Statistikdokumentation for Kulturvaneundersøgelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistikdokumentation for Kulturvaneundersøgelse 2012"

Transkript

1 Statistikdokumentation for Kulturvaneundersøgelse / 16

2 1 Indledning Formålet med kulturvaneundersøgelsen er at belyse befolkningens kulturvaner. Undersøgelsen er gennemført i 1964, 1975, 1987, 1993, 1998, 2004 og senest i Statistikdokumentationen vedrører primært 2012-undersøgelsen. Udvalgte steder redegøres desuden for de tidsserier der strækker sig over flere år. 2 Indhold Formålet med kulturvaneundersøgelsen er at belyse befolkningens kulturvaner. Undersøgelsen giver detaljerede oplysninger om danskernes kultur og fritidsaktiviteter. Undersøgelsen er gennemført i 1964, 1975, 1987, 1993, 1998, 2004 og senest i Undersøgelsen er en stikprøveundersøgelse. Datakilden er et spørgeskema der kunne besvares postalt, telefonisk eller webbaseret. Der er udarbejdet et selvstændigt spørgeskema til hhv. børn og voksne. På baggrund af den seneste og tidligere kulturvaneundersøgelser, er der er lavet en række nye tabeller der indeholder tidsserier fra kulturvaneundersøgelserne 1964 til Man skal være opmærksom på, at 2012-tal i forvejen er publiceret i andre statistikbanktabeller og at tallene heri kan afvige fra 2012-tallene i de nye tabeller. Årsagen er, at metoden der er anvendt i de nye tabeller, kan divergere fra de andre statistikbanktabeller ligesom at værdisættene kan være blevet ændret og dermed forhindre, at man kan genfinde tallene fra den ene tabel i den anden. Arbejdet med at lave tidsserier for alle undersøgelsesårene har resulteret i værdisæt med frekvenser der er forskellige sammenlignet med de værdisæt, der anvendes i de oprindelige publiceringer af undersøgelserne. Det er sket for at lave en tabulering, der rummer så mange undersøgelsesår som muligt. De nye tabeller der alle kan findes i Statistikbanken er følgende: KVU1206 Personer der går på besøg eller får gæster KVU1207 Læser avis KVU1208 Læser bøger og blade KVU1209 Spiller instrument eller synger KVU1210 Besøg på biblioteket KVU1211 Aktiviteter på biblioteket KVU1212 Brug af tv, radio og musik KVU1213 Besøg i biograf, koncerter og museer KVU1214 Sportsudøvelse inden for det seneste år KVUB1204 Børn der spiller computerspil KVUB1205 Børns tv-forbrug KVUB1206 Børn forbrug af musik KVUB1207 Børns biblioteksbesøg KVUB1208 Børn der læser bøger KVUB1209 Børn der læser avis KVUB1210 Børns forbrug af film KVUB1211 Børn der har besøg af kammerater hjemme KVUB1212 Børn der besøger kammerater 2.1 Indholdsbeskrivelse 2 / 16

3 Undersøgelsen giver detaljerede oplysninger om danskernes kultur og fritidsaktiviteter. Følgende kulturområder er omfattet af undersøgelsen: Musikforbrug Teater og anden scenekunst Film derhjemme Museer og andre udstillinger Det fysiske bibliotek Skøn- og faglitteratur Sport og motionsvaner Forskellige attraktioner Brug af computerspil/digitale spil TV-forbrug Radioforbrug Aviser Internet i fritiden Med udgangspunkt i de ovenfornævnte kulturområder skal kulturvaneundersøgelsen helt overordnet afdække følgende spørgsmål om befolkningens kulturvaner: Hvor ofte man gør det (hyppighed/tidsanvendelse) Hvornår man gør det (i hvilke situationer) Hvad man ser eller hører (indhold) Hvordan man gør det (anvendelse af medier og institutioner) Hvorfra man har mediet (fx lånt på biblioteket, købt etc.) Hvor man gør det (på hvilke apparater eller rent geografisk) Egen kreativ udfoldelse Hvem gør det (forskellige befolkningsgrupper) Ikke alle disse spørgsmål vil imidlertid være relevante for alle kulturområder. Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012: I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen. Alle besvarelser er i pct. af populationen. Standardiserede værdisæt: I den trykte bog der er kilden til nærværende statistikbanktabeller, er der således en række værdier for frekvens der er ændret til et standardiseret værdisæt der gælder for samtlige tabeller hvor frekvens indgår som variabel. Det gælder især tabellerne KVU1201 og KVUB1201. I tabellerne KVU1203 og KVUB1203 er der angivet tal for de fem vigtigste årsager pr. tabel (i forhold til de oprindelige tabeller i den trykte version). Da værdisættet i statistikbanktabellerne er slået sammen til ét sæt der anvendes til alle tabeller hvor årsag indgår som variabel, vil der være en række svar alternativer hvor der ikke eksisterer en værdi og der er i stedet angivet to prikker. Multiple choice: I langt hovedparten af tabellerne er svarene baseret på multiple choice. De konkrete tabeller er nævnt længere nede i dette noteapparat. Manglende svar: Som følge af, at en statistikbanktabel kan indeholde flere tabeller, vil der i nogle af statistikbanktabellerne være angivet to prikker. Det er udtryk for, at der for det konkrete spørgsmål ikke findes data inden for alle tabellens felter. Et nul angiver derimod altid værdien 0. Nedenfor er angivet referencer mellem tabeller i den bogudgaven og statistikbankudgaven. 3 / 16

4 Tabeller om voksnes kulturvaner: KVU1201 Voksnes deltagelse i udvalgte kulturaktiviteter efter kulturaktivitet, alder, køn og hyppighed (10 tabeller): 1.1 Hvor ofte hører du musik? 3.2 Hvordan ser du film derhjemme (ikke i TV)? Multipel 3.4 Hvor ofte ser du Tv-serier, som du enten har købt, lånt eller lejet på DVD eller via internettet? 5.2 Hvor ofte kommer du på biblioteket? 7.2 Hvor ofte dyrker du motion og sport? 9.1 Hvor ofte spiller du computerspil/digitale spil? 10.2 Hvor ofte ser du TV? 11.2 Hvor ofte hører du radio? 12.3 Hvor ofte læser du aviser? 13.1 Hvor ofte bruger du internettet i din fritid (til andet end arbejde/studieaktivitet)? KVU1202 Voksnes deltagelse i udvalgte kulturaktiviteter efter kulturaktivitet, alder og køn (21 tabeller) 1.2 Hvordan hører du musik? Multipel 1.3 I hvilke situationer hører du normalt musik? Besvarelserne vedrører alene den andel der hører musik. 1.4 Hvilken type musik hører du mest? Besvarelserne vedrører alene den andel der hører musik. 3.3 Hvordan ser du film derhjemme (ikke i TV)? Multipel 3.6 Hvor ofte går du i biografen? 4.5 Har du besøgt udstillinger eller oplevet kulturarv 'uden for' museerne inden for det seneste år? 5.4 Hvordan bruger du biblioteket? Besvarelserne vedrører alene den andel der kommer på et bibliotek. 5.6 Hvordan bruger du bibliotekernes tilbud på nettet? Besvarelserne vedrører alene den andel der bruger bibliotekets tilbud på nettet. 6.3 Hvordan læser du bøger? 6.4 I hvilke situationer læser du bøger? 4 / 16

5 Besvarelserne vedrører alene den andel der læser/hører bøger. 7.4 Hvilke former for sport/motion har du dyrket fast inden for det seneste år? 7.6 Har du været tilskuer til et sportsarrangement med entré inden for det seneste år? 8.2 Har du besøgt nogle af de følgende steder inden for det seneste år? 8.3 Har du deltaget i nogle af følgende fritidsaktiviteter inden for det seneste år? 8.5 Har du været engageret i frivilligt arbejde og/eller foreningsarbejde på nogle af de følgende områder inden for det seneste år? 9.2 Hvilke computerspil/digitale spil spiller du? 9.3 Hvilke type spil spiller du mest? Besvarelserne omfatter alene den andel der computerspil/digitale spil Hvordan ser du TV? 10.7 I hvilke situationer ser du normalt TV? Besvarelserne vedrører alene den andel der ser TV I hvilke situationer hører du normalt radio? Besvarelserne vedrører alene den andel der hører radio Hvordan hører du radio? KVU1203 Årsager til voksnes fravalg af kulturaktiviteter efter kulturaktivitet, alder, køn og årsag (6 tabeller) 1.6 Hvorfor går du sjældent eller aldrig til koncert eller musikarrangement? Besvarelserne vedrører alene den andel der sjældent eller aldrig går til koncert. 2.3 Hvorfor ser du sjældent eller aldrig teater eller andre forestillinger? Besvarelserne vedrører alene den andel der sjældent eller aldrig ser teater og/eller anden scenekunst. 5 / 16

6 3.7 Hvor går du sjældent eller aldrig i biografen? Besvarelserne vedrører alene den andel der sjældent eller aldrig går i biografen. 4.3 Hvorfor besøger du sjældent eller aldrig et museum eller en udstilling? Besvarelserne vedrører alene den andel der ikke har været på museum eller udstilling. 5.5 Hvorfor kommer du sjældent eller aldrig på biblioteket? Besvarelserne vedrører alene den andel der sjældent eller aldrig kommer på et bibliotek Hvorfor læser du sjældent eller aldrig aviser? Besvarelserne vedrører alene den andel der sjældent eller aldrig læser aviser. KVU1204 Voksnes besøg på teatre efter forestillingstype og hyppighed 2.2 Har du set teater eller andre forestillinger? KVU1205 Voksnes museumsbesøg efter museumstype, alder og køn og hyppighed 4.2 Har du været på museum eller udstilling? Tabeller om børns kulturvaner KVUB1201 Børns deltagelse i udvalgte kulturaktiviteter efter kulturaktivitet, alder og køn og hyppighed (11 tabeller) 14.1 Hvor tit hører du musik? 18.2 Hvor tit kommer du på bibliotek? (Folkebibliotek hvor du kan komme i din fritid - ikke skolebiblioteket) Hvor tit læser/hører du noget af følgende (i din fritid - ikke lektier/skolearbejde)? 20.1 Hvor tit dyrker du sport/motion (uanset aktiviteter)? 22.2 Hvor tit spiller du computerspil/digitale spil? 23.2 Hvor tit ser du TV? 24.2 Hvor tit hører du radio? 25.2 Hvor tit læser du aviser/gratisaviser? 25.3 Hvor tit læser du nyhedssider? 25.6 Hvor tit læser du blade? 26.2 Hvor tit bruger du internettet i din fritid (til andet end lektier/skolearbejde)? KVUB1202 Børns kulturaktiviteter efter kulturaktivitet og alder og køn (27 tabeller) 14.2 Hvordan hører du musik? 14.3 Hvilken slags musik hører du mest? Besvarelserne vedrører alene den andel der hører musik mindst 1-3 dage om måneden Spiller, synger eller laver du selv musik? 14.8 I hvilken sammenhæng spiller, synger eller laver du selv musik? 6 / 16

7 Besvarelserne vedrører alene den andel der udøver musik Har du set teater eller andre forestillinger inden for det seneste år? 15.3 I hvilken sammenhæng laver eller arbejder du selv med teater, dans, stand up eller lignende i din fritid? Besvarelserne vedrører alene den andel der selv laver eller arbejder med teater, dans, stand up eller lignende Hvordan ser du film derhjemme? 16.4 Hvor tit går du i biografen? 16.5 Hvilke af følgende slags film ser du? Besvarelserne vedrører alene den andel der ser film I hvilken sammenhæng laver eller arbejder du selv med film eller video? Multiple. Besvarelserne vedrører alene den andel der selv laver film Har du været på museum eller udstilling inden for det seneste år? 17.4 I hvilken sammenhæng laver eller arbejde du selv med billedkunst eller kunsthåndværk (fx tegner, fotograferer, syer eller lignende) i din fritid? Besvarelserne vedrører alene den andel der arbejder med billedkunst eller kunsthåndværk i fritiden Hvordan bruger du biblioteket (evt. bogbussen)? Besvarelserne vedrører alene den andel der kommer på et bibliotek Hvordan læser du bøger? 19.5 Læser nogen sommetider højt for dig (fx godnathistorie)? 19.6 I hvilken sammenhæng skriver du selv i din fritid? Besvarelserne vedrører alene den andel der skriver i deres fritid Hvilken slags sport/motion har du dyrket fast inden for det seneste år? 21.2 Har du besøgt nogle af de følgende steder inden for det seneste år? 22.4 Hvilke typer af spil spiller du mest? 7 / 16

8 Besvarelserne omfatter alene den andel der spiller mindst 1-3 dage om måneden Hvordan ser du TV? 23.5 Hvilken slags Tv-programmer ser du mest? Besvarelserne omfatter alene den andel der ser TV Hvordan hører du radio? 24.5 Hvilke slags radioprogrammer hører du mest? Besvarelserne vedrører alene den andel der hører radio Hvad bruger du internettet til i din fritid (til andet end lektier/skolearbejde)? Besvarelserne vedrører alene den andel der bruger internettet mindst 1-3 gange om måneden Bruger du computer, tablet eller mobil? Besvarelserne vedrører alene den andel der bruger internettet Bruger du mobil/smartphone til følgende aktiviteter? Besvarelserne vedrører alene den andel der bruger internettet Bruger du tablet/ipad til følgende aktiviteter? Besvarelserne vedrører alene den andel der bruger internettet. KVUB1203 Årsager til børns fravalg af kulturaktiviteter efter kulturaktivitet, alder og køn og årsag (7 tabeller) 14.5 Hvorfor går du sjældent eller aldrig til koncert eller musikarrangement? Besvarelserne vedrører alene den andel der ikke kommer til koncert eller musikarrangement Hvorfor ser du sjældent eller aldrig teater eller andre forestillinger? Besvarelserne vedrører alene den andel der sjældent eller aldrig ser teater eller andre forestillinger Hvor går du sjældent eller aldrig på museum eller udstilling? Besvarelserne vedrører alene den andel der sjældent eller aldrig går på museum Hvorfor kommer du sjældent eller aldrig på biblioteket? Besvarelserne vedrører alene den andel der sjældent eller aldrig kommer på biblioteket. 8 / 16

9 19.3 Hvorfor læser du sjældent eller aldrig? Besvarelserne vedrører alene den andel der sjældent eller aldrig læser Hvorfor har du ikke dyrket sport/motion fast inden for det seneste år? Besvarelserne vedrører kun den andel der ikke dyrker sport/motion fast Hvorfor læser du sjældent eller aldrig aviser/benytter nyhedssider på internettet? * Besvarelserne vedrører alene den andel der ikke læser aviser/benytter nyhedssider på internettet. 2.2 Grupperinger og klassifikationer Der findes ingen standardklassifikationer til kulturvaneundersøgelsen. 2.3 Sektordækning Kultur. 2.4 Begreber og definitioner Alder: Alder refererer til hvilken aldersgruppe respondenterne befinder sig inden for. Hyppighed: Hyppighed refererer til hvor ofte respondenterne frekventerer de forskellige kulturaktiviteter. Kulturaktivitet: Kulturaktiviteter er det begreb der angiver inden for hvilket kulturområde undersøgelsen befinder sig. Følgende kulturområder er omfattet af undersøgelsen: Radio og tv Musik Film Computerspil Internettet Litteratur, blade og aviser Biblioteker Teater Andre fornøjelser (Tivoli m.m.) Billedkunst og kunsthåndværk Kulturarv, herunder arkiver Sport og motion Foredrag og debatarrangementer Aftenskoler og fritid Køn: Mand eller kvinde. Statistisk enhed: Person der deltager i eller forbruger medier og kulturaktiviteter. Årsag: Årsag er parameter i spørgsmål der vedrører årsag til respondenternes manglende deltagelse. 9 / 16

10 2.5 Enheder Statistisk enhed er personer. Alle tabeller angiver resultat som antal pct. af populationen. 2.6 Population Populationen udgøres af interviews med voksne (15 år eller ældre) og interviews med børn (7-14 år). 2.7 Geografisk dækning Kulturvaneundersøgelsens stikprøve er repræsentativ for hele landet. 2.8 Tidsperiode Seneste udgivelse vedrører Basisperiode 2.10 Måleenhed Antal personer Referencetid Dataindsamlingen begyndte april Offentliggørelse af undersøgelsen skete i november Hyppighed Kulturvaneundersøgelsen er gennemført 1964, 1975, 1987, 1993, 1998, 2004 og Tabellerne bliver ikke opdateret yderligere Indsamlingshjemmel og EU regulering Deltagelse i undersøgelsen er frivillig Indberetningsbyrde Deltagelse i undersøgelsen er frivillig Øvrige oplysninger Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til. 10 / 16

11 3 Statistisk behandling Denne statistik er udarbejdet af Epinion og Plus Leadership. offentliggør resultaterne fra undersøgelsen. 3.1 Kilder Spørgeskema i enten papirudgave eller elektronisk udgave. Kulturvaneundersøgelsen 2012 blev udført af Epinion og Pluss Leadership. Kulturvaneundersøgelsen 2004 blev udført af AKF og TNS Gallup. Befolkningens kultur- og fritidsaktiviteter 1998 blev udført af SFI. Befolkningens kultur- og fritidsaktiviteter 1993 blev udført af SFI. Befolkningens kultur- og fritidsaktiviteter 1987 blev udført af SFI. Fritidsundersøgelsen 1975 blev udført af SFI. Fritidsundersøgelsen 1964 blev udført af SFI. 3.2 Indsamlingshyppighed Undersøgelsen sker ad hoc med typisk 4-5 års interval. 3.3 Indsamlingsmetode Undersøgelsen er en stikprøveundersøgelse. Datakilden er et spørgeskema. Der er udarbejdet et selvstændigt spørgeskema til hhv. børn i alderen 7-14 år og voksne (15 år og derover). 3.4 Datavalidering 3.5 Databehandling 3.6 Korrektion 4 Relevans Statistikken er relevant for alle. Der har ikke være udfør en undersøgelse af brugertilfredshed på denne statistik. 11 / 16

12 4.1 Brugerbehov Offentlige myndigheder, forskere og andre interesserede med henblik på at afdække relevante, aktuelle kulturfaglige og kulturpolitiske problemstillinger, der kan indgå som grundlag for kulturpolitiske og faglige overvejelser. 4.2 Brugertilfredshed Der er ikke blevet foretaget en undersøgelse af brugertilfredshed på denne statistik. 4.3 Fuldstændighed af data 5 Præcision og pålidelighed Stikprøven danner udgangspunkt for en repræsentativ undersøgelse af befolkningens kulturvaner. Målgruppen består af to undergrupper, henholdsvis børn og voksne. I afsnittet vedrørende population er angivet stikprøvestørrelsen for de enkelte undersøgelses år. I 2012 var stikprøven på gruppen af voksne personer. Med interviews svarer det til en svarprocent på 51,8 pct. For børn var stikprøven på personer. Med interviews svarer det til en svarprocent på 50,1 pct. 5.1 Samlet præcision 5.2 Stikprøveusikkerhed 5.3 Anden usikkerhed 5.4 Kvalitetsstyring følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer. 12 / 16

13 5.5 Kvalitetssikring følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres. 5.6 Kvalitetsvurdering 5.7 Revisionspolitik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis. 5.8 Praksis for revisioner Der opgøres kun endelige tal. 6 Aktualitet og punktlighed Undersøgelsen er en ad hoc undersøgelse der seneste blev udført af Epinion og Plus Leadership for Kulturministeriet i Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal Der udgives ikke foreløbige tal. 6.2 Publikationspunktlighed 7 Sammenlignelighed Statistikken er ikke umiddelbart sammenlignelig med andre statistikker. 7.1 International sammenlignelighed 13 / 16

14 7.2 Sammenlignelighed over tid Alle tal er angivet i procent og viser andelen af befolkningen i pct. Med mindre der er angivet andet i en note til de enkelte tabeller, gælder det, at summen af alle andele for de enkelte frekvenser giver 100 pct. Eksempel: I tabellen KVU1207 vises befolkningen fordelt efter avislæsning. Kigger vi fx kun på dagblade har vi fem forskellige frekvenser - 'dagblade dagligt', 'dagblade ugentligt', 'dagblade månedligt', 'dagblade sjældnere' og 'læser aldrig dagblade'. Summen af andelene giver 100 pct. for hver enkelt baggrundsvariabel. Kigger vi fx isoleret på gruppen af årige, så giver summen af andelene for de fem frekvenser ( ) til sammen 100 pct. En tabel kan rumme flere forskellige aktiviteter. KVU1207 indeholder udover typen 'dagblade' også typerne 'lokalaviser' og 'gratisaviser'. I de tilfælde gælder, at hver type af avis er krydset med alle baggrundsvariable og at summen for hver type er 100 pct. Bemærk at der på grund af afrundinger i de præsenterede tal er tilfælde hvor summen ikke giver eksakt 100 pct. 7.3 Sammenhæng med anden statistik Statistikken kan ikke sammenlignes med anden statistik. 7.4 Intern konsistens 8 Tilgængelighed Resultater fra seneste kulturvaneundersøgelse er publiceret i Epinion og Pluss Leadership (2012): Danskernes Kulturvaner 2012, Kulturministeriet. Samt i Statistikbanken Udgivelseskalender Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden Udgivelsespolitik - brugeroplysning Statistikker offentliggøres altid kl. 09:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen Udgivelseskalender - adgang Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender. 14 / 16

15 8.4 NYT/Pressemeddelelse Der er ingen NYT-udgivelse. 8.5 Publikationer 8.6 Statistikbanken 8.7 Adgang til mikrodata Datasættet er tilgængeligt gennem Dansk Data Arkiv. 8.8 Anden tilgængelighed 8.9 Diskretioneringspolitik Statistikken følger s almindelige praksis for diskretionering Diskretionering og databehandling 8.11 Reference til metodedokumenter 8.12 Dokumentation af kvalitetssikring Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i deltajeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet. 9 Administrative oplysninger Kulturvaneundersøgelsen af gennemført af Kulturministeriet. publicerer Kulturvanundersøgelsen i Statistikbanken. 9.1 Organisation 15 / 16

16 9.2 Kontor, afdeling Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistisk 9.3 Kontaktpersonens navn Thomas Lauterbach 9.4 Kontaktpersonens funktion Statistikansvarlig 9.5 Adresse, 9.6 adresse 9.7 Telefonnummer Faxnummer / 16

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2014

Statistikdokumentation for Arkiver 2014 Statistikdokumentation for Arkiver 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. I første omgang omfatter statistikken kun de statslige

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange af elever med afgang fra grundskolen følges år for år på deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2015

Statistikdokumentation for Museer 2015 Statistikdokumentation for Museer 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og den årlige åbningstid for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. 2

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. Statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2013

Statistikdokumentation for Museer 2013 Statistikdokumentation for Museer 2013 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse besøgstallene og årlige åbningstid for museer. Statistikken har været gennemført årlig siden 1984. 2 Indhold

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 1 / 8 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af danske feriehuse gennem udlejningsbureauer. Fra januar 2004 indførtes

Læs mere

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at udarbejde en samlet årlig opgørelse over antallet af lønmodtagerorganisationernes

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2016

Statistikdokumentation for Museer 2016 Statistikdokumentation for Museer 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og årlige åbningstimer for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2013

Statistikdokumentation for Arkiver 2013 Statistikdokumentation for Arkiver 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. Ældre tidsserier kan delvist findes i Statistisk Årbog.

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give adgang til basale fakta og svar på spørgsmål om befolkningens medievaner. Man kan fx se

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 1 / 10 1 Indledning Folkebiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på folkebiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes for tællingsåret

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 1 / 10 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra enten grundskole eller studenter-/hfeksamen,

Læs mere

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forskellige aspekter af danskernes livskvalitet. Der skelnes mellem subjektive og objektive

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra studenter-/hf-eksamen, htx og hhx

Læs mere

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken over indvandrere og efterkommere indførtes i 1991. Formålet med statistikken var, at kunne belyse den del af

Læs mere

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen og omfanget i udenlandske ejede firmaer i Danmark. Statistikken blev udarbejdet

Læs mere

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser udviklingen i antallet af søgte og givne opholdstilladelser i Danmark. begyndte offentliggørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse familiernes besiddelse af elektronik i hjemmet. I 2011 skiftede tællingen navn fra

Læs mere

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse kapaciteten og aktiviteten i danske biografer. Statistikken anvendes bl.a. af Det Danske

Læs mere

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 1 / 10 1 Indledning (S.0) Formålet med statistikken for Dagblade og Tidsskrifter er at belyse udviklingen i de trykte medier og i dagbladenes læsertal.

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens levevilkår og risiko for social udstødelse. Undersøgelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give nem og overskuelig adgang til basale fakta om modtagelsen af elektroniske

Læs mere

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 1 / 11 1 Indledning ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 1 / 13 1 Indledning Koncerner i Danmark er en årlig statistik, som er gennemført første gang for året 2009. Formålet med statistikken er at belyse det

Læs mere

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer' er at belyse omfanget og sammensætningen

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken er opgjort for alle månederne fra februar

Læs mere

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med Ejendomsbeskatningen er at belyse udviklingen i ejendomsskatterne og deres fordeling på kommuner og (til og med 2006)

Læs mere

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 1 / 10 1 Indledning Formue- og gældsstatistikken er en helt ny statistik, der belyser formueforholdenes fordeling mellem husstandstyper mv. 2 Indhold Data

Læs mere

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 1 / 10 1 Indledning Bygningsopgørelsen er en årlig opgørelse af bygningsbestanden i Danmark. Bygningsopgørelsen - sammen med Boligopgørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken om aldrig påbegyndte på erhvervsuddannelser er at belyse antallet af elever, der tilmelder

Læs mere

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken om boligstøtte er at belyse antal modtagere af boligsikring og boligydelse samt de beløb, som bliver modtaget

Læs mere

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale regnskaber er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsregnskaber

Læs mere

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale budgetter er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsbudgetter

Læs mere

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med It-anvendelse i befolkningen er, at belyse befolkningens adgang til og brug af internettet og it, samt at følge

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014 Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give nem og overskuelig adgang til basale fakta om modtagelsen af elektroniske

Læs mere

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med indeksene er at belyse udviklingen i omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset

Læs mere

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser 2015 4. kvartal 1 / 10 1 Indledning Statistikken opgør antallet af modtagere og udbetalte beløb fordelt på kontanthjælp og beslægtede ydelser for hver måned

Læs mere

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 1 / 10 1 Indledning Formålet med Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren er at belyse konjunkturudviklingen

Læs mere

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse danske studerendes studieophold i udlandet indenfor de ordinære videregående uddannelser

Læs mere

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 1 / 12 1 Indledning har indgået samarbejde med Fødevareministeriet om en ny årlig statistik om salg af økologiske føde- og drikkevarer

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens indkomst, levevilkår og risiko for social udstødelse.

Læs mere

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Luftfartsstatistikken belyser investeringer i lufthavnsanlæg og udviklingen i transport af passagerer og gods i danske lufthavne.

Læs mere

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 1 / 11 1 Indledning Husstands- og familiestatistikken beskriver hele den bosiddende befolkning i Danmark. Der fremstilles statistik med tre forskellige

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 1 / 13 1 Indledning Undersøgelsen belyser befolkningens syn på de økonomiske konjunkturer på et givet tidspunkt - både hvad angår

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med "Flytninger internt i Danmark er at fremstille en grundlæggende statistik over enkeltpersoners flytninger.

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser på højskoler og

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at vise kapaciteten og belægningen på danske vandrerhjem. Statistikken opgøres

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er, at belyse danske fartøjers førstegangsomsætning

Læs mere

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik 2016 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Den offentlige beskæftigelsesstatistik er en kvartalsvis opgørelse som er afgrænset til sektoren offentlig

Læs mere

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken over passager- og færgefart er at belyse transport af personer og gods med

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at opgøre campingpladsernes kapacitet og deres anvendelse. Statistikken har

Læs mere

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 1 / 11 1 Indledning Statistikken for 2014 giver ny viden om små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering

Læs mere

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål, at danne grundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal Statistikdokumentation for Handicapdokumentation 2015 1. kvartal 1 / 10 1 Indledning De kommunale serviceindikatorer for handicap er dannet på baggrund af et register over alle handicapydelser givet efter

Læs mere

Statistikdokumentation for Scenekunst 2013

Statistikdokumentation for Scenekunst 2013 Statistikdokumentation for Scenekunst 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken belyser aktiviteten ved de professionelle teatre. Teatrene opdeles i statsstøttede og ikkestatsstøttede teatre. For de statsstøttede

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015

Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015 Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forbruget, salget og grænsehandlen med alkohol og tobak. Salgsstatistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016

Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016 Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser ved

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med Erhvervsdemografien er at belyse antallet af reelt nye og reelt ophørte firmaer. Endvidere ønskes reelt nye firmaer fulgt

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016

Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016 Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af feriehuse gennem udlejningsbureauer. Statistikken har været opgjort siden

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 1 / 12 1 Indledning Formålet med erhvervsbeskæftigelsen er at belyse antallet af arbejdssteder og antallet af job ultimo november fordelt på brancher

Læs mere

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne naturressourceopgørelse er at belyse beholdninger og beholdningsændringer af olie og naturgas i Nordsøen.

Læs mere

Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014

Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014 Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over de danske fredede bygninger og fredede fortidsminder,

Læs mere

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse omsætningsstrukturen indenfor branchegruppen Handel med biler

Læs mere

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 1 / 11 1 Indledning Formål med færdselsuheldsstatistikken er at indsamle og offentliggøre oplysninger om færdselsuheld for at danne et informationsgrundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2017 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken blev første gang publiceret i 2014 med

Læs mere

Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber kvartal

Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber kvartal Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber 2015 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med Finansielle Kvartalsregnskaber er at belyse nettogælden for offentlig forvaltning og service vedrørende

Læs mere

Kvalitetsdeklaration for Scenekunst 2013

Kvalitetsdeklaration for Scenekunst 2013 Kvalitetsdeklaration for Scenekunst 2013 1 / 11 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse aktiviteten ved de professionelle teatre herunder forestillinger, antal tilskuere og genre.for de statsstøttede

Læs mere

Statistikdokumentation for Biografer og film 2015

Statistikdokumentation for Biografer og film 2015 Statistikdokumentation for Biografer og film 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse biografstrukturen, antallet af foreviste biograffilm ved forestillinger for publikum samt antallet

Læs mere

Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014

Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014 Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i personovernatninger og gæstebådsovernatninger i lystbådehavne

Læs mere

Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014

Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014 Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at producere en statistik, der viser den samlede udvikling

Læs mere

Statistikdokumentation for Offentlige bevillinger til kulturelle formål 2015

Statistikdokumentation for Offentlige bevillinger til kulturelle formål 2015 Statistikdokumentation for Offentlige bevillinger til kulturelle formål 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over det offentlige kulturbudget. Statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud kvartal

Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud kvartal Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud 2015 4. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken om børneydelser er at belyse antal modtagere af børnefamilieydelse og børnetilskud

Læs mere

Statistikdokumentation for Hjemmesygepleje 2015 Måned 12

Statistikdokumentation for Hjemmesygepleje 2015 Måned 12 Statistikdokumentation for Hjemmesygepleje 2015 Måned 12 1 / 11 1 Indledning Hjemmesygeplejestatistik er en relancering af den del af de kommunale sundhedsindikatorer, som handler om hjemmesygepleje, hvor

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at vise hotelkapaciteten og dens anvendelse. Statistikken har været

Læs mere

Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks kvartal

Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks kvartal Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks 2015 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med de internationale arbejdsomkostninger er at belyse udviklingen i løn og øvrige arbejdsomkostninger

Læs mere

Statistikdokumentation for Kvægbestanden kvartal

Statistikdokumentation for Kvægbestanden kvartal Statistikdokumentation for Kvægbestanden 2016 3. kvartal 1 / 12 1 Indledning Kvægbestanden er en opgørelse over det totale antal kvæg (hornkvæg) i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål at danne

Læs mere

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2017 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål at danne grundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober

Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober 1 / 12 1 Indledning Statistikken belyser befolkningens udvikling og sammensætning i Danmark. Statistikken opgøres på nationalt,

Læs mere

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg 2016 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Statistikken belyser omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset for vejfondsarbejder

Læs mere

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 1 / 11 1 Indledning Formålet med industriens produktion og omsætning er først og fremmest at give et aktuelt grundlag for bedømmelse

Læs mere

Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013

Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013 Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013 1 / 14 1 Indledning har udviklet et nyt arbejdsmarkedsregnskab over befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Formålet med arbejdsmarkedsregnskabet

Læs mere

Statistikdokumentation for Elevregistret 2017

Statistikdokumentation for Elevregistret 2017 Statistikdokumentation for Elevregistret 2017 1 / 12 1 Indledning (S.0) Elevregistret (ELEV3) blev etableret i starten af 1970'erne og er et forløbsregister, hvor man kan følge de enkelte studerende gennem

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksne i uddannelse 2011

Statistikdokumentation for Voksne i uddannelse 2011 Statistikdokumentation for Voksne i uddannelse 2011 1 / 13 1 Indledning Formålet med Voksne i Uddannelse er at belyse befolkningens deltagelse i voksen- og efteruddannelse. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 1 / 12 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse størrelsen og værdien af mælkeproduktionen samt mælkens anvendelse til mejeriprodukter.

Læs mere

Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016

Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016 Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med undersøgelsen International organisering og outsourcing er at belyse væsentlige globaliseringstendenser

Læs mere

Statistikdokumentation for Udslip til luft 2015

Statistikdokumentation for Udslip til luft 2015 Statistikdokumentation for Udslip til luft 2015 1 / 10 1 Indledning Emissionsregnskabet er en del af Grønt Nationalregnskab, som er en betegnelse for selvstændige regnskaber for miljørelaterede forhold,

Læs mere

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser 2016 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Statistikken opgør antallet af modtagere og udbetalte beløb fordelt på kontanthjælp og beslægtede ydelser for hver måned

Læs mere

Statistikdokumentation for Børnepasning mv. 2015

Statistikdokumentation for Børnepasning mv. 2015 Statistikdokumentation for Børnepasning mv. 2015 1 / 11 1 Indledning Emnet Børnepasning mv. hed tidligere Sociale ressourcer vedr. børn og unge. Kun pasningsordninger efter dagpasningsloven samt skolefritidsordninger

Læs mere

Statistikdokumentation for Landbrugs- og gartneritællingen 2014

Statistikdokumentation for Landbrugs- og gartneritællingen 2014 Statistikdokumentation for Landbrugs- og gartneritællingen 2014 1 / 13 1 Indledning Landbrugs- og gartneritællingen i sin nuværende form går tilbage til 1977, hvor de separate tællinger for landbrug og

Læs mere

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet 2011-2013 1 / 14 1 Indledning Formålet med Tilbagefald til kriminalitet er at belyse omfanget af ny kriminalitet blandt personer, der i et givet

Læs mere

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964 Rapporten kan bestilles hos akf forlaget Bestilling Trine Bille, Torben Fridberg, Svend Storgaard og Erik Wulff, april

Læs mere

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09 Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09 1 / 11 1 Indledning Betalingsbalancen belyser økonomiske bevægelser mellem Danmark og udlandet. Betalingsbalancen er opgjort siden 1934. I dag

Læs mere

Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014

Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014 Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et mere aktuelt billede af befolkningens indkomstforhold end den endelige personindkomststatistik.

Læs mere

Statistikdokumentation for Befolkningsfremskrivning for Danmark 2015

Statistikdokumentation for Befolkningsfremskrivning for Danmark 2015 Statistikdokumentation for Befolkningsfremskrivning for Danmark 2015 1 / 15 1 Indledning har siden 1963 udarbejdet befolkningsfremskrivninger. I begyndelsen skete det med flere års mellemrum, men siden

Læs mere