Testversion af Indfødsretsprøve TESTVERSION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Testversion af Indfødsretsprøve TESTVERSION"

Transkript

1 Testversion af Indfødsretsprøve

2 Spørgsmål til indfødsretsprøve Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås for at få dansk indfødsret. Prøven består af 40 spørgsmål. De fem spørgsmål vedrører aktuelle emner, mens de 35 øvrige spørgsmål ved hver prøvetermin udtrækkes ud fra nedenstående række af spørgsmål. De fem aktuelle spørgsmål er ikke kendte på forhånd og vil typisk kunne omfatte spørgsmål om dansk politik, ministre og valg. Der er tale om en skriftlig prøve, hvor der er 60 minutter til at svare på de 40 spørgsmål. Opgaverne er multiple-choice. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er to til tre svarmuligheder, hvor der skal sættes kryds ved det rigtige svar. Der må kun sættes ét kryds, jf. eksemplet nedenfor. Eksempel på besvarelse af spørgsmål: Hvad hedder Danmarks hovedstad? A: Odense B: Århus X C: København For at bestå prøven skal mindst 28 ud af de 40 spørgsmål være besvaret korrekt. Nedenfor er først vist en oversigt over alle spørgsmål hvoraf der ved prøven udvælges 35. Herefter følger de enkelte spørgsmål med tilhørende svarmuligheder. Det rigtige svar er i denne udgave markeret med et kryds (X). Ved den enkelte prøve bliver de 35 spørgsmål udvalgt således, at det sikres, at der kommer spørgsmål inden for de enkelte hovedområder, og at prøveniveauet er ensartet. Nærmere oplysninger om indfødsretsprøven, tilmelding, sted, betaling mv. kan ses på Integrationsministeriet hjemmeside under medborgerskab. Der er her også forskellige råd om forberedelse mv. Side 2

3 Oversigt over spørgsmålene Spørgsmålene er inddelt i følgende emner: A. KONGEHUS, FLAG, RIGSFÆLLESSKAB OG ISLAND...4 B. RETTIGHEDER OG PLIGTER...5 C. RET OG DOMSTOL...8 D. KULTUR OG TRADITIONER...9 E. SPØRGSMÅL VEDRØRENDE DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING...12 F. SPØRGSMÅL VEDR. DANSK HISTORIE OG KULTUR...15 G. SPØRGSMÅL VEDRØRENDE GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING...21 H. KOMMUNER OG REGIONER OG OPGAVEFORDELING MV I. DANMARK OG OMVERDENEN...28 J. DANSK ØKONOMI OG DET DANSKE VELFÆRDSSAMFUND...31 K. TRO OG KIRKE...33 Side 3

4 A. Kongehus, flag, Rigsfællesskab og Island 1. Hvad hedder Danmarks nuværende monark og statsoverhoved? A: Dronning Dagmar B: Dronning Margrethe 1. C: Dronning Margrethe 2. (X) 2. Hvad hedder det danske nationalflag? A: Dannebrog (X) B: Dannevang C: Dannevirke 3. Adam Oehlenschläger skrev i 1819 et digt, som senere blev Danmarks nationalsang. Hvad hedder nationalsangen? A: I Danmark er jeg født B: Jeg ved, hvor der findes en have så skøn C: Der er et yndigt land (X) 4. Hvad kaldes fællesskabet, der består af Danmark, Grønland og Færøerne? A: Landsfællesskabet B: Nationsfællesskabet C: Rigsfællesskabet (X) 5. Grønland og Færøerne har i dag hjemmestyre. Hvilke af følgende sagsområder hører ikke under hjemmestyret? A: Uddannelsesområdet B: Sundhedsområdet C: Det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område (X) 6. Hvor mange medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne? A: Ingen medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne B: I alt fire medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne (X) C: I alt otte medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne 7. Island hørte i flere hundrede år under Danmark. I hvilket år løsrev det sig fra Danmark? A: 1802 B: 1944 (X) C: 1984 Side 4

5 B. Rettigheder og pligter 8. Hvad er myndighedsalderen i Danmark? A: 16 år B: 18 år (X) C: 20 år 9. Tillader den danske grundlov censur? A: Ja B: Nej (X) 10. Er det lovligt i Danmark at forskelsbehandle en person på grund af race eller etnisk oprindelse? A: Ja B: Nej (X) 11. Er det lovligt i Danmark at forskelsbehandle en person på grund af køn? A: Ja B: Nej (X) 12. Hvilke af følgende rettigheder giver grundloven? A: Grundloven sikrer alle retten til at samles og give udtryk for meninger (X) B: Grundloven sikrer alle retten til fri proces, dvs. retten til gratis at føre en sag ved domstolene C: Grundloven sikrer alle ret til en bolig 13. Religionsfrihed i grundlovens forstand betyder, at borgerne har ret til at dyrke deres religion, A: så længe de øvrige regler, der gælder i samfundet, respekteres (X) B: hvis staten har godkendt religionen C: helt uden nogen begrænsninger 14. På hvilken af følgende måder kan udlændinge tildeles dansk indfødsret (statsborgerskab)? A: Statsministeren beslutter, hvilke udlændinge der kan tildeles dansk indfødsret (statsborgerskab) B: Folketinget tildeler ved lov udlændinge dansk indfødsret (statsborgerskab) (X) C: Udlændingeservice træffer afgørelse om, hvorvidt en udlænding kan få dansk indfødsret (statsborgerskab) 15. Skal alle danske mænd aftjene værnepligt? A: Ja, hvis de er egnede og ikke trækker frinummer (X) B: Ja, hvis de er egnede og har en højde over 1,70 m. Side 5

6 C: Nej, det danske forsvar består kun af professionelle soldater ansat på kontrakt 16. I Danmark kan man blive pålagt et borgerligt ombud. Hvad vil det sige? A: Hvis man bliver udpeget som for eksempel nævning (jurymedlem), har man pligt til at påtage sig dette hverv (X) B: Man kan blive pålagt at arbejde for en social institution eller i en forening C: Man har pligt til at tage en uddannelse 17. Hvor mange års undervisningspligt er der i Danmark? A: 7 år B: 9 år (X) C: 11 år 18. Skal forældre til børn i den danske folkeskole betale penge til skolen for deres børns skolegang? A: Ja B: Nej (X) C: Ja, forældrene skal betale 50 % af udgifterne til læremateriale til skolen 19. Er der skolepligt i Danmark? A: Ja, alle børn skal gå i folkeskolen B: Ja, men forældre kan frit vælge, om deres barn skal gå i folkeskolen eller i en privat skole C: Nej, forældre kan vælge, om deres barn skal undervises i folkeskolen, i en privat skole, eller om forældrene vil sørge for undervisning af barnet i hjemmet (X) 20. Homoseksuelle kan i Danmark: A: Bo sammen, men kan ikke få papir på deres forhold B: Indgå et registreret partnerskab (X) C: Blive gift i en dansk folkekirke på samme måde som heteroseksuelle 21. Hvornår fik kvinder i Danmark adgang til fri abort? A: i 1950 erne B: i 1970 erne (X) C: i 1990 erne 22. Hvem har forældremyndigheden over to gifte personers fælles børn? A: Moderen B: Faderen C: Moderen og faderen har fælles forældremyndighed (X) 23. Offentlighedsloven indeholder regler om, A: at alle har lov til at opholde sig på offentlige strande og i offentlige skove Side 6

7 B: borgernes og pressens adgang til at se dokumenter mv., som offentlige myndigheder har liggende (X) C: ordensreglerne for ophold på offentlige områder Side 7

8 C. Ret og domstol 24. Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark? A: 12 år B: 15 år (X) C: 18 år 25. Kan der idømmes dødsstraf i Danmark? A: Nej (X) B: Ja, men dødsstraf har ikke været anvendt siden 1950 C: Ja, men kun under krigstilstande 26. Hvem kan overvære retssager ved domstolene? A: Alle dog ikke hvis retssagen holdes for lukkede døre (X) B: De personer, der er indkaldt som vidner eller er i familie med den anklagede C: Alle, der er godkendt af politiet 27. Hvor længe kan politiet tilbageholde en person, der er anholdt, før personen stilles for en dommer? A: Den anholdte skal stilles for en dommer inden for 24 timer (X) B: Den anholdte skal stilles for en dommer inden for 1 uge C: Den anholdte skal stilles for en dommer inden for 3 uger 28. Hvad hedder den øverste domstol i Danmark? A: Højesteret (X) B: Landsretten C: Danmarks Øverste Domstol 29. Hvilke opgaver har Folketingets ombudsmand? A: Ombudsmanden kontrollerer, at domstolene følger Folketingets love B: Ombudsmanden bedømmer, om de offentlige myndigheder begår forsømmelser eller fejl (X) C: Ombudsmanden hjælper Folketinget med udarbejdelse af love Side 8

9 D. Kultur og traditioner 30. Den danske grundlovsdag fejres A: Hvert år den 1. maj B: Hvert år den 15. maj C: Hvert år den 5. juni (X) 31. Hvordan fejres sankthansaften den 23. juni? A: Der sættes tændte stearinlys i vinduerne B: Der brændes bål (X) C: Børnene klæder sig ud 32. Saxo skrev i slutningen af 1100-tallet en bog. Hvad handlede den om? A: Dyre- og planteliv i Danmark B: Sø- og handelsruter i Norden C: Danmarks historie (X) 33. Hvilken dansk forfatter skrev i 1700-tallet en række komedier, hvoraf nogle stadig bliver opført for eksempel Jeppe på Bjerget? A: Søren Kierkegaard B: Ludvig Holberg (X) C: Georg Brandes 34. H.C. Andersen er en af Danmarks mest kendte forfattere. Hvilket af disse tre eventyr har han skrevet? A: Guldgåsen B: Den bestøvlede kat C: Den grimme ælling (X) 35. I hvilken by blev H. C. Andersen født? A: København B: Odense (X) C: Århus 36. Hvornår levede den danske filosof Søren Kierkegaard? A: I 1200-tallet B: I 1600-tallet C: I 1800-tallet (X) 37. Karen Blixen er en af Danmarks mest kendte forfattere. Hvilken af følgende bøger har Karen Blixen skrevet? A: Frøken Smillas fornemmelse for sne B: Den afrikanske farm (X) C: Mit hjem i Rungsted Side 9

10 38. Danmarkshistoriens bedst kendte billedhugger levede fra 1770 til 1844, og i København blev der bygget et museum til hans skulpturer. Hvad hed han? A: Vilhelm Bissen B: C.W. Eckersberg C: Bertel Thorvaldsen (X) 39. Var Vilhelm Hammershøi: A: Kunstmaler (X) B: Videnskabsmand C: Opdagelsesrejsende 40. Var Asger Jorn: A: Opdagelsesrejsende B: Videnskabsmand C: Kunstmaler (X) 41. Var Tycho Brahe: A: Videnskabsmand (X) B: Kunstmaler C: Forfatter 42. Hvilken dansk videnskabsmand opdagede en ny stjerne i stjernebilledet Cassiopeia? A: Ole Rømer B: Tycho Brahe (X) C: Niels Bohr 43. En af de mest kendte danske videnskabsmand er Niels Bohr. Hvad fik han Nobelprisen for i 1922? A: Måling af lysets hastighed B: Model for atomers opbygning (X) C: Teori om jordens magnetfelt 44. Hvilket sprog har især påvirket udviklingen af det danske sprog? A: Tysk (X) B: Fransk C: Nederlandsk 45. Hvilken instruktør har instrueret Olsen Banden-filmene? A: Erik Balling (X) B: Lars von Trier C: Bille August 46. Hvem var én af hovedmændene bag Dogme 95-manifestet, der skabte stor international opmærksomhed omkring dansk film? A: Lars von Trier (X) Side 10

11 B: Gabriel Axel C: Carl Th. Dreyer 47. Hvornår vandt Danmark EM i fodbold? A: 1980 B: 1992 (X) C: Hvornår vandt det danske kvindelandshold VM i håndbold? A: 1972 B: 1985 C: 1997 (X) 49. Hvilken lampe er tegnet af arkitekten Poul Henningsen? A: Le Klint-lampen B: PH-lampen (X) C: P. Henningsens natlampe 50. Den danske arkitekt Jørn Utzon er kendt for at have tegnet: A: Den Sorte Diamant, København B: Operahuset i Sydney, Australien (X) C: Guggenheim-museet i Bilbao, Spanien 51. Hvad står betegnelsen Blomsterbørn for? A: En del af ungdomskulturen i 1960 erne og begyndelsen af 1970 erne (X) B: Børn, som går i skovbørnehave C: Personer, som samler på tørrede blomster Side 11

12 E. Spørgsmål vedrørende dansk geografi og befolkning 52. Hvor mange indbyggere er der i Danmark? A: Ca. 4,6 mio. B: Ca. 5,4 mio. (X) C: Ca. 6,1 mio. 53. I hvilken del af Danmark lever hovedparten af det tyske mindretal? A: Fyn B: Nordjylland C: Sønderjylland (X) 54. Hvor stor en del af den danske befolkning har anden etnisk baggrund end dansk (det vil sige indvandrere og efterkommere af indvandrere)? A: ca. 8 % (X) B: ca. 15 % C: ca. 20 % 55. I 1980 erne og 1990 erne kom der mange flygtninge til Danmark fra især? A: Mellemøsten, Sri Lanka, Somalia og Balkan (X) B: Sydamerika og Sydafrika C: Vietnam, Kina og Thailand 56. I hvilket årti startede indvandringen af mennesker fra især Tyrkiet, Pakistan og det tidligere Jugoslavien til Danmark? A: I 1920 erne B: I 1940 erne C: I 1960 erne (X) 57. Hvilken by er Danmarks største? A: Århus B: København (X) C: Odense 58. Hvilken by er Danmarks næststørste? A: Århus (X) B: København C: Odense 59. Hvad hedder den halvø, som udgør én af Danmarks landsdele? A: Jylland (X) B: Langeland C: Sjælland Side 12

13 60. I hvilken landsdel ligger Århus? A: Jylland (X) B: Fyn C: Sjælland 61. Hvad hedder farvandet mellem Jylland og Fyn? A: Øresund B: Storebælt C: Lillebælt (X) 62. Hvad hedder farvandet mellem Sjælland og Fyn? A: Øresund B: Storebælt (X) C: Lillebælt 63. Hvad hedder broen, der forbinder Fyn og Sjælland? A: Lillebæltsbroen B: Storebæltsbroen (X) C: Øresundsbron 64. Til hvilket af følgende lande har Danmark en landegrænse? A: Norge B: Tyskland (X) C: Storbritannien 65. Hvad hedder den største grønlandske by? A: Nuuk (Godthåb) (X) B: Paamiut (Frederikshåb) C: Qaanaaq (Thule) 66. Hvad hedder den største færøske by? A: Thorshavn (X) B: Klaksvik C: Vestmanna 67. Hvor stort er Danmarks areal? A: ca km 2 (X) B: ca km 2 C: ca km Hvilke af følgende lande indgår i det danske rigsfællesskab? A: Danmark, Færøerne og Grønland (X) B: Danmark, Grønland og Island C: Danmark, Færøerne og Island Side 13

14 69. Hvilke lande udgør tilsammen de nordiske lande? A: Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland samt de selvstyrende områder Grønland, Færøerne og Åland (X) B: Danmark, Grønland og Færøerne C: Danmark, Island og Estland Side 14

15 F. Spørgsmål vedr. dansk historie og kultur 70. Hvad fortæller den runesten, som Harald Blåtand rejste i Jelling i ca. 965? A: At han indførte enevælden B: At han tog på vikingetogt til England C: At han indførte kristendommen (X) 71. Hvilken religion blev indført i Danmark i slutningen af 900-tallet af kong Harald Blåtand? A: Troen på Odin og Thor B: Kristendommen (X) C: Jødedommen 72. Hvilken lovsamling, der fik stor betydning for dansk lov, blev skabt i middelalderen? A: Københavns Lov B: Jyske Lov (X) C: De fynske love 73. Hvad var navnet på den biskop, som regnes for Københavns grundlægger? A: Ansgar B. Absalon (X) C: Amled 74. I en periode var de skandinaviske lande samlet i en union under den danske regent. Hvad hed denne union? A: Den skandinaviske union B: Kalmarunionen (X) C: Københavnerunionen 75. Hvad kaldes sange fra middelalderen, som ofte handler om riddere og andre fra adelsmiljøet? A: Kongeviser B: Bondeviser C: Folkeviser (X) 76. Hvilket år fandt reformationen sted i Danmark? A: 850 B: 1536 (X) C: Hvad medførte reformationen blandt andet i Danmark? A: Den katolske kirkes position i Danmark blev styrket B: Danmark blev protestantisk (X) C: Der blev bygget flere klostre i Danmark Side 15

16 78. Danmarks konge fra 1588 til 1648 er især kendt for at have opført en lang række af Københavns mest berømte bygninger bl.a. Rundetaarn og Børsen. Hvad hed han? A: Christian 2. B: Frederik 3. C: Christian 4. (X) 79. Hvilket andet nordisk land har Danmark mange gange været i krig med, især i 1600-tallet? A: Norge B: Sverige (X) C: Finland 80. Hvornår blev enevælden indført i Danmark? A: 1160 B: 1360 C: 1660 (X) 81. Hvilket år blev stavnsbåndet, der blandt andet forhindrede fæstebønder i at flytte fra deres hjemegn, ophævet? A: 1388 B: 1588 C: 1788 (X) 82. Hvad var navnet på den tyske læge, som i slutningen af 1700-tallet styrede Danmark på vegne af den sindssyge kong Christian 7.? A: J. F. Struensee (X) B: J. H. E. Bernstorff C: A. G. Moltke 83. Hvilket land bombarderede i 1807 København og tog bagefter den danske flåde? A: Frankrig B: England (Storbritannien) (X) C: Sverige 84. Hvilken begivenhed fandt sted i Danmark i marts 1848? A: Bønderne brugte deres store antal til at indlede en revolution B: Borgerskabet afsatte kongen midlertidigt C: Kongen indvilligede i at afskaffe enevælden (X) 85. I 1864 afstod Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hvorfor? A: Danmark tabte krigen mod kongeriget Hannover B: Danmark tabte krigen mod Preussen (Tyskland) og Østrig (X) C: Danmark ville ikke længere inkludere tysktalende områder Side 16

17 86. Hvad betød tabet af Slesvig og Holsten i 1864 blandt andet? A: Den danske statskasse gik bankerot B: Det blev forbudt at tale tysk i Danmark C: Danmark mistede 1/3 af sit territorium (X) 87. Hvilket politisk parti opstod i 1870 erne som en del af arbejderbevægelsen? A: Venstre B: Socialdemokratiet (X) C: Det Radikale Venstre 88. Hvilket politisk parti, der i særlig grad varetog bøndernes interesser, blev dannet i 1870? A: Venstre (X) B: Socialdemokratiet C: Socialistisk Folkeparti 89. Andelsbevægelsen betød, at landmændene sikrede sig kontrollen med både produktion og afsætning af deres varer. Hvornår blev andelsbevægelsen grundlagt i Danmark? A: I anden halvdel af 1600-tallet B: I anden halvdel af 1800-tallet (X) C: I anden halvdel af 1900-tallet 90. Hvilket land var mål for de fleste af de danskere, der udvandrede i anden halvdel af 1800-tallet? A: USA (X) B: Rusland C: Storbritannien 91. Hvilken person forbinder man specielt med folkehøjskolerne? A: Kingo B: Grundtvig (X) C: Holberg 92. I 1901 blev der gennemført et parlamentarisk systemskifte (parlamentarisme). Hvad gik det ud på? A: At regeringsmagten gik til partiet Højre B: At en regering ikke kunne regere imod et flertal i Folketinget (X) C. At der kun kunne udskrives valg hvert fjerde år 93. Hvilket parti blev dannet i 1905 af udbrydere fra partiet Venstre? A: Det Radikale Venstre (X) B: Det Konservative Folkeparti C. Kristeligt Folkeparti Side 17

18 94. Under 1. verdenskrig var Danmark? A: Allieret med Tyskland B: Allieret med Frankrig og Storbritannien C: Neutralt (X) 95. Efter 1. verdenskrig blev det i 1920 muligt for Danmark A: at genoprette dobbeltmonarkiet Danmark og Norge B: at afskaffe enevælden C: at blive genforenet med Sønderjylland (X) 96. Hvornår fik Danmark sin første kvindelige minister? A: 1853 B: 1924 (X) C: Hvornår blev Danmark i 2. verdenskrig besat af tyske tropper? A: 1. September 1939 B: 9. April 1940 (X) C: 22. Juni Ved besættelsen af Danmark i 1940 krævede Tyskland, A: at den danske regering blev afsat B: at den danske regering skulle samarbejde med Tyskland (X) C: at Folketinget skulle hjemsendes 99. Hvornår blev Danmark (bortset fra Bornholm) befriet fra den tyske besættelse? A: 9. april 1940 B: 29. august 1943 C: 5. maj 1945 (X) 100. Under anden verdenskrig levede der ca jøder i Danmark, før jødeforfølgelserne satte ind. Hvad skete der med de fleste danske jøder i 1943? A: De fleste danske jøder blev ført til koncentrationslejre i Tyskland B: De fleste danske jøder flygtede til Sverige (X) C: De fleste danske jøder flygtede til Storbritannien 101. I 1945 blev de Forenede Nationer (FN) oprettet. Hvornår blev Danmark medlem? A. Ved oprettelsen i 1945 (X) B: Efter opstanden i Ungarn i 1956 C: Efter Cuba-krisen i Hvilken forsvarsalliance blev Danmark medlem af i 1949? A: NATO (X) B: Warszawa-pagten C: Vestunionen Side 18

19 103. Hvilket parti blev dannet i 1959 af en gruppe personer, der forlod Danmarks Kommunistiske Parti DKP? A: VS Venstresocialisterne B: SF Socialistisk Folkeparti (X) C. Retsforbundet 104. I 1970 erne opstod en græsrodsbevægelse, der hed Rødstrømpebevægelsen. Hvad arbejdede den for? A: Ligestilling mellem mænd og kvinder (X) B: Forbud mod abort C: At kvindernes plads var i hjemmet 105. I 1970 erne opstod en række græsrodsbevægelser med forskellige mål. En af de markante mærkesager var: A: modstand mod atomkraft (X) B: indførelse af et fælleseuropæisk militær C: flere kolonihaver i storbyerne 106. Hvilken dansk politiker valgte at gå af som statsminister dagen efter EFafstemningen i 1972? A: Thorvald Stauning B: Poul Schlüter C: Jens Otto Krag (X) 107. Hvilken europæisk organisation blev Danmark medlem af den 1. januar 1973? A: EFTA B: EF (X) C: COMECON 108. Hvorfor kaldes folketingsvalget i 1973 Jordskredsvalget? A: Fordi mange nye partier kom i Folketinget (X) B: Fordi der var en meget høj valgdeltagelse C: Fordi der efter 10 år med samme regering kom en ny regering 109. Der var økonomisk krise i Danmark i 1970 erne. Hvordan kom den til udtryk? A: Der var arbejdsløshed og underskud på betalingsbalancen (X) B: Staten kunne ikke betale lønningerne til de offentligt ansatte C: Prisen på fast ejendom faldt markant 110. Hvilken statsminister ledede firkløver-regeringen i 1980 erne? A: Poul Schlüter (Det Konservative Folkeparti) (X) B: Uffe Ellemann-Jensen (Venstre) C. Poul Nyrup Rasmussen (Socialdemokratiet) 111. Hvilken afstemning endte med et ja i 1986? A: Afstemningen om EF-pakken (X) Side 19

20 B: Afstemningen om EU s østudvidelse C: Afstemningen om December-pakken 112. Hvornår blev Danmarks Radios tv-monopol brudt? A: 1950 erne B: 1960 erne C: 1980 erne (X) 113. Hvilken EU-traktat stemte den danske befolkning nej til i 1992? A: Rom-traktaten B: Paris-traktaten C: Maastricht-traktaten (X) 114. Hvornår blev Dansk Folkeparti dannet? A: 1973 B: 1982 C (X) 115. Hvornår blev Enhedslisten dannet? A: 1870 B: 1973 C: 1989 (X) 116. I Danmark har de fleste regeringer siden 2. verdenskrig været: A: flertalsregeringer B: mindretalsregeringer (X) 117. Inden for hvilket af følgende energiområder har Danmark de sidste årtier i særlig grad markeret sig på verdensmarkedet? A: Kul B: Vindenergi (X) C: Atomenergi Side 20

21 G. Spørgsmål vedrørende grundlov, styreform og folketing 118. Hvad kaldes Danmarks forfatning? A: Danmarks Riges Grundlov (X) B: Det danske Riges Forfatning C: Det danske Demokratis Grundlov 119. Hvilket år underskrev den danske konge Danmarks første frie forfatning, Danmarks Riges Grundlov? A: 1660 B: 1849 (X) C: Hvornår er grundloven senest blevet ændret? A: 1849 B: 1901 C: 1953 (X) 121. Hvornår fik danske kvinder valgret til Folketinget? A: 1849 B: 1901 C: 1915 (X) 122. Grundloven bestemmer, at magten i Danmark er tredelt. Det betyder, at magten er fordelt mellem: A: En lovgivende, en udøvende og en dømmende magt (X) B. Dronningen, Folketinget og EU C: Dronningen, regeringen og den dømmende magt 123. I hvilken bygning har Folketinget til huse? A: Amalienborg B: Christiansborg (X) C: Frederiksborg 124. I hvilken by ligger Christiansborg? A: Odense B: København (X) C: Århus 125. Hvad hedder det danske parlament? A: Landstinget B: Folketinget (X) C: Overhuset Side 21

22 126. Hvor mange medlemmer har Folketinget? A: 145 B: 179 (X) C: Er Folketingets møder åbne for offentligheden? A: Ja (X) B: Nej C: Ja, men kun for medlemmer af et parti 128. Kan et folketingsmedlem, som træder ud af sit parti, forsat sidde i Folketinget? A: Ja (X) B: Nej C: Ja, men medlemmet kan ikke deltage i afstemninger 129. En regering består af ministre. Hvor mange ministre skal der udpeges? A: Der skal mindst udpeges 10 ministre B: Der skal udpeges 18 ministre C: Der gælder ikke noget krav om et bestemt antal ministre (X) 130. Er det en betingelse for at blive udnævnt som minister, at vedkommende er medlem af Folketinget? A: Ja B: Nej (X) 131. Folketingets hovedopgave er A: at vedtage love og føre kontrol med regeringen (X) B: at sikre, at lov og orden opretholdes C: at sørge for, at landets love føres ud i livet 132. Hvordan kan Folketinget blandt andet føre kontrol med regeringen? A: Folketingsudvalg kan komme på uanmeldt besøg i ministerierne B: Ministrene skal hver uge orientere folketingsudvalgene om, hvad de har lavet C: Ministrene kan blive kaldt i samråd i Folketingets udvalg (X) 133. Hvem kan blive medlem af et folketingsudvalg? A: Enhver borger B: Embedsmænd, der er ansat i et ministerium C. Medlemmer af Folketinget (X) 134. Ifølge grundloven skal et lovforslag behandles et antal gange, før det kan blive vedtaget af Folketinget. Hvor mange behandlinger skal et lovforslag igennem? A: 3 gange (X) B: 6 gange Side 22

23 C: 9 gange 135. Hvor ofte skal der ifølge grundloven afholdes folketingsvalg? A: Mindst hvert andet år B: Mindst hvert fjerde år (X) C: Mindst hvert sjette år 136. Hvem udskriver valg til Folketinget? A: Folketingets formand B: Statsministeren (X) C: Folketingets ombudsmand 137. Hvor gammel skal man mindst være for at have valgret til Folketinget? A: 15 år B: 18 år (X) C: 25 år 138. For at kunne vælges til medlem af Folketinget skal man mindst være A: 18 år (X) B: 20 år C: 24 år 139. Hvilke krav stilles for, at man kan stemme ved et folketingsvalg? A: Man skal betale skat og have dansk indfødsret B: Man skal have dansk indfødsret, have fast bopæl i Danmark, på Færøerne eller i Grønland, være fyldt 18 år og være myndig (X) C: Man skal være ustraffet og have fast bopæl i Danmark 140. Når der er valg til Folketinget, A: modtager alle stemmeberettigede bosiddende i Danmark automatisk, det vil sige uden selv at bede om det, et valgkort (X) B: skal den stemmeberettigede bede den region, vedkommende bor i, om at få tilsendt et valgkort C: skal den stemmeberettigede bede Folketinget om at få tilsendt et valgkort 141. Når der afholdes valg til Folketinget, A: har alle vælgere pligt til at stemme B: må den enkelte vælger selv afgøre, om han eller hun ønsker at stemme (X) C: har alle, der er medlem af et politisk parti, pligt til at stemme, mens andre vælgere selv må afgøre, om de ønsker at stemme 142. Hvordan afgives en stemme på afstemningsstedet på valgdagen ved et folketingsvalg i Danmark? A: Der udleveres en blank stemmeseddel, hvorpå man skal skrive navnet på den kandidat eller det parti, som man ønsker at stemme på Side 23

24 B: Man skal oplyse, hvorledes man ønsker at stemme, til de valgforordnede, der herefter noterer dette C: Man får en stemmeseddel med navnene på de opstillede partier og kandidater, hvor man skal sætte et kryds ud for det parti eller den kandidat, man ønsker at stemme på (X) 143. Til medlem af Folketinget A: kan en person kun vælges for én valgperiode B: kan en person genvælges for flere valgperioder (X) 144. Vælges der medlemmer til Folketinget fra områder uden for Danmark? A: Ja, fra Sydslesvig B: Ja, fra Færøerne og Grønland (X) C: Ja, fra Island 145. Hvor mange procent af de gyldige stemmer skal et parti normalt opnå for at blive repræsenteret i Folketinget ved valg i Danmark? A: 2 % (X) B: 6 % C: 8 % 146. Hvor stor er valgdeltagelsen normalt til folketingsvalgene i Danmark? A: Mellem 50 og 60 % af vælgerne stemmer B: Mellem 60 og 70 % af vælgerne stemmer C: Mellem 80 og 90 % af vælgerne stemmer (X) 147. Ved hvilket af følgende valg i Danmark er valgdeltagelsen normalt lavest? A: Ved valg til Folketinget B: Ved valg til kommunalbestyrelser og regionsråd C: Ved valg til Europa-Parlamentet (X) 148. I de seneste 50 år har der været afholdt 11 folkeafstemninger i Danmark om bestemte spørgsmål. Hvad har over halvdelen af disse afstemninger handlet om? A: Ændring af skatte- og momsregler B: Love om offentlige anlægsarbejder (byggeri af veje og broer) C: Danmarks forhold til EF/ EU (X) 149. Hvilken titel har den minister, som leder den danske regering? A: Statsminister (X) B: Forbundsminister C: Præsident 150. Hvem er Danmarks statsoverhoved? A: Dronningen (X) B: Folketingets ombudsmand C: Folketingets formand Side 24

25 151. Hvem underskriver en lov? A: Dronningen og en minister (X) B: Statsministeren C: Justitsministeren 152. Skal Danmarks dronning være medlem af den danske folkekirke? A: Ja (X) B: Nej 153. Hvad er forudsætningen for, at der kan udpeges en regering? A: De partier, der indgår i regeringen, skal have flertal i Folketinget B: Regeringen skal have støtte fra 2/3 af folketingets medlemmer C: Der er ikke noget krav om flertal men regeringen må ikke have et flertal imod sig i Folketinget (X) 154. Hvordan udnævnes det personale (embedsmændene), der arbejder i et ministerium? A: Embedsmændene ansættes efter deres kvalifikationer (X) B: Embedsmændene ansættes efter deres politiske tilhørsforhold C: Embedsmændene ansættes, så de repræsenterer alle partier i Folketinget 155. Demokratiet i Danmark er et repræsentativt demokrati. Hvad vil det sige? A: At befolkningen vælger repræsentanter til Folketinget, og at Folketinget tager beslutninger på folkets vegne (X) B: At Folketingets sammensætning vedrørende køn, alder og social baggrund svarer til befolkningen C: At folketingsmedlemmerne skal spørge deres valgkreds, før de deltager i Folketingets afstemninger Side 25

26 H. Kommuner og regioner og opgavefordeling mv Hvor mange kommuner er der i Danmark? A: 5 B: 98 (X) C: Hvad kaldes den øverste administrative og politiske leder af en kommunalbestyrelse? A: En formand B: En borgmester (X) C: En bestyrelsesformand 158. Hvor ofte afholdes der valg til kommunalbestyrelsen? A: Hvert år B: Hvert fjerde år (X) C: Hvert sjette år 159. Hvilke af følgende opgaver er kommunale? A: Børnehaver og folkeskolen (X) B: Sygehuse og sygesikring C: Politi og videregående uddannelser 160. Hvilke opgaver varetager kommunerne? A: De har ansvar for bl.a. gymnasier og politi B: De har ansvar for bl.a. hospitaler C: De har ansvar for bl.a. folkeskolen og ældreplejen (X) 161. Hvor mange regioner er der i Danmark? A: 5 (X) B: 7 C: Hvad hedder de fem regioner, som Danmark er opdelt i? A: Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland (X) B: Region København og Malmø, Region Roskilde, Region Odense, Region Herning og Region Aalborg C: Sjællandsregionen, Lolland-Falster Regionen, Fynsregionen, Region Jylland og Region Bornholm 163. Hvor ofte afholdes der valg til regionsrådet? A: Hvert år B: Hvert fjerde år (X) C: Hvert sjette år Side 26

27 164. Hvilke af følgende opgaver er regionale? A: Børnehaver og folkeskolen B: Sygehuse og sygesikring (X) C: Politi og videregående uddannelser 165. Hvor gammel skal en borger mindst være for at kunne have valgret ved kommunalvalg og regionalvalg? A: 18 år (X) B: 20 år C: 22 år 166. Kan udenlandske statsborgere have valgret ved kommunalvalg og regionalvalg? A: Ja, hvis de enten er statsborgere i et EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark, på Færøerne eller i Grønland i de sidste tre år forud for valgdagen (X) B: Nej 167. Hvilke offentlige myndigheder har ret til at udskrive skat? A: Det har staten og kommunerne (X) B: Det har kun staten C: Det har staten, regionerne og kommunerne 168. Hvem har ansvaret for politiet? A: Kommunerne B: Regionerne C: Staten (X) Side 27

28 I. Danmark og omverdenen 169. Hvad hedder det europæiske samarbejde, som Danmark har været medlem af siden 1973? A: Europarådet B: EU (tidl. EF) (X) C: Europas Forenede Stater 170. Hvilke lande grundlagde EF i 1950 erne? A: Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene og Tyskland (X) B: Danmark, Irland og Storbritannien C: Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 171. Hvor mange lande er pr. 1. januar 2007 medlem af EU? A: 15 B: 27 (X) C: Hvilket af følgende lande er medlem af EU? A: Rusland B: Island C: Sverige (X) 173. Hvilket af følgende nordiske lande er ikke medlem af EU? A: Sverige B: Norge (X) C: Finland 174. Hvilke forbehold har Danmark i forhold til samarbejdet i EU? A: Danmarks forbehold angår unionsborgerskabet, euroen, forsvarsområdet og dele af samarbejdet om fælles rets- og udlændingepolitik (X) B: Danmarks forbehold angår EU s miljøpolitik C: Danmarks forbehold angår EU s fødevarepolitik 175. Borgerne i EU s medlemslande vælger ved direkte valg medlemmerne af: A: Europa-Kommissionen B: Rådet for Den Europæiske Union C: Europa-Parlamentet (X) 176. Hvor mange medlemmer af Europa-Parlamentet blev valgt i Danmark ved valget i 2004? A: 3 B: 14 (X) C: 47 Side 28

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Testversion af Indfødsretsprøve

Testversion af Indfødsretsprøve Testversion af Indfødsretsprøve Spørgsmål til indfødsretsprøve Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås for at få dansk indfødsret. Prøven består af 40 spørgsmål. De fem spørgsmål vedrører aktuelle

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer Indfødsretsprøven 17. juni 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer Indfødsretsprøven 10. december 2008 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 03/2010 DATO: 25.01.2010 LINK TIL ARTIKEL I

ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 03/2010 DATO: 25.01.2010 LINK TIL ARTIKEL I Hver femte dansker ville ikke bestå indfødsretsprøve Hver femte dansker dumper indfødsretsprøven og ville derfor ikke kunne opnå dansk statsborgerskab. To ud af tre går ind for testen, men hver anden finder

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

KAPITEL I DANSK HISTORIE Spørgsmål til kap 1 afsnit 2. Danmark bliver ét rige (Vikingetiden 750-1035)

KAPITEL I DANSK HISTORIE Spørgsmål til kap 1 afsnit 2. Danmark bliver ét rige (Vikingetiden 750-1035) FORÅR 2010. Spørgsmål til bogen "Danmark før og nu", der bruges som forberedelse til indfødsretsprøve. (Spørgsmålene er dels taget fra tidligere indfødsretsprøver, dels konstrueret af Jette Møller Nielsen)

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

4. Hvor gammel skal man være for at kunne købe alkohol i butikkerne? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov?

4. Hvor gammel skal man være for at kunne købe alkohol i butikkerne? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov? Information: Efter fødslen har moren ret til 14 ugers barselsorlov, mens faren har ret til 2 ugers fædreorlov. Derudover har forældre ret til hver at

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

H ver eneste dag informeres vi om

H ver eneste dag informeres vi om 130 Danmark - et sted i verden H ver eneste dag informeres vi om begivenheder, der foregår uden for Danmarks grænser. Når vi tænder for tv eller radio eller åbner en avis, bombarderes vi med nyheder fra

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Den danske struktur. Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner. Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98

Den danske struktur. Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner. Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98 VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER Den danske struktur Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98 Opgavefordeling Økonomi Kommunerne

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen har indgået et samarbejde med KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der tilsammen udgør parterne bag kampagnen Tænk dig om

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Alt koster penge, kun luft, ikke? Gratis. Resten koster penge.

Alt koster penge, kun luft, ikke? Gratis. Resten koster penge. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Kapitel 1 Velkommen til Danmark Jeg lagde mærke til, at når man gik på vejen, og så kom der en cyklende, så plejer de at gøre sådan. Og så troede jeg at de hilst på mig. Indtil

Læs mere

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister /regering 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister Koalition af upolitiske ministre, nationalliberale og bondevenner (Martsministeriet) 1848-1851 A.W. Moltke II Premierminister Koalition af upolitiske ministre

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Begreber vedrørende valg

Begreber vedrørende valg Begreber vedrørende valg Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer eller nedlægger afstemningsområderne.

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Danmarks. fire. EU-undtagelser

Danmarks. fire. EU-undtagelser Danmarks fire EU-undtagelser Den Danske Europabevægelse Den Danske Europabevægelse er en tværpolitisk, landsdækkende medlemsorganisation, der laver oplysningsarbejde om Europa. Vi har mere end 60 års erfaring

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retsstaten DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSTATEN Har du tænkt over, hvorfor politikerne ikke kan blande sig i domstolenes afgørelser, eller hvorfor det er vigtigt, at der er

Læs mere

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand 2. VALGDELTAGELSEN Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der i alt 222.182 stemmeberettigede i Århus Kommune. Af disse afgav de 157.055 deres stemme svarende til en stemmeprocent på 70,7. Til sammenligning

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds - UgebrevetA4.dk 17-06-2015 22:00:51 GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 Del: Der er

Læs mere

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052426_Samfag-D 08/09/05 13:28 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Danmarks

Læs mere

Europa. Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen

Europa. Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen Europa Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen Indholdsfortegnelse Forord Starten Traktaterne 5 1. Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (1952) 6 2. Romtraktaten

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Indvandringens historie

Indvandringens historie Indvandringens historie Den tidlige indvandring I tidens løb har mange forskellige folkeslag slået sig ned i Danmark. Fremmede der gennem historien er blevet modtaget meget forskelligt efter hvor rige

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Roskilde Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Optagelsesprøve den 19. april 2008.

Optagelsesprøve den 19. april 2008. Optagelsesprøve den 19. april 2008. SPØRGSMÅL: SVAR: 1. Hvad hedder Socialdemokraternes gruppeformand på Christiansborg? 2. Hvordan skrives tallet 3 i det binære talsystem? 3. Hvilken filosofisk retning

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Økonomi- og Indenrigsministeriet valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 3 3 M O B I L 9 1 3 2 5 7 3 3 M P E D @ H U M A N

Læs mere