Trådløse og kabelforbundne netværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trådløse og kabelforbundne netværk"

Transkript

1 Trådløse og kabelforbundne netværk

2 HP all-in-one Netværksvejledning

3 Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse, undtagen hvis det er tilladt ifølge loven om ophavsret. Dette produkt omfatter Adobes PDFteknologi, som indeholder en implementering af LZW givet i licens under amerikansk patentret Adobe- og Acrobat-logoerne er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Portions Copyright Palomar Software Inc. HP Officejet 5500 Series indeholder printerdriverteknologi givet i licens af Palomar Software, Inc. Dette produkt indeholder software, der er udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit. ( Copyright Apple Computer, Inc. Apple, Apple-logoet, Mac, Maclogoet, Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., som er registreret i USA og andre lande. Publikationsnummer: Q Første udgave: Juli 2004 Windows, Windows NT, Windows ME, Windows XP og Windows 2000 er amerikansk registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Intel og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation. bemærk! De eneste garantier for HP's produkter og tjenester gives i erklæringen om udtrykkelig garanti, der følger med de pågældende produkter og tjenester. Intet heri skal opfattes som udgørende en ekstra garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri. Hewlett-Packard Company er ikke ansvarlig for indirekte eller afledt skade i forbindelse med eller som følge af udformningen, ydelsen eller anvendelsen af dette dokument og det programmateriale, som det beskriver. Lovpligtige oplysninger findes i kapitlet om tekniske oplysninger i denne vejledning. Mange steder er det ikke lovligt at kopiere følgende enheder. I tilfælde af tvivl kontakt først en juridisk rådgiver. Officielle papirer og dokumenter: Pas Immigrationsdokumenter Udvalgte militærdokumenter Id-badges, kort eller distinktioner Statslige stempler: Poststempler Indkøbskuponer Check eller bankanvisning fra statslige institutioner Papirvaluta, rejsechecks eller pengeanvisninger Indskudsbevis Arbejde beskyttet af ophavsret sikkerhedsoplysninger Advarsel! Udsæt ikke produktet for regn eller andre former for fugt, da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Følg altid grundlæggende retningslinjer for sikkerhed ved brug af dette produkt for at mindske risikoen for skader som følge af brand eller elektrisk stød. Advarsel! Potentiel fare for elektrisk stød 1 Læs og forstå alle instruktioner på installationsplakaten. 2 Brug kun en jordforbundet stikkontakt, når enheden forbindes til en strømkilde. Spørg en kvalificeret elektriker, hvis du ikke ved, om stikkontakten er jordforbundet. 3 Læs alle advarsler og instruktioner på produktet. 4 Fjern dette produkt fra stikkontakten før rengøring. 5 Installer ikke eller brug ikke dette produkt i nærheden af vand, eller når du er våd. 6 Installer produktet på en fast, stabil overflade. 7 Installer produktet et beskyttet sted, hvor ingen kan træde på eller falde over strømkablet, og hvor strømkablet ikke beskadiges. 8 Se Fejlfinding Hjælp på skærmen, hvis produktet ikke fungerer normalt. 9 Der er ingen dele inde i produktet, som du selv kan servicere. Serviceeftersyn skal foretages af fagligt kvalificeret personale. 10 Brug produktet i et lokale med god udluftning.

4 Indhold 1 Introduktion...3 Vælg en netværkstype...3 Vælg en forbindelsestype...3 Bruge netværksadministrationsværktøjerne...4 Skift fra en USB-forbindelse til en netværksforbindelse...4 Tilslut yderligere computere...5 Sådan får du support fra HP Vælg et anbefalet trådløst netværk...7 Trådløse netværk Vælg et anbefalet Ethernet-netværk...11 Ethernet-forbindelse til et kabelforbundet netværk med internetadgang via DSL eller kabel...11 Ethernet-forbindelse til et kabelforbundet netværk med internetadgang via modem...12 Ethernet-forbindelse til et kabelforbundet netværk uden internet...13 Ethernet-forbindelse til et trådløst netværk Tilslut til et trådløst netværk med et adgangspunkt...15 Du skal bruge...15 Tilslut til netværket Forbindelse til et trådløst netværk uden et adgangspunkt...19 Du skal bruge...19 klargør computeren...19 Opret en netværksprofil...20 Forbindelse til netværket vha. guiden Trådløs opsætning Tilslut via et Ethernet-kabel...25 Du skal bruge...25 Tilslut HP all-in-one Installer softwaren...27 Windows...27 Macintosh Netværksadministration...29 Brug HP all-in-one kontrolpanelet...29 Brug af den integrerede webserver (EWS) Netværksfejlfinding...35 Fejlfinding i forbindelse med guiden til trådløs opsætning...35 Fejlfinding i forbindelse med guiden til opsætning af trådløst netværk...37 Fejlfinding i forbindelse med trådløs opdagelse...40 Fejlfinding i forbindelse med guiden til opsætning af kabelforbundet netværk...45 Fejlfinding af CFIF (Common Internet File System)...48 a Forklaring af konfigurationssidens elementer...51 Generelle netværksindstillinger...51 Indstillinger for trådløst netværk...53 Diverse...55 b Ordliste...57 Indeks...59 HP all-in-one Netværksvejledning 1

5 2

6 1 Introduktion Denne vejledning er et supplement til oplysningerne i den trykte Installationsvejledning og Brugervejledning, der fulgte med HP all-in-one. Den beskriver, hvordan HP all-in-one installeres på et netværk, inklusive konfigurering og tilslutning af en enhed, samt installation af software. Denne vejledning indeholder også eksempler på anbefalede netværk, oplysninger om netværksadministration og tip til fejlfinding. Hvis du tilslutter HP all-in-one via et netværk, kan du dele din HP all-in-one og alle dens faciliteter med samtlige computere på netværket. Se oplysningerne i installationsvejledningen, hvis du ikke har i sinde at tilslutte printeren via et netværk og i stedet ønsker en direkte USB-forbindelse. Brug dette kapitel som en hjælp til at finde oplysninger om følgende emner: Vælg en netværkstype Vælg en forbindelsestype Bruge netværksadministrationsværktøjerne Skift fra en USB-forbindelse til en netværksforbindelse Tilslut yderligere computere Sådan får du support fra HP Introduktion Se Ordliste for at få vist definitioner af begrebene, der benyttes i denne vejledning. Vælg en netværkstype Den type netværk, du har eller planlægger at installere, bestemmer, hvordan HP all-inone skal sluttes til netværket. Hvis du allerede har et fungerende netværk, og du ved, hvilken type forbindelse du vil benytte, kan du gå direkte til næste afsnit og vælge en forbindelsestype. Se Vælg et anbefalet trådløst netværk og Vælg et anbefalet Ethernet-netværk for at få ideer til, hvordan netværket kan konfigureres. Vælg en forbindelsestype Der er to typer trådløse netværksforbindelser og en Ethernet-netværksforbindelse (kabelforbundet), du kan bruge til HP all-in-one. Hver af disse er kort beskrevet nedenfor. Trådløs forbindelse med et adgangspunkt (infrastruktur) Et trådløst infrastrukturnetværk anvender et adgangspunkt (også kaldet en trådløs router), der giver en sikker og fleksibel forbindelse til HP all-in-one. Se Tilslut til et trådløst netværk med et adgangspunkt for at få yderligere oplysninger. HP all-in-one Netværksvejledning 3

7 Kapitel 1 Introduktion Trådløs forbindelse uden et adgangspunkt (infrastruktur) Et ad-hoc-netværk er en enkel trådløs forbindelse uden adgangspunkt. Se Forbindelse til et trådløst netværk uden et adgangspunkt for at få yderligere oplysninger. Kabelforbindelse (Ethernet) Et traditionelt kabelforbundet netværk benytter Ethernet-kabler til at forbinde computere og enheder via en router eller switch. Et Ethernet-netværk er hurtigt, pålideligt og sikkert. Se Tilslut via et Ethernet-kabel for at få yderligere oplysninger. Bruge netværksadministrationsværktøjerne Se Netværksadministration for at få oplysninger om at bruge HP all-in-oneadministrationsværktøjerne. Skift fra en USB-forbindelse til en netværksforbindelse Hvis du først installerer HP all-in-one med en USB-forbindelse, kan du senere skifte til en netværksforbindelse. Sådan ændres en USB-forbindelse til en netværksforbindelse 1 Afbryd USB-tilslutningen på bagsiden af HP all-in-one. 4

8 2 Tilslut HP all-in-one som beskrevet i Tilslut til et trådløst netværk med et adgangspunkt, Forbindelse til et trådløst netværk uden et adgangspunkt eller Tilslut via et Ethernet-kabel. 3 Installer softwaren som beskrevet i Installer softwaren. 4 Klik på printerikonerne på computeren, når installationen er færdig: Windows XP: Åbn mappen Printere og faxenheder. Windows 9.x eller Windows 2000: Åbn mappen Printere. Macintosh OS X: Åbn Printer Setup Utility (værktøjet til faxopsætning) på listen Utilities (Værktøjer). 5 Kontroller, om USB-printerikonet til HP all-in-one er der. Slet det, hvis det er tilfældet. Introduktion Tilslut yderligere computere Hvis HP all-in-one er sluttet til en af de anbefalede netværk, kan du dele din HP All-in- One med andre computere på netværket. HP all-in-one-softwaren skal installeres som beskrevet i Installer softwaren for hver yderligere computer. Softwaren opdager SSID'et (netværksnavnet) for det eksisterende netværk under installationen. Når først HP all-in-one er installeret på netværket, er det ikke nødvendigt at konfigurere den igen, når der tilføjes yderligere computere. Sådan får du support fra HP Se den trykte brugervejledning der fulgte med HP all-in-one for at få oplysninger om, hvordan du får support fra HP. HP all-in-one Netværksvejledning 5

9 Kapitel 1 Introduktion 6

10 2 Vælg et anbefalet trådløst netværk Brug dette kapitel som en hjælp til at identificere, hvilken type trådløst netværk du allerede har eller ønsker at installere. De netværk, der er beskrevet i dette kapitel, benytter et trådløst adgangspunkt til at få forbindelse med netværkselementerne. Et netværk, der er tilsluttet på denne måde, kaldes et infrastrukturnetværk. Vælg et anbefalet trådløst netværk Trådløst infrastrukturnetværk Se Forbindelse til et trådløst netværk uden et adgangspunkt, hvis du ønsker en trådløs forbindelse mellem din HP all-in-one og computeren uden at skulle bruge et trådløst adgangspunkt. Se Vælg et anbefalet Ethernet-netværk vedrørende Ethernet-netværk (kabelforbundne). Se Ordliste for at få definitioner af termer, der ikke forklares her. Trådløse netværk Ud over de øvrige fordele ved et netværk, bliver du med et infrastrukturnetværk i stand til at dele en internetforbindelse med andre. En bredbåndsforbindelse til internettet, f.eks. kabel eller DSL, er nødvendig for at kunne bruge HP Instant Sharefunktionerne på HP all-in-one. Se brugervejledningen, der fulgte med HP all-in-one, for at få yderligere oplysninger om HP Instant Share. Vi anbefaler de trådløse LAN-konfigurationer (Local Area Network) nedenfor til understøttelse af HP all-in-one. HP all-in-one Netværksvejledning 7

11 Kapitel 2 Trådløs forbindelse til et trådløst netværk med internetadgang via DSL eller kabel Vælg et anbefalet trådløst netværk En trådløs router (kaldes også et adgangspunkt) styrer netværksforbindelserne, og der benyttes et DSL- eller kabelmodem til at etablere internetadgang. Hvis du har denne konfiguration, skal du bruge guiden Trådløs opsætning til at etablere forbindelse mellem HP all-in-one og routeren i infrastrukturtilstand. Se Tilslut til et trådløst netværk med et adgangspunkt. for at få en tilslutningsvejledning Med denne konfiguration kan du få adgang til alle funktioner på HP all-in-one, inkl. deling af billeder over internettet med HP Instant Share. Trådløs forbindelse til alle trådløse netværk uden internet Al trådløs kommunikation mellem netværksenhederne går gennem et adgangspunkt (eller basestation). Adgangspunktet fungerer som en hub eller gateway, der forbinder trådløse og eventuelt kabelforbundne enheder. Hver trådløs netværksenhed skal have et kort, som forbinder enheden til adgangspunktet. Denne netværkskonfiguration har ikke internetadgang. Se Tilslut til et trådløst netværk med et adgangspunkt for at få en tilslutningsvejledning. Du skal have internetadgang via bredbånd, f.eks. kabel eller DSL, for at kunne bruge HP Instant Share-funktionerne på HP all-in-one. Se brugervejledningen, der fulgte med HP all-in-one, for at få yderligere oplysninger om HP Instant Share. 8

12 Trådløs forbindelse til et kabelnetværk Dit adgangspunkt forbinder et trådløst netværk og et kabelnetværk. På denne måde er computeren konfigureret til at være et kabelforbundet netværk og er tilsluttet adgangspunktet med et Ethernet-kabel. HP all-in-one er konfigureret til infrastrukturtilstand, og den trådløse adapter overfører og modtager data via adgangspunktet. Et DSL- eller kabelmodem kan give internetadgang. Se Tilslut til et trådløst netværk med et adgangspunkt for at få en tilslutningsvejledning. Vælg et anbefalet trådløst netværk HP all-in-one Netværksvejledning 9

13 Kapitel 2 Vælg et anbefalet trådløst netværk 10

14 3 Vælg et anbefalet Ethernetnetværk Brug dette kapitel som en hjælp til at identificere, hvilken type Ethernet-netværk du allerede har eller ønsker at installere. De netværk, der vises her, bruger en enhed, f.eks. en Ethernet-router, til at forbinde netværkselementer. Et netværk, der er forbindet på denne måde, kaldes et infrastrukturnetværk. Et Ethernet-netværk giver en uovertruffen ydelse, driftssikkerhed og netværkssikkerhed. Ethernet-netværk kan have forbindelse til internettet. Hvis du placerer HP all-in-one på et Ethernet-netværk, der er sluttet til internettet, anbefales det, at du anvender en gateway, så IP-adressen for HP all-in-one tildeles dynamisk via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). En gateway kan enten være en router eller en Windowscomputer, der kører ICS (Internet Connection Sharing).. Se Vælg et anbefalet trådløst netværk vedrørende trådløse netværk. Se Ordliste for at få definitioner af termer, der ikke forklares her. Vi anbefaler de kabelforbundne LAN-konfigurationer (Local Area Network) nedenfor til understøttelse af HP all-in-one. Ethernet-forbindelse til et kabelforbundet netværk med internetadgang via DSL eller kabel Hvis netværket har internetadgang via DSL eller kabel, kan du bruge en router eller en computer som internet-gateway. Med DSL eller kabel kan du få adgang til alle funktioner på HP all-in-one, inkl. deling af billeder over internettet med HP Instant Share. Router-gateway Vælg et anbefalet Ethernet-netværk I dette eksempel styrer en router netværksforbindelsen, og et DSL- eller kabelmodem giver internetadgang. Hvis du benytter denne konfiguration, skal du slutte HP all-inone til routeren med et Ethernet-kabel. Med denne konfiguration har du adgang til HP all-in-one's fulde funktionalitet, herunder deling af billeder via internettet. Se Tilslut via et Ethernet-kabel for at få en tilslutningsvejledning. HP all-in-one Netværksvejledning 11

15 Kapitel 3 Computer-gateway I dette eksempel er netværksenhederne sluttet til en switch eller router. En computer på netværket fungerer som gateway mellem netværket og internettet. Gatewaycomputeren bruger Windows-funktionen Deling af Internetforbindelse eller tilsvarende software til at regulere netværksforbindelserne og give internetadgang til de andre enheder. Hvis der bliver slukket for computeren, der fungerer som gateway, mister de andre computere på netværket internetforbindelsen. HP all-in-one understøtter ikke internetrelaterede funktioner. Vælg et anbefalet Ethernet-netværk Hvis du benytter denne konfiguration, skal du slutte HP all-in-one til switchen eller routeren via et Ethernet-kabel. Se Tilslut via et Ethernet-kabel for at få en tilslutningsvejledning. Ethernet-forbindelse til et kabelforbundet netværk med internetadgang via modem I dette eksempel er netværksenhederne tilsluttet en switch eller router, og et modem (her tilsluttet computeren til venstre) sørger for internetadgangen. Modemet er sluttet til computeren via en telefonledning og et telefonstik. Kun en computer har internetadgang. Hverken HP all-in-one eller nogen af de andre computere på netværket har internetadgang. Hvis du benytter denne konfiguration, skal du slutte HP all-in-one til switchen eller routeren via et Ethernet-kabel. Se Tilslut via et Ethernetkabel for at få en tilslutningsvejledning. 12

16 Du skal have internetadgang via bredbånd, f.eks. kabel eller DSL, for at kunne bruge HP Instant Share-funktionerne på HP all-in-one. Se brugervejledningen, der fulgte med HP all-in-one, for at få yderligere oplysninger om HP Instant Share. Ethernet-forbindelse til et kabelforbundet netværk uden internet I dette eksempel sluttes netværksenhederne til en switch eller router, og der er ingen internetforbindelse. Enhederne benytter AutoIP, så IP-adresserne konfigureres automatisk. Hvis du benytter denne konfiguration, skal du slutte HP all-in-one til switchen eller routeren via et Ethernet-kabel. Se Tilslut via et Ethernet-kabel for at få en tilslutningsvejledning. Du skal have internetadgang via bredbånd, f.eks. kabel eller DSL, for at kunne bruge HP Instant Share-funktionerne på HP all-in-one. Se brugervejledningen, der fulgte med HP all-in-one, for at få yderligere oplysninger om HP Instant Share. Ethernet-forbindelse til et trådløst netværk Vælg et anbefalet Ethernet-netværk Dit adgangspunkt forbinder et kabelforbundet netværk og et trådløst netværk. I denne model er computeren konfigureret til et trådløst netværk, der anvender et trådløst netværkskort, og overfører og modtager data via adgangspunktet. HP all-in-one er konfigureret til at være et kabelforbundet netværk og er tilsluttet adgangspunktet med et Ethernet-kabel. Et DSL- eller kabelmodem kan give internetadgang. Se Tilslut via et Ethernet-kabel for at få en tilslutningsvejledning. HP all-in-one Netværksvejledning 13

17 Kapitel 3 I denne konfiguration anbefales det, at du dirigerer internetforbindelsen direkte gennem adgangspunktet ved hjælp af et Ethernet-kabel. Vælg et anbefalet Ethernet-netværk 14

18 4 Tilslut til et trådløst netværk med et adgangspunkt Brug dette kapitel, hvis du ønsker at bruge et trådløst (802.11b eller g) adgangspunkt til at forbinde HP all-in-one og andre netværkselementer. Når netværkselementer tilsluttes via et adgangspunkt, kaldes det infrastrukturtilstand. Fordelene ved at bruge et adgangspunkt er bl.a.: udvidet netværkssikkerhed forbedret driftssikkerhed netværksfleksibilitet bedre ydelse, især ved g Se Trådløse netværk for at få ideer til, hvordan du kan konfigurere et trådløst netværk med et adgangspunkt. Se Forbindelse til et trådløst netværk uden et adgangspunkt vedrørende trådløs konfiguration uden adgangspunkt. Se Ordliste for at få definitioner af termer, der ikke forklares her. Se næste afsnit vedrørende de ting, du skal bruge for at slutte HP all-in-one til computeren. Installer softwaren som beskrevet i Installer softwaren, når du har tilsluttet HP all-in-one. Du skal bruge Du har brug for følgende for at slutte HP all-in-one til et trådløst netværk: Et trådløst b- eller g-netværk med et trådløst adgangspunkt. Hvis du har en Macintosh-computer, kan du købe adgangspunktet AirPort hos Apple. Det er nemt at konfigurere. AirPort skal sluttes til en Macintosh, men accepterer signaler fra alle b-kompatible trådløse netværkskort, såvel pc- som Macintoshbaserede. En desktop-computer eller bærbar computer, der understøtter trådløst netværk eller er udstyret med et NIC (Network Interface Card). Du kan bruge en Ethernetforbindelse (kabelforbundet) eller en trådløs forbindelse mellem computeren og adgangspunktet. På en Macintosh kan du opnå support for trådløst netværk vha. et AirPort-kort. De fleste Apple-computere har en indbygget Ethernet-port Tilslut til et trådløst netværk med et adgangspunkt HP all-in-one Netværksvejledning 15

19 Kapitel 4 (kabelforbundet netværk). Ønskes en kabelforbindelse skal du købe et længere Ethernet-kabel end det, der medfølger. Internetadgang via bredbånd (anbefales). Hvis du slutter HP all-in-one til et trådløst netværk med internetadgang, anbefaler vi, at du bruger en trådløs router (adgangspunkt eller basestation), der anvender DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Internetadgang via bredbånd er nødvendig, hvis du ønsker direkte adgang til HP Instant Share fra enheden. Der er flere oplysninger om HP Instant Share, i den trykte brugervejledning, der fulgte med HP all-in-one. Tilslut til netværket 1 Noter følgende oplysninger om adgangspunktet: Netværksnavn (kaldes også SSID) WEP-kode, WPA-adgangskode (om nødvendig) Se dokumentationen, der fulgte med det trådløse adgangspunkt, hvis du ikke ved, hvor du kan finde disse oplysninger. Du kan muligvis finde disse oplysninger på EWS-serveren til adgangspunktet. Macintosh: Hvis netværket er konfigureret med en Apple AirPortbasestation, og du bruger en adgangskode i stedet for WEP HEX eller WEP ASCII til at få adgang til netværket, skal du have den tilsvarende WEP-kode. Netværksadministratoren kan finde WEP-koden ved at køre programmet AirPort Admin. Tilslut til et trådløst netværk med et adgangspunkt 2 Tryk på knappen Opsætning på kontrolpanelet på HP all-in-one. 3 Tryk på 8, og tryk derefter på 4. Derved vises først menuen Netværk og derefter guiden Trådløs opsætning. Opsætningsguiden søger efter tilgængelige netværk og viser derefter en oversigt over de fundne netværksnavne (SSID'er). Infrastrukturnetværk står først på listen. Netværk med det kraftigste signal, vises først, og netværk med det svageste signal vises sidst. 4 Tryk på for at fremhæve navnet på det netværk, du noterede i trin 1, og tryk derefter på OK. Hvis dit netværksnavn ikke vises på listen, skal du gøre følgende: a Vælg Indtast et nyt netværksnavn (SSID). Brug eventuelt for at markere det, og tryk derefter på OK. Tastaturet vises. b Indtast SSID'et. Brug pileknapperne på HP all-in-one's kontrolpanel til at markere et bogstav eller tal på tastaturet, og tryk derefter på OK for at vælge det. Se den trykte brugerhåndbog, der fulgte med HP all-in-one, for at få yderligere oplysninger om at bruge tastaturet. Du skal indtaste bogstaverne præcist med store og små bogstaver. I modsat fald kan den trådløse forbindelse ikke oprettes. 16

20 c Brug pileknapperne til at fremhæve Udført på tastaturet, og tryk derefter på OK, når du er færdig med at indtaste det nye SSID. d Tryk på 1 for at vælge instrastrukturtilstanden. e Tryk på 2 for at vælge WEP-kryptering. ELLER Tryk på 3 for at vælge WPA-kryptering. 5 Indtast din WPA- eller WEP-kode, når du bliver bedt om den. Brug pileknapperne til at markere et bogstav eller tal på tastaturet, og tryk derefter på OK for at vælge det. Du skal indtaste bogstaverne præcist med store og små bogstaver. I modsat fald kan den trådløse forbindelse ikke oprettes. Kontroller koden, du noterede for dit netværk, og indtast den igen, hvis der vises en meddelelse om, at du har indtastet en ugyldig WPA- eller WEP-kode. 6 Brug pileknapperne til at fremhæve Udført på tastaturet, og tryk derefter på OK, når du er færdig med at indtaste WPA- eller WEP-koden. 7 Tryk på OK for at bekræfte. HP all-in-one forsøger at få forbindelse til netværket. Følg prompterne for at rette koden, og prøv igen, hvis du ikke får forbindelse. Se også Netværksfejlfinding 8 Fortsæt med at installere softwaren på computeren, når HP all-in-one har fået forbindelse til netværket. Se Installer softwaren. Tilslut til et trådløst netværk med et adgangspunkt HP all-in-one Netværksvejledning 17

21 Kapitel 4 Tilslut til et trådløst netværk med et adgangspunkt 18

22 5 Forbindelse til et trådløst netværk uden et adgangspunkt Brug dette kapitel, hvis du ønsker at slutte HP all-in-one til en computer på et trådløst netværk uden at bruge et adgangspunkt. Dette kaldes også peer-to-peer- eller ad hoc-netværk. På Macintosh-netværk kaldes det et computer-til-computer-netværk. Forbindelse til et trådløst netværk uden et adgangspunkt Denne type forbindelse er tilgængelig, hvis du ikke har et adgangspunkt. Den giver imidlertid kun ringe fleksibilitet, et lavt sikkerhedsniveau og forringer netværkets ydeevne sammenlignet med et adgangspunkt. Desuden får du sandsynligvis ikke delt bredbåndsadgang, f.eks. kabel eller DSL, og kan derfor ikke bruge HP Instant Share-funktionen på HP allin-one. Se Tilslut til et trådløst netværk med et adgangspunkt for at få oplysninger om tilslutning af HP all-in-one via et adgangspunkt. Se næste afsnit vedrørende de ting, du skal bruge for at slutte HP all-in-one til computeren. Følg derefter trinene i de resterende afsnit, og gør følgende: klargør computeren Opret en trådløs netværksprofil på computeren sluthp all-in-one til det trådløse netværk Installer softwaren som beskrevet i Installer softwaren, når du er færdig. Se Ordliste for at få definitioner af termer, der ikke forklares her. Du skal bruge En computer med et trådløst netværkskort. Til Macintosh skal du have et AirPort-kort. klargør computeren Se vejledningen nedenfor vedrørende dit operativsystem. HP all-in-one Netværksvejledning 19

23 Forbindelse til et trådløst netværk uden et adgangspunkt Kapitel 5 Windows: Husk at kontrollere følgende: Afslut alle programmer, der kører på computeren, inkl. den interne XP-firewall eller antivirusprogrammer. Deaktiver internetforbindelsen. Hvis du har en kabel- eller DSL-forbindelse, skal du fjerne Ethernet-kablet bag på computeren. Hvis du har en opkaldsforbindelse, skal du tage telefonledningen ud. Deaktiver alle LAN-forbindelser (inkl. Ethernet) undtagen den trådløse forbindelse. Deaktiver også alle IEEE 1394-forbindelser til Ethernettet (f.eks. Firewire, i.link eller Lynx). Windows XP: Klik på knappen Start i Windows, klik på Kontrolpanel, og dobbeltklik på Netværksforbindelser. Højreklik på hver af LAN-forbindelserne, og klik på Deaktiver. Hvis Aktiver vises i pop-up-menuen, er LAN-forbindelsen allerede deaktiveret. Macintosh: Afslut alle programmer, der kører på computeren. Opret en netværksprofil Se vejledningen nedenfor vedrørende dit operativsystem. Alle andre operativsystemer end Windows XP og Mac OS X Hvis du har et andet operativsystem end Windows XP eller Mac OS X, anbefaler vi, at du bruger konfigurationsprogrammet til det trådløse LAN-kort. Åbn computerens liste med programmer for at finde konfigurationsprogrammet til det trådløse LAN-kort. Opret en netværksprofil, med følgende værdier vha. LAN-kortets konfigurationsprogram: Netværksnavn (SSID): MitNetværk Kommunikationstilstand: Ad-hoc Kryptering: aktiveret Du kan give netværket et andet navn end det viste, f.eks. dine initialer. Husk, at der skelnes mellem store og små bogstaver i netværksnavnet. Derfor skal du huske, hvilke bogstaver der er små og store. Windows XP HP all-in-one leveres konfigureret med en netværksprofil kaldet hpsetup. Af sikkerhedsmæssige grunde anbefaler vi, at du opretter en ny netværksprofil på din computer som beskrevet her og derefter bruger guiden Trådløs opsætning til at finde det nye netværk (som beskrevet i næste afsnit). 1 Du skal have fulgt alle instruktionerne i det forrige afsnit, klargør computeren. 2 Dobbeltklik på Netværksforbindelser i Kontrolpanel. 20

24 3 Højreklik på Trådløs netværksforbindelse i vinduet Netværksforbindelser. Vælg Aktiver i pop-up-menuen, hvis den vises. Hvis Deaktiver vises i menuen, er den trådløse forbindelse allerede aktiveret. 4 Højreklik på ikonet Trådløs netværksforbindelse, og klik derefter på Egenskaber. 5 Klik på fanen Trådløse netværk. 6 Marker afkrydsningsfeltet Brug Windows til at konfigurere indstillingerne for det trådløse netværk. 7 Klik på Tilføj, og gør derefter følgende: a Skriv navnet MitNetværk (eller noget mere sigende, f.eks. dine initialer) i boksen Netværksnavn (SSID). Bemærk, at M'et og N'et i i MitNetværk er med store bogstaver, mens resten er med små bogstaver. Det er vigtigt at huske, i tilfælde af at du skal indtaste SID'et igen senere i guiden Trådløs opsætning. Forbindelse til et trådløst netværk uden et adgangspunkt b c Hvis der er en netværksgodkendelsesesliste, skal du vælge Åbn. I modsat fald skal du fortsætte til næste trin. Vælg WEP på listen Datakryptering. Det er muligt at oprette et netværk, der ikke bruger en WEPkode. Vi anbefaler imidlertid, at der bruges En WEP-kode for at sikre netværket. d Kontroller, at afkrydsningsfeltet Denne nøgle angives automatisk for mig ikke er markeret. Hvis det er markeret, skal markeringen fjernes. e Skriv en WEP-kode bestående af nøjagtigt 5 eller nøjagtigt 13 alfanumeriske tegn (ASCII) i boksen Netværksnøgle. Hvis du f.eks. indtaster 5 tegn, kan det være ABCDE eller Hvis du indtaster 13 tegn, kan det være ABCDEF Du kan også bruge HEX-tegn (hexadecimal) i WEP-koden. En HEX WEPkode skal bestå af 10 tegn til 40 bit-kryptering eller 26 tegn til 128 bitkryptering. Se Ordliste vedrørende definitioner af ASCII og HEX. f Skriv den samme WEP-kode, du skrev i det forrige trin, i boksen Bekræft netværkskode. g Noter WEP-koden, nøjagtigt som du skrev den, inkl. store og små bogstaver. Du skal huske, hvilke bogstaver der er store og små. Hvis du skriver en forkert WEP-kode, kan HP all-in-one ikke få trådløs forbindelse. h Marker afkrydsningsfeltet Dette er et netværk, hvor computere har direkte forbindelse med hinanden. Der bliver ikke brugt trådløse adgangspunkter. i Klik på OK for at lukke vinduet Egenskaber for trådløst netværk, og klik derefter på OK igen. j Klik på OK igen for at lukke vinduet Egenskaber for trådløst netværk. 8 Gå til HP all-in-one, og brug guiden Trådløs opsætning til at slutte HP all-in-one til det trådløse netværk. Se Forbindelse til netværket vha. guiden Trådløs opsætning. HP all-in-one Netværksvejledning 21

25 Forbindelse til et trådløst netværk uden et adgangspunkt Kapitel 5 Mac OS X HP all-in-one leveres konfigureret med en netværksprofil kaldet hpsetup. Af sikkerhedsmæssige grunde anbefaler vi, at du opretter en ny netværksprofil på din Macintosh som beskrevet her og derefter bruger guiden Trådløs opsætning til at finde det nye netværk (som beskrevet i næste afsnit). Sådan oprettes en ny netværksprofil under Mac OS X 1 Kontroller at AirPort er aktiveret. Ikonet AirPort Klik på ikonet Airport i øverste højre del af skærmen for at kontrollere dette. Hvis der er et punkt til aktivering af AirPort, skal det markeres. Gør følgende, hvis AirPort-ikonet ikke vises: a Vælg Airport Panel (AirPort-panel) på skærmbilledet Network Preferences (netværksindstillinger). b Aktiver Allow the computer to create networks (tillad computeren at oprette netværk). c Aktiver Show Airport status in menu bar (vis Airport-status på menulinje). 2 Klik på ikonet AirPort. 3 Vælg Create Network (opret netværk ). 4 Klik på boksen Name (navn) og indtast et nyt netværksnavn i dialogboksen Computer to Computer (computer til computer). Du kan f.eks. skrive navnet MitNetværk (eller noget mere sigende, f.eks. dine initialer). Bemærk, at M'et og N'et i i MitNetværk er med store bogstaver, mens resten er med små bogstaver. Det er vigtigt at huske, i tilfælde af at du skal indtaste SID'et igen senere i guiden Trådløs opsætning. 5 Brug standardindstillingen Automatic (automatisk) i boksen Channel (kanal). 6 Klik på Network Options (netværksindstillinger). 7 Marker afkrydsningsfeltet Encryption (kryptering). 8 Skriv en adgangskode bestående af nøjagtigt 5 eller nøjagtigt 13 alfanumeriske tegn (ASCII) i boksen Password (adgangskode). Hvis du f.eks. indtaster 5 tegn, kan det være ABCDE eller Hvis du indtaster 13 tegn, kan det være ABCDEF Du kan også bruge HEX-tegn (hexadecimal) i adgangskoden. En HEXadgangskode skal bestå af 10 tegn til 40 bit-kryptering eller 26 tegn til 128 bitkryptering. Se Ordliste vedrørende definitioner af ASCII og HEX. 9 Skriv den samme adgangskode i boksen Confirm (bekræft). 10 Noter adgangskoden ned. På HP all-in-one kaldes den en WEP-kode). Du skal bruge WEP-koden, når du bruger guiden Trådløs opsætning. 11 Klik på OK. 12 Gå til HP all-in-one, og brug guiden Trådløs opsætning til at slutte HP all-in-one til det trådløse netværk. Se Forbindelse til netværket vha. guiden Trådløs opsætning. 22

Din brugermanual HP PHOTOSMART C6180 http://da.yourpdfguides.com/dref/4167386

Din brugermanual HP PHOTOSMART C6180 http://da.yourpdfguides.com/dref/4167386 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART C6100 ALL-IN-ONE

Din brugermanual HP PHOTOSMART C6100 ALL-IN-ONE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART C6100 ALL-IN-ONE i brugermanualen (information,

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100S ADSL-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100S ADSLModem/Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router,

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Trådløs (kun udvalgte modeller)

Trådløs (kun udvalgte modeller) Trådløs (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

Vejledning vedrørende trådløse indstillinger

Vejledning vedrørende trådløse indstillinger Vejledning vedrørende trådløse indstillinger [kamera computer] (Til Mac OS X v10.4-brugere) VIGTIGT! Du skal installere softwaren, før du slutter kameraet til computeren. Installer først softwaren. Software,

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

Start her. Fjern tapen. Find komponenter

Start her. Fjern tapen. Find komponenter 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall router med 3DES-accelerator Bemærk Hvis du vil have

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL-modem/router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL modem/router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have udførlige oplysninger for konfiguration og brug af

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere

Trådløs Brugervejledning

Trådløs Brugervejledning Trådløs Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Hjælp til HP Photosmart C4380 All-in-One series

Hjælp til HP Photosmart C4380 All-in-One series Hjælp til HP Photosmart C4380 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C4380 All-in-One series Hjælp...5 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over HP All-in-One...7 Knapperne på kontrolpanelet...8

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall-router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall-router Forside-LED'er Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw trådløs printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet.

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet. Produktoplysninger A: Indikator for strøm/forbindelse (Forbindelse: LED tændt/blinker) B: USB.0-stik C: Beskyttelseshætte Installation Tænd Start pc'en. I denne vejledning beskrives installationen på Windows

Læs mere

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Kom hurtigt i gang Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

Start her. Fjern tapen. Find komponenter

Start her. Fjern tapen. Find komponenter 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL P-2812HNU-F1

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL P-2812HNU-F1 Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL P-8HNU-F Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Trådløs sikkerhed Windows XP

Trådløs sikkerhed Windows XP 8 trins guide til øget sikkerhed i dit trådløse netværk (Windows XP). Denne guide gælder for det trådløse modem Billion BiPAC 5200GR3. Med hjælp fra denne guide kan du registrere de computere, som du ønsker

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 2000 Professional

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 2000 Professional Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 2000 Professional Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning FORBIND KABLEDE ENHEDER TRÅDLØST TRÅDLØS UDVIDELSE Udvidet trådløst rækkevidde Rækkevidde for eksisterende router EKSISTERENDE ROUTER

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Dansk version LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Udsæt ikke det trådløse LAN PCI kort 300Mbps for meget høje temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLEK500. Powerline-netværksadapter

Brugervejledning. Linksys PLEK500. Powerline-netværksadapter Brugervejledning Linksys PLEK500 Powerline-netværksadapter Indholdsfortegnelse Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................4

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder

WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Denne guide beskriver hvordan man hurtigt kan lave opsætning på Powerline Netværkssæt. Ønskes der en mere detaljeret beskrivelse af opsætningen se manual: www.accessionx.com/download/documents_downloads/1278_-_danish_manual.pdf

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART C4380 ALL-IN-ONE http://da.yourpdfguides.com/dref/916964

Din brugermanual HP PHOTOSMART C4380 ALL-IN-ONE http://da.yourpdfguides.com/dref/916964 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART C4380 ALL-IN-ONE i brugermanualen (information,

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Trådløs (kun udvalgte modeller)

Trådløs (kun udvalgte modeller) Trådløs (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Softwareinstallationsvejledning HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserien Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning Vejledning for administrator Start Klik på knappen "Start". Copyright 2003 Sharp Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse, tilpasning

Læs mere

Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien

Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien b Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Dokumentets bestillingsnr.: 177922-084 Maj 2002 Denne vejledning indeholder beskrivelser af og vejledning i brug af

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt Brugervejledning Linksys PLWK400 Powerline trådløst AV-extendersæt Indhold Indhold Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................5

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X264DN http://da.yourpdfguides.com/dref/2385124

Din brugermanual LEXMARK X264DN http://da.yourpdfguides.com/dref/2385124 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Installering N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Trådløs (kun udvalgte modeller)

Trådløs (kun udvalgte modeller) Trådløs (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL VMG894-B0A Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.!

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.! Internetopkobling Afd. 45 Som beboer på Afd 45, har du mulighed for at opnå Internetforbindelse gennem et stik i lejemålet. Denne vejledning gennemgår, hvordan du sørger for din PC eller Mac er korrekt

Læs mere

Vejledning til netværks- og internetkommunikation Business Desktops

Vejledning til netværks- og internetkommunikation Business Desktops Vejledning til netværks- og internetkommunikation Business Desktops Dokumentets bestillingsnummer: 312968-082 Maj 2004 Denne vejledning indeholder beskrivelser af og vejledning i brug af de netværkskortfunktioner,

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

Opsætning af WIFI på Windows XP (sp2)

Opsætning af WIFI på Windows XP (sp2) Opsætning af WIFI på Windows Bredbånd Professionel Trådløs Version 1.0 Totalløsninger A/S CVR-nr. 25 76 75 35 København Bredbånd professionel Trådløs Side 2 af 9 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Forudsætninger...

Læs mere

Trådløs (kun udvalgte modeller)

Trådløs (kun udvalgte modeller) Trådløs (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I Produktoplysninger A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømindikator B: Indikator for LAN-port C: Indikator for LAN-port D: Indikator for LAN-port E: Indikator for LAN-port 4 F: Indikator for ADSL-data

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Det ligger Telia meget på sinde at opretholde en høj sikkerhed i vores produkter og tjenester. Sikkerhed er et område, der

Læs mere