Introduktion til fastnetbredbånd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til fastnetbredbånd"

Transkript

1 Introduktion til fastnetbredbånd Oversigt over de meste anvendte begreber Begreb Accessnet Accessforbindelse (-linje) ADSL Aggregeringsnet Arkivtjeneste Backbonenet Bitstream Access Broadcast BSA Central Centralområde Det fysiske net er opdelt i et Transportnet og i et (eller rettelig flere) Accessnet. Accessnettet er den del af den fysiske infrastruktur, som ligger tættest på slutbrugerne. Accessnettet forbinder via Accessforbindelser slutbrugeren med det nærmeste punkt i nettet, hvor Transmissionsudstyr er placeret. Det er i Accessnettet, at de forskellige teknologiske platforme (Coax, fiber og kobber) adskiller sig fra hinanden. Telia har i begrænset omfang etableret Accessforbindelser til typisk erhvervskunder. Se Ledningsvej Forkortelse for Asymmetric Digital Subscriber Line. ADSL er en DSL-teknologi, som muliggør tovejstransmission af lyd og data over et enkelt Kobbertrådpar. Asymmetric henviser til, at up- og download-hastigheder er asymmetriske. ADSL findes også i varianterne ADSL2 og ADSL2+, hvor sidstnævnte er den teknologi, der primært anvendes af såvel Telia (Rå Kobber) som TDC (VULA og ebsa). Hos Telia henvises i daglig tale der imidlertid oftest blot til ADSL, selvom der egentlig menes ADSL2+. ADSL2+ kan ideelt set levere hastigheder på op til ca. 20 Mbit/s download over korte afstande, men ADSL2+ kan også i modsætning til f.eks. VDSL levere lavere hastigheder over lange afstande, f.eks. 2 Mbit/s download over 4-5 km. Se også under VDSL og DSL Se Transportnet I forbindelse med levering af TV bruges udtrykket Arkivtjeneste typisk om tjenester, som giver mulighed for at tilgå tidligere viste programmer og film når som helst eventuel mod betaling. Se også On-Demand. Se Transportnet Se ebsa Broadcast er samtidig transmission af f.eks. et tv- eller radiosignal over et kommunikationsnetværk til en større kreds af brugere. Se ebsa I telebranchen dækker udtrykket Central over en fysisk lokation, normal en bygning, hvor der er opstillet Transmissionsudstyr. I forhold til TDC s Kobbernet, går grænsen mellem Accessnettet og Transportnettet ved Centralerne. Se også Fokuscentraler. Et Centralområde er et geografisk afgrænset område, som omfatter de hustande, der via en Ledningsvej kan forbindes til samme Central. Side 1 Opdateret den 5. august 2015

2 Coax(ial)-kabel Coax-nettet Co-location Core-net CPE Delt rå kobber DSL DSLAM Dual Pair Bonding Dæmpning ebsa (med og uden samproduktion) På dansk Koaksialkabel. Coax-kabler består af en kobbertråd (centerleder) omgivet af en yderleder i form af et rør eller en flettet metalnet. Yderlederen, der kaldes skærmen, hindrer ind- og udstråling. Mellem centerlederen og yderlederen er der et isolerende materiale oftest plastic. Coax-kabler benyttes bl.a. til kabel-tv-net. Se Kabel-tv-nettet Se Samhusning Se Transportnet CPE er en forkortelse for Customer Premises Equipment. Dækker bl.a. over Modem og evt. Router. En kobberforbindelse (Kobbertrådpar) kan anvendes til at levere både bredbånd og gammeldags telefoni (PSTN). Hvis der leveres PSTN-telefoni af én teleudbyder, mens bredbånd leveres af en anden teleudbyder, taler man om, at man anvender en Delt rå kobber. Hvis en teleudbyder derimod leverer bredbånd, og der ikke leveres PSTN-telefoni, hverken af udbyderen selv eller af andre udbydere, er der ikke tale om Delt rå kobber. I så fald anvendes betegnelsen (Hel) Rå Kobber. DSL er en forkortelse for Digital Subscriber Line. DSL er en fællesbetegnelse for de teknologier, som anvendes til at udveksle data på Kobbertrådpar mellem det aktive Transmissionsudstyr og slutbrugerens CPE. Det drejer sig bl.a. andet om ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL, VDSL2, VDSL2+ og G.SHDSL. Betegnelsen xdsl anvendes også ofte som alternativ til DSL. Forkortelse for Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Se under Transmissionsudstyr. Se Pair Bonding I forbindelse med kobberbaseret bredbånd er Dæmpning udtryk for den forringelse af signalet, der sker over en given afstand på en Ledningsvej. En række forhold påvirker Dæmpningen, herunder Ledningsvejens længde og kvalitet samt påvirkningen fra andre ledere i samme kabel (Krydstale). Dæmpning måles i decibel (db). Telia køber engrosproduktet ebsa af TDC til brug for Telias egne produktion af detail bredbåndsprodukter. TDC er af Erhvervsstyrelsen pålagt at levere ebsa til andre teleudbydere, herunder Telia. Engrosproduktet ebsa med samproduktion er levering af ebsa på en Accessforbindelse til slutbrugeren, hvor der samtidig leveres PSTN (smalbåndsabonnement) af en anden teleudbyder. ebsa uden samproduktion er levering af ebsa på en Accessforbindelse til Slutbrugeren, hvor der ikke samtidig leveres PSTN (smalbåndsabonnement) af en anden teleudbyder. ebsa betegnes også i det daglige som Bitstream Access eller BSA. Af andre væsentlige engrosprodukter kan nævnes Rå Kobber og VULA. Side 2 Opdateret den 5. august 2015

3 Ethernet Bit Stream Access (ebsa) Indkoblingspunkt IPTV IP-telefoni ISDN Fokuscentral Fordelingspunkter (fordelere) Fremskudt indkoblingspunkt (FIP) G.FAST Kabel-tv-nettet Kobber(tråd)par Se ebsa Se Fremskudt Indkoblingspunkt IPTV er en forkortelse for Internet Protocol Television. IPTV er en teknologi, hvorved tv sendes digitalt over bredbåndsforbindelser (over internettet) i modsætning til at blive sendt via traditionelle analoge tv-signaler (Broadcast). IP-telefoni er en forkortelse for Internet Protocol telefoni. IP-telefoni er en teknologi, hvorved digital telefoni sendes over bredbåndsforbindelser (over internettet) i modsætning til at blive sendt med analoge signaler (PSTN/IDSN). Betegnes også som VoIP. ISDN er en forkortelse for Integrated Services Digital Network. ISDN fremfører til forskel fra PSTN-telefoni taleopkaldet hele vejen digitalt. Talekvaliteten på ISDN opleves på samme niveau som PSTN. Desuden er tilgængelighed og stabilitet på ISDN tilsvarende PSTN Fokuscentral er et begreb, der kun anvendes internt hos Telia. En Fokuscentral er en Central, hvor Telia har etableret sin egen DSLAM, og hvor denne DSLAM er direkte forbundet via en Telia-kontrolleret fiberforbindelse til Telias eget Transportnet. På Fokuscentraler aftager Telia engrosproduktet Rå Kobber fra TDC. Et Fordelingspunkt kan normalt beskrives som et punkt i Kobbernettet, hvor et større kobberkabel forgrener sig ud i mindre kobberkabler. Fremskudte indkoblingspunkter (FIP) er punkter i Kobbernettet, hvor der er etableret Transmissionsudstyr/DSLAM med henblik på at kunne levere højere hastigheder til slutkunderne. Fremskudte indkoblingspunkter etableres typisk i Fordelingspunkter. G.FAST er en ny (medio 2015) og umoden DSL-teknologi, som kan levere høje hastigheder over korte afstande (under 250 m). G.FAST er i modsætning til DSL baseret på, at der skiftevis sendes data i henholdsvis up- og download, og forholdet mellem op- og nedstrøm kan konfigureres frit. I Danmark har TDC lavet forsøg med G.FAST (februar/marts 2015). Det tyder på, at man over en afstand på 100 m kan opnå hastigheder på i hvert fald 500 Mbit/s på gamle uskræmede kobberkabler. Betegnes også som Coax-nettet. En kobberbaseret bredbåndsforbindelse leveres normalt over ét Kobbertrådpar, men kan også leveres over flere trådpar, f.eks. Pair Bonding og G.SHDSL (se DSL). Normal er kobbertrådene i kobberparret snoet, da det gør signalet mindre følsomt over for ind- og udstråling (forstyrrelser). Side 3 Opdateret den 5. august 2015

4 Kobbernettet Krydstale Ledningsvej LRAIC(-modellen) Modem Multicast NGA-net NGA-områder Kobbernettet er opbygget som en træstruktur, hvor kobberforbindelserne fra Centralen via større kobberkabler forgrener sig ud i mindre områder via stadig mindre kobberkabler. Forgreningen af kablerne sker i Fordelerpunkter. I Fordelingspunkterne kan der bl.a. etableres Fremskudte indkoblingspunkter. Krydstale er den påvirkning/forstyrrelse af signaler, der sker mellem to eller flere Kobbertrådpar, som ligger i samme kabel. Krydstale måles i decibel (db). Se også Dæmpning. Betegnes også som Accessforbindelse. LRAIC står for Long-Run Average Incremental Cost. LRAIC er en prisfastsættelsesmetode, som Erhvervsstyrelsen anvender til at fastsætte de engrospriser, som TDC må tage for de engrosprodukter, som selskabet er forpligtet til at tilbyde andre teleudbydere. LRAIC tager udgangspunkt i, hvad de fremadrettede omkostninger burde være i et optimalt drevet net og selskab baseret på en moderne, effektiv teknologi. Alle disse oplysninger sammenstilles i et regneark (og en tilknyttet database), hvor man således har modelleret et fiktivt landsdækkende dansk fastnet. På baggrund af denne LRAIC-model træffer styrelsen årligt afgørelser om fastsættelse af maksimalpriser. Et Modem er et stykke teknisk udstyr, som omsætter computerens digitale data til lyd og omvendt. Når data er på lydform, kan de transmitteres over Kobbernettet. I forhold til DSL-bredbåndsprodukter anvendt af bl.a. private og erhvervskunder kommunikerer Modemmet med DSLAM en over et (eller flere) Kobbertrådpar. På den måde kan man koble en computer til internettet ved hjælp af de almindelige telefonkabler. Et Modem kan have en indbygget Router, men dette er ikke en selvfølge. Se også CPE og Router Multicast er en metode, som anvendes til at sende de samme data ofte et IPTVsignal over netværk til flere forskellige slutbrugere (point-to-multipoint). I IPTVsammenhæng sendes Multicast-signalet til en tv-boks (en såkaldt Set-top-boks). Multicast-teknologien er særligt velegnet i situationer, hvor mange slutbrugere skal se det samme Broadcastede tv-program, f.eks. nyhederne eller en fodboldkamp. Fordelene ved Multicast er særligt store i Transportnettet, hvor man kan forsyne tusindevis af slutbruger med ét og samme signal og dermed begrænse kapacitetsforbruget ganske betydeligt. Se også Unicast og Broadcast. NGA-net er en forkortelse for Next Generation Access Networks. NGA dækker bl.a. over den opgradering, der i disse år sker af en række Accessnet, herunder etableringen af Fremskudte indkoblingspunkter samt brugen af Dual Pair Bonding og Vectoring i Kobbernettet. Se også NGA-områder. NGA-områder dækker over delområder i Accessnettet, som er blevet opgraderet med ny teknologi (se i øvrigt NGA-net). Hvis et område under en TDC-Central er et NGA-område, er TDC forpligtet til at tilbyde engrosproduktet VULA for alle slutkunder under den pågældende Central (se i øvrigt VULA) Side 4 Opdateret den 5. august 2015

5 On-Demand Pair Bonding Points of Interconnect (POI0, POI1, POI2 og POI3) PSTN Router Rå Kobber Samhusning I forbindelse med IPTV dækker begrebet On-Demand typisk over tjenester, hvor slutbrugeren eventuelt mod betaling kan tilgå indhold efter eget valg og på et selvvalgt tidspunkt. Det kunne f.eks. være filmleje (Video-On-Demand/VOD) eller både musik og video (Audio-and-Video-On-Demand/AVOD). Se også Unicast og Arkivtjeneste. Pair Bonding er en teknologi, som benytter to eller flere Kobbertrådpar mellem nettets DSLAM og slutbrugerens VDSL-modem. Pair Bonding (med to trådpar) giver teknisk set mulighed for næsten en fordobling af hastigheden. Ofte anvendes betegnelsen Dual Pair Bonding (Pair Bonding med to trådpar), da det er denne form for Pair Bonding, som pt. anvendes i TDC s net. Points of Interconnect (POI) er forskellige punkter i nettet, hvor der sker udveksling af data mellem forskellige teleudbydere. En sådan dataudveksling (også kaldet afvanding ) kan ske mere eller mindre centralt i forhold til slutbrugerne. Udtrykket POI0 anvendes om punkter meget tæt på slutbrugere typisk Fremskudte Indkoblingspunkter (FIP), hvor der er etableret en DSLAM. POI1 dækker over udveksling af data på en Central for så vidt angår alle slutbrugerne under det pågældende Centralområde. POI2 benyttes i forbindelse med mere centraliseret dataudveksling for alle slutbrugere under flere forskellige Centraler, der alle er forbundet til én og samme fiberring i TDC s Transportnet). Endelig benyttes udtrykket POI3 i forbindelse med dataudveksling for alle slutbrugere under alle fiberringe (dvs. i hele TDC s net). PSTN er en forkortelse for Public Switched Telephone Network. PSTN er betegnelsen for den analoge telefoni, der transmitteres over Kobbernettet i modsætning til digital telefoni; VoIP/IP-telefoni og ISDN. En Router er et stykke teknisk udstyr, som på et computernetværk forbinder netværk ved at videresende data fra et netværk til en destination på et andet netværk (routing). En Router kan f.eks. bruges til (trådløst) at forbinde pc er, printere mv. (hjemmenetværk) med internettet gennem et Modem. Se også CPE og Modem. Rå Kobber er et engrosprodukt, hvor en teleudbyder aftager/lejer et Kobbertrådpar/en Ledningsvej fra TDC. Erhvervsstyrelsen har pålagt TDC at skulle levere Rå Kobber til andre teleudbydere, herunder Telia, mod betaling (se LRAIC). Telia anvender egen DSLAM til at producere selve bredbåndsforbindelsen. Af andre væsentlige engrosprodukter kan nævnes ebsa, VULA og VULA UC. Samhusning beskriver situationer, hvor en teleudbyder placerer udstyr eller foretaget kabling på en anden teleudbyders lokation. Dette sker typisk med henblik på at udveksle trafik eller med henblik på at opsætte eget transmissionsudstyr (DSLAM). Telia har f.eks. i henhold til Samhusnings-aftaler opsat DSLAM er på en række TDC Centraler. Disse Centraler betegnes hos Telia som Fokuscentraler. Samhusning betegnes også som Co-location Side 5 Opdateret den 5. august 2015

6 Super Vectoring Timeshift Transmissionsudstyr Transportnet Unicast VDSL Super Vectoring (også kaldet Vplus og VDSL 35b) er en ny og umoden DSLteknologi, som kan levere høje hastigheder over korte afstande. Der er endnu ikke (maj 2015) lavet forsøg med denne teknologi i Danmark. Det tyder imidlertid på, at man med Super Vectoring alene kan levere 200/Mbit over afstande på 400 m og 300 Mbit/s over afstande på 200 m. Begrebet Timeshift dækker over tjenester, der gør det muligt at se (typisk) tv forskudt i forhold det ellers programsatte sendetidspunkt. Timeshift dækker bl.a. over tjenester som Pause og Start forfra. Transmissionsudstyret (se også DSLAM) er det aktive elektroniske udstyr, der via Accessnettet/Accessforbindelsen kommunikerer med det aktive udstyr, der er placeret hos slutbrugeren (se CPE). Fra Transmissionsudstyret sendes data videre i Transportnettet. Lidt forsimplet sagt sammenkobler Transportnettet Accessnet med hinanden og med internettet. Telia har et mere eller mindre landsdækkende Transportnet. TDC s landsdækkende Transport net består af 170 fiberringe, hvortil TDC s ca Centraler er tilsluttet. Transportnet betegnes også som Core-net, Aggregeringsnet, eller Backbone-net. Unicast er en metode, som anvendes til at sende data f.eks. et IPTV-signal eller en musiktjeneste over et netværk til en slutbruger (point-to-point). I IPTVsammenhæng sendes Unicast-signalet til en tv-boks (en såkaldt Set-top-boks). Unicast kan anvendes i sammenhæng med Multicastet/broadcastet IPTV med henblik på at levere f.eks. Timeshift-tjenester ( Pause og Start forfra ). On- Demand-tjenester vil kunne være forbundet med brugen af Unicast. Unicast må ikke forveksles med såkaldte Over-The-Top-tjenester (OTT), f.eks. Netflix, hvor signalet sendes via det almindelige bredbåndsinternet. En væsentlig forskel på Unicast og OTT er, at man ikke kan sikre kvaliteten af datatransmissionen ved OTT-tjenester på samme måde, som en Unicastet datatransmission. VDSL er en forkortelse for Very high bit rate Digital Subscriber Line. VDSL er en DSL-teknologi, som muliggør tovejstransmission af lyd og data over et enkelt Kobbertrådpar. VDSL findes også i varianterne VDSL2 og VDSL2+, hvor sidstnævnte er den teknologi, der primært anvendes af såvel Telia (Rå Kobber) som TDC (VULA og ebsa). Hos Telia henvises der i daglig tale oftest blot til VDSL, selvom der egentlig menes VDSL2+. VDSL2+ kan ideelt set levere hastigheder på op til ca. 50 Mbit/s download over meget korte afstande. I modsætning til f.eks. ADSL kan VDSL ikke levere hastigheder over lange afstande. Hvis en Ledningsvej således er længere en m, vil det normalt være bedre at producere bredbåndforbindelsen med ADSL frem for VDSL. Se i øvrigt under ADSL og DSL Side 6 Opdateret den 5. august 2015

7 Vectoring Video-On-Demand (VOD) Vplus VoIP VULA VULA Uncontended (VULA UC) xdsl Vectoring er en overbygning til VDSL og er en form for signalbehandling, som fjerner Krydstale mellem Kobbertrådparrene i et kobberkabel ved i princippet at fratrække det aktuelle støjsignal rettet mod det enkelte trådpar (se også Dæmpning). Vectoring kan give hastigheder op til 105 Mbit/s download og 35 Mbit/s upload. Udnyttelse af Vectoring forudsætter, at alle Kobbertrådpar (hvor der bruges VDSL) i et kabel afsluttes i samme DSLAM. Dette udelukker, at andre teleudbydere kan bruge VDSL fra egen DSLAM, hvis Kobbertrådpar ligger i et kabel, hvor der anvendes Vectoring. I sådanne tilfælde kan andre teleudbydere ikke anvende engrosproduktet Rå Kobber og må i stedet for anvende engrosproduktet VULA. Vectoring kan teknisk set anvendes separat sammen med VDSL2 eller kombineres med Dual Pair Bonding, hvilket ideelt set kan øge hastighederne til op mod 200 Mbit/s. Se On-Demand. Se Super Vectoring. VoIP er en forkortelse for Voice over IP. Se IP-telefoni. VULA er en forkortelse for Virtual Unbundled Local Access. VULA (og VULA UC) er et engrosprodukt, som TDC er forpligtet til at udvikle og udbyde i Centralområder, hvor TDC har opgraderet Kobbernettet (NGA-områder). Opgraderingen af Kobbernettet vil begrænse andre teleudbyderes muligheder for at anvende Rå Kobber og egne DSLAM er (se f.eks. under Vectoring). VULA produceres på TDC s DSLAM er, men skal have tilnærmelsesvis de samme frihedsgrader for den alternative udbyder som, hvis bredbåndforbindelsen var produceret med engrosproduktet Rå Kobber på udbyderens egen DSLAM. VULA findes i varianterne med og uden samproduktion (se yderligere herom under ebsa). Af andre væsentlige engrosprodukter kan nævnes Rå Kobber, ebsa og VULA UC. VULA UC er en forkortelse for Virtual Unbundled Local Access Uncontended. Erhvervsstyrelsen har pålagt TDC at levere engrosproduktet VULA UC til andre teleudbydere, herunder Telia. VULA UC skal sikre, at datakapaciteten mellem et Fremskudt Indkoblingspunkt (POI0) og en given alternativ teleudbyders opsamlingspunkter ikke er fælles udnyttet. Forbindelsen skal således være dedikeret til den pågældende udbyder, der selv kan styre udnyttelsesgraden. Se i øvrigt VULA. Af andre væsentlige engrosprodukter kan også nævnes Rå Kobber og ebsa. Se DSL Side 7 Opdateret den 5. august 2015

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 20. marts 2015 Sag Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 1. Formål Konkurrencemarginmodellen giver mulighed for at beregne marginen for et fiktivt selskab, som tilbyder detailprodukter landsdækkende

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Dette bilag udgør bilag 1a til Produkttillæg for Bredbånd Basic og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1 Produktspecifikation for Bredbånd Basic hørende

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD Teknisk Branchemøde Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD 1 Dagsorden VULA UC - ADSL tagging VULA IT implementering af priser på hastigheder 1 3 VULA UC ADSL tagging Tagging oprindelig specificeret, jf. møde

Læs mere

Møde om VULAvidereudvikling. 3. September 2013 version 0.94

Møde om VULAvidereudvikling. 3. September 2013 version 0.94 Møde om VULAvidereudvikling 3. September 2013 version 0.94 Indhold 1. Opdateret status på idriftsættelse af VULA 2. Opfølgning på Telias tunnel-løsning fra CPE 3. Dækningsoplysninger i TDCs net 1. AO'ers

Læs mere

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b) Engrosmarkedet for netadgang

Læs mere

Status for Netudbygning

Status for Netudbygning Status for Netudbygning Peer Ulf Jacobsen Netplanlægger, Operations Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 Udbygning med FTTH i Dong-området Konvertering af DONG s tekniske platform til TDC-DSLAM er med

Læs mere

Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo

Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo Agenda Nuværende status på coaxnet og fibernet. 2. generations videoteknologi. Kunderne bevæger sig. 3. generations videoteknologi. Hvad sker der i Danmark?

Læs mere

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD 1 VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD Uncontended løsning: Sammenfatning og videre proces Sammenfatning: TDC har på møde med operatørerne 28. februar fremlagt 1. version af flg. præsentation af

Læs mere

Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang. Udkast til markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang. Udkast til markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Udkast til markedsafgrænsning og analyse Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk 30. september 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2014

Telestatistik Første halvår 2014 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012 Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Ville du, ved valg af ny bolig, spørge ejendomsmægleren

Læs mere

Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Udkast til markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Udkast til markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udkast til markedsafgrænsning og analyse Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk 30. september 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk IT og økonomi Lektion: N: Netværk Lektionens emner Hvorfor netværk? Typer af netværk Fysisk opbygning Netværksoperativsystemer Protokoller Internet baggrundsteknologi Basistjenester Sikkerhed Hvorfor netværk?

Læs mere

Kære Lars og øvrige Vectoring gruppe

Kære Lars og øvrige Vectoring gruppe Fra: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sendt: 10. december 2012 08:47 Til:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2013

Telestatistik Andet halvår 2013 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Hovedpunktsreferat fra møde den 11. april 2014 i VULAvidereudvikling

Hovedpunktsreferat fra møde den 11. april 2014 i VULAvidereudvikling 23. april 2014 Hovedpunktsreferat fra møde den 11. april 2014 i VULAvidereudvikling /rasjak-erst Deltagere: Telia: Marie Skouenborg, Frederik Siegumfeldt og Lars Høyrup Jensen Concepy: Simon Skals og Nicolai

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Tage Lauritsen FDA-Forum 27. April 2008 Hvad betyder digitaliseringen og hvad den kræver teknisk Hvilke tekniske forhold, skal antenneanlæggene forberede

Læs mere

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND 18-12 2013 Sagsnr. 12/05180 /LR/MOH/MAN TDCS PRISER PÅ BREDBÅND KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 INDSTILLING...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Møde i arbejdsgruppe for VULA videreudvikling

Møde i arbejdsgruppe for VULA videreudvikling Møde i arbejdsgruppe for VULA videreudvikling 24. juni 2013 v 1.1 1 Indhold 1. Opfølgning på møde om L2 transparens Spørgsmål/svar efter mødet Ændring af standardtilbud mht. MTU størrelse Ombygning af

Læs mere

Indførelse af data-only med mulighed for TV-distribution via ip unicast.

Indførelse af data-only med mulighed for TV-distribution via ip unicast. 3. september 2015 Til Erhvervsstyrelsen Fremsendes pr. e-mail Indførelse af data-only med mulighed for TV-distribution via ip unicast. Erhvervsstyrelsen har ønsket, at der skabes mulighed for, at alternative

Læs mere

Introduktion til FoIP (Fax over IP)

Introduktion til FoIP (Fax over IP) Introduktion til FoIP (Fax over IP) Henrik Thomsen/EUC MIDT 2007 Standarder T.30 Almindelig fax over det offentlige telefonnet Foregår i sand tid. Kvittering for modtagelse Fax Pass-Through To Analoge

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning Modem til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3)

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) xx. xx 2013 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord......... 4 1. Markedsafgrænsning...... 5 1.1 Slutbrugermarkedet for fastnettelefoni...

Læs mere

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net.

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Kort og godt om SEAS-NVE Fibernet

Kort og godt om SEAS-NVE Fibernet Kort og godt om SEAS-NVE Fibernet Hvad er fibernet? 4 Hvad betyder fibernet for min hverdag? 6 WAOO Er det virkelig så nemt? 8 Kan jeg få fibernet? 11 Hvor hurtigt kan jeg blive tilsluttet? 12 Hvordan

Læs mere

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET DECEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Baggrund og metode... 5 2.1 Afgrænsning... 5 2.2 Dialog med branchen... 6 2.3 Eksterne undersøgelser... 7 2.4

Læs mere

Concepy ApS fremsender hermed selskabets bemærkninger vedr. ovennævnte høring.

Concepy ApS fremsender hermed selskabets bemærkninger vedr. ovennævnte høring. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vedr.: Høring over Analyse af netadgangen til TDC's kabel-tv-net Concepy ApS fremsender hermed selskabets bemærkninger vedr. ovennævnte

Læs mere

Ballerup Bynet. Ballerup, 24 feb. 2005 04-03-2005

Ballerup Bynet. Ballerup, 24 feb. 2005 04-03-2005 -Infrastruktur, 24 feb. 2005 1 Fokus i kring infrastrukturen i Et Netværk på sigt færre tminal Fokus på gængelighed effektivitet QoS, Plug-n-Play Krav båndbredde sikkhed Uanset levance-platformen Konvgens

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006 Ekstraordinær generalforsamling 14. december 2006 1 Bestyrelsens forventninger Gennemgang af dagsordenens punkter Afklaring af spørgsmål Diskussion Tilkendegivelse/anbefaling fra de fremmødte 2 Dagsorden

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

Bredbå nd på Långelånd

Bredbå nd på Långelånd Bredbå nd på Långelånd Et notat om den nuværende status på den digitale infrastruktur i Langeland Kommune Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet, Marts 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 IT- og Telestyrelsen November 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Fakta om Stofa. Fiber og kabel TV -Teknik. FM radiokanaler. Digital radio. TV og lyd analog. TV og lyd digital. Overordnet hovedstation. WebTV. Fremtiden for fibernet

Læs mere

IP Telefoni En naturlig udvikling?

IP Telefoni En naturlig udvikling? IP Telefoni En naturlig udvikling? Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Lidt om gammeldags telefoni Definitioner Internet Telefoni IP Telefoni VoIP PSTN: Public Switched Telephone Network PSTN: Kredsløbs

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks.

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks. Få styr på de nye ord og udtryk VADUM ANTENNEFORENING Formand Carl Nielsen Kasserer John Andersen Tlf.: 98 27 17 42 Tlf.: 98 27 17 86 Næstformand Torben Østerbæk Tlf.: 98 27 17 38 16:9 format Størrelsesforholdet

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

21-11-2013. 21. november 2013 2 YouSee Præsentation

21-11-2013. 21. november 2013 2 YouSee Præsentation 21. november 2013 2 YouSee Præsentation 1 Alt leveres til dig via et fremtidssikkert net TDC koncernen har mere end 35.000 km digital optisk fiber nedgravet, hvoraf YouSee råder over 12.000 km. fiber samt

Læs mere

En rapport til Erhvervsstyrelsen. Engrosadgang via kabel-tv infrastrukturen. 10-12 2012 Engagement: 330011753

En rapport til Erhvervsstyrelsen. Engrosadgang via kabel-tv infrastrukturen. 10-12 2012 Engagement: 330011753 En rapport til Erhvervsstyrelsen 10-12 2012 Engagement: 330011753 10-12 2012 Page i Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Vurdering af omkostninger... 7 2.2 Omkring Gartners vurderinger

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 status IT- og Telestyrelsen December 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee Få styr på de nye ord og udtryk en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee 16:9 16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen TV, dvs. TV i bredformat. 4:3 format Størrelsesforholdet (bredde

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni med masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni med masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni med masser af fordele Indhold A million ways to die in the West, 17/10-2014 Universal 3 4 5 6 7 8 10 11 12 Waoo! Forening fyldt med fordele til dig Du vælger

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 50%

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning]

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning] Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning] 10. september 2013 MARKEDSAFGØRELSE 1 Forord Det følger

Læs mere

Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder

Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder Opgrader til fiberbre og få den ultimative løsning Lynhurtigt internet gør mere for dig Selvom du allerede har en internetforbindelse

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af computer Der er flere muligheder hvorpå du kan tilslutte din computer til fiberforbindelsen. Vejledning for

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) En Rapport for IT & Telestyrelsen Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 11/06 2009 Engagement: 222702310 IT & Telestyrelsen

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning INDHOLD DINE OPLYSNINGER Dine oplysninger SIDE Trin for trin vejledning SIDE 4 KUNDEOPLYSNINGER Installationsnr: Kundenr: Sådan tilslutter du det trådløse

Læs mere

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig Kom godt i gang med fibernet i din bolig Vejledning til installation af fibernet Installationen af fiberforbindelsen i din bolig starter med, at en montør kommer på besøg og monterer en indvendig fiberboks

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni

FiberBredbånd og Telefoni FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Wifi_vejledning_folder_FIBER_ ICOTERA_3000 20.10.2014.indd 1 30-06-2015 12:05:09 INDHOLD Dine oplysninger SIDE 3 Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan

Læs mere

Frederikshavn Kommune og bredbånd

Frederikshavn Kommune og bredbånd Frederikshavn Kommune og bredbånd Et forsøg på at lave en status på Bredbånd i Frederikshavn Kommune Mogens Kahr Nielsen, IT chef, Frederikshavn Kommune Status på IT forbindelser i landdistrikterne Her

Læs mere

BYENS BEDSTE NET. Bredbånd til 0 kr. Da internettet. Stærke tilbud. - din medlemsfordel hos AN-TV. til de nye studerende.

BYENS BEDSTE NET. Bredbånd til 0 kr. Da internettet. Stærke tilbud. - din medlemsfordel hos AN-TV. til de nye studerende. Nummer 51 21. årgang September 2015 Bredbånd til 0 kr. - din medlemsfordel hos AN-TV Stærke tilbud til de nye studerende Da internettet kom til Aalborg BYENS BEDSTE NET Vi fortæller hvorfor //DIN ANTENNEFORENING

Læs mere

En verden af oplevelser ANDELS.NET. Bredbånd til boligforeninger

En verden af oplevelser ANDELS.NET. Bredbånd til boligforeninger En verden af oplevelser Fem gode grunde til at vi er billigere 1: Andels.net ejer selv vores fiberring og lejer os ikke ind på andres. Andels.net står selv for installationerne af netværk og for trækning

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Grundejerlauget Holteavlsgård V/ Christian Limkilde Agenda Digital/Analog TV pakker NYHED: Bland selv TV fra YouSee Se TV når det passer dig (YouSee Plus) Bredbånd YouSee

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Dette bilag udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2011

Bredbåndskortlægning 2011 Bredbåndskortlægning 2011 Publikationen kan hentes på: www.itst.dk ISSN: 1903-3761 Version af 8. marts 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Tilgængelighed af downstreamkapacitet 5 Tilgængelighed

Læs mere

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver. For dig

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

Telefoni og Telefoni begreber

Telefoni og Telefoni begreber Telefoni før og nu Telefoni og Telefoni begreber Den analoge transmission Hver linieforstærker undervejs introducer støj. (Hvid støj) Dette kaldes den akkumulerede støj. Den digitale transmission Hver

Læs mere

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr.

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr. Telefoni: Cirque Telefoni Cirque Telefoni er et abonnement, der samler din fastnet- og mobiltelefoni ét sted. Familien ringer gratis via fastnet til andre fastnettelefoner i boligforeningen og for kun

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? for fjerde år i træk *

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? for fjerde år i træk * VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? for fjerde år i træk * 02 FIBERNET FORBINDER DIG MED FREMTIDEN FIBERBREDBÅND MED GARANTERET HASTIGHED! Waoo! Fiberbredbånd 50/50 Mbit /s Fiberbredbånd

Læs mere

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger?

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? artikel Nu kommer bredbånds-wwan Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? Problemfri højhastighedsforbindelse er i stadig stigende grad blevet nøglen til

Læs mere

Til dig der vil have. fiberbredbånd, telefoni og Personligt TV. SE Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7011 5000 se.dk

Til dig der vil have. fiberbredbånd, telefoni og Personligt TV. SE Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7011 5000 se.dk Til dig der vil have fiberbredbånd, telefoni og Personligt TV Waoo! internet og telefoni Vi tilbyder følgende internethastigheder: 30/30 Mbit/s internet.......................................................

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt.

Læs mere

Kom godt i gang med DRG 737v2

Kom godt i gang med DRG 737v2 VI GI R DIG Kom godt i gang med DRG 737v2 Waoo! Privat Læs, hvordan du tilslutter din fiberboks. 02 Indhold Fibernet fra Fibia 03 Introduktion til din fiberboks 04 Sådan får du den bedste forbindelse 05

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS

Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS Dette bilag udgør bilag 1c til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Fiber BSA. 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Omfang... 1 2.1. Omfang implementering...

Læs mere

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network (C) EC MID 2005 VLAN, runk & VP 2003 EC MID, Heh 1 VLAN: Virtual Local Area Network VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller brugere VLAN s fungerer på OI lag 2 ( og 3 ) Opbygget af witche ( og Routere

Læs mere

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden Notat Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden 1 Introduktion...1 2 EU-kommissionens bemærkninger i medfør af artikel 7, stk. 3, i rammedirektivet...1 3 Afgørelsesudkast

Læs mere

Din guide til fibernet

Din guide til fibernet Din guide til fibernet Få lynhurtigt internet, billige telefonsamtaler og knivskarpe billeder på dit tv Det er nemt at få fremtiden ind med fiber. Du kan: gøre det hele selv gøre det selv med hjælp fra

Læs mere

Ord og udtryk en ordbog fra YouSee

Ord og udtryk en ordbog fra YouSee Forord Denne ordbog er tænkt som et opslagsværk over de mest anvendte ord, udtryk og forkortelser, som benyttes hos YouSee. Formålet med ordbogen er at være med til at sikre, at vi alle taler samme sprog

Læs mere

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND?

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? 02 FIBERNET FORBINDER DIG MED FREMTIDEN FIBERBREDBÅND SKABT TIL STREAMING! Waoo! fiberbredbånd 100/100 Mbit /s fiberbredbånd Stream stabilt Hastighedsgaranti

Læs mere

Kom godt i gang med. Comega fiberboks

Kom godt i gang med. Comega fiberboks Kom godt i gang med Comega fiberboks Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne lille vejledning finder

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere