HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014"

Transkript

1 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Jobsøgning i Forsvaret Side 27 Metode Side 29 2

3 Sammenfatning: Medarbejdertilfredshed, motivation og fastholdelse Denne rapport præsenterer resultaterne af 3. runde af HR-målingen om medarbejdertilfredsheden, motivationen og fastholdelsen blandt Forsvarets medarbejdere. De vigtigste resultater fra undersøgelsen er: 2 ud af 3 medarbejdere i Forsvaret (71%) er alt i alt tilfredse med deres job i Forsvaret. Dette er dog lavere end i 2. runde, hvor 74% af medarbejderne var tilfredse, og i 1. runde, hvor dette tal var 81%. 1 ud af 2 medarbejdere i Forsvaret (53%) føler sig motiverede i deres arbejde. Her er der ligeledes sket et fald i forhold til 2. og 1. runde, hvor henholdsvis 58% og 62% følte sig motiverede. 2 ud af 3 af Forsvarets medarbejdere (66%) ønsker at blive i Forsvaret de næste to år, mens hver femte medarbejder (19%) aktuelt søger andre jobs. Også her er det gået lidt tilbage siden 2. runde, hvor 69% ønskede at blive i Forsvaret og 17% aktuelt søgte job udenfor Forsvaret. I første runde var disse tal henholdsvis 74% og 14%. Den samlede score for den sociale kapital blandt Forsvarets ansatte er faldet fra 10,2 i 2. runde til 10,1 i 3. runde. Tallet er hermed på niveau med det i 1. runde. Forskellen er dog så lille, at man i statistisk henseende ikke kan tale om et fald. Niveauet for den sociale kapital blandt medarbejderne i Forsvaret er det samme som gennemsnittet for Danmark. Epinion har lavet en række statistiske analyser, der viser, hvilke emner der i særlig grad påvirker tilfredsheden, motivationen og fastholdelsen og dermed, om tilfredsheden med indsatsområderne svarer til, hvor vigtigt det enkelte emne er for Forsvarets medarbejdere (prioriteringskort). Disse analyser viser blandt andet: Når man sammenholder tilfredshed og betydning ligger en række indsatsområder i feltet tilstrækkelig i prioriteringskortet, både når det gælder tilfredshed, motivation og fastholdelse. Tilstrækkelig betyder, at medarbejdernes tilfredshed er høj, men at det ikke har stor betydning for henholdsvis den samlede tilfredshed, motivation og fastholdelse. Tilfredsheden med de enkelte områder kunne derfor godt være lavere uden alvorlige konsekvenser. Tilfredsheden med lønnen er generelt lav. Lønnen har dog kun en relativt lille betydning for tilfredsheden, motivationen og fastholdelsen. Derfor er lønnen placeret i feltet monitorér. På trods af den lave tilfredshed er der ikke brug for handling, men udviklingen bør følges. Tilfredsheden med arbejdsopgaverne er afgørende for den samlede arbejdstilfredshed, motivation og fastholdelse. Det er derfor positivt, at tilfredsheden med arbejdsopgaverne er tilsvarende høj. Arbejdsopgaverne er derfor placeret i feltet bevar i prioriteringskortet. Forsvarets omdømme placerer sig som den eneste faktor i feltet prioriter i forhold til fastholdelse af medarbejdere. Det er samme placering som i 1. og 2. runde. Det er derfor fortsat vigtigt at styrke oplevelsen af Forsvarets omdømme for at fastholde medarbejderne. I rapporten kommenteres der generelt kun på forskelle, der er statistisk sikre. Hvis der er sket en ændring fra 2. til 3. runde, og denne ikke er statistisk sikker, anvendes udtrykket at den er inden for den statistiske usikkerhed. 3

4 OVERORDNEDE RESULTATER Dette kapitel indeholder resultater fra undersøgelsens overordnede spørgsmål, herunder de samlede resultater for tilfredshed, motivation og fastholdelse. 4

5 Overordnede resultater Tilfredshed, motivation og fastholdelse Tilfredshed: To tredjedele (71%) af Forsvarets medarbejdere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job som helhed. Lidt over hver tiende (12%) er utilfredse eller meget utilfredse. Det er et fald i tilfredsheden fra 2. til 3. runde. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed - alt taget i betragtning? 71% 74% 81% Motivation: Hver anden medarbejder (53%) føler sig i høj grad eller i meget høj grad motiverede i deres arbejde, mens 15% i ringe grad eller i meget ringe grad føler sig motiverede. De resterende 32% svarer, at de i nogen grad føler sig motiverede. Andelen, der i høj eller meget høj grad er motiverede i deres arbejde, er faldet fra 2. til 3. runde. I hvor høj grad føler du dig motiveret i dit arbejde? Ønsker du at blive i Forsvaret de næste to år? 53% 58% 62% 66% 69% 74% Fastholdelse: To tredjedele (66%) af Forsvarets medarbejdere ønsker i høj eller meget høj grad at blive i Forsvaret de næste to år. Hver femte (19%) af medarbejderne søger aktuelt andre jobs uden Søger du aktuelt andre jobs uden for Forsvaret? 19% 17% 14% for Forsvaret. Begge disse resultater viser en lavere fastholdelsesgrad end i 2. runde. 3. runde 2. runde 1. runde Note: For tilfredshedsspørgsmål afrapporteres andelen tilfredse eller meget tilfredse. Ved gradsspørgsmål afrapporteres andelen, som svarer i høj grad eller i meget høj grad. For spørgsmålet: Søger du aktuelt andre jobs uden for Forsvaret? afrapporteres andelen, som ikke søger arbejde uden for Forsvaret. Senere i rapporten sammenlignes resultaterne for Forsvaret med resultater for offentligt ansatte generelt. 5

6 Emnespecifikke resultater Disse er jobindhold, faglig udvikling, løn, kollegiale forhold, information, omdømme, arbejdsmængde, konflikter, internationale operationer, nærmeste leder, myndighedernes overordnede ledelse. I undersøgelsen er der spurgt ind til en række forskellige emner. I figuren til højre ses svarene på de overordnede spørgsmål under hvert emne. Figuren viser, at tilfredsheden med kolleger er højest (89%) efterfulgt af tilfredsheden med arbejdsopgaver (73%), internationale operationer (66%), arbejdsmængden (63%) og nærmeste leder (61%) Lavest er tilfredsheden med lønnen (13%), oplevelsen af Forsvarets omdømme (33%) og tilfredsheden med konflikthåndtering (38%). Tilfredsheden med arbejdsopgaver og nærmeste leder er faldet siden 2. runde. Senere i rapporten vises de specifikke resultater under hvert emne. Tilfredshed med forhold til kolleger Tilfredshed med arbejdsopgaver Tilfredshed med internationale operationer Tilfredshed med arbejdsmængden Tilfredshed med nærmeste leder Tilfredshed med faglige udvikling Tilfredshed med myndighedens overordnede ledelse Tilfredshed med information Tilfredshed med konflikthåndtering Oplevelse af Forsvarets omdømme Tilfredshed med løn 13% 14% 20% 38% 38% 36% 33% 34% 31% 3.runde 2. runde 1. runde 48% 50% 50% 44% 46% 51% 66% 68% 75% 63% 64% 66% 61% 64% 57% 59% 61% 66% 73% 77% 79% Note: For tilfredshedsspørgsmål afrapporteres andelen tilfredse eller meget tilfredse. Ved gradsspørgsmål afrapporteres andelen, som svarer i høj grad eller i meget høj grad. For spørgsmålet om internationale operationer er der kun medtaget svar fra personer, der har fundet det relevant at besvare spørgsmålet. 89% 89% 89% Senere i rapporten sammenlignes resultaterne for Forsvaret med resultater for offentligt ansatte generelt. 6

7 Social kapital Består af spørgsmål om arbejdsopgaver, konflikthåndtering, udmeldinger og tillid fra myndighedernes overordnede ledelse. I figuren til højre ses de spørgsmål i undersøgelsen, der omhandler social kapital. Der er sket et fald i andelen af medarbejdere, som mener, at arbejdsopgaverne bliver fordelt på en retfærdig måde. Dette samme gør sig gældende for spørgsmålet om, hvorvidt medarbejderne føler, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde. Ændringerne for de øvrige spørgsmål er inden for den statistiske usikkerhed. Når der arbejdes med social kapital via disse fire spørgsmål, kan der udregnes en score mellem 0 og 16 point. Scoren viser ved en sammenligning med landsgennemsnittet, om der er høj eller lav social kapital på arbejdspladsen. Forsvarets score er 10,1, hvilket er lidt under landsgennemsnittet for Danmark. Scoren i 2. runde var 10,2 og scoren i 1. runde 10,1. Forskellen mellem 1., 2. og 3. runde er dog inden for den statistiske usikkerhed. Undersøgelse, der blev gennemført blandt offentligt ansatte samtidig med 1. runde af denne HR-måling, viste, at den sociale kapital blandt offentligt ansatte er 10,4. Hvor ofte bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? I hvor høj grad synes du konflikter bliver løst på en retfærdig måde på din arbejdsplads? Hvor ofte kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra den overordnede ledelse i din myndighed? I hvor høj grad føler du, at den overordnede ledelse i din myndighed stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 3. runde 2. runde 1. runde Note: Ved gradsspørgsmål afrapporteres andelen, som svarer i høj grad eller i meget høj grad. For spørgsmål angående hyppighed afrapporteres andelen, som svarer ofte eller altid. Skalaen for landsgennemsnittet er: 0-8 point: Meget lav social kapital 8,1-10,1 point: Lidt under gennemsnittet for Danmark 10,2 point: Gennemsnittet for Danmark 10,3-12,3 point: Lidt over gennemsnittet for Danmark 12,4-16 point: Meget høj social kapital Kilde: Arbejdsmiljørådet % 35% 28% 55% 57% 59% 57% 61% 59% 65% 69% 68% 7

8 PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE Dette kapitel indeholder resultater fra en række statistiske analyser. Der er gennemført statistiske analyser af, hvad der har betydning for tilfredshed, motivation og fastholdelse. Derudover er der gennemført handlingsanvisende analyser af, hvad der har betydning for hvert af emnerne i undersøgelsen. 8

9 Lille betydning Forklaring af prioritetskortet Hvilke faktorer er kritiske for tilfredshed, motivation og fastholdelse? Høj tilfredshed Tilstrækkelig Tilfredshed: Høj Betydning: Lille Tilfredshed: Høj Betydning: Stor Bevar Prioritetskortet organiserer resultaterne af HR-målingen i fire bokse efter, hvor tilfredse medarbejderne er med de enkelte emner, og efter emnernes betydning for de overordnede mål. Tilfredsheden med elementer i dette felt er tilstrækkelig høj. Derfor vil et fald være uden betydning for det samlede resultat. Tilfredshed: Lav Betydning: Lille Elementer i dette felt kan med fordel monitoreres og opprioriteres, hvis deres betydning stiger. Monitorér Tilfredsheden med elementer i dette felt bør bevares, da et fald i tilfredsheden vil medføre et fald i det samlede resultat. Tilfredshed: Lav Betydning: Stor En stigning i tilfredsheden med elementer i dette felt forventes at medvirke til en forbedring i det samlede resultat, hvorfor de bør prioriteres. Prioriter Stor betydning Tilfredshed er defineret som andelen, der svarer positivt i forhold til deres tilfredshed med hver af emnerne, mens betydningen er bestemt ud fra resultaterne af statistiske analyser. Emner i de to bokse til venstre har lille betydning for det overordnede mål, mens emner i boksene til højre har en større indflydelse på målet. Den forventede effekt af en stigning eller et fald for emner i de enkelte bokse er beskrevet til venstre. Prioritetskortene vil blive præsenteret for henholdsvis tilfredshed, motivation og fastholdelse. Lav tilfredshed

10 Hvad påvirker medarbejdernes tilfredshed? Figuren til højre viser resultatet af en regressionsanalyse. I analysen er de enkelte emner analyseret i forhold til den overordnede tilfredshed. Analysen viser, at arbejdsopgaverne har størst betydning for medarbejdernes tilfredshed med deres job: Jo mere tilfreds man er med sine arbejdsopgaver, jo mere tilfreds er man generelt med sit job. Næststørst betydning har myndighedens overordnede ledelse, faglig udvikling og information. Mindre betydning for den samlede tilfredshed har tilfredsheden med forholdet til kolleger, nærmeste leder og løn. Analysen viser samtidig, at en række faktorer ingen betydning har for tilfredsheden. Det drejer sig om: Tilfredshed med konflikthåndtering Tilfredshed med internationale operationer Det ses, at resultatet i 3. runde er forskelligt fra 2. runde. I 2. runde havde tilfredshed med arbejdsmængde og Forsvarets omdømme større betydning. Tilfredshed med arbejdsopgaver Tilfredshed med myndighedens overordnede ledelse Tilfredshed med faglige udvikling Tilfredshed med information Oplevelse af Forsvarets omdømme Tilfredshed med arbejdsmængden Tilfredshed med forhold til kolleger Tilfredshed med nærmeste leder Tilfredshed med løn,06,06,05,08,08,11,15,15 Forklaringskraft (R 2 ): 46,2%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. Resultat i 1. runde: Tilfredshed med 1. Arbejdsopgaver 2. Forhold til kolleger 3. Fagligudvikling 4. Arbejdsmængde 5. Løn 6. Internationale operationer 7. Myndighedens overordnede ledelse Resultat i 2. runde: Tilfredshed med 1. Arbejdsopgaver 2. Arbejdsmængde 3. Myndighedens overordnede ledelse 4. Omdømme 5. Information 6. Faglig udvikling 7. Nærmeste leder 8. Forhold til kolleger 9. Løn,29 (Forklaringskraft (R 2 ): 36,4%) Resultat i 1. runde: (Forklaringskraft (R 2 ): 48,0%) 10

11 Hvad påvirker medarbejdernes tilfredshed? Lav tilfredshed Høj tilfredshed Tilstrækkelig Tilfredshed med nærmeste leder Monitorer Oplevelse af Forsvarets omdømme Tilfredshed med forhold til kolleger Tilfredshed med information Tilfredshed med løn Tilfredshed med arbejdsmængden Lille betydning for samlet tilfredshed Tilfredshed med faglige udvikling Tilfredshed med myndighedens overordnede ledelse Bevar Tilfredshed med arbejdsopgaver Prioriter Stor betydning for samlet tilfredshed Prioriteringskortet til venstre viser resultatet af regressionsanalysen for tilfredshed i sammenhæng med, hvordan Forsvarets medarbejdere svarer på de enkelte spørgsmål. Bevar: Prioriteringskortet viser som figuren på forrige slide, at tilfredsheden med arbejdsopgaverne har klart størst betydning for tilfredsheden. Men også, at tilfredsheden med arbejdsopgaverne er relativt høj. Forsvaret bør derfor bevare medarbejdernes høje tilfredshed med deres arbejdsopgaver. Tilstrækkelig: På fire faktorer er tilfredsheden relativt høj, men disse faktorer har kun moderat betydning for tilfredsheden. Her står tilfredsheden mål med betydningen, og der er derfor ikke behov for en indsats. Monitorer: Selvom tilfredsheden med myndighedens overordnede ledelse, med information, oplevelsen af Forsvarets omdømme samt tilfredshed med løn er relativt lav, har disse ikke særlig stor betydning for den overordnede tilfredshed. For disse faktorer er der ikke brug for en større indsats, men det er vigtigt at følge udviklingen. Prioriter: Ingen faktorer placerer sig i denne kategori. 11

12 Hvad påvirker medarbejdernes motivation? Regressionsanalysen, der er afrapporteret i figuren til højre, viser betydningen af de specifikke faktorer i forhold til medarbejdernes motivation. Det ses, at arbejdsopgaverne har størst betydning for motivationen. Jo mere tilfreds man er med sine arbejdsopgaver, jo mere motiveret er man. Den faglige udvikling og den overordnede ledelse i myndigheden har næststørst og tredjestørst betydning. Både arbejdsopgaver og den overordnede ledelse i myndigheden har stor betydning for tilfredshed og motivation. Mindre betydning for motivationen har tilfredsheden med nærmeste leder, information og løn. En række faktorer viser sig ingen betydning at have for motivationen. Det drejer sig om: Tilfredshed med arbejdsmængde (som har betydning for tilfredsheden, men ikke motivationen). Tilfredshed med forholdet til kolleger (som har betydning for tilfredsheden, men ikke motivationen). Tilfreds med konflikthåndtering (som heller ikke har betydning for tilfredsheden). Tilfredshed med internationale operationer (som heller ikke har betydning for tilfredsheden). Også her ses det, at betydningen af arbejdsmængde har ændret sig fra 2. runde. I 2. runde havde tilfredsheden med arbejdsmængden moderat betydning, mens det ingen betydning har i 3. runde. Ligeledes har løn fået en lille betydning, hvor det ingen betydning har haft i de foregående runder. Tilfredshed med arbejdsopgaver Tilfredshed med faglige udvikling Tilfredshed med myndighedens overordnede ledelse Oplevelse af Forsvarets omdømme Tilfredshed med nærmeste leder Tilfredshed med information Tilfredshed med løn,07,07,05,10,17,15 Forklaringskraft (R 2) : 49,3%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. Resultat i 1. runde: Tilfredshed med 1. Arbejdsopgaver 2. Forhold til kolleger 3. Faglig udvikling 4. Information 5. Internationale opgaver 6. Forsvarets omdømme 7. Nærmeste leder (Forklaringskraft (R 2 ): 44,2%) Resultat i 1. runde:,35 Resultat i 2. runde: Tilfredshed med 1. Arbejdsopgaver 2. Faglig udvikling 3. Myndighedens overordnede ledelse 4. Arbejdsmængde 5. Nærmeste leder 6. Forsvarets omdømme 7. Information (Forklaringskraft (R 2 ): 48,6%) 12

13 Hvad påvirker medarbejdernes motivation? Lav tilfredshed Høj tilfredshed Tilstrækkelig Tilfredshed med internationale operationer Tilfredshed med nærmeste leder Tilfredshed med information Monitorer Tilfredshed med løn Tilfredshed med faglige udvikling Tilfredshed med myndighedens overordnede ledelse Oplevelse af Forsvarets omdømme Lille betydning for motivation Bevar Tilfredshed med arbejdsopgaver Prioriter Stor betydning for motivation Prioriteringskortet til venstre viser resultatet af regressionsanalysen for motivation i sammenhæng med, hvordan Forsvarets medarbejdere svarer på de enkelte spørgsmål. Bevar: Ligesom i analysen for tilfredshed viser denne analyse, at Forsvaret bør bevare medarbejdernes tilfredshed med arbejdsopgaverne, da den har stor betydning for medarbejdernes motivation. Tilstrækkelig: Som i analysen af tilfredshed ses det, at medarbejdernes tilfredshed med fire faktorer er relativt høj, men at de fire faktorer kun har moderat betydning for motivationen. Der er derfor ikke behov for en indsats for disse faktorer. Monitorer: Selvom tilfredsheden med løn er relativt lav, viser figuren, at den har meget lille betydning for motivationen. Det samme ses for oplevelsen af Forsvarets omdømme samt for tilfredshed med information, hvor tilfredsheden dog er lidt højere. Der er derfor ikke brug for en større indsats for disse tre emner, men det er vigtigt at følge udviklingen. Prioriter: Ingen faktorer placerer sig i denne kategori. 13

14 Resultat i 1. runde: Hvad påvirker fastholdelsen? I regressionsanalysen i figuren til højre, er de specifikke faktorer i undersøgelsen analyseret i forhold til medarbejdernes fastholdelse, dvs. om medarbejderne ønsker at blive i Forsvaret de næste to år. På længere sigt kan analysen suppleres med analyser på den reelle afgang, hvilket forventes at give et endnu mere præcist billede af, hvad der påvirker fastholdelsen. Figuren viser, at oplevelsen af Forsvarets omdømme har størst betydning for fastholdelsen. Dvs. at i jo højere grad man oplever, at Forsvaret har et godt omdømme, i jo højere grad ønsker man at blive i Forsvaret de næste to år. Forsvarets omdømme havde moderat betydning for både tilfredsheden og motivationen, men altså stor betydning for fastholdelsen. Derefter kommer tilfredshed med arbejdsopgaverne. Tredjestørst betydning har det, at man er tilfreds med den faglige udvikling. Mindst betydning har tilfredshed med internationale operationer og information. Information havde stor betydning for tilfredshed og lille betydning for både motivation og fastholdelse. En række faktorer viser sig ingen betydning at have for fastholdelsen. Det drejer sig om: Tilfredshed med forholdet til kolleger. Tilfredshed med nærmeste leder Tilfredshed med konflikthåndtering. Her er der kun sker mindre ændringer siden 2. runde, idet arbejdsopgaver, omdømme og faglig udvikling stadig er de tre faktorer, der har størst betydning for fastholdelsen. Oplevelse af Forsvarets omdømme Tilfredshed med arbejdsopgaver Tilfredshed med faglige udvikling Tilfredshed med myndighedens overordnede ledelse Tilfredshed med løn Tilfredshed med arbejdsmængden Tilfredshed med internationale operationer Tilfredshed med information,07,08,10,13 Forklaringskraft (R 2) : 24,0%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. Resultat i 1. runde: Tilfredshed med 1. Arbejdsopgaver 2. Forsvarets omdømme 3. Faglig udvikling 4. Løn 5. Internationale operationer 6. Forhold til kolleger (Forklaringskraft (R 2 ): 23,4%),16,16,18,20 Resultat i 2. runde: Tilfredshed med 1. Fagligudvikling 2. Arbejdsopgaver 3. Forsvarets omdømme 4. Information 5. Myndighedens overordnede ledelse 6. Løn 7. Arbejdsmængde 8. Konflikthåndtering (Forklaringskraft (R 2 ): 27,5%) 14

15 Hvad påvirker fastholdelsen? Lav tilfredshed Høj tilfredshed Tilstrækkelig Monitorer Tilfredshed med internationale operationer Tilfredshed med information Lille betydning for fastholdelse Tilfredshed med arbejdsmængden Tilfredshed med arbejdsopgaver Tilfredshed med myndighedens overordnede ledelse Tilfredshed med løn Tilfredshed med faglige udvikling Bevar Oplevelse af Forsvarets omdømme Prioriter Stor betydning for fastholdelse Prioriteringskortet til venstre viser resultatet af regressionsanalysen for fastholdelse i sammenhæng med, hvordan Forsvarets medarbejdere svarer på de enkelte spørgsmål. Bevar: Som i analyserne af tilfredshed og motivation ses det også her, at Forsvaret bør bevare medarbejdernes tilfredshed med arbejdsopgaverne for at fastholde dem. Derudover bør tilfredsheden med den faglige udvikling og tilfredsheden med myndighedens overordnede ledelse bevares. Tilstrækkelig: Tilfredsheden med internationale operationer, arbejdsmængden samt information er høj men har kun lille betydning for fastholdelsen. Der er derfor ikke behov for en indsats her. Monitorer: Ingen faktorer placerer sig i denne kategori. Prioriter: Oplevelsen af Forsvarets omdømme placerer sig i feltet Prioriter, ligesom også tilfredsheden med løn er i dette felt. Oplevelsen af Forsvarets omdømme har relativt stor betydning for fastholdelsen, men medarbejderne oplever ikke, at Forsvaret har et godt omdømme. Af de to faktorer i dette felt er oplevelsen af Forsvarets omdømme den væsentligste at ændre, da det har størst betydning for fastholdelsen. 15

16 Handlingsanvisende analyser: Arbejdsopgaver og faglig udvikling De handlingsanvisende analyser viser, hvad der har betydning for hver af de 11 overordnede temaer i undersøgelsen. I figurerne til højre ses, hvad der har betydning for tilfredsheden med arbejdsopgaver og tilfredsheden med den faglige udvikling. ARBEJDSOPGAVERNE Mulighederne for at udnytte sine evner i praksis har klart størst betydning for tilfredsheden med arbejdsopgaverne. Langt mindre betydning har det, at arbejdsopgaverne fordeles retfærdigt, er klart defineret, og at man forstår formålet med arbejdsopgaverne. Tilfredsheden er lavest med mulighederne for at udnytte sine evner i praksis, hvorfor Forsvaret bør have fokus på dette. Andelen, der svarer positivt på, at de har mulighed for at udnytte evner i praksis, og at arbejdsopgaverne er fordelt retfærdigt, er faldet siden 2. runde. De øvrige ændringer er inden for den statistiske usikkerhed. FAGLIG UDVIKLING Det har størst betydning for tilfredsheden med den faglige udvikling, at medarbejderne har mulighed for at lære nyt gennem deres arbejde, men kun 49% af medarbejderne svarer, at de i høj eller meget høj grad har mulighed for dette. Også uddannelse i forhold til at løse nuværende opgaver, nærmeste leders engagement i faglig udvikling, uddannelse ift. videre karriere samt at have gode fremtidsmuligheder har betydning for tilfredsheden med den faglige udvikling. Lavest er andelen af positive svar ifm. nærmeste leders engagement i den faglige udvikling (29%), hvorfor dette bør have fokus. Andelen af positive svar på spørgsmålene om uddannelse ift. at løse nuværende opgaver, nærmeste leders faglige engagement og uddannelse ift. videre karriere er faldet siden 2. runde. De øvrige ændringer siden 2. runde er inden for den statistiske usikkerhed. Hvad påvirker tilfredshed med arbejdsopgaver? Muligheder for at udnytte evner i praksis Retfærdig fordeling af arbejdsopgaver Klar definition af arbejdsopgaver Forståelse af formålet med arbejdsopgaver,08,17,15,45 Forklaringskraft (R 2 ): 45,9%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. Hvad påvirker tilfredsheden med den faglig udvikling? Mulighed for at lære nyt gennem arbejde Uddannelse ift. at løse nuværende opgaver Nærmeste leders engagement i faglig udvikling Uddannelse ift. videre karriere Gode fremtidsmuligheder,11,11,17,24,28 Forklaringskraft (R 2 ): 39,1%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. Andel bekræftende svar (Parentes: 2. runde, 1. runde) 56% (61%, 62%) 65% (69%, 68%) 82% (84%, 84%) 84% (85%, 88%) Andel bekræftende svar (Parentes: 2. runde, 1. runde) 49% (48%, 51%) 60% (64%, 62%) 29% (32%, 27%) 37% (40%, 42%) 42% (43%, 51%) 16

17 Handlingsanvisende analyser: Ledelse NÆRMESTE LEDER Det har størst betydning for tilfredsheden med den nærmeste leder, at medarbejderne får den nødvendige støtte. Det mener 55% af medarbejderne, at de altid eller ofte gør. Det har ligeledes betydning, at den nærmeste leder har gode faglige kompetencer i forhold til opgaveløsningen og at få ris og ros fra den nærmeste leder. På disse parametre er andelen af positive svar henholdsvis 57% og 42%. Ændringerne i, hvor mange der angiver et positivt svar, er alle inden for den statistiske usikkerhed. MYNDIGHEDERNES OVERORDNEDE LEDELSE Det har størst betydning for tilfredsheden med myndighedernes overordnede ledelse, at man kan stole på de udmeldinger, de kommer med. Det mener 55% af medarbejderne, at man altid eller ofte kan. Det har ligeledes betydning, at myndighedernes overordnede ledelse stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde. 57% af medarbejderne føler i meget høj eller høj grad, at det er tilfældet. Samspillet mellem nærmeste leder og myndighedernes øverste ledelse har ligeledes betydning, men kun 37% af medarbejderne synes, at dette samspil i meget høj eller høj grad er til stede. Hvad påvirker tilfredsheden med den nærmeste leder? Nødvendig støtte fra leder Nærmeste leders faglige kompetencer Ris og ros for arbejde Hvad påvirker tilfredsheden med myndighedernes overordnede ledelse? Man kan stole på udmeldinger fra myndigheds øverste ledelse Myndigheds øverste ledelse stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde Der er samspil mellem nærmeste leder og myndigheds øverste ledelse Andelen, der svarer positivt på, at den øverste ledelse stoler på medarbejdernes arbejde, og at der er et samspil mellem Forklaringskraft (R 2 ): 56,4%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. den nærmeste ledelse og den øverste ledelse, er faldet siden 2. runde. Ændringerne i andelen, der synes, at den øverste ledelse stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde, er inden for den statistiske usikkerhed. 17,26,25,27,31,38 Forklaringskraft (R 2 ): 62,5%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren.,50 Andel bekræftende svar (Parentes: 2. runde, 1. runde) 55% (55%, 53%) 57% (58%, 53%) 42% (43%, 38%) Andel bekræftende svar (Parentes: 2. runde, 1. runde) 55% (57%, 59%) 57% (61%, 59%) 37% (40%, 40%)

18 Handlingsanvisende analyser: Information og omdømme INFORMATION OMDØMME Det har størst betydning for tilfredsheden med den information, der er til rådighed, at de interne kommunikationskanaler giver den viden, der er brug for. 28% af medarbejderne svarer, at de interne kommunikationskanaler i høj eller meget høj grad giver dem den viden, de har brug for. Det har ligeledes betydning at have information om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid, men kun 21% af medarbejderne svarer, at dette er tilfældet. Siden 2. runde er der sket en stigning i andelen af positive svar om interne kommunikationskanaler og i andelen af medarbejderne, der mener, at de får information om vigtige beslutninger og fremtidsplaner rettidigt. Medarbejderne er desuden spurgt, fra hvilke interne kanaler de får deres information. Det har her været muligt at sætte mere end ét kryds. Flest medarbejdere får information fra følgende kilder: Deres nærmeste leder (72%), Mails (67%), Uformel snak med kolleger (65%), Intranet (65%), Forsvarsavisen (58%), Forsvaret.dk (44%), Nyhedsbreve (43%). Der er sammenhæng mellem oplevelsen af Forsvarets omdømme, og hvorvidt medarbejderne synes, at Forsvaret gør nok for at sikre et godt omdømme. Jo mere medarbejderne mener, at Forsvaret gør nok for at sikre et godt omdømme, jo bedre oplever de, at Forsvarets omdømme er. Derudover har det betydning, at mediernes og merarbejdernes eget billede af Forsvaret stemmer overens, og at Forsvaret kommunikerer så åbent som muligt til offentligheden. Relativt få medarbejdere (15-24%) er dog enige i de tre udsagn om omdømme. Modsat 2. runde har det ingen betydning for den samlede oplevelse af Forsvarets omdømme, at Forsvaret kommunikerer, så det er til at forstå. Andelen af medarbejdere, som mener, at der er overensstemmelse mellem mediernes og eget billede af Forsvaret, er steget siden 2. runde. Ændringer i de resterende spørgsmål siden 2. runde er inden for den statistiske usikkerhed. Hvad påvirker tilfredshed med information? Interne kommunikationskanaler giver den viden, der er brug for Information om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner er rettidig,18 Forklaringskraft (R 2 ): 48,4%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. Hvad påvirker oplevelsen af Forsvarets omdømme? Forsvaret gør nok for at sikre et godt omdømme Overensstemmelse mellem mediedækning og eget billede af Forsvaret Forsvaret kommunikerer så åbent som muligt til offentligheden,60 Forklaringskraft (R 2 ): 28,4%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren.,12,21,26 Andel bekræftende svar (Parentes: 2. runde, 1. runde) 28% (25%, 27%) 21% (18%, 13%) Andel bekræftende svar (Parentes: 2. runde, 1. runde) 21% (23%, -) 15% (13%, 13%) 24% (24%, -) 18

19 Handlingsanvisende analyser: Løn, arbejdsmængde og internationale operationer LØN Der er sammenhæng mellem tilfredsheden med lønnen, og hvorvidt medarbejderne mener, at lønnen er tilfredsstillende ift., hvor man kunne og gerne ville arbejde. Det mener kun 13%, at den er. Derudover har det betydning, at processen for lønforhandling er retfærdig på arbejdspladsen. Det mener kun 9%, at den er. Hvad påvirker tilfredshed med løn? Tilfredsstillende løn ift. hvor man kunne og ville arbejde Retfærdig lønforhandling,18,65 Andel bekræftende svar (Parentes: 2. runde, 1. runde) 13% (14%, -) 9% (9%, 9%) Forklaringskraft (R 2 ): 54,0%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. ARBEJDSMÆNGDE Analysen om arbejdsmængde viser, at det har betydning for tilfredsheden med arbejdsmængden i jobbet, om medarbejderne har været stressede de sidste 2 uger. 19% svarer, at de altid eller ofte i løbet af de seneste 2 uger har været stressede. Denne ændring er dog inden for den statistiske usikkerhed. Hvad påvirker tilfredshed med arbejdsmængde? Hvor ofte har du følt dig stresset i de sidste 2 uger?,21 Andel bekræftende svar (Parentes: 2. runde, 1. runde) 19% (20%, 19%) Modsat i 2. runde har det betydning, om arbejdet går ud over privatlivet. Dette havde også betydning i 1. runde. Hvor ofte oplever du, at dit arbejde tager så meget tid og/eller energi, at det går ud over privatlivet?,06 29% (29%, 27%) INTERNATIONALE OPERATIONER* Forklaringskraft (R 2 ): 9,3%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. Der er sammenhæng mellem tilfredsheden med de internationale operationer som en del af arbejdet i Forsvaret, og hvorvidt man synes, det er muligt at få tilgodeset sine ønsker til udsendelsen. Kun hhv. 15% af alle medarbejderne svarer dog, at det i høj eller meget høj grad er tilfældet. Det har også betydning, om man havde en opfattelse af, at ens enhed var i stand til at løse sine opgaver under udsendelsen, og at Forsvaret gør nok for at forbedre forhold, der ikke fungerer. Hhv. 45% og 21% af medarbejderne mener, at det er tilfældet. Til forskel fra 1. og 2. runde har det i 3. runde betydning, om man mener, enheden gjorde en forskel under udsendelsen. 39% mener, at dette er tilfældet. Hvad påvirker tilfredshed med internationale operationer? Ønsker tilgodeses Enhed kunne løse opgaver Forsvaret gør nok for at forbedre forhold der ikke fungerer Enhed gjorde en forskel under udsendelsen,13 0,12,16,22 Forklaringskraft (R 2 ): 15,3%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. *Spørgsmålene om internationale operationer er besvaret af alle medarbejdere, men det har været muligt for respondenterne at angive, om de finder det relevant at besvare spørgsmålene. Andel bekræftende svar (Parentes: 2. runde, 1. runde) 15% (17%, 20%) 45% (44%, 42%) 21% (22%, -) 39% (36%, -) 19

20 Handlingsanvisende analyser: Kolleger og konflikter KOLLEGER Det har størst betydning for tilfredsheden med kollegerne, at omgangstonen er god. Det svarer 91%, at de mener, omgangstonen er, hvilket er en stigning siden 2. runde. Det har ligeledes betydning, at man hjælpes om at opnå det bedst mulige resultat. Det mener 86% er tilfældet, hvilket er et fald siden 2. runde. Til forskel fra 2. runde har omgangstonen i enheden nu størst betydning, mens samarbejde om at nå gode resultater har næststørst. Hvad påvirker tilfredshed med kolleger? Omgangstonen i enheden Hjælpes om at opnå det bedst mulige resultat,30,39 Forklaringskraft (R 2 ): 34,3%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. Andel bekræftende svar (Parentes: 2. runde, 1. runde) 91% (87%, -) 86% (91%, 83%) KONFLIKTER Det har meget stor betydning for tilfredsheden med arbejdspladsens konflikthåndtering, at konflikterne løses retfærdigt. Kun en tredjedel (33%) af medarbejderne mener dog, at det er tilfældet i dag. Det har til gengæld relativt lille betydning for tilfredsheden med arbejdspladsens konflikthåndtering, hvor ofte der forekommer skænderier, konflikter eller mobning på arbejdspladsen. 8% af medarbejderne oplever, at det forekommer ofte eller altid. Hvad påvirker tilfredshed med konflikthåndtering? Konflikter løses retfærdigt Hyppighed af skænderier, konflikter eller mobning,19,77 Forklaringskraft (R 2 ): 55,1%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. Andel bekræftende svar (Parentes: 2. runde, 1. runde) 33% (34%, 28%) 8% (8%, 10%) Ændringerne i disse spørgsmål siden 2. runde er inden for den statistiske usikkerhed. 20

21 INTERNT BENCHMARK Dette kapitel indeholder sammenligner af resultaterne for forskellige medarbejdergrupper i Forsvaret. Der er sammenlignet for køn, alder, personalegruppe og NIV II. 21

22 Personalegruppe Alder Køn Alder Forskelle blandt medarbejdergrupper Køn, alder, personalegruppe og NIV II Det er undersøgt, om der er forskelle mellem medarbejdergrupper på resultaterne, der omhandler tilfredshed, motivation og fastholdelse. Resultaterne for hver medarbejdergruppe (fx kvinder) er sammenlignet med det samlede resultat for alle medarbejdere. TILFREDSHED Det ses i den øverste figur til højre, at kvinder i alt er 9 procentpoint mere tilfredse med deres job end alle medarbejdere. Det stemmer overens med resultatet i 2. runde af HR-målingen. Der ses til gengæld ingen forskel i tilfredshed på alder, personalegruppe eller niveau II. I første runde viste årige og M3XX er sig at være mindre tilfredse end andre. Dette resultat ses hverken i 2. eller 3. runde. MOTIVATION Analyserne viser, at det særligt er personer på 51 år eller derover, der er motiverede til deres arbejde, mens de årige er 4 procentpoint mindre motiverede end gennemsnittet. I 1. runde var årige 7 procentpoint mindre tilfredse end gennemsnittet, mens medarbejdere på 51 år og derover var 6 procentpoint mere tilfredse end gennemsnittet. I 1. runde var M3XX erne 12 procentpoint mindre motiverede end gennemsnittet. Der er ingen lignende forskelle i 2. eller 3. runde. FASTHOLDELSE Det er særligt kvinderne, som ønsker at blive i Forsvaret de næste to år. Af denne gruppe svarer 6% flere end gennemsnittet, at de ønsker at blive. 7 procentpoint færre årige ønsker at blive i Forsvaret de næste to år end gennemsnittet. Til gengæld ønsker 10 procentpoint flere på 51 år og derover at blive i Forsvaret de næste to år. I forhold til personalegruppe ses det, at 13 procentpoint færre C400-C300 er og 14% færre M4XX-M3XX er ønsker at blive i Forsvaret de næste to år. Omvendt svarer særligt personer fra personalegrupperne C100, C200 og M2xx, at de ønsker at blive i Forsvaret. Tilfredshed Kvinde 9% Motivation år -4% 51 år og derover 8% Fastholdelse Kvinde 6% år -7% 51 år og derover C100 C200 10% 11% 9% C400-C300-13% M2xx 7% M4xx-M3xx -14% Kun statistisk signifikante forskelle fra det samlede gennemsnit er vist i figurerne. 22

23 EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE Dette kapitel indeholder sammenligner af resultaterne af undersøgelsen blandt Forsvarets medarbejdere med en tilsvarende undersøgelse blandt offentligt ansatte i Danmark. 23

24 Sammenligning af overordnede resultater med offentligt ansatte Samtidig med 1. runde af undersøgelsen blandt Forsvarets medarbejdere blev der gennemført en parallel undersøgelse blandt offentligt ansatte. De offentligt ansatte er stillet præcis de samme spørgsmål som Forsvarets medarbejdere i 1. runde, dog med små justeringer i forhold til Forsvarsspecifikke spørgsmål. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed - alt taget i betragtning? 71% 74% 81% 82% I figuren til højre ses resultaterne for Forsvaret i 1., 2. og 3. runde sammenlignet med resultaterne for offentligt ansatte på de fire overordnede spørgsmål i undersøgelsen. Det ses, at Forsvarets medarbejdere i 1. runde havde samme overordnede tilfredshed med deres arbejde som offentligt ansatte. I 2. runde faldt tilfredsheden blandt Forsvarets medarbejdere, og der er igen sket et fald mellem 2. og 3. runde. Forsvarets medarbejdere er således mindre tilfredse end offentligt ansatte. Forsvarets medarbejdere føler sig ligeledes mindre motiverede i deres arbejde end offentligt ansatte. I 3. runde er forskellen på 15 procentpoint. I hvor høj grad føler du dig motiveret i dit arbejde? Ønsker du at blive i Forsvaret/på din nuværende arbejdsplads de næste to år? 53% 58% 62% 68% 66% 69% 74% 64% Til gengæld ønsker flere af Forsvarets medarbejdere (66%) end offentligt ansatte (64%) at blive på deres nuværende arbejdsplads de næste to år. Denne forskel er dog inden for den statistiske usikkerhed. 19% af Forsvarets medarbejdere og 17% af de offentligt ansatte generelt søger aktuelt andre jobs. Denne forskel er ligeledes inden for den statistiske usikkerhed. Søger du aktuelt andre jobs uden for Forsvaret/din nuværende arbejdsplads? 19% 17% 14% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Forsvaret 3. runde Forsvaret 1. runde Forsvaret 2. runde Offentligt ansatte Note: For tilfredshedsspørgsmål afrapporteres andelen tilfredse eller meget tilfredse. Ved gradsspørgsmål afrapporteres andelen, som svarer i høj grad eller i meget høj grad. For spørgsmålet Søger du aktuelt andre jobs uden for Forsvaret? afrapporteres andelen, som ikke søger arbejde uden for Forsvaret. 24

25 Sammenligning af emnespecifikke resultater Ses der på de emnespecifikke resultater viser der sig yderligere forskelle mellem Forsvarets medarbejdere og offentligt ansatte generelt. Forsvarets medarbejdere er mere tilfredse end offentligt ansatte generelt, når det kommer til: Tilfredshed med kolleger Forsvarets medarbejdere er derimod mindre tilfredse end offentligt ansatte med hensyn til: Tilfredshed med arbejdsopgaver Tilfredshed med faglig udvikling Tilfredshed med myndighedens overordnede ledelse Tilfredshed med information Tilfredshed med forhold til kolleger Tilfredshed med arbejdsopgaver Tilfredshed med nærmeste leder Tilfredshed med arbejdsmængden Tilfredshed med faglige udvikling 63% 64% 57% 61% 61% 64% 66% 63% 59% 61% 66% 70% 89% 89% 89% 86% 73% 77% 79% 83% Oplevelse af omdømme Tilfredshed med løn De mest markante forskelle ses på løn, information og omdømme, hvor forskellene er henholdsvis 20, 20 og 17 procentpoint. Information har stor betydning for tilfredshed (og mindre betydning for fastholdelse og motivation). Det kan derfor være problematisk, at tilfredsheden blandt Forsvarets medarbejdere er lavere end blandt offentligt ansatte. Løn viste sig at have en relativt lille betydning for tilfredshed, motivation og fastholdelse for Forsvarets ansatte. Det er derfor ikke så kritisk, at tilfredsheden med lønnen er lavere end blandt offentligt ansatte. Omdømmet havde stor betydning for fastholdelse og moderat betydning for tilfredshed og motivation. Det er derforkritisk, at tilfredsheden med omdømmet er lavere blandt ansatte i Forsvaret end blandt offentligt ansatte generelt, hvis man ønsker at fastholde flere medarbejdere i Forsvaret. Tilfredshed med myndighedens/din arbejdsplads' overordnede ledelse Tilfredshed med information Tilfredshed med konflikthåndtering Oplevelse af Forsvarets/din arbejdsplads' omdømme Tilfredshed med løn Forsvaret 3. runde Forsvaret 1. runde 13% 14% 20% 38% 38% 36% 39% 33% 34% 31% 48% 50% 50% 52% 44% 46% 51% Note: For tilfredshedsspørgsmål afrapporteres andelen tilfredse eller meget tilfredse. Ved gradsspørgsmål afrapporteres andelen, som svarer i høj grad eller i meget høj grad. 33% Forsvaret 2. runde Offentligt ansatte 50% 64% 25

26 Sammenligning af statistiske analyser Rangering af emner med betydning for tilfredshed, motivation og fastholdelse: Ligesom i undersøgelsen blandt Forsvarets medarbejdere er der for offentligt ansatte gennemført statistiske analyser af, hvad der påvirker tilfredshed, motivation og fastholdelse. I tabellerne til højre ses sammenligninger af analyserne af tilfredshed, motivation og fastholdelse for både Forsvarets medarbejdere og offentligt ansatte. Tallene viser, hvor stor betydning det pågældende emne har. Et 1- tal betyder således, at en faktor har størst påvirkning, et 2-tal at faktoren har næststørst betydning osv. Analysen af, hvad der påvirker tilfredshed viser, at der er relativt stor forskel på, hvad der har størst og mindst betydning for Forsvarets medarbejdere sammenlignet med offentligt ansatte. Det ses, at tilfredshed med arbejdsopgaver og den overordnede ledelse har størst betydning for begge grupper. Derudover er der stor forskel på betydningen af de forskellige emner. Analysen af, hvad der påvirker motivation viser, at de tre emner, der har størst betydning blandt Forsvarets medarbejdere og blandt offentligt ansatte, er de samme; nemlig arbejdsopgaver, faglig udvikling og den overordnede ledelse. Betydningen af de øvrige emner varierer for de to grupper. Analysen af, hvad der påvirker fastholdelse viser, at der også her er stor forskel. Både blandt offentligt ansatte og blandt Forsvarets medarbejdere ses det, at faglig udvikling og arbejdsopgaver placerer sig i top 3. Herefter er der dog meget stor forskel både på rækkefølgen af faktorerne og på, hvilke faktorer der i det hele taget har betydning. Det ses, at flere emner ikke har betydning for Forsvarets medarbejdere, men har relativt stor betydning for offentligt ansatte og omvendt. Hvad påvirker tilfredshed? Hvad påvirker fastholdelse? Forsvarets medarbejdere Forsvarets medarbejdere Offentligt ansatte Tilfredshed med arbejdsopgaver 1 1 Tilfredshed med overordnet ledelse 2 2 Tilfredshed med faglige udvikling 3 4 Tilfredshed med information 4 8 Oplevelse af arbejdspladsens omdømme 5 7 Tilfredshed med arbejdsmængden 6 5 Tilfredshed med forhold til kolleger 7 3 Tilfredshed med nærmeste leder 8 6 Tilfredshed med løn 9 - Hvad påvirker motivation? Forsvarets medarbejdere Offentligt ansatte Tilfredshed med arbejdsopgaver 1 1 Tilfredshed med faglige udvikling 2 2 Tilfredshed med overordnet ledelse 3 3 Oplevelse af arbejdspladsens omdømme 4 5 Tilfredshed med nærmeste leder 5 6 Tilfredshed med information 6 - Tilfredshed med løn 7 - Tilfredshed med forhold til kolleger - 4 Offentligt ansatte Oplevelse af arbejdspladsens omdømme 1 5 Tilfredshed med arbejdsopgaver 2 1 Tilfredshed med faglige udvikling 3 2 Tilfredshed med overordnet ledelse 4 7 Tilfredshed med løn 5 - Tilfredshed med arbejdsmængden 6 6 Tilfredshed med internationale operationer 7 - Tilfredshed med information 8 - Tilfredshed med forhold til kolleger - 3 Tilfredshed med nærmeste leder - 4

27 Jobsøgning i Forsvaret Dette kapitel indeholder resultater for undersøgelsens tre spørgsmål om kendskab til jobsøgning og efteruddannelse i Forsvaret. 27

28 Jobsøgning i Forsvaret I 3. runde af HR-målingen er der stillet tre spørgsmål om jobsøgning og efteruddannelse i Forsvaret. 8% af medarbejderne i Forsvaret er enige i eller meget enige i, at bemandingssystemet er i stand til at bemande ledige stillinger med kvalificerede medarbejdere. Hver tredje (32%) er i tvivl om dette spørgsmål og har svaret ved ikke. Ligeledes er 8% enige eller meget enige i, at de kan finde de stillinger, som de ønsker at søge på Forsvaret.dk/job. Også her har hver tredje medarbejder svaret ved ikke. Medarbejderne er ligeledes spurgt, fra hvilke kanaler de har fået information om ledige stillinger og efteruddannelse i Forsvaret. Det har været muligt at angive flere svar. Her svarer lidt over halvdelen, at de har fået information fra Forsvarets.dk/job. 20% har været inde på Forsvarets.dk/uddannelse og søge informationer. Hver sjette medarbejder har fået information fra HR-portalen, og yderligere 10% har fået information gennem Jobindex.dk. Hver tredje medarbejder (31%) søger ikke oplysninger om ledige stillinger og efteruddannelse i Forsvaret. I hvilken grad synes du, at bemandingssystemet (ansøgninger, beordringer og lokale tjenesteplaner) er i stand til at bemande ledige stillinger med kvalificerede medarbejdere? Kan du finde stillinger, som du ønsker at søge på forsvaret.dk/job? Figuren viser andelene, som har svaret, at de enten er enige eller meget enige i spørgsmålet Hvor søger du oplysninger om ledige stillinger og efteruddannelse i Forsvaret? Forsvaret.dk/job Forsvaret.dk/uddannelser HR-portalen 20% 16% 51% 8% 8% Jobindex.dk Fak.dk/arrangementsstyring 10% 8% Andet 17% Jeg søger ikke oplysninger om ledige stillinger og efteruddannelse i Forsvaret 31% Ved ikke 4% 28

29 METODE Dette kapitel indeholder en beskrivelse af undersøgelsens metode. 29

30 Metode UNDERSØGELSE BLANDT FORSVARETS MEDARBEJDERE Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt gennemførte interview med medarbejdere i Forsvaret. Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse, der er udsendt til medarbejderne via mail. Interviewene er gennemført i perioden 21. januar til 24. februar Datamaterialet er vejet på Niveau II-myndighed, alder og personalegruppe (funktionsniveau) så det er repræsentativt for alle medarbejdere i Forsvaret. Svarprocenten i undersøgelsen er 32%. UNDERSØGELSE BLANDT OFFENTLIGT ANSATTE Sideløbende med 1. runde af undersøgelsen blandt Forsvarets medarbejdere blev der gennemført en undersøgelse blandt offentligt ansatte. Undersøgelsen blev gennemført som en webbaseret undersøgelse i Epinions Danmarkspanel. Interviewene blev gennemført i perioden 8. marts til 17. april Datamaterialet er vejet på køn, alder, region og sektor, så det er repræsentativt for alle offentligt ansatte i Danmark. FORKLARING AF BEGREBER At nogle faktorer i de statistiske analyser ikke har signifikant betydning betyder ikke nødvendigvis, at de ingen betydning har. Det betyder dog, at betydningen ligger inden for den statistiske usikkerhed, og at det dermed ikke kan udelukkes, at de er udtryk for en tilfældighed. Forklaringskraft (R 2 ): Forklaringskraften af en model fortæller, hvor stor en del af variationen i den overordnede variabel (fx tilfredshed med jobbet som helhed), som de underordnede variable (fx tilfredshed med arbejdsopgaver, tilfredshed med kolleger mv.) kan forklare. En lav forklaringskraft fortæller dermed, at der er andre end de medtagne faktorer, der har betydning. Når R 2 er over 30%, anses modellen for at have en stærk forklaringskraft. Regressionsanalyse: En analysemetode, hvor vi undersøger, om vi kan forudsige værdien af en variabel (den afhængige) ud fra en række andre variable (de uafhængige). Regressionsanalyserne giver derfor indsigt i, hvad der har betydning for eksempelvis samlet tilfredshed, motivation og fastholdelse. 30

31 Deltaljerede svarprocenter Niveau II Personalegruppe Svar Svarprocent Udsendelsesgrundlag Udsendelsesgrundlag Svar Svarprocent FBE % FMT % FPT % FTK % C % C % C300-C % HJV % M1XX % HOK % SOK % Øvrige myndigheder % Hovedtotal % M2XX % M4xx-M3xx % Hovedtotal % 31

32 EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION OSLO NORDHAVNSGADE 1-3 DK AARHUS C T: E: W: RYESGADE 3F DK COPENHAGEN N T: E: W: ADELGATAN MALMÖ SWEDEN T: E: W: TOLLBUGATA OSLO - NORWAY T: E: W: EPINION SAIGON EPINION STAVANGER EPINION WIEN 11TH FL, DINH LE BUILDING, 1 DINH LE, DIST. 4, HCMC VIETNAM T: E: W: HOSPITALSGATA STAVANGER - NORWAY T: E: W: OFFICE PARK 3, TOP WIEN FLUGHAFEN AUSTRIA T: E: W: 32

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013 HR-målingen 2. runde Forsvarskommandoen Rapport November 2013 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51/56) Skolerapport Model ENNOVA ENGAGEMENT MODEL Drivkræfter Engagement Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Tilfredshed

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr Krav i arbejdet Læring og udvikling Job & organisering Samarbejde Ledelsen Nærmeste leder Indflydelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 09-04-2013 Trivselsundersøgelsens resultater i SUF Resultaterne

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND NOVEMBER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater

Læs mere

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80 Region Syddanmark Antal besvarelser: 1.885 MTU 2013 Svarprocent: 80 RESUMÉ Svarprocenten er 80 (76 i 2012). Svarprocent er dermed med på niveau med den samlede svarprocent for Region Syddanmark (ligeledes

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02 SAMMENLIGNING

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Trivsel blandt Butiksansatte

Trivsel blandt Butiksansatte Trivsel blandt Butiksansatte Oktober 2001 Disposition Baggrund Samarbejde Datagrundlag Model Resultater Overordnede resultater Detaljerede resultater Baggrund Samarbejde, datagrundlag og model Undersøgelsen

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering

Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering 30-09-2011 Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering Hospitalsledelsen www.regionmidtjylland.dk TULE Denne rapport indeholder medarbejdernes svar på trivselsundersøgelsen og ledelsesevalueringen. Man

Læs mere

29 September Rapport med overblik. Navn på enheden (typisk afdelingen)

29 September Rapport med overblik. Navn på enheden (typisk afdelingen) 29 September 2016 Rapport med overblik Navn på enheden (typisk afdelingen) Overblik over medarbejdersvar i TULE Denne rapport viser jeres enheds resultater af TULE, samt resultater for jeres underenheder.

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (000/880) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT

SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Hovedresultater 7 Resumé 9 Centrale indikatorer på en række centrale indikatorer. Udvalgte

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere