Hvad kan sundhedsøkonomi bruges til ved opdyrkning og indtrænging på markeder?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad kan sundhedsøkonomi bruges til ved opdyrkning og indtrænging på markeder?"

Transkript

1 Hvad kan sundhedsøkonomi bruges til ved opdyrkning og indtrænging på markeder? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet

2 Hovedpunkter 1. Den danske sundhedsøkonomi : Statistisk belysning og (delvist) om regulering Budgetternes tilblivelse 2. Hvad er sundhedsøkonomi? 3. Sundhedsøkonomiens skelet : Tre-part-modellen 4. Nogle sundhedsøkonomiske emner

3 Den danske sundhedsøkonomi Statistisk belysning af det danske sundhedsvæsen En forudsætning for markedsforståelse

4 Den makroøkonomiske jernring Vigelandsparken, Oslo Overskrift: Fra overproportional vækst til lav- eller nulvækst frem mod 2020

5 Har den danske økonomi det dårligt (så) har sundhedsøkonomien det også dårligt Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik Sundhedsudgifter per indbygger Bruttonationalindkomst per indbygger/10 Simpel korrelation: 0,97 men der er forsinkelseseffekter Årlig vækstpct ,1 Årlig vækstpct ,3 Årlig vækstpct ,3 Årlig vækstpct ,1 Årlig vækstpct , Energikrisen Genopretningen af dansk økonomi Den økonomiske krise

6 Udviklingen og under krisen: Løbende priser Faste priser % Sygehuse 23,2 3,3-1,7 Almen lægehjælp 21,5 4,9-0,1 Speciallægehjælp 28,4 1,4-3,5 Medicin -16,8-13,6-17,7 Tandlægebehandl ing 16,0 3,9-1,0 Fysiurgisk behandling 6,8 15,7 10,2 Beregnet ud fra tabel REGR31, Statistikbanken Deflateret med forbrugerprisindekset

7 Lynhurtig tilpasning til den økonomiske krise Kilde: Morgan & Astolfi (2013), Health Spending Growth at Zero: Which Countries, Which Sectors Are Most Affected?, OECD Health Working Papers, No. 60

8 I alt 143 mia. kr. i PATIENTER Brugerbetaling: 24 mia. kr. - = 17,6% de samlede sundhedsudgifter 24 mia. kr 3. FINANSIERENDE TREDJEPART: De 5 regioner 109 mia. kr = 77,2% af de samlede sundhedsudgifter. indtægter Statslige bloktilskud 2. SUNDHEDSVÆSENET Apoteker Fysioterp. & kiropraktorer Alment prak. læger Praktiserende speciallæger Sygehuse 7% Tandlæge 1% Centrale adm.- udgifter 1% 8% 3% 77% 2% * Excl. andel af plejehjems- og hjemmehjælpsudgifter Plejehjem* Kommunale sundhedstjenester Genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Kommunal tandpleje Forebyggelse & sundhedsfremme Hjemmesygepl 10 mia kr* 3. Finansierende tredjepart: 98 kommuner 10 mia. Kr* = 6,9% af de samledede sundhedsudgifter indtægter Kommuneskat & statslige bloktilskud 9% 20% 8 % 21% 6% 29%

9 Samlet medicinomsætning, årets priser, AUP for primærsektoren hospitals-afregningspriser incl. moms Primær i alt Receptpligtig Hospitaler I alt Mio. kr Samlede regionale sundhedsudgifter i 2012: ca. 110 mia. kr: Medicinandel ca. 18,6% Kilde: SSI: Samlet salg af lægemidler i Danmark, tidligere

10 100% Medicin som %-del af samlet brugerbetaling 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 29,9 28,5 31,1 35,4 36,1 38,7 Fysioter/kirop Tandlæg læger/hospt Briller mm Medicin 20% 10% 35,9 36,4 33,8 30,0 29,3 28,6 0% 1994: : : : : :2012 Kr. brugerbetaling: Kilde: Danmarks Statistik Forbrugerundersøgelser

11 Medicin - udbud hospitalsmedicin (Amgros) anbefalede præparater (RADS, KRIS) tilskud (tilskudsnævn) RADS & KRIS Tilskudsnævnet

12

13 Regulering af markedet for medical devices vil gradvist komme til at ligne medicin-området

14 Sygehusbyggerier I perioden investeres ca. 50 mia. i nye/renoverede sygehuse Historisk investeringsomfang og kæmpeprojekter: fra 1 mia til 6,4 mia. kr (Storebæltsbroen kostede 21 mia. kr. (1988-kr), alt incl. Øresundsbroen kostede 30 mia. kr (2000) incl. motorvejs/jernbanetilslutning)

15 21 nye akutsygehuse x Rigshops

16 Fordeling af 42,5 milliarder Ålborg: Nyt Nyt universitets - sygehus, 4,1 mia. kr. Århus: Nyt universitets - sygehus, 6,4 mia. kr. Viborg: Renoveret akutsygehus, 1,2 mia. kr. Herning: Nyt akutsygehus, 3,2 mia. kr. Kolding: Renoveret akutsygehus, 0,9 mia. kr. Aabenraa: Nyt akutsygehus, 1,3 mia. kr. 2,3 mia psyk. nybyg. Slagelse, 1,1 mia 0,3 mia. Odense: Nyt universitets - sygehus, 6,3 mia. kr. x Rigshops 3 mia. Rigshospitaler 1,9 mia 1,5 mia. Hillerød, Nyt akut 3,8 mia Skt. Hans 0,6 mia. Køge: Nyt akutsygehus, 4 mia.

17 Og her skal regionerne selv afholde investeringer til akutsygehuse x Rigshops 5 10 mia. kr

18 For øvrige nybyggerier og tilbygninger vurderes et niveau på maksimalt kr./m² (totalpris inkl. apparatur mv.) heraf kr./m² til apparatur, IT og løst inventar, svarende til 20 pct. af byggeudgift på kr./m², at være tilstrækkeligt til realiseringen. Normer etableret ved første uddeling af investeringsmidler (p. 12) Byggepriser:. Samlet vurderes i forhold til nybyggeri, at et prisniveau på samlet maksimalt kr./m² (totalpris inkl. apparatur mv.), heraf kr./m² til apparatur, IT og løst inventar, svarende til 25 pct. af byggeudgift på kr./m², kan begrundes for universitetssygehusbyggerier på bar mark/barmarkslignende forhold...

19 Produktivitetsvækst på de somatiske sygehuse 7 P r o c e n t v i s ,4 1,8 1,9 1,4 4,2 5,6 5,3 v æ k s t ,2

20 Mindst 90% af befolkningen er i kontakt med sundhedsvæsenet mindst 1 gang om året 1. > 40 mio. kontakter til almen praksis 2. 1,3 mio. indlæggelser (> personer) 3. 7 mio. ambulante besøg på sygehusene (> 1,6 mio personer)

21 heltidsansatte på sygehusene, alm prak.læger Ca ansatte i alm. praksis Øvrigt personale (psyk., adm, rengør, køkken m.m.); 30% Læger; 14 % Sygeplejersker; 33% Andet sundhedspersonale; 13% SOSUassistenter; 10%

22 Sundhedsudgifterne i nationalt og internationalt perspektiv

23 Sundhedsudgifternes procentvise andel af de samlede udgifter til offentlige tjenester. 18,0 17,0 16,0 Procent 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken tabel off23

24 Sundhedsudgifterne som % of BNP, 2010, OECD countr % GDP Public Private ,6 11,6 11, ,7 10,5 10,2 9,6 9,6 9,6 9,3 9, ,9 8,6 7,9 7,8 7,5 7,4 7, ,8 6,3 6 11,4 10,4 9,4 9,3 9,1 7,8 7,1 6, Netherlands 1 France Germany 0 Denmark Austria Portugal Belgium 2 Greece Spain Sweden United Kingdom Italy Ireland Slovak Republic Slovenia EU-27 Finland Malta Luxembourg 3 Hungary Czech Republic Cyprus Bulgaria Poland Lithuania Latvia Estonia Romania Switzerland Serbia Norway Iceland Montenegro Croatia FYR of Macedonia Turkey Source: OECD, Health at a Glance, Europe 2012

25 Fremtidens økonomi: Samlet vækst i den off. sektor: 0-0,4%

26 Budgetternes tilblivelse...

27 Økonomiske konjunkturer Politiske præferencer Behov hovsa Osv. Den præcise proces delvist ukendt Det årlige beløb til sundhedsvæsenet Fordeles efter en fordelingsnøgle Aftale mellem regeringen og Danske Regioner (og KL) i juni måned året forud (dvs er aftalt i juni 2013) Sjælland s til sygehuse og øvrige sundhedsvæsen Hovedstaden Syd- Danmark til sygehuse og øvrige sundhedsvæsen Midt- Jylland til sygehuse og øvrige sundhedsvæsen Nord- Jylland til sygehuse og øvrige sundhedsvæsen til sygehuse og øvrige sundhedsvæsen Budgetforhandlinger -Måske den vigtigste prioriteringsproces = årets budgetramme med tilhørende aktivitetskrav/forventninger

28 Det centrale dokument. Findes på Finansministeriets hjemmeside, De regionale budgetter: De resterende 0,8 (80%) baseres på den alderesmæssige sammensætning af befolkningen i regionerne

29 Hvad er sundhedsøkonomi? Studiet af de økonomiske mekanismer og forhold i sundhedsvæsnet

30 Genstandsfelt: sundhed; sundhedsydelser: markedet for sundhedsydelser, sundhedsindustrien Sundhedsydelser Sundhed Arbejdsmiljø Levekår Livsstil Produktion af og efterspørgsel efter sundhedsydelser Sundhedsindustrien: medicinalindustrien; medicotekniske industri; relevante dele af socialsektoren: plejehjem, hjemme-og sundhedspleje

31 Jerntrekanten - en simpel forståelsesramme eller Sundhedsvæsenets grundlæggende opbygning Og hvorfor marked er vanskelig at indføre...

32 Sådan foregår det normalt betaling Kunder/ forbrugere Fx detailhandel Varer/ydelser Fordeler ressourcer ved hjælp af prismekanismen - Og given indkomstfordeling

33 Sådan foregår det normalt Kunder/ forbrugere betaling Varer/ydelser Fx detailhandel MEN SÅ (fri) og lige adgang Patient Sundhedsvæsenet Behandling/ diagnostik Hvorfor fri og lige adgang med hvilke konsekvenser?

34 1. Patienter Tandlæger. 2 Sundhedsvæsenet Befolkning Non-profit, fx. sygekasser, eller offentlige ordninger forsikringsmarked 3. Finansiel trediepart Aktuarisk forsikring skat eller kontingent a p o t e k e r Praktiserende Læger henvisning Sygehuse Hvorfor en trediepart? usikkerhed (om at blive ramt af sygdom) aktuarisk forsikring men mange kan i realiteten ikke forsikre sig, fx. AIDS, blødere, kronikere derfor behov for (et betydeligt omfang af) kollektiv finansiering (værdidom) om omfordeling af den økonomiske byrde ved sygdom f y s i o t e r.

35 Hvordan finansierer man sundhedsvæsenet? social forsikring er misvisende: Der er tale om obligatorisk medlemskab af fx sygekasser Procent 90,0 Offentlig Social forsikring 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

36 3 parter (1-3) & 3 økonomiske mekanismer (A-C) 1. Patienter Befolkning 3. indkomstskatter- ejendoms- skatter A. finansieringssystem Finansieringssystem Offentligt Non-profit Sygekasser For-profit forsikring præmier B. C. 2. Sundhedsvæsenet a p o t e k e r Tandlæger Praktiserende Læger Sygehuse a-giver/ tager bidrag egenbetaling f ys i o t e r. budget eller kontrakt aktivitets-baseret afregning, fx. per sengedag og DRG ydelses-baseret afregning per capita afregning

37 2. Sundhedsvæsenet 1. Patienter Tandlæger Befolkning 3. Finansiel trediepart Aktuarisk forsikring Forsikrings-. præmie Non-profit, fx. sygekasser, eller offentlige ordninger skat eller kontingent a p o t e k e r Praktiserende Læger henvisning Sygehuse Hvorfor offentligt eller privat ejede og drevne sygehuse historie og sædvane, især for sygehuses vedkommende (kirken/klostre) overvågning af kvalitet og styring i almindelighed er alt andet lige lettere, hvis man selv ejer især hvis produktionen er kompleks kan der laves klare kontrakter mellem betaler (3.-parten) og producenten? varighed/investeringer (aktiv specificitet) f y s i o t e r.

38 Har allerede udviklet delspecialiseringer: fx. lægemiddeløkonomi/farmakoøkonomi 1. (økonomiske) konsekvenser af generisk substitution, parallel import 2. Virkningen af (øget) priskonkurrence 3. Virkning af (ændrede) medicintilskud 4. Økonomisk evaluering (omkostning-effekt, omkostning-nytte-analyse) 5. Virkningen af ændringer i patentlove, fx patenters løbetid 6. Licitationer Policy Brug af analyser ved politisk eller administrativ beslutningstagen tilskud til lægemidler ændringer af regler for generisk substitution, parallel import m.m.

39 Hvor offentligt er det offentlige sundhedsvæsen?

40 Finansiering Offenligt (skatter eller obligatorisk social forsikring) 100% ( gratis for bruger) Ledelse & ejerskab 100% privat 100% offentligt 100% Privat (forsikring og/eller brugerbetaling)

41 Almen praksis foreningsejede hospitaler, udliciterede funktioner (fx rengøring, vaskeri, mad) Ledelse & ejerskab Falck/taxa Liggende/siddende Pt. transport Apoteker 100% privat Voksen tandpleje Kommercielle privathospitaler Finansiering Offenligt (skatter eller obligatorisk social forsikring) Privat-off. virksomheder. Bl.a. catering, vaskeri Ca. 85 % ca. 50% Ca % 100% ( gratis for bruger) ca. 70% Hospitaler Børnetandpl. Kom. brand/- ambulancevæs. Tandpleje, Psykisk handikappede & ældre 100% offentligt Ca.. 80% 100% Privat (forsikring og/eller brugerbetaling)

42 Tre prototyper på sundhedsvæsner Skelner ofte ud fra finansiering: Bismarck-systemer (social insurance), typisk sygekassebaseret Beveridge-systemer (skattefinancieret) Markeds-orienterede systemer (m. betydeligt islæt af privat forsi Indebærer dog ofte to/tre ting ikke bare finansiering: finansierings-mekanisme ejerskab til hele/dele af sundhedsvæsenet (hospitaler, lægehuse/klinikker osv.) drift (offentlig, privat, non-profit). Beveridge-systemer er derfor også kendt som integrerede systemer (ejerskab, drift og finansiering er integreret), fx. Danmark/Skandinavien Bismarck-systemer omtales også som kontrakt-baserede (kontrakter mellem fx. sygekasser, sygehuse og læger), fx. Tyskland

43 Ledelse & ejerskab Bismarck 100% privat Det rent kontraktbaserede sundhedvæsen Finansiering Offenligt (skatter eller obligatorisk social forsikring) Det mere markedsorientered sundhedsvæsen 100% ( gratis for bruger) Det rent integrerede sundhedsvæsen Beveridge 100% offentligt 100% Privat (forsikring og/eller brugerbetaling)

44 Nogle eksempler på sundhedsøkonomiske problemstillinger

45 1. Hvad har vi råd til hvad vil vi betale? Hvor stor en andel af bruttonationalproduktet kan man bruge på sundhedsvæsenet? - Især hvis det er offentligt finansieret?

46 1A. Hvordan finansierer man bedst sundhedsvæsenet? Procent 90,0 Offentlig Social forsikring 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Hvilken finansieringsform er bedst?

47 2. Brugerbetaling 1. Har brugerbetaling i betydeligt omfang: ca. 18% af de samlede sundhedsudgifter 2. Har vi det de rigtige steder? 3. Forventede virkninger: Efterspurgt mængde (fald vis øget brugerbetaling) Fordelingsmæssige forhold (rammer hvem og hvor hårdt) Sundhedsmæssig virkning Provenue

48 3. Betaling/afregning med producenter 1. Sygehuse: Aktivitetsbaseret afregning (DRG) vs. rammebudgetter eller kombination Effekter på kvalitet, produktivitet, cream skimming m.m. Grundproblem: Hvordan flyttes pengene bedst fra bevilgende myndighed til sygehusene? efterspørgselen Bevilgende myndighed Rammebudget Kontrakter afregningssystem Aktivitets-baseret Blandings-modeller Sygehus Afdelinger s k a t t e r Bedst i forhold til hvad: budgetsikkerhed? politisk prioritering? volumen? produktivitet? kvalitet? dynamik og udvikling på sygehusene? 2. Praktiserende læger: fast løn, per capita (tilmeldt), per ydelse eller kombination Effekter på kvalitet, produktivitet, volumen

49

50 3A. Afregning: Et ældgammelt problem Hammurabis Lov (ca f. Kr. DK Ca Mange steder fulgte man den honoreringsform, som var almindelig over for private patienter. Man aftalte en gang om året et fast huslægehonorar i forhold til familiens størrelse og formuenhed. For dette honorar kunne man så søge eller tilkalde læge, når man følte trang til det. Lægen var dermed sikret faste indtægter og familien kendte på forhånd udgifterne til lægebehandling,, p. 125.

51 4. Værdisætning af liv, lemmer og helbredseffekter 1. Uvurderligt umuligt uetisk!!! 2. MEN det sker dagligt Trafiksikkerhed Arbejdsmiljø I vores adfærd i øvrigt Med andre ord som minimum en indirekte værdisætning 3. Hvad koster det at ændre på sandsynligheden for en begivenhed? Hvad vil man betale?

52 Grundide i cost-effectiveness og cost-utility analyser To typer af analyser: baseret på original-data model-baseret, fx matematiske modeller, med brug af sammenstykkede data Cost-effectiveness brøken, fx kr per QALY, jo lavere jo bedre OG HELST NEGATIV = nettobesparelser omkostninger Effekter OMKOSTNINGER Behandlings/pleje/rehab.. omkostninger (direkte ressourceforbrug) uanset, hvor de afholdes Sparede ressourcer uanset, hvor det finder sted (normalt) ikke ændringer i indirekte omkostninger, fx. tilbagevenden til arbejde/mindre sygefravær m.m. EFFEKTER Kvalitetsjusterede leveår, QALY Fx ændring i BMI, blodtryk (eller andre naturlige enheder) Baseret på kontrollerede studier eller meta-analyser

53

54

55

Fremtidens udfordringer for det danske sundhedsvæsen. Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Fremtidens udfordringer for det danske sundhedsvæsen. Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Fremtidens udfordringer for det danske sundhedsvæsen Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Udfordringerne står i kø 1. Den demografiske udvikling: stigende udgifter 2. Den økonomiske

Læs mere

Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi?

Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi? Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi? Christian Kronborg Lektor i sundhedsøkonomi Institut for Sundhedstjenesteforskning Sundhedsøkonomi Agenda Finansiering af det danske sundhedsvæsen

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 71 Offentligt

Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 71 Offentligt Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 71 Offentligt Internt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 11. december 2014 Oversigt over udviklingen

Læs mere

Nøgletal for sundhed Juni 2007

Nøgletal for sundhed Juni 2007 Nøgletal for sundhed Juni 07 1. Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 02 til juli 06 faldet med 27 uger til knap 21 uger for 18 centrale behandlinger. Fremadrettet ventetid for 18 centrale

Læs mere

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed Både den registrerede og den stikprøvebaserede arbejdsløshed bekræfter, at de unge er hårdest ramt af arbejdsløshed. Ifølge Eurostat skal vi 17 år tilbage

Læs mere

Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet kmp@sam.sdu.dk

Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet kmp@sam.sdu.dk Ældrepolitisk konference Det gode liv som gammel hvad skal der til? Danske Ældreråd, Nyborg d. 29. april 2014 Et blik på sundhedsøkonomi med fokus på forebyggelse og rehabilitering blandt andet i forhold

Læs mere

Peter Gundelach Hvad er komparativ metode? Fokus på komparativ metode og surveys

Peter Gundelach Hvad er komparativ metode? Fokus på komparativ metode og surveys Peter Gundelach Hvad er komparativ metode? Fokus på komparativ metode og surveys Komparativ metode Hvad er det? Sammenligninger på systemniveau (lande,organisationer,lokalsamfund etc. ) Hvorfor skal man

Læs mere

D I R E K T Ø R P H. D. T H O R K I L D Æ R Ø. tka@sbi.aau.dk

D I R E K T Ø R P H. D. T H O R K I L D Æ R Ø. tka@sbi.aau.dk URBANISERING OG YDEROMRÅDER I DANMARK D I R E K T Ø R P H. D. T H O R K I L D Æ R Ø tka@sbi.aau.dk Menu Urbanisering Mobilitet Boligmarkedet Udfordringer og løsninger 2 Urbanisering byerne vokser Aktiviteter

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik?

Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik? Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik? Lone Saaby Direktør, Landbrug & Fødevarer Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og Fødevareøkonomisk Institut Konference, onsdag den

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatistik

Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsmarkedsstatistik Opgørelser af løn og arbejdsomkostninger Maria Boye LØN 0-264.99 kr. 265-274.99 kr. 275-284.99 kr. 285-294.99 kr. 295 - kr. Geodatastyrelsen Lønstatistikkerne Lønstruktur Årlig

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger (Opdateret, december 2009) 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende

Læs mere

Velkommen til Plenum 1. Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed

Velkommen til Plenum 1. Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed Velkommen til Plenum 1 Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed De sundhedsfaglige og økonomiske perspektiver, som tegner sig i fremtiden i forhold til det muskuloskeletale Kjeld Møller

Læs mere

Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering?

Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering? Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering? DI Confederation of Danish Industry DI is a private employer and business organisation, representing 10,000 companies. DI works to create the best possible

Læs mere

Nordisk gennemsnit for brugerbetaling til læge: ca. 120 kr.

Nordisk gennemsnit for brugerbetaling til læge: ca. 120 kr. Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 8. september 2011 Nordisk gennemsnit for brugerbetaling til læge: ca. 120 kr. I dette notat belyses niveauet for brugerbetaling på sundhedsydelser

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland Det russiske rejsemarked Fakta om Rusland Befolkning 142,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 2,3 pct. (5,6 pct.) Samlet forbrug på udlandsrejser

Læs mere

Sundhedsøkonomi & sundhedspolitik

Sundhedsøkonomi & sundhedspolitik Sundhedsøkonomi & sundhedspolitik Dansk Sygeplejeråd, Fyns Amtskreds 22. maj 2006 Eva Draborg IST Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet 1 Præsentation Sundhedsøkonomi og sundhedspolitik Organisering Finansiering

Læs mere

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 0 89 29. november 2012 Efterspørgslen efter sundhedsydelser er stor. Det skyldes bl.a. den aldrende befolkning, et højere velstandsniveau og et

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

Det danske pensionssystem i fugleperspektiv

Det danske pensionssystem i fugleperspektiv Det danske pensionssystem i fugleperspektiv Torben M. Andersen Institut for Økonomi Aarhus Universitet Pensionssystemer To primære opgaver: Indkomstsikring for alle ældre (minimumskrav) Forbrugsudglatning:

Læs mere

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden?

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Rigshospitalet Når man taler om mænd sygdom.. Y+ = Y+ = Y+ = Et paradoks Når manden er ramt af forkølelse og giver sig hen til sin sygdom,

Læs mere

Brugerbetaling er en del af løsningen

Brugerbetaling er en del af løsningen Brugerbetaling er en del af løsningen Eva Draborg, lektor, Ph.d. COHERE Center for Sundhedsøkonomisk Forskning Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet Brugerbetaling Ikke om men hvor,

Læs mere

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr.

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. . oktober 206 Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. Danmarks Statistik har her i oktober revideret opgørelsen af betalingsbalancens løbende poster med i alt 46 mia. kr. i 20. Heraf vurderes

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

EUs mål for vedvarende energi. Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association

EUs mål for vedvarende energi. Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association EUs mål for vedvarende energi Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association Danmarks Vindmølleforening Vindtræf 2010 November 2010 EUs mål for vedvarende energi Hvilken rolle er planlagt

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

European Social Survey. Introduktion til ESS

European Social Survey. Introduktion til ESS European Social Survey Den europæiske samfundsundersøgelse Introduktion til ESS Torben Fridberg National Coordinator tf@sfi.dk 1 Formål med ESS 1. At følge ændringer i de europæiske befolkningers holdninger,

Læs mere

Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group. 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016

Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group. 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016 Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016 1 Agenda: Digital vækst hvad skal der til? 1. Danmark er i den digitale superliga 2. En branche under pres 3. Tid

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Velfærdssamfund og produktivitetsvækst en modsætning?

Velfærdssamfund og produktivitetsvækst en modsætning? Velfærdssamfund og produktivitetsvækst en modsætning? Torben M. Andersen Institut for Økonomi Aarhus University OECONKONFERENCE 2013 Offentlig sektor og vækst Betydning af offentlige sektor for den private

Læs mere

Industriens perspektiv Lifs tanker og behov vedrørende pædiatriske studier. v/jakob Bjerg Larsen Chefkonsulent i Lægemiddelindustriforeningen

Industriens perspektiv Lifs tanker og behov vedrørende pædiatriske studier. v/jakob Bjerg Larsen Chefkonsulent i Lægemiddelindustriforeningen Industriens perspektiv Lifs tanker og behov vedrørende pædiatriske studier v/jakob Bjerg Larsen Chefkonsulent i Lægemiddelindustriforeningen Flere lægemidler til børn er vigtigt og aktuelt 2 Børn i forsøg

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Sygehusenes økonomiske situation: Teater eller nødskrig?

Sygehusenes økonomiske situation: Teater eller nødskrig? OUH Talks 14. juni 2017 Sygehusenes økonomiske situation: Teater eller nødskrig? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet kmp@sam.sdu.dk Tre skarpe til publikum 1. Hvor meget er sundhedsudgifterne

Læs mere

Akademikernes arbejdsmarked

Akademikernes arbejdsmarked Akademikernes arbejdsmarked 2 3 Indhold Forord 1. Forord 3 2. Krisen kradser 4 3. Arbejdsmarkedets forandring 5 3.1 Stor stigning i udbuddet af akademikere på arbejdsmarkedet 6 4. I lavkonjunkturens skygge

Læs mere

OFFENTLIG UDGIFTSSTYRING

OFFENTLIG UDGIFTSSTYRING Nina Smith OFFENTLIG UDGIFTSSTYRING - HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT? AARHUS UNIVERSITET PROFESSOR NINA SMITH 2011 1 Offentlig saldo i pct. af BNP: Underskud så langt øjet rækker... 3-4% Uden efterlønsreform

Læs mere

DANMARK I TAL. september 2014

DANMARK I TAL. september 2014 DANMARK I TAL september 2014 DANMARK I TAL 1. Demografi Europa og Danmark 2. Det politiske system 3. Det politiske perspektiv 4. Økonomiske nøgletal 5. Pris og mængdeindeks 6. Europa fødevareandel 7. Europa

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

Hvordan har udviklingen i lægemiddeludgifter været de sidste 5-10 år og hvorfor?

Hvordan har udviklingen i lægemiddeludgifter været de sidste 5-10 år og hvorfor? LÆGEMIDDELØKONOMI OG PROGNOSTICERING Kan vi prognosticere udgifter til lægemidler og hvordan Hotel Comwell, Rebild Bakker, 22. januar 2014 Hvordan har udviklingen i lægemiddeludgifter været de sidste 5-10

Læs mere

En ny regerings udfordringer

En ny regerings udfordringer En Fair Løsning En ny regerings udfordringer Budgetunderskud/Holdbarhedsproblem (24 mia. kr.) Arbejdsløshed Lav produktivitetsvækst Lavt uddannelsesniveau Offentlig budgetsaldo 2007-2010, mia. kr 100 80

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE?

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? Danish Online Gambling Association CEO, Morten Rønde FOKUS OG FREMGANGSMÅDE HVOR BLIVER RESULTATERNE SKABT? I. I EU (ved harmonisering) II. Lokalt (i den

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 24. april 2014 Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder eller i værdi, har Danmark klaret sig svagt sammenlignet med andre OECD-lande

Læs mere

Prioritering ud fra et sundhedsøkonomisk perspektiv

Prioritering ud fra et sundhedsøkonomisk perspektiv Sundhedsstyrelsens temadag om Det sunde valg - flest, bedst, billigst? Om at prioritere sundhedsarbejdet, - 9. december 2010 Prioritering ud fra et sundhedsøkonomisk perspektiv Kjeld Møller Pedersen Syddansk

Læs mere

En alternativ udgiftsvej ja tak!

En alternativ udgiftsvej ja tak! Nye opgaver Udgiftspres Forventningspres Bekymringer om dansk sundhedsvæsen Ingen åben prioritering Frit valg uden betaling Realudgiftsindeks 15 EU lande 23 vestlige lande 1970 1980 1990 2000 400 350 300

Læs mere

Økonomiske incitamenter som styringsredskab for sundhedsudgifter i det danske sundhedsvæsen

Økonomiske incitamenter som styringsredskab for sundhedsudgifter i det danske sundhedsvæsen Økonomiske incitamenter som styringsredskab for sundhedsudgifter i det danske sundhedsvæsen Konference om Kvalificering Effektivisering Incitamenter i sundhedsvæsenets opgaver CVU-Lillebælt 14. nov. 2007

Læs mere

De unges alkoholforbrug er faldende mest markant for unge mænd.

De unges alkoholforbrug er faldende mest markant for unge mænd. 1 UNGE OG ALKOHOL Dette afsnit belyser unges alkoholvaner i forhold til alkoholforbrug, debutalder, alkoholrelateret sygehuskontakt, alkoholrelateret død og de unges angivelse af negative oplevelser med

Læs mere

Hvordan står det til med forebyggelsen i Danmark - Forsikring & Pensions Forebyggelsesbarometer

Hvordan står det til med forebyggelsen i Danmark - Forsikring & Pensions Forebyggelsesbarometer 14. MAJ 213 Hvordan står det til med forebyggelsen i - Forsikring & Pensions Forebyggelsesbarometer AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Barometeret Forsikring & Pensions forebyggelsesbarometer rangerer i forhold

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

Arbejdsmarkedet og de udsatte unge

Arbejdsmarkedet og de udsatte unge Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Arbejdsmarkedet og de udsatte unge Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet EGU Årsmøde 2016 12.-13. januar

Læs mere

Dagens program. Svend Aage Madsen

Dagens program. Svend Aage Madsen Dagens program Velkommen Intro oplæg Præsentationsrunde Forebyggelsespakker og mænds sundhed MHW erfaringer og fremover Gruppedrøftelser og ideudvikling Afslutning Tlf: 35454767 - E-mail: svendaage@madsen.mail.dk

Læs mere

Mænd og lungekræft. Svend Aage Madsen Rigshospitalet. Svend Aage Madsen. Forekomst og dødelighed. Dødelighed: Svend Aage Madsen

Mænd og lungekræft. Svend Aage Madsen Rigshospitalet. Svend Aage Madsen. Forekomst og dødelighed. Dødelighed: Svend Aage Madsen Rigshospitalet Forekomst og dødelighed Forekomst: M/K 1,18 Dødelighed: M/K 1,26 Tlf: +45 35454767 - E-mail: svaam@rh.dk & svendaage@madsen.mail.dk 1 Lungekræft-uligheden Mænd i DK har 18 procent større

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at N O T A T Regionernes brug af private leverandører En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at - 50 procent af regionernes driftsudgifter går til private svarende til 56,2 mia.

Læs mere

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Fondsmessen 14 Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Miljøministeriet/Miljøstyrelsen v. Søren Bukh Svenningsen Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arene, 30. oktober

Læs mere

Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger

Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger Dansk standard DS/EN ISO 13076 1. udgave 2012-08-10 Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger Paints and varnishes Lighting and procedure for visual assessments of coatings

Læs mere

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen CLM Temadag d. 10/03 2015 Velkommen Program 1. Måletekniske udfordringer ved måling af fjernkøling med fjernvarmemålere 2. Hvilken vej går udviklingen for varmeenergimålere? 3. Hvilken vej går udviklingen

Læs mere

Medicoindustrien i tal Branchestatistik 2007

Medicoindustrien i tal Branchestatistik 2007 Medicoindustrien i tal Branchestatistik 27 Udgivet af brancheforeningen Medicoindustrien, marts 28 Indholdsfortegnelse Forord.. 3 1) Medicoindustrien i Danmark Virksomhederne... 4 Omsætning... 5 Brancheoverlap.

Læs mere

Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler

Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Dansk standard Tillæg DS/EN 1997-1/A1 1. udgave 2014-02-03 Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Eurocode 7: Geotechnical design Part 1: General rules DS/EN 1997-1/A1 København DS projekt: M267839

Læs mere

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015 NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor

Læs mere

Fremtidens forædlingsteknik og hybridbyg Hvad kan vi forvente os?

Fremtidens forædlingsteknik og hybridbyg Hvad kan vi forvente os? Fremtidens forædlingsteknik og hybridbyg Hvad kan vi forvente os? V/Carsten Lundsteen, Syngenta Internationale trends Landmændene, på hele kloden, går lysere tider i møde Øget efterspørgsel på fødevarer

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Drikkevandsdirektivet, Byggevaredirektivet & European Acceptance Scheme

Drikkevandsdirektivet, Byggevaredirektivet & European Acceptance Scheme Drikkevandsdirektivet, Byggevaredirektivet & European Acceptance Scheme Katrina Sonne Einhorn, Ph.D. Koordinator for drikkevandsgodkendelser Grundfos Management A/S 22. maj 2007 Rådets direktiv 98/83/EF

Læs mere

Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner

Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner Dansk standard DS/EN 33 3. udgave 2011-10-03 Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner WC pans and WC suites Connecting dimensions DS/EN 33 København DS projekt: M235262 ICS: 91.140.70 Første del

Læs mere

Bordtennis Del 2: Netstolper Krav og prøvningsmetoder

Bordtennis Del 2: Netstolper Krav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN 14468-2:2015 2. udgave 2015-04-29 Bordtennis Del 2: Netstolper Krav og prøvningsmetoder Table tennis Part 2: Posts for net assemblies Requirements and test methods DS/EN 14468-2:2015

Læs mere

Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder. anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber

Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder. anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber Dansk standard Tillæg DS/EN 61340-4-1:2004/A1:2015 1. udgave 2015-06-23 Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder for specifikke anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Tre ekstra leveår til alle over de næste 10 år Hvad siger evidensen? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet

Tre ekstra leveår til alle over de næste 10 år Hvad siger evidensen? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Folkesundhedsdage 2008, Hotel Nyborg Strand 24. september 2008 Tre ekstra leveår til alle over de næste 10 år Hvad siger evidensen? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Tre hovedemner

Læs mere

Mænds sygdomme og mænds sundhedspsykologi - Den mandlige patient

Mænds sygdomme og mænds sundhedspsykologi - Den mandlige patient Mænds sygdomme og mænds sundhedspsykologi - Den mandlige patient Rigshospitalet Et paradoks Forkølede mænd kaldes ynkelige Når manden bliver alvorligt syg, trækker han sig ofte fra andre, taler ikke om

Læs mere

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Ældre- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2015 Konsulent Niels E. Kristensen Innovationscenter for Sundhed og Omsorg Overskrifter

Læs mere

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Dansk standard DS/EN ISO 14001 2. udgave 2004-11-30 Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Environmental management systems Requirements with guidance for use DS/EN ISO 14001 København

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler Dansk standard Tillæg DS/EN 60061-1/A41 (elektronisk) 1. udgave 2010-06-24 Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler Lamp caps and holders together

Læs mere

Heat Roadmap Europe: Markedspotentiale I EU

Heat Roadmap Europe: Markedspotentiale I EU Energipolitiks Fjernvarmedag Landstingssalen, Christiansborg den 30. marts 2017 Heat Roadmap Europe: Markedspotentiale I EU Henrik Lund Professor i Energiplanlægning Aalborg Universitet Heat Roadmap Europe

Læs mere

Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK

Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK DET ER AFGØRENDE FOR DANMARK, AT VI HAR EN SERIØS DEBAT OM, HVORDAN VI FÅR MERE VÆRDI UD AF UDDANNELSE, FORSKNING OG INNOVATION. BEVÆGELSEN STARTER HOS DEA, HVOR UAFHÆNGIGHED

Læs mere

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP100 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1. Almindelige sikkerhedsanvisninger. Klargøring til brug.1 Udpakning. Pakkens indhold

Læs mere

Vindkraftens rolle i et CO 2 -frit europæisk elsystem

Vindkraftens rolle i et CO 2 -frit europæisk elsystem Vindkraftens rolle i et CO 2 -frit europæisk elsystem Vindtræf 2011 Christian Kjaer Adm. direktør European Wind Energy Association Vestas technology R&D, Århus 5. November 2011 Outline Vindkraft ift. anden

Læs mere

DRG konferencen Kommunal medfinansiering

DRG konferencen Kommunal medfinansiering DRG konferencen 2013 Kommunal medfinansiering -Hvordan er det at arbejde med et område, som vi har beskeden indflydelse på? Anders Kjærulff Direktør for Kultur og Sundhed Holstebro Kommune 1 Generelt om

Læs mere

Vedvarende energi - rollefordelinger

Vedvarende energi - rollefordelinger Vedvarende energi - rollefordelinger Stine Grenaa Jensen, Dansk Energi Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller 18. april 2012 Dansk Energi Dansk Energi Net - 69 net- og transmissionsselskaber

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Praksissektoren om 10 år

Praksissektoren om 10 år Årsmøde 2010, Comwell, Middelfart, 20. marts 2010 Praksissektoren om 10 år Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Udviklingen Udviklingen Fantasien! Det mulige Det springvise forløb

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Presseresumé Budgetredegørelse 2010

Presseresumé Budgetredegørelse 2010 Presseresumé Budgetredegørelse 1 Stort potentiale for frigørelse af ressourcer fra administration i kommuner og regioner Kommunerne har ikke reduceret udgifterne til administration siden 7, selv om kommunalreformen

Læs mere

NYDOLWHWVLQGLNDWRUHU IRU UHVXOWDWHUQH LQGHQ IRU OLYVODQJO ULQJL(XURSD

NYDOLWHWVLQGLNDWRUHU IRU UHVXOWDWHUQH LQGHQ IRU OLYVODQJO ULQJL(XURSD ,3 Bruxelles, den 2. juli 2002 NYDOLWHWVLQGLNDWRUHU IRU UHVXOWDWHUQH LQGHQ IRU OLYVODQJO ULQJL(XURSD 'HQ I UVWH HXURS LVNH UDSSRUW RP NYDOLWHWVLQGLNDWRUHU IRU OLYVODQJ O ULQJ IRUHOLJJHUQX+HULXQGHUV JHVNYDOLWHWHQDIOLYVODQJO

Læs mere

Om denne undersøgelse

Om denne undersøgelse Om denne undersøgelse I hele EU er der organisationer, der giver borgere adgang til og undervisning i informationsteknologi og evt. yder andre services til støtte for udsatte grupper. Disse organisationer

Læs mere

De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia

De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia Norges Markedsanalyseforening 25. november Fremtidsseminaret Axel Olesen, NextNordic www.nextnordic.com Kreativ destruktion: Udskiftningsraten

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere