Notat. Høringsnotat om udvalgsrapporten "Folkekirken og registreret partnerskab"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Høringsnotat om udvalgsrapporten "Folkekirken og registreret partnerskab""

Transkript

1 Dato: 18. januar 2011 Høringsnotat om udvalgsrapporten "Folkekirken registreret partnerskab" Kirkeministeriet KM-2 Sagsbehandler Jørgen Engmark Den 17. september 2010 sendte Kirkeministeriet udvalgsrapporten fra Udvalg om folkekirken registreret partnerskab til høring hos stiftsrådene, biskopperne, provsterne, præsterne, menighedsrådene, Landsforeningen af Menighedsråd, faglige organisationer for ansatte i folkekirken et antal frie folkekirkelige organisationer institutioner. Rapporten blev samtidig offentliggjort på Kirkeministeriets hjemmeside, hvor det blev tilkendegivet, at "enhver kan indsende høringssvar, uanset om de er blandt de officielle høringsparter eller ej". Høringsfristen blev fastsat til den 17. december Der er dags dato modtaget 612 høringssvar. De kan inddeles i syv grupper, der fordeler sig således: 10 svar fra biskopper 8 svar fra stiftsråd 104 svar fra præster provster - flere af disse svar er underskrevet af flere. De 104 svar er således tilsammen underskrevet af 194 præster provster - der er p.t. ca præster provster i folkekirken. 260 svar fra 257 menighedsråd 3 provstiudvalg - der er p.t. ca menighedsråd provstiudvalg i folkekirken. 21 svar fra Landsforeningen af Menighedsråd, faglige organisationer frie folkekirkelige organisationer institutioner - et svar er underskrevet af to organisationer. De 21 svar er således tilsammen underskrevet af 22 organisationer institutioner. 209 svar fra borgere, heriblandt adskillige svar fra lokale afdelinger af bl.a. Indre Mission Luthersk Mission samt en underskriftsindsamling foretaget via internettet. Mange af disse svar er underskrevet af adskillige personer. De 209 svar er således tilsammen underskrevet af personer. Heraf repræsenterer den internetbaserede underskriftsindsamling personer. Udvalget om folkekirken registreret partnerskab skulle ifølge sit kommissorium belyse følgende tre temaer: Skal ægteskab fortsat kunne indgås i folkekirken, eller skal alle samliv indgås for den borgerlige øvrighed, hvorefter der er mulighed for en kirkelig velsignelse? Under hvilke former skal registreret partnerskab kunne indgås ved en kirkelig handling, hvilket ritual skal i givet fald anvendes? Hvordan sikrer man, at præster af samvittighedsgrunde har frihed til at sige nej til at medvirke ved indgåelse af registreret partnerskab i kirken?

2 Metode ved sammenfatning af høringssvarene I dette notat sammenfattes høringssvarene i forhold til følgende spørgsmål: Side 2 1. Skal ægteskab fortsat kunne indgås med juridisk gyldighed ved en kirkelig handling? 2. Skal partnerskab mellem to af samme køn kunne indgås med juridisk gyldighed ved en kirkelig handling? 3. Skal der kunne ske kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået partnerskab mellem to af samme køn? 4. Skal der lovgives således, at præster får frihed til at sige nej til at medvirke ved indgåelse /eller velsignelse af partnerskab i kirken? 5. Skal kirkefunktionærer (kordegne organister m.fl.) have ret til at sige nej til at medvirke ved indgåelse /eller velsignelse af partnerskab i kirken? 6. Skal præsters frihed understreges med, at ritual(er) optages i Ritualben evt. andre steder med en præambel om, at præster er fritaget fra at bruge det? I forbindelse med hvert spørgsmål gives der i det følgende en kort sammenfatning af udvalgets anbefalinger derefter sammenfatning af høringssvarene. Der kan i høringssvarene generelt læses meget klare ja- eller nej-tilkendegivelser i forhold til disse 6 spørgsmål. Derfor sammenfattes høringssvarene ved opgørelse af, hvor mange inden for de enkelte grupper, der siger henholdsvis ja nej til de enkelte spørgsmål. I mange høringssvar fra menighedsråd stiftsråd oplyses det, hvor mange medlemmer der siger henholdsvis ja nej til de enkelte spørgsmål. I opgørelsen indgår disse høringssvar med ja i de tilfælde, hvor flertallet af rådets siger dette, med nej i de tilfælde, hvor flertallet af rådets medlemmer siger dette. Som nævnt ovenfor er en del høringssvar fra provster, præster borgere underskrevet af flere navngivne personer. I opgørelsen indgår disse svar med det antal underskrifter, som siger henholdsvis ja nej. Desuden gengives fremherskende argumenter i høringssvarene, der gengives nle særligt markante synspunkter. ad 1. Skal ægteskab fortsat kunne indgås med juridisk gyldighed ved en kirkelig handling? Udvalget I rapporten fra Udvalget om folkekirken registreret partnerskab anbefalede 10 af udvalgets 12 medlemmer, at det fortsat skal være muligt at indgå ægteskab med juridisk gyldighed ved en kirkelig handling. De konstaterede, at der hverken er afgørende teoliske argumenter for eller imod, at dette kan ske, men at der til gengæld er lang tradition, for at det kan ske, at der fortsat er et udbredt folkeligt ønske om det.

3 1 af udvalgets 12 medlemmer mente, at samlivsstiftelse principielt skal foregå for den borgerlige øvrighed, hvorefter der kan være mulighed for en kirkelig velsignelse. 1 af udvalgets 12 medlemmer anbefalede, at den juridiske del af vielsen flyttes ud af kirken, da det vil sætte kirken fri til at koncentrere sig om sin opgave, som er forkyndelsen. Høringssvarene Høringssvarene på dette spørgsmål kan talmæssigt sammenfattes således: Biskopper Stiftsråd Præster provster Menighedsråd provstiudv. Organisationer Borgere Ja Nej Side 3 Har ikke forholdt sig til det De 9 biskopper, som har sagt ja til dette spørgsmål, er fra følgende stifter: København, Helsingør, Roskilde, Lolland-Falster, Aalborg, Viborg, Århus, Ribe Haderslev. Biskoppen over Fyens Stift mener, at alle samliv skal indgås for den borgerlige øvrighed. De 6 stiftsråd, som har sagt ja til dette spørgsmål er fra følgende stifter: København, Roskilde, Lolland-Falster, Fyen, Viborg Ribe. Stiftsrådet i Helsingør Stift har i sit høringssvar givet udtryk for, at det efter rådets opfattelse falder uden for stiftsrådets formålsparagraf at afgive høringsvar vedrørende teoliske emner. Stiftsrådet i Haderslev Stift oplyser, at rådet har drøftet biskoppens høringssvar, men at stiftsrådet ikke finder anledning til selv at komme med kommentarer til rapporten. De fremherskende argumenter for biskoppers stiftsråds ja til, at ægteskab fortsat skal kunne indgås med juridisk gyldighed ved en kirkelig handling, er, at det er en fortsættelse af en lang tradition, samt at der blandt folkekirkemedlemmer er ønske forventning om, at det fortsat skal være muligt. Stiftsrådet i Ribe Stift betinger d sit ja til indgåelse med juridisk gyldighed i kirken med, at det kun skal gælde ægteskab ikke andre samlivsformer. 128 præster provster har sagt ja til, at ægteskab fortsat skal kunne indgås med juridisk gyldighed ved en kirkelig handling. Deres begrundelser er i hovedsagen de samme, som er nævnt ovenfor. 13 præster provster har sagt nej til, at ægteskab fortsat skal kunne indgås ved en kirkelig handling. Det er primært begrundet med den principielle holdning, at samlivsstiftelse bør ske for den borgerlige øvrighed. Enkelte

4 understreger, at deres afvisning af ægteskabsindgåelse i kirken især gælder, hvis der så skulle blive mulighed for indgåelse af partnerskab ved en kirkelig handling. Side 4 53 præster provster har i deres høringssvar ikke forholdt sig specifikt til dette spørgsmål. 184 menighedsråd provstiudvalg (eller mindst et flertal i disse) har sagt ja til, at ægteskab fortsat skal kunne indgås med juridisk gyldighed ved en kirkelig handling. Deres begrundelser er i hovedsagen sammenfaldende med de ovenfor nævnte. 11 menighedsråd (eller mindst et flertal i disse) mener, at alle samlivsstiftelser skal ske for den borgerlige øvrighed. 65 menighedsråd provstiudvalg har ikke forholdt sig til dette spørgsmål. 6 høringsberettigede organisationer har sagt ja til, at ægteskab fortsat skal kunne indgås med juridisk gyldighed ved en kirkelig handling. De 6 organisationer er: Landsforeningen af Menighedsråd, Den danske Præsteforening, Grundtvigsk Forum, Fyens Stifts Menighedsrådsforening, Evangelisk Luthersk Mission samt Fællesskabet Kirkelig Fornyelse. Sidstnævntes ja er d betinget af, at der ikke åbnes for indgåelse af partnerskab ved en kirkelig handling. Præsteforeningen begrunder ligesom mange andre høringssvar sit ja med henvisning til traditionen et folkeligt ønske. 1 organisation, Luthersk Mission, har sagt nej til dette. Denne organisation anbefaler, at den juridiske del af vielsen flyttes ud af kirken, for at kirken kan koncentrere sig om forkyndelsen. 15 organisationer har i deres høringssvar ikke forholdt sig til dette spørgsmål. 144 borgere har sagt ja til, at ægteskab fortsat skal kunne indgås med juridisk gyldighed ved en kirkelig handling. 151 borgere har sagt nej til dette borgere har ikke forholdt sig til dette spørgsmål. ad 2. Skal partnerskab kunne indgås ved en kirkelig handling? Udvalget I rapporten fra Udvalget om folkekirken registreret partnerskab anbefalede 6 af udvalgets 12 medlemmer, at der gives mulighed for, at partnerskab mellem to af samme køn kan indgås ved en kirkelig handling. Disse 6 fastholdt d sammen med 5 andre af udvalgets medlemmer, at ægteskab partnerskab er forskellige ordninger, at det derfor vil være udtryk for et abstrakt syn på mennesket, hvis der stiles mod en kønsneutral ordning for ægteskab. 6 af udvalgets 12 medlemmer sagde med til dels forskellige begrundelser nej til, at partnerskab skal kunne indgås ved en kirkelig handling. 4 af disse medlemmer fandt, at det i lyset af det herskende syn på ægteskab ægteskabets stilling i traditionen vil være forkert at åbne for indgåelse af partnerskab i

5 kirken. De 4 medlemmer anførte i forskellig grad så teoliske begrundelser for deres afvisning. 1 medlem sagde nej med den begrundelse, at det vil føre til en opløsning af den hidtidige kristne ægteskabsforståelse indførelse af en kønsneutral ægteskabsteoli ægteskabspraksis. Høringssvarene Høringssvarene på dette spørgsmål kan talmæssigt sammenfattes således: Biskopper Stiftsråd Præster provster 1 medlem sagde nej til indgåelse af partnerskab i kirken på grundlag af den principielle holdning, at al samlivsstiftelse bør indgås for den borgerlige øvrighed. Menighedsråd provstiudv. Organisationer Borgere Ja Nej Side 5 Har ikke forholdt sig til det De 5 biskopper, som har sagt ja til, at partnerskab skal kunne indgås ved en kirkelig handling, er fra følgende stifter: København, Roskilde, Århus, Haderslev Ribe. De 4 førstnævnte tilslutter sig de begrundelser, som 6 af medlemmerne i udvalget om folkekirken registreret partnerskab i udvalgets rapport har fremført for, at partnerskab skal kunne indgås ved en kirkelig handling. Biskoppen over Ribe Stift understreger, at det i første række bør være Folketinget ikke folkekirken, som skal beslutte, om det skal være muligt. 5 biskopper siger, med til dels forskellige begrundelser, nej til, at partnerskab skal kunne indgås ved en kirkelig handling. Biskoppen over Helsingør Stift mener, at der er behov for en langt mere dybtgående afklaring af synet på ægteskab, registrerede parforhold deres relationer til kirkens liturgiske praksis end den, der er sket gennem den hidtidige debat gennem udvalgsarbejdet om folkekirken registreret partnerskab. Biskoppen over Lolland-Falsters Stift siger nej, fordi han ikke er tilhænger af den ligestilling mellem ægteskab partnerskab, som for ham at se ligger i bag ønsket om kirkelig vielse/velsignelse af par af samme køn. Biskoppen over Fyens Stift siger nej, fordi han ønsker, at alle samlivsstiftelser skal ske for den borgerlige øvrighed. Biskoppen over Aalborg Stift, siger nej, fordi han mener, at mens ægteskabet er Guds ordning, så er det registrerede partnerskab et forhold, som har et borgerligt udgangspunkt, dette bør fastholdes.

6 Biskoppen over Viborg Stift har som medlem af Udvalget om folkekirken registreret partnerskab begrundet sit nej i udvalgets rapport. Side 6 De 5 stiftsråd, der har sagt ja til, at partnerskab bør kunne indgås ved en kirkelig handling er fra følgende stifter: København, Roskilde, Lolland-Falster, Fyen Viborg. Et flertal i Københavns Stiftsråd anbefaler, at der udarbejdes et fælles vielsesritual uanset køn. Et mindretal i stiftsrådet siger nej til indgåelse af partnerskab ved en kirkelig handling. Stiftsrådet i Roskilde Stift tilslutter sig det forslag, som 6 medlemmer af Udvalget om folkekirken registreret partnerskab har stillet i rapporten. Et flertal i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift siger ja til, at partnerskab skal kunne indgås i kirken, mens et mindretal siger nej til det. Et flertal i Fyens Stiftsråd siger ja, mens et mindretal siger nej til, at partnerskab skal kunne indgås i folkekirken. Et flertal i Viborg Stiftsråd siger ja, mens et mindretal siger nej til, at partnerskab skal kunne indgås i kirken. Ribe Stiftsråd siger nej til, at partnerskab skal kunne indgås i kirken. Det begrundes primært med, at det vil stride mod folkekirkens grundlag i den bibelske forståelse af ægteskab samlivsformer ligeledes med den globale fælleskirkelige forståelse i disse spørgsmål. Stiftsrådene i Helsingør Haderslev stifter har ikke forholdt sig til spørgsmålet. 101 præster provster har sagt ja til, at partnerskab skal kunne indgås ved en kirkelig handling. Deres argumentation er gennemgående på linje med den, som er fremført af seks medlemmer af Udvalget om folkekirken registreret partnerskab. Ca. 40 af de 101 præster provster giver d udtryk for, at de gerne ser en ligestilling af ægteskab partnerskab, bl.a. ved, at der anvendes samme vielsesritual uanset køn. De 101 præster provster er fordelt således mellem folkekirkens stifter: København 35, Helsingør 16, Roskilde 2, Lolland-Falster 1, Fyen 5, Aalborg 2, Viborg 3, Århus 33 Haderslev præster provster har sagt nej til, at partnerskab skal kunne indgås ved en kirkelig handling. Den altdominerende begrundelse i disse høringssvar er, at homoseksuelt samliv er i strid med folkekirkens grundlag i Bibelen bekendelsen med den kristne forståelse af ægteskab. Der henvises så i mange høringssvar til, at åbning af mulighed for indgåelse af partnerskab ved en kirkelig handling vil indebære en alvorlig risiko for splittelse, såvel inden for folkekirken som i folkekirkens forhold til andre kristne kirker. De 89 præster provster er fordelt således mellem folkekirkens stifter: København 14, Helsingør 8, Roskilde 2, Lolland-Falster 1, Fyen 7, Aalborg 9, Viborg 19, Århus 2, Ribe 21 Haderslev menighedsråd provstiudvalg (eller mindst et flertal i disse) har sagt ja til, at partnerskab skal kunne indgås ved en kirkelig handling. Argumentationen svarer gennemgående til den, som seks medlemmer af Udvalget om folkekirken registreret partnerskab har fremført. En del af menighedsrådene

7 ønsker i lighed med en del af præsterne, at der skal ske fuld ligestilling mellem ægteskab partnerskab. Side 7 De 115 menighedsråd provstiudvalg er fordeles således mellem folkekirkens stifter: København 30, Helsingør 19, Roskilde 20, Lolland-Falster 2, Fyen 6, Aalborg 2, Viborg 6, Århus 16, Ribe 8 Haderslev menighedsråd provstiudvalg (eller mindst et flertal i disse) har sagt nej til, at partnerskab skal kunne indgås ved en kirkelig handling. Den altdominerende begrundelse i disse høringssvar er, at homoseksuelt samliv er i strid med folkekirkens grundlag i Bibelen bekendelsen med den kristne forståelse af ægteskab. De 128 menighedsråd provstiudvalg er fordeles således mellem folkekirkens stifter: København 22, Helsingør 10, Roskilde 8, Lolland-Falster 3, Fyen 4, Aalborg 13, Viborg 31, Århus 4, Ribe 19 Haderslev organisationer har sagt ja til, at partnerskab skal kunne indgås ved en kirkelig handling. De 4 organisationer er: Landsforeningen af Menighedsråd, Den danske Præsteforening, Grundtvigsk Forum Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle transpersoner. Præsteforeningen begrunder bl.a. sit ja til indgåelse af partnerskab ved en kirkelig handling med, at alene en velsignelse af par af samme køn efter borgerligt indgået partnerskab ikke vil være tilstrækkeligt til at imødekomme det folkelige politiske ønske om en ligestilling mellem ægteskab partnerskab. Præsteforeningen peger så på, at de, der er modstandere af, at partnerskab skal kunne indgås i kirken, i vidt omfang så vil være modstandere af velsignelse af borgerligt indgået partnerskab. Præsteforeningen ønsker d, at der fortsat skal sondres mellem ægteskab par af samme køn ved, at der er særskilte ritualer for vielse indgåelse af partnerskab. Grundtvigsk Forum mener, at kirken af sjælesørgeriske grunde er forpligtet til at medvirke, hvis par af samme køn ønsker at få lyst Guds velsignelse over deres samliv. Grundtvigsk Forum finder det ulisk udtryk for urimelig forskelsbehandling, hvis partnerskab ikke kan indgås i kirken med juridisk gyldighed. Organisationen anbefaler d, at forskelligheden mellem ægteskab partnerskab respekteres ved, at der anvendes forskellige ritualer for vielse indgåelse af partnerskab. Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle transpersoner opfordrer til, at regeringen Folketinget fjerner den lovbestemmelse, som forbyder folkekirken andre trossamfund at indstiftet parforhold mellem par af samme køn. Trossamfundene bør efter organisationens opfattelse have samme spillerum i forhold til alle slags par. 11 organisationer har sagt nej til, at partnerskab skal kunne indgås ved en kirkelig handling. De 11 organisationer er: Indre Mission, Indre Missions Ungdom, Luthersk Mission, Menighedsfakultetet, Dansk Bibel Institut, Kristeligt Forbund for

8 Studerende, Evangelisk Luthersk Netværk, Evangelisk Luthersk Netværks aktions- arbejdsgruppe, Fællesskabet Kirkelig Fornyelse, Evangelisk Luthersk Mission Kirkelig Samling om Bibel Bekendelse. Side 8 Fælles for de 11 organisationer er, at de siger nej til indgåelse af partnerskab ved en kirkelig handling, fordi de finder, at homoseksuelt samliv er i strid med Bibelens bekendelsens lære. Der er derfor ikke net bibelsk grundlag eller mandat for at udarbejde et ritual for indgåelse af partnerskab. De 11 organisationer peger videre på, at ritualer for indgåelse /eller velsignelse af partnerskab vil være de eneste ritualer i folkekirken, som ikke har tilslutning fra alle kirkens ledere præster. Sådanne ritualer vil underminere folkekirkens troværdighed som kirke. De 11 organisationer peger desuden på risiko for splittelse af kirken, hvis der alligevel åbnes for indgåelse af partnerskab ved en kirkelig handling, samt på at det kan være en trussel for folkekirkens relationer til andre kirkesamfund. 7 organisationer har i deres høringssvar ikke forholdt sig til dette spørgsmål. 1 af de 7 organisationer, Folkekirkens mellemkirkelige Råd, henleder d opmærksomheden på, at sagen har en sådan karakter, at den givet vil have visse mellemkirkelige implikationer, såfremt der i folkekirken indføres nle af de forslag, som findes i udvalgets rapport. Folkekirken må i så fald være forberedt på at skulle forklare sig over for andre kirker. 36 borgere har sagt ja til, at partnerskab skal kunne indgås ved en kirkelig handling borgere har sagt nej til det. Den altdominerende begrundelse er, at det vil være i strid med Bibelen folkekirkens bekendelse i øvrigt af disse borgere har tilkendegivet deres nej ved en internet-baseret indsamling af underskrifter på en anmodning til kirkeministeren om at "afvise kirkeledernes anbefaling om indførelse af såvel velsignelse af homoseksuelle parforhold som indgåelse af homoseksuelle vielser i Den danske Folkekirke". 665 borgere har skrevet under på henvendelser fra lokale afdelinger af Indre Mission. 239 borgere har skrevet under på en henvendelse fra en kreds af borgere i Videbæk. De øvrige 680 henvendelser eller høringssvar er kommet fra borgere enkeltvis en række forskellige mindre grupper af borgere. Der er blandt dem en del kirkefunktionærer. ad 3. Skal borgerligt indgået partnerskab kunne velsignes i ki r- ken? Udvalget I rapporten fra Udvalget om folkekirken registreret partnerskab anbefalede 9 af udvalgets 12 medlemmer, at der gives mulighed for, at der kan ske kirkelig velsignelse med et autoriseret ritual af et borgerligt indgået partnerskab.

9 6 af disse 9 medlemmer anbefalede så, at partnerskab kan indgås ved en kirkelig handling, deres begrundelse for at anbefale velsignelse var den samme som for indgåelse. 3 af de 9 medlemmer kunne ikke anbefale, at der gives mulighed for indgåelse af partnerskab. De mente d, at folkekirken både kan bør være lydhør over for den folkelige accept af samliv mellem to personer af samme køn over for, at der er registrerede partnere, som ønsker, at der ved en kirkelig handling bedes for lyses Guds velsignelse over deres liv med hinanden. Derfor anbefalede de, at kirkelig velsignelse af borgerligt indgået partnerskab indføres som en officiel kirkelig handling. Høringssvarene Høringssvarene på dette spørgsmål kan talmæssigt sammenfattes således: Biskopper Stiftsråd Præster provster 3 af udvalgets 12 medlemmer kunne med til dels forskellige begrundelser ikke anbefale, at der indføres en kirkelig velsignelse af borgerligt indgået partnerskab. 2 af de 3 medlemmer anbefalede en videreførelse af den ordning med mulighed for en gudstjenstlig markering af indgået partnerskab, som har været en mulighed siden af de 3 medlemmer mener, at der ikke bør kunne ske nen form for velsignelse eller markering i forbindelse med partnerskab. Menighedsråd provstiudv. Organisationer Borgere Ja Nej Side 9 Har ikke forholdt sig til det De 8 biskopper, som har sagt ja til, at der skal kunne ske kirkelig velsignelse efter et borgerligt indgået partnerskab, er fra følgende stifter: København, Roskilde, Århus, Ribe, Haderslev, Fyen, Aalborg Viborg. De 5 førstnævnte anbefaler så, at partnerskab skal kunne indgås ved en kirkelig handling, deres begrundelser for at sige ja til kirkelig velsignelse af borgerligt indgået partnerskab er grundlæggende de samme som for at sige ja til, at partnerskab kan indgås i kirken. Biskoppen over Fyens Stift mener, at alle samlivsindgåelser bør ske for den borgerlige øvrighed, men at der derefter skal være lige adgang til kirkelig velsignelse for ægtepar par af samme køn. Biskoppen over Aalborg Stift begrunder sit ja til kirkelig velsignelse med, at det er afgørende, at mennesker, der lever i et homoseksuelt parforhold, anerkendes både i folkekirken i samfundet som sådan. Det homoseksuelle parforhold er et kærlighedsforhold, hvor næsten beskyttes drages omsorg for. Dette bør kunne velsignes, hvis partnere ønsker det. Det registrerede

10 partnerskab har imidlertid til forskel fra ægteskabet et rent borgerligt udgangspunkt. Derfor bør der kun være tale om velsignelse af et borgerligt indgået partnerskab ikke om, at det skal kunne indgås i kirken. Indførelse af velsignelse med et autoriseret ritual vil være en naturlig videreførelse af den vejledende ordning for velsignelse, som har været anvendt i stiftet i flere år. Side 10 Biskoppen over Viborg har som medlem af Udvalget om folkekirken registreret partnerskab begrundet sit ja til kirkelig velsignelse af borgerligt indgået partnerskab i udvalgets rapport. De 5 stiftsråd, der har sagt ja til, at der kan ske kirkelig velsignelse af borgerligt indgået partnerskab er fra følgende stifter: København, Roskilde, Lolland-Falster, Fyen Viborg. De samme stiftsråd anbefaler så, at partnerskab kan indgås ved en kirkelig handling, deres begrundelser for at sige ja til kirkelig velsignelse er grundlæggende de samme. Ribe Stiftsråd siger nej til, at der kan ske kirkelig velsignelse af borgerligt indgået partnerskab. Stiftsrådets begrundelse for dette er den samme som begrundelsen for at sige nej til, at partnerskab kan indgås ved en kirkelig handling. Stiftsrådene i Helsingør Haderslev stifter har ikke forholdt sig til spørgsmålet. 105 præster provster har sagt ja til, at der kan ske kirkelig velsignelse efter borgerligt indgået partnerskab. Det er med enkelte undtagelser de samme præster, som har sagt ja til, at partnerskab bør kunne indgås ved en kirkelig handling. Deres begrundelser i forhold til de to spørgsmål er så sammenfaldende. De 105 præster provster er fordelt således mellem folkekirkens stifter: København 36, Helsingør 16, Roskilde 2, Lolland-Falster 1, Fyen 7, Aalborg 2, Viborg 3, Århus 33 Haderslev præster provster har sagt nej til, at der kan ske kirkelig velsignelse af borgerligt indgået partnerskab. Disse præster har så sagt nej til, at partnerskab skal kunne indgås ved en kirkelig handling, deres begrundelser i forhold til de to spørgsmål er de samme. De 84 præster provster er fordelt således mellem folkekirkens stifter: København 13, Helsingør 8, Roskilde 1, Lolland-Falster 1, Fyen 5, Aalborg 9, Viborg 19, Århus 2, Ribe 21 Haderslev 5. 5 præster provster har ikke forholdt sig til dette spørgsmål. 139 menighedsråd provstiudvalg (eller mindst et flertal i disse) har sagt ja til, at der kan ske kirkelig velsignelse efter borgerligt indgået partnerskab. De fleste af disse menighedsråd har så sagt ja til, at partnerskab skal kunne indgås ved en kirkelig handling, deres begrundelser i forhold til de to spørgsmål er sammenfaldende. For enkelte af de 137 menighedsråd gælder, at de har den principielle opfattelse, at alle samlivsindgåelser skal ske for den borgerlige øvrighed, hvorefter der skal være lige adgang til kirkelig velsignelse. For andre gælder, at de ligesom f.eks. enkelte biskopper kan acceptere,

11 at der gives mulighed for kirkelig velsignelse, hvorimod de mener, at forskellen på ægteskab partnerskab er for væsentlig til, at partnerskab skal kunne indgås i kirken. Side 11 De 139 menighedsråd provstiudvalg er fordeles således mellem folkekirkens stifter: København 32, Helsingør 20, Roskilde 22, Lolland-Falster 3, Fyen 7, Aalborg 6, Viborg 12, Århus 17, Ribe 11 Haderslev menighedsråd provstiudvalg (eller mindst et flertal i disse) har sagt nej til, at der kan ske kirkelig velsignelse af borgerligt indgået partnerskab. Disse menighedsråd har så sagt nej til, at partnerskab skal kunne indgås ved en kirkelig handling, deres begrundelser i forhold til de to spørgsmål er sammenfaldende. De 107 menighedsråd provstiudvalg er fordeles således mellem folkekirkens stifter: København 19, Helsingør 7, Roskilde 7, Lolland-Falster 2, Fyen 3, Aalborg 10, Viborg 27, Århus 3, Ribe 18 Haderslev menighedsråd provstiudvalg har ikke forholdt sig til dette spørgsmål. 5 organisationer har sagt ja til, at der kan ske kirkelig velsignelse af borgerligt indgået partnerskab. 4 af de 5 organisationer har så sagt ja til, at partnerskab skal kunne indgås ved en kirkelig handling, deres begrundelser i forhold til de to spørgsmål er sammenfaldende. Den femte organisation er Fyens Stifts Menighedsrådsforening, hvis bestyrelse er meget delt i spørgsmålet om indgåelse af partnerskab, men har et flertal for, at der kan ske kirkelig velsignelse af borgerligt indgået partnerskab. 11 organisationer har sagt nej til, at der kan ske kirkelig velsignelse af borgerligt indgået partnerskab. Det er de samme organisationer, som har sagt nej til, at partnerskab skal kunne indgås ved en kirkelig handling, deres begrundelser i forhold til de to spørgsmål er sammenfaldende. 6 organisationer har ikke forholdt sig til dette spørgsmål. 45 borgere har sagt ja til, at der kan ske kirkelig velsignelse af borgerligt indgået partnerskab. De fleste af disse har så sagt ja til, at partnerskab skal kunne indgås ved en kirkelig handling, deres begrundelser i forhold til de to spørgsmål er sammenfaldende borgere har sagt nej til, at der kan ske kirkelig velsignelse af borgerligt indgået partnerskab. De samme borgere har sagt nej til, at partnerskab skal kunne indgås ved en kirkelig handling, deres begrundelser i forhold til de to spørgsmål er sammenfaldende. 94 borgere har ikke forholdt sig til dette spørgsmål. ad 4. Skal der lovgives, så præster har frihed til at sige nej? Udvalget I rapporten fra Udvalget om folkekirken registreret partnerskab anbefalede alle udvalgets 12 medlemmer, at der indsættes en bestemmelse i lov om medlemsskab af folkekirken, som giver præster frihed til at sige nej til at

12 Høringssvarene Høringssvarene på dette spørgsmål kan talmæssigt sammenfattes således: Biskopper Stiftsråd Præster provster medvirke ved indgåelse eller kirkelig velsignelse af partnerskab. Bestemmelsen skal efter udvalgets mening samtidig videreføre den hidtidige bestemmelse om, at præster kan sige nej til at vie et par, hvis en af parterne er fraskilt. Menighedsråd provstiudv. Organisationer Borgere Ja Nej Side 12 Har ikke forholdt sig til det Alle 10 biskopper har sagt ja til, at præsterne skal sikres frihed til at sige nej til at medvirke ved indgåelse af partnerskab eller kirkelig velsignelse efter borgerligt indgået partnerskab. 6 stiftsråd har sagt ja til, at præsterne skal sikres frihed til at sige nej til at medvirke ved indgåelse af partnerskab eller kirkelig velsignelse efter borgerligt indgået partnerskab. 2 stiftsråd har ikke forholdt sig til dette spørgsmål. 156 præster provster har sagt ja til, at præsterne skal sikres frihed til at sige nej til at medvirke ved indgåelse af partnerskab eller kirkelig velsignelse efter borgerligt indgået partnerskab. Blandt de 156 er adskillige præster, som har sagt nej til såvel indgåelse af partnerskab ved en kirkelig handling som kirkelig velsignelse af borgerligt indgået partnerskab. De understreger, at hvis der mod deres ønske vil blive åbnet for indgåelse /eller velsignelse, er det absolut nødvendigt, at præster får mulighed for at sige nej. 1 præst har sagt nej til, at præsters frihed skal sikres. 37 præster provster har ikke forholdt sig til dette spørgsmål. 211 menighedsråd provstiudvalg (eller mindst et flertal i disse) har sagt ja til, at præsterne skal sikres frihed til at sige nej. De fleste af de menighedsråd provstiudvalg, som sagt ja til, at der skal kunne ske indgåelse /eller kirkelig velsignelse, har sagt ja til, at præster skal sikres frihed til at sige nej. De fleste af de menighedsråd, som har sagt nej til indgåelse /eller kirkelig velsignelse, har så sagt ja til, at præster skal sikres frihed til at sige nej. 4 menighedsråd provstiudvalg (eller mindst et flertal i disse) har sagt nej til, at præsterne skal sikres frihed. 45 menighedsråd har ikke forholdt sig til dette spørgsmål.

13 12 organisationer har sagt ja til, at præsterne skal sikres frihed til at sige nej til at medvirke ved indgåelse af partnerskab eller kirkelig velsignelse efter borgerligt indgået partnerskab. De 12 organisationer er: Landsforeningen af Menighedsråd, Den danske Præsteforening, Grundtvigsk Forum, Fyens Stifts Menighedsrådsforening, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle transpersoner, Indre Mission, Indre Missions Ungdom, Luthersk Mission, Fællesskabet Kirkelig Fornyelse, Evangelisk Luthersk Mission, Kristeligt Forbund for Studerende Evangelisk Luthersk Netværk. 10 organisationer har ikke forholdt sig til dette spørgsmål. 379 borgere har sagt ja til, at præsterne skal sikres frihed til at sige nej til at medvirke ved indgåelse af partnerskab eller kirkelig velsignelse efter borgerligt indgået partnerskab. Blandt de 379 er adskillige, der er ansat som kirkefunktionærer eller er valgt som menighedsrådsmedlemmer borgere har ikke forholdt sig til dette spørgsmål. Side 13 ad 5. Skal kirkefunktionærer have ret til at sige nej til at medvirke? Udvalget I rapporten fra Udvalget om folkekirken registreret partnerskab sagde 11 af udvalgets 12 medlemmer nej til, at kirkefunktionærer skal have lovfæstet ret til at sige nej til at medvirke ved indgåelse af partnerskab eller kirkelig velsignelse efter borgerligt indgået partnerskab. De 11 medlemmer henviste til, at menighedsrådene har mulighed for som arbejdsgivere at tage stilling til kirkefunktionærers eventuelle ønske om fritagelse. 1 af udvalgets12 medlemmer anbefalede, at kirkefunktionærer får en lovfæstet ret til at sige nej til at medvirke. Høringssvarene Høringssvarene på dette spørgsmål kan talmæssigt sammenfattes således: Biskopper Stiftsråd Præster provster Menighedsråd provstiudv. Organisationer Borgere Ja Nej Har ikke forholdt sig til det biskopper har sagt nej til, at kirkefunktionærer skal have lovfæstet ret til at sige nej til at medvirke ved indgåelse af partnerskab eller velsignelse efter borgerligt indgået partnerskab. De 7 biskopper er fra følgende stifter: København, Roskilde, Fyen, Aalborg, Viborg, Århus Haderslev. De anfører

14 generelt ikke begrundelse for denne holdning ud over tilslutning til udvalgsflertallets synspunkter i rapporten. Side 14 3 biskopper har ikke forholdt sig til dette spørgsmål. 2 stiftsråd har sagt nej til, at kirkefunktionærer skal have en lovfæstet ret til at sige nej til at medvirke. De anfører ikke særlig begrundelse for denne holdning. 6 stiftsråd har ikke forholdt sig til dette spørgsmål. 40 præster provster har sagt nej til, at kirkefunktionærer skal have lovfæstet ret til at sige nej til at medvirke. Der er generelt ikke anført særlig begrundelse for denne holdning. 40 præster provster har sagt ja til, at kirkefunktionærer skal have en lovfæstet ret til at sige nej til at medvirke. Der er med en enkelt undtagelse tale om præster, som siger nej til, at der skal kunne ske indgåelse eller velsignelse af partnerskab i kirken. Begrundelsen for, at så kirkefunktionærer skal kunne sige nej, er, at det ikke alene for præster, men så for kirkefunktionærer er et teolisk begrundet samvittighedsspørgsmål. Enkelte tilføjer, at fritagelse for kirkefunktionærer bør være så vidtrækkende, at de heller ikke skal kunne pålægges andre opgaver som f.eks. udstedelse af attester i forbindelse med sådanne kirkelige handlinger. 114 præster provster har ikke forholdt sig til dette spørgsmål. 70 menighedsråd (eller mindst et flertal i disse) har sagt ja til, at kirkefunktionærer skal have en lovfæstet ret til at sige nej til at medvirke. Der er tale om menighedsråd, som så har sagt nej til, at partnerskab skal kunne indgås i kirken, nej til kirkelig velsignelse af borgerligt indgået partnerskab. Enkelte af disse menighedsråd ønsker i øvrigt, at menighedsråd skal kunne sige nej til, at sådanne handlinger foregår i deres sns kirke. 23 menighedsråd provstiudvalg (eller mindst et flertal i disse) har sagt nej til, at kirkefunktionærer skal have en lovfæstet ret til at sige nej til at medvirke. 167 menighedsråd har ikke forholdt sig til dette spørgsmål. 8 organisationer har sagt ja til, at kirkefunktionærer skal have ret til at sige nej til at medvirke. De 8 organisationer er: Dansk Organist Kantor Samfund, Indre Mission, Indre Missions Ungdom, Luthersk Mission, Fællesskabet Kirkelig Fornyelse, Evangelisk Luthersk Mission, Kristeligt Forbund for Studerende Evangelisk Luthersk Netværk. 4 organisationer har sagt nej til, at kirkefunktionærer skal have ret til at sige nej til at medvirke. De 4 organisationer er: Danmarks Kordegneforening, Foreningen af Præliminære Organister, Grundtvigsk Forum Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle transpersoner. 10 organisationer har ikke forholdt sig til dette spørgsmål.

15 ad 6. Skal ritualer gengives med en præambel om præsters frihed? Udvalget I rapporten fra Udvalget om folkekirken registreret partnerskab anbefalede alle udvalgets 12 medlemmer, at ritualer til brug ved indgåelse /eller velsignelse af partnerskab optages i Ritualben med en præambel med følgende ordlyd: "Præster, der af samvittighedsgrunde ikke ønsker at anvende dette ritual, fordi de finder det uforeneligt med kristen ægteskabsforståelse, er fritaget fra at bruge det." Høringssvarene Høringssvarene på dette spørgsmål kan talmæssigt sammenfattes således: Biskopper Stiftsråd Præster provster Menighedsråd provstiudv. Organisationer Borgere Ja Nej Side 15 Har ikke forholdt sig til det biskopper har sagt ja til forslaget om, at ritualer gengives med den nævnte præambel. 3 af de 4 biskopper har været medlemmer af udvalget om folkekirken registreret partnerskab. Det er biskopperne i følgende stifter: København, Fyen Viborg. Den fjerde biskop, som har sagt ja til anbefalingen om præambel er biskoppen over Haderslev Stift. 5 biskopper har sagt nej til forslaget om at gengive ritualer med den foreslåede præambel. Det er biskopperne i følgende stifter: Helsingør, Roskilde, Aalborg, Århus Ribe. Begrundelserne for at afvise præamblen er bl.a., at præsters frihed kan sikres gennem lovgivning om det, at det vil være uskønt i strid med al hidtidig praksis, hvis en sådan frihed anføres i Ritualben som indledning til et ritual. 1 biskop har ikke forholdt sig til dette spørgsmål. 1 stiftsråd har sagt nej til forslaget om en præambel. 7 stiftsråd har ikke forholdt sig til dette spørgsmål. 18 præster provster har sagt ja til forslaget om en præambel til ritualer i Ritualben. 45 præster provster har sagt nej til forslaget om en præambel. 131 præster provster har ikke forholdt sig til spørgsmålet om en præambel. En del af de 131 har d tilkendegivet, at ritualer til brug ved indgåelse /eller velsignelse af partnerskab slet ikke skal gengives i Ritualben, men højst i et tillæg til denne.

16 30 menighedsråd provstiudvalg (eller mindst et flertal i disse) har sagt ja til forslag om en præambel. Side menighedsråd provstiudvalg (eller mindst et flertal i disse) har sagt nej til dette. 201 menighedsråd provstiudvalg har ikke forholdt sig til spørgsmålet om en præambel. Nle af disse menighedsråd har d tilkendegivet, at ritualer til brug ved indgåelse /eller velsignelse af partnerskab slet ikke skal gengives i Ritualben, men højst i et tillæg til denne. 8 organisationer har sagt ja til forslaget om en præambel. De 8 organisationer er: Landsforeningen af Menighedsråd, Den danske Præsteforening, Indre Mission, Luthersk Mission, Fællesskabet Kirkelig Fornyelse, Evangelisk Luthersk Mission, Kristeligt Forbund for Studerende Evangelisk Luthersk Netværk. 2 organisationer har sagt nej til forslaget om en præambel. Det er Grundtvigsk Forum Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle transpersoner. 12 organisationer har ikke forholdt sig til dette spørgsmål. 79 borgere har sagt ja til forslaget om en præambel. 4 borgere har sagt nej til forslaget om en præambel borgere har ikke forholdt sig til dette spørgsmål.

Notat. 1 Høringsprocessen

Notat. 1 Høringsprocessen Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 239 Offentligt Notat Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Biskoppen over Helsingør Stift

Biskoppen over Helsingør Stift Biskoppen over Helsingør Stift Den 20. februar 2012 Dok.nr. 20583/12 Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Social- og Integrationsministeriet, Ankestyrelsen familiestyrelsen@famstyr.dk Ministeriets

Læs mere

Folkekirken og registreret partnerskab. Rapport fra udvalg nedsat af kirkeministeren

Folkekirken og registreret partnerskab. Rapport fra udvalg nedsat af kirkeministeren Folkekirken og registreret partnerskab Rapport fra udvalg nedsat af kirkeministeren Kirkeministeriet - September 2010 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kommissorium... 3 1.2 Udvalgets sammensætning... 4 1.3

Læs mere

Notat. Høringsnotat vedr. betænkning 1544 om folkekirkens styre

Notat. Høringsnotat vedr. betænkning 1544 om folkekirkens styre Høringsnotat vedr. betænkning 1544 om folkekirkens styre Betænkning 1544 Folkekirkens styre fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken blev sendt i høring den 2.

Læs mere

Svar: I regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen hedder det om seksuel ligestilling:

Svar: I regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen hedder det om seksuel ligestilling: Kirkeudvalget 2011-12 L 105, endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt Notat Talepapir til svar på KIU L 105 Samrådsspørgsmål A den 1. juni 2012 Dato: 30. maj 2012 Sagsbehandler Marjun Egholm Samrådsspørgsmål

Læs mere

Notat. Indkomne høringssvar i forbindelse med høringen over Rapport fra arbejdsgruppen om gejstlige læresager m.v.

Notat. Indkomne høringssvar i forbindelse med høringen over Rapport fra arbejdsgruppen om gejstlige læresager m.v. Dato: 15. januar 2007 Indkomne høringssvar i forbindelse med høringen over Rapport fra arbejdsgruppen om gejstlige læresager m.v. Indledning Ved brev af 9. november 2006 (dokumentnr. 293631) udsendte Kirkeministeriet

Læs mere

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, skal indledningsvis takke for at få de fremsatte forslag i høring.

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, skal indledningsvis takke for at få de fremsatte forslag i høring. Retsudvalget 2009-10 B 123 Bilag 8 Offentligt Vedr. L 123 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Læs mere

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn) 1 I lov om ægteskabs

Læs mere

Fjorten vigtige punkter i debatten for og imod vielse eller velsignelse af homoseksuelle par

Fjorten vigtige punkter i debatten for og imod vielse eller velsignelse af homoseksuelle par Fjorten vigtige punkter i debatten for og imod vielse eller velsignelse af homoseksuelle par Medlem af repræsentantskabet for Evangelisk Luthersk Netværk, rektor på Dansk Bibel-Institut, pastor Børge Haahr

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 Sag 159/2016 (1. afdeling) John Hejlesen, Inger Kristensen, Edvind Kristensen, Mogens Skibsted, Gert Grube og Arne Heilsen (advokat Nikolaj Nikolajsen

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

Ritualer for velsignelse og indgåelse af ægteskab for to af samme køn.

Ritualer for velsignelse og indgåelse af ægteskab for to af samme køn. Ritualer for velsignelse og indgåelse af ægteskab for to af samme køn. Af biskopperne Niels Henrik Arendt, Haderslev, Henning Toft Bro, Aalborg, Elisabeth Dons Christensen, Ribe, Kresten Drejergaard, Odense,

Læs mere

Claus Helsbøl Sendt: 5. februar :19. Tønder Provsti; Ribe Stift (Hast) Høringssvar. Kirkeministeriet. Bloktilskud

Claus Helsbøl Sendt: 5. februar :19. Tønder Provsti; Ribe Stift (Hast) Høringssvar. Kirkeministeriet. Bloktilskud Fra: Claus Helsbøl Sendt: 5. februar 2010 08:19 Til: Kirkeministeriet Cc: Tønder Provsti; Ribe Stift Emne: (Hast) Høringssvar Kirkeministeriet Bloktilskud Jeg henvise til Finn Riber Jensen -tidligere provst

Læs mere

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning Dato: 27.februar 2007 Model for evaluering af stiftsråd 1 Indledning I regeringsgrundlaget Nye mål er anført følgende om stiftsråd: For at øge demokratiet og den lokale selvbestemmelse i folkekirken er

Læs mere

Grundlov, Ægteskabslov og Vielsesritual

Grundlov, Ægteskabslov og Vielsesritual Lisbet Christoffersen Grundlov, Ægteskabslov og Vielsesritual Bidrag til høring i Folketingets Socialudvalg Fællessalen, Christiansborg, 14. Maj 2012 Ægteskabsbegreb Lutherdommen understøtter gode ordninger

Læs mere

Biskoppen over Helsingør Stift

Biskoppen over Helsingør Stift Biskoppen over Helsingør Stift Den 16. december 2010 Dok.nr. 125846/10 Kirkeministeriet Kirkeministeriet fremsendte med brev af 17. september 2010 (dok.nr. 87502/10) rapport om folkekirken og registreret

Læs mere

Forslagene har været sendt i høring fra den 27.april 2010 til 18. maj 2010 hos følgende:

Forslagene har været sendt i høring fra den 27.april 2010 til 18. maj 2010 hos følgende: Retsudvalget 2009-10 L 123 Bilag 15 Offentligt Retsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. maj 2010 L 123 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og

Læs mere

Stævning. Undertegnede Jens Smedegaard Andersen, Sofievej 9B, 2.tv., 2900 Hellerup

Stævning. Undertegnede Jens Smedegaard Andersen, Sofievej 9B, 2.tv., 2900 Hellerup Kirkeudvalget 2011-12 L 105 Bilag 19 Offentligt Stævning Undertegnede Jens Smedegaard Andersen, Sofievej 9B, 2.tv., 2900 Hellerup indstævner herved Den danske Stat ved ligestillings- og kirkeministeren,

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

2011/1 TBL 105 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Kirkeudvalget den 6. juni 2012. Tillægsbetænkning.

2011/1 TBL 105 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Kirkeudvalget den 6. juni 2012. Tillægsbetænkning. 2011/1 TBL 105 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Kirkeudvalget den 6. juni 2012 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 106 Folketinget Fremsat den 14. marts 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til

Forslag. Lovforslag nr. L 106 Folketinget Fremsat den 14. marts 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. marts 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Vedr. debatoplæg fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Frivilligt

Læs mere

Landemodeberetning 24. september 2010.

Landemodeberetning 24. september 2010. Landemodeberetning 24. september 2010. Denne landemodeberetning adskiller sig fra en sædvanlig beretning bl.a. derved, at den er blevet til på baggrund af mine blot 5 måneder som biskop over Aalborg stift.

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Midtvejsmøde 15. november 2014 Hovedpunkter Baggrund Proces Den vejledende formålsbestemmelse for distriktsforeninger Fordeling af antal delegerede Valg af

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Menighedsrådet Høringssvar om Folkekirken og registreret partnerskab. Fra Sthens Sogn Helsingør Provsti. Menighedsrådet er delt i dette spørgsmål. Svaret afgives derfor som to svar. 1. Homoseksuelle og

Læs mere

Forholdet mellem kirke og stat. De kirkepolitiske perspektiver. Af Jens Rasmussen

Forholdet mellem kirke og stat. De kirkepolitiske perspektiver. Af Jens Rasmussen Forholdet mellem kirke og stat. De kirkepolitiske perspektiver. Af Jens Rasmussen Jens Rasmussen Side 1 Status: Folkekirken en statsanstalt Folkekirken er forblevet en almindelig forgrening af den offentlige

Læs mere

Vielse udenfor kirkerummet

Vielse udenfor kirkerummet Vielse udenfor kirkerummet Baggrund På bispemødet i Haderslev den 24. oktober 2012 tog biskopperne følgende beslutning: Biskopperne er enige om, at der skal ske lettelser i den nugældende praksis omkring

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Dato: 10. september 2012 I de senere år har der adskillige gange været debat om folkekirkens styringsstruktur.

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Fremtidige styringsformer i den danske folkekirke i fremtiden frem mod 2020 ved fremtidsforsker Marianne Levinsen, cand.scient.pol. www. fremforsk.

Fremtidige styringsformer i den danske folkekirke i fremtiden frem mod 2020 ved fremtidsforsker Marianne Levinsen, cand.scient.pol. www. fremforsk. Fremtidige styringsformer i den danske folkekirke i fremtiden frem mod 2020 ved fremtidsforsker Marianne Levinsen, cand.scient.pol. www. fremforsk.dk 11 år arbejdet med folkekirken i KM, Landsforeningen

Læs mere

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Bidrag til arbejdet i Udvalget om øremærket barsel Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Kommissoriet for udvalget om øremærkning af barsel indeholder

Læs mere

Referat af debatmøde i Viborg Stift den 2. februar 2006

Referat af debatmøde i Viborg Stift den 2. februar 2006 Bilag 181 Dato: 3. februar 2006 Referat af debatmøde i Viborg Stift den 2. februar 2006 Ordstyrer Frede Hansen bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter praktiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Lovforslag nr. L 126 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (Udvidet mulighed

Læs mere

Høringssvar fra Indre Mission m.fl. vedr. Oplæg til trossamfundslov til brug for midtvejshøring

Høringssvar fra Indre Mission m.fl. vedr. Oplæg til trossamfundslov til brug for midtvejshøring Fredericia, den 28. september 2016 Att. Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Høringssvar fra Indre Mission m.fl. vedr. Oplæg til trossamfundslov til brug for midtvejshøring Indre Missions

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi 2008/1 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin. Fremsat den 13. november 2008 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Vedtægter for Danske Kirkers Råd

Vedtægter for Danske Kirkers Råd Vedtægter for Danske Kirkers Råd 1. Grundlag Stk. 1. Danske Kirkers Råd er et fællesskab af kristne kirker, trossamfund og menigheder i Danmark, som tilbeder og bekender én Gud - Faderen, Sønnen og Helligånden

Læs mere

Justitsministerens manglende svar vedr. forvaltningsretlige aspekter af manglende adgang til kirkelig vielse

Justitsministerens manglende svar vedr. forvaltningsretlige aspekter af manglende adgang til kirkelig vielse Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K 1. august 2008 Justitsministerens manglende svar vedr. forvaltningsretlige aspekter af manglende adgang til kirkelig vielse Landsforeningen for bøsser

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Bilag nr. 11. Folkekirkens indre anliggender. gældende ret, praksis og afgrænsning

Bilag nr. 11. Folkekirkens indre anliggender. gældende ret, praksis og afgrænsning Folkekirkens indre anliggender gældende ret, praksis og afgrænsning Dato: 9. oktober 2012 Sagsbehandler Marjun Egholm Gældende ret Traditionelt anses ritualer, gudtjenesteordningen, bibeloversættelse og

Læs mere

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Baggrund: På MR mødet d. 26. april blev Berit og Simon givet opgaven med at udarbejde oplæg til høringssvar på Kirkeministeriets

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Vores argumenter følger nedenfor ledsaget af uddybende begrundelser i det efterfølgende:

Vores argumenter følger nedenfor ledsaget af uddybende begrundelser i det efterfølgende: Kirke Saaby - Kisserup Menighedsråd v/ Henry Petersen Fanøvej 2 4060 Kirke Saaby Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Høringssvar vedrørende Folkekirkens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om folkekirkens Fællesfond (beretning nr. 10/02) 9.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Betænkning. Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 27. maj 2010.

Betænkning. Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 27. maj 2010. Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem kvinder og mænd ved ansættelse som præster i den danske folkekirke

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem kvinder og mænd ved ansættelse som præster i den danske folkekirke 2007/2 BSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. februar 2008 af Lone Dybkjær (RV), Bente Dahl (RV), Niels Helveg Petersen (RV) og Margrethe

Læs mere

Haderslev Frimenighed 2012

Haderslev Frimenighed 2012 VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HADERSLEV 1. Identitet & hjemsted Navnet på Luthersk Missions Frimenighed i Haderslev er: Haderslev Frimenighed (HF). Haderslev Frimenighed har hjemsted i Haderslev kommune.

Læs mere

Referat af biskoppernes møde i København den januar 2017

Referat af biskoppernes møde i København den januar 2017 Løbenr.: 3567/17 Referat af biskoppernes møde i København den 3. 6. januar 2017 1. Supplering af emneliste. 2. Kalender: Bispemøde den 2.-5. maj 2017 på Fyen. Steen Skovsgaards afskedsgudstjeneste 14.

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

Landsforeningen af Menighedsråd

Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Sabro, den 22. februar 2010 Vor ref.: 28.10/03243 ILP/SMR Høring vedrørende Betænkning 1511 Omlægning

Læs mere

Formandstalen - 2010 I Guds sted...?! Indledning Også i år er evangeliet blevet forkyndt i den danske folkekirke. Også i år har præster og andre

Formandstalen - 2010 I Guds sted...?! Indledning Også i år er evangeliet blevet forkyndt i den danske folkekirke. Også i år har præster og andre Formandstalen - 2010 I Guds sted...?! Indledning Også i år er evangeliet blevet forkyndt i den danske folkekirke. Også i år har præster og andre ansatte og mange frivillige kristne lagt hjerte og bøn og

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Dokument nr.: 85431/10 (Udvidet beskyttelse af teologisk retningsbestemt mindretal samt indførelse af øget mulighed

Læs mere

Den 23. februar 2010 Løbenr. 16430/10. Kirkeministeriet (e-post: km@km.dk) Høringssvar vedrørende Betænkning 1511

Den 23. februar 2010 Løbenr. 16430/10. Kirkeministeriet (e-post: km@km.dk) Høringssvar vedrørende Betænkning 1511 Den 23. februar 2010 Løbenr. 16430/10 Kirkeministeriet (e-post: km@km.dk) Høringssvar vedrørende Betænkning 1511 Under henvisning til ministeriets høringsbrev af 12. november 2009, fremsender jeg hermed

Læs mere

Først tak til jer alle sammen for at I har fundet vej til Nationalmuseet denne mandag formiddag.

Først tak til jer alle sammen for at I har fundet vej til Nationalmuseet denne mandag formiddag. Ligestillings- og kirkeminister Manu Sareens tale ved konferencen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Dato: 22. april 2013 Nationalmuseet den 22. april 2012 Først tak til jer

Læs mere

Konsekvenserne af ægteskab mellem to personer af samme køn

Konsekvenserne af ægteskab mellem to personer af samme køn Konsekvenserne af ægteskab mellem to personer af samme køn Ved professor Asger Chr. Højlund, fakultetsleder Jørn Henrik Olsen og lektor Kurt E. Larsen, Menighedsfakultetet, Aarhus. Skrevet på vegne af

Læs mere

2011/1 BTL 106 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Betænkning afgivet af Socialudvalget den 29. maj 2012. Betænkning. over

2011/1 BTL 106 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Betænkning afgivet af Socialudvalget den 29. maj 2012. Betænkning. over 2011/1 BTL 106 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 29. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Registreret partnerskab og ægteskab

Registreret partnerskab og ægteskab Landsforeningen for bøsser og lesbiske Forbundet af 1948, Landssekretariatet Teglgårdsstræde 13 - Postboks 1023-1007 København K Tlf. 3313 1948 - Fax 3336 0083 - www.lbl.dk - lbl@lbl.dk CVR 23 07 25 13

Læs mere

Forholdet mellem kirke og stat i det 19-20. århundrede. De kirkepolitiske perspektiver. Foredrag af kirkehistoriker, ph.d.

Forholdet mellem kirke og stat i det 19-20. århundrede. De kirkepolitiske perspektiver. Foredrag af kirkehistoriker, ph.d. Forholdet mellem kirke og stat i det 19-20. århundrede. De kirkepolitiske perspektiver. Foredrag af kirkehistoriker, ph.d. Jens Rasmussen I. Del: 1850-1950 II. Del: 1950- Jens Rasmussen Side 1 I. Del:

Læs mere

Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6.

Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6. Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6 Spørgsmål 1: 30. maj 2016 kl. 14.17 Af kravspecifikationen punkt

Læs mere

2011/1 BTL 105 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Betænkning afgivet af Kirkeudvalget den 29. maj Betænkning.

2011/1 BTL 105 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Betænkning afgivet af Kirkeudvalget den 29. maj Betænkning. 2011/1 BTL 105 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kirkeudvalget den 29. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen bestået af:

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen bestået af: BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om kirken Afgivet til forslagets 2. behandling Udvalget

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Dato: 25. januar 2006 Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Ordstyrer: Leif Thulstrup Bruhn bød velkommen til de ca. 210 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter praktiske oplysninger

Læs mere

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab Vedtægter for A. Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Luthersk Missionsforenings Frimenighed, Emdrup (kaldet Nordvestkirken). Stk. 2. Menigheden har hjemsted i Københavns

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Status for kirkegårdenes økonomi. DKL og FDK årsmøde 6. september 2016

Status for kirkegårdenes økonomi. DKL og FDK årsmøde 6. september 2016 Status for kirkegårdenes økonomi DKL og FDK årsmøde 6. september 2016 Udviklingen i kirkeskatteprocenten 0,88 2 Højeste og laveste kirkeskatteprocenter Kommune Kirkeskattepct. Gentofte 0,43 Frederiksberg

Læs mere

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav.

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og tilhørsforhold Menighedens navn er Lemvig Bykirke. Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed. Lemvig Bykirke har hjemsted i Lemvig Kommune Lemvig Bykirke er tilsluttet

Læs mere

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest Amtssygehuset i Herlev Sygelejevielse Der skelnes mellem a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest b. nødvielse, d.v.s. vielse ved sygelejet, hvor der ikke er tid til at indhente prøvelsesattest.

Læs mere

for præster, kirkemusikskolerne, Kommunernes Landsforening,

for præster, kirkemusikskolerne, Kommunernes Landsforening, Dato: 3. maj 2010 Høringsnotat vedrørende betænkning 1511 om omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud Betænkning 1511 vedrørende omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud

Læs mere

Modstand mod kvindelige præster:

Modstand mod kvindelige præster: Modstand mod kvindelige præster: Dette rollespil er tænkt at gøre Eastons model aktiv, således at eleverne opnår dybere indsigt i modellen samt indsigt i både de formelle såvel som uformelle beslutningsprocesser

Læs mere

Gruppeopgave 1 Den danske folkekirke

Gruppeopgave 1 Den danske folkekirke Gruppeopgave 1 Den danske folkekirke Vi har valgt følgende fem issues fra emnet Den danske folkekirke : - Ægteskab for homoseksuelle - Krisehåndtering i forbindelse med sagen om Brorsons Kirken - Medlemsflugt

Læs mere

DIVERSE STATISTIKKER OVER TPC S KURSUSVIRKSOMHED 2002-2008 INDHOLD:

DIVERSE STATISTIKKER OVER TPC S KURSUSVIRKSOMHED 2002-2008 INDHOLD: DIVERSE STATISTIKKER OVER TPC S KURSUSVIRKSOMHED 2002-2008 INDHOLD: I. Samlet opgørelse over perioden 2004-2008 1. Fordelingen af de 2060 forskellige præsters kursusaktivitet beregnet ud fra antal dage

Læs mere

Vedrørende spørgsmål om skilsmisse og nyt ægteskab

Vedrørende spørgsmål om skilsmisse og nyt ægteskab Evangelisk Luthersk Netværk Be- Tænk- Ning ved- Rørende spørgsmål Om skilsmisse og nyt ægteskab. Betænkning vedrørende spørgsmål om skilsmisse og nyt ægteskab. Betænkning vedrørende spørgsmål om skilsmisse

Læs mere

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål)

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål) Udkast til Forslag til Dokument nr.: 102133/11 Lov om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og forskellige andre love (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING side 1 VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING 1. Identitet & hjemsted Navnet på Luthersk Missions Frimenighed i Herning er: (_Navn_). Den har hjemsted i Herning kommune. 2. Grundlag Menigheden bygger

Læs mere

SAMTALEOPLÆG OM PRÆSTEUDDANNELSE

SAMTALEOPLÆG OM PRÆSTEUDDANNELSE SAMTALEOPLÆG OM PRÆSTEUDDANNELSE - I ET SAMFUND MED FORSKELLIGE RELIGIONER OG LIVSSYN BAGGRUND EN PRÆSTS DANNELSE RUMMER MANGE FACETTER Præster er under stadig dannelse. Man lærer sig færdigheder, får

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

2 Sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger

2 Sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger 2 Sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger Udvalget om folkekirken og registreret partnerskab har haft til opgave at tage stilling til tre spørgsmål, der i kort form kan gengives sådan:

Læs mere

Prædiken - til 4. søn. e. trin. 2. Sam. 11,26-12,7a; Rom. 8,18-23; Luk. 6,36-42.

Prædiken - til 4. søn. e. trin. 2. Sam. 11,26-12,7a; Rom. 8,18-23; Luk. 6,36-42. Prædiken - til 4. søn. e. trin. 2. Sam. 11,26-12,7a; Rom. 8,18-23; Luk. 6,36-42. Dato: 23. juni 2013 Rindum Kirke. Af Mogens Thams. 1. 3. & 4. søndag efter trinitatis. Evangelium og formaning: Der er en

Læs mere

Kirkeudvalget B 107 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Kirkeudvalget B 107 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Kirkeudvalget 2014-15 B 107 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Kirkeudvalg Christiansborg 1240 København K udvalg@ft.dk Kirkeudvalget har ved brev af 28. april 2015 bedt om min besvarelse

Læs mere

Evaluering af forsøg med stiftsråd. forsøg med stiftsråd

Evaluering af forsøg med stiftsråd. forsøg med stiftsråd Betænkning 1495 Betænkning 1495 Betænkning 1495 Evaluering af forsøg Evaluering af Evaluering med af stiftsråd forsøg med stiftsråd forsøg med stiftsråd 3 Kirkeministeriet - Januar 2008 3 Kirkeministeriet

Læs mere

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder,

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder, Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K 11. april 2014 Udkast til ændring af bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene

Læs mere

Landsmøde i Kirkeligt Centrum Lørdag den 5. oktober 2013 i Viborg domsogns sognegård. Formandens beretning

Landsmøde i Kirkeligt Centrum Lørdag den 5. oktober 2013 i Viborg domsogns sognegård. Formandens beretning Landsmøde i Kirkeligt Centrum Lørdag den 5. oktober 2013 i Viborg domsogns sognegård Formandens beretning Søren Kierkegaard fejres dette år i anledning af 200 årsdagen d. 5. maj. Hans store filosofiske,

Læs mere

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT 1 REPRÆSENTATIONER I BESTYRELSER M.V. Y s Men er repræsenteret i en række bestyrelser og beklæder mange tillidsposter. Det kan være på såvel regionalt, som distrikts og klubplan. Denne fortegnelse søger

Læs mere

SKAT: Godkendt trossamfund - undtaget fra skattepligt

SKAT: Godkendt trossamfund - undtaget fra skattepligt Page 1 of 7 Til forsiden Nyhedsmail Kontakt Om os Links Presse Spørgsmål/Svar A-Å Borger Virksomhed Rådgiver Søg Brug af afgørelser domme kendelser mv. Godkendt trossamfund - undtaget fra skattepligt Vis

Læs mere

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2009, foretages følgende ændringer:

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2009, foretages følgende ændringer: 1 UDKAST TIL Forslag til Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd (Nyt maksimum for antal kandidater, ny frist for indlevering af særlig stedfortræderliste og frist for valgklage til kirkeministeren)

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Referat af biskoppernes møde den oktober 2016

Referat af biskoppernes møde den oktober 2016 Side1 af biskoppernes møde den 25. - 27. oktober 2016 Deltagere var Elof Westergaard, Henning Toft Bro, Henrik Stubkjær, Henrik Wigh-Poulsen, Lise-Lotte Rebel, Marianne Christiansen, Peter Fischer-Møller,

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Præsteforeningens ønsker til en styringsreform af folkekirken

Præsteforeningens ønsker til en styringsreform af folkekirken 1 Konference 16. april Christiansborg: Præsteforeningens ønsker til en styringsreform af folkekirken Først en tak til ministeren for invitationen til denne konference og muligheden for som Præsteforening

Læs mere

A. Vi konstaterer med tilfredshed, at Trossamfundsudvalgets oplæg flugter med Danske Kirkers Råds oplæg på følgende områder:

A. Vi konstaterer med tilfredshed, at Trossamfundsudvalgets oplæg flugter med Danske Kirkers Råds oplæg på følgende områder: Trossamfundsudvalget Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk www.danskekirkersraad.dk

Læs mere