N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing"

Transkript

1 M rk c hkla d fyld t N ET 15 g md ab 70%, a riks briks, s gluks sirup, ukkr, kakam kakas a s s mør, m ælk. Chk ladfab rik Skvba kn A/S kkv 9320 H j 15 jallrup C hk la d f Sk abrik vb k na 93 akk /S 2 v 0 Hja j 15 llr up Fr ms 14-1 till t: 2-20 Min dst -0 hl db 4- ar t il: Plu m bl mæ mm lk c h k la d Pin a an a mørk nas k l la Stra jrd wb d Ba rr y b mørk ær - pp k na la d k Ma ng Ras ma n h g n mørk ning k l ad pb h -hv indb id ær k l rry Ap ric t a - rbik mørk s k ad Ap l pl JO Ch Y Ind kla - rai d n m hld m bw df rs r 9 s d frug frui t Op tc kl lig ykk tfyld h bv c arin t frugt r hånd. lat fyld lav g: T t ø. ørt kl, v g ds isk tu tm pr l r (2 ad Ch rry -ki - rsb mørk ær k la kl atu æb l n u mørk agt k EN ad 0-2 5ºC ) na ba n mæ an lk c h d N tt væ gt: Ing 135 r g hn din ban ning, sr: k æb an, j 70% aka s l, k r kirs dbæ aka mør, m bæ r, m, bl ang m ælk, r, a m, nu brik ana gat, n s, hin as, db ær, ad l ad

2 Opgavn Dr skal lavs n mballag, indpakningspapir g n fldr til n ksklusiv øklgisk klad. Afsndrn r. Et lill firma md 10 ansatt, sm har spcialisrt sig i at prducr ksklusiv håndlavd kladr. Alt lavs hlt fra bundn g udlukknd ud fra øklgisk råvarr. Budskabt Dt r n rn nydls at få dnn klad, sm har n frisk g lækkr, varirt frugtsmag. Dn adskillr sig fra andr prduktr, vd at ingn af d 9 kladr i æskn ns. Dn r ksklusiv g intrssant. En rn nydls, sm man r nødt til at prøv mr nd én gang. Målgruppn Dn kvalittsbvidst frbrugr, dr grn givr lidt kstra fr prduktt, sm r lækkrt, ksklusivt g øklgisk: - Mænd g kvindr i aldrn år - Gdt i gang md drs karrir, llr småt bgyndt at gå på pnsin - Typisk har d n akadmisk uddannls - Typisk arbjdr d md kntrarbjd - Gd indtægt - Kvalittsbvidst - frtrækkr d ksklusiv g lækr varr - Livsstilsbvidst - tænkr på sundhd g frtrækkr øklgisk fødvarr D grafisk dsignparamtr Frm: Chkladæskns mål: 120 x 130 x 30 mm. En lill æsk md vipplåg (md vindu i). Æskn r lavt af kartn: Gmini 1/s 300g. Eksklusiv, hmgn, silkmat 1-sidig, bstrøgt. Dt r spcilt fint g ksklusivt kartn. Indpakningspapirt til kladrn: 72 x 25 mm. Frm sm t bælt. Papirt r Swlit Classic 60 g. Dt r tyndt, stærkt g fyldr ikk. Dt skabr pmærksmhd g givr n gd ffkt. Fldrn: 160x57mm. Kan flds, så dr r 8 sidr i alt. Papirt r MultiArt Silk, 100g, md n højbstrøgt kvalitt g har n djlig blød, silkmat rflksfri vrflad. Typgrafi: Dn valgt fnt i lgtypn r: Nw Caldnia - klassisk grtsk fnt. Andr fnt brugt til æskn: Hlvtica Nu, Bauhaus Til fldrn: Candara Til indpakningspapirt: Bauhaus, Hlvtica Nu - mgt simpl antikva fnt. Illustratinr: Frugtrn r tgnt i Illustratr, sm man vill s dm i virklighdn, mn stadig md t udsnd af n tgning, fr at skab t imag til hvr frugt. Lgtypn r gså tgnt i Illustratr. Farvr: Grundfarvrn r kladbrun g gyldn, varm farvr. Skabr t ksklusivt g lækkrt udtryk g undrstrgr kladns kvalitt. Frugtrn har mr skarp farvr, sm skabr kntrast mllm kladrns prsnlighd. Prcsbskrivls - Idéudvikling af lgtyp: - Brainstrm på kladnavn g slgan - Skitsr tgns i Illustratr - Udvælgls - Lgtyp færdiggørs - Indhld g tkst til æsk g fldr fastlæggs - Illustratinr tgns i Illustratr - Skitsr g layut til æskn lavs - Prøvprint - Finjustring g færdigt udprint - Prdukt stanss, falss g lims Kvalittsvurdring Jg vurdrr prduktrn sm gd g vlfungrnd. D skabr drs gt ksklusiv imag. Chkladæskn har n gd størrls til indhldt. Frugtrn på æskns bagsid skabr n gd kntrast til æskns mørk grundfarv g dt skabr n gd ffkt, at man ikk kan s frugtrn hlt. Indpakningspapirt passr sammn md æskns udsnd. Fldrn r mr diskrt g givr nærmr plysningr m kladn. Prisn fr dnn æsk har jg vurdrt til 60 kr. En gd gavidé af kvalitt.

3 Brainstrm Valg af kladtypn : - nøddr - karaml - n blanding - frugt Brainstrm vr t navn g t slgan til kladn:

4 Dfinitin af d basal mål g tkstindhld Valg af kladtyprns idntitt: Bstmmls af hvr nklt klads navn, vægt g indhld: 1. plum - (blmm): 15g klad md blmm: blmm, mælkklad 2. pinappl - (ananas): 15g klad md ananas: ananas, mørk klad 3. banana - (banan): 15g klad md banan: banan, mælkklad 4. strawbrry - (jrdbær): 15g klad md jrdbær: jrdbær, mørk klad 5. mang - (mang): 15g klad md mang: mang, hnning, mørk klad 6. aprict - (abriks): 15g klad md abriks: abriks, mørk klad 7. raspbrry - (hindbær): 15g klad md hindbær: hindbær, hvid klad 8. appl - (æbl): 15g klad md æbl: æbl, nugat, mørk klad 9. rry - (kirsbær): 15g klad md kirsbær: kirsbær, mørk klad Dfinitin af mål g udsnd på: Chkladæsk: længd x brdd x højd = 130 x 120 x 30 mm Lill æsk md låg dr kan vipps. I lågt r dr plastikfli, sm t vindu, så man kan s indhldt. På frsidn r prduktts navn g slgan ikk. Til gngæld r prduktts navn g slgan på sidrn g på frsidn. Man kan s gnnm lågt, hvr man på hvr nklt klads indpakning kan s prduktts navn g slgan, g dt kan gså ss på fldrn, sm liggr synligt i tppn. Indpakningspapir: længd x brdd x højd = 30 x 30 x 20 mm Indpakningspapirt r sm t bælt rundt m kladn. Man kan s ndrn af kladn. Fldr: længd x brdd = 160 x 57 mm Dn kan flds, så dr r 8 sidr i alt. Valg af tkst til fldr: 2516 anslag (hr rå tkst): Hvrdan man smagr på kladn Sm md vinsmagning r kladsmagning n kunstart g ngt man skal træn sig slv p til. Dtt kan givtvis vær mindst lig så frnøjligt sm at træn i vinsmagning. Når du får klad i håndn så lugt til dn, føl arman g tag t rdntligt kig. Udsndt kan gdt frtæll n dl m kvalittn. Dn skal vær skinnnd g dn skal knækk md n gd lyd. Knækkt skal vær rnt g ikk smuldrnd llr grynt. Om man kan lid smagn g lugtn r naturligvis individult. Mn lad dn smlt på tungn i t langsmt tmp fr rigtig at kunn sans båd smag g ftrsmag. Bmærk dsudn knsistnsn, r dn blød g smltnd på tungn llr r dn mr grynt. Smagn afhængr af hvilkn srt kakabønnr dr r brugt samt hvad dr llrs r kmmt i blandingn. Chkladns histri I 1502 fik Christphr Clumbus kndskab til kakabønnn på øn Guanaja ud fr Hnduras kyst. Han tg ngl af diss bønnr md sig tilbag til Spanin g præsntrd dm fr dt spansk hf. I 1657 blv dt først kladhus åbnt i Lndn. Dt blv frtalt, at dt at drikk klad, var sm at drikk png. Kakabønnn blv bgstavligt talt brugt sm møntfd - sålds kunn n har købs fr 10 kakabønnr g n gd slav fr 100 kakabønnr. I 1847 sælgs i England dn først spislig kladbar. I 1913 blivr d først fyldt kladr frmstillt i Switz. I 1962 lavr Ing g Kurt fr mgt kladknfkt p til jul. Da d jr n knfkturbutik på Skvbakkvj i Hjallrup, vælgr d at sælg dn vrskydnd knfkt i butikkn. Dt visr sig imidlrtid at ægtparrt Jhansn har ramt n harmnisk smag g d plvr pludslig, at dr r ftrspørgsl på drs håndlavd klad. Sm følg draf bgyndr prduktinn af dn først håndlavd klad til gn knfkturfrrtning. Sm mr lavd dt Vi anvndr stadig d riginal pskriftr fra 1936 i vr prduktin, g i tidns løb har vi tilføjt t par ny variantr til vrt srtimnt. Chkladrn har dg all dt til fælls, at d r frmstillt af d finst råvarr. Vr mørk klad indhldr 70% kaka. Vrs kakabønnr r plukkt af mdn frugt, hvilkt btydr, at dr fra naturns sid r t mindr sukkrindhld i vrs klad. I Chkladfabrikkns butikkr i Hrsns g Århus r dr rig mulighd fr at duft, s g smag mang af vrs prduktr. Spørg ndlig i butikkn fr ydrlig plysningr. Du kan gså find vrs kladr i mang spcialbutikkr rundt i landt.

5 Udvikling af lgtyp g slgan Frslag til lgtyp Lgtypns navn r valgt ud fra brainstrmn. Hr udvikls g udvælgs lgtypns udsnd. Dr udvælgs gså slgan sammn md lgtypn. njy njy Fnt: Edwardian Script ITC - mgt klassisk fnt g lidt fr kdlig Fnt: Liths Pr - fr nkl g luftig til n klad njy Fnt: Zapfin - fr strsnudt g udadvndt Fnt: Håndtgnt - fr mgt hjmmlavt njy Fnt: Nw Caldnia - nkl g sikkr. Står fast på jrdn Fnt: ITC Avant Gard Gthic - fr kdlig g fr nkl n y < Fnt: ITC Avant Gard Gthic - alt fr str kntrastr, dt spillr slt ikk.

6 Slgan vælgs sammn md lgtyp Hr dfinrs udsnd, farvr, g placring af lmntr Frmstilling af lgtyp g slgan Chclat Chclat Clrful fruit drams Clrful fruit drams Chclat Chclat Variatins Clrful Drams Chclat Variatins Clrful Drams Chclat Chclat Chclat Chclat Chclat Chclat Chclat Chclat Dtt slgan md lgtyp udvælgs. Slgant klingr gdt g kan læss på flr frskllig mådr, p.g.a. dn måd dt r sat p på, sammn md lgtypn.

7 Lgtyp g slgan udvalgt Dt skal trykks så dt får n guld vrflad. Fr at illlustrr dt bdst udn dtt, vælgs n farvnuanc sm mindr m guld. Lgtyp g slgan skal brugs på n mørkbrun (klad) baggrund. Lgtypn g slgan skal vær md guldprægning. Evt. kun lgtyp, fr llrs blivr dt fr småt g klattt.

8 Frmstilling af fldr Først udkast: Dt grv, rå udsnd Andt udkast: Dt grafisk Trdj udkast: frmatring af tkstn (fnt: Hlvtica Nu, 35 thin) Fjrd udkast: Dn sidst frmatring af tkst (fnt: Candara, Hlvtica Nu blv fr usynlig når dn blv printt). D sidst grafisk lmntr justrs. Fmt udkast: > Dn sidst frmatring af tkst vd punktrn. Ingn afstand mllm punktrn.

9 Frmstilling af indpakningspapir Først frsøg - frsøg på at pakk hl kladn ind i t hlt stykk papir Andt frsøg - frsøg på at pakk hl kladn ind, så ngt af kladn r synlig Trdj frsøg - virkd g fungrd bdst md t bælt, så mr af kladn r synlig. Dr r lavt 9 frskllig. 1. udkast 2. udkast Øklgimærk g tkst rtrt 90 md urt 3. udkast M rk klad fyldt md abriks 70%, abriks, sukkr, kakamass glukssirup, kakasmør, mælk. Øklgimærk flyttt til bdr psitin g lg sat på 4. udkast M rk klad fyldt md abriks 70%, abriks, sukkr, kakamass glukssirup, kakasmør, mælk. Chkladfabrikkns lg ændrt så dt ss tydligr

10 Indpakningspapir Indpakningspapir fr d 9 kladr Mørk klad fyldt md abriks 70%, abriks, sukkr, kakamass glukssirup, kakasmør, mælk. Lys klad fyldt md banan 70%, banan, sukkr, kakamass glukssirup, kakasmør, mælk. Mørk klad fyldt md æbl 70%, æbl, nugat, sukkr, kakamass, glukssirup, kakasmør, mælk. Mørk klad fyldt md jrdbær 70%, jrdbær, sukkr, kakamass glukssirup, kakasmør, mælk. Lys klad fyldt md blm 70%, blmm, sukkr, kakamass glukssirup, kakasmør, mælk. Hvid klad fyldt md hindbær 70%, hindbær, sukkr, kakamass glukssirup, kakasmør, mælk. Lys klad fyldt md mang 70%, mang, hnning, sukkr, kakamass, glukssirup, kakasmør, mælk. Mørk klad fyldt md ananas 70%, ananas, sukkr, kakamass glukssirup, kakasmør, mælk. Mørk klad fyldt md kirsbær 70%, kirsbær, sukkr, kakamass glukssirup, kakasmør, mælk.

11 Frmstilling af æsk 1. udkast Stansfrm g grundfarv til æskn > 2. udkast < Tkst g illustratinr sat på 3. udkast Placringn af lmntr ændrs > 4. udkast < Placringn af lmntr ændrs ign. En guldkant sætts i kantn af vindut. Dn skal gså lavs md guldprægning.

12 Dt færdig rsultat - klar til at stanss, falss g lims. Frmstillt: Mindst hldbar til: ENJOY - rainbw fruit clat Chklad md frugtfyld. Indhldr 9 stykkr håndlavt øklgisk klad md frsklligt frugtfyld. Opbvaring: Tørt, vd stutmpratur (20-25ºC) Nttvægt: 135 g Ingrdinsr: kakasmør, mælk, nugat, hnning, 70% kaka, blmm, ananas, banan, jrdbær, mang, abriks, hindbær, æbl, kirsbær

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Sociale medier. Introduktion

Sociale medier. Introduktion Scal mdr Scal mdr brugs stgnd grad frrtnngsøjmd. Dt skr fx, når vrksmhdr va Facbk nvlvrr kundr g brugr nnvatnsprcssr, hvr man udvkslr dér g vdn, llr dcdrt c-cratn, hvr man samarbjdr m at skab værd g plvlsr,

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel vi r lidt mr larg i lling du har stor fordl, når du handlr i Vndsyssls størst lokalt jd tømmrhandl! ll a m S X d i alt priskkr varr til g ræ Vi har n lan v prisr. fast la S sid 6 få hjælp og god råd I

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere