Introduktion til fastnetbredbånd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til fastnetbredbånd"

Transkript

1 Introduktion til fastnetbredbånd Oversigt over de meste anvendte begreber Begreb Accessnet Accessforbindelse (-linje) ADSL Aggregeringsnet Arkivtjeneste Backbonenet Bitstream Access Broadcast BSA Central Centralområde Det fysiske net er opdelt i et Transportnet og i et (eller rettelig flere) Accessnet. Accessnettet er den del af den fysiske infrastruktur, som ligger tættest på slutbrugerne. Accessnettet forbinder via Accessforbindelser slutbrugeren med det nærmeste punkt i nettet, hvor Transmissionsudstyr er placeret. Det er i Accessnettet, at de forskellige teknologiske platforme (Coax, fiber og kobber) adskiller sig fra hinanden. Telia har i begrænset omfang etableret Accessforbindelser til typisk erhvervskunder. Se Ledningsvej Forkortelse for Asymmetric Digital Subscriber Line. ADSL er en DSL-teknologi, som muliggør tovejstransmission af lyd og data over et enkelt Kobbertrådpar. Asymmetric henviser til, at up- og download-hastigheder er asymmetriske. ADSL findes også i varianterne ADSL2 og ADSL2+, hvor sidstnævnte er den teknologi, der primært anvendes af såvel Telia (Rå Kobber) som TDC (VULA og ebsa). Hos Telia henvises i daglig tale der imidlertid oftest blot til ADSL, selvom der egentlig menes ADSL2+. ADSL2+ kan ideelt set levere hastigheder på op til ca. 20 Mbit/s download over korte afstande, men ADSL2+ kan også i modsætning til f.eks. VDSL levere lavere hastigheder over lange afstande, f.eks. 2 Mbit/s download over 4-5 km. Se også under VDSL og DSL Se Transportnet I forbindelse med levering af TV bruges udtrykket Arkivtjeneste typisk om tjenester, som giver mulighed for at tilgå tidligere viste programmer og film når som helst eventuel mod betaling. Se også On-Demand. Se Transportnet Se ebsa Broadcast er samtidig transmission af f.eks. et tv- eller radiosignal over et kommunikationsnetværk til en større kreds af brugere. Se ebsa I telebranchen dækker udtrykket Central over en fysisk lokation, normal en bygning, hvor der er opstillet Transmissionsudstyr. I forhold til TDC s Kobbernet, går grænsen mellem Accessnettet og Transportnettet ved Centralerne. Se også Fokuscentraler. Et Centralområde er et geografisk afgrænset område, som omfatter de hustande, der via en Ledningsvej kan forbindes til samme Central. Side 1 Opdateret den 5. august 2015

2 Coax(ial)-kabel Coax-nettet Co-location Core-net CPE Delt rå kobber DSL DSLAM Dual Pair Bonding Dæmpning ebsa (med og uden samproduktion) På dansk Koaksialkabel. Coax-kabler består af en kobbertråd (centerleder) omgivet af en yderleder i form af et rør eller en flettet metalnet. Yderlederen, der kaldes skærmen, hindrer ind- og udstråling. Mellem centerlederen og yderlederen er der et isolerende materiale oftest plastic. Coax-kabler benyttes bl.a. til kabel-tv-net. Se Kabel-tv-nettet Se Samhusning Se Transportnet CPE er en forkortelse for Customer Premises Equipment. Dækker bl.a. over Modem og evt. Router. En kobberforbindelse (Kobbertrådpar) kan anvendes til at levere både bredbånd og gammeldags telefoni (PSTN). Hvis der leveres PSTN-telefoni af én teleudbyder, mens bredbånd leveres af en anden teleudbyder, taler man om, at man anvender en Delt rå kobber. Hvis en teleudbyder derimod leverer bredbånd, og der ikke leveres PSTN-telefoni, hverken af udbyderen selv eller af andre udbydere, er der ikke tale om Delt rå kobber. I så fald anvendes betegnelsen (Hel) Rå Kobber. DSL er en forkortelse for Digital Subscriber Line. DSL er en fællesbetegnelse for de teknologier, som anvendes til at udveksle data på Kobbertrådpar mellem det aktive Transmissionsudstyr og slutbrugerens CPE. Det drejer sig bl.a. andet om ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL, VDSL2, VDSL2+ og G.SHDSL. Betegnelsen xdsl anvendes også ofte som alternativ til DSL. Forkortelse for Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Se under Transmissionsudstyr. Se Pair Bonding I forbindelse med kobberbaseret bredbånd er Dæmpning udtryk for den forringelse af signalet, der sker over en given afstand på en Ledningsvej. En række forhold påvirker Dæmpningen, herunder Ledningsvejens længde og kvalitet samt påvirkningen fra andre ledere i samme kabel (Krydstale). Dæmpning måles i decibel (db). Telia køber engrosproduktet ebsa af TDC til brug for Telias egne produktion af detail bredbåndsprodukter. TDC er af Erhvervsstyrelsen pålagt at levere ebsa til andre teleudbydere, herunder Telia. Engrosproduktet ebsa med samproduktion er levering af ebsa på en Accessforbindelse til slutbrugeren, hvor der samtidig leveres PSTN (smalbåndsabonnement) af en anden teleudbyder. ebsa uden samproduktion er levering af ebsa på en Accessforbindelse til Slutbrugeren, hvor der ikke samtidig leveres PSTN (smalbåndsabonnement) af en anden teleudbyder. ebsa betegnes også i det daglige som Bitstream Access eller BSA. Af andre væsentlige engrosprodukter kan nævnes Rå Kobber og VULA. Side 2 Opdateret den 5. august 2015

3 Ethernet Bit Stream Access (ebsa) Indkoblingspunkt IPTV IP-telefoni ISDN Fokuscentral Fordelingspunkter (fordelere) Fremskudt indkoblingspunkt (FIP) G.FAST Kabel-tv-nettet Kobber(tråd)par Se ebsa Se Fremskudt Indkoblingspunkt IPTV er en forkortelse for Internet Protocol Television. IPTV er en teknologi, hvorved tv sendes digitalt over bredbåndsforbindelser (over internettet) i modsætning til at blive sendt via traditionelle analoge tv-signaler (Broadcast). IP-telefoni er en forkortelse for Internet Protocol telefoni. IP-telefoni er en teknologi, hvorved digital telefoni sendes over bredbåndsforbindelser (over internettet) i modsætning til at blive sendt med analoge signaler (PSTN/IDSN). Betegnes også som VoIP. ISDN er en forkortelse for Integrated Services Digital Network. ISDN fremfører til forskel fra PSTN-telefoni taleopkaldet hele vejen digitalt. Talekvaliteten på ISDN opleves på samme niveau som PSTN. Desuden er tilgængelighed og stabilitet på ISDN tilsvarende PSTN Fokuscentral er et begreb, der kun anvendes internt hos Telia. En Fokuscentral er en Central, hvor Telia har etableret sin egen DSLAM, og hvor denne DSLAM er direkte forbundet via en Telia-kontrolleret fiberforbindelse til Telias eget Transportnet. På Fokuscentraler aftager Telia engrosproduktet Rå Kobber fra TDC. Et Fordelingspunkt kan normalt beskrives som et punkt i Kobbernettet, hvor et større kobberkabel forgrener sig ud i mindre kobberkabler. Fremskudte indkoblingspunkter (FIP) er punkter i Kobbernettet, hvor der er etableret Transmissionsudstyr/DSLAM med henblik på at kunne levere højere hastigheder til slutkunderne. Fremskudte indkoblingspunkter etableres typisk i Fordelingspunkter. G.FAST er en ny (medio 2015) og umoden DSL-teknologi, som kan levere høje hastigheder over korte afstande (under 250 m). G.FAST er i modsætning til DSL baseret på, at der skiftevis sendes data i henholdsvis up- og download, og forholdet mellem op- og nedstrøm kan konfigureres frit. I Danmark har TDC lavet forsøg med G.FAST (februar/marts 2015). Det tyder på, at man over en afstand på 100 m kan opnå hastigheder på i hvert fald 500 Mbit/s på gamle uskræmede kobberkabler. Betegnes også som Coax-nettet. En kobberbaseret bredbåndsforbindelse leveres normalt over ét Kobbertrådpar, men kan også leveres over flere trådpar, f.eks. Pair Bonding og G.SHDSL (se DSL). Normal er kobbertrådene i kobberparret snoet, da det gør signalet mindre følsomt over for ind- og udstråling (forstyrrelser). Side 3 Opdateret den 5. august 2015

4 Kobbernettet Krydstale Ledningsvej LRAIC(-modellen) Modem Multicast NGA-net NGA-områder Kobbernettet er opbygget som en træstruktur, hvor kobberforbindelserne fra Centralen via større kobberkabler forgrener sig ud i mindre områder via stadig mindre kobberkabler. Forgreningen af kablerne sker i Fordelerpunkter. I Fordelingspunkterne kan der bl.a. etableres Fremskudte indkoblingspunkter. Krydstale er den påvirkning/forstyrrelse af signaler, der sker mellem to eller flere Kobbertrådpar, som ligger i samme kabel. Krydstale måles i decibel (db). Se også Dæmpning. Betegnes også som Accessforbindelse. LRAIC står for Long-Run Average Incremental Cost. LRAIC er en prisfastsættelsesmetode, som Erhvervsstyrelsen anvender til at fastsætte de engrospriser, som TDC må tage for de engrosprodukter, som selskabet er forpligtet til at tilbyde andre teleudbydere. LRAIC tager udgangspunkt i, hvad de fremadrettede omkostninger burde være i et optimalt drevet net og selskab baseret på en moderne, effektiv teknologi. Alle disse oplysninger sammenstilles i et regneark (og en tilknyttet database), hvor man således har modelleret et fiktivt landsdækkende dansk fastnet. På baggrund af denne LRAIC-model træffer styrelsen årligt afgørelser om fastsættelse af maksimalpriser. Et Modem er et stykke teknisk udstyr, som omsætter computerens digitale data til lyd og omvendt. Når data er på lydform, kan de transmitteres over Kobbernettet. I forhold til DSL-bredbåndsprodukter anvendt af bl.a. private og erhvervskunder kommunikerer Modemmet med DSLAM en over et (eller flere) Kobbertrådpar. På den måde kan man koble en computer til internettet ved hjælp af de almindelige telefonkabler. Et Modem kan have en indbygget Router, men dette er ikke en selvfølge. Se også CPE og Router Multicast er en metode, som anvendes til at sende de samme data ofte et IPTVsignal over netværk til flere forskellige slutbrugere (point-to-multipoint). I IPTVsammenhæng sendes Multicast-signalet til en tv-boks (en såkaldt Set-top-boks). Multicast-teknologien er særligt velegnet i situationer, hvor mange slutbrugere skal se det samme Broadcastede tv-program, f.eks. nyhederne eller en fodboldkamp. Fordelene ved Multicast er særligt store i Transportnettet, hvor man kan forsyne tusindevis af slutbruger med ét og samme signal og dermed begrænse kapacitetsforbruget ganske betydeligt. Se også Unicast og Broadcast. NGA-net er en forkortelse for Next Generation Access Networks. NGA dækker bl.a. over den opgradering, der i disse år sker af en række Accessnet, herunder etableringen af Fremskudte indkoblingspunkter samt brugen af Dual Pair Bonding og Vectoring i Kobbernettet. Se også NGA-områder. NGA-områder dækker over delområder i Accessnettet, som er blevet opgraderet med ny teknologi (se i øvrigt NGA-net). Hvis et område under en TDC-Central er et NGA-område, er TDC forpligtet til at tilbyde engrosproduktet VULA for alle slutkunder under den pågældende Central (se i øvrigt VULA) Side 4 Opdateret den 5. august 2015

5 On-Demand Pair Bonding Points of Interconnect (POI0, POI1, POI2 og POI3) PSTN Router Rå Kobber Samhusning I forbindelse med IPTV dækker begrebet On-Demand typisk over tjenester, hvor slutbrugeren eventuelt mod betaling kan tilgå indhold efter eget valg og på et selvvalgt tidspunkt. Det kunne f.eks. være filmleje (Video-On-Demand/VOD) eller både musik og video (Audio-and-Video-On-Demand/AVOD). Se også Unicast og Arkivtjeneste. Pair Bonding er en teknologi, som benytter to eller flere Kobbertrådpar mellem nettets DSLAM og slutbrugerens VDSL-modem. Pair Bonding (med to trådpar) giver teknisk set mulighed for næsten en fordobling af hastigheden. Ofte anvendes betegnelsen Dual Pair Bonding (Pair Bonding med to trådpar), da det er denne form for Pair Bonding, som pt. anvendes i TDC s net. Points of Interconnect (POI) er forskellige punkter i nettet, hvor der sker udveksling af data mellem forskellige teleudbydere. En sådan dataudveksling (også kaldet afvanding ) kan ske mere eller mindre centralt i forhold til slutbrugerne. Udtrykket POI0 anvendes om punkter meget tæt på slutbrugere typisk Fremskudte Indkoblingspunkter (FIP), hvor der er etableret en DSLAM. POI1 dækker over udveksling af data på en Central for så vidt angår alle slutbrugerne under det pågældende Centralområde. POI2 benyttes i forbindelse med mere centraliseret dataudveksling for alle slutbrugere under flere forskellige Centraler, der alle er forbundet til én og samme fiberring i TDC s Transportnet). Endelig benyttes udtrykket POI3 i forbindelse med dataudveksling for alle slutbrugere under alle fiberringe (dvs. i hele TDC s net). PSTN er en forkortelse for Public Switched Telephone Network. PSTN er betegnelsen for den analoge telefoni, der transmitteres over Kobbernettet i modsætning til digital telefoni; VoIP/IP-telefoni og ISDN. En Router er et stykke teknisk udstyr, som på et computernetværk forbinder netværk ved at videresende data fra et netværk til en destination på et andet netværk (routing). En Router kan f.eks. bruges til (trådløst) at forbinde pc er, printere mv. (hjemmenetværk) med internettet gennem et Modem. Se også CPE og Modem. Rå Kobber er et engrosprodukt, hvor en teleudbyder aftager/lejer et Kobbertrådpar/en Ledningsvej fra TDC. Erhvervsstyrelsen har pålagt TDC at skulle levere Rå Kobber til andre teleudbydere, herunder Telia, mod betaling (se LRAIC). Telia anvender egen DSLAM til at producere selve bredbåndsforbindelsen. Af andre væsentlige engrosprodukter kan nævnes ebsa, VULA og VULA UC. Samhusning beskriver situationer, hvor en teleudbyder placerer udstyr eller foretaget kabling på en anden teleudbyders lokation. Dette sker typisk med henblik på at udveksle trafik eller med henblik på at opsætte eget transmissionsudstyr (DSLAM). Telia har f.eks. i henhold til Samhusnings-aftaler opsat DSLAM er på en række TDC Centraler. Disse Centraler betegnes hos Telia som Fokuscentraler. Samhusning betegnes også som Co-location Side 5 Opdateret den 5. august 2015

6 Super Vectoring Timeshift Transmissionsudstyr Transportnet Unicast VDSL Super Vectoring (også kaldet Vplus og VDSL 35b) er en ny og umoden DSLteknologi, som kan levere høje hastigheder over korte afstande. Der er endnu ikke (maj 2015) lavet forsøg med denne teknologi i Danmark. Det tyder imidlertid på, at man med Super Vectoring alene kan levere 200/Mbit over afstande på 400 m og 300 Mbit/s over afstande på 200 m. Begrebet Timeshift dækker over tjenester, der gør det muligt at se (typisk) tv forskudt i forhold det ellers programsatte sendetidspunkt. Timeshift dækker bl.a. over tjenester som Pause og Start forfra. Transmissionsudstyret (se også DSLAM) er det aktive elektroniske udstyr, der via Accessnettet/Accessforbindelsen kommunikerer med det aktive udstyr, der er placeret hos slutbrugeren (se CPE). Fra Transmissionsudstyret sendes data videre i Transportnettet. Lidt forsimplet sagt sammenkobler Transportnettet Accessnet med hinanden og med internettet. Telia har et mere eller mindre landsdækkende Transportnet. TDC s landsdækkende Transport net består af 170 fiberringe, hvortil TDC s ca Centraler er tilsluttet. Transportnet betegnes også som Core-net, Aggregeringsnet, eller Backbone-net. Unicast er en metode, som anvendes til at sende data f.eks. et IPTV-signal eller en musiktjeneste over et netværk til en slutbruger (point-to-point). I IPTVsammenhæng sendes Unicast-signalet til en tv-boks (en såkaldt Set-top-boks). Unicast kan anvendes i sammenhæng med Multicastet/broadcastet IPTV med henblik på at levere f.eks. Timeshift-tjenester ( Pause og Start forfra ). On- Demand-tjenester vil kunne være forbundet med brugen af Unicast. Unicast må ikke forveksles med såkaldte Over-The-Top-tjenester (OTT), f.eks. Netflix, hvor signalet sendes via det almindelige bredbåndsinternet. En væsentlig forskel på Unicast og OTT er, at man ikke kan sikre kvaliteten af datatransmissionen ved OTT-tjenester på samme måde, som en Unicastet datatransmission. VDSL er en forkortelse for Very high bit rate Digital Subscriber Line. VDSL er en DSL-teknologi, som muliggør tovejstransmission af lyd og data over et enkelt Kobbertrådpar. VDSL findes også i varianterne VDSL2 og VDSL2+, hvor sidstnævnte er den teknologi, der primært anvendes af såvel Telia (Rå Kobber) som TDC (VULA og ebsa). Hos Telia henvises der i daglig tale oftest blot til VDSL, selvom der egentlig menes VDSL2+. VDSL2+ kan ideelt set levere hastigheder på op til ca. 50 Mbit/s download over meget korte afstande. I modsætning til f.eks. ADSL kan VDSL ikke levere hastigheder over lange afstande. Hvis en Ledningsvej således er længere en m, vil det normalt være bedre at producere bredbåndforbindelsen med ADSL frem for VDSL. Se i øvrigt under ADSL og DSL Side 6 Opdateret den 5. august 2015

7 Vectoring Video-On-Demand (VOD) Vplus VoIP VULA VULA Uncontended (VULA UC) xdsl Vectoring er en overbygning til VDSL og er en form for signalbehandling, som fjerner Krydstale mellem Kobbertrådparrene i et kobberkabel ved i princippet at fratrække det aktuelle støjsignal rettet mod det enkelte trådpar (se også Dæmpning). Vectoring kan give hastigheder op til 105 Mbit/s download og 35 Mbit/s upload. Udnyttelse af Vectoring forudsætter, at alle Kobbertrådpar (hvor der bruges VDSL) i et kabel afsluttes i samme DSLAM. Dette udelukker, at andre teleudbydere kan bruge VDSL fra egen DSLAM, hvis Kobbertrådpar ligger i et kabel, hvor der anvendes Vectoring. I sådanne tilfælde kan andre teleudbydere ikke anvende engrosproduktet Rå Kobber og må i stedet for anvende engrosproduktet VULA. Vectoring kan teknisk set anvendes separat sammen med VDSL2 eller kombineres med Dual Pair Bonding, hvilket ideelt set kan øge hastighederne til op mod 200 Mbit/s. Se On-Demand. Se Super Vectoring. VoIP er en forkortelse for Voice over IP. Se IP-telefoni. VULA er en forkortelse for Virtual Unbundled Local Access. VULA (og VULA UC) er et engrosprodukt, som TDC er forpligtet til at udvikle og udbyde i Centralområder, hvor TDC har opgraderet Kobbernettet (NGA-områder). Opgraderingen af Kobbernettet vil begrænse andre teleudbyderes muligheder for at anvende Rå Kobber og egne DSLAM er (se f.eks. under Vectoring). VULA produceres på TDC s DSLAM er, men skal have tilnærmelsesvis de samme frihedsgrader for den alternative udbyder som, hvis bredbåndforbindelsen var produceret med engrosproduktet Rå Kobber på udbyderens egen DSLAM. VULA findes i varianterne med og uden samproduktion (se yderligere herom under ebsa). Af andre væsentlige engrosprodukter kan nævnes Rå Kobber, ebsa og VULA UC. VULA UC er en forkortelse for Virtual Unbundled Local Access Uncontended. Erhvervsstyrelsen har pålagt TDC at levere engrosproduktet VULA UC til andre teleudbydere, herunder Telia. VULA UC skal sikre, at datakapaciteten mellem et Fremskudt Indkoblingspunkt (POI0) og en given alternativ teleudbyders opsamlingspunkter ikke er fælles udnyttet. Forbindelsen skal således være dedikeret til den pågældende udbyder, der selv kan styre udnyttelsesgraden. Se i øvrigt VULA. Af andre væsentlige engrosprodukter kan også nævnes Rå Kobber og ebsa. Se DSL Side 7 Opdateret den 5. august 2015

Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Udkast til markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Udkast til markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udkast til markedsafgrænsning og analyse Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk 30. september 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND 18-12 2013 Sagsnr. 12/05180 /LR/MOH/MAN TDCS PRISER PÅ BREDBÅND KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 INDSTILLING...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3)

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) xx. xx 2013 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord......... 4 1. Markedsafgrænsning...... 5 1.1 Slutbrugermarkedet for fastnettelefoni...

Læs mere

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b) Engrosmarkedet for netadgang

Læs mere

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET DECEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Baggrund og metode... 5 2.1 Afgrænsning... 5 2.2 Dialog med branchen... 6 2.3 Eksterne undersøgelser... 7 2.4

Læs mere

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) - til brug for IT- og Telestyrelsens markedsundersøgelser i henhold til telelovens 84a-d 4. december 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) En Rapport for IT & Telestyrelsen Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 11/06 2009 Engagement: 222702310 IT & Telestyrelsen

Læs mere

En rapport til Erhvervsstyrelsen. Engrosadgang via kabel-tv infrastrukturen. 10-12 2012 Engagement: 330011753

En rapport til Erhvervsstyrelsen. Engrosadgang via kabel-tv infrastrukturen. 10-12 2012 Engagement: 330011753 En rapport til Erhvervsstyrelsen 10-12 2012 Engagement: 330011753 10-12 2012 Page i Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Vurdering af omkostninger... 7 2.2 Omkring Gartners vurderinger

Læs mere

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2013

Telestatistik Andet halvår 2013 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl

Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af Branchesalgs IPConnect xdsl produkter (IPConnect DHCP og IPConnect RBE), som stiller TDC's IP-net

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2014

Telestatistik Første halvår 2014 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

S Ø L L E R Ø D P A R K. Bolignet. Multimediestudie

S Ø L L E R Ø D P A R K. Bolignet. Multimediestudie S Ø L L E R Ø D P A R K Bolignet April 2005 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Birch & Krogboes anbefalinger... 3 3. Økonomi... 5 3.1 Skønnede etableringsomkostninger... 5 3.2 Skønnede driftsomkostninger...

Læs mere

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR 29-02-2012 4/0120-0402-0057 /MLM, SR, CARF PUNKT 2: RÅDSMØDET DEN 29. FEBRUAR 2012 ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

Læs mere

Bredbå nd på Långelånd

Bredbå nd på Långelånd Bredbå nd på Långelånd Et notat om den nuværende status på den digitale infrastruktur i Langeland Kommune Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet, Marts 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden Notat Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden 1 Introduktion...1 2 EU-kommissionens bemærkninger i medfør af artikel 7, stk. 3, i rammedirektivet...1 3 Afgørelsesudkast

Læs mere

statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet

statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet Beretning til statsrevisorerne om statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet September 2003 RB B401/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning,

Læs mere

1 Indledning. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

1 Indledning. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af detailindholdet i LRAIC-metoden (fastnet), fastsættelse af maksimale samtrafikpriser for adgang til TDC s fiber- og kabeltv-net

Læs mere

Ord og udtryk en ordbog fra YouSee

Ord og udtryk en ordbog fra YouSee Forord Denne ordbog er tænkt som et opslagsværk over de mest anvendte ord, udtryk og forkortelser, som benyttes hos YouSee. Formålet med ordbogen er at være med til at sikre, at vi alle taler samme sprog

Læs mere

Bredbåndsnet i et landområde ved Jels

Bredbåndsnet i et landområde ved Jels Bredbåndsnet i et landområde ved Jels Rapport til Det Digitale Midtsønderjylland om trådløse løsninger som alternativ til etablering af et fiberbaseret bredbåndsnet i landområder. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

2100 København Ø Holmbladsgade 139 2300 København S Att. mk@itst.dk Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 70 09 CVR-nr.: 20 36 79 97 www.telia.

2100 København Ø Holmbladsgade 139 2300 København S Att. mk@itst.dk Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 70 09 CVR-nr.: 20 36 79 97 www.telia. Telia Danmark IT- og Telestyrelsen Filial af Telia Nättjänster Holsteinsgade 63 Norden AB, Sverige 2100 København Ø Holmbladsgade 139 2300 København S Att. mk@itst.dk Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 70 09

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Udkast af 15. april 2015 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... 3 1. Markedsafgrænsning... 5 1.1. Slutbrugermarkedet for mobiltjenester...

Læs mere

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks.

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks. Få styr på de nye ord og udtryk VADUM ANTENNEFORENING Formand Carl Nielsen Kasserer John Andersen Tlf.: 98 27 17 42 Tlf.: 98 27 17 86 Næstformand Torben Østerbæk Tlf.: 98 27 17 38 16:9 format Størrelsesforholdet

Læs mere

Højesterets sagen 50/2011.

Højesterets sagen 50/2011. SYNS- OG SKØNS- RAPPORT Højesterets sagen 50/2011. Ved privatpersonerne: Finn Franzen, Jesper Hyldebrandt, Kaj Mortensen Carsten Honoré og Bo Lemming ved Advokat Bjarne Aarup Saxo advokaterne mod Vejle

Læs mere

EN DEL AF DANSK INDUSTRI ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING

EN DEL AF DANSK INDUSTRI ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING EN DEL AF DANSK INDUSTRI Elektronisk infrastruktur Virksomhedens IT-sikre placering EN DEL AF DANSK INDUSTRI EN DEL AF DANSK INDUSTRI Januar 2005

Læs mere

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem:

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem: Titelblad Titel: IP- telefoni Projektperiode: 06/10 2003 19/12 2003 Projektgruppe: 318D Storgruppe: 0335 Afleveringsdato: 15/12 2003 Vejleder: Henning Karlby Opponent gruppe: 307D/E Udarbejdet af: Uffe

Læs mere

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden Notat Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden sendte den 25. september 2009 udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAIC-metoden for 2010 til kommentering

Læs mere