Notat. Jord & Affald J.nr. MST Ref. FH/LETER Den 7. januar 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Jord & Affald J.nr. MST-7550-00066 Ref. FH/LETER Den 7. januar 2010"

Transkript

1 Notat Jord & Affald J.nr. MST Ref. FH/LETER Den 7. januar 2010 Vejledende fortolkning af drikkevarer omfattet af 1, stk. 1, nr. 5 i bekendtgørelse nr. 634 af 28. juni 2008 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer (pantbekendtgørelsen) Pantbekendtgørelsens anvendelsesområde blev i 2008 udvidet med emballager til en række drikkevarer uden kulsyre. Fra 1. december 2008 har mineralvand, vand, limonade, iste og andre drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og som er uden kulsyre - efter en overgangsperiode - således ikke lovligt kunnet markedsføres i emballager, der ikke er tilmeldt til Dansk Retursystem A/S, eller i engangsemballager uden pantmærkning. Det har vist sig, at der i praksis har været vanskeligheder forbundet med nærmere at afgrænse hvilke drikkevarer, der er omfattet af formuleringen mineralvand, vand, limonade, iste og andre drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og som er uden kulsyre i pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5. Dette notat har derfor til formål at fortolke pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5, for således at præcisere hvilke typer af drikkevarer, der omfattes af bestemmelsen, og hvilke typer, der er undtaget fra pant- og retursystemet. I det efterfølgende afsnit 1 beskrives de hensyn, som bl.a. søges tilgodeset ved afgrænsning af de drikkevarer, der er blevet omfattet af pantbekendtgørelsen i forbindelse med udvidelse af pant- og retursystemet. I afsnit 2 gennemgås de typer af drikkevarer, som er nævnt i pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5 og i de dertil hørende afsnit af bekendtgørelsens bilag 1 med henblik på en nærmere fortolkning af hvilke drikkevarer, der er omfattet af limonade, iste og andre drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og som er uden kulsyre, og hvilke drikkevarer, der ikke er omfattet af bestemmelsen. I bilaget til dette notat resumeres relevante dele af reguleringen. Dels pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5 og dele af bilag 1 til bekendtgørelsen. Desuden omtales emballageafgiftslovens 1, stk. 1, nr. 2, litra e, 1, stk. 1, nr. 3 samt dele af lovens bilag 2. EU s kombinerede nomenklatur, position 2201 og 2202 og i tilknytning hertil position 2009 omtales også i dette afsnit. Endelig omtales relevante definitioner i frugtsaftbekendtgørelsens bilag 1.

2 Sammenfatning: Drikkevareemballager til vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, som ikke er tilsat sukker eller andre sødemidler og som ikke er aromatiseret, er omfattet af pantog retursystemet. Iste, som er umiddelbart drikkeklar, er også omfattet. Desuden er umiddelbart drikkeklare drikkevarer bestående af vand og saft i et ikke nærmere defineret forhold og oftest tilsat sukker omfattet af pantbekendtgørelsen, jf. i øvrigt afsnit 2.2. Det tillægges vægt, om forbrugerne kan opfatte den pågældende drikkevare som en saft svarende til de, der for så vidt angår sukkerindhold mv. opfylder frugtsaftbekendtgørelsens definition eller kan tariferes under position Drikkevarens placering på butikkernes hylder kan også give en indikation af om drikkevaren opfattes som og konkurrerer med andre frugtsafter, der ikke er omfattet af pant- og retursystemet. Tilsætning af sukker, krydderier, vitaminer, tilsætningsstoffer m.v. til grønsagssaft og frugtsaft vurderes at være uden betydning for risikoen for hygiejniske problemer ved håndtering af den tomme emballage i butikkerne. Ved vurderingen af, om et produkt er omfattet af pant- og retursystemet lægges der således ikke vægt på, om produktet er tilsat sukker, krydderi, vitaminer, tilsætningsstoffer mv. Emballager til drikkeklare drikkevarer som juice, saft og most, der opfylder definitionen på en frugtsaft i frugtsaftbekendtgørelsens bilag 1, nr. 1a og 1b, eller tariferes under position 2009, er undtaget fra pant- og retursystemet. Frugt- og grønsagssafter fremstillet af koncentrat tilsat vand mv., henhører under position 2009, og er derfor undtaget pant- og retursystemet. I relation til pant- og retursystemet er det uden betydning for risikoen for hygiejniske problemer, om den drikkeklare drikkevare er fremstillet ved at presse, mose, knuse mv. frugt eller grønsager. Ligeledes må risikoen for hygiejniske problemer anses for at være (mindst) den samme, hvis den fremstillede drik indeholder pulp, puré mv. fra frugt eller grønsager. Dette betyder, at også frugt- og grønsagssaft eller -most (f.eks. såkaldte smoothies), der ikke kan tariferes under position 2009 pga. fremstillingsprocessen, eller ikke opfylder frugtsaftbekendtgørelsens definitioner pga. indholdet af puré mv., falder uden for pantbekendtgørelsens anvendelsesområde, jf. undtagelsen for frugt- og grønsagssaft eller -most i bekendtgørelsens bilag 1. Hvis en frugt- eller grønsagssaft er tilsat vand vil drikkevaren ( limonaden ) være omfattet af pant- og retursystemet. Drikkevarer, der opfylder frugtsaftbekendtgørelsens definition på frugtnektar, kan være eksempel på drikkevarer bestående af saft og vand i varierende forhold, som er omfattet af pantbekendtgørelsen. Saft af f.eks. birketræ, sukkerrør, hyldeblomst mv. fremstillet uden eller med vand er omfattet af pant- og retursystemet, da der ikke er tale om frugt- eller grønsagssaft, jf. bilag 1 til bekendtgørelsen. Sådanne drikkevarer vurderes heller ikke at kunne undtages af hygiejniske grunde. Hertil kommer, at sådanne drikkevarer af forbrugerne kan opfattes som alternativ til kulsyreholdige læskedrikke. Denne type af drikkevarer kan desuden ses på butikkernes hylder sammen med kulsyreholdige læskedrikke. 2

3 Pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5 omfatter ikke drikkeklare drikkevarer uden kulsyre, hvis de indeholder et mælkeprodukt, som er oplistet under position Eksempler er kakaomælk og iskaffe med mælk eller fløde. 3

4 1. Baggrund Den udvidelse af pantbekendtgørelsens anvendelsesområde, som 1, stk. 1, nr. 5, er udtryk for, har baggrund i et beslutningsforslag (B 86) om pant på kildevandsflasker af plast, som blev fremsat i Folketingsåret 2005/06. Udvidelsen af pant- og retursystemet med emballager til kildevand (og andet vand) blev støttet af regeringen og var en del af finanslovsaftalen for Et udkast til ændret pantbekendtgørelse blev således sendt i national høring samt notificeret for EU-kommissionen i På baggrund af Kommissionens bemærkninger kom udvidelsen af pant- og retursystemet til også at omfatte emballager til vand med smag, iste og lignende drikkevarer 1. Denne udvidelse og den samtidige ændring af emballageafgiftsloven 2 var en del af finanslovsaftalen for I forbindelse med de udvidelser af pant- og retursystemet, som har fundet sted i 2005 (emballager til alkoholsodavand) og nu senest i 2008, er der bl.a. lagt vægt på, at de tomme emballager ikke giver anledning til hygiejniske eller arbejdsmiljømæssige problemer i de butikker, hvor de tomme emballager returneres og opbevares indtil afhentning. Tom emballage fra kakaomælk og juice vil typisk kunne give hygiejniske problemer i butikkerne og er derfor ikke 3 umiddelbart egnede til at indgå i pant- og retursystemet. Ved udvidelse af pant- og retursystemet med emballager til nye drikkevarer er der også lagt vægt på, at afgrænsning af de omfattede drikkevarer så vidt muligt er logisk og forståelig for forbrugerne samt de berørte producenter, importører, forhandlere mv. Desuden tilstræbes en afgrænsning, der i praksis påfører myndigheder og virksomheder mindst mulige administrative byrder. Det bør således være muligt for en producent, en importør, Dansk Retursystem A/S og myndighederne relativt enkelt at afgøre, om en emballage til en given drikkevare er omfattet af reglerne om pant- og retursystemet. Der vil - på trods af disse bestræbelser på en logisk, forståelige og administrerbar afgrænsning kunne opstå tilfælde, hvor den faktiske afgrænsning af de omfattede drikkevarer ikke fuldt ud kan tilgodese disse hensyn. Netop udvidelsen med emballager til limonade, iste og andre drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og som er uden kulsyre og undtagelsen for emballager til frugt- og grønsagssafter eller -most giver anledning til afgrænsningsmæssige vanskeligheder. Årsagen hertil kan være, at anvendelsen af betegnelser for drikkevarerne ikke nødvendigvis er entydig. Desuden vil der ikke nødvendigvis være overensstemmelse mellem en afgrænsning, der er logisk og forståelig for forbrugere, producenter og importører, og en afgrænsning, der er administrerbar for myndigheder. 1 Bekendtgørelse nr. 326 af 24. april 2008 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer, som senere er ophævet og erstattet af bekendtgørelse nr. 634 af 19. juni Lov nr. 523 af 17. juni 2008 om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven 3 Miljøminister Hans Chr. Schmidt den under 1. behandling af B 36 og B 93 (grundlaget for udvidelse med emballager til alkoholsodavand): Tomme emballager må ikke give anledning til hygiejniske problemer. Miljøminister Connie Hedegaard den under 1. behandling af B 86: Kunne vi ikke også gøre det med kakao- og juiceemballage og sådan nogle ting? Der har jeg forstået på dem, der står ude i detailhandelen og skal behandle det her, at det er de ikke ret vilde med, fordi der er noget hygiejnisk i det spørgsmål. 4

5 2. Fortolkning af pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5 Dansk Retursystem A/S vurderer på baggrund af Miljøstyrelsens vejledende fortolkning, om en drikkevare er omfattet af pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, og dermed om emballagen til en konkret drikkevare skal tilmeldes pant- og retursystemet Mineralvand og vand er omfattet af pant- og retursystemet Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, som ikke er tilsat sukker eller andre sødemidler og som ikke er aromatiseret, er omfattet af pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5. I praksis har definitionen ikke givet anledning til væsentlige afgrænsningsmæssige problemer. EU s kombinerede nomenklatur, position 2201 kan her umiddelbart anvendes til hjælp for afgørelsen af om en emballage med vand mv. er omfattet af pant- og retursystemet. Det bemærkes, at position 2201 også omfatter is og sne, som ikke er omfattet af pant- og retursystemet, da der ikke er tale om umiddelbart drikkeklare drikkevarer Limonade, iste og andre drikkevarer uden kulsyre er omfattet af pant- og retursystemet De drikkevarer, som i pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5, betegnes limonade, iste og andre drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare og som er uden kulsyre har - bortset fra iste givet anledning til afgrænsningsmæssige problemer. Iste - som er umiddelbart drikkeklar og uden kulsyre er omfattet af pant- og retursystemet og har ikke i praksis givet anledning til væsentlige afgrænsningsmæssige problemer. Iste henhører til underpositionen Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret til position 2202 i EU s kombinerede nomenklatur. Iskaffe Iskaffe minder om iste. Iskaffe uden indhold af mælk eller fløde, indgår i pant- og retursystemet, da der er tale om aromatiseret vand evt. tilsat sukker eller andre sødemidler, som er omfattet af position I nogle tilfælde indeholder iskaffe dog mælk eller fløde og er i så fald ikke omfattet af pant- og retursystemet, jf. efterfølgende afsnit 2.6. Limonade og andre/lignende drikkevarer - som er umiddelbart drikkeklare og uden kulsyre har i praksis givet anledning til afgrænsningsmæssige problemer, bl.a. i forhold til frugt- og grønsagssaft eller -most, som ikke er omfattet af pant- og retursystemet. Limonade og andre/lignende drikkevarer henhører til underpositionen Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret eller underpositionen Andre ikke-alkoholiske drikkevarer, undtagen frugt- og grønsagssafter henhørende under pos til position 2202 i EU s kombinerede nomenklatur. Ud fra pantbekendtgørelsens bilag 1 er der tale om vand uden kulsyre tilsat sukker eller andre sødemidler og aromatiseret, hvis blandingen er umiddelbart drikkeklar og alkoholindholdet er på 0,5 pct. vol. eller derunder. Som eksempler på sådanne drikkevarer nævnes vand med aroma, limonader, orangeader, iste og lignende. Vand med aroma synes ikke har have givet anledning til væsentlige konkrete afgrænsningsmæssige problemer. 5

6 Ordene limonade og orangeade anvendes ikke eller kun sjældent i konkrete varebetegnelser. Til brug for en fortolkning af pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5, for så vidt angår denne type drikkevarer kan der findes støtte i følgende definitioner: Limonade eller lemonade: Et drikkefærdigt blandingsprodukt fremstillet af vand, naturligt juice presset af frugt og bær, som kan være tilsat sukker. Limonade kan desuden indeholde saft, saftkoncentrat, knust frugt og bær, frugtlæskedrik... Det franske ord limonade er i nogle lande siden blevet en betegnelse for læskedrikke. (Wikipedia, den frie encyklopædi) Frugtdrik oprindelig baseret på citronsaft og sukker fortyndet med vand. I 1800-t. blev begrebet limonader eller lemonader nærmest synonymt med husholdningernes saftevand baseret på et bredt udvalg af bær og frugter. Det blev ligeledes almindeligt i borgerskabets hjem at blande saft med kulsyreholdigt mineralvand eller at anvende limonadepulvere. (Den Store Danske Encyklopædi) Orangeade: Læskedrik af appelsinsaft, sukker og vand, undertiden tilsat citronsaft eller pomeransolie. (Den Store Danske Encyklopædi) A beverage of sweetened orange juice mixed with water. (Merriam Webster) A beverage consisting of orange juice, sweetener, and water, sometimes carbonated. (Dictionary.com Unabridged - Based on the Random House Dictionary, Random House, Inc ) A drink made of orange juice and water, corresponding to lemonade; orange sherbet. (Webster's Revised Unabridged Dictionary, 1996, 1998 MICRA, Inc.) På denne baggrund vil umiddelbart drikkeklare drikkevarer uden kulsyre bestående af vand og frugtsaft i et ikke nærmere defineret forhold og oftest tilsat sukker være omfattet af pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5. Den konkrete afgørelse kan desuden være afhængig af fortolkningen af frugt- og grønsagssaft eller -most, som ikke er omfattet af pant- og retursystemet Juice er ikke omfattet af pant- og retursystemet Som anført foran har det ikke været hensigten, at emballager til juice skulle være omfattet af pant- og retursystemet. Ordet juice er blevet anvendt som samlet betegnelse for drikkevarer, der som rester i emballager, der returneres i butikkerne, kan give anledning til hygiejniske problemer. Tilsvarende gør sig gældende for drikkevarer indeholdende mælkeprodukter. Her har kakaomælk været anvendt som samlet betegnelse for denne type drikkevarer, som også af hygiejniske grunde ikke er ønsket i pant- og retursystemet Fortolkning af juice samt frugt- og grønsagssaft Ordet juice anvendes hverken i emballageafgiftsloven eller i pantbekendtgørelsen. I EU s kombinerede nomenklatur anvendes heller ikke ordet juice, men betegnelsen frugt- og grønsagssafter. Bekendtgørelse nr. 878 af 30. oktober 2003 om frugtsaft m.v. (frugtsaftbekendtgørelsen) bestemmer i 4, stk. 5, at ordet juice kan anvendes for frugtsaft, som er drikkelig i naturlig tilstand, hvor ordet saft indgår i varebetegnelsen. 6

7 I pantbekendtgørelsen og emballageafgiftsloven anvendes betegnelsen frugt- og grønsagssafter eller -most i stedet for juice. Drikkevarer betegnet såvel frugt- og grønsagssafter eller -most som juice omfattes ikke af pant- og retursystemet af hygiejniske grunde. I relation til pant- og retursystemet kan betegnelsen frugt- og grønsagssafter eller -most finde anvendelse på flere og andre drikkevarer, end de, der kan tariferes under position 2009 i EU s kombinerede nomenklatur, eller de, der opfylder frugtsaftbekendtgørelsens definition på en frugtsaft. Det afgørende vil være, om indholdet af en umiddelbart drikkeklar drikkevare med indhold af frugt- og grønsagssafter eller -most vurderes at kunne give anledning til hygiejniske problemer (risiko for begyndende gæring og forrådnelse, risiko for bakterievækst, tiltrækning af hvepse mv. og lugtgener), når emballagen returneres til og opbevares i en butik. Som minimum vil drikkeklare drikkevarer som juice, saft og most, der opfylder definitionen på en frugtsaft i frugtsaftbekendtgørelsens bilag 1, nr. 1a og 1b, eller tariferes under position 2009, ikke være omfattet af pant- og retursystemet. Sukkerindhold, tilsætning af krydderier mv. Frugt- og grønsagssaft og -most, der tariferes under position 2009 kan tilsættes sukker og syntetiske sødemidler samt aromabindere, konserveringsmidler mv. under forudsætning af, at saften bevare sin oprindelige karakter. Grønsagssaft kan her udover tilsættes krydderier og salt. Risikoen for hygiejniske problemer skønnes ikke at blive afgørende påvirket af, om den pågældende drikkevare er tilsat sukker, vitaminer, tilsætningsstoffer mv.. Det tillægges derfor vægt, om den pågældende drikkevare af forbrugerne kan opfattes som en saft svarende til de, der for så vidt angår sukkerindhold mv. opfylder frugtsaftbekendtgørelsens definition eller kan tariferes under position Drikkevarens placering på butikkernes hylder kan også give en indikation af, om drikkevaren opfattes som og konkurrerer med andre frugtsafter, der ikke er omfattet af pant- og retursystemet. Tilsvarende vurdering gælder tilsætning af krydderi som f.eks. ingefær til såvel grønsagssaft som frugtsaft. I relation til pant- og retursystemet skønnes risikoen for hygiejniske problemer ikke at være væsentlig forskellig for frugtsaft tilsat krydderi og grønsagssaft tilsat samme krydderi. Tilsvarende skønnes risikoen for hygiejniske problemer ikke at blive afgørende påvirket af, om en given frugtsaft er tilsat krydderi eller ej. Hverken grønsagssaft eller frugtsaft tilsat krydderi vil således være omfattet af pant- og retursystemet, hvis saften i øvrigt ville kunne have opfyldt frugtsaftbekendtgørelsens definition eller være tariferet under position Fremstillingsprocesser og indhold af pulp, puré mv. I relation til tarifering under position 2009 skal det bemærkes, at det i praksis ikke er blot frugtsaftens indhold af vand, sukker og tilsatte ingredienser og grønsagssaftens indhold af vand og tilsatte krydderier mv., der afgør om saften hører under position 2009 eller ej. Frugtsaft fremstillet ved andre processer end presning tariferes ikke under position 2009, men ofte under position Det betyder, at frugtsaft fremstillet ved f.eks. at mose frugten ikke i toldnomenklaturens forstand anses for en saft, selv om indholdet i øvrigt kunne have opfyldt betingelserne for at saften kunne tariferes under position Mangojuice eller smoothies indeholdende banan eller andre faste frugter/grøntsager, der ikke umiddelbart kan presses saft af, kan være eksempler på frugt- og grønsagsdrikke, der ikke kan tariferes under position

8 I relation til pant- og retursystemet er det uden betydning for risikoen for hygiejniske problemer, om den drikkeklare drikkevare er fremstillet ved at presse, mose, knuse mv. frugt eller grønsager. Ligeledes må risikoen for hygiejniske problemer anses for at være (mindst) den samme, hvis den fremstillede drik indeholder pulp, puré mv. fra frugt eller grønsager. Det fremgår således alene af pantbekendtgørelsens bilag 1, at frugt- og grønsagssafter eller -most (uden henvisning til position 2009) ikke er omfattet af bekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5. Det forstås derfor således, at også frugt- og grønsagssafter eller -most, der ikke kan tariferes under position 2009 eller ikke opfylder frugtsaftbekendtgørelsens definition, kan falde ind under den gruppe af safter og most, som ikke er omfattet af pantbekendtgørelsen. Ydermere vil forbrugerne næppe kunne forstå, hvis der ikke er pant på emballagen til en drikkevare udelukkende bestående af presset frugt (f.eks. juice), mens emballagen til en drikkevare bestående af en blanding af presset og moset frugt (f.eks. smoothie) er med pant. For producenter, importører og forhandlere er denne skelnen næppe heller logisk. Sådanne drikkevarer placeres ofte sammen på butikkernes hylder og kan opfattes som direkte konkurrerende produkter. Dette betyder, at også frugt- og grønsagssaft eller -most, der ikke kan tariferes under position 2009 pga. fremstillingsprocessen, eller ikke opfylder frugtsaftbekendtgørelsens definitioner pga. indholdet af puré mv., falder uden for pantbekendtgørelsens anvendelsesområde, jf. undtagelsen for frugt- og grønsagssaft eller -most i bekendtgørelsens bilag 1. Koncentreret saft tilsat vand Frugt- og grønsagssafter kan være fremstillet af koncentrat tilsat vand mv., som blev fjernet fra saften, da den blev koncentreret. Frugtsaft fremstillet af koncentrat skal have samme karakteristika, som saft fremstillet af frugt (jf. frugtsaftbekendtgørelsen, bilag 1, afsnit I, nr. 1b). Sådanne rekonstruerede safter, som også henhører under position 2009, er ikke omfattet af pant- og retursystemet. Vand og saftblanding, nektar Hvis en frugt- eller grønsagssaft indeholder vand, vil drikkevaren være omfattet af pant- og retursystemet. Drikkevarer, der opfylder frugtsaftbekendtgørelsens definition på frugtnektar, kan også være eksempel på drikkevarer bestående af saft og vand i varierende forhold, som er omfattet af pantbekendtgørelsen. Det fremgår også af konkrete afgørelser, at ferskennektar og abrikosnektar (bestående af knuste og sigtede, skrællede og udstenede frugter, tilsat omtrent samme mængde vand og umiddelbart anvendeligt som drikkevare) tariferes under position Sådanne drikkeklare blandinger af saft, puré mv. og vand kan omfattes af pant- og retursystemets betegnelse limonade. Risikoen for hygiejniske problemer er mindre end for drikkevarer af saft uden indhold af ekstra vand. Desuden kan sådanne drikkeklare drikkevarer uden kulsyre af forbrugerne opfattes som alternativ til kulsyreholdige læskedrikke Udtræk af urter, blomster og saft af træer er omfattet af pant- og retursystemet Umiddelbart drikkeklar saft af f.eks. birketræ, sukkerrør, hyldeblomst mv. fremstillet uden eller med vand er omfattet af pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5. Da der ikke er tale om frugteller grønsagssaft, er sådanne drikkevarer ikke undtaget pantbekendtgørelsen, jf. bilag 1 til bekendtgørelsen. Sådanne drikkevarer vurderes heller ikke at kunne undtages fra pant- og retursystemet af hygiejniske grunde. Drikkevarerne vil ikke kunne tariferes under position 8

9 2009, men derimod under position Hertil kommer, at sådanne drikkevarer af forbrugerne kan opfattes som alternativ til kulsyreholdige læskedrikke. Det bemærkes, at der her ses bort fra, at drikkeklar saft (uden tilsætning af vand ud over det naturlige indhold) af andet end frugt og grønsager muligvis kan medføre risiko for hygiejniske problemer ved butikkernes returtagning og opbevaring af emballagerne. Det skønnes imidlertid, at markedet for juice og saft langt overvejende udgøres af frugt- og grønsagssafter, som ikke er omfattet af pant- og retursystemet. Risikoen for hygiejniske problemer anses derfor at være relativt lille som følge af denne afgrænsning Eksempler på drikkeklare drikkevarer med afgrænsningsproblemer Med udgangspunkt i konkrete eksempler på drikkevarer, der har været eller er tvivl om, hvorvidt de er omfattet af pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5, er der i det følgende anvendt den foranstående fortolkning. Drikkeklare drikkevarer omfattet af pant- og retursystemet, jf. pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5 og bilag 1 Frugt- og grønsagssaft med indhold af bl.a. kildevand, vitamin A og E mv. Da drikkevaren er tilsat vand, er det omfattet af pant- og retursystemet. Hyldeblomst-drik vand med udtræk af en blomst (og ikke en frugt). Kan betegnes som limonade eller vand med smag. Kokosnød juice 80 % vand og kokosnød. Kokosnød er en frugt, men da der er tilsat vand til det konkrete produkt, er det omfattet af pant- og retursystemet. Rørsukker juice vand + rørsukkersaft (rørsukker er en græsart og ikke en frugt). Aloe Vera juice vand + honning, sukker og aloe vera (en plante af liljefamilien). Myntedrik vand med udtræk af mynte, som er en plante og ikke en frugt. Samme gælder for Hibiscus-drik, der er en blomst. Nektardrikke (eks. appelsin, fersken, mango, kirsebær) vand, sukker, aroma mv og saft eller puré af frugt/grøntsag. Da den rene frugt/grøntsagssaft eller puré er tilsat vand, er drikkevaren omfattet af pantbekendtgørelsen. Tamarinde Juice vand + tamarinde puré. Der er tale om et nektardrik, og er derfor omfattet af pant- og retursystemet. Birkesaft saft tappet af birketræer er ikke en frugt- eller grønsagssaft og dermed ikke undtaget fra pant- og retursystemet også uden tilsætning af vand ud over naturligt niveau. Sojabønne drik tørrede, udblødte i vand og purerede. Sojabønner er en grønsag. Drikken tariferes ikke under pos (pga. indhold af puré og vand). Da drikkevaren er tilsat vand, er det omfattet af pant- og retursystemet. 9

10 White fungus bird s nest med vand, og sukker. Er formentlig en suppe, men markedsføres som drikkevare og opfylder ikke betingelser for undtagelse (er ikke en saft og indeholder ikke mælkeprodukter). Ikke omfattet af pant- og retursystemet Smoothie, f.eks. jordbær-hindbær eller pære-gulerod indeholder kun puré og saft (ikke vand). Kan pga. indholdet af puré ikke tariferes under pos som en saft. Undtages fra pant- og retursystemet af hygiejniske grunde. Æblesaft med ingefærsaft hhv. gulerodssaft med ingefær ingefær er et krydderi og må ikke tilsættes frugtsaft, hvis drikken skal tariferes under pos Ingefær tilsat grønsagssaft forhindrer ikke i tarifering under pos Hvis æblesaften ikke indeholder vand, kunne den - bortset fra tilsat ingefær tariferes under pos Hverken æblesaften med ingefær eller gulerodssaften med ingefær er omfattet af pant- og retursystemet af hygiejniske grunde. Hyldeblomst/ingefær fremstillet af drue, æblekoncentrat samt hyldeblomst- og ingefærekstrakt (tilsyneladende uden vand). Er pga. blomst og krydderi ej ren frugtsaft og kan derfor ikke tariferes under pos Hvis saften ikke indeholder vand, kunne den - bortset fra tilsat hyldeblomst- og ingefærekstrakt tariferes under pos Den pågældende drikkevare er uanset indhold af blomst og krydderi undtaget fra pantog retursystemet af hygiejniske grunde. Appelsinkoncentrat og frugtkød med sukkerindhold over naturligt niveau (eks. 14 %) - sukkerindholdet betyder, at saften ikke kan tariferes under pos Et sukkerindhold, der er højere end det naturlige niveau er imidlertid ikke til hinder for, at frugtsaften undtages fra pant- og retursystemet af hygiejniske grunde. Æblemost/solbærsaft med 15 gr. sukker og Æblemost/kirsebærsaft med 15 gr. sukker det er ud fra deklarationen ikke muligt at afgøre om sukkerindholdet er over naturligt niveau. Et sukkerindhold, der er højere end det naturlige niveau er imidlertid ikke til hinder for, at frugtsaften undtages fra pant- og retursystemet af hygiejniske grunde Produkter indeholdende mælk er undtaget fra pant- og retursystemet Produkter på basis af mælk eller kakao og mælk er undtaget pant- og retursystemet 4. Hensigten med formuleringen er at undtage den gruppe drikkevarer under position 2202, som omfatter Visse drikkevarer, færdige til konsum med indhold af fedt af varer henhørende under pos , f.eks. drikkevarer på basis af mælk og kakao. Fortolkning/afgrænsning af disse drikkevarer kan ske på baggrund af position i EU s kombinerede nomenklatur, som bl.a. omfatter mælk, fløde, kærnemælk, yoghurt og valle. Pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5 omfatter ikke drikkeklare drikkevarer uden kulsyre, hvis de indeholder et mælkeprodukt, som er oplistet under position Af hensyn til den praktiske administration af undtagelsen tages der udgangspunkt i det deklarerede indhold af mælkeprodukter (mælkefedt), idet det kan være vanskeligt at afgøre, hvor stor en del mælkeprodukter skal udgøre af en drikkevare, for at den kan anses for at være fremstillet på basis af mælkeprodukter. 4 Undtagelsen fremgår af pantbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 2, litra e. 10

11 Iskaffe med mælk mv. I nogle tilfælde indeholder iskaffe mælk eller fløde og er derfor ikke omfattet af pant- og retursystemet. Det bemærkes, at iskaffe uden indhold af mælk mv. i lighed med f.eks. iste - indgår i pantog retursystemet, da der er tale om en drikkeklar drikkevare bestående af aromatiseret vand tilsat eller ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, som er omfattet af position Andre eksempler på drikkevarer, der er undtaget pant- og retursystemet på grund af deres indhold af mælkeprodukter kan være kakaomælk, milkshakes og smoothies med indhold af mælkeprodukter. 11

12 BILAG til Vejledende fortolkning af drikkevarer omfattet af 1, stk. 1, nr. 5 i pantbekendtgørelsen Regulering 1. Pantbekendtgørelsen Pantbekendtgørelsen omfatter emballager med et rumindhold på under 20 liter til bl.a. drikkevarer fastsat i 1, stk. 1, nr. 5: Mineralvand, vand, limonade, iste og andre drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og som er uden kulsyre (ikke kulsyreholdigt vand, limonade, iste m.v.), jf. 1, nr. 2, litra e, i lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier og denne bekendtgørelses bilag 1. Bilag 1 til pantbekendtgørelsen giver en oversigt over det afgiftspligtige vareområde i den volumenbaserede emballageafgift og som er omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem, jf. emballageafgiftslovens 1, nr. 2. Oversigten gengiver bilag 2, nr. 2, litra a-e i emballageafgiftsloven og indeholder en nærmere beskrivelse af de varegrupper, som er omfattet af pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, samt nævner de varegrupper, som ikke er omfattet. Varegrupperne i pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5 beskrives således i bekendtgørelsens Bilag 1: e. Mineralvand, vand, limonade og iste og lignende drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare og, som er uden kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202 i EU s kombinerede nomenklatur, når emballager med disse varer indgår i pant- og retursystemet. Ikkekulsyreholdigt vand, limonade, iste m.v. Omfatter følgende: - Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand uden kulsyre, både tilsat og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og både aromatiseret og ikke aromatiseret. Såfremt blandingen er umiddelbart drikkeklar såsom vand med aroma, limonader, orangeader, iste og lignende og såfremt alkoholindholdet er på 0,5 pct. vol. eller derunder. Omfatter ikke følgende: - Frugt- og grønsagssafter eller most. - Drikkevarer på basis af mælk eller kakao og mælk. 2. Emballageafgiftsloven I henhold til emballageafgiftsloven (lov nr. 101 af 13. februar 2001 om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier, som senest ændret ved lov nr. 522 af 12. juni 2009) betales der en volumenbaseret emballageafgift af salgsemballager og multipak med et rumindhold på under 20 liter til bl.a. drikkevarer fastsat i lovens 1, nr. 2, litra e: Mineralvand, vand, limonade, iste og lignende drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og som er uden kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202 i EU s kombinerede nomenklatur. 12

13 Emballager til de i lovens 1, nr. 2, anførte varegrupper er omfattet af det obligatoriske pantog retursystem. I lovens bilag 2 gives en oversigt over det afgiftspligtige vareområde i den volumenbaserede emballageafgift. Varegrupper omfattet af lovens 1, nr. 2, litra e, samt de varegrupper, som ikke er omfattet, beskrives således i lovens Bilag 2: 1 Lovtekstens ordlyd - samt den kortere version af navngivningen af varegruppen Omfattede varegrupper 2) Omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem e. Mineralvand, vand, limonade og iste og lignende drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og som er uden kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202, når emballager med disse varer indgår i pant- og retursystemet. Ikkekulsyreholdigt vand, limonade, iste m.v. Omfatter følgende: - Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand uden kulsyre, både tilsat og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og både aromatiseret og ikke aromatiseret. Såfremt blandingen er umiddelbart drikkeklar såsom vand med aroma, limonader, orangeader, iste og lign., og såfremt alkoholindholdet er på 0,5 pct. vol. eller derunder. Omfatter ikke følgende: - Frugt- og grønsagssafter eller most. - Drikkevarer på basis af mælk eller kakao og mælk. I henhold til emballageafgiftsloven betales der en vægtbaseret emballageafgift af salgsemballager og multipak med et rumindhold på under 20 liter til bl.a. drikkevarer fastsat i lovens 1, nr. 3: Andre varer, som er uden kulsyre, henhørende under position 2202, saft og most samt koncentrater, der anvendes til fremstillingen heraf, henhørende under position 2009 og 2106, dog bortset fra vegetabilske produkter til erstatning for flydende sød-, let-, skummet- og kærnemælk, jf. nr. 13, og ernæringspræparater, der er tilskudsberettigede efter 159, stk. 1, i sundhedsloven. Dvs. at det af bilag 2 til emballageafgiftsloven fremgår, at der svares den i lovens 2, stk. 6, fastsatte volumenbaserede emballageafgift af emballager til de i 1, nr. 2, litra e, nævnte drikkevarer, når emballagerne til disse indgår i pant- og retursystemet. Det skal bemærkes, at ikke alle emballager med de pågældende drikkevarer er omfattet af pantbekendtgørelsen. Eksempelvis er emballager af karton, herunder laminater bestående af karton og andre materialer, ikke omfattet af pantbekendtgørelsen, uanset om de måtte være påfyldt Mineralvand, vand, limonade, iste og lignende drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og som er uden 13

14 kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202 i EU s kombinerede nomenklatur. Det betyder, at en kartonemballage til f.eks. vand eller iste er omfattet af den vægtbaserede emballageafgift, jf. lovens 1, nr. 3. Tilsvarende er emballager til f.eks. drikkevarer på basis af mælk og kakao, som hører under nomenklaturens position 2202, direkte undtaget emballageafgiftslovens 1, nr. 2, litra e, jf. lovens bilag 2. Emballager til disse drikkevarer er dermed omfattet af den vægtbaserede emballageafgift, jf. lovens 1, nr. 3: Andre varer, som er uden kulsyre, henhørende under position 2202, saft og most samt koncentrater, der anvendes til fremstillingen heraf, henhørende under position 2009 og 2106, dog bortset fra vegetabilske produkter til erstatning for flydende sød-, let-, skummet- og kærnemælk, jf. nr. 13, og ernæringspræparater, der er tilskudsberettigede efter 159, stk. 1, i sundhedsloven. 3. EU s kombinerede nomenklatur I såvel emballageafgiftslovens 1, nr. 2, litra e, og bilag 2 som i pantbekendtgørelsens bilag 1 henvises til position 2201 og 2202 i EU s kombinerede nomenklatur. I relation til afgrænsning af drikkevarer omfattet af pantbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5 har der i praksis ikke vist sig vanskeligheder med afgrænsning af mineralvand og vand under position Vanskelighederne knytter sig til position 2202 og i den forbindelse position : Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret; is og sne 2202: Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos som omfatter: Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret Denne gruppe omfatter bl.a 5.: - mineralvand (naturligt eller kunstigt), tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret. - drikkevarer, f.eks. limonade, orangeade eller cola, som består af almindeligt drikkevand, også tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret med frugtsafter eller frugtessenser eller sammensatte ekstrakter og undertiden tilsat vinsyre eller citronsyre. Position 2202 omfatter desuden 4 : Andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos Teksten er baseret på Toldtariffen (Nyoptryk, januar 2002), kapitel 22 med Forklarende bemærkninger 14

15 Denne gruppe omfatter bl.a. 4 : - drikkevarer uden indhold af varer henhørende under pos eller fedt af varer henhørende under pos Et eksempel er tamarindenektar, færdig til brug som drikkevare ved tilsætning af vand, sukker eller andre sødemidler samt filtrering. - Visse drikkevarer, færdige til konsum med indhold af fedt af varer henhørende under pos , f.eks. drikkevarer på basis af mælk og kakao. Sidstnævnte undergruppe er specifikt undtaget pantbekendtgørelsens regler, jf. bekendtgørelsens bilag 1. Det bemærkes, at bilagets formulering Drikkevarer på basis af mælk eller kakao og mælk i praksis fortolkes således, at emballager til drikkevarer med et indhold af mælkeprodukter ikke er omfattet af pantbekendtgørelsen. I relation til position 2202 er undtagelserne omfattet af position 2009 relevant: 2009: Frugt- og grønsagssafter (herunder druemost), ugærede og ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler Af de forklarende bemærkninger til position fremgår bl.a. følgende: Frugt- og grøntsagssafter, der hører under denne position, udvindes almindeligvis ved presning af friske, sunde og modne frugter eller grøntsager.. Forud for presningen kan varerne være knust eller moset (fx æbler) eller behandlet med koldt eller varmt vand eller med damp (fx tomater, solbær og visse grøntsager såsom gulerødder og selleri).. Efter disse forskellige behandlinger fremtræder frugt- og grøntsagssafterne almindeligvis som klare, ugærede væsker. Visse safter - i særdeleshed de, der udvindes af kødfulde frugter (såsom abrikoser, ferskner og tomater) - kan dog stadig indeholde noget af frugtkødet i findelt form, enten opslæmmet i væsken eller som bundfald. Positionen omfatter også de i praksis relativt få safter, der udvindes af tørrede frugter, som i frisk tilstand indeholder saft. Som eksempel kan nævnes sveskesaft,.... Frugt- og grøntsagssafterne under denne position må - forudsat at de bevarer deres oprindelige karakter - indeholde stoffer af nedennævnte arter, hvad enten disse stammer fra fremstillingsprocessen eller er særskilt tilsat: 1. Sukker. 2. Andre naturlige eller syntetiske sødemidler, forudsat at det tilsatte kvantum ikke overstiger det for normal sødning nødvendige, og at safterne i øvrigt opfylder betingelserne for tarifering i denne position, især med hensyn til balancen mellem de forskellige bestanddele (se punkt 4). 3. Produkter tilsat for at konservere saften eller for at forhindre gæring (fx svovldioxid, carbondioxid, enzymer). 6 Position omfatter bl.a. mælk og fløde (koncentreret/ikke koncentreret og tilsat/ikke tilsat sukker eller andre sødemidler), koaguleret, fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker og andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao. 7 Modtaget fra København Told, Told 11 Tariferingscentret (mail fra Laila Jensen) 15

16 4. Produkter, der skal give varen en ensartet kvalitet (standardiserende stoffer som fx citronsyre og vinsyre) og produkter, der tilsættes for igen at tilføre bestanddele, der er ødelagt eller beskadiget under fremstillingsprocessen (fx vitaminer, farvestoffer) eller for at fæstne aromaen (fx sorbitol, der tilsættes pulvere eller krystaller af frugtsaft). Undtaget fra positionen er imidlertid frugtsafter, hvori en af bestanddelene (citronsyre, flygtig olie ekstraheret fra frugten osv) er blevet tilsat i en sådan mængde, at balancen mellem de forskellige bestanddele, som findes i den naturlige frugtsaft, klart er forrykket; i sådanne tilfælde har produktet mistet sin oprindelige karakter. Grøntsagssafter under denne position må endvidere være tilsat salt (natriumchlorid), krydderier og smagsstoffer. Denne position omfatter ligeledes blandinger af frugt- eller grøntsagssafter af samme eller forskellige arter og endvidere rekonstruerede safter, dvs safter, der fremstilles ved at tilsætte den koncentrerede saft et kvantum vand, som ikke overstiger det, der er indeholdt i de tilsvarende ikke-koncentrerede safter af normal sammensætning. Med hensyn til sukkerindhold til frugtsafter fremgår bl.a. følgende af Kommissionens forordning (EF) nr. 360/2008 af : sukker et af de tilsætningsstoffer, som kan tilsættes frugtsaft under forudsætning af, at saften bevarer sin oprindelige karakter. Derfor skal frugtsaft eller blandinger af frugtsaft, uanset om de indeholder tilsat sukker, tariferes i underpositionerne til pos i den kombinerede nomenklatur, medmindre de har mistet deres oprindelige karakter som frugtsaft. har frugtsaft, der er tilsat en sådan mængde sukker, at de indeholder mindre end 50 vægtprocent frugtsaft, mistet deres oprindelige karakter af frugtsaft og kan derfor ikke tariferes under pos Indholdet af tilsat sukker bestemmes efter frugtsafternes Brixværdi, som bl.a. afhænger af produkternes sukkerindhold. Det bemærkes, at position 2009 også omfatter safter, der kan være koncentrerede, eller i form af krystaller eller pulvere. Alene af den grund, at der ikke er tale om drikkeklare drikkevarer ville emballager til sådanne produkter ikke være omfattet af pantbekendtgørelsen. 4. Frugtsaftbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 878 af 30. oktober 2003 om frugtsaft m.v. (senere ændret med bekendtgørelse nr. 242 af 14. april 2008) indeholder regler om tilvirkning, sammensætning mv. af frugtsaft, frugtnektar og cider. Bekendtgørelsen gennemfører Rådets direktiv 2001/112/EU af 20. december 2001 om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum. Kommissionen har udarbejdet forslag til ændring af direktiv 2001/112/EU med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling mv. Udkastet til ændring af direktivet indeholder bl.a. ændring af definitionen på frugtsaft/frugtjuice, således at der f.eks. må anvendes en passende fremstillingsproces, og at aroma, pulp og celler må komme fra frugter af samme art og ikke kun fra den pågældende saft, som den udskilles fra under fremstillingen. En blandet frugtsaft/- juice foreslås at kunne fremstilles ved blanding af to eller flere safter eller af saft og puré af 8 Om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif 16

17 forskellige frugter. Der foreligger endnu ingen dato for ændringens ikrafttræden og dermed implementering i national regulering. I den nugældende frugtsaftbekendtgørelses bilag 1 defineres bl.a. frugtsaft og frugtsaft fremstillet af koncentrat samt frugtnektar: 1. a) Frugtsaft Gæringsdygtigt, men ugæret produkt, som er fremstillet af frugter, der er sunde og modne, friske eller konserverede ved nedkøling, af en eller flere sorter, og som er i besiddelse af den farve, aroma og smag, der er karakteristisk for saften af de frugter, hvorfra produktet hidrører. Aroma, frugtpulp og celler fra saften, som udskilles under fremstillingen, kan restitueres i saften. Frugtsaft, der er fremstillet af citrusfrugter, skal hidrøre fra den afskallede frugt. Limesaft kan dog fremstilles af hele frugter i overensstemmelse med god fremstillingspraksis, som tillader at nedsætte tilstedeværelsen i saften af dele af frugtens skal til et minimum. 1. b) Frugtsaft fremstillet af koncentrat Produkt fremstillet ved i den koncentrerede frugtsaft at erstatte det vand, som blev fjernet fra saften ved koncentrationen, og restituere de aromaer samt eventuelt den frugtpulp og de celler, som er fjernet fra saften, men genvundet under fremstillingen af den pågældende frugtsaft eller af frugtsaft af samme frugtsort. Det tilsatte vand skal besidde egnede karakteristiske egenskaber, især ud fra et kemisk, mikrobiologisk og sensorisk synspunkt, således at saftens væsentlige egenskaber sikres. Frugtsaft, der er fremstillet af koncentrat, skal udvise organoleptiske og analytiske karakteristika, der mindst svarer til en gennemsnitssafttype fremstillet af frugter af samme sort, jf. punkt 1 a. 4. Frugtnektar a) Gæringsdygtigt, men ugæret produkt, som er fremstillet ved tilsætning af vand og sukker og/eller honning til de i punkt 1, 2 og 3 definerede produkter 9, til frugtpuré 10 eller til en blanding af disse produkter, og som er i overensstemmelse med bilag 3 11 Tilsætning af sukker og/eller honning er tilladt i mængder på højst 20 % af det færdige produkts samlede vægt. Ved fremstilling af frugtnektar uden tilsætning af sukker eller med et lavt energiindhold kan sukkeret helt eller delvis erstattes med sødestoffer i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler. b) Uanset litra a) kan de frugtsorter, der er anført i bilag 3, afsnit II 12 og III 13, samt abrikos, enkeltvis eller i blanding, benyttes til fremstilling af nektar uden tilsætning af sukker, honning og/eller sødestoffer. 9 Dvs. frugtsaft, frugtsaft fremstillet af koncentrat, koncentreret frugtsaft og dehydreret frugtsaft frugtsaft i pulverform 10 Frugtpuré: Gæringsdygtigt, men ugæret produkt, fremstillet ved filtrering af den spiselige del af hele frugter eller skrællede frugter, uden at saften er fjernet. 11 Særlige bestemmelser for frugtnektar 12 Frugtnektar af frugter med lavt syreindhold eller med meget frugtkød eller kraftig aroma, med saft, som ikke er drikkelig i naturlig tilstand 13 Frugtnektar af frugter med saft, som er drikkelig i naturlig tilstand 17

18 Det bemærkes, at mindsteindholdet af saft og/eller puré i frugtnektar skal være % af mængden af det færdige produkt afhængig af frugtsort, jf. bilag 3 til frugtsaftbekendtgørelsen. Frugtnektar skal mærkes med mindsteindholdet af frugtsaft, frugtpuré eller en blanding af disse, jf. frugtsaftbekendtgørelsens 10. Ved en kontakt til Fødevarestyrelsen (den 23. juni 2009) har det ikke umiddelbart kunnet opklares, om der i mærkningen på emballager til frugtnektar deklareres vand ud over den mængde, der er nødvendig for restituering af nektar, hvor der er anvendt frugtsaft fremstillet af koncentreret frugtsaft og dehydrere/pulveriseret frugtsaft. Det bemærkes, at der i henhold til frugtsaftbekendtgørelsens 9 ingen forpligtelse er til at angive de ingredienser, som er strengt nødvendige for at restituere en frugtsaft. Ekstra frugtpulp eller -celler skal dog angives i mærkningen. 18

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven 2007/2 LSV 158 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0014 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0014 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567981\Dokumenter\567981.fm 27-03-08 16:19 k04 bj. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567981\Dokumenter\567981.fm 27-03-08 16:19 k04 bj. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter

Læs mere

Bekendtgørelse om frugtsaft m.v.

Bekendtgørelse om frugtsaft m.v. Bekendtgørelse om frugtsaft m.v. Nr. 878 af 30. oktober 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevaredirektoratet) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast (4) 9. juni Forslag. til

Skatteministeriet J. nr Udkast (4) 9. juni Forslag. til Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 160 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2005-231-0048 Udkast (4) 9. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven

Læs mere

Vejledning om frugtsaft m.v.

Vejledning om frugtsaft m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om frugtsaft m.v. Udkast Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Frugtsaftbekendtgørelsen... 3 1.2 Frugtsaftdirektivet... 4 2. Forbeholdte varebetegnelser... 5 2.1 Frugtsaft...

Læs mere

Notat. Jord & Affald J.nr. MST-7550-00066 Den 7. januar 2010

Notat. Jord & Affald J.nr. MST-7550-00066 Den 7. januar 2010 Notat Jord & Affald J.nr. MST-7550-00066 Den 7. januar 2010 Vejledende fortolkning af drikkevarer omfattet af 1, stk. 1, nr. 5 i bekendtgørelse nr. 634 af 28. juni 2008 om pant på og indsamling m.v. af

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om frugtsaft m.v.

Fødevarestyrelsen. Vejledning om frugtsaft m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om frugtsaft m.v. 19. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Frugtsaftbekendtgørelsen... 3 1.2 Frugtsaftdirektivet... 4 2. Forbeholdte varebetegnelser... 5

Læs mere

Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 789 af 28/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0149675 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1062 af 26/08/2013

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-231-0014 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven,

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven),

Herved bekendtgøres lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven), LBK nr 1236 af 04/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0848077 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006 1994L0035 DA 15.08.2006 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer

Læs mere

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice DK international Food A/S Niels Bohrsvej 45 8660 Skanderborg 23.09.2005 J.nr.: 2005-20-272-01525 / TEG Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice Afgørelse Fødevarestyrelsen ændrer herved

Læs mere

Bekendtgørelse om frugtsaft m.v. 1)

Bekendtgørelse om frugtsaft m.v. 1) BEK nr 1370 af 09/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01417 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum. (EFT L 10 af 12.1.2002, s.

RÅDETS DIREKTIV 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum. (EFT L 10 af 12.1.2002, s. 2001L0112 DA 27.04.2012 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.9.2010 KOM(2010) 490 endelig 2010/0254 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 2001/112/EF om frugtsaft og visse lignende

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer hermed, at vores produkter, der er anført i bilag (A), er i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 10/2011 og (EF)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om honning 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om honning 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om honning 1) I medfør af 7, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udbydertilmelding for importører og producenter

Udbydertilmelding for importører og producenter Udbydertilmelding for importører og producenter Januar 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret Opskrift til 2-3 personer. Ingredienser: Bryndzové halusky slovakisk bolle ret - 750 g skrællet rå kartofler, fint revet. - salt - 250 g mel - 250 g gæret fåreost (i form af smøreost, kendt som bryndza)

Læs mere

Primær mærkning M1 og M2

Primær mærkning M1 og M2 Primær mærkning M1 og M2 Mærkning ved direkte tryk på engangsemballagens materiale eller originale etiket Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 15. oktober 2007 EM 2007/60 1. Lovforslagets baggrund Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Presset på de offentlige udgifter er stigende. Som følge heraf foreslås afgifterne på sukker,

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 158 - Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om honning 1)

Bekendtgørelse om honning 1) Side 1 af 5 BEK nr 836 af 09/10/2003 Gældende (Honningbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 17-10-2003 Fødevareministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag I Bilag II Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 463 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 9614 Den 24. juni 2011 FVM 901 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

SMOOTHIE opskrifter. til Store og Små

SMOOTHIE opskrifter. til Store og Små SMOOTHIE opskrifter til Store og Små Indholdsfortegnelse Blåbær smoothie...3 Jordbær smoothie...4 Milkshakes...5 6 Røde smoothies...7 8 Grønne smoothies...9 13 Morgenmadsdrik...14 Gulerod smoothie...15

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 1280 af 29/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00248 Senere

Læs mere

TAL FRA BRYGGERFORENINGEN LÆSKEDRIKKE Bryggeriforeningen THE DANISH BREWERS ASSOCIATION

TAL FRA BRYGGERFORENINGEN LÆSKEDRIKKE Bryggeriforeningen THE DANISH BREWERS ASSOCIATION TAL FRA BRYGGERFORENINGEN LÆSKEDRIKKE 214 Bryggeriforeningen THE DANISH BREWERS ASSOCIATION Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked (mio. liter) Danish soft drink from members of Danish Brewers

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projektanalyse. PLS (Projektbeskrivelse Yoghurt) Edmond Ziari og Ali Hamzaei

Projektbeskrivelse. Projektanalyse. PLS (Projektbeskrivelse Yoghurt) Edmond Ziari og Ali Hamzaei Projektbeskrivelse Projektanalyse Man har fremstillet yoghurt i over 4500 år, og man ved at tyrkerne brugte yoghurt som lægemiddel mod smerter og lidelser, som råddannelse i tyktarmen, allerede tilbage

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 08 Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun spiselige frugter og nødder. 2. Kølede frugter og nødder tariferes i samme position

Læs mere

Opskrifter med ernæringsdrikke fra Fresenius Kabi

Opskrifter med ernæringsdrikke fra Fresenius Kabi Opskrifter med ernæringsdrikke fra Jordbærshake 704 kcal 200 ml Fresubin energy jordbær ernæringsdrik kold 100 g Jordbær evt. frosne 80 ml Friskpresset appelsinjuice kold 4 spsk Sukker 6 spsk Piskefløde

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-27

ÆNDRINGSFORSLAG 6-27 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 9.10.2013 2012/0260(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-27 Udkast til udtalelse Mariya Gabriel (PE516.973v02-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked

Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked (mio. liter) Danish soft drink from members of Danish Brewers Accociation (mio. liters) I tallene indgår ikke hvide vande med og uden smag samt iste. 5 4

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven Skatteudvalget L 55 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 55 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 7. december 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven,

Læs mere

Vejledning til skolemad

Vejledning til skolemad Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Vejledningen er en hjælp til at opfylde anbefalingerne og at gøre det sunde valg let for børnene. Udfordringerne er, at børn spiser for

Læs mere

Tilsætningsstoffer hvad gør de godt for, og hvor kommer de fra?

Tilsætningsstoffer hvad gør de godt for, og hvor kommer de fra? Tilsætningsstoffer hvad gør de godt for, og hvor kommer de fra? # 1 Nogle tilsætningsstoffer er nyttige, og andre kaldes af nogle for madsminke. Det er især farvestoffer og aromastoffer, der kommer i den

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer

Læs mere

28.3.2007 J.nr.: 2006-20-272-01870/NILJ. Klage over forbud mod markedsføring af XX Æblemost.

28.3.2007 J.nr.: 2006-20-272-01870/NILJ. Klage over forbud mod markedsføring af XX Æblemost. NN 28.3.2007 J.nr.: 2006-20-272-01870/NILJ KONTOR FOR DYREVELFÆRD, KVALITET OG MARKEDSFØRING Klage over forbud mod markedsføring af XX Æblemost. Afgørelse Fødevarestyrelsen giver YY medhold i, at et æblemostprodukt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fordobling af satsen for pant på drikkevarer i dåser

Forslag til folketingsbeslutning om fordobling af satsen for pant på drikkevarer i dåser 2008/1 BSF 110 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 24. februar 2009 af Benny Engelbrecht (S), Torben Hansen (S), Ida Auken (SF), Pia Olsen Dyhr (SF),

Læs mere

Sundhed, lethed, og alsidighed. Brug Bamix.

Sundhed, lethed, og alsidighed. Brug Bamix. Sundhed, lethed, og alsidighed. Brug Bamix. Appelsin Smoothie 2 dl. Appelsinjuice 50 g. banan i mindre stykker 1 spsk. friskpresset citronsaft 2 spsk. sukker 2 dl. Mælk Kom isterninger og de øvrige ingredienser

Læs mere

BrikKER ØKOLOGISK JUICE OG MINERALVAND I SMART & CO2 VENLIG 50 CL. EMBALLAGE FALDER PÅ PLADS NÅR DE ØKOLOGISKE ØKOLOGISK ÆBLEMOST

BrikKER ØKOLOGISK JUICE OG MINERALVAND I SMART & CO2 VENLIG 50 CL. EMBALLAGE FALDER PÅ PLADS NÅR DE ØKOLOGISKE ØKOLOGISK ÆBLEMOST PRODUKTKATALOG ON THE GO JUICE OG MINERALVAND I SMART & CO2 VENLIG 50 CL. EMBALLAGE HYLDEBLOMSTSAFT APPELSINJUICE ÆBLEMOST MINERALVAND UDEN BRUS Fremstillet af økologisk hyldeblomst udtræk. Saften er sødet

Læs mere

Hindbær Hyldeblomst Jordbær. Appelsin Rabarber Sommerbær. Sådan syltes. og frugt

Hindbær Hyldeblomst Jordbær. Appelsin Rabarber Sommerbær. Sådan syltes. og frugt Hindbær Hyldeblomst Jordbær Appelsin Rabarber Sommerbær Sådan syltes sommerens bær og frugt Rabarber Nemt og hurtigt med Tørsleffs... Tørsleffs har i mere end 100 år deltaget ved syltningen af sommerens

Læs mere

D O M. (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager, København)

D O M. (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager, København) D O M afsagt den 21. september 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Twilhøj og Linda Hangaard) i ankesag V.L. B 1653 14 (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 23 Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefoder Bestemmelse 1. Pos. 2309 omfatter bl.a. varer anvendelige som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet, fremstillet ved

Læs mere

Sekundær mærkning M3 og M4

Sekundær mærkning M3 og M4 Sekundær mærkning M3 og M4 Mærkning med pantetiketter Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 13. februar 2004 PE 337.066/12-17 ÆNDRINGSFORSLAG 12-17 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 337.066)

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 16.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2012)0260 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister

Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister Ved Louise Baad Rasmussen Fødevarestyrelsen Tilsætningsstoffer Regler om tilsætningsstoffer Indhold EU-liste over tilsætningsstoffer til

Læs mere

Forslag. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til 29/1 LSF 216 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 21-231-3 Fremsat den 5. maj 21 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov

Læs mere

Opskrifter. Supper Saucer Tilbehør Desserter Varme og kolde drikke Babymad. Supper

Opskrifter. Supper Saucer Tilbehør Desserter Varme og kolde drikke Babymad. Supper Opskrifter Supper Saucer Tilbehør Desserter Varme og kolde drikke Babymad Supper Grøntsagssuppe af rå grøntsager 1 kogt kartoffel 1 gulerod, 1 tomat En lille smule peber Selleri, agurk osv. efter smag

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Tema mærkningsregler Version 2.1 Danske Slagtermestre august 2013

Tema mærkningsregler Version 2.1 Danske Slagtermestre august 2013 Tema mærkningsregler DSM Noter vedr. mærkning Her kan du se de regler, der vedrører mærkning af færdigpakkede fødevarer. En færdigpakket fødevare er en fødevare, som er indpakket før salg i en emballage,

Læs mere

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem Januar 2012 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Ebeltoft gårdbryggeri ligger i Mols Bjerge Nationalpark. Læskedrikken er lavet på hindbær, økologisk rørsukker og vand fra byens brønd.

Ebeltoft gårdbryggeri ligger i Mols Bjerge Nationalpark. Læskedrikken er lavet på hindbær, økologisk rørsukker og vand fra byens brønd. RAMBLA BRUCE COST GINGER ALE - ORIGINAL Denne læskedrik er lavet på frisk ingefær (ingen ekstrakt eller olier) og ren rørsukker. Det er en simpel, lækker, krydret drik med ufiltreret ingefær og en smule

Læs mere

Kapitel 20 Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) grøntsager, frugter

Kapitel 20 Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) grøntsager, frugter Kapitel 20 Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) grøntsager, frugter og nødder, tilberedt eller konserveret på de i kapitel

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Lokkemad. Nemme veje til mere energi i maden. 8 opskrifter på ny energi til dem, der spiser for lidt. Kom smør, fløde eller olie i sovs og suppe

Lokkemad. Nemme veje til mere energi i maden. 8 opskrifter på ny energi til dem, der spiser for lidt. Kom smør, fløde eller olie i sovs og suppe Nemme veje til mere energi i maden Kom smør, fløde eller olie i sovs og suppe Kom smør eller olie i grød og kartoffelmos Kom fløde og pasteuriserede æggeblommer i færdigkøbt koldskål Kom fløde i kakaomælk

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 19. januar 2006 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014 NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014 Notat om høring af udkast til revideret bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer (pantbekendtgørelsen)

Læs mere

Sund mad i børnehøjde. Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer

Sund mad i børnehøjde. Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer Sund mad i børnehøjde Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer Program Madens betydning for børn Generelle kostanbefalinger til børn Madens betydning for børn Børn har brug for energi, vitaminer,

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Aftale muligvis på vej mellem Europa-Parlamentet og Rådet om 4- pakken:

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

7. april 2016 FM 2016/18. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. april 2016 FM 2016/18. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. april 2016 FM 2016/18 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er, at der skabes en bedre balance mellem indtægter og udgifter ved at skabe et større

Læs mere

CODEX FÜR SPEISEEIS CODE VOOR CONSUMPTIE-IJS CODE DES GLACES ALIMENTAIRES KODEX FOR KONSUMIS CODE FOR EDIBLE ICES CODICE DEI GELATI

CODEX FÜR SPEISEEIS CODE VOOR CONSUMPTIE-IJS CODE DES GLACES ALIMENTAIRES KODEX FOR KONSUMIS CODE FOR EDIBLE ICES CODICE DEI GELATI CODEX FÜR SPEISEEIS CODE VOOR CONSUMPTIE-IJS CODE DES GLACES ALIMENTAIRES KODEX FOR KONSUMIS CODE FOR EDIBLE ICES CODICE DEI GELATI CODIGO DE LOS HELADOS ΚΩ ΙΚΑΣ ΓΙΑ ΠΑΓΩΤΑ CóDIGO DOS GELADOS KODEX FÖR

Læs mere

Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer

Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer Page 1 of 6 VEJ nr 9382 af 22/08/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: Fødevareministeriet Den fulde tekst Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1. Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) I medfør af 15, 16, 17, 18, 19, 40, 49, og 60 stk. 3 og stk. 4, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer (fødevareloven) fastsættes: Afsnit I Bekendtgørelsens

Læs mere

Hvad skal der stå på varen?

Hvad skal der stå på varen? Varedeklarationer Hvad skal der stå på varen? Det er lovpligtigt at deklarere mad- og drikkevarer, der sælges i Danmark. Deklarationen skal være letlæselig og på dansk eller et sprog, der til forveksling

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

FORSLAG TIL HVAD MAN KAN TAGE MED OG DELE UD I VUGGE STUE OG BØRNEHAVE I FORBINDELSE MED FØDSELSDAGE O.LIGN.

FORSLAG TIL HVAD MAN KAN TAGE MED OG DELE UD I VUGGE STUE OG BØRNEHAVE I FORBINDELSE MED FØDSELSDAGE O.LIGN. FORSLAG TIL HVAD MAN KAN TAGE MED OG DELE UD I VUGGE STUE OG BØRNEHAVE I FORBINDELSE MED FØDSELSDAGE O.LIGN. ÆBLEPANDEKAGER CA. 8 PANDEKAGER 3 ÆG 3 DL. MÆLK 2 DL. BOGHVEDEMEL 1 REVET ÆBLE 2 NIP SALT 1

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL Β. ELMER fremsat den 17. juli 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL Β. ELMER fremsat den 17. juli 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL Β. ELMER fremsat den 17. juli 1997 1. Er»Sargenor«,»Sarvit«,»Lysivit«og»Dynamisan«produkter fra næringsmiddelindustrien som nævnt i kapitel 21 i den fælles

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

ATTYLET 3 i 1 PLUS. Hjemmelavet koldskål (Sirupskonsistens)

ATTYLET 3 i 1 PLUS. Hjemmelavet koldskål (Sirupskonsistens) ATTYLET 3 i 1 PLUS Hjemmelavet koldskål (Sirupskonsistens) ATTYLET 3 i 1 PLUS Toft Care har sammen med sin kliniske diætist udviklet opskriftshæftet ATTYLET 3 i 1 for at give dig inspiration til brugen

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00738/Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. marts 2011 FVM 886 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

MÆLK OG MÆLKEPRODUKTER

MÆLK OG MÆLKEPRODUKTER MÆLK OG MÆLKEPRODUKTER Der findes mange forskellige varianter og udgaver af mælk. Den fås som drikkemælk, ost, yoghurt og andre mejeriprodukter. Alle produkter bidrager med en lang række forskellige næringsstoffer.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 3. marts 2004 PE 337.422/19-36 ÆNDRINGSFORSLAG 19-36 Udkast til udtalelse (PE 337.422) Bashir

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 6 9 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 6 9 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 6 9 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 7600 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 550 kj/dag svarende til 7 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1815

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fremsat i henhold til 36, stk. 1 om handel med øl og kulsyreholdige læskedrikke

Besvarelse af spørgsmål fremsat i henhold til 36, stk. 1 om handel med øl og kulsyreholdige læskedrikke Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen Nuuk Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind ERNÆRING www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION RÅDGIVNING OMKRING ERNÆRING FOR PATIENTER MED MS Det er ikke videnskabeligt bevist, at det at følge en speciel diæt hjælper

Læs mere

FORBEREDELSER TIL ØLSMAGNING

FORBEREDELSER TIL ØLSMAGNING ØLSMAGNING SIDE 1 AF 8 ØLSMAGNING Ved en ølsmagning er det vigtigt at bruge sanserne. Først lugtesansen, derefter synssansen og til sidst smagssansen og følesansen. FORBEREDELSER TIL ØLSMAGNING Det er

Læs mere

Det primære formål med ændringen af bekendtgørelsen er at skabe enklere regler og administrative lettelser. De væsentligste ændringer er:

Det primære formål med ændringen af bekendtgørelsen er at skabe enklere regler og administrative lettelser. De væsentligste ændringer er: NOTAT [Navn 1] [Navn 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Postnr.] [Postdistrikt] [Land] Jord & Affald J.nr. MST-7552-00026 Ref. thfri Den 17. november 2015 Notat om høring af udkast til revideret bekendtgørelse

Læs mere

E-bog med inspiration til forfriskende sommerdrikke med Valleforce Vitality

E-bog med inspiration til forfriskende sommerdrikke med Valleforce Vitality E-bog med inspiration til forfriskende sommerdrikke med Valleforce Vitality Opskrifterne er indsendt af vores nyhedsbrevsabonnenter i foråret 2013 Banebryder indenfor Naturlig helse - siden 1923 Dorthe

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 183 Offentlig Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 13. januar 2005 NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens

Læs mere

Ernæringsdrikke fra Fresenius Kabi. Opskrifter. Desserter Softdrinks

Ernæringsdrikke fra Fresenius Kabi. Opskrifter. Desserter Softdrinks Ernæringsdrikke fra Fresenius Kabi Opskrifter Desserter Softdrinks Opskrifter og kcal-angivelser er til 1 person med mindre andet er anført. Jordbærshake 704 kcal 200 ml Fresubin energy jordbær ernæringsdrik

Læs mere

Okklusion Tændernes anatomi Bevægelses- og synkemønster Etnicitet Køn-alder Hormonelle forhold

Okklusion Tændernes anatomi Bevægelses- og synkemønster Etnicitet Køn-alder Hormonelle forhold EROSIONER Birthe Krabbe Afd.tandlæge Århus kommunale tandpleje Definition: Tab af tandsubstans som følge af kemisk påvirkning, der ikke stammer fra bakterielle aktiviteter Kemiske faktorer ph -emaljeopløseligheden

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA Fødevarestyrelsen hoering@fvst.dk og maola@fvst.dk Hellerup, den 28. marts 2014 AMJK e-mail: amjk@dsk.dk Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Læs mere