Påskekylling skåret i karton af Svend Lassen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Påskekylling skåret i karton af Svend Lassen"

Transkript

1 Påskekylling skåret i karton af Svend Lassen

2 Leder Påsken står for døren og der er i denne tid tradition for at sende gækkebreve. Gækkebreve er en kendt gammel dansk tradition, der stadig holdes i hævd overalt i Danmark Gæk du søde lille. ih, du store milde. Jeg irkedommervej nu venner gække må, skrive mange prikker små. Kan du disse prikker tyde, vil jeg et påskeæg dig yde. Indhold: Side 2 Leder Side 3 Svends digt Side 4 Byen som bjerglandskab Side 6 Cafemedarbejder søges Side 7 Banko og cykeltur i Pinta Side 8 Kulturhuset Pilegården Side 9 Askovfondens HF flex Side 10 Sundhed på tværs Side 12 Aktivitetskalender for AST (*AST= Aktivitets- og samværstilbud) Fra Evald Tang Kristensen Børnerim, remser og lege. (1898) Brugerrådet indbyder på tirsdag d. 31. marts til Påskemarked i tidsrummet kl I Kulturhuset Nordvest, med indgang fra Birkedommervej 43. Kom og være med til at gøre denne dag hyggelig og festlig! Venlig hilsen Margrethe Badsberg Redaktør Ansvarshavende redaktør: Malet af Svend Lassen Søren Østerby Skribenter: Korrektur: Layuot: Fotografer: Redaktør: Henrik Colbjørn, Louise Petersen, Flemming Laursen Sebastian Empey Biller Sebastian Empey Biller Margrethe Badsberg Joan Joensen Flemming Laursen Margrethe Badsberg Har du lyst til at skrive til næste nyhedsbrev, eller ar du spørgsmål eller kommentarer, kan du sende det til: Margrethe Badsberg på mail: eller ringe på Nyhedsbrevet Gloria kan hentes på Center Nordvest s hjemmeside: Du har på hjemmesiden mulighed for at tilmelde dig Nyhedsbrevet Gloria, så det automatisk bliver sendt til din mail: De indsendte bidrag er et udtryk for skribentens egen holdning. Forside: Svend Lassen Ansvarshavende redaktør: Søren Østerby Næste Nyhedsbrev udkommer mandag d. 13. april, og deadline vil for indsendelse af indlæg, er senest onsdag d. 8. april 2

3 Svend Lassens digt 2006: Musvit Musvit Er vinteren kvit? Desværre Hr. Schmidt Det er nå-ed skidt Sol gi r varme Sol gi r sved Sol gi r næsen fregner Vi må håbe det bli r ved Til det atter regner Sol gi r hede Sol gi r stik Sol gi r huden prik og når solen den går væk sværtes huden som med blæk 2006

4 Byen som bjerglandskab set fra fuglenes perspektiv Et interessant aspekt ved fuglenes liv, som også kan observeres i Danmark er, når fuglearter, som ofte egentlig er naturligt hjemmehørende i bjergområder i primært det centrale Europa, breder sig til Danmark. Dog med den lidt specielle tilgang, at i stedet for de oprindelige bjergområder, bruger de nu ofte husbygninger/facader, gavle, tårne med videre som leve- og ynglesteder. Til belysning af dette fænomen, vil jeg kort gennemgå tre fuglearter, som netop af ovennævnte grund er indvandret til Danmark som ynglefugle, ved at bruge husbygninger og facader, som ynglepladser. De gør dette af to årsager: a) Ynglestedet er i høj grad lig den oprindelige og naturlige redeplacering for den givne fugleart og er derfor forholdsvis ligetil for den enkelte fugl at bruge/kolonisere som yngleplads. b) Da fuglene bygger forholdsvis enkle og temmelig ubeskyttede reder, er selve redeplaceringen i sig selv en god beskyttelse mod mulige fjender for specielt æg og unger. De tre fuglearter som jeg kort vil gennemgå, og som alle yngler i Danmark, er: Mursejler Vandrefalk Husrødstjert Mursejler Beskrivelse Mursejleren er cm i kropslængde. Den har lange, seglformede vinger og en kløftet hale. Den lever stort set hele sit liv i luften, hvor den også sover, mens den svæver på opgående luftstrømme. Den sover let, men kan dog i søvn støde ind i en mur, tårn eller lignende, hvilket i så fald kan få fatale følger. Den lever af insekter, som den fanger i luften. Levevis Mursejleren lever næsten hele sit liv i luften og er så specialiseret, at den stort set ikke kan gå på jorden eller holde fast i grene. En mursejler, som ved et uheld eller på grund af kropsskader, lander på jorden, er ofte prisgivet og ender i munden på en kat eller lignende. Af samme årsag er mursejlerens ben over generationer blevet så små og spinkle, at det er forbundet nærmest med livsfare for den, at lande på jorden, hvorfra den kun vanskeligt kan lette og derfor som nævnt let bliver offer for en ræv, kat eller et andet potentielt rovdyr. Interessant er det, at mursejleren er en forholdsvis nytilkommet (yngle)fugl i den danske natur, men har bredt sig hastigt og er i dag almindelig mange steder. Man kalder sådanne fuglearter for adaptive, det vil sige at de evner rimeligt hurtigt at tilpasse sig de nye omgivelser, specielt hvis arten ikke har nogen nævneværdige konkurrenter omkring rede- og fødevalg. Mursejleren er reelt kun i fare, hvis den som nævnt ovenfor ved et uheld eller måske en kropsskade lander på jorden. Fremtidsperspektiver for arten Mursejleren har slået fast rod i den danske natur, forstået i bred forstand. Den findes i stort tal i byerne. Specielt når ungerne er flyvefærdige, kan mursejlere ses i flokke som skrigende flyver omkring på jagt efter føde. Vandrefalk Beskrivelse Vandrefalkens kropslængde er ca. 40 cm og vingefanget godt en meter. Vandrefalken fremstår i flugt mørk eller nogen gange direkte sort, dog med en hvid halskrave hos voksne fugle. Ved mulighed for nærmere eftersyn bemærker man dog det tætspættede bryst og ditto vinger. Den har endvidere en karakteristisk banditmaske - en dragtkarakteristik som den deler med lærkefalken. 4

5 Byen som bjerglandskab set fra fuglenes perspektiv Levevis Vandrefalkens føde udgøres overvejende af mellemstore fugle, som bliver torpederet i luften af den styrtdykkende falk. Det drejer sig ofte om byttedyr som duer, vadefugle, mindre ænder, kragefugle og drosler. For de som har set vandrefalken jage er dette en stor oplevelse. En anden jagttaktik er at nærme sig byttet flyvende tæt over jordoverfladen, hvor byttedyret ikke når at registrere rovfuglen, før det er for sent. Byttefuglene når altså normalt slet ikke at reagere eller ane faren, før de ender i vandrefalkens skarpe kløer, som normalt dræber byttet øjeblikkeligt. Hunnen, der er størst, er i stand til at tage bytte på helt op til 1 kg, det vil sige due/kragestørrelse. Vandrefalken er i dag en sjælden yngle- og vintergæst i Danmark. Den findes dog med enkelte par ved Møns Klint og et enkelt par har slået sig ned ved Hammerknuden på Bornholms nordvestlige hjørne. Håbet er at vandrefalken vil brede sig til andre, yngleegnede steder i Danmark, for eksempel Møns Klint, hvor den ses ofte, men ikke yngler regelmæssigt i øjeblikket. Andre steder i Skandinavien er den imidlertid ikke ualmindelig. Her er bestandene generelt i fremgang. I disse områder findes dog også mere passende yngle- og fourageringsområder for fugle a la vandrefalk end i Danmark, som mangler større, uberørte områder. Jeg har selv oplevet vandrefalk på både Møns Klint og Kullen i Sverige. Oplevelsen har begge steder været stor, selvfølgelig specielt når falkene er aktivt fødesøgende. Fremtidsperspektiver for arten Vandrefalken synes at være rimeligt veletableret som yngleart her i landet, specielt efter at brugen af sprøjtegifte, som falken får indtaget via deres føde er markant reduceret, men almindelig bliver den dog næppe nogensinde. Yngleforekomster på primært Møns Klint, men også få andre steder synes dog stabile, om end de enkelte par kan flytte redested, hvis for eksempel det hidtidige redested forsvinder, som for eksempel hvis der sker skred på Møns Klint. Husrødstjert Beskrivelse Husrødstjerten er på størrelse med den mere almindelige rødstjert og er som denne genkendelig på sin røde hale (af det oprindelige danske begreb: en stjert). Levevis Den yngler i gamle, mere eller mindre udgåede træer, hvor den etablerer yngleplads ved at udhule de møre dele af træet Husrødstjerten er udbredt i store dele af Europa. Da Danmark ligger på artens nordgrænse, er den herhjemme mest udbredt i den sydlige del af landet, specielt Sønderjylland. Dog findes de tætteste bestande i store byer som København og Århus, da husrødstjerten foretrækker store bygninger, omgivet af åbent, vegetationsløst areal, som for eksempel forekommer i havne- og industrikvarterer. Husrødstjerten lever hovedsagelig af insekter og andre mindre hvirvelløse dyr. Den søger føde på jorden i højere grad end rødstjerten, men kan ligesom denne også fange insekter i luften eller tage dem på solopvarmede husmure, ligesom den i bjergområder kan tage dem på klippeflader. Uden for ynglesæsonen tager den også i et vist omfang af bær og frø. Fremtidsperspektiver for arten Husrødstjerten er en forholdsvis nytilkommet ynglefugl i den danske natur (efter år 1900 som ynglefugl). Desværre oplever vi en gradvis tilbagegang i ynglebestanden. Den udgør pr kun ca. 500 ynglepar. 5

6 Café medarbejder søges til om eftermiddagen. Kan du svare ja til følgende Førtidspensionist Lyst til at være i caféen Venlig og imødekommende og serviceorienteret Mod på at lære nyt Lyst til at ekspedere, rydde af bordene, vaske op Lyst til at være med i et arbejdsfællesskab Du er velkommen til en snak om muligheden for at blive en del af Café Vigørs medarbejder team. Henvendelse i Café Vigør. Tomsgårdsvej 35, 2400 København NV Spørg efter Helle Skou mobil:

7 Bankospil i Pinta Skjulhøj Alle 2, 2700 Vanløse. Telefon søndag den 12. april kl Cykeltur Torsdag den 16. april Kl Ordrup, Dyrehavsbakken, Raadvad, hvorfra vi cykler langs den meget smukke Mølleå til Lyngby og derfra tilbage til Pinta. Du bør medbringe en madpakke, kaffe, the eller kakao på en termokande samt vand. Thomas L medbringer lidt værktøj til et eventuelt cykelnedbrud og Michael TM medbringer lappegrejer. Den forventede afstand til Lyngby station er ca. 27 km, hvorfra du eventuelt kan tage S-toget tilbage til byen. Den samlede afstand vi forventer at cykle, vil blive ca. 37 km. Vi glæder os til at se dig. 50 kr. for 2 plader inklusiv kaffe og småkager Ekstra plader kan tilkøbes for 10 kr. pr. plade (dog max 2 ekstra plader) Der spilles 5 spil med gevinst på 1, 2 og 3 rækker. 6. spil er der gevinst på hele pladen. Brunch kan købes kl for 35 kr. Pinta har fået ny hjemmeside: 7

8 Søndagsbanko i Pilegården I april afholdes der søndagsbanko i Pilegårdens Sal med afslutning d. 28.april Strikkeaften i Pilegården tirsdage kl Det er tid til at væbne sig med strikkepinde, garn og en god idé til det næste projekt! Tirsdage kl i hver uge bliver Pilegårdens Café indtaget af et netværk af lokale strikkeentusiaster. Inspiration, tips og tricks bliver udvekslet for fuldt blus og både nybegyndere og erfarne dukker op. Strikkecaféen har tidligere stået bag den lokale fejring af Verdens Internationale Strikkedag på Brønshøj Torv og arrangerer ind imellem både foredrag, workshops og temaaftener, hvor der er en ekstra dosis inspiration at hente. Det er altid gratis at deltage og alle er mere end velkomne uanset alder og evner. Husk at medbringe dine egne materialer. Det er muligt at købe mad og drikke i Café Glad. Der vil hver gang være et væld af præmier så mød op og se om lykkens gudinde er dig gunstig. Der er 20 gennemgående spil med præmier ved fuld banko. Medlemskab for en hel sæson udgør kr. 50,- og dørene åbner kl Der er mulighed for at købe kaffe, te, øl, vand og ostemad med mere. Lokalet er røgfrit. Jazzaften med Papa Piders Jazzband fra Göteborg Lørdag d. 11. april Kl Revival jazz! Brønshøj Copenhagen Jazz Club byder atter op til fed lørdagsjazz i godt selskab. Traditionel jazz med swing og hjerte. Papa Piders Jazzband er et af Gøteborgs mest populære jazzbands. De har vundet en række jazzpriser og turneret vidt omkring. Forvent en omgang festlig traditionel jazz tilsat masser af sang og lidt skiffle, som den lød, dengang den traditionelle jazz boomede i England med navne som Acker Bilk, Ken Colyer og Chris Barber. Håndplukkede musikere med stor erfaring fra den europæiske jazzscene garanterer et højt musikalsk niveau. Billetter til 80 kr. købes i døren. 8

9 mulighed for at få hjælp til at løse opgaver, lave lektier og aflevere opgaver. Det endelige skema for undervisningen bliver udarbejdet i forhold til antallet af tilmeldinger. Undervisningen og lektiehjælpen foregår i vores lokaler i Griffenfeldsgade 35, 2200 København N i tidsrummet dagligt. Vi starter igen nye hold til august du er altid velkommen til at komme forbi til en kop kaffe, se stedet og høre mere. Tilmelding Ring og lav en aftale, så du kan komme og se stedet og høre mere om tilbuddet. Telefon: Sådan foregår det Når man tilmelder sig et fag i ASPA, bliver man tilknyttet KVUCs HF FLEX ordning, der er en internetbaseret HF Flex enkeltfags - uddannelse (se hvor der via selvstudie skal gennemføres 6-8 moduler for at bestå et fag. Der skal typisk afleveres tre opgaver pr. modul. Faget afsluttes med en eksamen, der afholdes hos KVUC. Der skal beregnes ca. 20 timers arbejde (undervisning og opgaveløsning) om ugen pr. fag, hvoraf 6 timer er lagt som undervisning. ASPA står for den daglige kontakt, lektiehjælp, undervisning og støtte i forhold til de problematikker du har lige nu. ASPA tilbyder støtte til KVUCs FLEX forløb det vil sige, at der tilknyttes undervisere og lektiehjælpere til fagene i det daglige. Der vil være 6 timers undervisning i hvert fag pr. uge, hvor der i forlængelse heraf, bliver Optagelse For at blive optaget skal du være over 18 og som udgangspunkt have dansk og matematik på 10. klasses niveau, medmindre du har andre uddannelser eller skoleforløb udover 9. klasse. Du er velkommen til at ringe på telefon vedrørende muligheder for optagelse, hvis du er i tvivl om du har relevant erfaring. Det anbefales, at man til at starte med tager et enkelt fag for at få en fornemmelse af arbejdsbyrden. Hvis man er overbevist om, at det er realistisk at tage to fag kan vi tale om det. Hvis du gerne vil vide mere, så send en mail eller ring til / , så kontakter vi dig og inviterer dig til at komme på besøg og høre nærmere. Fag, der udbydes er (såfremt der er nok tilmeldinger til det enkelte fag) henholdsvis januar og august: Engelsk c/b Matematik c/b Samfundsfag c/b Religion c/b Dansk a (kun opstart efterår) Historie b (kun opstart efterår) Hvis du modtager kontanthjælp skal jobcenteret bevilge betalingen til KVUC samt et mentorforløb til ASPA. Så er du interesseret i tilbuddet, så tal med din sagsbehandler om det. Ring til os på , eller send en mail til 9

10 SUNDHED PÅ TVÆRS invitation til temadag Kom og mød centrale og lokale aktører, der arbejder med lighed i sundhed på Bispebjerg og Nørrebro. Bliv inspireret til samarbejde mellem kommunale, private og frivillige aktører og del dine erfaringer med andre. Temadagen vil indeholde: Velkomst ved Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen - Sådan sætter den nye sundhedspolitik fokus på ulighed i sundhed. Introduktion til Forebyggelsescenter Nørrebros nye indsatser i relation til social ulighed i sundhed og tanker om fremtiden ved centerchef Birgitte Gade Koefoed. Oplæg ved Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis, Kommunernes Landsforening. At fremme sundhed og mindske ulighed i sundhed kræver samarbejde på tværs - få inspiration til hvordan det kan gøres. Sessioner med fokus på at videndele og diskutere særlige udfordringer i fht. at rekruttere og brugerinddrage mere sårbare grupper i lokalområdet. (Se bagsiden) Vi slutter af med frokost. Tilmelding senest d. 26. marts til Kira Baun: Når du tilmelder dig, vil vi bede dig skrive i mailen, hvilken af de 3 sessioner, du ønsker at deltage i. Det er gratis at deltage. Vi glæder os til at se jer! Birgitte Gade Koefoed Centerchef Forebyggelsescenter Nørrebro Tid: Mandag d. 13. april 2015 kl Sted: Osramhuset Valhalsgade 4, 2200 København N FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN

11 SESSIONER A. Rekruttering til sundhedstilbud og kapacitetsopbygning af aktører På denne session lægger vi op til at diskutere fælles erfaringer og udfordringer med at rekruttere mere sårbare grupper til sundhedstilbud. Vi byder ind med erfaringerne fra det første år med indsatsen Sammen om Sundhed, hvor vi især har arbejdet med rekruttering gennem partnerskaber og kapacitetsopbygning af frontpersonale og lokale aktører. B. Nye veje til trivsel og bevægelse i boligområder På denne session vil I høre om det nystartede 3-årige partnerskabsprojekt Nye veje til trivsel og bevægelse i boligområder. Projektet fokuserer på samarbejde mellem kommuner og boligorganisationer og på borgerinddragelse. På sessionen lægges op til diskussion af tanker, ideer og udfordringer i forhold til borgerinddragelse og i forhold til samarbejde på tværs af sektorer og forvaltninger. C. Sundhed på dit Sprog og mænd med etnisk minoritetsbaggrund. Hvor er de henne? På denne session vil I kort blive introduceret til forebyggelsescentrets arbejde målrettet etniske minoriteter (sundhed på dit sprog) og få indblik i de særlige udfordringer, vi møder omkring forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til denne målgruppe. Vi vil ud fra vores gensidige erfaringer særligt drøfte udfordringer med at rekruttere mænd med etnisk minoritetsbaggrund til sundhedstilbud. Tilmelding senest d. 26. marts til Kira Baun på Når du tilmelder dig, vil vi bede dig skrive i mailen, hvilken af de 3 sessioner, du ønsker at deltage i. Tid: Mandag d. 13. april 2015 kl Sted: Osramhuset Valhalsgade 4, 2200 København N FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN

12 Ugedag og dato Mandag d Tirsdag d Onsdag d Pinta Skjulhøj Alle 2, 2720 Vanløse Telefon: Gågruppe kl NADA kl Fotogruppe kl i PC-rum Gågruppe kl Fitness kl (FitnessWorld) Pintamøde kl Malegruppe kl Gågruppe kl Mindfulness kl NADA kl aflyst Kontakten Ruten 6, 2700 Brønshøj Telefon: Motion og fitness kl Bevægelse og afspænding kl Nem-ID-kurser kl Sykursus kl Nordstjernen Tomsgårdsvej 35, 2400 NV Telefon: Tur til Grundtvigskirken kl Kl Brugerrådets påskemarked i Kulturhuset Lukker kl LUKKET Fællesmøde kl Mamma Mia Utterslev Torv 30, 2400 NV Telefon: Skolehold: Billedkunst Skolehold: Kropsbevidsthed Skolehold: Madlavning Skolehold: Filosofi kl Slankegruppe Skolehold: Billedkunst Gåtur kl Brugermøde kl Skolehold: EDB Skolehold: Billedkunst Skærtorsdag d LUKKET LUKKET LUKKET Åbent kl Langfredag d LUKKET LUKKET LUKKET Åbent kl Lørdag d LUKKET LUKKET LUKKET Åbent kl Påskedag søndag d LUKKET LUKKET LUKKET Åbent kl Påskedag mandag d LUKKET LUKKET LUKKET Åbent kl Skolehold Gågruppe Udflugt kl Skolehold: Kropsbevidsthed Tirsdag d Fitness kl (FitnessWorld) (uden medarbejder) Skolehold: Madlavning Sykursus kl Pintamøde kl NADA kl Skolehold: Filosofi Malegruppe kl Lukker kl Kl Slankegruppe Onsdag d Torsdag d Fredag d Kalender for Aktivitets- og samværstilbuddene Pinta, Kontakten, Nordstjernen og Mamma Mia i perioden d. 30. marts april 2015 Der kan forekomme ændringer eller aflysninger Gågruppe kl Mindfulness kl NADA kl Gågruppe kl PC-hjælp kl Fitness kl (FitnessWorld) Musikøvning kl Gågruppe kl Kreagruppe kl Musik/Fællessang kl LUKKET Fællesmøde kl Motion og fitness kl Sykursus kl Fællesspisning kl Fællesmøde kl Udflugt kl (uden medarbejder) Lukker kl LUKKET Skolehold: Billedkunst Gåtur kl Brugermøde kl Skolehold: EDB Skolehold: Guitar Skolehold: Sang Skolehold: Tai Chi Læderværksted Skolehold: Kreativ skrivning Lørdag d LUKKET LUKKET LUKKET Åbent kl Søndag d Brunch kl og Banko kl LUKKET LUKKET Åbent kl

Nyhedsbrevet 20. juli 2015

Nyhedsbrevet 20. juli 2015 Nyhedsbrevet 20. juli 2015 Foto: Joan Joensen Leder Indledningsvis vil jeg byde Jürgen velkommen I Gloria som skribent. Jürgen har allerede produceret en artikel om Så kom sommeren endelig og med Mamma

Læs mere

Nyhedsbrevet 2. marts 2015 Gloria

Nyhedsbrevet 2. marts 2015 Gloria Nyhedsbrevet Gloria 2. marts 2015 Leder Fra Paris til Berlin. Fra USA til Rusland. Kloden rundt blev de døde i København mindet Forsidebillede fra dagen efter mindehøjtideligheden d. 16. marts. 2015. Jeg

Læs mere

Nyhedsbrevet 3. august 2015

Nyhedsbrevet 3. august 2015 Nyhedsbrevet 3. august 2015 Götakanalen, malet af Svend Lassen Leder I denne dejlige sommertid, er det også agurketid på redaktionen og vi udkommer derfor med knapt så mange Så kom sommeren endelig og

Læs mere

Nyhedsbrevet 26. maj 2015

Nyhedsbrevet 26. maj 2015 Nyhedsbrevet 26. maj 2015 Foto: Flemming Laursen Leder Først vil jeg byde Eline velkommen i vores redaktion. Det er planlagt, at Eline er i virksomhedspraktik de næste 9 måneder dejligt! Årets brugerkonference

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Nyhedsbrevet 27. april 2015

Nyhedsbrevet 27. april 2015 Nyhedsbrevet 27. april 2015 Færøerne marts 2015, foto Bjarke Strøm eller Joan Joensen Leder Glorias redaktion er nu flyttet ind i et stort og dejlig lyst lokale ud til Tomsgårdsvej. Vi har fået god plads

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

kl. 10-17! Jagten på Dark Sky og naturens skatte Tema for Påsken 2015 Grib tiden og jagt nutidens skatte i Påsken på Møns Klint

kl. 10-17! Jagten på Dark Sky og naturens skatte Tema for Påsken 2015 Grib tiden og jagt nutidens skatte i Påsken på Møns Klint GEOCEN MØNS K VILD PÅ OPLEVELSER FO Læs mere på www.moensklintresort.dk TIL Tema for Påsken 2015 Jagten på Dark Sky og naturens skatte Grib tiden og jagt nutidens skatte i Påsken på Møns Klint Ved 3 overnatnin

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Nyhedsbrevet 11. maj 2015

Nyhedsbrevet 11. maj 2015 Nyhedsbrevet 11. maj 2015 Leder Endnu engang er der komme mange gode artikler til dette blad tusinde tak for det! Kontaktens Venner er rykket ud i deres nyttehave for at få ordnet haven og klargjort til

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

løget Undervisning og aktiviteter i Løget

løget Undervisning og aktiviteter i Løget løget Undervisning og aktiviteter i Løget Beboere fra boligkvartererne rundt om Løget er velkomne til at deltage i aktiviteterne Kom til bazar om kurser og aktiviteter Torsdag den 16. januar kl. 17 i Kvartershuset

Læs mere

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar BRØNSHØJ JAZZ NYT 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009 Björn Ingelstam Band Lørdag den 7. februar Spisning ekskl. entré kr. 80,00 kl. 19.00 Dørene åbnes kl. 18.30 Musikken begynder kl. 20.30 Entré kr. 40,00/60,00

Læs mere

Data for svaler og mursejler

Data for svaler og mursejler Svaler I Danmark yngler tre svalearter, bysvale (Delichon urbicum), digesvale (Riparia riparia) og landsvale (Hirundo rustica). Desuden ses årligt rødrygget svale (Ceropis dauruca) (Sydeuropa) og meget

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast 20 Indholdsfortegnelse Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted...

Læs mere

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Pædagogisk ide I denne øvelse arbejdes der videre med stoffet fra den lærerstyrede undervisning i klassen. Men her er der fokus på nye vinkler

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Nyhedsbrevet 16. februar 2015 Glori

Nyhedsbrevet 16. februar 2015 Glori Nyhedsbrevet 16. februar 2015 Glori Indhold Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 16 Leder Portræt af Marianne og nyt fra Mamma Mia Jazz med Nordstjernen

Læs mere

27. 30. september 2012

27. 30. september 2012 Ballerupstjernens program for Frivilligdagene i Ballerup Social- og Integrationsministeriet har atter i år lagt op til afholdelse af Frivillig Fredag. Frivilligrådet under ministeriet har oprettet et sekretariat

Læs mere

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015 2015 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Uge 27 28/6-4/7-2015 Side 2 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du i ugens løb blive præsenteret

Læs mere

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året.

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Året der gik Så gik der atter et år og det er blevet tid til et nyt nyhedsbrev. Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014 AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted... 9 Motion...10 Svømning..11

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved.

Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved. Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved. Af Jesper Tofft & Klaus Dichmann En dag sidst i juli 2005 kom en af os (JT) lidt tilfældigt til at kigge på en falk som sad i en elmast et

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Apr Maj. Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153

Apr Maj. Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Apr Maj 2013 Jun Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 April 2013 4 Maduge Nicklas Projekt genbrugsdåser Maduge Morten Projekt Smykker m.m. 15 Maduge Louise Projekt Konfirmation sangskulere m.m.

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 ÅBNINGSTIDER I KLUBBEN: MANDAG 15.30-20.30 TORSDAG 15.30-20.30 FREDAGE I LIGE UGER 16.00-20.30 ENKELTE SØN OG HELLIGDAGE CAFÉ REGNBUEN, KONGENSGADE 43 A 3550 SLANGERUP

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE SEP., OKT., NOV., DEC. 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviteter... 3 Nada... 4 Krolf... 6 Petanque... 7 Motionshold... 8 Strikkeklub... 9 Mellemgruppe...10

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 Så er det lige før juleferien begynder - en tid, hvor der er nisser, mystik og spænding alle vegne. Hjertelig velkommen til Jul og Nytår. Julebehovspasning Da vi ingen tilmeldinger

Læs mere

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Forbeholdt for ændringer Onsdag d. 01. Uge 40 Kl. 10.00 Miniudflugt til Ejby/ Skibby efter aftale med Kl. 13.00 16.00 Vaccination i Oasen for pensionister i nærområdet.

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2013

NRUI Sports- og Byfest 2013 NRUI Sports- og Byfest 2013 Program for Sports- og Byfesten 2013 Søndag den 25/8 kl. 14,00 Opstilling af telt Teltet skal rejses, borde stole, bar, køkken, lys m.m. skal opstilles, så vi glæder os til

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007 Det danske Institut SUZUKI nyt 3 2007 Suzuki nyt Efterårssæsonen er startet - og årets nye elever er lige for alvor kommet i gang med ene undervisning og fællestimer. Næsten lige efter sæsonstart kommer

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

NYHEDSBREV 10. marts 2014

NYHEDSBREV 10. marts 2014 NYHEDSBREV 10. marts 2014 Kære alle sammen Så er foråret på vej med hastige skridt og derfor skal vi jo have gang i nogle skønne forårsoplevelser. Derudover er der et tilbud, som ikke kommer fra os men

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

10. Lemminger frygter sommer

10. Lemminger frygter sommer 10. Lemminger frygter sommer Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Den grønlandske halsbåndlemming, Dicrostonyx groenlandicus, er den eneste gnaver i Grønland. Den er udbredt i Nordøstgrønland og

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Copenhagen Street Photography. Workshop #1, 24-26 april 2015. Makke Kafe, Nybrogade 18-20, 1203 København K

Copenhagen Street Photography. Workshop #1, 24-26 april 2015. Makke Kafe, Nybrogade 18-20, 1203 København K Copenhagen Street Photography Workshop #1, 24-26 april 2015 Makke Kafe, Nybrogade 18-20, 1203 København K Copenhagen Street Photography Workshop #1, 24.-26. april 2015 Denne workshop er til fotografer,

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2009 Weekendtur til Femø den 25.-26. april 2009 (Se vedlagte folder) & Kulturelle Vandreture i maj og juni 2009 Pensionist Idræts populære Kulturelle Vandreture omfatter

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

INFO TVÆRSUGE 21 2011

INFO TVÆRSUGE 21 2011 TVÆRSUGE 21 2011 2010-2011 1 Generel information om Tværsugerne I løbet af et skoleår er der mange forskellige aktiviteter for de enkelte klasser, der kræver ændringer af skemaerne. Det kan f.eks. være:

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se:

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se: Oktober 2012 CISV Nordsjælland Det kan du se: Info aften Her kan du se datoerne for vores kommende infomøder. Siden Sidst Nyt medlemssystem Vi har fået nyt medlemssystem, og her kan du læse hvad det for

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

S U N D H E D S U G E KO K K E DA L 5-9 o k to b e r 2 0 1 5

S U N D H E D S U G E KO K K E DA L 5-9 o k to b e r 2 0 1 5 SUNDHEDSUGE KOKKEDAL 5-9 oktober 2015 velkommen - til Sundhedsugen i 2015 Fra den 5. 9. oktober er der fokus på sundhed og trivsel i At være sund handler om mange ting, og vi ønsker med en Sundhedsuge

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

Praksisstudiet på Jobcenter Aarhus Vest Silkeborgvej 622, 8220 Brabrand.

Praksisstudiet på Jobcenter Aarhus Vest Silkeborgvej 622, 8220 Brabrand. Praksisstudiet på Jobcenter Aarhus Vest Silkeborgvej 622, 8220 Brabrand. Uge 9 Onsdag d. 02.03.11 Kl. 09:00-12:00: Velkomst, kort orientering om program, underskrivelse af erklæring om tavshedspligt, besvarelse

Læs mere

OPGRADER DINE KOMPETENCER

OPGRADER DINE KOMPETENCER OPGRADER DINE KOMPETENCER Arrangementer Forår 2015 FACEBOOK MØD BORGMESTEREN REKRUTTERING MINDFULNESS BESØG HOS ØRBÆK BRYGGERI ARBEJDSGLÆDE & MOTIVATION Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af Østfyns

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP (Billede af tutorteamet 2015) DANMARKS INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN PÅ

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere