (spm. 6-9) 8,2 AR (gns) Antropologi Alignment i undervisning (spm ) 6,9 6,4 Kontakt til undervisere (spm. 10, 11, 33, 34) 6,7 6, Hver skala går fra 0 (den laveste værdi) til 10 (den højeste værdi). Sammenlignet med fakultetsgennemsnittet, oplever de studerende på Antropologi i højere grad, at de medstuderende er imødekommende. 1 En eksplorativ faktoranalyse er en statistisk analyse af, hvilke enkeltspørgsmål, der meningsfuldt lader sig gruppere. 4

5 MEDICIN Data om uddannelsen Antal svar 1382 Svarprocent 52 Sammensat af Institut Medicin, bachelor Medicin, kandidat Institut for Klinisk Medicin og Institut for Biomedicin Faglig trivsel (spm. 1-5) 8,6 Mulighed for at møde medstud. (spm. 12, 14, 16, 29) 7,8 8,2 Medstuderende imødekommende (spm. 6-9) HE (gns.) Medicin Alignment i undervisning (spm ) 6,6 6,5 Kontakt til undervisere (spm. 10, 11, 33, 34) 5,9 5, Note til figuren: I denne figur sammenlignes uddannelsens og fakultetets gennemsnitsscorer på fem skalaer. Hver skala er sammensat af en række enkeltspørgsmål, som det fremgår af parentesen. Værdierne er fremkommet ved at beregne gennemsnittet af hver studerendes svar på de enkelte spørgsmål. Herefter er der beregnet en gennemsnitsscore for hele uddannelsen. Alle skalaer er omskaleret: 0 er den laveste værdi, mens 10 er den højest mulige score. Se i øvrigt læsevejledningen i rapportens indledning. 5

6 Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie. 61% 2% 1% 2. Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie % 3. Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus Universitet til andre. 65% 2 2% 1% 4. Studiet har bidraget til, at jeg føler mig som del af et fagligt fællesskab. 5 1% 5. Mit fag er en vigtig del af min identitet. 5 35% 2% 1% 6. De andre studerende er generelt imødekommende. 46% 45% 7% 2% 7. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg har brug for det. 46% 4 3% 1% 8. Det fremmer min forståelse at tale med andre studerende. 63% 3 5% 1% 9. Jeg har det generelt godt med at arbejde sammen med andre studerende % 3% 1% 10. De fleste undervisere er nemme at opnå personlig kontakt til. 2% 11. De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker generelt interesserede i de studerende. 4 15% 1% 12.Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige 51% 3 6% 3% 13. Jeg prioriterer at deltage i de faglige 46% 1% 14. Jeg er tilfreds med udbuddet af sociale 43% 3 5% 1% 15. Jeg prioriterer at deltage i de sociale % 16. Der er god mulighed for social kontakt med mine medstuderende. 51% 3% 1% 6

7 Jeg er klar over, hvad jeg forventes at lære i fagene. 56% 2% 18. Læringsmålene for de enkelte undervisningsforløb er klart formulerede og klart kommunikerede % 19. Det er tydeligt, hvad der forventes af det arbejde, der skal bedømmes (dvs. afsluttende eksamener, prøver). 7% Der er sammenhæng mellem det, vi undervises i, og det, vi forventes at lære. 21% 5 1% 21. De valgte undervisningsformer støtter mit læringsarbejde med henblik på opfyldelse af læringsmål og eksamenskrav. 5 21% 3% 22. Jeg kan se sammenhængen mellem det, vi bliver bedt om at lave mellem timerne, og det, vi skal lære. 55% 6% 1% 23. Jeg modtager tilstrækkelig feedback på mine faglige bidrag i løbet af semesteret. 3% Den feedback, jeg får på mine faglige bidrag i løbet af semesteret, forbedrer den måde, jeg lærer og arbejder på. 5% 25. Den feedback, jeg får på mine arbejdsopgaver, er med til at gøre det tydeligt, hvad jeg ikke helt har forstået. 21% 2 6% 26. Der er gode muligheder for tilbagemelding på mine faglige præstationer ved eksamen. 3% Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at distribuere undervisningsmateriale % 28. Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at aktivere de studerende (fx ved bruge af diskussionsfora, blogs, 2% 1 35% 7

8 På mit uddannelsessted er der gode steder at mødes med mine medstuderende for at være social, også uden for undervisningstiden. 4 35% 7% 1% 30. Når jeg har brug for en læseplads, kan jeg finde en. 1 47% 3% 31. Der er et sted, hvor jeg kan sidde sammen med min læsegruppe, når jeg har brug for det. 41% 5% 32. Der er plads nok i undervisningslokalerne til, at jeg kan sidde ned i timerne % 33. De fysiske rammer på mit uddannelsessted giver god mulighed for at møde underviserne i dagligdagen På mit uddannelsessted ser man ofte underviserne uden for undervisningslokalerne (fx på gangene, på fællesarealerne eller i kantinen). 35. Jeg er overordnet tilfreds med de fysiske rammer på mit uddannelsessted. 53% 1% 36. Jeg oplever, at Aarhus Universitets tekniske løsninger* fungerer, når jeg har brug for dem. 41% 6% 37. Jeg oplever at kunne få tilstrækkelig hjælp/support, når jeg ikke kan få de tekniske løsninger* til at fungere. 6% 2% Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig Ved ikke / ikke relevant Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker uden for eksamensperioder? 56% 39. Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker i eksamensperioder? 7 7% 6% 40. Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet? 3% 5% Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie i dagligdagen? 3% Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie op til eksamen? 1 2 8

9 MOLEKYLÆR MEDICIN (CAND) Data om uddannelsen Antal svar 25 Svarprocent 37 Sammensat af Institut Molekylær medicin, kandidat Institut for Klinisk Medicin Faglig trivsel (spm. 1-5) 7,6 Mulighed for at møde medstud. (spm. 12, 14, 16, 29) 7,8 6,9 Medstuderende imødekommende (spm. 6-9) HE (gns.) Mol.med. (cand) Alignment i undervisning (spm ) 4,3 6,6 Kontakt til undervisere (spm. 10, 11, 33, 34) 5,9 5, Note til figuren: I denne figur sammenlignes uddannelsens og fakultetets gennemsnitsscorer på fem skalaer. Hver skala er sammensat af en række enkeltspørgsmål, som det fremgår af parentesen. Værdierne er fremkommet ved at beregne gennemsnittet af hver studerendes svar på de enkelte spørgsmål. Herefter er der beregnet en gennemsnitsscore for hele uddannelsen. Alle skalaer er omskaleret: 0 er den laveste værdi, mens 10 er den højest mulige score. Se i øvrigt læsevejledningen i rapportens indledning. 9

10 Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus Universitet til andre Studiet har bidraget til, at jeg føler mig som del af et fagligt fællesskab Mit fag er en vigtig del af min identitet. 4 52% 6. De andre studerende er generelt imødekommende Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg har brug for det Det fremmer min forståelse at tale med andre studerende Jeg har det generelt godt med at arbejde sammen med andre studerende De fleste undervisere er nemme at opnå personlig kontakt til De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker generelt interesserede i de studerende Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige 56% 13. Jeg prioriterer at deltage i de faglige Jeg er tilfreds med udbuddet af sociale Jeg prioriterer at deltage i de sociale Der er god mulighed for social kontakt med mine medstuderende. 4 10

11 Jeg er klar over, hvad jeg forventes at lære i fagene. 18. Læringsmålene for de enkelte undervisningsforløb er klart formulerede og klart kommunikerede Det er tydeligt, hvad der forventes af det arbejde, der skal bedømmes (dvs. afsluttende eksamener, prøver) Der er sammenhæng mellem det, vi undervises i, og det, vi forventes at lære De valgte undervisningsformer støtter mit læringsarbejde med henblik på opfyldelse af læringsmål og eksamenskrav. 22. Jeg kan se sammenhængen mellem det, vi bliver bedt om at lave mellem timerne, og det, vi skal lære Jeg modtager tilstrækkelig feedback på mine faglige bidrag i løbet af semesteret. 52% 24. Den feedback, jeg får på mine faglige bidrag i løbet af semesteret, forbedrer den måde, jeg lærer og arbejder på Den feedback, jeg får på mine arbejdsopgaver, er med til at gøre det tydeligt, hvad jeg ikke helt har forstået Der er gode muligheder for tilbagemelding på mine faglige præstationer ved eksamen Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at distribuere undervisningsmateriale Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at aktivere de studerende (fx ved bruge af diskussionsfora, blogs,

12 På mit uddannelsessted er der gode steder at mødes med mine medstuderende for at være social, også uden for undervisningstiden Når jeg har brug for en læseplads, kan jeg finde en Der er et sted, hvor jeg kan sidde sammen med min læsegruppe, når jeg har brug for det Der er plads nok i undervisningslokalerne til, at jeg kan sidde ned i timerne De fysiske rammer på mit uddannelsessted giver god mulighed for at møde underviserne i dagligdagen På mit uddannelsessted ser man ofte underviserne uden for undervisningslokalerne (fx på gangene, på fællesarealerne eller i kantinen) Jeg er overordnet tilfreds med de fysiske rammer på mit uddannelsessted. 56% 36. Jeg oplever, at Aarhus Universitets tekniske løsninger* fungerer, når jeg har brug for dem. 52% 37. Jeg oplever at kunne få tilstrækkelig hjælp/support, når jeg ikke kan få de tekniske løsninger* til at fungere. 4 Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig Ved ikke / ikke relevant Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker uden for eksamensperioder? 39. Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker i eksamensperioder? Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet? 2 52% 41. Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie i dagligdagen? Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie op til eksamen? 4 12

13 ODONTOLOGI Data om uddannelsen Antal svar 205 Svarprocent 65 Sammensat af Institut Odontologi, bachelor Odontologi, kandidat Institut for Odontologi Faglig trivsel (spm. 1-5) 8,1 Mulighed for at møde medstud. (spm. 12, 14, 16, 29) 7,8 7,1 Medstuderende imødekommende (spm. 6-9) Alignment i undervisning (spm ) 8,4 6,6 6,7 HE (gns.) Odontologi Kontakt til undervisere (spm. 10, 11, 33, 34) 5,9 7, Note til figuren: I denne figur sammenlignes uddannelsens og fakultetets gennemsnitsscorer på fem skalaer. Hver skala er sammensat af en række enkeltspørgsmål, som det fremgår af parentesen. Værdierne er fremkommet ved at beregne gennemsnittet af hver studerendes svar på de enkelte spørgsmål. Herefter er der beregnet en gennemsnitsscore for hele uddannelsen. Alle skalaer er omskaleret: 0 er den laveste værdi, mens 10 er den højest mulige score. Se i øvrigt læsevejledningen i rapportens indledning. 13

14 Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie % 2. Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie. 53% 5% 2% 3. Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus Universitet til andre. 43% 3 7% 3% 4. Studiet har bidraget til, at jeg føler mig som del af et fagligt fællesskab. 4 2% 5. Mit fag er en vigtig del af min identitet % 1% 6. De andre studerende er generelt imødekommende. 53% 3 5% 2% 1% 7. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg har brug for det. 51% 6% 5% 1% 8. Det fremmer min forståelse at tale med andre studerende. 62% 1% 9. Jeg har det generelt godt med at arbejde sammen med andre studerende. 47% 3 1% 10. De fleste undervisere er nemme at opnå personlig kontakt til. 1 47% 1 2% 11. De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker generelt interesserede i de studerende. 2 51% 2% 12.Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige 4 6% 1% 13. Jeg prioriterer at deltage i de faglige 3 47% 14. Jeg er tilfreds med udbuddet af sociale 41% 1 2% 15. Jeg prioriterer at deltage i de sociale 41% 6% 16. Der er god mulighed for social kontakt med mine medstuderende % 1% 14

15 Jeg er klar over, hvad jeg forventes at lære i fagene. 15% 56% 15% 18. Læringsmålene for de enkelte undervisningsforløb er klart formulerede og klart kommunikerede. 52% 15% 1% 19. Det er tydeligt, hvad der forventes af det arbejde, der skal bedømmes (dvs. afsluttende eksamener, prøver). 4 21% 2% 20. Der er sammenhæng mellem det, vi undervises i, og det, vi forventes at lære. 5 15% 1% 21. De valgte undervisningsformer støtter mit læringsarbejde med henblik på opfyldelse af læringsmål og eksamenskrav. 56% 1% 22. Jeg kan se sammenhængen mellem det, vi bliver bedt om at lave mellem timerne, og det, vi skal lære. 53% 1 6% 23. Jeg modtager tilstrækkelig feedback på mine faglige bidrag i løbet af semesteret. 7% 24. Den feedback, jeg får på mine faglige bidrag i løbet af semesteret, forbedrer den måde, jeg lærer og arbejder på. 4 2% 25. Den feedback, jeg får på mine arbejdsopgaver, er med til at gøre det tydeligt, hvad jeg ikke helt har forstået. 2 7% 2% 26. Der er gode muligheder for tilbagemelding på mine faglige præstationer ved eksamen % 27. Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at distribuere undervisningsmateriale Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at aktivere de studerende (fx ved bruge af diskussionsfora, blogs, 2% 21% 1 15

16 På mit uddannelsessted er der gode steder at mødes med mine medstuderende for at være social, også uden for undervisningstiden Når jeg har brug for en læseplads, kan jeg finde en Der er et sted, hvor jeg kan sidde sammen med min læsegruppe, når jeg har brug for det Der er plads nok i undervisningslokalerne til, at jeg kan sidde ned i timerne % 3% 33. De fysiske rammer på mit uddannelsessted giver god mulighed for at møde underviserne i dagligdagen. 35% 3 1% 34. På mit uddannelsessted ser man ofte underviserne uden for undervisningslokalerne (fx på gangene, på fællesarealerne eller i kantinen). 43% 35. Jeg er overordnet tilfreds med de fysiske rammer på mit uddannelsessted. 56% 7% 3% 36. Jeg oplever, at Aarhus Universitets tekniske løsninger* fungerer, når jeg har brug for dem. 37. Jeg oplever at kunne få tilstrækkelig hjælp/support, når jeg ikke kan få de tekniske løsninger* til at fungere. 2 41% 6% 3% Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig Ved ikke / ikke relevant Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker uden for eksamensperioder? Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker i eksamensperioder? 63% 1 6% 40. Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet? 6% 6% 15% Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie i dagligdagen? Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie op til eksamen? 7% 16

17 FOLKESUNDSHEDSVIDENSKAB Data om uddannelsen Antal svar 50 Svarprocent 30 Sammensat af Institut Folkesundhedsvidenskab, bachelor Folkesundhedsvidenskab, kandidat Institut for Folkesundhed Faglig trivsel (spm. 1-5) 8,0 Mulighed for at møde medstud. (spm. 12, 14, 16, 29) 7,8 6,8 Medstuderende imødekommende (spm. 6-9) Alignment i undervisning (spm ) 8,4 6,6 7,0 HE (gns.) Folkesundhedsvidenskab Kontakt til undervisere (spm. 10, 11, 33, 34) 5,9 5, Note til figuren: I denne figur sammenlignes uddannelsens og fakultetets gennemsnitsscorer på fem skalaer. Hver skala er sammensat af en række enkeltspørgsmål, som det fremgår af parentesen. Værdierne er fremkommet ved at beregne gennemsnittet af hver studerendes svar på de enkelte spørgsmål. Herefter er der beregnet en gennemsnitsscore for hele uddannelsen. Alle skalaer er omskaleret: 0 er den laveste værdi, mens 10 er den højest mulige score. Se i øvrigt læsevejledningen i rapportens indledning. 17

18 Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie. 4 2% 2. Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus Universitet til andre. 53% 2% 4. Studiet har bidraget til, at jeg føler mig som del af et fagligt fællesskab. 3 2% 5. Mit fag er en vigtig del af min identitet. 5 6% 2% 6. De andre studerende er generelt imødekommende % 2% 7. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg har brug for det % 8. Det fremmer min forståelse at tale med andre studerende % 9. Jeg har det generelt godt med at arbejde sammen med andre studerende. 53% 3 6% 2% 10. De fleste undervisere er nemme at opnå personlig kontakt til De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker generelt interesserede i de studerende Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige 5 1 2% 13. Jeg prioriterer at deltage i de faglige 52% 14. Jeg er tilfreds med udbuddet af sociale 4 2% 15. Jeg prioriterer at deltage i de sociale 16. Der er god mulighed for social kontakt med mine medstuderende % 18

19 Jeg er klar over, hvad jeg forventes at lære i fagene. 7 6% 18. Læringsmålene for de enkelte undervisningsforløb er klart formulerede og klart kommunikerede. 5 6% 19. Det er tydeligt, hvad der forventes af det arbejde, der skal bedømmes (dvs. afsluttende eksamener, prøver). 6% % 2% 20. Der er sammenhæng mellem det, vi undervises i, og det, vi forventes at lære. 6 2% 21. De valgte undervisningsformer støtter mit læringsarbejde med henblik på opfyldelse af læringsmål og eksamenskrav. 6% Jeg kan se sammenhængen mellem det, vi bliver bedt om at lave mellem timerne, og det, vi skal lære Jeg modtager tilstrækkelig feedback på mine faglige bidrag i løbet af semesteret. 6% 24. Den feedback, jeg får på mine faglige bidrag i løbet af semesteret, forbedrer den måde, jeg lærer og arbejder på. 35% 25. Den feedback, jeg får på mine arbejdsopgaver, er med til at gøre det tydeligt, hvad jeg ikke helt har forstået. 15% Der er gode muligheder for tilbagemelding på mine faglige præstationer ved eksamen. 6% Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at distribuere undervisningsmateriale. 2 2% 28. Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at aktivere de studerende (fx ved bruge af diskussionsfora, blogs, 2% 6%

20 På mit uddannelsessted er der gode steder at mødes med mine medstuderende for at være social, også uden for undervisningstiden. 3 6% Når jeg har brug for en læseplads, kan jeg finde en. 6% 6% 46% 31. Der er et sted, hvor jeg kan sidde sammen med min læsegruppe, når jeg har brug for det Der er plads nok i undervisningslokalerne til, at jeg kan sidde ned i timerne. 9 6% 2% 33. De fysiske rammer på mit uddannelsessted giver god mulighed for at møde underviserne i dagligdagen På mit uddannelsessted ser man ofte underviserne uden for undervisningslokalerne (fx på gangene, på fællesarealerne eller i kantinen). 45% 35. Jeg er overordnet tilfreds med de fysiske rammer på mit uddannelsessted Jeg oplever, at Aarhus Universitets tekniske løsninger* fungerer, når jeg har brug for dem. 52% 2% 37. Jeg oplever at kunne få tilstrækkelig hjælp/support, når jeg ikke kan få de tekniske løsninger* til at fungere % Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig Ved ikke / ikke relevant Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker uden for eksamensperioder? 7 2% 39. Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker i eksamensperioder? 61% Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet? 2% 6% 47% 41. Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie i dagligdagen? 2% 42. Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie op til eksamen? 6%

21 IDRÆT Data om uddannelsen Antal svar 110 Svarprocent 28 Sammensat af Institut Idræt, bachelor Idræt, kandidat Institut for Folkesundhed Faglig trivsel (spm. 1-5) 8,3 Mulighed for at møde medstud. (spm. 12, 14, 16, 29) 6,8 7,8 Medstuderende imødekommende (spm. 6-9) 8,3 HE (gns.) Idræt Alignment i undervisning (spm ) 6,6 6,7 Kontakt til undervisere (spm. 10, 11, 33, 34) 5,9 7, Note til figuren: I denne figur sammenlignes uddannelsens og fakultetets gennemsnitsscorer på fem skalaer. Hver skala er sammensat af en række enkeltspørgsmål, som det fremgår af parentesen. Værdierne er fremkommet ved at beregne gennemsnittet af hver studerendes svar på de enkelte spørgsmål. Herefter er der beregnet en gennemsnitsscore for hele uddannelsen. Alle skalaer er omskaleret: 0 er den laveste værdi, mens 10 er den højest mulige score. Se i øvrigt læsevejledningen i rapportens indledning. 21

22 Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie. 61% 3 7% 2% 2. Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie. 55% 6% 3% 3. Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus Universitet til andre. 53% 6% 3% 1% 4. Studiet har bidraget til, at jeg føler mig som del af et fagligt fællesskab. 3 7% 5. Mit fag er en vigtig del af min identitet. 47% 45% 6% 2% 6. De andre studerende er generelt imødekommende. 55% 3 5% 3% 7. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg har brug for det. 53% 5% 1% 8. Det fremmer min forståelse at tale med andre studerende. 51% 45% 3% 1% 9. Jeg har det generelt godt med at arbejde sammen med andre studerende. 4 45% 1 5% 10. De fleste undervisere er nemme at opnå personlig kontakt til. 21% 63% 3% 11. De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker generelt interesserede i de studerende. 6 3% 12.Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige 35% 35% 1 1% 13. Jeg prioriterer at deltage i de faglige 4 3 1% 14. Jeg er tilfreds med udbuddet af sociale 1 55% 1 1% 15. Jeg prioriterer at deltage i de sociale 21% 45% 21% 1% 16. Der er god mulighed for social kontakt med mine medstuderende. 43% 4 15% 3% 22

23 Jeg er klar over, hvad jeg forventes at lære i fagene. 67% 6% 18. Læringsmålene for de enkelte undervisningsforløb er klart formulerede og klart kommunikerede Det er tydeligt, hvad der forventes af det arbejde, der skal bedømmes (dvs. afsluttende eksamener, prøver) % 20. Der er sammenhæng mellem det, vi undervises i, og det, vi forventes at lære. 1 57% 1 7% 1% 21. De valgte undervisningsformer støtter mit læringsarbejde med henblik på opfyldelse af læringsmål og eksamenskrav. 1 53% 7% 1% 22. Jeg kan se sammenhængen mellem det, vi bliver bedt om at lave mellem timerne, og det, vi skal lære % 1% 23. Jeg modtager tilstrækkelig feedback på mine faglige bidrag i løbet af semesteret Den feedback, jeg får på mine faglige bidrag i løbet af semesteret, forbedrer den måde, jeg lærer og arbejder på. 1 3% 25. Den feedback, jeg får på mine arbejdsopgaver, er med til at gøre det tydeligt, hvad jeg ikke helt har forstået % 26. Der er gode muligheder for tilbagemelding på mine faglige præstationer ved eksamen. 1% Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at distribuere undervisningsmateriale. 3 53% 5% 28. Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at aktivere de studerende (fx ved bruge af diskussionsfora, blogs, 5% 23

24 På mit uddannelsessted er der gode steder at mødes med mine medstuderende for at være social, også uden for undervisningstiden. 41% 15% Når jeg har brug for en læseplads, kan jeg finde en. 2% 6% 45% 31. Der er et sted, hvor jeg kan sidde sammen med min læsegruppe, når jeg har brug for det. 2% 32. Der er plads nok i undervisningslokalerne til, at jeg kan sidde ned i timerne. 76% 1 3% 1% 33. De fysiske rammer på mit uddannelsessted giver god mulighed for at møde underviserne i dagligdagen. 2% 2% 34. På mit uddannelsessted ser man ofte underviserne uden for undervisningslokalerne (fx på gangene, på fællesarealerne eller i kantinen). 1 41% 3% 35. Jeg er overordnet tilfreds med de fysiske rammer på mit uddannelsessted % 36. Jeg oplever, at Aarhus Universitets tekniske løsninger* fungerer, når jeg har brug for dem. 5% 37. Jeg oplever at kunne få tilstrækkelig hjælp/support, når jeg ikke kan få de tekniske løsninger* til at fungere. 5% Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig Ved ikke / ikke relevant Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker uden for eksamensperioder? Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker i eksamensperioder? 3 2 5% 40. Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet? 6% % 41. Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie i dagligdagen? 1% 51% 42. Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie op til eksamen? 2 24

25 SUNDHEDSFAG Data om uddannelsen Antal svar 24 Svarprocent 35 Sammensat af Institut Sundhedsfag, kandidat Institut for Folkesundhed Faglig trivsel (spm. 1-5) 8,0 Mulighed for at møde medstud. (spm. 12, 14, 16, 29) 5,3 7,8 Medstuderende imødekommende (spm. 6-9) 8,2 HE (gns.) Sundhedsfag Alignment i undervisning (spm ) 6,6 7,7 Kontakt til undervisere (spm. 10, 11, 33, 34) 5,9 5, Note til figuren: I denne figur sammenlignes uddannelsens og fakultetets gennemsnitsscorer på fem skalaer. Hver skala er sammensat af en række enkeltspørgsmål, som det fremgår af parentesen. Værdierne er fremkommet ved at beregne gennemsnittet af hver studerendes svar på de enkelte spørgsmål. Herefter er der beregnet en gennemsnitsscore for hele uddannelsen. Alle skalaer er omskaleret: 0 er den laveste værdi, mens 10 er den højest mulige score. Se i øvrigt læsevejledningen i rapportens indledning. 25

26 Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie. 3 57% 3. Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus Universitet til andre. 52% 35% 4. Studiet har bidraget til, at jeg føler mig som del af et fagligt fællesskab. 21% 2 5. Mit fag er en vigtig del af min identitet. 5 46% 6. De andre studerende er generelt imødekommende. 52% 3 7. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg har brug for det. 3 43% 8. Det fremmer min forståelse at tale med andre studerende. 61% 35% 9. Jeg har det generelt godt med at arbejde sammen med andre studerende. 52% De fleste undervisere er nemme at opnå personlig kontakt til. 3 43% 11. De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker generelt interesserede i de studerende. 4 35% 12.Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige Jeg prioriterer at deltage i de faglige 21% 5 21% 14. Jeg er tilfreds med udbuddet af sociale Jeg prioriterer at deltage i de sociale Der er god mulighed for social kontakt med mine medstuderende. 26

27 Jeg er klar over, hvad jeg forventes at lære i fagene. 67% 18. Læringsmålene for de enkelte undervisningsforløb er klart formulerede og klart kommunikerede. 52% 19. Det er tydeligt, hvad der forventes af det arbejde, der skal bedømmes (dvs. afsluttende eksamener, prøver). 65% 20. Der er sammenhæng mellem det, vi undervises i, og det, vi forventes at lære. 2 63% 21. De valgte undervisningsformer støtter mit læringsarbejde med henblik på opfyldelse af læringsmål og eksamenskrav. 5 21% 22. Jeg kan se sammenhængen mellem det, vi bliver bedt om at lave mellem timerne, og det, vi skal lære. 61% 23. Jeg modtager tilstrækkelig feedback på mine faglige bidrag i løbet af semesteret. 24. Den feedback, jeg får på mine faglige bidrag i løbet af semesteret, forbedrer den måde, jeg lærer og arbejder på. 43% 25. Den feedback, jeg får på mine arbejdsopgaver, er med til at gøre det tydeligt, hvad jeg ikke helt har forstået. 57% 26. Der er gode muligheder for tilbagemelding på mine faglige præstationer ved eksamen. 35% 27. Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at distribuere undervisningsmateriale Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at aktivere de studerende (fx ved bruge af diskussionsfora, blogs, 27

28 På mit uddannelsessted er der gode steder at mødes med mine medstuderende for at være social, også uden for undervisningstiden. 21% 30. Når jeg har brug for en læseplads, kan jeg finde en Der er et sted, hvor jeg kan sidde sammen med min læsegruppe, når jeg har brug for det. 21% 2 21% 32. Der er plads nok i undervisningslokalerne til, at jeg kan sidde ned i timerne. 67% De fysiske rammer på mit uddannelsessted giver god mulighed for at møde underviserne i dagligdagen. 2 21% 34. På mit uddannelsessted ser man ofte underviserne uden for undervisningslokalerne (fx på gangene, på fællesarealerne eller i kantinen). 46% 35. Jeg er overordnet tilfreds med de fysiske rammer på mit uddannelsessted. 3 21% 36. Jeg oplever, at Aarhus Universitets tekniske løsninger* fungerer, når jeg har brug for dem. 5 21% 37. Jeg oplever at kunne få tilstrækkelig hjælp/support, når jeg ikke kan få de tekniske løsninger* til at fungere. 5 Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig Ved ikke / ikke relevant Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker uden for eksamensperioder? Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker i eksamensperioder? 43% 40. Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet? Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie i dagligdagen? Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie op til eksamen? 3 28

29 SYGEPLEJE Data om uddannelsen Antal svar 65 Svarprocent 41 Sammensat af Institut Sygepleje, kandidat Institut for Folkesundhed Faglig trivsel (spm. 1-5) 7,9 Mulighed for at møde medstud. (spm. 12, 14, 16, 29) 4,6 7,8 Medstuderende imødekommende (spm. 6-9) 8,3 HE (gns.) Sygepleje Alignment i undervisning (spm ) 6,6 6,9 Kontakt til undervisere (spm. 10, 11, 33, 34) 4,9 5, Note til figuren: I denne figur sammenlignes uddannelsens og fakultetets gennemsnitsscorer på fem skalaer. Hver skala er sammensat af en række enkeltspørgsmål, som det fremgår af parentesen. Værdierne er fremkommet ved at beregne gennemsnittet af hver studerendes svar på de enkelte spørgsmål. Herefter er der beregnet en gennemsnitsscore for hele uddannelsen. Alle skalaer er omskaleret: 0 er den laveste værdi, mens 10 er den højest mulige score. Se i øvrigt læsevejledningen i rapportens indledning. 29

30 Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie. 4 45% 3% 2% 2. Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie. 35% 4 1 6% 3. Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus Universitet til andre. 45% 4 6% 4. Studiet har bidraget til, at jeg føler mig som del af et fagligt fællesskab. 3 15% 1 2% 5. Mit fag er en vigtig del af min identitet. 5 43% 2% 2% 6. De andre studerende er generelt imødekommende. 4 2% 7. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg har brug for det. 52% 3% 8. Det fremmer min forståelse at tale med andre studerende. 63% 3% 2% 9. Jeg har det generelt godt med at arbejde sammen med andre studerende. 4 6% 3% 10. De fleste undervisere er nemme at opnå personlig kontakt til. 3 5% 11. De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker generelt interesserede i de studerende % 12.Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige 2% 13. Jeg prioriterer at deltage i de faglige 1 2 3% 5% 14. Jeg er tilfreds med udbuddet af sociale Jeg prioriterer at deltage i de sociale 2 6% 16. Der er god mulighed for social kontakt med mine medstuderende. 3 5% 30

31 Jeg er klar over, hvad jeg forventes at lære i fagene. 46% 2% 18. Læringsmålene for de enkelte undervisningsforløb er klart formulerede og klart kommunikerede. 51% 19. Det er tydeligt, hvad der forventes af det arbejde, der skal bedømmes (dvs. afsluttende eksamener, prøver) Der er sammenhæng mellem det, vi undervises i, og det, vi forventes at lære. 5 2% 21. De valgte undervisningsformer støtter mit læringsarbejde med henblik på opfyldelse af læringsmål og eksamenskrav. 43% 22. Jeg kan se sammenhængen mellem det, vi bliver bedt om at lave mellem timerne, og det, vi skal lære. 51% 2% 23. Jeg modtager tilstrækkelig feedback på mine faglige bidrag i løbet af semesteret. 5% 24. Den feedback, jeg får på mine faglige bidrag i løbet af semesteret, forbedrer den måde, jeg lærer og arbejder på Den feedback, jeg får på mine arbejdsopgaver, er med til at gøre det tydeligt, hvad jeg ikke helt har forstået Der er gode muligheder for tilbagemelding på mine faglige præstationer ved eksamen. 3% Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at distribuere undervisningsmateriale. 3 55% 3% 2% 28. Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at aktivere de studerende (fx ved bruge af diskussionsfora, blogs, 5%

32 På mit uddannelsessted er der gode steder at mødes med mine medstuderende for at være social, også uden for undervisningstiden Når jeg har brug for en læseplads, kan jeg finde en. 15% 5% Der er et sted, hvor jeg kan sidde sammen med min læsegruppe, når jeg har brug for det. 32. Der er plads nok i undervisningslokalerne til, at jeg kan sidde ned i timerne. 66% 5% 2% 6% 33. De fysiske rammer på mit uddannelsessted giver god mulighed for at møde underviserne i dagligdagen. 6% På mit uddannelsessted ser man ofte underviserne uden for undervisningslokalerne (fx på gangene, på fællesarealerne eller i kantinen). 3% 5% Jeg er overordnet tilfreds med de fysiske rammer på mit uddannelsessted. 2 15% 36. Jeg oplever, at Aarhus Universitets tekniske løsninger* fungerer, når jeg har brug for dem. 1 5% 37. Jeg oplever at kunne få tilstrækkelig hjælp/support, når jeg ikke kan få de tekniske løsninger* til at fungere. 3 3% Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig Ved ikke / ikke relevant Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker uden for eksamensperioder? Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker i eksamensperioder? 40. Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet? 2% 3 41% 41. Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie i dagligdagen? 5% 35% 42. Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie op til eksamen? 32

33 TANDPLEJE Data om uddannelsen Antal svar 45 Svarprocent 22 Sammensat af Institut Tandpleje, bachelor Skolen for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere Faglig trivsel (spm. 1-5) 8,3 Mulighed for at møde medstud. (spm. 12, 14, 16, 29) 6,6 7,8 Medstuderende imødekommende (spm. 6-9) 8,8 HE (gns.) Tandpleje Alignment i undervisning (spm ) 6,6 6,6 Kontakt til undervisere (spm. 10, 11, 33, 34) 5,9 7, Note til figuren: I denne figur sammenlignes uddannelsens og fakultetets gennemsnitsscorer på fem skalaer. Hver skala er sammensat af en række enkeltspørgsmål, som det fremgår af parentesen. Værdierne er fremkommet ved at beregne gennemsnittet af hver studerendes svar på de enkelte spørgsmål. Herefter er der beregnet en gennemsnitsscore for hele uddannelsen. Alle skalaer er omskaleret: 0 er den laveste værdi, mens 10 er den højest mulige score. Se i øvrigt læsevejledningen i rapportens indledning. 33

34 Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie. 47% 51% 2% 2. Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie % 3. Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus Universitet til andre. 51% 5% 2% 4. Studiet har bidraget til, at jeg føler mig som del af et fagligt fællesskab. 4 45% 5% 2% 5. Mit fag er en vigtig del af min identitet % 6. De andre studerende er generelt imødekommende. 51% 47% 2% 7. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg har brug for det. 53% 3 8. Det fremmer min forståelse at tale med andre studerende. 62% 3 9. Jeg har det generelt godt med at arbejde sammen med andre studerende. 56% De fleste undervisere er nemme at opnå personlig kontakt til. 53% 7% 11. De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker generelt interesserede i de studerende Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige 2% 13. Jeg prioriterer at deltage i de faglige 4 2% 14. Jeg er tilfreds med udbuddet af sociale 2% 15. Jeg prioriterer at deltage i de sociale 47% 7% 16. Der er god mulighed for social kontakt med mine medstuderende. 51% 34

35 Jeg er klar over, hvad jeg forventes at lære i fagene. 1 51% 2% 18. Læringsmålene for de enkelte undervisningsforløb er klart formulerede og klart kommunikerede. 2 7% 19. Det er tydeligt, hvad der forventes af det arbejde, der skal bedømmes (dvs. afsluttende eksamener, prøver). 7% 3 7% 20. Der er sammenhæng mellem det, vi undervises i, og det, vi forventes at lære. 51% 7% 2% 21. De valgte undervisningsformer støtter mit læringsarbejde med henblik på opfyldelse af læringsmål og eksamenskrav. 47% 2% 22. Jeg kan se sammenhængen mellem det, vi bliver bedt om at lave mellem timerne, og det, vi skal lære. 45% Jeg modtager tilstrækkelig feedback på mine faglige bidrag i løbet af semesteret. 3 5% 24. Den feedback, jeg får på mine faglige bidrag i løbet af semesteret, forbedrer den måde, jeg lærer og arbejder på Den feedback, jeg får på mine arbejdsopgaver, er med til at gøre det tydeligt, hvad jeg ikke helt har forstået. 26. Der er gode muligheder for tilbagemelding på mine faglige præstationer ved eksamen. 27. Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at distribuere undervisningsmateriale. 4 2% 28. Mine undervisere er generelt gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme* til at aktivere de studerende (fx ved bruge af diskussionsfora, blogs, 2 35

36 På mit uddannelsessted er der gode steder at mødes med mine medstuderende for at være social, også uden for undervisningstiden. 30. Når jeg har brug for en læseplads, kan jeg finde en. 2% Der er et sted, hvor jeg kan sidde sammen med min læsegruppe, når jeg har brug for det Der er plads nok i undervisningslokalerne til, at jeg kan sidde ned i timerne De fysiske rammer på mit uddannelsessted giver god mulighed for at møde underviserne i dagligdagen. 2% 34. På mit uddannelsessted ser man ofte underviserne uden for undervisningslokalerne (fx på gangene, på fællesarealerne eller i kantinen). 3 7% 35. Jeg er overordnet tilfreds med de fysiske rammer på mit uddannelsessted. 47% Jeg oplever, at Aarhus Universitets tekniske løsninger* fungerer, når jeg har brug for dem. 41% 7% 2% 37. Jeg oplever at kunne få tilstrækkelig hjælp/support, når jeg ikke kan få de tekniske løsninger* til at fungere. 2% Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig Ved ikke / ikke relevant Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker uden for eksamensperioder? 7% 39. Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker i eksamensperioder? 3 3 5% 40. Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet? 5% 5% 41% 41. Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie i dagligdagen? 45% 42. Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie op til eksamen? 1 36

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Herrmann, Kim Jesper 1 & Anna Bager Center for Uddannelse og Læring, Aarhus Universitet Nærværende rapport har til formål at

Læs mere

STUDIEMILJØ OG STRESS

STUDIEMILJØ OG STRESS STUDIEMILJØ OG STRESS CENTER FOR UNDERVISNING OG LÆRING, BSS Baggrund 17 procent oplever ofte eller næsten altid stærke stress symptomer i dagligdagen Stigning siden 2011 Universitetsstudium er/bør være

Læs mere

På de følgende sider finder du en række spørgsmål om dit studiemiljø. Spørgsmålene tager max 10 minutter at besvare.

På de følgende sider finder du en række spørgsmål om dit studiemiljø. Spørgsmålene tager max 10 minutter at besvare. Studiemiljøundersøgelse, Aarhus Universitet (change to English by pressing 'English' in the top right corner) Velkommen til studiemiljøundersøgelsen. På de følgende sider finder du en række spørgsmål om

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 10.098 Svarprocent: 25% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 24 11.495 JURA 20 4.539

Læs mere

Rapport nr. 1 Hovedresultater og nøgletal. Studiemiljø2014 Aarhus Universitet

Rapport nr. 1 Hovedresultater og nøgletal. Studiemiljø2014 Aarhus Universitet Studiemiljø2014 Aarhus Universitet Rapport nr. 1 Hovedresultater og nøgletal 1 Rapporter i serien Studiemiljø2014, Aarhus Universitet: Rapport nr. 1: Rapport nr. 2: Rapport nr. 3: Rapport nr. 4: Rapport

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 189 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 31% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 322 36 Kandidat 292 25 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 305 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 41% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 394 51 Kandidat 359 29 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Epidemiologi og biostatistik. 1. semester - Efterår 2015

Epidemiologi og biostatistik. 1. semester - Efterår 2015 Studienævnets evalueringsskema - Den Sundhedsfaglige kandidat, Optometri og synsvidenskab og Sygepleje Epidemiologi og biostatistik 1. semester - Efterår 015 Svarprocent: 65/110= 59%. Jeg er overordnet

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 356 Svarprocent: 33% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 36 645 Kandidat 29 430 0 25 50 75 100

Læs mere

STUDIEMILJØ 2017 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET. Rapport nr. 1/Studiemiljø 2017 Hovedresultater og nøgletal

STUDIEMILJØ 2017 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET. Rapport nr. 1/Studiemiljø 2017 Hovedresultater og nøgletal STUDIEMILJØ 2017 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET Rapport nr. 1/Studiemiljø 2017 Hovedresultater og nøgletal SMU2017. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet Rapporter i

Læs mere

Rolle- og ansvarsfordeling på uddannelsesområdet på Institut for Folkesundhed

Rolle- og ansvarsfordeling på uddannelsesområdet på Institut for Folkesundhed Modtager(e): Dekanatet, Health Notat Rolle- og ansvarsfordeling på uddannelsesområdet på Institut for Folkesundhed Institut for Folkesundhed står for en række uddannelser: Bachelor og kandidatuddannelsen

Læs mere

Abdomen. 2. semester KA - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Medicin. Svarprocent: 40/191 = svarprocent 20 %.

Abdomen. 2. semester KA - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Medicin. Svarprocent: 40/191 = svarprocent 20 %. Studienævnets evalueringsskema - Medicin Abdomen 2. semester KA - Efterår 24 Svarprocent: 4/9 = svarprocent 2 %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet % 3 6 24 2 4 Læringsmål 25% 5 75% Kurses/modulets

Læs mere

Sundhedsfremmende sygepleje, teori og metode

Sundhedsfremmende sygepleje, teori og metode Studienævnets evalueringsskema - Sygepleje Sundhedsfremmende sygepleje, teori og metode. semester - Efterår Svarprocent: / = svarprocent. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet Læringsmål %

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

Læs mere

Quality of Life semester - Forår Studienævnets evalueringsskema - Den Sundhedsfaglige kandidatuddannelse

Quality of Life semester - Forår Studienævnets evalueringsskema - Den Sundhedsfaglige kandidatuddannelse Studienævnets evalueringsskema - Den Sundhedsfaglige kandidatuddannelse Quality of Life. +. semester - Forår Svarprocent: / deltagere = svarprocent 66 %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet

Læs mere

Relationer og interaktioner, kursus 3. Kandidatuddannelse i Sygepleje. 2. semester - Emdrup - Forår 2015 Svarprocent: 22/35 = svarprocent 62 %.

Relationer og interaktioner, kursus 3. Kandidatuddannelse i Sygepleje. 2. semester - Emdrup - Forår 2015 Svarprocent: 22/35 = svarprocent 62 %. Studienævnets evalueringsskema - Sygepleje Relationer og interaktioner, kursus Kandidatuddannelse i Sygepleje. semester - Emdrup - Forår 5 Svarprocent: /5 = svarprocent 6 %. Jeg er overordnet set tilfreds

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: % (47/73) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Kvalitative forskningsmetoder i idræt. 5. semester, BA - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Idræt. Svarprocent: 16/22 = 72 %.

Kvalitative forskningsmetoder i idræt. 5. semester, BA - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Idræt. Svarprocent: 16/22 = 72 %. Studienævnets evalueringsskema - Idræt Kvalitative forskningsmetoder i idræt 5. semester, BA - Efterår 5 Svarprocent: / = 7 %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet 9% 3 69% 3% % % Læringsmål

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik. 5. semester - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Medicin

Epidemiologi og Biostatistik. 5. semester - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Medicin Studienævnets evalueringsskema - Medicin Epidemiologi og Biostatistik 5. semester - Efterår 205 Svarprocent: 48/22= 70% Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet 8% 26 66% 98 0% 5 5% 8 Læringsmål

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: % (38/) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Hoved-neuro. 4. semester, KA - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Medicin. Svarprocent: 21/199= 11%.

Hoved-neuro. 4. semester, KA - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Medicin. Svarprocent: 21/199= 11%. Studienævnets evalueringsskema - Medicin Hoved-neuro. semester, KA - Efterår Svarprocent: /99= %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet % % Læringsmål % 7% Kurses/modulets læringsmål er klart

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik Studiemiljøundersøgelsen 201 - Diplomingeniør i Produktionsteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Bilag. Studiemiljøundersøgelsen 7 Resultater for bachelor og kandidatstuderende på det Naturvidenskabelige Fakultet Denne rapport gengiver data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU

Læs mere

Studielivsundersøgelse 2017 Studiekvalitet, stress og fysiske rammer

Studielivsundersøgelse 2017 Studiekvalitet, stress og fysiske rammer Studielivsundersøgelse 2017 Studiekvalitet, stress og fysiske rammer Denne studielivsundersøgelse blev gennemført i efteråret 2017, med fokus på følgende tre hovedemner, 1) studiekvalitet, 2) stress og

Læs mere

aarhus universitet Aarhus Universitet Studieudvalget Aarhus Universitet9Teknisk

aarhus universitet Aarhus Universitet Studieudvalget Aarhus Universitet9Teknisk aarhus universitet Rapport Aarhus Universitet Studieudvalget Aarhus Universitet9Teknisk Studiemiljø2007 STUDIEMILJØ 2007 rapport nr. 9 teknisk rapport Analysegruppe Centerleder, lektor, Torben K. Jensen,

Læs mere

Universitetsrapport Svarprocent: 31,2% Antal besvarelser: Københavns Universitet

Universitetsrapport Svarprocent: 31,2% Antal besvarelser: Københavns Universitet Universitetsrapport Svarprocent: 31,2% Antal besvarelser: 10.857 LÆSEVEJLEDNING Indledning Gennem rapporten anvendes forskellige typer af figurer og benchmark der varierer afhængig af spørgsmålets type.

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Studiemiljøundersøgelse. Sygeplejerske - VIA, Campus Holstebro. Svarprocent: 66% (148/224)

Studiemiljøundersøgelse. Sygeplejerske - VIA, Campus Holstebro. Svarprocent: 66% (148/224) Studiemiljøundersøgelse - VIA, Campus Holstebro Svarprocent: % (148/224) Indhold Indhold Introduktion 4 Udbytte og Studieengagement 5 Hvordan skaber du større Studieengagement? 6 Specifikke spørgsmål under

Læs mere

Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis. 2. modul - Forår Studienævnets evalueringsskema - Master i sygepleje

Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis. 2. modul - Forår Studienævnets evalueringsskema - Master i sygepleje Studienævnets evalueringsskema - Master i sygepleje Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis. modul - Forår 5 /6= svarprocent 9 %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

Medicinsk mikrobiologi og immunologi. 5. semester BA - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Medicin. Svarprocent: 63/206 = svarprocent 30 %.

Medicinsk mikrobiologi og immunologi. 5. semester BA - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Medicin. Svarprocent: 63/206 = svarprocent 30 %. Studienævnets evalueringsskema - Medicin Medicinsk mikrobiologi og immunologi 5. semester BA - Efterår 204 Svarprocent: 63/206 = svarprocent 30 %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet 6% 4

Læs mere

Medicinsk mikrobiologi og immunologi. 5. semester BA - Forår Studienævnets evalueringsskema - Medicin. Svarprocent: 95/207 = svarprocent 46 %.

Medicinsk mikrobiologi og immunologi. 5. semester BA - Forår Studienævnets evalueringsskema - Medicin. Svarprocent: 95/207 = svarprocent 46 %. Studienævnets evalueringsskema - Medicin Medicinsk mikrobiologi og immunologi 5. semester BA - Forår 215 Svarprocent: 95/27 = svarprocent 46 %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet 2 19 46%

Læs mere

Patologisk optik. 1. semester - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Optometri og synsvidenskab. Svarprocent: 8/15 = svarprocent 53 %.

Patologisk optik. 1. semester - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Optometri og synsvidenskab. Svarprocent: 8/15 = svarprocent 53 %. Studienævnets evalueringsskema - Optometri og synsvidenskab Patologisk optik. semester - Efterår 4 Svarprocent: 8/ = svarprocent 3 %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet % % Læringsmål %

Læs mere

Studiemiljøundersøgelse. Socialrådgiver - VIA, Campus Aarhus C. Svarprocent: 41% (334/807)

Studiemiljøundersøgelse. Socialrådgiver - VIA, Campus Aarhus C. Svarprocent: 41% (334/807) Studiemiljøundersøgelse Svarprocent: 41% (334/807) Indhold Indhold Introduktion 4 Udbytte og Studieengagement 5 Hvordan skaber du større Studieengagement? 7 Specifikke spørgsmål under hvert område 9 Tema

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau Det Tekniske Fakultet Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent... 3 Resultater...

Læs mere

STUDIEMILJØ2011 AARHUS UNIVERSITET

STUDIEMILJØ2011 AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET Rapport nr. 1 Aarhus Universitet Anvendte betegnelser AU: Aarhus Universitet ST: Science and Technology HE: Health BS: Business and Social Sciences AR: Arts Det våde område: ST + HE

Læs mere

Optometri og biostatistik. 1. semester - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Optometri og synsvidenskab

Optometri og biostatistik. 1. semester - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Optometri og synsvidenskab Studienævnets evalueringsskema - Optometri og synsvidenskab Optometri og biostatistik 1. semester - Efterår 2 Svarprocent: 16/16 = svarprocent 1 %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet 6%

Læs mere

STUDIEMILJØ2011 AARHUS UNIVERSITET

STUDIEMILJØ2011 AARHUS UNIVERSITET STUDIEMILJØ2011 AARHUS UNIVERSITET Rapport nr. 7 Handikaprapport Rapporter i serien Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Rapport nr. 1: Rapport nr. 2: Rapport nr. 3: Rapport nr. 4: Rapport nr. 5: Rapport

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der på kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi udbudt syv moduler. Nogle af modulerne blev udbudt i både

Læs mere

Hvilket hold var du på? Krydset med: A. Din læring, motivation og indsats - Det er min vurdering, at forløbet har kvalificeret mig til eksamen

Hvilket hold var du på? Krydset med: A. Din læring, motivation og indsats - Det er min vurdering, at forløbet har kvalificeret mig til eksamen Krydset med: A. Din læring, motivation og indsats - Det er min vurdering, at forløbet har fremmet min læring i forhold til målene nævnt ovenfor Krydset med: A. Din læring, motivation og indsats - Det er

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (19 besvarelser ud af 69 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2017

Studietilfredshedsundersøgelse 2017 Studietilfredshedsundersøgelse 17 December 17 Svarprocent: 5% (29/58) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

STUDIEMILJØ 2011 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET

STUDIEMILJØ 2011 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET STUDIEMILJØ 2011 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET Rapport nr. 4 / Business and Social Sciences au AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET Rapport nr. 4 Business and Social Sciences Anvendte

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 kandidatuddannelsen i kemi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 kandidatuddannelsen i kemi Studiemiljøundersøgelsen 015 kandidatuddannelsen i kemi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik Studiemiljøundersøgelsen 201 diplomingeniøruddannelsen i Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen Civilingeniøruddannelsen i Fysik og Teknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Abdomen. 2. semester, KA- Forår Studienævnets evalueringsskema - Medicin. Svarprocent:70/145 = svarprocent 48 %.

Abdomen. 2. semester, KA- Forår Studienævnets evalueringsskema - Medicin. Svarprocent:70/145 = svarprocent 48 %. Studienævnets evalueringsskema - Medicin Abdomen. semester, KA- Forår 1 Svarprocent:7/1 = svarprocent 8 %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet 11% 8 61% 1 1 9% 6 1% 1 Læringsmål Kurses/modulets

Læs mere

STUDIEMILJØ 2011 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET

STUDIEMILJØ 2011 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET STUDIEMILJØ 2011 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET Rapport nr. 3 / Health au AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET Rapport nr. 3 Health Anvendte betegnelser AU: Aarhus Universitet ST:

Læs mere

Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi

Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi Svarprocent Ikke-gennemført 1 6,7% Nogen svar 1 6,7% Gennemført 13 86,6% I alt 15 100,0% Spørgsmål til semestret:

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 På Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk blev der i foråret 2011 udbudt to moduler, Humanistisk videnskabsteori og og Tekst og mundtlighed

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 45% (28/62) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Studiemiljøundersøgelsen 215 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011 I foråret 2011, blev der på kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi udbudt to moduler, Praktisk filosofi og Pædagogikkens idehistorie

Læs mere

Abdomen. 2. semester, KA - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Medicin. Svarprocent: 11/232= 5 %.

Abdomen. 2. semester, KA - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Medicin. Svarprocent: 11/232= 5 %. Studienævnets evalueringsskema - Medicin Abdomen. semester, KA - Efterår 5 Svarprocent: /= 5 %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet % 64% 9% Læringsmål 5% 5 5% Kurses/modulets læringsmål

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: % (28/43) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Studiemiljøundersøgelsen 2015 - diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne undersøgelse bygger på data fra Studiemiljøundersøgelsen, og omhandler

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - April 213 Svarprocent: 51% (27/53) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Studiemiljøundersøgelsen 215 - diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 38% (19/5) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Studiemiljøundersøgelsen 215 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Kandidatuddannelsen i Fysik og Teknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på

Læs mere

Evaluering, Odontologi. Introduktionskursus, 1. semester BA. Efteråret 2013. Respondenter: 32/98 (33 %)

Evaluering, Odontologi. Introduktionskursus, 1. semester BA. Efteråret 2013. Respondenter: 32/98 (33 %) Evaluering, Odontologi Introduktionskursus, 1. semester BA Respondenter: 32/98 (33 %) Antal Procent Grafisk illustration Spm. 1. Har du deltaget i undervisningen på Introduktionskurset? Ja 37 100 % Nej

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik Det Tekniske Fakultet Studenterevaluering af hele uddannelser 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik TEK Uddannelseskvalitet Apr. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport

APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport 1 APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 34% (32/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Dagsorden MOLMED

Dagsorden MOLMED Møde den: 21. april 2017 1520-730 Tidspunkt: kl. 10.00-12.00 Studienævnsmøde for MOLMED Dagsorden 2-2017 MOLMED Dato: 21. april 2017 Side 1/5 Deltagere: Finn Skou Pedersen Jacob Giehm Mikkelsen Malene

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 Pædagogisk assistentuddannelsen UCC - Svarprocent: 56% (23/41) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion,

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Software Engineering Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende fem moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi:

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Københavns Universitet Antal besvarelser: 2.536 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 26% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår svarprocenten opdelt på uddannelse, uddannelsesniveau og alder.

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (46/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (145/298) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 43% (13/3) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET

AARHUS AU UNIVERSITET AU UNIVERSITET VELKOMMEN TIL HEALTH INTRODUKTIONSSEMINAR DITTE JUEL ADOLFSEN LØHMANN Læge siden 2010 Ph.d. studerende ved børneafdelingen, AUH Forsker i børneleukæmi, bivirkninger og genetik. PROGRAMMET

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (224/4) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Lærings- og oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: 31% (317 besvarelser ud af 1.24 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: 43% (18 besvarelser ud af 252 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 52% (2/466) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 42% (1/331) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt

Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt Svarprocent Distribueret 72 71,3% Nogen svar 1 1,0% Gennemført 28 27,7% I alt 101 100,0% Spørgsmål til semestret: 6. semester

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 39% (537/137) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Product Development and Innovation

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Product Development and Innovation Studiemiljøundersøgelsen 2 civilingeniør i Product Development and Innovation Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

LÆRINGSBAROMETER OG UDDANNELSESZOOM Maskinmester, prof.bach. på Aarhus Maskinmesterskole

LÆRINGSBAROMETER OG UDDANNELSESZOOM Maskinmester, prof.bach. på Aarhus Maskinmesterskole LÆRINGSBAROMETER OG UDDANNELSESZOOM Maskinmester, prof.bach. på Tabelrapport Januar 2019 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. UDBUDSSTED/SEMESTRE PÅ MASKINMESTER, PROF.BACH. 2 1 1. UDBUDSSTED/SEMESTRE PÅ MASKINMESTER,

Læs mere

Mine valg. SPG2A. Betragter du dig som studerende på fuld tid i indeværende semester? ,6% 11 8,8% 2 1,6% ,0% Ja Nej Ved ikke

Mine valg. SPG2A. Betragter du dig som studerende på fuld tid i indeværende semester? ,6% 11 8,8% 2 1,6% ,0% Ja Nej Ved ikke Til at starte med vil vi bede dig om at angive en umiddelbar og helt overordnet vurdering af studiemiljøet på en skala fra 0-10. SPG1. Hvordan oplever du helt generelt studiemiljøet på SDU? SPG1 2 3 5

Læs mere