Introduktion til fastnetbredbånd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til fastnetbredbånd"

Transkript

1 Introduktion til fastnetbredbånd Oversigt over de meste anvendte begreber Begreb Accessnet Accessforbindelse (-linje) ADSL Aggregeringsnet Arkivtjeneste Backbonenet Bitstream Access Broadcast BSA Central Centralområde Det fysiske net er opdelt i et Transportnet og i et (eller rettelig flere) Accessnet. Accessnettet er den del af den fysiske infrastruktur, som ligger tættest på slutbrugerne. Accessnettet forbinder via Accessforbindelser slutbrugeren med det nærmeste punkt i nettet, hvor Transmissionsudstyr er placeret. Det er i Accessnettet, at de forskellige teknologiske platforme (Coax, fiber og kobber) adskiller sig fra hinanden. Telia har i begrænset omfang etableret Accessforbindelser til typisk erhvervskunder. Se Ledningsvej Forkortelse for Asymmetric Digital Subscriber Line. ADSL er en DSL-teknologi, som muliggør tovejstransmission af lyd og data over et enkelt Kobbertrådpar. Asymmetric henviser til, at up- og download-hastigheder er asymmetriske. ADSL findes også i varianterne ADSL2 og ADSL2+, hvor sidstnævnte er den teknologi, der primært anvendes af såvel Telia (Rå Kobber) som TDC (VULA og ebsa). Hos Telia henvises i daglig tale der imidlertid oftest blot til ADSL, selvom der egentlig menes ADSL2+. ADSL2+ kan ideelt set levere hastigheder på op til ca. 20 Mbit/s download over korte afstande, men ADSL2+ kan også i modsætning til f.eks. VDSL levere lavere hastigheder over lange afstande, f.eks. 2 Mbit/s download over 4-5 km. Se også under VDSL og DSL Se Transportnet I forbindelse med levering af TV bruges udtrykket Arkivtjeneste typisk om tjenester, som giver mulighed for at tilgå tidligere viste programmer og film når som helst eventuel mod betaling. Se også On-Demand. Se Transportnet Se ebsa Broadcast er samtidig transmission af f.eks. et tv- eller radiosignal over et kommunikationsnetværk til en større kreds af brugere. Se ebsa I telebranchen dækker udtrykket Central over en fysisk lokation, normal en bygning, hvor der er opstillet Transmissionsudstyr. I forhold til TDC s Kobbernet, går grænsen mellem Accessnettet og Transportnettet ved Centralerne. Se også Fokuscentraler. Et Centralområde er et geografisk afgrænset område, som omfatter de hustande, der via en Ledningsvej kan forbindes til samme Central. Side 1 Opdateret den 5. august 2015

2 Coax(ial)-kabel Coax-nettet Co-location Core-net CPE Delt rå kobber DSL DSLAM Dual Pair Bonding Dæmpning ebsa (med og uden samproduktion) På dansk Koaksialkabel. Coax-kabler består af en kobbertråd (centerleder) omgivet af en yderleder i form af et rør eller en flettet metalnet. Yderlederen, der kaldes skærmen, hindrer ind- og udstråling. Mellem centerlederen og yderlederen er der et isolerende materiale oftest plastic. Coax-kabler benyttes bl.a. til kabel-tv-net. Se Kabel-tv-nettet Se Samhusning Se Transportnet CPE er en forkortelse for Customer Premises Equipment. Dækker bl.a. over Modem og evt. Router. En kobberforbindelse (Kobbertrådpar) kan anvendes til at levere både bredbånd og gammeldags telefoni (PSTN). Hvis der leveres PSTN-telefoni af én teleudbyder, mens bredbånd leveres af en anden teleudbyder, taler man om, at man anvender en Delt rå kobber. Hvis en teleudbyder derimod leverer bredbånd, og der ikke leveres PSTN-telefoni, hverken af udbyderen selv eller af andre udbydere, er der ikke tale om Delt rå kobber. I så fald anvendes betegnelsen (Hel) Rå Kobber. DSL er en forkortelse for Digital Subscriber Line. DSL er en fællesbetegnelse for de teknologier, som anvendes til at udveksle data på Kobbertrådpar mellem det aktive Transmissionsudstyr og slutbrugerens CPE. Det drejer sig bl.a. andet om ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL, VDSL2, VDSL2+ og G.SHDSL. Betegnelsen xdsl anvendes også ofte som alternativ til DSL. Forkortelse for Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Se under Transmissionsudstyr. Se Pair Bonding I forbindelse med kobberbaseret bredbånd er Dæmpning udtryk for den forringelse af signalet, der sker over en given afstand på en Ledningsvej. En række forhold påvirker Dæmpningen, herunder Ledningsvejens længde og kvalitet samt påvirkningen fra andre ledere i samme kabel (Krydstale). Dæmpning måles i decibel (db). Telia køber engrosproduktet ebsa af TDC til brug for Telias egne produktion af detail bredbåndsprodukter. TDC er af Erhvervsstyrelsen pålagt at levere ebsa til andre teleudbydere, herunder Telia. Engrosproduktet ebsa med samproduktion er levering af ebsa på en Accessforbindelse til slutbrugeren, hvor der samtidig leveres PSTN (smalbåndsabonnement) af en anden teleudbyder. ebsa uden samproduktion er levering af ebsa på en Accessforbindelse til Slutbrugeren, hvor der ikke samtidig leveres PSTN (smalbåndsabonnement) af en anden teleudbyder. ebsa betegnes også i det daglige som Bitstream Access eller BSA. Af andre væsentlige engrosprodukter kan nævnes Rå Kobber og VULA. Side 2 Opdateret den 5. august 2015

3 Ethernet Bit Stream Access (ebsa) Indkoblingspunkt IPTV IP-telefoni ISDN Fokuscentral Fordelingspunkter (fordelere) Fremskudt indkoblingspunkt (FIP) G.FAST Kabel-tv-nettet Kobber(tråd)par Se ebsa Se Fremskudt Indkoblingspunkt IPTV er en forkortelse for Internet Protocol Television. IPTV er en teknologi, hvorved tv sendes digitalt over bredbåndsforbindelser (over internettet) i modsætning til at blive sendt via traditionelle analoge tv-signaler (Broadcast). IP-telefoni er en forkortelse for Internet Protocol telefoni. IP-telefoni er en teknologi, hvorved digital telefoni sendes over bredbåndsforbindelser (over internettet) i modsætning til at blive sendt med analoge signaler (PSTN/IDSN). Betegnes også som VoIP. ISDN er en forkortelse for Integrated Services Digital Network. ISDN fremfører til forskel fra PSTN-telefoni taleopkaldet hele vejen digitalt. Talekvaliteten på ISDN opleves på samme niveau som PSTN. Desuden er tilgængelighed og stabilitet på ISDN tilsvarende PSTN Fokuscentral er et begreb, der kun anvendes internt hos Telia. En Fokuscentral er en Central, hvor Telia har etableret sin egen DSLAM, og hvor denne DSLAM er direkte forbundet via en Telia-kontrolleret fiberforbindelse til Telias eget Transportnet. På Fokuscentraler aftager Telia engrosproduktet Rå Kobber fra TDC. Et Fordelingspunkt kan normalt beskrives som et punkt i Kobbernettet, hvor et større kobberkabel forgrener sig ud i mindre kobberkabler. Fremskudte indkoblingspunkter (FIP) er punkter i Kobbernettet, hvor der er etableret Transmissionsudstyr/DSLAM med henblik på at kunne levere højere hastigheder til slutkunderne. Fremskudte indkoblingspunkter etableres typisk i Fordelingspunkter. G.FAST er en ny (medio 2015) og umoden DSL-teknologi, som kan levere høje hastigheder over korte afstande (under 250 m). G.FAST er i modsætning til DSL baseret på, at der skiftevis sendes data i henholdsvis up- og download, og forholdet mellem op- og nedstrøm kan konfigureres frit. I Danmark har TDC lavet forsøg med G.FAST (februar/marts 2015). Det tyder på, at man over en afstand på 100 m kan opnå hastigheder på i hvert fald 500 Mbit/s på gamle uskræmede kobberkabler. Betegnes også som Coax-nettet. En kobberbaseret bredbåndsforbindelse leveres normalt over ét Kobbertrådpar, men kan også leveres over flere trådpar, f.eks. Pair Bonding og G.SHDSL (se DSL). Normal er kobbertrådene i kobberparret snoet, da det gør signalet mindre følsomt over for ind- og udstråling (forstyrrelser). Side 3 Opdateret den 5. august 2015

4 Kobbernettet Krydstale Ledningsvej LRAIC(-modellen) Modem Multicast NGA-net NGA-områder Kobbernettet er opbygget som en træstruktur, hvor kobberforbindelserne fra Centralen via større kobberkabler forgrener sig ud i mindre områder via stadig mindre kobberkabler. Forgreningen af kablerne sker i Fordelerpunkter. I Fordelingspunkterne kan der bl.a. etableres Fremskudte indkoblingspunkter. Krydstale er den påvirkning/forstyrrelse af signaler, der sker mellem to eller flere Kobbertrådpar, som ligger i samme kabel. Krydstale måles i decibel (db). Se også Dæmpning. Betegnes også som Accessforbindelse. LRAIC står for Long-Run Average Incremental Cost. LRAIC er en prisfastsættelsesmetode, som Erhvervsstyrelsen anvender til at fastsætte de engrospriser, som TDC må tage for de engrosprodukter, som selskabet er forpligtet til at tilbyde andre teleudbydere. LRAIC tager udgangspunkt i, hvad de fremadrettede omkostninger burde være i et optimalt drevet net og selskab baseret på en moderne, effektiv teknologi. Alle disse oplysninger sammenstilles i et regneark (og en tilknyttet database), hvor man således har modelleret et fiktivt landsdækkende dansk fastnet. På baggrund af denne LRAIC-model træffer styrelsen årligt afgørelser om fastsættelse af maksimalpriser. Et Modem er et stykke teknisk udstyr, som omsætter computerens digitale data til lyd og omvendt. Når data er på lydform, kan de transmitteres over Kobbernettet. I forhold til DSL-bredbåndsprodukter anvendt af bl.a. private og erhvervskunder kommunikerer Modemmet med DSLAM en over et (eller flere) Kobbertrådpar. På den måde kan man koble en computer til internettet ved hjælp af de almindelige telefonkabler. Et Modem kan have en indbygget Router, men dette er ikke en selvfølge. Se også CPE og Router Multicast er en metode, som anvendes til at sende de samme data ofte et IPTVsignal over netværk til flere forskellige slutbrugere (point-to-multipoint). I IPTVsammenhæng sendes Multicast-signalet til en tv-boks (en såkaldt Set-top-boks). Multicast-teknologien er særligt velegnet i situationer, hvor mange slutbrugere skal se det samme Broadcastede tv-program, f.eks. nyhederne eller en fodboldkamp. Fordelene ved Multicast er særligt store i Transportnettet, hvor man kan forsyne tusindevis af slutbruger med ét og samme signal og dermed begrænse kapacitetsforbruget ganske betydeligt. Se også Unicast og Broadcast. NGA-net er en forkortelse for Next Generation Access Networks. NGA dækker bl.a. over den opgradering, der i disse år sker af en række Accessnet, herunder etableringen af Fremskudte indkoblingspunkter samt brugen af Dual Pair Bonding og Vectoring i Kobbernettet. Se også NGA-områder. NGA-områder dækker over delområder i Accessnettet, som er blevet opgraderet med ny teknologi (se i øvrigt NGA-net). Hvis et område under en TDC-Central er et NGA-område, er TDC forpligtet til at tilbyde engrosproduktet VULA for alle slutkunder under den pågældende Central (se i øvrigt VULA) Side 4 Opdateret den 5. august 2015

5 On-Demand Pair Bonding Points of Interconnect (POI0, POI1, POI2 og POI3) PSTN Router Rå Kobber Samhusning I forbindelse med IPTV dækker begrebet On-Demand typisk over tjenester, hvor slutbrugeren eventuelt mod betaling kan tilgå indhold efter eget valg og på et selvvalgt tidspunkt. Det kunne f.eks. være filmleje (Video-On-Demand/VOD) eller både musik og video (Audio-and-Video-On-Demand/AVOD). Se også Unicast og Arkivtjeneste. Pair Bonding er en teknologi, som benytter to eller flere Kobbertrådpar mellem nettets DSLAM og slutbrugerens VDSL-modem. Pair Bonding (med to trådpar) giver teknisk set mulighed for næsten en fordobling af hastigheden. Ofte anvendes betegnelsen Dual Pair Bonding (Pair Bonding med to trådpar), da det er denne form for Pair Bonding, som pt. anvendes i TDC s net. Points of Interconnect (POI) er forskellige punkter i nettet, hvor der sker udveksling af data mellem forskellige teleudbydere. En sådan dataudveksling (også kaldet afvanding ) kan ske mere eller mindre centralt i forhold til slutbrugerne. Udtrykket POI0 anvendes om punkter meget tæt på slutbrugere typisk Fremskudte Indkoblingspunkter (FIP), hvor der er etableret en DSLAM. POI1 dækker over udveksling af data på en Central for så vidt angår alle slutbrugerne under det pågældende Centralområde. POI2 benyttes i forbindelse med mere centraliseret dataudveksling for alle slutbrugere under flere forskellige Centraler, der alle er forbundet til én og samme fiberring i TDC s Transportnet). Endelig benyttes udtrykket POI3 i forbindelse med dataudveksling for alle slutbrugere under alle fiberringe (dvs. i hele TDC s net). PSTN er en forkortelse for Public Switched Telephone Network. PSTN er betegnelsen for den analoge telefoni, der transmitteres over Kobbernettet i modsætning til digital telefoni; VoIP/IP-telefoni og ISDN. En Router er et stykke teknisk udstyr, som på et computernetværk forbinder netværk ved at videresende data fra et netværk til en destination på et andet netværk (routing). En Router kan f.eks. bruges til (trådløst) at forbinde pc er, printere mv. (hjemmenetværk) med internettet gennem et Modem. Se også CPE og Modem. Rå Kobber er et engrosprodukt, hvor en teleudbyder aftager/lejer et Kobbertrådpar/en Ledningsvej fra TDC. Erhvervsstyrelsen har pålagt TDC at skulle levere Rå Kobber til andre teleudbydere, herunder Telia, mod betaling (se LRAIC). Telia anvender egen DSLAM til at producere selve bredbåndsforbindelsen. Af andre væsentlige engrosprodukter kan nævnes ebsa, VULA og VULA UC. Samhusning beskriver situationer, hvor en teleudbyder placerer udstyr eller foretaget kabling på en anden teleudbyders lokation. Dette sker typisk med henblik på at udveksle trafik eller med henblik på at opsætte eget transmissionsudstyr (DSLAM). Telia har f.eks. i henhold til Samhusnings-aftaler opsat DSLAM er på en række TDC Centraler. Disse Centraler betegnes hos Telia som Fokuscentraler. Samhusning betegnes også som Co-location Side 5 Opdateret den 5. august 2015

6 Super Vectoring Timeshift Transmissionsudstyr Transportnet Unicast VDSL Super Vectoring (også kaldet Vplus og VDSL 35b) er en ny og umoden DSLteknologi, som kan levere høje hastigheder over korte afstande. Der er endnu ikke (maj 2015) lavet forsøg med denne teknologi i Danmark. Det tyder imidlertid på, at man med Super Vectoring alene kan levere 200/Mbit over afstande på 400 m og 300 Mbit/s over afstande på 200 m. Begrebet Timeshift dækker over tjenester, der gør det muligt at se (typisk) tv forskudt i forhold det ellers programsatte sendetidspunkt. Timeshift dækker bl.a. over tjenester som Pause og Start forfra. Transmissionsudstyret (se også DSLAM) er det aktive elektroniske udstyr, der via Accessnettet/Accessforbindelsen kommunikerer med det aktive udstyr, der er placeret hos slutbrugeren (se CPE). Fra Transmissionsudstyret sendes data videre i Transportnettet. Lidt forsimplet sagt sammenkobler Transportnettet Accessnet med hinanden og med internettet. Telia har et mere eller mindre landsdækkende Transportnet. TDC s landsdækkende Transport net består af 170 fiberringe, hvortil TDC s ca Centraler er tilsluttet. Transportnet betegnes også som Core-net, Aggregeringsnet, eller Backbone-net. Unicast er en metode, som anvendes til at sende data f.eks. et IPTV-signal eller en musiktjeneste over et netværk til en slutbruger (point-to-point). I IPTVsammenhæng sendes Unicast-signalet til en tv-boks (en såkaldt Set-top-boks). Unicast kan anvendes i sammenhæng med Multicastet/broadcastet IPTV med henblik på at levere f.eks. Timeshift-tjenester ( Pause og Start forfra ). On- Demand-tjenester vil kunne være forbundet med brugen af Unicast. Unicast må ikke forveksles med såkaldte Over-The-Top-tjenester (OTT), f.eks. Netflix, hvor signalet sendes via det almindelige bredbåndsinternet. En væsentlig forskel på Unicast og OTT er, at man ikke kan sikre kvaliteten af datatransmissionen ved OTT-tjenester på samme måde, som en Unicastet datatransmission. VDSL er en forkortelse for Very high bit rate Digital Subscriber Line. VDSL er en DSL-teknologi, som muliggør tovejstransmission af lyd og data over et enkelt Kobbertrådpar. VDSL findes også i varianterne VDSL2 og VDSL2+, hvor sidstnævnte er den teknologi, der primært anvendes af såvel Telia (Rå Kobber) som TDC (VULA og ebsa). Hos Telia henvises der i daglig tale oftest blot til VDSL, selvom der egentlig menes VDSL2+. VDSL2+ kan ideelt set levere hastigheder på op til ca. 50 Mbit/s download over meget korte afstande. I modsætning til f.eks. ADSL kan VDSL ikke levere hastigheder over lange afstande. Hvis en Ledningsvej således er længere en m, vil det normalt være bedre at producere bredbåndforbindelsen med ADSL frem for VDSL. Se i øvrigt under ADSL og DSL Side 6 Opdateret den 5. august 2015

7 Vectoring Video-On-Demand (VOD) Vplus VoIP VULA VULA Uncontended (VULA UC) xdsl Vectoring er en overbygning til VDSL og er en form for signalbehandling, som fjerner Krydstale mellem Kobbertrådparrene i et kobberkabel ved i princippet at fratrække det aktuelle støjsignal rettet mod det enkelte trådpar (se også Dæmpning). Vectoring kan give hastigheder op til 105 Mbit/s download og 35 Mbit/s upload. Udnyttelse af Vectoring forudsætter, at alle Kobbertrådpar (hvor der bruges VDSL) i et kabel afsluttes i samme DSLAM. Dette udelukker, at andre teleudbydere kan bruge VDSL fra egen DSLAM, hvis Kobbertrådpar ligger i et kabel, hvor der anvendes Vectoring. I sådanne tilfælde kan andre teleudbydere ikke anvende engrosproduktet Rå Kobber og må i stedet for anvende engrosproduktet VULA. Vectoring kan teknisk set anvendes separat sammen med VDSL2 eller kombineres med Dual Pair Bonding, hvilket ideelt set kan øge hastighederne til op mod 200 Mbit/s. Se On-Demand. Se Super Vectoring. VoIP er en forkortelse for Voice over IP. Se IP-telefoni. VULA er en forkortelse for Virtual Unbundled Local Access. VULA (og VULA UC) er et engrosprodukt, som TDC er forpligtet til at udvikle og udbyde i Centralområder, hvor TDC har opgraderet Kobbernettet (NGA-områder). Opgraderingen af Kobbernettet vil begrænse andre teleudbyderes muligheder for at anvende Rå Kobber og egne DSLAM er (se f.eks. under Vectoring). VULA produceres på TDC s DSLAM er, men skal have tilnærmelsesvis de samme frihedsgrader for den alternative udbyder som, hvis bredbåndforbindelsen var produceret med engrosproduktet Rå Kobber på udbyderens egen DSLAM. VULA findes i varianterne med og uden samproduktion (se yderligere herom under ebsa). Af andre væsentlige engrosprodukter kan nævnes Rå Kobber, ebsa og VULA UC. VULA UC er en forkortelse for Virtual Unbundled Local Access Uncontended. Erhvervsstyrelsen har pålagt TDC at levere engrosproduktet VULA UC til andre teleudbydere, herunder Telia. VULA UC skal sikre, at datakapaciteten mellem et Fremskudt Indkoblingspunkt (POI0) og en given alternativ teleudbyders opsamlingspunkter ikke er fælles udnyttet. Forbindelsen skal således være dedikeret til den pågældende udbyder, der selv kan styre udnyttelsesgraden. Se i øvrigt VULA. Af andre væsentlige engrosprodukter kan også nævnes Rå Kobber og ebsa. Se DSL Side 7 Opdateret den 5. august 2015

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0

Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0 1 Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0 Pair Bonding baggrund for TDCs implementering af Pair Bonding. Baggrund: Pair Bonding er en effektiv måde at udvide dækningen med bredbånd, især til Slutbrugere, der ikke

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2014 C(2014) 9090 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Betina Hagerup Direktør Fax: (32+45) 3546 6001 11 Kære

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL.

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL. Notat G.SHDSL Et marked 5- eller marked 6-produkt? 1 Indledning Den 14. marts 2011 har TDC A/S (TDC) fremsendt nye bilag 1f og bilag 2c til selskabets produkttillæg for ethernet BSA. De nye bilag er således

Læs mere

WAN s. - langdistance netværk! Netteknik 1

WAN s. - langdistance netværk! Netteknik 1 WAN s - langdistance netværk! Netteknik 1 Wide Area Network Hjemme arbejdsplads Hjemme arbejdsplads ISDN2 ISDN30 ISDN ISDN2 1 Mbps FRAME RELAY 512 Kbps Frederiskhavn - Filial RAS 512 Kbps Aarhus - Hovedkontor

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages

Læs mere

Vectoring og VULA. Afrapportering fra Vectoringarbejdsgruppen. 12. marts Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1

Vectoring og VULA. Afrapportering fra Vectoringarbejdsgruppen. 12. marts Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1 Vectoring og VULA Afrapportering fra Vectoringarbejdsgruppen 12. marts 2012 1 Møder Afholdt : 24/10, 27/11, 10/12, 16/1, 12/2 Workshop med erfaringspræsentation 14/1 Møder 20/3, 8/5 VULA prisgruppemøde

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast IT- og Telestyrelsen Att.: Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 20. marts 2015 Sag Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 1. Formål Konkurrencemarginmodellen giver mulighed for at beregne marginen for et fiktivt selskab, som tilbyder detailprodukter landsdækkende

Læs mere

Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet

Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet Afrapportering på VULA-forum v/ Lars Høyrup Jensen Onsdag den 24. april i ERST Arbejdsgruppens baggrund På VULA-forum 28. januar 2013 blev det besluttet

Læs mere

1. Omfang. 2. Indhold. 3. Anvendte forkortelser

1. Omfang. 2. Indhold. 3. Anvendte forkortelser Side 1 af 5 Bilag 7 Produktspecikation for IP//ETH-løsning 1. Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af FTN-Heilsøludeildins IP//ETH-løsning, der med reference til figur 1 i bilag 1, er transporten

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Modellering af Pair Bonding i LRAICmodel

Modellering af Pair Bonding i LRAICmodel Modellering af Pair Bonding i LRAICmodel Præsentation i Samtrafikforum 26. februar 2013 1 Behovet for Pair Bonding TDC s brug af kobberpar til produktion af xdsl sætter en række begrænsninger i båndbredden

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_VULA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET xdsl og Fiber fra Flexfone Flexfone Internet Internet fra Flexfone er lynhurtigt og sikkert for din virksomhed at bruge. I kan altid kommunikere med omverdenen igennem

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Dette bilag udgør bilag 1a til Produkttillæg for Bredbånd Basic og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1 Produktspecifikation for Bredbånd Basic hørende

Læs mere

Bilag 1h: Produktbeskrivelse for Vectoring

Bilag 1h: Produktbeskrivelse for Vectoring Bilag 1h: Produktbeskrivelse for Vectoring 1. Omfang Vectoring tilbydes på de noder der er blevet enablet for Vectoring. Vectoring tilbydes udelukkende til VDSL-teknologien. Dette bilag beskriver Vectoring

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Dette bilag udgør bilag 1a til Produkttillæg for Bredbånd Basic og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1 Produktspecifikation for Bredbånd Basic hørende

Læs mere

Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Markedsafgørelse over for TDC samt markedsafgrænsning og -analyse

Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Markedsafgørelse over for TDC samt markedsafgrænsning og -analyse Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Markedsafgørelse over for TDC samt markedsafgrænsning og -analyse 16. august 2012 Markedsafgørelse I medfør af 40, stk. 1, og 41, stk. 1,

Læs mere

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD Teknisk Branchemøde Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD 1 Dagsorden VULA UC - ADSL tagging VULA IT implementering af priser på hastigheder 1 3 VULA UC ADSL tagging Tagging oprindelig specificeret, jf. møde

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4)

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Ændring af marked 4- afgørelsen med henblik på at muliggøre anvendelse af vectoringteknologien på centraler

Læs mere

Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Kobber. til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester. mellem og TDC A/S

Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Kobber. til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester. mellem <Kunde> og TDC A/S Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Kobber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012 Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Ville du, ved valg af ny bolig, spørge ejendomsmægleren

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 2 eksemplarer et notat fra IT- og Telestyrelsen om omkostninger ved at sikre 100 % s dækning med bredbånd

Læs mere

Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Markedsafgrænsning og markedsanalyse

Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Markedsafgrænsning og markedsanalyse Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Markedsafgrænsning og markedsanalyse Udkast af 27. oktober 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 5 1.

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Decentral adgang...

Læs mere

Høringsnotat vedr. prissætning af Dual Pair Bonding-produkter

Høringsnotat vedr. prissætning af Dual Pair Bonding-produkter 9. september 2013 /Jonas Østrup Høringsnotat vedr. prissætning af Dual Pair Bonding-produkter Erhvervsstyrelsen sendte den 24. maj 2013 udkast til prisafgørelse for Dual Pair Bonding (DPB) produkter samt

Læs mere

VDSL2 med frekvensplan 35b Vplus Supervectoring

VDSL2 med frekvensplan 35b Vplus Supervectoring VDSL2 med frekvensplan 35b Vplus Supervectoring 18. Januar 2016 1 Teknologisk videreudvikling af VDSL2 med vectoring I de kommende år anskaffer TDC et stort antal nye linjekort og vectoring processor kort

Læs mere

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk IT og økonomi Lektion: N: Netværk Lektionens emner Hvorfor netværk? Typer af netværk Fysisk opbygning Netværksoperativsystemer Protokoller Internet baggrundsteknologi Basistjenester Sikkerhed Hvorfor netværk?

Læs mere

Møde om VULAvidereudvikling. 3. September 2013 version 0.94

Møde om VULAvidereudvikling. 3. September 2013 version 0.94 Møde om VULAvidereudvikling 3. September 2013 version 0.94 Indhold 1. Opdateret status på idriftsættelse af VULA 2. Opfølgning på Telias tunnel-løsning fra CPE 3. Dækningsoplysninger i TDCs net 1. AO'ers

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_VULA_v_std_220115 Side 1 af 8 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC s levering

Læs mere

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b) Engrosmarkedet for netadgang

Læs mere

Status for Netudbygning

Status for Netudbygning Status for Netudbygning Peer Ulf Jacobsen Netplanlægger, Operations Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 Udbygning med FTTH i Dong-området Konvertering af DONG s tekniske platform til TDC-DSLAM er med

Læs mere

Datapakke. Data. Afsender. Modtager

Datapakke. Data. Afsender. Modtager Program Kl. 17,00 Opstart og velkomst fra afdelingen Kl. 17,15 Hvad er bredbånd og datakommunikation Kl. 18,00 Spisning Kl. 18,45 Film omkring, hvad er datakommunikation og netværksudstyr Kl. 19,30 Hvilke

Læs mere

Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo

Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo Agenda Nuværende status på coaxnet og fibernet. 2. generations videoteknologi. Kunderne bevæger sig. 3. generations videoteknologi. Hvad sker der i Danmark?

Læs mere

Bilag 1: Produktspecifikation for Ethernet Transmission af

Bilag 1: Produktspecifikation for Ethernet Transmission af Bilag 1: Produktspecifikation for Ethernet Transmission af ebsa/fbsa/vula-trafik Dette bilag udgør bilag 1 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet Transmission af ebsa/fbsa/vula trafik.

Læs mere

VULA Videreudvikling møde 11. april 2014. 11. april 2014 TDC bidrag v.1.0

VULA Videreudvikling møde 11. april 2014. 11. april 2014 TDC bidrag v.1.0 VULA Videreudvikling møde 11. april 2014 11. april 2014 TDC bidrag v.1.0 1 Dagsorden 1. Status på ibrugtagning af VULA (v. ERST) 2. Status på VULA UC (v. TDC) a) XML-grænseflade b) Test af multicast c)

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk 12. december /joboos Fremsendes alene via email Korrektion af visse maksimale netadgangspriser fastsat i Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse (fastnet) Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet

Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet Afrapportering på VULA-forum v/ Lars Høyrup Jensen Mandag den 16. september i ERST Afrapportering fra to møder i gruppen To møder afholdt i videreudviklingsgruppen

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Bilag 1 Produktspecifikation

Bilag 1 Produktspecifikation 2. marts 2012 Bilag 1 Produktspecifikation Til Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 OVERORDNET KONFIGURATION...

Læs mere

Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen

Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen 13. september 2013 /chkjgi Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen Erhvervsstyrelsen påbegynder i løbet af 2014 analyserne på engrosmarkederne for henholdsvis fysisk netværksinfrastrukturadgang

Læs mere

Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal

Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal 1. Omfang Ethernet Bitstream Access Multikanal er en tillægstjeneste til Ethernet Bitstream Access ADSL. Tillægstjenesten gør det muligt at opdele

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD 1 VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD Uncontended løsning: Sammenfatning og videre proces Sammenfatning: TDC har på møde med operatørerne 28. februar fremlagt 1. version af flg. præsentation af

Læs mere

Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang. Udkast til markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang. Udkast til markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Udkast til markedsafgrænsning og analyse Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk 30. september 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hurtigt, enkelt og stabilt

Hurtigt, enkelt og stabilt Hurtigt, enkelt og stabilt [F O R E N I N G - I N D I V I D U E L 4 5] Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland.

Læs mere

Hovedpunktsreferat fra møde den 18. december 2014 i VULAvidereudvikling

Hovedpunktsreferat fra møde den 18. december 2014 i VULAvidereudvikling 12. januar 2015 Hovedpunktsreferat fra møde den 18. december 2014 i VULAvidereudvikling /dajosc-erst Deltagere: Telia: Frederik Siegumfeldt og Lars Høyrup Jensen Telenor: Kenneth Jarnit og Mads Hein TDC:

Læs mere

Bilag 1d: Produktspecifikation for ebsa Multicast og VOD

Bilag 1d: Produktspecifikation for ebsa Multicast og VOD Bilag 1d: Produktspecifikation for ebsa Multicast og VOD Dette bilag udgør bilag 1d til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet BSA eller Standardaftale for Ethernet BSA. Bilaget erstatter

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Erhvervsstyrelsen fastsætter i medfør af priskontrolbekendtgørelsens 11, stk. 1 priserne for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015.

Erhvervsstyrelsen fastsætter i medfør af priskontrolbekendtgørelsens 11, stk. 1 priserne for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. TDC A/S regulering@tdc.dk 4. december 2014 Fremsendes alene via e-mail /Christoffer Kjældgaard Giwercman Afgørelse om fastsættelse af maksimale netadgangspriser efter LRAICmetoden for 2015 fastnet 1. Indledning

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Introduktion til FoIP (Fax over IP)

Introduktion til FoIP (Fax over IP) Introduktion til FoIP (Fax over IP) Henrik Thomsen/EUC MIDT 2007 Standarder T.30 Almindelig fax over det offentlige telefonnet Foregår i sand tid. Kvittering for modtagelse Fax Pass-Through To Analoge

Læs mere

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Dette bilag udgør bilag 1c til Produkttillæg for EVPN. Det anbefales Operatøren at etablere testforbindelser for at teste funktionaliteten inden produktet lanceres

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Brugerundersøgelse april/maj Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør

Brugerundersøgelse april/maj Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør Brugerundersøgelse april/maj 2011 Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør Ville du, ved køb af ny bolig, spørge ejendomsmægleren om hvilken type bredbåndsforbindelse

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Ethernet BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_EBSA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette

Læs mere

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Dette bilag udgør bilag 1c til Produkttillæg for EVPN. Det anbefales Operatøren at etablere testforbindelser for at teste funktionaliteten inden produktet lanceres

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2014

Telestatistik Første halvår 2014 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA)

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA) Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA) 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s Boligforenings FBSA (BFBSA) løsning. BFBSA er et lag 2 produkt(osi), der er målrettet

Læs mere

Hovedpunktsreferat fra møde den 24. juni 2013 i VULAvidereudvikling

Hovedpunktsreferat fra møde den 24. juni 2013 i VULAvidereudvikling 2. juli 2013 Hovedpunktsreferat fra møde den 24. juni 2013 i VULAvidereudvikling /timepe-erst Deltagere: Telia: Lars H. Jensen, Marie Skouenborg, Claus Birkmose, Daniel Tjernberg og Kristoffer Larsen Concepy:

Læs mere

Kort og godt om SEAS-NVE Fibernet

Kort og godt om SEAS-NVE Fibernet Kort og godt om SEAS-NVE Fibernet Hvad er fibernet? 4 Hvad betyder fibernet for min hverdag? 6 WAOO Er det virkelig så nemt? 8 Kan jeg få fibernet? 11 Hvor hurtigt kan jeg blive tilsluttet? 12 Hvordan

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning Modem til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

KAMPAGNETILBUD. En verden af oplevelser

KAMPAGNETILBUD. En verden af oplevelser KAMPAGNETILBUD En verden af oplevelser Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland. Vi er i fuld gang med at udbrede

Læs mere

Engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 6) Udkast til markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 6) Udkast til markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 6) Udkast til markedsafgrænsning og analyse Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Tage Lauritsen FDA-Forum 27. April 2008 Hvad betyder digitaliseringen og hvad den kræver teknisk Hvilke tekniske forhold, skal antenneanlæggene forberede

Læs mere

Kære Lars og øvrige Vectoring gruppe

Kære Lars og øvrige Vectoring gruppe Fra: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sendt: 10. december 2012 08:47 Til:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted (marked 4) Markedsafgrænsning og markedsanalyse

Engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted (marked 4) Markedsafgrænsning og markedsanalyse Engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted (marked 4) Markedsafgrænsning og markedsanalyse Udkast af 27. oktober 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

IT- og Telestyrelsens notat af 4. december 2009 om høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

IT- og Telestyrelsens notat af 4. december 2009 om høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Notat s notat af 4. december 2009 om høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning iværksatte den 23. december 2008 en høring af branchen over udkast

Læs mere

Bilag 1a Produktspecifikation for VULA

Bilag 1a Produktspecifikation for VULA Bilag 1a Produktspecifikation for VULA Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for VULA. 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s VULA produkt, med

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Udkast til markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Udkast til markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udkast til markedsafgrænsning og analyse Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk 30. september 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedpunktsreferat fra møde den 11. april 2014 i VULAvidereudvikling

Hovedpunktsreferat fra møde den 11. april 2014 i VULAvidereudvikling 23. april 2014 Hovedpunktsreferat fra møde den 11. april 2014 i VULAvidereudvikling /rasjak-erst Deltagere: Telia: Marie Skouenborg, Frederik Siegumfeldt og Lars Høyrup Jensen Concepy: Simon Skals og Nicolai

Læs mere

Synkron kommunikation

Synkron kommunikation Synkron kommunikation Synkron kommunikation betyder, at kommunikationen foregår her og nu, med ingen eller kun lidt forsinkelse. De to kommunikatorer er synkrone de "svinger i samme takt". Et eksempel

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2013

Telestatistik Andet halvår 2013 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS

Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Omfang... 1 2.1. Omfang implementering... 2 3. Definitioner... 2 4. Produktbeskrivelse... 2 4.1. QoS 2 4.2. Grænseflade

Læs mere

Off line liste med dæmpnings/hastighedsoplysninger på adresseniveau

Off line liste med dæmpnings/hastighedsoplysninger på adresseniveau Off line liste med dæmpnings/hastighedsoplysninger på adresseniveau 1 Off line liste - baggrund I dag kan Operatørerne via NetInfo få oplysninger om dæmpning/hastighedstilbud på adresseniveau ved at spørge

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Analyse af netadgangen til TDC s kabel-tv-net

Analyse af netadgangen til TDC s kabel-tv-net Analyse af netadgangen til TDC s kabel-tv-net 19. september 2013 INDLEDNING 1 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Indledning... 3 1.1 Reguleringen af TDC s kabel-tv-net... 3 1.2 Analysens indhold... 5 2. Hvorfor

Læs mere

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen

Læs mere

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND 18-12 2013 Sagsnr. 12/05180 /LR/MOH/MAN TDCS PRISER PÅ BREDBÅND KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 INDSTILLING...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

Ballerup Bynet. Ballerup, 24 feb. 2005 04-03-2005

Ballerup Bynet. Ballerup, 24 feb. 2005 04-03-2005 -Infrastruktur, 24 feb. 2005 1 Fokus i kring infrastrukturen i Et Netværk på sigt færre tminal Fokus på gængelighed effektivitet QoS, Plug-n-Play Krav båndbredde sikkhed Uanset levance-platformen Konvgens

Læs mere

16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen tv, dvs. tv i bredformat.

16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen tv, dvs. tv i bredformat. Teknisk ordbog 0 9 16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen tv, dvs. tv i bredformat. 4:3 format Størrelsesforholdet på ældre tv. Mange tv-stationer sender i 16:9 format, som på tv

Læs mere

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling)

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling) Bilagsoversigt Bilag 1: Tidslinje/historie... 2 Bilag 2: Backbone- og acessnettet... 4 Bilag 3: Investeringer i telesektoren... 5 Bilag 4: Bredbåndsabonnementer... 6 Bilag 5: Udviklingen i internet trafik...

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Vejledning for tilslutning af udstyr Når du skal have installeret en fiberforbindelse i din bolig, starter det med, at Bredbånd

Læs mere

SMART NETVÆRK I HJEMMET

SMART NETVÆRK I HJEMMET MICHAEL B. KARBO SMART NETVÆRK I HJEMMET SMART NETVÆRK I HJEMMET Sådan opbygger du et smart netværk i hjemmet Lær om de mange forskellige teknologier Få enheder til at tale sammen MICHAEL B. KARBO SMART

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Rapport over. Undersøgelse af TDCs forretningsgange i relation til visse samtrafikprodukter på teleområdet

Rapport over. Undersøgelse af TDCs forretningsgange i relation til visse samtrafikprodukter på teleområdet Rapport over Undersøgelse af TDCs forretningsgange i relation til visse samtrafikprodukter på teleområdet 03-12-2008 Indhold RESUME 5 1 INDLEDNING 6 1.1 Baggrund 6 1.2 Formål 6 1.3 Introduktion til samtrafikprodukter

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET DECEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Baggrund og metode... 5 2.1 Afgrænsning... 5 2.2 Dialog med branchen... 6 2.3 Eksterne undersøgelser... 7 2.4

Læs mere

til et bredt segment af slutbrugere. Der er således hverken tale om en udbyder af discountprodukter eller luksusprodukter.

til et bredt segment af slutbrugere. Der er således hverken tale om en udbyder af discountprodukter eller luksusprodukter. 28. april 2015 /chkjgi Dokumentation af værktøj til brug for prisklemmetilsyn Som en del af afgørelserne på engrosmarkederne for henholdsvis fysisk netværksinfrastrukturadgang og bredbåndstilslutninger

Læs mere