Trådløse og kabelforbundne netværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trådløse og kabelforbundne netværk"

Transkript

1 Trådløse og kabelforbundne netværk

2 HP all-in-one Netværksvejledning

3 Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse, undtagen hvis det er tilladt ifølge loven om ophavsret. Dette produkt omfatter Adobes PDFteknologi, som indeholder en implementering af LZW givet i licens under amerikansk patentret Adobe- og Acrobat-logoerne er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Portions Copyright Palomar Software Inc. HP Officejet 5500 Series indeholder printerdriverteknologi givet i licens af Palomar Software, Inc. Dette produkt indeholder software, der er udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit. (http:// Copyright Apple Computer, Inc. Apple, Apple-logoet, Mac, Maclogoet, Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., som er registreret i USA og andre lande. Publikationsnummer: Q Første udgave: Juli 2004 Windows, Windows NT, Windows ME, Windows XP og Windows 2000 er amerikansk registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Intel og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation. bemærk! De eneste garantier for HP's produkter og tjenester gives i erklæringen om udtrykkelig garanti, der følger med de pågældende produkter og tjenester. Intet heri skal opfattes som udgørende en ekstra garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri. Hewlett-Packard Company er ikke ansvarlig for indirekte eller afledt skade i forbindelse med eller som følge af udformningen, ydelsen eller anvendelsen af dette dokument og det programmateriale, som det beskriver. Lovpligtige oplysninger findes i kapitlet om tekniske oplysninger i denne vejledning. Mange steder er det ikke lovligt at kopiere følgende enheder. I tilfælde af tvivl kontakt først en juridisk rådgiver. Officielle papirer og dokumenter: Pas Immigrationsdokumenter Udvalgte militærdokumenter Id-badges, kort eller distinktioner Statslige stempler: Poststempler Indkøbskuponer Check eller bankanvisning fra statslige institutioner Papirvaluta, rejsechecks eller pengeanvisninger Indskudsbevis Arbejde beskyttet af ophavsret sikkerhedsoplysninger Advarsel! Udsæt ikke produktet for regn eller andre former for fugt, da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Følg altid grundlæggende retningslinjer for sikkerhed ved brug af dette produkt for at mindske risikoen for skader som følge af brand eller elektrisk stød. Advarsel! Potentiel fare for elektrisk stød 1 Læs og forstå alle instruktioner på installationsplakaten. 2 Brug kun en jordforbundet stikkontakt, når enheden forbindes til en strømkilde. Spørg en kvalificeret elektriker, hvis du ikke ved, om stikkontakten er jordforbundet. 3 Læs alle advarsler og instruktioner på produktet. 4 Fjern dette produkt fra stikkontakten før rengøring. 5 Installer ikke eller brug ikke dette produkt i nærheden af vand, eller når du er våd. 6 Installer produktet på en fast, stabil overflade. 7 Installer produktet et beskyttet sted, hvor ingen kan træde på eller falde over strømkablet, og hvor strømkablet ikke beskadiges. 8 Se Fejlfinding Hjælp på skærmen, hvis produktet ikke fungerer normalt. 9 Der er ingen dele inde i produktet, som du selv kan servicere. Serviceeftersyn skal foretages af fagligt kvalificeret personale. 10 Brug produktet i et lokale med god udluftning.

4 Indhold 1 Introduktion...3 Vælg en netværkstype...3 Vælg en forbindelsestype...3 Bruge netværksadministrationsværktøjerne...4 Skift fra en USB-forbindelse til en netværksforbindelse...4 Tilslut yderligere computere...5 Sådan får du support fra HP Vælg et anbefalet trådløst netværk...7 Trådløse netværk Vælg et anbefalet Ethernet-netværk...11 Ethernet-forbindelse til et kabelforbundet netværk med internetadgang via DSL eller kabel...11 Ethernet-forbindelse til et kabelforbundet netværk med internetadgang via modem...12 Ethernet-forbindelse til et kabelforbundet netværk uden internet...13 Ethernet-forbindelse til et trådløst netværk Tilslut til et trådløst netværk med et adgangspunkt...15 Du skal bruge...15 Tilslut til netværket Forbindelse til et trådløst netværk uden et adgangspunkt...19 Du skal bruge...19 klargør computeren...19 Opret en netværksprofil...20 Forbindelse til netværket vha. guiden Trådløs opsætning Tilslut via et Ethernet-kabel...25 Du skal bruge...25 Tilslut HP all-in-one Installer softwaren...27 Windows...27 Macintosh Netværksadministration...29 Brug HP all-in-one kontrolpanelet...29 Brug af den integrerede webserver (EWS) Netværksfejlfinding...35 Fejlfinding i forbindelse med guiden til trådløs opsætning...35 Fejlfinding i forbindelse med guiden til opsætning af trådløst netværk...37 Fejlfinding i forbindelse med trådløs opdagelse...40 Fejlfinding i forbindelse med guiden til opsætning af kabelforbundet netværk...45 Fejlfinding af CFIF (Common Internet File System)...48 a Forklaring af konfigurationssidens elementer...51 Generelle netværksindstillinger...51 Indstillinger for trådløst netværk...53 Diverse...55 b Ordliste...57 Indeks...59 HP all-in-one Netværksvejledning 1

5 2

6 1 Introduktion Denne vejledning er et supplement til oplysningerne i den trykte Installationsvejledning og Brugervejledning, der fulgte med HP all-in-one. Den beskriver, hvordan HP all-in-one installeres på et netværk, inklusive konfigurering og tilslutning af en enhed, samt installation af software. Denne vejledning indeholder også eksempler på anbefalede netværk, oplysninger om netværksadministration og tip til fejlfinding. Hvis du tilslutter HP all-in-one via et netværk, kan du dele din HP all-in-one og alle dens faciliteter med samtlige computere på netværket. Se oplysningerne i installationsvejledningen, hvis du ikke har i sinde at tilslutte printeren via et netværk og i stedet ønsker en direkte USB-forbindelse. Brug dette kapitel som en hjælp til at finde oplysninger om følgende emner: Vælg en netværkstype Vælg en forbindelsestype Bruge netværksadministrationsværktøjerne Skift fra en USB-forbindelse til en netværksforbindelse Tilslut yderligere computere Sådan får du support fra HP Introduktion Se Ordliste for at få vist definitioner af begrebene, der benyttes i denne vejledning. Vælg en netværkstype Den type netværk, du har eller planlægger at installere, bestemmer, hvordan HP all-inone skal sluttes til netværket. Hvis du allerede har et fungerende netværk, og du ved, hvilken type forbindelse du vil benytte, kan du gå direkte til næste afsnit og vælge en forbindelsestype. Se Vælg et anbefalet trådløst netværk og Vælg et anbefalet Ethernet-netværk for at få ideer til, hvordan netværket kan konfigureres. Vælg en forbindelsestype Der er to typer trådløse netværksforbindelser og en Ethernet-netværksforbindelse (kabelforbundet), du kan bruge til HP all-in-one. Hver af disse er kort beskrevet nedenfor. Trådløs forbindelse med et adgangspunkt (infrastruktur) Et trådløst infrastrukturnetværk anvender et adgangspunkt (også kaldet en trådløs router), der giver en sikker og fleksibel forbindelse til HP all-in-one. Se Tilslut til et trådløst netværk med et adgangspunkt for at få yderligere oplysninger. HP all-in-one Netværksvejledning 3

7 Kapitel 1 Introduktion Trådløs forbindelse uden et adgangspunkt (infrastruktur) Et ad-hoc-netværk er en enkel trådløs forbindelse uden adgangspunkt. Se Forbindelse til et trådløst netværk uden et adgangspunkt for at få yderligere oplysninger. Kabelforbindelse (Ethernet) Et traditionelt kabelforbundet netværk benytter Ethernet-kabler til at forbinde computere og enheder via en router eller switch. Et Ethernet-netværk er hurtigt, pålideligt og sikkert. Se Tilslut via et Ethernet-kabel for at få yderligere oplysninger. Bruge netværksadministrationsværktøjerne Se Netværksadministration for at få oplysninger om at bruge HP all-in-oneadministrationsværktøjerne. Skift fra en USB-forbindelse til en netværksforbindelse Hvis du først installerer HP all-in-one med en USB-forbindelse, kan du senere skifte til en netværksforbindelse. Sådan ændres en USB-forbindelse til en netværksforbindelse 1 Afbryd USB-tilslutningen på bagsiden af HP all-in-one. 4

8 2 Tilslut HP all-in-one som beskrevet i Tilslut til et trådløst netværk med et adgangspunkt, Forbindelse til et trådløst netværk uden et adgangspunkt eller Tilslut via et Ethernet-kabel. 3 Installer softwaren som beskrevet i Installer softwaren. 4 Klik på printerikonerne på computeren, når installationen er færdig: Windows XP: Åbn mappen Printere og faxenheder. Windows 9.x eller Windows 2000: Åbn mappen Printere. Macintosh OS X: Åbn Printer Setup Utility (værktøjet til faxopsætning) på listen Utilities (Værktøjer). 5 Kontroller, om USB-printerikonet til HP all-in-one er der. Slet det, hvis det er tilfældet. Introduktion Tilslut yderligere computere Hvis HP all-in-one er sluttet til en af de anbefalede netværk, kan du dele din HP All-in- One med andre computere på netværket. HP all-in-one-softwaren skal installeres som beskrevet i Installer softwaren for hver yderligere computer. Softwaren opdager SSID'et (netværksnavnet) for det eksisterende netværk under installationen. Når først HP all-in-one er installeret på netværket, er det ikke nødvendigt at konfigurere den igen, når der tilføjes yderligere computere. Sådan får du support fra HP Se den trykte brugervejledning der fulgte med HP all-in-one for at få oplysninger om, hvordan du får support fra HP. HP all-in-one Netværksvejledning 5

9 Kapitel 1 Introduktion 6

10 2 Vælg et anbefalet trådløst netværk Brug dette kapitel som en hjælp til at identificere, hvilken type trådløst netværk du allerede har eller ønsker at installere. De netværk, der er beskrevet i dette kapitel, benytter et trådløst adgangspunkt til at få forbindelse med netværkselementerne. Et netværk, der er tilsluttet på denne måde, kaldes et infrastrukturnetværk. Vælg et anbefalet trådløst netværk Trådløst infrastrukturnetværk Se Forbindelse til et trådløst netværk uden et adgangspunkt, hvis du ønsker en trådløs forbindelse mellem din HP all-in-one og computeren uden at skulle bruge et trådløst adgangspunkt. Se Vælg et anbefalet Ethernet-netværk vedrørende Ethernet-netværk (kabelforbundne). Se Ordliste for at få definitioner af termer, der ikke forklares her. Trådløse netværk Ud over de øvrige fordele ved et netværk, bliver du med et infrastrukturnetværk i stand til at dele en internetforbindelse med andre. En bredbåndsforbindelse til internettet, f.eks. kabel eller DSL, er nødvendig for at kunne bruge HP Instant Sharefunktionerne på HP all-in-one. Se brugervejledningen, der fulgte med HP all-in-one, for at få yderligere oplysninger om HP Instant Share. Vi anbefaler de trådløse LAN-konfigurationer (Local Area Network) nedenfor til understøttelse af HP all-in-one. HP all-in-one Netværksvejledning 7

11 Kapitel 2 Trådløs forbindelse til et trådløst netværk med internetadgang via DSL eller kabel Vælg et anbefalet trådløst netværk En trådløs router (kaldes også et adgangspunkt) styrer netværksforbindelserne, og der benyttes et DSL- eller kabelmodem til at etablere internetadgang. Hvis du har denne konfiguration, skal du bruge guiden Trådløs opsætning til at etablere forbindelse mellem HP all-in-one og routeren i infrastrukturtilstand. Se Tilslut til et trådløst netværk med et adgangspunkt. for at få en tilslutningsvejledning Med denne konfiguration kan du få adgang til alle funktioner på HP all-in-one, inkl. deling af billeder over internettet med HP Instant Share. Trådløs forbindelse til alle trådløse netværk uden internet Al trådløs kommunikation mellem netværksenhederne går gennem et adgangspunkt (eller basestation). Adgangspunktet fungerer som en hub eller gateway, der forbinder trådløse og eventuelt kabelforbundne enheder. Hver trådløs netværksenhed skal have et kort, som forbinder enheden til adgangspunktet. Denne netværkskonfiguration har ikke internetadgang. Se Tilslut til et trådløst netværk med et adgangspunkt for at få en tilslutningsvejledning. Du skal have internetadgang via bredbånd, f.eks. kabel eller DSL, for at kunne bruge HP Instant Share-funktionerne på HP all-in-one. Se brugervejledningen, der fulgte med HP all-in-one, for at få yderligere oplysninger om HP Instant Share. 8

12 Trådløs forbindelse til et kabelnetværk Dit adgangspunkt forbinder et trådløst netværk og et kabelnetværk. På denne måde er computeren konfigureret til at være et kabelforbundet netværk og er tilsluttet adgangspunktet med et Ethernet-kabel. HP all-in-one er konfigureret til infrastrukturtilstand, og den trådløse adapter overfører og modtager data via adgangspunktet. Et DSL- eller kabelmodem kan give internetadgang. Se Tilslut til et trådløst netværk med et adgangspunkt for at få en tilslutningsvejledning. Vælg et anbefalet trådløst netværk HP all-in-one Netværksvejledning 9

13 Kapitel 2 Vælg et anbefalet trådløst netværk 10

14 3 Vælg et anbefalet Ethernetnetværk Brug dette kapitel som en hjælp til at identificere, hvilken type Ethernet-netværk du allerede har eller ønsker at installere. De netværk, der vises her, bruger en enhed, f.eks. en Ethernet-router, til at forbinde netværkselementer. Et netværk, der er forbindet på denne måde, kaldes et infrastrukturnetværk. Et Ethernet-netværk giver en uovertruffen ydelse, driftssikkerhed og netværkssikkerhed. Ethernet-netværk kan have forbindelse til internettet. Hvis du placerer HP all-in-one på et Ethernet-netværk, der er sluttet til internettet, anbefales det, at du anvender en gateway, så IP-adressen for HP all-in-one tildeles dynamisk via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). En gateway kan enten være en router eller en Windowscomputer, der kører ICS (Internet Connection Sharing).. Se Vælg et anbefalet trådløst netværk vedrørende trådløse netværk. Se Ordliste for at få definitioner af termer, der ikke forklares her. Vi anbefaler de kabelforbundne LAN-konfigurationer (Local Area Network) nedenfor til understøttelse af HP all-in-one. Ethernet-forbindelse til et kabelforbundet netværk med internetadgang via DSL eller kabel Hvis netværket har internetadgang via DSL eller kabel, kan du bruge en router eller en computer som internet-gateway. Med DSL eller kabel kan du få adgang til alle funktioner på HP all-in-one, inkl. deling af billeder over internettet med HP Instant Share. Router-gateway Vælg et anbefalet Ethernet-netværk I dette eksempel styrer en router netværksforbindelsen, og et DSL- eller kabelmodem giver internetadgang. Hvis du benytter denne konfiguration, skal du slutte HP all-inone til routeren med et Ethernet-kabel. Med denne konfiguration har du adgang til HP all-in-one's fulde funktionalitet, herunder deling af billeder via internettet. Se Tilslut via et Ethernet-kabel for at få en tilslutningsvejledning. HP all-in-one Netværksvejledning 11

15 Kapitel 3 Computer-gateway I dette eksempel er netværksenhederne sluttet til en switch eller router. En computer på netværket fungerer som gateway mellem netværket og internettet. Gatewaycomputeren bruger Windows-funktionen Deling af Internetforbindelse eller tilsvarende software til at regulere netværksforbindelserne og give internetadgang til de andre enheder. Hvis der bliver slukket for computeren, der fungerer som gateway, mister de andre computere på netværket internetforbindelsen. HP all-in-one understøtter ikke internetrelaterede funktioner. Vælg et anbefalet Ethernet-netværk Hvis du benytter denne konfiguration, skal du slutte HP all-in-one til switchen eller routeren via et Ethernet-kabel. Se Tilslut via et Ethernet-kabel for at få en tilslutningsvejledning. Ethernet-forbindelse til et kabelforbundet netværk med internetadgang via modem I dette eksempel er netværksenhederne tilsluttet en switch eller router, og et modem (her tilsluttet computeren til venstre) sørger for internetadgangen. Modemet er sluttet til computeren via en telefonledning og et telefonstik. Kun en computer har internetadgang. Hverken HP all-in-one eller nogen af de andre computere på netværket har internetadgang. Hvis du benytter denne konfiguration, skal du slutte HP all-in-one til switchen eller routeren via et Ethernet-kabel. Se Tilslut via et Ethernetkabel for at få en tilslutningsvejledning. 12

16 Du skal have internetadgang via bredbånd, f.eks. kabel eller DSL, for at kunne bruge HP Instant Share-funktionerne på HP all-in-one. Se brugervejledningen, der fulgte med HP all-in-one, for at få yderligere oplysninger om HP Instant Share. Ethernet-forbindelse til et kabelforbundet netværk uden internet I dette eksempel sluttes netværksenhederne til en switch eller router, og der er ingen internetforbindelse. Enhederne benytter AutoIP, så IP-adresserne konfigureres automatisk. Hvis du benytter denne konfiguration, skal du slutte HP all-in-one til switchen eller routeren via et Ethernet-kabel. Se Tilslut via et Ethernet-kabel for at få en tilslutningsvejledning. Du skal have internetadgang via bredbånd, f.eks. kabel eller DSL, for at kunne bruge HP Instant Share-funktionerne på HP all-in-one. Se brugervejledningen, der fulgte med HP all-in-one, for at få yderligere oplysninger om HP Instant Share. Ethernet-forbindelse til et trådløst netværk Vælg et anbefalet Ethernet-netværk Dit adgangspunkt forbinder et kabelforbundet netværk og et trådløst netværk. I denne model er computeren konfigureret til et trådløst netværk, der anvender et trådløst netværkskort, og overfører og modtager data via adgangspunktet. HP all-in-one er konfigureret til at være et kabelforbundet netværk og er tilsluttet adgangspunktet med et Ethernet-kabel. Et DSL- eller kabelmodem kan give internetadgang. Se Tilslut via et Ethernet-kabel for at få en tilslutningsvejledning. HP all-in-one Netværksvejledning 13

17 Kapitel 3 I denne konfiguration anbefales det, at du dirigerer internetforbindelsen direkte gennem adgangspunktet ved hjælp af et Ethernet-kabel. Vælg et anbefalet Ethernet-netværk 14

18 4 Tilslut til et trådløst netværk med et adgangspunkt Brug dette kapitel, hvis du ønsker at bruge et trådløst (802.11b eller g) adgangspunkt til at forbinde HP all-in-one og andre netværkselementer. Når netværkselementer tilsluttes via et adgangspunkt, kaldes det infrastrukturtilstand. Fordelene ved at bruge et adgangspunkt er bl.a.: udvidet netværkssikkerhed forbedret driftssikkerhed netværksfleksibilitet bedre ydelse, især ved g Se Trådløse netværk for at få ideer til, hvordan du kan konfigurere et trådløst netværk med et adgangspunkt. Se Forbindelse til et trådløst netværk uden et adgangspunkt vedrørende trådløs konfiguration uden adgangspunkt. Se Ordliste for at få definitioner af termer, der ikke forklares her. Se næste afsnit vedrørende de ting, du skal bruge for at slutte HP all-in-one til computeren. Installer softwaren som beskrevet i Installer softwaren, når du har tilsluttet HP all-in-one. Du skal bruge Du har brug for følgende for at slutte HP all-in-one til et trådløst netværk: Et trådløst b- eller g-netværk med et trådløst adgangspunkt. Hvis du har en Macintosh-computer, kan du købe adgangspunktet AirPort hos Apple. Det er nemt at konfigurere. AirPort skal sluttes til en Macintosh, men accepterer signaler fra alle b-kompatible trådløse netværkskort, såvel pc- som Macintoshbaserede. En desktop-computer eller bærbar computer, der understøtter trådløst netværk eller er udstyret med et NIC (Network Interface Card). Du kan bruge en Ethernetforbindelse (kabelforbundet) eller en trådløs forbindelse mellem computeren og adgangspunktet. På en Macintosh kan du opnå support for trådløst netværk vha. et AirPort-kort. De fleste Apple-computere har en indbygget Ethernet-port Tilslut til et trådløst netværk med et adgangspunkt HP all-in-one Netværksvejledning 15

19 Kapitel 4 (kabelforbundet netværk). Ønskes en kabelforbindelse skal du købe et længere Ethernet-kabel end det, der medfølger. Internetadgang via bredbånd (anbefales). Hvis du slutter HP all-in-one til et trådløst netværk med internetadgang, anbefaler vi, at du bruger en trådløs router (adgangspunkt eller basestation), der anvender DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Internetadgang via bredbånd er nødvendig, hvis du ønsker direkte adgang til HP Instant Share fra enheden. Der er flere oplysninger om HP Instant Share, i den trykte brugervejledning, der fulgte med HP all-in-one. Tilslut til netværket 1 Noter følgende oplysninger om adgangspunktet: Netværksnavn (kaldes også SSID) WEP-kode, WPA-adgangskode (om nødvendig) Se dokumentationen, der fulgte med det trådløse adgangspunkt, hvis du ikke ved, hvor du kan finde disse oplysninger. Du kan muligvis finde disse oplysninger på EWS-serveren til adgangspunktet. Macintosh: Hvis netværket er konfigureret med en Apple AirPortbasestation, og du bruger en adgangskode i stedet for WEP HEX eller WEP ASCII til at få adgang til netværket, skal du have den tilsvarende WEP-kode. Netværksadministratoren kan finde WEP-koden ved at køre programmet AirPort Admin. Tilslut til et trådløst netværk med et adgangspunkt 2 Tryk på knappen Opsætning på kontrolpanelet på HP all-in-one. 3 Tryk på 8, og tryk derefter på 4. Derved vises først menuen Netværk og derefter guiden Trådløs opsætning. Opsætningsguiden søger efter tilgængelige netværk og viser derefter en oversigt over de fundne netværksnavne (SSID'er). Infrastrukturnetværk står først på listen. Netværk med det kraftigste signal, vises først, og netværk med det svageste signal vises sidst. 4 Tryk på for at fremhæve navnet på det netværk, du noterede i trin 1, og tryk derefter på OK. Hvis dit netværksnavn ikke vises på listen, skal du gøre følgende: a Vælg Indtast et nyt netværksnavn (SSID). Brug eventuelt for at markere det, og tryk derefter på OK. Tastaturet vises. b Indtast SSID'et. Brug pileknapperne på HP all-in-one's kontrolpanel til at markere et bogstav eller tal på tastaturet, og tryk derefter på OK for at vælge det. Se den trykte brugerhåndbog, der fulgte med HP all-in-one, for at få yderligere oplysninger om at bruge tastaturet. Du skal indtaste bogstaverne præcist med store og små bogstaver. I modsat fald kan den trådløse forbindelse ikke oprettes. 16

20 c Brug pileknapperne til at fremhæve Udført på tastaturet, og tryk derefter på OK, når du er færdig med at indtaste det nye SSID. d Tryk på 1 for at vælge instrastrukturtilstanden. e Tryk på 2 for at vælge WEP-kryptering. ELLER Tryk på 3 for at vælge WPA-kryptering. 5 Indtast din WPA- eller WEP-kode, når du bliver bedt om den. Brug pileknapperne til at markere et bogstav eller tal på tastaturet, og tryk derefter på OK for at vælge det. Du skal indtaste bogstaverne præcist med store og små bogstaver. I modsat fald kan den trådløse forbindelse ikke oprettes. Kontroller koden, du noterede for dit netværk, og indtast den igen, hvis der vises en meddelelse om, at du har indtastet en ugyldig WPA- eller WEP-kode. 6 Brug pileknapperne til at fremhæve Udført på tastaturet, og tryk derefter på OK, når du er færdig med at indtaste WPA- eller WEP-koden. 7 Tryk på OK for at bekræfte. HP all-in-one forsøger at få forbindelse til netværket. Følg prompterne for at rette koden, og prøv igen, hvis du ikke får forbindelse. Se også Netværksfejlfinding 8 Fortsæt med at installere softwaren på computeren, når HP all-in-one har fået forbindelse til netværket. Se Installer softwaren. Tilslut til et trådløst netværk med et adgangspunkt HP all-in-one Netværksvejledning 17

21 Kapitel 4 Tilslut til et trådløst netværk med et adgangspunkt 18

22 5 Forbindelse til et trådløst netværk uden et adgangspunkt Brug dette kapitel, hvis du ønsker at slutte HP all-in-one til en computer på et trådløst netværk uden at bruge et adgangspunkt. Dette kaldes også peer-to-peer- eller ad hoc-netværk. På Macintosh-netværk kaldes det et computer-til-computer-netværk. Forbindelse til et trådløst netværk uden et adgangspunkt Denne type forbindelse er tilgængelig, hvis du ikke har et adgangspunkt. Den giver imidlertid kun ringe fleksibilitet, et lavt sikkerhedsniveau og forringer netværkets ydeevne sammenlignet med et adgangspunkt. Desuden får du sandsynligvis ikke delt bredbåndsadgang, f.eks. kabel eller DSL, og kan derfor ikke bruge HP Instant Share-funktionen på HP allin-one. Se Tilslut til et trådløst netværk med et adgangspunkt for at få oplysninger om tilslutning af HP all-in-one via et adgangspunkt. Se næste afsnit vedrørende de ting, du skal bruge for at slutte HP all-in-one til computeren. Følg derefter trinene i de resterende afsnit, og gør følgende: klargør computeren Opret en trådløs netværksprofil på computeren sluthp all-in-one til det trådløse netværk Installer softwaren som beskrevet i Installer softwaren, når du er færdig. Se Ordliste for at få definitioner af termer, der ikke forklares her. Du skal bruge En computer med et trådløst netværkskort. Til Macintosh skal du have et AirPort-kort. klargør computeren Se vejledningen nedenfor vedrørende dit operativsystem. HP all-in-one Netværksvejledning 19

23 Forbindelse til et trådløst netværk uden et adgangspunkt Kapitel 5 Windows: Husk at kontrollere følgende: Afslut alle programmer, der kører på computeren, inkl. den interne XP-firewall eller antivirusprogrammer. Deaktiver internetforbindelsen. Hvis du har en kabel- eller DSL-forbindelse, skal du fjerne Ethernet-kablet bag på computeren. Hvis du har en opkaldsforbindelse, skal du tage telefonledningen ud. Deaktiver alle LAN-forbindelser (inkl. Ethernet) undtagen den trådløse forbindelse. Deaktiver også alle IEEE 1394-forbindelser til Ethernettet (f.eks. Firewire, i.link eller Lynx). Windows XP: Klik på knappen Start i Windows, klik på Kontrolpanel, og dobbeltklik på Netværksforbindelser. Højreklik på hver af LAN-forbindelserne, og klik på Deaktiver. Hvis Aktiver vises i pop-up-menuen, er LAN-forbindelsen allerede deaktiveret. Macintosh: Afslut alle programmer, der kører på computeren. Opret en netværksprofil Se vejledningen nedenfor vedrørende dit operativsystem. Alle andre operativsystemer end Windows XP og Mac OS X Hvis du har et andet operativsystem end Windows XP eller Mac OS X, anbefaler vi, at du bruger konfigurationsprogrammet til det trådløse LAN-kort. Åbn computerens liste med programmer for at finde konfigurationsprogrammet til det trådløse LAN-kort. Opret en netværksprofil, med følgende værdier vha. LAN-kortets konfigurationsprogram: Netværksnavn (SSID): MitNetværk Kommunikationstilstand: Ad-hoc Kryptering: aktiveret Du kan give netværket et andet navn end det viste, f.eks. dine initialer. Husk, at der skelnes mellem store og små bogstaver i netværksnavnet. Derfor skal du huske, hvilke bogstaver der er små og store. Windows XP HP all-in-one leveres konfigureret med en netværksprofil kaldet hpsetup. Af sikkerhedsmæssige grunde anbefaler vi, at du opretter en ny netværksprofil på din computer som beskrevet her og derefter bruger guiden Trådløs opsætning til at finde det nye netværk (som beskrevet i næste afsnit). 1 Du skal have fulgt alle instruktionerne i det forrige afsnit, klargør computeren. 2 Dobbeltklik på Netværksforbindelser i Kontrolpanel. 20

24 3 Højreklik på Trådløs netværksforbindelse i vinduet Netværksforbindelser. Vælg Aktiver i pop-up-menuen, hvis den vises. Hvis Deaktiver vises i menuen, er den trådløse forbindelse allerede aktiveret. 4 Højreklik på ikonet Trådløs netværksforbindelse, og klik derefter på Egenskaber. 5 Klik på fanen Trådløse netværk. 6 Marker afkrydsningsfeltet Brug Windows til at konfigurere indstillingerne for det trådløse netværk. 7 Klik på Tilføj, og gør derefter følgende: a Skriv navnet MitNetværk (eller noget mere sigende, f.eks. dine initialer) i boksen Netværksnavn (SSID). Bemærk, at M'et og N'et i i MitNetværk er med store bogstaver, mens resten er med små bogstaver. Det er vigtigt at huske, i tilfælde af at du skal indtaste SID'et igen senere i guiden Trådløs opsætning. Forbindelse til et trådløst netværk uden et adgangspunkt b c Hvis der er en netværksgodkendelsesesliste, skal du vælge Åbn. I modsat fald skal du fortsætte til næste trin. Vælg WEP på listen Datakryptering. Det er muligt at oprette et netværk, der ikke bruger en WEPkode. Vi anbefaler imidlertid, at der bruges En WEP-kode for at sikre netværket. d Kontroller, at afkrydsningsfeltet Denne nøgle angives automatisk for mig ikke er markeret. Hvis det er markeret, skal markeringen fjernes. e Skriv en WEP-kode bestående af nøjagtigt 5 eller nøjagtigt 13 alfanumeriske tegn (ASCII) i boksen Netværksnøgle. Hvis du f.eks. indtaster 5 tegn, kan det være ABCDE eller Hvis du indtaster 13 tegn, kan det være ABCDEF Du kan også bruge HEX-tegn (hexadecimal) i WEP-koden. En HEX WEPkode skal bestå af 10 tegn til 40 bit-kryptering eller 26 tegn til 128 bitkryptering. Se Ordliste vedrørende definitioner af ASCII og HEX. f Skriv den samme WEP-kode, du skrev i det forrige trin, i boksen Bekræft netværkskode. g Noter WEP-koden, nøjagtigt som du skrev den, inkl. store og små bogstaver. Du skal huske, hvilke bogstaver der er store og små. Hvis du skriver en forkert WEP-kode, kan HP all-in-one ikke få trådløs forbindelse. h Marker afkrydsningsfeltet Dette er et netværk, hvor computere har direkte forbindelse med hinanden. Der bliver ikke brugt trådløse adgangspunkter. i Klik på OK for at lukke vinduet Egenskaber for trådløst netværk, og klik derefter på OK igen. j Klik på OK igen for at lukke vinduet Egenskaber for trådløst netværk. 8 Gå til HP all-in-one, og brug guiden Trådløs opsætning til at slutte HP all-in-one til det trådløse netværk. Se Forbindelse til netværket vha. guiden Trådløs opsætning. HP all-in-one Netværksvejledning 21

25 Forbindelse til et trådløst netværk uden et adgangspunkt Kapitel 5 Mac OS X HP all-in-one leveres konfigureret med en netværksprofil kaldet hpsetup. Af sikkerhedsmæssige grunde anbefaler vi, at du opretter en ny netværksprofil på din Macintosh som beskrevet her og derefter bruger guiden Trådløs opsætning til at finde det nye netværk (som beskrevet i næste afsnit). Sådan oprettes en ny netværksprofil under Mac OS X 1 Kontroller at AirPort er aktiveret. Ikonet AirPort Klik på ikonet Airport i øverste højre del af skærmen for at kontrollere dette. Hvis der er et punkt til aktivering af AirPort, skal det markeres. Gør følgende, hvis AirPort-ikonet ikke vises: a Vælg Airport Panel (AirPort-panel) på skærmbilledet Network Preferences (netværksindstillinger). b Aktiver Allow the computer to create networks (tillad computeren at oprette netværk). c Aktiver Show Airport status in menu bar (vis Airport-status på menulinje). 2 Klik på ikonet AirPort. 3 Vælg Create Network (opret netværk ). 4 Klik på boksen Name (navn) og indtast et nyt netværksnavn i dialogboksen Computer to Computer (computer til computer). Du kan f.eks. skrive navnet MitNetværk (eller noget mere sigende, f.eks. dine initialer). Bemærk, at M'et og N'et i i MitNetværk er med store bogstaver, mens resten er med små bogstaver. Det er vigtigt at huske, i tilfælde af at du skal indtaste SID'et igen senere i guiden Trådløs opsætning. 5 Brug standardindstillingen Automatic (automatisk) i boksen Channel (kanal). 6 Klik på Network Options (netværksindstillinger). 7 Marker afkrydsningsfeltet Encryption (kryptering). 8 Skriv en adgangskode bestående af nøjagtigt 5 eller nøjagtigt 13 alfanumeriske tegn (ASCII) i boksen Password (adgangskode). Hvis du f.eks. indtaster 5 tegn, kan det være ABCDE eller Hvis du indtaster 13 tegn, kan det være ABCDEF Du kan også bruge HEX-tegn (hexadecimal) i adgangskoden. En HEXadgangskode skal bestå af 10 tegn til 40 bit-kryptering eller 26 tegn til 128 bitkryptering. Se Ordliste vedrørende definitioner af ASCII og HEX. 9 Skriv den samme adgangskode i boksen Confirm (bekræft). 10 Noter adgangskoden ned. På HP all-in-one kaldes den en WEP-kode). Du skal bruge WEP-koden, når du bruger guiden Trådløs opsætning. 11 Klik på OK. 12 Gå til HP all-in-one, og brug guiden Trådløs opsætning til at slutte HP all-in-one til det trådløse netværk. Se Forbindelse til netværket vha. guiden Trådløs opsætning. 22

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw trådløs printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Hjælp til HP Photosmart C4380 All-in-One series

Hjælp til HP Photosmart C4380 All-in-One series Hjælp til HP Photosmart C4380 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C4380 All-in-One series Hjælp...5 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over HP All-in-One...7 Knapperne på kontrolpanelet...8

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Trådløs (kun udvalgte modeller)

Trådløs (kun udvalgte modeller) Trådløs (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Det ligger Telia meget på sinde at opretholde en høj sikkerhed i vores produkter og tjenester. Sikkerhed er et område, der

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015

Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015 Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed på internettet 5 Opret trådløs forbindelse 6 Sådan får

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Kom godt i gang med Trådløst internet

Kom godt i gang med Trådløst internet VI GI R DIG Kom godt i gang med Trådløst internet FIBERBREDBÅND TRÅ DLØ ST N ETVÆ RK Læs, hvordan du kommer på trådløst netværk. 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4 Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AC2600 MU-MIMO GIGABIT ROUTER. ModelNR. EA8500

BRUGERVEJLEDNING AC2600 MU-MIMO GIGABIT ROUTER. ModelNR. EA8500 BRUGERVEJLEDNING AC2600 MU-MIMO GIGABIT ROUTER ModelNR. EA8500 Indhold Produktoverblik EA8500.....................................1 Hvor finder jeg mere hjælp?....................... 3...........................3

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version September 2008 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Dansk version. LW320/LW321 Sweex trådløs router 300N. Pakkens indhold. Ordliste

Dansk version. LW320/LW321 Sweex trådløs router 300N. Pakkens indhold. Ordliste LW320/LW321 Sweex trådløs router 300N Udsæt ikke Sweex trådløs router 300N for ekstreme temperaturer. Anbring den ikke i direkte sollys eller i umiddelbar nærhed af varmelegemer. Brug ikke Sweex trådløs

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode:

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode: Indhold Før du starter........................................ 2 Installer modemrouteren.............................. 3 Forudindstillet trådløs sikkerhed......................... 5 Indstillinger for trådløse

Læs mere

Installationsvejledning til N300RE WiFi Range-udvider

Installationsvejledning til N300RE WiFi Range-udvider Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Installationsvejledning til N300RE WiFi Range-udvider Sådan kommer du i gang WiFi Range-udvideren udvider WiFi-netværket til at omfatte området uden for

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Support. Pakkens indhold. D6200 WiFi DSL Modem Router Installationsvejledning

Support. Pakkens indhold. D6200 WiFi DSL Modem Router Installationsvejledning Support Tak, fordi du har købt et produkt fra NETGEAR. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på https://my.netgear.com.

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Indledning. Inden du går i gang. Installations- og konfigurationsoversigt. Fejlfinding. Kontakt os. Ofte stillede spørgsmål. Title

Indledning. Inden du går i gang. Installations- og konfigurationsoversigt. Fejlfinding. Kontakt os. Ofte stillede spørgsmål. Title Brugervejledning Title til Kabelmodem Serie SB5100 Klik på dit valg (der findes en komplet Indholdsfortegnelse på side v): Indledning Introduktion af dit SURFboard-kabelmodem og beskrivelse af kontrolfunktionerne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AC2400. DUAL BAND GIGABIT Wi Fi ROUTER. Model# E8350

BRUGERVEJLEDNING AC2400. DUAL BAND GIGABIT Wi Fi ROUTER. Model# E8350 BRUGERVEJLEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT Wi Fi ROUTER Model# E8350 Indhold Produktoversigt E8350..................................... 1 Opsætning af din E-Series Router Hvor kan jeg finde mere hjælp......................2

Læs mere

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt.

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Copyright 2005. Den krævede ophavsretslige beskyttelse omfatter alle former for og indhold i ophavsretlig

Læs mere

Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software it-administratorer

Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software it-administratorer Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software it-administratorer Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 3.2. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides.

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere