Heldigt fund af vandnymfe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Heldigt fund af vandnymfe"

Transkript

1 Heldigt fund af vandnymfe Vandnymfen er fundet i moleret på Mors, i en molergrave næsten lige over for Moler Museet. Sådan en vandnymfe er noget af en sjældenhed, og nok kun noget man finder en enkelt gang i sin fossilsamler karriere. Selve dyret er ca. 4 cm. langt. Vandnymfer har et nært slægtskab med guldsmede i ordenen Odonata, hvor vandnymfer findes i underordenen Zygoptera. Hos de fleste arter har alle vinger et mørkt vingemærke på alle vingers forkanter, de er almindeligvis mindre og spinklere end de ægte guldsmede fra underorden Anisoptera, de kendes bl.a. på at vingepletterne er anbragt anderledes. Den heldige finder og foto Mads Trans. STENVENNERNE - KØBENHAVNS AMATØRGEOLOGISKE FORENING 32. årg. nr. 3 JULI 2006 Vandnymfe fra det danske Eocæn, Mors Nautilen Danathuroidea fricator 110 mm.* Illustration fra ny bog om Faxe fossiler se anmeldelse i bladet.

2 2 23 INDEX Forestillinger om ravs oprindelse...2 Boganmeldelse Alan Cutler: STENO....3 Falske trilobitter fra Marokko...5 Geologisk rejsetip -Taberg...6 Boganmeldelse af: Sten - lær stenene ved stranden at kende...7 Anmeldelse af: Fossiler fra Faxe Kallkbrud...8 Pattedyr åd dinosaurer...8 Aluminium kan erstattes med magnesium...10 Ler: montmorillonit og illit...11 Fossil præparerings kursus...12 Boganmeldelse af: En kort historie om næsten alt, af Bill Bryson...13 Med knusesten i maven...14 Ny særudstilling om fjer på Zoologisk Museum Fra dino til dyne...15 Advarsel: Radioaktive mineraler...16 Tur til Saltholm og Hamburg Stenmessen (annoncer)...18 Stenvennernes Efterårsprogram Fra medlem til medlem...22 Heldigt fund...24 Forestillinger om ravs oprindelse Rav er galdesten. Rav er tørret urin fra losser. Rav er honning påvirket af vitriol i jorden. Rav er stivnet og frossen saft fra kirsebærtræer. Rav er kondenseret havskum. Rav er tårer fra gudinder og havfruer. Rav er et mineral. Rav er olie i fast form fra en kilde midt i Østersøen og indeslutningerne fanges af olien i havoverfladen. Freja Nordens guld, havets guld, stivnet lys, forstenet honning og Frejas tårer er blot nogle af de mange poetiske og fantasifulde navne som kan knyttes til rav. Gudinden Frejas rolle i navngivningen kan henføres til det oldnordiske sagn, hvor en angerfuld og grædende Freja leder efter sin mand, som hun har været utro. De tårer der faldt på land blev til guld, de tårer der faldt i havet blev til rav. KLUBLOKALE ADRESSE : GLADSAXE UNGDOMSSKOLE GLADSAXEVEJ lokale G ALLE MØDER BEGYNDER KL OG DØRENE LUKKES KL SLIBEVÆRKSTEDET ER ÅBENT HVER FREDAG KL Skriv til Lapidomanen... i hånden, på den gamle skrivemaskine, på Pc'en - lige meget - bare vi får godt eller spændende stof DEADLINE FOR NÆSTE LAPIDOMAN 1. SEPTEMBER 2006 STENVENNERNES KONTAKTPERSONER : Formand Hans Kloster, Vagtelvej 25, 3. th, 2000 Frederiksberg Sekretær Jytte Leopold, Søndertoften 160, 2630 Tåstrup Kasserer Robert Rusbjerg, Egevolden 210, 2650 Hvidovre Giro Foreningen af Stenvenner Bibliotekar Tom Jørgensen, Henriksvej 4, 2400 Kbh. NV Redaktør Peter Myrhøj, Søtoften 15, 2820 Gentofte, eller Webmaster Mads Trans, Skråvej 4, 2880 Bagsværd Suppleant Steen Andrew Elborne, Frederik D.7 s Vej 29, 3450 Allerød Suppleant Inge Behrensdorff, Åge Berntsens Alle 25, 2750 Ballerup Domicil suppleant Eva Maria Trans, Skråvej 4, 2880 Bagsværd Slibeværksted Eveline Sakslund, Tibberup Allé 54, 3500 Værløse Stenvennernes mobiltelefon (kun åben lidt før møder og ture) Andre klubbers blade til Stenvennerne bedes sendt til Formanden Hans Kloster, Vagtelvej 25, 3. th, 2000 Frederiksberg

3 Fra medlem til medlem: Vedrørende Hæftet Sporfossiler. Der har været forespørgsler om hvor hæftet SPORFOSSILER, anmeldt i sidste nr. af Lapidomanen, kan købes. Det fås bl.a. i Naturfagsbogladen, som ligger i bunden af Zoologisk museum, på siden ind mod parken, på den indre vej i området, parallelt med Jagtvej, åbningstider man. fre Og på Geologisk Museum i åbningstiden. Litteratur om sabelkatte. 22 Vores viden om Solsystemets dannelse bygger på et omfattende detektivarbejde med bidrag fra mange grene af forskningen og med anvendelse af et stort antal forskellige teknikker. Vores viden er som et gigantisk puslespil hvor mange af brikkerne mangler; alligevel er det muligt at opbygge et ret pålideligt billede. Kursets tager udgangspunkt i håndfaste fakta som meteoritter og geologisk viden og har fokus på de indre planeter i Solsystemet, især Jorden. Vi kigger på de vigtigste mineraler og bjergarter og bringer eksempler fra meteorit forskerens og geolo- Til dem der har behov for at læse yderligere om disse spændende rovdyr fra fortiden, fik vi en litteraturliste i forbindelse med Jan Adolfsens foredrag i foråret. Mammoths Sabertoons, and Homminids Augusti & Anton, Columbia University Press. Evolving Eden an Illustrated guide Turner & Anton, Columbia University Press. The Big Cats and their fossil relatives Turner & Anton, Columbia University Press. Nye medlemmer Vi byder velkommen til: Ingeborg Bjerre Kristian Kann Nina og Erik Melbye Smi- Preben Lange Hansen Boganmeldelse Alan Cutler: STENO. En biografi om anatomen og præsten Niels Stensen. Oversat af Werner Svendsen (Gyldendal, 264 sider, 275 kr). Cutler der er geolog, betragter Stensen som grundlæggeren af sit fag, og det er da også vanskeligt ikke at dele hans beundring efter endt læsning. Cutlers begejstring er smittende, og en vankundig historiker er oven i købet blevet en del klogere på geologi. I Danmark har Stensen som en af fædrelandets stolte sønner fået gader, et gymnasium, et hospital og et museum opkaldt efter sig, men i udlandet er han knap så kendt. Bogen fik i den amerikanske originaludgave en fin modtagelse, ikke mindst fordi den har åbnet den engelsk-talende verdens øjne for Stensens geni. 3 Stenos illustration visende sammenligning mellem fossile hajtænder TUNGESTEN og samtidig haj. Stensen blev uddannet i København, egentlig i medicin, men i trit med tidens lærdomsideal interesserede han sig for alt muligt andet også. Som akademiker tog han det latinske navn Nicolai Stenonis, som en senere tradition har forkortet til Steno. Han var en fremragende og fingerfærdig anatom, der med skalpel, sonde og en skarp iagttagelsesevne opdagede bl.a. udførselsgangen fra ørespytkirtlen i mundhulen, ductus parotideus, også kaldet ductus stenonianus. Først og fremmest blev han dog kendt som en af de første, der gav en moderne forklaring på, hvorfor man kan finde spor af muslingeskaller og andre havdyr i bjergegne langt fra havet. Man havde hidtil haft den teori, at mineraler vokser på samme måde som andre af naturens fænomener. Ideen er ikke så tosset, som den lyder, for hvordan forklarer man ellers sådan noget som nyresten? Andre foreslog, at skallerne var skyllet op under syndfloden. Steno tolkede derimod de lag, hvor der forekom spor af havlevende dyr, som aflejringer i det, der engang har været havbund. Han havde dog kun nogle vage fore-

4 4 21 stillinger om, hvilke kræfter der kunne have gjort havbund til bjergtop. Den del af Stenos geologi, man stadig bruger, er nogle grundlæggende principper om stratifikation, jordskorpens lagdeling, der fortæller om rækkefølgen af lagenes tilblivelse. Dermed var grunden også lagt for den idé, at jordens geografi har gennemgået en meget mere dramatisk og længerevarende udvikling end førhen antaget. Den bibelske beretning om syndfloden var en helt utilstrækkelig forklaring. Man skal derimod ikke gå til Cutler for at blive klogere på danmarkshistorien, men det er imidlertid svært at bebrejde ham sådanne fejl, for der foreligger faktisk kun ganske lidt på engels k om Danmarks historie, som han kunne støtte sig til, men det er besynderligt, at forlaget ikke hår gjort den arme geolog den tjeneste at sende manuskriptet til en konsulent. Vil man have Stenos historie i en mere historisk korrekt indpakning, skal man konsultere det netop udkomne første bind af Dansk naturvidenskabs historie. Når bogen alligevel er både læseværdig og vellykket, skyldes det, at Cutler tager Niels Stensen alvorligt. Stensen var nemlig ikke blot»forud for sin tid». Han var også en del af sin tid, hvilket bl.a. indebar en stærk tro på Gud og på, at bibelen skal forstås bogstaveligt. Han endte med at konvertere til katolicismen og tilbragte de sidste år af sit liv som titulær biskop og missionær for romerkirken i det vantro Nordeuropa. Han opgav sine studier og levede et asketisk liv og efterlod sig ved sin død som 48-årig i 1686 ikke andet end det tøj, han gik og stod i. Det interessante er, at der ikke er noget modsætningsforhold mellem naturforskeren Steno og katolikken Steno. Kirken protesterede aldrig over hans resultater, og selv havde han ingen anfægtelser. Romerkirken saligkårede Steno i 1988, så han er helt i både kirkens og geologernes verden. Alt for ofte ser man forholdet mellem naturvidenskab og religion beskrevet med krigsmetaforer, som om der var tale om en evig og uoverstigelige modsætning. Videnskabshistorien i almindelighed og historien om Steno i særdeleshed viser, at beskrivelsen af grænsen mellem videnskab og religion som en frontlinje langtfra er udtømmende. Den væsentligste anke mod bogen er billedredaktionen. Man ser kun de samme gammelkendte kobberstukne portrætter af parykklædte 1600 tallærde, som der går 12 af på dusinet. Ikke et fossil, ikke en eneste skaldet sten eller muslingeskal har man fundet det for godt at afbilde, selv om en mineralogisk samling er noget at det mest fotogene, der findes. For nu slet ikke at tale om l600-tallets naturaliesamlinger og raritetskabinetter, der er så utroligt spændende og farverige, at kun en meget fattig fantasi ikke kan finde billedstof heri. Jes Fabricius Møller Forkortet anmeldelse fra Politiken Geologiens Dag: Saltholm, tilmelding og pris se annoncen side 18. Oktober 6. Christopher Jacob Ries: Historien om den firbenede fisk. 7. Trine Sørensen: præparationskursus kl.11-16, tilmelding se annonce side Richard Bromley: Sporfossiler. 20. Ferie 27. Tonci Balic-Zunic: Mineraler sulfosalte. November 3. Ole Jørgensen: zeoliter til bestemmelse af temperaturen for 60 millioner år siden, og til belysning af vulkanismens udvikling i det Færøske område. 10. Ole Johnsen: Geologisk Museums historie med hovedvægt på de ældste mi neraler. 17. Nanna Noe-Nygaard: dyr. 24. Niels Bonde: Danekræ-bogen. 25. Julefrokost December 9. Hamburg stenmesse, tilmelding og pris se annoncen side 18. ARRANGEMENTER I BYEN, der kan have interesse for medlemmerne. Udstillingen, FRA DINO TIL DYNE, kan ses Zoologisk Museum til ca. marts 2007, se anmeldelsen side 15. Folkeuniversitetet i København. Program for det kommende efterårssemester udkommer 31 juli, de der inden for de sidste 5 semestre har deltaget får det automatisk tilsendt, nye deltagere kan allerede nu bestille det på Der vil som sædvanligt være kurser inden for Geologi og andet der matcher jeres interesser f. eks. dette eksempel. Solsystemets og Jordens dannelse - Et geologisk/fysisk verdensbillede (emnekursus). Ved Ph.D. Finn Ulff-Møller. Fortsættes

5 20 5 STENVENNERNES EFTERÅRSPROGRAM 2006 Falske trilobitter fra Marokko August 19. Kl Gladsaxe Rådhus: Gladsaxe kulturfest. Stenvennerne har en bod. September 1. Åbent hus, medbring sommerens fund. 8. Mads Trans: Insekter i rav, se Lapidomanen januar Åben diskussion, om hvor fossilturen 2007 skal gå til: Slovakiet? Erfaringer fra dette års mineraltur til Slovakiet. 22. Christian Mac Ørum Rasmussen og Kristian Grube Jakobsen: Brachiopoder og trilobitter. De palæozoiske urhave var domineret af især to dyregrupper, der begge har et fantastisk bevaringspotentiale nemlig trilobitter og brachiopoder. Dette dobbelt foredrag tager udgangspunkt i disse to dyregrupper, samt deres anvendelse i den palæontologisk forskning. Brachiopoder består af to skaller og en fod, skallerne beskytter et spiseorgan, kaldet lophophoren, andre organer, samt et komplekst system af muskler, til åbning og lukning af skallerne og justering af foden. Brachiopodernes skaller ikke hinandens spejlbilleder, de har deres symmetriplan tværs igennem skallerne. I Palæozoikum var brachiopoderne meget dominerende, men muslingerne har i dag udkonkurreret brachiopoderne, så de sjældent findes andre steder end i dybe fjorde eller på oceanbunden i 4-5 kilometers dybde. Men de har overlevet frem til i dag, og dermed eksisteret i mere end 500 millioner år! Trilobitter er forhistoriske marine leddyr (arthropoder) i familie med insekterne. De består af et hårdt ydre skelet der bl.a. beskyttede dem mod angreb fra de andre dyr i palæooceanerne. Trilobitter er overordnet opdelt i 3 dele (led), den bageste pygidiet, den midterste thorax og den forreste del kaldet cephalon. De ældste trilobitter forekommer allerede i Nedre Kambrium for ca. 545 mio. år siden, men uddøde ved den største masseuddøen nogensinde for ca. 248 mio. år siden, Perm - Trias grænsen. Hvorfor egentlig studere disse uddøde dyregrupper og hvad kan det bruges til? Dette vil man forhåbentlig blive klogere på efter foredraget. 29. Finn Ulff-Møller: Meteoritter: Hvor kommer de fra, hvad er de for nogen, og hvad kan de fortælle os om Solsystemet. På Stenvennernes tur til Hamburgmessen 2005 var der et medlem fra Næstved klubben der havde en Phacops trilobit (ca cm lang) med, som havde været en tur under vinkelsliberen, og det var den ikke blevet kedelig af. Trilobitten var hul. Medlemmet fattede mistanke, da der på fossilet var et lille hul hvor en knappenål sagtens kunne komme ind. Endvidere var varmeledningen også forskellig fra moderstenen på undersiden og på fossilets overside, som tydeligvis ikke leder varmen så godt. Efter at have kikket på fossilet var jeg nu ganske overbevist om, at mine også kom fra samme lokalitet (fabrik). Jeg havde ca. 15 stk. liggende og alle forskellige, tydeligvis ikke samme støbeform. En tilfældig trilobit kom i min stenskærer, og snart efter kunne jeg så konstatere at den også er falsk, og jeg sådan set kunne have skåret dem alle over og konstateret at de alle er falske. Længdesnit gennem falsk Phacops fossil. Mindre grad af snyd findes på de små trilobitter som sidder på modersten, jeg prøvede også at gennemskære sådan en. Her viste det sig tydeligt at, fossilet efterfølgende er mo nteret med en spartelmasse. Køb af marokkanske fossiler er en blandet fornøjelse de falske fossiler er ofte overbevisende lavet, men stadig falske. Hvis man kan få en flot falsk fossil til billige penge, så er det vel heller ikke så galt, bare man ved at det er replikaer. Fremstillingsmetoden er følgende: Et stykke egnet modersten tilvirkes hvorefter fossilet som er støbt af 2 eller 3 dele mo nteres på stenen og formes, mens de stadig er bløde, så de unikke former opstår. Herefter tørres fossilet og efterbehandles med gravørpen, så overgangen mellem fossil og modersten sløres. Kreativ bearbejdning af trilobit set forfra og fra siden.

6 6 19 Geologisk rejsetip -Taberg Ca. 15 km syd for Jönköbing, ved bunden af Vättern, er dette malmbjerg absolut et besøg værd. Bjerget er 343 m højt og træder tydeligt frem i landskabet med sin spidse form. Der tager ca. 45 min i langsomt tempo at gå ad de pænt anlagte stier til bjergets top, hvorfra der er en pragtfuld udsigt. Området er nu udlagt som naturreservat. Der har været brudt jernmalm fra år 1400 til Husk lommemagnet. Bjerget er opbygget af titanium magnetit olivin og det sjældne mineral vanadium. Det er kun i USA at der er en tilsvarende bjergformation. Gustav Permin

7 18 7 TUR TIL SALTHOLM Lørdag den 30. september, afg. kl Kastrup Ny Lystbådehavn. Bus 250 S fra Hovedbanegården ved Tivoli kl Danien-kalk med fossiler blottet på nord- og østsiden. Ellers er øen dækket af engelskgræs og den for heste dødsfarlige malurt. Medbring madpakke, drikkevarer, gummistøvler og samle-udstyr. Afg. Saltholm kl. 16. Tilmelding til Hans Kloster inden 1. september, da der er begrænset bådplads og turen er en del af Geologiens Dage Pris fra Kastrup: 125 kr. indbetales inden 1. september på Giro Foreningen af Stenvenner, Egevolden tv Hvidovre Lørdag den 9. december 2006 Afgang med bus: HAMBURG STENMESSE Kl Sjælør station, parkeringspladsen Kl Næstved station Ankomst stenmessen ca kl Afrejse Hamburg kl Hjemkomst ca kl. 23. Pris 350 kr Tilmelding senest den 30. november Giro , Egevolden 210, 1.tv Hvidovre Turleder: Hans Kloster Boganmeldelse af: Sten - lær stenene ved stranden at kende Stenbogen, Sten - lær stenene ved stranden at kende, kan jeg ikke forholde mig til i detaljer, her vil jeg måske optræde mere som den typiske bruger, den interesserede amatør. Bogen er på 65 sider, og den er yderst rigt illustreret med smukke farvefotos og en mængde stregtegninger, som forklarer detaljer i stenene og deres struktur. De mange kapitler i bogen omfatter bl.a. opdeling af stenene i sedimenter, magma bjergarter, dybbjergarter og metamorfe bjergarter. Der er også afsnit om stenenes opbygning af mineralkorn, stenenes facon, struktur og farver. Der er lidt om forsteninger og om sten, der ligner, men ikke er noget. Jeg er sikker på, at denne bog vil jeg selv kunne have rigtig god brug af med det forkendskab jeg har til strandens sten og mon ikke også det vil gælde mange andre steninteresserede. Fakta. Titel: Sten - lær stenene ved stranden at kende. Forfatter: Ellen Merete Dyhr-Larsen. ISBN Geografforlaget Pris ca. 150 kr. God fornøjelse Søren Bo Andersen. Sakset fra StenHuggeren Jysk Stenklub s medlemsblad Red. Ravbitter Rav er harpiks, ca. 40 mill. år gammel ganske vist, men stadig opløselig i alkohol. Der kan laves en god brændevin af små stykker rav tilsat Brøndum akvavit. Den skal trække 3 dage. Så har man en god bjesk eller brændevin med en fin, rund, sødbitter smag og en sødmefuld duft som røgelse. Når flasken er tom, kan ravet bruges igen og igen. Sakset fra STENTRYK

8 8 17 Anmeldelse af: FOSSILER FRA FAXE KALKBRUD Af Tove damholt og Alice Rasmussen. Fossiler fra Faxe Kalkbrud er udstillet på det geologiske museum i Faxe. ISBN Pris 65 kr. Kan købes på Faxe Geologiske Museum, Stevns Museum, Geologisk Museum København og hos boghandlerne i Faxe, eller bestilles på eller Østsjællands Museum har netop udgivet et meget smuk lille bog med billeder af en meget stor del af de omkring 500 fossiler der kendes fra Faxe Kalkbrud. Og bogen har bl.a. til hensigt at forny opmærksomheden på denne spændende lokalitet. Der er tale om et rent billedværk, med et lille forord samt en enkelt side om selve forekomsten. Billederne er smukt sat op på en lyseblå baggrund der klæder kalkens egen farve. De er meget tydelige og derfor rigtig gode at bestemme fossiler efter, og til denne brug vil bogen være fortrinlig, den vil kunne klare de allerfleste fund. Bogen er bygget op efter dyregrupper som let slås op efter indholdsfortegnelsen, hvert fossil er tilføjet det latinske navn, i ganske få tilfælde benævnes det dog kun med f.eks. snegl 10 mm eller musling 3 mm***, når der er tilføjet en, to eller tre stjerner angiver det fossilets sjældenheden. Det havde selvfølgeligt været rart med en oversigt over fossilnavne, men de enkelte grupper er selvfølgeligt ikke større end det er til at overse, og jeg kan godt se at alle fossilerne så skulle have været fuldstændigt bestemte. Bogen afsluttes med et afsnit om gummi afstøbninger af snegle og muslingeaftryk i kalken, det er en teknik det kunne være spændende at lære, pludselig kan man se den oprindelige overflade på fossilet. Tillykke med den fine bog, man får rigtig lyst til atter at besøge Faxe Kalkbrud. Peter Myrhøj Pattedyr åd dinosaurer Da dinosaurerne herskede på Jorden, var pattedyrene en flok små muselignende væsener, der gemte sig under jorden og kun kom ud om natten. Sådan har standardopfattelsen i hvert fald været hidtil. Men nye fund tyder på, at pattedyrene ikke bare var hensat til et liv i bævende angst for kæmpeøglerne. I Kina har forskere fundet fossiler af to hidtil ukendte pattedyr, Repenomamus giganticus og Repenomamus robustus, der ikke bare var kødædere. De spiste også dinosaurer. holdsvis 4,5 og 13,9 milliarder år - dvs. de omdannes meget langsomt. Håndtering og opbevaring af radioaktive mineraler 1 Tillad aldrig børn at røre ved radioaktive mineraler. 2 Brug handsker eller vask hænder efter berøring af radioaktive mineraler. 3 Hold radioaktive mineraler væk fra øjnene, studer dem ikke i lup. 4 Brug mikroskop, fordi øjets linse er meget følsom mod stråling. Det sidstnævnte kan diskuteres da dosisgrænsen for øjet er meget højere end for kroppen i øvrigt, og kun betastråling kan give specielle problemer for øjelinsen - og betastråling trænger ikke gennem mere end 2-3 mm glas. Men man skal undgå at få støvkorn med radioaktivitet på øjelinsen. 5 Dosishastigheden fra en radioaktiv kilde afhænger stærkt af afstanden. I 1 cm afstand fra et lille radioaktivt mineral kan dosishastigheden være op til gange større end i 100 cm afstand. Læg ikke radioaktive mineraler i lommen, men opbevar og bær dem i en tæt æske. 6 Radioaktive mineraler med uran-238 producerer den radioaktive luftart radon- 222, som kan sive fra mineralet ud i den omgivende luft. Derfor skal de ikke opbevares i soveværelset, men gerne i et lagerrum med ventilation. Ganske små stykker mineral kan dog godt opbevares i en lejlighed, men opbevar dem i en helt tæt æske med pakning. 7 Radioaktive mineraler skal behandles med respekt, men der er ingen grund til overdreven frygt. Almindelige byggematerialer som mursten og beton indeholder den samme slags radioaktivitet som mineralerne, og oftest vil der i et hus eller en lejlighed samlet være mere radioaktivitet i væggene, end der er i normale stykker af radioaktive mineraler - her forudsat, at det ikke drejer sig om kilomængder. Men dosismæssigt betyder det naturligvis noget, at man kan komme tæt på et styk- ke radioaktivt mineral, mens kan ikke kan komme tæt på alle hu- sets vægge samtidigt. Enheder: msv = millisievert, svarer til 0,001 Joule strålingsenergi afsat pr kg væv. En ældre enhed for doser til mennesker er rem, der betyder røntgen ækvivalent 1 msv = 100 millirem

9 16 9 Advarsel: Radioaktive mineraler Sundhedsstyrelsens: Bekendtgørelse nr 823 af 31. oktober Gennemgået og kommenteret af Uffe Korsbech og Hans Kloster. Radioaktive mineraler indeholder ustabile atomer, som omdannes til nye atomer under udsendelse af alfa-, beta- eller gamma-stråling. Når disse stråler herefter trænger ind i stof, vil de slå elektroner løs fra stoffets molekyler dvs. molekylerne ioniseres. Med tiden omdannes et radioaktivt grundstof til andre grundstoffer. Dette kaldes henfald. Ioniserende stråling kan nå det inderste i en celle og kan derfor være sundhedsfarlig. Myndighederne har fastlagt grænser for tilladelige doser til mennesker. Naturlig radioaktivitet, som er det, der findes i radioaktive mineraler, er normalt ikke underlagt disse grænser. Men derfor kan man godt benytte dem som rettesnor. (Hvor naturlig radioaktivitet forekommer i store mængder, gælder den almindelige regel dog.) For almindelige mennesker er hovedreglen, at man ikke må få en dosis på mere end 1 msv (millisievert) om året. "Strålingsarbejdere" som fx. røntgensygeplejersker, radiologer og folk, der arbejder med kraftige kilder, må få op til 20 msv om året. Disse dosisgrænser er fastsat for at sikre en meget lav sandsynlighed for senskader, det vil sige risikoen for at få kræft senere i livet ved påvirkning fra ionis erende stråling. Doserne fra den naturlige stråling afhænger af, hvor man bor. Den kan typisk være på 3 msv. Næsten alle bjergarter er lidt radioaktive. Mørke mineralkorn med tungmetaller har en forholdsvis høj radioaktivitet. Almindelige mineraler som glimmer og feldspat indeholder en radioaktiv isotop nemlig kalium-40, der udgør en ganske lille del af naturligt kalium. Fosfatmineraler, alunskifer, sand med monazit eller zirkon og til dels granit har en forholdsvis høj radioaktivitet på grund af uran og thorium. Byggematerialer baseret på ler, sand eller granit indeholder radioaktive stoffer - sædvanligvis i lave koncentrationer. I Norge er frigrænsen for ufarlig radioaktivitet på 10 Bq/g, dvs. stoffer med koncentrationer under dette niveau anses for ikke-radioaktive. De egentlige radioaktive mineraler indeholder blandt andet grundstofferne uran og thorium, f.eks. uraninit, karnotit og thorit. Hovedparten af de radioaktive stoffer heri er enten uran-238 eller thorium-232. De har meget lange halveringstider - hen- Pattedyr og dinosaurer udviklede sig fra to forskellige, men nogenlunde lige store krybdyrgrupper i den periode, der hedder Trias (248 til 206 millioner år siden). Den traditionelle opfattelse af udviklingen er, at dinosaurerne udviklede sig til små og store planteædere og rovdyr, mens pattedyr blev til små insektædere. Men fundene fra Kina tyder på, at historien er mere nuanceret end som så. De to dyr levede for omkring 130 millioner år siden, og den største (giganticus) blev op til en meter lang og vejede mellem 12 og 14 kilo. Den var et tætbygget rovdyr, som kunne tage små dinosaurer eller unger. Fundet af robustus afslører, at dette mindre rovdyr kort før sin død havde spist en ung Psittacosaurus, en tobenet planteædende dinosaurus. Repenomamus har ingen nulevende efterkommere. de tilhører en orden af pattedyr, der skilte sig ud fra de andre og siden uddøde. (Reference: Nature) Sakset Politiken Fossil af Repenomamus giganticus med skeletdele af dinosauer i maven En artikel i National Geographic nr. 6, 2006, med titlen, Juveler i asken, Kinas enestående fossiler, fortæller en historie om en enestående fossil lokalitet i Liaoning provinsen, hvorfra også de ovennævnte pattedyr stammer. Der er tale om helt usædvanlige bevaringsforhold, en slags dyrenes Pompeji, dyrene er bevarede i meget fin vulkansk aske. Der ses fugle med fjer, insekter med fine detaljer, og dyr med bevaret maveindhold, i det hele taget ses mange nye arter som en slags øjebliksbillede, hvoraf der også kan aflæses adfærdsmæssige detaljer. Der er tale om gentagne vulkanudbrud i perioden for mellem 130 til 110 mill. år siden, altså Nedre Kridt, så der kan også udledes udviklingshistoriske detaljer af lokaliteten. Red.

10 10 15 Aluminium kan erstattes med magnesium Aluminium-industrien bruger mere strøm end hele Afrika. Det bør interessere os. Hans Christian Ørsted fremstillede aluminium i 1825 og det industrielle gennembrud kom i 1886 med elektrolyse-processen. Året efter brugtes bauxit som råstof og kryolit til sænkning af smeltepunktet. Norge startede produktionen i 1908, Sverige i 1934 og Island i Der bygges nu en 190 meter høj og 730 meter bred dæmning i Karahnjukar for at kunne fordoble produktionen af aluminium på Island. De største bauxit-forekomster findes langt borte: Guinea, Brasilien, Australien, Jamaica, Indien og Indonesien. Til en ton aluminium bruges kwh. Bauxit er en lerlignende malm bestående af mineralerne: bøhmit, diaspor, gibbsit og i nogle tilfælde halloysit. Magnesium er det letteste metal, der bruges. Det iltes let, og antændes i almindelig luft, men legeringer gør magnesium brugbart. Det har dog ikke kunnet konkurrere med aluminium og plastik. Hovedparten af tandpasta er magnesium. Ifølge The Japan Journal fra januar 2006 har professor Kondoh Katsuyoshi opfundet en magnesium-silicium film, der dækker magnesiumlegeringer og opnår de samme gode egenskaber som aluminium og som har den store fordel at være meget lettere og dermed energibesparende. Energiforbruget ved genbrug af magnesium-legeringen er meget mindre end ved genbrug af andre metaller. Magnesit Magnesium findes i hundredvis af mineraler. Der er stor minedrift på magnesit i Norge. Grønland har ikke store forekomster af magnesit, men af mange andre mineraler med magnesium. Derfor er den japanske opfindelse af særlig interesse for os. Ny særudstilling om fjer på Zoologisk Museum Fra dino til dyne Zoologisk Museum åbnede i marts måned en ny særudstilling om fjer, udstillingen kan ses det næste års tid ses på Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, Østerbro i København. Blandt udstillingens mange spektakulære og unikke elementer er en model af den kæmpemæssige, fjerklædte dinosaur, Utah-raptor. Om fjerudstillingen Indtil for 10 år siden troede man, at fugle var de eneste dyr med fjer. Men et særligt fund i Kina, en dinosaur med fjer, gjorde det klart, at fjeren kom før fuglen. Siden er flere fossiler af fjerklædte dinosaurer dukket op. Fundet har pustet nyt liv i diskussionen om fjers oprindelse og slægtskabet mellem fugle og dinosaurer. For første gang i Danmark viser vi både fossiler, skeletter og rekonstruktioner af nogle af disse epokegørende fund. Udover de enestående dinosaurer byder udstillingen på nogle af de smukkeste fugle i verden - f.eks. paradisfugle, påfugle, fasaner, silkehejrer, quetzal og papegøjer. Udstillingen viser også, hvordan fjer kan bruges som prydgenstande. Derudover informerer udstillingen via plancher om den højaktuelle fugleinfluenza. Zoologisk Museum kan forsikre publikum om, at ingen fjer eller fugle på museet er inficeret af fugleinfluenza. Lånte fjer. Intet andet materiale fra dyr er blevet brugt så meget af mennesker over hele verden som fjer - fra skriveredskaber, dyner og dunjakker til kjoler og hattepynt, alt dette belyses på udstillingen. Uddrag af museets beskrivelse af udstillingen. Archaeopteryx litographica, med tydelige fjeraftryk. Red.

11 14 11 Med knusesten i maven Ler: montmorillonit og illit SCIENCE: Forskerne har hidtil antaget, at det forhistoriske dyr plesiosaur - et langhalset krybdyr, der levede i havet, udelukkende ernærede sig ved at jage fisk, blæksprutter og anden frit svømmende mad. Nu viser nye fund fra Queensland i Australien imidlertid, at det næppe har været tilfældet. Man har fundet to cirka 100 millioner år gamle forsteninger af plesiosaurer, og forsteningerne viser, hvad disse langhalsede dyr fik til middag, umiddelbart før de døde. Den ene havde maven fuld af knuste snegle og muslinger, den anden havde resterne af en krabbe i fordøjelsessystemet. De australske forskere, der har analyseret fossilerne, undrede sig over, hvordan dyrene havde kunnet fordøje denne diæt. Men da de kiggede godt efter, opdagede de noget meget interessant: Begge dyr havde en slags knusesten i maven. Forskerne antager, at disse sten har haft den funktion, at de skulle sønderbanke de skaldyr, plesiosaurerne spiste, hvorefter dyrene kunne optage køddelen af deres bytte. Hvis det er sandt, kan det være med til at forklare, hvorfor plesiosaurerne levede i verdenshavene i hele 135 millioner år, inden arten gik under. I så fald har de nemlig takket være deres lange halse været både effektive fiskefangere, og i perioder, hvor det måske var lidt småt med fisk, kunnet supplere diæten med skaldyr. Takket være knusestenene. Gastroliter / knusesten fundet som maveindhold i fossilt skelet af plesiosauer. Uanset om vi går på Bornholms klipper eller Vestjyllands sandjorder, så klæber leret sig fast på skoene. Ler findes alle vegne og i alle lande. Ved beskrivelser af mineraler stopper festen som regel ved lermineraler. De får den mindste plads i bøger om sten og den dårligste beskrivelse. Lermineraler er fyllosilikater med en kornstørrelse på under 0,004 mm. Illit er det vigtigste kalium-silikat i jordskorpen. Montmorillonit har ingen kalium. Ole Johnsen beskriver illit som en hydreret kalium-fattig muskovit, der udgør hovedbestanddelen i de fleste lerede sedimenter og skifre. Arne Noe-Nygaard beskrev i 1966 hydroglimmere som overgangsformer mellem glimmerne og montmorillonit-vermiculit-gruppens mineraler. Illitter omfatter glimmerlignende mineraler blandt disse overgangsformer. Illit kaldes undertiden hydromuskovit. Illit er gråhvid-sølvgrå. Montmorillonit beskrives af Ole Johnsen som det dominerende lermineral i bentonit, som er en lerbjergart, opstået ved omdannelse af vulkansk aske. Hertil må tilføjes, at montmorillonit hører til smektit-gruppen og den findes altid i jord. Det er dannet ved en alkalisk reaktion (havvand) med et højt indhold af silicium og aluminium. Montmorillonit er lagdelt og mellem gitterlagene kan mineralet optage og afgive store mængder vand og kationer, så tykkelsen af et gitter svinger fra 1 til 2 nm. En tør montmorillonit-lerskorpe sprækker polygonalt: sprækker i mange vinkler. I den færøske basalt ses montmorillonit som hvide, stearinagtig masse. I Danmark er montmorillonit blandet med andre lermineraler og forurenet med jern og kalium, der giver en mørkere farve. Montmorillonit kan være brun, gul, grågrøn og hvid. Sakset Politiken Gastroliter er jo nok svære at identificere som løsfund, men det kan jo være de er almindeligt forekommende blandt strandens løse sten ligesom f.eks. vættelysene er Red. Tørkesprækker ved Jørgen Brønlund Tørkesprækker i muddersten. Set ovenfra. Østgrønland, Devon- Ler er dannet ved forvitring, sedimentation og hydrothermal aktivitet. Det vil sige, at bjerge sprænges af frost og transporteres med vand og vind til det laveste hul i jorden. Når der ligger et par hundrede meter sediment, begynder omdannelsen, diagenesen, og dybere nede går den over i metamorfosen. Jordens øverste skorpe kaldes også granitskorpen for at fremhæve vægtfylden på 2,65. Denne lette vægt sammenlignes med den øvre kappes vægtfylde på 3,30. Det betyder, at kappen er 24 %

12 12 13 tættere end skorpen og derfor ligger den nederst. Det nye for mig er, at der også sker en omdannelse i sediment af op mod 30 %, hvor montmorillonit omdannes til illit og kaolinit. Den ledige plads ved denne omdannelse fyldes med vand og kuldioxid. Overskud af kuldioxid øger trykket og medbringer kulbrinter: olie og gas. Hvis du vil finde olie og gas, skal du altså bare lede efter illit. Desværre fordufter megen kuldioxid op i luften, men kendskabet til massebalancen for jordens kuldioxid er endnu meget ringe, siger geokemikerne. Hans Kloster Fossil præparerings kursus, 7. oktober, kl Kursus program, præparation og konservering af palæontologisk materiale. Kursusleder Trine Sørensen, Konservator på Gram Museum. Dagen vil tage udgangspunkt i nogle overordnede emner, som gerne skulle katalysere en ivrig dialog!? Kun meget lidt praktisk arbejde vil kunne lade sig gøre på stedet, men medbring egne fossiler til diskutionen af forskellige problematikker, husk madpakke og drikkevare til frokostpausen. Indsamling/udgravning Hvordan får man fossilet sikkert hjem? Præparation Hvilken metode skal bruges til hvilket fossil? Forskellige muligheder for at blotlægge diverse fossiler vil blive gennemgået, f.eks. syrepræparation, mekanisk præparation, ultralyd og sandblæsning. Konservering Hvordan sikres fossilet mod nedbrydning?stabilisering, limning og understøttelse. Pyritnedbrydning og andre ustabile jernforbindelser. Saltudblomstringer. Afstøbning Hvordan man får et negativt fossil-aftryk til at blive til et positivt! Forskellige afstøbningstyper og -materialer. Præventiv konservering Om håndtering og opbevaringsforhold, såsom klima, forurening og emballage, og deres betydning for fossilets bevaringstilstand. Tilmelding til Peter Myrhøj eller inden 18. september, jeg regner med der maximalt er plads til 25 deltagere, kurset sker i klubbens lokaler, prisen er 100 kr. der indbetales inden 18 september, med angivelsen præparerings kursus på Boganmeldelse af: En kort historie om næsten alt, af Bill Bryson Gyldendals forlag, forlags pris 249 kr. bogklub pris 169 kr. Bill Bryson har begået en ganske spændende og meget morsom bog, En kort historie om næsten alt hvilket jo er stor mundfuld. Bill Bryson har brugt 2 år på at sætte sig ind i et stof som var total fremmet for ham. Da jeg læste en anmeldelse af bogen tænkte jeg denne bog må jeg eje, og derfor står den nu på min reol og venter på at jeg igen vil læse den. En kort historie om næsten alt, kunne handle om så meget, og det gør den faktisk også, bogen starter med Big bang, går gennem jordens skabelse, tilblivelsen af livet, og livets påvirkninger af jorden som er så betydningsfuldt for vor jord af i dag. Den kommer gennem arternes udvikling, og udviklingen af de mange arter som har været, og af de arter der findes i dag, og den kendsgerning at vi langt fra har styr på den flora og fauna som er på jorden i dag. Om de videnskabelig opdagelser gjort af mange slidsomme og nogle gange originale forskere. Og slutter med den kendsgerning at vi som mennesker en dag ikke længere vil være at finde på denne jord. Her er et par små klip fra bogen. For os at se strækker universet sig kun så langt, som lyset har bevæget sig på de 10 eller 13,5 eller 20 milliarder år, der er gået siden universet blev dannet. Dette synlige univers det univers, vi kender og kan tale om er en million millioner millioner millioner (og det er ) kilometer i diameter. Men ifølge de fleste teorier er selve universet meta-universet, som det undertiden kaldes enormt meget større. Eller dette Selvom man i lærebøgerne kan se autoritative gengivelser af ældgamle landmasser med navne som Laurasia, Gondwana, Rodinia og Pangæa, er de undertiden baseret på konklusioner, som overhovedet ikke holderder vand, så at sige. Som George Gaylord Simpsom bemærker i Fossils and the History of Life, har diverse dyr- og plantearter fra den gamle verden en kedelig uvane med at dukke op på steder, hvor de ikke burde være, mens de glimrer ved deres fravær, hvor de burde være til stede. Mads Trans

Plakaten - introduktion

Plakaten - introduktion Plakaten - introduktion På plakaten kan du se den store havøgle Mosasaurus. Den var et krybdyr, der kunne blive helt op til 15 meter langt. Nogle kalder den for havets Tyrannosaurus. Det var fordi den

Læs mere

Geologi. Med skoletjenesten på NaturBornholm. Skoletjenesten

Geologi. Med skoletjenesten på NaturBornholm. Skoletjenesten Geologi Med skoletjenesten på NaturBornholm 2015 Skoletjenesten Skoletjenesten 0 Forord og lærervejledning Bornholms natur er så mangfoldig at den kan være svær at beskrive. Den skal opleves. NaturBornholm

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2 Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Menneskets opståen 1+2 Darwins farlige tanker del 1+2" Alle billeder i denne pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne. Elevopgaver til del 1 Tv-udsendelserne

Læs mere

Naturkatastrofer. CFU Aalborg 15/11-12. Ove Pedersen

Naturkatastrofer. CFU Aalborg 15/11-12. Ove Pedersen . CFU Aalborg 15/11-12 Ove Pedersen Dagens program: Præsentation Formål. GEOS adgang og præsentation. Naturkatastrofer generelt Kaffe Jordskælv Vulkaner Diverse opgaver Evaluering På kurset vil der, men

Læs mere

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - -

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - - SDU og DR Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? Atom-model: - - - + + - + + + + + - - - Hvad er et atom? Alt omkring dig er bygget op af atomer. Alligevel kan du ikke se et enkelt

Læs mere

SPØRGEKORT ENIG / UENIG

SPØRGEKORT ENIG / UENIG I min familie afleverer vi tomme flasker og dåser i returautomaten i supermarkedet. Hvorfor er det en god idé? Så kan de blive brugt igen og igen, og det er godt for miljøet. Man kalder det closed loop

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Fag: Fysik/kemi Hold: 20 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 36-37 Jordens dannelse Kende nogle af nutidens forestillinger om universets opbygning

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen Menneskets opståen del 1 og 2 Darwins farlige tanker del 1 og 2 Den pædagogiske vejledning knytter sig til de to første afsnit af tv-serien "Menneskets opståen" med undertitlerne "Darwins Farlige Tanker

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest)

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

NV Europa - 55 millioner år Land Hav. Fur Formationen moler og vulkanske askelag.

NV Europa - 55 millioner år Land Hav. Fur Formationen moler og vulkanske askelag. Fur Formationen moler og vulkanske askelag. Fur Formationen består overvejende af moler med op mod 200 tynde lag af vulkansk aske. Lagserien er ca. 60 meter tyk og forefindes hovedsagligt i den vestlige

Læs mere

Magiske blæksprutter

Magiske blæksprutter Magiske blæksprutter del 1 VELKOMMEN Nogle har øjne så store som fodbolde og er lige så lange som lastbiler. Andre bliver på få sekunder usynlige, lyser i mørket eller forklæder sig som et giftigt dyr.

Læs mere

Brombærsolcellen - introduktion

Brombærsolcellen - introduktion #0 Brombærsolcellen - introduktion Solceller i lommeregneren, solceller på hustagene, solceller til mobiltelefonen eller solceller til den bærbare computer midt ude i regnskoven- Solcellen har i mange

Læs mere

UNDERVISERARK / FACIT

UNDERVISERARK / FACIT Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen.

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen. GAMMA Gammastråling minder om røntgenstråling men har kortere bølgelængde, der ligger i intervallet 10-11 m til 10-16 m. Gammastråling kender vi fra jorden, når der sker henfald af radioaktive stoffer

Læs mere

Historisk geologi 2. Kvarter Palæozoikum

Historisk geologi 2. Kvarter Palæozoikum Historisk geologi 2. Kvarter Palæozoikum DEN KAMBRISKE EKSPLOSION Den kambriske eksplosion Hovedgruppernes opståen ud fra geologiske vidnesbyrd Doushantuo Formation, Kina Fund senest dateret til 570 mio.

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

PIRLS 2011. Kodevejledning. for hæfte L til Læsebog

PIRLS 2011. Kodevejledning. for hæfte L til Læsebog PIRLS 2011 Kodevejledning for hæfte L til Læsebog Fjendetærte bedømmelsesvejledning Teksttype: Skønlitterær tekst Formål: Læse for at opleve Klassifikation af Multiple Choice spørgsmål Spm. Proces Rigtigt

Læs mere

Læringsmål i fysik - 9. Klasse

Læringsmål i fysik - 9. Klasse Læringsmål i fysik - 9. Klasse Salte, syrer og baser Jeg ved salt er et stof der er opbygget af ioner. Jeg ved at Ioner i salt sidder i et fast mønster, et iongitter Jeg kan vise og forklare at salt, der

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Natur og Teknik QUIZ.

Natur og Teknik QUIZ. Natur og Teknik QUIZ. Hvorfor er saltvand tungere end almindeligt vand? Saltvand er tungere end vand, da saltvand har større massefylde end vand. I vand er der jo kun vand. I saltvand er der både salt

Læs mere

Fluorescens & fosforescens

Fluorescens & fosforescens Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), august 2009. Udvikling: SolData Instruments v/frank Bason og Lisbet Schønau, Kræftens Bekæmpelse Illustrationer: Maiken Nysom, Tripledesign

Læs mere

Multimagikeren og overtossen Ovartaci

Multimagikeren og overtossen Ovartaci Multimagikeren og overtossen Ovartaci Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Ovartacis liv Museum Ovartaci er opkaldt efter en helt unik mand og en helt unik kunstner ved navn Ovartaci. Han levede fra 1894-1985

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Kridt, kalk, katastrofer og kæmpe bæster

Kridt, kalk, katastrofer og kæmpe bæster Stevns Klint Kridt, kalk, katastrofer og kæmpe bæster Stevns Klint i det østlige Danmark er netop blevet erklæret for UNESCO Verdensarv. Det er den blevet fordi den midt i mellem sine karakteristiske lag

Læs mere

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet Opdateret december 2013

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

En stilhed som også betyder at lyng og urter er klar til at forny sig - som en anden Fugl Phønix, der genopstår af asken.

En stilhed som også betyder at lyng og urter er klar til at forny sig - som en anden Fugl Phønix, der genopstår af asken. Anmeldelse af bogen Lyngheden gennem årtusinder Det europæiske hedelandskab. Af Svein Haaland. Stilhed. Larmende stilhed. For få øjeblikke siden var lyngheden et inferno af flammer og larm fra ilden. Når

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL DEN DANSKE BILLARD UNION MATERIALEREGLEMENT FOR KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL 2014-2015 DDBU SPORTSBILLARD INDHOLDSFORTEGNELSE PARAGRAF 1. PARAGRAF 2. PARAGRAF 3. PARAGRAF 4. PARAGRAF 5.

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

O V E R L E V E L S E N S A B C

O V E R L E V E L S E N S A B C Lærervejledning Charles Darwins evolutionsteori om artsdannelse bygger på begreberne variation og selektion og er et fundamentalt emne, da den er teorigrundlaget for hele videnskabsfaget biologi. Det er

Læs mere

ET ANDALUSISK PAR A DIS

ET ANDALUSISK PAR A DIS bolig ET ANDALUSISK PAR A DIS I salatdronningen Tina Scheftelowitz sommerhus i Sydspanien er stemningen på én gang eksotisk og hjemlig. Her hersker der ikke én stil, men et eklektisk mix af marokkanske

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 Jens Ingvard Hansen Hans Ole Madsen Udstiller i Kunstforeningen 6. september - 5. oktober 201 4 Næstved Kunstforening inviterer

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Forord. Undervisere kan bruge arket ved først at kontakte pierre@naae.dk og få et skriftligt tilsagn.

Forord. Undervisere kan bruge arket ved først at kontakte pierre@naae.dk og få et skriftligt tilsagn. Forord Dette hjælpeark til mol og molberegninger er lavet af til brug på Nørre Åby Efterskole. Man er som studerende/elev meget velkommen til at hente og bruge arket. Undervisere kan bruge arket ved først

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 Elevens navn: CPR-nr.: Skole: Klasse: Tilsynsførendes navn: 1 Tilstandsformer Tilstandsformer Opgave 1.1 Alle stoffer har 3 tilstandsformer.

Læs mere

Den. tid. Vær kreativ FARVELÆG SANDT ELLER FALSK? TYRANNOSAURUS REX LEVEDE TÆTTERE PÅ MENNESKENE I HISTORISK TID END PÅ DE FØRSTE DINOSAURER.

Den. tid. Vær kreativ FARVELÆG SANDT ELLER FALSK? TYRANNOSAURUS REX LEVEDE TÆTTERE PÅ MENNESKENE I HISTORISK TID END PÅ DE FØRSTE DINOSAURER. Den mesozoiske tid Dinosaurerne er en af de mest succesrige dyrearter nogensinde. De herskede på Jorden i næsten 186 millioner år i den mesozoiske tid, også kaldet mesozoikum. FARVELÆG dinosaurerne og

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Velkommen til Tom Dåses Returskole

Velkommen til Tom Dåses Returskole Velkommen til Tom Dåses Returskole Hej, jeg hedder Glas-Mads. Velkommen til vores opgavebog. Mit navn er Petra Plast. Vi skal både regne og tegne og gætte. Jeg hedder Tom Dåse. Har du lyst til at blive

Læs mere

Tekstiler fortæller Europas historie

Tekstiler fortæller Europas historie Tekstiler fortæller Europas historie På det gamle Københavns Universitet Amager sidder en gruppe kvinder i et stort lyst lokale med kunstfærdige og farverige billedtæpper på væggene. De har på få år formået

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Gode råd til kattens adfærd

Gode råd til kattens adfærd Gode råd til kattens adfærd Adfærdsproblemer hos katte Ind imellem udvikler kattens adfærd sig til at blive et problem for familien. Det kan være frustrerende, at katten pludselig bliver urenlig eller

Læs mere

HISTORIEN OM Den Blå Planet

HISTORIEN OM Den Blå Planet UNDERVISNINGSMATERIALE HISTORIEN OM Den Blå Planet En fantasifuld fabel om sol, skygge og sommerfuglestøv Til læreren I Historien om Den Blå Planet har de yngste masser af muligheder for at drømme sig

Læs mere

Flere gode bøger 18 måneder

Flere gode bøger 18 måneder Flere gode bøger 18 måneder Lån dem på biblioteket. Køb dem i boghandlen. På nettet. I supermarkedet. Børn elsker bøger En sandwich med 10 lag Af Annette Herzog og Kamilla Christiansen En tællebog med

Læs mere

10. Lemminger frygter sommer

10. Lemminger frygter sommer 10. Lemminger frygter sommer Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Den grønlandske halsbåndlemming, Dicrostonyx groenlandicus, er den eneste gnaver i Grønland. Den er udbredt i Nordøstgrønland og

Læs mere

Skønheden begynder med

Skønheden begynder med Skønheden begynder med En matematisk fraktal den lille tabel Matematik på C-niveau er obligatorisk i alle 4 gymnasiale ungdomsuddannelser: Hf, hhx, htx, stx I denne lille pjece kan du få et indtryk af,

Læs mere

Årsplan 5. klasse 2010-2011

Årsplan 5. klasse 2010-2011 Årsplan 5. klasse 2010-2011 Hvad skal der ske? Hvornår? Hvordan? Med hvilket formål? Opstart + Gul intro Uge 32 Emneuge Uge 33 Se infobrev Se infobrev Kloge Åge Personkarakteristik Uge 34 og 35 Ud fra

Læs mere

Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr

Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr SØNDAG 2. NOVEMBER NR. 44 / 2014 SØNDAG Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr På Lolland producerer ingeniøruddannede Preben Jørgensen flere hundrede flasker rødvin om året efter samme principper som i

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

S C I E N C E. Geologi-geoscience En uddannelse om Jordens udvikling, ressourcer og skabelse

S C I E N C E. Geologi-geoscience En uddannelse om Jordens udvikling, ressourcer og skabelse S C I E N C E Geologi-geoscience En uddannelse om Jordens udvikling, ressourcer og skabelse Vulkanen Mutnovsky i Kamchatka, Rusland, er bare ét eksempel på jordens øjeblikkelige og dramatiske udvikling,

Læs mere

Brun Bjørn Suzi Eszterhas. Ibrahims bamse Marianne Bugge m.fl.

Brun Bjørn Suzi Eszterhas. Ibrahims bamse Marianne Bugge m.fl. Brun Bjørn Suzi Eszterhas To brune bjørneunger er blevet født i Alaskas bjerge. Følg dem fra nyfødt til voksen. Se dem gå på opdagelse med deres mor, jagte hinanden og klatre og siden lære at fange fisk

Læs mere

Naturfag 2011 Biologi

Naturfag 2011 Biologi Skole: Klasse: Opgave nr. 1 2 3 4 5 6 1 9: Spyflue 2 4: Lille vandkalv 3 2: Sortugle 4 3: rovbille 5 1: myg 6 5: polarhumlebi 7 2: larve 8 3: puppe 9 4: sværmer 10 Første fra venstre: 3 - primater 11 Anden

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Fysik/kemi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fysikkens

Læs mere

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Polar Bear Et undervisningmateriale til forestillingen Polar Bear for 0. 2. klasse Du skal bruge: Til læreren tuscher saks Isbjørnen er i

Læs mere

Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal?

Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal? Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal? v. Lektor, kemiingeniør Birgit Kjærside Storm Aalborg Universitet Esbjerg Roskilde 27.januar 2010 1 Aluminium Aluminium findes i store mængder i jordskorpen.

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja Af: Jacob, Lucas & Peter Vejleder: Thanja Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemformulering... 2 Vores problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt dette emne?... 3 Afgrænsning... 3 Definition...

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Stamps. Færøerne. Nr. 21 September 2014

Stamps. Færøerne. Nr. 21 September 2014 Stamps Færøerne Nr. 21 September 2014 ISSN 1603-0036 0036 Postkort fra Kina? Færøsk miniark vinder pris Julen 2014 Postkort fra Kina Kunne du tænke dig at modtage postkort fra fjerntliggende lande verden

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger RUNESTEN Signe og Bjørn hjælper hver dag deres far med arbejdet, så han kan nå at blive færdig med høvdingens store runesten inden solhvervsfesten. Billeder og runeindskrift

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Brug af Visuel Kommunikation som hjælp i designprocesserne. Et billede siger mere end 1000 ord.

Brug af Visuel Kommunikation som hjælp i designprocesserne. Et billede siger mere end 1000 ord. Brug af Visuel Kommunikation som hjælp i designprocesserne Et billede siger mere end 1000 ord. Dette gamle ordsprog kan komme til sin ret, når man skal danne mening for bruger og borger i eksempelvis en

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Fysik/kemi KLASSE:

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Gæller Seniorrådgiver Alfred Jokumsen Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) Nordsøen Forskerpark, 9850 Hirtshals 1 DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet FISKE

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

Hvad kan jeg lave med sten og skaller?

Hvad kan jeg lave med sten og skaller? Hvad kan jeg lave med sten og skaller? - Idékatalog til aktiviteter med materialer fra stranden Nationalpark Thy 2012. Tekst og billeder er udarbejdet af frivilligmedarbejder Sinne Harbo og Lærke Erika

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Godt at vide: Godt at vide:

Godt at vide: Godt at vide: giraf elefant giraf 1. Giraffen er verdens højeste landlevende dyr. 2. En voksen hangiraf måler cirka 5 meter og vejer cirka 1.100 kg. 3. Giraffer er drøvtyggere og lever på den afrikanske savanne. 4.

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

De skønneste hilsner fra. La Vida. Kontor: La Vida Langballe 8, 8700 Horsens tlf. +45 6130 3600 fax +45 7561 8855 info@la-vida.dk www.la-vida.

De skønneste hilsner fra. La Vida. Kontor: La Vida Langballe 8, 8700 Horsens tlf. +45 6130 3600 fax +45 7561 8855 info@la-vida.dk www.la-vida. Salg: Jylland Lone Skovmose Mobil 2311 8130 ls@la-vida.dk Sjælland/Fyn Gitte Nielsen Mobil 2011 8130 gn@la-vida.dk Vinter Kollektion Jul 2015 Grønland og Færøerne: Jane Myrlund Grønlandsagenten A/S Tlf.:

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Gratis prøve Agnes Ingersen Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Foto Claus Eliasen Denne bog er dedikeret min far der døde 5 dage før færdiggørelsen af bogen. Forlaget Ingersen www.forlagetingersen.dk

Læs mere