MARIOLOGI OG MARKEDSFØRING <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARIOLOGI OG MARKEDSFØRING <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<-"

Transkript

1 MARIOLOGI OG MARKEDSFØRING <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<- De fleste virksomheder interesserer sig for markedsføring, for det er gennem god markedsføring, at de præsenterer sig selv og deres produkter for offentligheden og dermed opnår positive resultater. Det gælder for en virksomhed om at sælge sine produkter, og det gælder for alle produkter i verden, at de er beregnet til at dække nogle behov hos en bestemt gruppe mennesker. En sodavand skal slukke tørst, en forsikring skal skabe sikkerhed, og et TV skal give underholdning. Alle produkter er produceret for at dække behov, men det er ikke alle produkter, som i lige grad formår at overbevise de potentielle kunder om, at de er i stand til at gøre dette. Og når producenterne ikke kan overbevise de potentielle kunder om at deres produkter kan løse deres problemer, så bliver de ikke solgt, og så må virksomheden enten finde på noget nyt eller lukke. I sidste tilfælde forsvinder en masse arbejdspladser. Det at sælge produkter er altså afgørende ikke kun for virksomhederne, men også for deres medarbejdere og for de mennesker, som køber produkterne. Der er et samspil af interesser mellem producenten og forbrugeren, for begge er de afhængige af produktet. Producenten tjener sine penge på at lave det, og forbrugeren dækker sine behov ved at købe det. Det hele lyder altså ganske simpelt, og man skulle tro, at det ikke kunne gå galt. Men det kan det. For det er ikke altid, at et produkt bliver solgt, heller ikke selv om det har en rimelig pris og en god brugsværdi. Der findes varer, som kunderne simpelthen ikke får øje på, og som derfor ikke vækker deres interesse. Årsagen til dette er dårlig markedsføring. Markedsføring er kunsten at skabe opmærksomhed omkring et produkt på en sådan måde, at de potentielle kunder får lyst til at købe det, og til dette formål eksisterer der en række metoder, som hver for sig eller i kombination med hinanden har vist sig at føre til målet. Ikke sådan at al markedsføring skaber masser af salg, men sådan at al god markedsføring skaber forøget interesse for produktet. Og hvis produktets brugsværdi er i orden, så vil markedsføringen føre til mere salg. Kunderne vil ændre deres forbrugsvaner og i fremtiden vil de bruge flere penge på netop dette produkt. I denne artikel skal vi beskæftige os med kunsten at markedsføre et produkt, set i lyset af de sandheder, som mariologien fokuserer på, og som adskiller mariologiens menneskebillede fra det traditionelle psykologiske menneskebillede. Sidstnævnte bygger på den holdning, at mennesket ikke har en fri vilje. Tilhængerne af den deterministiske psykologi - også kaldet for betonpsykologien - hævder ofte, at mennesket har en fri vilje, men denne frie vilje eksisterer reelt ikke i deres teorier. Her hævdes det nemlig, at mennesket er styret af dets arv og miljø, og dermed slet ikke - eller kun i ringe grad - af en virkelig fri vilje. Denne frie vilje eksisterer kun som en funktion af nogle bagved liggende kognitive årsagsfaktorer (behov, indbildninger, motiver etc.), og dermed er den reelt ikke fri.

2 I mariologien er alting bygget op ud fra de mariologiske egenskaber, også kaldet de fire dynamikker, som er menneskets viden, vilje, etik og spiritualitet. Der eksisterer ikke noget mere væsentligt for et menneske end netop disse fire livsområder, som i mariologien også kaldes for eksistentialer og det er med udgangspunkt i disse eksistentialer, at man kan se forskellen mellem den gode og den mindre gode markedsføring. I sidste ende viser denne forskel sig ved om de salgsmæssige mål opnås eller ej. Men formålet med at bruge tid på markedsføring er, at målrette firmaets aktiviteter, allerede inden salgstallene kommer ind, således at man når de opstillede mål. Det gælder altså om - billedligt talt - at lære at "sigte før man skyder" i stedet for først at skyde og så se om man ramte målet og derefter skyde en gang mere. Det gælder om at handle klogt, allerede første gang man prøver. Før eller siden får et firma altid at vide, om de gjorde en god eller dårlig indsats på markedsføringsområdet, men jo længere tid det varer, jo flere penge koster det. Formålet med at sætte fokus på markedsføring ud fra et mariologisk perspektiv er derfor at designe en sådan salgsmæssig indsats, at der virkelig skabes resultater. Ikke ved at overdrive produktets positive egenskaber og ikke ved at snyde eller manipulere kunderne, men ved at fortælle dem sandheden og derved skabe ægte tillid mellem producent og forbruger. Salg, som foregår på et mariologisk grundlag, har intet med snyd eller manipulation at gøre, det handler om at gøre gode gerninger. Det er nærmest en religiøs pligt at overbevise kunderne om, at de skal investere i et godt produkt, så forudsætningen for at kunne fungere som sælger i et sådant miljø er, at man selv virkelig tror på produkterne. Det handler om at gøre kunden en tjeneste, for det man sælger er til gavn for ham og hvis dette ikke er tilfældet, så forsøger man heller ikke at sælge det. Det handler om at nedbryde modsætningen mellem producent og forbruger, og om at gøre dem begge glade for at handle. Det drejer sig om at tilfredsstille alles behov, ikke om at snyde den ene for at tilfredsstille den andens behov. Mariologisk markedsføring er derfor lige det modsatte af den dårlige markedsføring, som skaber mistillid, og som får kunderne til at købe produkter, de ikke har brug for. De overordnede principper i den mariologiske markedsføring handler - som nævnt - om de fire dynamikker, og disse dynamikker er relevante både når det drejer sig om den producerende virksomheds fremstilling af sig selv og når det handler om de egenskaber, man vælger at fremhæve ved et godt produkt. Viden Mariologisk inspireret markedsføring handler om at sælge produkter til oplyste kunder. Det er bedre ikke at sælge et produkt, end det er at sælge produktet til en person, som har falske og urealistiske forventninger til dette produkt, og som derfor må forventes at blive skuffet. En virksomhed lever sjældent godt af kun at sælge ét produkt til hver kunde; det handler om at skabe kunder, som kommer igen og igen. For det koster mange flere penge - 2 -

3 at tiltrække nye førstegangskunder end det gør at få tidligere kunde til at handle én gang mere. Men det sidste kan kun lade sig gøre, hvis kunden var tilfreds med den første handel, og dermed menes, at kunden oplever, at han har modtaget noget, som står i et rimeligt forhold til det, som han havde forventet. Hvis forventningerne opfyldes eller overopfyldes er kunden glad, og det er sandsynligt, at han vil komme igen. Men ud over gensalg, så sker der også det fantastiske, hver gang et firma får en ny tilfreds kunde, at denne kunde - helt uden at få penge for det - begynder at reklamere for firmaet og dets produkter i forhold til hans venner og arbejdskolleger. Og ingen reklame er mere troværdig end den, som kommer fra tilfredse kunder der taler godt om et produkt uden selv at få del i fortjenesten, når dette sælges igen. Det afgørende moment i den succesfulde markedsføring er ikke, om produktet er dyrt eller billigt eller om hvilken fysisk kvalitet det har. Selv et fysisk dårligt produkt kan markedsføres på en god måde, som skaber tilfredse kunder, der vender tilbage til forhandleren og køber igen. Det handler om kundernes forhåndsviden om det produkt de køber. Er produktet af en særlig kvalitet, eller har det fejl eller mangler, så skal kunden have det at vide, inden han handler og de pågældende mangler i produktets kvalitet skal afspejle sig i prisen. Når det sker har kunden intet at være utilfreds over. Han vidste på forhånd, hvad produktet kunne og ikke kunne og han betalte - efter egen opfattelse - en rimelig pris for varen. Den pågældende handel kan altså bestå etik-testen, for der var overensstemmelse mellem realitet og forventninger, pris og kvalitet. Det sidste, en mariologisk inspireret sælger vil drømme om at gøre, er at manipulere kunderne eller at forsøge at bilde dem ind, at det han sælger er noget mere og bedre end det rent faktisk er. Han undlader hellere at sælge produktet frem for at sælge det til en kunde, som han fornemmer, har urealistiske forventninger, også selv om han - rent umiddelbart - sælger mindre. Han ved, at det er bedre at have én tilfreds kunde frem for at have tre utilfredse. Det ubetingede krav om kun at sælge produkter til relevant oplyste kunder stiller store krav til kvaliteten af sælgerne. Det er naturligvis umuligt at oplyse kunden om et produkts virkelige positive og negative egenskaber, hvis man ikke selv har denne viden. Og da sælgere ikke altid har tid eller råd til selv at afprøve alle de produkter de sælger, er kravene til deres personlige hæderlighed og faglige uddannelse store. Det kræver ikke akademiske forudsætninger at være en god sælger, men for at gøre sig godt i dette job, er det nødvendigt at have en personlig æresfornemmelse. Sælgeren skal selv vide, at det ikke bare gælder om at sælge. Det handler om at skabe tilfredse kunder, og det er noget helt andet. Det er klart, at tiden ikke altid tillader en sælger at fortælle alt om den vare, som han repræsenterer, men han skal vide, at han aldrig vil kunne opnå kundens tillid, hvis han ikke har modet til at udtale sig kritisk om sine egne produkter. Også selv om det - rent umiddelbart - fører til at han mister et salg. For kunden ved, at sælgeren har økonomisk interesse i at sælge ham et produkt, så derfor er han på vagt. Han stoler ikke på sælgeren fordi han ved, at han ikke er objektiv. Ikke kun etikken, men også lønformen er derfor vigtig for den gode sælger. Det er uklogt at aflønne ham med ren provision, for det fremmer hans utroværdige tilbøjeligheder og dermed kundernes mistillid. Og derved - 3 -

4 skader han, på længere sigt, det gode image, som hans firma skal leve af, og samtidig også producenten af det pågældende produkt. Det er altid bedre ikke at sælge, end det er at sælge på en løgn. Det ved den mariologisk inspirerede sælger, også selv om hverken han eller kunden nogensinde har hørt et ord om mariologi. Det, som det gode salg drejer sig om, er tillid, og denne egenskab behøver man ikke at have studeret mariologi for at værdsætte. Vilje Forskellen mellem mariologi og den traditionelle psykologiske forestilling om mennesket er den, at mariologien tror på den frie vilje. Det hævder man også at gøre i den almindelige psykologi, men ikke desto mindre bekender man sig samtidig til troen på, at menneskets tænkning og adfærd er styret af dets "arv og miljø". Bemærk at der i denne formel ikke indgår noget om den frie vilje, og det gør der ikke, fordi den traditionelle psykologi meget gerne vil fremstå som værende en "videnskab", og man kan kun lave videnskab om noget, som kan forudsiges. Fysikken handler om naturens kræfter, og ingen hævder, at der i disse indgår en "fri vilje", så derfor kalder man det, som man leder efter, for "naturlove". Tilsvarende gælder det for den traditionelle psykologi, at man leder efter "psykologiske love", og rigtigt er det da også, at der eksisterer sådanne love forstået som sandsynlige kausale adfærdsformer, som viser sig, når mennesker udsættes for den ene eller anden påvirkning. Det er således en psykologisk lov, at en person, som har et behov for en given ting - f.eks. mad - vil have tendens til at fokusere sin opmærksomhed på netop dette produkt. Er man sulten, vil man derfor kigge i køleskabet eller lægge mærke til de madforretninger man passerer på gaden. Dette er i hvert fald det normale, men der findes undtagelser. Der er mennesker, som ikke har spist i lang tid, som alligevel ikke tænker på mad. Det gør de ikke, fordi de har besluttet sig for at fortsætte deres faste indtil et bestemt punkt (måske døden) de har valgt af politiske eller andre årsager. Den psykologiske lov om, at fravær af behovstilfredsstillelse skaber opmærksomhed om bestemte fænomener, er derfor ikke altid rigtig. Det er - kort sagt - ikke en lov, men en statistisk sandsynlighed. Og det er noget helt andet. Spørgsmålet er om psykologiske love overhovedet eksisterer, hvis der med begrebet "lov" skal forstås noget uomgængeligt, som kan sammenlignes med fysikkens tyngdelov. To fysiske objekter vil - i henhold til tyngdeloven - altid tiltrække hinanden, men det samme gælder ikke for de såkaldte psykologiske love. De gælder ikke altid, men kun "i mange tilfælde". Læren om psykologiske love er forkert, fordi den underkender den ikke-forklarlige og ikke-forudsigelige instans, som kaldes for den frie vilje. Det er muligt for mennesker at ignorere deres egne behov, og derfor eksisterer der ingen psykologiske love. Kun sandsynligheder. Succesfuld markedsføring kan derfor ikke bygge på en forestilling om lovmæssig behovstilfredsstillelse hos kunderne, for en sådan lov eksisterer ikke. Når det drejer sig - 4 -

5 om markedsføring, kan intet produkt blive solgt, uden at kunderne har viljen til at købe det. Det er ikke nok, at man søger at skabe automatreaktioner ved at placere varen de steder, hvor man forventer, at de potentielle kunder vil ønske de havde netop denne vare, fordi den kan dække et aktuelt behov. Det er således ikke nok at sælge sodavand ved at opstille reklameskilte i sportshallerne eller på badestrandene og det er ikke nok at opsætte reklamer for biler i lufthavnen, hvor man forventer, at de mange flypassagerer, som ankommer, vil ønske, at de havde en bil til rådighed for den videre transport. Det er ikke - på længere sigt - tilstrækkeligt, for at sælge produkter, at disse produkter dækker kundernes behov. Det handler om at skabe en specifik vilje hos kunden til at købe netop det specifikke produkt, som den aktuelle markedsføring handler om. For der er jo mange slags sodavand i kiosken ved sportshallen, og der er mange slags biler, som kan løse den nyankommne flypassagers problem med at komme videre til den endelige destination. Derfor må referencen til hans behov følges op af en handling eller af et signal, som er i stand til at vække den frie viljes afgørelse, som får kunden til at gå fra behovstilstanden til købstilstanden. Der er et enkelt spørgsmål, som skal besvares, nemlig: Hvorfor skal jeg købe netop her? Egentlig er der tale om et mirakel, hver gang en kunde vælger en bestemt vare frem for en anden, som - set med kundens øjne - har nogenlunde de samme egenskaber. Det hævdes ofte af erfarne sælgere, at kunden først finder den endelige begrundelse for at købe det ene produkt frem for det andet, efter at købet er afsluttet. For inden man køber et produkt, vil ens kendskab til dets egenskaber være overfladiske, set i forhold til den viden man har, når man ejer produktet og har afprøvet det i praksis. Så det er først efter købet, at kunden finder den sikre begrundelse for, at han valgte, som han gjorde og med denne begrundelse kan forklare sin handling til sine venner og familie. Ethvert køb af et produkt sætter kunden i en forsvarsposition set i forhold til hans sociale omgivelser, som - i mange tilfælde - vil forvente at få en forklaring på, hvorfor han valgte, som han gjorde. Måske har andre personer i omgangskredsen truffet et anderledes valg, og så er spørgsmålet: Hvem har valgt forkert? Det siges derfor, at produkter altid skal sælges to gange, nemlig først til kunden og senere til hans sociale netværk. Den anden gang produktet sælges, er ofte den mest vanskelige. Ingen vil jo acceptere at ens venner regner en for naiv, og man vil sjældent bryde sig om at blive regnet for "den som blev snydt af en sælger", hvilket er næsten uundgåeligt, hvis en anden person i omgangskredsen har valgt et andet produkt og er i stand til på overbevisende måde at redegøre for, hvorfor dette produkt er bedre. Men et eller andet sted holder den rationelle overvejelse op, og det er følelserne og den aktuelle kemi mellem sælger og køber, som skaber den impuls der udløser købet. Det er svært at forklare til andre, hvad det er, som der sker. Det sker bare. Et menneske får lyst til at købe en vare, men hvorfor han netop valgte denne vare frem for en anden, kan han ikke forklare. Det handler om hans frie viljes afgørelse, og ingen - heller ikke ham selv

6 kan redegøre for en rationel kausalitet bag denne vilje. Kunne de det, var den nemlig ikke fri. Men kan man fremkalde denne frie viljesbeslutning? Nej, det kan man ikke. Svaret er, at der ikke findes nogen sikker metode. Det ligger i hele det mariologiske koncept, at mennesket har en ægte fri vilje, og når dette er tilfældet, kan resultatet af denne viljes afgørelser naturligvis ikke forudsiges. Kunne de det, så ville viljen ikke være fri, men determineret. Det er derfor - heldigvis - ikke muligt at finde metoder, som med sikkerhed får et menneske til at træffe en bestemt afgørelse, når denne afgørelse ikke kan begrundes i rationelle hensyn. Er der to lige gode produkter, vil erfaringen måske vise, at kunderne i flere tilfælde vælger det ene produkt frem for det andet, men årsagen til denne præference ligger ikke i en kvalitativ forskel mellem produkterne, men i noget andet. Det minder måske lidt om det, som i musikkens verden kaldes for x-faktor, men der er alligevel en forskel. Det, som musikkens publikum kalder for x-faktor, har ofte noget med udseende og personlig fremtræden at gøre, men når det gælder fysiske eller servicemæssige produkter, er det umuligt at forudsige, hvilke af disse, som bedst vil fremkalde den endelige købsbeslutning. I princippet er intet produkt i stand til at fremkalde en sådan beslutning, netop fordi denne beslutning er et resultat af den frie vilje, men samtidig ved vi, at nogle produkter sælger bedre end andre, og når det igen og igen viser sig at være den samme type produkter, som sælger bedst, så kan det næppe skyldes tilfældigheder. Der eksisterer ingen løsning på salgets mysterium, for lige som et menneskets vilje ikke kan forudsiges, kan en købshandling heller ikke forudsiges. Men erfaringen viser, at der er nogle produkter, nogle indpakninger, nogle sælgere, nogle forretninger og nogle reklamer, som giver et bedre resultat end andre. Og når producenten får denne erfaring, er han på vej mod det ultimative punkt i den markedsføringsmæssige udvikling, hvor man gør det helt rigtige, også selv om man ikke selv ved hvordan. Salgsstatistikken taler sit eget sprog. Den dygtige producent, som markedsfører sine produkter på den rige måde, vil få større salg end de andre. Men hvad det er, som skaber den endelige forskel, er ikke til at forudsige. Man finder ud af det ved at eksperimentere, men man kan aldrig være sikker på at have fundet den rigtige forklaring. Forsøger man at bruge den samme metode igen med et andet produkt, virker den måske slet ikke, så forklaringen på, hvad man gjorde rigtigt, vil forblive en hemmelighed. Salg handler om interaktion mellem levende mennesker, og disse mennesker kan ikke forudsiges. Forsøger man at gøre det, vil man blive overrasket før eller siden, og netop dette er årsagen til at jobbet som sælger er så sjovt og så udfordrende. For ingen kender den rigtige opskrift, men nogle sælgere er alligevel bedre end andre. De sælger mere, og de skaber flere tilfredse kunder. De forholder sig simpelthen klogere i forhold til kunderne, end dem, som ikke sælger så godt. Men ud over det, så er der også noget mere. Den mystiske x-faktor, som får kunderne til at træffe den købsmæssige beslutning. Den, som man har ledt efter i årtier, men som man ikke kan finde

7 Etik Der er næppe nogen branche, som har et ringere image end salgsbranchen. Det at være sælger regnes af mange mennesker, som værende det samme som at være utroværdig og manipulerende, og reklame anses for at være en raffineret form for løgn. De traditionelle salgsmetoder skaber et modsætningsforhold mellem producenten og forbrugeren. Det anses for at være producentens opgave at lokke forbrugeren til at købe et produkt, og forbrugeren har - modsat producenten - til opgave at gennemskue og afsløre den retorik, som producenten bruger til at nå dette mål. I den marilogiske markedsføring er udgangspunktet ikke, at sælgeren skal snyde kunden, og at kunden derfor må være på vagt. Modellen er helt anderledes, for udgangspunktet er, at de to parter har samme interesser. Producenten ønsker at skabe et godt produkt og kunden har behov for dette produkt og ønsker at han fortsat kan købe det. Og dette køb skal naturligvis ske til en rimelig pris, som både sælger og køber kan være tilfredse med. Kunden skal føle, at han har gjort et godt køb, og sælgeren skal samtidig tjene penge. Det er opskriften på den gode handel. Mariologi er ikke en form for socialisme, så konflikten mellem producenten og kunden skal ikke løses gennem "klassekamp" eller ved, at kunderne overtager fabrikken. Denne model kan have sin berettigelse visse steder, f.eks. når det drejer sig om andelsboliger eller indkøbsforeninger, men i andre tilfælde, duer den ikke. Den socialistiske samfundsmodel har desværre vist sig at være ineffektiv, fordi den ikke indeholder det stimulerende middel, som ligger i den frie konkurrence. Det er bevidstheden om, at kunderne har flere valgmuligheder, som gør, at virksomhederne er tvunget til at forbedre deres kvalitet og at reducere deres omkostninger, og erfaringen viser, at man derved skaber de bedste produkter. Problemet er bare, hvordan man kan skabe en tilknytning mellem producenten og forbrugeren, når disse er to uafhængige økonomiske interessenter? Den traditionelle socialistiske opfattelse af kapitalismen, som værende et sted, hvor den ene snyder den anden og hvor de store spørgsmål afgøres gennem klassekamp, gør os ikke meget klogere, for det vi leder efter er metoder til samarbejde, således at modsætningen mellem producent og forbruger forsvinder. Det handler om at skabe en langvarig binding mellem producent og forbruger, og til dette findes der mange metoder. Forbrugerne kan være repræsenteret i firmaernes bestyrelse, de kan være aktionærer, de kan blive hørt via forbrugerpaneler og de kan blive inddraget via forbrugerundersøgelser og testgrupper. Det gælder om at holde virksomhedens offentlige renomme højt, hvilket vil sige at man gør alle medarbejdere stolte over at arbejde i netop denne virksomhed. Den gode markedsføring har derfor som sit udgangspunkt, at man aldrig gør noget, som ikke er i kundernes interesse. Priser kan blive sat op, og kvaliteten er ikke altid den højest mulige

8 Men dette forekommer ikke, fordi man vil snyde kunderne, men fordi virksomheden er afhængig af en vis indtjening, og fordi kunderne ikke altid efterspørger den højeste kvalitet. Det, som karakteriserer de mariologiske markedsføring er, at alle produkter anses for at være etiske, hvilket vil sige, at de producerres og sælges til kunderne, fordi det er til gavn og glæde for disse mennesker. At man samtidig tjener penge er en selvfølge, men det er ikke formålet med virksomhedens eksistens. Formålet er at gøre kunderne glade, og kun så længe man lever op til denne målsætning, har man en eksistensberettigelse. Den mariologiske virksomhed har et samfundsansvar, og man er villig til at bruge en del af sit overskud på at fremme almennyttige projekter. Det handler om at skabe en positiv vekselvirkning mellem producent, produkt og de potentielle markeder. Der er ikke noget galt i at støtte ikke-kommercielle projekter, heller ikke selv om dette koster virksomheden penge. For det handler om at skabe og at bevare et positivt image omkring virksomheden som sådan, så dens medarbejdere er stolte over deres job og sådan at kunderne har en positiv forhåndsindstilling til virksomhedens øvrige produkter. Der findes mange måder at fremme virksomhedens etiske markedsføring og positionering af sig selv som værende en samfundsgavnlig institution. Man kan støtte udviklingsprojekter for svage kundegrupper, man kan lave differentieret prispolitik, eller man kan lade de statslige myndigheder kontrollere produkternes kvalitet, oprette kundepaneler og lave film, bøger og undervisningsmaterialer. Det handler om at gøre virksomheden transparent, så kunderne kan se, at der arbejdes for dem, og så de føler, at de - indirekte - har en indflydelse på virksomheden og produkternes kvalitet. Kunderne udtrykker naturligvis altid deres mening ved at købe eller undlade at købe det pågældende produkt, men fra et markedsføringsmæssigt synspunkt er salget ikke den bedste måde at få information på. Det bedste er at kende kundernes præferencer allerede inden varen sættes i produktion, og det sker naturligvis ved at spørge kunderne og ved at teste de kommende produkter mindre delmarkeder inden de lanceres i større skala. Spiritualitet Det materielle alene kan ikke gøre et menneske lykkeligt, det er en sandhed, som de fleste mennesker anerkender. For markedsføringen betyder det, at et materielt produkt i højere grad gør kunderne tilfredse, hvis det står i relation til noget større. Produktet i sig selv er kun lidt, men den symbolværdi produktet har, det signal det udsender og det håb om det gode liv, som produktet repræsenterer, er helt afgørende. En vare, som kommer fra et spændende land, som skaber minder om en spændende oplevelse eller som viser min vilje til at gøre godt for de fattige i verden, har kvaliteter i sig selv. Kunderne køber ikke altid det, som er funktionelt bedst eller som koster mindst, de køber lige så gerne noget, som er kvalitetsmæssigt ringere og måske tilmed dyrere, hvis dette produkt repræsenterer noget, som kunden holder af. Varerne har en identitetsskabende effekt, - 8 -

9 som bliver stadig mere vigtig i en kultur, hvor flertallet af forbrugerne har dækket deres basale behov i forvejen. Det handler ikke om religion, men om spiritualitet i en sekulariseret form, som den udtrykker sig, når mennesker ønsker at være del af noget godt, og leve et meningsfyldt liv, Det er netop for at opnå disse mål, at forbrugerne køber en bestemt type produkter, som f.eks. kan være økologiske fødevarer, kosmetik, som ikke er testet på dyr eller tøj som ikke er produceret af underbetalte børnearbejdere fra den tredje verden. Det handler ikke altid om at få det produkt, som er objektivt bedst, men om at købe en moralsk identiet, som mener giver status. Dette er formentlig også årsagen til, at forbrugerne igen og igen køber lodsedler, som støtter sportsforeninger og velgørende organisationer, også selv om de ved, at chancen for at vinde er lille, og præmierne ikke særlig store. Det handler ikke kun om at deltage i et lotteri, det handler om at købe sig til fornemmelsen af, at man er del af noget, som er større end én selv. Tilsvarende er der også en årsag til, at mennesker køber rejser til internationale pilgrimsmål og tager på religiøse vandreture, som i sig selv ikke adskiller sig fra andre vandreture, men som gennemføres med det formål at erhverve sig indsigt i en spirituel virkelighed, som de fleste har svært ved at definere nærmere. Adskillige amerikanske firmaer har ledere af markedsføringsafdelinger med titler af "chief evangelist", hvilket ikke skal forstås sådan, at de beskæftiger sig med bibelsalg, men derimod sådan at de opfatter deres eget job som værende i familie med det, som en kristen missionær udfører. Forudsætningen for, at dette kan være tilfældet, er naturligvis, at det produkt, som sælges, har den samme moralske betydning, som det har når mennesker omvender sig til kristendommen. Selv om de fleste firmaer i Europa ikke anvender sådanne religiøst klingende stillingsbetegnelser, så er der de samme udfordringer i den opgave, som deres sælgere står overfor. Det handler om at finde frem til kernen i det, som produktet repræsenterer, og det gælder om at sætte produktet ind i en større sammenhæng. Det gælder ikke bare om at forbruge rigtigt, det gælder om at "redde verden" og samtidig om at have tid til "alt det, som er vigtigt her i livet". Ethvert produkt har sine egne muligheder, for at kunne udnytte det etiske og det spirituelle som en del af dets markedsføring. Det kan altid lade sig gøre. Produkter er altså altid andet og mere end blot det de kan, og det de indeholder i fysisk forstand. Produkter er oplevelser og produkter bliver købt af forbrugere, fordi de har en direkte eller indirekte etisk, moralsk eller spirituel værdi. Mariologisk markedsføring handler - som al anden markedsføring - om at skabe glade kunder, og det gør man ved at gøre kunderne til kvalificerede beslutningstagere, inden de køber et givent produkt. Maria løj aldrig, og det gør den mariologisk inspirerede sælger heller ikke. Hellere undlade at sælge, end at sælge noget kunden ikke har glæde af. Har man solgt noget skidt, altså efter kundens mening, så tag produktet tilbage, for producenten og sælgeren - 9 -

10 har altid et medansvar for at kunden traf en forkert beslutning. Som det tidligere er sagt, er én tilfreds kunde altid bedre end tre utilfredse. Det, at lave markedsføring på baggrund af de mariologiske sandheder, er ikke det samme som at få folk til at tro på det ene eller andet, som måske alligevel ikke passer. Det handler om at gøre salget intelligent og om at gøre kunden kompetent. Det handler om at skabe produkter, som indeholder så megen fysisk og spirituel værdi, at de giver kunden en oplevelse, som er mere værd alle de andre produkter, som han kunne have købt for de samme penge. Og det er kun kunden selv, som ved om dette er tilfældet. Han vil meget ofte ikke selv kunne forklare, hvad det er han søger efter, men den dygtige sælger er altid i stand til at guide ham i hans søgen. Det handler ikke kun om brugsværdi. Livet er mere end varer og forbrug; det handler om at føle, at man er noget værd som menneske. Det er det, som kunderne efterspørger, uanset hvilket produkt de leder efter. Det er derfor virksomhedens og sælgerens opgave at skabe en positiv købsoplevelse for kunden, sådan at det produkt han køber - i hans bevidsthed - bliver koblet sammen med noget positivt. Prisen er langt fra den eneste parameter, når det gælder om at sælge med succes. Kunder køber hellere et dyrere produkt, hvis de føler, at dette produkt repræsenterer en positiv købsoplevelse, og at det har en positiv moralsk værdi. Købsoplevelsen er blevet til en stadig mere væsentlig del af produktets værdi og af kundernes beslutningsgrundlag, så det at hyre og at uddanne produktformidlere, som opfatter sig selv som værende mere end blot "sælgere" er stadig mere vigtigt. Den amerikanske idé med at gøre sælgerne til "evangelister" er slet ikke dårlig. I hvert fald skal den Helligåndens ild, som også prægede Jesu tilhængere, være til stede i den gode sælger. Hvis han opfatter sig selv og sit arbejde, som værende af mindre betydning end apostlene (mariologiens første tilhængere) gjorde det, så har han ikke fundet den rette plads. Eller også har hans arbejdsgiver endnu ikke forklaret ham, at han ikke kun har som sit job at sælge produkter, men at det handler om at forvandle menneskers tilværelse til noget bedre. At sælge varer, når det sker på metrologisk vis, er ikke et job. Det er et kald. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Jakob Munck 4/4-13//1.0k

MARIOLOGI OG LEDELSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------

MARIOLOGI OG LEDELSE --------------------------------------------------------------------------------------------------- MARIOLOGI OG LEDELSE --------------------------------------------------------------------------------------------------- Jeg er klar over, at titlen på denne artikel vil virke mystisk på mange mennesker.

Læs mere

Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad synes du kendetegner en god kollega?

Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad synes du kendetegner en god kollega? Hvad synes du kendetegner en god kollega? Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad gjorde den bedste læremester eller underviser, du har haft? Hvordan skiller du

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Bare tænk på politikerne. Det den ene kalder manipulation, kalder den anden måske information og objektiv analyse.

Bare tænk på politikerne. Det den ene kalder manipulation, kalder den anden måske information og objektiv analyse. Manipulation strider principielt imod retorikkens etik. Men nogle gange kan manipulation være et nyttigt kneb til at få din vilje i dagligdagen. Den praktiske side lærer dig at mestre manipulations sorte

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) beskriver en persons kerneværdier, mål og interesser.

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang.

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang. 1 Tro, Viden & Vished Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tro, Viden & Vished Af Erik Ansvang Ethvert menneske, der ønsker at finde sin egen livskilde sin indre sol må søge lyset i sit indre. Åndeligt

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:»salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger,

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Bilag 3, Interview med Göcke

Bilag 3, Interview med Göcke Bilag 3, Interview med Göcke 21 år Bosiddende i Hedehusene Studerende: KEA og salgsassistent i Vila Interviewer: Hvor længe har du arbejdet som salgsassistent? Respondent: Det har jeg i tre år. Jeg arbejder

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af Jobmål Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af styringen. Sådan er det også med jobsøgning. AS3 3 Jobmål

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Hver fjerde af os siger Nej tak til velgørenhed. Danskerne vil egentlig gerne hjælpe, men er blevet så trætte af NGO ernes aggressive

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer.

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer. Skærtorsdag den 5. april 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 17.30. Tekster: 2.Mosebog 12,1-11 og Matt. 26,17-30. Salmer: 466-476/473 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 Salgstaler på dåse I sidste kapitel foreslog jeg, at du gør op med dig selv, at du kan præstere meget mere, end du tror. Og at du opstiller dit idealbillede af en

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 10.15 Forelæsning Konkurrence Strategi 10.15

Læs mere

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang.

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang. 1 FRI VILJE eller frie valg? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRI VILJE eller frie valg? Af Erik Ansvang Fri vilje determinisme? I Matthæusevangeliet (kap. 26, 42) kan man læse, at Jesus i Getsemane

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Entreprenørskabstyper. Intro til begreberne causation & effectuation

Entreprenørskabstyper. Intro til begreberne causation & effectuation Entreprenørskabstyper. Intro til begreberne causation & effectuation Hvordan laver I mad? Sarasvathy (2001) taler om to grundlæggende forskellige måder at lave mad på, som svarer til hvad hun har fundet

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 Dato: 23 Februar 2017 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter Reflector Big Five Personality 2.1 Interviewspørgsmål til de enkelte facetter N1 Følsomhed -Hvilke situationer får dig til at føle dig bekymret eller urolig? -Hvordan ved du, at du er bekymret? Hvilke

Læs mere

Dette personlighedstræk forudser bedst, hvordan børn klarer sig fagligt og socialt

Dette personlighedstræk forudser bedst, hvordan børn klarer sig fagligt og socialt Dette personlighedstræk forudser bedst, hvordan børn klarer sig fagligt og socialt 3. november 2016 Sofie Münster Spørgsmålet om, hvorfor nogle børn har succes, mens andre hægtes af, har interesseret forskere

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland For at lave en klar modsætning til det spændende oplæg, vi lige har hørt fra Tranberg, vil jeg lige sige

Læs mere

SÅDAN EN SOM DIG - Når voksne konstruerer og typificerer børn

SÅDAN EN SOM DIG - Når voksne konstruerer og typificerer børn SÅDAN EN SOM DIG - Når voksne konstruerer og typificerer børn Af: Anne-Lise Arvad, 18 års erfaring som dagplejepædagog, pt ansat ved Odense Kommune. Han tager altid legetøjet fra de andre, så de begynder

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

Bilag 5, Interview med Lisa

Bilag 5, Interview med Lisa Bilag 5, Interview med Lisa 20 år Bosiddende i Vangede Ansat som kasseassistent i Superbest Interviewer: Hvor ofte handler du i H&M? Respondent: Ofte. Det er i hvert fald mest der, jeg handler. 3 gange

Læs mere

Virkeligheden er klog?...

Virkeligheden er klog?... Virkeligheden er klog af Thomas Rosenstand Forord af Soulaima Gourani... 11 Mit eget forord... 12 Virkeligheden er klog?... 13 Nysgerrighed skabte mit livssyn... 13 Veninde Thomas... 14 Jeg har altid ret...

Læs mere

Salgsledelse og salgskultur

Salgsledelse og salgskultur Salgsledelse og salgskultur - en how-to-do bog for salgsledere Bog 1 Salgsplatform og segmentering af kunder 1 Udvikling af virksomhedens og den enkelte sælgers salgsplatform Inspire to exceed expectations

Læs mere

Dagplejepædagogens rolle. V/ Rie Haslund Adjunkt ved Professionshøjskolen UCC

Dagplejepædagogens rolle. V/ Rie Haslund Adjunkt ved Professionshøjskolen UCC Dagplejepædagogens rolle V/ Rie Haslund Adjunkt ved Professionshøjskolen UCC Lad os starte med at kigge indenfor i legestuen: En dagplejer har lagt 5 store sækkestole ud på gulvet, og børnene vælter sig

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Personlighedsbestemt salg By Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi?

Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi? Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi? Af Søren Braskov, erhvervspsykolog og partner i HumanAct Hvem skal føre virksomheden videre og hvordan? Generationsskifte i en familieejet virksomhed

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Sektion H/i Version A

Sektion H/i Version A + 1 Sektion H/i Version A + 1 + 2 Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING 11 Hvis du oplever, at du ikke er motiveret til at løse en opgave, du står overfor, så er det sikkert fordi du ikke har truffet en ægte beslutning. Hvad kendetegner en ægte

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Stærk ledelse bag resultater. en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft

Stærk ledelse bag resultater. en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Stærk ledelse bag resultater en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Stærk ledelse bag resultater en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Når vi matcher virksomheder og kandidater, møder

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Løbetræning for begyndere 1

Løbetræning for begyndere 1 Løbetræning for begyndere 1 Lige nu sidder du med en PDF-fil der forhåbentlig vil gavne dig og din løbetræning. Du sidder nemlig med en guide til løbetræning for begyndere. Introduktion Denne PDF-fil vil

Læs mere

19. søndag efter trinitatis II

19. søndag efter trinitatis II 19. søndag efter trinitatis II I vores liv bliver vi dagligt stillet overfor en lang række valg. Det kan spænde bredt og gå fra hvilket tøj vi skal tage på, om vi skal cykle eller køre på arbejde, til

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Få mere selvværd i livet

Få mere selvværd i livet En hurtig guide til mere selvværd i livet Af Lennart Lundstrøm Indhold Introduktion... 3 Hvor kommer vores selvværd fra?... 5 Hvad er selvværd... 8 Har jeg for lavt selvværd?... 12 Den indre stemme...

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Sektion H/i. Version C

Sektion H/i. Version C Sektion H/i Version C Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver beskrivelse

Læs mere

Prædiken til S. s. e. h3k kl i Engesvang

Prædiken til S. s. e. h3k kl i Engesvang Prædiken til S. s. e. h3k kl. 10.00 i Engesvang 4 - Giv mig Gud en salmetunge 282 v. 7-8 Af apostlenes sad i Jerusalem 414 - Den mægtige finder vi ikke 658 - Når jeg er træt og trist 439 - O, du Guds lam

Læs mere

Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i:

Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i: Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i: HVAD der er vigtigt når du skal lave et professionelt CV HVORDAN du skal gøre det og HVORFOR du skal gøre det på den måde

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere