SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás..."

Transkript

1

2 SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás...40 EN Instruction manual...49 DA Brugsanvisning...58 SV Bruksanvisning...72 NO Bruksanvisning...87 FI Käyttöohjet RO Instrucţiuni de utilizare UK Iнструкція з експлуатації RU Руководство по эксплуатации ES Manual de instrucciones del propietario

3 MIKROBØLGEOVN DA Tillykke med Deres nye mikrobølgeovn Tillykke med Deres valg af en Gorenje mikrobølgeovn. Det er et meget fornuftigt valg, da en mikroovn fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med denne mikrobølgeovn kan De glæde Dem over at have fået en virkelig effektiv og robust hjælp i huset. Vi er overbeviste om, at ovnens mange og effektive fordele vil leve op til alle Deres forventninger og være en god og givtig investering til glæde for hele familien. For at få størst glæde af mikrobølgeovnen, bør De læse denne brugsanvisning omhyggeligt igennem og følg nøje anvisningerne for opstilling og betjening. Tekniske specifikationer: Strømforbrug: V ~ 50Hz, 1080W Mikrobølgeeffekt: W Mikrobølgefrekvens: MHz Udvendige dimensioner: mm (D) 330mm (B) 262mm (H) Indvendige dimensioner: mm (D) 296mm (B) 211mm (H) Ovnvolumen: liter Tilbehør:...Drejetallerken (ø245mm) Netto vægt:... 10,5kg Indholdsfortegnelse: Tekniske specifikationer:...46 Sikkerhedsforanstaltninger for at undgå at blive udsat for mikrobølgeenergi...47 Før De tager Deres nye mikrobølgeovn i brug...47 Montering og tilslutning...47 Vigtige sikkerhedsanvisninger...49 Beskrivelse af mikrobølgeovnen...50 Mikrobølgeovnens tilbehør...50 Digitalt betjeningspanel...51 Mikrobølgeovnens funktion og anvendelse...52 Betjening af mikrobølgeovnen...53 Børnesikring...55 Rigtige køkkengrej...55 Praktiske tips...56 Praktiske tips om optøning...57 Vejledning ved valg af mikroeffekt...57 Brug også mikroovnen til...57 Rengøring og vedligeholdelse...58 Før De tilkalder hjælp

4 Sikkerhedsforanstaltninger for at undgå at blive udsat for mikrobølgeenergi Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem og følg nøje anvisningerne for opstilling og betjening. Mikroovnen er kun produceret til brug i privat husholdning. Denne brugsanvisning er tilegnet brugeren og den beskriver ovnen og dens korrekte og sikre betjening. Ovnen må ikke anvendes med åben dør, da dette kan medføre, at man udsættes for skadelige mikrobølger. Det er vigtigt ikke at overbelaste eller pille ved sikkerhedslåsene på døren. Undgå at anbringe ting mellem ovnens front og ovnlågen. Hold ovnen ren, så hverken snavs eller rengøringsmiddel ophobes på apparatets indvendige og udvendige flader. Hvis ovnlågen eller tætningslisterne er beskadigede, må ovnen ikke anvendes, før reparation er udført af en fagmand. Det samme gælder, hvis lågen er skæv eller hvis hængsler og låse er defekte eller løse. Ovnen må ikke justeres eller repareres af andre end kvalificerede fagfolk, hvis reparationen indebærer, at der skal aftages dele, der yder beskyttelse mod mikrobølger. Væsker og andre fødevarer må ikke opvarmes i lufttætte beholdere, da der er fare for at de kan eksplodere. Tillad kun børn at anvende ovnen under opsyn. Før De tager Deres nye mikrobølgeovn i brug Undersøg straks ved udpakningen mikrobølgeovnen for eventuelle skader. De bør især undersøge om der er buler, hakker eller ridser inde i ovnen eller uden på kabinettet. Tag ikke ovnen i brug, hvis der er nogen synlige tegn på beskadigelse, men henvend Dem straks til Deres Gorenje forhandler. Fjern al emballagemateriale fra ovnens indre og anbring drejefoden og drejetallerkenen i bunden af ovnrummet. Kontroller, at drejetallerkenen drejer rundt uhindret. Ovnen må ikke anvendes uden at drejefod og tallerken er på plads. Aftør ovnen indvendig og udvendig med en fugtig klud, inden De tager den i brug. Montering og tilslutning Ovnen placeres på en plan, stabil overflade, som er stærk nok til at bære ovnens vægt. Ved placering af ovnen, sørg for at der er fri plads ved siden af og bag ovnen. Der skal mindst være 10 cm til hver side og 20 cm over ovnen. Alle ventilationsåbninger skal holdes fri. Hvis de er tildækkede, når ovnen er i 59

5 anvendelse, kan den overophedes, hvilket kan medføre fejl og ødelæggelse af ovnen. Undgå at anbringe ovnen i nærheden af radio- og Tv-apparater, da den kan forårsage forstyrrelser af modtagelsen. Anbring ovnen så langt fra dem, som muligt. Anbring ikke ovnen hvor den kan blive udsat for varm luft, damp eller vand, da isoleringen risikerer at blive nedbrudt og der kan opstå driftsforstyrrelser. Kontroller at den lokale strømforsyningskilde. er 230V ~ 50Hz. Denne ovns maks. effekt er 1080W. Den anvendte spænding skal være den samme, som angivet på apparatet. Brug af en højere spænding kan medføre brand eller anden ulykke, så ovnen beskadiges. Brug af lav spænding vil medføre langsommere tilberedning. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader, der opstår som følge af brug af ovnen med en anden spænding eller sikring, der ikke svarer til den angivne effekt. Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceagent eller en tilsvarende fagmand. Advarsel Mikrobølgeovnen skal være tilsluttet jordforbindelse eller HFI relæ I tilfælde af kortslutning nedsætter jordforbindelse risikoen for elektrisk stød. Ledningen til dette apparat har en jordleder og et jordstik. Stikket skal tilsluttes en stikkontakt der er korrekt installeret og jordforbundet eller installationen skal være beskyttet med et HFI relæ. Stikkontakten skal være nemt tilgængelig. Under anvendelse bruger ovnen 1200W. Vi anbefaler, at De kontakter en autoriseret el-installatør, hvis disse instruktioner ikke er forstået, eller hvis der er tvivl om, hvorvidt apparatet er korrekt tilsluttet. OBS: Ovnen er udstyret med en indvendig sikring på 250V, 8A. Vigtigt! - Ledere i netledningen er forsynet med følgende farvekoder: Grøn- og gul: jord Blå: 0 (nul) Brun: strømførende (fase) Da det ikke er sikkert, at farverne på ledningerne i dette apparats nedledning svarer til farvemærkningerne af terminalerne i Deres stik, gør som følger: Den ledning der er grøn og gul, skal forbindes med den terminal i stikket, der er mærket med bogstavet E, eller med jordsymbolet, eller farverne grøn og gul. Den blå ledning skal forbindes med den terminal, der er mærket med bogstavet N eller farven lyseblå (i ældre installationer kan den være sort). Den brune ledning skal forbindes med den terminal, der er mærket med bogstavet L eller farven brun. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU. 60

6 Vigtige sikkerhedsanvisninger Nedenfor er listet regler og sikkerhedsforanstaltninger til sikring af optimal udnyttelse af mikrobølgeovnen: Brug ikke ovnen til andet end tilberedning af fødevarer. Ovnen må ikke bruges til tørring af tøj, papir eller andre ikke-spiselige genstande. Ovnen må heller ikke anvendes i forbindelse med sterilisering. Anbring aldrig metalgenstande i ovnen. Tænd aldrig mikrobølgeovnen, når den er tom, da dette kan beskadige ovnen. Ovnen må ikke bruges uden drejetallerkenen. Sørg for at denne er rigtigt placeret på drejefoden og at den altid er på plads, når ovnen skal anvendes. Brug aldrig mikrobølgeovnen til opbevaring af nogen art (aviser, kogebøger, køkkengrej m.v.). Anvend ikke mikrobølgeovnen til syltning/konservering da ovnen ikke er egnet til dette. Undgå at tilberede hele æg i mikrobølgeovnen, heller ikke hårdkogte, da de kan eksplodere. Undgå at tilberede fødevarer med hinde, som f.eks. æggeblommer, fuglelever etc. uden først at prikke disse flere gange med en gaffel. Sørg for at fjerne hætter og låg inden tilberedning, når der tilberedes fødevarer på flaske. Undgå at anbringe fremmedlegemer mellem ovnens front og ovnlågen, da det vil kunne medføre udslip af mikrobølger. Hvis der observeres røg, slukkes ovnen eller stikket trækkes ud. Hold ovnlågen lukket for at kvæle eventuelle flammer. Hold godt øje med ovnen, når der tilberedes fødevarer i diverse beholdere af plast eller papir, grundet risikoen for antændelse. Indholdet i sutteflasker eller glas med babymad skal røres rundt eller rystes og temperaturen kontrolleres før indtagelse, så forbrænding undgås. Temperaturen på mad- og drikkevarer, der er opvarmet i mikrobølgeovn, skal altid kontrolleres før servering, specielt når det gælder børn og ældre mennesker. Dette er vigtigt eftersom varer, der er opvarmet i mikrobølgeovnen, fortsætter med at blive varmere, selvom tilberedningen er ophørt. Hold altid mikrobølgeovnen ren. Tør ovnen af indvendigt med en blød, fugtig klud hver gang, den har været i brug. Hvis der sidder fedtstof i ovnrummet, kan det blive ophedet og udvikle røg eller bryde i brand, næste gang ovnen anvendes. Opvarm aldrig olie eller fedt til friturestegning i mikrobølgeovnen, da det er umuligt at kontrollere temperaturen og der kan opstå overophedning og brand. Opvarmning af drikkevarer i mikrobølgeovnen kan resultere i, at væsken koger over, når den tages ud af ovnen. Vær derfor forsigtig ved håndtering af beholderen. Brug altid grydelapper e.l. når der tages mad og/eller grej ud af ovnen. Tilbered aldrig fødevarer direkte på drejetallerkenen. Brug altid egnet kogegrej. 61

7 Beskrivelse af mikrobølgeovnen 1 - Sikkerhedslås 2 - Ovnvindue 3 - Ventilationsåbninger 4 - Drejefod 5 - Drejetallerken 6 - Betjeningspanel Mikrobølgeovnens tilbehør Tappen i midten af ovnens bund skal altid være påsat. Det er den der holder drejefoden og drejetallerkenen i rotation under ovnens anvendelse. Drejefoden holder drejetallerkenen og skal altid benyttes under madlavningen. Der må aldrig sættes noget andet på drejefoden end drejetallerkenen. Drejefoden tåler at blive vasket i opvaskemaskinen. Drejetallerkenen er fremstillet af et særligt varmeresistent glas. Der må ikke tilberedes mad direkte på drejetallerkenen. Brug altid en velegnet beholder. Drejetallerkenen kan let tages af for rengøring, og tåler at blive vasket i opvaskemaskine Mikrobølgeovnen må aldrig anvendes, uden at det omtalte tilbehør er korrekt isat. 62

8 Digitalt betjeningspanel 1-10-Minut-tast (10Min) 2-1-Minut-tast (1Min) 3 - Sekund-tast (10Sec) 4 - Digitalt multifunktionsdisplay 5 - Start/Reset-tast 6 - Mikro / Effekttrintast (Micro/Defrost) 63

9 Mikrobølgeovnens funktion og anvendelse Mikrobølger er elektromagnetiske svingninger, der bl.a. sætter vand- og fedtmolekyler i maden i bevægelse. Mikrobølgerne får molekylerne til at vibrere med så stor hastighed, at der frembringes varme. Mikrobølgerne bliver dannet af ovnens "magnetron" og ovnens metalvægge kaster bølgerne tilbage, så opvarmningen foregår. Mikrobølgeovnen bruges til: Optøning Opvarmning Tilberedning af fødevarer. Tilberedningstiden i en mikrobølgeovn afhænger af fødevarens art, mængde og øvrige egenskaber (vandindhold, temperatur mv.) Molekylestrukturen i maden afgør, hvor hurtigt opvarmningen går. Meget vandholdige madvarer som fisk, frugt og grøntsager optager mange mikrobølger og varmes hurtigt op mens mere kompakte fødevarer som kartofler kræver længere opvarmningstid. Fødevarer, der tilberedes korrekt i en mikrobølgeovn, ændrer hverken form eller farve. Bemærk at fødevarer tilberedt i en mikrobølgeovn bliver opvarmet indefra. Mikrobølger trænger kun et stykke ind i maden, og varmen skal fordele sig til hele portionen, for at den bliver gennemkogt eller -stegt. Opvarmningen fortsætter også efter at maden er taget ud af ovnen. Derfor er det vigtig at maden får lov til at hvile en tid, inden den spises. Ofte er det nok med den tid det tager at anrette og sætte maden på bordet. Større stykker kød og stege skal dog hvile tildækket i mindst 15 min. Det er nødvendigt selv at prøve sig frem til, hvor lang tid maden skal være i ovnen for at få den bedste varmefordeling. Ændring af f.eks. portionsstørrelsen vil give en anden tilberedningstid. Også madens temperatur, inden den sættes i ovnen, har betydning for tilberedningstiden. På adskillige færdigretter til mikrobølgeovne er der på brugsanvisningen kun angivet én tid for tilberedning i ovnen. Men mikrobølgeovne har forskellig effekt og tiden for tilberedning kan derfor være længere eller kortere end den angivne. Det er nødvendigt at gøre sig sine egne erfaringer hvad angår tid og effekt. Korrekt tid og effekt sikrer, at maden opnår en temperatur, hvor eventuelle sygdomsfremkaldende bakterier såsom salmonella, bliver slået ihjel. Vil man være helt sikker på, at der ikke er sygdomsfremkaldende bakterier tilbage i maden, kan man kontrollere temperaturen med et stegetermometer. For at være sikker på at bakterierne er dræbt, skal temperaturen op på mindst 75 C i hele retten. Husk, at et almindeligt stegetermometer ikke kan bruges i en tændt mikrobølgeovn. 64

10 Betjening af mikrobølgeovnen Dette afsnit indeholder oplysninger om betjening af ovnen. a) Tilslut strømforsynsledningen til en 230V ~ 50Hz stikkontakt. b) Efter at have anbragt fødevaren i en passende beholder, (husk at den ikke må være lufttæt) åbnes ovnlågen, og beholderen anbringes på drejetallerkenen. Lyset i ovnen tændes, når ovnlågen åbnes. c) Drejetallerkenen og drejefoden skal altid være på plads i ovnen under madlavningen. d) Luk lågen og kontroller, at den er ordentlig lukket. e) Lyset i ovnen er kun tændt, når ovnen er i anvendelse eller når ovnlågen er åben. f) Ovnlågen kan altid åbnes, mens ovnen er i anvendelse. I så fald standser ovnen straks. g) Hver gang der trykkes på en tast, lyder der en bip-lyd, der bekræfter trykket på tasten. h) Ovnen arbejder automatisk ved højeste effekttrin, med mindre den indstilles til et lavere effekttrin. i) Displayet viser 00.0 når ovnen tilsluttes. En-knaps betjening: Ved at trykke på Start/Reset-tasten vil ovnen automatisk arbejde ved fuld effekt i 1 minut. Ethvert nyt tryk på START/RESET-tasten, mens ovnen er i anvendelse, vil frembringe en bip-lyd og tilberedningstiden vil blive forlænget med 1 minut. Displayet viser tilberedningstiden. Maks. tilberedningstid på denne måde er 30 minutter. Når ovnen er færdig vil den afgive 5 bip-lyde. Hvis De ønsker at afbryde madlavningen, mens ovnen er i drift, skal De holde START/RESET-tasten indtrykket i 2 sekunder. Displayet vil igen vise 00.0 og ovnen vil standse. De kan også afbryde madlavningen ved at åbne ovnlågen og derefter trykke Start/Reset-tasten. Displayet viser Valg af effektrin: Der er 5 effekttrin, som vælges ved at trykke på Mikrotasten. I tabellen er der vist, hvordan de enkelte effekttrin vælges og hvad der bliver vist i displayet. Effekttrinnet er beskrevet som procent af maksimumeffekten. Mikrotasten Effekt i procent Effekttrin (display) Tryk 1 gang 100% P10 Tryk 2 gange 70% P7 Tryk 3 gange 50% P5 Tryk 4 gange 30% P3 Tryk 5 gange 10% P1 Tryk 6 gange -- DEF 65

11 Hurtig indstilling Eksempel: 1. Vælg 100% effekten i 5 minutter 2. Indstil tilberedningstiden til 5 minutter ved at trykke på 1-Minut-tasten 5 gange. Displayet viser Tryk på START/RESET-tasten. Manuel indstilling Eksempel: 1. Vælg 70% effekten i 10 minutter 2. Tryk Mikrotasten 2 gange for at vælge effekttrinnet 70%. Displayet viser P7. 3. Indstil tilberedningstiden til 10 minutter ved at indtrykke 10-Minut-tasten 1 gang. Displayet viser Tryk på START/RESET-tasten. Hvis De ønsker at afbryde madlavningen, mens ovnen er i drift, skal De trykke på START/RESET-tasten i 2 sekunder. Displayet vil igen vise 00.0 og ovnen vil standse. De kan også afbryde madlavningen ved at åbne ovnlågen og derefter trykke START/RESET-tasten. Displayet vil vise Hvis De vil ændre effekttrinnet, mens ovnen er i drift, skal De stanse ovnen og foretage indstillingen forfra. Auto Defrost funktionen - Automatisk optøning Med auto-optøning er det nemt at optø fødevarer, idet man undgår at gætte på, hvor lang tid der måtte være nødvendig til optøning. Eksempel: Ved optøning af 1.4 kg skal man gøre følgende: 1. Tryk Mikrotasten 6 gange for at vælge optøningsfunktionen. Displayet viser Def. 2. Angiv den ønskede optøningsvægt ved at bruge 1Minut-tasten for at indstille kg og 10-Sekund-tasten for at indstille 100 gr. Displayet viser Tryk START/RESET-tasten. Displayet viser optøningstiden. Bemærk at maks. vægt, som kan indstilles på denne måde er 2 kg. Hvis De ønsker at afbryde optøningen, mens ovnen er i drift, skal De trykke på START/RESET-tasten i 2 sekunder. Displayet vil igen vise 00.0 og ovnen vil standse. De kan også afbryde optøningen ved at åbne ovnlågen og derefter trykke START/RESET-tasten. Displayet viser Start/Reset-tasten Start/Reset-tasten har flere funktioner. Den bruges til følgende funktioner: Til at sætte ovnen i gang. (Ved at trykke på START/RESET-tasten vil ovnen automatisk arbejde ved fuld effekt i 1 minut. Ethvert nyt tryk på START/RESETtasten mens ovnen er i anvendelse, vil frembringe en bip-lyd og tilberedningstiden 66

12 vil blive forlænget med 1 minut). Til at standse ovnen. (Hvis De ønsker at afbryde madlavningen, mens ovnen er i anvendelse skal De trykke på START/RESET-tasten i 2 sekunder. Displayet vil igen vise 00.0 og ovnen vil standse. De kan også afbryde madlavningen ved at åbne ovnlågen og derefter trykke START/RESET-tasten. Displayet vil vise 00.0). Til at få ovnen i gang efter den har været afbrudt. (START/RESET-tasten trykkes 1 gang). Børnesikring Sikkerhedslåsen forhindrer uønsket brug af ovnen. Låsen aktiveres ved at 10- Sekund-tasten og 1-Minut-tasten trykkes samtidig og holdes indtil displayet viser C=C. Når låsen er aktiveret, er det ikke muligt at foretage funktionsvalg uanset hvilken tast man trykker på. Låsen ophæves igen ved at trykke 10-Sekund-tasten og 1-Minut-tasten samtidig. Der lyder en bip-lyd og displayet viser Rigtige køkkengrej Ikke alt materiale er egnet til brug i mikrobølgeovne og det er vigtigt at bruge det rigtige køkkengrej. Kogegrej, der bruges i en mikrobølgeovn, må ikke være lavet af metal eller af materialer, som hindrer mikrobølgerne i at opvarme maden. Det må heller ikke afgive skadelige stoffer til maden eller være letantændelige, så de kan være til fare for brand. Velegnet til brug i mikrobølgeovn: Skåle og fade af glas, porcelæn og det meste stentøj. Plastbakker, stegeposer og plastbelagte pap-bakker af polyethylenterephthalat (PET). PET kan ikke adskilles fra andre plasttyper, men er ofte mærket med PET eller med et 1-tal på emballagen. Plastbeholdere, der er specielt beregnet til brug i mikrobølgeovn. Disse kan være fremstillet af polypropylen, evt. mærket med PP eller et 5-tal eller high density polyethyen evt. mærket med HDPE eller et 2-tal. Beholdere af PP og HDPE bør kun anvendes til retter med lavt fedt- og sukkerindhold. Plastfilm, der er beregnet til mikrobølgeovn (læs på emballagen). Små stykker aluminiumsfolie kan bruges til f.eks. at dække ben på fjerkræ og halen på fisk for at undgå, at de bliver overkogt/-stegt. Det er vigtigt at aluminiumsfolien er placeret mindst 2 cm fra ovnrummets vægge, da der ellers kan dannes gnister. Må ikke bruges i mikrobølgeovn: Metaller PVC både som film, bægre, skåle etc. Almindelig husholdningsfilm. Yoghurtbægre og lign. Fade, skåle, kopper etc. af melamin (f.eks. Margrethe-skåle). 67

13 Mindre egnet til brug i mikrobølgeovn: Lertøj og fajance, da de kan have opsuget fugtighed ved opvask, så de sprænges ved opvarmning. Bortset fra bagepapir bør papir og pap ikke bruges i mikrobølgeovn. Køkkenrulle og servietter er normalt fremstillet af papir, der ikke er beregnet til at komme i kontakt med mad og slet ikke ved højere temperaturer. Afhængigt af kvaliteten kan papiret være uhygiejnisk eller afgive skadelige stoffer til maden foruden, at det kan bryde i brand. Smørrebrødspapir er dog velegnet som låg over fade etc., hvis papiret ikke kommer i kontakt med maden. Praktiske tips Den mest jævne varmefordeling i mikrobølgeovn vil man opnå, hvis maden opvarmes i en flad og rund beholder. For at forbedre varmefordelingen yderligere dækkes maden med f.eks. en tallerken eller en egnet plastfolie (mikrobølgefilm). Samtidig undgår man, at maden udtørrer eller stænker ovnen til. Mikrobølgeovnen er bedst egnet til små portioner, hvor der kan spares tid og energi. Det giver langt den bedste varmefordeling at bruge lavere effekt i lang tid frem for høj effekt i kort tid. Ved brug af mikrobølgeovn kan der spares omkring 70% tid i forhold til traditionel tilberedning. Ved fx stegning af en kylling er energiforbruget omtrent halvt så stort som i en traditionel ovn. Næringsindholdet i maden tilberedt i mikrobølgeovnen er stort set det samme som ved traditionel opvarmning. Undersøgelser viser undertiden en forskel til mikrobølgeovnens fordel, fordi den varmer hurtigt op og i mindre grad vander næringsstofferne ud. Maden kan tilberedes med meget lidt vand eller helt uden. Smagsmæssigt får fisk og grønsager en betydeligt bedre smag end med traditionel tilberedning. Maden bør altid dækkes under tilberedning i mikrobølgeovnen, da det forhindrer udtørring og giver en bedre varmefordeling. Maden skal krydres mindre, da smagen forstærkes ved tilberedning i mikrobølgeovnen. De mest kompakte madvarer som spaghetti og kartofler lægges yderst på tallerkenen og de mere vandholdige som ærter og bønner i midten. En sådan placering giver den bedste varmefordeling. Prøv så vidt muligt at skære madvarerne i lige store stykker. Læg de tykke stykker længst ud til kanten. Der skal røres i maden et par gange for at fordele varmen. Det er bedre at stille tiden lidt for kort end for lang, da maden på få sekunder kan blive tør og gummiagtig. 68

14 Praktiske tips om optøning Åbn eller fjern emballagen helt før De går i gang med optøningen. Anbring altid maden i en større beholder end den, maden blev frosset ned i, da De lettere vil kunne komme til at røre rundt. Optøning af fjerkræ skal altid startes med brystsiden nedad. Sarte områder såsom vingespidser kan dækkes med små stykker folie. Vendes efter den halve optøningstid. Mindre madstykker kræver kortere tid til at optø, end større. Tag hensyn til det, når De fryser madvarer ned. Husk at optøningen også fortsætter i hviletiden. Det er derfor bedre at undervurdere tiden end at overvurdere den. Vejledning ved valg af mikroeffekt Det er nødvendigt at gøre sig sine egne erfaringer, hvad angår tid og effekt. Nedenunder er der angivet vejledende anbefalinger til valg af effekttrin. Effekttrin (display) P10 P7 P5 P3 P1 DEF Hurtig opvarmning og tilberedning af retter. Skånsom tilberedning af retter samt opvarmning af gryderetter og anden forsigtig opvarmning. Opvarmning af allerede tilberedt mad. Småkogning og opvarmning af bagværk Blødgøring af smør, ost og is. Optøning Brug også mikroovnen til.. Blødgøring af honning Hvis De har et glas honning, der er krystalliseret, tag låget af og sæt glasset ind i ovnen ved medium effekt i 1-2 minutter. Blødgøring af chokolade Bræk chokoladen i småstykker og giv den medium effekt i 1-2 minutter. Rør rundt. Blødgøring eller smeltning af smør Smeltning sker bedst ved høj effekt, hvorimod blødgøring foregår bedst ved lav effekt. Opfriskning eller opvarmning af brød og bagværk Foregår bedst ved lav effekt i nogle få sekunder. Skrælning af hvidløg Opvarm hvidløget ved høj effekt i 15 sekunder. Pres i den ene ende indtil hvidløget springer ud. Frugtjuice De vil få mere saft ud af en citrusfrugt, hvis De opvarmer den ved høj effekt i 15 sekunder. Grød Det er meget nemt at tilberede grød direkte i serveringstallerkenen. Følg producentens anvisning om kogetid. 69

15 Rengøring og vedligeholdelse Det er vigtigt, at ovnen holdes ren, da madrester i ovnrummet vil opsuge mikrobølgerne og reducere ovnens effektivitet. Sørg altid for, at ovnen er slukket og stikket taget ud, før De påbegynder rengøringen. Ovnens tilbehør tages ud af ovnen og rengøres med opvaskemiddel opløst i varmt vand. Drejetallerkenen af glas skal håndteres forsigtigt. Madrester og madstænk skal tørres op med det samme. Brug mild opvaskemiddel opløst i varmt vand og en blød klud. Sørg for at holde ovnens tætningslister rene og frie for madrester. Brug mild opvaskemiddel, opløst i varmt vand og en blød klud. Tør efter med en blød klud. Brug aldrig skurepulver og andre slibende rengøringsmidler, ovnrensemidler eller ståluldsvampe til at rense mikrobølgeovnen med. Brug aldrig skarpe genstande til at løsne eller fjerne snavs fra ovnens overflader. I tilfælde af vanskellig snavs, brug opvaskemiddel opløst i kogende vand. Når ovnens udvendige flader og betjeningspanelet skal rengøres, er det en god ide at holde ovndøren åben. Dermed undgås, at ovnen bliver tændt ved et uheld. Brug mild opvaskemiddel opløst i varmt vand og en blød klud. Tør efter med en blød klud. Lugt i ovnrummet fjernes lettest ved at koge en kop vand med 2 spiseskefulde citronsaft i 5 minutter. Ovnens sikkerhedslåse må ikke overbelastes eller pilles ved. Undgå at anbringe ting mellem ovnens front og ovnlågen, og undgå at snavs eller rengøringsmiddel ophobes på ovnens lukkeflader. Aftør hyppigt lukkeområdet med opvaskemiddel opløst i varmt vand, skyl og tør. Når ovnlågen er åben, må den ikke udsættes for overbelastning. Det kan forårsage personskade eller beskadige lågen. Anvend aldrig ovnen, hvis den er beskadiget. Henvend Dem straks til et autoriseret service-center. Det er særlig vigtigt, at ovnen lukker ordentlig og at følgende dele ikke er beskadigede: døren hængsler og låse lågens tætningslister og lukkeflader. Justeringer eller reparationer af ovnen må kun foretages af en autoriseret fagmand. 70

16 Før De tilkalder hjælp Hvis mikrobølgeovnen tilsyneladende ikke fungerer korrekt, bør De allerførst se i brugsanvisningen. De bør også kontrollere, at sikringerne er i orden. Ovnen virker ikke og displayet er tomt. Undersøg om stikket er sat korrekt i stikkontakten. Træk stikket ud, vent 10 sekunder, og anbring den i stikkontakten igen. Undersøg om netsikringen er i orden, evt. hovedsikringen. Hvis det ikke er fejlen, prøv at tilslutte et andet apparat i samme stikkontakt. Mikrobølgeovnen vil ikke starte. Undersøg om ovndøren er lukket ordentligt og at sikkerhedslåsen er aktiveret. Maden er slet ikke kogt. Er tiden indstillet korrekt? Er ovndøren lukket? Er sikringen sprunget? Maden er overkogt eller for lidt kogt. Er tiden indstillet korrekt? Er effektniveauet rigtigt valgt? Gnister inde i ovnen. Har De brugt køkkenudstyr med metaldele? Har De efterladt en gaffel eller andet metaludstyr i ovnen? Er alufolien for tæt på ovnens vægge? Virker mikrobølgeovnen stadig ikke, bør De kontakte nærmeste servicecenter. Oversigt over autoriserede Gorenje servicecentre findes på servicekortet, der er vedlagt denne brugsanvisning. Er der tale om forkert betjening eller mangelfuld vedligeholdelse, dækkes servicebesøg indenfor garantiperioden ikke. Da vore produkter hele tiden er under udvikling, kan det ske, at nogle specifikationer ændres efter trykning af denne brugsanvisning. Vi må derfor tage forbehold for sådanne ændringer og eventuelle trykfejl. KUN TIL PRIVAT BRUG! Yderligere anbefalinger om madlavning med mikrobølgeovn og andre nyttige tips kan du finde på hjemmesiden: htpp://microwave.gorenje.com ØNSKER DIG GOD FORNØJELSE MED BRUGEN AF DIN OVN 71

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

20-liters elektronisk mikrobølgeovn Ejerens betjeningsvejledning MI20X-1. Læs vejledningen omhyggeligt, og gem den til senere brug

20-liters elektronisk mikrobølgeovn Ejerens betjeningsvejledning MI20X-1. Læs vejledningen omhyggeligt, og gem den til senere brug 20-liters elektronisk mikrobølgeovn Ejerens betjeningsvejledning MI20X-1 Læs vejledningen omhyggeligt, og gem den til senere brug VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER LÆS DISSE REGLER OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL SENERE

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW82N-B i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 INDEN TILSLUTNINGEN OPSTILLING Stil ovnen i passende afstand af andre varmekilder. For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Mikrobølgeovn. Model: OGF23ENID0TS2

Mikrobølgeovn. Model: OGF23ENID0TS2 Mikrobølgeovn Model: OGF23ENID0TS2 Læs denne brugsanvisning grundigt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til senere brug. Forholdsregler for at undgå at blive udsat for voldsom mikrobølgeenergi

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! FØR DE TAGER DERES NYE PLADE I BRUG

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! FØR DE TAGER DERES NYE PLADE I BRUG MIKROBŲLGEOVN DK KÆRE KUNDE! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne udførlige

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: MM820CPW

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: MM820CPW Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: MM820CPW Læs denne vejledning grundigt, før ovnen tages i brug, og gem den til senere brug. Hvis vejledningen følges, vil du kunne have glæde af ovnen i mange år fremover.

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLATION INDEN DU TILSLUTTER APPARATET KONTROLLER, AT SPÆNDINGEN på mærkepladen svarer til spændingen i dit hjem. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE PÅ MIKROOVNENS INDLØB på siden

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Model: BM1240AX Brugsanvisning

Model: BM1240AX Brugsanvisning Model: BM1240AX Brugsanvisning DA INDHOLD: FORHOLDSREGLER VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER SPECIFIKATIONER INSTALLATION RADIOINTERFERENS MIKROBØLGETILBEREDNING JORDFORBINDELSE FØR DU TILKALDER SERVICE OVERSIGT

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4.

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4. Brugsanvisning Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger 2 Installation 4 Oversigt 5 Betjeningspanel 6 Indstilling af ur 7 Display 8 Programmering 9 Optøningsprogram

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE!

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! MIKROBŲLGEOVN DK KÆRE KUNDE! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne udførlige

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10. Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere.

Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10. Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere. Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10 Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere. -12- VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER LÆS DISSE RETNINGSLINJER

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 4 8 9 12 PAKKENS INDHOLD... 13 14 15 22 OPHØR AF BRUG... 23 BORTSKAFFELSE...

INDHOLDSFORTEGNELSE 4 8 9 12 PAKKENS INDHOLD... 13 14 15 22 OPHØR AF BRUG... 23 BORTSKAFFELSE... INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger........................ 4 Om mikrobølger............................. 8 Koge og tilberede med mikroovnen............. 9 Betydningen af symbolerne i displayet..........

Læs mere

BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS

BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS FORHOLDSREGELER FOR AT UNDGÅ UDSLIP AF MIKROBØLGE ENERGI. 1. Forsøg aldrig at få ovnen til at fungere med lågen åben ved at omgå sikkerhedslåsene. Dette vil resultere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ Læs denne vejledning grundigt, før ovnen tages i brug, og gem den til senere brug. Hvis vejledningen følges, vil du kunne have glæde af ovnen i mange år fremover.

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Driftsprincip 4 Miljøbeskyttelse 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Forud for tilslutningen 7 Elektrisk tilslutning 7. Indbygning 8 Apparatet 9

Driftsprincip 4 Miljøbeskyttelse 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Forud for tilslutningen 7 Elektrisk tilslutning 7. Indbygning 8 Apparatet 9 Indhold Indhold Bemærkninger til brugeren Montering Beskrivelse Brug Driftsprincip 4 Miljøbeskyttelse 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Forud for tilslutningen 7 Elektrisk tilslutning 7 Indbygning 8 Apparatet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: AC930ARB GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: AC930ARB GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT Mikroovn BRUGSANVISNING MODEL: AC930ARB Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger din mikrobølgeovn, og gem den omhyggeligt. Hvis du følger instruktionerne, vil ovnen give dig mange års glæde.

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

R-242/ R-342 800 W/ 900 W

R-242/ R-342 800 W/ 900 W Vigtigt R-242/ R-342 800 W/ 900 W (IEC 60705) MIKROBØLGEOVN BRUGSANVISNING Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger, som du bør læse grundigt, før du bruger mikrobølgeovnen. VIGTIGT: Der kan

Læs mere

R-642/ R-742 800 W/ 900 W

R-642/ R-742 800 W/ 900 W Vigtigt R-642/ R-742 800 W/ 900 W (IEC 60705) MIKROBØLGEOVN MED GRILL BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger, som du bør læse grundigt, før du bruger mikrobølgeovnen.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER:

SIKKERHEDSANVISNINGER: KR_MINI-BLENDER_PERFECT-MIX_8080012620_MISE EN PAGE 07/05/13 15:50 Page47 BESKRIVELSE A Motordel B Knap 2: Hurtig hastighed C Knap 1: Langsom hastighed D Skål- og blenderdel D1 Knivdel med pakning D2 Knap

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Mikrobølgeovn med grill

Mikrobølgeovn med grill Mikrobølgeovn med grill LIFETEC MD 14482 Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne brugsanvisning... 5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 5 2. Korrekt anvendelse... 6 3.

Læs mere

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: HGI20ENID0TX1 GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: HGI20ENID0TX1 GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT Mikroovn BRUGSANVISNING MODEL: HGI20ENID0TX1 Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger din mikrobølgeovn, og gem den omhyggeligt. Hvis du følger instruktionerne, vil ovnen give dig mange års glæde.

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Kære Tvins-kunde Du har lige købt et højkvalitetsprodukt - Cerafit Fusion fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramisk materiale er kombineret i en avanceret fabrikationsproces,

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

bamix Mono/bamix de Luxe

bamix Mono/bamix de Luxe Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 R R bamix Mono/bamix de Luxe Brugsanvisning R R bamix Mono/bamix de Luxe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDS FORANSTALTNINGER. Advarsel

VIGTIGE SIKKERHEDS FORANSTALTNINGER. Advarsel OVERSIGT: 1. Kontrol panel 2. Frontlåge lås 3. Lys 4. Keramisk bund (kan ikke fjernes) 5. Frontlågens hængsler 6. Frontlåge 7. Håndtag 8. Frontlågens lukkeforsegling 9. Lågens forseglede overflade 10.

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere