Påskekylling skåret i karton af Svend Lassen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Påskekylling skåret i karton af Svend Lassen"

Transkript

1 Påskekylling skåret i karton af Svend Lassen

2 Leder Påsken står for døren og der er i denne tid tradition for at sende gækkebreve. Gækkebreve er en kendt gammel dansk tradition, der stadig holdes i hævd overalt i Danmark Gæk du søde lille. ih, du store milde. Jeg irkedommervej nu venner gække må, skrive mange prikker små. Kan du disse prikker tyde, vil jeg et påskeæg dig yde. Indhold: Side 2 Leder Side 3 Svends digt Side 4 Byen som bjerglandskab Side 6 Cafemedarbejder søges Side 7 Banko og cykeltur i Pinta Side 8 Kulturhuset Pilegården Side 9 Askovfondens HF flex Side 10 Sundhed på tværs Side 12 Aktivitetskalender for AST (*AST= Aktivitets- og samværstilbud) Fra Evald Tang Kristensen Børnerim, remser og lege. (1898) Brugerrådet indbyder på tirsdag d. 31. marts til Påskemarked i tidsrummet kl I Kulturhuset Nordvest, med indgang fra Birkedommervej 43. Kom og være med til at gøre denne dag hyggelig og festlig! Venlig hilsen Margrethe Badsberg Redaktør Ansvarshavende redaktør: Malet af Svend Lassen Søren Østerby Skribenter: Korrektur: Layuot: Fotografer: Redaktør: Henrik Colbjørn, Louise Petersen, Flemming Laursen Sebastian Empey Biller Sebastian Empey Biller Margrethe Badsberg Joan Joensen Flemming Laursen Margrethe Badsberg Har du lyst til at skrive til næste nyhedsbrev, eller ar du spørgsmål eller kommentarer, kan du sende det til: Margrethe Badsberg på mail: eller ringe på Nyhedsbrevet Gloria kan hentes på Center Nordvest s hjemmeside: Du har på hjemmesiden mulighed for at tilmelde dig Nyhedsbrevet Gloria, så det automatisk bliver sendt til din mail: De indsendte bidrag er et udtryk for skribentens egen holdning. Forside: Svend Lassen Ansvarshavende redaktør: Søren Østerby Næste Nyhedsbrev udkommer mandag d. 13. april, og deadline vil for indsendelse af indlæg, er senest onsdag d. 8. april 2

3 Svend Lassens digt 2006: Musvit Musvit Er vinteren kvit? Desværre Hr. Schmidt Det er nå-ed skidt Sol gi r varme Sol gi r sved Sol gi r næsen fregner Vi må håbe det bli r ved Til det atter regner Sol gi r hede Sol gi r stik Sol gi r huden prik og når solen den går væk sværtes huden som med blæk 2006

4 Byen som bjerglandskab set fra fuglenes perspektiv Et interessant aspekt ved fuglenes liv, som også kan observeres i Danmark er, når fuglearter, som ofte egentlig er naturligt hjemmehørende i bjergområder i primært det centrale Europa, breder sig til Danmark. Dog med den lidt specielle tilgang, at i stedet for de oprindelige bjergområder, bruger de nu ofte husbygninger/facader, gavle, tårne med videre som leve- og ynglesteder. Til belysning af dette fænomen, vil jeg kort gennemgå tre fuglearter, som netop af ovennævnte grund er indvandret til Danmark som ynglefugle, ved at bruge husbygninger og facader, som ynglepladser. De gør dette af to årsager: a) Ynglestedet er i høj grad lig den oprindelige og naturlige redeplacering for den givne fugleart og er derfor forholdsvis ligetil for den enkelte fugl at bruge/kolonisere som yngleplads. b) Da fuglene bygger forholdsvis enkle og temmelig ubeskyttede reder, er selve redeplaceringen i sig selv en god beskyttelse mod mulige fjender for specielt æg og unger. De tre fuglearter som jeg kort vil gennemgå, og som alle yngler i Danmark, er: Mursejler Vandrefalk Husrødstjert Mursejler Beskrivelse Mursejleren er cm i kropslængde. Den har lange, seglformede vinger og en kløftet hale. Den lever stort set hele sit liv i luften, hvor den også sover, mens den svæver på opgående luftstrømme. Den sover let, men kan dog i søvn støde ind i en mur, tårn eller lignende, hvilket i så fald kan få fatale følger. Den lever af insekter, som den fanger i luften. Levevis Mursejleren lever næsten hele sit liv i luften og er så specialiseret, at den stort set ikke kan gå på jorden eller holde fast i grene. En mursejler, som ved et uheld eller på grund af kropsskader, lander på jorden, er ofte prisgivet og ender i munden på en kat eller lignende. Af samme årsag er mursejlerens ben over generationer blevet så små og spinkle, at det er forbundet nærmest med livsfare for den, at lande på jorden, hvorfra den kun vanskeligt kan lette og derfor som nævnt let bliver offer for en ræv, kat eller et andet potentielt rovdyr. Interessant er det, at mursejleren er en forholdsvis nytilkommet (yngle)fugl i den danske natur, men har bredt sig hastigt og er i dag almindelig mange steder. Man kalder sådanne fuglearter for adaptive, det vil sige at de evner rimeligt hurtigt at tilpasse sig de nye omgivelser, specielt hvis arten ikke har nogen nævneværdige konkurrenter omkring rede- og fødevalg. Mursejleren er reelt kun i fare, hvis den som nævnt ovenfor ved et uheld eller måske en kropsskade lander på jorden. Fremtidsperspektiver for arten Mursejleren har slået fast rod i den danske natur, forstået i bred forstand. Den findes i stort tal i byerne. Specielt når ungerne er flyvefærdige, kan mursejlere ses i flokke som skrigende flyver omkring på jagt efter føde. Vandrefalk Beskrivelse Vandrefalkens kropslængde er ca. 40 cm og vingefanget godt en meter. Vandrefalken fremstår i flugt mørk eller nogen gange direkte sort, dog med en hvid halskrave hos voksne fugle. Ved mulighed for nærmere eftersyn bemærker man dog det tætspættede bryst og ditto vinger. Den har endvidere en karakteristisk banditmaske - en dragtkarakteristik som den deler med lærkefalken. 4

5 Byen som bjerglandskab set fra fuglenes perspektiv Levevis Vandrefalkens føde udgøres overvejende af mellemstore fugle, som bliver torpederet i luften af den styrtdykkende falk. Det drejer sig ofte om byttedyr som duer, vadefugle, mindre ænder, kragefugle og drosler. For de som har set vandrefalken jage er dette en stor oplevelse. En anden jagttaktik er at nærme sig byttet flyvende tæt over jordoverfladen, hvor byttedyret ikke når at registrere rovfuglen, før det er for sent. Byttefuglene når altså normalt slet ikke at reagere eller ane faren, før de ender i vandrefalkens skarpe kløer, som normalt dræber byttet øjeblikkeligt. Hunnen, der er størst, er i stand til at tage bytte på helt op til 1 kg, det vil sige due/kragestørrelse. Vandrefalken er i dag en sjælden yngle- og vintergæst i Danmark. Den findes dog med enkelte par ved Møns Klint og et enkelt par har slået sig ned ved Hammerknuden på Bornholms nordvestlige hjørne. Håbet er at vandrefalken vil brede sig til andre, yngleegnede steder i Danmark, for eksempel Møns Klint, hvor den ses ofte, men ikke yngler regelmæssigt i øjeblikket. Andre steder i Skandinavien er den imidlertid ikke ualmindelig. Her er bestandene generelt i fremgang. I disse områder findes dog også mere passende yngle- og fourageringsområder for fugle a la vandrefalk end i Danmark, som mangler større, uberørte områder. Jeg har selv oplevet vandrefalk på både Møns Klint og Kullen i Sverige. Oplevelsen har begge steder været stor, selvfølgelig specielt når falkene er aktivt fødesøgende. Fremtidsperspektiver for arten Vandrefalken synes at være rimeligt veletableret som yngleart her i landet, specielt efter at brugen af sprøjtegifte, som falken får indtaget via deres føde er markant reduceret, men almindelig bliver den dog næppe nogensinde. Yngleforekomster på primært Møns Klint, men også få andre steder synes dog stabile, om end de enkelte par kan flytte redested, hvis for eksempel det hidtidige redested forsvinder, som for eksempel hvis der sker skred på Møns Klint. Husrødstjert Beskrivelse Husrødstjerten er på størrelse med den mere almindelige rødstjert og er som denne genkendelig på sin røde hale (af det oprindelige danske begreb: en stjert). Levevis Den yngler i gamle, mere eller mindre udgåede træer, hvor den etablerer yngleplads ved at udhule de møre dele af træet Husrødstjerten er udbredt i store dele af Europa. Da Danmark ligger på artens nordgrænse, er den herhjemme mest udbredt i den sydlige del af landet, specielt Sønderjylland. Dog findes de tætteste bestande i store byer som København og Århus, da husrødstjerten foretrækker store bygninger, omgivet af åbent, vegetationsløst areal, som for eksempel forekommer i havne- og industrikvarterer. Husrødstjerten lever hovedsagelig af insekter og andre mindre hvirvelløse dyr. Den søger føde på jorden i højere grad end rødstjerten, men kan ligesom denne også fange insekter i luften eller tage dem på solopvarmede husmure, ligesom den i bjergområder kan tage dem på klippeflader. Uden for ynglesæsonen tager den også i et vist omfang af bær og frø. Fremtidsperspektiver for arten Husrødstjerten er en forholdsvis nytilkommet ynglefugl i den danske natur (efter år 1900 som ynglefugl). Desværre oplever vi en gradvis tilbagegang i ynglebestanden. Den udgør pr kun ca. 500 ynglepar. 5

6 Café medarbejder søges til om eftermiddagen. Kan du svare ja til følgende Førtidspensionist Lyst til at være i caféen Venlig og imødekommende og serviceorienteret Mod på at lære nyt Lyst til at ekspedere, rydde af bordene, vaske op Lyst til at være med i et arbejdsfællesskab Du er velkommen til en snak om muligheden for at blive en del af Café Vigørs medarbejder team. Henvendelse i Café Vigør. Tomsgårdsvej 35, 2400 København NV Spørg efter Helle Skou mobil:

7 Bankospil i Pinta Skjulhøj Alle 2, 2700 Vanløse. Telefon søndag den 12. april kl Cykeltur Torsdag den 16. april Kl Ordrup, Dyrehavsbakken, Raadvad, hvorfra vi cykler langs den meget smukke Mølleå til Lyngby og derfra tilbage til Pinta. Du bør medbringe en madpakke, kaffe, the eller kakao på en termokande samt vand. Thomas L medbringer lidt værktøj til et eventuelt cykelnedbrud og Michael TM medbringer lappegrejer. Den forventede afstand til Lyngby station er ca. 27 km, hvorfra du eventuelt kan tage S-toget tilbage til byen. Den samlede afstand vi forventer at cykle, vil blive ca. 37 km. Vi glæder os til at se dig. 50 kr. for 2 plader inklusiv kaffe og småkager Ekstra plader kan tilkøbes for 10 kr. pr. plade (dog max 2 ekstra plader) Der spilles 5 spil med gevinst på 1, 2 og 3 rækker. 6. spil er der gevinst på hele pladen. Brunch kan købes kl for 35 kr. Pinta har fået ny hjemmeside: 7

8 Søndagsbanko i Pilegården I april afholdes der søndagsbanko i Pilegårdens Sal med afslutning d. 28.april Strikkeaften i Pilegården tirsdage kl Det er tid til at væbne sig med strikkepinde, garn og en god idé til det næste projekt! Tirsdage kl i hver uge bliver Pilegårdens Café indtaget af et netværk af lokale strikkeentusiaster. Inspiration, tips og tricks bliver udvekslet for fuldt blus og både nybegyndere og erfarne dukker op. Strikkecaféen har tidligere stået bag den lokale fejring af Verdens Internationale Strikkedag på Brønshøj Torv og arrangerer ind imellem både foredrag, workshops og temaaftener, hvor der er en ekstra dosis inspiration at hente. Det er altid gratis at deltage og alle er mere end velkomne uanset alder og evner. Husk at medbringe dine egne materialer. Det er muligt at købe mad og drikke i Café Glad. Der vil hver gang være et væld af præmier så mød op og se om lykkens gudinde er dig gunstig. Der er 20 gennemgående spil med præmier ved fuld banko. Medlemskab for en hel sæson udgør kr. 50,- og dørene åbner kl Der er mulighed for at købe kaffe, te, øl, vand og ostemad med mere. Lokalet er røgfrit. Jazzaften med Papa Piders Jazzband fra Göteborg Lørdag d. 11. april Kl Revival jazz! Brønshøj Copenhagen Jazz Club byder atter op til fed lørdagsjazz i godt selskab. Traditionel jazz med swing og hjerte. Papa Piders Jazzband er et af Gøteborgs mest populære jazzbands. De har vundet en række jazzpriser og turneret vidt omkring. Forvent en omgang festlig traditionel jazz tilsat masser af sang og lidt skiffle, som den lød, dengang den traditionelle jazz boomede i England med navne som Acker Bilk, Ken Colyer og Chris Barber. Håndplukkede musikere med stor erfaring fra den europæiske jazzscene garanterer et højt musikalsk niveau. Billetter til 80 kr. købes i døren. 8

9 mulighed for at få hjælp til at løse opgaver, lave lektier og aflevere opgaver. Det endelige skema for undervisningen bliver udarbejdet i forhold til antallet af tilmeldinger. Undervisningen og lektiehjælpen foregår i vores lokaler i Griffenfeldsgade 35, 2200 København N i tidsrummet dagligt. Vi starter igen nye hold til august du er altid velkommen til at komme forbi til en kop kaffe, se stedet og høre mere. Tilmelding Ring og lav en aftale, så du kan komme og se stedet og høre mere om tilbuddet. Telefon: Sådan foregår det Når man tilmelder sig et fag i ASPA, bliver man tilknyttet KVUCs HF FLEX ordning, der er en internetbaseret HF Flex enkeltfags - uddannelse (se hvor der via selvstudie skal gennemføres 6-8 moduler for at bestå et fag. Der skal typisk afleveres tre opgaver pr. modul. Faget afsluttes med en eksamen, der afholdes hos KVUC. Der skal beregnes ca. 20 timers arbejde (undervisning og opgaveløsning) om ugen pr. fag, hvoraf 6 timer er lagt som undervisning. ASPA står for den daglige kontakt, lektiehjælp, undervisning og støtte i forhold til de problematikker du har lige nu. ASPA tilbyder støtte til KVUCs FLEX forløb det vil sige, at der tilknyttes undervisere og lektiehjælpere til fagene i det daglige. Der vil være 6 timers undervisning i hvert fag pr. uge, hvor der i forlængelse heraf, bliver Optagelse For at blive optaget skal du være over 18 og som udgangspunkt have dansk og matematik på 10. klasses niveau, medmindre du har andre uddannelser eller skoleforløb udover 9. klasse. Du er velkommen til at ringe på telefon vedrørende muligheder for optagelse, hvis du er i tvivl om du har relevant erfaring. Det anbefales, at man til at starte med tager et enkelt fag for at få en fornemmelse af arbejdsbyrden. Hvis man er overbevist om, at det er realistisk at tage to fag kan vi tale om det. Hvis du gerne vil vide mere, så send en mail eller ring til / , så kontakter vi dig og inviterer dig til at komme på besøg og høre nærmere. Fag, der udbydes er (såfremt der er nok tilmeldinger til det enkelte fag) henholdsvis januar og august: Engelsk c/b Matematik c/b Samfundsfag c/b Religion c/b Dansk a (kun opstart efterår) Historie b (kun opstart efterår) Hvis du modtager kontanthjælp skal jobcenteret bevilge betalingen til KVUC samt et mentorforløb til ASPA. Så er du interesseret i tilbuddet, så tal med din sagsbehandler om det. Ring til os på , eller send en mail til 9

10 SUNDHED PÅ TVÆRS invitation til temadag Kom og mød centrale og lokale aktører, der arbejder med lighed i sundhed på Bispebjerg og Nørrebro. Bliv inspireret til samarbejde mellem kommunale, private og frivillige aktører og del dine erfaringer med andre. Temadagen vil indeholde: Velkomst ved Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen - Sådan sætter den nye sundhedspolitik fokus på ulighed i sundhed. Introduktion til Forebyggelsescenter Nørrebros nye indsatser i relation til social ulighed i sundhed og tanker om fremtiden ved centerchef Birgitte Gade Koefoed. Oplæg ved Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis, Kommunernes Landsforening. At fremme sundhed og mindske ulighed i sundhed kræver samarbejde på tværs - få inspiration til hvordan det kan gøres. Sessioner med fokus på at videndele og diskutere særlige udfordringer i fht. at rekruttere og brugerinddrage mere sårbare grupper i lokalområdet. (Se bagsiden) Vi slutter af med frokost. Tilmelding senest d. 26. marts til Kira Baun: Når du tilmelder dig, vil vi bede dig skrive i mailen, hvilken af de 3 sessioner, du ønsker at deltage i. Det er gratis at deltage. Vi glæder os til at se jer! Birgitte Gade Koefoed Centerchef Forebyggelsescenter Nørrebro Tid: Mandag d. 13. april 2015 kl Sted: Osramhuset Valhalsgade 4, 2200 København N FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN

11 SESSIONER A. Rekruttering til sundhedstilbud og kapacitetsopbygning af aktører På denne session lægger vi op til at diskutere fælles erfaringer og udfordringer med at rekruttere mere sårbare grupper til sundhedstilbud. Vi byder ind med erfaringerne fra det første år med indsatsen Sammen om Sundhed, hvor vi især har arbejdet med rekruttering gennem partnerskaber og kapacitetsopbygning af frontpersonale og lokale aktører. B. Nye veje til trivsel og bevægelse i boligområder På denne session vil I høre om det nystartede 3-årige partnerskabsprojekt Nye veje til trivsel og bevægelse i boligområder. Projektet fokuserer på samarbejde mellem kommuner og boligorganisationer og på borgerinddragelse. På sessionen lægges op til diskussion af tanker, ideer og udfordringer i forhold til borgerinddragelse og i forhold til samarbejde på tværs af sektorer og forvaltninger. C. Sundhed på dit Sprog og mænd med etnisk minoritetsbaggrund. Hvor er de henne? På denne session vil I kort blive introduceret til forebyggelsescentrets arbejde målrettet etniske minoriteter (sundhed på dit sprog) og få indblik i de særlige udfordringer, vi møder omkring forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til denne målgruppe. Vi vil ud fra vores gensidige erfaringer særligt drøfte udfordringer med at rekruttere mænd med etnisk minoritetsbaggrund til sundhedstilbud. Tilmelding senest d. 26. marts til Kira Baun på Når du tilmelder dig, vil vi bede dig skrive i mailen, hvilken af de 3 sessioner, du ønsker at deltage i. Tid: Mandag d. 13. april 2015 kl Sted: Osramhuset Valhalsgade 4, 2200 København N FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN

12 Ugedag og dato Mandag d Tirsdag d Onsdag d Pinta Skjulhøj Alle 2, 2720 Vanløse Telefon: Gågruppe kl NADA kl Fotogruppe kl i PC-rum Gågruppe kl Fitness kl (FitnessWorld) Pintamøde kl Malegruppe kl Gågruppe kl Mindfulness kl NADA kl aflyst Kontakten Ruten 6, 2700 Brønshøj Telefon: Motion og fitness kl Bevægelse og afspænding kl Nem-ID-kurser kl Sykursus kl Nordstjernen Tomsgårdsvej 35, 2400 NV Telefon: Tur til Grundtvigskirken kl Kl Brugerrådets påskemarked i Kulturhuset Lukker kl LUKKET Fællesmøde kl Mamma Mia Utterslev Torv 30, 2400 NV Telefon: Skolehold: Billedkunst Skolehold: Kropsbevidsthed Skolehold: Madlavning Skolehold: Filosofi kl Slankegruppe Skolehold: Billedkunst Gåtur kl Brugermøde kl Skolehold: EDB Skolehold: Billedkunst Skærtorsdag d LUKKET LUKKET LUKKET Åbent kl Langfredag d LUKKET LUKKET LUKKET Åbent kl Lørdag d LUKKET LUKKET LUKKET Åbent kl Påskedag søndag d LUKKET LUKKET LUKKET Åbent kl Påskedag mandag d LUKKET LUKKET LUKKET Åbent kl Skolehold Gågruppe Udflugt kl Skolehold: Kropsbevidsthed Tirsdag d Fitness kl (FitnessWorld) (uden medarbejder) Skolehold: Madlavning Sykursus kl Pintamøde kl NADA kl Skolehold: Filosofi Malegruppe kl Lukker kl Kl Slankegruppe Onsdag d Torsdag d Fredag d Kalender for Aktivitets- og samværstilbuddene Pinta, Kontakten, Nordstjernen og Mamma Mia i perioden d. 30. marts april 2015 Der kan forekomme ændringer eller aflysninger Gågruppe kl Mindfulness kl NADA kl Gågruppe kl PC-hjælp kl Fitness kl (FitnessWorld) Musikøvning kl Gågruppe kl Kreagruppe kl Musik/Fællessang kl LUKKET Fællesmøde kl Motion og fitness kl Sykursus kl Fællesspisning kl Fællesmøde kl Udflugt kl (uden medarbejder) Lukker kl LUKKET Skolehold: Billedkunst Gåtur kl Brugermøde kl Skolehold: EDB Skolehold: Guitar Skolehold: Sang Skolehold: Tai Chi Læderværksted Skolehold: Kreativ skrivning Lørdag d LUKKET LUKKET LUKKET Åbent kl Søndag d Brunch kl og Banko kl LUKKET LUKKET Åbent kl

Nyhedsbrevet 27. april 2015

Nyhedsbrevet 27. april 2015 Nyhedsbrevet 27. april 2015 Færøerne marts 2015, foto Bjarke Strøm eller Joan Joensen Leder Glorias redaktion er nu flyttet ind i et stort og dejlig lyst lokale ud til Tomsgårdsvej. Vi har fået god plads

Læs mere

Nyhedsbrevet 11. maj 2015

Nyhedsbrevet 11. maj 2015 Nyhedsbrevet 11. maj 2015 Leder Endnu engang er der komme mange gode artikler til dette blad tusinde tak for det! Kontaktens Venner er rykket ud i deres nyttehave for at få ordnet haven og klargjort til

Læs mere

Nyhedsbrevet 26. maj 2015

Nyhedsbrevet 26. maj 2015 Nyhedsbrevet 26. maj 2015 Foto: Flemming Laursen Leder Først vil jeg byde Eline velkommen i vores redaktion. Det er planlagt, at Eline er i virksomhedspraktik de næste 9 måneder dejligt! Årets brugerkonference

Læs mere

Nyhedsbrevet 16. februar 2015 Glori

Nyhedsbrevet 16. februar 2015 Glori Nyhedsbrevet 16. februar 2015 Glori Indhold Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 16 Leder Portræt af Marianne og nyt fra Mamma Mia Jazz med Nordstjernen

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Nyt fra Projekt Mere Naboskab

Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyhedsbrev 1. udgave, 2. årgang Marts 2014 I dette nummer kan du læse om alle de spændende tiltag, der for tiden blomstrer op i Holluf Pile: Aftengågruppe fredagscykelture

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

ROSENBLADET. internet dating. Ekspressionisme. juni 2015

ROSENBLADET. internet dating. Ekspressionisme. juni 2015 ROSENBLADET juni 2015 internet dating Den moderne verdens metode til at finde en kæreste er kommet under lup, når karen fortæller om, hvad denne jungle af digital dating har givet hende af erfaringer Ekspressionisme

Læs mere

VALLENSBÆKNU VELKOMMEN I SKOLE. Valg til ældrerådet. Efterårets aktiviteter i Fremtidens Borgerhus DET HELE BYGGER PÅ FÆLLESSKABET 8 OPLEV DIN

VALLENSBÆKNU VELKOMMEN I SKOLE. Valg til ældrerådet. Efterårets aktiviteter i Fremtidens Borgerhus DET HELE BYGGER PÅ FÆLLESSKABET 8 OPLEV DIN VALLENSBÆKNU NUMMER 6 5. AUGUST 2014 VALLENSBAEK.DK Efterårets aktiviteter i Fremtidens Borgerhus 06 VELKOMMEN I SKOLE FREMTIDENS BORGERHUS Bagsiden Valg til ældrerådet DET HELE BYGGER PÅ FÆLLESSKABET

Læs mere

April 2009 Årgang 13. nr. 3

April 2009 Årgang 13. nr. 3 April 2009 Årgang 13. nr. 3 Bogstart for de mindste børn - side 3 Nyd livet, hele livet - side 8-9 Teater på Brøndbys skoler - side 17 Perlen fylder ti år - side 17 Så kom de digitale kanaler - side 18-19

Læs mere

Tango. Tidende. Nr. 3 - september 2009. Når tangoen bliver passion. Queertango. Orquesta Tipica Tangarte i Fensmark.

Tango. Tidende. Nr. 3 - september 2009. Når tangoen bliver passion. Queertango. Orquesta Tipica Tangarte i Fensmark. Tango Tidende Nr. 3 - september 2009 På tangorejse til Hvor går tango Buenos hen? Aires 6 4 Når tangoen bliver passion Queertango 8 9 Orquesta Tipica Tangarte i Fensmark Foto: Jan Olsen Tango ledelse Tango

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

ROSENBLADET. Kender du det? Strategicafe på østergården. juli 2014

ROSENBLADET. Kender du det? Strategicafe på østergården. juli 2014 ROSENBLADET juli 2014 Kender du det? En ny klumme vil have fokus på etiske problematikker i dagligdagen, denne gang på at sige fra på en god måde Strategicafe på østergården Søren blev meget inspireret

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011 Tirsdag den 7. december 2010 samledes ca. 70 pensionister i Køge Boligselskab til middag, hygge og dans i Kulturhuset efter den årlige tur til Tyskland. Formand Faye

Læs mere

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD Et skridt videre Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD 1 Indhold Indledning... 3 ADHD og grupper... 4 Koordinatorens opgaver og rolle... 7 Gruppelederens opgaver og roller... 13 Mestringsgruppeforløbets

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor Landsmødet 2012 SIDE 7 Kurser i FNUG SIDE 10 Tema - SCOR SIDE 13 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet:

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Lukkedage i juni Dato Helligdag Lukket Evt. bemærkning

Lukkedage i juni Dato Helligdag Lukket Evt. bemærkning juni 2015 Bladet kan også læses på aktivitetscentrets hjemmeside: www.aktivitetscenter.info Ledelse Funktion Navn Telefon Mail Centerleder og Ansvarshavende redaktør. Susanne Christensen Telefonnr. oplyses

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere