Hvad kan sundhedsøkonomi bruges til ved opdyrkning og indtrænging på markeder?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad kan sundhedsøkonomi bruges til ved opdyrkning og indtrænging på markeder?"

Transkript

1 Hvad kan sundhedsøkonomi bruges til ved opdyrkning og indtrænging på markeder? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet

2 Hovedpunkter 1. Den danske sundhedsøkonomi : Statistisk belysning og (delvist) om regulering Budgetternes tilblivelse 2. Hvad er sundhedsøkonomi? 3. Sundhedsøkonomiens skelet : Tre-part-modellen 4. Nogle sundhedsøkonomiske emner

3 Den danske sundhedsøkonomi Statistisk belysning af det danske sundhedsvæsen En forudsætning for markedsforståelse

4 Den makroøkonomiske jernring Vigelandsparken, Oslo Overskrift: Fra overproportional vækst til lav- eller nulvækst frem mod 2020

5 Har den danske økonomi det dårligt (så) har sundhedsøkonomien det også dårligt Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik Sundhedsudgifter per indbygger Bruttonationalindkomst per indbygger/10 Simpel korrelation: 0,97 men der er forsinkelseseffekter Årlig vækstpct ,1 Årlig vækstpct ,3 Årlig vækstpct ,3 Årlig vækstpct ,1 Årlig vækstpct , Energikrisen Genopretningen af dansk økonomi Den økonomiske krise

6 Udviklingen og under krisen: Løbende priser Faste priser % Sygehuse 23,2 3,3-1,7 Almen lægehjælp 21,5 4,9-0,1 Speciallægehjælp 28,4 1,4-3,5 Medicin -16,8-13,6-17,7 Tandlægebehandl ing 16,0 3,9-1,0 Fysiurgisk behandling 6,8 15,7 10,2 Beregnet ud fra tabel REGR31, Statistikbanken Deflateret med forbrugerprisindekset

7 Lynhurtig tilpasning til den økonomiske krise Kilde: Morgan & Astolfi (2013), Health Spending Growth at Zero: Which Countries, Which Sectors Are Most Affected?, OECD Health Working Papers, No. 60

8 I alt 143 mia. kr. i PATIENTER Brugerbetaling: 24 mia. kr. - = 17,6% de samlede sundhedsudgifter 24 mia. kr 3. FINANSIERENDE TREDJEPART: De 5 regioner 109 mia. kr = 77,2% af de samlede sundhedsudgifter. indtægter Statslige bloktilskud 2. SUNDHEDSVÆSENET Apoteker Fysioterp. & kiropraktorer Alment prak. læger Praktiserende speciallæger Sygehuse 7% Tandlæge 1% Centrale adm.- udgifter 1% 8% 3% 77% 2% * Excl. andel af plejehjems- og hjemmehjælpsudgifter Plejehjem* Kommunale sundhedstjenester Genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Kommunal tandpleje Forebyggelse & sundhedsfremme Hjemmesygepl 10 mia kr* 3. Finansierende tredjepart: 98 kommuner 10 mia. Kr* = 6,9% af de samledede sundhedsudgifter indtægter Kommuneskat & statslige bloktilskud 9% 20% 8 % 21% 6% 29%

9 Samlet medicinomsætning, årets priser, AUP for primærsektoren hospitals-afregningspriser incl. moms Primær i alt Receptpligtig Hospitaler I alt Mio. kr Samlede regionale sundhedsudgifter i 2012: ca. 110 mia. kr: Medicinandel ca. 18,6% Kilde: SSI: Samlet salg af lægemidler i Danmark, tidligere

10 100% Medicin som %-del af samlet brugerbetaling 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 29,9 28,5 31,1 35,4 36,1 38,7 Fysioter/kirop Tandlæg læger/hospt Briller mm Medicin 20% 10% 35,9 36,4 33,8 30,0 29,3 28,6 0% 1994: : : : : :2012 Kr. brugerbetaling: Kilde: Danmarks Statistik Forbrugerundersøgelser

11 Medicin - udbud hospitalsmedicin (Amgros) anbefalede præparater (RADS, KRIS) tilskud (tilskudsnævn) RADS & KRIS Tilskudsnævnet

12

13 Regulering af markedet for medical devices vil gradvist komme til at ligne medicin-området

14 Sygehusbyggerier I perioden investeres ca. 50 mia. i nye/renoverede sygehuse Historisk investeringsomfang og kæmpeprojekter: fra 1 mia til 6,4 mia. kr (Storebæltsbroen kostede 21 mia. kr. (1988-kr), alt incl. Øresundsbroen kostede 30 mia. kr (2000) incl. motorvejs/jernbanetilslutning)

15 21 nye akutsygehuse x Rigshops

16 Fordeling af 42,5 milliarder Ålborg: Nyt Nyt universitets - sygehus, 4,1 mia. kr. Århus: Nyt universitets - sygehus, 6,4 mia. kr. Viborg: Renoveret akutsygehus, 1,2 mia. kr. Herning: Nyt akutsygehus, 3,2 mia. kr. Kolding: Renoveret akutsygehus, 0,9 mia. kr. Aabenraa: Nyt akutsygehus, 1,3 mia. kr. 2,3 mia psyk. nybyg. Slagelse, 1,1 mia 0,3 mia. Odense: Nyt universitets - sygehus, 6,3 mia. kr. x Rigshops 3 mia. Rigshospitaler 1,9 mia 1,5 mia. Hillerød, Nyt akut 3,8 mia Skt. Hans 0,6 mia. Køge: Nyt akutsygehus, 4 mia.

17 Og her skal regionerne selv afholde investeringer til akutsygehuse x Rigshops 5 10 mia. kr

18 For øvrige nybyggerier og tilbygninger vurderes et niveau på maksimalt kr./m² (totalpris inkl. apparatur mv.) heraf kr./m² til apparatur, IT og løst inventar, svarende til 20 pct. af byggeudgift på kr./m², at være tilstrækkeligt til realiseringen. Normer etableret ved første uddeling af investeringsmidler (p. 12) Byggepriser:. Samlet vurderes i forhold til nybyggeri, at et prisniveau på samlet maksimalt kr./m² (totalpris inkl. apparatur mv.), heraf kr./m² til apparatur, IT og løst inventar, svarende til 25 pct. af byggeudgift på kr./m², kan begrundes for universitetssygehusbyggerier på bar mark/barmarkslignende forhold...

19 Produktivitetsvækst på de somatiske sygehuse 7 P r o c e n t v i s ,4 1,8 1,9 1,4 4,2 5,6 5,3 v æ k s t ,2

20 Mindst 90% af befolkningen er i kontakt med sundhedsvæsenet mindst 1 gang om året 1. > 40 mio. kontakter til almen praksis 2. 1,3 mio. indlæggelser (> personer) 3. 7 mio. ambulante besøg på sygehusene (> 1,6 mio personer)

21 heltidsansatte på sygehusene, alm prak.læger Ca ansatte i alm. praksis Øvrigt personale (psyk., adm, rengør, køkken m.m.); 30% Læger; 14 % Sygeplejersker; 33% Andet sundhedspersonale; 13% SOSUassistenter; 10%

22 Sundhedsudgifterne i nationalt og internationalt perspektiv

23 Sundhedsudgifternes procentvise andel af de samlede udgifter til offentlige tjenester. 18,0 17,0 16,0 Procent 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken tabel off23

24 Sundhedsudgifterne som % of BNP, 2010, OECD countr % GDP Public Private ,6 11,6 11, ,7 10,5 10,2 9,6 9,6 9,6 9,3 9, ,9 8,6 7,9 7,8 7,5 7,4 7, ,8 6,3 6 11,4 10,4 9,4 9,3 9,1 7,8 7,1 6, Netherlands 1 France Germany 0 Denmark Austria Portugal Belgium 2 Greece Spain Sweden United Kingdom Italy Ireland Slovak Republic Slovenia EU-27 Finland Malta Luxembourg 3 Hungary Czech Republic Cyprus Bulgaria Poland Lithuania Latvia Estonia Romania Switzerland Serbia Norway Iceland Montenegro Croatia FYR of Macedonia Turkey Source: OECD, Health at a Glance, Europe 2012

25 Fremtidens økonomi: Samlet vækst i den off. sektor: 0-0,4%

26 Budgetternes tilblivelse...

27 Økonomiske konjunkturer Politiske præferencer Behov hovsa Osv. Den præcise proces delvist ukendt Det årlige beløb til sundhedsvæsenet Fordeles efter en fordelingsnøgle Aftale mellem regeringen og Danske Regioner (og KL) i juni måned året forud (dvs er aftalt i juni 2013) Sjælland s til sygehuse og øvrige sundhedsvæsen Hovedstaden Syd- Danmark til sygehuse og øvrige sundhedsvæsen Midt- Jylland til sygehuse og øvrige sundhedsvæsen Nord- Jylland til sygehuse og øvrige sundhedsvæsen til sygehuse og øvrige sundhedsvæsen Budgetforhandlinger -Måske den vigtigste prioriteringsproces = årets budgetramme med tilhørende aktivitetskrav/forventninger

28 Det centrale dokument. Findes på Finansministeriets hjemmeside, De regionale budgetter: De resterende 0,8 (80%) baseres på den alderesmæssige sammensætning af befolkningen i regionerne

29 Hvad er sundhedsøkonomi? Studiet af de økonomiske mekanismer og forhold i sundhedsvæsnet

30 Genstandsfelt: sundhed; sundhedsydelser: markedet for sundhedsydelser, sundhedsindustrien Sundhedsydelser Sundhed Arbejdsmiljø Levekår Livsstil Produktion af og efterspørgsel efter sundhedsydelser Sundhedsindustrien: medicinalindustrien; medicotekniske industri; relevante dele af socialsektoren: plejehjem, hjemme-og sundhedspleje

31 Jerntrekanten - en simpel forståelsesramme eller Sundhedsvæsenets grundlæggende opbygning Og hvorfor marked er vanskelig at indføre...

32 Sådan foregår det normalt betaling Kunder/ forbrugere Fx detailhandel Varer/ydelser Fordeler ressourcer ved hjælp af prismekanismen - Og given indkomstfordeling

33 Sådan foregår det normalt Kunder/ forbrugere betaling Varer/ydelser Fx detailhandel MEN SÅ (fri) og lige adgang Patient Sundhedsvæsenet Behandling/ diagnostik Hvorfor fri og lige adgang med hvilke konsekvenser?

34 1. Patienter Tandlæger. 2 Sundhedsvæsenet Befolkning Non-profit, fx. sygekasser, eller offentlige ordninger forsikringsmarked 3. Finansiel trediepart Aktuarisk forsikring skat eller kontingent a p o t e k e r Praktiserende Læger henvisning Sygehuse Hvorfor en trediepart? usikkerhed (om at blive ramt af sygdom) aktuarisk forsikring men mange kan i realiteten ikke forsikre sig, fx. AIDS, blødere, kronikere derfor behov for (et betydeligt omfang af) kollektiv finansiering (værdidom) om omfordeling af den økonomiske byrde ved sygdom f y s i o t e r.

35 Hvordan finansierer man sundhedsvæsenet? social forsikring er misvisende: Der er tale om obligatorisk medlemskab af fx sygekasser Procent 90,0 Offentlig Social forsikring 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

36 3 parter (1-3) & 3 økonomiske mekanismer (A-C) 1. Patienter Befolkning 3. indkomstskatter- ejendoms- skatter A. finansieringssystem Finansieringssystem Offentligt Non-profit Sygekasser For-profit forsikring præmier B. C. 2. Sundhedsvæsenet a p o t e k e r Tandlæger Praktiserende Læger Sygehuse a-giver/ tager bidrag egenbetaling f ys i o t e r. budget eller kontrakt aktivitets-baseret afregning, fx. per sengedag og DRG ydelses-baseret afregning per capita afregning

37 2. Sundhedsvæsenet 1. Patienter Tandlæger Befolkning 3. Finansiel trediepart Aktuarisk forsikring Forsikrings-. præmie Non-profit, fx. sygekasser, eller offentlige ordninger skat eller kontingent a p o t e k e r Praktiserende Læger henvisning Sygehuse Hvorfor offentligt eller privat ejede og drevne sygehuse historie og sædvane, især for sygehuses vedkommende (kirken/klostre) overvågning af kvalitet og styring i almindelighed er alt andet lige lettere, hvis man selv ejer især hvis produktionen er kompleks kan der laves klare kontrakter mellem betaler (3.-parten) og producenten? varighed/investeringer (aktiv specificitet) f y s i o t e r.

38 Har allerede udviklet delspecialiseringer: fx. lægemiddeløkonomi/farmakoøkonomi 1. (økonomiske) konsekvenser af generisk substitution, parallel import 2. Virkningen af (øget) priskonkurrence 3. Virkning af (ændrede) medicintilskud 4. Økonomisk evaluering (omkostning-effekt, omkostning-nytte-analyse) 5. Virkningen af ændringer i patentlove, fx patenters løbetid 6. Licitationer Policy Brug af analyser ved politisk eller administrativ beslutningstagen tilskud til lægemidler ændringer af regler for generisk substitution, parallel import m.m.

39 Hvor offentligt er det offentlige sundhedsvæsen?

40 Finansiering Offenligt (skatter eller obligatorisk social forsikring) 100% ( gratis for bruger) Ledelse & ejerskab 100% privat 100% offentligt 100% Privat (forsikring og/eller brugerbetaling)

41 Almen praksis foreningsejede hospitaler, udliciterede funktioner (fx rengøring, vaskeri, mad) Ledelse & ejerskab Falck/taxa Liggende/siddende Pt. transport Apoteker 100% privat Voksen tandpleje Kommercielle privathospitaler Finansiering Offenligt (skatter eller obligatorisk social forsikring) Privat-off. virksomheder. Bl.a. catering, vaskeri Ca. 85 % ca. 50% Ca % 100% ( gratis for bruger) ca. 70% Hospitaler Børnetandpl. Kom. brand/- ambulancevæs. Tandpleje, Psykisk handikappede & ældre 100% offentligt Ca.. 80% 100% Privat (forsikring og/eller brugerbetaling)

42 Tre prototyper på sundhedsvæsner Skelner ofte ud fra finansiering: Bismarck-systemer (social insurance), typisk sygekassebaseret Beveridge-systemer (skattefinancieret) Markeds-orienterede systemer (m. betydeligt islæt af privat forsi Indebærer dog ofte to/tre ting ikke bare finansiering: finansierings-mekanisme ejerskab til hele/dele af sundhedsvæsenet (hospitaler, lægehuse/klinikker osv.) drift (offentlig, privat, non-profit). Beveridge-systemer er derfor også kendt som integrerede systemer (ejerskab, drift og finansiering er integreret), fx. Danmark/Skandinavien Bismarck-systemer omtales også som kontrakt-baserede (kontrakter mellem fx. sygekasser, sygehuse og læger), fx. Tyskland

43 Ledelse & ejerskab Bismarck 100% privat Det rent kontraktbaserede sundhedvæsen Finansiering Offenligt (skatter eller obligatorisk social forsikring) Det mere markedsorientered sundhedsvæsen 100% ( gratis for bruger) Det rent integrerede sundhedsvæsen Beveridge 100% offentligt 100% Privat (forsikring og/eller brugerbetaling)

44 Nogle eksempler på sundhedsøkonomiske problemstillinger

45 1. Hvad har vi råd til hvad vil vi betale? Hvor stor en andel af bruttonationalproduktet kan man bruge på sundhedsvæsenet? - Især hvis det er offentligt finansieret?

46 1A. Hvordan finansierer man bedst sundhedsvæsenet? Procent 90,0 Offentlig Social forsikring 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Hvilken finansieringsform er bedst?

47 2. Brugerbetaling 1. Har brugerbetaling i betydeligt omfang: ca. 18% af de samlede sundhedsudgifter 2. Har vi det de rigtige steder? 3. Forventede virkninger: Efterspurgt mængde (fald vis øget brugerbetaling) Fordelingsmæssige forhold (rammer hvem og hvor hårdt) Sundhedsmæssig virkning Provenue

48 3. Betaling/afregning med producenter 1. Sygehuse: Aktivitetsbaseret afregning (DRG) vs. rammebudgetter eller kombination Effekter på kvalitet, produktivitet, cream skimming m.m. Grundproblem: Hvordan flyttes pengene bedst fra bevilgende myndighed til sygehusene? efterspørgselen Bevilgende myndighed Rammebudget Kontrakter afregningssystem Aktivitets-baseret Blandings-modeller Sygehus Afdelinger s k a t t e r Bedst i forhold til hvad: budgetsikkerhed? politisk prioritering? volumen? produktivitet? kvalitet? dynamik og udvikling på sygehusene? 2. Praktiserende læger: fast løn, per capita (tilmeldt), per ydelse eller kombination Effekter på kvalitet, produktivitet, volumen

49

50 3A. Afregning: Et ældgammelt problem Hammurabis Lov (ca f. Kr. DK Ca Mange steder fulgte man den honoreringsform, som var almindelig over for private patienter. Man aftalte en gang om året et fast huslægehonorar i forhold til familiens størrelse og formuenhed. For dette honorar kunne man så søge eller tilkalde læge, når man følte trang til det. Lægen var dermed sikret faste indtægter og familien kendte på forhånd udgifterne til lægebehandling,, p. 125.

51 4. Værdisætning af liv, lemmer og helbredseffekter 1. Uvurderligt umuligt uetisk!!! 2. MEN det sker dagligt Trafiksikkerhed Arbejdsmiljø I vores adfærd i øvrigt Med andre ord som minimum en indirekte værdisætning 3. Hvad koster det at ændre på sandsynligheden for en begivenhed? Hvad vil man betale?

52 Grundide i cost-effectiveness og cost-utility analyser To typer af analyser: baseret på original-data model-baseret, fx matematiske modeller, med brug af sammenstykkede data Cost-effectiveness brøken, fx kr per QALY, jo lavere jo bedre OG HELST NEGATIV = nettobesparelser omkostninger Effekter OMKOSTNINGER Behandlings/pleje/rehab.. omkostninger (direkte ressourceforbrug) uanset, hvor de afholdes Sparede ressourcer uanset, hvor det finder sted (normalt) ikke ændringer i indirekte omkostninger, fx. tilbagevenden til arbejde/mindre sygefravær m.m. EFFEKTER Kvalitetsjusterede leveår, QALY Fx ændring i BMI, blodtryk (eller andre naturlige enheder) Baseret på kontrollerede studier eller meta-analyser

53

54

55

Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi?

Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi? Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi? Christian Kronborg Lektor i sundhedsøkonomi Institut for Sundhedstjenesteforskning Sundhedsøkonomi Agenda Finansiering af det danske sundhedsvæsen

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Fondsmessen 14 Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Miljøministeriet/Miljøstyrelsen v. Søren Bukh Svenningsen Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arene, 30. oktober

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen CLM Temadag d. 10/03 2015 Velkommen Program 1. Måletekniske udfordringer ved måling af fjernkøling med fjernvarmemålere 2. Hvilken vej går udviklingen for varmeenergimålere? 3. Hvilken vej går udviklingen

Læs mere

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE?

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? Danish Online Gambling Association CEO, Morten Rønde FOKUS OG FREMGANGSMÅDE HVOR BLIVER RESULTATERNE SKABT? I. I EU (ved harmonisering) II. Lokalt (i den

Læs mere

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 0 89 29. november 2012 Efterspørgslen efter sundhedsydelser er stor. Det skyldes bl.a. den aldrende befolkning, et højere velstandsniveau og et

Læs mere

Om denne undersøgelse

Om denne undersøgelse Om denne undersøgelse I hele EU er der organisationer, der giver borgere adgang til og undervisning i informationsteknologi og evt. yder andre services til støtte for udsatte grupper. Disse organisationer

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

FRIVILLIGHED I DANMARK

FRIVILLIGHED I DANMARK FRIVILLIGHED I DANMARK Hvem er de frivillige og hvorfor er de det? Torben Fridberg Frivilligrådets formiddagsseminar Fredag den 8. marts 2013. 01/10/13 1 Frivillighedsundersøgelsen 2004 Befolkningsundersøgelse,

Læs mere

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN ISO 20126 2. udgave 2012-04-18 Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dentistry Manual toothbrushes General requirements and test methods DS/EN ISO 20126

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

Mere marked, privat sygeforsikring og brugerbetaling: trussel eller mulighed for sundhedsvæsenet?

Mere marked, privat sygeforsikring og brugerbetaling: trussel eller mulighed for sundhedsvæsenet? Folkeuniversitetet efteråret 2006, forelæsning 3 Mere marked, privat sygeforsikring og brugerbetaling: trussel eller mulighed for sundhedsvæsenet? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Menu 3. forelæsning

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Udbredelse af telemedicin incitamenter på tværs? Et debatoplæg fra Det Digitale Råd, juni 2015

Udbredelse af telemedicin incitamenter på tværs? Et debatoplæg fra Det Digitale Råd, juni 2015 Udbredelse af telemedicin incitamenter på tværs Et debatoplæg fra Det Digitale Råd, juni 2015 FORORD I Det Digitale Råd undrer vi os over, at telemedicin endnu ikke er bredt ud i sundhedssektoren herhjemme.

Læs mere

Kraghinvest.dk. Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD. Ivan Erik Kragh. December 2013

Kraghinvest.dk. Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD. Ivan Erik Kragh. December 2013 Kraghinvest.dk Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD December 2013 Resumé Vi har i denne analyse set nærmere på Danmark i et internationalt perspektiv. Vi har bl.a set på timeproduktiviteten i OECD,

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Danmarks økonomi. Martin Paldam Professor (Emeritus) Økonomisk Institut, Århus

Danmarks økonomi. Martin Paldam Professor (Emeritus) Økonomisk Institut, Århus Danmarks økonomi Martin Paldam Professor (Emeritus) Økonomisk Institut, Århus 1 1. Befolkning stagnerende, levealder op (obs.!) 2. Nationalproduktet: Erhvervsfordeling: store ændringer: Landbrug ned, industri

Læs mere

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Dansk standard DS/EN ISO 15612 2. udgave 2005-12-22 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Specification

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Dansk standard DS/EN 15254-6 1. udgave 2014-02-21 Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Extended application of results from fire

Læs mere

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Indlæg afholdt på Sundhedsøkonomisk konference 2014 Afholdt af BioMed Community og The Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) Ved Lars Lund, Sundhedsøkonom

Læs mere

Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark

Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark Astrid Kiil, Cand.econ, Ph.d. aski@kora.dk Helseøkonomikonferansen 2013 14. maj, Solstrand Kort om KORA

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer DS-information DS/CLC/TS 60034-20-1 1. udgave 2004-10-08 Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer Rotating electrical machines Part 20-1: Control motors - Stepping motors

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Introduktion Henrik Timm Præsentation i tremandsgrupper 3 minutter Hvad kendetegner den kompetente projektleder? Morten Fangel Grupperne prioriterer mellem værdier af / succeskriterier

Læs mere

Dagsorden. 11. Open 12. Dame 13. Mixed 14. Open masters 15. Dame masters 16.PR 17. Fundraising 18. K-udvalg 19. Evt 20.

Dagsorden. 11. Open 12. Dame 13. Mixed 14. Open masters 15. Dame masters 16.PR 17. Fundraising 18. K-udvalg 19. Evt 20. EM-stormøde 27/4-15 Dagsorden 1. Velkomst og introduktion 2. 15-20 minutter pow wow 3. Tilmeldte landshold 4. Finance v. Laurits og Børre 5. Venue 6. Accommodation 7. Food 8. Social Events 9. Staff/Volunteers

Læs mere

DS-information DS/CEN/TR 81-12

DS-information DS/CEN/TR 81-12 DS-information DS/CEN/TR 81-12 1. udgave 2014-11-13 Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer Grundlag og fortolkning Del 12: Anvendelse af EN 81-20 og EN 81-50 på specifikke markeder

Læs mere

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Budget- og regnskabssystem 4.4 - side 1 Dato: 1. september 1999 Ikrafttrædelsesår: Budget 2000 Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende amtskommunernes

Læs mere

Introduktion til sundhedsøkonomi

Introduktion til sundhedsøkonomi Introduktion til sundhedsøkonomi Lars Ehlers Center for Folkesundhed Definition af økonomi: Studiet af hvordan mennesker og samfund vælger med eller uden brug af pengefastsættelse at anvende knappe ressourcer,

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Traditionelle fordelingsanalyser ser bort fra de forbrugsmuligheder, som den offentlige sektor stiller til rådighed, og som udgør en stor del af danske

Læs mere

BNP undervurderer væksten i dansk velstand

BNP undervurderer væksten i dansk velstand BNP undervurderer væksten i dansk velstand I forhold til udviklingen i vores velstand er der typisk fokus på væksten i priskorrigeret/realt BNP. Bruttonationalindkomsten (BNI) er imidlertid et mere retvisende

Læs mere

Den fremtidige udvikling i sundhedsudgifterne - behov for samfundsmæssige og etiske valg

Den fremtidige udvikling i sundhedsudgifterne - behov for samfundsmæssige og etiske valg Den fremtidige udvikling i sundhedsudgifterne - behov for samfundsmæssige og etiske valg Af Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Formand for De Økonomiske Råd og professor ved Økonomisk Institut på Københavns

Læs mere

Chemical attack on concrete Determination of aggressive carbon dioxide content in water

Chemical attack on concrete Determination of aggressive carbon dioxide content in water Dansk standard DS/EN 13577 1. udgave 2007-05-15 Kemisk angreb på beton Bestemmelse af indhold af aggresiv carbondioxid i vand Chemical attack on concrete Determination of aggressive carbon dioxide content

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN 1176-11 3. udgave 2014-08-26 Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Playground equipment and surfacing

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Amgros udbud og effekt Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Hvilke variable har betydning for prognosticering af lægemiddeløkonomi? Nye lægemidler Hvad er i pipeline ift.

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 9300-014:2013

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 9300-014:2013 Dansk standard DS/EN 9300-014 1. udgave 2013-02-07 Flymateriel Aerospace series LOTAR LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data Part 014:

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Norsk model for brugerbetaling på lægebesøg

Norsk model for brugerbetaling på lægebesøg Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 27. september 2013 I Danmark er brugerbetalingen af historiske årsager koncentreret på meget få ydelser. Eksempelvis har vi brugerbetaling

Læs mere

BRUGERBETALING PÅ LÆGEVAGTEN

BRUGERBETALING PÅ LÆGEVAGTEN Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 11. marts 2013 Ifølge en ny undersøgelse fra Århus Universitet burde omkring 20 pct. af de patienter, som i dag tager kontakt til lægevagten,

Læs mere

Sundhedsforsikringer 31. januar 2013

Sundhedsforsikringer 31. januar 2013 Sundhedsforsikringer 31. januar 2013 Hvem har sundhedsforsikringer? Der findes flere rapporter, som har undersøgt karakteristika ved personer med sundhedsforsikringer i. De overordnede resultater er som

Læs mere

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 3: Europæisk CORE-fakturasyntaksmapping

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 3: Europæisk CORE-fakturasyntaksmapping DS-information DS/CWA 16356-3 1. udgave 2011-11-09 Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel med UN/CEFACT CII-retningslinjer for implementering Del 3: Europæisk CORE-fakturasyntaksmapping Guide

Læs mere

Den nordiske arbejdslivsmodel. - og dens relevans for Europa

Den nordiske arbejdslivsmodel. - og dens relevans for Europa Den nordiske arbejdslivsmodel - og dens relevans for Europa Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet henningj@epa.aau.dk, SAMAK, Stockholm 24.11.2008 Ny italesættelse i Europa siden 1990 Fra Socialisering

Læs mere

Innovationsledelse Del 1: Innovationsledelsessystemer

Innovationsledelse Del 1: Innovationsledelsessystemer DS-information DS/CEN/TS 16555-1 1. udgave 2013-08-06 Innovationsledelse Del 1: Innovationsledelsessystemer Innovation Management Part 1: Innovation Management System DS/CEN/TS 16555-1 København DS projekt:

Læs mere

Det danske marked i et internationalt perspektiv

Det danske marked i et internationalt perspektiv Det danske marked i et internationalt perspektiv v/ Peter Gill, director, 30 January 2014 1 CV og referencer Peter Gill Director T: +45 3945 3417 M: +45 2043 5563 E: pgl@pwc.dk Uddannelse Photo Arbejdsområder

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Fremtidens arbejdsmarked - i 2020 (En udredning til AT) Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet www.carma.aau.dk

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden

Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Den offentlige

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

Nedsat moms på sunde fødevarer

Nedsat moms på sunde fødevarer Notat 22. januar 2008 J.nr. 2007-201-0009 Nedsat moms på sunde fødevarer 1. Indledning og sammenfatning Der er jævnligt forslag om at benytte afgifter og subsidier i højere grad end tilfældet er i dag,

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

2 3-4 5-21 22-31 32-60 61-71 72-77 78-93 94-96. Udgivet af: VisitDenmark Juni 2012 ISBN: 978-87-87393-87-4

2 3-4 5-21 22-31 32-60 61-71 72-77 78-93 94-96. Udgivet af: VisitDenmark Juni 2012 ISBN: 978-87-87393-87-4 Introduktion Hovedkonklusioner Ferieadfærd i 2011 Danmarks potentiale 2012 Potentialet for målgrupperne 2012 Kendskab til Danmark og andre destinationer Kendskab til byer, områder og attraktioner i DK

Læs mere

Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation. faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer

Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation. faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer Dansk standard DS/EN 60384-25-1 1. udgave 2006-09-12 Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation Overflademonterede faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer

Læs mere

Plastindustrien i Danmark & Norsk Kompositforbund

Plastindustrien i Danmark & Norsk Kompositforbund Plastindustrien i Danmark & Norsk Kompositforbund Emner : Status & Trends Nye markeder - Kina Leverings flaskehalse Vinger til vindmøller Prognose til 2012 Perspektiver og Udfordringer for danske aktører

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Mobile toiletkabiner uden tilslutning til kloak Krav til ydelser og produkter i relation til opstilling af kabiner og sanitet

Mobile toiletkabiner uden tilslutning til kloak Krav til ydelser og produkter i relation til opstilling af kabiner og sanitet Dansk standard DS/EN 16194 1. udgave 2012-03-30 Mobile toiletkabiner uden tilslutning til kloak Krav til ydelser og produkter i relation til opstilling af kabiner og sanitet Mobile non-sewer-connected

Læs mere

Bedre sundhed for de samme penge

Bedre sundhed for de samme penge Bedre sundhed for de samme penge Oplæg om bedre brugerbetaling på sundhedsydelser INTRO Danskerne bruger mange penge på sundhed. Hver gang der går 100 kroner til sundhed i Danmark, betaler danskerne selv

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Danmark

Ejendomsmarkedet i Danmark Ejendomsmarkedet i Danmark Status og forventninger Søren Leth Pedersen Partner, regionsdirektør EDC EDC Poul Erik Bech Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed Etableret i 1978 og beskæftiger i dag 400+

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Læder Læder til biler Prøvningsmetoder og -parametre

Læder Læder til biler Prøvningsmetoder og -parametre Dansk standard DS/EN 14906 1. udgave 2012-07-05 Læder Læder til biler Prøvningsmetoder og -parametre Leather Leather for automotive Test methods and testing parameters DS/EN 14906 København DS projekt:

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Rumfart Vurdering af modal undersøgelse

Rumfart Vurdering af modal undersøgelse Dansk standard DS/EN 16603-32-11 1. udgave 2014-09-12 Rumfart Vurdering af modal undersøgelse Space engineering Modal survey assessment DS/EN 16603-32-11 København DS projekt: M274883 ICS: 49.140 Første

Læs mere

Dansk standard DS/EN 13496

Dansk standard DS/EN 13496 Dansk standard DS/EN 13496 2. udgave 2013-10-28 Termisk isolering i byggeriet Produkter Bestemmelse af de mekaniske egenskaber for glasfibernet som armering til kompositsystemer til facadeisolering med

Læs mere

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID BLIV KLOGERE OG BETJEN DIG SELV Sundhed.dk er den fælles offentlige sundheds portal. Her får du nemt og

Læs mere

Notat. Notat vedr. Sundhedshus - Beslutningsoplæg

Notat. Notat vedr. Sundhedshus - Beslutningsoplæg Notat Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Annagade 5 A 3000 Helsingør Tlf. 49282438 Mob. *4525312438 rbo09@helsingor.dk Dato 18.06.2015 ver. 02 Sagsbeh. Rasmus Børner Projektleder Notat vedr.

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen Job- og kravprofil Dato: 18. marts 2010 Konsulenter: Tina Overgaard og Maja Bjerregaard Have AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Figur 1. Arbejdspladser fordelt på erhverv i procent af alle arbejdspladser i 1997. Kilde: Statistikbanken. Erhvervsbeskæftigelsen.

Figur 1. Arbejdspladser fordelt på erhverv i procent af alle arbejdspladser i 1997. Kilde: Statistikbanken. Erhvervsbeskæftigelsen. 2 2 1 1 Hele landet København Odense Århus Figur 1. Arbejdspladser fordelt på erhverv i procent af alle arbejdspladser i 1997. Kilde: Statistikbanken. Erhvervsbeskæftigelsen. 4 4 3 3 2 2 1 1 København

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 14707:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 14707:2012 Dansk standard DS/EN 14707 2. udgave 2012-12-11 Termisk isolering Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer Bestemmelse af maksimal brugstemperatur for præfabrikeret rørisolering

Læs mere

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Årsberetning 2012 Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Titel: Årsberetning 2012, Dansk Patientsikkerheds Database Del 1. Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune

Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune TILBUD PÅ Konsulent John Reynolds Hellerup, den 26. juni 2014 Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Om ESS. Fridberg, Europæiske. holdninger. Kommission. rådighed på. Stikprøven. adressekort. nedenunder. dit navn.

Om ESS. Fridberg, Europæiske. holdninger. Kommission. rådighed på. Stikprøven. adressekort. nedenunder. dit navn. Instruktion us4252 ESS R5 20100 Om ESS ESS European Social Survey, eller den Europæiske Samfundsundersøgelse, som den hedder på dansk, er en europæisk undersøgelse, der i år bliver gennemført i 26 lande

Læs mere