December Tillægsaftalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December Tillægsaftalen"

Transkript

1 Tillægsvilkår for TDC Scale produkter: TDC Scale TDC Omstillingspakker TDC Scale Mobil TDC Scale Mobilpakker: TDC Scale MobilMix TDC Scale MobilPakke Basis TDC Scale MobilPakke Medium TDC Scale MobilPakke Ekstra TDC Scale MobilPakke Ekstra Udland) December Tillægsaftalen For aftaler om TDC Scale, TDC Omstillingspakker, TDC Scale Mobil eller TDC Scale Mobilpakker (herefter tilsammen benævnt TDC Scale) gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's IP-telefonitjeneste, abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester og/eller abonnementsvilkår for TDC's nomadiske IP-telefonitjeneste, afhængig af hvilke tjenester kunden abonnerer på. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte vilkår for TDC Scale forud. En aftale om TDC Scale kan omfatte et eller flere af følgende elementer, og oplysning om muligheden for at kombinere elementerne kan fås ved henvendelse til TDC: Kundens forbindelser til TDC s IP-telefonitjeneste (herunder kundens IPtelefoner tilsluttet kundens interne net) og/eller kundens forbindelser til TDC s mobiltjenester kombineres i én samlet løsning med de omstillingsog lokalnummerfunktioner, som kunden har valgt (PABC-funktioner, jf. faktablad for TDC Scale). Kunden oplyser ved aftaleindgåelsen, hvilke forbindelser, der skal indgå i kundens TDC Scale-løsning. Såfremt kunden har valgt TDC Omstilling eller TDC Omstilling Ekstra omfatter dette adgang til mobiltelefoni, samt de funktionaliteter (PABCfunktioner, jf. faktablad for TDC Scale) som kunden har valgt. Kunden kan ikke kombinere TDC Omstilling eller TDC Omstilling Ekstra i en samlet løsning med kundens IP- telefoni, jf. faktablad for TDC Scale og pkt. 41. Det nærmere omfang og indhold af funktioner i TDC Scale aftales mellem kunden og TDC ved kundens bestilling, og fremgår af TDC's ordrebekræftelser til kunden. Afhængig af antallet af bestilte funktioner kan kunden i visse tilfælde opnå rabat, jf. pkt. 8. TDC A/S, København, CVR

2 2 Kunden kan via elektronisk selvbetjening (web administration), administrere kundens TDC Scale-løsning, jf. pkt. 5. Kundens interne telefoni mellem forbindelser, der indgår i kundens TDC Scale-løsning, afvikles i kundens private interne telenet til eget brug (herefter interne net ), som kan være virtuelt og/eller baseret på kundens lokale it-net (herefter LAN ). Intern mobiltelefoni afvikles dog i TDC s offentlige mobilnet. Levering af kundens interne net og kundens LAN er ikke omfattet af disse vilkår. Kundens interne telefoni, herunder intern mobiltelefoni, takseres ikke. Kundens forbrug af ekstern telefoni fra forbindelser, der indgår i kundens TDC Scale-løsning, herunder ekstern mobiltelefoni, takseres til listepriser for TDC s IP-telefonitjeneste, og kunden kan opnå rabat på indenlandsk ekstern telefoni i henhold til TDC s fastnetrabataftale (TDC Erhvervsaftale, Telerabat+, SKI eller 4Lande40). Samtaleforbrug beregnes og takseres pr. påbegyndt minut (minuttaksering), jf. pkt. 6. Hvis kundens TDC Scale-løsning omfatter mobiltelefonforbindelser, har kunden adgang til at benytte TDC s mobildatatjenester, jf. pkt. 2 og pkt. 6 i Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester, med downloadhastighed på maksimalt 6 Mbit/s. Visse datapakker giver dog kunden adgang til forøget hastighed. Hastigheden afhænger i øvrigt af afstanden til mast, antal samtidige brugere af masten samt kvaliteten af terminaludstyrets antenne, jf. pkt. 2 i Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester. Hvis kundens TDC Scale-løsning omfatter mobiltelefonforbindelser, kan kunden opnå rabat på abonnementsafgifter vedrørende mobiltelefonforbindelserne i henhold til Vilkår for TDC s Erhvervskontrakt for mobiltjenester, SKI eller i henhold til TDC s fordelsaftale (mobil). Hvis kundens TDC Scale-løsning omfatter mobiltelefonforbindelser, kan kunden mod betaling af en abonnementsafgift tilvælge følgende moduler til nedenfor nævnte mobilabonnementer, jf. pkt. 9: Formateret: Listeafsnit, Linjeafstand: enkelt, Ingen punkttegn eller nummerering Formateret: Ingen punkttegn eller nummerering

3 3 Mobildata hastighed* Voic i dk, jf. pkt. 10 Tale-pakker national, jf. pkt. 11 Der afregnes pr. påbegyndt minut. Scale MobilMix Scale MobilPakke Basis Scale Mobil- Pakke Medium Scale MobilPakke Ekstra Scale MobilPakke Ekstra Udland TDC Scale Mobil 4G 4G 4G 4G 4G Tilvalg Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Obligatorisk tilvalg Inkl. hvis ikke der er 10 timer pr. valgt Fri tale og md. Europa Hjemmezone og Europa Hjemmezone +: 5 timer pr. md. eller 10 timer pr. md. eller 20 timer pr. md. Fri tale national, jf. pkt. 12. Europa Hjemmezone (DK numre), jf. pkt. 13 Europa Hjemmezone + (DK + EU numre), jf. pkt. 14 Europa Hjemmetakst tale, jf. pkt. 15 Verden Hjemmezone (DK numre), jf. pkt. 16 Verden Hjemmezone + (DK + EU numre), jf. pkt. 17 Obligatorisk tilvalg hvis ikke der er valgt en talepakke eller Europa Hjemmezone eller Europa Hjemmezone +. Tilvalg Inkl. Inkl. Tilvalg Inkl. Tilvalg Inkl. Inkl. Inkl. Tilvalg Tilvalg Tilvalg inkl

4 4 Verden Hjemmezone Partner, jf. pkt. 18 Fri Sms- og mms (national sms og mms), jf. pkt. 19 Data-pakker - national data, jf. pkt. 20 National Data, jf. pkt. 21 TDC Erhverv 4G Mobil (øget hastighed), jf. pkt. 22 Datadeling, jf. pkt GB + 3 GB EU, jf. pkt. 24 (datapakker nationalt og EU datapakker) Ekstra Udland Data: 100 MB Europa, 500 MB Europa, 100 MB Verden, 500 MB Verden, jf. pkt. 24 Tilvalg Tilvalg Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Tilvalg Obligatorisk tilvalg Inkl. hvis ikke der er 1 GB pr. valgt modulerne 10 md. ) GB +100 MB EU eller 20 GB MB EU: 500 MB pr. md. eller 2 GB pr. md. eller 10 GB pr. md. eller 20 GB pr. md. Tilvalg (forudsætter Datapakke på mindst 2 GB) Tilvalg Tilvalg Inkl. 5 GB pr. md. Inkl. 10 GB pr. md. Inkl. 50 GB pr. md. Tilvalg Tilvalg for kunder der har indgået aftale om TDC Scalefør den 1. april Tilvalg Inkl. Inkl. Tilvalg Inkl.

5 5 20 GB + 3 GB i EU, jf. pkt. 25. Datapakker nationalt og EU datapakker) Europa Hjemmetakst data, jf. pkt. 26 MobilSikkerhedpakke, jf. særskilte tillægsvilkår for TDC MobilSikkerhed : - Virusbeskyttelse - Antityveri - Browserbeskyttelse TDC Film & Serier, jf. særskilte Tillægsvilkår for TDC Play Film- & Seriepakken Tilvalg Inkl. Tilvalg Inkl. Inkl. Tilvalg Tilvalg Inkl. Inkl. Tilvalg Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Trådløst Bredbånd Flatrate (TDC Hotspot WIFI), jf. pkt. 28 Datapakker Udland, jf. pkt. 29 TDC Europa Produkter, jf. pkt. 30 TDC Norden produkter, jf. pkt. 31 TDC Erhverv Mobil roaming til standard forbrugstakst, jf. pkt. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg for Tilvalg for Tilvalg kunder der kunder der har indgået har indgået aftale om aftale om Scale før 9. Scale før oktober 9. oktober Tilvalg for kunder der har indgået aftale om Scale før 9. oktober Tilvalg for kunder der har indgået aftale om Scale før 9. oktober Tilvalg for kunder der har indgået aftale om Scale før 9. oktober Tilvalg for kunder der har indgået aftale om Scale før 9. oktober Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Tilvalg for kunder der har indgået aftale om Scale før 9. oktober Tilvalg

6 6 32 TDC World North roaming til nedsat minuttakst, jf. pkt. 33 TDC World East roaming til nedsat minuttakst, jf. pkt. 34 TDC World Central roaming til nedsat minuttakst, jf. pkt. 35 Flexdata Large, Flexdata Premium, Flexdata Max, jf. pkt. 36 Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg for kunder der har indgået aftale om TDC Scalefør den 1. april TDC FlexSms, jf. pkt. 37 TDC Flex Talk (Scale mobil), jf. Pkt. 38 BlackBerry Professionel eller BlackBerry Internet Service, jf. pkt. 39 Flexdata Global dataroaming nedsat forbrugstakst, jf. pkt. 40 *Adgang til 4G indebærer, at TDC's mobildatatjenester leveres med fuld adgang til 4G datahastigheder i områder med 4G-dækning, det vil sige en forventet hastighed på mellem 17 og 71 Mbit/s (download) og mellem 5 og 43 Mbit/s (upload) for 70% af alle udendørs datakald, geografisk jævnt fordelt. Hastigheden afhænger i øvrigt af afstanden til mast, antal samtidige brugere af masten samt kvaliteten af terminaludstyrets antenne, jf. pkt. 2 i Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester. Tilvalg for kunder der har indgået aftale om TDC Scalefør den 1. april Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg

7 7 Aftale om TDC Scale kan kun indgås af erhvervskunder. Abonnementet må ikke anvendes til formidling af trafik for andre end kunden eller dennes virksomhed eller en eventuel registreret bruger. Oplysning om de til enhver tid gældende priser og rabatsatser for TDC Scale kan fås ved henvendelse til TDC. 2. Forudsætninger Hvis kunden har tilknyttet forbindelser til TDC s IP-telefonitjeneste (herunder IP-telefoner tilsluttet kundens interne net) til TDC Scale, er det en forudsætning for aftalen om TDC Scale, at kunden er tilsluttet TDC s IP-net på én af følgende måder: 1. ved at kunden har adgang til et abonnement på internetadgang via xdsl hos TDC frem til installationsadressen (xdsl-aftalen), jf. pkt. 1 i abonnementsvilkår for TDC s IP-telefonitjeneste; xdsl-aftalen skal bestå i en af TDC's erhvervskundevendte abonnemementsformer (TDC Bredbånd Professionel eller TDC Business Bredbånd), og den accesforbindelse, som er en forudsætning for den forudsatte xdslaftale skal enten bestå i en PSTN-forbindelse, en ISDN2-forbindelse eller en bærelinje; eller 2. ved at kunden har adgang til en tilslutning til TDC s IP-net via TDC Fiber. Tilslutningen til TDC s IP-net benævnes IP-accessforbindelsen. TDC s nettermineringsudstyr (NT-udstyr), som placeres hos kunden, varierer afhængig af den valgte IP-accesforbindelse. Det er en forudsætning for aftalen om TDC Scale, at der til den forudsatte IPaccesforbindelse tilkøbes mindst én ekstrakanal med Quality of Service (QoS). Antallet af tilkøbte ekstrakanaler med QoS er afgørende for hvor mange samtidige samtaler (interne såvel som eksterne), der kan føres via TDC Scale. Det er en forudsætning for aftalen om TDC Scale, at der til den forudsatte IPaccesforbindelse tilkøbes én og kun en fast IP-adresse.

8 8 Hvis kundens interne net omfatter flere adskilte fysiske adresser, er det en forudsætning for aftalen om TDC Scale, at forbindelserne mellem de enkelte adresser er etableret med QoS. Dette gælder også i de tilfælde, hvor hjemmearbejdspladser er koblet til kundens interne net. Det er en forudsætning for brug af 3. parts software, godkendt af TDC, i forbindelse med TDC Scale, at kundens systemer er indretttet til det, og i øvrigt lever op til de begrænsninger/krav, der fremgår af produktbladet. 3. Kvalitetsniveau intern telefoni Det er kundens ansvar, at LAN-kablingen i kundens interne private net overholder de tekniske krav, som er nødvendige for leveringen af TDC Scale. Nærmere oplysning om de tekniske krav kan fås ved henvendelse til TDC. Kvaliteten af den interne telefoni i kundens private interne net er afhængig af det anvendte udstyr, herunder routere, switche og IP-telefoniapparater. Sådant udstyr er ikke omfattet af disse vilkår. Nærmere oplysning om tekniske krav til udstyret kan fås ved henvendelse til TDC. 4. Alarmopkald til 112 Hvis kunden har tilknyttet forbindelser til TDC s IP-telefonitjeneste (herunder IP-telefoner tilsluttet kundens interne net) til TDC Scale, gælder følgende om stedbestemmelse af alarmopkald: Kundens alarmopkald til 112, stedbestemmes (via 118) i forhold til installationsadressen for den forudsatte accesforbindelse, jf. pkt. 2, som typisk er kundens hovedkontoradresse. Dette gælder også i de tilfælde, hvor alarmopkaldet sker fra kundens øvrige adresser, som er koblet til kundens interne net, herunder hvis alarmopkaldet sker fra hjemmearbejdspladser, som er koblet til kundens interne net. Det er kundens eget ansvar at etablere løsninger med henblik på stedbestemmelse af alarmopkald fra kundens adresser, som er fysisk adskilt fra kundens hovedadresse, jf. ovenfor. Såfremt kunden ikke har etableret løsninger med henblik på stedbestemmelse af alarmopkald fra adresser koblet til kundens interne net, som er fysisk adskilt fra kundens hovedadresse, jf. ovenfor, bør kunden informere kundens ansatte grundigt om, at alarmcentralen IKKE ved alarmopkald til 112 får automatisk besked om, fra hvilken fysiske adresse alarmopkaldet er sket. Kunden bør endvidere informere kundens ansatte om, at IP-telefoner ikke

9 9 virker ved strømsvigt. Kunden kan eventuelt opfordre sine ansatte til at benytte mobiltelefoni ved alarmopkald til Elektronisk selvbetjening Kunden kan få adgang til elektronisk selvbetjening ved indgåelse af særskilt aftale herom, jf. Vilkår for Selvbetjening Erhverv. Elektronisk selvbetjening giver bl.a. kunden adgang til uden beregning at udføre ændringer i PABC-funktionerne i TDC Scale. TDC er ikke erstatningsansvarlig for tab opstået som følge af ændringer i PABC-funktionerne, som er udført af kunden via elektronisk selvbetjening. Hvis kunden bestiller tillægsydelser via elektronisk selvbetjening, sender TDC en ordrebekræftelsen på bestillingen. 6. Minuttaksering Kundens forbrug af samtaler beregnes og takseres pr. påbegyndt minut (minuttaksering). Opkald til 118 og til numre, der begynder med 90, samt opkald til internettet med en modemopkobling, beregnes og takseres dog pr. påbegyndt sekund. Kundens forbrug af samtaler i udlandet fra forbindelser til TDC s mobiltjenester (roaming) beregnes og takseres dog som beskrevet i pkt. 3 i Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester. 7. Betaling og tillægsydelser Opkrævninger vedrørende TDC Scale sker på én samlet regning for kundens forbindelser til TDC s ip-telefonitjenesten og/eller kundens forbindelser til TDC s mobiltjeneste, som indgår i kundens TDC Scale-løsning. Hvis kunden bestiller tillægsydelser, herunder Saldomax eller Spærring, jf. pkt. 7 i Abonnementsvilkår for TDC s IP-telefonitjeneste og pkt. 5 i Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester, etableres tillægsydelsen samlet for kundens forbindelser til TDC s ip-telefonitjenesten og kundens forbindelser til TDC s mobiltjeneste, som indgår i kundens TDC Scale-løsning. 8. Rabataftale

10 10 Kunden kan efter indgåelse af særskilt aftale herom opnå mængderabat på kundens forbrug af kvartalsafgifter for funktionerne (herunder PACBfunktionerne) i TDC Scale. Mængderabat kan opnås, hvis kunden indgår aftale om en løbetid på rabataftalen på 1, 2 eller 3 år. Rabattens størrelse afhænger af rabataftalens løbetid og kundens samlede årlige forbrug af kvartalsafgifter for funktionerne i TDC Scale. Oplysning om rabatsatser og rabattrin kan fås ved henvendelse til TDC. Ændringer af rabatsatser, der samlet set er til fordel for kunden, kan gennemføres straks og uden forudgående varsel. Andre ændringer kan ske med et varsel på mindst 1 måned Beregning af mængderabat Ved indgåelsen af rabataftalen beregner TDC kundens forventede forbrug af kvartalsafgifter for PABC-funktioner i TDC Scale (omregnet til årsforbrug). På baggrund af beregningen indplaceres kunden på det relevante rabattrin. Rabatten afregnes forud via den almindelige kvartalsregning. Kunden er berettiget til rabat i forhold til kundens til enhver tid værende faktiske forbrug af kvartalsafgifter for PABC-funktioner i TDC Scale (omregnet til årsforbrug), og i henhold til det rabatskema, der er anført i prislisten for TDC Scale. Hver tredje måned i rabataftalens løbetid opgør TDC kundens faktiske forbrug. Hvis det faktiske forbrug er faldet i forhold til det forventede forbrug, er TDC berettiget til at kræve for meget modtaget rabat tilbagebetalt. Hvis det faktiske forbrug er steget i forhold til det forventede forbrug, er kunden berettiget til at få eventuel ekstra rabat udbetalt. Hvis kunden er i restance til TDC A/S, kan TDC A/S modregne sit krav over for kunden. Selv om kunden er i restance til TDC, optjener kunden fortsat rabat af det rabatgivende forbrug Løbetid og opsigelse af rabataftalen Hvis rabataftalen opsiges midt i dennes løbetid, beregnes rabat frem til det tidspunkt, hvor rabataftalen ophører. For 1-årig aftaleperiode gælder desuden:

11 11 Rabataftalen har en løbetid på 1 år. Kundens opsigelse af rabataftalen i dennes løbetid medfører pligt til at betale et beløb på kr. 500,- ekskl. moms. For 2-årig aftaleperiode gælder desuden: Rabataftalen har en løbetid på 2 år. Kundens opsigelse af rabataftalen i dennes løbetid medfører pligt til at betale et standardbeløb på kr ,- ekskl. moms samt 3% af forbruget til dato - dog maximalt af de seneste 12 måneders forbrug. For 3-årig aftaleperiode gælder desuden: Rabataftalen har en løbetid på 3 år. Kundens opsigelse af rabataftalen i dennes løbetid medfører, uanset hvornår rabataftalen opsiges inden udløbet af aftaleperioden, pligt til at betale et standardbeløb på kr ,- ekskl. moms. Opsiges rabataftalen inden for de 2 første år af aftalens løbetid, er kunden forpligtet til, udover standardbeløbet, at betale 6% af forbruget dog maximalt af de seneste 12 måneders forbrug. Opsiges rabataftalen efter 2 år, men inden den 3-årige aftaleperiodes udløb, er kunden forpligtet til, udover standardbeløbet, at betale 3% af forbruget til dato dog maximalt af de seneste 12 måneders forbrug. 9. Tilvalgsmoduler TDC Scale - mobiltelefonforbindelser Hvis kundens TDC Scale-løsning omfatter mobiltelefonforbindelser, kan nedenstående moduler enten tilvælges eller er inkluderet i abonnementet, jf. dog pkt. 1 i forhold til de forskellige abonnementers begrænsninger i muligheden for tilvalg af det enkelte modul. Følgende vilkår gælder for de af kunden tilvalgte eller indkluderede moduler: 10. Voic i dk Hvis aftalen omfatter voic i dk har kunden adgang til gratis at aflytte og viderestille voic i dk. 11. Tale-pakker (national tale) Hvis aftalen omfatter modulet Tale-pakker, har kunden adgang til - uden betaling af forbrugstakster (minuttakst og opkaldsafgift) - at foretage opkald i Danmark til almindelige danske fastnetnumre og mobilnumre i samlet det antal timer pr. måned, som tale-pakken omfatter (inkluderet taletid). Størrelsen af den aftalte tale-pakke og prisen pr. måned fremgår af ordrebekræftelsen.

12 12 Ved opgørelsen af de inkluderede timers taletid, beregnes forbruget pr. påbegyndt minut. Uforbrugt tid overføres ikke til efterfølgende måned. Telefoni til numre som er omfattet af kundens aftale om TDC Scale indgår ikke i opgørelsen af de inkluderede timers taletid. Hvis kunden har indgået aftale om TDC IP Telefoni Scale vil opkald fra TDC IP- Telefoni Scale til eksterne numre udenfor kundens TDC Scale løsning tælle ned i kundens tale-pakke. Forbrug ud over de inkluderede timer takseres med den i TDC's prisliste til enhver tid gældende og oplyste pris for TDC Scale. Følgende opkald er ikke omfattet af aftalen om Tale-pakker og takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris: Roamede opkald, jf. pkt. 3 i Abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester. Opkald til numre, der begynder med 1 eller 90 (service- og særnumre samt informations- og indholdstakserede tjenester). Opkald til udlandet. 12. Fri tale (national tale) Hvis aftalen omfatter modulet Fri timers tale, har kunden adgang til uden betaling af forbrugstakst (minuttakst og opkaldsafgift) at foretage opkald i Danmark til almindelige danske fastnetnumre og mobilnumre. Følgende opkald er ikke omfattet af aftalen om Fri tale og takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris: Roamede opkald, jf. pkt. 3 i Abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester Opkald til numre, der begynder med 1 eller 90 (service- og særnumre samt informations- og indholdstakserede tjenester) Opkald til udlandet En aftale om modulet Fri tale må ikke anvendes til formidling af trafik for andre end kunden eller dennes virksomhed eller en eventuel bruger. En aftale om modulet Fri timers tale må ikke misbruges ved tilslutning af terminaler, bokse eller andet udstyr, der ikke er beregnet til brug i forbindelse med aftalen eller TDC's offentlige mobilnet og -tjenester. Hvis mere end 80 % af kundens udgående trafik udgør opkald til et nummer, som ikke er i TDC s net, kan TDC uden varsel opsige kundens aftale om modulet Fri timers tale.

13 Europa Hjemmezone (DK numre) Hvis aftalen omfatter modulet Europa Hjemmezone (DK numre), har kunden adgang til uden betaling af forbrugstakst (minuttakst og opkaldsafgift) at foretage opkald i Danmark til almindelige danske fastnetnumre og mobilnumre i Danmark, modtage kald i EU, samt ringe til almindelige danske fastnetnumre og mobilnumre i DK fra EU. Følgende opkald er ikke omfattet af aftalen om Europa Hjemmezone (DK numre) og takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris: Opkald som foretages direkte fra kundens telefonsvarer ved brug af #. Opkald i form af viderestilling eller omstilling til numre uden for kundens Lokalnummergruppe, jf. pkt. 4. Opkald til numre, der begynder med 1 eller 90 (service- og særnumre samt informations- og indholdstakserede tjenester) Opkald til udenlandske numre, samt opkald til udlandet 14. Europa Hjemmezone + (DK og EU numre) Hvis aftalen omfatter modulet Europa Hjemmezone+ (DK og EU numre), har kunden adgang til uden betaling af forbrugstakst (minuttakst og opkaldstakst) at foretage opkald i Danmark til almindelige danske fastnet og mobilnumre i Danmark, samt modtage og foretage kald i Europa til almindelige danske og europæiske fastnet og mobilnumre, samt foretage kald fra DK til europæiske fastnet og mobilnumre. Følgende opkald er ikke omfattet af aftalen om Europa Hjemmezone+ (DK og EU numre) og takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris: Opkald som foretages direkte fra kundens telefonsvarer ved brug af #. Opkald i form af viderestilling eller omstilling til numre uden for kundens Lokalnummergruppe, jf. pkt. 4. Opkald til numre, der begynder med 1 eller 90 (service- og særnumre samt informations- og indholdstakserede tjenester) Opkald til lande udenfor EU 15. Europa Hjemmetakst tale (forbrugsafregnet) Hvis aftalen omfatter Europa Hjemmetakst tale (forbrugsafregnet) har kunden adgang til at ringe for en fast pris pr. minut til følgende kald: Opkald fra DK til Europæiske fastnet og mobilnumre Opkald fra EU til DK til almindelige danske fastnet og mobilnumre

14 14 Opkald fra EU til EU til almindelige europæiske fastnet og mobilnumre At modtage opkald i EU Kunden kan til enhver tid fravælge Europa Hjemmetakst tale (forbrugsafregnet), hvorefter kundens forbrug af tale beregnes og takseres i henhold til talaeurotariffen. Talaeurotariffen er EU-reguleret og fremgår af TDC s prisliste. 16. Verden Hjemmezone (DK numre) Hvis aftalen omfatter Verden Hjemmezone (DK numre) har kunden adgang til at ringe gratis i følgende kaldsretninger: Opkald foretaget i Danmark til almindelige danske fastnet- og mobilnumre Opkald foretaget i EU til Danmark til almindelige danske fastnet- og mobilnumre Opkald foretaget på TDC s partnernetværk uden for EU til Danmark til almindelige danske fastnet- og mobilnumre. Opkald modtaget i EU samt på TDC s partnernetværk uden for EU Alle øvrige opkald opkræves efter TDC Erhverv Udlands prisplan, jf. punkt 31. Kunden kan til enhver tid fravælge Verden Hjemmezone (DK numre), hvorefter kundens forbrug af tale beregnes og takseres i henhold til tariffen. Talaeurotariffen er EU-reguleret og fremgår af TDC s prisliste. TDC har ret til løbende at ændre i antallet af partnernetværk, som er omfattet af aftalen. Listen over partnernetværk findes på tdc.dk. 17. Verden Hjemmezone + (DK og EU numre) Hvis aftalen omfatter Verden Hjemmezone + (DK og EU numre) har kunden adgang til at ringe gratis på følgende kaldsretninger: Opkald foretaget i Danmark til almindelige danske fastnet- og mobilnumre Opkald foretaget i Danmark til almindelige fastnet- og mobilnumre i EU Opkald foretaget i EU til Danmark til almindelige danske fastnet- og mobilnumre Opkald foretaget i EU til almindelige fastnet- og mobilnumre i EU Opkald foretaget på TDC s partnernetværk uden for EU til Danmark til almindelige danske fastnet- og mobilnumre. Opkald modtaget i EU samt på TDC s partnernetværk uden for EU

15 15 Alle øvrige opkald afregnes efter TDC Erhverv Udlands prisplan, jf. punkt 31. Kunden kan til enhver tid fravælge Verden Hjemmezone + (DK og EU numre), hvorefter kundens forbrug af tale beregnes og takseres i henhold til tariffen. Talaeurotariffen er EU-reguleret og fremgår af TDC s prisliste. TDC har ret til løbende at ændre i antallet af partnernetværk, som er omfattet af aftalen. Listen over partnernetværk findes på tdc.dk. 18. Verden Hjemmezone Partner Hvis aftalen omfatter Verden Hjemmezone Partner, har kunden adgang til at forbruge i alt 3 GB data i EU samt på TDC s partnernetværk uden for EU. Uden for EU vil der ikke være adgang til brug af data via andre netværk end TDC s partnernetværk. TDC har ret til løbende at ændre i antallet af partnernetværk, som er omfattet af aftalen. Listen over partnernetværk findes på tdc.dk. Ved opgørelsen af kundens forbrug af en datapakke, beregnes forbruget pr. påbegyndt kilobyte pr. dataopkobling. Ubrugt data overføres ikke til efterfølgende måned. Når kunden har brugt den inkluderede datapakke, spærres kundens forbindelse automatisk for yderligere forbrug af dataroaming i de omfattede lande den pågældende måned medmindre kunden via sms aktivt tilvælger yderligere forbrug. Hvis kunden tilvælger yderligere forbrug, takseres kundens forbrug af mobildata i de omfattede lande i den pågældende måned pr. påbegyndt datapakke. Den tilkøbte pakke har en gyldighedsperiode på 30 dage fra tilvalget af køb af yderligere pakker. Kunden kan til enhver tid fravælge Verden Hjemmezone Partner, hvorefter kundens forbrug af data beregnes og takseres i henhold til dataeurotariffen. Dataeurotariffen er EU-reguleret og fremgår af TDC s prisliste. TDC sender en meddelelse pr. sms, når kunden har brugt 80 % af en datapakke, samt når datapakken er brugt op. TDC kan ikke drages til ansvar for forsinket eller manglende fremsendelse af de nævnte meddelelser. Ved indgåelse af aftale om Verden Hjemmezone Partner erstattes forbrugsloftet for dataroaming, jf. pkt. 6.A. i Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester af

16 16 et forbrugsloft svarende til prisen for Verden Hjemmezone Partner. Forbrugsloftet (prisen pr. datapakke) fremgår af TDC s prisliste. Verden Hjemmezone Partner omfatter ikke forbrug via maritime teleoperatører (på skibe), og der takseres særskilt herfor. Kundens forbrug af dataroaming i øvrige lande er ikke er omfattet af aftale om Verden Hjemmezone Partner, og der takseres særskilt herfor. Den aftalte datamængde og pris pr. måned fremgår af ordrebekræftelsen. I øvrigt gælder pkt. 6.A. i Abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester. 19. Fri sms/mms (national sms/mms) Hvis aftalen omfatter Fri sms/mms, har kunden adgang til ubegrænset forbrug af sms og mms i Danmark uden betaling af forbrugstakst. Det ubegrænsede forbrug af sms og mms omfatter kun sms- og mms-beskeder afsendt i Danmark til danske mobiltelefonnumre. Det ubegrænsede forbrug omfatter ikke indholdstakserede sms- og mms-beskeder. Sms- og mms-beskederne må ikke være maskinelt afsendte, de må ikke sendes som en serie af identiske beskeder til samme modtager eller modtagere, eller bruges kommercielt, herunder til markedsføring. 20. Data-pakker (national data) Hvis aftalen omfatter modulet Data-pakker, har kunden adgang til at forbruge en bestemt datamængde på TDC s mobildatatjenester i Danmark pr. måned uden opkrævning af forbrugstakst. Den aftalte datamængde og pris pr. måned fremgår af ordrebekræftelsen. Når den aftalte datamængde pr. måned er brugt, påbegyndes automatisk en ny pakke, hvorefter kundens forbrug kan fortsætte indtil i alt 4 ekstra Datapakker pr. måned (forbrugsloft). Hver ekstra Data-pakke svarer til den aftalte datamængde pr. måned (har kunden f.eks. aftale om 1 GB i en bestemt måned, påbegyndes en ekstra Data-pakke på 1 GB til brug i samme måned). Forbrug ud over den aftalte datamængde takseres i henhold til den i TDC's prisliste til enhver tid gældende og oplyste pris pr. påbegyndt ny Data-pakke. Kunden kan dog ved henvendelse til TDC vælge, at der spærres for ekstra Data-pakker, såfremt den aftalte datamængde pr. måned overskrides.

17 17 Hvis kunden har valgt at spærre for ekstra Data-pakker, og den aftalte datamængde pr. måned overskrides, eller overskrides forbrugsloftet, takseres forbruget ikke, men hastigheden nedsættes til 64 kbit/s. Hvis kunden herefter fortsat overskrider den aftalte datamængde eller forbrugsloftet, forbeholder TDC sig ret til uden varsel at afbryde kundens adgang til TDC's mobildatatjenester eller begrænse kundens muligheder for brug af tjenesten. TDC fremsender, så vidt muligt, en meddelelse pr. sms til kunden, når grænsen for dataforbrug er nået, eller hvis kundens adgang til brug af tjenesten afbrydes eller begrænses. TDC fremsender ligeledes en meddelelse pr. sms til kunden, når den ekstra Data-pakke nr. 4 påbegyndes. TDC kan ikke drages til ansvar for forsinket eller manglende fremsendelse af de nævnte meddelelser. Når aftalen omfatter modulet Data-pakker, har kunden som udgangspunkt adgang til at benytte TDC s mobildatatjenester med downloadhastighed på maksimalt 6 Mbit/s ved udendørs brug. Visse data-pakker giver dog kunden adgang til forøget downloadhastighed. Hastigheden ved udendørs brug for den valgte data-pakke fremgår af skemaet i pkt. 1. For data-pakker på 5 GB gælder, at kunden har adgang til at benytte TDC s mobildatatjenester med fuld adgang til 3G datahastigheder i områder med 3G-dækning, det vil sige en forventet hastighed på mellem 4 og 20 Mbit/s (download) og mellem 1 og 4 Mbit/s (upload) for 70 % af alle udendørs datakald, geografisk jævnt fordelt, jf. pkt. 2 i Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester. Hastigheden afhænger i øvrigt at afstanden til mast, antallet af samtidige brugere af masten samt kvaliteten af terminaludstyrets antenne, jf. pkt. 2 i Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester. Ved opgørelsen af kundens forbrug af Data-Pakker, beregnes forbruget af mobildata pr. påbegyndt 50 kilobyte pr. dataopkobling. Ubrugte Mbyte overføres ikke til den efterfølgende måned. Data-Pakker kan ikke bruges i udlandet (dataroaming), jf. pkt. 3 i Abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester, og der takseres særskilt herfor. I øvrigt gælder pkt. 6 i Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester. 21. National data

18 18 Kunden kan mod betaling af et månedligt beløb tilvælge National data, der medfører fast pris for brug af TDC's mobildatatjenester i Danmark i en række varianter op til forbrugsgrænsen. Kunden har adgang til at benytte TDC s mobildatatjenester med downloadhastighed på maksimalt 6 Mbit/s eller 4G, jf. pkt. 1. National data giver kunden mulighed for at forbruge henholdsvis 500 MB, 2 GB, 10 GB, 20 GB eller 50 GB på TDC s mobildatatjenester i Danmark pr. måned uden opkrævning af forbrugstakst. Når forbrugsgrænsen er nået, takseres merforbruget ikke, men kunden modtager en sms fra TDC, og hastigheden nedsættes - dog ikke til under 64 kbit/s. TDC er uden ansvar for eventuel forsinkelse af denne sms. Hvis kunden herefter fortsat overskrider den aftalte datamængde, forbeholder TDC sig ret til uden varsel at afbryde kundens adgang til TDC s mobildatatjenester eller begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten. Ubrugte MB/GB overføres ikke til den efterfølgende måned og medfører ikke refusion af den betalte abonnementsafgift. Kundens dataforbrug med National data beregnes og takseres pr. påbegyndt 50 Kbyte pr. dataopkobling. Roamet trafik, jf. pkt. 3 i abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester, er ikke omfattet og vil blive beregnet og takseret i henhold til prislisten. I øvrigt finder pkt. 6 i abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester anvendelse. Kunder som har indgået aftale om TDC Scale efter den 1. april 2014 har ikke mulighed for at indgå aftale om National Data. 22. TDC Erhverv 4G Mobil (øget hastighed) Hvis aftalen omfatter modulet TDC Erhverv 4G Mobil, har kunden adgang til at benytte TDC's mobildatatjenester i Danmark med fuld adgang til 4G datahastigheder i områder med 4G-dækning, det vil sige en forventet hastighed på mellem 17 og 71 Mbit/s (download) og mellem 5 og 43 Mbit/s (upload) for 70 % af alle udendørs datakald, geografisk jævnt fordelt. Hastigheden afhænger i øvrigt af afstanden til mast, antal samtidige brugere af masten samt kvaliteten af terminaludstyrets antenne. I øvrigt gælder pkt. 2 i Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester.

19 Datadeling Hvis aftalen omfatter modulet Datadeling, har kunden adgang til at forbruge den aftalte datamængde fra kundens data-pakke, jf. pkt. 20i Danmark på op til 3 ekstra sim-kort med eget mobiltelefonnummer. De ekstra sim-kort udleveres til kunden i tilknytning til kundens aftale om mobilabonnementet, jf. pkt. 1. En aftale om modulet Datadeling forudsætter, at kunden har indgået aftale om en data-pakke på mindst 2 GB. Kunden kan bruge op til den aftalte datamængde, fordelt på kundens sim-kort til mobilabonnementet og det ekstra sim-kort. De ekstra sim-kort kan kun anvendes til dataforbrug, sms og mms. Der er spærret for enhver anden trafik, herunder tale. Hvis kundens mobilabonnement er spærret for forbrug i udlandet (roaming), er det ekstra sim-kort tilsvarende spærret. Kunden kan ved henvendelse til TDC ophæve spærringen. Forbrug i udlandet (roaming) takseres særskilt, jf. Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester pkt. 3 og 6. Datadeling må kun anvendes til kundens eget brug. 24. Ekstra Udland Data (EU-datapakker og Verden-datapakker) Hvis aftalen omfatter muligheden for at tilvælge modulet Ekstra Udland Data, kan kunden købe EU-datapakkerne 100 MB Europa og 500 MB Europa, som giver adgang til dataforbrug inden for EU, og Verden-datapakkerne, som giver adgang til dataforbrug i EU samt på TDC s partnernetværk uden for EU. Pakkerne giver kunden adgang til uden opkrævning af forbrugstakst at bruge den mængde mobildata som den pågældende pakke indeholder pr. måned. TDC har ret til løbende at ændre i antallet af partnernetværk, som er omfattet af aftalen. Listen over partnernetværk findes på tdc.dk. Ved opgørelsen af kundens forbrug af en datapakke, beregnes forbruget pr. påbegyndt kilobyte pr. dataopkobling. Ubrugt data overføres ikke til efterfølgende måned. Når kunden har brugt den inkluderede datapakke, spærres kundens forbindelse automatisk for yderligere forbrug af dataroaming i de omfattede lande den pågældende måned medmindre kunden via sms aktivt tilvælger yderligere forbrug. Hvis kunden tilvælger yderligere forbrug takseres kundens forbrug af

20 20 mobildata i de omfattede lande i den pågældende måned pr. påbegyndt datapakke. Den tilkøbte pakke har en gyldighedsperiode på 30 dage fra tilvalget af køb af yderligere pakker. Kunden kan til hver en tid fravælge EU-datapakker og Verden-datapakker, hvorefter kundens forbrug af data beregnes og takseres i henhold til dataeurotariffen. Dataeurotariffen er EU-reguleret og fremgår af TDC s prisliste. TDC sender en meddelelse pr. sms, når kunden har brugt 80 % af en datapakke, samt når datapakken er brugt op. TDC kan ikke drages til ansvar for forsinket eller manglende fremsendelse af de nævnte meddelelser. Ved indgåelse af aftale om EU-datapakker og Verden-datapakker erstattes forbrugsloftet for dataroaming, jf. pkt. 6.A. i Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester af et forbrugsloft svarende til prisen for en EU-datapakke. Forbrugsloftet (prisen pr. datapakke) fremgår af TDC s prisliste. EU-datapakker og Verden-datapakker omfatter ikke forbrug via maritime teleoperatører (på skibe), og der takseres særskilt herfor. Kundens forbrug af dataroaming i øvrige lande er ikke er omfattet af aftale om EU-datapakker, og Verden-datapakker og der takseres særskilt herfor. Den aftalte datamængde og pris pr. måned fremgår af ordrebekræftelsen. I øvrigt gælder pkt. 6.A. i Abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester. 25. Europa Hjemmetakst data (forbrugsafregnet) Hvis aftalen omfatter Europa Hjemmetakst data (forbrugsafregnet) har kunden adgang til at bruge data i EU for en fast pris pr. MB. Kunden kan til hver en tid fravælge Europa Hjemmetakst data (forbrugsafregnet), hvorefter kundens forbrug af data beregnes og takseres i henhold til dataeurotariffen. Dataeurotariffen er EU-reguleret og fremgår af TDC s prisliste. 26. TDC MobilSikkerhed Hvis aftalen omfatter modulet TDC MobilSikkerhed, har kunden adgang til følgende sikkerhedsfunktioner, jf. nærmere i særskilte tillægsvilkår for TDC MobilSikkerhed:

21 21 - Virusbeskyttelse - Antityveri - Browserbeskyttelse 27. Trådløst Bredbånd Flatrate (TDC Hotspot - WIFI) En aftale om Scale MobilMix eller Scale MobilPakker inkluderer automatisk modulet Trådløst Bredbånd Flatrate, som giver kunden adgang til uden betaling af forbrugstakst at bruge internetadgang via TDC s WIFI-tjeneste (TDC Hotspot) i Danmark, jf. særskilte vilkår herfor (Abonnementsvilkår for internetadgang via WIFI hos TDC med Tillægsvilkår for Trådløst Bredbånd). Trådløst Bredbånd Flatrate, omfatter ikke forbrug i udlandet (roaming). Forbrug i af Trådløst Bredbånd i udlandet faktureres efter de gældende forbrugstakster herfor. 28. Datapakker Udland Kunden kan mod betaling tilvælge modulet Datapakker Udland, jf. særskilte tillægsvilkår herfor. 29. TDC Europa Produkter (opkald til og i udlandet til nedsatte minuttakster) Hvis kundens aftale indeholder TDC Europa Produkter vil vilkår for dette fremgå af særskilte tillægsvilkår for TDC Europa Produkter. 30. TDC Norden Produkter (opkald til og i Norden til nedsatte minuttakster) Kunden kan mod betaling tilvælge modulet TDC Norden, jf. særskilte tillægsvilkår herfor. TDC Norden Produkter kan ikke kombineres med TDC World North. 31. TDC Erhverv Udland (roaming til standard minuttakst) En aftale om TDC Erhverv Udland giver kunden adgang til at ringe fra og modtage opkald i udlandet (roaming) samt adgang til forbrug af mobildata i udlandet (dataroaming) til standardpriser, der gælder for TDC s erhvervskunder.

22 22 Kundens forbrug af roaming beregnes og takseres som anført i pkt. 3 og 6 i Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester. 32. TDC World North (roaming til nedsat minuttakst) Kunden kan mod betaling tilvælge modulet TDC World North, som giver kunden adgang til at ringe fra og modtage opkald i udlandet (roaming) i zonen USA til nedsatte minuttakster efter en særlig prisplan. Kundens forbrug af roaming beregnes og takseres som anført i pkt. 3 i Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester. TDC World North kan ikke kombineres med TDC Norden Produkter. 33. TDC World East (roaming til nedsat minuttakst) Kunden kan mod betaling tilvælge modulet TDC World East, som giver kunden adgang til at ringe fra og modtage opkald i udlandet (roaming) i zonen Verden 1 til nedsatte minuttakster efter en særlig prisplan. Kundens forbrug af roaming beregnes og takseres som anført i pkt. 3 i Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester. 34. TDC World Central (roaming til nedsat minuttakst) Kunden kan mod betaling tilvælge modulet TDC World Central, som giver kunden adgang til at ringe fra og modtage opkald i udlandet (roaming) i zonerne Verden 2 og Rusland til nedsatte minuttakster efter en særlig prisplan. Kundens forbrug af roaming beregnes og takseres som anført i pkt. 3 i Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester. 35. Flexdata Large, Flexdata Premium og Flexdata Max (fast pris for data) Kunden kan mod betaling tilvælge Flexdata Large, Flexdata Premium eller Flexdata Max, som giver kunden adgang til at forbruge henholdsvis 100 MB, 2 GB eller 12 GB på TDC s mobildatatjenester i Danmark pr. måned uden opkrævning af forbrugstakst. Kunden har adgang til at benytte TDC s mobildatatjenester med downloadhastighed på maksimalt 6 Mbit/s, jf. pkt. 1.

23 23 Ved opgørelsen af kundens forbrug af den aftalte datamængde beregnes forbruget pr. påbegyndt 50 kilobyte pr. dataopkobling. Ubrugte Mbyte/GB overføres ikke til den efterfølgende måned. Den aftalte datamængde kan ikke bruges i udlandet (dataroaming), jf. Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester pkt. 3, og der takseres særskilt herfor. Dataforbrug ud over nævnte forbrugsgrænser takseres til normal forbrugstakst. Kunder som har indgået aftale om TDC Scale efter den 1. april 2014 har ikke mulighed for at indgå aftale om Flexdata Large, Flexdata Premium og Flexdata Max. 36. TDC FlexSms (fast pris for 3000 sms) Kunden kan mod betaling tilvælge FlexSms, som giver kunden adgang til uden betaling af forbrugstakst at sende op til 3000 sms-beskeder pr. måned i Danmark til danske mobilnumre. Ubrugte sms-beskeder overføres ikke til den efterfølgende måned. FlexSms omfatter ikke indholdstakserede sms og sms-beskeder afsendt fra udlandet (roaming). Indholdstakserede sms, sms-beskeder afsendt fra udlandet (roaming) og sms-beskeder ud over den månedlige grænse takseres til normal forbrugstakst. De inkluderede sms-beskeder må bruges til normalt forbrug. Beskederne må ikke være maskinelt afsendte, sendes som en serie af identiske sms beskeder til samme modtager eller modtagere, eller bruges kommercielt, herunder til markedsføring. Kunder som har indgået aftale om TDC Scale efter den 1. april 2014 har ikke mulighed for at indgå aftale om TDC FlexSms. 37. TDC Flex Talk (Scale mobil) (fast pris for opkald til danske telefonnumre) Kunden får mod betaling forud af en abonnementsafgift adgang til at foretage opkald op til 3 timer til danske fastnetnumre og danske mobilnumre uden betaling af forbrugstakst (opkalds- og minuttakst). Varer et enkelt opkald mere end 3 timer, takseres forbrug, der ligger ud over de første 3 timer, til normal

24 24 forbrugstakst, og der ydes ikke rabat i henhold til kundens eventuelle rabataftale for ekstern telefoni (TDC Erhvervsaftale, Telerabat+ eller 4Lande40). Følgende opkald takseres dog altid til normal forbrugstakst: opkald til numre, der begynder med 1, 80 eller 90, opkald til udlandet (herunder roamet trafik, jf. pkt. 3 i abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester). For disse typer af opkald ydes rabat i henhold til kundens eventuelle fastnetrabataftale. Abonnementsafgifter for TDC Flex Talk (Scale mobil) opkræves pr. mobiltelefonforbindelse. Kunder, hvor mere end 80 % af kundens mobiltelefoni-trafik udgør udgående opkald (telemarketing-bureauer, callcentervirksomhed m.fl.) kan ikke indgå aftale om TDC Flex Talk (Scale mobil). Hvis mere end 80 % af kundens mobiltelefoni-trafik udgør udgående opkald, opsiger TDC aftalen om TDC Flex Talk (Scale mobil) uden varsel med den virkning, at kundens abonnementer på TDC s mobiltjenester konverteres til TDC Scale uden TDC Flex Talk (Scale mobil). Hvis kundens TDC Scale-løsning omfatter forbindelser til TDC s IPtelefonitjeneste (herunder IP-telefoner tilsluttet kundens interne net), er det en forudsætning for aftalen om TDC Flex Talk (Scale mobil), at kunden indgår aftale om TDC Flex Talk (fastnet) for kundens forbindelser til TDC s IPtelefonitjeneste, som indgår i kundens TDC Scale-løsning. I den forbindelse bortfalder den normale forudsætning for aftale om TDC Flex Talk (fastnet) om, at kunden også abonnerer på TDC s mobiltjeneste i abonnementsformen MobilFlex Connect. Aftalen om TDC Flex Talk (Scale mobil) skal omfatte alle kundens forbindelser til TDC s mobiltjenester, herunder yderligere forbindelser, som kunden opretter efter aftaleindgåelsen. En aftale om TDC Flex Talk (Scale mobil) forudsætter derfor, at alle kundens forbindelser til TDC s mobiltjenester indgår i kundens TDC Scale-løsning. Ved indgåelse af aftale om TDC Flex Talk (Scale mobil) konverteres samtlige kundens abonnementsaftaler om TDC s mobiltjenester til TDC Scale med TDC Flex Talk (Scale mobil). 38. Blackberry Professionel og Blackberry Internet Service Kunden kan mod betaling tilvælge modulet Blackberry Professionel eller Black- Berry Internet Service, jf. særskilte tillægsvilkår herfor. 39. Flexdata Global (dataroaming til nedsat forbrugstakst)

25 25 Kunden kan mod betaling tilvælge modulet FlexData Global, som giver kunden adgang til forbrug af mobildata i udlandet (dataroaming) til nedsatte forbrugstakster efter en særlig prisplan. Kundens forbrug af dataroaming beregnes og takseres som anført i pkt. 6.A. i Abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester. 40. TDC Flex Talk (fastnet) Hvis kundens TDC Scale-løsning både omfatter forbindelser til TDC s IPtelefonitjeneste (herunder IP-telefoner tilsluttet kundens interne net), og forbindelser til TDC s mobiltjenester, og kunden indgår aftale om TDC Flex Talk (fastnet) for kundens forbindelser til TDC s IP-telefonitjeneste, som indgår i kundens TDC Scale-løsning, er det en forudsætning for aftalen om TDC Flex Talk (fastnet), at kunden indgår aftale om TDC Flex Talk (Scale Mobil) for kunden forbindelser til TDC s mobiltjenester, som indgår i kundens TDC Scaleløsning, jf. pkt TDC Flex Talk Scale (fast pris for opkald til danske telefonnumre) Kunden får mod forudbetaling af en abonnementsafgift adgang til via forbindelser til TDC s IP-telefonitjeneste (herunder IP-telefoner tilsluttet kundens interne net) eller TDC s mobiltjenester at foretage opkald op til 3 timer til danske fastnetnumre og danske mobilnumre i Danmark uden betaling af forbrugstakst (opkalds- og minuttakst). Varer et enkelt opkald mere end 3 timer, takseres forbrug, der ligger ud over de første 3 timer, til normal forbrugstakst, og der ydes ikke rabat i henhold til kundens eventuelle rabataftale for ekstern telefoni (TDC Erhvervsaftale, Telerabat+ eller 4Lande40). Følgende opkald takseres dog altid til normal forbrugstakst: opkald til numre, der begynder med 1, 80 eller 90, opkald til udlandet (herunder roamet trafik, jf. pkt. 3 i abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester). Abonnementsafgifter for TDC Flex Talk Scale opkræves pr. telefonforbindelse/brugerlicens.

26 26 Kunder, hvor mere end 80 % af kundens trafik udgør udgående opkald (telemarketing-bureauer, callcentervirksomhed m.fl.) kan ikke indgå aftale om TDC Flex Talk Scale. Hvis mere end 80 % af kundens trafik udgør udgående opkald, opsiger TDC aftalen om TDC Flex Talk Scale uden varsel med den virkning, at kundens abonnementer på TDC s telefoni-tjenester konverteres til TDC Scale uden TDC Flex Talk Scale. Aftalen om TDC Flex Talk Scale skal omfatte alle kundens forbindelser til TDC s telefoni-tjenester, herunder yderligere forbindelser, som kunden opretter efter aftaleindgåelsen. En aftale om TDC Flex Talk Scale forudsætter derfor, at alle kundens forbindelser til TDC s telefoni-tjenester indgår i kundens TDC Scaleløsning. Ved indgåelse af aftale om TDC Flex Talk Scale konverteres samtlige kundens abonnementsaftaler om TDC s telefoni-tjenester til TDC Scale med TDC Flex Talk Scale. 42. TDC Communicator Basis, TDC Communicator Medium, TDC Communicator Ekstra Hvis aftalen omfatter TDC Communicator Basis, TDC Communicator Medium eller TDC Communicator Ekstra har kunden adgang til følgende nedenstående funktioner afhængig af hvilken variant kunden har. Communicator benyttes som samlebetegnelse for alle 3 varianter i nedenstående, for de funktioner og betingelser der gælder for alle varianterne. Hvis aftalen omfatter TDC Communicator Basis, har kunden adgang til følgende funktioner: - Virksomhedskatalog - Kontaktliste - Modtage og foretage opkald - Omstille og viderestille kald Hvis aftalen omfatter TDC Communicator Medium, har kunden adgang til følgende funktioner: - Kontaktliste med statusvisning - Personlig konferencetjeneste - Virksomhedskatalog - Lokationsvisning (afhænger af terminaludstyrets ip-adresse og opsætning) - Chatfunktion - Modtage og foretage opkald - Omstille og viderestille kald

27 27 - Adgang til TDC Communicator app til brug på mobilterminal og tablet Hvis aftalen omfatter TDC Communicator Ekstra, har kunden adgang til følgende funktioner: - Kontaktliste med statusvisning - Personlig konferencetjeneste - Virksomhedskatalog - Lokationsvisning (afhænger af terminaludstyrets ip-adresse og opsætning) - Chatfunktion - Modtage og foretage tale og video opkald - Omstille og viderestille kald - Skrivebordsdeling - Adgang til TDC Communicator app til brug på mobilterminal og tablet Kundens brug af funktionerne i Communicator kræver, at kunden downloader en app (software i form af applikationer) enten til kundens computer eller til kundens mobilterminal og/eller tablet. Kunden er forpligtet til at acceptere nye opdateringer af applikationen. Kunden kan benytte TDC Communicator på smartphone, tablet eller computer via den downloadede applikation. Kunder med TDC Communicator Basis kan alene anvende applikationen via kundens computer. Kunden har mulighed for at være logget ind på TDC Communicator fra én mobilterminal, én tablet og én computer samtidigt. Nærmere oplysninger om adgangen til og brug af app en kan fås ved henvendelse til TDC. TDC Communicator app til smartphone og tablet giver særskilt adgang til følgende funktionaliteter: - Kontaktliste med statusvisning - Personlig konferencetjeneste - Virksomhedskatalog - Chatfunktion - Modtage og foretage tale - Foretage videoopkald, såfremt kunden har TDC Communicator Ekstra - Omstille og viderestille kald Anvender kunden TDC Communicator i udlandet (dataroaming) foretages der forbrugstaksering af mobildatatrafikken i overensstemmelse med Abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester pkt. 6.A.B. Den downloadede applikation er ophavsretligt beskyttet. Ved kundens krænkelse af tredjemandsrettigheder f.eks. ved distribution af Communicator udenfor kundens virksomhed eller kopiering af den downloadede applikation er TDC berettiget til at afbryde kundens forbindelse til Communicator.

28 28 Brug af Communicator forudsætter, at kundens udstyr er beregnet til dette og firewall er opsat korrekt. Det anbefales, at kunden benytter sig af skærmlås på sit terminaludstyr for, at undgå eventuelt misbrug. Kvaliteten af tale eller video samtaler foretaget i Communicator afhænger af kundens udstyr og internetforbindelsen. Opkald til fastnet og mobiltelefoner takseres som almindelig fastnet trafik i TDC Erhverv Scale. Opkald til interne kontakter i virksomheden bliver ikke takseret. Opkald fra udlandet (roaming) takseres som almindelig indenlands fastnet trafik i TDC Erhverv Scale. Opkald til indholdstakserede tjenester takseres efter de til enhver tid gældende takster herfor.

TDC A/S, København, CVR

TDC A/S, København, CVR Tillægsvilkår for TDC Scale Mobil Juni 2016 1. Tillægsaftalen For aftaler om TDC Scale Mobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester samt TDC s Generelle Vilkår for

Læs mere

TDC A/S, København, CVR

TDC A/S, København, CVR Tillægsvilkår for TDC Scale Mobil Juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Grundmoduler, tilvalgsmoduler og Pluspakker... 2 3. Minuttaksering... 5 4. Fri sms/mms i Danmark og EU... 5 5.

Læs mere

Maj 2014 (senest revideret juni 2016)

Maj 2014 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil 0 Timer Mobil 4 Timer Mobil 8 Timer Mobil Fri Tale 2 Timer/1 GB 4 Timer/1 GB 8 Timer/3 GB Fri Tale/5 GB Fri

Læs mere

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB Tillægsvilkår for s standard mobilabonnementer til privatkunder: 1 Time + 1 GB 1 Time + 1 GB (Med Konto) 8 Timer + 2 GB 8 Timer + 2 GB (Med Konto) 10 Timer + 4 GB 10 Timer + 4 GB (Med Konto) Fri Tale +

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto)

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) April 2015 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro

Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro Juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Aftalens parter... 3 3. Taksering... 3 3.A Taksering af samtaler (minuttaksering)... 3 3.B. Taksering af mobildataforbrug

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder:

Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder: Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder: TDC Mobil Pro TDC Mobil MiniPro TDC Mobil MedioPro TDC Mobil MaxPro TDC Mobil TotalPro 1. Tillægsaftalen For aftale om en af ovennævnte

Læs mere

Mobil Basis Mobil 2 timer Professionel Mobil 5 timer Professionel Mobil Fri tale Professionel

Mobil Basis Mobil 2 timer Professionel Mobil 5 timer Professionel Mobil Fri tale Professionel 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer til erhvervskunder: Mobil Basis Mobil 2 Mobil 5 Mobil Fri tale Professionel Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering og

Læs mere

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto)

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 1.A. YouSee

Læs mere

Adgang til at foretage og modtage opkald (samtaler) Minuttaksering af samtaler, jf. pkt. 3.A Adgang til at sende og modtage sms og mms

Adgang til at foretage og modtage opkald (samtaler) Minuttaksering af samtaler, jf. pkt. 3.A Adgang til at sende og modtage sms og mms Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder: TDC Mobil Pro TDC Mobil MiniPro TDC Mobil MedioPro TDC Mobil MaxPro TDC Mobil TotalPro September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB

Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB November 2015 (senest revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Elektronisk kommunikation og gebyr for brevpost... 3 3. Mobildata hastighed... 3

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. Mobil 3 Timer Basis Fri Tale + 10 GB Mobil Fri Tale + 10 GB. 1.

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. Mobil 3 Timer Basis Fri Tale + 10 GB Mobil Fri Tale + 10 GB. 1. Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (Lukket for nysalg): Mobil 3 Timer Basis Fri Tale + 10 GB Mobil Fri Tale + 10 GB November 2014 (senest revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB YouSee Fri Tale / 5 GB (Med YouSee Konto)

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016)

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard-abonnementer på You- See s mobiltjenester (lukket for salg): Mobil Familie Mobil Sms Media Mobil Mix Mobil MixMedia Mobil Tale Mobil imedia Mobil Max Mobil MaxMedia

Læs mere

pakker 1. Tillægsaftalen 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med September 2017

pakker 1. Tillægsaftalen 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med September 2017 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5.

Læs mere

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Oktober 2015 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus gælder følgende vilkår i tillæg

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale... 2 4. Fri sms+mms...

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Corporate

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Corporate Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Corporate Juni 2016 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne TDC Erhverv Mobil Corporate gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår for TDC's

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil Familie Mobil 2Timer Mobil 6Timer Mobil 12Timer Mobil Fri Timer Mobilpakke 500 MB Mobilpakke 2Timer/3GB Mobilpakke

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Oktober 2016

1. Tillægsaftalen. Oktober 2016 Tillægsvilkår for TDC Mobilt Bredbånd: TDC Mobilt Bredbånd Basis TDC Mobilt Bredbånd Medio TDC Mobilt Bredbånd Medio Stor TDC Mobilt Bredbånd Ekstra 4G TDC Mobilt Bredbånd Ekstra 4G-24 md TDC Mobilt Bredbånd

Læs mere

Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder

Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering og begrænsninger... 2 2.A. Taksering af samtaler (minuttaksering)...

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen 1 2. Grundmoduler og tilvalgsmoduler... 2 3. Taksering og begrænsninger... 4 3.A. Minuttaksering... 4 3.B. Forbrugsafregnet

Læs mere

TDC A/S, København, CVR 14 77 39 08

TDC A/S, København, CVR 14 77 39 08 Tillægsvilkår for TDC Erhverv One Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 1.A. Brugertyper, fælles virksomhedspulje og tilvalg... 2 1.B. Særligt om Mobil Basis Bruger (anvendelsesmuligheder)...

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Det fremgår af ordrebekræftelsen fra TDC, hvilken abonnementsform aftalen omfatter.

1. Tillægsaftalen. Det fremgår af ordrebekræftelsen fra TDC, hvilken abonnementsform aftalen omfatter. Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobilt Bredbånd: TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Basis TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Medio TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Medio 4G TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Ekstra TDC Erhverv Mobilt

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Juni 2016

1. Tillægsaftalen. Juni 2016 Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix TDC Erhverv MobilPakker: TDC Erhverv MobilPakke Forbrugsafregnet TDC Erhverv MobilPakke Basis TDC Erhverv MobilPakke Medium TDC Erhverv MobilPakke Ekstra TDC Erhverv

Læs mere

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Juni 2016 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus gælder følgende vilkår i tillæg

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland)

Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland) Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland) Oktober 2014 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne TDC Erhverv

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. Mobil Basis 6 Timer + 1 GB Fri Tale + 2 GB Fri Tale + 8 GB Fri Tale + 30 GB

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. Mobil Basis 6 Timer + 1 GB Fri Tale + 2 GB Fri Tale + 8 GB Fri Tale + 30 GB Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil Basis 6 Timer + 1 GB Fri Tale + 2 GB Fri Tale + 8 GB Fri Tale + 30 GB Juni 2015 (senest revideret juni 2016)

Læs mere

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms... 3 6.

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. YouSee Mini Fri tale 5 GB Light Small Medium Large

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. YouSee Mini Fri tale 5 GB Light Small Medium Large Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (med YouSee Konto): YouSee Mini Fri tale 5 GB Light Small Medium Large April 2016 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

TDC A/S, København, CVR

TDC A/S, København, CVR Tillægsvilkår for : Minut 1GB 3GB 5GB 15GB 20GB 30GB 30GB Std Marts 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Grundmoduler og tilvalgsmoduler... 3 3. Minuttaksering af samtaler... 5 4. Datataksering...

Læs mere

Fri tale - 2 GB Lille med Bland Selv Basis Small + Mellem med Bland Selv Stor med Bland Selv Stor+ Europa med Bland Selv

Fri tale - 2 GB Lille med Bland Selv Basis Small + Mellem med Bland Selv Stor med Bland Selv Stor+ Europa med Bland Selv Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (med YouSee Konto) (lukket for salg): Fri tale - 2 GB Lille med Bland Selv Basis Small + Mellem med Bland Selv Stor med Bland Selv

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Basis 8 Timer & 2 GB Fri Tale & 3 GB Fri Tale & 8 GB Fri Tale & 40 GB

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Basis 8 Timer & 2 GB Fri Tale & 3 GB Fri Tale & 8 GB Fri Tale & 40 GB Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Basis 8 Timer & 2 GB Fri Tale & 3 GB Fri Tale & 8 GB Fri Tale & 40 GB November 2015 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri sms+mms... 3 5.

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd (med YouSee Konto)

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd (med YouSee Konto) Tillægsvilkår for Bredbånd (med Konto) Bredbånd Bredbånd 8 GB Bredbånd 40 GB Bredbånd 200 GB Oktober 2015 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 1.A. Konto og elektronisk kommunikation...

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Tillægsvilkår for: 1. Tillægsaftalen. November 2015 (revideret juni 2016)

Tillægsvilkår for: 1. Tillægsaftalen. November 2015 (revideret juni 2016) Tillægsvilkår for: Mobilt Bredbånd 1 GB + 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 5 GB + 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 15 GB + 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 50 GB + 4G (lukket for nysalg)

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms...

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID. Maj 2015

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID. Maj 2015 TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID Maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 2. Taksering af samtaler i og fra Danmark (sekund- og minuttaksering)...3 3. Taletid...3 4. Ubegrænset

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd Tillægsvilkår for YouSee Mobilt YouSee Mobilt udbydes i følgende abonnementsformer: Mobilt 2 GB med Mobilt 10 GB med YouSee Mobilt 20 GB med YouSee Mobilt 100 GB med YouSee Mobilt 500 GB med Juni 2016

Læs mere

Tillægsvilkår for. 1. Tillægsaftalen. Maj 2016 (senest revideret juni 2016)

Tillægsvilkår for. 1. Tillægsaftalen. Maj 2016 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for Mobilt Bredbånd 2 GB med 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 10 GB med 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 20 GB med 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 100 GB med 4G (lukket

Læs mere

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR 1 TILLÆGSVILKÅR Gældende fra 1. februar 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa Indeværende vilkår gælder for aftaler om Tillægsvilkår

Læs mere

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Stofa Mobil Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Tillægsvilkår Gældende fra 1. april 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen

Læs mere

TDC A/S, København, CVR 14 77 39 08

TDC A/S, København, CVR 14 77 39 08 Tillægsvilkår for TDC Scale MobilMix TDC Scale MobilPakker: TDC Scale MobilPakke Basis TDC Scale MobilPakke Medium TDC Scale MobilPakke Ekstra TDC Scale MobilPakke Ekstra Udland Maj 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TDC Erhverv One. Vilkår for TDC Erhverv One og TDC Business Bredbånd

TDC Erhverv One. Vilkår for TDC Erhverv One og TDC Business Bredbånd TDC Erhverv One TDC Erhverv One Vilkår for TDC Erhverv One og TDC Business Bredbånd August 2015 TDC Erhverv One samler mobiltelefoni, ip-telefoni, internet, omstilling, services og intelligent funktionalitet

Læs mere

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Stofa Mobil Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Tillægsvilkår Gældende fra 15. juni 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd Offline. November 2016

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd Offline. November 2016 Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd Offline November 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen 4 2. Elektronisk kommunikation og gebyr for brevpost 5 3. Mobildata hastighed 5 4. Inkluderet Data 5

Læs mere

Tillægsvilkår for Mobil 1 Time + 1 GB (lukket for salg)

Tillægsvilkår for Mobil 1 Time + 1 GB (lukket for salg) Tillægsvilkår for Mobil 1 Time + 1 GB (lukket for salg) Februar 2016 (senest revideret august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Elektronisk kommunikation og gebyr for brevpost... 3 3.

Læs mere

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1 Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1. AFTALEN... 2 2. ABONNEMENTSFORMERNE... 2 3. MOBILDATAHASTIGHED... 2 4. INKLUDERET TALE... 3 5. FRI TALE... 3 6. INKLUDERET DATA... 4 7.

Læs mere

TDC Erhverv One. Vilkår for TDC Erhverv One og TDC Business Bredbånd

TDC Erhverv One. Vilkår for TDC Erhverv One og TDC Business Bredbånd TDC Erhverv One TDC Erhverv One Vilkår for TDC Erhverv One og TDC Business Bredbånd Juni 2016 Indholdsfortegnelse Tillægsvilkår for TDC Erhverv One...5 Tillægsvilkår for TDC Business Bredbånd (TDC BizBase,

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Fri Tale Plus

Tillægsvilkår for YouSee Fri Tale Plus Tillægsvilkår for YouSee Fri Tale Plus Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Mobildata hastighed... 2 3. Taksering af samtaler (minuttaksering)... 2 4. Fællesregning... 2 5. Fri Tale...

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements -afgift Inkluderede kald

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd 200 GB med 4G (lukket for salg)

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd 200 GB med 4G (lukket for salg) Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd 200 GB med 4G (lukket for salg) November 2014 (senest revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Elektronisk kommunikation og gebyr for

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements

Læs mere

Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus

Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus November 2016 1. Tillægsaftalen For aftale om Redundans Mobil eller Redundans Mobil Plus gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

TDC A/S, København, CVR 14 77 39 08

TDC A/S, København, CVR 14 77 39 08 Tillægsvilkår for TDC s talepakker i Norden og EU (tidligere TDC Europa Produkter og TDC Norden Produkter): TDC Norden tale og fri sms TDC Europa tale og fri sms Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND. September 2015

TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND. September 2015 TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND September 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 2. Forbrugsgrænse...3 3. Mobildata hastighed...4 4. Datadeling...4 5. Ip-adresse...5 6. Kundeudstyr...5 7. Kundens

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY Premium med Film og Serier med Musik og Magasiner Januar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 1.A. Brugernavn (e-mailadresse)...3 2. Brug af...4 3. Betaling...4

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb Udfyld, underskriv og send til fax på 8888 2611 eller mail på tele@d-i.dk Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat - Mobiltelefoni

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Abonnementsbinding Abonnementsafgift Inkluderede kald og SMS/MMS

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data Valg af rabataftale: Sæt kryds: Aftaleperiode Rabat på abonnement

Læs mere

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen.

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Priser Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst*

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Abonnementsbinding Abonnementsafgift Inkluderede kald og SMS/MMS

Læs mere

Vilkår for TDC HomeTrio Fiber og Mobil

Vilkår for TDC HomeTrio Fiber og Mobil Vilkår for TDC HomeTrio Fiber og Mobil Oktober 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene Indhold På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din aftale med TDC om TDC HomeTrio Fiber med

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC SamleFordele

Tillægsvilkår for TDC SamleFordele Tillægsvilkår for TDC SamleFordele Februar 2015 2 Indhold Tillægsvilkår for TDC SamleFordele... 4 Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage... 6 Tillægsvilkår for 3 Timers ekstra

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Tv og Mobil (lukket for salg)

Tillægsvilkår for YouSee Tv og Mobil (lukket for salg) Tillægsvilkår for YouSee Tv og Mobil (lukket for salg) YouSee Tv Lille og Mobil YouSee Tv Basis og Mobil YouSee Tv Viasat Mellem og Mobil YouSee Tv Viasat Stor og Mobil Juni 2016 1. Tillægsaftalen For

Læs mere

TDC Erhvervsabonnementer mobil. Prisliste

TDC Erhvervsabonnementer mobil. Prisliste TDC Erhvervsabonnementer mobil Prisliste Maj 2016 De anførte priser er TDC s nuværende priser gældende pr. 1. maj 2016 for erhvervsabonnementer på TDC s 4G-, 3G-, Turbo 3G- og GSM-tjeneste. TDC kan fra

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale

Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale Februar 2015 2 Indhold Abonnementsvilkår for TDC s IP-telefonitjeneste.... 4 1. Abonnementsaftalen... 4 2. Forudsætning om xdsl eller fiber... 4 3. Registrering

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet Valg af rabataftale: Sæt kryds Aftaleperiode Forbrug pr. år Fastnet til fastnet Fastnet

Læs mere

TDC Erhvervsabonnementer mobil. Prisliste

TDC Erhvervsabonnementer mobil. Prisliste TDC Erhvervsabonnementer mobil Prisliste Juni 2017 De anførte priser er TDC s nuværende priser gældende pr. 15. juni 2017 for erhvervsabonnementer på TDC s 4G-, 3G-, Turbo 3G- og GSM-tjeneste. TDC kan

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet, ForeningsKombi Valg af rabataftale: Aftaleperiode: [ ] 1 år [ ] 2 år Sæt kryds Trin

Læs mere

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil Skattefri Mobil Der henvises til priser for Privatprodukter samt Generelle Betingelser - det med småt - for privatkunder. Her er angivet særlige priser for Skattefri Mobil. er angivet i DKK inkl. moms.

Læs mere

Uni-tel Gydevang Allerød Tlf

Uni-tel Gydevang Allerød Tlf Mobil Priser 1 Mobil priser Alle priser er danske kroner eksklusiv moms Indhold EU Flex-pakker 3 Tillægsabonnementer til EU Flex. 4 FRI Pakke 6 Tillægsabonnementer til FRI pakke... 7 Mobil Connect. 9 Tillægspakker

Læs mere

Uni-tel Gydevang Allerød Tlf

Uni-tel Gydevang Allerød Tlf Mobil Priser 1 Mobil priser Alle priser er danske kroner eksklusiv moms Indhold EU Flex-pakker 3 Tillægsabonnementer til EU Flex. 4 FRI Pakke 6 Tillægsabonnementer til FRI pakke... 7 Mobil Connect. 9 Tillægspakker

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee More. September 2017

Tillægsvilkår for YouSee More. September 2017 Tillægsvilkår for YouSee More Indholdsfortegnelse Tillægsvilkår for YouSee More 4 4 2. YouSee More uden beregning 4 3. Brug af YouSee More 4 4. Kombination af YouSee More og andre YouSee produkter 5 5.

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

YouSee s telefonitjeneste (PSTN)

YouSee s telefonitjeneste (PSTN) Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni): YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste (ISDN2) YouSee s ip-telefonitjeneste via Bredbånd, DSL eller Fiber YouSes s ip-telefonitjeneste

Læs mere

priser og betingelser for Skattefri Mobil. Priser er angivet i DKK inkl. moms. Der Premium Premium+ All-inclusive

priser og betingelser for Skattefri Mobil. Priser er angivet i DKK inkl. moms. Der Premium Premium+ All-inclusive Skattefri Mobil Der henvises til priser for Privatprodukte r samt Generelle Beting elser - det med småt - for privatkunder. Nesærlige priser og betingelser for Skattefri Mobil. er angivet i DKK inkl. moms.

Læs mere

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr.

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr. Priser Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB Forventet oplevet download 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit hastighed Forventet oplevet upload 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43

Læs mere

telenor Priser og vilkår Basisaftale Extra Basisaftale Extra

telenor Priser og vilkår Basisaftale Extra Basisaftale Extra Basisaftale Extra Aftaleperiode: Basisaftale Extra kan oprettes med 12 eller 36 måneders binding, og alle abonnementer under aftalen følger denne bindingsperiode. Basisaftale Extra er sammensat af følgende

Læs mere

2. Abonnementsformer og hastighed

2. Abonnementsformer og hastighed [Skriv her] Tillægsvilkår for HomeDuo med bredbåndstelefoni, : HomeDuo med fastnet, HomeDuo Basic med fastnet, HomeDuo Mini med fastnet, Juni 2016 1. Tillægsaftalen For aftale om HomeDuo med bredbåndstelefoni,

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

telenor Priser og vilkår Priser Mobilt Bredbånd Grundpriser Mobilt Bredbånd 40 Mobilt Bredbånd 239 Mobilt Bredbånd 119* Mobilt Bredbånd 159

telenor Priser og vilkår Priser Mobilt Bredbånd Grundpriser Mobilt Bredbånd 40 Mobilt Bredbånd 239 Mobilt Bredbånd 119* Mobilt Bredbånd 159 Priser Grundpriser Oprettelse Dag 299 239 159 119* 79 40 Hovedabonnement m/binding 0,00 79,20 199,20 199,20 199,20 199,20 79,20 Hovedabonnement u/binding - 559,20 559,20 559,20 559,20-559,20 Tillægsabonnement

Læs mere