Hvad kan sundhedsøkonomi bruges til ved opdyrkning og indtrænging på markeder?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad kan sundhedsøkonomi bruges til ved opdyrkning og indtrænging på markeder?"

Transkript

1 Hvad kan sundhedsøkonomi bruges til ved opdyrkning og indtrænging på markeder? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet

2 Hovedpunkter 1. Den danske sundhedsøkonomi : Statistisk belysning og (delvist) om regulering Budgetternes tilblivelse 2. Hvad er sundhedsøkonomi? 3. Sundhedsøkonomiens skelet : Tre-part-modellen 4. Nogle sundhedsøkonomiske emner

3 Den danske sundhedsøkonomi Statistisk belysning af det danske sundhedsvæsen En forudsætning for markedsforståelse

4 Den makroøkonomiske jernring Vigelandsparken, Oslo Overskrift: Fra overproportional vækst til lav- eller nulvækst frem mod 2020

5 Har den danske økonomi det dårligt (så) har sundhedsøkonomien det også dårligt Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik Sundhedsudgifter per indbygger Bruttonationalindkomst per indbygger/10 Simpel korrelation: 0,97 men der er forsinkelseseffekter Årlig vækstpct ,1 Årlig vækstpct ,3 Årlig vækstpct ,3 Årlig vækstpct ,1 Årlig vækstpct , Energikrisen Genopretningen af dansk økonomi Den økonomiske krise

6 Udviklingen og under krisen: Løbende priser Faste priser % Sygehuse 23,2 3,3-1,7 Almen lægehjælp 21,5 4,9-0,1 Speciallægehjælp 28,4 1,4-3,5 Medicin -16,8-13,6-17,7 Tandlægebehandl ing 16,0 3,9-1,0 Fysiurgisk behandling 6,8 15,7 10,2 Beregnet ud fra tabel REGR31, Statistikbanken Deflateret med forbrugerprisindekset

7 Lynhurtig tilpasning til den økonomiske krise Kilde: Morgan & Astolfi (2013), Health Spending Growth at Zero: Which Countries, Which Sectors Are Most Affected?, OECD Health Working Papers, No. 60

8 I alt 143 mia. kr. i PATIENTER Brugerbetaling: 24 mia. kr. - = 17,6% de samlede sundhedsudgifter 24 mia. kr 3. FINANSIERENDE TREDJEPART: De 5 regioner 109 mia. kr = 77,2% af de samlede sundhedsudgifter. indtægter Statslige bloktilskud 2. SUNDHEDSVÆSENET Apoteker Fysioterp. & kiropraktorer Alment prak. læger Praktiserende speciallæger Sygehuse 7% Tandlæge 1% Centrale adm.- udgifter 1% 8% 3% 77% 2% * Excl. andel af plejehjems- og hjemmehjælpsudgifter Plejehjem* Kommunale sundhedstjenester Genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Kommunal tandpleje Forebyggelse & sundhedsfremme Hjemmesygepl 10 mia kr* 3. Finansierende tredjepart: 98 kommuner 10 mia. Kr* = 6,9% af de samledede sundhedsudgifter indtægter Kommuneskat & statslige bloktilskud 9% 20% 8 % 21% 6% 29%

9 Samlet medicinomsætning, årets priser, AUP for primærsektoren hospitals-afregningspriser incl. moms Primær i alt Receptpligtig Hospitaler I alt Mio. kr Samlede regionale sundhedsudgifter i 2012: ca. 110 mia. kr: Medicinandel ca. 18,6% Kilde: SSI: Samlet salg af lægemidler i Danmark, tidligere

10 100% Medicin som %-del af samlet brugerbetaling 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 29,9 28,5 31,1 35,4 36,1 38,7 Fysioter/kirop Tandlæg læger/hospt Briller mm Medicin 20% 10% 35,9 36,4 33,8 30,0 29,3 28,6 0% 1994: : : : : :2012 Kr. brugerbetaling: Kilde: Danmarks Statistik Forbrugerundersøgelser

11 Medicin - udbud hospitalsmedicin (Amgros) anbefalede præparater (RADS, KRIS) tilskud (tilskudsnævn) RADS & KRIS Tilskudsnævnet

12

13 Regulering af markedet for medical devices vil gradvist komme til at ligne medicin-området

14 Sygehusbyggerier I perioden investeres ca. 50 mia. i nye/renoverede sygehuse Historisk investeringsomfang og kæmpeprojekter: fra 1 mia til 6,4 mia. kr (Storebæltsbroen kostede 21 mia. kr. (1988-kr), alt incl. Øresundsbroen kostede 30 mia. kr (2000) incl. motorvejs/jernbanetilslutning)

15 21 nye akutsygehuse x Rigshops

16 Fordeling af 42,5 milliarder Ålborg: Nyt Nyt universitets - sygehus, 4,1 mia. kr. Århus: Nyt universitets - sygehus, 6,4 mia. kr. Viborg: Renoveret akutsygehus, 1,2 mia. kr. Herning: Nyt akutsygehus, 3,2 mia. kr. Kolding: Renoveret akutsygehus, 0,9 mia. kr. Aabenraa: Nyt akutsygehus, 1,3 mia. kr. 2,3 mia psyk. nybyg. Slagelse, 1,1 mia 0,3 mia. Odense: Nyt universitets - sygehus, 6,3 mia. kr. x Rigshops 3 mia. Rigshospitaler 1,9 mia 1,5 mia. Hillerød, Nyt akut 3,8 mia Skt. Hans 0,6 mia. Køge: Nyt akutsygehus, 4 mia.

17 Og her skal regionerne selv afholde investeringer til akutsygehuse x Rigshops 5 10 mia. kr

18 For øvrige nybyggerier og tilbygninger vurderes et niveau på maksimalt kr./m² (totalpris inkl. apparatur mv.) heraf kr./m² til apparatur, IT og løst inventar, svarende til 20 pct. af byggeudgift på kr./m², at være tilstrækkeligt til realiseringen. Normer etableret ved første uddeling af investeringsmidler (p. 12) Byggepriser:. Samlet vurderes i forhold til nybyggeri, at et prisniveau på samlet maksimalt kr./m² (totalpris inkl. apparatur mv.), heraf kr./m² til apparatur, IT og løst inventar, svarende til 25 pct. af byggeudgift på kr./m², kan begrundes for universitetssygehusbyggerier på bar mark/barmarkslignende forhold...

19 Produktivitetsvækst på de somatiske sygehuse 7 P r o c e n t v i s ,4 1,8 1,9 1,4 4,2 5,6 5,3 v æ k s t ,2

20 Mindst 90% af befolkningen er i kontakt med sundhedsvæsenet mindst 1 gang om året 1. > 40 mio. kontakter til almen praksis 2. 1,3 mio. indlæggelser (> personer) 3. 7 mio. ambulante besøg på sygehusene (> 1,6 mio personer)

21 heltidsansatte på sygehusene, alm prak.læger Ca ansatte i alm. praksis Øvrigt personale (psyk., adm, rengør, køkken m.m.); 30% Læger; 14 % Sygeplejersker; 33% Andet sundhedspersonale; 13% SOSUassistenter; 10%

22 Sundhedsudgifterne i nationalt og internationalt perspektiv

23 Sundhedsudgifternes procentvise andel af de samlede udgifter til offentlige tjenester. 18,0 17,0 16,0 Procent 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken tabel off23

24 Sundhedsudgifterne som % of BNP, 2010, OECD countr % GDP Public Private ,6 11,6 11, ,7 10,5 10,2 9,6 9,6 9,6 9,3 9, ,9 8,6 7,9 7,8 7,5 7,4 7, ,8 6,3 6 11,4 10,4 9,4 9,3 9,1 7,8 7,1 6, Netherlands 1 France Germany 0 Denmark Austria Portugal Belgium 2 Greece Spain Sweden United Kingdom Italy Ireland Slovak Republic Slovenia EU-27 Finland Malta Luxembourg 3 Hungary Czech Republic Cyprus Bulgaria Poland Lithuania Latvia Estonia Romania Switzerland Serbia Norway Iceland Montenegro Croatia FYR of Macedonia Turkey Source: OECD, Health at a Glance, Europe 2012

25 Fremtidens økonomi: Samlet vækst i den off. sektor: 0-0,4%

26 Budgetternes tilblivelse...

27 Økonomiske konjunkturer Politiske præferencer Behov hovsa Osv. Den præcise proces delvist ukendt Det årlige beløb til sundhedsvæsenet Fordeles efter en fordelingsnøgle Aftale mellem regeringen og Danske Regioner (og KL) i juni måned året forud (dvs er aftalt i juni 2013) Sjælland s til sygehuse og øvrige sundhedsvæsen Hovedstaden Syd- Danmark til sygehuse og øvrige sundhedsvæsen Midt- Jylland til sygehuse og øvrige sundhedsvæsen Nord- Jylland til sygehuse og øvrige sundhedsvæsen til sygehuse og øvrige sundhedsvæsen Budgetforhandlinger -Måske den vigtigste prioriteringsproces = årets budgetramme med tilhørende aktivitetskrav/forventninger

28 Det centrale dokument. Findes på Finansministeriets hjemmeside, De regionale budgetter: De resterende 0,8 (80%) baseres på den alderesmæssige sammensætning af befolkningen i regionerne

29 Hvad er sundhedsøkonomi? Studiet af de økonomiske mekanismer og forhold i sundhedsvæsnet

30 Genstandsfelt: sundhed; sundhedsydelser: markedet for sundhedsydelser, sundhedsindustrien Sundhedsydelser Sundhed Arbejdsmiljø Levekår Livsstil Produktion af og efterspørgsel efter sundhedsydelser Sundhedsindustrien: medicinalindustrien; medicotekniske industri; relevante dele af socialsektoren: plejehjem, hjemme-og sundhedspleje

31 Jerntrekanten - en simpel forståelsesramme eller Sundhedsvæsenets grundlæggende opbygning Og hvorfor marked er vanskelig at indføre...

32 Sådan foregår det normalt betaling Kunder/ forbrugere Fx detailhandel Varer/ydelser Fordeler ressourcer ved hjælp af prismekanismen - Og given indkomstfordeling

33 Sådan foregår det normalt Kunder/ forbrugere betaling Varer/ydelser Fx detailhandel MEN SÅ (fri) og lige adgang Patient Sundhedsvæsenet Behandling/ diagnostik Hvorfor fri og lige adgang med hvilke konsekvenser?

34 1. Patienter Tandlæger. 2 Sundhedsvæsenet Befolkning Non-profit, fx. sygekasser, eller offentlige ordninger forsikringsmarked 3. Finansiel trediepart Aktuarisk forsikring skat eller kontingent a p o t e k e r Praktiserende Læger henvisning Sygehuse Hvorfor en trediepart? usikkerhed (om at blive ramt af sygdom) aktuarisk forsikring men mange kan i realiteten ikke forsikre sig, fx. AIDS, blødere, kronikere derfor behov for (et betydeligt omfang af) kollektiv finansiering (værdidom) om omfordeling af den økonomiske byrde ved sygdom f y s i o t e r.

35 Hvordan finansierer man sundhedsvæsenet? social forsikring er misvisende: Der er tale om obligatorisk medlemskab af fx sygekasser Procent 90,0 Offentlig Social forsikring 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

36 3 parter (1-3) & 3 økonomiske mekanismer (A-C) 1. Patienter Befolkning 3. indkomstskatter- ejendoms- skatter A. finansieringssystem Finansieringssystem Offentligt Non-profit Sygekasser For-profit forsikring præmier B. C. 2. Sundhedsvæsenet a p o t e k e r Tandlæger Praktiserende Læger Sygehuse a-giver/ tager bidrag egenbetaling f ys i o t e r. budget eller kontrakt aktivitets-baseret afregning, fx. per sengedag og DRG ydelses-baseret afregning per capita afregning

37 2. Sundhedsvæsenet 1. Patienter Tandlæger Befolkning 3. Finansiel trediepart Aktuarisk forsikring Forsikrings-. præmie Non-profit, fx. sygekasser, eller offentlige ordninger skat eller kontingent a p o t e k e r Praktiserende Læger henvisning Sygehuse Hvorfor offentligt eller privat ejede og drevne sygehuse historie og sædvane, især for sygehuses vedkommende (kirken/klostre) overvågning af kvalitet og styring i almindelighed er alt andet lige lettere, hvis man selv ejer især hvis produktionen er kompleks kan der laves klare kontrakter mellem betaler (3.-parten) og producenten? varighed/investeringer (aktiv specificitet) f y s i o t e r.

38 Har allerede udviklet delspecialiseringer: fx. lægemiddeløkonomi/farmakoøkonomi 1. (økonomiske) konsekvenser af generisk substitution, parallel import 2. Virkningen af (øget) priskonkurrence 3. Virkning af (ændrede) medicintilskud 4. Økonomisk evaluering (omkostning-effekt, omkostning-nytte-analyse) 5. Virkningen af ændringer i patentlove, fx patenters løbetid 6. Licitationer Policy Brug af analyser ved politisk eller administrativ beslutningstagen tilskud til lægemidler ændringer af regler for generisk substitution, parallel import m.m.

39 Hvor offentligt er det offentlige sundhedsvæsen?

40 Finansiering Offenligt (skatter eller obligatorisk social forsikring) 100% ( gratis for bruger) Ledelse & ejerskab 100% privat 100% offentligt 100% Privat (forsikring og/eller brugerbetaling)

41 Almen praksis foreningsejede hospitaler, udliciterede funktioner (fx rengøring, vaskeri, mad) Ledelse & ejerskab Falck/taxa Liggende/siddende Pt. transport Apoteker 100% privat Voksen tandpleje Kommercielle privathospitaler Finansiering Offenligt (skatter eller obligatorisk social forsikring) Privat-off. virksomheder. Bl.a. catering, vaskeri Ca. 85 % ca. 50% Ca % 100% ( gratis for bruger) ca. 70% Hospitaler Børnetandpl. Kom. brand/- ambulancevæs. Tandpleje, Psykisk handikappede & ældre 100% offentligt Ca.. 80% 100% Privat (forsikring og/eller brugerbetaling)

42 Tre prototyper på sundhedsvæsner Skelner ofte ud fra finansiering: Bismarck-systemer (social insurance), typisk sygekassebaseret Beveridge-systemer (skattefinancieret) Markeds-orienterede systemer (m. betydeligt islæt af privat forsi Indebærer dog ofte to/tre ting ikke bare finansiering: finansierings-mekanisme ejerskab til hele/dele af sundhedsvæsenet (hospitaler, lægehuse/klinikker osv.) drift (offentlig, privat, non-profit). Beveridge-systemer er derfor også kendt som integrerede systemer (ejerskab, drift og finansiering er integreret), fx. Danmark/Skandinavien Bismarck-systemer omtales også som kontrakt-baserede (kontrakter mellem fx. sygekasser, sygehuse og læger), fx. Tyskland

43 Ledelse & ejerskab Bismarck 100% privat Det rent kontraktbaserede sundhedvæsen Finansiering Offenligt (skatter eller obligatorisk social forsikring) Det mere markedsorientered sundhedsvæsen 100% ( gratis for bruger) Det rent integrerede sundhedsvæsen Beveridge 100% offentligt 100% Privat (forsikring og/eller brugerbetaling)

44 Nogle eksempler på sundhedsøkonomiske problemstillinger

45 1. Hvad har vi råd til hvad vil vi betale? Hvor stor en andel af bruttonationalproduktet kan man bruge på sundhedsvæsenet? - Især hvis det er offentligt finansieret?

46 1A. Hvordan finansierer man bedst sundhedsvæsenet? Procent 90,0 Offentlig Social forsikring 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Hvilken finansieringsform er bedst?

47 2. Brugerbetaling 1. Har brugerbetaling i betydeligt omfang: ca. 18% af de samlede sundhedsudgifter 2. Har vi det de rigtige steder? 3. Forventede virkninger: Efterspurgt mængde (fald vis øget brugerbetaling) Fordelingsmæssige forhold (rammer hvem og hvor hårdt) Sundhedsmæssig virkning Provenue

48 3. Betaling/afregning med producenter 1. Sygehuse: Aktivitetsbaseret afregning (DRG) vs. rammebudgetter eller kombination Effekter på kvalitet, produktivitet, cream skimming m.m. Grundproblem: Hvordan flyttes pengene bedst fra bevilgende myndighed til sygehusene? efterspørgselen Bevilgende myndighed Rammebudget Kontrakter afregningssystem Aktivitets-baseret Blandings-modeller Sygehus Afdelinger s k a t t e r Bedst i forhold til hvad: budgetsikkerhed? politisk prioritering? volumen? produktivitet? kvalitet? dynamik og udvikling på sygehusene? 2. Praktiserende læger: fast løn, per capita (tilmeldt), per ydelse eller kombination Effekter på kvalitet, produktivitet, volumen

49

50 3A. Afregning: Et ældgammelt problem Hammurabis Lov (ca f. Kr. DK Ca Mange steder fulgte man den honoreringsform, som var almindelig over for private patienter. Man aftalte en gang om året et fast huslægehonorar i forhold til familiens størrelse og formuenhed. For dette honorar kunne man så søge eller tilkalde læge, når man følte trang til det. Lægen var dermed sikret faste indtægter og familien kendte på forhånd udgifterne til lægebehandling,, p. 125.

51 4. Værdisætning af liv, lemmer og helbredseffekter 1. Uvurderligt umuligt uetisk!!! 2. MEN det sker dagligt Trafiksikkerhed Arbejdsmiljø I vores adfærd i øvrigt Med andre ord som minimum en indirekte værdisætning 3. Hvad koster det at ændre på sandsynligheden for en begivenhed? Hvad vil man betale?

52 Grundide i cost-effectiveness og cost-utility analyser To typer af analyser: baseret på original-data model-baseret, fx matematiske modeller, med brug af sammenstykkede data Cost-effectiveness brøken, fx kr per QALY, jo lavere jo bedre OG HELST NEGATIV = nettobesparelser omkostninger Effekter OMKOSTNINGER Behandlings/pleje/rehab.. omkostninger (direkte ressourceforbrug) uanset, hvor de afholdes Sparede ressourcer uanset, hvor det finder sted (normalt) ikke ændringer i indirekte omkostninger, fx. tilbagevenden til arbejde/mindre sygefravær m.m. EFFEKTER Kvalitetsjusterede leveår, QALY Fx ændring i BMI, blodtryk (eller andre naturlige enheder) Baseret på kontrollerede studier eller meta-analyser

53

54

55

Sundhedsvæsen og Sundhedspolitik

Sundhedsvæsen og Sundhedspolitik Københavns Universitet Sundhedsvæsen og Sundhedspolitik Af Asma Bashir, stud med Pensum: Sundhedsvæsen og sundhedpolitik, 2. udgave, Munksgaard Danmark, København 2010 Noter fra forelæsninger og holdtimer

Læs mere

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING II.1 Indledning Sundhedssystemet er vigtigt for velfærden Sundhedsydelser er særlige Sundhedssystemet er en central del af velfærdsstaten, hvor et vigtigt formål

Læs mere

Økonomi og styring i sygehusvæsenet

Økonomi og styring i sygehusvæsenet Økonomi og styring i sygehusvæsenet Notat udarbejdet for Foreningen af Speciallæger, FOA Fag og Arbejde, HK/Kommunal, Sundhedskartellet og Foreningen af Yngre Læger Lone Bilde Anne Rytter Hansen Jes Søgaard

Læs mere

Interviewer: Jeg ved, at man på CBS kan læse noget der hedder healt management, men jeg kender ikke noget til uddannelsen.

Interviewer: Jeg ved, at man på CBS kan læse noget der hedder healt management, men jeg kender ikke noget til uddannelsen. 13.3 Bilag 3 - Jes Søgaard Interview m. Jes Søgaard d. 15.04.12 Søgaard: Men så skete der det, at da jeg havde skrevet speciale, og ikke rigtig vidste hvad jeg ville lave, så blev jeg hængende på universitet,

Læs mere

Alternative finansieringsformer af det danske sundhedsvæsen

Alternative finansieringsformer af det danske sundhedsvæsen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Ø k o n o m i s k I n s t i t u t K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Elisabeth Ankersen Alternative finansieringsformer

Læs mere

Analyse af privat offentligt samspil i. sundhedsvæsnet. Lægeforeningen. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen

Analyse af privat offentligt samspil i. sundhedsvæsnet. Lægeforeningen. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Analyse af privat offentligt samspil i sundhedsvæsnet Lægeforeningen Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Dansk Sundhedsinstitut Februar 2009 1 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Sune Welling Hansen & Kurt Houlberg. Brugerbetaling på sundheds- og ældreområdet i komparativt perspektiv

Sune Welling Hansen & Kurt Houlberg. Brugerbetaling på sundheds- og ældreområdet i komparativt perspektiv Sune Welling Hansen & Kurt Houlberg Brugerbetaling på sundheds- og ældreområdet i komparativt perspektiv Publikationen Brugerbetaling på sundheds- og ældreområdet i komparativt perspektiv kan downloades

Læs mere

Er det blevet bedre eller ringere og hvad betyder kommunalreformen?

Er det blevet bedre eller ringere og hvad betyder kommunalreformen? Folkeuniversitetet efteråret 2006 Hvordan har det danske sundhedsvæsen udviklet sig i de sidste 10-20 år og hvorfor? Er det blevet bedre eller ringere og hvad betyder kommunalreformen? Kjeld Møller Pedersen

Læs mere

Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet

Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet FORUM FOR KVALITET OG UDVIKLING I OFFENTLIG SERVICE -NYT nr. 29 August 2 0 0 5 Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet ET OG UDVIKLING I OFFENTLIG SERVICE ET OG UDVIKLING I OFFENTLIG SERVICE ET OG

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Kraghinvest.dk. Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD. Ivan Erik Kragh. December 2013

Kraghinvest.dk. Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD. Ivan Erik Kragh. December 2013 Kraghinvest.dk Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD December 2013 Resumé Vi har i denne analyse set nærmere på Danmark i et internationalt perspektiv. Vi har bl.a set på timeproduktiviteten i OECD,

Læs mere

EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET

EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET Kolofon Effektiv styring på sygehusområdet Udgivet af: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72

Læs mere

Fra kapitlet Flere ældre en udfordring for velfærdsstaten, Dansk Økonomi, efterår 1998

Fra kapitlet Flere ældre en udfordring for velfærdsstaten, Dansk Økonomi, efterår 1998 240 Efterlønnen er et dyrt velfærdsgode. Efterlønnen er ca. dobbelt så høj som folkepensionen og har i høj grad medvirket til at sænke den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder. Tendensen går i retning

Læs mere

Bedre sundhed for de samme penge

Bedre sundhed for de samme penge Bedre sundhed for de samme penge Oplæg om bedre brugerbetaling på sundhedsydelser INTRO Danskerne bruger mange penge på sundhed. Hver gang der går 100 kroner til sundhed i Danmark, betaler danskerne selv

Læs mere

Private syge- og sundhedsforsikringer: Løsning eller problem?

Private syge- og sundhedsforsikringer: Løsning eller problem? BRAGT I Social Politik, nr. 3, 2007: 13-20 Juni 2007 Private syge- og sundhedsforsikringer: Løsning eller problem? Kjeld Møller Pedersen Professor, sundhedsøkonomi Syddansk Universitet At dømme efter den

Læs mere

Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden

Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Den offentlige

Læs mere

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet Mickael Bech, Syddansk Universitet Karsten Vrangbæk, AKF En analyse af udfordringer,

Læs mere

Strukturreformen: hvorfor, indhold og mulige konsekvenser

Strukturreformen: hvorfor, indhold og mulige konsekvenser Månedsskrift for Praktisk Lægegerning November 2006 / 11 Strukturreformen: hvorfor, indhold og mulige konsekvenser Kjeld Møller Pedersen Strukturreformen betyder, at kommunerne får en langt mere central

Læs mere

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Dansk Sundhedsinstitut April 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER

REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 15. juni 2011 REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER 1. INDLEDNING 1.1 Resume Der er i dag flere måder, hvorpå patienter kan sendes fra de

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren 17/2011 Beretning om aktiviteter

Læs mere

brugerbetaling til sikring af velfærd Af tidl. chefkonsulent mia amalie holstein

brugerbetaling til sikring af velfærd Af tidl. chefkonsulent mia amalie holstein brugerbetaling til sikring af velfærd Af tidl. chefkonsulent mia amalie holstein BRUGERBETALING TIL SIKRING AF VELFÆRD Brugerbetaling er fra et velfærdsteoretisk perspektiv et attraktivt redskab. Det skyldes

Læs mere

Debatpjece af Sundhedskartellet, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, FOA Fag og Arbejde og HK/Kommunal. Sygehuskrisen 2010

Debatpjece af Sundhedskartellet, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, FOA Fag og Arbejde og HK/Kommunal. Sygehuskrisen 2010 Debatpjece af Sundhedskartellet, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, FOA Fag og Arbejde og HK/Kommunal Sygehuskrisen 2010 Hvordan undgår vi nye kriser i fremtiden? Grafik: Girafisk Design og GraFOA

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM

PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM DEBATPJECE OM UDFORDRINGERNE REGERINGEN NOVEMBER 2006 Indhold Kvalitetsreform med mennesker i centrum s. 5 Udgangspunkt: Veludbygget offentlig service s. 13 Fremtidens udfordring:

Læs mere

- flere ældre, flere kronikere

- flere ældre, flere kronikere Folkeuniversitetet efteråret 2006 Hvordan tackles de næste 20 års udfordringer? - flere ældre, flere kronikere - nye og bedre behandlingsmuligheder og - stramme offentlige budgetter - er kommunalreformen

Læs mere

Emil Niragira Rasmussen

Emil Niragira Rasmussen Emil Niragira Rasmussen Fra: Svend Særkjær Sendt: 17. juni 2009 10:16 Til: Sophus Garfiel Emne: VS: Dette skrev DSI i 2003 i et arbejdspapir til KS Vedhæftede filer: kap7-dsi[1].pdf Fra: Søren Lindemann

Læs mere

Dansk betalings TV i komparativt perspektiv for perioden 1997 til 2008

Dansk betalings TV i komparativt perspektiv for perioden 1997 til 2008 Dansk betalings TV i komparativt perspektiv for perioden 1997 til 2008 Udarbejdet for: Styrelsen for Bibliotek og Medier Marts 2010 Christian Edelvold Berg International Center for Business & Politics

Læs mere

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 4 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere

Læs mere