Find vej i... De Gamles By

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Find vej i... De Gamles By"

Transkript

1 Find vej i... De Gamles By

2 Find vej i De Gamles By Indhold: Side 3: Introduktion Side 4: De Gamles By Side 5: Find vej med kort og kompas Side 6: Post 1 Byoasen Side 7: Post 2 Dyr i byen Side 8: Post 3 Kolonihaverne Side 9: Post 4 Bier i byen Side 10: Post 5 Kompost Side 11: Post 6 Leg og bevægelse Side 12: Post 7 Det udendørs klasseværelse Side 13: Post 8 Højbede Side 14: Post 9 Grillplads Side 15: Post 10 Grønne tage Side 16: Post 11 Slottet Side 17: Post 12 Orangeriet Side 18: Post 13 Vand Side 19: Post 14 De Gamles Bys kirke Side 20: Post 15 Opbygning af De Gamles By Side 21: Post 16 Motion og sygdom Side 22: Post 17 Center for Kræft & Sundhed Side 23: Post 18 Hvidtjørnen Side 24: Post 19 Gamle træer Side 25: Post 20 Vilde planter og dyr Side 26: Post 21 Frøspredning Side 27: Post 22 Forfatterhuset Side 28: Post 23 Bygningerne G, H, I Side 29: Post 24 Biodiversitet i byen Side 30: Post 25 Flaget Side 31: Post 26 Frugthaven Side 32: Post 27 Pleje- og Demenscenter Klarahus Side 33: Post 28 Pil og jordrensning Side 34: Post 29 Grafitti Side 35: Post 30 Nærgenbrugsstationen Tekst og fotos: Charlotte Lund, Miljøpunkt Nørrebro Layout: Dansk Orienterings-Forbund Korttegner: Mogens Hansen, OK Skærmen Konsulent: Anne Marie Kamilles, Dansk Orienterings-Forbund

3 Velkommen i De Gamles By Find vej i De Gamles By er et non profit samarbejde mellem Miljøpunkt Nørrebro, den bemandede legeplads ByOasen, Dansk Orienterings Forbund, Københavns Kommune, samt ansatte i, og brugere af, De Gamles By. Projektet er støttet af Nordea-fonden og Friluftsrådet og ønsket er at få flere ud i hjørnerne af De Gamles By, bynaturen midt på Nørrebro. I området er der anbragt tredive poster, enten som pæle med monteret refleksbånd og klippetænger, eller som skilte på bygninger. De tredive steders historie er afbildet og beskrevet i dette hæfte. Indfaldsvinklen er kultur, bynatur og historien om De Gamles By. Det er ikke alle bygninger eller al natur, der er beskrevet, men der er samlet et udvalg af interessante historier, der danner ramme om en oplevelsestur i De Gamles By. Ud over ruten, som er beskrevet i dette hæfte, kan du prøve en foto-orientering, et løb på tid, scanne QR koder og løse mobil-quizzer med din smartphone. Er du skolelærer, kan du downloade undervisningsmateriale til elever fra klasse, og du kan også selv få et log-ind og oprette dine egne quizruter. Foldere findes i kassen ved startstedet, Møllegade 25, og ved hovedindgangen til De Gamles By på Nørre allé. De forskellige tilbud om orienteringsløb udvikles og opdateres og kan findes på søg på De Gamles By eller på Tak til alle der har bidraget med input til dette hæfte, og til udvikling af naturoplevelsesstien. Bynatur har mange fordele, men bedst er det, at den er lige uden for døren og nem at besøge. Charlotte Lund Projektleder, Miljøpunkt Nørrebro 3

4 De Gamles By De Gamles By, midt på Nørrebro, omkranses af Møllegade, Guldbergsgade og Sjællandsgade, med hovedindgang på Nørre allé. Fjorten tønder land, med en historie der går mere end hundrede år tilbage. De Gamles By var oprindelig tiltænkt som erstatning for den gamle forsørgelsesanstalt, lemmestiftelsen Almindelig hospital, der lå i Amaliegade. I 1892 opførte Vilhelm Petersen de ældste bygninger med hovedbygning, adminstrationsbygning, allébygninger, kedelhus, kirken, centralkøkken, vaskeri, sygehus, kapel, stald og værksted. Lemmerne blev overflyttet til det nye moderne bygningskompleks med plads til I afdelingerne var der indrettet værelser til ægtepar, eller sengestuer med 4-10 pladser, og varme der blev ledt rundt i et rørsystem og med lugtfrie klosetter. I en særlig bygning kunne man en gang om måneden få sig et bad. I 1901 tilføjede Gotfred Tvede alderdomshjemmet Salem, nu kaldet Slottet og ved sammenlægningen med Almindelig hospital I 1919 skiftede området navn til De Gamles By. Op gennem 1900-tallet påbegyndtes en gennemgribende renovering af bygningerne. Nye blev tilføjet, i alt med plads til 500 beboere, og der blev moderniseret med elevatorer, enkeltværelser, tekøkkener, opholdsstuer, beskæftigelsesterapi, værksteder og kiosk. Området er under konstant forandring, i dag bor ældre i eget hjem så længe så muligt og der er større sansynlighed for at møde et barn end en ældre i De Gamles By. De Gamles By er i dag, udover plejehjem, nu også demenscenter, ByOasen, børneinstitutioner, Center for Kræft & Sundhed, genbrugsstation, centraladministrationen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og er arbejdsplads for hundredvis af mennesker. 4

5 Find vej med kort og kompas At finde vej med kort evt. med støtte fra kompas kaldes at orientere. Det går ud på at finde steder eller poster. Posterne er markeret på kortet med en cirkel og et nummer. Posterne i De Gamles By er røde pæle, anbragt strategisk og ved seværdigheder. Alle kan deltage, ung som gammel, og i det tempo, der passer. Du vælger den rute, med det antal poster, der passer til dig. I dette hæfte er de 30 poster, med tilhørende GPS-koordinater, beskrevet. Til hæftet hører også et kort i skala 1:2.500, dvs. at 1 cm. er lig med 25 meter. På kortet er der klippefelter, som skal bruges til at notere de tre kontrolbogstaver, der står på postskiltet, eller til at klippe med klippetængerne. Kortet er lidt anderledes end et almindeligt bykort. Det er specialtegnet så det kan bruges til orienteringsløb. Det kan være en hjælp lige at lære et par signaturer: olivengrøn: private områder grøn: træer, samling af træer, hække og bede blå: våde områder og grøfter gul: åbne græsarealer sort/grå: huse, halvtage, hegn, veje, stier og andet menneskeskabt brun: asfalt, fliser og faste arealer røde trekanter og cirkler: startsteder og orienteringsposter GPS-koordinaterne kan også bruges til en løbetur, hvis du f.eks. har en GPS på din smartphone eller løbeur. God tur 5

6 Post 1: ByOasen ByOasen blev etableret i 2008 af Miljøpunkt Nørrebro. Denne uafhængige miljøorganisation har i mange år arbejdet med forbedringer og nytænkning af nærmiljøet. Trafikreguleringer, affaldssorteringer, De Grønne Gårdmænd, og meget andet. ByOasen blev anlagt som en bybondegård, samlingspunkt og forsøgsværksted for en sund og bæredygtig levevis i byen. I 2014 skiftede ByOasen status, og blev bemandet legeplads under Københavns Kommune. Byoasens sociale vision er at tilbyde sig, som et samlingssted, hvor borgere kan udvikle netværk og kompetencer, gennem meningsfulde aktiviteter, med fokus på bynatur, nærmiljø, og sundhed for alle aldre. Målet er at skabe mangfoldighed i fredelig sameksistens på tværs af alder, oprindelse og sociale lag. Der afholdes årligt 140 arrangementer til målgruppen år. 6 GPS: N; E

7 Post 2 - Dyr i byen Her i ByOasen bor en flok dværggeder, en hønseflok, vilde og tamme kaniner, marsvin, mus og sangfugle. Dyrene er omdrejningspunkt for megen af aktiviteten her. Først og fremmest lever de deres eget liv og pikker ormer og spiser grene, og så tiltrækker de dagligt børn, unge og ældre. Husdyr har i tusindvis af år været et vigtigt element i udviklingen af vores kultur. Noget dybt i os reagerer genkendende i nærværet af høns og kaniner. Dyrene er afhængige af vores omsorg, og vi beroliges af deres tillid. De åbne arealer med græs mellem dyrefoldene besøges også dagligt af mange hunde der bor i lejligheder i gaderne omkring De Gamles By. GPS: N; E 7

8 Post 3: Kolonihaver I København var der allerede i slutningen af 1500-tallet anlagt haver uden for voldene. Her måtte ikke bygges, da der skulle være frit skudfelt fra volden. Derfor blev der anlagt frihaver som en form for fattighjælp til de dårligst stillede. Samtidig skulle haverne afholde folk fra at drikke og sørge for, at den voksende arbejderklasse fik frugt og grønt og frisk luft. Kolonihavebevægelsen er et fænomen, der knytter sig til industrialiseringen i slutningen af 1800-tallet. Befolkningsvæksten i byerne i denne periode gjorde, at folk boede meget tæt i små lejligheder. Dyrkning af haverne var en vigtig daglig forsyningskilde til mad. I mange år har kolonihaverne været knyttet til plejehjemmene, hvis beboere dyrkede haverne. Men i dag kommer man så sent i livet til plejehjemmene her, at der ikke er energi til at passe dem. Nu passes kolonihaverne fortrinsvis af børneinstitutionerne. 8 GPS: N; E

9 Post 4: Bier i byen ByOasen har en bifamilie til de mange blomster og træer der skal bestøves i De Gamles By. Bistader i byer er stigende i antal. Det er ikke bier, men hvepse, der cirkler om vores frokostbord i sommervarmen. Bier er optaget af at suge nektar fra blomster, og bestøver dermed samtidig frøanlæggene i f.eks. frugttræer, så vi kan spise frugterne sidst på sommeren. De vilde bier har gode forhold i blomsterkasser, i villahaver og i offentlige anlæg som parker og kirkegårde. Her er der mange forskellige blomstrende planter sommeren igennem og ingen kommercielle sprøjtegifte. En bi avancerer efter alder og erfaring. Fra rengøringsjob til bygningsarbejder til soldat til indsamlere af honning. En arbejdsbi bliver sjældent ældre end seks uger, så er den slidt op. En Dronning tre til fire år. En bi producerer ca. syv gram honning i sit liv. Det kræver således 140 bier, der sammenlagt flyver km og suger to millioner blomster, til at producere et kilo honning. GPS: N; E 9

10 Post 5: Kompost Kompostering kaldes den proces, hvor man fremskynder og styrer nedbrydningen af organisk stof. Det er en del af det naturlige kredsløb hvor næringsstoffer føres tilbage til jorden. Haveaffald og vegetabilsk køkkenaffald er et nyttigt råstof. Grene, afklip fra hække, visne blomster, ukrudt og grønt køkkenaffald, kan let omdannes til kompost. Kompost er det bedste middel til at gøre jorden frugtbar og tilføre den ny næring. I en kompostbeholder bevirker tilgang af ilt, og den bakterielle aktivitet, at temperaturen i materialet stiger til C. Herved dræbes mulige sygdomskim i komposten, ligesom ukrudtsfrøs spireevne ødelægges. På kompostanlæg udføres der i udstrakt grad kompostering af sorteret have- og grenaffald, og komposten er efterspurgt som jordforbedringsmiddel. I landbruget findes kompostering af husdyrgødning, i større målestok, kun sted i biodynamiske jordbrug, samt i nogle tilfælde i økologiske jordbrug. 10 GPS: N; E

11 Post 6: Leg og bevægelse Naturredskaberne er anlagt i 2014 som et led i naturoplevelsesstien i De Gamles By. Leg, bevægelse og motion er afgørende for en sund opvækst. Motion styrker børns knogler og er med til at forebygge overvægt. Fysiske aktive børn er ofte socialt stærke og har mere overskud til at lære nyt. Det handler også om at have det sjovt med andre børn, at mærke glæden ved at udfordre kroppen og at gøre det sammen med andre. Sundhedsstyrelsen anbefaler at børn I skolealderen er fysiske aktive mindst 60 minutter om dagen, og at der mindst tre gange om ugen skal indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 30 minutters varighed, for at vedligeholde, eller øge, konditionen og muskelstyrken. GPS: N; E 11

12 Post 7: Det udendørs klasseværelse I august 2014 trådte den nye skolereform i kraft og ændrede folkeskolens rammer. Længere skoledage, mere bevægelse og samarbejde med det lokale foreningsliv, er nogle af hovedtrækkene i den ny reform. Bænkene under træet er en del af naturoplevelsestien og kan bruges som et udendørs klasseværelse en udeskole til de mange elever i området omkring De Gamles By. Eleverne kan også prøve et af vores orienteringsløb. 12 GPS: N; E

13 Post 8: Højbede Højbedene i ByOasen er bygget, og bruges, af frivillige haveentusiaster. Højbedsgruppen mødes en gang ugentlig for at dyrke haverne og lave forskellige produkter sammen. Dyrkning i højbede er den bedste teknik til dyrkning af grønsager på små arealer, idet jorden ikke betrædes og komprimeres. Den løse jord gør det lettere for planterne at gro og de kan stå tættere. Arbejdshøjden er optimal, og bedene kan nås fra vejen i kørestol. Et højbed på 10 m² kan producere fire gange så mange afgrøder som på friland og et sådan areal vil, med omhyggelig pleje og vanding, kunne give kilo grønt på et år. Nok til at dække en persons forbrug. GPS: N; E 13

14 Post 9: Grillplads I menneskehedens historie har ild været af livsvigtig betydning som varmegiver, som lyskilde og ved madlavning. De tidligste vidnesbyrd om menneskets beherskelse af ilden er omkring 1,4 mio. år gamle og stammer fra hulebeboelser i Sydafrika. I Europa er der fundet askelag fra år gamle bopladser i Sydfrankrig. De fleste af bålpladsens funktioner er i dag overtaget af fjernvarme, elektricitet og gaskomfuret. Tilbage er bålets samlende, meditative indflydelse, når vi sammen sidder omkring det og bryder ud i sang, eller når børnene, ser snobrødet brunes. 14 GPS: N; E

15 Post 10: Grønne tage Et beplantet tag fungerer som en svamp der holder på regnen, og derved formindskes og forsinkes vandets vej til kloakkerne. Et populært grønt tag består af vegetationsmåtter beplantet med stenurt, en plante der kan overleve de lange sommerperioder hvor det ikke regner. Under vegetationsmåtterne er taget typisk beklædt med tagpap, hvis levetid forlænges ved at være beskyttet mod solens stråler. Måtterne isolerer mod kulde og støj og har en høj brandmodstand. Et grønt tag kræver næsten ingen energi at producere, og er dermed CO2-neutralt. I københavns kommune er det et krav, at tage på nybyggerier, så vidt muligt beplantes. GPS: N; E 15

16 Post 11: Slottet Danmarks første egentlige alderdomshjemmet blev bygget i 1901, da Gotfred Tvede tilføjede Salem til De Gamles By. Denne trefløjede bygning med røde teglstensfacader, indmurede bånd, dekorationer af ølandssten, samt det store haveanlæg, blev døbt Slottet. Dette var en konsekvens af den første lov om alderdomsunderstøttelse vedtaget i 1891, hvor hospital og alderdomshjem blev adskilt. I kælderen var der porter- og økonoma boliger, samt værelser til stuepiger, gangkarle, vågekoner og portører. Der var også bibliotek, arbejdsstuer og inventarrum. I stueetagen var der forvalterbolig samt læge og præsteværelse. Her var også opholds og spisestuer. Der var tretten to sengs stuer beregnet for ægtepar, resten var tre- fem- og sekssengsstuer. I sidefløjene var der syge- og plejeafdeling med sekssengsstuer. I begge sidefløje var der elevator. Modtagere af alderdomsunderstøttelsen blev adskilt fra de mere usle lemmer fra forsørgelsesanstalten og overflyttet til Slottet. 16 GPS: N; E

17 Post 12: Orangeriet Orangeriet blev bygget i 1999, i haveanlægget foran Slottet. Orangeriet er bygget til plejehjemmene under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i De Gamles By. Orangerier har sin oprindelse i Frankrig, da man dyrkede gamle citrustræer til dekoration i store baljer. Et af de ældste orangerier er fra 1674 og ligger ved slottet Versailles, nær Paris. Orangerier er i dag ikke forbeholdt overklassen og er blot betegnelsen på et isoleret og opvarmet væksthus, hvor de planter, der ikke tåler lave temperaturer, kan overvintre. Orangeriet er både et sted for dyrkning, opbevaring og ophold. Til forskel fra et almindeligt drivhus, er et orangeri typisk smukkere, med klassisk udseende og højt til kip. Orangeriet her, passes af ByOasens medarbejdere, og er mødested ved arrangementer. Besøgende kan få en kop kaffe eller te og nyde omgivelserne med de eksotiske fugle og planter. GPS: N; E 17

18 Post 13: Vand Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og alt peger på, at de vil blive mere intense. Den stigende mængde regn vil overvælde de systemer der traditionelt har sørget for afvanding af gaderne. På Slottet har man i mange år opsamlet regnvand fra tagene i en stor 160m3 tank, der ligger under Orangeriet, vandet genanvendes til toiletskyl og udgiften til vand er halveret. 18 GPS: N; E

19 Post 14: De Gamles Bys kirke Kirken ligger for enden af hovedalléen og er tegnet af arkitekt Vilhelm Petersen. Kirken stod færdig i Det er en kompakt, ottekantet bygning med fire symmetriske sidebygninger, bygget i røde mursten på en sokkel af granit. Kirken har fire høje, slanke vinduer med runde buer. Stilen er inspireret af hollandsk barok. I midten af skifertaget stikker en mindre bygning op med kuppeltag og et lille lanterneformet spir med gyldent kors. Kirken er en af de få kommunalt ejede kirker I Danmark. GPS: N; E 19

20 Post 15: Opbygning af De Gamles By I perioden blev De Gamles By dengang Almindelig Hospital bygget som et symmetrisk bygningsanlæg, tegnet af arkitekt Vilhelm Petersen. I den ene ende står administrationsbygninger med porten ud til Nørre Allé. I den anden ende den ottekantede kirke, der flankeres af centralkøkkenet, og vaskeriet, som senere blev ombygget til festsal. Allébygninger (A-F) er grupperet tre og tre på begge sider af denne akse og der er gjort plads til en eventuel udvidelse med to bygninger på de store græsplæner. Dertil blev bygget kedelhus, sygehus, kapel, stald og værksted. Bygningerne skulle afløse den gamle fattiggård, Ladegården, men planerne blev ændret inden indvielsen, således at 1500 beboere fra forsørgelsesanstalten Almindelig Hospital, kom til at bo i bygningerne. I afdelingerne var der indrettet værelser til ægtepar, og sengestuer med 4-10 pladser. Opvarmningen, foregik med damp, der via et rørsystem, blev ledt rundt til radiatorer. I en særlig bygning kunne man en gang om måneden få sig et bad. 20 GPS: N; E

21 Post 16: Motion og sygdom Center for Kræft & Sundhed fik i 2013 etableret boldbane, klatrevæg og bordtennisbord. I 2014 skal der etableres et stort udendørs træningsområde. Træningsområdet er et led i at skabe rum for fysisk udfoldelse, træning, boldspil, leg og livsglæde, men også for refleksion. Du står nu på post 16. Hvis du går alle 30 poster, har du gået 2 km. GPS: N; E 21

22 borgere. Post 17: Center for Kræft & Sundhed Center for Kræft & Sundhed København blev indviet i 2011, som det første kommunale center, der alene er målrettet rehabilitering af kræftramte Centret er opbygget som en række af små huse bundet sammen af et stort skulpturelt tag. Huset er opført af Københavns Kommune og tegnet af Nord Architects. Inspirationen til Center for Kræft & Sundhed er hentet hos Maggie centrene i Skotland, der fungerer på samme måde som Kræftens Bekæmpelses rådgivningscentre. Bygningen er desuden inspireret af forskningsbaseret viden om helende arkitektur. Ved at arbejde bevidst med arkitektoniske elementer såsom størrelseforhold, materialer og rummelighed er der skabt en særlig atmosfære i den nye bygning.. 22 GPS: N; E

23 Hvidtjørnen som står her i De Gamles By er i følge Danmarks Naturfredningsforening - den største og ældste man kender til i Københavnsområdet. Post 18: Hvidtjørnen Hvidtjørnen er et langsomt voksende træ med et forholdsvis lille vedtilvækst. Stammen på denne tjørn er usædvanlig kraftig. Træet er blevet vurderet til at være omkring 200 år. Hvidtjørnen har stået her, siden dette område var en del af Fælleden; et græsningsareal hvor der gik kreaturer dengang Nørrebro endnu var ubebygget. Hvidtjørnen er et klenodie og værd at bevare for Nørrebros historie og for biodiversiteten i byen. GPS: N; E 23

24 Post 19: Gamle træer Skulle man være i tvivl, kan man med et kig på et træ, med det samme afgøre hvilken årstid man befinder sig i. Gamle træer fortæller desuden historier, der går mange generationer tilbage og giver os daglige oplevelser af skønhed og ro. Store gamle træer er magneter for en mangfoldighed af liv. Træer er fascinerede og smukke, og de er bolig og forrådskammer for en rigdom af insekter, svampe, mosser, larver og fugle både som levende, og når de er døde. Om natten dukker fire forskellige flagermusarter frem fra fra hule træer, hvor de sover om dagen: brunflagermus, dværgflagermus, troldflagermus og vandflagermus. Træerne i de Gamles by er ekstra vigtige på Nørrebro, da det er den bydel i København med mindst grønt område pr. beboer: 6 m 2 24 GPS: N; E

25 Post 20: Vilde planter og dyr Variationen i den levende natur kaldes biodiversitet. Biodiversitetsbegrebet er aktuelt, fordi den voksende befolknings krav på rum og ressourcer, har medført en nedgang af arter. Der er gode grunde til at give plads til vilde planter i haven. Dyr, fugle og insekter har mange århundreders samliv med de danske landskabsplanter bag sig. Jo længere historie en plante har, jo flere dyr har lært at leve af den. Det gælder ikke kun om at bevare mennesket, men også om at forbedre forholdene for planter og dyr. Der er mange måder bidrage til at beskytte vores vilde dyr og planter og deres levesteder. Både gennem lovgivningen og ved den enkeltes færden i naturen. Den nordlige ende af De Gamles By er karakteriseret ved de mange gamle træer og den store indfaldsvej. Hvis du tager en gyngetur i den nye sansegynge, kan du både høre fuglesang og trafikstøj. GPS: N; E 25

26 Post 21: Frøspredning Som for alt levende, gælder det osse for planter, for træer og blomster, at sprede deres arveanlæg, at formere sig. Planters frø har udviklet et væld af metoder til at brede sig over store områder, væk fra deres ophav. Frø kan ses svæve i blæsten, båret af vinger eller fine hår. Andre sætter sig i dyrenes pels eller bliver droppet ud efter at have været en tur gennem en fugls indre. Hvis man lod dele af græsplæner stå, ville de i løbet af kort tid blomstre som den smukkeste eng. 26 GPS: N; E

27 Post 22: Forfatterhuset De Gamles By er også børnenes by, både nybyggede og gamle bygninger tages i disse år i brug, til det stigende antal børn, der i dagtimerne er knyttet til området. Den nyopførte integrerede daginstitution, Forfatterhuset, er et hus, med en unik beklædning i gyldne teglbaguettes, legeplads og tre taghaver, der udgør den daglige ramme for 160 børn. Facadebeklædningen mimer de historiske omgivelser i røde mursten, men i stedet for at bruge traditionelle vandrette mursten, består facaden af lodrette mursten, som fortsætter rundt om den svungne bygning, og omgiver både have og legeplads. Der er direkte adgang fra fællesområder til haverum og terrasser. De Gamles Bys store eksotiske træer giver tagterrasserne en helt særlig oplevelse af at stå midt i trækronerne, og giver områder, med både lys og skygge, til leg og ophold. Forfatterhuset åbnede sommeren 2014 og er tegnet af COBE i samarbejde med PK3 og D.A.I. GPS: N; E 27

28 Post 23: Bygningerne G, H og I De tre beboelsesbygninger G, H, og I, på områdets nordlige del, mod Sjællandsgade, blev opført i perioden Den oprindelige idé, var en udbygning af plejehjemmene, med en form for beskyttede boliger, hvor de ældre kunne nyde deres alderdom, og nogle stadig udføre arbejde ude i byen. Med eneværelser til de raskeste af beboerne, med fælles spisesal og med en æblehave foran husene. I dag bor ældre i eget hjem så længe det overhovedet er muligt, og mange af de tidligere ældreboliger benyttes til andre formål. Bygningerne G, H og I bruges i dag til kontorer for Sundheds- og Omsorgsforvaltning. 28 GPS: N; E

29 Post 24: Biodiversitet i byen I søer og havnen, i luften mellem bygninger og veje, i jorden og mellem træernes blade, gror og lever, insekter og planter, blomster og fugle, fisk og alt det andet mellem himmel og jord. Ved at asfaltere og frisere alle byens åndehuller, begrænses dens biodiversitet. Lad græsset gro, træerne vokse og gør det muligt for dyr og planter at få vand og lys. Der er mange muligheder for at skabe bedre plads til vilde planter, dyr, insekter og fugle. GPS: N; E 29

30 Post 25: Flaget Dannebrog betyder Danernes fane og er verdens ældste nationalflag. Flaget har været i brug siden senmiddelalderen. I mange år var Dannebrog kongen og statsmagtens flag, og i 1833 kom der et direkte forbud mod, at private måtte bruge Dannebrog. I forbindelse med Treårskrigen flagede befolkningen med Dannebrog i sådan et omfang at forbudet blev ophævet i 54. Flaget bruges den dag i dag af hele befolkningen, som kun få andre steder i verden, både ved festlige, sørgelige og officielle lejligheder. Der er ingen dansk lovgivning, der direkte regulerer borgernes flagning med Dannebrog, men en række regler på enkeltområder. En udbredt skik er, at flaget først må hejses ved solopgang, dog aldrig tidligere end klokken og flaget skal tages ned senest ved solnedgang. 30 GPS: N; E

31 Post 26: Frugthaven De Gamles By havde førhen en stort anlagt frugthave. Se billedet, fra ca. 1942, af den store frugthave bag ved De Gamles Bys kirke. I forbindelse med anlægget af naturoplevelsesstien i 2014 er der anlagt en frugthave foran maskinhuset med 24 træer af fire forskellige æblesorter: Ingrid Marie, Discovery, Rød ananas og Filippa. Ideen er, at bruge æblerne til fester og andre arrangementer, eller bare til at plukke og spise. GPS: N; E 31

32 Post 27: Pleje- og Demenscenter Klarahus Beboelsesbygningen Klarahus blev opført mellem Facaden er udformet ved at fremhæve hvide betonbånd, hvilket giver den det espalieragtige træk, der danner baggrund for de grønne vækster. Gavlens røde murværk, med reliefmønster, knytter forbindelse til de ældre nabobygninger. Demenscenter Klarahus blev etableret i 1993, efter en indvendig renovering af bygningerne. Demenscenteret består af to bygninger, som nu er bundet sammen. Plejeog Demenscenteret har dertil to annekser andre steder i De Gamles by. Demenscenteret tager udgangspunkt i i Tom Kitwoods særlige teorier om personcentreret omsorg. Det betyder, at personalet yder respektfuld omsorg og pleje, ved hjælp af indgående kendskab, og en god relation, til den enkelte beboer. 32 GPS: N; E

33 Post 28: Pil og jordrensning Alt jord i Københavns Kommune er, som udgangspunkt, defineret som forurenet. Forureningen er ophobet gennem mange år og stammer fra vores omgang med olier og kemi i værksteder og industri, og fra trafikkens tidligere udledning af bly. Der findes forskellige planter, som kan rense jorden for giftstoffer. Det kaldes også for phytooprensning. Traditionel oprensning af jord er dyr og besværlig, derfor udnyttes planters evne til at rense jorden. Plantemetoden til rensning af forurenet jord er forholdsvis billig, men tager lang tid, mange år. De bedste planter hertil er pil og pengeurt. Planterne kan dog kun optage begrænsede mængder metaller om året, og derfor vil en fuldstændig oprensning af f.eks. cadmium og zink tage ca år. Planterne virker dog ikke mod bly, som er det tungmetal, der er mest udbredt på forurenede grunde i Danmark. GPS: N; E 33

34 Post 29: Grafitti Ordet Graffiti (graffito) stammer fra Italien og betyder en særlig teknik til dekoration af mure. Graffiti er langt fra et moderne fænomen, det er kendt fra før Kristi Fødsel, f.eks. politiske slagord malet med pensler, eller tidligere tiders tags, hvor folk kradsede deres navne eller signaturer i historiske monumenter. Graffiti er i dag slagord, kunstværker, billeder og lignende, malet af anonyme på mure, S-tog og facader. Her på væggen maler Furious Styles Crew. Væggen bliver malet ca. en gang om året ved et lille åbent arrangement for Furious Styles Crew, venner og nogle gange andre malergrupper. 34 GPS: N; E

35 Post 30: Nærgenbrugsstationen Nærgenbrugsstationen ejes af Amager Ressource Center og betjener beboere med bortskaffelse af mindre mængder affald i lokalområdet. Amager Ressource Center er en integreret del af byens kredsløb, som omdanner affald til energi, næringstoffer og nye materialer. Affald er en resource, da 86 pct. af det affald, der bliver afleveret, bliver genbrugt. I Københavns kommune kan borgerne gratis aflevere affald på genbrugsstationerne. Erhvervsdrivende skal tilmeldes en erhvervsordning og betale for aflevering. Mange af de ting der bliver afleveret her, bliver samlet op og får nyt liv i lejlighederne heromkring. GPS: N; E 35

36 Find vej i De Gamles By er blevet til i et samarbejde mellem Miljøpunkt Nørrebro og Dansk Orienterings-Forbund. Projektet er støttet af Friluftsrådet og Nordea-fonden. Dansk Orienterings-Forbund

SÅDAN LAVER DU EN BYHAVE

SÅDAN LAVER DU EN BYHAVE SÅDAN LAVER DU EN BYHAVE 1 Hvad er en byhave? En byhave er kort sagt en have i byen. Den spænder fra alt mellem dyrknings bede, hvor beboere har hver sit bed, til fælleshaver i fx en park. Byhaver kan

Læs mere

Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld.

Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld. Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld. Har du en have og kan du lide tanken om at bruge gratis kompost frem for kunstgødning?

Læs mere

VÆRDIFULDE KULtURmILjøER I KøbEnhaVn KøbEnhaVnERnEs VELFÆRD 4.3 De Gamles by

VÆRDIFULDE KULtURmILjøER I KøbEnhaVn KøbEnhaVnERnEs VELFÆRD 4.3 De Gamles by VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd De Gamles By 4.3 4.3 de gamles by Velfærdsinstitutioner De store, gennemtænkte byplaner, idealer om bedre boliger, om lys og luft, rekreation,

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

Den bedste omsætning i kompostbeholderen opnår man, hvis bioaffaldet blandes med haveaffald. Undgå at komme syge planter og frøukrudt i beholderen.

Den bedste omsætning i kompostbeholderen opnår man, hvis bioaffaldet blandes med haveaffald. Undgå at komme syge planter og frøukrudt i beholderen. Hjemmekompostering Det begynder i køkkenet... Hele komposteringsprocessen starter i køkkenet, hvor køkkenaffaldet sorteres i 2 fraktioner: bioaffald og restaffald. Bioaffald kan komposteres, og er som

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

Jorden venter. Missionen er planlagt. Er du parat?

Jorden venter. Missionen er planlagt. Er du parat? Du kan gøre en forskel Du har sikkert allerede hørt om klimaforandringer og drivhuseffekt. Om overforbrug og madspild. Du har sikkert også set billeder af isbjerge, der smelter, af oversvømmelser eller

Læs mere

Forurenet jord i haven

Forurenet jord i haven Koncern Miljø Følg disse fem enkle forholdsregler så kan du undgå gener Indret haven, så du ikke har bar jord nogen steder Dyrk grøntsager og frugter, der vokser tæt på jorden, i ren jord Undgå at komme

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Den vertikale have Økologi på højkant

Den vertikale have Økologi på højkant Den vertikale have Økologi på højkant Marijke Zwaan er en energisk kvinde og ildsjælen bag Den vertikale have på Otto Krabbes Plads i København. Projektet har efter lange og seje godkendelsesforløb resulteret

Læs mere

jord i byen Fra 1. januar 2008 betragtes jorden i alle byer som lettere forurenet

jord i byen Fra 1. januar 2008 betragtes jorden i alle byer som lettere forurenet jord i byen Fra 1. januar 2008 betragtes jorden i alle byer som lettere forurenet byjord er lettere forurenet Folketinget har besluttet, at kommunerne skal registrere alle lettere forurenede grunde i

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst?

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst? I dag skal vi Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. Hvad lærte vi sidst? CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Har i lært noget om, hvad træer kan, hvad mennesker kan og ikke

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Næstved. Find vej og mærk. Find vej i Næstved. Find vej i Danmark. Find vej i hele Danmark på

Næstved. Find vej og mærk. Find vej i Næstved. Find vej i Danmark. Find vej i hele Danmark på Find vej og mærk Næstved Find vej i Næstved Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i... er i skove og parker. Nogle

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

NATURRETTEN DEN GRØNNE AMBASSADE NATURLOV DANMARKS RIGES GRUNDLOV AMBASSADELOV SOLLOV AFFALDSLOV VANDLOV NATURRETTEN MONOKULTURLOV DELELOV

NATURRETTEN DEN GRØNNE AMBASSADE NATURLOV DANMARKS RIGES GRUNDLOV AMBASSADELOV SOLLOV AFFALDSLOV VANDLOV NATURRETTEN MONOKULTURLOV DELELOV INDLEDNING HOVEDGREBSDIAGRAMMER NATURRETTEN DEN GRØNNE AMBASSADE DANMARKS RIGES GRUNDLOV AMBASSADELOV På en ambassade På den grønne ambassade tilsidesættes lokal lovgivning tilsidesættes menneskabt til

Læs mere

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret Oplysninger Kvælstof er en gas (luftart). Kvælstof kaldes også nitrogen. Kvælstof er i stand til at danne kemiske forbindelser med andre

Læs mere

Den levende jord o.dk aphicc Tryk: www.gr

Den levende jord o.dk aphicc Tryk: www.gr Den levende jord Brug det afklippede græs som jorddække i bedene. Foto: Mette Kirkebjerg Due. I naturen er jorden sjældent nøgen. Er det mindste vil naturen hurtigt dække det i et kludetæppe af GIV JORDEN

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Lidt om honningbiernes levevis

Lidt om honningbiernes levevis Lidt om honningbiernes levevis Bifamilien Der er op til 60.000 bier i et bistade. Bifamilien består af én dronning, nogle hundrede hanbier (droner) og mange tusinde arbejderbier. Bierne udvikles fra æg,

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere

Bynatur og livskvalitet

Bynatur og livskvalitet AARHUS UNIVERSITET Bynatur og livskvalitet FAGUS høstkonferanse Lars Kjerulf Petersen Institut for Miljøvidenskab, AU-Roskilde 1 Projekt LiNaBy Formål: Undersøge samspillet mellem livsstil og naturkvalitet

Læs mere

Arbejdsark til By under vand

Arbejdsark til By under vand Arbejdsark til By under vand I Danmark regner det meget. Men de seneste år er der sket noget med typen af regnvejret i Danmark. Måske har du set i TV Avisen, hvor de snakker om, at det har regnet så meget,

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse 5 I Sundholmskvarteret lå en grund øde hen. Buske og træer voksede vildt, og store grupper af unge var de eneste, som brugte stedet. Det skabte utryghed. Samtidig var der brug for et grønt åndehul for

Læs mere

AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG

AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG Med aktivitetsguiden for Nørrebro og Bispebjerg vil vi gerne inspirere institutioner i området til at bruge lokalområdet i det pædagogiske arbejde med råvarer, mad og

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

EMNE Dyrs levesteder i byen Byen. Naturhistorisk Museum. Karen Howalt og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum

EMNE Dyrs levesteder i byen Byen. Naturhistorisk Museum. Karen Howalt og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum EMNE Dyrs levesteder i byen Byen SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? PRODUKTION OG COPYRIGHT TEGNINGER Middel (4. - 6. klasse) I Danmarkshallens afsnit De ferske vande Henrik Sell og Karen Howalt, Naturhistorisk

Læs mere

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have Min haves muld Hendes dejlige stemme guider mig ind i mig Ligger på sofaen alene hjemme trygt og rart Med tæppet over mig Min egen fred og ro Kun for mig indeni mig Hun fortæller mig at jeg har en smuk

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Fem bud på fremtidens flexbolig

Fem bud på fremtidens flexbolig Fem bud på fremtidens flexbolig Arkitekt- og ejendomsbranchen mødtes i denne uge på Lolland med bud på, hvordan man kan forvandle tomme boliger til attraktive feriehuse. Med flexboligordningen, hvor helårsboliger

Læs mere

100 hoteller i Randers

100 hoteller i Randers nye 100 hoteller i Randers Byg et insek thote l - baggr und/tips/tricks Hvad er et insekthotel? Vores velplejede haver og parker ser måske nok flotte ud for os mennesker, men for insekterne giver det boligmangel.

Læs mere

Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed&

Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed& Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed& &Fuld%forkælelse%på%weekendtur%2l%Skåne Lørdagogsøndagden15./16.6.13 Kærligheden7lkunst,naturogskønmaderomdrejningspunktetfor denneforkælelsestur,derførerdigpårundturidetøstligeskåne.

Læs mere

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/ Uge 11 Emne: Dyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge11_dyr.indd 1 06/07/10 12.02 Uge 11 l Dyr Hipp og Hopp står under træet. Det er koldt, og de fryser. De

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS 30. april 2013 kl. 19-21 Tåsinge Plads i dag. Referat Borgermøde 30. april 2013 om Tåsinge Plads Introduktion Mads Uldall, projektchef for Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter,

Læs mere

Find vej i Birkerød By del 1

Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By - er en anderledes tur i Birkerød. Kortet er fremstillet efter standarden for et orienteringskort i byområde. Posterne er vist med en cirkel og et nummer

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager Frugt og grønsager tema Frugt og grønsager Indhold Intro Frugt- og grøntbrikker Tænk og tegn dit kvarter Frugtsalat Hør om og smag på asparges Kongegrøntbold Quiz Over eller under jorden Intro Der findes

Læs mere

Ryttermarken 21 5700 Svendborg Tlf. 63 21 55 15 post@vandogaffald.dk www.vandogaffald.dk

Ryttermarken 21 5700 Svendborg Tlf. 63 21 55 15 post@vandogaffald.dk www.vandogaffald.dk ÅBNINGSTIDER PÅ GENBRUGSSTATIONERNE Odensevej 230, 5700 Svendborg Mandag-fredag 10.00 18.00 Lørdag, søndag og helligdage 9.00-18.00 Lukket den 24., 25. og 31. december samt 1. januar Industrivænget 1,

Læs mere

O R A N G E R I E T 32263

O R A N G E R I E T 32263 ORANGERIET DEL 1 1 Gl.Holtegaard har, udover sin symmetriske pragt, utrolige smukke elementer der tildeler den kontrollede have sin unikke karakter. Haven, har med sin historiske reference fra senbarokken,

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

Husorden. for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver (under etablering) Side 1 af 5

Husorden. for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver (under etablering) Side 1 af 5 Husorden for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver (under etablering) Side 1 af 5 1 Rettigheder 1.1 Medlemmer har adgang til foreningens fællesfaciliteter 1.2 Mellemer er en del af fællesskabet i foreningen

Læs mere

www.dorteklattschou.dk/medlemsside

www.dorteklattschou.dk/medlemsside 1 Feng Shui optimerer de fysiske rammer omkring os. Kan bl.a. bruges til at skabe positiv energi ( chi ) og til at fjerne ubalancer omkring os. Feng Shui stammer fra Østens filosofi og betyder vind/vand.

Læs mere

Kompost Den økologiske kolonihave

Kompost Den økologiske kolonihave Kompost Den økologiske kolonihave Brug hovedet frem for sprøjten - Inspiration til en have med plads til både dig og naturen Udarbejdet af initiativgruppen Grønne kolonihaver et samarbejde mellem Veje

Læs mere

Grøn afdeling i Odense

Grøn afdeling i Odense 7 Blommehaven har køkkenhaver, hønsehold og en vild blomstereng. Mange børn og voksne bruger udearealerne blandt andet til at dyrke grøntsager, passe høns, gå ture eller kælke. To gange om året mødes de

Læs mere

PAPEGØJE SAVNES. 5. klasse. undervisningsmateriale. Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje

PAPEGØJE SAVNES. 5. klasse. undervisningsmateriale. Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje PAPEGØJE SAVNES 5. klasse. undervisningsmateriale Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje 1 Her ser I den grønne ara 4 3 1 1 5 5 3 5 Farv de rigtige numre 1. Sort 2. Rød 3. Lyserød 4. Grøn 5. Lyseblå

Læs mere

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSRAD HVOR LØSES OPAVEN? PRODUKTION O COPYRIHT TENINER Skovens fødekæder Svær 7.-10. klasse) Danmarkshallens skovafsnit Henrik Sell og Lisbeth Jørgensen, Naturhistorisk Museum Lisbeth Jørgensen

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

DIGTE 2011 LINDA LADEGAARD ERRARAREA NR1

DIGTE 2011 LINDA LADEGAARD ERRARAREA NR1 DIGTE 2011 DIGTE 2011 LINDA LADEGAARD ERRARAREA NR1 ENTER TITLE HERE TITLE ENTER HERE/ MORGEN husene i lommen som et atom. 11. marts den lille skrænt uden for et vindue, den lille skrænt med duerne i baggrunden

Læs mere

det handler om Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen

det handler om Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen det handler om Hvad gør du i GRUNDEN? Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen Om at have... have Vi kender det alle sammen. Foråret er gået, det er blevet sommer, og man fik ikke lige fjernet alle tilløb

Læs mere

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign.

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign. Kostpolitik 2017 Indhold Måltiderne... 3 Spis mindre sukker... 3 Medbestemmelse... 4 Egne lejligheder... 4 Fokus på den enkelte... 5 Ikke alle dage er ens... 5 Sociale aktiviteter... 5 Fokus på madspil...

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

OPLÆG TIL RENOVERINGSARBEJDER

OPLÆG TIL RENOVERINGSARBEJDER OPLÆG TIL RENOVERINGSARBEJDER Begge vores varmecentraler skal udskiftes, da de er slidte, og vi ønsker ikke at fyre for fuglene til vinter. Vores genbrugsgård er nedslidt, og skal renoveres. Kommunen vil

Læs mere

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen NORDISK MILJØMÆRKNING Grundlæg fremtiden Grundvand betyder meget i Danmark. I modsætning til andre lande er dansk drikkevand baseret på grundvand, der kun kræver en let rensning. Vi bor ovenpå vores drikkevand.

Læs mere

Lærereksemplar. kun til lærerbrug. Mit navn: Min klasse: Min skole: Jeg har fødselsdag måned og dato. Så mange år er jeg: år 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Lærereksemplar. kun til lærerbrug. Mit navn: Min klasse: Min skole: Jeg har fødselsdag måned og dato. Så mange år er jeg: år 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Mit navn: Så mange år er jeg: år 0 9 8 7 6 5 Min klasse: Min skole: Jeg har fødselsdag måned og dato Datoen for børnenes fødselsdag skrives ind i månedsfeltet. Tegn dig selv. Tegn mønstrene færdige og

Læs mere

DET HANDLER OM. Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen VESTEGNENS VANDSAMARBEJDE

DET HANDLER OM. Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen VESTEGNENS VANDSAMARBEJDE DET HANDLER OM HVAD GØR DU I GRUNDEN? Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen VESTEGNENS VANDSAMARBEJDE Albertslund / Brøndby / Glostrup / Hvidovre København / Rødovre / Vallensbæk 20535_Folder_A5.indd

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Pensionist- og nyttehaver

Pensionist- og nyttehaver Pensionist- og nyttehaver Herlev Kommune 2014 Et aktivt og socialt samvær I Herlev Kommunes 118 pensionisthaver og 272 nyttehaver, kan borgerne leje en have og dyrke blomster, urter og frugt. I haverne

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER UDEAREALER AFTENENS PROGRAM kl. 17.00-19.45 kl. 17.00 kl. 17.30 kl. 17.40 kl. 18.40 kl. 19.00 kl. 19.20 kl. 19.45 Gennemgang af aftenens

Læs mere

FREYAS KVARTER. Udsmyknigsforslag. quasiartkkart

FREYAS KVARTER. Udsmyknigsforslag. quasiartkkart FREYAS KVARTER Udsmyknigsforslag quasiartkkart Kunstnerisk Udsmykning - Freyas Kvarter Udsmykningsforslaget tager udgangspunkt i ønsket om at promenaden skal blive det daglige mødested og opholdssted i

Læs mere

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN FOLKETS PARK Folkets Park har allerede en stærk historie: Fortællingen om Naturen som bryder gennem stenbroen. Vi bevarer og forstærker denne historie om at naturen gør sit indtog i byen. En vulkan symboliserer

Læs mere

HVOR ER VI I ARBEJDET

HVOR ER VI I ARBEJDET NYE LANDSKABER NYE LANDSKABER 1. Hvor er vi i arbejdet 2. (Faglig) Tilgang 3. Transformation af landbrugslandskab 4. Ambition 5. Tilgang biodiversitet 6. Biodiversitet / Formidling 7. Nervebanen / Kunstruten

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

HVAD ER EN BI? Tørstig bi en bifamilie bruger 30 liter vand om året. Foto: Jan Sæther

HVAD ER EN BI? Tørstig bi en bifamilie bruger 30 liter vand om året. Foto: Jan Sæther HVAD ER EN BI? Tørstig bi en bifamilie bruger 30 liter vand om året. Foto: Jan Sæther En bi er et insekt. Men en bi er ikke bare en bi. I Danmark lever der næsten 300 forskellige arter af bier. Men det

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS

NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS UDLEJES FOR: NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS LEJEBOLIGER PÅ 2-3 VÆRELSER SE UDLEJNINGSSTATUS PÅ.DK LYSE BOLIGER I NORDISK STIL ATTRAKTIV BELIGGENHED MIDT I BYEN Havnehusene byder

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

Bandholm Børnehus 2011

Bandholm Børnehus 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 5. TEMA: Naturen og naturfænomener. Bandholm Børnehus 2011 Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kognitiv og en kropslig dimension. Naturfaglig dannelse for

Læs mere

D ET GRØNNE SPISEKAMMER

D ET GRØNNE SPISEKAMMER D ET GRØNNE SPISEKAMMER SMAG PÅ ÅRHUS Festivallens mål om at gøre byens rum spiselige har vi omsat til et konkret rum. Vi ønsker med dette pavillionforslag at fejre og udvide horisonten for det spiselige

Læs mere

Find vej i Næstved By

Find vej i Næstved By Find vej i Næstved By Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe.

Læs mere

HABITATS ApS September 2015. Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015

HABITATS ApS September 2015. Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015 Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015 Status for naturen i DK Hvilken natur skal med? Overskud af næringstoffer Naturpleje af græsland Naturpleje af overset natur Integrer

Læs mere

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Mennesket er en del af, og er afhængig af naturen. Det sker at nogle glemmer dette, da en stor del af mange moderne menneskers

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Teknik og Miljø 2008. Vandløb. Træers betydning for de åbne vandløb

Teknik og Miljø 2008. Vandløb. Træers betydning for de åbne vandløb Teknik og Miljø 2008 Vandløb Træers betydning for de åbne vandløb Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Læs mere

Gå til forside: Klik HER. Plantekuvøse

Gå til forside: Klik HER. Plantekuvøse Plantekuvøse Gå til forside: Klik HER Beskrivelse af dyrkningsmetoder og resultater I virkeligheden er det kun få af årets måneder, at vi har tomater, agurker, peberfrugte osv. i vores drivhuse. Juli og

Læs mere

Det Gode Liv. Grøn og Mad

Det Gode Liv. Grøn og Mad Det Gode Liv Grøn og Mad Hvordan går(d) det? I flere af gårdene er der rigtig gode og varme sammenhold. Der afholdes jævnligt fællesarrangementer og fester. I andre gårde er fællesskabet endnu ikke blevet

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

Referat fra debatmøde vedr. udviklingen af De Gamles By d. 26.04.12

Referat fra debatmøde vedr. udviklingen af De Gamles By d. 26.04.12 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Referat fra debatmøde vedr. udviklingen af De Gamles By d. 26.04.12 Der blev d. 26.04.12 afholdt debatmøde vedr. helhedsplanen i De

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

Grøn strategi i Næstved Kommune

Grøn strategi i Næstved Kommune Grøn strategi i Næstved Kommune 1 Indhold 1. Formål:... 3 2. Vision:... 4 2.1. Bevarelse:... 4 2.2. Strategisk planlægning.... 5 2.3. Variation, oplevelser og sundhed:... 5 2.4. Samarbejde og information...

Læs mere

Registreringsskema børnehaveklasse (gruppe)

Registreringsskema børnehaveklasse (gruppe) Registreringsskema børnehaveklasse (gruppe) BØRNEHAVEKLASSE (GR.) > REGISTRERINGSSKEMA > RIM 1 Rim Dato: INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne del siger noget om barnets lydlige opmærksomhed.

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

EN BID AF NATUREN. Behøver man bruge meget tid, rejse langt eller køre mange kilometer for at komme ud i naturen?

EN BID AF NATUREN. Behøver man bruge meget tid, rejse langt eller køre mange kilometer for at komme ud i naturen? Den bynære natur EN BID AF NATUREN Behøver man bruge meget tid, rejse langt eller køre mange kilometer for at komme ud i naturen? Nej naturen er lige uden for døren. Det kan være det grønne fællesareal,

Læs mere

Havedrømme og afstemning af forventninger

Havedrømme og afstemning af forventninger og afstemning af forventninger Haveidealer barokhaven, landmandshaven og den engelske landskabshave De historiske idealer ses ofte i byens offentlige parker. Til gengæld er mange af vores boligområder

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Insekter og planter Lærervejledning 3.-4. klasse. Insekter og planter FÆLLESMÅL

Insekter og planter Lærervejledning 3.-4. klasse. Insekter og planter FÆLLESMÅL Insekter og planter I skal til at undersøge insekter og planter. Undersøgelse af insekter og planter er et emne, der både fagligt og i praksis kan lade sig gøre fra 3. klasse. Denne beskrivelse er rettet

Læs mere

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig -

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - LÆRKEPARKEN - Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - Spørgsmål Lærkeparken i dag ca. 11.000 m2 uudnyttet

Læs mere

Anlægsgartner Hegn Naturpleje

Anlægsgartner Hegn Naturpleje Anlægsgartner Hegn Naturpleje Passion er drivkraften Når du vælger Vejle Anlægsteknik til at etablere grønne områder, haveanlæg, indkørsler og indhegning, gør vi det med passion og fokus på kvalitet.

Læs mere

HAVEGUIDE FOR RÆKKEHUSENE KORNAGERVEJ/TORSVANG UNDER BOLIGSELSKABET AKB LYNGBY

HAVEGUIDE FOR RÆKKEHUSENE KORNAGERVEJ/TORSVANG UNDER BOLIGSELSKABET AKB LYNGBY HAVEGUIDE FOR RÆKKEHUSENE KORNAGERVEJ/TORSVANG UNDER BOLIGSELSKABET AKB LYNGBY Denne guide skal bruges af alle beboere, der har fået stillet en have til rådighed i forbindelse med lejemål i rækkehusene

Læs mere

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG POPULUS landskabsarkitektur, CVR: 36463295 Langebrogade 6J, 4., 1411 København K, www.populus-co.dk SITUATIONSANALYSE OMRÅDE og EJENDOMME SITUATIONSANALYSE

Læs mere