betonnummer 1 Design af holdbarhed nye principper på vej side 4 16 Højhus i 10 Europæiske 10 års succes standarder: Ørestad Tema:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "betonnummer 1 Design af holdbarhed nye principper på vej side 4 16 Højhus i 10 Europæiske 10 års succes standarder: Ørestad Tema:"

Transkript

1 betonnummer 1 FEBRUAR 2015 Tema: Design af holdbarhed nye principper på vej side 4 10 Europæiske standarder: Danmark mister indflydelse 16 Højhus i Ørestad Udfordrer dansk byggeskik års succes Workshops kommet for at blive

2 2+2=5 Avanceret analyse af delmaterialer og hærdnet beton Det stærke hold med cement- og betontekniske kompetencer de tekniske konsulenter: Søren H. Rasmussen, Brian Dürr, Erik Pram Nielsen, Thorkild Rasmussen, Jacob Thrysøe, Niels Erik Jensen. Få en kompetent dialog om beton..! Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks Kvalitetscement Aalborg fra Aalborg Portland gør det ikke Telefon altid +45 alene I 77 nogle 77 tilfælde kræver det viden og Telefax kompetence for 86at sikre stærke betonløsninger. Teoretisk og praktisk erfaring er værktøjerne. Og dialog med præcis rådgivning iværksætter handlinger, der sigter mod bedre resultater med beton både teknisk og kommercielt mere værdi, fordi 2+2 bliver til 5 Vi er klar...! Aalborg Portland A/S Telefon Telefax

3 Dansk betonviden i fare For et halvt år siden, i august 2104, kunne Magasinet BETON slå fast, at Danmark er et af de absolut førende betonlande i verden, og at vores veldokumenterede viden, principper og metoder til at sikre betonkonstruktioner holdbarhed og lang levetid er efterspurgte internationalt. Men måske er det en stakket frist. Den europæiske standardiseringsorganisation, CEN, har som vi omtaler det i denne udgave af BETON - sat gang i et omfattende udviklingsarbejde, der skal føre til standardiserede, fælleseuropæiske principper for design af betonkonstruktioners holdbarhed. Rent principielt er den tanke fornuftig nok i et Europa, hvor man tilstræber et åbent marked med så få nationale regler som muligt. Men der er en slange i paradiset, for de nye, europæiske regler kan gøre det svært for os at holde fast i vores gode betonkrav. Danmark har ingen indflydelse på de kommende betonkrav, idet vi trods vores viden på området - slet ikke er med til at udarbejde de kommende regler. Det får nu betoneksperter til at advare om, at vi risikerer at få betonkrav, der er dårlige set med danske øjne, trukket ned over hovedet. Problemet er økonomisk. Det koster penge, når danske betoneksperter skal deltage i arbejdet med nye europæiske betonkrav. Men det har vist sig umuligt at skaffe midler til dansk deltagelse i europæiske standardiseringsaktiviteter på betonområdet. En dansk styrkeposition er derfor nu i fare til skade for såvel betonkonstruktioners levetid, eksport af ingeniørviden og udvikling af nye, endnu mere bæredygtige betoner. Det bør de danske bevillingsgivere snarest få øjnene op for. Indhold: Jan Broch Nielsen Redaktør Dansk betonviden i fare 3 tema: Ny principper for design af betons holdbarhed måske på vej 4 tema: Opbakning og en del skepsis 8 tema: Danmark får kun begrænset indflydelse på betonstandarder 10 tema: Forslag om ny model for indtrængning af chlorid i beton 12 Højhus i Ørestad udfordrer dansk byggeskik 16 Hobros spildevand kræver tilslag af granit 18 Flydende kajpladser i Esbjerg års succes med betonworkshops 20 Perstrup satser på BIM og 3D 23 Ny vejledninger for drift og vedligehold på afløbsområdet 24 fib symposium tegner over forventning 25 Udsmykket fængselsmur gør atmosfæren bedre 26 Betonprinteren rykker tættere på 27 Samarbejde om sikkerhed ved løft og montage af betonelementer 28 Retten sat bag beton og kobber 29 Broelegance med lang levetid 30 Masser af beton i ny multiarena 32 Luksus til Københavns cyklister 34 Ny udgave af teknisk håndbog om belægninger 35 nyt fra: Fabriksbetongruppen 36 nyt fra: Betonelement-foreningen 38 nyt fra: TEKNOLOGISK INSTITUT 42 nyt fra: Aalborg Portland 44 nyt fra: Dansk Betonforening 48 beton Nr. 1 FEB årgang Betons formål er at fremme optimal og bæredygtig brug af beton og betonprodukter både teknisk, æstetisk, økonomisk og miljømæssigt. Det sker ved at orientere om udviklingen inden for betonteknologi og betonproduktion samt ved at udbrede kendskabet til betons anvendelsesmuligheder. Beton udkommer fire gange årligt i februar, maj, august og november i et distribueret oplag på Udgiver: Samvirket for udgivelse af bladet Beton Redaktion: Jan Broch Nielsen (ansvarshavende) Tlf Abonnement og administration: Dansk Byggeri Nørre Voldgade København K Anette Berrig, Tlf Annoncer: Media-People Ole Bolvig Hansen Tlf , fax Grafisk produktion: KLS Grafisk Hus A/S Forsidefoto: Jan Broch Nielsen Abonnementspris: Indland, kr. 210,- ekskl. moms (4 numre) Udland, kr. 260,- (4 numre) Løssalg, kr. 65,- ekskl. moms ISSN DANSK BETONFORENING FEBRUAR

4 Tema Design af holdbarhed Ny principper for design af betons holdbarhed Eksponeringsmodstandsklasser er den centrale nyskabelse i et koncept for holdbarhedsdesign, som en europæisk arbejdsgruppe er ved at udvikle men henblik på, at konceptet skal vinde indpas i europæiske betonstandarder t nyt koncept for design af betonkonstruktioners holdbarhed og levetid er ved at finde vej gennem beslutningsprocesserne i den europæiske standardiseringsorganisation, CEN. Endnu er der tale om indledende tekniske arbejder, der ligger forud for det egentlige standardiseringsarbejde men meget tyder på, at et paradigmeskift for holdbarhedsdesign kan blive en kendsgerning. Måske allerede når næste generation af standarder på betonområdet bliver vedtaget, hvilket sandsynligvis sker i De ny tanker om Durability Design blev i november 2014 præsenteret for den danske betonverden på en workshop i november Konceptet er udarbejdet af en arbejdsgruppe i CEN ved navn JWG Durability, hvilket henviser til, at det er en fælles arbejdsgruppe (Joint Working Group), som refererer til de tekniske komiteer TC 104 og TC 250 for henholdsvis beton og Eurocodes. Brug for input Som led i processen har Danmark mulighed for at kommentere forslaget. Derfor arrangerede Dansk Betonforening og Betoncentret på Teknologisk Institut workshoppen, hvor formålet var at debattere konceptet for at skabe grundlag for et dansk svar fra Dansk Standards standardiseringsudvalg S-328. Designkonceptet blev præsenteret af Steinar Leivestad, der er projektleder i Standard Norge og som convenor ansvarlig for arbejdet i JWG Durability. Steinar Leivestad understregede på workshoppen, at der endnu ikke er tale om et formelt høringsforslag. Så langt fremme er arbejdet endnu ikke.»vi er i en fase, hvor vi søger kommentarer og input, som vi vil bruge i 1935: Lillebæltsbroen bropillerne er betonkonstruktioner, som i de seneste år har krævet betydelige reparationer. Tema: Design af holdbarhed Veludført beton har lang levetid. Men kravene kan også være store, når fx betonbroer og -tunneler skal holde mindst 120 år, før der er brug for renovering. Derfor er holdbarhedsdesign, som Beton ser nærmere på i dette nummer, en vigtig disciplin for betoningeniører og en disciplin, hvor der kan være store omvæltninger på vej. 4 Beton

5 udarbejdelsen af arbejdsgruppens endelige rapport til de tekniske komiteer, der har stillet os opgaven«, sagde han. Europæisk kaos Baggrunden for JWG Durability er, at der med Leivestads ord set fra CEN nærmest hersker kaos i form af meget forskellige krav fra land til land, når det gælder design af holdbarhed og levetid af betonkonstruktioner. Selv om vi i Danmark stiller relevante og korrekte krav, der sikrer holdbarheder af vores beton, har andre europæiske lande valgt meget anderledes krav for at sikre holdbarhed af deres beton. Undersøgelser som fx beskrevet i CEN TR har vist, at den samme betonkonstruktion i den samme eksponeringsklasse har en meget forskellig designlevetid i forskellige lande. Omvendt betyder det, at de nationale krav til en beton med en given designlevetid alt andet lige varierer meget fra land til land.»forskellige lande bygger på forskellige antagelser. Men det er langt fra en ønskværdig situation, at der er forskellig opfattelse af holdbarhed på det europæiske marked. Designlevetiden af den samme konstruktion kan være 50 år i det ene land og 110 år i et andet. Vi arbejder derfor hen mod et system, der kan danne basis for at vurdere betonkonstruktioners levetid på en konsistent måde på baggrund af en ydelsesbaseret tilgang«, fastslog Steinar Leivestad, som tilføjede, at udviklingen også harmonerer med Europakommissionens ønsker om at begrænse nationale krav. 2013: Odins Bro, Odense. Betonkonstruktioner designet til 100 års levetid. Forkerte vurderinger af designlevetiden har både økonomiske og tekniske konsekvenser. Hvis der opstår betonproblemer hurtigere end antaget, medfører det udgifter til afhjælpning. Og omvendt har konstruktionen muligvis været for dyr, hvis den kan holder væsentligt længere end ønsket uden problemer. Ambitionen for JWG en er derfor et fælleseuropæisk system for holdbarhedsdesign, der skal indarbejdes i de europæiske standarder på betonområdet ved kommende revisioner af EN 1992 om design af betonkonstruktioner (Eurocode 2), EN 206 om materialet beton og EN om udførelse. Centrale modstandsklasser Det centrale element i det ny koncept er Exposure resistance classes eksponeringsmodstandsklasser, som er en klassifikation af forskellige betontypers modstand mod forskellige nedbrydningsmekanismer. Klassifikationen er baseret på prøvning, så det er betonernes konkrete ydelse (performance), der bestemmer klassen. Dermed skifter fokus fra brug af præskriptive værdier for en række betonparametre til betonens konkrete egenskaber. Dette adskiller sig væsentligt fra betondesign i dag, hvor designlevetiden sædvanligvis bliver fastlagt gennem krav til fx v/c-tal, cementindhold og bindertype m.v. Men ifølge JWG Durability er disse empiriske krav baseret på lokale erfaringer ikke konsistente, lige som der ikke er nogen fælles forståelse for, hvad det vil sige, at levetiden er opbrugt. Udviklingen fra brug af præskriptive krav, som der er erfaring for vil virke, til en ydelsesbaseret (performance based) tilgang baseret på konkret design sker på flere tekniske områder i disse år. Inden Fortsætter på side : Charlottenlund Fort forstærket med betonkonstruktioner. I øvrigt bestykket med fire 29 cm haubits M/1910. FEBRUAR

6 Tema Design af holdbarhed 1962: Langelandsbroen omfattende renoveret på grund af betydelige betonskader. Fortsat fra side 5 for byggeriet gælder det ikke mindst på brandområdet, hvor funktionsbaserede brandkrav og brandteknisk dimensionering i stigende grad erstatter brug af de på forhånd anerkendte løsninger fra Bygningsreglementets eksempelsamling. Fire modstandsklasser Det ny forslag omfatter fire modstandsklasser for henholdsvis carbonatisering, chloridindtrængning, fryse/tø-påvirkninger og kemiske påvirkninger. I de første to klasser kan modstanden enten være lav, medium eller høj. I de to sidste kan modstanden være medium eller høj.»konceptet skal både være teknisk velfunderet og nemt at bruge. Derfor har vi valgt at tage udgangspunkt i de konkrete nedbrydningsmekanismer, der fører til henholdsvis armeringskorrosion og nedbrydende påvirkning af betonens funktion«, uddybede Leivestad. De ny klasser defineres ud fra nedbrydningsmekanismen. Fx er lav carbonatiseringsmodstand indtil videre - defineret ved, at der kun er 10 procents sandsynlighed for, at carbonatiseringsdybden er mere end 40 mm efter 50 år i eksponeringsklasse XC3 med en relativ luftfugtighed på 65 procent. Definitionen på middel og høj modstandsklasse er så henholdsvis 30 mm og 20 mm. Tilsvarende definitioner gælder for de øvrige modstandsklasser.»med de ny klasser frigør vi os fra at tale om v/c-tal og bindersammensætning i forbindelse med design af levetid. Vi taler i stedet om evnen til at modstå nedbrydningsmekanismer«, siger Steiner Leivestad. Princippet er meget kort fortalt, at rådgiveren designer holdbarheden af en given konstruktion ved at vælge eksponeringsklasse, modstandsklasse og dæklag på baggrund af den ønskede levetid. Specifikation fra entreprenøren til betonfabrikken vil således fx omfatte styrkeklasse, eksponeringsklasse, modstandsklasse, øvre og nedre værdi for tilslagets størrelse (D upper, D lower ) og konsistensklasse. Operative tabeller Til brug i det daglige, mindre komplicerede designarbejde foreslår JWG Durability såkaldte deemed-to-satisfy -tabeller. Det vil sige præaccepterede kombinationer af bindertype, bindermængde og v/c-tal, der sikrer, at betonen rammer en given modstandsklasse. Tilsvarende skal der udarbejdes tabeller, som giver en sammenhæng mellem eksponeringsklasse, modstandsklasse, dæklagstykkelse og levetid, så et hurtigt tabelopslag giver betondesignet.»det er naturligvis vigtigt at underbygge og kalibrere disse værdier. Til det vil vi bygge videre på de metoder, der blev udviklet i DuraCrete-projektet, og som nu indgår i fib Model Code«, sagde Leivestad. Forslaget om tabeller med præaccepterede værdier vækker dog en vis undren i nogle danske betonkredse, idet hele formålet med indsatsen jo er at indføre en ydelsesbaseret tilgang holdbarhedsdesign i stedet for at foreskrive bindertype, bindermængde og v/c-tal. Brug for nye testmetoder Steinar Leivestad lægger ikke skjul på, at der også ligger en stor opgave i standardisering af de prøvningsmetoder til performance testing, der skal anvendes for at placere en given beton i den rette modstandsklasse. Udfordringen er blandt andet at finde metoder, hvor man troværdigt kan ekstrapolere sig frem til betonens egenskaber om 100 eller måske 200 år på baggrund af en forholdsvis kort test, hvor en betonprøve udsættes for forskellige nedbrydende faktorer i en periode på allerhøjst 700 døgn. Når testmetoderne er på plads, kan det til gengæld fremme udviklingen af nye, fx mere bæredygtige betoner med nye bindertyper, idet prøvningen kan dokumentere betonens modstandsklasse, hvor det i dag kan være vanskeligt at dokumentere en ny betons egenskaber på langt sigt. jbn 6 Beton

7 Produktivitets-forbedrende produkter til betonelement industrien DYNAMON NRG - Superplastificerende produkter Kraftigt plastificerende lavt forbrug Hurtigere hærdningsproces med høj tidligstyrke Effektiv produktion af selvkompakterende beton VISCOSTAR - Stabiliserende produkter Stabilisering af fillerfattig selvkompakterende beton Effektiv fjernelse af bleeding Højeffektive lavt forbrug VIBROMIX - Avancerede produkter til tørbeton Forbedret kompaktering Forbedrede overflader og styrker Mindre støj og slitage Modvirker kalkudfældninger MAPEFORM - Formolier Perfekt slipevne Overflader uden defekter Modvirker opbygning i formudstyr Stor rækkeevne lavt forbrug Miljøvenlig mineralolie baserede Biologisk nedbrydelige emulsioner

8 Tema Design af holdbarhed Opbakning og en del skepsis JWG Durability er på rette vej med en ydelsesbaseret tilgang, mener danske betonfolk. Men der er delte meninger om specifikke elementer i arbejdsgruppens forslag. Både opbakning og skepsis prægede debatten om det Durability Design Concept, som blev præsenteret for den danske betonverden på en workshop hos Betoncentret på Teknologisk Institut i november 2014.»På det helt overordnede plan blev det godt modtaget, at konceptet bygger på en performance-baseret tilgang til at specificere betonkonstruktioners holdbarhed. Generelt var der således enighed om det nødvendige i at tage udgangspunkt i betonens konkrete modstandsdygtighed over for de væsentligste nedbrydningsmekanismer, når man arbejder med levetidsdesign af betonkonstruktioner«, siger centerchef Dorthe Mathiesen fra Betoncentret. Betoncentret har sammenfattet debatten på workshoppen til brug for standardiseringsudvalget S-328, der efter samråd med S-1992 er ansvarlig for at sende kommentarer til arbejdsgruppen i CEN. Detaljeret skepsis På det mere detaljerede niveau var der større skepsis. Det koncept, der blev præsenteret, bygger på et system af modstandsklasser. Betonens modstandsklasse bliver så afgørende for kravet til det dæklag, der er nødvendigt for at opnå en given levetid i en given eksponeringsklasse.»meningerne om modstandsklasserne var delte. Nogle fandt det en god og anvendelig ide, ikke mindst med de deemed-to-satisfy tabeller, som arbejdsgruppen også foreslår. Andre påpegede, at systemet virker stift, og at det ikke tager højde for effekten af kombinerede miljøpåvirkninger«, siger Dorthe Mathiesen. Et andet kritikpunkt var, at et system baseret på valg af modstandsklasser i virkeligheden ikke er performance-baseret for alvor i modsætning til fx modellering af den konkrete betons egenskaber. Tærskelværdi Hertil kommer, at klassekonceptet blev kritiseret for ikke at tage højde for den tærskelværdi (chloridkoncentration i betonen), ved hvilken armeringen begynder at ruste i forskellige betonsammensætninger. En problemstilling, som forskningen endnu ikke har fuldgyldige svar på.»det er vigtigt at understrege, at der kan ske mange ændringer med konceptet fremover. Workshoppen var et led i arbejdsgruppens indsamling af kommentarer til arbejdet, og der er endnu et godt stykke vej til et egentligt høringsforslag«, siger Dorthe Mathiesen. Endelig blev der på workshoppen udtrykt bekymring for, om vi kan bevare de danske principper for at opnå god betonkvalitet med rødder helt tilbage til Basis Beton Beskrivelsen fra midtfirserne. jbn 2000: Betontunnel under Øresund fra Amager til Peberholm. Designet til 100 års levetid. Foto: Miklos Szabo/Øresundsbron. 8 Beton

9 1. Nørre Vorupør Havbad, Thisted Helenevej - Regnvandssikring, Frederiksberg 2. Foto: Frederiksberg Kommune Foto: Thisted Kommune Stem på din favorit til Bæredygtig Beton Prisen 2015 Det nye havbad sætter en af Thys bedste badestrande på landkortet og gør det muligt at bade i det friske havvand uden at bekymre sig for høje bølger og understrømme. Du kan nu stemme på det projekt, som du synes skal vinde Bæredygtig Beton Prisen 2015, og dermed være med i lodtrækningen om et rejsegavekort på kr. Sidste mulighed for at stemme er den 28. februar Stem, se flere billeder og læs dommerkomiteens begrundelser for nomineringerne på danskbeton.dk Helenevej er Danmarks første villavej, der kan optage regnvandet fra selv kraftige skybrud. Vejen har nemlig fået en permeabel belægning med betonsten, så vandet siver ned i undergrunden i stedet for at lægge sig på overfladen. Le Mur - Højvandssikring, Lemvig Havn 3. Bæredygtig Beton Prisen uddeles hvert andet år af Dansk Beton. I 2013 løb Rabalder Parken i Roskilde med æren. I år har dommerkomiteen udvalgt 3 finalister, der alle udmærker sig i forhold til miljø, samfund og økonomi. Hvem der bliver den endelige vinder, er op til danskerne. Foto: Lemvig Kommune I roligt vejr skaber højvandssikringen på Lemvig Havn byliv til glæde for by og erhvervsliv. Når vandet stiger lukkes portene, og Lemvig undgår oversvømmelse. For en bæredygtig fremtid

10 Tema Design af holdbarhed Danmark får kun begrænset indflydelse på betonstandarder Danske interesser er ikke repræsenterede i centralt, europæisk standardiseringsarbejde. Det kan betyde farvel til dansk betonviden i verdensklasse. 1970: Den ny Lillebæltsbro indvies. CEN s bestræbelser for at udvikle et fælleseuropæisk koncept for durability design af betonkonstruktioner får nu centerchef Dorthe Mathiesen fra Betoncentret på Teknologisk Institut til at råbe vagt i gevær.»det er godt og nødvendigt, at CEN tager problemstillingen op. Men det er et problem for Danmark som en førende betonnation, at der ikke deltager nogen danskere i arbejdet. Dermed får vi kun i begrænset omfang indflydelse på de regler, der på et tidspunkt bliver gældende i Danmark, og hvor vi har rigtig meget at byde ind med«, siger Dorthe Mathiesen. Problemet er økonomisk. Det koster i sagens natur penge, hvis danske betoneksperter skal deltage i arbejdet med at udarbejde det ny koncept eller andre europæiske standardiseringsopgaver. Men det har i de senere år ikke været muligt at skaffe midler til såvel dette projekt som flere andre europæiske standardiseringsaktiviteter på betonområdet. Hidtil har det været muligt for de enkelte lande at definere nationale betonkrav inden for den fælleseuropæiske ramme i form af nationale annekser til de europæiske standarder. Men EU-Kommissionen og dermed CEN er begyndt at fokusere meget på at minimere nationale krav. En holdning, der har vundet genklang hos de danske myndigheder. Således fremhæver regeringens byggepolitiske strategi fra november 2014, at regeringen vil arbejde for at fjerne nationale særregler. Det understreger ifølge Dorthe Mathiesen behovet for at styrke den danske deltagelse i den europæiske standardisering. Danmark er i international målestok et lille marked, når det gælder byggeriopgaver. Desto mere vores regler ligner dem, der findes i vores større nabolande, og jo mere vi anvender internationale standarder for beregning og udførelse af byggearbejder, desto mindre bliver adgangsbarriererne for internationale virksomheder, der kunne have lyst til at etablere sig og operere i Danmark. Ligesom danske virksomheder, der afsætter varer både på danske og udenlandske markeder, har stor fordel af at få så ensartede regler som muligt. Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi, november 2014»Hvis vi ikke selv deltager i arbejdet, risikerer vi at få trukket krav ned over hovedet på os. Og det kan sagtens være krav, der gør at danske betoner bliver dyrere og mere miljøbelastende end tilfældet er i dag. «, siger Dorthe Mathiesen, som opfordrer bevillingssystemerne til at finde øgede midler til en dansk indsats. En del af formålet med det nye koncept for durability design er at gøre det nemmere at tage nye materialer og beton i brug ved hurtigt at kunne dokumentere deres egenskaber. Og det er der i høj grad brud for, fastslår Dorthe Mathiesen. Der bruges så meget beton i verden, at CO2-bidraget globalt set er betydeligt og samtidig er betonforbruget stærkt voksende.»der skal ske noget drastisk, hvis CO2-bidraget fra beton globalt set skal nedbringes. Vi har brug for, at der udvikles nye teknologier, og at der er mulighed for at dokumentere dem hurtigt«, siger Dorthe Mathiesen. Såvel betons holdbarhed og bæredygtighed har i en årrække været centrale arbejdsområder for Betoncentret, der i 2012 afsluttede Dansk Ekspertcenter for Konstruktioner til infrastrukturen, og som nu står i spidsen for innovationskonsortiet Grøn Omstilling af Cement- og Betonproduktion. jbn 10 Beton

11 COLORED CONCRETE ENERGIZED BY A virtual world takes shape: Daum, one of South Korea s leading IT companies, has made this vision a reality on Jeju Island. Our Bayferrox pigments were selected to give the structure s integrally colored concrete a look similar to that of the island s volcanic rock. As the world s leading manufacturer of synthetic iron oxide pigments, we are proud to offer our customers these outstanding products for projects such as these. We present this and other examples in case studies from Colored Concrete Works, a LANXESS initiative. If you would like more information on the aesthetic, technical and economic advantages of integrally colored concrete, visit our website. Contact us any time for assistance worldwide. and COLORED CONCRETE WORKS An initiative of LANXESS BAYFERROX is a registered trademark of Bayer AG, Leverkusen, Germany/Foto: Kyungsub Shin

12 Tema Design af holdbarhed Forslag om ny model indtrængning af chlo 12 Beton

13 På vej til at udtage betonprøver fra Farøbroen. Måske bruger vi i dag en for kompliceret model, som oven i købet har en indbygget fejl. Sådan lyder det fra et dansk ekspertcenter på området, der arbejder med et forslag til en enklere løsning. for rid i beton t udviklingsprojekt under Dansk ekspertcenter for konstruktioner til infrastrukturen peger nu på, at en enkel matematisk model kan være bedre til at forudsige betonkonstruktioners levetid end den mere komplicerede model, der som regel anvendes i dag. På længere sigt kan resultatet derfor føre til mere pålidelige beregninger af betons langtidsholdbarhed, som er en af de store udfordringer ved levetidsdesign af fx store broer og tunneler. Levetidsmodeller regner typisk på, hvor hurtigt chlorider fra fx havvand eller vejsalt vil trænge ind i en given betonkonstruktion og føre til armeringskorrosion. Resultatet afhænger af en række parametre, herunder både den konkrete betonrecept, udførelsen og miljøet. Derfor er modelberegninger behæftet med en forholdsvis stor usikkerhed. Teamleder Henrik Erndahl Sørensen fra Ekspertcentret, der er et samarbejde mellem Betoncentret på Teknologisk Institut og DTU Byg, ser optimistisk på den ny model. Men han erkender samtidig, at der er et stykke vej endnu til en færdig metode. Han ser derfor frem til at teste den ny beregningsformel mod analyser af betonprøver fra Femernprojektets felteksponeringsplads i Rødbyhavn i de kommende år.»jeg mener, vi er på rette vej. Vi har sammenlignet beregninger efter den nye formel med boreprøver fra tre danske kystbroer og svenske kvalitetsdata fra eksponeringspladsen i Träslövsläge, hvorfra vi har fået 20-års data fra betonplader, der blev nedsænket i havvand i Det hele passer ganske godt«, fastslår Henrik Erndahl Sørensen. Ukendte parametre Modellering af chloridindtrængning er kompliceret, fordi en del af de parametre, der indgår, er mere eller mindre ukendte. Det har ikke mindst betydning, når man vil eftervise en levetid på 100 eller 120 år ved hjælp af en matematisk model, der benytter data, som af praktiske årsager er opnået ved analyse af eksponerede prøvestøbninger med en alder på blot to til fem år.»modellens fejl kan hurtigt blive meget stor, hvis forudsætningerne er forkerte. Det kan i værste fald blive dyrt for samfundet, hvis store broer eller tunneler får korrosionsproblemer før de 120 år, som de store bygherrer i dag kræver som levetid«, siger Henrik Erndahl Sørensen. Den sædvanlige matematiske model for chloridindtrængning og estimering af levetid er baseret på en fejlfunktionsløsning til Fick s 2. lov. Derved er det muligt at beskrive, hvordan chloridkoncentrationen varierer ind gennem betonen som funktion af Fortsætter på side 14 FEBRUAR

14 Tema Design af holdbarhed Fortsat fra side 13 tiden, hvis man kender den oprindelige chloridkoncentration i betonen, chloridkoncentrationen på overfladen og diffusionskoefficienten. En tvivlsom faktor For at få modellen til at passe med konkrete målinger har det dog været nødvendigt at indføre en såkaldt age-factor på mellem 0 og 1, der via en potensopløftning reducerer diffusionskoefficienten afhængigt af eksponeringstiden. Det får kurverne til at fitte med målepunkterne i betonens tidlige år. Men det kan også være en betydelig fejlkilde, hvis det i virkeligheden er en forkert antagelse, at diffusionskoefficienten bliver ved med at falde.»jeg er ikke overbevist om, at det er korrekt at bruge en age-factor. Måske er der blot tale om, at koefficienten falder meget i begyndelsen. Vores resultater tyder nærmere på, at diffusionskoefficienten antager en konstant værdi efter 5 til 10 år eller mindre,«, siger Henrik Erndahl Sørensen, efter at have afsluttet analyserne af betonprøver fra Farøbroen, Alssundbroen og Vejlefjordbroen. Alle tre broer er opført i perioden fra 1975 til Alle prøver er udtaget under vandoverfladen. For Farøbroen og Vejlefjordbroen findes der tilsvarende boreprøver udtaget ved tidligere undersøgelser, som også indgår i analysen.»i de første år falder den diffusionskoefficient, der beregnes ud fra målte chloridprofiler, og som typisk indgår i en levetidsberegning. Den tilsyneladende chloriddiffusionskoefficient, som denne koefficient ofte kaldes, udtrykker en form for et gennemsnit af den chloridindtrængning, der er sket i hele perioden fra betonens første eksponering til prøveudtagningen,«oplyser Henrik Erndahl Sørensen. Han forklarer, at faldet i denne størrelse er et udtryk for, at den helt unge beton hurtigt optager forholdsvis meget chlorid, idet ny beton er mere porøs end Eksponeringstid 1 år 2 år 5 år 10 år 20 år 100 år Träslövsläge 14 mm 16 mm 19 mm 22 mm 30 mm - Ny model 14 mm 15 mm 19 mm 24 mm 30 mm 55 mm Gl. model 17 mm 19 mm 21 mm 23 mm 24 mm 29 mm Indtrængningsdybder af en chloridkoncentration på 0,4 % af bindemiddelindhold. Øverst ses de målte dybder på betontype H8 fra felteksponeringsstationen i Träslövsläge. Nedenfor ses resultatet af beregninger med henholdsvis den nye og den gamle model, der begge er kalibrerede med data for betontype H8 fra 1, 2 og 5 års eksponering. Målte chloridprofiler for betontype H8 neddykket i havvand i Träslövsläge. Punkterne på den grønne linje viser resultater fra den nye model, hvor indtrængningsdybder af chloridkoncentrationen 0,4 % er beregnet til samme terminer, som de målte chloridprofiler. Modellen er kalibreret med data fra de viste profiler efter 1, 2 og 5 års eksponering. 14 Beton

15 noter: SL-dæk til Sfinx gammel beton. Endvidere kan der ved den første eksponering suges havvand ind i overfladen af en tør beton. Faldet i begyndelsen skyldes derfor nærmere en høj startværdi, der hurtigt aftager.»derfor er det ikke så heldigt, hvis det initiale fald indgår i modelberegningerne til evig tid i form af en age-factor. Der er risiko for, at det kan føre til en betydelig overvurdering af levetiden, når man ser på 100 år eller mere«, mener Henrik Erndahl Sørensen. Enklere model Han foreslår derfor en ny og enklere model for langtidseksponering af beton baseret på to ukomplicerede led. De tidlige effekter indgår som en konstant, som adderes til et led, der består af en konstant indstrængningsparameter ganget med kvadratroden af tiden. På den måde indgår der ikke en age-factor. Chloridindtrængningsdybden beregnes ganske enkelt som en funktion, der er proportional med kvadratroden af eksponeringstiden, plus et konstant bidrag fra den øgede chloridpåvirkning i tidlig alder.»vi har brugt den ny model til at beregne, hvor hurtigt betonen vil opnå en chloridkoncentration på 0,4 procent af bindemiddelindholdet i forskellig afstand fra overfladen, og resultaterne passer godt med vores målinger«, siger Henrik Erndahl Sørensen. De 0,4 procent anses for at være lavere end den såkaldte chloridtærskelværdi, dvs. den kritiske koncentration for armeringskorrosion. Her skal det dog tilføjes, at chloridtærskelværdien til en vis grad er ukendt og under alle omstændigheder meget omdiskuteret.»vi håber i fremtiden at kunne bruge den nye model til at lave mere præcise forudsigelser af betonkonstruktioners levetid. Det kræver, at vi får et bedre kendskab til chloridtærskelværdien for forskellige eksponeringssituationer, og at vi får kalibreret modellen med data af høj kvalitet. Derfor ser vi meget frem til at få nye data til foråret, hvor betonprøverne i Femernprojektets felteksponeringsplads i Rødbyhavn har været neddykket i havvand i fem år«, afslutter Henrik Erndahl Sørensen. jbn Perstrup Beton Industri skal levere SL-dæk til det 12 etagers store boligbyggeri, Sfinxen, som skal bygges på Islands Brygge. Kontrakten blev bl.a. vundet på baggrund af en optimeret konstruktionsløsning, hvor det var muligt at fæstne sideudkragede altaner til SL-dækkene og samtidig spare et stort antal brandisolerende gipsplader på grund af SL-dækkets høje brandmodstandsevne. Konference om passivhuse DTU Byg samarbejder med Kunstakademiets Arkitektskole og det private videncenter Passivhus.dk om værtskabet for 7. Passivhus Norden Bæredygtige byer og bygninger. Konferencen finder sted august 2015 i København. Målgruppen er bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører, producenter og forskere. Ny formand for Dansk Beton På Dansk Betons bestyrelsesmøde mandag den 17. november 2014 blev adm. direktør Jesper Knudsen fra Unicon valgt til formand for Dansk Beton. Jesper Knudsen er også formand for Fabriksbetonforeningen, der er en produktgruppe under Dansk Beton. Herudover består bestyrelsen af Claus Bering, CRH Concrete A/S (næstformand), Niels Søndergaard-Pedersen, DK Beton A/S, Preben Rosenkilde, A/S Ikast Betonindustri, Ole Pedersen, Gammelrand Beton A/S, Henrik Johannesen, A/S Midtjydsk Betonvare & Elementfabrik og Gunnar Hansen, CRH Concrete A/S. Campus på Frederiksberg Aarsleff bygger for Novo Per Aarsleff A/S har indgået en partneringkontrakt med Novo Nordisk A/S om opførelsen af råhus med et samlet bruttoareal på kvadratmeter. Aarsleff skal udføre jordarbejde, etablere byggegrube og opføre råhus inklusive aptering. Den foreløbige budgetpris på projektet lyder på 205 millioner kroner. Byggeriet begynder nu og forventes afsluttet ultimo Et team bestående af C.F. Møller, Transform og MOE har vundet konkurrencen om at udvide CBS campus i hjertet af Frederiksberg. Ambitionen er at skabe Verdens bedste City-campus, som andre store uddannelsesinstitutioner i Danmark og udlandet kan lade sig inspirere af. I første omgang er opgaven at udarbejde en masterplan for området mellem Fasanvej Station og Solbjerg Plads, som skal være til gavn for studerende, medarbejdere såvel som byens borgere og brugere. Planen lægger op til ca kvadratmeter nybyggeri. FEBRUAR

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Værktøjer til beregning af chloridindtrængning i beton

Værktøjer til beregning af chloridindtrængning i beton Værktøjer til beregning af chloridindtrængning i beton Søren L. Poulsen, konsulent, Teknologisk Institut, Beton IDA temaaften på Navitas: Tunneller, alternativ armering og chloridindtrængning i beton,

Læs mere

Baggrunden for fremtidens betonkrav

Baggrunden for fremtidens betonkrav Baggrunden for fremtidens betonkrav Dansk Betondag 22. september 2016 v/ Christian Munch-Petersen Formand for S 328 Kort præsentation DTU, Bygge & Anlæg 1976 1976-1988 hos Rambøll 1988-1991 Storebæltsbeton

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Oversigt Agenda Beton Grøn beton Bæredygtighed Bæredygtig beton Oversigt Beton Danmark 8,0 mio. tons - eller 3,5 mio. m 3

Læs mere

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

ALTANER. Nyskabende design

ALTANER. Nyskabende design ALTANER Nyskabende design IMAGINE INNOVATE IMPRESS 2 IMAGIN Inspiration goes hand in hand with creativity and imagination. We want to create a world of opportunities - a universe without limits - but space

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Betonworkshop 27. oktober 2017 Oversigt Agenda Beton og miljøpåvirkninger Grøn beton Bæredygtighed

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton

Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton Many are fed up with artificial suburbs in concrete and steel and would rather live in another form of urban environment. Wood is one of the few truly sustainable

Læs mere

Væsentlige resultater fra den foregående resultatkontraktperiode. Dorthe Mathiesen, Centerchef Kick-off referencegruppemøde E1 d. 28. okt.

Væsentlige resultater fra den foregående resultatkontraktperiode. Dorthe Mathiesen, Centerchef Kick-off referencegruppemøde E1 d. 28. okt. Væsentlige resultater fra den foregående resultatkontraktperiode Dorthe Mathiesen, Centerchef Kick-off referencegruppemøde E1 d. 28. okt. 2013 Indhold Målet Samarbejdet Projektstart Væsentligste resultater

Læs mere

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton STÆRK PÅ OVERFLADEN Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton Betonrenovering Overfladebehandling Wire Wrapping Glass Flake Lining Specialbelægninger Unikke kompetencer styrker samarbejdet

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf

BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf Verdens mest anvendte bygningsmateriale Sand, sten, vand og cement. Det er grundingredienserne i en god klassisk beton.

Læs mere

standardiseringsorganisation

standardiseringsorganisation Velkommen Dansk Standard som medlem er Danmarks officielle standardiseringsorganisation 220 medarbejdere Grundlagt i 1926 En erhvervsdrivende fond Mere end 220 S-udvalg Flere end 1900 eksperter Standardiseringsorganisationer

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads Vi larmer og støver - Information om byggeriet Frederiks Plads FREDERIKS PLADS: Kort om byggeriet: Projektet er på i alt ca. 48.500 m 2, Ca. 35.000 m2 erhverv (ca. 5000 m 2 butikker) Ca. 12.000 m2 boliger

Læs mere

Anvendelse af værktøj til simulering af kloridindtrængning

Anvendelse af værktøj til simulering af kloridindtrængning Anvendelse af værktøj til simulering af kloridindtrængning Jacob Thrysøe Teknisk konsulent, M.Sc. Aalborg, 2017-06-08 Hvorfor er kloridindtrængning interessant? 2 Primært i.f.m. anlægskonstruktioner -

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

Støbning af beton i gummiform

Støbning af beton i gummiform Støbning af beton i gummiform 63 fig III 1 fig III 2 fig III 3 fig III 4 fig III 1-4 Fremstilling af konstruktion til understøtning af gummirør 64 Støbning af beton i gummiform. Følgende eksperiment består

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

Durability Design - Workshop om nyt koncept

Durability Design - Workshop om nyt koncept Durability Design - Workshop om nyt koncept Rådgiverens Holdning - COWI Carola Edvardsen, Betonspecialist, Afd. 1706 1 Baggrund Arbejdet af Prof Gehlen er kendt fra fib Com 5. COWI benytter fib Bulletin

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2008 - og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2008 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication

Læs mere

East Harbour Project---

East Harbour Project--- East Harbour Project--- Concert and Conference Centre, Reykjavik Baggrund East Harbour Project har været diskuteret i Island i 15-20 år. Primært mål: At sætte Island/Reykjavik på det kulturelle verdenskort.

Læs mere

KÆMPEALTANER MED UDSIGT

KÆMPEALTANER MED UDSIGT CASE NYBYG KÆMPEALTANER MED UDSIGT Musikhuskvarteret i Aalborg AALBORGS STØRSTE ALTANER MED UDSIGT OVER LIMFJORDEN Musikhuskvarteret har unik beliggenhed med Musikkens Hus og Limfjorden som nærmeste naboer.

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

September 2003. Faglig sekretær: Dorthe Mathiesen Teknologisk Institut, Beton Telefon: 72 20 22 05

September 2003. Faglig sekretær: Dorthe Mathiesen Teknologisk Institut, Beton Telefon: 72 20 22 05 September 2003 Faglig sekretær: Dorthe Mathiesen Teknologisk Institut, Beton Telefon: 72 20 22 05 E-mail: dansk.betonraad@teknologisk.dk www.danskbetonraad.dk Forord Inspireret af den amerikanske betonbranche

Læs mere

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Behovet for renovering Well Fit Præfabrikerede pumpestationer, der installeres i den eksisterende station som en færdig indsats

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

CASE NYBYG FACADESKÆRME. Stærk arkitektur med højstyrkebeton

CASE NYBYG FACADESKÆRME. Stærk arkitektur med højstyrkebeton CASE NYBYG FACADESKÆRME Stærk arkitektur med højstyrkebeton MED HULLER I FACADEN Fakultetsbygning til Syddansk Universitet Syddansk Universitet har med deres nye fakultetsbygning skabt et stykke markant

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Den store spændvidde i brugen af beton og om Danmarks internationale rolle i udviklingen. 2007 BYG-DTU 150 års jubilæum

Den store spændvidde i brugen af beton og om Danmarks internationale rolle i udviklingen. 2007 BYG-DTU 150 års jubilæum Spændvidden i Dansk Betonforening Den store spændvidde i brugen af beton og om Danmarks internationale rolle i udviklingen. Vejlefjord Broen Opført 1975-80 Fundering Piller Splash zone Over splash zone

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner

Dokumentation af bærende konstruktioner Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation Niels-Jørgen Aagaard Bent Feddersen SBi-anvisning 223, 2. udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Bygherrens syn på holdbarhed. Christian Munch-Petersen IDA

Bygherrens syn på holdbarhed. Christian Munch-Petersen IDA Bygherrens syn på holdbarhed Christian Munch-Petersen IDA 2015-04-27 Bygherrer En-gangs bygherrer Professionelle bygherrer Bygge til sig selv eller til andre? Vejdirektoratet, Banedanmark, Storebælt, Øresund

Læs mere

Disney: World Class Service

Disney: World Class Service Disney: World Class Service Interview med Mike Reardon, Disney Institute Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på www.klauslund.dk

Læs mere

Beton er miljøvenligt på mange måder

Beton er miljøvenligt på mange måder Beton er miljøvenligt på mange måder Beton i DK Færdigblandet Betonelementer Huldæk Letbetonelement er Betonvarer Murermester ca. 2 tons beton per indbygger per år 2,5-5% af al CO 2 -emission kommer fra

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen. Midtvejsseminar 3. maj 2010

Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen. Midtvejsseminar 3. maj 2010 Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen Midtvejsseminar 3. maj 2010 Dagens program 13.00 Velkomst med kort introduktion til Værdiskabende Byggeproces og projektet 13.15 Gennemgang af udkast til vejledning

Læs mere

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH AGENDA Intro Panum projektet kort orientering Krav - Valg Projektledelsesmæssige overvejelser Projektledelsesmæssige erfaringer

Læs mere

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING HVAD ER OPENBIM STUDIO? OpenBIM Studio er et BIM-baseret værktøj til brugerind dragelse, kvalitetssikring og videndeling på nybyggerier og renoveringsprojekter. OpenBIM

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens bolværk ANLÆGSGENNEMGANG Rekvirent Albertslund Kommune

Læs mere

Resultater og erfaringer med stålfiberarmeret beton fra udførelsen af en ny underføring i forbindelse med Slagelse omfartsvej

Resultater og erfaringer med stålfiberarmeret beton fra udførelsen af en ny underføring i forbindelse med Slagelse omfartsvej Resultater og erfaringer med stålfiberarmeret beton fra udførelsen af en ny underføring i forbindelse med Slagelse omfartsvej Lars Nyholm Thrane Dansk brodag 2013, Tirsdag den 9. April 2013, Nyborg Strand

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Divisionen for Byggeri og Anlæg Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Selvejende, almennyttigt non-profit institut Over 1.000 innovative

Læs mere

Dagsorden: Navitas projektet BIM på Navitas BIM i Pihl Afrunding NAVITAS

Dagsorden: Navitas projektet BIM på Navitas BIM i Pihl Afrunding NAVITAS VELKOMMEN Dagsorden: Navitas projektet BIM på Navitas BIM i Pihl Afrunding Navitas projektet Bygherre: IHA-AAMS-ISP-AAK Totalentreprise Arkitekter: Kjaer & Richter A/S Christensen & Co arkitekter a/s

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

Ny metode til simulering af kloridindtrængning i beton. Erik Pram Nielsen Teknisk Konsulent, M.Sc., Ph.D.

Ny metode til simulering af kloridindtrængning i beton. Erik Pram Nielsen Teknisk Konsulent, M.Sc., Ph.D. Ny metode til simulering af kloridindtrængning i beton Erik Pram Nielsen Teknisk Konsulent, M.Sc., Ph.D. Hvorfor interesserer vi os for dette? 2 Primært ifm. anlægskonstruktioner Mindst 120 års levetid

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

af CRC i2 højstyrkebeton

af CRC i2 højstyrkebeton F A C A D E R af CRC i2 højstyrkebeton IMAGINE INNOVATE IMPRESS 2 If you can dream it, you can do it Walt Disney Hi-Con er det førende brand inden for højstyrkebetonløsninger i Europa. Hi-Con brandet omfatter

Læs mere

Beton optager CO 2. Har det betydning for miljøet? Jesper Sand Damtoft. Aalborg Portland Group. Research and Development Centre

Beton optager CO 2. Har det betydning for miljøet? Jesper Sand Damtoft. Aalborg Portland Group. Research and Development Centre 1 Beton optager CO 2 Har det betydning for miljøet? Jesper Sand Damtoft Aalborg Portland Group Karbonatisering Baggrund 2 Baggrund CO 2 emission fra cementproduktion? CO 2 emission fra cementproduktion

Læs mere

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies Agenda - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies E. Pihl & Søn A.S. - Stefan Brandt - BIM Manager - sbj@pihl-as.dk 01/14 Pihl Engineering, organisation Pihl Engineering Pihl Engineering

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

Den datadrevne fabrik sådan høster du potentialet ved digitalisering og automation

Den datadrevne fabrik sådan høster du potentialet ved digitalisering og automation Den datadrevne fabrik sådan høster du potentialet ved digitalisering og automation Hvordan kommer du i gang med dit automationsprojekt? Hvad er dine værktøjer, når du skal gennemføre investeringer i produktionen?

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

ALTANER & HIGH PERFORMANCE CONCRETE HIGH PERFORMANCE CONCRETE

ALTANER & HIGH PERFORMANCE CONCRETE HIGH PERFORMANCE CONCRETE ALTANER & T R A P P E R HIGH PERFORMANCE CONCRETE HIGH PERFORMANCE CONCRETE HIGH PERFORMANCE CONCRETE Hi-Con A/S blev etableret i 2001 og har gennem årene markeret sig som markedets førende producent af

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Byens Netværk 14.01.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Hvordan bygger man ægte CO2 neutralt? Det får vi svar på i Vassingerød, hvor høreapparatproducenten Widex nu

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

Bedre byggeprocesser og resultater med Lean Construction, digitalisering og ny teknologi

Bedre byggeprocesser og resultater med Lean Construction, digitalisering og ny teknologi Bedre byggeprocesser og resultater med Lean Construction, digitalisering og ny teknologi Op mod 70 deltog og overværede de spændende oplæg, bud og bud på innovative teknologier i byggeriet ved Lean Constructions

Læs mere

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING Arkitektur skaber rum for vækst Arkitektur. Er det ikke noget med operahuse, rådhuse og dyre enfamilieshuse? Jo. Men arkitektur er i særdeleshed også vækst. Derfor

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Foredrag om vindmøllers levetid Vindtræf 2014 på DTU Campus Risø. Peter Hjuler Jensen Institut for Vindenergi, DTU

Foredrag om vindmøllers levetid Vindtræf 2014 på DTU Campus Risø. Peter Hjuler Jensen Institut for Vindenergi, DTU Foredrag om vindmøllers levetid Vindtræf 2014 på DTU Campus Risø Peter Hjuler Jensen Institut for Vindenergi, DTU Stikord fra programmet. En vindmølle ved næppe, den er designet og godkendt til at holde

Læs mere

UDSKIFTNING AF FUNKISALTANER

UDSKIFTNING AF FUNKISALTANER CASE RENOVERING UDSKIFTNING AF FUNKISALTANER Renovering af Ved Volden UDSKIFTNING AF FREDEDE FUNKISALTANER Renovering af Ved Volden, Christianshavn Da de gamle betonaltaner fra 1938 på ejendommen Ved

Læs mere

UDVIKLING AF HIGHTECH BYGGE- KOMPONENTER og -MATERIALER - UDSTYR og FACILITETER

UDVIKLING AF HIGHTECH BYGGE- KOMPONENTER og -MATERIALER - UDSTYR og FACILITETER UDVIKLING AF HIGHTECH BYGGE- KOMPONENTER og -MATERIALER - UDSTYR og FACILITETER TEKNOLOGISK INSTITUT BYGGERI FREMSTILLING Industrielt blandeanlæg Beton-bladeanlægget giver mulighed for at demonstrere de

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

En verden af træ. Udvikling Samarbejde Produktion

En verden af træ. Udvikling Samarbejde Produktion En verden af træ Udvikling Samarbejde Produktion HISTORIE Gennem 3 generationer har arbejdspladsen på Falster, summet af snakken om træ og genlydt af savene, der suser gennem træet. Flexwood har fulgt

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

W W W. E X PA N. D K

W W W. E X PA N. D K WWW.EXPAN.DK I D E E N : EXPAN BYGGESYSTEM ENKELT OG RATIONELT BYGGERI EXPAN er det komplette byggesystem til hele råhuset. EXPAN er rationelt, tidsbesparende byggeri til tiden..! EXPAN er sikker planlægning

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Rette valg af beton til anlægskonstruktioner. Erik Pram Nielsen Teknisk Konsulent, M.Sc., Ph.D.

Rette valg af beton til anlægskonstruktioner. Erik Pram Nielsen Teknisk Konsulent, M.Sc., Ph.D. Rette valg af beton til anlægskonstruktioner Erik Pram Nielsen Teknisk Konsulent, M.Sc., Ph.D. Historien bag nutidens anlægscementer 2 Dania Import. klinker Alssundcement Storebæltvariant Storebæltvariant

Læs mere

Procedures for accepting road restraint systems in Denmark. Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark

Procedures for accepting road restraint systems in Denmark. Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark Procedures for accepting road restraint systems in Denmark Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark WG 1 Road Restraint systems WG 6 Noise Barriers WG 10 Passive safety of support structures for road equipment

Læs mere

Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S. Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark

Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S. Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark Opsummering Certificerede bygninger opnår højere leje Certificerede bygninger har højere udlejningsgrad

Læs mere

FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler

FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler bips bips@bips.dk gf@bips.dk Dok.nr: 45116 Ref.:IME/IME E-mail:ime@frinet.dk 21. august 2008 FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler Generelle kommentarer FRI glæder sig over, at se at der trods

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning. IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation

Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning. IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation Anne Mikkelsen - Senior konsulent! Underviser til dagligt IKT ledere og supportere IKT og projekteringsledere

Læs mere

17. IABSE kongres, Chicago 2008. Rejserapport. Af Uffe Graaskov Jensen. September, 2008

17. IABSE kongres, Chicago 2008. Rejserapport. Af Uffe Graaskov Jensen. September, 2008 17 IABSE kongres, Chicago 2008 Rejserapport Af Uffe Graaskov Jensen September, 2008 Rejserapport, 17 IABSE kongres, Chicago 2008 2 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION 3 2 KONGRES FORLØB 4 21 PRÆSENTATIONER

Læs mere

Åbent hus på DTU Risø Campus

Åbent hus på DTU Risø Campus Åbent hus på DTU Risø Campus Program : Foredrag kl. 16.00 Vindenergi i Danmark Forskningsmøllen Den nationale vindtunnel Tur til møllerækken kl 17.15 Indvielse af møllen med forfriskninger kl. 17.40 1

Læs mere

RAMBØLL DANMARK. Viden der bringer mennesker videre. Local partner Global knowledge

RAMBØLL DANMARK. Viden der bringer mennesker videre. Local partner Global knowledge RAMBØLL DANMARK Viden der bringer mennesker videre Local partner Global knowledge YDELSER Rambølls ydelser inkluderer: byggeri & design infrastruktur & transport miljø & natur energi & klima industri &

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Holdbarhed af CRC. Belastede bjælker i saltvand

Holdbarhed af CRC. Belastede bjælker i saltvand Holdbarhed af CRC Matricen i CRC er ekstremt tæt og har stort set ikke nogen kapillarporøsitet - kun gelporer - og derfor er permeabiliteten meget lav. Det betyder at CRC er meget bestandigt overfor påvirkninger

Læs mere