Tusindben, skolopendre og mejere fra Rødbyhavn og omegn med fem nye arter for den danske fauna (Diplopoda, Chilopoda, Opiliones)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tusindben, skolopendre og mejere fra Rødbyhavn og omegn med fem nye arter for den danske fauna (Diplopoda, Chilopoda, Opiliones)"

Transkript

1 Tusindben, skolopendre og mejere fra Rødbyhavn og omegn med fem nye arter for den danske fauna (Diplopoda, Chilopoda, Opiliones) Henrik Enghoff, Jan Pedersen, Philip Francis Thomsen & Lars Iversen Enghoff, H., J. Pedersen, P.F. Thomsen & L. Iversen: Millipedes, centipedes and harvestmen from Rødbyhavn and environs with five species new for the Danish fauna (Diplopoda, Chilopoda, Opiliones). Ent. Meddr 79: Copenhagen, Denmark ISSN Soil arthropods were collected with pitfall traps during May-September, 2009, on the abandoned railway area at Rødbyhavn, island of Lolland, southern Denmark, and two nearby coastal sites. Additional collecting was done in October and November, species of millipedes, 11 species of centipedes and 9 species of harvestmen were found, including 5 species new to the Danish fauna, i.e., 3 millipedes: Nanogona polydesmoides (Leach, 1814), Stosatea italica (Latzel, 1884) and Tachypodoiulus niger (Leach, 1814), 1 centipede: Cryptops parisi Brolemann, 1920, and 1 harvestman: Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833). The records of S. italica,t. niger and P. quadripunctatum are the first from the Nordic countries. Records of Polydesmus angustus Latzel, 1884, and Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) are the first from the Danish islands. The three new millipede species all have a pronounced western distribution in Europe. An overview is given of remarkable finds of insects, spiders and woodlice from the Rødbyhavn area. Henrik Enghoff, Statens Naturhistoriske Museum, Universitetsparken 15, DK København Ø, Danmark, Jan Pedersen, Statens Naturhistoriske Museum, Universitetsparken 15, DK København Ø, Danmark, Philip Francis Thomsen, Center for GeoGenetics, Statens Naturhistoriske Museum, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K, Denmark, snm.ku.dk. Lars Iversen, Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet, Øster Voldgade 10, DK-1350 København K, Området omkring det nu nedlagte jernbaneterræn i Rødbyhavn (Fig. 1) har gennem de sidste ca. 10 år tiltrukket stor opmærksomhed blandt danske entomologer amatører såvel som professionelle. Efter at dele af banen blev nedlagt i 1990 erne, har området ligget relativt uforstyrret hen, hvorved en ruderat naturtype efterhånden har indfundet sig. Dennes beskaffenhed, samt områdets sydlige beliggenhed, har skabt en naturtype som er hel unik efter danske forhold, og mest af alt minder om forholdene på stenede eller sandede overdrev i Mellemeuropa. Rødbyhavn er herved også blevet landets vigtigste koloniseringsområde for arter der krydser Østersøen. Således er ikke mindre end 25 arter af leddyr insekter, edderkopper, mejere, tusindben og skolopendre blevet fundet som nye for landet i dette område inden for de sidste 10 år, og 19 af dem er endnu ikke fundet andre steder. Områdets ringe størrelse taget i betragtning er dette meget bemærkelsesværdigt. Mange af de nytilkomne arter er varmekrævende og med sydlig udbredelse. Foruden helt nye arter indvandrer også varmekrævende arter som ellers er sjældne og truede i Danmark, hvor de er knyttet til tørre, lysåbne naturtyper 3

2 Fig. 1. Ortofoto fra 2005 over undersøgelsesområdet ved Rødbyhavn. 1: Baneterrænet, 2: Strandholm, 3: Syltholm. Den indsatte boks viser områdets placering på et danmarkskort. Scankort. som fx overdrev et habitat som er blevet reduceret betydeligt gennem sidste halvdel af 1900-tallet. Der har hidtil været stor opmærksomhed omkring nye fund af insekter og edderkopper fra området. I denne artikel gennemgår vi fund af tusindben, skolopendre og mejere fra området inkl. 5 nye arter for den danske fauna. I alt blev opstillet 50 faldfælder fordelt over området. Fælderne var standard honningglas med en diameter på 9 cm, fyldt 1/3 med ethylenglycol som fangstvæske. Fælderne var aktive fra 2. maj til 21. september 2009 og blev tømt en gang pr. måned, henholdsvis 30. maj, 28. juni, 26. juli, 31. august og 21. september. Indholdet blev sorteret og dyrene blev opbevaret i 75% ethanol. Selv om afgrænsningen af indsamlingsperioderne ikke i alle tilfælde nøjagtigt fulgte månederne, er forekomsterne markeret med månedsnavne efter den måned, som dækkede størsteparten af perioden. For eksempel er perioden 29.vi.-26.vii angivet som juli. HE og JP samlede derudover på baneterrænet, inklusive en lille løvtræslund (poppel, ahorn m. fl. træarter) i den sydlige del af området, og på Strandholm den 13. oktober 2010, og JP foretog yderligere indsamlinger den 15. november Dette resulterede i flere arter, som ikke blev fundet i fældematerialet. Fundene af tusindben, skolopendre og mejere er sammenfattet i tabel 1. Da der ikke var tale om strengt kvantitative indsamlinger, er der kun givet individantal for de mindre hyppige arter. Udover de tre lokaliteter i tabellen blev der også indsamlet i et område vest for Rødbyhavn, hvor Cylindroiulus caeruleocinctus var talrig, og Cylindroiulus latestriatus og Julus scandinavius også forekom, samt ved Ringsebølle 6 km NØ for havnen, hvor det sjældne tusindben Leptoiulus cibdellus (Chamberlin, 1921) fandtes denne art var dog i forvejen kendt fra Lolland. I alt blev der fundet 16 arter af tusindben, 11 arter af skolopendre og 9 arter af mejere. 4

3 Fig. 2. Nye danske tusindben fra Rødbyhavn. Øverst: Nanogona polydesmoides (nat. længde ca. 1½ cm). I midten: Stosatea italica (nat. længde ca. 1 cm). Nederst: Tachypodoiulus niger (nat. længde ca. 2½ cm). Alle eksemplarer indsamlet ved Rødbyhavn 13.x Steen Dupont. 5

4 De fleste af arterne er almindelige og vidt udbredt i Danmark (cf. Enghoff 1974, 1983, 1988, Meinertz 1964a, Andersson et al. 2005) og kommenteres ikke yderligere, men fem arter er nye for Danmark, og andre er sjældne: Tusindben Diplopoda Nanogona polydesmoides (Leach, 1814) (Fig. 2) NY FOR DANMARK Denne art gik ikke i fælderne, men 4 hunner blev håndsamlet og sigtet ved besøget den 13. oktober 2010, alle fra en lille løvtræslund i den sydlige del af baneterrænet. To yderligere hunner blev fundet ved sigtning den 15. november Den generelle udbredelse af N. polydesmoides er udpræget vestlig: Britiske Øer, Frankrig, Belgien (Kime 1990), men den er i de senere år også fundet på spredte lokaliteter i Norge og en enkelt i Sverige (Andersson et al. 2005) samt i det vestligste Tyskland (Decker & Hannig 2010). Arten kan bestemmes v.hj. af Andersson et al. (2005). Polydesmus angustus Latzel, 1884 Første fund fra øerne. Arten var hidtil kendt fra Thorsø ved Silkeborg (Meidell & Enghoff 1993). Et yderligere fund fra Præstegård Skov ved Horsens er offentliggjort på webstedet Fugle og Natur (2010) med et foto af de karakteristiske gonopoder. I Norden kendes denne udpræget vesteuropæiske art (Kime & Enghoff i trykken) udover Danmark kun fra Vestnorge (Andersson et al. 2005). Stosatea italica (Latzel, 1886) (Fig. 2) NY FOR DANMARK Arten blev fundet talrigt på Strandholm gennem hele indsamlingsperioden, inklusive ved oktoberbesøget Arten er ikke alene ny for Danmark, men for hele Norden. Dens udbredelse (Kime & Enghoff i trykken) strækker sig i et bredt bælte fra Italien, Kroatien og Ungarn i sydøst til Irland i nordvest. Nærmest os er den kendt fra det allervestligste Tyskland, nær grænsen til Luxembourg, så det danske fund er stærkt isoleret fra artens øvrige udbredelse. Forekomsten på Strandholm skyldes sikkert indslæbning, men det ser ud til at arten er veletableret her. Stosatea italica hører til familien Paradoxosomatidae, som i Nordeuropa ellers kun er repræsenteret ved væksthusarten Oxidus gracilis (C.L. Koch, 1847). Arten kan bestemmes v.hj. af Blower (1985). Choneiulus palmatus (Nemec, 1895) En ualmindelig, sikkert oprindeligt indslæbt art, hidtil kun angivet for Bornholm og Nordøstsjælland (Enghoff 1974). Tachypodoiulus niger (Leach, 1814) (Fig. 2) NY FOR DANMARK Lige som Stosatea italica er Tachypodoiulus niger en udpræget vestlig art, og lige som denne er den ny for den nordiske fauna. Den er almindelig på de Britiske Øer, i Frankrig, Benelux, NV-Italien og i Tyskland undtagen den nordlige del (Kime 1990). Nærmest os findes den i Berlin-området hvor der er en isoleret forekomst (Hauser & Voigtländer 2009). Arten, som er beslægtet med den almindelige Ommatoiulus sabulosus, kan bestemmes v.hj. af Blower (1985). Skolopendre Chilopoda Cryptops parisi Brolemann, 1920 (Fig. 3) NY FOR DANMARK Tilhører ordnen Scolopendromorpha, som også omfatter de tropiske kæmpeskolopendre. Scolopendromorpha var hidtil kun repræsenteret i Danmark med arten Cryptops hortensis (Donovan, 1810), men C. parisi er i forvejen kendt fra nogle få fund i de øvrige nordiske lande. Den et givetvis indslæbt i Norden, inklusive Rødbyhavn. Arten kan bestemmes v.hj. af Andersson et al. (2005). 6

5 Fig. 3. Ny dansk skolopender: Cryptops parisi (nat. længde ca. 2 cm), eksemplar fra Frankrig. Etienno Iorio, pôle entomologie d ECO-MED, Marseille. Mejere Opiliones Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833) (Fig. 4) NY FOR DANMARK Denne art, der er ny for den nordiske fauna, og som man på dansk kunne kalde stor dødningehovedmejer, ligner en kæmpeudgave af den almindelige østlig dødningehovedmejer, Nemastoma lugubre. Gode beskrivelser findes hos Martens (1978) og Wijnhoven (2009). Fundet af P. quadripunctatum ved Rødbyhavn er overraskende, da arten ikke viser tegn på at den let indslæbes af mennesker, og de nærmeste kendte findesteder ligger i omegnen af Bremen ca. 200 km syd for den danske grænse (Arachnologische Gesellschaft 2010). Ifølge Martens (1978) lever P. quadripunctatum i skove med fugtig bund, men også i skovkanter og mindre træ/buskbevoksninger, bare der er tilstrækkeligt med nedfaldne blade, rådnende træ og/eller småsten på jorden. Den kan dog også findes i mere åbne habitater. Fundene fra Rødbyhavn blev alle gjort i fælder, som var placeret nær ved en lille løvtræslund i den sydlige del af baneterrænet. P. quadripunctatum blev af Malicky et al. (1983) fremhævet som et mellemeuropæisk faunaelement, dvs. en art, der kun findes i Mellemeuropa og ikke samtidig findes i (dele af) Middelhavsområdet eller uden for Europa. Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) (Fig. 4) Fundene fra Rødbyhavn er det første fra de danske øer. Arten er kendt fra nogle få lokaliteter i Midt- og Vestjylland (Meinertz 1962, Toft 2004). Den er fundet i Sverige og 7

6 Fig. 4. Mejere. Øverst: Paranemastoma quadripunctatum (nat. kropslængde ca. 4 mm), eksemplar fra Østrig. Christian Komposch, ÖKOTEAM Institute for Animal Ecology and Landscape Planning. Nederst: Mitostoma chrysomelas (nat. kropslængde ca. 1½ mm), eksemplar indsamlet ved Rødbyhavn 13.x Steen Dupont. 8

7 Norge (Stol 2007), er vidt udbredt i Mellemeuropa inkl. De britiske Øer og går langt ned i Italien (Martens 1978, Arachnologische Gesellschaft 2010). Diskussion Den danske fauna af tusindben, skolopendre og mejere er artsfattig. Med de fem nye arter der rapporteres her, er 46 arter af tusindben, 32 arter af skolopendre og 22 arter af mejere kendt fra Danmark (Andersson et al. 2005, Andersson & Enghoff 2007, Enghoff & Pedersen 2007, Meng & Skipper 2009). Grupperne må betragtes som ganske grundigt undersøgt i Danmark, og de nye arter der er fundet i de senere år, er sikkert for langt størstepartens vedkommende nyindvandrede/nyindslæbte. At der er hele fem nye arter i materialet fra Rødbyhavn (svarende til en forøgelse på 5 % af den danske fauna af disse grupper), er imponerende. På den anden side: hvis der skulle findes nye danske arter, vil Rødbyhavn måske være det mest oplagte sted at lede, når de mange andre bemærkelsesværdige fund af nye leddyr fra området tages i betragtning. Det må formodes, at yderligere indsamlinger i området vil afsløre endnu flere bemærkelsesværdige og nye arter for vort lille land, udover den lange række af mere eller mindre sjældne arter for Danmark, som allerede er kendt fra lokaliteten. Den beundringsværdige Rødbyhavn-artsliste tæller rigtig mange arter med udpræget sydlig udbredelse som fx træbukken Corymbia cordigera (Fuessly, 1775) der ellers ikke med sikkerhed er fundet ynglende nord for Alperne, men som har en stor og livskraftig bestand i Rødbyhavn (Jørum et al. 2006). Også andre varmekrævende arter som fx lille humlebille Trichius rosaceus Voet, 1769 (Martin & Pedersen 2002), og ekstremt varmekrævende arter som den ethornede bille Notoxus trifasciatus Rossi, 1792 (Pedersen et al. 2010), løbebillen Lionychus quadrillum (Duftschmid, 1812) (Pedersen et al. 2008), der netop er kendt for at forekomme mellem skærver på soleksponerede jernbanelegemer, de to myreædende edderkopper Zodarion rubidum Simon, 1914 og Z. italicum (Canestrini, 1868) (Scharff et al. 2007, Scharff & Gudik-Sørensen 2009), den lynhurtige og ret store edderkop Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838)(Scharff & Gudik-Sørensen 2009), samt græshoppen Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1758) (Kirkeby et al. 2007), findes i stort antal i området. Løbebillen Amara curta Dejean, 1828, som også findes i området, er et eksempel på en art der i forvejen kun er meget sparsomt kendt fra Danmark hvor den er truet og knyttet til tørre, lysåbne naturtyper som fx overdrev. Andre arter er derimod kun fundet i enkelte eksemplarer og er ikke nødvendigvis varmekrævende, men fordi området er så rig på mange forskellige småbiotoper, giver det muligheder for at også knap så varmetilpassede arter kan etablere de første danske bestande hér. Fx har styltefluen Medetera jugalis Collin, 1941, sin hidtil eneste danske forekomst netop her (Grichanov 2010). Det er en art der er fundet i både Finland, Norge og Sverige og ikke synderlig varmekrævende. Det samme kan man sige om rovbillen Stenus glacialis Heer, 1839 (Pedersen et al. 2008), der mange steder regnes for en udpræget bjergart. Edderkoppen Cicurina japonica (Simon, 1886)(Scharff & Gudik-Sørensen 2009) er vistnok heller ikke særlig termophil, da lever det meste af sit liv underjordisk og oftest findes ret dybt i gange under jorden eller dybt nede i store kompostbunker som det var tilfældet i Rødbyhavn. Det er en middelstor, bleg edderkop der egentlig ikke gør meget væsen af sig til gengæld er Rødbyhavn den kun tredje europæiske lokalitet for arten, der yderligere kun er kendt fra Strassburg og Basel. Desuden er der indvandret en internationalt beskyttelseskrævende art, nemlig natlyssværmer Proserpinus proserpina (Pallas, 1772). Denne aftensværmer er opført på EU- Habitatdirektivets bilag IV og kræver derved streng beskyttelse i de europæiske lande den forekommer i (Kavin 2009). Sluttelig kan nævnes kuglebænkebideren Armadillidium nasatum Budde-Lund, 1885, som blev fundet talrigt den 13.x.2010 i den lille løvtræslund 9

8 hvor bl.a. også tusindbenet Nanogona polydesmoides blev fundet. Hidtidige danske fund af A. nasatum er udelukkende fra væksthuse og gartnerier (Meinertz 1964b). Det er påfaldende, at de tre nye tusindben-arter alle har en generelt vestlig udbredelse, mens det for de fleste af billernes og edderkoppernes vedkomne mere er en sydlig og centraleuropæisk udbredelse der præger billedet. Tak Steen Dupont (Statens Naturhistoriske Museum), Etienne Iorio (Marseille, Frankrig) og Christian Komposch (Graz, Østrig) takkes for fremragende fotografier. Litteratur Andersson, G. & Enghoff, H Nyinförd mångfoting palmbandfoting Chondrodesmus cf. riparius. Fauna och Flora 102(4): 2-5. Andersson, G., Meidell, B.A., Scheller, U., Winquist, J.-Å., Osterkamp Madsen, M., Djursvoll, P., Budd, G. & Gärgenfors, U Nationalnyckeln til Sveriges flora och fauna. Mångfotingar. ArtDatabanken, SLU, Uppsala, 351 pp.. Arachnologische Gesellschaft Nachweiskarten der Spinnentiere Deutschlands (Arachnida: Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones). Blower, J.G Millipedes. Synopses of the British Fauna (New Series) 35: Decker, P. & Hannig, K Nanogona polydesmoides (Leach, 1813) new for the German fauna (Diplopoda, Chordeumatida, Craspedosomatidae). Bulletin of the British Myriapod and Isopod Group 24: Enghoff, H Om tusindbenenes udbredelse i Danmark (Diplopoda). Entomologiske Meddelelser 42: Enghoff, H Oversigt over skolopendrenes udbredelse i Danmark (Chilopoda). Entomologiske Meddelelser 50: 1-6. Enghoff, H Operation Opilio 1987 en undersøgelse af mejere på mure, stakitter o.l. steder i Danmark. Entomologiske Meddelelser 56: Enghoff, H. & Pedersen, J Ny dansk mejer: Odiellus spinosus (Bosc, 1792) (Opiliones). Entomologiske Meddelelser 75: Fugle og Natur Lokaliseret 25. juni 2010 på asp?mode=showlarge&id= Grichanov, I New Dolichopodidae in the fauna of Denmark (Diptera). Entomologiske Meddelelser 78: Hauser, H. & Voigtländer, K Doppeltfüsser (Diplopoda) Ostdeutschlands. Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung Jørum, P., Mahler V. & Pedersen J Fund af biller i Danmark, 2005 (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 74: Kavin, M Rødbyhavn. Bladloppen 28: Kime. R. D A provisional atlas of European myriapods Part 1. Fauna Europaea Evertebrata 1: Kime, R.D. & Enghoff, H. i trykken. Atlas of European millipedes, vol. 1. Pensoft publishers. Kirkeby C., Damgaard J. & Pedersen J Blåvinget Steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1758) fundet i Danmark (Orthoptera-Caelifera: Acrididae, Locustinae). Entomologiske Meddelelser 75: Malicky, H., Ant, H., Aspöck, H., De Jong, R., Thaler, K. & Varga, Z Argumente zur Existenz und Chorologie mitteleuropäischer (extramediterran-europäischer) Faunen-elemente. Entomologia Generalis 9: Martens, J., Spinnentiere, Arachnida. Weberknechte, Opiliones. Die Tierwelt Deutschlands 64: Martin, O. & Pedersen J Fund af humlebillerne Trichius zonatus Germar og Trichius fasciatus (Linnaeus) i Danmark (Coleoptera, Scarabaeidae). Entomologiske Meddelelser 70:

9 Meidell, B. & Enghoff, H Polydesmus angustus Latzel 1884 et for Danmark nyt tusindben (Diplopoda, Polydesmida, Polydesmidae). Entomologiske Meddelelser 61: Meinertz, N.T Mosskorpioner og mejere. Danmarks Fauna 67: Meinertz, T. 1964a. Eine zootopographische Untersuchung über die dänischen Opilioniden. Videnskabelige Meddelelser fra dansk naturhistorisk Forening 126: Meinertz, T. 1964b. The distribution of the terrestrial isopods in Denmark up to Videnskabelige Meddelelser fra dansk naturhistorisk Forening 126: Meng, W. & Skipper, L Gaffelmejeren nu også i Østjylland. Gejrfuglen 45,1: Pedersen, J., Runge J. B. & Jonsén B. P Fund af biller i Danmark, 2006 og 2007 (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 76: Pedersen, J., Hansen M. & Vagtholm-Jensen O Fund af biller i Danmark, 2008 og 2009 (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 78: Scharff, N., Schmidt J. B. & Pedersen J Edderkoppen Zodarion rubidum Simon, 1914 ny art og familie for Danmark (Araneae, Zodariidae). Entomologiske Meddelelser 75: Scharff, N. & O.Gudik-Sørensen: Checklist of Danish Spiders (Araneae). Version , online at Stol, I Checklist of Nordic Opiliones. Norwegian Journal of Entomology 54: Toft, S Mejerne. Natur og Museum 2004,3: Wijnhoven, H De Nederlandse hooiwagens (Opiliones). Entomologische Tabellen 3: Tabel 1. Oversigt over tusindben, skolopendre og mejere fanget i faldfælder ved Rødbyhavn i Måneder angives med romertal. I = januar etc. adsk.: adskillige. *: se noter Art Rødbyhavn. Tør, solåben bund på baneterræn (13.x.2010 dog også i lille lund på arealet) TUSINDBEN (DIPLOPODA) Glomeris marginata (Villers, 1789) V, IX: adsk., 13.x.2010: +, Nanogona polydesmoides (Leach, 13.x.2010: 4, 15.xi.2010: )* Brachydesmus superus Latzel, x.2010: + Syltholm Strandholm Polydesmus angustus Latzel, 1884* V, VI, IX: 10, 13.x.2010: +, Polydesmus inconstans Latzel, V: adsk. V:adsk. V-VII: adsk Stosatea italica (Latzel, 1886)* V-VIII: talrig, 13.x.2010: + Proteroiulus fuscus (Am Stein, måned?: ) Choneiulus palmatus (Nemec, VI:1 1895)* Allajulus nitidus (Verhoeff, 1891) 13.x.2010: +, Cylindroiulus caeruleocinctus (Wood, 1864) Cylindroiulus punctatus (Leach, 1815) Cylindroiulus latestriatus (Curtis, 1845) V, VI, IX: mange, 13.x.2010: +, 13.x.2010: +, V: 1 V: 3,, 13.x.2010: + V-VII: mange V, VII: adsk. 11

10 Julus scandinavius Latzel, 1884 VI:1,, 15.xi.2010: 1 V, VIII: adsk. Ophyiulus pilosus (Newport, 1842) 15.xi.2010: 1 V, VI: adsk. V: 1 Ommatoiulus sabulosus (Linnaeus, 1758) Tachypodoiulus niger (Leach, 1814)* SKOLOPENDRE (CHILOPODA) Schendyla nemorensis (C.L. Koch, 1837) Pachymerium ferrugineum (C.L. Koch, 1835) Geophilus electricus (Linnaeus, 1758) V-VII: mange, IX: sep.: 1 V-IX: talrig V-VIII: talrig, IX: 2 V: 3, 13.x.2010: 2 V: 1, 13.x.2010: +, 15.xi.2010: 1 V: mange, VI: 1, IX:1 V:2 15.xi.2010: 1 Geophilus flavus (De Geer, 1778) VI: 1 Geophilus truncorum Bergsøe & 13.x.2010: + Meinert, 1866 Cryptops parisi Brolemann, 1920* V: 1, VII: 2 Lithobius forficatus (Linnaeus, 1758) V-IX: mange, 13.x.2010: +, Lithobius melanops Newport, 1845 V-VII, IX: adsk., 13.x.2010: +, Lithobius erythrocephalus C. L. Koch, 1847 Lithobius microps Meinert, 1868 V-VII, IX: adsk., 13.x.2010: +, Lamyctes emarginatus (Newport, VI, VII: adsk. 1844) MEJERE (OPILIONES) Nemastoma lugubre (Müller, 1776) V: 1, 13.x.2010: + V, VII: adsk. VII: adsk VIII:1 VI-VIII: adsk. V: adsk. V, VI, VIII, IV: mange V-IX: adsk. Paranemastoma quadripunctatum V:1, VI: 3 (Perty, 1833)* Mitostoma chrysomelas (Hermann, V: 1, VII: 1, 13.x.2010: )* Phalangium opilio Linnaeus, 1761 V-IX: mange, VI-VIII: mange VII-VIII: 2 Opilio saxatilis C. L. Koch, 1839 VIII:3, IX: 1 VIII: 2 VIII:1 Rilaena triangularis (Herbst, 1799) V-VI: adsk., 13.x.2010: +, V-VII: mange V-VI: adsk. Lacinius ephippiatus (C. L. Koch, 1835) Oligolophus tridens (C.L. Koch, 1836) Paroligolophus agrestis (Meade, 1855) VI-VII: 2, VIII-IX: mange IX:1 VIII-IX: adsk. VIII-IX: 2 15xi.2010: + 12

Bred vandkalv Dytiscus latissimus og lys skivevandkalv Graphoderus bilineatus i Almindingen, Bornholm.

Bred vandkalv Dytiscus latissimus og lys skivevandkalv Graphoderus bilineatus i Almindingen, Bornholm. Bred vandkalv Dytiscus latissimus og lys skivevandkalv Graphoderus bilineatus i Almindingen, Bornholm. Lars Iversen, stud.scient Philip Francis, biolog Torbenfeldtvej 7, 2. tv. Ancient DNA & Evolution

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

MPU-høring 6. maj 2015. biodiversitet for pengene? MPU-HØRING 6. MAJ 2015 PENGENE? MORTEN DD HANSEN CHEF-KRATLUSKER NATURHISTORISK MUSEUM AARHUS

MPU-høring 6. maj 2015. biodiversitet for pengene? MPU-HØRING 6. MAJ 2015 PENGENE? MORTEN DD HANSEN CHEF-KRATLUSKER NATURHISTORISK MUSEUM AARHUS Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Miljøudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 227, ULØ Alm.del Bilag 144, MIU Alm.del Bilag 283 Offentligt MPU-høring 6. maj 2015

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Insekter og andre landlevende leddyr i Danmark

Insekter og andre landlevende leddyr i Danmark Insekter og andre landlevende leddyr i Danmark I teksten nedenunder kan du læse om nogle af de største insektgrupper, også kaldet ordner, man tit støder på i naturen og andre grupper af landlevende leddyr.

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G4 Indledning Norden De nordiske lande Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark - er små lande sammenlignet med andre lande i verden. Sverige er det største land

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4 Lærervejledning - samt svar på spørgsmålene i hæftet De dyrebare dyr Introduktion side 1 Undervisningsmaterialet side 2 Faktakortene side 2 Vedligeholdelse side 3 Kontaktadresser side 4 Svar på spørgsmål

Læs mere

Udvikling på det internationale træpillemarked. Jonas Dahl FORCE Technology

Udvikling på det internationale træpillemarked. Jonas Dahl FORCE Technology Udvikling på det internationale træpillemarked Jonas Dahl FORCE Technology Internationale træpillemarked 1 Indhold European Pellet Centre Træpilleforbrug i europæiske lande Træpilleproduktion i europæiske

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør STATUS FOR 2012 Alle overnatningerne faldt med 5 % Danske overnatninger faldt med 5 % Udenlandske overnatninger faldt

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Om Nord Pool Spot Nord Pool Spot er det førende elmarked i Europa Day-ahead og intraday markeder 350 selskaber fra 18 lande

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

KOOS Spørgeskema til knæpatienter

KOOS Spørgeskema til knæpatienter Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), Danish version, nov 1997. 1 KOOS Spørgeskema til knæpatienter Dato CPR nr. Navn Vejledning: Dette spørgeskema indeholder spørgsmål om, hvordan Du oplever

Læs mere

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som

Læs mere

VIDEN OG INNOVATION FORSKNING OG UDVIKLING

VIDEN OG INNOVATION FORSKNING OG UDVIKLING 28 FORSKNING OG UDVIKLING Innovationsprocessens første fase består ofte af forskning og udvikling (FoU). Der opstår den videnbase, som ligger til grund for højteknologiske og -kvalitative produkter, varer

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tøjbranchen Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for beklædningsbranchen viser, at de større selskaber

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i forskellige lande. Den sammensatte

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmark ligger på en 23. plads ud af 28 europæiske lande med hensyn til at integrere indvandrere fra ikke-eu lande på arbejdsmarkedet i 1,

Læs mere

Årsplan i natur/teknik for 4. klasse, 2014/15

Årsplan i natur/teknik for 4. klasse, 2014/15 Årsplan i natur/teknik for 4. klasse, 2014/15 Uge Faglige mål/tema 33- Om transport 34 35-38 39-41 Om åen. Om byen byen i fugleperspektiv, bykort, boliger, industri, handel. Formål Aktiviteter Øvrige mål

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Danmark består af halvøen Jylland og 406 navngivne øer, småøer og holme.

Danmark består af halvøen Jylland og 406 navngivne øer, småøer og holme. Danmark Ordet Danmark stammer fra gammel tid, hvor det kaldtes "Danernes mark". Danmark er et land i Skandinavien og ligger i det nordlige Europa. Danmark kaldes sammen med Grønland og Færøerne for Kongeriget

Læs mere

ED150mm f2.0 DK BETJENINGSVEJLEDNING

ED150mm f2.0 DK BETJENINGSVEJLEDNING ED150mm f2.0 DK BETJENINGSVEJLEDNING Til brugere i Europa»CE«mærket viser at dette produkt overholder de Europæiske krav vedrørende sikkerhed, helbred, miljø samt brugerbeskyttelse. CE mærkede kameraer

Læs mere

Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste

Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste 1/27 Geo Kilder Opgave:1: Opgave 2: Opgave 3: Opgave 4: Opgave 5: Opgave 6: Opgave 7: Opgave 8: Opgave 14: Opgave 15: Opgave 17: Opgave 19: Opgave

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2004 Ultimo juli 2004 var der i Århus Amt 50 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G3 Indledning Norden De nordiske lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske lande er industrialiserede, og befolkningerne har høje indkomster

Læs mere

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser Af kursværdi Danske aktier samt aktiebaserede investeringsbeviser min. 29 kr. Aktier fra Sverige min. 175 kr. handel via netbank 0,17 % min. 75 kr. handel via netbank 0,17 % Aktier fra Norge og Finland

Læs mere

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab NTG Continent A/S - Et værdifuldt bekendtskab Mission Er det vigtigt for dig, er det vigtigt for os! Vores målsætning er, at vi tilpasser os vores kunders behov og ønske for derved at skabe en win-win

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS

Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS 2 Arrow ECS Stedet hvor udfordringer bliver til muligheder Som medarbejder hos Arrow ECS bliver du en del af et innovativt arbejdsmiljø,

Læs mere