Zealand delårsrapport for 1. kvartal 2016 (ikke revideret)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Zealand delårsrapport for 1. kvartal 2016 (ikke revideret)"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse Nr. 16 / 2016 Zealand delårsrapport for 1. kvartal 2016 (ikke revideret) Regnskabsmæssigt resultat i overensstemmelse med forventningerne til helåret - Omsætning på 6,5 mio. kr., hvoraf licensindtægter fra Lyxumia udgør 6,5 mio. kr. - Nettodriftsomkostninger på 70,3 mio. kr. - Nettounderskud på 72,8 mio. kr. - Likvid beholdning på 471,5 mio. kr. pr. 31. marts 2016 Væsentlige begivenheder i 1. kvt og perioden derefter: - FDA accepterede Sanofis registreringsansøgning for lixisenatid/lantus - kombinationsproduktet (type 2-diabetes) til prioriteret regulatorisk behandling - FDA har indkaldt til et rådgivende ekspertudvalgsmøde den 25. maj 2016 for en diskussion af lixisenatid og lixisenatid/lantus -kombinationen - Sanofi indsendte registreringsansøgning for lixisenatid/lantus - kombinationsproduktet i Europa - Zealand bragte to af sine egne lægemiddelkandidater videre i fase II: ZP4207, et nyt glukagonprodukt i en enkeltdosis-formulering til akut behandling af svær hypoglykæmi (insulinchok) hos diabetespatienter og ZP1848, en ny GLP-2-analog til behandling af korttarmssyndrom - Optagelsen af 56 diabetespatienter er fuldendt i fase II-studiet med enkeltdosisversionen af ZP Helsinns fase IIb-studie med elsiglutid (kemoterapi-induceret diarré) nåede ikke det primære mål for effekt - Udviklingen af danegaptid mod reperfusionsskader i hjertet blev indstillet, efter lægemiddelkandidaten ikke viste nogen effekt i et fase II-studie København, 18. maj 2016 Zealand Pharma A/S ( Zealand ) (CVR-nr ) meddeler et regnskabsmæssigt resultat for perioden 1. januar 31. marts 2016, som er i overensstemmelse med selskabets forventninger til helåret. Zealand rapporterer også om vigtige regulatoriske begivenheder for lægemidlet lixisenatid til behandling af type 2-diabetes, som er udlicenseret til Sanofi, og om flere opdateringer i sin lægemiddelpipeline. I en kommentar til delårsrapporten udtaler Britt Meelby Jensen, adm. direktør i Zealand: I det seneste kvartal og perioden derefter har der været væsentlige regulatoriske fremskridt for lixisenatid og især for præmiks-kombinationen af lixisenatid og Lantus, der blev accepteret til Zealand Pharma A/S 1/15

2 prioriteret behandling af FDA og indsendt til registrering i Europa af Sanofi. FDA har efterfølgende indkaldt til et rådgivende ekspertudvalgsmøde den 25. maj, så i den kommende uge, for en diskussion og anbefalinger af begge produkter inden de regulatoriske afgørelser, der ventes i juli og august Vi står hermed over for nogle meget vigtige måneder. Med hensyn til udviklingen i pipelinen har det været en skuffelse med de negative udfald i danegaptidog elsiglutid-studierne. Jeg ser dog med stor tilfredshed på de fremskridt, vi har haft for egne prioriterede lægemiddelkandidater i fase II; vores glukagon-analog, ZP4207 til bedre behandling og kontrol af hypoglykæmi ved diabetes og vores GLP-2-analog til behandling af korttarmssyndrom. Vi har afsluttet patientoptagelsen i vores fase II-studie med ZP4207 i en enkeltdosis-formulering til akut behandling af diabetespatienter med insulinchok og forventer resultaterne heraf i 3. kvt. i år. Det er planen efterfølgende at igangsætte fase II-udviklingen af vores flerdosis-glukagonprodukt, der er tiltænkt som komponent i et kunstigt bugspytkirtel-system. Regnskabsmæssige hovedtal for 1. kvartal 2016 Omsætning på 6,5 mio. kr. (1. kvt. 2015: 6,3 mio. kr.) Nettodriftsomkostninger på 70,3 mio. kr. (1. kvt. 2015: 55,0 mio. kr.) Nettounderskud på 72,8 mio. kr. (1. kvt. 2015: -55,5 mio.) Beholdningen af likvide midler udgjorde 471,5 mio. kr. pr. 31. marts 2016 (31. marts 2015: 524,0 mio. kr.). Forretningsmæssig status og begivenheder i 1. kvt og perioden derefter Porteføljen af udlicenserede produkter: Lixisenatid til behandling af type 2-diabetes (globalt licenssamarbejde med Sanofi) Markedsføres som Lyxumia uden for USA / under regulatorisk behandling i USA Licensindtægter til Zealand fra Sanofis salg af Lyxumia uden for USA udgjorde 6,5 mio. kr. i 1. kvt. 2016, svarende til en stigning på 3% i forhold til samme periode i Lyxumia er godkendt i 60 lande, og heraf markedsført af Sanofi i 42 lande. De største markeder for Lyxumia er fortsat Storbritannien, Spanien, Italien og Japan. I USA behandler de amerikanske myndigheder, FDA (Food and Drug Administration), Sanofis registreringsansøgning for lixisenatid, og der ventes en regulatorisk afgørelse i juli I marts 2016 indkaldte FDA til et rådgivende ekspertudvalgsmøde vedrørende lixisenatid, der vil finde sted 25. maj 2016 samtidig med et udvalgsmøde vedrørende lixisenatid/lantus præmikskombinationen. Ekspertudvalgsmødet forventes at munde ud i en anbefaling til FDA for eller imod en godkendelse af lixisenatid. Lixisenatid/Lantus -kombinationsprodukt til behandling af type 2-diabetes (globalt licenssamarbejde med Sanofi) Under regulatorisk behandling i både USA (med prioriteret gennemgang) og i Europa I slutningen af februar 2016 accepterede FDA Sanofis registreringsansøgning for præmikskombinationen af lixisenatid og Lantus til en prioriteret behandling som resultat af Sanofis indløsning af en prioritetskupon sammen med ansøgningen. Der forventes en regulatorisk afgørelse fra FDA i august Zealand Pharma A/S 2/15

3 I marts 2016 indkaldte FDA til et rådgivende ekspertudvalgsmøde til afholdelse 25. maj 2016 for at få en diskussion af kombinationsproduktet og en anbefaling vedrørende godkendelse. Et par dage inden udvalgsmødet forventes FDA at gøre al relevant dokumentation bag registreringsansøgningen offentligt tilgængeligt, hvilket omfatter resultaterne fra Sanofis to fase III-studier, LixiLan-L og LixiLan-O, med kombinationsproduktet. I marts 2016 indsendte Sanofi en registreringsansøgning for lixisenatid/lantus - kombinationsproduktet i Europa. Elsiglutid til behandling af kemoterapi-induceret diarré (licenssamarbejde med Helsinn) I klinisk fase II Den 4. maj 2016 rapporterede Helsinn de første (top-line) resultater fra et fase IIbdosisbestemmende studie med elsiglutid. Resultaterne viste, at elsiglutid reducerede forekomsten af kemoterapi-induceret diarré hos tarmkræftpatienter i behandling med 5-FU-baseret kemoterapi, men ikke tilstrækkeligt til at opnå statistisk signifikans for studiets primære effektmål. Helsinn er i færd med at analysere og evaluere det samlede datasæt fra fase IIb-studiet for at opnå fuld forståelse for udfaldet og herudfra definere og tage beslutning om de næste mulige udviklingstrin for elsiglutid. Helsinn forventes at træffe en beslutning i 2. halvår Fremskridt i licenssamarbejdet med Boehringer Ingelheim Under samarbejdet mellem Zealand og Boehringer Ingelheim om nye dobbeltvirkende glukagon/glp-1-agonister til behandling af type 2-diabetes og/eller fedme udvalgte Boehringer Ingelheim i februar 2016 en ny lægemiddelkandidat til præklinisk udvikling. Zealand har to aktive samarbejdsaftaler med Boehringer Ingelheim. Pipelinen af egne lægemiddelkandidater (Zealand har alle rettighederne): ZP4207 (enkeltdosis-formulering til akut brug) til behandling af svær hypoglykæmi i diabetes I klinisk fase II-udvikling I februar 2016 doserede Zealand de første patienter i et fase II-studie med ZP4207 i en enkeltdosisformulering til akut behandling af svær hypoglykæmi, også kaldet insulinchok, der kan opstå hos diabetes-patienter i insulinbehandling. I maj afsluttede Zealand optagelsen af 56 patienter med type 1-diabetes til fase II-studiet, og der ventes resultater af studiet i 3. kvt Resultaterne fra fase II-studiet bliver et vigtigt skridt for de videre planer for en tostrenget udvikling af ZP4207: 1) I en enkeltdosis-formulering som en mere patientvenlig klar-til-brug -injektionspen til akut behandling af svær hypoglykæmi, og 2) i en flerdosis-formulering til anvendelse som en essentiel komponent i et kunstigt bugspytkirtelsystem. ZP1848 (langtidsvirkende GLP-2-analog) til behandling af korttarmssyndrom I klinisk fase II-udvikling I februar 2016 doserede Zealand de første patienter med korttarmssyndrom i et klinisk fase II Proofof-Concept -studie med ZP1848. Studiet forventes at optage 18 patienter og forløber planmæssigt. Zealand Pharma A/S 3/15

4 Der vil i 2. halvår 2016 blive givet en opdatering om patientoptagelsen og det forventede tidspunkt for studiets afslutning. For nuværende forventes fase II-resultater i ZP4207 (flerdosis-formulering til kunstigt bugspytkirtelsystem) til forebyggelse af hypoglykæmi og bedre langsigtet blodsukkerkontrol Under forberedelse til fase II-udvikling Zealand udvikler en flerdosis-formulering af ZP4207 med henblik på brug som en essentiel komponent i en dobbelt-hormonpumpe, også betegnet som et kunstig bugspytkirtelsystem. Et sådan system forventes at kunne hjælpe diabetespatienter, som er i insulinbehandling, med at forbygge hypoglykæmi og derved opnå en bedre blodsukkerkontrol. Det har potentiale til at kunne reducere langsigtede diabetes-følgesygdomme. I et fase Ib-studie har ZP4207 vist en gunstig sikkerheds- og tolerabilitetsprofil efter flere stigende doser. Der pågår flere aktiviteter, og Zealand forventer i 2. halvår 2016 at kunne tage flerdosisformuleringen videre ind i fase II-udvikling. Danegaptid (reperfusionsskader i hjertet) Udviklingen stoppet efter fase II I marts 2016 indstillede Zealand udviklingen af danegaptid mod reperfusionsskader i hjertet efter negative resultater i et fase II-studie. Resultaterne fra studiet viste, at lægemiddelkandidaten ikke havde nogen effekt med hensyn til at reducere reperfusionsskader i hjertet hos patienter med STelevationsmyokardieinfarkt, som fik standardbehandling med ballonudvidelse. Prækliniske aktiviteter og andre aktiviteter Zealand har fokus på innovation og på at udnytte sin validerede ekspertise inden for peptidkemi og -farmakologi til at opfinde og udvikle nye prækliniske lægemiddelkandidater. I overensstemmelse med sin vækststrategi, der har sigte på at opbygge en portefølje af egne speciallægemidler, er størstedelen af de prækliniske forsknings- og udviklingsprojekter rettet mod udækkede behandlingsbehov inden for sygdomsområder, hvor Zealand vurderer at have de nødvendige ressourcer internt til at varetage den kliniske udvikling hele vejen frem til registrering. Uændrede resultatforventninger til 2016 Zealand fastholder sine resultatforventninger til 2016 som meddelt i helårsmeddelelsen og årsrapporten for 2015 den 16. marts Det inkluderer forventninger om stigende licensindtægter fra Sanofis salg af Lyxumia (lixisenatid) uden for USA og potentielle licensindtægter fra salg af lixisenatid og lixisenatid/lantus -præmikskombinationen i USA afhængigt af en positiv FDA-afgørelse i 3. kvartal 2016 og Sanofis potentielle efterfølgende markedsføring ligeledes i Størrelsen af licensindtægterne kan ikke nærmere præciseres, da Sanofi ikke for nogen af produkterne har offentliggjort salgsforventninger til Zealand forventer yderligere omsætning på op til 200 mio. kr. i form af betalinger fra partnere afhængigt af, at der nås specifikke udviklingsmæssige og regulatoriske milepæle. Nettodriftsomkostningerne i 2016 forventes at stige til niveauet mio. kr. Stigningen i forhold til 2015 kan henføres til højere kliniske udviklingsomkostninger forbundet med videreudviklingen af Zealands pipeline af egne lægemiddelkandidater. Zealand Pharma A/S 4/15

5 Driftsunderskuddet før licensindtægter/-udgifter forventes således at være i niveauet mio. kr. i Forventet nyhedsstrøm i halvår 2016 Lixisenatid og lixisenatid/lantus -præmiks-kombinationen: Møder i FDA s rådgivende ekspertudvalg og anbefalinger vedrørende godkendelse i USA (25. maj) Lixisenatid/Lantus -præmiks-kombinationen: Præsentation af resultater fra de to kliniske fase III-studier, LixiLan-O og LixiLan-L på en medicinsk konference 2. halvår 2016 Lixisenatid: Regulatorisk afgørelse i USA (juli) Lixisenatid/Lantus -præmiks-kombinationen: Regulatorisk afgørelse i USA (august) ZP4207 (enkeltdosis til akut brug): Resultater (top-line) fra fase II-studie ZP1848: Opdatering om patientoptagelsen til fase II og tidsplan for studiets gennemførelse ZP4207 (flerdosis-formulering til kunstigt bugspytkirtelsystem): Igangsættelse af fase II-studie Elsiglutid: Helsinns beslutning vedrørende en mulig videreudvikling i fase II Telefonkonference med Zealands ledelse i dag kl Zealands ledelse afholder en telefonkonference i dag kl. 9.00, hvor delårsrapporten for 1. kvartal 2016 vil blive præsenteret. Adm. direktør Britt Meelby Jensen, økonomidirektør Mats Blom, direktør for medicinsk udvikling Adam Steensberg, direktør for IR og kommunikation Hanne Leth Hillman vil deltage i konferencen. Efter præsentationen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til ledelsen. Telefonkonferencen vil foregå på engelsk, og der kan opnås adgang via Telefonnr Adgangskode Telefonkonferencen inklusive en tilhørende slide-præsentation kan følges direkte via webcast (lydspor) fra følgende link, som også kan tilgås fra investorsektionen af Zealands hjemmeside ( Deltagere i webcastet anbefales at registrere sig ca. 10 min., før telefonkonferencen starter. En båndet gengivelse af begivenheden vil kunne tilgås fra investorsektionen af Zealands hjemmeside efter telefonkonferencen. For yderligere information, kontakt venligst: Britt Meelby Jensen, adm. direktør Tlf , Hanne Leth Hillman, direktør for Investor Relations og kommunikation Tlf.: , Zealand Pharma A/S 5/15

6 Om Zealand Pharma Zealand Pharma A/S (Nasdaq København: ZEAL) ( Zealand ) er en biotekvirksomhed med en førende videnskabelig ekspertise i at omdanne peptider til ny medicin. Zealand har en voksende pipeline af fuldejede, nye specialist lægemiddelkandidater samt en portefølje af produkter og projekter under licenssamarbejder med Sanofi, Helsinn og Boehringer Ingelheim. Zealand har opfundet lægemidlet lixisenatid, der er en prandial GLP-1 agonist til én gang daglig dosering til behandling af Type 2 diabetes. Produktet markedsføres som Lyxumia af Sanofi globalt uden for USA og er under regulatorisk behandling i USA. Licenssamarbejdet med Sanofi omfatter også en præmix-kombination af lixisenatid og insulin glargin (Lantus ) i ét produkt (LixiLan). Kombinationsproduktet er under regulatorisk behandling i både USA og Europa. Pipelinen af lægemiddelkandidater, som Zealand ejer fuldt, omfatter: ZP4207 (enkeltdosis-version) til akut behandling af svær hypoglykæmi (fase II); ZP1848 til behandling af korttarmssyndrom (fase II); ZP4207 (flerdosis-version) til bedre glukosekontrol (fase Ib afsluttet); ZP2929 til behandling af diabetes/fedme samt en række terapeutiske peptider i præklinisk udvikling. Selskabet har adresse i København (Glostrup). For yderligere oplysninger om Zealands virksomhed og aktiviteter henvises til og du kan også følge os på Zealand Pharma A/S 6/15

7 Nøgletal for koncernen DKK ' Ej revideret Ej revideret Revideret Omsætning Royalty omkostninger Bruttooverskud Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrative omkostninger Andre dirftsindtægter Resultat af primær drift Finansielle poster Resultat før skat Skat Periodens resultat Totalindkomst for perioden DKK Resultat pr. aktie aktuel -3,05-2,45-4,82 Resultat pr. aktie - udvandet -3,05-2,45-4,82 BALANCE Likvide beholdning Spærrede midler 1) Aktiver i alt Aktiekapital ('000 aktier) Egenkapital i alt Egenkapital / aktiver andel 0,33 0,37 0,40 Royalty obligation PENGESTRØMME Afskrivninger Ændring i driftskapitalen Køb af materielle anlægsaktiver Frit cash flow 2) ANDET Aktiekurs (DKK) ,5 Markedsværdi (DKKm) Indre værdi pr. aktie (DKK) 3) 7,49 9,19 10,60 Gennemsnitligt antal medarbejdere Produktkandidater i klinisk udvikling (ultimo perioden) Produkter under regulatorisk behandling Markedsførte lægemilder ) Spærrede midler: 112,8 mio. kr. (24,3) er spærrede til sikkerhed for royalty-obligationslånet, indtil obligationen er fuld tilbagebetalt. 2) Frit cash flow er beregnet som pengestrømme fra driftsaktivitet fratrukket investeringer i materielle anlægsaktiver. 3) Indre værdi pr. aktie er beregnet som egenkapital i alt divideret med det totale antal aktier fratrukket egne aktier. Zealand Pharma A/S 7/15

8 Regnskabsberetning (Sammenligningstal for samme periode i 2015 er vist i parentes) Resultatopgørelse Nettoresultatet for 1. kvartal 2016 blev et underskud på 72,8 mio. kr. mod et underskud på 55,5 mio. kr. i samme periode af Det lavere nettoresultat skyldes en stigning i nettodriftsomkostningerne i forhold til samme periode i 2015, som primært kunne henføres til en stigning i udviklingsaktiviteterne. Omsætning Zealand havde licensindtægter på 6,5 mio. kr. (6,3) fra Sanofis salg af Lyxumia i 1. kvartal 2016, svarende til en stigning på 3% i forhold til samme periode sidste år. Royaltyomkostninger Royaltyomkostninger for 1. kvartal 2016 udgjorde 0,9 mio. kr. (0,9). Royaltyomkostningerne er betalinger fra Zealand til tredjemand baseret på licensbetalinger modtaget for Lyxumia. Forsknings- og udviklingsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostningerne i 1. kvartal 2016 udgjorde 63,2 mio. kr. (51,8), svarende til forventningerne. Stigningen på 11,4 mio. kr. i forhold til 2015 skyldtes stigende udviklingsomkostninger på 15,0 mio. kr. primært forbundet med den kliniske udvikling af ZP4207 både som enkelt- og flerdosisformuleringer samt ZP1848 mod korttarmssyndrom. Stigningen blev delvist modsvaret af lavere personaleomkostninger som følge af et fald i engangs-fratrædelsesgodtgørelse på 6,4 mio. kr. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger udgjorde i 1. kvartal ,0 mio. kr. (7,5). Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter udgjorde 0,9 mio. kr. (4,3) i 1. kvartal Andre driftsindtægter bestod i 1. kvartal 2016 af refusion for udgifterne til forskning under samarbejdet med Boehringer Ingelheim. Driftsresultat Nettoresultatet for 1. kvartal 2016 var et underskud på 64,7 mio. kr. (underskud på 49,5). Finansielle poster Finansielle poster består af renteudgifter på obligationsfinansieringen, amortisering af omkostningerne i forbindelse med obligationsfinansieringen, renteindtægter, bankgebyrer og justeringer baseret på valutakursudsving. De finansielle poster for 1. kvartal 2016 beløb sig til -9,2 mio. kr. (-6,0). Resultat før skat Underskud før skat udgjorde 73,9 mio. kr. (-55,5). Skat af periodens resultat Med et negativt resultat i 1. kvartal 2016 og resultatforventninger, der peger på et negativt resultat også for hele året, forventer Zealand at være berettiget til at modtage op til 5,5 mio. kr. i skattegodtgørelse for 2016, hvoraf 1,1 mio. kr. (0,0) er medtaget som indtægt i perioden. Der er ikke indregnet udskudte skatteaktiver i balancen på grund af usikkerhed om, hvorvidt de skattemæssige underskud kan udnyttes på et senere tidspunkt. Zealand Pharma A/S 8/15

9 Nettounderskud og totalindkomst Nettounderskud og totalindkomst for 1. kvartal 2016 beløb sig til -72,8 mio. kr. (-55,5). Egenkapital Ved periodens slutning udgjorde egenkapitalen 178,6 mio. kr. (209,2), svarende til en egenkapitalandel på 33% (37). Anlægsinvesteringer Investeringer i nyt laboratorieudstyr for perioden udgjorde 0,1 mio. kr. (0,5). Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde 39,4 mio. kr. (-61,1), og pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde -0,1 mio. kr. (-0,4), og pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde 3,9 mio. kr. (6,9) vedrørende udnyttelse af warrants. De samlede pengestrømme i 1. kvartal 2016 udgjorde 43,3 mio. kr. (-54,6). Likvide midler Pr. 31. marts 2016 udgjorde Zealands beholdning af likvide midler 471,5 mio. kr. (524,0), hvoraf 112,8 mio. kr. (24,3) er spærrede, da beløbet er stillet som sikkerhed for et royaltybaseret obligationslån. Væsentlige begivenheder efter periodens slutning Den 5. april 2016 meddelte Zealand at have tildelt nye warrants til selskabets direktion, øvrige ledelse og medarbejdere. De tildelte warrants giver indehaverne ret til tegning af nye Zealandaktier á 1 kr. nominel værdi og svarer til 1,8% af selskabets totale udestående aktiekapital. Udnyttelseskursen er fastsat til 142,45 kr., beregnet som slutkursen på selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen mandag 4. april 2016 plus 10%. Den samlede markedsværdi af de tildelte warrants blev offentliggjort til 27,9 mio. kr. (jf. Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2016 af 5. april 2016). Beregningen var baseret på Black-Scholes-modellen og med en 180-dages historisk volatilitet i Zealands aktiekurs på 61,1%, en aktiekurs på 129,50 kr. og en 5-årig risikofri rente på -0,04% på datoen for tildeling. For bedre at afspejle løbetiden på de tildelte warrants er det besluttet at basere beregningen af deres markedsværdi på en 5-årig frem for en 180-dages historisk volatilitet for Zealands aktiekurs. På tildelingstidspunktet var den 5-årige historiske volatilitet for Zealands aktiekurs 43,5%, hvilket giver en markedsværdi for de tildelte warrants på 19,9 mio. kr. Den samme volatilitetsperiode vil blive anvendt i vurderingen af markedsværdien af fremtidige warrant-tildelinger, da den svarer til løbetiden på warrantprogrammet. Risikofaktorer Denne delårsrapport indeholder fremadrettede udsagn, herunder forventninger omkring fremtidige omkostninger som forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf nogle er uden for Zealand Pharmas kontrol, kan medføre, at de faktiske resultater og den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i årsrapporten. Sådanne faktorer omfatter, men er ikke begrænset til, f.eks. generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder juridiske forhold, videnskabelige og kliniske resultater, valutakursudsving mv. En mere udførlig beskrivelse af risikofaktorer findes i selskabets årsrapport for 2015 under Risikostyring og intern kontrol. Zealand Pharma A/S 9/15

10 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for Zealand Pharma A/S for perioden 1. januar 31. marts Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU samt i henhold til yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2016 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar til 31. marts Det er endvidere vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og den finansielle stilling samt beskriver de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, 18. maj 2016 Direktion Britt Meelby Jensen Adm. direktør Mats Blom Økonomidirektør Bestyrelse Martin Nicklasson Rosemary Crane Catherine Moukheibir Formand Næstformand Alain Munoz Peter Benson Michael Owen Hanne Heidenheim Bak Rasmus Just Jens Peter Stenvang Zealand Pharma A/S 10/15

11 Delårsrapport Konsolideret resultatopgørelse for perioden 1. januar marts 2016 DKK '000 Note Ej revideret Ej revideret Revideret Omsætning Royalty omkostninger Bruttooverskud Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrative omkostninger Andre driftsindtægter Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Resultat pr. aktie - DKK Resultat pr. aktie - aktuel -3,05-2,45-4,82 Resultat pr. aktie - udvandet -3,05-2,45-4,82 Konsolideret totalindkomst for perioden 1. januar marts 2016 DKK '000 Note Ej revideret Ej revideret Revideret Periodens resultat Anden indtægt Totalindkomst for perioden Zealand Pharma A/S 11/15

12 Konsolideret balance pr. 31. marts 2016 DKK '000 Note Ej revideret Ej revideret Revideret Aktiver Langfristede aktiver Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Igangværende investeringer Deposita Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Likvide beholdninger med restriktioner Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Passiver Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt Royalty obligation Langfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Royalty obligation Udskudt indregning af indtægter Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Zealand Pharma A/S 12/15

13 Konsolideret pengestrømsopgørelse pr. 31. marts 2016 DKK '000 Note Ej revideret Ej revideret Revideret Periodens resultat Reguleringer Ændring i driftskapital Finansielle indtægter modtaget Finansielle omkostninger betalt Skat modtaget Pengestrømme fra driftsaktivitet Ændringer i deposita Køb af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Kapitalforhøjelser Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Ændringer i likvider Likvider primo perioden Valutakursregulering Likvider ultimo perioden Likvider kan specificeres som: Likvide beholdninger Likvide beholdninger med restriktioner Likvider ultimo perioden Zealand Pharma A/S 13/15

14 Konsolideret opgørelse over ændring i egenkapital pr 31. marts 2016 Aktie Overført DKK '000 kapital resultat Total Egenkapital pr 1. januar Totalindkomst for perioden Periodens resultat Valutakursreguleringer Transaktion med ejere 0 Aktiebaseret vederlæggelse Kapitalforhøjelse Egenkapital pr 31. marts Aktie Overført DKK '000 kapital resultat Total Egenkapital pr 1. januar Totalindkomst for perioden Periodens resultat Valutakursreguleringer Transaktion med ejere Aktiebaseret vederlæggelse Kapitalforhøjelse Egenkapital pr 31. marts Zealand Pharma A/S 14/15

15 Note 1 Væsentlig regnskabspraksis og væsentlige skøn og vurderinger Delårsrapporten for Zealand er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, 'Præsentation af delårsregnskaber', som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er udarbejdet i danske kroner (DKK) som er den gældende valuta for moderselskabet. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor. Regnskabspraksis Delårsrapporten følger samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2015 og er i overensstemmelse med 'International Financial Reporting Standards' (IFRS) som godkendt af EU. Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Ved udarbejdelsen af delårsrapporten foretager ledelsen en række regnskabsmæssige skøn, der danner grundlag for præsentation, indregning og måling af Zealands aktiver og passiver. I anvendelsen af selskabets regnskabspraksis er ledelsen af selskabet forpligtet til at foretage vurderinger, skøn og forudsætninger om den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser, som ikke umiddelbart fremgår af andre kilder. De foretagne skøn og tilhørende forudsætninger er baseret på historiske erfaringer og andre faktorer, der anses for at være relevante. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De foretagne skøn og de underliggende forudsætninger revideres løbende. Ændringer til regnskabsmæssige skøn indregnes i den periode, hvor skønnet ændres, hvis ændringen påvirker kun den periode, eller i den periode, hvor ændringen er foretaget og fremtidige regnskabsår, hvis ændringen påvirker både aktuelle og fremtidige regnskabsår. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, der vurderes rimelige af ledelsen, men skøn er i sagens natur usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Endvidere er virksomheden underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til afvigelser i de faktiske resultater i forhold til de anvendte skøn. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i regnskabsmæssige skøn og vurderinger i perioden 1. januar marts Note 2 Ændringer i aktiekapitalen Følgende ændringer er foretaget i aktiekapitalen i perioden: Aktiekapital pr. 1. januar Kapitalforhøjelse den 21. marts Aktiekapital pr. 31. marts Aktiekapital pr. 1. januar Kapitalforhøjelse den 30. marts Aktiekapital pr. 31. marts Note 3 - Væsentlige begivenheder efter periodens slutning Der henvises til ledelsesberetningen på side 9 for en beskrivelse af udstedelsen af nye warrants til direktion, øvrige ledelse og medarbejdere. Zealand Pharma A/S 15/15

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

Lyxumia - licensindtægter og milepælsindtægter på 20,6 mio. kr. Nettodriftsomkostninger i perioden på 176,2 mio. kr. Nettoresultat på -183,7 mio. kr.

Lyxumia - licensindtægter og milepælsindtægter på 20,6 mio. kr. Nettodriftsomkostninger i perioden på 176,2 mio. kr. Nettoresultat på -183,7 mio. kr. Selskabsmeddelelse Nr. 48 / 2015 Zealand delårsrapport for de første ni måneder af 2015 (ikke revideret): Regnskabsmæssigt resultat som forventet med væsentlig fremdrift i produktporteføljen Lyxumia -

Læs mere

Selskabsmeddelelse Nr. 33 / Dasiglucagon er et foreslået INN-navn (proposed International Non-proprietary Name, pinn).

Selskabsmeddelelse Nr. 33 / Dasiglucagon er et foreslået INN-navn (proposed International Non-proprietary Name, pinn). Selskabsmeddelelse Nr. 33 / 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 (ikke revideret) Regnskabsresultat som forventet, og i juli blev det første lægemiddel, som er opfundet af Zealand, godkendt i USA Omsætning

Læs mere

Resultat pr. aktie -4,61 mio. kr. (3,95 mio. kr.). Ultimo likvidbeholdninger og værdipapirer udgjorde 403,6 mio. kr. (525.0 mio. kr.).

Resultat pr. aktie -4,61 mio. kr. (3,95 mio. kr.). Ultimo likvidbeholdninger og værdipapirer udgjorde 403,6 mio. kr. (525.0 mio. kr.). Selskabsmeddelelse Nr. 20/2013 A/S Nettoresultat for de første seks måneder af 2013 blev -104 mio. kr. Likvide beholdninger og værdipapirer udgjorde 404 mio. kr. pr. 30. juni 2013 I 1. halvår 2013 indledte

Læs mere

Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen

Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 37 / 2015 Zealands delårsrapport for 1. halvår 2015 (ikke revideret) Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen Voksende lixisenatid (Lyxumia

Læs mere

Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015

Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015 Selskabsmeddelelse Nr. 5 / 2016 Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015 2015 blev et skelsættende år for Zealand med store fremskridt for både

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 14/2013 A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret) Helt som forventet blev nettoresultatet for kvartalet -57 mio. kr. (EUR -8 mio.) Likvide beholdninger og værdipapirer

Læs mere

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Selskabsmeddelelse Nr. 7/2012 Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Omsætning og øvrige driftsindtægter steg med 94% til 171 mio. kr. Overskud på 13 mio. kr. Likvide midler

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 17/2014 Betydeligt forbedret nettoresultat på -2 mio. kr. (2013: -139 mio. kr.) Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret) Højere indtægter fra milepælsbetalinger

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for første kvartal 2014 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for første kvartal 2014 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 9/2014 A/S Delårsrapport for første kvartal 2014 (ikke revideret) I januar modtog Zealand en milepælsbetaling på 81 mio. kr. (USD 15 mio.) knyttet til Sanofis opstart af fase III-studier

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 7. marts 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 18TH OF NOVEMBER 2016 WITH BRITT MEELBY JENSEN

Q&A ZEALAND PHARMA 18TH OF NOVEMBER 2016 WITH BRITT MEELBY JENSEN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 18th of November 2016 Denne Q&A starter kl. 15. Hej Britt, Er du online? Hej Helge, jeg er online nu. VH, Fint..Vi starter om et minut. :-) Velkommen til

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret)

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret) 21.10.15 RANO/BIRBE Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Selskabsmeddelelse 31. august 2016

Selskabsmeddelelse 31. august 2016 Side 1 af 10 Selskabsmeddelelse 31. august 2016 NeuroSearch A/S NeuroSearch-koncernen realiserede et underskud af primær drift på 1,4 mio.kr. i første halvår 2016 (underskud på 3,0 mio.kr. i samme periode

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 28. januar 2011 Selskabsmeddelelse nr. 2/2011 Antal sider: [15] Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden 01.10.2010 31.12.2010)

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. Fra peptid til patient. Zealand Pharma A/S

ÅRSBERETNING 2015. Fra peptid til patient. Zealand Pharma A/S ÅRSBERETNING 2015 Fra peptid til patient Zealand Pharma A/S Vores virksomhed Vores portefølje Selskabsforhold Kort om Zealand og vigtige begivenheder Værdiskabelse i Zealand Hoved- og nøgletal samt forventninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 18. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden 01.04.2011-30.06.2011)

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 8TH OF APRIL 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN

Q&A ZEALAND PHARMA 8TH OF APRIL 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with Hanne Leth Hillman, the 8th of April 2016 Vi starter Q&A kl. 13. Hej Britt og Hanne, Er I online? ja Velkommen til CEO Britt Meelbye og IR Hanne Leth Hilmann.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør halvårsrapport for første halvår 2008

LifeCycle Pharma offentliggør halvårsrapport for første halvår 2008 Selskabsmeddelelse Nr. 29/2008 Til: OMX Nordic Exchange Copenhagen Hørsholm, 21. august, 2008 LifeCycle Pharma offentliggør halvårsrapport for første halvår 2008 Væsentlige begivenheder (OMX: LCP) realiserede

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 13/2011 Zealand Pharma A/S (ikke revideret) -- Fremgang i pipelinen; hovedproduktet Lyxumia til behandling af type 2- diabetes er på vej mod en registreringsansøgning i Europa senere

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere