SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás..."

Transkript

1

2 SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás...40 EN Instruction manual...49 DA Brugsanvisning...58 SV Bruksanvisning...72 NO Bruksanvisning...87 FI Käyttöohjet RO Instrucţiuni de utilizare UK Iнструкція з експлуатації RU Руководство по эксплуатации ES Manual de instrucciones del propietario

3 MIKROBØLGEOVN DA Tillykke med Deres nye mikrobølgeovn Tillykke med Deres valg af en Gorenje mikrobølgeovn. Det er et meget fornuftigt valg, da en mikroovn fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med denne mikrobølgeovn kan De glæde Dem over at have fået en virkelig effektiv og robust hjælp i huset. Vi er overbeviste om, at ovnens mange og effektive fordele vil leve op til alle Deres forventninger og være en god og givtig investering til glæde for hele familien. For at få størst glæde af mikrobølgeovnen, bør De læse denne brugsanvisning omhyggeligt igennem og følg nøje anvisningerne for opstilling og betjening. Tekniske specifikationer: Strømforbrug: V ~ 50Hz, 1080W Mikrobølgeeffekt: W Mikrobølgefrekvens: MHz Udvendige dimensioner: mm (D) 330mm (B) 262mm (H) Indvendige dimensioner: mm (D) 296mm (B) 211mm (H) Ovnvolumen: liter Tilbehør:...Drejetallerken (ø245mm) Netto vægt:... 10,5kg Indholdsfortegnelse: Tekniske specifikationer:...46 Sikkerhedsforanstaltninger for at undgå at blive udsat for mikrobølgeenergi...47 Før De tager Deres nye mikrobølgeovn i brug...47 Montering og tilslutning...47 Vigtige sikkerhedsanvisninger...49 Beskrivelse af mikrobølgeovnen...50 Mikrobølgeovnens tilbehør...50 Digitalt betjeningspanel...51 Mikrobølgeovnens funktion og anvendelse...52 Betjening af mikrobølgeovnen...53 Børnesikring...55 Rigtige køkkengrej...55 Praktiske tips...56 Praktiske tips om optøning...57 Vejledning ved valg af mikroeffekt...57 Brug også mikroovnen til...57 Rengøring og vedligeholdelse...58 Før De tilkalder hjælp

4 Sikkerhedsforanstaltninger for at undgå at blive udsat for mikrobølgeenergi Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem og følg nøje anvisningerne for opstilling og betjening. Mikroovnen er kun produceret til brug i privat husholdning. Denne brugsanvisning er tilegnet brugeren og den beskriver ovnen og dens korrekte og sikre betjening. Ovnen må ikke anvendes med åben dør, da dette kan medføre, at man udsættes for skadelige mikrobølger. Det er vigtigt ikke at overbelaste eller pille ved sikkerhedslåsene på døren. Undgå at anbringe ting mellem ovnens front og ovnlågen. Hold ovnen ren, så hverken snavs eller rengøringsmiddel ophobes på apparatets indvendige og udvendige flader. Hvis ovnlågen eller tætningslisterne er beskadigede, må ovnen ikke anvendes, før reparation er udført af en fagmand. Det samme gælder, hvis lågen er skæv eller hvis hængsler og låse er defekte eller løse. Ovnen må ikke justeres eller repareres af andre end kvalificerede fagfolk, hvis reparationen indebærer, at der skal aftages dele, der yder beskyttelse mod mikrobølger. Væsker og andre fødevarer må ikke opvarmes i lufttætte beholdere, da der er fare for at de kan eksplodere. Tillad kun børn at anvende ovnen under opsyn. Før De tager Deres nye mikrobølgeovn i brug Undersøg straks ved udpakningen mikrobølgeovnen for eventuelle skader. De bør især undersøge om der er buler, hakker eller ridser inde i ovnen eller uden på kabinettet. Tag ikke ovnen i brug, hvis der er nogen synlige tegn på beskadigelse, men henvend Dem straks til Deres Gorenje forhandler. Fjern al emballagemateriale fra ovnens indre og anbring drejefoden og drejetallerkenen i bunden af ovnrummet. Kontroller, at drejetallerkenen drejer rundt uhindret. Ovnen må ikke anvendes uden at drejefod og tallerken er på plads. Aftør ovnen indvendig og udvendig med en fugtig klud, inden De tager den i brug. Montering og tilslutning Ovnen placeres på en plan, stabil overflade, som er stærk nok til at bære ovnens vægt. Ved placering af ovnen, sørg for at der er fri plads ved siden af og bag ovnen. Der skal mindst være 10 cm til hver side og 20 cm over ovnen. Alle ventilationsåbninger skal holdes fri. Hvis de er tildækkede, når ovnen er i 59

5 anvendelse, kan den overophedes, hvilket kan medføre fejl og ødelæggelse af ovnen. Undgå at anbringe ovnen i nærheden af radio- og Tv-apparater, da den kan forårsage forstyrrelser af modtagelsen. Anbring ovnen så langt fra dem, som muligt. Anbring ikke ovnen hvor den kan blive udsat for varm luft, damp eller vand, da isoleringen risikerer at blive nedbrudt og der kan opstå driftsforstyrrelser. Kontroller at den lokale strømforsyningskilde. er 230V ~ 50Hz. Denne ovns maks. effekt er 1080W. Den anvendte spænding skal være den samme, som angivet på apparatet. Brug af en højere spænding kan medføre brand eller anden ulykke, så ovnen beskadiges. Brug af lav spænding vil medføre langsommere tilberedning. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader, der opstår som følge af brug af ovnen med en anden spænding eller sikring, der ikke svarer til den angivne effekt. Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceagent eller en tilsvarende fagmand. Advarsel Mikrobølgeovnen skal være tilsluttet jordforbindelse eller HFI relæ I tilfælde af kortslutning nedsætter jordforbindelse risikoen for elektrisk stød. Ledningen til dette apparat har en jordleder og et jordstik. Stikket skal tilsluttes en stikkontakt der er korrekt installeret og jordforbundet eller installationen skal være beskyttet med et HFI relæ. Stikkontakten skal være nemt tilgængelig. Under anvendelse bruger ovnen 1200W. Vi anbefaler, at De kontakter en autoriseret el-installatør, hvis disse instruktioner ikke er forstået, eller hvis der er tvivl om, hvorvidt apparatet er korrekt tilsluttet. OBS: Ovnen er udstyret med en indvendig sikring på 250V, 8A. Vigtigt! - Ledere i netledningen er forsynet med følgende farvekoder: Grøn- og gul: jord Blå: 0 (nul) Brun: strømførende (fase) Da det ikke er sikkert, at farverne på ledningerne i dette apparats nedledning svarer til farvemærkningerne af terminalerne i Deres stik, gør som følger: Den ledning der er grøn og gul, skal forbindes med den terminal i stikket, der er mærket med bogstavet E, eller med jordsymbolet, eller farverne grøn og gul. Den blå ledning skal forbindes med den terminal, der er mærket med bogstavet N eller farven lyseblå (i ældre installationer kan den være sort). Den brune ledning skal forbindes med den terminal, der er mærket med bogstavet L eller farven brun. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU. 60

6 Vigtige sikkerhedsanvisninger Nedenfor er listet regler og sikkerhedsforanstaltninger til sikring af optimal udnyttelse af mikrobølgeovnen: Brug ikke ovnen til andet end tilberedning af fødevarer. Ovnen må ikke bruges til tørring af tøj, papir eller andre ikke-spiselige genstande. Ovnen må heller ikke anvendes i forbindelse med sterilisering. Anbring aldrig metalgenstande i ovnen. Tænd aldrig mikrobølgeovnen, når den er tom, da dette kan beskadige ovnen. Ovnen må ikke bruges uden drejetallerkenen. Sørg for at denne er rigtigt placeret på drejefoden og at den altid er på plads, når ovnen skal anvendes. Brug aldrig mikrobølgeovnen til opbevaring af nogen art (aviser, kogebøger, køkkengrej m.v.). Anvend ikke mikrobølgeovnen til syltning/konservering da ovnen ikke er egnet til dette. Undgå at tilberede hele æg i mikrobølgeovnen, heller ikke hårdkogte, da de kan eksplodere. Undgå at tilberede fødevarer med hinde, som f.eks. æggeblommer, fuglelever etc. uden først at prikke disse flere gange med en gaffel. Sørg for at fjerne hætter og låg inden tilberedning, når der tilberedes fødevarer på flaske. Undgå at anbringe fremmedlegemer mellem ovnens front og ovnlågen, da det vil kunne medføre udslip af mikrobølger. Hvis der observeres røg, slukkes ovnen eller stikket trækkes ud. Hold ovnlågen lukket for at kvæle eventuelle flammer. Hold godt øje med ovnen, når der tilberedes fødevarer i diverse beholdere af plast eller papir, grundet risikoen for antændelse. Indholdet i sutteflasker eller glas med babymad skal røres rundt eller rystes og temperaturen kontrolleres før indtagelse, så forbrænding undgås. Temperaturen på mad- og drikkevarer, der er opvarmet i mikrobølgeovn, skal altid kontrolleres før servering, specielt når det gælder børn og ældre mennesker. Dette er vigtigt eftersom varer, der er opvarmet i mikrobølgeovnen, fortsætter med at blive varmere, selvom tilberedningen er ophørt. Hold altid mikrobølgeovnen ren. Tør ovnen af indvendigt med en blød, fugtig klud hver gang, den har været i brug. Hvis der sidder fedtstof i ovnrummet, kan det blive ophedet og udvikle røg eller bryde i brand, næste gang ovnen anvendes. Opvarm aldrig olie eller fedt til friturestegning i mikrobølgeovnen, da det er umuligt at kontrollere temperaturen og der kan opstå overophedning og brand. Opvarmning af drikkevarer i mikrobølgeovnen kan resultere i, at væsken koger over, når den tages ud af ovnen. Vær derfor forsigtig ved håndtering af beholderen. Brug altid grydelapper e.l. når der tages mad og/eller grej ud af ovnen. Tilbered aldrig fødevarer direkte på drejetallerkenen. Brug altid egnet kogegrej. 61

7 Beskrivelse af mikrobølgeovnen 1 - Sikkerhedslås 2 - Ovnvindue 3 - Ventilationsåbninger 4 - Drejefod 5 - Drejetallerken 6 - Betjeningspanel Mikrobølgeovnens tilbehør Tappen i midten af ovnens bund skal altid være påsat. Det er den der holder drejefoden og drejetallerkenen i rotation under ovnens anvendelse. Drejefoden holder drejetallerkenen og skal altid benyttes under madlavningen. Der må aldrig sættes noget andet på drejefoden end drejetallerkenen. Drejefoden tåler at blive vasket i opvaskemaskinen. Drejetallerkenen er fremstillet af et særligt varmeresistent glas. Der må ikke tilberedes mad direkte på drejetallerkenen. Brug altid en velegnet beholder. Drejetallerkenen kan let tages af for rengøring, og tåler at blive vasket i opvaskemaskine Mikrobølgeovnen må aldrig anvendes, uden at det omtalte tilbehør er korrekt isat. 62

8 Digitalt betjeningspanel 1-10-Minut-tast (10Min) 2-1-Minut-tast (1Min) 3 - Sekund-tast (10Sec) 4 - Digitalt multifunktionsdisplay 5 - Start/Reset-tast 6 - Mikro / Effekttrintast (Micro/Defrost) 63

9 Mikrobølgeovnens funktion og anvendelse Mikrobølger er elektromagnetiske svingninger, der bl.a. sætter vand- og fedtmolekyler i maden i bevægelse. Mikrobølgerne får molekylerne til at vibrere med så stor hastighed, at der frembringes varme. Mikrobølgerne bliver dannet af ovnens "magnetron" og ovnens metalvægge kaster bølgerne tilbage, så opvarmningen foregår. Mikrobølgeovnen bruges til: Optøning Opvarmning Tilberedning af fødevarer. Tilberedningstiden i en mikrobølgeovn afhænger af fødevarens art, mængde og øvrige egenskaber (vandindhold, temperatur mv.) Molekylestrukturen i maden afgør, hvor hurtigt opvarmningen går. Meget vandholdige madvarer som fisk, frugt og grøntsager optager mange mikrobølger og varmes hurtigt op mens mere kompakte fødevarer som kartofler kræver længere opvarmningstid. Fødevarer, der tilberedes korrekt i en mikrobølgeovn, ændrer hverken form eller farve. Bemærk at fødevarer tilberedt i en mikrobølgeovn bliver opvarmet indefra. Mikrobølger trænger kun et stykke ind i maden, og varmen skal fordele sig til hele portionen, for at den bliver gennemkogt eller -stegt. Opvarmningen fortsætter også efter at maden er taget ud af ovnen. Derfor er det vigtig at maden får lov til at hvile en tid, inden den spises. Ofte er det nok med den tid det tager at anrette og sætte maden på bordet. Større stykker kød og stege skal dog hvile tildækket i mindst 15 min. Det er nødvendigt selv at prøve sig frem til, hvor lang tid maden skal være i ovnen for at få den bedste varmefordeling. Ændring af f.eks. portionsstørrelsen vil give en anden tilberedningstid. Også madens temperatur, inden den sættes i ovnen, har betydning for tilberedningstiden. På adskillige færdigretter til mikrobølgeovne er der på brugsanvisningen kun angivet én tid for tilberedning i ovnen. Men mikrobølgeovne har forskellig effekt og tiden for tilberedning kan derfor være længere eller kortere end den angivne. Det er nødvendigt at gøre sig sine egne erfaringer hvad angår tid og effekt. Korrekt tid og effekt sikrer, at maden opnår en temperatur, hvor eventuelle sygdomsfremkaldende bakterier såsom salmonella, bliver slået ihjel. Vil man være helt sikker på, at der ikke er sygdomsfremkaldende bakterier tilbage i maden, kan man kontrollere temperaturen med et stegetermometer. For at være sikker på at bakterierne er dræbt, skal temperaturen op på mindst 75 C i hele retten. Husk, at et almindeligt stegetermometer ikke kan bruges i en tændt mikrobølgeovn. 64

10 Betjening af mikrobølgeovnen Dette afsnit indeholder oplysninger om betjening af ovnen. a) Tilslut strømforsynsledningen til en 230V ~ 50Hz stikkontakt. b) Efter at have anbragt fødevaren i en passende beholder, (husk at den ikke må være lufttæt) åbnes ovnlågen, og beholderen anbringes på drejetallerkenen. Lyset i ovnen tændes, når ovnlågen åbnes. c) Drejetallerkenen og drejefoden skal altid være på plads i ovnen under madlavningen. d) Luk lågen og kontroller, at den er ordentlig lukket. e) Lyset i ovnen er kun tændt, når ovnen er i anvendelse eller når ovnlågen er åben. f) Ovnlågen kan altid åbnes, mens ovnen er i anvendelse. I så fald standser ovnen straks. g) Hver gang der trykkes på en tast, lyder der en bip-lyd, der bekræfter trykket på tasten. h) Ovnen arbejder automatisk ved højeste effekttrin, med mindre den indstilles til et lavere effekttrin. i) Displayet viser 00.0 når ovnen tilsluttes. En-knaps betjening: Ved at trykke på Start/Reset-tasten vil ovnen automatisk arbejde ved fuld effekt i 1 minut. Ethvert nyt tryk på START/RESET-tasten, mens ovnen er i anvendelse, vil frembringe en bip-lyd og tilberedningstiden vil blive forlænget med 1 minut. Displayet viser tilberedningstiden. Maks. tilberedningstid på denne måde er 30 minutter. Når ovnen er færdig vil den afgive 5 bip-lyde. Hvis De ønsker at afbryde madlavningen, mens ovnen er i drift, skal De holde START/RESET-tasten indtrykket i 2 sekunder. Displayet vil igen vise 00.0 og ovnen vil standse. De kan også afbryde madlavningen ved at åbne ovnlågen og derefter trykke Start/Reset-tasten. Displayet viser Valg af effektrin: Der er 5 effekttrin, som vælges ved at trykke på Mikrotasten. I tabellen er der vist, hvordan de enkelte effekttrin vælges og hvad der bliver vist i displayet. Effekttrinnet er beskrevet som procent af maksimumeffekten. Mikrotasten Effekt i procent Effekttrin (display) Tryk 1 gang 100% P10 Tryk 2 gange 70% P7 Tryk 3 gange 50% P5 Tryk 4 gange 30% P3 Tryk 5 gange 10% P1 Tryk 6 gange -- DEF 65

11 Hurtig indstilling Eksempel: 1. Vælg 100% effekten i 5 minutter 2. Indstil tilberedningstiden til 5 minutter ved at trykke på 1-Minut-tasten 5 gange. Displayet viser Tryk på START/RESET-tasten. Manuel indstilling Eksempel: 1. Vælg 70% effekten i 10 minutter 2. Tryk Mikrotasten 2 gange for at vælge effekttrinnet 70%. Displayet viser P7. 3. Indstil tilberedningstiden til 10 minutter ved at indtrykke 10-Minut-tasten 1 gang. Displayet viser Tryk på START/RESET-tasten. Hvis De ønsker at afbryde madlavningen, mens ovnen er i drift, skal De trykke på START/RESET-tasten i 2 sekunder. Displayet vil igen vise 00.0 og ovnen vil standse. De kan også afbryde madlavningen ved at åbne ovnlågen og derefter trykke START/RESET-tasten. Displayet vil vise Hvis De vil ændre effekttrinnet, mens ovnen er i drift, skal De stanse ovnen og foretage indstillingen forfra. Auto Defrost funktionen - Automatisk optøning Med auto-optøning er det nemt at optø fødevarer, idet man undgår at gætte på, hvor lang tid der måtte være nødvendig til optøning. Eksempel: Ved optøning af 1.4 kg skal man gøre følgende: 1. Tryk Mikrotasten 6 gange for at vælge optøningsfunktionen. Displayet viser Def. 2. Angiv den ønskede optøningsvægt ved at bruge 1Minut-tasten for at indstille kg og 10-Sekund-tasten for at indstille 100 gr. Displayet viser Tryk START/RESET-tasten. Displayet viser optøningstiden. Bemærk at maks. vægt, som kan indstilles på denne måde er 2 kg. Hvis De ønsker at afbryde optøningen, mens ovnen er i drift, skal De trykke på START/RESET-tasten i 2 sekunder. Displayet vil igen vise 00.0 og ovnen vil standse. De kan også afbryde optøningen ved at åbne ovnlågen og derefter trykke START/RESET-tasten. Displayet viser Start/Reset-tasten Start/Reset-tasten har flere funktioner. Den bruges til følgende funktioner: Til at sætte ovnen i gang. (Ved at trykke på START/RESET-tasten vil ovnen automatisk arbejde ved fuld effekt i 1 minut. Ethvert nyt tryk på START/RESETtasten mens ovnen er i anvendelse, vil frembringe en bip-lyd og tilberedningstiden 66

12 vil blive forlænget med 1 minut). Til at standse ovnen. (Hvis De ønsker at afbryde madlavningen, mens ovnen er i anvendelse skal De trykke på START/RESET-tasten i 2 sekunder. Displayet vil igen vise 00.0 og ovnen vil standse. De kan også afbryde madlavningen ved at åbne ovnlågen og derefter trykke START/RESET-tasten. Displayet vil vise 00.0). Til at få ovnen i gang efter den har været afbrudt. (START/RESET-tasten trykkes 1 gang). Børnesikring Sikkerhedslåsen forhindrer uønsket brug af ovnen. Låsen aktiveres ved at 10- Sekund-tasten og 1-Minut-tasten trykkes samtidig og holdes indtil displayet viser C=C. Når låsen er aktiveret, er det ikke muligt at foretage funktionsvalg uanset hvilken tast man trykker på. Låsen ophæves igen ved at trykke 10-Sekund-tasten og 1-Minut-tasten samtidig. Der lyder en bip-lyd og displayet viser Rigtige køkkengrej Ikke alt materiale er egnet til brug i mikrobølgeovne og det er vigtigt at bruge det rigtige køkkengrej. Kogegrej, der bruges i en mikrobølgeovn, må ikke være lavet af metal eller af materialer, som hindrer mikrobølgerne i at opvarme maden. Det må heller ikke afgive skadelige stoffer til maden eller være letantændelige, så de kan være til fare for brand. Velegnet til brug i mikrobølgeovn: Skåle og fade af glas, porcelæn og det meste stentøj. Plastbakker, stegeposer og plastbelagte pap-bakker af polyethylenterephthalat (PET). PET kan ikke adskilles fra andre plasttyper, men er ofte mærket med PET eller med et 1-tal på emballagen. Plastbeholdere, der er specielt beregnet til brug i mikrobølgeovn. Disse kan være fremstillet af polypropylen, evt. mærket med PP eller et 5-tal eller high density polyethyen evt. mærket med HDPE eller et 2-tal. Beholdere af PP og HDPE bør kun anvendes til retter med lavt fedt- og sukkerindhold. Plastfilm, der er beregnet til mikrobølgeovn (læs på emballagen). Små stykker aluminiumsfolie kan bruges til f.eks. at dække ben på fjerkræ og halen på fisk for at undgå, at de bliver overkogt/-stegt. Det er vigtigt at aluminiumsfolien er placeret mindst 2 cm fra ovnrummets vægge, da der ellers kan dannes gnister. Må ikke bruges i mikrobølgeovn: Metaller PVC både som film, bægre, skåle etc. Almindelig husholdningsfilm. Yoghurtbægre og lign. Fade, skåle, kopper etc. af melamin (f.eks. Margrethe-skåle). 67

13 Mindre egnet til brug i mikrobølgeovn: Lertøj og fajance, da de kan have opsuget fugtighed ved opvask, så de sprænges ved opvarmning. Bortset fra bagepapir bør papir og pap ikke bruges i mikrobølgeovn. Køkkenrulle og servietter er normalt fremstillet af papir, der ikke er beregnet til at komme i kontakt med mad og slet ikke ved højere temperaturer. Afhængigt af kvaliteten kan papiret være uhygiejnisk eller afgive skadelige stoffer til maden foruden, at det kan bryde i brand. Smørrebrødspapir er dog velegnet som låg over fade etc., hvis papiret ikke kommer i kontakt med maden. Praktiske tips Den mest jævne varmefordeling i mikrobølgeovn vil man opnå, hvis maden opvarmes i en flad og rund beholder. For at forbedre varmefordelingen yderligere dækkes maden med f.eks. en tallerken eller en egnet plastfolie (mikrobølgefilm). Samtidig undgår man, at maden udtørrer eller stænker ovnen til. Mikrobølgeovnen er bedst egnet til små portioner, hvor der kan spares tid og energi. Det giver langt den bedste varmefordeling at bruge lavere effekt i lang tid frem for høj effekt i kort tid. Ved brug af mikrobølgeovn kan der spares omkring 70% tid i forhold til traditionel tilberedning. Ved fx stegning af en kylling er energiforbruget omtrent halvt så stort som i en traditionel ovn. Næringsindholdet i maden tilberedt i mikrobølgeovnen er stort set det samme som ved traditionel opvarmning. Undersøgelser viser undertiden en forskel til mikrobølgeovnens fordel, fordi den varmer hurtigt op og i mindre grad vander næringsstofferne ud. Maden kan tilberedes med meget lidt vand eller helt uden. Smagsmæssigt får fisk og grønsager en betydeligt bedre smag end med traditionel tilberedning. Maden bør altid dækkes under tilberedning i mikrobølgeovnen, da det forhindrer udtørring og giver en bedre varmefordeling. Maden skal krydres mindre, da smagen forstærkes ved tilberedning i mikrobølgeovnen. De mest kompakte madvarer som spaghetti og kartofler lægges yderst på tallerkenen og de mere vandholdige som ærter og bønner i midten. En sådan placering giver den bedste varmefordeling. Prøv så vidt muligt at skære madvarerne i lige store stykker. Læg de tykke stykker længst ud til kanten. Der skal røres i maden et par gange for at fordele varmen. Det er bedre at stille tiden lidt for kort end for lang, da maden på få sekunder kan blive tør og gummiagtig. 68

14 Praktiske tips om optøning Åbn eller fjern emballagen helt før De går i gang med optøningen. Anbring altid maden i en større beholder end den, maden blev frosset ned i, da De lettere vil kunne komme til at røre rundt. Optøning af fjerkræ skal altid startes med brystsiden nedad. Sarte områder såsom vingespidser kan dækkes med små stykker folie. Vendes efter den halve optøningstid. Mindre madstykker kræver kortere tid til at optø, end større. Tag hensyn til det, når De fryser madvarer ned. Husk at optøningen også fortsætter i hviletiden. Det er derfor bedre at undervurdere tiden end at overvurdere den. Vejledning ved valg af mikroeffekt Det er nødvendigt at gøre sig sine egne erfaringer, hvad angår tid og effekt. Nedenunder er der angivet vejledende anbefalinger til valg af effekttrin. Effekttrin (display) P10 P7 P5 P3 P1 DEF Hurtig opvarmning og tilberedning af retter. Skånsom tilberedning af retter samt opvarmning af gryderetter og anden forsigtig opvarmning. Opvarmning af allerede tilberedt mad. Småkogning og opvarmning af bagværk Blødgøring af smør, ost og is. Optøning Brug også mikroovnen til.. Blødgøring af honning Hvis De har et glas honning, der er krystalliseret, tag låget af og sæt glasset ind i ovnen ved medium effekt i 1-2 minutter. Blødgøring af chokolade Bræk chokoladen i småstykker og giv den medium effekt i 1-2 minutter. Rør rundt. Blødgøring eller smeltning af smør Smeltning sker bedst ved høj effekt, hvorimod blødgøring foregår bedst ved lav effekt. Opfriskning eller opvarmning af brød og bagværk Foregår bedst ved lav effekt i nogle få sekunder. Skrælning af hvidløg Opvarm hvidløget ved høj effekt i 15 sekunder. Pres i den ene ende indtil hvidløget springer ud. Frugtjuice De vil få mere saft ud af en citrusfrugt, hvis De opvarmer den ved høj effekt i 15 sekunder. Grød Det er meget nemt at tilberede grød direkte i serveringstallerkenen. Følg producentens anvisning om kogetid. 69

15 Rengøring og vedligeholdelse Det er vigtigt, at ovnen holdes ren, da madrester i ovnrummet vil opsuge mikrobølgerne og reducere ovnens effektivitet. Sørg altid for, at ovnen er slukket og stikket taget ud, før De påbegynder rengøringen. Ovnens tilbehør tages ud af ovnen og rengøres med opvaskemiddel opløst i varmt vand. Drejetallerkenen af glas skal håndteres forsigtigt. Madrester og madstænk skal tørres op med det samme. Brug mild opvaskemiddel opløst i varmt vand og en blød klud. Sørg for at holde ovnens tætningslister rene og frie for madrester. Brug mild opvaskemiddel, opløst i varmt vand og en blød klud. Tør efter med en blød klud. Brug aldrig skurepulver og andre slibende rengøringsmidler, ovnrensemidler eller ståluldsvampe til at rense mikrobølgeovnen med. Brug aldrig skarpe genstande til at løsne eller fjerne snavs fra ovnens overflader. I tilfælde af vanskellig snavs, brug opvaskemiddel opløst i kogende vand. Når ovnens udvendige flader og betjeningspanelet skal rengøres, er det en god ide at holde ovndøren åben. Dermed undgås, at ovnen bliver tændt ved et uheld. Brug mild opvaskemiddel opløst i varmt vand og en blød klud. Tør efter med en blød klud. Lugt i ovnrummet fjernes lettest ved at koge en kop vand med 2 spiseskefulde citronsaft i 5 minutter. Ovnens sikkerhedslåse må ikke overbelastes eller pilles ved. Undgå at anbringe ting mellem ovnens front og ovnlågen, og undgå at snavs eller rengøringsmiddel ophobes på ovnens lukkeflader. Aftør hyppigt lukkeområdet med opvaskemiddel opløst i varmt vand, skyl og tør. Når ovnlågen er åben, må den ikke udsættes for overbelastning. Det kan forårsage personskade eller beskadige lågen. Anvend aldrig ovnen, hvis den er beskadiget. Henvend Dem straks til et autoriseret service-center. Det er særlig vigtigt, at ovnen lukker ordentlig og at følgende dele ikke er beskadigede: døren hængsler og låse lågens tætningslister og lukkeflader. Justeringer eller reparationer af ovnen må kun foretages af en autoriseret fagmand. 70

16 Før De tilkalder hjælp Hvis mikrobølgeovnen tilsyneladende ikke fungerer korrekt, bør De allerførst se i brugsanvisningen. De bør også kontrollere, at sikringerne er i orden. Ovnen virker ikke og displayet er tomt. Undersøg om stikket er sat korrekt i stikkontakten. Træk stikket ud, vent 10 sekunder, og anbring den i stikkontakten igen. Undersøg om netsikringen er i orden, evt. hovedsikringen. Hvis det ikke er fejlen, prøv at tilslutte et andet apparat i samme stikkontakt. Mikrobølgeovnen vil ikke starte. Undersøg om ovndøren er lukket ordentligt og at sikkerhedslåsen er aktiveret. Maden er slet ikke kogt. Er tiden indstillet korrekt? Er ovndøren lukket? Er sikringen sprunget? Maden er overkogt eller for lidt kogt. Er tiden indstillet korrekt? Er effektniveauet rigtigt valgt? Gnister inde i ovnen. Har De brugt køkkenudstyr med metaldele? Har De efterladt en gaffel eller andet metaludstyr i ovnen? Er alufolien for tæt på ovnens vægge? Virker mikrobølgeovnen stadig ikke, bør De kontakte nærmeste servicecenter. Oversigt over autoriserede Gorenje servicecentre findes på servicekortet, der er vedlagt denne brugsanvisning. Er der tale om forkert betjening eller mangelfuld vedligeholdelse, dækkes servicebesøg indenfor garantiperioden ikke. Da vore produkter hele tiden er under udvikling, kan det ske, at nogle specifikationer ændres efter trykning af denne brugsanvisning. Vi må derfor tage forbehold for sådanne ændringer og eventuelle trykfejl. KUN TIL PRIVAT BRUG! Yderligere anbefalinger om madlavning med mikrobølgeovn og andre nyttige tips kan du finde på hjemmesiden: htpp://microwave.gorenje.com ØNSKER DIG GOD FORNØJELSE MED BRUGEN AF DIN OVN 71

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4.

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4. Brugsanvisning Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger 2 Installation 4 Oversigt 5 Betjeningspanel 6 Indstilling af ur 7 Display 8 Programmering 9 Optøningsprogram

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn MODEL KO604X Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn BEMÆRK: Denne brugervejledning indeholder vigtig information, herunder vigtige oplysninger om sikkerhed og installation, så du kan få mest muligt ud

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p.

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p. TEFAL903B-ACTIFRY_Essential_1505087843_Mise en page 1 20/12/12 18:54 PageC1 DE p. 4-11 NL p. 12-19 FR p. 20-27 EN p. 28-39 IT p. 40-47 ES p. 48-55 PT p. 56-63 EL p. 64-71 DA p. 72-79 SV p. 80-87 FI p.

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG BF64CCBB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU CHOPPER CH 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-19 SVENSKA 20-24 ITALIANO 25-29 PORTUGUÊS 30-34 NEDERLANDS 35-39 MAGYAR 40-45 ČESKY 46-50 SLOVENŠČINA

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1 KR_PIED-MIXEUR_HBX_Mise en page 1 16/11/12 13:38 Page42 42 n Af hensyn til din sikkerhed må du kun anvende tilbehør og reservedele fra KRUPS, som passer til apparatet. n Flyt eller afbryd aldrig apparatet

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 319252DK.fm Page 74 Wednesday, September 3, 28 4:5 PM VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Denne håndbog indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af den nye kogesektion. Læs omhyggeligt

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Gode råd og henstillinger

Gode råd og henstillinger Gode råd og henstillinger 1 Dette apparat er beregnet til ikke-erhvervsmæssig brug indenfor i et privat hjem. 2 Læs brugsanvisningen nøje, før apparatet tages i brug, da den indeholder meget vigtige anvisninger

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer.

Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer. KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page77 Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer. BESKRIVELSE AF TILBEHØRSDELE a Motorblok

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken På de følgende sider kan du finde forskellige tips og opskrifter til madlavning på din Aduro kuglegasgrill. Grillens patenterede tragtsystem muliggør, at du

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere