Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet"

Transkript

1 SIDE 1 Pension det skal være til at forstå Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet

2 SIDE 2

3 Forsikring & Pension arbejder for åbenhed og gennemsigtighed SIDE 3 Opsparing til pension er en af de vigtigste økonomiske beslutninger i vores liv. Derfor skal forbrugerne have al den information, der sætter dem i stand til at forstå deres pensionsordning og træffe valg på et oplyst grundlag. Langsigtet pensionsopsparing kræver tillid. Tilliden forudsætter, at der er gennemsigtighed om forbrugernes pensioner og selskabernes performance. For at sikre åbenhed og gennemsigtighed om danskernes pensioner har Forsikring & Pension siden 2006 arbejdet ud fra en klar strategi: Vi vil sikre åbenhed Der skal være fuld åbenhed for den enkelte kunde og i markedet om alle relevante forhold. Vi vil skabe overblik Forbrugeren skal gives mulighed for at skabe sig et overblik over sin pensionssituation derfor kan forbrugeren se alle sine pensioner ved at logge ind på PensionsInfo. Alle pensionskunder får også de seks vigtigste nøgletal om deres pensionsopsparing og tilknyttede forsikringer i det enkelte selskab vist på en overskuelig måde. Vi vil sørge for sammenlignelighed Pensionsordninger og pensionsselskaber skal kunne sammenlignes. Derfor har alle selskaber indført omkostningsmålere, skåret over samme læst, på deres hjemmesider. Samtidig har vi lanceret Fakta om Pension, som er et webværktøj, der gør det muligt at sammenligne pensionsselskaberne og deres produkter på tværs. Vi er kommet langt med åbenhed og gennemsigtighed i Danmark. Men vi er ikke i mål. Den vurdering, som de eksterne konsulenter fra Tower Watson har foretaget, er fuld af inspiration til det videre arbejde. I denne publikation kan du læse mere om Towers Watsons centrale konklusioner om pensionsbranchens åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer. Du kan også læse om pensionsbranchens planer for det fremtidige arbejde med at skabe endnu mere åbenhed og gennemsigtighed om danskernes pensioner.

4 SIDE 4 Ekstern evaluering af pensionsbranchens åbenhedsinitiativer I oktober 2013 har det engelske konsulenthus Towers Watson foretaget en evaluering af Forsikring & Pensions åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer. Evalueringen er sat i værk efter aftale med Erhvervs- og Vækstministeriet. Formålet med evalueringen er at vurdere, om åbenhedsinitiativerne tilfredsstiller forbrugernes informationsbehov. Det gøres ved at: måle initiativerne op mod en model for forbrugernes informationsbehov, når de skal træffe beslutninger om deres pension. se på forbrugernes viden om pension. se på forbrugernes vurdering af den information de får. Towers Watson sammenligner også omfanget af Forsikring & Pensions åbenhedsinitiativer med omfanget af åbenhedsinitiativer, som vores søsterorganisationer i Tyskland, Holland, Sverige og Storbritannien har taget. Afslutningsvis kommer Towers Watson med forslag til, hvordan den danske pensionsbranches åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer kan forbedres. Forslagene kan deles op i tre kategorier: Forbedre brugervenligheden af initiativerne ved at tydeliggøre, hvad forbrugeren kan bruge informationen til, og samtidig gøre det endnu nemmere for forbrugeren at finde informationerne i de forskellige initiativer. Øge brugen af prompting, så forbrugerne får informationerne, når de har behov for dem. Forbedre forbrugernes finansielle forståelse, så forbrugerne kan få større nytte af initiativerne og tage bedre beslutninger. Det vil være en fordel for alle både for den enkelte forbruger, for branchen og for samfundet som helhed. Læs om Tower Watsons konklusioner og anbefalinger på de næste sider, eller scan koden og få adgang til hele rapporten.

5 Towers Watsons KONKLUSIONER SIDE 5 F&P har været meget aktiv på området for åbenhed og gennemsigtighed med en omfattende række af initiativer. TOWERS WATSON (SIDE 6) Om initiativerne rammer forbrugernes behov Overordnet set er dækningen af F&P s initiativer i forhold til forbrugerbehovsmodellen omfattende. Vi var i stand til at matche alle eksisterende initiativer op imod de forskellige trin i forbrugerbehovsmodellen. Dette viser, at alle initiativerne spiller en positiv og understøttende rolle ved imødekommelsen af forbrugernes behov. Om initiativernes effekt på forbrugerne uden en vis grad af finansiel forståelse bliver kvaliteten og standarden af initiativerne mindre effektive, da forbrugerne er mindre tilbøjelige til at forholde sig til informationerne eller til at forstå informationerne, selv hvis de forsøger at forholde sig til dem. TOWERS WATSON (SIDE 14) TOWERS WATSON (SIDE 6) (fortsættes)

6 SIDE 6 Towers Watsons KONKLUSIONER (fortsat) Om Forsikring & Pensions initiativer i et internationalt perspektiv F&P er involveret i og driver et bredere udvalg af åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer end deres europæiske sidestykker (dvs. andre brancheorganisationer). Hvor vi observerede lignende initiativer i andre lande, var disse ofte drevet af en bredere gruppe af interessenter som fx staten eller statslige institutioner. Det er tydeligt, at F&P tager et forholdsmæssigt større ansvar for åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer i Danmark end de tilsvarende brancheorganisationer i de fire undersøgte lande som vist i figur 1. Der er to konkrete F&P-initiativer, som er unikke for Danmark: Fakta om pension og Omkostningsmåleren. Vi observerede ikke nogen andre lande, hvor der blev givet tilsvarende information på en lige så omfattende måde som disse danske initiativer. Desuden findes en henstilling om opgørelse af omkostninger (dvs. Omkostningsinitiativet) kun i Holland og Danmark. TOWERS WATSON (SIDE 8) TOWERS WATSON (SIDE 7) Initiativtagere til åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer i de undersøgte markeder Anm.: Figuren viser, hvor aktive forskellige interessenter i de undersøgte lande er i forhold til at tage initiativ til og drive åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer. Kilde: Towers Watson. (side 8). Procent af initiativer der drives af ejeren 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Danmark Tyskland Holland Sverige LANDE UK Stats/tilsyns myndighed Øvrige (inkl. samlet indsats) Brancheforeninger for forsikring og pension

7 SIDE 7 Om Forsikring & Pensions åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer generelt Vores analyse viser, at der findes en række initiativer, der dækker hvert af trinene i forbrugernes beslutningsproces, og vi konstaterede ingen væsentlige mangler, som medfører et behov for nye initiativer. Der er en række initiativer, som på omfattende vis dækker forbrugernes behov for at blive gjort opmærksomme på et behov, for at identificere deres behovs funktionelle krav og for efterfølgende at foretage en løbende evaluering af deres beslutning. Den information, som gives af de enkelte initiativer, blev generelt anset for at være hensigtsmæssig i både indhold og omfang. Den givne information var værdifuld og nyttig for forbrugerne set i lyset af målgruppen for informationen. TOWERS WATSON (SIDE 7) Det er vores opfattelse, at F&P s omkostningshenstilling, der ligger til grund for Omkostningsinitiativet, er omfattende og dækker alle de væsentlige omkostningselementer, vi vil forvente, givet de tilgængelige data på de finansielle markeder. Resultaterne af Danmarks Statistiks undersøgelse viser, at de danske forbrugeres viden om, engagement i og tillid til arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensionsordninger er større end for offentlige pensioner... Resultaterne antyder kraftigt, at bestræbelserne fra individuelle udbyderes side og F&P s initiativer har haft en positiv indvirkning på forbrugernes oplevelse. TOWERS WATSON (SIDE 8) TOWERS WATSON (SIDE 10)

8 SIDE 8 Towers Watsons ANBEFALINGER Bedre kobling på tværs af initiativerne fra et forbrugersynspunkt kunne man imidlertid gøre det nemmere at navigere rundt og skabe bedre koblinger mellem de enkelte initiativer. TOWERS WATSON (SIDE 12) Mere markedsføring af initiativerne vi anbefaler derfor, at F&P (i samarbejde med andre interessenter) overvejer, hvordan de kan sikre en målrettet indsats for at fremme F&P s initiativer og dermed øge det generelle kendskab til dem og brugen deraf. TOWERS WATSON (SIDE 13) Øget brug af personalisering En væsentlig konklusion inden for den adfærdsøkonomiske forskning er, at forbrugerne er bedre til at forholde sig til informationer, hvis informationerne er af personlig relevans for dem selv, eller hvis de kan genkende deres egne personlige forhold. I mange tilfælde gør F&P s initiativer allerede brug af personalisering af informationer (fx i PensionsInfo og Pensionsoverblikket). Brug af personalisering kunne imidlertid fremmes yderligere ved at give adgang til andre kilder til information om borgerne, der ville gøre det muligt at give oplysningerne personlig relevans (fx skatte- eller helbredsoplysninger). TOWERS WATSON (SIDE 12)

9 SIDE 9 Øget brug af prompting Der er størst sandsynlighed for, at forbrugere reagerer aktivt, hvis de modtager målrettede oplysninger på det helt rigtige tidspunkt, fx når de bliver gift, eller når de får et barn. Det bør overvejes, hvordan man kan prompte forbrugerne på det rigtige tidspunkt. En sådan udvikling kunne være et yderst kraftigt incitament for forbrugerne til aktivt at tage stilling til deres pensionsordninger, når en række bestemte livsbegivenheder indtræder. Dette ville imidlertid gøre det nødvendigt at inddrage passende lovgivningsmæssige, skattemæssige og sundhedsmæssige interessenter samt pensionsbranchen. F&P og Landspatientregisteret samarbejder i øjeblikket om et system, som giver forbrugere diagnosticeret med en kritisk sygdom besked om at kontakte deres pensionsudbyder ( prompting ). Det kan være værd at undersøge og videreudvikle denne samarbejdsmodel. TOWERS WATSON (SIDE 13) (fortsættes)

10 SIDE 10 Towers Watsons ANBEFALINGER (fortsat) Løft af forbrugernes finansielle forståelse Det er således sandsynligt, at den givne information har en større virkning på de forbrugere, der har en højere grad af finansiel forståelse, og øget fokus på finansiel forståelse i Danmark må derfor forventes at have en positiv effekt. TOWERS WATSON (SIDE 9) desuden observerede vi i de data, der var leveret af andre europæiske lande, at der i mange lande gøres en fælles indsats for at afhjælpe problemet med manglende finansiel forståelse fx: Tyskland, Holland og Sverige har paraplyorganisationer bestående af forskellige interessenter, bl.a. statsinstanser, tilsynsmyndigheder, forsikringsselskaber og pengeinstitutter. Disse fokuserer på en koordineret fremgangsmåde til finansiel forbrugeruddannelse. Storbritannien har indført Money Advice Service, som er et britisk lovbestemt organ med et betydeligt budget, og som har til opgave at forbedre menneskers forståelse af og viden om økonomiske forhold og deres evne til at varetage deres egne økonomiske anliggender. TOWERS WATSON (SIDE 14)

11 SIDE 11 Forsikring & Pension vil fortsætte med at udvikle branchens forbrugerværktøjer. I det fremadrettede arbejde med åbenhed og gennemsigtighed vil vi bruge den nye viden om forbrugernes informationsbehov og beslutningsprocesser og de anbefalinger, som vi har fået i rapporten. Vi vil eksempelvis arbejde med brugervenligheden i værktøjerne. Vores arbejde med at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed om forbrugernes pensioner slutter aldrig. Over tid vil forbrugernes behov forandre sig, og ny teknologi og nye digitale platforme vil komme til. Samtidig hæver branchen selv overliggeren konstant.... sammen med myndighederne afsøge mulighederne for nye samarbejder. Ambitionen er, at vi i fællesskab skal nå forbrugerne, når de ikke selv er tilstrækkeligt opmærksomme på deres behov og rettigheder. Det kaldes prompting. Et eksempel på, at det virker, er branchens samarbejde med Seruminstituttet om kritisk syge: Et samarbejde, der betyder, at kritisk syge automatisk får besked fra myndighederne om, at de bør kontakte deres pensionsselskab for eventuelt at få udbetalt et beløb. (fortsættes)

12 SIDE 12 Forsikring & Pension vil også arbejde for, at finansiel forståelse finder plads i skolernes undervisning. Vi vil løfte danskernes viden om basale privatøkonomiske sammenhænge. Finansiel forståelse er en forudsætning for, at man har en sund privatøkonomi, og jo lavere ens viden er om basale økonomiske sammenhænge, jo større er risikoen for at ende som dårlig betaler. Finansiel forståelse indebærer, at forbrugerne er i stand til at identificere finansielle risici og muligheder og har de nødvendige færdigheder til at træffe informerede økonomiske beslutninger. Det gælder også de beslutninger, der har med ens pension at gøre. Og lav finansiel forståelse begrænser effekten af åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativerne. Towers Watson om finansiel forståelse på denne baggrund ville vi anbefale en øget og koordineret indsats for at forbedre den finansielle forståelse i Danmark. Dette ville kræve inddragelsen af en lang række interessenter (i lighed med andre lande) og ville omfatte staten, undervisere, brancheorganisationer og konkrete udbydere. TOWERS WATSON (SIDE 15)

13 Forsikring & Pensions initiativer PENSIONSINFO Et samlet overblik, der er til at forstå SIDE 13 PensionsInfo er en onlineportal, hvor forbrugerne kan få et samlet overblik over alle deres pensioner og tilknyttede forsikringer fra alle deres pensionsleverandører, hvis de går på pension eller efterløn, mister arbejdsevnen, bliver alvorligt syge, kommer til skade ved en ulykke eller dør. Det gælder både de offentlige pensioner som folkepension samt ATP, arbejdsmarkedspensionerne, vi har via vores job, samt de individuelle pensioner. PensionsInfo er et samarbejde mellem pensionskasser, livsforsikringsselskaber, banker, sparekasser, ATP og offentlige myndigheder, og samtlige private pensionsudbydere leverer data til sitet. Dette initiativ er et bevis på det samarbejde og den åbenhed, der kendetegner pensionsbranchen i Danmark. Omfanget og tilgængeligheden af oplysninger som følge af initiativet er unikt for Danmark. TOWERS WATSON (SIDE 6)

14 SIDE 14 Forsikring & Pensions initiativer PENSIONSMÅLEREN Forbrugerne kan teste deres pensioner Pensionsmåleren er et webbaseret værktøj, som kan give forbrugeren et fingerpeg om, hvorvidt deres pensionsopsparing er på rette vej. Efter indtastning fra forbrugerne beregner Pensionsmåleren deres forventede indkomst ved pensionering og sammenholder den med deres nuværende lønindkomst. Værktøjet kan også bruges til at beregne virkningerne af at gå senere på pension, større indbetalinger m.v. Værktøjet medtager desuden offentlige pensioner, hvis man ønsker det. Pensionsmåleren er et overskueligt og nemt værktøj for forbrugerne til at måle, hvor stor en pensionsindkomst de kan forvente at modtage. TOWERS WATSON (SIDE 97)

15 Forsikring & Pensions initiativer PENSIONSOVERBLIKKET Seks nøgletal skaber overblik SIDE 15 Kernen i Pensionsoverblikket er de seks centrale nøgleoplysninger om forbrugerens pension. De bliver vist for forbrugeren på en let tilgængelig og overskuelig måde i deres årsopgørelser eller løbende i deres webbaserede pensionsoversigt. Forbrugerne kan se: Hvor meget har jeg indbetalt? Hvor meget har jeg betalt for forsikringer? Hvor meget har jeg betalt i omkostninger (ÅOP/ÅOP)? Hvor stor er ordningens værdi? Pensionsoverblikket blev lanceret ved årsskiftet 2010/2011, og de seks nøgleoplysninger er de samme i alle selskaber. Hvor meget får jeg udbetalt? Hvor meget har jeg fået i afkast/rente? De seks nøgleoplysninger, som Pensionsoverblikket stiller krav om, giver forbrugerne et enkelt og effektivt overblik over deres pensionsordning samt administrationen heraf, hvilket øger deres forståelse af deres pensionsordning. TOWERS WATSON (SIDE 91)

16 SIDE 16 Forsikring & Pensions initiativer FAKTA OM PENSION Hele ordningen kan sammenlignes Fakta om Pension er pensionsbranchens sammenligningsværktøj. Her leverer pensionsselskaberne oplysninger, så forbrugerne kan sammenligne ordningerne på tværs af selskaberne. Fakta om Pension sammenligner den typiske ordning i hvert enkelt selskab på følgende parametre: Forsikringer hvilke forsikringer følger typisk med pensionsordningen? Opsparing tilbyder selskabet markedsrente eller gennemsnitsrente, eller begge dele? Valgmuligheder fx på investeringsformer og forsikringsdækninger Service og rådgivning tjek fx niveauet for selvbetjening på selskabets webplatforme Rente og afkast hvordan har selskabet klaret sig? Omkostninger hvad koster ordningen i administrations- og investeringsomkostninger? Et unikt værktøj, som vi ikke har set uden for Danmark. TOWERS WATSON (SIDE 7)

17 Forsikring & Pensions initiativer Forsikring & Pensions WEBUNIVERS Her bliver man klogere på pension SIDE 17 På Forsikring & Pensions hjemmeside kan man finde et omfattende univers med pædagogiske og overskuelige forklaringer om alle de væsentlige hjørner af en pensionsordning. Her er bl.a. gode råd til den første pension og forbrugerne kan tage en pensionseksamen og derigennem teste deres viden om pension. Hjemmesiden rummer alle de gode råd om, hvad forbrugerne skal være opmærksomme på, når deres tilværelse forandrer sig det kan være ægteskab, børn, skilsmisse eller sygdom. Initiativet rummer også en rådgivning, Pensionsoplysningen, der dagligt besvarer spørgsmål fra forbrugerne pr. telefon og . Ved at bruge Pensionsoplysningen kan forbrugeren få uvildig ekspertrådgivning over telefonen eller pr. om forskellige emner. TOWERS WATSON (SIDE 107)

18 SIDE 20 Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Forsikring & Pension varetager forsikrings- og pensionsbranchens interesser, og det er vores vision, at branchen skal opleves som en betydelig og ansvarlig aktør i det danske samfund. Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Tlf. Philip 41 Heymans , Allé 1, 2900 Hellerup, Tlf , Varenr /Jan ISBN

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR finansforbundet Januar 2014 finansforbundets forbrugerpolitiske fokus Information og Finansiel forståelse En forudsætning for god

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere