MARIOLOGI OG MARKEDSFØRING <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARIOLOGI OG MARKEDSFØRING <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<-"

Transkript

1 MARIOLOGI OG MARKEDSFØRING <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<- De fleste virksomheder interesserer sig for markedsføring, for det er gennem god markedsføring, at de præsenterer sig selv og deres produkter for offentligheden og dermed opnår positive resultater. Det gælder for en virksomhed om at sælge sine produkter, og det gælder for alle produkter i verden, at de er beregnet til at dække nogle behov hos en bestemt gruppe mennesker. En sodavand skal slukke tørst, en forsikring skal skabe sikkerhed, og et TV skal give underholdning. Alle produkter er produceret for at dække behov, men det er ikke alle produkter, som i lige grad formår at overbevise de potentielle kunder om, at de er i stand til at gøre dette. Og når producenterne ikke kan overbevise de potentielle kunder om at deres produkter kan løse deres problemer, så bliver de ikke solgt, og så må virksomheden enten finde på noget nyt eller lukke. I sidste tilfælde forsvinder en masse arbejdspladser. Det at sælge produkter er altså afgørende ikke kun for virksomhederne, men også for deres medarbejdere og for de mennesker, som køber produkterne. Der er et samspil af interesser mellem producenten og forbrugeren, for begge er de afhængige af produktet. Producenten tjener sine penge på at lave det, og forbrugeren dækker sine behov ved at købe det. Det hele lyder altså ganske simpelt, og man skulle tro, at det ikke kunne gå galt. Men det kan det. For det er ikke altid, at et produkt bliver solgt, heller ikke selv om det har en rimelig pris og en god brugsværdi. Der findes varer, som kunderne simpelthen ikke får øje på, og som derfor ikke vækker deres interesse. Årsagen til dette er dårlig markedsføring. Markedsføring er kunsten at skabe opmærksomhed omkring et produkt på en sådan måde, at de potentielle kunder får lyst til at købe det, og til dette formål eksisterer der en række metoder, som hver for sig eller i kombination med hinanden har vist sig at føre til målet. Ikke sådan at al markedsføring skaber masser af salg, men sådan at al god markedsføring skaber forøget interesse for produktet. Og hvis produktets brugsværdi er i orden, så vil markedsføringen føre til mere salg. Kunderne vil ændre deres forbrugsvaner og i fremtiden vil de bruge flere penge på netop dette produkt. I denne artikel skal vi beskæftige os med kunsten at markedsføre et produkt, set i lyset af de sandheder, som mariologien fokuserer på, og som adskiller mariologiens menneskebillede fra det traditionelle psykologiske menneskebillede. Sidstnævnte bygger på den holdning, at mennesket ikke har en fri vilje. Tilhængerne af den deterministiske psykologi - også kaldet for betonpsykologien - hævder ofte, at mennesket har en fri vilje, men denne frie vilje eksisterer reelt ikke i deres teorier. Her hævdes det nemlig, at mennesket er styret af dets arv og miljø, og dermed slet ikke - eller kun i ringe grad - af en virkelig fri vilje. Denne frie vilje eksisterer kun som en funktion af nogle bagved liggende kognitive årsagsfaktorer (behov, indbildninger, motiver etc.), og dermed er den reelt ikke fri.

2 I mariologien er alting bygget op ud fra de mariologiske egenskaber, også kaldet de fire dynamikker, som er menneskets viden, vilje, etik og spiritualitet. Der eksisterer ikke noget mere væsentligt for et menneske end netop disse fire livsområder, som i mariologien også kaldes for eksistentialer og det er med udgangspunkt i disse eksistentialer, at man kan se forskellen mellem den gode og den mindre gode markedsføring. I sidste ende viser denne forskel sig ved om de salgsmæssige mål opnås eller ej. Men formålet med at bruge tid på markedsføring er, at målrette firmaets aktiviteter, allerede inden salgstallene kommer ind, således at man når de opstillede mål. Det gælder altså om - billedligt talt - at lære at "sigte før man skyder" i stedet for først at skyde og så se om man ramte målet og derefter skyde en gang mere. Det gælder om at handle klogt, allerede første gang man prøver. Før eller siden får et firma altid at vide, om de gjorde en god eller dårlig indsats på markedsføringsområdet, men jo længere tid det varer, jo flere penge koster det. Formålet med at sætte fokus på markedsføring ud fra et mariologisk perspektiv er derfor at designe en sådan salgsmæssig indsats, at der virkelig skabes resultater. Ikke ved at overdrive produktets positive egenskaber og ikke ved at snyde eller manipulere kunderne, men ved at fortælle dem sandheden og derved skabe ægte tillid mellem producent og forbruger. Salg, som foregår på et mariologisk grundlag, har intet med snyd eller manipulation at gøre, det handler om at gøre gode gerninger. Det er nærmest en religiøs pligt at overbevise kunderne om, at de skal investere i et godt produkt, så forudsætningen for at kunne fungere som sælger i et sådant miljø er, at man selv virkelig tror på produkterne. Det handler om at gøre kunden en tjeneste, for det man sælger er til gavn for ham og hvis dette ikke er tilfældet, så forsøger man heller ikke at sælge det. Det handler om at nedbryde modsætningen mellem producent og forbruger, og om at gøre dem begge glade for at handle. Det drejer sig om at tilfredsstille alles behov, ikke om at snyde den ene for at tilfredsstille den andens behov. Mariologisk markedsføring er derfor lige det modsatte af den dårlige markedsføring, som skaber mistillid, og som får kunderne til at købe produkter, de ikke har brug for. De overordnede principper i den mariologiske markedsføring handler - som nævnt - om de fire dynamikker, og disse dynamikker er relevante både når det drejer sig om den producerende virksomheds fremstilling af sig selv og når det handler om de egenskaber, man vælger at fremhæve ved et godt produkt. Viden Mariologisk inspireret markedsføring handler om at sælge produkter til oplyste kunder. Det er bedre ikke at sælge et produkt, end det er at sælge produktet til en person, som har falske og urealistiske forventninger til dette produkt, og som derfor må forventes at blive skuffet. En virksomhed lever sjældent godt af kun at sælge ét produkt til hver kunde; det handler om at skabe kunder, som kommer igen og igen. For det koster mange flere penge - 2 -

3 at tiltrække nye førstegangskunder end det gør at få tidligere kunde til at handle én gang mere. Men det sidste kan kun lade sig gøre, hvis kunden var tilfreds med den første handel, og dermed menes, at kunden oplever, at han har modtaget noget, som står i et rimeligt forhold til det, som han havde forventet. Hvis forventningerne opfyldes eller overopfyldes er kunden glad, og det er sandsynligt, at han vil komme igen. Men ud over gensalg, så sker der også det fantastiske, hver gang et firma får en ny tilfreds kunde, at denne kunde - helt uden at få penge for det - begynder at reklamere for firmaet og dets produkter i forhold til hans venner og arbejdskolleger. Og ingen reklame er mere troværdig end den, som kommer fra tilfredse kunder der taler godt om et produkt uden selv at få del i fortjenesten, når dette sælges igen. Det afgørende moment i den succesfulde markedsføring er ikke, om produktet er dyrt eller billigt eller om hvilken fysisk kvalitet det har. Selv et fysisk dårligt produkt kan markedsføres på en god måde, som skaber tilfredse kunder, der vender tilbage til forhandleren og køber igen. Det handler om kundernes forhåndsviden om det produkt de køber. Er produktet af en særlig kvalitet, eller har det fejl eller mangler, så skal kunden have det at vide, inden han handler og de pågældende mangler i produktets kvalitet skal afspejle sig i prisen. Når det sker har kunden intet at være utilfreds over. Han vidste på forhånd, hvad produktet kunne og ikke kunne og han betalte - efter egen opfattelse - en rimelig pris for varen. Den pågældende handel kan altså bestå etik-testen, for der var overensstemmelse mellem realitet og forventninger, pris og kvalitet. Det sidste, en mariologisk inspireret sælger vil drømme om at gøre, er at manipulere kunderne eller at forsøge at bilde dem ind, at det han sælger er noget mere og bedre end det rent faktisk er. Han undlader hellere at sælge produktet frem for at sælge det til en kunde, som han fornemmer, har urealistiske forventninger, også selv om han - rent umiddelbart - sælger mindre. Han ved, at det er bedre at have én tilfreds kunde frem for at have tre utilfredse. Det ubetingede krav om kun at sælge produkter til relevant oplyste kunder stiller store krav til kvaliteten af sælgerne. Det er naturligvis umuligt at oplyse kunden om et produkts virkelige positive og negative egenskaber, hvis man ikke selv har denne viden. Og da sælgere ikke altid har tid eller råd til selv at afprøve alle de produkter de sælger, er kravene til deres personlige hæderlighed og faglige uddannelse store. Det kræver ikke akademiske forudsætninger at være en god sælger, men for at gøre sig godt i dette job, er det nødvendigt at have en personlig æresfornemmelse. Sælgeren skal selv vide, at det ikke bare gælder om at sælge. Det handler om at skabe tilfredse kunder, og det er noget helt andet. Det er klart, at tiden ikke altid tillader en sælger at fortælle alt om den vare, som han repræsenterer, men han skal vide, at han aldrig vil kunne opnå kundens tillid, hvis han ikke har modet til at udtale sig kritisk om sine egne produkter. Også selv om det - rent umiddelbart - fører til at han mister et salg. For kunden ved, at sælgeren har økonomisk interesse i at sælge ham et produkt, så derfor er han på vagt. Han stoler ikke på sælgeren fordi han ved, at han ikke er objektiv. Ikke kun etikken, men også lønformen er derfor vigtig for den gode sælger. Det er uklogt at aflønne ham med ren provision, for det fremmer hans utroværdige tilbøjeligheder og dermed kundernes mistillid. Og derved - 3 -

4 skader han, på længere sigt, det gode image, som hans firma skal leve af, og samtidig også producenten af det pågældende produkt. Det er altid bedre ikke at sælge, end det er at sælge på en løgn. Det ved den mariologisk inspirerede sælger, også selv om hverken han eller kunden nogensinde har hørt et ord om mariologi. Det, som det gode salg drejer sig om, er tillid, og denne egenskab behøver man ikke at have studeret mariologi for at værdsætte. Vilje Forskellen mellem mariologi og den traditionelle psykologiske forestilling om mennesket er den, at mariologien tror på den frie vilje. Det hævder man også at gøre i den almindelige psykologi, men ikke desto mindre bekender man sig samtidig til troen på, at menneskets tænkning og adfærd er styret af dets "arv og miljø". Bemærk at der i denne formel ikke indgår noget om den frie vilje, og det gør der ikke, fordi den traditionelle psykologi meget gerne vil fremstå som værende en "videnskab", og man kan kun lave videnskab om noget, som kan forudsiges. Fysikken handler om naturens kræfter, og ingen hævder, at der i disse indgår en "fri vilje", så derfor kalder man det, som man leder efter, for "naturlove". Tilsvarende gælder det for den traditionelle psykologi, at man leder efter "psykologiske love", og rigtigt er det da også, at der eksisterer sådanne love forstået som sandsynlige kausale adfærdsformer, som viser sig, når mennesker udsættes for den ene eller anden påvirkning. Det er således en psykologisk lov, at en person, som har et behov for en given ting - f.eks. mad - vil have tendens til at fokusere sin opmærksomhed på netop dette produkt. Er man sulten, vil man derfor kigge i køleskabet eller lægge mærke til de madforretninger man passerer på gaden. Dette er i hvert fald det normale, men der findes undtagelser. Der er mennesker, som ikke har spist i lang tid, som alligevel ikke tænker på mad. Det gør de ikke, fordi de har besluttet sig for at fortsætte deres faste indtil et bestemt punkt (måske døden) de har valgt af politiske eller andre årsager. Den psykologiske lov om, at fravær af behovstilfredsstillelse skaber opmærksomhed om bestemte fænomener, er derfor ikke altid rigtig. Det er - kort sagt - ikke en lov, men en statistisk sandsynlighed. Og det er noget helt andet. Spørgsmålet er om psykologiske love overhovedet eksisterer, hvis der med begrebet "lov" skal forstås noget uomgængeligt, som kan sammenlignes med fysikkens tyngdelov. To fysiske objekter vil - i henhold til tyngdeloven - altid tiltrække hinanden, men det samme gælder ikke for de såkaldte psykologiske love. De gælder ikke altid, men kun "i mange tilfælde". Læren om psykologiske love er forkert, fordi den underkender den ikke-forklarlige og ikke-forudsigelige instans, som kaldes for den frie vilje. Det er muligt for mennesker at ignorere deres egne behov, og derfor eksisterer der ingen psykologiske love. Kun sandsynligheder. Succesfuld markedsføring kan derfor ikke bygge på en forestilling om lovmæssig behovstilfredsstillelse hos kunderne, for en sådan lov eksisterer ikke. Når det drejer sig - 4 -

5 om markedsføring, kan intet produkt blive solgt, uden at kunderne har viljen til at købe det. Det er ikke nok, at man søger at skabe automatreaktioner ved at placere varen de steder, hvor man forventer, at de potentielle kunder vil ønske de havde netop denne vare, fordi den kan dække et aktuelt behov. Det er således ikke nok at sælge sodavand ved at opstille reklameskilte i sportshallerne eller på badestrandene og det er ikke nok at opsætte reklamer for biler i lufthavnen, hvor man forventer, at de mange flypassagerer, som ankommer, vil ønske, at de havde en bil til rådighed for den videre transport. Det er ikke - på længere sigt - tilstrækkeligt, for at sælge produkter, at disse produkter dækker kundernes behov. Det handler om at skabe en specifik vilje hos kunden til at købe netop det specifikke produkt, som den aktuelle markedsføring handler om. For der er jo mange slags sodavand i kiosken ved sportshallen, og der er mange slags biler, som kan løse den nyankommne flypassagers problem med at komme videre til den endelige destination. Derfor må referencen til hans behov følges op af en handling eller af et signal, som er i stand til at vække den frie viljes afgørelse, som får kunden til at gå fra behovstilstanden til købstilstanden. Der er et enkelt spørgsmål, som skal besvares, nemlig: Hvorfor skal jeg købe netop her? Egentlig er der tale om et mirakel, hver gang en kunde vælger en bestemt vare frem for en anden, som - set med kundens øjne - har nogenlunde de samme egenskaber. Det hævdes ofte af erfarne sælgere, at kunden først finder den endelige begrundelse for at købe det ene produkt frem for det andet, efter at købet er afsluttet. For inden man køber et produkt, vil ens kendskab til dets egenskaber være overfladiske, set i forhold til den viden man har, når man ejer produktet og har afprøvet det i praksis. Så det er først efter købet, at kunden finder den sikre begrundelse for, at han valgte, som han gjorde og med denne begrundelse kan forklare sin handling til sine venner og familie. Ethvert køb af et produkt sætter kunden i en forsvarsposition set i forhold til hans sociale omgivelser, som - i mange tilfælde - vil forvente at få en forklaring på, hvorfor han valgte, som han gjorde. Måske har andre personer i omgangskredsen truffet et anderledes valg, og så er spørgsmålet: Hvem har valgt forkert? Det siges derfor, at produkter altid skal sælges to gange, nemlig først til kunden og senere til hans sociale netværk. Den anden gang produktet sælges, er ofte den mest vanskelige. Ingen vil jo acceptere at ens venner regner en for naiv, og man vil sjældent bryde sig om at blive regnet for "den som blev snydt af en sælger", hvilket er næsten uundgåeligt, hvis en anden person i omgangskredsen har valgt et andet produkt og er i stand til på overbevisende måde at redegøre for, hvorfor dette produkt er bedre. Men et eller andet sted holder den rationelle overvejelse op, og det er følelserne og den aktuelle kemi mellem sælger og køber, som skaber den impuls der udløser købet. Det er svært at forklare til andre, hvad det er, som der sker. Det sker bare. Et menneske får lyst til at købe en vare, men hvorfor han netop valgte denne vare frem for en anden, kan han ikke forklare. Det handler om hans frie viljes afgørelse, og ingen - heller ikke ham selv

6 kan redegøre for en rationel kausalitet bag denne vilje. Kunne de det, var den nemlig ikke fri. Men kan man fremkalde denne frie viljesbeslutning? Nej, det kan man ikke. Svaret er, at der ikke findes nogen sikker metode. Det ligger i hele det mariologiske koncept, at mennesket har en ægte fri vilje, og når dette er tilfældet, kan resultatet af denne viljes afgørelser naturligvis ikke forudsiges. Kunne de det, så ville viljen ikke være fri, men determineret. Det er derfor - heldigvis - ikke muligt at finde metoder, som med sikkerhed får et menneske til at træffe en bestemt afgørelse, når denne afgørelse ikke kan begrundes i rationelle hensyn. Er der to lige gode produkter, vil erfaringen måske vise, at kunderne i flere tilfælde vælger det ene produkt frem for det andet, men årsagen til denne præference ligger ikke i en kvalitativ forskel mellem produkterne, men i noget andet. Det minder måske lidt om det, som i musikkens verden kaldes for x-faktor, men der er alligevel en forskel. Det, som musikkens publikum kalder for x-faktor, har ofte noget med udseende og personlig fremtræden at gøre, men når det gælder fysiske eller servicemæssige produkter, er det umuligt at forudsige, hvilke af disse, som bedst vil fremkalde den endelige købsbeslutning. I princippet er intet produkt i stand til at fremkalde en sådan beslutning, netop fordi denne beslutning er et resultat af den frie vilje, men samtidig ved vi, at nogle produkter sælger bedre end andre, og når det igen og igen viser sig at være den samme type produkter, som sælger bedst, så kan det næppe skyldes tilfældigheder. Der eksisterer ingen løsning på salgets mysterium, for lige som et menneskets vilje ikke kan forudsiges, kan en købshandling heller ikke forudsiges. Men erfaringen viser, at der er nogle produkter, nogle indpakninger, nogle sælgere, nogle forretninger og nogle reklamer, som giver et bedre resultat end andre. Og når producenten får denne erfaring, er han på vej mod det ultimative punkt i den markedsføringsmæssige udvikling, hvor man gør det helt rigtige, også selv om man ikke selv ved hvordan. Salgsstatistikken taler sit eget sprog. Den dygtige producent, som markedsfører sine produkter på den rige måde, vil få større salg end de andre. Men hvad det er, som skaber den endelige forskel, er ikke til at forudsige. Man finder ud af det ved at eksperimentere, men man kan aldrig være sikker på at have fundet den rigtige forklaring. Forsøger man at bruge den samme metode igen med et andet produkt, virker den måske slet ikke, så forklaringen på, hvad man gjorde rigtigt, vil forblive en hemmelighed. Salg handler om interaktion mellem levende mennesker, og disse mennesker kan ikke forudsiges. Forsøger man at gøre det, vil man blive overrasket før eller siden, og netop dette er årsagen til at jobbet som sælger er så sjovt og så udfordrende. For ingen kender den rigtige opskrift, men nogle sælgere er alligevel bedre end andre. De sælger mere, og de skaber flere tilfredse kunder. De forholder sig simpelthen klogere i forhold til kunderne, end dem, som ikke sælger så godt. Men ud over det, så er der også noget mere. Den mystiske x-faktor, som får kunderne til at træffe den købsmæssige beslutning. Den, som man har ledt efter i årtier, men som man ikke kan finde

7 Etik Der er næppe nogen branche, som har et ringere image end salgsbranchen. Det at være sælger regnes af mange mennesker, som værende det samme som at være utroværdig og manipulerende, og reklame anses for at være en raffineret form for løgn. De traditionelle salgsmetoder skaber et modsætningsforhold mellem producenten og forbrugeren. Det anses for at være producentens opgave at lokke forbrugeren til at købe et produkt, og forbrugeren har - modsat producenten - til opgave at gennemskue og afsløre den retorik, som producenten bruger til at nå dette mål. I den marilogiske markedsføring er udgangspunktet ikke, at sælgeren skal snyde kunden, og at kunden derfor må være på vagt. Modellen er helt anderledes, for udgangspunktet er, at de to parter har samme interesser. Producenten ønsker at skabe et godt produkt og kunden har behov for dette produkt og ønsker at han fortsat kan købe det. Og dette køb skal naturligvis ske til en rimelig pris, som både sælger og køber kan være tilfredse med. Kunden skal føle, at han har gjort et godt køb, og sælgeren skal samtidig tjene penge. Det er opskriften på den gode handel. Mariologi er ikke en form for socialisme, så konflikten mellem producenten og kunden skal ikke løses gennem "klassekamp" eller ved, at kunderne overtager fabrikken. Denne model kan have sin berettigelse visse steder, f.eks. når det drejer sig om andelsboliger eller indkøbsforeninger, men i andre tilfælde, duer den ikke. Den socialistiske samfundsmodel har desværre vist sig at være ineffektiv, fordi den ikke indeholder det stimulerende middel, som ligger i den frie konkurrence. Det er bevidstheden om, at kunderne har flere valgmuligheder, som gør, at virksomhederne er tvunget til at forbedre deres kvalitet og at reducere deres omkostninger, og erfaringen viser, at man derved skaber de bedste produkter. Problemet er bare, hvordan man kan skabe en tilknytning mellem producenten og forbrugeren, når disse er to uafhængige økonomiske interessenter? Den traditionelle socialistiske opfattelse af kapitalismen, som værende et sted, hvor den ene snyder den anden og hvor de store spørgsmål afgøres gennem klassekamp, gør os ikke meget klogere, for det vi leder efter er metoder til samarbejde, således at modsætningen mellem producent og forbruger forsvinder. Det handler om at skabe en langvarig binding mellem producent og forbruger, og til dette findes der mange metoder. Forbrugerne kan være repræsenteret i firmaernes bestyrelse, de kan være aktionærer, de kan blive hørt via forbrugerpaneler og de kan blive inddraget via forbrugerundersøgelser og testgrupper. Det gælder om at holde virksomhedens offentlige renomme højt, hvilket vil sige at man gør alle medarbejdere stolte over at arbejde i netop denne virksomhed. Den gode markedsføring har derfor som sit udgangspunkt, at man aldrig gør noget, som ikke er i kundernes interesse. Priser kan blive sat op, og kvaliteten er ikke altid den højest mulige

8 Men dette forekommer ikke, fordi man vil snyde kunderne, men fordi virksomheden er afhængig af en vis indtjening, og fordi kunderne ikke altid efterspørger den højeste kvalitet. Det, som karakteriserer de mariologiske markedsføring er, at alle produkter anses for at være etiske, hvilket vil sige, at de producerres og sælges til kunderne, fordi det er til gavn og glæde for disse mennesker. At man samtidig tjener penge er en selvfølge, men det er ikke formålet med virksomhedens eksistens. Formålet er at gøre kunderne glade, og kun så længe man lever op til denne målsætning, har man en eksistensberettigelse. Den mariologiske virksomhed har et samfundsansvar, og man er villig til at bruge en del af sit overskud på at fremme almennyttige projekter. Det handler om at skabe en positiv vekselvirkning mellem producent, produkt og de potentielle markeder. Der er ikke noget galt i at støtte ikke-kommercielle projekter, heller ikke selv om dette koster virksomheden penge. For det handler om at skabe og at bevare et positivt image omkring virksomheden som sådan, så dens medarbejdere er stolte over deres job og sådan at kunderne har en positiv forhåndsindstilling til virksomhedens øvrige produkter. Der findes mange måder at fremme virksomhedens etiske markedsføring og positionering af sig selv som værende en samfundsgavnlig institution. Man kan støtte udviklingsprojekter for svage kundegrupper, man kan lave differentieret prispolitik, eller man kan lade de statslige myndigheder kontrollere produkternes kvalitet, oprette kundepaneler og lave film, bøger og undervisningsmaterialer. Det handler om at gøre virksomheden transparent, så kunderne kan se, at der arbejdes for dem, og så de føler, at de - indirekte - har en indflydelse på virksomheden og produkternes kvalitet. Kunderne udtrykker naturligvis altid deres mening ved at købe eller undlade at købe det pågældende produkt, men fra et markedsføringsmæssigt synspunkt er salget ikke den bedste måde at få information på. Det bedste er at kende kundernes præferencer allerede inden varen sættes i produktion, og det sker naturligvis ved at spørge kunderne og ved at teste de kommende produkter mindre delmarkeder inden de lanceres i større skala. Spiritualitet Det materielle alene kan ikke gøre et menneske lykkeligt, det er en sandhed, som de fleste mennesker anerkender. For markedsføringen betyder det, at et materielt produkt i højere grad gør kunderne tilfredse, hvis det står i relation til noget større. Produktet i sig selv er kun lidt, men den symbolværdi produktet har, det signal det udsender og det håb om det gode liv, som produktet repræsenterer, er helt afgørende. En vare, som kommer fra et spændende land, som skaber minder om en spændende oplevelse eller som viser min vilje til at gøre godt for de fattige i verden, har kvaliteter i sig selv. Kunderne køber ikke altid det, som er funktionelt bedst eller som koster mindst, de køber lige så gerne noget, som er kvalitetsmæssigt ringere og måske tilmed dyrere, hvis dette produkt repræsenterer noget, som kunden holder af. Varerne har en identitetsskabende effekt, - 8 -

9 som bliver stadig mere vigtig i en kultur, hvor flertallet af forbrugerne har dækket deres basale behov i forvejen. Det handler ikke om religion, men om spiritualitet i en sekulariseret form, som den udtrykker sig, når mennesker ønsker at være del af noget godt, og leve et meningsfyldt liv, Det er netop for at opnå disse mål, at forbrugerne køber en bestemt type produkter, som f.eks. kan være økologiske fødevarer, kosmetik, som ikke er testet på dyr eller tøj som ikke er produceret af underbetalte børnearbejdere fra den tredje verden. Det handler ikke altid om at få det produkt, som er objektivt bedst, men om at købe en moralsk identiet, som mener giver status. Dette er formentlig også årsagen til, at forbrugerne igen og igen køber lodsedler, som støtter sportsforeninger og velgørende organisationer, også selv om de ved, at chancen for at vinde er lille, og præmierne ikke særlig store. Det handler ikke kun om at deltage i et lotteri, det handler om at købe sig til fornemmelsen af, at man er del af noget, som er større end én selv. Tilsvarende er der også en årsag til, at mennesker køber rejser til internationale pilgrimsmål og tager på religiøse vandreture, som i sig selv ikke adskiller sig fra andre vandreture, men som gennemføres med det formål at erhverve sig indsigt i en spirituel virkelighed, som de fleste har svært ved at definere nærmere. Adskillige amerikanske firmaer har ledere af markedsføringsafdelinger med titler af "chief evangelist", hvilket ikke skal forstås sådan, at de beskæftiger sig med bibelsalg, men derimod sådan at de opfatter deres eget job som værende i familie med det, som en kristen missionær udfører. Forudsætningen for, at dette kan være tilfældet, er naturligvis, at det produkt, som sælges, har den samme moralske betydning, som det har når mennesker omvender sig til kristendommen. Selv om de fleste firmaer i Europa ikke anvender sådanne religiøst klingende stillingsbetegnelser, så er der de samme udfordringer i den opgave, som deres sælgere står overfor. Det handler om at finde frem til kernen i det, som produktet repræsenterer, og det gælder om at sætte produktet ind i en større sammenhæng. Det gælder ikke bare om at forbruge rigtigt, det gælder om at "redde verden" og samtidig om at have tid til "alt det, som er vigtigt her i livet". Ethvert produkt har sine egne muligheder, for at kunne udnytte det etiske og det spirituelle som en del af dets markedsføring. Det kan altid lade sig gøre. Produkter er altså altid andet og mere end blot det de kan, og det de indeholder i fysisk forstand. Produkter er oplevelser og produkter bliver købt af forbrugere, fordi de har en direkte eller indirekte etisk, moralsk eller spirituel værdi. Mariologisk markedsføring handler - som al anden markedsføring - om at skabe glade kunder, og det gør man ved at gøre kunderne til kvalificerede beslutningstagere, inden de køber et givent produkt. Maria løj aldrig, og det gør den mariologisk inspirerede sælger heller ikke. Hellere undlade at sælge, end at sælge noget kunden ikke har glæde af. Har man solgt noget skidt, altså efter kundens mening, så tag produktet tilbage, for producenten og sælgeren - 9 -

10 har altid et medansvar for at kunden traf en forkert beslutning. Som det tidligere er sagt, er én tilfreds kunde altid bedre end tre utilfredse. Det, at lave markedsføring på baggrund af de mariologiske sandheder, er ikke det samme som at få folk til at tro på det ene eller andet, som måske alligevel ikke passer. Det handler om at gøre salget intelligent og om at gøre kunden kompetent. Det handler om at skabe produkter, som indeholder så megen fysisk og spirituel værdi, at de giver kunden en oplevelse, som er mere værd alle de andre produkter, som han kunne have købt for de samme penge. Og det er kun kunden selv, som ved om dette er tilfældet. Han vil meget ofte ikke selv kunne forklare, hvad det er han søger efter, men den dygtige sælger er altid i stand til at guide ham i hans søgen. Det handler ikke kun om brugsværdi. Livet er mere end varer og forbrug; det handler om at føle, at man er noget værd som menneske. Det er det, som kunderne efterspørger, uanset hvilket produkt de leder efter. Det er derfor virksomhedens og sælgerens opgave at skabe en positiv købsoplevelse for kunden, sådan at det produkt han køber - i hans bevidsthed - bliver koblet sammen med noget positivt. Prisen er langt fra den eneste parameter, når det gælder om at sælge med succes. Kunder køber hellere et dyrere produkt, hvis de føler, at dette produkt repræsenterer en positiv købsoplevelse, og at det har en positiv moralsk værdi. Købsoplevelsen er blevet til en stadig mere væsentlig del af produktets værdi og af kundernes beslutningsgrundlag, så det at hyre og at uddanne produktformidlere, som opfatter sig selv som værende mere end blot "sælgere" er stadig mere vigtigt. Den amerikanske idé med at gøre sælgerne til "evangelister" er slet ikke dårlig. I hvert fald skal den Helligåndens ild, som også prægede Jesu tilhængere, være til stede i den gode sælger. Hvis han opfatter sig selv og sit arbejde, som værende af mindre betydning end apostlene (mariologiens første tilhængere) gjorde det, så har han ikke fundet den rette plads. Eller også har hans arbejdsgiver endnu ikke forklaret ham, at han ikke kun har som sit job at sælge produkter, men at det handler om at forvandle menneskers tilværelse til noget bedre. At sælge varer, når det sker på metrologisk vis, er ikke et job. Det er et kald. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Jakob Munck 4/4-13//1.0k

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Mariologisk Psykologi

Mariologisk Psykologi Mariologisk Psykologi Jakob Munck - 2 - MARIOLOGISK PSYKOLOGI *** INDLEDNING... - 5 - *** Den mariologiske model... - 8 - *** Marias egenskaber... - 9 - *** Egenskaber og ikoner... - 11 - *** Afslutning

Læs mere

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Opfinderbogen - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Denne bog er tilegnet det kreative menneske, som hele tiden får nye ideer. Ideer, som muligvis kan blive til salgbare produkter eller tjenesteydelser.

Læs mere

Maria ikon og spiritualitet

Maria ikon og spiritualitet Maria ikon og spiritualitet Jakob Munck Indhold *** Indledning...- 4 - *** Hvad er mariologi?...- 5 - *** Maria...- 6 - ** Hvem er Maria?...- 6 - ** Det horisontale og det vertikale Mariabillede...- 10

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Management eller lederskab? Af Mikael Hoffmann, Mentor-coach

Management eller lederskab? Af Mikael Hoffmann, Mentor-coach Management eller lederskab? Af Mikael Hoffmann, Mentor-coach Hvad er godt lederskab? Hvornår er man manager, og hvornår er man leder? I min barndoms spejdertid kaldte vi lederen for patruljefører, men

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

1 Strategiske overvejelser

1 Strategiske overvejelser 1 Strategiske overvejelser 13 1 Strategiske overvejelser I Jyllands-Posten den 2. marts 2013 var der en artikel om, at musikkonservatoriet skulle til at sælge ud af nogle af de instrumenter, som eleverne

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

Dialog til en forandring

Dialog til en forandring Dialog til en forandring Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige samtaler til konstruktive og udviklende dialoger Samfundslitteratur Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige

Læs mere

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 RettighedsAlliancen & UBVA Forfattet af Christian Stenz Kirkebæk for RettighedsAlliancen & UBVA Februar 2013 Forsideillustration v/ Maria

Læs mere

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud Indholdsfortegnelse 3 Kære frivillig 4 Om Projects Abroad 4 Projects Abroad Frivillige: et led i den store kæde 5 At være volontør i et udviklingsland 5 Hvad vil det sige at være volontør? 6 Mere end bare

Læs mere

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven?

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? - af Kai Sørlander I gennem snart flere år har der været talt om, at tiden nu igen er kommet til en revision af Grundloven. En væsentlig begrundelse er,

Læs mere

Kort om forfatteren : Kim Stryhn Født 1957

Kort om forfatteren : Kim Stryhn Født 1957 Kort om forfatteren : Kim Stryhn Født 1957 NLP Master i Ledelse og Kommunikation Life- log Businesscoach fra Manning Inspire Businesscoach fra Leadership Company Coaching og foredrag kan bestilles via

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Noget om strategiplanlægning

Noget om strategiplanlægning Noget om strategiplanlægning I mange mange år har jeg regelmæssigt beskæftiget mig med strategiplanlægning. Sammen med klienter, da jeg var partner og direktør i PA Consulting Group, naturligvis også for

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere

Intern lederrekruttering

Intern lederrekruttering Intern lederrekruttering Fra kollega til leder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rejseportalen. Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007

Rejseportalen. Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007 2007 Rejseportalen Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007 Side 2 Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Informatik Titel: Rejseportalen Tema: Udvikling af et IT-system Projektperiode:

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere