betonnummer 1 Design af holdbarhed nye principper på vej side 4 16 Højhus i 10 Europæiske 10 års succes standarder: Ørestad Tema:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "betonnummer 1 Design af holdbarhed nye principper på vej side 4 16 Højhus i 10 Europæiske 10 års succes standarder: Ørestad Tema:"

Transkript

1 betonnummer 1 FEBRUAR 2015 Tema: Design af holdbarhed nye principper på vej side 4 10 Europæiske standarder: Danmark mister indflydelse 16 Højhus i Ørestad Udfordrer dansk byggeskik års succes Workshops kommet for at blive

2 2+2=5 Avanceret analyse af delmaterialer og hærdnet beton Det stærke hold med cement- og betontekniske kompetencer de tekniske konsulenter: Søren H. Rasmussen, Brian Dürr, Erik Pram Nielsen, Thorkild Rasmussen, Jacob Thrysøe, Niels Erik Jensen. Få en kompetent dialog om beton..! Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks Kvalitetscement Aalborg fra Aalborg Portland gør det ikke Telefon altid +45 alene I 77 nogle 77 tilfælde kræver det viden og Telefax kompetence for 86at sikre stærke betonløsninger. Teoretisk og praktisk erfaring er værktøjerne. Og dialog med præcis rådgivning iværksætter handlinger, der sigter mod bedre resultater med beton både teknisk og kommercielt mere værdi, fordi 2+2 bliver til 5 Vi er klar...! Aalborg Portland A/S Telefon Telefax

3 Dansk betonviden i fare For et halvt år siden, i august 2104, kunne Magasinet BETON slå fast, at Danmark er et af de absolut førende betonlande i verden, og at vores veldokumenterede viden, principper og metoder til at sikre betonkonstruktioner holdbarhed og lang levetid er efterspurgte internationalt. Men måske er det en stakket frist. Den europæiske standardiseringsorganisation, CEN, har som vi omtaler det i denne udgave af BETON - sat gang i et omfattende udviklingsarbejde, der skal føre til standardiserede, fælleseuropæiske principper for design af betonkonstruktioners holdbarhed. Rent principielt er den tanke fornuftig nok i et Europa, hvor man tilstræber et åbent marked med så få nationale regler som muligt. Men der er en slange i paradiset, for de nye, europæiske regler kan gøre det svært for os at holde fast i vores gode betonkrav. Danmark har ingen indflydelse på de kommende betonkrav, idet vi trods vores viden på området - slet ikke er med til at udarbejde de kommende regler. Det får nu betoneksperter til at advare om, at vi risikerer at få betonkrav, der er dårlige set med danske øjne, trukket ned over hovedet. Problemet er økonomisk. Det koster penge, når danske betoneksperter skal deltage i arbejdet med nye europæiske betonkrav. Men det har vist sig umuligt at skaffe midler til dansk deltagelse i europæiske standardiseringsaktiviteter på betonområdet. En dansk styrkeposition er derfor nu i fare til skade for såvel betonkonstruktioners levetid, eksport af ingeniørviden og udvikling af nye, endnu mere bæredygtige betoner. Det bør de danske bevillingsgivere snarest få øjnene op for. Indhold: Jan Broch Nielsen Redaktør Dansk betonviden i fare 3 tema: Ny principper for design af betons holdbarhed måske på vej 4 tema: Opbakning og en del skepsis 8 tema: Danmark får kun begrænset indflydelse på betonstandarder 10 tema: Forslag om ny model for indtrængning af chlorid i beton 12 Højhus i Ørestad udfordrer dansk byggeskik 16 Hobros spildevand kræver tilslag af granit 18 Flydende kajpladser i Esbjerg års succes med betonworkshops 20 Perstrup satser på BIM og 3D 23 Ny vejledninger for drift og vedligehold på afløbsområdet 24 fib symposium tegner over forventning 25 Udsmykket fængselsmur gør atmosfæren bedre 26 Betonprinteren rykker tættere på 27 Samarbejde om sikkerhed ved løft og montage af betonelementer 28 Retten sat bag beton og kobber 29 Broelegance med lang levetid 30 Masser af beton i ny multiarena 32 Luksus til Københavns cyklister 34 Ny udgave af teknisk håndbog om belægninger 35 nyt fra: Fabriksbetongruppen 36 nyt fra: Betonelement-foreningen 38 nyt fra: TEKNOLOGISK INSTITUT 42 nyt fra: Aalborg Portland 44 nyt fra: Dansk Betonforening 48 beton Nr. 1 FEB årgang Betons formål er at fremme optimal og bæredygtig brug af beton og betonprodukter både teknisk, æstetisk, økonomisk og miljømæssigt. Det sker ved at orientere om udviklingen inden for betonteknologi og betonproduktion samt ved at udbrede kendskabet til betons anvendelsesmuligheder. Beton udkommer fire gange årligt i februar, maj, august og november i et distribueret oplag på Udgiver: Samvirket for udgivelse af bladet Beton Redaktion: Jan Broch Nielsen (ansvarshavende) Tlf Abonnement og administration: Dansk Byggeri Nørre Voldgade København K Anette Berrig, Tlf Annoncer: Media-People Ole Bolvig Hansen Tlf , fax Grafisk produktion: KLS Grafisk Hus A/S Forsidefoto: Jan Broch Nielsen Abonnementspris: Indland, kr. 210,- ekskl. moms (4 numre) Udland, kr. 260,- (4 numre) Løssalg, kr. 65,- ekskl. moms ISSN DANSK BETONFORENING FEBRUAR

4 Tema Design af holdbarhed Ny principper for design af betons holdbarhed Eksponeringsmodstandsklasser er den centrale nyskabelse i et koncept for holdbarhedsdesign, som en europæisk arbejdsgruppe er ved at udvikle men henblik på, at konceptet skal vinde indpas i europæiske betonstandarder t nyt koncept for design af betonkonstruktioners holdbarhed og levetid er ved at finde vej gennem beslutningsprocesserne i den europæiske standardiseringsorganisation, CEN. Endnu er der tale om indledende tekniske arbejder, der ligger forud for det egentlige standardiseringsarbejde men meget tyder på, at et paradigmeskift for holdbarhedsdesign kan blive en kendsgerning. Måske allerede når næste generation af standarder på betonområdet bliver vedtaget, hvilket sandsynligvis sker i De ny tanker om Durability Design blev i november 2014 præsenteret for den danske betonverden på en workshop i november Konceptet er udarbejdet af en arbejdsgruppe i CEN ved navn JWG Durability, hvilket henviser til, at det er en fælles arbejdsgruppe (Joint Working Group), som refererer til de tekniske komiteer TC 104 og TC 250 for henholdsvis beton og Eurocodes. Brug for input Som led i processen har Danmark mulighed for at kommentere forslaget. Derfor arrangerede Dansk Betonforening og Betoncentret på Teknologisk Institut workshoppen, hvor formålet var at debattere konceptet for at skabe grundlag for et dansk svar fra Dansk Standards standardiseringsudvalg S-328. Designkonceptet blev præsenteret af Steinar Leivestad, der er projektleder i Standard Norge og som convenor ansvarlig for arbejdet i JWG Durability. Steinar Leivestad understregede på workshoppen, at der endnu ikke er tale om et formelt høringsforslag. Så langt fremme er arbejdet endnu ikke.»vi er i en fase, hvor vi søger kommentarer og input, som vi vil bruge i 1935: Lillebæltsbroen bropillerne er betonkonstruktioner, som i de seneste år har krævet betydelige reparationer. Tema: Design af holdbarhed Veludført beton har lang levetid. Men kravene kan også være store, når fx betonbroer og -tunneler skal holde mindst 120 år, før der er brug for renovering. Derfor er holdbarhedsdesign, som Beton ser nærmere på i dette nummer, en vigtig disciplin for betoningeniører og en disciplin, hvor der kan være store omvæltninger på vej. 4 Beton

5 udarbejdelsen af arbejdsgruppens endelige rapport til de tekniske komiteer, der har stillet os opgaven«, sagde han. Europæisk kaos Baggrunden for JWG Durability er, at der med Leivestads ord set fra CEN nærmest hersker kaos i form af meget forskellige krav fra land til land, når det gælder design af holdbarhed og levetid af betonkonstruktioner. Selv om vi i Danmark stiller relevante og korrekte krav, der sikrer holdbarheder af vores beton, har andre europæiske lande valgt meget anderledes krav for at sikre holdbarhed af deres beton. Undersøgelser som fx beskrevet i CEN TR har vist, at den samme betonkonstruktion i den samme eksponeringsklasse har en meget forskellig designlevetid i forskellige lande. Omvendt betyder det, at de nationale krav til en beton med en given designlevetid alt andet lige varierer meget fra land til land.»forskellige lande bygger på forskellige antagelser. Men det er langt fra en ønskværdig situation, at der er forskellig opfattelse af holdbarhed på det europæiske marked. Designlevetiden af den samme konstruktion kan være 50 år i det ene land og 110 år i et andet. Vi arbejder derfor hen mod et system, der kan danne basis for at vurdere betonkonstruktioners levetid på en konsistent måde på baggrund af en ydelsesbaseret tilgang«, fastslog Steinar Leivestad, som tilføjede, at udviklingen også harmonerer med Europakommissionens ønsker om at begrænse nationale krav. 2013: Odins Bro, Odense. Betonkonstruktioner designet til 100 års levetid. Forkerte vurderinger af designlevetiden har både økonomiske og tekniske konsekvenser. Hvis der opstår betonproblemer hurtigere end antaget, medfører det udgifter til afhjælpning. Og omvendt har konstruktionen muligvis været for dyr, hvis den kan holder væsentligt længere end ønsket uden problemer. Ambitionen for JWG en er derfor et fælleseuropæisk system for holdbarhedsdesign, der skal indarbejdes i de europæiske standarder på betonområdet ved kommende revisioner af EN 1992 om design af betonkonstruktioner (Eurocode 2), EN 206 om materialet beton og EN om udførelse. Centrale modstandsklasser Det centrale element i det ny koncept er Exposure resistance classes eksponeringsmodstandsklasser, som er en klassifikation af forskellige betontypers modstand mod forskellige nedbrydningsmekanismer. Klassifikationen er baseret på prøvning, så det er betonernes konkrete ydelse (performance), der bestemmer klassen. Dermed skifter fokus fra brug af præskriptive værdier for en række betonparametre til betonens konkrete egenskaber. Dette adskiller sig væsentligt fra betondesign i dag, hvor designlevetiden sædvanligvis bliver fastlagt gennem krav til fx v/c-tal, cementindhold og bindertype m.v. Men ifølge JWG Durability er disse empiriske krav baseret på lokale erfaringer ikke konsistente, lige som der ikke er nogen fælles forståelse for, hvad det vil sige, at levetiden er opbrugt. Udviklingen fra brug af præskriptive krav, som der er erfaring for vil virke, til en ydelsesbaseret (performance based) tilgang baseret på konkret design sker på flere tekniske områder i disse år. Inden Fortsætter på side : Charlottenlund Fort forstærket med betonkonstruktioner. I øvrigt bestykket med fire 29 cm haubits M/1910. FEBRUAR

6 Tema Design af holdbarhed 1962: Langelandsbroen omfattende renoveret på grund af betydelige betonskader. Fortsat fra side 5 for byggeriet gælder det ikke mindst på brandområdet, hvor funktionsbaserede brandkrav og brandteknisk dimensionering i stigende grad erstatter brug af de på forhånd anerkendte løsninger fra Bygningsreglementets eksempelsamling. Fire modstandsklasser Det ny forslag omfatter fire modstandsklasser for henholdsvis carbonatisering, chloridindtrængning, fryse/tø-påvirkninger og kemiske påvirkninger. I de første to klasser kan modstanden enten være lav, medium eller høj. I de to sidste kan modstanden være medium eller høj.»konceptet skal både være teknisk velfunderet og nemt at bruge. Derfor har vi valgt at tage udgangspunkt i de konkrete nedbrydningsmekanismer, der fører til henholdsvis armeringskorrosion og nedbrydende påvirkning af betonens funktion«, uddybede Leivestad. De ny klasser defineres ud fra nedbrydningsmekanismen. Fx er lav carbonatiseringsmodstand indtil videre - defineret ved, at der kun er 10 procents sandsynlighed for, at carbonatiseringsdybden er mere end 40 mm efter 50 år i eksponeringsklasse XC3 med en relativ luftfugtighed på 65 procent. Definitionen på middel og høj modstandsklasse er så henholdsvis 30 mm og 20 mm. Tilsvarende definitioner gælder for de øvrige modstandsklasser.»med de ny klasser frigør vi os fra at tale om v/c-tal og bindersammensætning i forbindelse med design af levetid. Vi taler i stedet om evnen til at modstå nedbrydningsmekanismer«, siger Steiner Leivestad. Princippet er meget kort fortalt, at rådgiveren designer holdbarheden af en given konstruktion ved at vælge eksponeringsklasse, modstandsklasse og dæklag på baggrund af den ønskede levetid. Specifikation fra entreprenøren til betonfabrikken vil således fx omfatte styrkeklasse, eksponeringsklasse, modstandsklasse, øvre og nedre værdi for tilslagets størrelse (D upper, D lower ) og konsistensklasse. Operative tabeller Til brug i det daglige, mindre komplicerede designarbejde foreslår JWG Durability såkaldte deemed-to-satisfy -tabeller. Det vil sige præaccepterede kombinationer af bindertype, bindermængde og v/c-tal, der sikrer, at betonen rammer en given modstandsklasse. Tilsvarende skal der udarbejdes tabeller, som giver en sammenhæng mellem eksponeringsklasse, modstandsklasse, dæklagstykkelse og levetid, så et hurtigt tabelopslag giver betondesignet.»det er naturligvis vigtigt at underbygge og kalibrere disse værdier. Til det vil vi bygge videre på de metoder, der blev udviklet i DuraCrete-projektet, og som nu indgår i fib Model Code«, sagde Leivestad. Forslaget om tabeller med præaccepterede værdier vækker dog en vis undren i nogle danske betonkredse, idet hele formålet med indsatsen jo er at indføre en ydelsesbaseret tilgang holdbarhedsdesign i stedet for at foreskrive bindertype, bindermængde og v/c-tal. Brug for nye testmetoder Steinar Leivestad lægger ikke skjul på, at der også ligger en stor opgave i standardisering af de prøvningsmetoder til performance testing, der skal anvendes for at placere en given beton i den rette modstandsklasse. Udfordringen er blandt andet at finde metoder, hvor man troværdigt kan ekstrapolere sig frem til betonens egenskaber om 100 eller måske 200 år på baggrund af en forholdsvis kort test, hvor en betonprøve udsættes for forskellige nedbrydende faktorer i en periode på allerhøjst 700 døgn. Når testmetoderne er på plads, kan det til gengæld fremme udviklingen af nye, fx mere bæredygtige betoner med nye bindertyper, idet prøvningen kan dokumentere betonens modstandsklasse, hvor det i dag kan være vanskeligt at dokumentere en ny betons egenskaber på langt sigt. jbn 6 Beton

7 Produktivitets-forbedrende produkter til betonelement industrien DYNAMON NRG - Superplastificerende produkter Kraftigt plastificerende lavt forbrug Hurtigere hærdningsproces med høj tidligstyrke Effektiv produktion af selvkompakterende beton VISCOSTAR - Stabiliserende produkter Stabilisering af fillerfattig selvkompakterende beton Effektiv fjernelse af bleeding Højeffektive lavt forbrug VIBROMIX - Avancerede produkter til tørbeton Forbedret kompaktering Forbedrede overflader og styrker Mindre støj og slitage Modvirker kalkudfældninger MAPEFORM - Formolier Perfekt slipevne Overflader uden defekter Modvirker opbygning i formudstyr Stor rækkeevne lavt forbrug Miljøvenlig mineralolie baserede Biologisk nedbrydelige emulsioner

8 Tema Design af holdbarhed Opbakning og en del skepsis JWG Durability er på rette vej med en ydelsesbaseret tilgang, mener danske betonfolk. Men der er delte meninger om specifikke elementer i arbejdsgruppens forslag. Både opbakning og skepsis prægede debatten om det Durability Design Concept, som blev præsenteret for den danske betonverden på en workshop hos Betoncentret på Teknologisk Institut i november 2014.»På det helt overordnede plan blev det godt modtaget, at konceptet bygger på en performance-baseret tilgang til at specificere betonkonstruktioners holdbarhed. Generelt var der således enighed om det nødvendige i at tage udgangspunkt i betonens konkrete modstandsdygtighed over for de væsentligste nedbrydningsmekanismer, når man arbejder med levetidsdesign af betonkonstruktioner«, siger centerchef Dorthe Mathiesen fra Betoncentret. Betoncentret har sammenfattet debatten på workshoppen til brug for standardiseringsudvalget S-328, der efter samråd med S-1992 er ansvarlig for at sende kommentarer til arbejdsgruppen i CEN. Detaljeret skepsis På det mere detaljerede niveau var der større skepsis. Det koncept, der blev præsenteret, bygger på et system af modstandsklasser. Betonens modstandsklasse bliver så afgørende for kravet til det dæklag, der er nødvendigt for at opnå en given levetid i en given eksponeringsklasse.»meningerne om modstandsklasserne var delte. Nogle fandt det en god og anvendelig ide, ikke mindst med de deemed-to-satisfy tabeller, som arbejdsgruppen også foreslår. Andre påpegede, at systemet virker stift, og at det ikke tager højde for effekten af kombinerede miljøpåvirkninger«, siger Dorthe Mathiesen. Et andet kritikpunkt var, at et system baseret på valg af modstandsklasser i virkeligheden ikke er performance-baseret for alvor i modsætning til fx modellering af den konkrete betons egenskaber. Tærskelværdi Hertil kommer, at klassekonceptet blev kritiseret for ikke at tage højde for den tærskelværdi (chloridkoncentration i betonen), ved hvilken armeringen begynder at ruste i forskellige betonsammensætninger. En problemstilling, som forskningen endnu ikke har fuldgyldige svar på.»det er vigtigt at understrege, at der kan ske mange ændringer med konceptet fremover. Workshoppen var et led i arbejdsgruppens indsamling af kommentarer til arbejdet, og der er endnu et godt stykke vej til et egentligt høringsforslag«, siger Dorthe Mathiesen. Endelig blev der på workshoppen udtrykt bekymring for, om vi kan bevare de danske principper for at opnå god betonkvalitet med rødder helt tilbage til Basis Beton Beskrivelsen fra midtfirserne. jbn 2000: Betontunnel under Øresund fra Amager til Peberholm. Designet til 100 års levetid. Foto: Miklos Szabo/Øresundsbron. 8 Beton

9 1. Nørre Vorupør Havbad, Thisted Helenevej - Regnvandssikring, Frederiksberg 2. Foto: Frederiksberg Kommune Foto: Thisted Kommune Stem på din favorit til Bæredygtig Beton Prisen 2015 Det nye havbad sætter en af Thys bedste badestrande på landkortet og gør det muligt at bade i det friske havvand uden at bekymre sig for høje bølger og understrømme. Du kan nu stemme på det projekt, som du synes skal vinde Bæredygtig Beton Prisen 2015, og dermed være med i lodtrækningen om et rejsegavekort på kr. Sidste mulighed for at stemme er den 28. februar Stem, se flere billeder og læs dommerkomiteens begrundelser for nomineringerne på danskbeton.dk Helenevej er Danmarks første villavej, der kan optage regnvandet fra selv kraftige skybrud. Vejen har nemlig fået en permeabel belægning med betonsten, så vandet siver ned i undergrunden i stedet for at lægge sig på overfladen. Le Mur - Højvandssikring, Lemvig Havn 3. Bæredygtig Beton Prisen uddeles hvert andet år af Dansk Beton. I 2013 løb Rabalder Parken i Roskilde med æren. I år har dommerkomiteen udvalgt 3 finalister, der alle udmærker sig i forhold til miljø, samfund og økonomi. Hvem der bliver den endelige vinder, er op til danskerne. Foto: Lemvig Kommune I roligt vejr skaber højvandssikringen på Lemvig Havn byliv til glæde for by og erhvervsliv. Når vandet stiger lukkes portene, og Lemvig undgår oversvømmelse. For en bæredygtig fremtid

10 Tema Design af holdbarhed Danmark får kun begrænset indflydelse på betonstandarder Danske interesser er ikke repræsenterede i centralt, europæisk standardiseringsarbejde. Det kan betyde farvel til dansk betonviden i verdensklasse. 1970: Den ny Lillebæltsbro indvies. CEN s bestræbelser for at udvikle et fælleseuropæisk koncept for durability design af betonkonstruktioner får nu centerchef Dorthe Mathiesen fra Betoncentret på Teknologisk Institut til at råbe vagt i gevær.»det er godt og nødvendigt, at CEN tager problemstillingen op. Men det er et problem for Danmark som en førende betonnation, at der ikke deltager nogen danskere i arbejdet. Dermed får vi kun i begrænset omfang indflydelse på de regler, der på et tidspunkt bliver gældende i Danmark, og hvor vi har rigtig meget at byde ind med«, siger Dorthe Mathiesen. Problemet er økonomisk. Det koster i sagens natur penge, hvis danske betoneksperter skal deltage i arbejdet med at udarbejde det ny koncept eller andre europæiske standardiseringsopgaver. Men det har i de senere år ikke været muligt at skaffe midler til såvel dette projekt som flere andre europæiske standardiseringsaktiviteter på betonområdet. Hidtil har det været muligt for de enkelte lande at definere nationale betonkrav inden for den fælleseuropæiske ramme i form af nationale annekser til de europæiske standarder. Men EU-Kommissionen og dermed CEN er begyndt at fokusere meget på at minimere nationale krav. En holdning, der har vundet genklang hos de danske myndigheder. Således fremhæver regeringens byggepolitiske strategi fra november 2014, at regeringen vil arbejde for at fjerne nationale særregler. Det understreger ifølge Dorthe Mathiesen behovet for at styrke den danske deltagelse i den europæiske standardisering. Danmark er i international målestok et lille marked, når det gælder byggeriopgaver. Desto mere vores regler ligner dem, der findes i vores større nabolande, og jo mere vi anvender internationale standarder for beregning og udførelse af byggearbejder, desto mindre bliver adgangsbarriererne for internationale virksomheder, der kunne have lyst til at etablere sig og operere i Danmark. Ligesom danske virksomheder, der afsætter varer både på danske og udenlandske markeder, har stor fordel af at få så ensartede regler som muligt. Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi, november 2014»Hvis vi ikke selv deltager i arbejdet, risikerer vi at få trukket krav ned over hovedet på os. Og det kan sagtens være krav, der gør at danske betoner bliver dyrere og mere miljøbelastende end tilfældet er i dag. «, siger Dorthe Mathiesen, som opfordrer bevillingssystemerne til at finde øgede midler til en dansk indsats. En del af formålet med det nye koncept for durability design er at gøre det nemmere at tage nye materialer og beton i brug ved hurtigt at kunne dokumentere deres egenskaber. Og det er der i høj grad brud for, fastslår Dorthe Mathiesen. Der bruges så meget beton i verden, at CO2-bidraget globalt set er betydeligt og samtidig er betonforbruget stærkt voksende.»der skal ske noget drastisk, hvis CO2-bidraget fra beton globalt set skal nedbringes. Vi har brug for, at der udvikles nye teknologier, og at der er mulighed for at dokumentere dem hurtigt«, siger Dorthe Mathiesen. Såvel betons holdbarhed og bæredygtighed har i en årrække været centrale arbejdsområder for Betoncentret, der i 2012 afsluttede Dansk Ekspertcenter for Konstruktioner til infrastrukturen, og som nu står i spidsen for innovationskonsortiet Grøn Omstilling af Cement- og Betonproduktion. jbn 10 Beton

11 COLORED CONCRETE ENERGIZED BY A virtual world takes shape: Daum, one of South Korea s leading IT companies, has made this vision a reality on Jeju Island. Our Bayferrox pigments were selected to give the structure s integrally colored concrete a look similar to that of the island s volcanic rock. As the world s leading manufacturer of synthetic iron oxide pigments, we are proud to offer our customers these outstanding products for projects such as these. We present this and other examples in case studies from Colored Concrete Works, a LANXESS initiative. If you would like more information on the aesthetic, technical and economic advantages of integrally colored concrete, visit our website. Contact us any time for assistance worldwide. and COLORED CONCRETE WORKS An initiative of LANXESS BAYFERROX is a registered trademark of Bayer AG, Leverkusen, Germany/Foto: Kyungsub Shin

12 Tema Design af holdbarhed Forslag om ny model indtrængning af chlo 12 Beton

13 På vej til at udtage betonprøver fra Farøbroen. Måske bruger vi i dag en for kompliceret model, som oven i købet har en indbygget fejl. Sådan lyder det fra et dansk ekspertcenter på området, der arbejder med et forslag til en enklere løsning. for rid i beton t udviklingsprojekt under Dansk ekspertcenter for konstruktioner til infrastrukturen peger nu på, at en enkel matematisk model kan være bedre til at forudsige betonkonstruktioners levetid end den mere komplicerede model, der som regel anvendes i dag. På længere sigt kan resultatet derfor føre til mere pålidelige beregninger af betons langtidsholdbarhed, som er en af de store udfordringer ved levetidsdesign af fx store broer og tunneler. Levetidsmodeller regner typisk på, hvor hurtigt chlorider fra fx havvand eller vejsalt vil trænge ind i en given betonkonstruktion og føre til armeringskorrosion. Resultatet afhænger af en række parametre, herunder både den konkrete betonrecept, udførelsen og miljøet. Derfor er modelberegninger behæftet med en forholdsvis stor usikkerhed. Teamleder Henrik Erndahl Sørensen fra Ekspertcentret, der er et samarbejde mellem Betoncentret på Teknologisk Institut og DTU Byg, ser optimistisk på den ny model. Men han erkender samtidig, at der er et stykke vej endnu til en færdig metode. Han ser derfor frem til at teste den ny beregningsformel mod analyser af betonprøver fra Femernprojektets felteksponeringsplads i Rødbyhavn i de kommende år.»jeg mener, vi er på rette vej. Vi har sammenlignet beregninger efter den nye formel med boreprøver fra tre danske kystbroer og svenske kvalitetsdata fra eksponeringspladsen i Träslövsläge, hvorfra vi har fået 20-års data fra betonplader, der blev nedsænket i havvand i Det hele passer ganske godt«, fastslår Henrik Erndahl Sørensen. Ukendte parametre Modellering af chloridindtrængning er kompliceret, fordi en del af de parametre, der indgår, er mere eller mindre ukendte. Det har ikke mindst betydning, når man vil eftervise en levetid på 100 eller 120 år ved hjælp af en matematisk model, der benytter data, som af praktiske årsager er opnået ved analyse af eksponerede prøvestøbninger med en alder på blot to til fem år.»modellens fejl kan hurtigt blive meget stor, hvis forudsætningerne er forkerte. Det kan i værste fald blive dyrt for samfundet, hvis store broer eller tunneler får korrosionsproblemer før de 120 år, som de store bygherrer i dag kræver som levetid«, siger Henrik Erndahl Sørensen. Den sædvanlige matematiske model for chloridindtrængning og estimering af levetid er baseret på en fejlfunktionsløsning til Fick s 2. lov. Derved er det muligt at beskrive, hvordan chloridkoncentrationen varierer ind gennem betonen som funktion af Fortsætter på side 14 FEBRUAR

14 Tema Design af holdbarhed Fortsat fra side 13 tiden, hvis man kender den oprindelige chloridkoncentration i betonen, chloridkoncentrationen på overfladen og diffusionskoefficienten. En tvivlsom faktor For at få modellen til at passe med konkrete målinger har det dog været nødvendigt at indføre en såkaldt age-factor på mellem 0 og 1, der via en potensopløftning reducerer diffusionskoefficienten afhængigt af eksponeringstiden. Det får kurverne til at fitte med målepunkterne i betonens tidlige år. Men det kan også være en betydelig fejlkilde, hvis det i virkeligheden er en forkert antagelse, at diffusionskoefficienten bliver ved med at falde.»jeg er ikke overbevist om, at det er korrekt at bruge en age-factor. Måske er der blot tale om, at koefficienten falder meget i begyndelsen. Vores resultater tyder nærmere på, at diffusionskoefficienten antager en konstant værdi efter 5 til 10 år eller mindre,«, siger Henrik Erndahl Sørensen, efter at have afsluttet analyserne af betonprøver fra Farøbroen, Alssundbroen og Vejlefjordbroen. Alle tre broer er opført i perioden fra 1975 til Alle prøver er udtaget under vandoverfladen. For Farøbroen og Vejlefjordbroen findes der tilsvarende boreprøver udtaget ved tidligere undersøgelser, som også indgår i analysen.»i de første år falder den diffusionskoefficient, der beregnes ud fra målte chloridprofiler, og som typisk indgår i en levetidsberegning. Den tilsyneladende chloriddiffusionskoefficient, som denne koefficient ofte kaldes, udtrykker en form for et gennemsnit af den chloridindtrængning, der er sket i hele perioden fra betonens første eksponering til prøveudtagningen,«oplyser Henrik Erndahl Sørensen. Han forklarer, at faldet i denne størrelse er et udtryk for, at den helt unge beton hurtigt optager forholdsvis meget chlorid, idet ny beton er mere porøs end Eksponeringstid 1 år 2 år 5 år 10 år 20 år 100 år Träslövsläge 14 mm 16 mm 19 mm 22 mm 30 mm - Ny model 14 mm 15 mm 19 mm 24 mm 30 mm 55 mm Gl. model 17 mm 19 mm 21 mm 23 mm 24 mm 29 mm Indtrængningsdybder af en chloridkoncentration på 0,4 % af bindemiddelindhold. Øverst ses de målte dybder på betontype H8 fra felteksponeringsstationen i Träslövsläge. Nedenfor ses resultatet af beregninger med henholdsvis den nye og den gamle model, der begge er kalibrerede med data for betontype H8 fra 1, 2 og 5 års eksponering. Målte chloridprofiler for betontype H8 neddykket i havvand i Träslövsläge. Punkterne på den grønne linje viser resultater fra den nye model, hvor indtrængningsdybder af chloridkoncentrationen 0,4 % er beregnet til samme terminer, som de målte chloridprofiler. Modellen er kalibreret med data fra de viste profiler efter 1, 2 og 5 års eksponering. 14 Beton

15 noter: SL-dæk til Sfinx gammel beton. Endvidere kan der ved den første eksponering suges havvand ind i overfladen af en tør beton. Faldet i begyndelsen skyldes derfor nærmere en høj startværdi, der hurtigt aftager.»derfor er det ikke så heldigt, hvis det initiale fald indgår i modelberegningerne til evig tid i form af en age-factor. Der er risiko for, at det kan føre til en betydelig overvurdering af levetiden, når man ser på 100 år eller mere«, mener Henrik Erndahl Sørensen. Enklere model Han foreslår derfor en ny og enklere model for langtidseksponering af beton baseret på to ukomplicerede led. De tidlige effekter indgår som en konstant, som adderes til et led, der består af en konstant indstrængningsparameter ganget med kvadratroden af tiden. På den måde indgår der ikke en age-factor. Chloridindtrængningsdybden beregnes ganske enkelt som en funktion, der er proportional med kvadratroden af eksponeringstiden, plus et konstant bidrag fra den øgede chloridpåvirkning i tidlig alder.»vi har brugt den ny model til at beregne, hvor hurtigt betonen vil opnå en chloridkoncentration på 0,4 procent af bindemiddelindholdet i forskellig afstand fra overfladen, og resultaterne passer godt med vores målinger«, siger Henrik Erndahl Sørensen. De 0,4 procent anses for at være lavere end den såkaldte chloridtærskelværdi, dvs. den kritiske koncentration for armeringskorrosion. Her skal det dog tilføjes, at chloridtærskelværdien til en vis grad er ukendt og under alle omstændigheder meget omdiskuteret.»vi håber i fremtiden at kunne bruge den nye model til at lave mere præcise forudsigelser af betonkonstruktioners levetid. Det kræver, at vi får et bedre kendskab til chloridtærskelværdien for forskellige eksponeringssituationer, og at vi får kalibreret modellen med data af høj kvalitet. Derfor ser vi meget frem til at få nye data til foråret, hvor betonprøverne i Femernprojektets felteksponeringsplads i Rødbyhavn har været neddykket i havvand i fem år«, afslutter Henrik Erndahl Sørensen. jbn Perstrup Beton Industri skal levere SL-dæk til det 12 etagers store boligbyggeri, Sfinxen, som skal bygges på Islands Brygge. Kontrakten blev bl.a. vundet på baggrund af en optimeret konstruktionsløsning, hvor det var muligt at fæstne sideudkragede altaner til SL-dækkene og samtidig spare et stort antal brandisolerende gipsplader på grund af SL-dækkets høje brandmodstandsevne. Konference om passivhuse DTU Byg samarbejder med Kunstakademiets Arkitektskole og det private videncenter Passivhus.dk om værtskabet for 7. Passivhus Norden Bæredygtige byer og bygninger. Konferencen finder sted august 2015 i København. Målgruppen er bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører, producenter og forskere. Ny formand for Dansk Beton På Dansk Betons bestyrelsesmøde mandag den 17. november 2014 blev adm. direktør Jesper Knudsen fra Unicon valgt til formand for Dansk Beton. Jesper Knudsen er også formand for Fabriksbetonforeningen, der er en produktgruppe under Dansk Beton. Herudover består bestyrelsen af Claus Bering, CRH Concrete A/S (næstformand), Niels Søndergaard-Pedersen, DK Beton A/S, Preben Rosenkilde, A/S Ikast Betonindustri, Ole Pedersen, Gammelrand Beton A/S, Henrik Johannesen, A/S Midtjydsk Betonvare & Elementfabrik og Gunnar Hansen, CRH Concrete A/S. Campus på Frederiksberg Aarsleff bygger for Novo Per Aarsleff A/S har indgået en partneringkontrakt med Novo Nordisk A/S om opførelsen af råhus med et samlet bruttoareal på kvadratmeter. Aarsleff skal udføre jordarbejde, etablere byggegrube og opføre råhus inklusive aptering. Den foreløbige budgetpris på projektet lyder på 205 millioner kroner. Byggeriet begynder nu og forventes afsluttet ultimo Et team bestående af C.F. Møller, Transform og MOE har vundet konkurrencen om at udvide CBS campus i hjertet af Frederiksberg. Ambitionen er at skabe Verdens bedste City-campus, som andre store uddannelsesinstitutioner i Danmark og udlandet kan lade sig inspirere af. I første omgang er opgaven at udarbejde en masterplan for området mellem Fasanvej Station og Solbjerg Plads, som skal være til gavn for studerende, medarbejdere såvel som byens borgere og brugere. Planen lægger op til ca kvadratmeter nybyggeri. FEBRUAR

betonsærudgave betonens priser Læs mere om: Bæredygtig Betonprisen Betonelement- Prisen In-situ SÆRUDGAVE OM:

betonsærudgave betonens priser Læs mere om: Bæredygtig Betonprisen Betonelement- Prisen In-situ SÆRUDGAVE OM: betonsærudgave FEBRUAR 2015 SÆRUDGAVE OM: betonens priser Læs mere om: Bæredygtig Beton Prisen Betonprisen Betonelement- Prisen In-situ Prisen Kreativiteten spirer Cement og beton udfordrer til mere Aalborg

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Dette års GLASDAG afholdes onsdag den 4. marts 2015 hos Niels Juel Pedersen A/S i Næstved. Se det fulde program på side 26

Dette års GLASDAG afholdes onsdag den 4. marts 2015 hos Niels Juel Pedersen A/S i Næstved. Se det fulde program på side 26 1 2015 Dette års GLASDAG afholdes onsdag den 4. marts 2015 hos Niels Juel Pedersen A/S i Næstved Saint Gobain R&D Nordic Schüco Danmark Dow Corning /Mikkelsen Arkitekter m3 Arkitekter Skandinaviska Glassystem

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED ANNONCETILLÆG TIL BØRSEN FRA GTS GODKENDT TEKNOLOGISK SERVICE Vækst Dansk teknologi renser badevand i hele verden. Sammen med GTS-instituttet DHI har virksomheden Skjølstrup & Grønborg sikret en unik eksportsucces.

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

Strategisk partnering

Strategisk partnering Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad Forord Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Projektperiode: 1. februar

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

LYSTEMA: Gadelys med LED går sin sejrsgang Side 7-11

LYSTEMA: Gadelys med LED går sin sejrsgang Side 7-11 Tang skal blive til biogas Solrød Kommune vil hente tang fra stranden og omdanne det til biogas. Også rester fra industriproduktion er involveret. Side 15 N RI Vilde diskussioner om ejerskab til elnet

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 BYPLAN NYT 8. årgang December 2010 5 TEMA Lys og lyd i byens rum En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 Inspiration til overraskende og poetiske byrum - side 10 Kommunerne mangler ikke

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

Arbejdsmiljø i åbne kontorer

Arbejdsmiljø i åbne kontorer Arbejdsmiljø i åbne kontorer - forskningens bud på problemer og løsninger TEMA Det åbne kontor Arbejdsmiljø i det åbne kontor - forskningens bud på problemer og løsninger I denne publikation har vi samlet

Læs mere

Grønt. Miljø. BYENS GULV Belægninger er en meget stor del af faget, og for en sjælden gangs skyld blev der også talt om dem.

Grønt. Miljø. BYENS GULV Belægninger er en meget stor del af faget, og for en sjælden gangs skyld blev der også talt om dem. Grønt Miljø 3 / APRIL 2014 BYENS GULV Belægninger er en meget stor del af faget, og for en sjælden gangs skyld blev der også talt om dem. Side 4 SKAB LIV I BYRUMMET Brug pengene til drift i byliv frem

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere