betonnummer 1 Design af holdbarhed nye principper på vej side 4 16 Højhus i 10 Europæiske 10 års succes standarder: Ørestad Tema:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "betonnummer 1 Design af holdbarhed nye principper på vej side 4 16 Højhus i 10 Europæiske 10 års succes standarder: Ørestad Tema:"

Transkript

1 betonnummer 1 FEBRUAR 2015 Tema: Design af holdbarhed nye principper på vej side 4 10 Europæiske standarder: Danmark mister indflydelse 16 Højhus i Ørestad Udfordrer dansk byggeskik års succes Workshops kommet for at blive

2 2+2=5 Avanceret analyse af delmaterialer og hærdnet beton Det stærke hold med cement- og betontekniske kompetencer de tekniske konsulenter: Søren H. Rasmussen, Brian Dürr, Erik Pram Nielsen, Thorkild Rasmussen, Jacob Thrysøe, Niels Erik Jensen. Få en kompetent dialog om beton..! Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks Kvalitetscement Aalborg fra Aalborg Portland gør det ikke Telefon altid +45 alene I 77 nogle 77 tilfælde kræver det viden og Telefax kompetence for 86at sikre stærke betonløsninger. Teoretisk og praktisk erfaring er værktøjerne. Og dialog med præcis rådgivning iværksætter handlinger, der sigter mod bedre resultater med beton både teknisk og kommercielt mere værdi, fordi 2+2 bliver til 5 Vi er klar...! Aalborg Portland A/S Telefon Telefax

3 Dansk betonviden i fare For et halvt år siden, i august 2104, kunne Magasinet BETON slå fast, at Danmark er et af de absolut førende betonlande i verden, og at vores veldokumenterede viden, principper og metoder til at sikre betonkonstruktioner holdbarhed og lang levetid er efterspurgte internationalt. Men måske er det en stakket frist. Den europæiske standardiseringsorganisation, CEN, har som vi omtaler det i denne udgave af BETON - sat gang i et omfattende udviklingsarbejde, der skal føre til standardiserede, fælleseuropæiske principper for design af betonkonstruktioners holdbarhed. Rent principielt er den tanke fornuftig nok i et Europa, hvor man tilstræber et åbent marked med så få nationale regler som muligt. Men der er en slange i paradiset, for de nye, europæiske regler kan gøre det svært for os at holde fast i vores gode betonkrav. Danmark har ingen indflydelse på de kommende betonkrav, idet vi trods vores viden på området - slet ikke er med til at udarbejde de kommende regler. Det får nu betoneksperter til at advare om, at vi risikerer at få betonkrav, der er dårlige set med danske øjne, trukket ned over hovedet. Problemet er økonomisk. Det koster penge, når danske betoneksperter skal deltage i arbejdet med nye europæiske betonkrav. Men det har vist sig umuligt at skaffe midler til dansk deltagelse i europæiske standardiseringsaktiviteter på betonområdet. En dansk styrkeposition er derfor nu i fare til skade for såvel betonkonstruktioners levetid, eksport af ingeniørviden og udvikling af nye, endnu mere bæredygtige betoner. Det bør de danske bevillingsgivere snarest få øjnene op for. Indhold: Jan Broch Nielsen Redaktør Dansk betonviden i fare 3 tema: Ny principper for design af betons holdbarhed måske på vej 4 tema: Opbakning og en del skepsis 8 tema: Danmark får kun begrænset indflydelse på betonstandarder 10 tema: Forslag om ny model for indtrængning af chlorid i beton 12 Højhus i Ørestad udfordrer dansk byggeskik 16 Hobros spildevand kræver tilslag af granit 18 Flydende kajpladser i Esbjerg års succes med betonworkshops 20 Perstrup satser på BIM og 3D 23 Ny vejledninger for drift og vedligehold på afløbsområdet 24 fib symposium tegner over forventning 25 Udsmykket fængselsmur gør atmosfæren bedre 26 Betonprinteren rykker tættere på 27 Samarbejde om sikkerhed ved løft og montage af betonelementer 28 Retten sat bag beton og kobber 29 Broelegance med lang levetid 30 Masser af beton i ny multiarena 32 Luksus til Københavns cyklister 34 Ny udgave af teknisk håndbog om belægninger 35 nyt fra: Fabriksbetongruppen 36 nyt fra: Betonelement-foreningen 38 nyt fra: TEKNOLOGISK INSTITUT 42 nyt fra: Aalborg Portland 44 nyt fra: Dansk Betonforening 48 beton Nr. 1 FEB årgang Betons formål er at fremme optimal og bæredygtig brug af beton og betonprodukter både teknisk, æstetisk, økonomisk og miljømæssigt. Det sker ved at orientere om udviklingen inden for betonteknologi og betonproduktion samt ved at udbrede kendskabet til betons anvendelsesmuligheder. Beton udkommer fire gange årligt i februar, maj, august og november i et distribueret oplag på Udgiver: Samvirket for udgivelse af bladet Beton Redaktion: Jan Broch Nielsen (ansvarshavende) Tlf Abonnement og administration: Dansk Byggeri Nørre Voldgade København K Anette Berrig, Tlf Annoncer: Media-People Ole Bolvig Hansen Tlf , fax Grafisk produktion: KLS Grafisk Hus A/S Forsidefoto: Jan Broch Nielsen Abonnementspris: Indland, kr. 210,- ekskl. moms (4 numre) Udland, kr. 260,- (4 numre) Løssalg, kr. 65,- ekskl. moms ISSN DANSK BETONFORENING FEBRUAR

4 Tema Design af holdbarhed Ny principper for design af betons holdbarhed Eksponeringsmodstandsklasser er den centrale nyskabelse i et koncept for holdbarhedsdesign, som en europæisk arbejdsgruppe er ved at udvikle men henblik på, at konceptet skal vinde indpas i europæiske betonstandarder t nyt koncept for design af betonkonstruktioners holdbarhed og levetid er ved at finde vej gennem beslutningsprocesserne i den europæiske standardiseringsorganisation, CEN. Endnu er der tale om indledende tekniske arbejder, der ligger forud for det egentlige standardiseringsarbejde men meget tyder på, at et paradigmeskift for holdbarhedsdesign kan blive en kendsgerning. Måske allerede når næste generation af standarder på betonområdet bliver vedtaget, hvilket sandsynligvis sker i De ny tanker om Durability Design blev i november 2014 præsenteret for den danske betonverden på en workshop i november Konceptet er udarbejdet af en arbejdsgruppe i CEN ved navn JWG Durability, hvilket henviser til, at det er en fælles arbejdsgruppe (Joint Working Group), som refererer til de tekniske komiteer TC 104 og TC 250 for henholdsvis beton og Eurocodes. Brug for input Som led i processen har Danmark mulighed for at kommentere forslaget. Derfor arrangerede Dansk Betonforening og Betoncentret på Teknologisk Institut workshoppen, hvor formålet var at debattere konceptet for at skabe grundlag for et dansk svar fra Dansk Standards standardiseringsudvalg S-328. Designkonceptet blev præsenteret af Steinar Leivestad, der er projektleder i Standard Norge og som convenor ansvarlig for arbejdet i JWG Durability. Steinar Leivestad understregede på workshoppen, at der endnu ikke er tale om et formelt høringsforslag. Så langt fremme er arbejdet endnu ikke.»vi er i en fase, hvor vi søger kommentarer og input, som vi vil bruge i 1935: Lillebæltsbroen bropillerne er betonkonstruktioner, som i de seneste år har krævet betydelige reparationer. Tema: Design af holdbarhed Veludført beton har lang levetid. Men kravene kan også være store, når fx betonbroer og -tunneler skal holde mindst 120 år, før der er brug for renovering. Derfor er holdbarhedsdesign, som Beton ser nærmere på i dette nummer, en vigtig disciplin for betoningeniører og en disciplin, hvor der kan være store omvæltninger på vej. 4 Beton

5 udarbejdelsen af arbejdsgruppens endelige rapport til de tekniske komiteer, der har stillet os opgaven«, sagde han. Europæisk kaos Baggrunden for JWG Durability er, at der med Leivestads ord set fra CEN nærmest hersker kaos i form af meget forskellige krav fra land til land, når det gælder design af holdbarhed og levetid af betonkonstruktioner. Selv om vi i Danmark stiller relevante og korrekte krav, der sikrer holdbarheder af vores beton, har andre europæiske lande valgt meget anderledes krav for at sikre holdbarhed af deres beton. Undersøgelser som fx beskrevet i CEN TR har vist, at den samme betonkonstruktion i den samme eksponeringsklasse har en meget forskellig designlevetid i forskellige lande. Omvendt betyder det, at de nationale krav til en beton med en given designlevetid alt andet lige varierer meget fra land til land.»forskellige lande bygger på forskellige antagelser. Men det er langt fra en ønskværdig situation, at der er forskellig opfattelse af holdbarhed på det europæiske marked. Designlevetiden af den samme konstruktion kan være 50 år i det ene land og 110 år i et andet. Vi arbejder derfor hen mod et system, der kan danne basis for at vurdere betonkonstruktioners levetid på en konsistent måde på baggrund af en ydelsesbaseret tilgang«, fastslog Steinar Leivestad, som tilføjede, at udviklingen også harmonerer med Europakommissionens ønsker om at begrænse nationale krav. 2013: Odins Bro, Odense. Betonkonstruktioner designet til 100 års levetid. Forkerte vurderinger af designlevetiden har både økonomiske og tekniske konsekvenser. Hvis der opstår betonproblemer hurtigere end antaget, medfører det udgifter til afhjælpning. Og omvendt har konstruktionen muligvis været for dyr, hvis den kan holder væsentligt længere end ønsket uden problemer. Ambitionen for JWG en er derfor et fælleseuropæisk system for holdbarhedsdesign, der skal indarbejdes i de europæiske standarder på betonområdet ved kommende revisioner af EN 1992 om design af betonkonstruktioner (Eurocode 2), EN 206 om materialet beton og EN om udførelse. Centrale modstandsklasser Det centrale element i det ny koncept er Exposure resistance classes eksponeringsmodstandsklasser, som er en klassifikation af forskellige betontypers modstand mod forskellige nedbrydningsmekanismer. Klassifikationen er baseret på prøvning, så det er betonernes konkrete ydelse (performance), der bestemmer klassen. Dermed skifter fokus fra brug af præskriptive værdier for en række betonparametre til betonens konkrete egenskaber. Dette adskiller sig væsentligt fra betondesign i dag, hvor designlevetiden sædvanligvis bliver fastlagt gennem krav til fx v/c-tal, cementindhold og bindertype m.v. Men ifølge JWG Durability er disse empiriske krav baseret på lokale erfaringer ikke konsistente, lige som der ikke er nogen fælles forståelse for, hvad det vil sige, at levetiden er opbrugt. Udviklingen fra brug af præskriptive krav, som der er erfaring for vil virke, til en ydelsesbaseret (performance based) tilgang baseret på konkret design sker på flere tekniske områder i disse år. Inden Fortsætter på side : Charlottenlund Fort forstærket med betonkonstruktioner. I øvrigt bestykket med fire 29 cm haubits M/1910. FEBRUAR

6 Tema Design af holdbarhed 1962: Langelandsbroen omfattende renoveret på grund af betydelige betonskader. Fortsat fra side 5 for byggeriet gælder det ikke mindst på brandområdet, hvor funktionsbaserede brandkrav og brandteknisk dimensionering i stigende grad erstatter brug af de på forhånd anerkendte løsninger fra Bygningsreglementets eksempelsamling. Fire modstandsklasser Det ny forslag omfatter fire modstandsklasser for henholdsvis carbonatisering, chloridindtrængning, fryse/tø-påvirkninger og kemiske påvirkninger. I de første to klasser kan modstanden enten være lav, medium eller høj. I de to sidste kan modstanden være medium eller høj.»konceptet skal både være teknisk velfunderet og nemt at bruge. Derfor har vi valgt at tage udgangspunkt i de konkrete nedbrydningsmekanismer, der fører til henholdsvis armeringskorrosion og nedbrydende påvirkning af betonens funktion«, uddybede Leivestad. De ny klasser defineres ud fra nedbrydningsmekanismen. Fx er lav carbonatiseringsmodstand indtil videre - defineret ved, at der kun er 10 procents sandsynlighed for, at carbonatiseringsdybden er mere end 40 mm efter 50 år i eksponeringsklasse XC3 med en relativ luftfugtighed på 65 procent. Definitionen på middel og høj modstandsklasse er så henholdsvis 30 mm og 20 mm. Tilsvarende definitioner gælder for de øvrige modstandsklasser.»med de ny klasser frigør vi os fra at tale om v/c-tal og bindersammensætning i forbindelse med design af levetid. Vi taler i stedet om evnen til at modstå nedbrydningsmekanismer«, siger Steiner Leivestad. Princippet er meget kort fortalt, at rådgiveren designer holdbarheden af en given konstruktion ved at vælge eksponeringsklasse, modstandsklasse og dæklag på baggrund af den ønskede levetid. Specifikation fra entreprenøren til betonfabrikken vil således fx omfatte styrkeklasse, eksponeringsklasse, modstandsklasse, øvre og nedre værdi for tilslagets størrelse (D upper, D lower ) og konsistensklasse. Operative tabeller Til brug i det daglige, mindre komplicerede designarbejde foreslår JWG Durability såkaldte deemed-to-satisfy -tabeller. Det vil sige præaccepterede kombinationer af bindertype, bindermængde og v/c-tal, der sikrer, at betonen rammer en given modstandsklasse. Tilsvarende skal der udarbejdes tabeller, som giver en sammenhæng mellem eksponeringsklasse, modstandsklasse, dæklagstykkelse og levetid, så et hurtigt tabelopslag giver betondesignet.»det er naturligvis vigtigt at underbygge og kalibrere disse værdier. Til det vil vi bygge videre på de metoder, der blev udviklet i DuraCrete-projektet, og som nu indgår i fib Model Code«, sagde Leivestad. Forslaget om tabeller med præaccepterede værdier vækker dog en vis undren i nogle danske betonkredse, idet hele formålet med indsatsen jo er at indføre en ydelsesbaseret tilgang holdbarhedsdesign i stedet for at foreskrive bindertype, bindermængde og v/c-tal. Brug for nye testmetoder Steinar Leivestad lægger ikke skjul på, at der også ligger en stor opgave i standardisering af de prøvningsmetoder til performance testing, der skal anvendes for at placere en given beton i den rette modstandsklasse. Udfordringen er blandt andet at finde metoder, hvor man troværdigt kan ekstrapolere sig frem til betonens egenskaber om 100 eller måske 200 år på baggrund af en forholdsvis kort test, hvor en betonprøve udsættes for forskellige nedbrydende faktorer i en periode på allerhøjst 700 døgn. Når testmetoderne er på plads, kan det til gengæld fremme udviklingen af nye, fx mere bæredygtige betoner med nye bindertyper, idet prøvningen kan dokumentere betonens modstandsklasse, hvor det i dag kan være vanskeligt at dokumentere en ny betons egenskaber på langt sigt. jbn 6 Beton

7 Produktivitets-forbedrende produkter til betonelement industrien DYNAMON NRG - Superplastificerende produkter Kraftigt plastificerende lavt forbrug Hurtigere hærdningsproces med høj tidligstyrke Effektiv produktion af selvkompakterende beton VISCOSTAR - Stabiliserende produkter Stabilisering af fillerfattig selvkompakterende beton Effektiv fjernelse af bleeding Højeffektive lavt forbrug VIBROMIX - Avancerede produkter til tørbeton Forbedret kompaktering Forbedrede overflader og styrker Mindre støj og slitage Modvirker kalkudfældninger MAPEFORM - Formolier Perfekt slipevne Overflader uden defekter Modvirker opbygning i formudstyr Stor rækkeevne lavt forbrug Miljøvenlig mineralolie baserede Biologisk nedbrydelige emulsioner

8 Tema Design af holdbarhed Opbakning og en del skepsis JWG Durability er på rette vej med en ydelsesbaseret tilgang, mener danske betonfolk. Men der er delte meninger om specifikke elementer i arbejdsgruppens forslag. Både opbakning og skepsis prægede debatten om det Durability Design Concept, som blev præsenteret for den danske betonverden på en workshop hos Betoncentret på Teknologisk Institut i november 2014.»På det helt overordnede plan blev det godt modtaget, at konceptet bygger på en performance-baseret tilgang til at specificere betonkonstruktioners holdbarhed. Generelt var der således enighed om det nødvendige i at tage udgangspunkt i betonens konkrete modstandsdygtighed over for de væsentligste nedbrydningsmekanismer, når man arbejder med levetidsdesign af betonkonstruktioner«, siger centerchef Dorthe Mathiesen fra Betoncentret. Betoncentret har sammenfattet debatten på workshoppen til brug for standardiseringsudvalget S-328, der efter samråd med S-1992 er ansvarlig for at sende kommentarer til arbejdsgruppen i CEN. Detaljeret skepsis På det mere detaljerede niveau var der større skepsis. Det koncept, der blev præsenteret, bygger på et system af modstandsklasser. Betonens modstandsklasse bliver så afgørende for kravet til det dæklag, der er nødvendigt for at opnå en given levetid i en given eksponeringsklasse.»meningerne om modstandsklasserne var delte. Nogle fandt det en god og anvendelig ide, ikke mindst med de deemed-to-satisfy tabeller, som arbejdsgruppen også foreslår. Andre påpegede, at systemet virker stift, og at det ikke tager højde for effekten af kombinerede miljøpåvirkninger«, siger Dorthe Mathiesen. Et andet kritikpunkt var, at et system baseret på valg af modstandsklasser i virkeligheden ikke er performance-baseret for alvor i modsætning til fx modellering af den konkrete betons egenskaber. Tærskelværdi Hertil kommer, at klassekonceptet blev kritiseret for ikke at tage højde for den tærskelværdi (chloridkoncentration i betonen), ved hvilken armeringen begynder at ruste i forskellige betonsammensætninger. En problemstilling, som forskningen endnu ikke har fuldgyldige svar på.»det er vigtigt at understrege, at der kan ske mange ændringer med konceptet fremover. Workshoppen var et led i arbejdsgruppens indsamling af kommentarer til arbejdet, og der er endnu et godt stykke vej til et egentligt høringsforslag«, siger Dorthe Mathiesen. Endelig blev der på workshoppen udtrykt bekymring for, om vi kan bevare de danske principper for at opnå god betonkvalitet med rødder helt tilbage til Basis Beton Beskrivelsen fra midtfirserne. jbn 2000: Betontunnel under Øresund fra Amager til Peberholm. Designet til 100 års levetid. Foto: Miklos Szabo/Øresundsbron. 8 Beton

9 1. Nørre Vorupør Havbad, Thisted Helenevej - Regnvandssikring, Frederiksberg 2. Foto: Frederiksberg Kommune Foto: Thisted Kommune Stem på din favorit til Bæredygtig Beton Prisen 2015 Det nye havbad sætter en af Thys bedste badestrande på landkortet og gør det muligt at bade i det friske havvand uden at bekymre sig for høje bølger og understrømme. Du kan nu stemme på det projekt, som du synes skal vinde Bæredygtig Beton Prisen 2015, og dermed være med i lodtrækningen om et rejsegavekort på kr. Sidste mulighed for at stemme er den 28. februar Stem, se flere billeder og læs dommerkomiteens begrundelser for nomineringerne på danskbeton.dk Helenevej er Danmarks første villavej, der kan optage regnvandet fra selv kraftige skybrud. Vejen har nemlig fået en permeabel belægning med betonsten, så vandet siver ned i undergrunden i stedet for at lægge sig på overfladen. Le Mur - Højvandssikring, Lemvig Havn 3. Bæredygtig Beton Prisen uddeles hvert andet år af Dansk Beton. I 2013 løb Rabalder Parken i Roskilde med æren. I år har dommerkomiteen udvalgt 3 finalister, der alle udmærker sig i forhold til miljø, samfund og økonomi. Hvem der bliver den endelige vinder, er op til danskerne. Foto: Lemvig Kommune I roligt vejr skaber højvandssikringen på Lemvig Havn byliv til glæde for by og erhvervsliv. Når vandet stiger lukkes portene, og Lemvig undgår oversvømmelse. For en bæredygtig fremtid

10 Tema Design af holdbarhed Danmark får kun begrænset indflydelse på betonstandarder Danske interesser er ikke repræsenterede i centralt, europæisk standardiseringsarbejde. Det kan betyde farvel til dansk betonviden i verdensklasse. 1970: Den ny Lillebæltsbro indvies. CEN s bestræbelser for at udvikle et fælleseuropæisk koncept for durability design af betonkonstruktioner får nu centerchef Dorthe Mathiesen fra Betoncentret på Teknologisk Institut til at råbe vagt i gevær.»det er godt og nødvendigt, at CEN tager problemstillingen op. Men det er et problem for Danmark som en førende betonnation, at der ikke deltager nogen danskere i arbejdet. Dermed får vi kun i begrænset omfang indflydelse på de regler, der på et tidspunkt bliver gældende i Danmark, og hvor vi har rigtig meget at byde ind med«, siger Dorthe Mathiesen. Problemet er økonomisk. Det koster i sagens natur penge, hvis danske betoneksperter skal deltage i arbejdet med at udarbejde det ny koncept eller andre europæiske standardiseringsopgaver. Men det har i de senere år ikke været muligt at skaffe midler til såvel dette projekt som flere andre europæiske standardiseringsaktiviteter på betonområdet. Hidtil har det været muligt for de enkelte lande at definere nationale betonkrav inden for den fælleseuropæiske ramme i form af nationale annekser til de europæiske standarder. Men EU-Kommissionen og dermed CEN er begyndt at fokusere meget på at minimere nationale krav. En holdning, der har vundet genklang hos de danske myndigheder. Således fremhæver regeringens byggepolitiske strategi fra november 2014, at regeringen vil arbejde for at fjerne nationale særregler. Det understreger ifølge Dorthe Mathiesen behovet for at styrke den danske deltagelse i den europæiske standardisering. Danmark er i international målestok et lille marked, når det gælder byggeriopgaver. Desto mere vores regler ligner dem, der findes i vores større nabolande, og jo mere vi anvender internationale standarder for beregning og udførelse af byggearbejder, desto mindre bliver adgangsbarriererne for internationale virksomheder, der kunne have lyst til at etablere sig og operere i Danmark. Ligesom danske virksomheder, der afsætter varer både på danske og udenlandske markeder, har stor fordel af at få så ensartede regler som muligt. Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi, november 2014»Hvis vi ikke selv deltager i arbejdet, risikerer vi at få trukket krav ned over hovedet på os. Og det kan sagtens være krav, der gør at danske betoner bliver dyrere og mere miljøbelastende end tilfældet er i dag. «, siger Dorthe Mathiesen, som opfordrer bevillingssystemerne til at finde øgede midler til en dansk indsats. En del af formålet med det nye koncept for durability design er at gøre det nemmere at tage nye materialer og beton i brug ved hurtigt at kunne dokumentere deres egenskaber. Og det er der i høj grad brud for, fastslår Dorthe Mathiesen. Der bruges så meget beton i verden, at CO2-bidraget globalt set er betydeligt og samtidig er betonforbruget stærkt voksende.»der skal ske noget drastisk, hvis CO2-bidraget fra beton globalt set skal nedbringes. Vi har brug for, at der udvikles nye teknologier, og at der er mulighed for at dokumentere dem hurtigt«, siger Dorthe Mathiesen. Såvel betons holdbarhed og bæredygtighed har i en årrække været centrale arbejdsområder for Betoncentret, der i 2012 afsluttede Dansk Ekspertcenter for Konstruktioner til infrastrukturen, og som nu står i spidsen for innovationskonsortiet Grøn Omstilling af Cement- og Betonproduktion. jbn 10 Beton

11 COLORED CONCRETE ENERGIZED BY A virtual world takes shape: Daum, one of South Korea s leading IT companies, has made this vision a reality on Jeju Island. Our Bayferrox pigments were selected to give the structure s integrally colored concrete a look similar to that of the island s volcanic rock. As the world s leading manufacturer of synthetic iron oxide pigments, we are proud to offer our customers these outstanding products for projects such as these. We present this and other examples in case studies from Colored Concrete Works, a LANXESS initiative. If you would like more information on the aesthetic, technical and economic advantages of integrally colored concrete, visit our website. Contact us any time for assistance worldwide. and COLORED CONCRETE WORKS An initiative of LANXESS BAYFERROX is a registered trademark of Bayer AG, Leverkusen, Germany/Foto: Kyungsub Shin

12 Tema Design af holdbarhed Forslag om ny model indtrængning af chlo 12 Beton

13 På vej til at udtage betonprøver fra Farøbroen. Måske bruger vi i dag en for kompliceret model, som oven i købet har en indbygget fejl. Sådan lyder det fra et dansk ekspertcenter på området, der arbejder med et forslag til en enklere løsning. for rid i beton t udviklingsprojekt under Dansk ekspertcenter for konstruktioner til infrastrukturen peger nu på, at en enkel matematisk model kan være bedre til at forudsige betonkonstruktioners levetid end den mere komplicerede model, der som regel anvendes i dag. På længere sigt kan resultatet derfor føre til mere pålidelige beregninger af betons langtidsholdbarhed, som er en af de store udfordringer ved levetidsdesign af fx store broer og tunneler. Levetidsmodeller regner typisk på, hvor hurtigt chlorider fra fx havvand eller vejsalt vil trænge ind i en given betonkonstruktion og føre til armeringskorrosion. Resultatet afhænger af en række parametre, herunder både den konkrete betonrecept, udførelsen og miljøet. Derfor er modelberegninger behæftet med en forholdsvis stor usikkerhed. Teamleder Henrik Erndahl Sørensen fra Ekspertcentret, der er et samarbejde mellem Betoncentret på Teknologisk Institut og DTU Byg, ser optimistisk på den ny model. Men han erkender samtidig, at der er et stykke vej endnu til en færdig metode. Han ser derfor frem til at teste den ny beregningsformel mod analyser af betonprøver fra Femernprojektets felteksponeringsplads i Rødbyhavn i de kommende år.»jeg mener, vi er på rette vej. Vi har sammenlignet beregninger efter den nye formel med boreprøver fra tre danske kystbroer og svenske kvalitetsdata fra eksponeringspladsen i Träslövsläge, hvorfra vi har fået 20-års data fra betonplader, der blev nedsænket i havvand i Det hele passer ganske godt«, fastslår Henrik Erndahl Sørensen. Ukendte parametre Modellering af chloridindtrængning er kompliceret, fordi en del af de parametre, der indgår, er mere eller mindre ukendte. Det har ikke mindst betydning, når man vil eftervise en levetid på 100 eller 120 år ved hjælp af en matematisk model, der benytter data, som af praktiske årsager er opnået ved analyse af eksponerede prøvestøbninger med en alder på blot to til fem år.»modellens fejl kan hurtigt blive meget stor, hvis forudsætningerne er forkerte. Det kan i værste fald blive dyrt for samfundet, hvis store broer eller tunneler får korrosionsproblemer før de 120 år, som de store bygherrer i dag kræver som levetid«, siger Henrik Erndahl Sørensen. Den sædvanlige matematiske model for chloridindtrængning og estimering af levetid er baseret på en fejlfunktionsløsning til Fick s 2. lov. Derved er det muligt at beskrive, hvordan chloridkoncentrationen varierer ind gennem betonen som funktion af Fortsætter på side 14 FEBRUAR

14 Tema Design af holdbarhed Fortsat fra side 13 tiden, hvis man kender den oprindelige chloridkoncentration i betonen, chloridkoncentrationen på overfladen og diffusionskoefficienten. En tvivlsom faktor For at få modellen til at passe med konkrete målinger har det dog været nødvendigt at indføre en såkaldt age-factor på mellem 0 og 1, der via en potensopløftning reducerer diffusionskoefficienten afhængigt af eksponeringstiden. Det får kurverne til at fitte med målepunkterne i betonens tidlige år. Men det kan også være en betydelig fejlkilde, hvis det i virkeligheden er en forkert antagelse, at diffusionskoefficienten bliver ved med at falde.»jeg er ikke overbevist om, at det er korrekt at bruge en age-factor. Måske er der blot tale om, at koefficienten falder meget i begyndelsen. Vores resultater tyder nærmere på, at diffusionskoefficienten antager en konstant værdi efter 5 til 10 år eller mindre,«, siger Henrik Erndahl Sørensen, efter at have afsluttet analyserne af betonprøver fra Farøbroen, Alssundbroen og Vejlefjordbroen. Alle tre broer er opført i perioden fra 1975 til Alle prøver er udtaget under vandoverfladen. For Farøbroen og Vejlefjordbroen findes der tilsvarende boreprøver udtaget ved tidligere undersøgelser, som også indgår i analysen.»i de første år falder den diffusionskoefficient, der beregnes ud fra målte chloridprofiler, og som typisk indgår i en levetidsberegning. Den tilsyneladende chloriddiffusionskoefficient, som denne koefficient ofte kaldes, udtrykker en form for et gennemsnit af den chloridindtrængning, der er sket i hele perioden fra betonens første eksponering til prøveudtagningen,«oplyser Henrik Erndahl Sørensen. Han forklarer, at faldet i denne størrelse er et udtryk for, at den helt unge beton hurtigt optager forholdsvis meget chlorid, idet ny beton er mere porøs end Eksponeringstid 1 år 2 år 5 år 10 år 20 år 100 år Träslövsläge 14 mm 16 mm 19 mm 22 mm 30 mm - Ny model 14 mm 15 mm 19 mm 24 mm 30 mm 55 mm Gl. model 17 mm 19 mm 21 mm 23 mm 24 mm 29 mm Indtrængningsdybder af en chloridkoncentration på 0,4 % af bindemiddelindhold. Øverst ses de målte dybder på betontype H8 fra felteksponeringsstationen i Träslövsläge. Nedenfor ses resultatet af beregninger med henholdsvis den nye og den gamle model, der begge er kalibrerede med data for betontype H8 fra 1, 2 og 5 års eksponering. Målte chloridprofiler for betontype H8 neddykket i havvand i Träslövsläge. Punkterne på den grønne linje viser resultater fra den nye model, hvor indtrængningsdybder af chloridkoncentrationen 0,4 % er beregnet til samme terminer, som de målte chloridprofiler. Modellen er kalibreret med data fra de viste profiler efter 1, 2 og 5 års eksponering. 14 Beton

15 noter: SL-dæk til Sfinx gammel beton. Endvidere kan der ved den første eksponering suges havvand ind i overfladen af en tør beton. Faldet i begyndelsen skyldes derfor nærmere en høj startværdi, der hurtigt aftager.»derfor er det ikke så heldigt, hvis det initiale fald indgår i modelberegningerne til evig tid i form af en age-factor. Der er risiko for, at det kan føre til en betydelig overvurdering af levetiden, når man ser på 100 år eller mere«, mener Henrik Erndahl Sørensen. Enklere model Han foreslår derfor en ny og enklere model for langtidseksponering af beton baseret på to ukomplicerede led. De tidlige effekter indgår som en konstant, som adderes til et led, der består af en konstant indstrængningsparameter ganget med kvadratroden af tiden. På den måde indgår der ikke en age-factor. Chloridindtrængningsdybden beregnes ganske enkelt som en funktion, der er proportional med kvadratroden af eksponeringstiden, plus et konstant bidrag fra den øgede chloridpåvirkning i tidlig alder.»vi har brugt den ny model til at beregne, hvor hurtigt betonen vil opnå en chloridkoncentration på 0,4 procent af bindemiddelindholdet i forskellig afstand fra overfladen, og resultaterne passer godt med vores målinger«, siger Henrik Erndahl Sørensen. De 0,4 procent anses for at være lavere end den såkaldte chloridtærskelværdi, dvs. den kritiske koncentration for armeringskorrosion. Her skal det dog tilføjes, at chloridtærskelværdien til en vis grad er ukendt og under alle omstændigheder meget omdiskuteret.»vi håber i fremtiden at kunne bruge den nye model til at lave mere præcise forudsigelser af betonkonstruktioners levetid. Det kræver, at vi får et bedre kendskab til chloridtærskelværdien for forskellige eksponeringssituationer, og at vi får kalibreret modellen med data af høj kvalitet. Derfor ser vi meget frem til at få nye data til foråret, hvor betonprøverne i Femernprojektets felteksponeringsplads i Rødbyhavn har været neddykket i havvand i fem år«, afslutter Henrik Erndahl Sørensen. jbn Perstrup Beton Industri skal levere SL-dæk til det 12 etagers store boligbyggeri, Sfinxen, som skal bygges på Islands Brygge. Kontrakten blev bl.a. vundet på baggrund af en optimeret konstruktionsløsning, hvor det var muligt at fæstne sideudkragede altaner til SL-dækkene og samtidig spare et stort antal brandisolerende gipsplader på grund af SL-dækkets høje brandmodstandsevne. Konference om passivhuse DTU Byg samarbejder med Kunstakademiets Arkitektskole og det private videncenter Passivhus.dk om værtskabet for 7. Passivhus Norden Bæredygtige byer og bygninger. Konferencen finder sted august 2015 i København. Målgruppen er bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører, producenter og forskere. Ny formand for Dansk Beton På Dansk Betons bestyrelsesmøde mandag den 17. november 2014 blev adm. direktør Jesper Knudsen fra Unicon valgt til formand for Dansk Beton. Jesper Knudsen er også formand for Fabriksbetonforeningen, der er en produktgruppe under Dansk Beton. Herudover består bestyrelsen af Claus Bering, CRH Concrete A/S (næstformand), Niels Søndergaard-Pedersen, DK Beton A/S, Preben Rosenkilde, A/S Ikast Betonindustri, Ole Pedersen, Gammelrand Beton A/S, Henrik Johannesen, A/S Midtjydsk Betonvare & Elementfabrik og Gunnar Hansen, CRH Concrete A/S. Campus på Frederiksberg Aarsleff bygger for Novo Per Aarsleff A/S har indgået en partneringkontrakt med Novo Nordisk A/S om opførelsen af råhus med et samlet bruttoareal på kvadratmeter. Aarsleff skal udføre jordarbejde, etablere byggegrube og opføre råhus inklusive aptering. Den foreløbige budgetpris på projektet lyder på 205 millioner kroner. Byggeriet begynder nu og forventes afsluttet ultimo Et team bestående af C.F. Møller, Transform og MOE har vundet konkurrencen om at udvide CBS campus i hjertet af Frederiksberg. Ambitionen er at skabe Verdens bedste City-campus, som andre store uddannelsesinstitutioner i Danmark og udlandet kan lade sig inspirere af. I første omgang er opgaven at udarbejde en masterplan for området mellem Fasanvej Station og Solbjerg Plads, som skal være til gavn for studerende, medarbejdere såvel som byens borgere og brugere. Planen lægger op til ca kvadratmeter nybyggeri. FEBRUAR

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Divisionen for Byggeri og Anlæg Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Selvejende, almennyttigt non-profit institut Over 1.000 innovative

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

East Harbour Project---

East Harbour Project--- East Harbour Project--- Concert and Conference Centre, Reykjavik Baggrund East Harbour Project har været diskuteret i Island i 15-20 år. Primært mål: At sætte Island/Reykjavik på det kulturelle verdenskort.

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies Agenda - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies E. Pihl & Søn A.S. - Stefan Brandt - BIM Manager - sbj@pihl-as.dk 01/14 Pihl Engineering, organisation Pihl Engineering Pihl Engineering

Læs mere

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Behovet for renovering Well Fit Præfabrikerede pumpestationer, der installeres i den eksisterende station som en færdig indsats

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH AGENDA Intro Panum projektet kort orientering Krav - Valg Projektledelsesmæssige overvejelser Projektledelsesmæssige erfaringer

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads Vi larmer og støver - Information om byggeriet Frederiks Plads FREDERIKS PLADS: Kort om byggeriet: Projektet er på i alt ca. 48.500 m 2, Ca. 35.000 m2 erhverv (ca. 5000 m 2 butikker) Ca. 12.000 m2 boliger

Læs mere

Frihed til individuelt byggeri

Frihed til individuelt byggeri In-situ Pladsstøbt beton Frihed til individuelt byggeri FABRIKSBETONGRUPPEN 1 Indhold Forord........................ 3 Villa Strata... 4 Allerhuset.... 8 2 Forord Beton er et fantastisk byggemateriale,

Læs mere

Materialeundersøgelser

Materialeundersøgelser Materialeundersøgelser Betonundersøgelser Betonteknologi og korrosion. Specialundersøgelser på bl.a. broer og bygninger. COWI rådgiver om beton i Danmark såvel som i udlandet. Vi finder årsager til problemer,

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os.

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os. Rambøll Danmark er toneangivende på det danske marked for teknisk rådgivning. Vi leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for hovedområderne: byggeri, transport og trafik, vand og miljø, energi, Olie/Gas,

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Sommer 2015. Carlsbergbyen. CeresByen. Riget. Experimentarium. Personalia. Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form

Sommer 2015. Carlsbergbyen. CeresByen. Riget. Experimentarium. Personalia. Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form Sommer 2015 Carlsbergbyen Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form CeresByen Ny bydel i Århus med 700 lejligheder, butikker, uddannelsesbyggeri, kontor- og erhvervslokaler Riget

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark Hovedaktiviteter 2014 Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet Danmark Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet København: Vodroffsvej 9B, 1900 Frederiksberg C, tlf. 33310421 Århus: v/ V. Simonsen,

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

Større bygge- og renoveringsprojekter

Større bygge- og renoveringsprojekter Større bygge- og renoveringsprojekter Mini-Byggekonference 18. august : Byggeriet i Bevægelse Jens Abildgaard, Grontmij Carl Bro 1 Omdrejningspunktet Omdrejningspunktet i dagens tema er at iværksætte udgiftsneutrale

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Hvid beton - sikkerhed og æstetik

Hvid beton - sikkerhed og æstetik Dansk Betondag 2004 Hotel Svendborg, Fyn 23. september 2004 Hvid beton - sikkerhed og æstetik Project Manager Tommy Bæk Hansen Marketing Manager Brian Schou Nielsen Project Manager Hans Bruun Nissen Aalborg

Læs mere

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden Udført for: Emineral A/S Nefovej 50 9310 Vodskov Udført af: Jørn Bødker Claus Pade Taastrup, 30. juni 2006 Byggeri Titel: Forfatter: Ammoniak

Læs mere

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil!

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Perfekt lydanlæg Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Lyd præger vores hverdag. Uanset hvor vi opholder os, er vi omgivet af lyd. Når vi bliver transporteret, køber ind, hygger,

Læs mere

3D gør det lettere at få plads til installationerne

3D gør det lettere at få plads til installationerne Digitalt byggeri i den virkelige verden Der er blevet talt om digitalt byggeri i flere år, men for nogle virksomheder er det ikke blot blevet ved snakken. De er allerede i gang med at udforske, hvordan

Læs mere

Normstyrelsen, DIF, DS, 99 år var normen. Normudvalget for fundering, S-415. Hvorfor er man medlem af et normudvalg?

Normstyrelsen, DIF, DS, 99 år var normen. Normudvalget for fundering, S-415. Hvorfor er man medlem af et normudvalg? Debat om standardiseringsarbejdets fremtid Normstyrelsen, DIF, DS, 99 år var normen Normudvalget for fundering, S-415 Hvorfor er man medlem af et normudvalg? DS s oplæg til ny prispolitik ren kamikaze

Læs mere

Dokk1 får stor international kunst

Dokk1 får stor international kunst Pressemeddelelse Onsdag 20. marts 2013 Dokk1 får stor international kunst Det internationalt anerkendte kunstnerpar Elmgreen & Dragset, der blandt andet er kendt for værker i London, Rotterdam og Madrid,

Læs mere

Kassetter. i stål og aluminium. Kassetter

Kassetter. i stål og aluminium. Kassetter Kassetter i stål og aluminium Kassetter 3 Introduktion Stål og aluminium udformet som kassetter indtager i dag en central placering i mange bygningskonstruktioner, og anvendelsen forventes at blive stærkt

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER STØBEGODS SVEJSNING SMEDEGODS CNC PLADEBEARBEJDNING MONTAGE STØBEGODS SVEJSNING Der er mange oplagte fordele for dig ved at vælge

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen Initiativfasen Initiativfasen er den allerførste fase i byggeprocessen. Her opstiller bygherren sammen med de kommende brugere og med hjælp

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

Copenhagen Food Fair 22. - 24. februar 2015 i Bella Center

Copenhagen Food Fair 22. - 24. februar 2015 i Bella Center Copenhagen Food Fair 22. - 24. februar 2015 i Bella Center FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED: ØKODAG DEN 23. FEBRUAR 2015 www.copenhagenfoodfair.dk Copenhagen Food Fair 2015 handler om VÆRTSKAB og det at møde sine

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen Gør indtryk med hygiejneløsninger, der styrker din profil og viser at du drager omsorg for dine gæster og dine ansatte. en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen sensor nyt medlem

Læs mere

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI Get Up, Green Up 1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI 2. Introduktion til DGNB og den økonomiske vægtning. Hvad er DGNB, og hvordan bygger DGNB ovenpå dansk byggeris traditioner? Ved associeret partner

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

NU BEGYNDER VI AT BYGGE

NU BEGYNDER VI AT BYGGE URBAN MEDIASPACE AARHUS NU BEGYNDER VI AT BYGGE INFORMATION OM BYGGEPROCESSENS 1. FASE 2011 2012 2013 2014 2015 02-03» URBAN MEDIASPACE AARHUS ER MED ET BUDGET PÅ CIRKA 1,9 MILLIARDER KRONER DET HIDTIL

Læs mere

Genvinding af resourcer i slagge fra

Genvinding af resourcer i slagge fra Genvinding af resourcer i slagge fra forbrænding af affald - udviklingsprojekt 2011-2014 6. april 2011 Claus Pade, Teknologisk Institut (Jens Kallesøe & Søren Dyhr-Jensen, AFATEK) 1 Projektets partnerkreds

Læs mere

Nr. 1 Maj 2011. Hotellet i Østergade - et helt nyt hotel skyder op bag den gamle facade

Nr. 1 Maj 2011. Hotellet i Østergade - et helt nyt hotel skyder op bag den gamle facade Nr. 1 Maj 2011 Hotellet i Østergade - et helt nyt hotel skyder op bag den gamle facade Den midtjyske motorvej - mere end 25 nye motorvejsbroer mellem Vejle og Herning Musikkens Hus i Aalborg - 8 etagers

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig

hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig Hansen Balcony Hansen Balcony er et dansk udviklet og produceret profilsystem til lukning af altaner. Med Hansen Balcony

Læs mere

Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg!

Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg! Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg! Fordele ved fjernkøling Miljøfordele betydelig CO2-reduktion (op til 70 %) Lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ØKONOMIbesparelser på op

Læs mere

FEBRUAR 2014 SIDE 1. BIM+Be10

FEBRUAR 2014 SIDE 1. BIM+Be10 FEBRUAR 2014 SIDE 1 BIM+Be10 Disposition Vision Tankerne bag udviklingen Problemstillinger Workflow Energi Template Cases Erfaringer og konklusion Videre udvikling BIM-model Energiberegning FEBRUAR 2014

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Historien om en brumbasse

Historien om en brumbasse OFFSHORE CENTER DANMARK Historien om en brumbasse eller: Hvordan skaber vi synlighed i pressen? Af Søren Dybdahl Kommunikationskonsulent FREMHÆVET SOM VELFUNGERENDE KLYNGE 2010: Offshore Center Danmark

Læs mere

Dansk Betonreparationsdag, 18 november 2008. Betonskader, forundersøgelser, årsager, strategi, D&V m.m.

Dansk Betonreparationsdag, 18 november 2008. Betonskader, forundersøgelser, årsager, strategi, D&V m.m. Dansk Betonreparationsdag, 18 november 2008 Betonskader, forundersøgelser, årsager, strategi, D&V m.m. Birit Buhr Jensen (bbu@cowi.dk) COWI 1 Konklusion Undersøgelser - ikke mindst NDT - er et must for

Læs mere

Udvikling og opdaterin

Udvikling og opdaterin Udvikling og opdaterin af EC2 Bjarne Chr. Jensen Ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Hvad har vi nået? For byggeri er Eurocodes gældende fra februar 2008 For byggeri er Eurocodes alene gældende

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM)

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Bent F. Sørensen Afdelingen for Materialeforskning Risø National Laboratoriet for Bæredygtig Energi Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013 Pressemeddelelse Dato 31.01 2013 Kunst i Urban Mediaspace Aarhus I dag har fem kunstnere afleveret deres forslag til et unikt kunstværk, der skal skabe en helt særlig oplevelse i Dokk1. Aarhus Kommune

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Danmark tilbage i førertrøjen

Danmark tilbage i førertrøjen 26.-27. SEPTEMBER 2013 INNOVATION OG GRØN VÆKST I AFFALDSSEKTOREN Danmark tilbage i førertrøjen DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 COMWELL GRAND PARK KORSØR DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 Innovation og grøn vækst

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Bæredygtighed og intelligente bygninger

Bæredygtighed og intelligente bygninger Bæredygtighed og intelligente bygninger Behov og muligheder for intelligent styring af bygningskomplekser 9. oktober 2012 René Aaholm Sektionsleder, Installationer COWI, Aalborg raa@cowi.dk 1 9 OKTOBER

Læs mere

JYRO arkitekter j-y-r-o.dk +45 5361 1290 Sag 09-14. Afprøvningsprojekt og vurdering af energiberegning fra BIM-model. Deltagere

JYRO arkitekter j-y-r-o.dk +45 5361 1290 Sag 09-14. Afprøvningsprojekt og vurdering af energiberegning fra BIM-model. Deltagere Afprøvningsprojekt og vurdering af energiberegning fra BIM-model JYRO arkitekter Deltagere Tom Hansen arkitekt MAA Tegnestuen Hornbæk th@tegnestuenhornbeak.dk Per Jyllnor arkitekt MAA JYRO arkitekter pj@

Læs mere

Hvordan ser succes ud for dig og din virksomhed?

Hvordan ser succes ud for dig og din virksomhed? Faust Dyrbye Cases Hvordan ser succes ud for dig og din virksomhed? Som Danmarks eneste strategiske udstillingsbureau arbejder vi indædt for, at gøre danske virksomheders deltagelse på messer og udstillinger

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Erfaringer med brugen af funktionsaftaler

Erfaringer med brugen af funktionsaftaler Erfaringer med brugen af funktionsaftaler 2011-09-21 Verner Bentzen Vice President KEENAN HENDRICKSE South Africa Keenan has type 1 diabetes DFM / E&Y - Funktionsaftaler 2011-09-21 Slide no 2 Funktionsaftale

Læs mere

betonnummer 1 Beton med stålfibre Læs om nye muligheder for konstruktiv armering side 4 30 år som rådgiver Fugtmåling hvordan med fibre Tema:

betonnummer 1 Beton med stålfibre Læs om nye muligheder for konstruktiv armering side 4 30 år som rådgiver Fugtmåling hvordan med fibre Tema: betonnummer 1 Februar 2014 Tema: Beton med stålfibre Læs om nye muligheder for konstruktiv armering side 4 Fordele 6 med fibre 20 Resultater af tre års innovation Fugtmåling hvordan Flere metoder i spil

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere