Find vej i... De Gamles By

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Find vej i... De Gamles By"

Transkript

1 Find vej i... De Gamles By

2 Find vej i De Gamles By Indhold: Side 3: Introduktion Side 4: De Gamles By Side 5: Find vej med kort og kompas Side 6: Post 1 Byoasen Side 7: Post 2 Dyr i byen Side 8: Post 3 Kolonihaverne Side 9: Post 4 Bier i byen Side 10: Post 5 Kompost Side 11: Post 6 Leg og bevægelse Side 12: Post 7 Det udendørs klasseværelse Side 13: Post 8 Højbede Side 14: Post 9 Grillplads Side 15: Post 10 Grønne tage Side 16: Post 11 Slottet Side 17: Post 12 Orangeriet Side 18: Post 13 Vand Side 19: Post 14 De Gamles Bys kirke Side 20: Post 15 Opbygning af De Gamles By Side 21: Post 16 Motion og sygdom Side 22: Post 17 Center for Kræft & Sundhed Side 23: Post 18 Hvidtjørnen Side 24: Post 19 Gamle træer Side 25: Post 20 Vilde planter og dyr Side 26: Post 21 Frøspredning Side 27: Post 22 Forfatterhuset Side 28: Post 23 Bygningerne G, H, I Side 29: Post 24 Biodiversitet i byen Side 30: Post 25 Flaget Side 31: Post 26 Frugthaven Side 32: Post 27 Pleje- og Demenscenter Klarahus Side 33: Post 28 Pil og jordrensning Side 34: Post 29 Grafitti Side 35: Post 30 Nærgenbrugsstationen Tekst og fotos: Charlotte Lund, Miljøpunkt Nørrebro Layout: Dansk Orienterings-Forbund Korttegner: Mogens Hansen, OK Skærmen Konsulent: Anne Marie Kamilles, Dansk Orienterings-Forbund

3 Velkommen i De Gamles By Find vej i De Gamles By er et non profit samarbejde mellem Miljøpunkt Nørrebro, den bemandede legeplads ByOasen, Dansk Orienterings Forbund, Københavns Kommune, samt ansatte i, og brugere af, De Gamles By. Projektet er støttet af Nordea-fonden og Friluftsrådet og ønsket er at få flere ud i hjørnerne af De Gamles By, bynaturen midt på Nørrebro. I området er der anbragt tredive poster, enten som pæle med monteret refleksbånd og klippetænger, eller som skilte på bygninger. De tredive steders historie er afbildet og beskrevet i dette hæfte. Indfaldsvinklen er kultur, bynatur og historien om De Gamles By. Det er ikke alle bygninger eller al natur, der er beskrevet, men der er samlet et udvalg af interessante historier, der danner ramme om en oplevelsestur i De Gamles By. Ud over ruten, som er beskrevet i dette hæfte, kan du prøve en foto-orientering, et løb på tid, scanne QR koder og løse mobil-quizzer med din smartphone. Er du skolelærer, kan du downloade undervisningsmateriale til elever fra klasse, og du kan også selv få et log-ind og oprette dine egne quizruter. Foldere findes i kassen ved startstedet, Møllegade 25, og ved hovedindgangen til De Gamles By på Nørre allé. De forskellige tilbud om orienteringsløb udvikles og opdateres og kan findes på søg på De Gamles By eller på Tak til alle der har bidraget med input til dette hæfte, og til udvikling af naturoplevelsesstien. Bynatur har mange fordele, men bedst er det, at den er lige uden for døren og nem at besøge. Charlotte Lund Projektleder, Miljøpunkt Nørrebro 3

4 De Gamles By De Gamles By, midt på Nørrebro, omkranses af Møllegade, Guldbergsgade og Sjællandsgade, med hovedindgang på Nørre allé. Fjorten tønder land, med en historie der går mere end hundrede år tilbage. De Gamles By var oprindelig tiltænkt som erstatning for den gamle forsørgelsesanstalt, lemmestiftelsen Almindelig hospital, der lå i Amaliegade. I 1892 opførte Vilhelm Petersen de ældste bygninger med hovedbygning, adminstrationsbygning, allébygninger, kedelhus, kirken, centralkøkken, vaskeri, sygehus, kapel, stald og værksted. Lemmerne blev overflyttet til det nye moderne bygningskompleks med plads til I afdelingerne var der indrettet værelser til ægtepar, eller sengestuer med 4-10 pladser, og varme der blev ledt rundt i et rørsystem og med lugtfrie klosetter. I en særlig bygning kunne man en gang om måneden få sig et bad. I 1901 tilføjede Gotfred Tvede alderdomshjemmet Salem, nu kaldet Slottet og ved sammenlægningen med Almindelig hospital I 1919 skiftede området navn til De Gamles By. Op gennem 1900-tallet påbegyndtes en gennemgribende renovering af bygningerne. Nye blev tilføjet, i alt med plads til 500 beboere, og der blev moderniseret med elevatorer, enkeltværelser, tekøkkener, opholdsstuer, beskæftigelsesterapi, værksteder og kiosk. Området er under konstant forandring, i dag bor ældre i eget hjem så længe så muligt og der er større sansynlighed for at møde et barn end en ældre i De Gamles By. De Gamles By er i dag, udover plejehjem, nu også demenscenter, ByOasen, børneinstitutioner, Center for Kræft & Sundhed, genbrugsstation, centraladministrationen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og er arbejdsplads for hundredvis af mennesker. 4

5 Find vej med kort og kompas At finde vej med kort evt. med støtte fra kompas kaldes at orientere. Det går ud på at finde steder eller poster. Posterne er markeret på kortet med en cirkel og et nummer. Posterne i De Gamles By er røde pæle, anbragt strategisk og ved seværdigheder. Alle kan deltage, ung som gammel, og i det tempo, der passer. Du vælger den rute, med det antal poster, der passer til dig. I dette hæfte er de 30 poster, med tilhørende GPS-koordinater, beskrevet. Til hæftet hører også et kort i skala 1:2.500, dvs. at 1 cm. er lig med 25 meter. På kortet er der klippefelter, som skal bruges til at notere de tre kontrolbogstaver, der står på postskiltet, eller til at klippe med klippetængerne. Kortet er lidt anderledes end et almindeligt bykort. Det er specialtegnet så det kan bruges til orienteringsløb. Det kan være en hjælp lige at lære et par signaturer: olivengrøn: private områder grøn: træer, samling af træer, hække og bede blå: våde områder og grøfter gul: åbne græsarealer sort/grå: huse, halvtage, hegn, veje, stier og andet menneskeskabt brun: asfalt, fliser og faste arealer røde trekanter og cirkler: startsteder og orienteringsposter GPS-koordinaterne kan også bruges til en løbetur, hvis du f.eks. har en GPS på din smartphone eller løbeur. God tur 5

6 Post 1: ByOasen ByOasen blev etableret i 2008 af Miljøpunkt Nørrebro. Denne uafhængige miljøorganisation har i mange år arbejdet med forbedringer og nytænkning af nærmiljøet. Trafikreguleringer, affaldssorteringer, De Grønne Gårdmænd, og meget andet. ByOasen blev anlagt som en bybondegård, samlingspunkt og forsøgsværksted for en sund og bæredygtig levevis i byen. I 2014 skiftede ByOasen status, og blev bemandet legeplads under Københavns Kommune. Byoasens sociale vision er at tilbyde sig, som et samlingssted, hvor borgere kan udvikle netværk og kompetencer, gennem meningsfulde aktiviteter, med fokus på bynatur, nærmiljø, og sundhed for alle aldre. Målet er at skabe mangfoldighed i fredelig sameksistens på tværs af alder, oprindelse og sociale lag. Der afholdes årligt 140 arrangementer til målgruppen år. 6 GPS: N; E

7 Post 2 - Dyr i byen Her i ByOasen bor en flok dværggeder, en hønseflok, vilde og tamme kaniner, marsvin, mus og sangfugle. Dyrene er omdrejningspunkt for megen af aktiviteten her. Først og fremmest lever de deres eget liv og pikker ormer og spiser grene, og så tiltrækker de dagligt børn, unge og ældre. Husdyr har i tusindvis af år været et vigtigt element i udviklingen af vores kultur. Noget dybt i os reagerer genkendende i nærværet af høns og kaniner. Dyrene er afhængige af vores omsorg, og vi beroliges af deres tillid. De åbne arealer med græs mellem dyrefoldene besøges også dagligt af mange hunde der bor i lejligheder i gaderne omkring De Gamles By. GPS: N; E 7

8 Post 3: Kolonihaver I København var der allerede i slutningen af 1500-tallet anlagt haver uden for voldene. Her måtte ikke bygges, da der skulle være frit skudfelt fra volden. Derfor blev der anlagt frihaver som en form for fattighjælp til de dårligst stillede. Samtidig skulle haverne afholde folk fra at drikke og sørge for, at den voksende arbejderklasse fik frugt og grønt og frisk luft. Kolonihavebevægelsen er et fænomen, der knytter sig til industrialiseringen i slutningen af 1800-tallet. Befolkningsvæksten i byerne i denne periode gjorde, at folk boede meget tæt i små lejligheder. Dyrkning af haverne var en vigtig daglig forsyningskilde til mad. I mange år har kolonihaverne været knyttet til plejehjemmene, hvis beboere dyrkede haverne. Men i dag kommer man så sent i livet til plejehjemmene her, at der ikke er energi til at passe dem. Nu passes kolonihaverne fortrinsvis af børneinstitutionerne. 8 GPS: N; E

9 Post 4: Bier i byen ByOasen har en bifamilie til de mange blomster og træer der skal bestøves i De Gamles By. Bistader i byer er stigende i antal. Det er ikke bier, men hvepse, der cirkler om vores frokostbord i sommervarmen. Bier er optaget af at suge nektar fra blomster, og bestøver dermed samtidig frøanlæggene i f.eks. frugttræer, så vi kan spise frugterne sidst på sommeren. De vilde bier har gode forhold i blomsterkasser, i villahaver og i offentlige anlæg som parker og kirkegårde. Her er der mange forskellige blomstrende planter sommeren igennem og ingen kommercielle sprøjtegifte. En bi avancerer efter alder og erfaring. Fra rengøringsjob til bygningsarbejder til soldat til indsamlere af honning. En arbejdsbi bliver sjældent ældre end seks uger, så er den slidt op. En Dronning tre til fire år. En bi producerer ca. syv gram honning i sit liv. Det kræver således 140 bier, der sammenlagt flyver km og suger to millioner blomster, til at producere et kilo honning. GPS: N; E 9

10 Post 5: Kompost Kompostering kaldes den proces, hvor man fremskynder og styrer nedbrydningen af organisk stof. Det er en del af det naturlige kredsløb hvor næringsstoffer føres tilbage til jorden. Haveaffald og vegetabilsk køkkenaffald er et nyttigt råstof. Grene, afklip fra hække, visne blomster, ukrudt og grønt køkkenaffald, kan let omdannes til kompost. Kompost er det bedste middel til at gøre jorden frugtbar og tilføre den ny næring. I en kompostbeholder bevirker tilgang af ilt, og den bakterielle aktivitet, at temperaturen i materialet stiger til C. Herved dræbes mulige sygdomskim i komposten, ligesom ukrudtsfrøs spireevne ødelægges. På kompostanlæg udføres der i udstrakt grad kompostering af sorteret have- og grenaffald, og komposten er efterspurgt som jordforbedringsmiddel. I landbruget findes kompostering af husdyrgødning, i større målestok, kun sted i biodynamiske jordbrug, samt i nogle tilfælde i økologiske jordbrug. 10 GPS: N; E

11 Post 6: Leg og bevægelse Naturredskaberne er anlagt i 2014 som et led i naturoplevelsesstien i De Gamles By. Leg, bevægelse og motion er afgørende for en sund opvækst. Motion styrker børns knogler og er med til at forebygge overvægt. Fysiske aktive børn er ofte socialt stærke og har mere overskud til at lære nyt. Det handler også om at have det sjovt med andre børn, at mærke glæden ved at udfordre kroppen og at gøre det sammen med andre. Sundhedsstyrelsen anbefaler at børn I skolealderen er fysiske aktive mindst 60 minutter om dagen, og at der mindst tre gange om ugen skal indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 30 minutters varighed, for at vedligeholde, eller øge, konditionen og muskelstyrken. GPS: N; E 11

12 Post 7: Det udendørs klasseværelse I august 2014 trådte den nye skolereform i kraft og ændrede folkeskolens rammer. Længere skoledage, mere bevægelse og samarbejde med det lokale foreningsliv, er nogle af hovedtrækkene i den ny reform. Bænkene under træet er en del af naturoplevelsestien og kan bruges som et udendørs klasseværelse en udeskole til de mange elever i området omkring De Gamles By. Eleverne kan også prøve et af vores orienteringsløb. 12 GPS: N; E

13 Post 8: Højbede Højbedene i ByOasen er bygget, og bruges, af frivillige haveentusiaster. Højbedsgruppen mødes en gang ugentlig for at dyrke haverne og lave forskellige produkter sammen. Dyrkning i højbede er den bedste teknik til dyrkning af grønsager på små arealer, idet jorden ikke betrædes og komprimeres. Den løse jord gør det lettere for planterne at gro og de kan stå tættere. Arbejdshøjden er optimal, og bedene kan nås fra vejen i kørestol. Et højbed på 10 m² kan producere fire gange så mange afgrøder som på friland og et sådan areal vil, med omhyggelig pleje og vanding, kunne give kilo grønt på et år. Nok til at dække en persons forbrug. GPS: N; E 13

14 Post 9: Grillplads I menneskehedens historie har ild været af livsvigtig betydning som varmegiver, som lyskilde og ved madlavning. De tidligste vidnesbyrd om menneskets beherskelse af ilden er omkring 1,4 mio. år gamle og stammer fra hulebeboelser i Sydafrika. I Europa er der fundet askelag fra år gamle bopladser i Sydfrankrig. De fleste af bålpladsens funktioner er i dag overtaget af fjernvarme, elektricitet og gaskomfuret. Tilbage er bålets samlende, meditative indflydelse, når vi sammen sidder omkring det og bryder ud i sang, eller når børnene, ser snobrødet brunes. 14 GPS: N; E

15 Post 10: Grønne tage Et beplantet tag fungerer som en svamp der holder på regnen, og derved formindskes og forsinkes vandets vej til kloakkerne. Et populært grønt tag består af vegetationsmåtter beplantet med stenurt, en plante der kan overleve de lange sommerperioder hvor det ikke regner. Under vegetationsmåtterne er taget typisk beklædt med tagpap, hvis levetid forlænges ved at være beskyttet mod solens stråler. Måtterne isolerer mod kulde og støj og har en høj brandmodstand. Et grønt tag kræver næsten ingen energi at producere, og er dermed CO2-neutralt. I københavns kommune er det et krav, at tage på nybyggerier, så vidt muligt beplantes. GPS: N; E 15

16 Post 11: Slottet Danmarks første egentlige alderdomshjemmet blev bygget i 1901, da Gotfred Tvede tilføjede Salem til De Gamles By. Denne trefløjede bygning med røde teglstensfacader, indmurede bånd, dekorationer af ølandssten, samt det store haveanlæg, blev døbt Slottet. Dette var en konsekvens af den første lov om alderdomsunderstøttelse vedtaget i 1891, hvor hospital og alderdomshjem blev adskilt. I kælderen var der porter- og økonoma boliger, samt værelser til stuepiger, gangkarle, vågekoner og portører. Der var også bibliotek, arbejdsstuer og inventarrum. I stueetagen var der forvalterbolig samt læge og præsteværelse. Her var også opholds og spisestuer. Der var tretten to sengs stuer beregnet for ægtepar, resten var tre- fem- og sekssengsstuer. I sidefløjene var der syge- og plejeafdeling med sekssengsstuer. I begge sidefløje var der elevator. Modtagere af alderdomsunderstøttelsen blev adskilt fra de mere usle lemmer fra forsørgelsesanstalten og overflyttet til Slottet. 16 GPS: N; E

17 Post 12: Orangeriet Orangeriet blev bygget i 1999, i haveanlægget foran Slottet. Orangeriet er bygget til plejehjemmene under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i De Gamles By. Orangerier har sin oprindelse i Frankrig, da man dyrkede gamle citrustræer til dekoration i store baljer. Et af de ældste orangerier er fra 1674 og ligger ved slottet Versailles, nær Paris. Orangerier er i dag ikke forbeholdt overklassen og er blot betegnelsen på et isoleret og opvarmet væksthus, hvor de planter, der ikke tåler lave temperaturer, kan overvintre. Orangeriet er både et sted for dyrkning, opbevaring og ophold. Til forskel fra et almindeligt drivhus, er et orangeri typisk smukkere, med klassisk udseende og højt til kip. Orangeriet her, passes af ByOasens medarbejdere, og er mødested ved arrangementer. Besøgende kan få en kop kaffe eller te og nyde omgivelserne med de eksotiske fugle og planter. GPS: N; E 17

18 Post 13: Vand Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og alt peger på, at de vil blive mere intense. Den stigende mængde regn vil overvælde de systemer der traditionelt har sørget for afvanding af gaderne. På Slottet har man i mange år opsamlet regnvand fra tagene i en stor 160m3 tank, der ligger under Orangeriet, vandet genanvendes til toiletskyl og udgiften til vand er halveret. 18 GPS: N; E

19 Post 14: De Gamles Bys kirke Kirken ligger for enden af hovedalléen og er tegnet af arkitekt Vilhelm Petersen. Kirken stod færdig i Det er en kompakt, ottekantet bygning med fire symmetriske sidebygninger, bygget i røde mursten på en sokkel af granit. Kirken har fire høje, slanke vinduer med runde buer. Stilen er inspireret af hollandsk barok. I midten af skifertaget stikker en mindre bygning op med kuppeltag og et lille lanterneformet spir med gyldent kors. Kirken er en af de få kommunalt ejede kirker I Danmark. GPS: N; E 19

20 Post 15: Opbygning af De Gamles By I perioden blev De Gamles By dengang Almindelig Hospital bygget som et symmetrisk bygningsanlæg, tegnet af arkitekt Vilhelm Petersen. I den ene ende står administrationsbygninger med porten ud til Nørre Allé. I den anden ende den ottekantede kirke, der flankeres af centralkøkkenet, og vaskeriet, som senere blev ombygget til festsal. Allébygninger (A-F) er grupperet tre og tre på begge sider af denne akse og der er gjort plads til en eventuel udvidelse med to bygninger på de store græsplæner. Dertil blev bygget kedelhus, sygehus, kapel, stald og værksted. Bygningerne skulle afløse den gamle fattiggård, Ladegården, men planerne blev ændret inden indvielsen, således at 1500 beboere fra forsørgelsesanstalten Almindelig Hospital, kom til at bo i bygningerne. I afdelingerne var der indrettet værelser til ægtepar, og sengestuer med 4-10 pladser. Opvarmningen, foregik med damp, der via et rørsystem, blev ledt rundt til radiatorer. I en særlig bygning kunne man en gang om måneden få sig et bad. 20 GPS: N; E

21 Post 16: Motion og sygdom Center for Kræft & Sundhed fik i 2013 etableret boldbane, klatrevæg og bordtennisbord. I 2014 skal der etableres et stort udendørs træningsområde. Træningsområdet er et led i at skabe rum for fysisk udfoldelse, træning, boldspil, leg og livsglæde, men også for refleksion. Du står nu på post 16. Hvis du går alle 30 poster, har du gået 2 km. GPS: N; E 21

22 borgere. Post 17: Center for Kræft & Sundhed Center for Kræft & Sundhed København blev indviet i 2011, som det første kommunale center, der alene er målrettet rehabilitering af kræftramte Centret er opbygget som en række af små huse bundet sammen af et stort skulpturelt tag. Huset er opført af Københavns Kommune og tegnet af Nord Architects. Inspirationen til Center for Kræft & Sundhed er hentet hos Maggie centrene i Skotland, der fungerer på samme måde som Kræftens Bekæmpelses rådgivningscentre. Bygningen er desuden inspireret af forskningsbaseret viden om helende arkitektur. Ved at arbejde bevidst med arkitektoniske elementer såsom størrelseforhold, materialer og rummelighed er der skabt en særlig atmosfære i den nye bygning.. 22 GPS: N; E

23 Hvidtjørnen som står her i De Gamles By er i følge Danmarks Naturfredningsforening - den største og ældste man kender til i Københavnsområdet. Post 18: Hvidtjørnen Hvidtjørnen er et langsomt voksende træ med et forholdsvis lille vedtilvækst. Stammen på denne tjørn er usædvanlig kraftig. Træet er blevet vurderet til at være omkring 200 år. Hvidtjørnen har stået her, siden dette område var en del af Fælleden; et græsningsareal hvor der gik kreaturer dengang Nørrebro endnu var ubebygget. Hvidtjørnen er et klenodie og værd at bevare for Nørrebros historie og for biodiversiteten i byen. GPS: N; E 23

24 Post 19: Gamle træer Skulle man være i tvivl, kan man med et kig på et træ, med det samme afgøre hvilken årstid man befinder sig i. Gamle træer fortæller desuden historier, der går mange generationer tilbage og giver os daglige oplevelser af skønhed og ro. Store gamle træer er magneter for en mangfoldighed af liv. Træer er fascinerede og smukke, og de er bolig og forrådskammer for en rigdom af insekter, svampe, mosser, larver og fugle både som levende, og når de er døde. Om natten dukker fire forskellige flagermusarter frem fra fra hule træer, hvor de sover om dagen: brunflagermus, dværgflagermus, troldflagermus og vandflagermus. Træerne i de Gamles by er ekstra vigtige på Nørrebro, da det er den bydel i København med mindst grønt område pr. beboer: 6 m 2 24 GPS: N; E

25 Post 20: Vilde planter og dyr Variationen i den levende natur kaldes biodiversitet. Biodiversitetsbegrebet er aktuelt, fordi den voksende befolknings krav på rum og ressourcer, har medført en nedgang af arter. Der er gode grunde til at give plads til vilde planter i haven. Dyr, fugle og insekter har mange århundreders samliv med de danske landskabsplanter bag sig. Jo længere historie en plante har, jo flere dyr har lært at leve af den. Det gælder ikke kun om at bevare mennesket, men også om at forbedre forholdene for planter og dyr. Der er mange måder bidrage til at beskytte vores vilde dyr og planter og deres levesteder. Både gennem lovgivningen og ved den enkeltes færden i naturen. Den nordlige ende af De Gamles By er karakteriseret ved de mange gamle træer og den store indfaldsvej. Hvis du tager en gyngetur i den nye sansegynge, kan du både høre fuglesang og trafikstøj. GPS: N; E 25

26 Post 21: Frøspredning Som for alt levende, gælder det osse for planter, for træer og blomster, at sprede deres arveanlæg, at formere sig. Planters frø har udviklet et væld af metoder til at brede sig over store områder, væk fra deres ophav. Frø kan ses svæve i blæsten, båret af vinger eller fine hår. Andre sætter sig i dyrenes pels eller bliver droppet ud efter at have været en tur gennem en fugls indre. Hvis man lod dele af græsplæner stå, ville de i løbet af kort tid blomstre som den smukkeste eng. 26 GPS: N; E

27 Post 22: Forfatterhuset De Gamles By er også børnenes by, både nybyggede og gamle bygninger tages i disse år i brug, til det stigende antal børn, der i dagtimerne er knyttet til området. Den nyopførte integrerede daginstitution, Forfatterhuset, er et hus, med en unik beklædning i gyldne teglbaguettes, legeplads og tre taghaver, der udgør den daglige ramme for 160 børn. Facadebeklædningen mimer de historiske omgivelser i røde mursten, men i stedet for at bruge traditionelle vandrette mursten, består facaden af lodrette mursten, som fortsætter rundt om den svungne bygning, og omgiver både have og legeplads. Der er direkte adgang fra fællesområder til haverum og terrasser. De Gamles Bys store eksotiske træer giver tagterrasserne en helt særlig oplevelse af at stå midt i trækronerne, og giver områder, med både lys og skygge, til leg og ophold. Forfatterhuset åbnede sommeren 2014 og er tegnet af COBE i samarbejde med PK3 og D.A.I. GPS: N; E 27

28 Post 23: Bygningerne G, H og I De tre beboelsesbygninger G, H, og I, på områdets nordlige del, mod Sjællandsgade, blev opført i perioden Den oprindelige idé, var en udbygning af plejehjemmene, med en form for beskyttede boliger, hvor de ældre kunne nyde deres alderdom, og nogle stadig udføre arbejde ude i byen. Med eneværelser til de raskeste af beboerne, med fælles spisesal og med en æblehave foran husene. I dag bor ældre i eget hjem så længe det overhovedet er muligt, og mange af de tidligere ældreboliger benyttes til andre formål. Bygningerne G, H og I bruges i dag til kontorer for Sundheds- og Omsorgsforvaltning. 28 GPS: N; E

29 Post 24: Biodiversitet i byen I søer og havnen, i luften mellem bygninger og veje, i jorden og mellem træernes blade, gror og lever, insekter og planter, blomster og fugle, fisk og alt det andet mellem himmel og jord. Ved at asfaltere og frisere alle byens åndehuller, begrænses dens biodiversitet. Lad græsset gro, træerne vokse og gør det muligt for dyr og planter at få vand og lys. Der er mange muligheder for at skabe bedre plads til vilde planter, dyr, insekter og fugle. GPS: N; E 29

30 Post 25: Flaget Dannebrog betyder Danernes fane og er verdens ældste nationalflag. Flaget har været i brug siden senmiddelalderen. I mange år var Dannebrog kongen og statsmagtens flag, og i 1833 kom der et direkte forbud mod, at private måtte bruge Dannebrog. I forbindelse med Treårskrigen flagede befolkningen med Dannebrog i sådan et omfang at forbudet blev ophævet i 54. Flaget bruges den dag i dag af hele befolkningen, som kun få andre steder i verden, både ved festlige, sørgelige og officielle lejligheder. Der er ingen dansk lovgivning, der direkte regulerer borgernes flagning med Dannebrog, men en række regler på enkeltområder. En udbredt skik er, at flaget først må hejses ved solopgang, dog aldrig tidligere end klokken og flaget skal tages ned senest ved solnedgang. 30 GPS: N; E

31 Post 26: Frugthaven De Gamles By havde førhen en stort anlagt frugthave. Se billedet, fra ca. 1942, af den store frugthave bag ved De Gamles Bys kirke. I forbindelse med anlægget af naturoplevelsesstien i 2014 er der anlagt en frugthave foran maskinhuset med 24 træer af fire forskellige æblesorter: Ingrid Marie, Discovery, Rød ananas og Filippa. Ideen er, at bruge æblerne til fester og andre arrangementer, eller bare til at plukke og spise. GPS: N; E 31

32 Post 27: Pleje- og Demenscenter Klarahus Beboelsesbygningen Klarahus blev opført mellem Facaden er udformet ved at fremhæve hvide betonbånd, hvilket giver den det espalieragtige træk, der danner baggrund for de grønne vækster. Gavlens røde murværk, med reliefmønster, knytter forbindelse til de ældre nabobygninger. Demenscenter Klarahus blev etableret i 1993, efter en indvendig renovering af bygningerne. Demenscenteret består af to bygninger, som nu er bundet sammen. Plejeog Demenscenteret har dertil to annekser andre steder i De Gamles by. Demenscenteret tager udgangspunkt i i Tom Kitwoods særlige teorier om personcentreret omsorg. Det betyder, at personalet yder respektfuld omsorg og pleje, ved hjælp af indgående kendskab, og en god relation, til den enkelte beboer. 32 GPS: N; E

33 Post 28: Pil og jordrensning Alt jord i Københavns Kommune er, som udgangspunkt, defineret som forurenet. Forureningen er ophobet gennem mange år og stammer fra vores omgang med olier og kemi i værksteder og industri, og fra trafikkens tidligere udledning af bly. Der findes forskellige planter, som kan rense jorden for giftstoffer. Det kaldes også for phytooprensning. Traditionel oprensning af jord er dyr og besværlig, derfor udnyttes planters evne til at rense jorden. Plantemetoden til rensning af forurenet jord er forholdsvis billig, men tager lang tid, mange år. De bedste planter hertil er pil og pengeurt. Planterne kan dog kun optage begrænsede mængder metaller om året, og derfor vil en fuldstændig oprensning af f.eks. cadmium og zink tage ca år. Planterne virker dog ikke mod bly, som er det tungmetal, der er mest udbredt på forurenede grunde i Danmark. GPS: N; E 33

34 Post 29: Grafitti Ordet Graffiti (graffito) stammer fra Italien og betyder en særlig teknik til dekoration af mure. Graffiti er langt fra et moderne fænomen, det er kendt fra før Kristi Fødsel, f.eks. politiske slagord malet med pensler, eller tidligere tiders tags, hvor folk kradsede deres navne eller signaturer i historiske monumenter. Graffiti er i dag slagord, kunstværker, billeder og lignende, malet af anonyme på mure, S-tog og facader. Her på væggen maler Furious Styles Crew. Væggen bliver malet ca. en gang om året ved et lille åbent arrangement for Furious Styles Crew, venner og nogle gange andre malergrupper. 34 GPS: N; E

35 Post 30: Nærgenbrugsstationen Nærgenbrugsstationen ejes af Amager Ressource Center og betjener beboere med bortskaffelse af mindre mængder affald i lokalområdet. Amager Ressource Center er en integreret del af byens kredsløb, som omdanner affald til energi, næringstoffer og nye materialer. Affald er en resource, da 86 pct. af det affald, der bliver afleveret, bliver genbrugt. I Københavns kommune kan borgerne gratis aflevere affald på genbrugsstationerne. Erhvervsdrivende skal tilmeldes en erhvervsordning og betale for aflevering. Mange af de ting der bliver afleveret her, bliver samlet op og får nyt liv i lejlighederne heromkring. GPS: N; E 35

36 Find vej i De Gamles By er blevet til i et samarbejde mellem Miljøpunkt Nørrebro og Dansk Orienterings-Forbund. Projektet er støttet af Friluftsrådet og Nordea-fonden. Dansk Orienterings-Forbund

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG

AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG Med aktivitetsguiden for Nørrebro og Bispebjerg vil vi gerne inspirere institutioner i området til at bruge lokalområdet i det pædagogiske arbejde med råvarer, mad og

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Pensionist- og nyttehaver

Pensionist- og nyttehaver Pensionist- og nyttehaver Herlev Kommune 2014 Et aktivt og socialt samvær I Herlev Kommunes 118 pensionisthaver og 272 nyttehaver, kan borgerne leje en have og dyrke blomster, urter og frugt. I haverne

Læs mere

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret Oplysninger Kvælstof er en gas (luftart). Kvælstof kaldes også nitrogen. Kvælstof er i stand til at danne kemiske forbindelser med andre

Læs mere

100 hoteller i Randers

100 hoteller i Randers nye 100 hoteller i Randers Byg et insek thote l - baggr und/tips/tricks Hvad er et insekthotel? Vores velplejede haver og parker ser måske nok flotte ud for os mennesker, men for insekterne giver det boligmangel.

Læs mere

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSRAD HVOR LØSES OPAVEN? PRODUKTION O COPYRIHT TENINER Skovens fødekæder Svær 7.-10. klasse) Danmarkshallens skovafsnit Henrik Sell og Lisbeth Jørgensen, Naturhistorisk Museum Lisbeth Jørgensen

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

Grøn afdeling i Odense

Grøn afdeling i Odense 7 Blommehaven har køkkenhaver, hønsehold og en vild blomstereng. Mange børn og voksne bruger udearealerne blandt andet til at dyrke grøntsager, passe høns, gå ture eller kælke. To gange om året mødes de

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen NORDISK MILJØMÆRKNING Grundlæg fremtiden Grundvand betyder meget i Danmark. I modsætning til andre lande er dansk drikkevand baseret på grundvand, der kun kræver en let rensning. Vi bor ovenpå vores drikkevand.

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed&

Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed& Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed& &Fuld%forkælelse%på%weekendtur%2l%Skåne Lørdagogsøndagden15./16.6.13 Kærligheden7lkunst,naturogskønmaderomdrejningspunktetfor denneforkælelsestur,derførerdigpårundturidetøstligeskåne.

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Bilag 4.3.3. Krogerup 7. april 2014 Bestyrelsesmøde DE 8 BESØG

Bilag 4.3.3. Krogerup 7. april 2014 Bestyrelsesmøde DE 8 BESØG DE 8 BESØG Besøg nr. Overskift for dagen. Tidsperiode Dagens forløb HTM Grund Bog Have Mad Natur Med hjem Utroligt Tryghed Pædagogisk mål 1 Havestart April-maj 2 Have, så, lugning og den nære natur 1 Maj

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest)

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Hold dine frugttræer sunde

Hold dine frugttræer sunde Hold dine frugttræer sunde Æble- og pæretræer kan angribes af sygdomme og skadedyr og påvirkes af klima og jordbund. I dette katalog kan du se de 20 mest almindelige problemer i æbler og pærer og få tip

Læs mere

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt Sådan dyrker du økologiske LØG Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt SUNDHED Løg er godt for helbredet. Det har man vidst så at sige altid. Da de ægyptiske pyramider blev bygget, fik arbejderne

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Vision 2012. Natur, miljø og sundhed på Nørrebro. en vision om en grøn oase i den tættest bebyggede bydel i København

Vision 2012. Natur, miljø og sundhed på Nørrebro. en vision om en grøn oase i den tættest bebyggede bydel i København Vision 2012 Natur, miljø og sundhed på Nørrebro en vision om en grøn oase i den tættest bebyggede bydel i København Indholdsfortegnelse Side Baggrunden for projekt ByOasen 3 ByOasen i dag ByOasens værdigrundlag

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte

Læs mere

Find vej i Næstved By

Find vej i Næstved By Find vej i Næstved By Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe.

Læs mere

UNDERVISERARK / FACIT

UNDERVISERARK / FACIT Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Find vej i Birkerød By del 1

Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By - er en anderledes tur i Birkerød. Kortet er fremstillet efter standarden for et orienteringskort i byområde. Posterne er vist med en cirkel og et nummer

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvor skal beholderen stå? side 3. Sådan holder du komposteringen ved lige side 5. Sådan holder du komposteringen ved lige side 6

Indholdsfortegnelse. Hvor skal beholderen stå? side 3. Sådan holder du komposteringen ved lige side 5. Sådan holder du komposteringen ved lige side 6 Indholdsfortegnelse Hjemmekompostering - praktisk, billigt og nemt! side 1 Hvad er kompostering? side 2 Hvor skal beholderen stå? side 3 Sådan kommer du i gang side 4 Sådan holder du komposteringen ved

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

GOD KOMPOST - GLAD HAVE

GOD KOMPOST - GLAD HAVE GOD KOMPOST - GLAD HAVE Skibstrup Kompost og Skibstrup Topdress 2 Skibstrup Kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra

Læs mere

D ET GRØNNE SPISEKAMMER

D ET GRØNNE SPISEKAMMER D ET GRØNNE SPISEKAMMER SMAG PÅ ÅRHUS Festivallens mål om at gøre byens rum spiselige har vi omsat til et konkret rum. Vi ønsker med dette pavillionforslag at fejre og udvide horisonten for det spiselige

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum

visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum biotoppen PÅ TAGET AF BLÅGÅRD SKOLE BAGGRUND Vi i foreningen DYRK Nørrebro har siden april 2011 drevet den

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod Det, der vokser Det var havnen, der i sin tid skabte Hasle. Det siges der, og det er vel en slags sandhed. Den vækst byen har oplevet dengang, kom fra havnen. Kom fra havet. Som med så mange andre byer

Læs mere

Oceaner af klasse og stil

Oceaner af klasse og stil Oceaner af klasse og stil 80 cm MOVE Kom godt igang Når du får lyst til at udsmykke dit hjem med et dekorativt akvarium, bør du starte med at vælge den bedst egnede plads. Placeringen skal være der, hvor

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store og den

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Fælles opsamling af alle temaer:

Fælles opsamling af alle temaer: Fælles opsamling af alle temaer: Fællesskab for voksne Fællesskab for børn Fællesarbejde / pligtarbejde Over hækken Miljøet omkring søen Miljøet omkring forpladsen Sportsaktiviteter Ønsker til ændring

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Møllebugten. Møllebugten

Møllebugten. Møllebugten Møllebugten Dette eksklusive byggeprojekt er beliggende i Sønderborg, som er en af de smukkeste byer i Danmark. Byen ligger ved Alssund og er omgivet af naturskønne skove og strande. Boligerne er placeret

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport.

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport. Eivind Jensen - Lyngbakken - Lynge På den en side af huset har jeg ved hjælp af 2 nedløbsrør lavet selvvanding af nogle store rhododendronbuske, så næsten al regnvand udnyttes her, en lille del opsamles

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD T I L M E DA R B E J D E R E I DAG I N S T I T U T I O N E R O G DAG P L E J E 13 JORDEN I KØBENHAVN ER FORURENET MEN IKKE MERE END, AT VI SELV KAN TAGE HÅND OM DET

Læs mere

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Vedtaget på afdelingsmødet den 17. september 2009 Det er godt at bo godt i et levende byggeri Omkring 1966 kunne de første beboere flytte ind i de første huse på en våd

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Plant. selv i byen. dyrk dig sund

Plant. selv i byen. dyrk dig sund Plant selv i byen dyrk dig sund 2 Drømmen er en grønnere by Visionen med vores indsats er en grønnere og sundere by - en by, der kan klare klimaudfordringerne. Langt de fleste bor og arbejder i byen eller

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Kirkens Korshær i Aarhus NÆRVÆR VARME OMSORG

Kirkens Korshær i Aarhus NÆRVÆR VARME OMSORG TRE EGE, Kirkens Korshær, er et midlertidigt botilbud for hjemløse. Tre Ege har en række pladser på Forsorg og Natherberg i Brabrand samt pladser på forskellige adresser i byen. De er alle et tilbud til

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE E/F SLOTSENGEN S HISTORIE I april 2010 satte DanBolig et projekt byggeri til salg på Slotsherrensvej 203. Det havde været til salg for ca. 10 år siden med blev opgivet på grund af forurening. Men nu skulle

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Husorden for Frederiksholm Karré 3

Husorden for Frederiksholm Karré 3 1 Husorden for Frederiksholm Karré 3 Frederiksholm Karré 3 er et minisamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting. Som udgangspunkt burde der derfor ikke stå andet

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget torsdag 03. maj 2012. Uge 19, torsdag 10. maj 2012 10/05/2012 14:35. 09:30 Drivhusdrømme (3:6) Ny episode

Side 1. Rettelser foretaget torsdag 03. maj 2012. Uge 19, torsdag 10. maj 2012 10/05/2012 14:35. 09:30 Drivhusdrømme (3:6) Ny episode Side 1 Uge 19, torsdag 10. maj 2012 09:30 Drivhusdrømme (3:6) Ny episode Mange drømmer om deres eget drivhus, hvor de kan trodse det kølige danske klima og pusle med planter eller nyde en kop kaffe - fra

Læs mere

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum Vision om Legeplads i De Gamles By på Indre Nørrebro & Bevægelsesrum Legeplads Motion Motorisk og sjov natur legeplads i Møllegade på Indre Nørrebro Det er påvist, at børn, der har mulighed for at udfolde

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

06101 DEN GRØNNE AMBASSADE

06101 DEN GRØNNE AMBASSADE 06101 DEN GRØNNE AMBASSADE KONCEPT Den Grønne Ambassade ( SPIREKASSEN ) Projektet tager sit afsæt i samlingssted/ sammenslutning / samskabelse. Det formaliserede og det uformelle møde mellem mennesker.

Læs mere

Præsentation: Upernavik

Præsentation: Upernavik Præsentation: Upernavik Lavet af: 5 klasse Prinsesse Margrethe Skolen April 2012 Klasselæreren: Eunike Kr. Thorleifsen Oversat til dansk: Ane Marie Poulsen Upernavik Upernavik blev grundlagt i 1771. Der

Læs mere

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2 Årstid: Årstid: Hele året Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 3 trin + en formiddag eller eftermiddag - - Trin for trin Den engelske opdagelsesrejsende Mary Kingsley er en af de eneste kvindelige

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere