-foreningens. Håndbog for støttepersoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-foreningens. Håndbog for støttepersoner"

Transkript

1 -foreningens Håndbog for støttepersoner

2 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7. Visualisering 8. Økonomi 9. Arbejde og uddannelse 10. Sociale relationer 11. Samarbejde med det offentlige 12. Hjælpemidler 13. Relevante love og paragraffer 14. Forslag til litteratur 15. Her kan du hente hjælp

3 Kapitel 1 Fakta om ADHD 1

4 Fakta om ADHD Bag om bogstaverne ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder det kan oversættes til forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD var tidligere en børnediagnose, men i de senere år er det blevet klart, at symptomerne også ses hos voksne. Undersøgelser tyder på, at 2-4 % af den voksne danske befolkning har ADHD. Nogle vil være diagnosticerede som børn, mens andre først vil få diagnosen som voksne. De symptomer, vi i dag forbinder med ADHD, blev beskrevet første gang i Gennem tiderne har synonymerne været mange: umulige/urolige børn, fumler-tumlerbørn, DAMP (Deficits in Attention Motor control and Perception) og MBD (Minimal Brain Damage/Dysfunction). I Danmark anvendes i dag officielt WHO s diagnosesystem ICD-10, og her bruges betegnelsen Hyperkinetisk forstyrrelse. Almindeligvis bruges dog betegnelsen ADHD, som findes i det amerikanske diagnosesystem DSM-IV. Tre typer af ADHD i DSM-IV: ADHD med overvejende opmærksomhedsforstyrrelse ADHD med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet ADHD med såvel opmærksomhedsforstyrrelse som hyperaktivitet og impulsivitet ADHD Håndbog for støttepersoner Side 1

5 Opmærksomhedsforstyrrelse Vanskeligt ved at bevare koncentrationen om en opgave Letafledelig bliver let forstyrret af uvedkommende ting Reagerer ikke på direkte tale og opfatter ikke instruktioner Formår ikke at fuldføre påbegyndte opgaver Kan overse detaljer eller ikke prioritere dem Mister ting, fx nøgler, papirer, breve eller pung Glemmer aftaler, hvad de er i gang med, eller hvad de ville Hyperaktivitet En konstant følelse af rastløshed Manglende evne til at slappe af Problemer med at sidde stille Taler meget Impulsivitet Taler eller handler uden omtanke Afbryder andre under en samtale Har svært ved at vente på tur Er generelt utålmodige Side 2 ADHD Håndbog for støttepersoner

6 Kønsforskelle Flere mænd end kvinder har diagnosen ADHD, ligesom der er flere drenge end piger. Men der findes ingen videnskabelige beviser for, at ADHD rammer mænd oftere end kvinder, og der er muligvis en skævhed i diagnosticering. Det kan skyldes, at kernesymptomerne impulsivitet og hyperaktivitet ses hyppigere hos mænd end hos kvinder. ADHD kan ofte komme anderledes til udtryk hos kvinder, der kan være mere stille og indadvendte, med det resultat at ingen opdager deres vanskeligheder. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der også findes drenge med den stille form for ADHD og piger, der er hyperaktive og impulsive. ADHD Håndbog for støttepersoner Side 3

7 Side 4 ADHD Håndbog for støttepersoner

8 Kapitel 2 Sådan kommer ADHD til udtryk 2

9 Sådan kommer ADHD til udtryk Opmærksomhedsforstyrrelse ADHD bliver oftest betegnet som en opmærksomhedsforstyrrelse, fordi det er det symptom, der kan have mest vidtrækkende konsekvenser for funktionsniveauet. Opmærksomhedskontrol er hos de fleste mennesker fuldstændig automatiseret. Vores hjerne lukker nogle indtryk ind, mens den sorterer andre fra som ikke-relevante. Hvis man går ned ad gaden og skal føre en samtale med sin veninde, kan man ikke også bruge opmærksomhed på at fokusere på alle de mennesker, der går forbi, eller på alle de biler og cykler, der er på vejen. Mennesker med ADHD har ikke denne opmærksomhedens automatpilot, men bruger hjernemæssig energi på at tolke, opfatte og sortere i de mange daglige indtryk. Opmærksomhed er mange ting. Man taler om fire typer af opmærksomhed: selektiv, fleksibel, vedholdende og samtidig opmærksomhed. Nogle mennesker har større vanskeligheder med én form for opmærksomhed, mens andre har lige mange vanskeligheder på alle områderne. Graden er desuden individuel og kan variere fra lette til massive forstyrrelser. Selektiv opmærksomhed Den selektive opmærksomhed er opmærksomhedens filter eller opmærksomhedens rettethed. At selektere handler om at vælge ud, at si samt sortere og finde det væsentlige i en given situation. Altså vel at mærke det, som vi er enige om, er det væsentlige. For at kunne fungere (fx i en social eller arbejdsmæssig sammenhæng) er man nødt til at kunne kommunikere med andre om det, som man er enige om, er væsentligt. Kommunikationen fungerer ikke, hvis man midt i en samtale beslutter sig for, at noget fuldstændig andet (end det man talte om) er det mest væsentlige. Skal man fungere i et voksenliv og en hverdag, er man nødt til at kunne vælge de væsentlige ting ud. Fx er det væsentligt at have opmærksomhed på, om lyset er grønt eller rødt, når man skal gå over gaden. Vanskeligheder med den selektive opmærksomhed betyder, at indtryk og informationer kommer væltende ind usorterede. Når man ikke har ADHD, vælger man et punkt ud, fx det røde, og fokuserer på det. Sandsynligvis er man stort set enig med alle andre om, at det røde punkt er det vigtige i denne situation. Hvis man har ADHD, vælger man ikke automatisk, men har næsten lige megen opmærksomhed på alle punkter. ADHD Håndbog for støttepersoner Side 5

10 Usorterede sanseindtryk Fokuseret opmærksomhed Når indtryk og informationer ikke automatisk sorteres, bliver det let tilfældigt, hvad man samler op i en situation. Og når alle indtryk kommer ind med samme styrke på samme tid, afledes man let af udefra eller indefra kommende forstyrrelser. Nogle afledes af lys eller lyd, mens andre kan afledes af berøring. Man kan også sagtens afledes af indefra kommende input, som fx en tanke eller en fornemmelse. Mennesker, der har vanskeligheder med den selektive opmærksomhed, har brug for, at omgivelserne hjælper med at si samt sortere og finde det væsentlige - både i kommunikationen og i andre forhold. Side 6 ADHD Håndbog for støttepersoner

11 Fleksibel opmærksomhed Fleksibel opmærksomhed handler om evnen til at slippe eller skifte fokus, når situationen kræver det. Man skal kunne vende tilbage til det, man var i gang med, hvis man bliver afbrudt. På en arbejdsplads skal man fx kunne slippe en opgave og fortsætte den efter en afbrydelse. Vanskeligheder med fleksibel opmærksomhed gør det svært at gå fra én aktivitet eller opgave til en anden, at skifte kognitiv strategi eller tænkemåde. Hvis man er i gang med at læse en bog eller skrive en mail, kan det være vanskeligt at begynde at lave mad eller bare at tale med den person, der kommer ind i lokalet. Det bunder ikke i manglende initiativ eller interesse, men i vanskeligheder med skift. Vanskelighederne kan også betyde, at det man er i gang med, fuldstændig forsvinder fra bevidstheden ved en afbrydelse. Derfor bliver tingene måske ikke gjort færdige, eller det ser ud som om, man starter på 20 forskellige projekter på samme tid. Mennesker med vanskeligheder på dette område kan have brug for støtte til at skifte opgaver, og de har brug for forberedelse og tid til at omstille sig. Vedholdende opmærksomhed Den vedholdende opmærksomhed bevirker, at man kan blive ved med at koncentrere sig over tid, at man kan holde hjulene i gang og klare det lange seje træk. Mennesker, der har vanskeligheder med denne type af opmærksomhed, er ofte hurtige til at gå i gang med opgaver, og de sætter en masse ting i gang. Men så snart noget bliver rutinepræget, mister de koncentrationen og motivationen. Mennesker med disse vanskeligheder er ofte rastløse eller urolige, og de kan virke energiske uden egentlig at være det. De har low arousal, hvilket betyder, at energiniveauet i hjernen er for lavt. Hjernen falder i bogstavelig forstand i søvn, når der ikke kommer ydre stimuli. Mennesker med vanskeligheder på dette område kan have brug for omgivelsernes hjælp i form af positiv feedback og andre motiverende input. Det kan fx være, at opgaver bliver delt op i mindre dele, der er lettere at overskue og giver en oplevelse af at få noget fra hånden. ADHD Håndbog for støttepersoner Side 7

12 Samtidig opmærksomhed I utallige situationer i hverdagen er der brug for at beskæftige sig med flere ting på samme tid og at kunne forholde sig til flere forskellige informationer samtidigt. Mennesker, der har vanskeligheder med samtidig opmærksomhed, kan ofte kun beskæftige sig med én ting ad gangen, og de har brug for at modtage én information ad gangen. Arbejdshukommelsen Alle typer opmærksomhedsforstyrrelse har stor indflydelse på arbejdshukommelsen, og mennesker med ADHD har derfor ofte vanskeligheder med denne. Arbejdshukommelsen er bindeleddet mellem perception og handling, mellem input og output, og den er involveret i en række funktioner, som fx planlægning, vurdering af konsekvensen af ens handlinger og problemløsning. Arbejdshukommelsen er den aktive fastholdelse af information, som er nødvendig for at kunne løse fremtidige problemer eller nå et fremtidigt mål. Arbejdshukommelsen holder den røde tråd og sikrer, at vi ved, hvad vi skal gøre, hvornår, hvorfor og hvordan. Mennesker med ADHD har derfor brug for din hjælp til at holde den røde tråd. Side 8 ADHD Håndbog for støttepersoner

13 Aktivitetsforstyrrelse Man taler om to former for aktivitetsforstyrrelse: hyperaktivitet og hypoaktivitet. Enten for meget eller for lidt aktivitet i forhold til situationen. Hyperaktivitet, som er det symptom, de fleste forbinder med ADHD, vil sige for megen aktivitet i forhold til situationen. Man kan ikke sidde stille, farer rundt og hænger i gardinerne. Kendetegn på hyperaktivitet: Skal anstrenge sig for at blive siddende på stolen, fx ved møder og i andre sammenhænge hvor det forventes Har en stadig følelse af rastløshed eller indre uro Virker ofte tydeligt hyperaktiv eller overgearet Har tendens til at være overdrevent snakkesalig snakker som et vandfald Har kort latenstid taler før de tænker Hyperaktivitet kan altså både komme til udtryk som ydre motorisk uro og indre rastløshed. Hos voksne med ADHD ser man ofte, at hyperaktiviteten er flyttet ind. Det betyder ikke, at hyperaktiviteten er forsvundet, men at den er blevet til en indre form for rastløshed, uro eller utilpashed. For de fleste sker der en forandring i teenageårene. Det kan være meget smerteligt at skulle rumme denne uro, der ofte er forbundet med decideret fysisk ubehag. Jeg kunne meget bedre lide, da den var udenpå! Ung kvinde om hendes hyperaktivitet, som blev til en indre rastløshed. ADHD Håndbog for støttepersoner Side 9

14 Nogle gange støder man på betegnelsen ADD, altså ADHD uden H (hyperaktivitet), som bruges til at beskrive ADHD, hvor man ikke umiddelbart kan se hyperaktiviteten. Men hyperaktivitet kan sagtens være til stede som rastløshed og indre uro, selvom man ikke umiddelbart kan se den. For nogle er der ikke tale om hyperaktivitet, men derimod om hypoaktivitet - altså for lidt aktivitet i forhold til situationen. Denne form for aktivitetsforstyrrelse kan være sværere at få øje på for omgivelserne, men den kommer ligeså meget i vejen for den enkelte. Det samme menneske kan godt have begge former for aktivitetsforstyrrelse i forskellige situationer. Kendetegn på hypoaktivitet: Kan virke initiativløse og kommer sjældent frem med ideer Drømmende, falder hen i egne tanker eller forsvinder ind i sig selv Motivationsforladte og kan virke tunge uden egentlig at være det Stille, meget lidt talende, kommer sjældent med noget, undtagen direkte adspurgt, kan være svære at føre en samtale med Virker opgivende Har lang latenstid Uanset hvilken form for aktivitetsforstyrrelse en voksen med ADHD har, er det vigtigt at være opmærksom på, at de er hypertolkende. Hjernen står aldrig stille, men arbejder på højtryk med at tolke, opfatte og forstå. De små indforståede bemærkninger og uafsluttede ting kører uafbrudt i hovedet på dem, og hjerner med ADHD er derfor altid på overarbejde. Side 10 ADHD Håndbog for støttepersoner

15 Impulsivitet Vanskeligheder med impulskontrol betyder, at mennesker med ADHD ofte ikke når at tænke, før de taler eller handler. De kommer til at sige ting, der ikke er passende, eller de handler uoverlagt. De gør ting, som de ved, er uhensigtsmæssige, men de kan ikke anvende den viden i situationen. Mennesker, der har vanskeligheder med impulskontrol, kan være behovsstyrede og have svært ved at vente på tur i bred forstand. De har svært ved at udsætte deres egne behov, og de agerer mere på følelser end på refleksioner. Mennesker, der er impulsive og styres af øjeblikket, kan ikke vente på, at noget godt eller skidt er overstået - de er her og nu mennesker. Kendetegn på impulsivitet hos mennesker med ADHD: Begynder ofte at svare, før spørgsmålet er færdigstillet Har tendens til at afbryde andre eller bryde ind i andres aktiviteter Har svært ved at vente på tur - i bred forstand Får ofte ikke tænkt sig om, før de handler (virker som om de handler mod bedre vidende) Reagerer prompte - input-output Kan have kort lunte ADHD Håndbog for støttepersoner Side 11

16 Mennesker med ADHD Mennesker med ADHD er meget forskellige, og kernesymptomer kan komme forskelligt til udtryk hos den enkelte. Mange faktorer kan have betydning, som fx personens øvrige liv, situation, opvækst, personlighed og ikke mindst graden af ADHD. Mennesker med ADHD kan i større eller mindre grad have: Mangelfuld automatisering Mangelfuld fornemmelse for tid eller progression Mangelfuld forestillingsevne Mangelfuld omstillingsevne - fleksibilitet Konkret tankegang vanskeligheder med abstraktion Vanskeligheder med at se forskellige perspektiver Vanskeligheder med at generere flere forskellige løsninger på et problem Vanskeligheder med at evaluere Svært ved at skelne mellem fakta og holdning Svært ved at forstå sociale spilleregler Svært ved at forstå gradbøjning og forholde sig til ændringer Udover kernesymptomerne ser man ofte en række fællestræk, som i mere eller mindre grad præger mennesker med ADHD. Vanskelighederne varierer dog meget i grad og udtryk fra menneske til menneske. Organiseringsvanskeligheder Vanskeligheder med organisering kommer til udtryk som glemsomhed, manglende overblik, svigtende evne til at holde orden og problemer med at planlægge og gennemføre de daglige opgaver. Dette kan også betyde problemer med at fuldføre påbegyndte gøremål. Side 12 ADHD Håndbog for støttepersoner

17 Kommer til kort i sociale situationer Mennesker med ADHD er i konstant fare for at mislykkes i sociale situationer, som ofte synes uoverskuelige og komplekse. De fokuserer på det forkerte, hører ikke efter, kan ikke holde fokus eller taler før de tænker. Humørsvingninger Mennesker med ADHD har ofte kortvarige og relativt usystematiske svingninger mellem forskellige tilfredshedsniveauer. Dette er yderst plagsomt både for dem selv og deres omgivelser. Hvis man er impulsiv og styres af øjeblikket, har man vanskeligt ved at se, at ting går over. De er enten højt oppe eller langt nede, og det kan ligne en form for depression, men det kan også forsvinde lige så hurtigt, som det opstod. Nedsat evne til at tåle stress Mennesker med ADHD bruger uforholdsvis megen hjernemæssig energi på at manøvrere i hverdagen, og de er derfor i konstant alarmberedskab. Deres stressniveau er højere end andres, hvilket kan resultere i pludselige og overdrevne følelsesudbrud. Det kan skyldes frustration over deres begrænsede evne til at forholde sig til forandringer og modtage nye informationer uden at miste overblikket. Motivationsforstyrrelse Mennesker med ADHD kan have vanskeligheder med at motivere sig selv. De har en mangelfuld evne til at regulere deres følelser og dermed deres motivation over tid. De har svært ved at blive i en opgave, når den bliver rutinepræget og derfor ikke længere har indbygget feedback. ADHD Håndbog for støttepersoner Side 13

18 Vanskeligheder med sanseintegration Sanseintegration er centralnervesystemets evne til at optage og bearbejde flere sanseimpulser samtidigt og derefter handle hensigtsmæssigt både i forhold til motorik, forståelse, adfærd og indlæring. Nogle mennesker med ADHD har desuden en ubalance i sansningen, og de er over- eller underfølsomme for påvirkninger af fx lyd, lys og lugt. Lav selvfølelse Mange mennesker med ADHD er i høj grad præget af lav selvfølelse. Det skrøbelige selvbillede er en konsekvens af de begrænsninger, der ligger i at have ADHD. Mennesker med ADHD misforstås ofte, og når deres vanskeligheder kommer til udtryk mødes de typisk med bebrejdelser. Virker mere velfungerende end de er Mennesker med ADHD har ofte mange ressourcer, og de kan i forskellige situationer overpræstere, hvilket bevirker, at de fremstår mere velfungerende, end de i virkeligheden er. Men ofte kommer de til at bruge al deres energi på at fremstå så ressourcestærke, at de efterfølgende er fuldstændig opbrugte. Andre gange bevirker deres rastløshed, impulsivitet og opmærksomhedsvanskeligheder, at de sætter en masse ting i gang, som de ikke afslutter. Det får dem til at fremstå som energiske, uden at de egentlig er det. Side 14 ADHD Håndbog for støttepersoner

19 Kapitel 3 Diagnose og behandling 3

20 Diagnose og behandling Diagnose ADHD diagnosticeres af en speciallæge - enten en privatpraktiserende psykiater eller på psykiatrisk afdeling. Man henvises til speciallæge af sin praktiserende læge. Diagnosen stilles ud fra en klinisk vurdering, hvor lægen gennem samtale med patienten vurderer, om patienten opfylder kriterierne for en diagnose. Diagnosekriterierne kræver bl.a., at vanskelighederne skal have været til stede før 7 års alderen, at vanskelighederne optræder i mere end én sammenhæng (fx både hjemme og på arbejde), at der er tale om en alvorlig funktionsnedsættelse socialt, udannelsesmæssigt eller beskæftigelsesmæssigt og at symptomerne ikke kan tilskrives en anden psykisk udviklingsforstyrrelse. Behandling Medicin De fleste vil få tilbudt medicinsk behandling hos psykiateren. Der findes en række præparater med forskellige virkningsstoffer. Nogle kan eventuelt kombineres med anden medicin, fx for angst, depression eller andet. Nogle gange skal man gennem en længere afprøvning, før man finder det præparat, den dosis og evt. kombination, der giver den bedste virkning og færrest bivirkninger. I den forbindelse er det vigtigt at følge psykiaterens anvisninger nøje og have tålmodighed. Mange har stor glæde af medicinen og oplever en bedring i forhold til kernesymptomerne, men ikke alle har udbytte af medicinen, og nogle oplever så store bivirkninger, at de ikke ønsker at fortsætte. Medicin kan ikke fjerne alle symptomer, og den kan heller ikke kompensere for oplevelser af nederlag og manglende indlæring, som ligger før diagnose og medicin. Mange oplever, at de får nemmere ved at lære ting og gennemføre strategier, men at der er meget, som de først nu skal lære at gøre på en hensigtsmæssig måde. ADHD Håndbog for støttepersoner Side 15

21 Terapi, træning eller kurser Medicin bør ikke stå alene, men bør kombineres med andre former for behandling. Det kan være terapi, coaching, færdighedstræning eller målrettede kurser, hvor der trænes nye rutiner og indlæres mestringsstrategier. Meget af dette vil også helt naturligt være en del af din opgave som støtteperson. Anden behandling Der findes en række behandlings- og terapiformer (mere eller mindre alternative), kosttilskud og diæter, som hævder at kunne mindske symptomer på ADHD. Men der findes meget lidt forskning på dette område, og man skal se sig godt for, når man leder efter et alternativt behandlingstilbud. Psykoedukation Psykoedukation er formidling af viden om ADHD til de berørte selv. Formålet er at opnå en forståelse for sammenhængen mellem de kognitive vanskeligheder, der er forbundet med ADHD, og de besværligheder man oplever i hverdagen. Psykoedukation kan give svar på: Hvad er mine særlige udfordringer og hvilke særlige ressourcer har jeg? Hvordan kan jeg bruge mine ressourcer til at kompensere for nogle af mine vanskeligheder? Øget viden og selvforståelse kan være med til at give en mere realistisk selvopfattelse, så man stiller mere realistiske krav til sig selv. Samtidig kan det medvirke til forståelse for og accept af at have brug for hjælp. Med et grundigt kendskab til sin egen ADHD er man også i stand til at bede om den rigtige hjælp. Samtidig vil psykoedukation, der foregår på et hold, give mulighed for at udveksle erfaringer med andre med ADHD. Det er vigtigt for den voksne at møde andre, der har de samme vanskeligheder, og med hvem der kan udveksles ideer til håndtering af hverdagen. Du kan hjælpe med at finde ud af, om der tilbydes psykoedukation eller findes et andet tilbud, fx café for voksne med ADHD, kurser eller foredrag, i jeres område. Side 16 ADHD Håndbog for støttepersoner

22 Kapitel 4 Kommunikation og samarbejde 4

23 Kommunikation og samarbejde Den individuelle ADHD-profil Det er godt at begynde med ressourcerne, når man skal hjælpe andre mennesker. Alle mennesker er gode til noget, og at tale om dét giver energi til også at tale om det, som er svært. Men det er vigtigt, at du ikke negligerer eller overser de virkelige vanskeligheder. Ressourcer fortæller intet om, hvad mennesket med ADHD har vanskeligt ved, og hvad der er brug for hjælp til. Som støtteperson skal du se vanskelighederne og forstå omfanget af dem for at kunne hjælpe. Det kan være svært - måske især for forældre eller partnere - men når man ser vanskelighederne, anerkender man også det hele menneske med ADHD. Ofte er det en lettelse for et menneske med ADHD, når omgivelserne viser indsigt i og forståelse for vanskelighederne. Udgangspunktet for kvalificeret støtte er at kigge på de områder i den enkeltes liv, der ikke fungerer på en hensigtsmæssig måde og finde ud af, hvilke vanskeligheder der ligger bag. I samarbejdet er det derfor vigtigt, at alle planer og systemer tilrettelægges individuelt, så form, indhold og detaljegrad passer til den enkelte. Det forudsætter et grundigt indblik i den enkeltes særlige forudsætninger - altså den enkeltes ressourcer og vanskeligheder. Dette er vigtigt, fordi nogle mennesker med ADHD har en mangelfuld selvforståelse og mangler erkendelse af deres behov for hjælp. Nogle stiller meget store krav til sig selv, mens andre har en fuldstændig manglende tiltro til egen formåen. Da voksne med ADHD umiddelbart kan virke meget ressourcestærke, kan man let komme til at overse behov, stille for store krav eller forvente urealistiske ting. Et godt kendskab til den individuelle ADHD-profil er derfor et vigtigt udgangspunkt for kvalificeret støtte. Som støtteperson kan du, i samarbejde med den voksne med ADHD, prøve at finde frem til hans ADHD-profil. Spørg dig selv: Hvor kommer ADHD mest i vejen for ham, og hvad kan vi gøre ved det? ADHD Håndbog for støttepersoner Side 17

24 Kommunikation Kommunikation kræver gode kognitive evner, og mange, der arbejder med mennesker med ADHD, oplever, at der opstår konflikter i forbindelse med kommunikation. For de fleste mennesker er samværet med andre ureflekteret og automatiseret. Derfor kommer man let til at tillægge andre motiver, fordi man tror, at man ved, hvad folk mener eller vil sige. Man tænker ikke bevidst over andres bevæggrunde eller bagvedliggende intentioner, men tolker i stedet deres mimik, kropssprog mm. Man bruger ubevidst sin erfaring for, hvordan relationer plejer at forløbe. I de fleste tilfælde er det praktisk, og på den måde springer man en masse mellemregninger i kommunikationen over. Men i samarbejde og kommunikation med mennesker med ADHD er det vigtigt, at du er meget bevidst om din egen rolle. For det første fordi den voksne med ADHD ikke nødvendigvis kan tolke kropssprog eller mimik og ikke bruger erfaring på samme måde som andre. For det andet fordi du ikke kan bruge dine ubevidste erfaringer til at forstå deres bevæggrunde. Hvis man tænker: han står ikke op om morgenen, fordi han ikke gider eller: hun farer op og råber og skriger, fordi hun er hysterisk, så styrer det ens reaktion. Måske reagerer man med irritation i stedet for forståelse? For at kunne agere hensigtsmæssigt er det vigtigt at have viden om og forståelse for vanskelighederne - og ikke mindst være bevidst om sine egne forestillinger og fortolkninger. Mennesker med ADHD har først og fremmest brug for at blive mødt med anerkendelse og forståelse, da de er blevet misforstået og skældt ud mange gange i deres liv. Mangelfuld automatisering i kommunikation ADHD er en kognitiv funktionsnedsættelse, og mennesker med ADHD forstår, opfatter og fortolker på en anden måde end andre. Mennesker med ADHD er ikke automatiserede i kommunikation og samarbejde, og de har brug for, at omgivelserne kompenserer for dette. Side 18 ADHD Håndbog for støttepersoner

25 Almindelige samværsformer og kommunikation kan volde vanskeligheder for mennesker med ADHD, fordi det forudsætter så mange ting, som de har svært ved. Man skal kunne fastholde sin opmærksomhed, si og sortere i indtryk, have en god sprogforståelse, være i stand til at opfatte og forstå sociale og følelsesmæssige signaler og have en god forestillingsevne. Derudover skal man kunne hæmme sine umiddelbare impulser og sætte sig ind i andres tanker og følelser. Mennesker med ADHD har ofte brug for, at omgivelserne kompenserer for disse vanskeligheder. Sådan kan du kompensere for kommunikationsvanskeligheder: Gør det tydeligt, at du hører, hvad den anden siger. Vær nysgerrig og spørg - også hvis du ikke forstår. Undlad at dømme umiddelbart og undlad straks at opridse konsekvenser. Lad samtalen have sine faser. Gå ikke ind i en diskussion, da det forudsætter en høj grad af fleksibilitet, forestillingsevne og impulskontrol. Jo mere mennesker med ADHD presses på deres mangelfulde færdigheder, jo mere ufleksible og fastlåste kan de blive. Vær konkret og skræl sproget for overflødigt indhold. Undlad smalltalk da den fylder meget og betyder, at mange mennesker med ADHD holder op med at lytte, fordi de ikke kan se relevansen. Undlad ironi og sarkasme. De fleste mennesker med ADHD er meget konkret tænkende og bliver forvirrede af ironi og sarkasme, fordi de opfatter den bogstaveligt. Undlad vage ord som måske eller senere. Brug deadlines og sørg for at der ikke er løse ender. Mennesker med ADHD er hyper-tolkende, og løse ender vil fylde utrolig meget hos dem. Husk at misforståelser ofte har rod i det indforståede: Vi troede, at han/hun godt vidste, hvad vi mente eller det er da klart, at det er sådan. ADHD Håndbog for støttepersoner Side 19

26 Grundregler for kommunikation med mennesker med ADHD Tydelig begyndelse: Gør det tydeligt, hvornår samtalen starter, og hvad den skal dreje sig om Tydelig progression: Hold den røde tråd Marker aftaler undervejs Tydelig afslutning: Opsummér aftaler og gensidige forventninger Tydelige grænser: Hvad drejer samtalen sig om/ikke om Ord forsvinder i det øjeblik, de er sagt! Mennesker med ADHD har brug for en tydeligere kommunikation end den rent verbale. Så skriv aftaler ned også selvom du synes, det er overflødigt Side 20 ADHD Håndbog for støttepersoner

27 Samarbejdsorienteret Problemløsning Samarbejdsorienteret Problemløsning er en anerkendende model for kommunikation og samarbejde med mennesker, der har vanskeligheder forbundet med fleksibilitet, frustrationstolerance, kommunikation og problemløsning. Samarbejdsorienteret Problemløsning bygger på Collaborative Problem Solving, der er udviklet af den amerikanske psykolog dr. Ross Greene. Samarbejdsorienteret Problemløsning indeholder bl.a. en konkret model for samarbejde og problemløsning, som kaldes Plan B. I det følgende vil baggrunden og selve modellen (Plan B) kort blive skitseret. Inspiration til læsning om modellen som helhed, de bagvedliggende tanker og teorier, kan findes i håndbogens forslag til litteratur. Samarbejdsorienteret Problemløsning tager sit udgangspunkt i den grundtanke, at Mennesker gør det godt, hvis de kan! Og kan de ikke det, så må vi finde ud af, hvad der kommer i vejen for dem, så vi kan hjælpe. Dette betyder, at uhensigtsmæssig adfærd og kommunikation ses som udtryk for en indlæringsvanskelighed, og ikke som en intenderet, målorienteret eller manipulerende handling. Hvis de havde lært at gøre det gode, ville de også gøre det. Umiddelbart kan denne grundtanke virke meget selvfølgelig, men når man skal samarbejde eller hjælpe, er der rent faktisk stor forskel på, om det bevidste udgangspunkt er: mennesker gør det godt, hvis de vil eller mennesker gør det godt, hvis de kan. Plan B Plan B er en særlig samtalemodel, der kan bruges i situationer, hvor samarbejdet er besværligt. Den består af 3 trin: 1. Empati 2. Definér Problem 3. Invitation Ved at bruge Plan B sikrer du, at den voksne med ADHD kan følge med i samarbejdet og får træning i vigtige samarbejdsfærdigheder som fx fleksibilitet, tolerance, perspektivering og løsningsgenerering. ADHD Håndbog for støttepersoner Side 21

28 Empati Lyt til den anden og spørg ind til, hvad der er den andens ærinde. Lad ham fremlægge sagen uden at forholde dig til den eller bedømme om det er godt eller skidt. Lyt uden at bekræfte og ikke mindst uden straks at konkludere, lave løsningsforslag eller opridse konsekvenser. På hele empatitrinnet drejer det sig alene om at være lyttende og hjælpe den anden til at finde frem til sin side af sagen - sit anliggende. Gentag gerne hvad den anden siger og spørg ind til sagen: Du vil ikke til møde på kommunen? hvordan kan det være? Først når I sammen har fundet frem til den andens anliggende - fx: Møderne er lange og uoverskuelige. Jeg kan ikke huske, hvad vi har snakket om alligevel, kan I gå videre til næste trin. Definér Problem Her er det opgaven at hjælpe med at tydeliggøre problemet. Et problem består altid af to sider, to perspektiver eller intentioner, der skal forenes. Opgaven er at fremstille den anden side af sagen - igen uden at tage stilling eller konkludere. Gentag gerne det anliggende som I kom frem til i fællesskab i modellens første trin: Møderne er lange og uoverskuelige og tilføj det andet perspektiv: men det er vigtigt, at du kommer til møderne, så du kan få indflydelse på, hvilken hjælp du får. Først når problemet er tydeliggjort, og den anden har forstået det, kan I gå videre til næste trin. Invitation Her inviteres den anden til at være med til at finde en løsning. Den anden får første bud: Har du en ide til, hvordan vi kan løse det? En god løsning skal tilgodese begge sider, være realistisk, og man skal være enige om den. Vær ærlig, direkte og tag den anden alvorligt. Vær lyttende og åben for alternative løsninger. Hjælp med at generere forskellige løsninger, fx ved at tænke højt og vise hvordan problemløsende tænkning foregår: lad mig se - har vi oplevet noget lignende før? ( ) kunne du bede kommunen om nogle kortere og mere konkrete møder? Hjælp med at konkretisere konsekvenser: Hvis vi gør sådan, så betyder det at (...). Når I har fundet en løsning, så husk at ord forsvinder, når de er sagt, så skriv aftaler eller opgaver ned og vær konkret. Side 22 ADHD Håndbog for støttepersoner

Sådan kommer ADHD til udtryk

Sådan kommer ADHD til udtryk Fakta om ADHD Bag om bogstaverne ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder det kan oversættes til forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD var tidligere en diagnose for

Læs mere

VUM & Kognitive vanskeligheder

VUM & Kognitive vanskeligheder Tiden går med.. Præsentation ADHD og kognitive vanskeligheder Kender du nogen, hvor du ikke så det? (gruppedialog) Cases 20 spørgsmål til professoren Barbara Kender du nogen, hvor du virkelig fik fat?

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010. Lene Buchvardt ADHD-foreningen

HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010. Lene Buchvardt ADHD-foreningen HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010 Lene Buchvardt ADHD-foreningen HVAD ER ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder = opmærksomhed = mangel eller underskud = hyperaktivitet = forstyrrelse

Læs mere

AMU-uddannelser. Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen

AMU-uddannelser. Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen AMU-uddannelser Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen Program 13.30-13.45 Lidt om ADHD-foreningen og dagen i dag 13.45-14.30 Om børn med ADHD Bag

Læs mere

Redskaber til at fremme samarbejde og kommunikation i det frivillige arbejde.

Redskaber til at fremme samarbejde og kommunikation i det frivillige arbejde. Redskaber til at fremme samarbejde og kommunikation i det frivillige arbejde. De fleste af os, der vælger at kaste vores frivillige kræfter ind i arbejdet med at lette livet for mennesker med ADHD og deres

Læs mere

ADHD. ADHD går ikke væk af skæld ud Workshop ved Anne Dehn, Randers HF & VUC

ADHD. ADHD går ikke væk af skæld ud Workshop ved Anne Dehn, Randers HF & VUC ADHD ADHD går ikke væk af skæld ud Workshop ved Anne Dehn, Randers HF & VUC Faglighed, Rummelighed, Mangfoldighed Hf2-konference onsdag d. 6. november 2013 FYNs HF-kursus ADHD ADHD: Alle Drenge Har Det?

Læs mere

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1 ADHD Overordnet orientering 1 AD/HD AD - Attention deficit HD - Hyperactivity disorder Problemer med: Opmærksomhed Hyperaktivitet Impulsivitet 2 3 typer ADHD A D D H D + I A = opmærksomhed H = hyperaktivitet

Læs mere

Kommunikation og Samarbejde

Kommunikation og Samarbejde Kommunikation og Samarbejde Hvis man ser pæn ud og er velformuleret, så tror de ikke, at man har noget handicap Jamen, du er jo intelligent så tag dig dog sammen! Forskellige holdninger Mennesker gør det

Læs mere

Problemet er ikke så meget at vide hvad man bør gøre, - som at gøre hvad man ved.

Problemet er ikke så meget at vide hvad man bør gøre, - som at gøre hvad man ved. 1 Problemet er ikke så meget at vide hvad man bør gøre, - som at gøre hvad man ved. Vedholdenhed og opmærksomhed. En del børn, der har svært ved den vedholdende opmærksomhed, er også tit motorisk urolige.

Læs mere

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud ADHD et liv i kaos Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud v. Psykolog Anette Ulrik og Dorthe Wulff Kelstrup www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner ADHD og piger Lena Svendsen og Josefine Heidner Hvad betyder ADHD ADHD er en international diagnosebetegnelse A står for Attention / opmærksomhed D står for Deficit / underskud H står for Hyperactive /

Læs mere

Er det ADHD? - og hvad så?

Er det ADHD? - og hvad så? Er det ADHD? - og hvad så? Hvem er vi? Distriktssygeplejerske Anne Haahr Petersen Distriktssygeplejerske Charlotte K. Eliassen Tilknyttet ADHD-klinikken i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik i Næstved,

Læs mere

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Program Hvad er ADHD? ADHD og hjernen ADHD og kernesymptomer Pædagogiske virkemidler

Læs mere

Samarbejdsbaseret problemløsning

Samarbejdsbaseret problemløsning Samarbejdsbaseret problemløsning Hvem Ross W. Greene Ph.d., tidl. tilknyttet afdelingen for psykiatri på Harvard Medical School Grundlægger af Lives in The Balance; institut for Collaborate and Proactive

Læs mere

På kant med loven - med ADHD. Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring

På kant med loven - med ADHD. Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring På kant med loven - med ADHD Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring ADHD ADHD er en medfødt udviklingsforstyrrelse, hvor visse kognitive funktioner

Læs mere

Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet.

Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet. Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet. Børneneuropsykolog Pia Stendevad 1 Alle er forskellige Sorter i det, I hører

Læs mere

Svært ved at holde fokus?

Svært ved at holde fokus? Svært ved at holde fokus? - om stress og kognitive vanskeligheder Arbejdsmedicin Herning Hospitalsenheden Vest Introduktion Ved længerevarende stress oplever mange koncentrationsbesvær, svigtende hukommelse

Læs mere

ADD. Viden - Forståelse - Håndtering. Supervision der virker.

ADD. Viden - Forståelse - Håndtering. Supervision der virker. ADD Viden - Forståelse - Håndtering 1/6 Fra fordomme til viden En person med ADD kan ofte have en opfattelse af sig selv som doven, dum, ligeglad, ugidelig, og mange andre negative opfattelser. Dette er

Læs mere

AUTISME & ADHD. Uddannelsesforbundet. Oktober Modul 1

AUTISME & ADHD. Uddannelsesforbundet. Oktober Modul 1 AUTISME & ADHD Uddannelsesforbundet Oktober 2017 Modul 1 2017 1 WHO - Samfundskompetencer Selvbevidsthed Evne til kritisk refleksion Evne til at tage beslutninger Samarbejdsevne Evne til at håndtere følelser

Læs mere

Kognition betyder: tænkning / erkendelse

Kognition betyder: tænkning / erkendelse SELVFORSTÅELSE AUGUSTINS BØN: GUD GIVE MIG SINDSRO TIL AT ACCEPTERE DE TING, JEG IKKE KAN MAGTE, MOD TIL AT ÆNDRE DE TING, SOM JEG KAN, OG VISDOM TIL AT SE FORSKELLEN DEN KOGNITIVE INDFALDSVINKEL Kognition

Læs mere

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Autismespektret PsykInfo 24.04.12 v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Program Hvad er autisme? Hvad er symptomerne på autisme? Adfærd Behandling Spørgsmål Dias kan findes på www.psykinfo.dk

Læs mere

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusion af børn (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusionssyn Barnet er inkluderet når: * Fysisk inklusion har adgang til almengruppen og barnets behov for fysiske hjælpemidler er dækket * Akademisk

Læs mere

PÆDAGOGISKE TILGANGE ADHD

PÆDAGOGISKE TILGANGE ADHD PÆDAGOGISKE TILGANGE ADHD Børn gør det godt hvis de kan ADHD Koncentration Impulsgennembrud Hyperaktivitet Eksekutive vanskeligheder Opmærksomheds forstyrrelser Eksekutive styre funktioner Neuropsykologiske

Læs mere

Diagnosers indvirkning på oplevet identitet

Diagnosers indvirkning på oplevet identitet Diagnosers indvirkning på oplevet identitet Sheila Jones Fordele og udfordringer ved diagnosticering af psykiske lidelser, eksemplificeret gennem ADHD diagnosen og hvad det betyder for selvforståelsen

Læs mere

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN HVAD ER ADHD? En klinisk diagnose. (amerikansk ) En betegnelse for en tilstand som har været kendt til alle tider i alle kulturer og som kendetegner

Læs mere

Min hjerne er ligesom et orkester fyldt med dygtige musikere, men der mangler desværre en dirigent

Min hjerne er ligesom et orkester fyldt med dygtige musikere, men der mangler desværre en dirigent Min hjerne er ligesom et orkester fyldt med dygtige musikere, men der mangler desværre en dirigent Unge og ADHD UUVF, d.4.11.2014 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rhl@live.dk. Mobil: 40 94 19 22 ADHD-

Læs mere

Temamøde i Væksthuset 9. Juni 2011

Temamøde i Væksthuset 9. Juni 2011 Temamøde i Væksthuset 9. Juni 2011 Lene Buchvardt ADHD-foreningen Tegninger af Niels Villum Petersen Screen Beans Art A Bit Better Corporation HVAD ER ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder = opmærksomhed

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Første del af aftenens oplæg

Første del af aftenens oplæg ADHD hos voksne Forløbsundersøgelser af børn, der har fået diagnosen ADHD viser at: 30-40% vil ikke have væsentlige symptomer, når de når voksenalderen. 50-60% vil fortsat have symptomer af vekslende sværhedsgrad.

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

HVAD ER ADHD kort fortalt

HVAD ER ADHD kort fortalt FORMÅLET med denne pjece HVAD ER ADHD kort fortalt HVAD ER adfærdsvanskeligheder 07 08 11 ÅRSAGER til adfærdsvanskeligheder når man har ADHD 12 ADHD og adfærdsforstyrrelse 14 PÆDAGOGISK STØTTE og gode

Læs mere

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Undersøgelser viser, at der er en kønsfordeling på 60 % drenge og 40 % piger, der

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Den Rummelige Forening Fokus på børn og unge med ADHD og autisme

Den Rummelige Forening Fokus på børn og unge med ADHD og autisme Den Rummelige Forening Fokus på børn og unge med ADHD og autisme Kathrine Felland og Merete Søberg Indsatsområdet i DGI Børn og unge med særlige behov Pause/sandwich Inspiration og værktøjskasse Best practise

Læs mere

ADHD. Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014

ADHD. Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014 ADHD og konflikthåndtering Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014 ADHD -karakteristika Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Hyperkinetisk forstyrrelse) Vanskeligheder inden for kerneområderne:

Læs mere

DSM - IV 1. KRITERIER FOR DIAGNOSTICERING AF VOKSNE MED ADHD

DSM - IV 1. KRITERIER FOR DIAGNOSTICERING AF VOKSNE MED ADHD DSM - IV 1. KRITERIER FOR DIAGNOSTICERING AF VOKSNE MED ADHD Vejledning, bearbejdelse og oversættelse ved Mogens Brødsgaard, speciallæge i psykiatri, Århus. Det er kriterier, som bliver anvendt internationalt

Læs mere

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man Børn opfører sig ordentligt, hvis de kan Voksne skal vise respekt overfor de eksplosive børn, samarbejde og sammen finde holdbare løsninger. Udgangspunktet er, at børnene ikke selv vælger at være umedgørlige.

Læs mere

Inklusion i klasseværelset Sæt rammerne om et differentieret læringsfællesskab, hvor alle børn får mulighed for at gøre det godt!

Inklusion i klasseværelset Sæt rammerne om et differentieret læringsfællesskab, hvor alle børn får mulighed for at gøre det godt! Denne workshop kort 1. ADHD i et pædagogisk perspektiv 2. Omverdens strukturering Inklusion i klasseværelset Sæt rammerne om et differentieret læringsfællesskab, hvor alle børn får mulighed for at gøre

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Efter stress. - om at komme tilbage på arbejde efter stress. En guide til borgere med stress

Efter stress. - om at komme tilbage på arbejde efter stress. En guide til borgere med stress Efter stress - om at komme tilbage på arbejde efter stress En guide til borgere med stress INDLEDNING Det er svært at skulle på arbejde igen, efter at have været sygemeldt med stress. Der er mange spørgsmål,

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

AT GENKENDE ADHD SYMPTOMER

AT GENKENDE ADHD SYMPTOMER AT GENKENDE ADHD SYMPTOMER Følgende viser, hvilken adfærd, man kan møde hos børn. Der er tale om ADHD og også om et antal relaterede tilstande. Hvorfor er det vigtigt at kende symptomerne på ADHD? ADHD

Læs mere

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014 Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Program Psykisk sundhed, sårbarhed og sygdom Fokus på lettere psykiske

Læs mere

Det individuelle. Forskellige børn har forskellige behov, hvilket fordrer forskellige værktøjer! 18-09-2013. Jenny Bohr

Det individuelle. Forskellige børn har forskellige behov, hvilket fordrer forskellige værktøjer! 18-09-2013. Jenny Bohr Urolige og uopmærksomme børn St. Darum Jenny Bohr Lærer, Master i Specialpædagogik, Uddannet Advanced Trainee, ved Center for Collaborative Problem Solving (Samarbejdsbaseret Problemløsning) Jenny Bohr

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran Psykisk sårbare/syge veteraner kan have meget svært ved at deltage i møder med offentlige myndigheder. Det asymmetriske magtforhold, og de mange mennesker, regler

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov ADHD hos voksne Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Indhold Hvad er ADHD? 3 Voksne med ADHD kan med den rette forståelse og behandling i langt de fleste

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Inklusion og børn med ADHD Et neuropsykologisk perspektiv

Inklusion og børn med ADHD Et neuropsykologisk perspektiv Inklusion og børn med ADHD Et neuropsykologisk perspektiv DORTE DAMM SPECIALPSYKOLOG I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI ADHD KONFERENCE N 2014 Danske institutioner og skoler Krav til fleksibilitet: skift af

Læs mere

ADHD. og ARBEJDSPLADSEN

ADHD. og ARBEJDSPLADSEN ADHD og ARBEJDSPLADSEN Hensigten med denne brochure 07 Fakta om ADHD 08 Hvordan OPLEVES ADHD typisk på arbejdspladsen? 12 Hvad kan du gøre som leder? 14 Information til kollegerne 20 Hvad kan du gøre som

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Sansepåvirkning, der kan stresse

Sansepåvirkning, der kan stresse Sansepåvirkning, der kan stresse Autismeforeningen, Region Østjylland Onsdag d. 18. september 2013 Kirsten Bundgaard og Inge Moody Frier Opfattelse af verden Når hjernen skal skabe en relevant virkelighedsopfattelse,

Læs mere

Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning

Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning For at kunne implementerer en tydelig struktur for eleverne i hverdagen, er det nødvendigt at hver enkelt medarbejder har en grundlæggende

Læs mere

Kræft i hjernen og kognitive forandringer

Kræft i hjernen og kognitive forandringer Kræft i hjernen og kognitive forandringer - når indtryk og udtryk forandres Aarhus Universitetshospital Kræftafdelingen Kræft i hjernen og kognitive forandringer - når indtryk og udtryk forandres Kognitive

Læs mere

Idéer til støtteforanstaltninger. Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010

Idéer til støtteforanstaltninger. Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010 Idéer til støtteforanstaltninger Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010 Handicap? Den funktionsnedsættelse, borgere med ADHD har, skaber ikke i sig selv et handicap. Det er barriererne i samfundet, der

Læs mere

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010 Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010 Workshop om Børnesamtalen - børn med torsdag d.11.marts 2010 Inge Louv Socialrådgiver handicapkonsulent www.ingelouv.dk Kort gennemgang af grundlæggende forstyrrelser

Læs mere

ADHD. og ARBEJDSPLADSEN

ADHD. og ARBEJDSPLADSEN ADHD og ARBEJDSPLADSEN Hensigten med denne brochure 07 Fakta om ADHD 08 Hvordan OPLEVES ADHD typisk på arbejdspladsen 12 Hvad kan du gøre som leder 14 Information til kollegerne 20 Hvad kan du gøre som

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Født for tidligt? Pjece til pårørende og venner

Født for tidligt? Pjece til pårørende og venner Født for tidligt? Pjece til pårørende og venner Indhold Forord....................................... s. 3 Forældrenes reaktion......................... s. 4 Hvordan skal man forberede sig?..............

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

ADHD? BARN HAR VANSKeLIGHEDER KAN DET SKYLDES

ADHD? BARN HAR VANSKeLIGHEDER KAN DET SKYLDES mit ADHD? BARN HAR VANSKeLIGHEDER KAN DET SKYLDES En pjece til forældre uro i kroppen Virker dit barn ofte rastløst, og har han svært ved at koncentrere sig om en aktivitet i længere tid? Måske mister

Læs mere

ADHD? BARN HAR VANSKeLIGHEDER KAN DET SKYLDES

ADHD? BARN HAR VANSKeLIGHEDER KAN DET SKYLDES mit ADHD? BARN HAR VANSKeLIGHEDER KAN DET SKYLDES En pjece til forældre uro i kroppen Virker dit barn ofte rastløst, og har han svært ved at koncentrere sig om en aktivitet i længere tid? Måske mister

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Vejledning til skytteforeninger. Skydeidræt for børn med ADHD. Ro og koncentration med projekt FOKUS. www.dgi.dk

Vejledning til skytteforeninger. Skydeidræt for børn med ADHD. Ro og koncentration med projekt FOKUS. www.dgi.dk Vejledning til skytteforeninger Skydeidræt for børn med ADHD Ro og koncentration med projekt FOKUS 3 Folderen udspringer af projekt FOKUS - ro og koncentration gennem skydeidræt, som blev startet af De

Læs mere

ADHD hos voksne. Den 5. oktober V. Agnethe Elkjær, Regionspsykiatrien Vest, Herning ADHD teamet

ADHD hos voksne. Den 5. oktober V. Agnethe Elkjær, Regionspsykiatrien Vest, Herning ADHD teamet ADHD hos voksne Den 5. oktober 2013 V. Agnethe Elkjær, Regionspsykiatrien Vest, Herning ADHD teamet Hvorfor interessere sig for lidelsen ADHD er hyppigt forekommende. 3-5% hos børn og over 50% har alvorlige

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Del 02. Del 01. Forord. Tips og gode råd fra andre søskende. Indledning. Søskende fortæller om at have en bror eller søster med

Del 02. Del 01. Forord. Tips og gode råd fra andre søskende. Indledning. Søskende fortæller om at have en bror eller søster med ADHD og søskende Forord 02 Indledning 05 Del 01 Godt at vide for forældre og andre voksne 06 Del 02 Godt at vide for dig, der har en bror eller søster med ADHD 14 Søskende fortæller om at have en bror

Læs mere

ADHD er for de fleste en livslang forstyrrelse, der kræver langvarig, tilbagevendende støtte

ADHD er for de fleste en livslang forstyrrelse, der kræver langvarig, tilbagevendende støtte D.Damm Dorte Damm 1 ADHD er for de fleste en livslang forstyrrelse, der kræver langvarig, tilbagevendende støtte D.Damm Multimodal behandling: Psykoedukation Tilpasning af omverdenen medicin Coaching Social

Læs mere

Information om. ADHD forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet

Information om. ADHD forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet Information om ADHD og Concerta ADHD forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet Hvad er ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller på dansk forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet.

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Sådan skælder du mindre ud E-bog

Sådan skælder du mindre ud E-bog Sådan skælder du mindre ud E-bog Hvis ikke skældud, hvad så? "Når min mor skælder ud, får jeg ridser i hjertet" Clara, 5år Skældud er stadig en alt for almindelig del af opdragelsen af børn i dag. På tværs

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

Information. og Concerta

Information. og Concerta Information om ADHD og Concerta Hvad er ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller på dansk: forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet. ADHD forekommer hos 2-5 % af alle danske

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

INFORMATION OM ADHD OG CONCERTA

INFORMATION OM ADHD OG CONCERTA DOSERING 18, 36 eller 54 mg tablet tages som engangsdosis om morgenen. INFORMATION OM ADHD OG CONCERTA Det anbefales at tage en startdosis på 18 mg, der efter behov kan øges trinvist med 18 mg ad gangen,

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Netværksrådslagning. Kursus for samordnere den 4. december 2012

Netværksrådslagning. Kursus for samordnere den 4. december 2012 Netværksrådslagning Kursus for samordnere den 4. december 2012 Velkommen Baggrund Netværket i spil Udviklingsprojekt støttet af Det Obelske Familiefond Oktober 2012- december 2016 ADHD-foreningen og Fonden

Læs mere

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD ADHD hos voksne Jeg er ikke doven jeg har ADHd Jeg fandt ud af det ved en tilfældighed - læste en artikel om en dame i halvtredserne, der havde fundet ud af, at hun havde ADHD. Jeg var selv 28. Jeg gik

Læs mere

børn med ADHD f o r e n i n g e n

børn med ADHD f o r e n i n g e n børn med ADHD f o r e n i n g e n Udgiver ADHD-foreningen Rugårdsvej 101 5000 Odense C. Tlf.: 70 21 50 55 Fax: 63 13 42 60 E-mail: info@adhd.dk Hjemmeside: www.adhd.dk Wilbur en dreng med ADHD Wilbur går

Læs mere

ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK

ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK Der er ikke noget usædvanligt i, at små børn har svært ved at sidde stille, koncentrere sig og kontrollere deres impulser. Men for børn, der lider af ADHD (Attention Deficit

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

Min vurdering af mine kognitive vanskeligheder. Forskellige personer, der starter kognitiv træning, oplever ikke de samme kognitive vanskeligheder.

Min vurdering af mine kognitive vanskeligheder. Forskellige personer, der starter kognitiv træning, oplever ikke de samme kognitive vanskeligheder. Min vurdering af mine kognitive vanskeligheder Forskellige personer, der starter kognitiv træning, oplever ikke de samme kognitive vanskeligheder. Giv dig venligst god tid til at læse de følgende udsagn.

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

v/lene Metner PsykologCentret ApS

v/lene Metner PsykologCentret ApS v/lene Metner PsykologCentret PsykologCentret ApS www.pcaps.dk 1 PsykologCentret Viborg Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 14 kollegaer Med som underlag : Supervision Kurser,

Læs mere

Det individuelle. Kognitive diagnoser 11-10-2011. Urolige og uopmærksomme børn Børn med ADHD og andre kognitive forstyrrelser

Det individuelle. Kognitive diagnoser 11-10-2011. Urolige og uopmærksomme børn Børn med ADHD og andre kognitive forstyrrelser Urolige og uopmærksomme børn Urolige og uopmærksomme børn Børn med ADHD og andre kognitive forstyrrelser 9. oktober, kl. 10.00 15.30 DDS Idræt og fællesskab Jenny Bohr Lærer, Master i specialpædagogik.

Læs mere

Lær om hjernen. Til patienter og pårørende på Neuroenhed Nord, Brønderslev

Lær om hjernen. Til patienter og pårørende på Neuroenhed Nord, Brønderslev Få mere viden om: Hvordan hjernen fungerer. Hvad den betyder for, hvordan vi tænker og handler. Hvad der sker, hvis hjernen bliver udsat for en skade. Lær om hjernen Til patienter og pårørende på Neuroenhed

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Stress hvad er det? Den sunde stress. ATLASS er det et verdenskort? ATLASS er det et verdenskort? Den usunde stress som ikke forsvinder

Stress hvad er det? Den sunde stress. ATLASS er det et verdenskort? ATLASS er det et verdenskort? Den usunde stress som ikke forsvinder ATLASS er det et verdenskort? Nææ det er et træningsprogram 8l stressforståelse! Hvad er stress for dig? Hvad stresser dig? ATLASS er det et verdenskort? ATLASS er et system, der kan bruges til afdækning

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

PSYKIATRIFONDEN. Kognitive forstyrrelser ved depression - og hvordan de kan afhjælpes. Aalborg, den 30. september 2014

PSYKIATRIFONDEN. Kognitive forstyrrelser ved depression - og hvordan de kan afhjælpes. Aalborg, den 30. september 2014 PSYKIATRIFONDEN Et godt liv til flere Kognitive forstyrrelser ved depression - og hvordan de kan afhjælpes ved cand.psych., Ph.d. Peter Jørgensen Krag Aalborg, den 30. september 2014 Typiske kognitive

Læs mere

Børn med ADHD og andre forstyrrelser DDS Roskilde d. 5. juni 2010

Børn med ADHD og andre forstyrrelser DDS Roskilde d. 5. juni 2010 Børn med ADHD og andre forstyrrelser DDS Roskilde d. 5. juni 2010 Jenny Bohr Lærer, Master i Specialpædagogik, Uddannet Advanced Trainee, ved Center for Collaborative Problem Solving Hundeslæde, pædagogik

Læs mere

ADHD. og bedsteforældre

ADHD. og bedsteforældre ADHD og bedsteforældre Indledning 06 Hvad er ADHD? 08 Hvordan kommer ADHD til udtryk? 10 12 Andre psykiske lidelser eller risici 14 Styrker 15 Kønsforskelle Behandlingsmuligheder 16 Reaktioner og tanker

Læs mere

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014 Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familier med ADHD Høj grad af arvelighed Familiens funktion Familiens forståelse af barnet

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere