MARIOLOGI OG MARKEDSFØRING <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARIOLOGI OG MARKEDSFØRING <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<-"

Transkript

1 MARIOLOGI OG MARKEDSFØRING <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<- De fleste virksomheder interesserer sig for markedsføring, for det er gennem god markedsføring, at de præsenterer sig selv og deres produkter for offentligheden og dermed opnår positive resultater. Det gælder for en virksomhed om at sælge sine produkter, og det gælder for alle produkter i verden, at de er beregnet til at dække nogle behov hos en bestemt gruppe mennesker. En sodavand skal slukke tørst, en forsikring skal skabe sikkerhed, og et TV skal give underholdning. Alle produkter er produceret for at dække behov, men det er ikke alle produkter, som i lige grad formår at overbevise de potentielle kunder om, at de er i stand til at gøre dette. Og når producenterne ikke kan overbevise de potentielle kunder om at deres produkter kan løse deres problemer, så bliver de ikke solgt, og så må virksomheden enten finde på noget nyt eller lukke. I sidste tilfælde forsvinder en masse arbejdspladser. Det at sælge produkter er altså afgørende ikke kun for virksomhederne, men også for deres medarbejdere og for de mennesker, som køber produkterne. Der er et samspil af interesser mellem producenten og forbrugeren, for begge er de afhængige af produktet. Producenten tjener sine penge på at lave det, og forbrugeren dækker sine behov ved at købe det. Det hele lyder altså ganske simpelt, og man skulle tro, at det ikke kunne gå galt. Men det kan det. For det er ikke altid, at et produkt bliver solgt, heller ikke selv om det har en rimelig pris og en god brugsværdi. Der findes varer, som kunderne simpelthen ikke får øje på, og som derfor ikke vækker deres interesse. Årsagen til dette er dårlig markedsføring. Markedsføring er kunsten at skabe opmærksomhed omkring et produkt på en sådan måde, at de potentielle kunder får lyst til at købe det, og til dette formål eksisterer der en række metoder, som hver for sig eller i kombination med hinanden har vist sig at føre til målet. Ikke sådan at al markedsføring skaber masser af salg, men sådan at al god markedsføring skaber forøget interesse for produktet. Og hvis produktets brugsværdi er i orden, så vil markedsføringen føre til mere salg. Kunderne vil ændre deres forbrugsvaner og i fremtiden vil de bruge flere penge på netop dette produkt. I denne artikel skal vi beskæftige os med kunsten at markedsføre et produkt, set i lyset af de sandheder, som mariologien fokuserer på, og som adskiller mariologiens menneskebillede fra det traditionelle psykologiske menneskebillede. Sidstnævnte bygger på den holdning, at mennesket ikke har en fri vilje. Tilhængerne af den deterministiske psykologi - også kaldet for betonpsykologien - hævder ofte, at mennesket har en fri vilje, men denne frie vilje eksisterer reelt ikke i deres teorier. Her hævdes det nemlig, at mennesket er styret af dets arv og miljø, og dermed slet ikke - eller kun i ringe grad - af en virkelig fri vilje. Denne frie vilje eksisterer kun som en funktion af nogle bagved liggende kognitive årsagsfaktorer (behov, indbildninger, motiver etc.), og dermed er den reelt ikke fri.

2 I mariologien er alting bygget op ud fra de mariologiske egenskaber, også kaldet de fire dynamikker, som er menneskets viden, vilje, etik og spiritualitet. Der eksisterer ikke noget mere væsentligt for et menneske end netop disse fire livsområder, som i mariologien også kaldes for eksistentialer og det er med udgangspunkt i disse eksistentialer, at man kan se forskellen mellem den gode og den mindre gode markedsføring. I sidste ende viser denne forskel sig ved om de salgsmæssige mål opnås eller ej. Men formålet med at bruge tid på markedsføring er, at målrette firmaets aktiviteter, allerede inden salgstallene kommer ind, således at man når de opstillede mål. Det gælder altså om - billedligt talt - at lære at "sigte før man skyder" i stedet for først at skyde og så se om man ramte målet og derefter skyde en gang mere. Det gælder om at handle klogt, allerede første gang man prøver. Før eller siden får et firma altid at vide, om de gjorde en god eller dårlig indsats på markedsføringsområdet, men jo længere tid det varer, jo flere penge koster det. Formålet med at sætte fokus på markedsføring ud fra et mariologisk perspektiv er derfor at designe en sådan salgsmæssig indsats, at der virkelig skabes resultater. Ikke ved at overdrive produktets positive egenskaber og ikke ved at snyde eller manipulere kunderne, men ved at fortælle dem sandheden og derved skabe ægte tillid mellem producent og forbruger. Salg, som foregår på et mariologisk grundlag, har intet med snyd eller manipulation at gøre, det handler om at gøre gode gerninger. Det er nærmest en religiøs pligt at overbevise kunderne om, at de skal investere i et godt produkt, så forudsætningen for at kunne fungere som sælger i et sådant miljø er, at man selv virkelig tror på produkterne. Det handler om at gøre kunden en tjeneste, for det man sælger er til gavn for ham og hvis dette ikke er tilfældet, så forsøger man heller ikke at sælge det. Det handler om at nedbryde modsætningen mellem producent og forbruger, og om at gøre dem begge glade for at handle. Det drejer sig om at tilfredsstille alles behov, ikke om at snyde den ene for at tilfredsstille den andens behov. Mariologisk markedsføring er derfor lige det modsatte af den dårlige markedsføring, som skaber mistillid, og som får kunderne til at købe produkter, de ikke har brug for. De overordnede principper i den mariologiske markedsføring handler - som nævnt - om de fire dynamikker, og disse dynamikker er relevante både når det drejer sig om den producerende virksomheds fremstilling af sig selv og når det handler om de egenskaber, man vælger at fremhæve ved et godt produkt. Viden Mariologisk inspireret markedsføring handler om at sælge produkter til oplyste kunder. Det er bedre ikke at sælge et produkt, end det er at sælge produktet til en person, som har falske og urealistiske forventninger til dette produkt, og som derfor må forventes at blive skuffet. En virksomhed lever sjældent godt af kun at sælge ét produkt til hver kunde; det handler om at skabe kunder, som kommer igen og igen. For det koster mange flere penge - 2 -

3 at tiltrække nye førstegangskunder end det gør at få tidligere kunde til at handle én gang mere. Men det sidste kan kun lade sig gøre, hvis kunden var tilfreds med den første handel, og dermed menes, at kunden oplever, at han har modtaget noget, som står i et rimeligt forhold til det, som han havde forventet. Hvis forventningerne opfyldes eller overopfyldes er kunden glad, og det er sandsynligt, at han vil komme igen. Men ud over gensalg, så sker der også det fantastiske, hver gang et firma får en ny tilfreds kunde, at denne kunde - helt uden at få penge for det - begynder at reklamere for firmaet og dets produkter i forhold til hans venner og arbejdskolleger. Og ingen reklame er mere troværdig end den, som kommer fra tilfredse kunder der taler godt om et produkt uden selv at få del i fortjenesten, når dette sælges igen. Det afgørende moment i den succesfulde markedsføring er ikke, om produktet er dyrt eller billigt eller om hvilken fysisk kvalitet det har. Selv et fysisk dårligt produkt kan markedsføres på en god måde, som skaber tilfredse kunder, der vender tilbage til forhandleren og køber igen. Det handler om kundernes forhåndsviden om det produkt de køber. Er produktet af en særlig kvalitet, eller har det fejl eller mangler, så skal kunden have det at vide, inden han handler og de pågældende mangler i produktets kvalitet skal afspejle sig i prisen. Når det sker har kunden intet at være utilfreds over. Han vidste på forhånd, hvad produktet kunne og ikke kunne og han betalte - efter egen opfattelse - en rimelig pris for varen. Den pågældende handel kan altså bestå etik-testen, for der var overensstemmelse mellem realitet og forventninger, pris og kvalitet. Det sidste, en mariologisk inspireret sælger vil drømme om at gøre, er at manipulere kunderne eller at forsøge at bilde dem ind, at det han sælger er noget mere og bedre end det rent faktisk er. Han undlader hellere at sælge produktet frem for at sælge det til en kunde, som han fornemmer, har urealistiske forventninger, også selv om han - rent umiddelbart - sælger mindre. Han ved, at det er bedre at have én tilfreds kunde frem for at have tre utilfredse. Det ubetingede krav om kun at sælge produkter til relevant oplyste kunder stiller store krav til kvaliteten af sælgerne. Det er naturligvis umuligt at oplyse kunden om et produkts virkelige positive og negative egenskaber, hvis man ikke selv har denne viden. Og da sælgere ikke altid har tid eller råd til selv at afprøve alle de produkter de sælger, er kravene til deres personlige hæderlighed og faglige uddannelse store. Det kræver ikke akademiske forudsætninger at være en god sælger, men for at gøre sig godt i dette job, er det nødvendigt at have en personlig æresfornemmelse. Sælgeren skal selv vide, at det ikke bare gælder om at sælge. Det handler om at skabe tilfredse kunder, og det er noget helt andet. Det er klart, at tiden ikke altid tillader en sælger at fortælle alt om den vare, som han repræsenterer, men han skal vide, at han aldrig vil kunne opnå kundens tillid, hvis han ikke har modet til at udtale sig kritisk om sine egne produkter. Også selv om det - rent umiddelbart - fører til at han mister et salg. For kunden ved, at sælgeren har økonomisk interesse i at sælge ham et produkt, så derfor er han på vagt. Han stoler ikke på sælgeren fordi han ved, at han ikke er objektiv. Ikke kun etikken, men også lønformen er derfor vigtig for den gode sælger. Det er uklogt at aflønne ham med ren provision, for det fremmer hans utroværdige tilbøjeligheder og dermed kundernes mistillid. Og derved - 3 -

4 skader han, på længere sigt, det gode image, som hans firma skal leve af, og samtidig også producenten af det pågældende produkt. Det er altid bedre ikke at sælge, end det er at sælge på en løgn. Det ved den mariologisk inspirerede sælger, også selv om hverken han eller kunden nogensinde har hørt et ord om mariologi. Det, som det gode salg drejer sig om, er tillid, og denne egenskab behøver man ikke at have studeret mariologi for at værdsætte. Vilje Forskellen mellem mariologi og den traditionelle psykologiske forestilling om mennesket er den, at mariologien tror på den frie vilje. Det hævder man også at gøre i den almindelige psykologi, men ikke desto mindre bekender man sig samtidig til troen på, at menneskets tænkning og adfærd er styret af dets "arv og miljø". Bemærk at der i denne formel ikke indgår noget om den frie vilje, og det gør der ikke, fordi den traditionelle psykologi meget gerne vil fremstå som værende en "videnskab", og man kan kun lave videnskab om noget, som kan forudsiges. Fysikken handler om naturens kræfter, og ingen hævder, at der i disse indgår en "fri vilje", så derfor kalder man det, som man leder efter, for "naturlove". Tilsvarende gælder det for den traditionelle psykologi, at man leder efter "psykologiske love", og rigtigt er det da også, at der eksisterer sådanne love forstået som sandsynlige kausale adfærdsformer, som viser sig, når mennesker udsættes for den ene eller anden påvirkning. Det er således en psykologisk lov, at en person, som har et behov for en given ting - f.eks. mad - vil have tendens til at fokusere sin opmærksomhed på netop dette produkt. Er man sulten, vil man derfor kigge i køleskabet eller lægge mærke til de madforretninger man passerer på gaden. Dette er i hvert fald det normale, men der findes undtagelser. Der er mennesker, som ikke har spist i lang tid, som alligevel ikke tænker på mad. Det gør de ikke, fordi de har besluttet sig for at fortsætte deres faste indtil et bestemt punkt (måske døden) de har valgt af politiske eller andre årsager. Den psykologiske lov om, at fravær af behovstilfredsstillelse skaber opmærksomhed om bestemte fænomener, er derfor ikke altid rigtig. Det er - kort sagt - ikke en lov, men en statistisk sandsynlighed. Og det er noget helt andet. Spørgsmålet er om psykologiske love overhovedet eksisterer, hvis der med begrebet "lov" skal forstås noget uomgængeligt, som kan sammenlignes med fysikkens tyngdelov. To fysiske objekter vil - i henhold til tyngdeloven - altid tiltrække hinanden, men det samme gælder ikke for de såkaldte psykologiske love. De gælder ikke altid, men kun "i mange tilfælde". Læren om psykologiske love er forkert, fordi den underkender den ikke-forklarlige og ikke-forudsigelige instans, som kaldes for den frie vilje. Det er muligt for mennesker at ignorere deres egne behov, og derfor eksisterer der ingen psykologiske love. Kun sandsynligheder. Succesfuld markedsføring kan derfor ikke bygge på en forestilling om lovmæssig behovstilfredsstillelse hos kunderne, for en sådan lov eksisterer ikke. Når det drejer sig - 4 -

5 om markedsføring, kan intet produkt blive solgt, uden at kunderne har viljen til at købe det. Det er ikke nok, at man søger at skabe automatreaktioner ved at placere varen de steder, hvor man forventer, at de potentielle kunder vil ønske de havde netop denne vare, fordi den kan dække et aktuelt behov. Det er således ikke nok at sælge sodavand ved at opstille reklameskilte i sportshallerne eller på badestrandene og det er ikke nok at opsætte reklamer for biler i lufthavnen, hvor man forventer, at de mange flypassagerer, som ankommer, vil ønske, at de havde en bil til rådighed for den videre transport. Det er ikke - på længere sigt - tilstrækkeligt, for at sælge produkter, at disse produkter dækker kundernes behov. Det handler om at skabe en specifik vilje hos kunden til at købe netop det specifikke produkt, som den aktuelle markedsføring handler om. For der er jo mange slags sodavand i kiosken ved sportshallen, og der er mange slags biler, som kan løse den nyankommne flypassagers problem med at komme videre til den endelige destination. Derfor må referencen til hans behov følges op af en handling eller af et signal, som er i stand til at vække den frie viljes afgørelse, som får kunden til at gå fra behovstilstanden til købstilstanden. Der er et enkelt spørgsmål, som skal besvares, nemlig: Hvorfor skal jeg købe netop her? Egentlig er der tale om et mirakel, hver gang en kunde vælger en bestemt vare frem for en anden, som - set med kundens øjne - har nogenlunde de samme egenskaber. Det hævdes ofte af erfarne sælgere, at kunden først finder den endelige begrundelse for at købe det ene produkt frem for det andet, efter at købet er afsluttet. For inden man køber et produkt, vil ens kendskab til dets egenskaber være overfladiske, set i forhold til den viden man har, når man ejer produktet og har afprøvet det i praksis. Så det er først efter købet, at kunden finder den sikre begrundelse for, at han valgte, som han gjorde og med denne begrundelse kan forklare sin handling til sine venner og familie. Ethvert køb af et produkt sætter kunden i en forsvarsposition set i forhold til hans sociale omgivelser, som - i mange tilfælde - vil forvente at få en forklaring på, hvorfor han valgte, som han gjorde. Måske har andre personer i omgangskredsen truffet et anderledes valg, og så er spørgsmålet: Hvem har valgt forkert? Det siges derfor, at produkter altid skal sælges to gange, nemlig først til kunden og senere til hans sociale netværk. Den anden gang produktet sælges, er ofte den mest vanskelige. Ingen vil jo acceptere at ens venner regner en for naiv, og man vil sjældent bryde sig om at blive regnet for "den som blev snydt af en sælger", hvilket er næsten uundgåeligt, hvis en anden person i omgangskredsen har valgt et andet produkt og er i stand til på overbevisende måde at redegøre for, hvorfor dette produkt er bedre. Men et eller andet sted holder den rationelle overvejelse op, og det er følelserne og den aktuelle kemi mellem sælger og køber, som skaber den impuls der udløser købet. Det er svært at forklare til andre, hvad det er, som der sker. Det sker bare. Et menneske får lyst til at købe en vare, men hvorfor han netop valgte denne vare frem for en anden, kan han ikke forklare. Det handler om hans frie viljes afgørelse, og ingen - heller ikke ham selv

6 kan redegøre for en rationel kausalitet bag denne vilje. Kunne de det, var den nemlig ikke fri. Men kan man fremkalde denne frie viljesbeslutning? Nej, det kan man ikke. Svaret er, at der ikke findes nogen sikker metode. Det ligger i hele det mariologiske koncept, at mennesket har en ægte fri vilje, og når dette er tilfældet, kan resultatet af denne viljes afgørelser naturligvis ikke forudsiges. Kunne de det, så ville viljen ikke være fri, men determineret. Det er derfor - heldigvis - ikke muligt at finde metoder, som med sikkerhed får et menneske til at træffe en bestemt afgørelse, når denne afgørelse ikke kan begrundes i rationelle hensyn. Er der to lige gode produkter, vil erfaringen måske vise, at kunderne i flere tilfælde vælger det ene produkt frem for det andet, men årsagen til denne præference ligger ikke i en kvalitativ forskel mellem produkterne, men i noget andet. Det minder måske lidt om det, som i musikkens verden kaldes for x-faktor, men der er alligevel en forskel. Det, som musikkens publikum kalder for x-faktor, har ofte noget med udseende og personlig fremtræden at gøre, men når det gælder fysiske eller servicemæssige produkter, er det umuligt at forudsige, hvilke af disse, som bedst vil fremkalde den endelige købsbeslutning. I princippet er intet produkt i stand til at fremkalde en sådan beslutning, netop fordi denne beslutning er et resultat af den frie vilje, men samtidig ved vi, at nogle produkter sælger bedre end andre, og når det igen og igen viser sig at være den samme type produkter, som sælger bedst, så kan det næppe skyldes tilfældigheder. Der eksisterer ingen løsning på salgets mysterium, for lige som et menneskets vilje ikke kan forudsiges, kan en købshandling heller ikke forudsiges. Men erfaringen viser, at der er nogle produkter, nogle indpakninger, nogle sælgere, nogle forretninger og nogle reklamer, som giver et bedre resultat end andre. Og når producenten får denne erfaring, er han på vej mod det ultimative punkt i den markedsføringsmæssige udvikling, hvor man gør det helt rigtige, også selv om man ikke selv ved hvordan. Salgsstatistikken taler sit eget sprog. Den dygtige producent, som markedsfører sine produkter på den rige måde, vil få større salg end de andre. Men hvad det er, som skaber den endelige forskel, er ikke til at forudsige. Man finder ud af det ved at eksperimentere, men man kan aldrig være sikker på at have fundet den rigtige forklaring. Forsøger man at bruge den samme metode igen med et andet produkt, virker den måske slet ikke, så forklaringen på, hvad man gjorde rigtigt, vil forblive en hemmelighed. Salg handler om interaktion mellem levende mennesker, og disse mennesker kan ikke forudsiges. Forsøger man at gøre det, vil man blive overrasket før eller siden, og netop dette er årsagen til at jobbet som sælger er så sjovt og så udfordrende. For ingen kender den rigtige opskrift, men nogle sælgere er alligevel bedre end andre. De sælger mere, og de skaber flere tilfredse kunder. De forholder sig simpelthen klogere i forhold til kunderne, end dem, som ikke sælger så godt. Men ud over det, så er der også noget mere. Den mystiske x-faktor, som får kunderne til at træffe den købsmæssige beslutning. Den, som man har ledt efter i årtier, men som man ikke kan finde

7 Etik Der er næppe nogen branche, som har et ringere image end salgsbranchen. Det at være sælger regnes af mange mennesker, som værende det samme som at være utroværdig og manipulerende, og reklame anses for at være en raffineret form for løgn. De traditionelle salgsmetoder skaber et modsætningsforhold mellem producenten og forbrugeren. Det anses for at være producentens opgave at lokke forbrugeren til at købe et produkt, og forbrugeren har - modsat producenten - til opgave at gennemskue og afsløre den retorik, som producenten bruger til at nå dette mål. I den marilogiske markedsføring er udgangspunktet ikke, at sælgeren skal snyde kunden, og at kunden derfor må være på vagt. Modellen er helt anderledes, for udgangspunktet er, at de to parter har samme interesser. Producenten ønsker at skabe et godt produkt og kunden har behov for dette produkt og ønsker at han fortsat kan købe det. Og dette køb skal naturligvis ske til en rimelig pris, som både sælger og køber kan være tilfredse med. Kunden skal føle, at han har gjort et godt køb, og sælgeren skal samtidig tjene penge. Det er opskriften på den gode handel. Mariologi er ikke en form for socialisme, så konflikten mellem producenten og kunden skal ikke løses gennem "klassekamp" eller ved, at kunderne overtager fabrikken. Denne model kan have sin berettigelse visse steder, f.eks. når det drejer sig om andelsboliger eller indkøbsforeninger, men i andre tilfælde, duer den ikke. Den socialistiske samfundsmodel har desværre vist sig at være ineffektiv, fordi den ikke indeholder det stimulerende middel, som ligger i den frie konkurrence. Det er bevidstheden om, at kunderne har flere valgmuligheder, som gør, at virksomhederne er tvunget til at forbedre deres kvalitet og at reducere deres omkostninger, og erfaringen viser, at man derved skaber de bedste produkter. Problemet er bare, hvordan man kan skabe en tilknytning mellem producenten og forbrugeren, når disse er to uafhængige økonomiske interessenter? Den traditionelle socialistiske opfattelse af kapitalismen, som værende et sted, hvor den ene snyder den anden og hvor de store spørgsmål afgøres gennem klassekamp, gør os ikke meget klogere, for det vi leder efter er metoder til samarbejde, således at modsætningen mellem producent og forbruger forsvinder. Det handler om at skabe en langvarig binding mellem producent og forbruger, og til dette findes der mange metoder. Forbrugerne kan være repræsenteret i firmaernes bestyrelse, de kan være aktionærer, de kan blive hørt via forbrugerpaneler og de kan blive inddraget via forbrugerundersøgelser og testgrupper. Det gælder om at holde virksomhedens offentlige renomme højt, hvilket vil sige at man gør alle medarbejdere stolte over at arbejde i netop denne virksomhed. Den gode markedsføring har derfor som sit udgangspunkt, at man aldrig gør noget, som ikke er i kundernes interesse. Priser kan blive sat op, og kvaliteten er ikke altid den højest mulige

8 Men dette forekommer ikke, fordi man vil snyde kunderne, men fordi virksomheden er afhængig af en vis indtjening, og fordi kunderne ikke altid efterspørger den højeste kvalitet. Det, som karakteriserer de mariologiske markedsføring er, at alle produkter anses for at være etiske, hvilket vil sige, at de producerres og sælges til kunderne, fordi det er til gavn og glæde for disse mennesker. At man samtidig tjener penge er en selvfølge, men det er ikke formålet med virksomhedens eksistens. Formålet er at gøre kunderne glade, og kun så længe man lever op til denne målsætning, har man en eksistensberettigelse. Den mariologiske virksomhed har et samfundsansvar, og man er villig til at bruge en del af sit overskud på at fremme almennyttige projekter. Det handler om at skabe en positiv vekselvirkning mellem producent, produkt og de potentielle markeder. Der er ikke noget galt i at støtte ikke-kommercielle projekter, heller ikke selv om dette koster virksomheden penge. For det handler om at skabe og at bevare et positivt image omkring virksomheden som sådan, så dens medarbejdere er stolte over deres job og sådan at kunderne har en positiv forhåndsindstilling til virksomhedens øvrige produkter. Der findes mange måder at fremme virksomhedens etiske markedsføring og positionering af sig selv som værende en samfundsgavnlig institution. Man kan støtte udviklingsprojekter for svage kundegrupper, man kan lave differentieret prispolitik, eller man kan lade de statslige myndigheder kontrollere produkternes kvalitet, oprette kundepaneler og lave film, bøger og undervisningsmaterialer. Det handler om at gøre virksomheden transparent, så kunderne kan se, at der arbejdes for dem, og så de føler, at de - indirekte - har en indflydelse på virksomheden og produkternes kvalitet. Kunderne udtrykker naturligvis altid deres mening ved at købe eller undlade at købe det pågældende produkt, men fra et markedsføringsmæssigt synspunkt er salget ikke den bedste måde at få information på. Det bedste er at kende kundernes præferencer allerede inden varen sættes i produktion, og det sker naturligvis ved at spørge kunderne og ved at teste de kommende produkter mindre delmarkeder inden de lanceres i større skala. Spiritualitet Det materielle alene kan ikke gøre et menneske lykkeligt, det er en sandhed, som de fleste mennesker anerkender. For markedsføringen betyder det, at et materielt produkt i højere grad gør kunderne tilfredse, hvis det står i relation til noget større. Produktet i sig selv er kun lidt, men den symbolværdi produktet har, det signal det udsender og det håb om det gode liv, som produktet repræsenterer, er helt afgørende. En vare, som kommer fra et spændende land, som skaber minder om en spændende oplevelse eller som viser min vilje til at gøre godt for de fattige i verden, har kvaliteter i sig selv. Kunderne køber ikke altid det, som er funktionelt bedst eller som koster mindst, de køber lige så gerne noget, som er kvalitetsmæssigt ringere og måske tilmed dyrere, hvis dette produkt repræsenterer noget, som kunden holder af. Varerne har en identitetsskabende effekt, - 8 -

9 som bliver stadig mere vigtig i en kultur, hvor flertallet af forbrugerne har dækket deres basale behov i forvejen. Det handler ikke om religion, men om spiritualitet i en sekulariseret form, som den udtrykker sig, når mennesker ønsker at være del af noget godt, og leve et meningsfyldt liv, Det er netop for at opnå disse mål, at forbrugerne køber en bestemt type produkter, som f.eks. kan være økologiske fødevarer, kosmetik, som ikke er testet på dyr eller tøj som ikke er produceret af underbetalte børnearbejdere fra den tredje verden. Det handler ikke altid om at få det produkt, som er objektivt bedst, men om at købe en moralsk identiet, som mener giver status. Dette er formentlig også årsagen til, at forbrugerne igen og igen køber lodsedler, som støtter sportsforeninger og velgørende organisationer, også selv om de ved, at chancen for at vinde er lille, og præmierne ikke særlig store. Det handler ikke kun om at deltage i et lotteri, det handler om at købe sig til fornemmelsen af, at man er del af noget, som er større end én selv. Tilsvarende er der også en årsag til, at mennesker køber rejser til internationale pilgrimsmål og tager på religiøse vandreture, som i sig selv ikke adskiller sig fra andre vandreture, men som gennemføres med det formål at erhverve sig indsigt i en spirituel virkelighed, som de fleste har svært ved at definere nærmere. Adskillige amerikanske firmaer har ledere af markedsføringsafdelinger med titler af "chief evangelist", hvilket ikke skal forstås sådan, at de beskæftiger sig med bibelsalg, men derimod sådan at de opfatter deres eget job som værende i familie med det, som en kristen missionær udfører. Forudsætningen for, at dette kan være tilfældet, er naturligvis, at det produkt, som sælges, har den samme moralske betydning, som det har når mennesker omvender sig til kristendommen. Selv om de fleste firmaer i Europa ikke anvender sådanne religiøst klingende stillingsbetegnelser, så er der de samme udfordringer i den opgave, som deres sælgere står overfor. Det handler om at finde frem til kernen i det, som produktet repræsenterer, og det gælder om at sætte produktet ind i en større sammenhæng. Det gælder ikke bare om at forbruge rigtigt, det gælder om at "redde verden" og samtidig om at have tid til "alt det, som er vigtigt her i livet". Ethvert produkt har sine egne muligheder, for at kunne udnytte det etiske og det spirituelle som en del af dets markedsføring. Det kan altid lade sig gøre. Produkter er altså altid andet og mere end blot det de kan, og det de indeholder i fysisk forstand. Produkter er oplevelser og produkter bliver købt af forbrugere, fordi de har en direkte eller indirekte etisk, moralsk eller spirituel værdi. Mariologisk markedsføring handler - som al anden markedsføring - om at skabe glade kunder, og det gør man ved at gøre kunderne til kvalificerede beslutningstagere, inden de køber et givent produkt. Maria løj aldrig, og det gør den mariologisk inspirerede sælger heller ikke. Hellere undlade at sælge, end at sælge noget kunden ikke har glæde af. Har man solgt noget skidt, altså efter kundens mening, så tag produktet tilbage, for producenten og sælgeren - 9 -

10 har altid et medansvar for at kunden traf en forkert beslutning. Som det tidligere er sagt, er én tilfreds kunde altid bedre end tre utilfredse. Det, at lave markedsføring på baggrund af de mariologiske sandheder, er ikke det samme som at få folk til at tro på det ene eller andet, som måske alligevel ikke passer. Det handler om at gøre salget intelligent og om at gøre kunden kompetent. Det handler om at skabe produkter, som indeholder så megen fysisk og spirituel værdi, at de giver kunden en oplevelse, som er mere værd alle de andre produkter, som han kunne have købt for de samme penge. Og det er kun kunden selv, som ved om dette er tilfældet. Han vil meget ofte ikke selv kunne forklare, hvad det er han søger efter, men den dygtige sælger er altid i stand til at guide ham i hans søgen. Det handler ikke kun om brugsværdi. Livet er mere end varer og forbrug; det handler om at føle, at man er noget værd som menneske. Det er det, som kunderne efterspørger, uanset hvilket produkt de leder efter. Det er derfor virksomhedens og sælgerens opgave at skabe en positiv købsoplevelse for kunden, sådan at det produkt han køber - i hans bevidsthed - bliver koblet sammen med noget positivt. Prisen er langt fra den eneste parameter, når det gælder om at sælge med succes. Kunder køber hellere et dyrere produkt, hvis de føler, at dette produkt repræsenterer en positiv købsoplevelse, og at det har en positiv moralsk værdi. Købsoplevelsen er blevet til en stadig mere væsentlig del af produktets værdi og af kundernes beslutningsgrundlag, så det at hyre og at uddanne produktformidlere, som opfatter sig selv som værende mere end blot "sælgere" er stadig mere vigtigt. Den amerikanske idé med at gøre sælgerne til "evangelister" er slet ikke dårlig. I hvert fald skal den Helligåndens ild, som også prægede Jesu tilhængere, være til stede i den gode sælger. Hvis han opfatter sig selv og sit arbejde, som værende af mindre betydning end apostlene (mariologiens første tilhængere) gjorde det, så har han ikke fundet den rette plads. Eller også har hans arbejdsgiver endnu ikke forklaret ham, at han ikke kun har som sit job at sælge produkter, men at det handler om at forvandle menneskers tilværelse til noget bedre. At sælge varer, når det sker på metrologisk vis, er ikke et job. Det er et kald. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Jakob Munck 4/4-13//1.0k

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 Salgstaler på dåse I sidste kapitel foreslog jeg, at du gør op med dig selv, at du kan præstere meget mere, end du tror. Og at du opstiller dit idealbillede af en

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Den 17. september 1992 satte Elisabeth Arnold fokus på det væsentlige og meget omtalte problem om den fremtidige udvikling af EF-samarbejdet,-

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1 7 effektive tips TIL MARKEDSFØRING AF IT OG TEKNIK / 1 Kære læser Denne e-guide er til dig, der ønsker at optimere din virksomheds markedsføring og sælge (endnu) mere. Omdrejningspunktet er markedsføring

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter Reflector Big Five Personality 2.1 Interviewspørgsmål til de enkelte facetter N1 Følsomhed -Hvilke situationer får dig til at føle dig bekymret eller urolig? -Hvordan ved du, at du er bekymret? Hvilke

Læs mere

Troværdighed kommer indefra!

Troværdighed kommer indefra! Helle Bertram Troværdighed kommer indefra! Sådan skaber du troværdighed i professionel kommunikation Handelshøjskolens Forlag Helle Bertram Troværdighed kommer indefra! Sådan skaber du troværdighed i professionel

Læs mere

Mærker med magi vores ubevidste tiltrækning

Mærker med magi vores ubevidste tiltrækning Mærker med magi vores ubevidste tiltrækning Musen gør det. Frøen gør det. Og vi mennesker gør det. Handler instinktivt og pr. refleks og bliver ubevidst tiltrukket af nogle ting og frastødt af andre. Det

Læs mere

Entreprenørskabstyper. Intro til begreberne causation & effectuation

Entreprenørskabstyper. Intro til begreberne causation & effectuation Entreprenørskabstyper. Intro til begreberne causation & effectuation Hvordan laver I mad? Sarasvathy (2001) taler om to grundlæggende forskellige måder at lave mad på, som svarer til hvad hun har fundet

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til?

1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til? Hvad er survey-eksperimenter og hvad kan de bruges til? Rune Slothuus Institut for Statskundskab Aarhus Universitet E-mail: slothuus@ps.au.dk Web: ps.au.dk/slothuus Dansk Selskab for Surveyforskning 20.

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker!

Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker! Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker! Tænk på sidst du købte noget meget dyrt! Købte du det der var mest logisk? Er du sikker? Ville den sælger du fravalgte være enig? Kunden og

Læs mere

MÅL. Guide. Drøm om fremtiden og kom i. 1sid0er. Styrk dit liv med Chris MacDonald. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

MÅL. Guide. Drøm om fremtiden og kom i. 1sid0er. Styrk dit liv med Chris MacDonald. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Drøm om fremtiden og kom i 1sid0er MÅL Styrk dit liv med Chris MacDonald Drøm om fremtiden og kom i mål Vi er de eneste levende

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Er rige mennesker lykkeligere? De fleste antager, at rige mennesker må være meget lykkelige. Men forskning viser, at rige sjældent er lykkeligere end andre. Det er nemlig primært vores gener, der bestemmer,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990.

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990. Tema: Rygning Rygning er den faktor i samfundet, der har størst indflydelse på folkesundheden. I Danmark er gennemsnitslevealderen lavere end i de andre nordiske lande. Denne forskel skyldes især danskernes

Læs mere

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Appendiks 5 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Risikovurdering af implikationer for privatlivets fred...

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Velkommen til Temadag om nudging! Proceskonsulent Lene Eriknauer psykolog Henrik Scoubye Andersen. Alectia,

Velkommen til Temadag om nudging! Proceskonsulent Lene Eriknauer psykolog Henrik Scoubye Andersen. Alectia, Velkommen til Temadag om nudging! Proceskonsulent Lene Eriknauer psykolog Henrik Scoubye Andersen. Alectia, Nudging et puf i den rigtige retning Proceskonsulent Lene Eriknauer psykolog Henrik Scoubye.

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

DEN LÆRENDE ORGANISATION?

DEN LÆRENDE ORGANISATION? DEN LÆRENDE ORGANISATION? Af Gitte Haslebo, erhvervspsykolog Haslebo & Partnere, 1998 Den lærende organisation Ideerne i»den lærende Organisation«har både vakt interesse og begejstring hos erhvervsledere,

Læs mere

Hvordan finder du de bedste højttalere?

Hvordan finder du de bedste højttalere? Hvordan finder du de bedste højttalere? Højttalerens verden er fyldt med tal, men du kan undvære de fleste af dem. Du behøver ikke, at sætte dig ind i det tekniske Den gode nyhed er, at det at købe højttalere

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

skyd genvej til bedre ydeevne

skyd genvej til bedre ydeevne skyd genvej til bedre ydeevne Løsningen er helt enkelt genial Idéen For flere tusind år siden opdagede kineserne, at vores krop har nogle nervebaner med direkte forbindelse til hjernen. Fx kan en nervebanes

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Product Sustainability - undgå greenwashing

Product Sustainability - undgå greenwashing DNV Seminar Rikke Topp Petersen Greenwashing Bevidshed blev skabt da miljø kom på dagsordenen i USA i 80 erne Ordet dukkede op i Græsrodsmiljøet i USA i 1990 Ordet blev nævnt første gang i et undergrundstidsskrift

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere