Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15"

Transkript

1 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer for sine stabe som helhed: Økonomien sætter rammerne Optimale vækstrammer er en del af løsningen Demografien er en udfordring Digitalisering og velfærdsteknologi er en løsning Viden og analytisk kraft er også en løsning Branding/omtale er et middel Generelt skal stabene udfordre de øvrige forvaltninger i forhold til deres opgaveløsning. De strategiske områder, der antages at have størst relevans for lige netop Personaleafdelingen må være demografien og digitalisering/velfærdsteknologi. Der vil på den baggrund være behov for at understøtte rekruttering og introduktion af nye medarbejdere. Kompetenceudvikling kommer i fokus, både i forhold til demografi og digitalisering. Det vil desuden spille en rolle, om afdelingen kan medvirke til at alle medarbejdere bliver gode ambassadører for Varde Kommune, så de medvirker til branding/god omtale. Alle de strategiske udfordringer vil indgå i Personaleafdelingens måde at arbejde på. 5 fokusgruppemøder Personaleafdelingen ønsker at arbejde forretningsorienteret. Det vil sige, at HR- og personalemedarbejdere udover at udføre de strategiske opgaver skal være partnere for afdelinger og institutioner for at afdelingerne og institutionerne kan udføre deres opgaver for borgerne optimalt. I fokusgruppemøder med ledere fra de forskellige områder er det drøftet, hvilke problemstillinger lederne ser for deres afdelinger/institutioner. 1

2 Det, lederne taler om er: Resultatorientering Relationel koordinering er det begreb, som lederne ofte anvender, når vi snakker om stærkt fokus på brugeren og på det samlede resultat for brugeren af vores indsatser. Nogle ledere taler om at se på borgerforløb, og ikke alene på vore enkelte indsatser. Et sådant fokus på resultater for borgerne stiller krav både til de enkelte lederes råderum og samtidig til organisationens evne til at koordinere indsatser. Der er altså krav både til leder/medarbejder med borgerkontakten og til organisationen bag. Samskabelse Samskabelse er et arbejde på dels at inddrage borgerens ønsker mere direkte, så vi leverer det borgeren har behov for (f.eks. individuelle ydelser kontra ydelseskatalog) og dels at vi faciliterer processer og arbejde som borgere ønsker at igangsætte. En vigtig parameter i samskabelse er, at kompetence er delegeret til de medarbejdere, som står lige overfor brugeren, eller brugergruppen. For at sikre såvel ledelse som medarbejdere i disse situationer, er det vigtigt at have arbejdet grundigt med kerneopgaven. Grundlæggende kendskab til kerneopgaven er forudsætning for god delegation og selvledende adfærd. Fokus på sygefravær Sygefravær kan være svært at håndtere. Alle arbejdspladsers udfordring er at have fokus på deres kerneopgave og på, at en god opgaveløsning fordrer et godt arbejdsmiljø og gode muligheder for kompetenceudvikling. Nogle af de små arbejdspladsers udfordring kan derudover være, at jo mere, vi er familie, jo sværere kan det være at håndtere sygefraværet som arbejdsplads. Hensynet til opgaveløsningen kan glide i baggrunden. At LEDE forandringer Det er evident, at forandringer for at få accept skal tilbyde medarbejderne et rimeligt arbejdsmiljø. Hvad gør vi for den del af motivationen? Forandringer skal ledes, og ledes vedvarende. Det betyder konsekvens over tid i personalejuridiske spørgsmål, faste rammer og retfærdighed i sygefraværsopfølgning og adgang til sparring med HR-folk, for at bevæge og fastholde forandringen. Forandringer kan som sagt ikke bare besluttes. Gennemførelse kræver, at medarbejderne sættes i stand til det. Den sociale kapital til gang på gang at lave 2

3 forandringer skal opbygges og vedligeholdes. Nogle kalder det også at opbygge medarbejdernes robusthed. Sygefraværsprojektet skal være med til at opbygge robusthed. Vi skal være dygtige til at lede forandringer, så medarbejderne ikke får større sygefravær af forandring. Vi forandrer for at opnå bedre resultater, men ikke på bekostning af medarbejdernes trivsel, og slet ikke deres helbred. Personaleafdelingens strategi og opgaver Personaleafdelingen for en effektiv organisation med ordentlige personalevilkår via læring rådgivning og fælles løsninger Ovenstående er Personaleafdelingens egen formulering af sin kerneopgave, udarbejdet på 2 konferencer i Alle medarbejdere har deltaget i arbejdet med at formulere kerneopgaven. Målet er at være værdiskabende partner for hele organisationen Varde Kommune. Hvad vil det så sige at være værdiskabende partner i 2014/15? I det følgende skal på fire centrale områder gives bud på Personaleafdelingens opgavevaretagelse under hensyntagen til de forventninger vi har hørt, direktion og ledere udtrykke: HR (se tillige bilag om HR-opgaverne) Strategisk analyse af arbejdskraften. En analyse kan oplyse os om rekrutteringsbehov/arbejdskraftmangel. Den vil bidrage til at understøtte vore krav til blandt andet uddannelsesinstitutioner om hvilken arbejdskraft, der vil være behov for. Analyser kan også være nyttige for håndteringen af et evt. kommende sparekatalog. Kompetenceregistreringssystemet Der er etableret et nyt kompetenceregistreringssystem. Det skal gradvis bringes i anvendelse for at styrke overblikket over behovet for ny kompetenceudvikling, men også for at sikre god anvendelse af de kompetencer, vi allerede har til rådighed. Anvendelsen i praksis tager vi for alvor hul på i Rekruttering Der er stigende efterspørgsel efter bistand til hele rekrutteringsprocessen. Mange ønsker bistand til ansættelse af ledere og mellemledere, ikke mindst for at få udført test. 3

4 Vi er i gang med at udvikle introduktionsprogrammer for nye ledere. Der efterspørges tillige sparring for at opnå en ny, hensigtsmæssig opgavefordeling, når der sker skift i lederteamet/ledelsen. Vi udvikler på driften af stillingsopslag. OFIRs nye platform giver flere muligheder, bl.a. kan der gives adgang til at decentrale projektledere kan håndtere ansøgninger, indkaldelser og afslag. Der kan oprettes ansættelsesudvalg, som kan tilgå systemet og læse ansøgninger mv. Der skal tænkes branding ved stillingsopslag. Teksten i stillingsannoncer kan kvalificeres. Vi skal anvende de sociale medier og muligheden for at stillinger videreformidles på f.eks. Linked in. Organisatorisk læring udbytte af uddannelseskronerne Vi vil sætte fokus på udbyttet af kompetenceudviklingsforløb f.eks ved: Læringscafeer/studiekredse med egne oplægsholdere, hvor vi kan sikre anvendelse og vidensdeling af den læring vore egne medarbejdere opnår på uddannelser Stille krav til uddannelsesinstitutioner og andre udbydere om at tænke nyttiggørelse (transfer) ind i uddannelsesudbud Gøre lederne medansvarlige for at den uddannelse de bevilger, bliver anvendt inspirere til det Evt. sikre opfølgning på deltagere der får bevilget centrale midler? Digitalisering/digital kultur Når kommunen overordnet sætter mere fokus på digitalisering og velfærdsteknologi har det afsmitning på kompetenceudviklingsbehovet. HR vil samle erfaringer fra andre kommuner og tage initiativer for at imødekomme et forventet øget behov for uddannelse. Vi vil også arbejde med, hvad en digital kultur stiller af ændrede krav til organisationen. I det hele taget er ledelse af forandringer et opmærksomhedsfelt, vi har observeret, at der er behov for bistand til. Lederudviklingsforløb I 2014/15 gennemføres en lederevalueringsrunde i hele kommunen. Der forventes at være opfølgningsaktiviteter afledt heraf Arbejdsmiljø Strategisk vil indsatsen på arbejdsmiljøområdet blive præget af opfølgning efter: Gennemførelse af en trivselsundersøgelse/apv, som gennemføres i de kommende måneder Sygefraværsprojektet, som har kørt i 2014 og afsluttes efter 1. kvartal i

5 Sundhedsstyrelsen og kommunens arbejde med sundhedsplaner, herunder sundhedsplaner for kommunale arbejdspladser. Vi har arbejdet med rygning, og vi vil fremover blandt andet arbejde med motion og kost. Også andre sundhedspolitiske emner tages op. Personaleområdet Rådgivning i forbindelse med vanskelige personalesager og afskedigelser er et kerneområde for en personaleafdeling. Det er drift, men forbundet med strategi. Personalesagerne er om noget det, der giver en organisation karakter såvel indadtil som udadtil. Vi betragter området som et sted, hvor kommunen skal udvise ordentlighed i praksis. Vi bliver vurderet efter det. Derfor er området yderst centralt. Vi arbejder på løbende at uddanne og træne talenter i sagerne, så vi vedvarende kan varetage opgaverne med høj kvalitet. Kvaliteten i sagerne skal desuden være ens og konsekvent, uanset hvilken medarbejder fra Personaleafdelingen, der er involveret. Det søges sikret ved afholdelse af månedlige møder med henblik på afstemning af viden og holdninger, samt ved daglig sparring mellem erfarne og nye sagsbehandlere. Lønområdet Med nyt lønsystem for et par år siden var kursen sat for øget digitalisering. For indberetninger ved kilden og bedre overblik ved bedre rapportmuligheder. Ved en første undersøgelse i 2014 viste det sig, at der var en samlet ressourcebesparelse i Personaleafdelingen. Den blev realiseret i budgettet fra Decentralt gik mer- og mindreforbrug af ressourcer næsten lige op. Ved en fortsat undersøgelse i 2015 forventer vi, at der er oplevet forbedringer både decentralt og centralt. Digitaliseringen er ikke slut med implementering af systemet. Øget brug af e-post og øgede muligheder for selvbetjening i lønsystemet giver forbedringer. Afdelingens oprettelse af en teknisk servicegruppe sigter mod at sikre, at vi hele tiden afprøver og får den nyeste teknik bragt i anvendelse. 16. oktober 2014 Svend Aage Jensen Personalechef 5

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Kommunernes HR- og personalefunktion. Opgaver, brugere og kompetencer

Kommunernes HR- og personalefunktion. Opgaver, brugere og kompetencer Kommunernes HR- og personalefunktion Opgaver, brugere og kompetencer 1 2 Indhold Indledning Opgaver Fra administrativ ekspert til rådgiver og sparringspartner En mere proaktiv og implementerende rolle

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

HR-vision 4. HR-indsatsområder 6. Ledelsesudvikling 6. Kompetenceudvikling og talentudvikling 7. Rekuttering 9

HR-vision 4. HR-indsatsområder 6. Ledelsesudvikling 6. Kompetenceudvikling og talentudvikling 7. Rekuttering 9 strategi Indhold HR-vision 4 HR-indsatsområder 6 Ledelsesudvikling 6 Kompetenceudvikling og talentudvikling 7 Rekuttering 9 Den attraktive arbejdsplads: trivsel og fatsholdelse 10 Tids- og aktivitetsplan

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år Kort sammenfatning og konklusioner med henvisning til bilag vedr. hvert effektmål. Byrådssekretariat

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

STRATEGIPLAN 2013 HR og Personale

STRATEGIPLAN 2013 HR og Personale STRATEGIPLAN 2013 HR og Personale Strategiplan 2013 for HR og Personale Evaluering af strategiplanen og effektmålene for 2012 HR og Personales strategiplan 2012 udfoldede sig inden for 6 hovedstrategier:

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Strategisk ledelse i regioner og kommuner

Strategisk ledelse i regioner og kommuner Chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard. Århus april 2008. 1. Hvorfor arbejde med strategisk ledelse? Overordnet strategisk ledelse har været et vigtigt led i især store private

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe 01 Indhold Del 1: Indsatser på personaleområdet... 4 1. Indledning... 4 2. Grundlaget for

Læs mere