Tusindben, skolopendre og mejere fra Rødbyhavn og omegn med fem nye arter for den danske fauna (Diplopoda, Chilopoda, Opiliones)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tusindben, skolopendre og mejere fra Rødbyhavn og omegn med fem nye arter for den danske fauna (Diplopoda, Chilopoda, Opiliones)"

Transkript

1 Tusindben, skolopendre og mejere fra Rødbyhavn og omegn med fem nye arter for den danske fauna (Diplopoda, Chilopoda, Opiliones) Henrik Enghoff, Jan Pedersen, Philip Francis Thomsen & Lars Iversen Enghoff, H., J. Pedersen, P.F. Thomsen & L. Iversen: Millipedes, centipedes and harvestmen from Rødbyhavn and environs with five species new for the Danish fauna (Diplopoda, Chilopoda, Opiliones). Ent. Meddr 79: Copenhagen, Denmark ISSN Soil arthropods were collected with pitfall traps during May-September, 2009, on the abandoned railway area at Rødbyhavn, island of Lolland, southern Denmark, and two nearby coastal sites. Additional collecting was done in October and November, species of millipedes, 11 species of centipedes and 9 species of harvestmen were found, including 5 species new to the Danish fauna, i.e., 3 millipedes: Nanogona polydesmoides (Leach, 1814), Stosatea italica (Latzel, 1884) and Tachypodoiulus niger (Leach, 1814), 1 centipede: Cryptops parisi Brolemann, 1920, and 1 harvestman: Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833). The records of S. italica,t. niger and P. quadripunctatum are the first from the Nordic countries. Records of Polydesmus angustus Latzel, 1884, and Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) are the first from the Danish islands. The three new millipede species all have a pronounced western distribution in Europe. An overview is given of remarkable finds of insects, spiders and woodlice from the Rødbyhavn area. Henrik Enghoff, Statens Naturhistoriske Museum, Universitetsparken 15, DK København Ø, Danmark, Jan Pedersen, Statens Naturhistoriske Museum, Universitetsparken 15, DK København Ø, Danmark, Philip Francis Thomsen, Center for GeoGenetics, Statens Naturhistoriske Museum, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K, Denmark, snm.ku.dk. Lars Iversen, Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet, Øster Voldgade 10, DK-1350 København K, Området omkring det nu nedlagte jernbaneterræn i Rødbyhavn (Fig. 1) har gennem de sidste ca. 10 år tiltrukket stor opmærksomhed blandt danske entomologer amatører såvel som professionelle. Efter at dele af banen blev nedlagt i 1990 erne, har området ligget relativt uforstyrret hen, hvorved en ruderat naturtype efterhånden har indfundet sig. Dennes beskaffenhed, samt områdets sydlige beliggenhed, har skabt en naturtype som er hel unik efter danske forhold, og mest af alt minder om forholdene på stenede eller sandede overdrev i Mellemeuropa. Rødbyhavn er herved også blevet landets vigtigste koloniseringsområde for arter der krydser Østersøen. Således er ikke mindre end 25 arter af leddyr insekter, edderkopper, mejere, tusindben og skolopendre blevet fundet som nye for landet i dette område inden for de sidste 10 år, og 19 af dem er endnu ikke fundet andre steder. Områdets ringe størrelse taget i betragtning er dette meget bemærkelsesværdigt. Mange af de nytilkomne arter er varmekrævende og med sydlig udbredelse. Foruden helt nye arter indvandrer også varmekrævende arter som ellers er sjældne og truede i Danmark, hvor de er knyttet til tørre, lysåbne naturtyper 3

2 Fig. 1. Ortofoto fra 2005 over undersøgelsesområdet ved Rødbyhavn. 1: Baneterrænet, 2: Strandholm, 3: Syltholm. Den indsatte boks viser områdets placering på et danmarkskort. Scankort. som fx overdrev et habitat som er blevet reduceret betydeligt gennem sidste halvdel af 1900-tallet. Der har hidtil været stor opmærksomhed omkring nye fund af insekter og edderkopper fra området. I denne artikel gennemgår vi fund af tusindben, skolopendre og mejere fra området inkl. 5 nye arter for den danske fauna. I alt blev opstillet 50 faldfælder fordelt over området. Fælderne var standard honningglas med en diameter på 9 cm, fyldt 1/3 med ethylenglycol som fangstvæske. Fælderne var aktive fra 2. maj til 21. september 2009 og blev tømt en gang pr. måned, henholdsvis 30. maj, 28. juni, 26. juli, 31. august og 21. september. Indholdet blev sorteret og dyrene blev opbevaret i 75% ethanol. Selv om afgrænsningen af indsamlingsperioderne ikke i alle tilfælde nøjagtigt fulgte månederne, er forekomsterne markeret med månedsnavne efter den måned, som dækkede størsteparten af perioden. For eksempel er perioden 29.vi.-26.vii angivet som juli. HE og JP samlede derudover på baneterrænet, inklusive en lille løvtræslund (poppel, ahorn m. fl. træarter) i den sydlige del af området, og på Strandholm den 13. oktober 2010, og JP foretog yderligere indsamlinger den 15. november Dette resulterede i flere arter, som ikke blev fundet i fældematerialet. Fundene af tusindben, skolopendre og mejere er sammenfattet i tabel 1. Da der ikke var tale om strengt kvantitative indsamlinger, er der kun givet individantal for de mindre hyppige arter. Udover de tre lokaliteter i tabellen blev der også indsamlet i et område vest for Rødbyhavn, hvor Cylindroiulus caeruleocinctus var talrig, og Cylindroiulus latestriatus og Julus scandinavius også forekom, samt ved Ringsebølle 6 km NØ for havnen, hvor det sjældne tusindben Leptoiulus cibdellus (Chamberlin, 1921) fandtes denne art var dog i forvejen kendt fra Lolland. I alt blev der fundet 16 arter af tusindben, 11 arter af skolopendre og 9 arter af mejere. 4

3 Fig. 2. Nye danske tusindben fra Rødbyhavn. Øverst: Nanogona polydesmoides (nat. længde ca. 1½ cm). I midten: Stosatea italica (nat. længde ca. 1 cm). Nederst: Tachypodoiulus niger (nat. længde ca. 2½ cm). Alle eksemplarer indsamlet ved Rødbyhavn 13.x Steen Dupont. 5

4 De fleste af arterne er almindelige og vidt udbredt i Danmark (cf. Enghoff 1974, 1983, 1988, Meinertz 1964a, Andersson et al. 2005) og kommenteres ikke yderligere, men fem arter er nye for Danmark, og andre er sjældne: Tusindben Diplopoda Nanogona polydesmoides (Leach, 1814) (Fig. 2) NY FOR DANMARK Denne art gik ikke i fælderne, men 4 hunner blev håndsamlet og sigtet ved besøget den 13. oktober 2010, alle fra en lille løvtræslund i den sydlige del af baneterrænet. To yderligere hunner blev fundet ved sigtning den 15. november Den generelle udbredelse af N. polydesmoides er udpræget vestlig: Britiske Øer, Frankrig, Belgien (Kime 1990), men den er i de senere år også fundet på spredte lokaliteter i Norge og en enkelt i Sverige (Andersson et al. 2005) samt i det vestligste Tyskland (Decker & Hannig 2010). Arten kan bestemmes v.hj. af Andersson et al. (2005). Polydesmus angustus Latzel, 1884 Første fund fra øerne. Arten var hidtil kendt fra Thorsø ved Silkeborg (Meidell & Enghoff 1993). Et yderligere fund fra Præstegård Skov ved Horsens er offentliggjort på webstedet Fugle og Natur (2010) med et foto af de karakteristiske gonopoder. I Norden kendes denne udpræget vesteuropæiske art (Kime & Enghoff i trykken) udover Danmark kun fra Vestnorge (Andersson et al. 2005). Stosatea italica (Latzel, 1886) (Fig. 2) NY FOR DANMARK Arten blev fundet talrigt på Strandholm gennem hele indsamlingsperioden, inklusive ved oktoberbesøget Arten er ikke alene ny for Danmark, men for hele Norden. Dens udbredelse (Kime & Enghoff i trykken) strækker sig i et bredt bælte fra Italien, Kroatien og Ungarn i sydøst til Irland i nordvest. Nærmest os er den kendt fra det allervestligste Tyskland, nær grænsen til Luxembourg, så det danske fund er stærkt isoleret fra artens øvrige udbredelse. Forekomsten på Strandholm skyldes sikkert indslæbning, men det ser ud til at arten er veletableret her. Stosatea italica hører til familien Paradoxosomatidae, som i Nordeuropa ellers kun er repræsenteret ved væksthusarten Oxidus gracilis (C.L. Koch, 1847). Arten kan bestemmes v.hj. af Blower (1985). Choneiulus palmatus (Nemec, 1895) En ualmindelig, sikkert oprindeligt indslæbt art, hidtil kun angivet for Bornholm og Nordøstsjælland (Enghoff 1974). Tachypodoiulus niger (Leach, 1814) (Fig. 2) NY FOR DANMARK Lige som Stosatea italica er Tachypodoiulus niger en udpræget vestlig art, og lige som denne er den ny for den nordiske fauna. Den er almindelig på de Britiske Øer, i Frankrig, Benelux, NV-Italien og i Tyskland undtagen den nordlige del (Kime 1990). Nærmest os findes den i Berlin-området hvor der er en isoleret forekomst (Hauser & Voigtländer 2009). Arten, som er beslægtet med den almindelige Ommatoiulus sabulosus, kan bestemmes v.hj. af Blower (1985). Skolopendre Chilopoda Cryptops parisi Brolemann, 1920 (Fig. 3) NY FOR DANMARK Tilhører ordnen Scolopendromorpha, som også omfatter de tropiske kæmpeskolopendre. Scolopendromorpha var hidtil kun repræsenteret i Danmark med arten Cryptops hortensis (Donovan, 1810), men C. parisi er i forvejen kendt fra nogle få fund i de øvrige nordiske lande. Den et givetvis indslæbt i Norden, inklusive Rødbyhavn. Arten kan bestemmes v.hj. af Andersson et al. (2005). 6

5 Fig. 3. Ny dansk skolopender: Cryptops parisi (nat. længde ca. 2 cm), eksemplar fra Frankrig. Etienno Iorio, pôle entomologie d ECO-MED, Marseille. Mejere Opiliones Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833) (Fig. 4) NY FOR DANMARK Denne art, der er ny for den nordiske fauna, og som man på dansk kunne kalde stor dødningehovedmejer, ligner en kæmpeudgave af den almindelige østlig dødningehovedmejer, Nemastoma lugubre. Gode beskrivelser findes hos Martens (1978) og Wijnhoven (2009). Fundet af P. quadripunctatum ved Rødbyhavn er overraskende, da arten ikke viser tegn på at den let indslæbes af mennesker, og de nærmeste kendte findesteder ligger i omegnen af Bremen ca. 200 km syd for den danske grænse (Arachnologische Gesellschaft 2010). Ifølge Martens (1978) lever P. quadripunctatum i skove med fugtig bund, men også i skovkanter og mindre træ/buskbevoksninger, bare der er tilstrækkeligt med nedfaldne blade, rådnende træ og/eller småsten på jorden. Den kan dog også findes i mere åbne habitater. Fundene fra Rødbyhavn blev alle gjort i fælder, som var placeret nær ved en lille løvtræslund i den sydlige del af baneterrænet. P. quadripunctatum blev af Malicky et al. (1983) fremhævet som et mellemeuropæisk faunaelement, dvs. en art, der kun findes i Mellemeuropa og ikke samtidig findes i (dele af) Middelhavsområdet eller uden for Europa. Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) (Fig. 4) Fundene fra Rødbyhavn er det første fra de danske øer. Arten er kendt fra nogle få lokaliteter i Midt- og Vestjylland (Meinertz 1962, Toft 2004). Den er fundet i Sverige og 7

6 Fig. 4. Mejere. Øverst: Paranemastoma quadripunctatum (nat. kropslængde ca. 4 mm), eksemplar fra Østrig. Christian Komposch, ÖKOTEAM Institute for Animal Ecology and Landscape Planning. Nederst: Mitostoma chrysomelas (nat. kropslængde ca. 1½ mm), eksemplar indsamlet ved Rødbyhavn 13.x Steen Dupont. 8

7 Norge (Stol 2007), er vidt udbredt i Mellemeuropa inkl. De britiske Øer og går langt ned i Italien (Martens 1978, Arachnologische Gesellschaft 2010). Diskussion Den danske fauna af tusindben, skolopendre og mejere er artsfattig. Med de fem nye arter der rapporteres her, er 46 arter af tusindben, 32 arter af skolopendre og 22 arter af mejere kendt fra Danmark (Andersson et al. 2005, Andersson & Enghoff 2007, Enghoff & Pedersen 2007, Meng & Skipper 2009). Grupperne må betragtes som ganske grundigt undersøgt i Danmark, og de nye arter der er fundet i de senere år, er sikkert for langt størstepartens vedkommende nyindvandrede/nyindslæbte. At der er hele fem nye arter i materialet fra Rødbyhavn (svarende til en forøgelse på 5 % af den danske fauna af disse grupper), er imponerende. På den anden side: hvis der skulle findes nye danske arter, vil Rødbyhavn måske være det mest oplagte sted at lede, når de mange andre bemærkelsesværdige fund af nye leddyr fra området tages i betragtning. Det må formodes, at yderligere indsamlinger i området vil afsløre endnu flere bemærkelsesværdige og nye arter for vort lille land, udover den lange række af mere eller mindre sjældne arter for Danmark, som allerede er kendt fra lokaliteten. Den beundringsværdige Rødbyhavn-artsliste tæller rigtig mange arter med udpræget sydlig udbredelse som fx træbukken Corymbia cordigera (Fuessly, 1775) der ellers ikke med sikkerhed er fundet ynglende nord for Alperne, men som har en stor og livskraftig bestand i Rødbyhavn (Jørum et al. 2006). Også andre varmekrævende arter som fx lille humlebille Trichius rosaceus Voet, 1769 (Martin & Pedersen 2002), og ekstremt varmekrævende arter som den ethornede bille Notoxus trifasciatus Rossi, 1792 (Pedersen et al. 2010), løbebillen Lionychus quadrillum (Duftschmid, 1812) (Pedersen et al. 2008), der netop er kendt for at forekomme mellem skærver på soleksponerede jernbanelegemer, de to myreædende edderkopper Zodarion rubidum Simon, 1914 og Z. italicum (Canestrini, 1868) (Scharff et al. 2007, Scharff & Gudik-Sørensen 2009), den lynhurtige og ret store edderkop Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838)(Scharff & Gudik-Sørensen 2009), samt græshoppen Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1758) (Kirkeby et al. 2007), findes i stort antal i området. Løbebillen Amara curta Dejean, 1828, som også findes i området, er et eksempel på en art der i forvejen kun er meget sparsomt kendt fra Danmark hvor den er truet og knyttet til tørre, lysåbne naturtyper som fx overdrev. Andre arter er derimod kun fundet i enkelte eksemplarer og er ikke nødvendigvis varmekrævende, men fordi området er så rig på mange forskellige småbiotoper, giver det muligheder for at også knap så varmetilpassede arter kan etablere de første danske bestande hér. Fx har styltefluen Medetera jugalis Collin, 1941, sin hidtil eneste danske forekomst netop her (Grichanov 2010). Det er en art der er fundet i både Finland, Norge og Sverige og ikke synderlig varmekrævende. Det samme kan man sige om rovbillen Stenus glacialis Heer, 1839 (Pedersen et al. 2008), der mange steder regnes for en udpræget bjergart. Edderkoppen Cicurina japonica (Simon, 1886)(Scharff & Gudik-Sørensen 2009) er vistnok heller ikke særlig termophil, da lever det meste af sit liv underjordisk og oftest findes ret dybt i gange under jorden eller dybt nede i store kompostbunker som det var tilfældet i Rødbyhavn. Det er en middelstor, bleg edderkop der egentlig ikke gør meget væsen af sig til gengæld er Rødbyhavn den kun tredje europæiske lokalitet for arten, der yderligere kun er kendt fra Strassburg og Basel. Desuden er der indvandret en internationalt beskyttelseskrævende art, nemlig natlyssværmer Proserpinus proserpina (Pallas, 1772). Denne aftensværmer er opført på EU- Habitatdirektivets bilag IV og kræver derved streng beskyttelse i de europæiske lande den forekommer i (Kavin 2009). Sluttelig kan nævnes kuglebænkebideren Armadillidium nasatum Budde-Lund, 1885, som blev fundet talrigt den 13.x.2010 i den lille løvtræslund 9

8 hvor bl.a. også tusindbenet Nanogona polydesmoides blev fundet. Hidtidige danske fund af A. nasatum er udelukkende fra væksthuse og gartnerier (Meinertz 1964b). Det er påfaldende, at de tre nye tusindben-arter alle har en generelt vestlig udbredelse, mens det for de fleste af billernes og edderkoppernes vedkomne mere er en sydlig og centraleuropæisk udbredelse der præger billedet. Tak Steen Dupont (Statens Naturhistoriske Museum), Etienne Iorio (Marseille, Frankrig) og Christian Komposch (Graz, Østrig) takkes for fremragende fotografier. Litteratur Andersson, G. & Enghoff, H Nyinförd mångfoting palmbandfoting Chondrodesmus cf. riparius. Fauna och Flora 102(4): 2-5. Andersson, G., Meidell, B.A., Scheller, U., Winquist, J.-Å., Osterkamp Madsen, M., Djursvoll, P., Budd, G. & Gärgenfors, U Nationalnyckeln til Sveriges flora och fauna. Mångfotingar. ArtDatabanken, SLU, Uppsala, 351 pp.. Arachnologische Gesellschaft Nachweiskarten der Spinnentiere Deutschlands (Arachnida: Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones). Blower, J.G Millipedes. Synopses of the British Fauna (New Series) 35: Decker, P. & Hannig, K Nanogona polydesmoides (Leach, 1813) new for the German fauna (Diplopoda, Chordeumatida, Craspedosomatidae). Bulletin of the British Myriapod and Isopod Group 24: Enghoff, H Om tusindbenenes udbredelse i Danmark (Diplopoda). Entomologiske Meddelelser 42: Enghoff, H Oversigt over skolopendrenes udbredelse i Danmark (Chilopoda). Entomologiske Meddelelser 50: 1-6. Enghoff, H Operation Opilio 1987 en undersøgelse af mejere på mure, stakitter o.l. steder i Danmark. Entomologiske Meddelelser 56: Enghoff, H. & Pedersen, J Ny dansk mejer: Odiellus spinosus (Bosc, 1792) (Opiliones). Entomologiske Meddelelser 75: Fugle og Natur Lokaliseret 25. juni 2010 på asp?mode=showlarge&id= Grichanov, I New Dolichopodidae in the fauna of Denmark (Diptera). Entomologiske Meddelelser 78: Hauser, H. & Voigtländer, K Doppeltfüsser (Diplopoda) Ostdeutschlands. Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung Jørum, P., Mahler V. & Pedersen J Fund af biller i Danmark, 2005 (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 74: Kavin, M Rødbyhavn. Bladloppen 28: Kime. R. D A provisional atlas of European myriapods Part 1. Fauna Europaea Evertebrata 1: Kime, R.D. & Enghoff, H. i trykken. Atlas of European millipedes, vol. 1. Pensoft publishers. Kirkeby C., Damgaard J. & Pedersen J Blåvinget Steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1758) fundet i Danmark (Orthoptera-Caelifera: Acrididae, Locustinae). Entomologiske Meddelelser 75: Malicky, H., Ant, H., Aspöck, H., De Jong, R., Thaler, K. & Varga, Z Argumente zur Existenz und Chorologie mitteleuropäischer (extramediterran-europäischer) Faunen-elemente. Entomologia Generalis 9: Martens, J., Spinnentiere, Arachnida. Weberknechte, Opiliones. Die Tierwelt Deutschlands 64: Martin, O. & Pedersen J Fund af humlebillerne Trichius zonatus Germar og Trichius fasciatus (Linnaeus) i Danmark (Coleoptera, Scarabaeidae). Entomologiske Meddelelser 70:

9 Meidell, B. & Enghoff, H Polydesmus angustus Latzel 1884 et for Danmark nyt tusindben (Diplopoda, Polydesmida, Polydesmidae). Entomologiske Meddelelser 61: Meinertz, N.T Mosskorpioner og mejere. Danmarks Fauna 67: Meinertz, T. 1964a. Eine zootopographische Untersuchung über die dänischen Opilioniden. Videnskabelige Meddelelser fra dansk naturhistorisk Forening 126: Meinertz, T. 1964b. The distribution of the terrestrial isopods in Denmark up to Videnskabelige Meddelelser fra dansk naturhistorisk Forening 126: Meng, W. & Skipper, L Gaffelmejeren nu også i Østjylland. Gejrfuglen 45,1: Pedersen, J., Runge J. B. & Jonsén B. P Fund af biller i Danmark, 2006 og 2007 (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 76: Pedersen, J., Hansen M. & Vagtholm-Jensen O Fund af biller i Danmark, 2008 og 2009 (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 78: Scharff, N., Schmidt J. B. & Pedersen J Edderkoppen Zodarion rubidum Simon, 1914 ny art og familie for Danmark (Araneae, Zodariidae). Entomologiske Meddelelser 75: Scharff, N. & O.Gudik-Sørensen: Checklist of Danish Spiders (Araneae). Version , online at Stol, I Checklist of Nordic Opiliones. Norwegian Journal of Entomology 54: Toft, S Mejerne. Natur og Museum 2004,3: Wijnhoven, H De Nederlandse hooiwagens (Opiliones). Entomologische Tabellen 3: Tabel 1. Oversigt over tusindben, skolopendre og mejere fanget i faldfælder ved Rødbyhavn i Måneder angives med romertal. I = januar etc. adsk.: adskillige. *: se noter Art Rødbyhavn. Tør, solåben bund på baneterræn (13.x.2010 dog også i lille lund på arealet) TUSINDBEN (DIPLOPODA) Glomeris marginata (Villers, 1789) V, IX: adsk., 13.x.2010: +, Nanogona polydesmoides (Leach, 13.x.2010: 4, 15.xi.2010: )* Brachydesmus superus Latzel, x.2010: + Syltholm Strandholm Polydesmus angustus Latzel, 1884* V, VI, IX: 10, 13.x.2010: +, Polydesmus inconstans Latzel, V: adsk. V:adsk. V-VII: adsk Stosatea italica (Latzel, 1886)* V-VIII: talrig, 13.x.2010: + Proteroiulus fuscus (Am Stein, måned?: ) Choneiulus palmatus (Nemec, VI:1 1895)* Allajulus nitidus (Verhoeff, 1891) 13.x.2010: +, Cylindroiulus caeruleocinctus (Wood, 1864) Cylindroiulus punctatus (Leach, 1815) Cylindroiulus latestriatus (Curtis, 1845) V, VI, IX: mange, 13.x.2010: +, 13.x.2010: +, V: 1 V: 3,, 13.x.2010: + V-VII: mange V, VII: adsk. 11

10 Julus scandinavius Latzel, 1884 VI:1,, 15.xi.2010: 1 V, VIII: adsk. Ophyiulus pilosus (Newport, 1842) 15.xi.2010: 1 V, VI: adsk. V: 1 Ommatoiulus sabulosus (Linnaeus, 1758) Tachypodoiulus niger (Leach, 1814)* SKOLOPENDRE (CHILOPODA) Schendyla nemorensis (C.L. Koch, 1837) Pachymerium ferrugineum (C.L. Koch, 1835) Geophilus electricus (Linnaeus, 1758) V-VII: mange, IX: sep.: 1 V-IX: talrig V-VIII: talrig, IX: 2 V: 3, 13.x.2010: 2 V: 1, 13.x.2010: +, 15.xi.2010: 1 V: mange, VI: 1, IX:1 V:2 15.xi.2010: 1 Geophilus flavus (De Geer, 1778) VI: 1 Geophilus truncorum Bergsøe & 13.x.2010: + Meinert, 1866 Cryptops parisi Brolemann, 1920* V: 1, VII: 2 Lithobius forficatus (Linnaeus, 1758) V-IX: mange, 13.x.2010: +, Lithobius melanops Newport, 1845 V-VII, IX: adsk., 13.x.2010: +, Lithobius erythrocephalus C. L. Koch, 1847 Lithobius microps Meinert, 1868 V-VII, IX: adsk., 13.x.2010: +, Lamyctes emarginatus (Newport, VI, VII: adsk. 1844) MEJERE (OPILIONES) Nemastoma lugubre (Müller, 1776) V: 1, 13.x.2010: + V, VII: adsk. VII: adsk VIII:1 VI-VIII: adsk. V: adsk. V, VI, VIII, IV: mange V-IX: adsk. Paranemastoma quadripunctatum V:1, VI: 3 (Perty, 1833)* Mitostoma chrysomelas (Hermann, V: 1, VII: 1, 13.x.2010: )* Phalangium opilio Linnaeus, 1761 V-IX: mange, VI-VIII: mange VII-VIII: 2 Opilio saxatilis C. L. Koch, 1839 VIII:3, IX: 1 VIII: 2 VIII:1 Rilaena triangularis (Herbst, 1799) V-VI: adsk., 13.x.2010: +, V-VII: mange V-VI: adsk. Lacinius ephippiatus (C. L. Koch, 1835) Oligolophus tridens (C.L. Koch, 1836) Paroligolophus agrestis (Meade, 1855) VI-VII: 2, VIII-IX: mange IX:1 VIII-IX: adsk. VIII-IX: 2 15xi.2010: + 12

Ny dansk mejer: Odiellus spinosus (Bosc, 1792) (Opiliones)

Ny dansk mejer: Odiellus spinosus (Bosc, 1792) (Opiliones) Ny dansk mejer: Odiellus spinosus (Bosc, 1792) (Opiliones) Henrik Enghoff & Jan Pedersen Enghoff, H. & J. Pedersen: A new harvestman for Denmark: Odiellus spinosus (Bosc, 1792) (Opiliones). Ent. Meddr

Læs mere

Edderkoppen Zodarion rubidum Simon, 1914 ny art og familie for Danmark (Araneae, Zodariidae)

Edderkoppen Zodarion rubidum Simon, 1914 ny art og familie for Danmark (Araneae, Zodariidae) Edderkoppen Zodarion rubidum Simon, 1914 ny art og familie for Danmark (Araneae, Zodariidae) Nikolaj Scharff, Jesper Birkedal Schmidt og Jan Pedersen Scharff, N., J. B. Schmidt & J. Pedersen: The spider

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

Strandskade Haematopus ostralegus Tjaldur Oystercatcher

Strandskade Haematopus ostralegus Tjaldur Oystercatcher Strandskade Haematopus ostralegus Tjaldur Oystercatcher S trandskaden yngler i kystnære egne i store dele af Europa, mere pletvist mod syd. De største bestande findes i Nordvesteuropa, hvor arten yngler

Læs mere

20 nationalflag Navn: Klasse:

20 nationalflag Navn: Klasse: 20 nationalflag Navn: Klasse: Materiale ID: FLG.5.1.1 Vektorgrafik: Simon Estrup www.gratisskole.dk 20 nationalflag Lærer: Dato: Klasse: Holland Yemen Gabon Jugoslavien Bulgarien Rusland Irland Guinea

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

Overvågning af Markfirben Silkeborg kommune 2010

Overvågning af Markfirben Silkeborg kommune 2010 Overvågning af Markfirben Silkeborg kommune 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune Teknik og Miljø Natur og Miljø Overvågning af Markfirben, Silkeborg kommune, 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Pilotområdebeskrivelse Aalborg syd

Pilotområdebeskrivelse Aalborg syd Pilotområdebeskrivelse Aalborg syd Oktober 2014 Mette V. Odgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Camilla Vestergaard, Videncentret for Landbrug P/S (eds.) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generel

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

NR. 1. Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April 1994. Noget om formålet med dette "Nyhedsbrev"

NR. 1. Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April 1994. Noget om formålet med dette Nyhedsbrev NR. 1 Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April 1994 Noget om formålet med dette "Nyhedsbrev" AF Sigvald Kristensen Ved det entomologiske årsmøde i marts, snakkede en del af de danske entomologer om

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Notat om økonomiske konsekvenser af ny EU godkendelseszoner for pesticider Ørum, Jens Erik; Møllenberg, Steffen

Notat om økonomiske konsekvenser af ny EU godkendelseszoner for pesticider Ørum, Jens Erik; Møllenberg, Steffen university of copenhagen Notat om økonomiske konsekvenser af ny EU godkendelseszoner for pesticider Ørum, Jens Erik; Møllenberg, Steffen Publication date: 2006 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Pilotområdebeskrivelse - Lammefjorden

Pilotområdebeskrivelse - Lammefjorden Pilotområdebeskrivelse - Lammefjorden Oktober 2014 Mette V. Odgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Camilla Vestergaard, Videncentret for Landbrug P/S (eds.) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generel

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Det fynske eksemplar af Vestlig Nåletræs-frøtæge Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) Foto OB

Det fynske eksemplar af Vestlig Nåletræs-frøtæge Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) Foto OB 1 HETEROPTERA: COREIDAE Western Conifer Seed Bug Vestlig Nåletræs-frøtæge Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) - ny art i Danmark Otto Buhl & Bo K. Stephensen Den store tæge blev nedbanket fra et

Læs mere

KORAL-HVIDTJØRN (Crataegus rhipidophylla) - EN OVERSET HVIDTJØRN MED POTENTIALE SOM HAVE- OG LANDSKABSPLANTE

KORAL-HVIDTJØRN (Crataegus rhipidophylla) - EN OVERSET HVIDTJØRN MED POTENTIALE SOM HAVE- OG LANDSKABSPLANTE KORAL-HVIDTJØRN (Crataegus rhipidophylla) - EN OVERSET HVIDTJØRN MED POTENTIALE SOM HAVE- OG LANDSKABSPLANTE af KNUD IB CHRISTENSEN Botanisk Have 0. Farimagsgade 2B 1353 København K Crataegus rhipidophylla

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Kig efter det gule på de kinesiske skarver

Kig efter det gule på de kinesiske skarver Kig efter det gule på de kinesiske skarver Af Ole Friis Larsen Vi kan se to underarter af Storskarven i Danmark. Det er ikke let at se forskel på dem, for de er næsten ens, men det kan lade sig gøre at

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Miljø Natur og Vand Overvågning af Løvfrø, Kolding kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm.

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. Landsdækkende Midvintertælling 2016 Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. I vinteren 2015/16 skal der laves en landsdækkende optælling af overvintrende

Læs mere

REFUGIA. Økologisk jordbrug og biodiversitet - effekten af økologisk jordbrug på naturen

REFUGIA. Økologisk jordbrug og biodiversitet - effekten af økologisk jordbrug på naturen REFUGIA Økologisk jordbrug og biodiversitet - effekten af økologisk jordbrug på naturen Liselotte W. Andersen, Chiara Marchi, Chris Topping, Beate Strandberg, Marianne Bruus og Christian Damgaard, Danmarks

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde

Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 9. september 2013 Ib Krag Petersen Jakob

Læs mere

Hvad brændestablen gemte.

Hvad brændestablen gemte. Hvad brændestablen gemte. Af: Magnus Gammelgaard Min lillebrors familie har en sommerhushave på Djursland. Ikke en grund som de andre sommerhusejere, der gør hvad de kan for at få det hele til at se ordentligt

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Pammene & Cydia Del 2: Grapholita. Biologi og samlertips 25 arter i Europa

Pammene & Cydia Del 2: Grapholita. Biologi og samlertips 25 arter i Europa Pammene & Cydia Del 2: Grapholita Biologi og samlertips 25 arter i Europa Grapholita fissana (Fröl.) 5083 13-15 mm. Imago fra maj til først i juli. Larven juli-september i frugterne af Vicia cracca. Europa,

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Lille vandsalamander Kendetegn Levevis

Lille vandsalamander Kendetegn Levevis Lille vandsalamander Som for alle andre padder i Danmark er bestanden af lille vandsalamander gået meget tilbage de sidste 50 år. Dog er den lille vandsalamander blandt de almindeligste af Danmarks nuværende

Læs mere

Elleve nye tæger. Lars Skipper

Elleve nye tæger. Lars Skipper Elleve nye tæger Lars Skipper For under et år siden skrev jeg en artikel til Gejrfuglen (Skipper 2008) om mit arbejde med tæger primært den gruppe, der kaldes blomstertæger. I artiklen bragte jeg en oversigt

Læs mere

Undersøgelser af guldsmede- og dagsommerfugleforekomster i Tarup-Davinde grusgrave 2002

Undersøgelser af guldsmede- og dagsommerfugleforekomster i Tarup-Davinde grusgrave 2002 Undersøgelser af guldsmede- og dagsommerfugleforekomster i Tarup-Davinde grusgrave 2002 Otto Buhl og Niels Lykke Stenværksøen i Phønix-området, 14. september 2002. Foto OB Entomologisk Selskab for Fyn

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Pammene & Cydia etc. Del 1 Pammene. Biologi, udbredelse og samlertips 39 arter i Europa

Pammene & Cydia etc. Del 1 Pammene. Biologi, udbredelse og samlertips 39 arter i Europa Pammene & Cydia etc. Del 1 Pammene Biologi, udbredelse og samlertips 39 arter i Europa Pammene biologi Udbredelse Pammene aurana (F.) 5167 9-13 mm. Imago:juni (2)-juli. Heracleum spondylium Pammene aurana

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Pilotområdebeskrivelse Varde

Pilotområdebeskrivelse Varde Pilotområdebeskrivelse Varde Oktober 2014 Mette V. Odgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Camilla Vestergaard, Videncentret for Landbrug P/S (eds.) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

DOFbasen fylder 10 år

DOFbasen fylder 10 år 15. maj 2012 DOFbasen fylder 10 år Af Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg og Steen Brølling Den 15. maj 2002 var det for første gang muligt at gå ind på hjemmesiden www.dofbasen.dk og downloade et program,

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.1:04.09.2015) Gærdesmutte

Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.1:04.09.2015) Gærdesmutte Gærdesmutte Videnskabeligt navn: Troglodytes troglodytes (L) I Danmark yngler en art af slægten Troglodytes, der er en del af gærdesmuttefamilien. Gærdesmuttefamilien som omfatter godt 80 arter, fordelt

Læs mere

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Lolland Kommune. Rapport udarbejdet for

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Pilotområdebeskrivelse - Gjøl

Pilotområdebeskrivelse - Gjøl Pilotområdebeskrivelse - Gjøl Oktober 2014 Mette V. Odgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Camilla Vestergaard, Videncentret for Landbrug P/S (eds.) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse

Læs mere

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Denmark Tourism - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Langtidsledighed og initiativer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Langtidsledighed og initiativer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Langtidsledighed og initiativer Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Ledighedsudfordringen Hvad skal vi gøre ved langtidsledighedssituationen? Kickstart? Ydelsesreform? Beskæftigelsesindsats?

Læs mere

Titel: Overvågning af birkemus Sicista betulina

Titel: Overvågning af birkemus Sicista betulina Titel: Overvågning af birkemus Sicista betulina Dokumenttype: Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Forfattere: Bjarne Søgaard¹ og Julie Dahl Møller² ¹ Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Efterslæbet på jernbanen er svært at komme fri af selvom der er iværksat genopretningsplaner i milliardklassen. Er jernbanen tilbage

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Undersøgelses resultater

Undersøgelses resultater Undersøgelses resultater Autocamper adfærds mønster autocamperplads - campingplads Campervenner & autocamper-info.dk November 2015 AUTOCAMPER ADFÆRD JI/2015!1 ! Resultater af autocamper adfærds undersøgelsen

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Bred vandkalv Dytiscus latissimus og lys skivevandkalv Graphoderus bilineatus i Almindingen, Bornholm.

Bred vandkalv Dytiscus latissimus og lys skivevandkalv Graphoderus bilineatus i Almindingen, Bornholm. Bred vandkalv Dytiscus latissimus og lys skivevandkalv Graphoderus bilineatus i Almindingen, Bornholm. Lars Iversen, stud.scient Philip Francis, biolog Torbenfeldtvej 7, 2. tv. Ancient DNA & Evolution

Læs mere

Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet

Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet Anne-Marie C. Bürger, Biomedia Planlagte naturparker i Region Sjælland Naturparker der enten er etablerede, eller er på vej til at blive det Hvad er en naturpark?

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Contribution to the welfare state by The green Denmark Danske bryggeriers bidrag til det danske velfærdssamfund udgør 11,9 mia. kr. Bidraget er fordelt

Læs mere

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv.

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv. Figur 1.1 Udbredelse af hurtige adgangsveje oktober 2003 30 Pr. 0 indbyggere 25 20,3 15 5 0 14,9 7,5 9,7 7,6 6,5 1,,5 3,4 4,4 7, 6,7 5,6 3,4 4,5 5,7 5,1 4,4 2,9 3,0 1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Natura 2000 Revision af udpegningsgrundlaget og valg af nye områder

Natura 2000 Revision af udpegningsgrundlaget og valg af nye områder Natura 2000 Revision af udpegningsgrundlaget og valg af nye områder Temadag i Dansk selskab for marin biologi Lone Reersø Hansen Biolog, By- og Landskabsstyrelsen. D. 5. november 2009. Disposition 1. Kort

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker

Danmarks Apotekerforening. Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker Danmarks Apotekerforening Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker Farmaceutejerskab af apoteker er ikke blot et dansk fænomen. Knap 60 procent af EU-borgerne

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK

BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK ANNE ESKILDSEN JENS-CHRISTIAN SVENNING BEVARINGSSTATUS Kritisk truet (CR) i DK ifølge rødlisten En observeret, skønnet, beregnet eller formodet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Vildtets grænseløshed - individer, nationale og internationale bestande

Vildtets grænseløshed - individer, nationale og internationale bestande Vildtets grænseløshed - individer, nationale og internationale bestande Jesper Madsen, Bioscience, Aarhus Universitet Foto: C. Jaspers GRÆNSER MED KONSEKVENSER Mange typer af grænser med konsekvenser Løsninger?

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere