Tema: Vand Leder - Dyre dråber Konkurrence tip en 7 er om vand og vind

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: Vand Leder - Dyre dråber Konkurrence tip en 7 er om vand og vind"

Transkript

1 Tema: Vand Leder Konkurrence Genbrug af regnvand og rensning med pil Rent drikkevand baseret på uforurenet grundvand Fakta FN og vand Brøndprojekt i Somalia Aktiviteter Æbleopskrift Forårets foredrag Kys kæresten i... Leder - Dyre dråber Vand er både dyrt og dyrebart, som enhver århusianer ved, efter at nogle af os for et års tid siden måtte prøve at undvære det daglige drikkevand fra hanen på grund af forurenede vandrør. For en kort periode prøvede vi, hvad det vil sige at mangle noget livsvigtigt og have besvær med at skaffe det. Andre steder på kloden er vanskelighederne med at skaffe vand dagligdag, f.eks. i en lille landsby i Somalia. Her må man gå eller ride 70 km for at hente rent vand! Kan det blive vores situation, hvis vi ikke passer på det vand, vi har? Hvis vi ikke kan opretholde det rene grundvand, vi har lige under vores fødder, så må vi efterhånden hente vand dybere og dybere eller længere og længere væk. Det svarer i princippet til den vittighedstegning, hvor en mand sidder og saver den gren over, han selv sidder på. Så van(d)vittigt er det, at vi bliver ved med at forurene det vand, vi behøver for at overleve. Det synes jeg man lige skulle tænke lidt over, næste gang man går ned og køber gift mod mos i græsplænen f.eks. For min part vil jeg hellere have mos i græsplænen end udrikkeligt vand i vandhanen. Konkurrence tip en 7 er om vand og vind Hvad koster en kubikmeter vand fra Århus Kommunale Værker for privatkunder (i hele kr.)? Folkekirkens Nødhjælp har lige nu en kampagne om vand, hvor de sælger brønde for kr. pr. stk. Hvilket land drejer det sig om? Hvad hedder det nye vandværk i Tranbjerg? En del af det beløb, Dansk Flygtningehjælp samlede ind i 2003, gik til rent vand, skoler og oversete flygtninge i hvilke lande? Ca. hvor stor en procentdel af en husstands daglige vandforbrug går til toiletskyl? Pengene fra Børnenes U-landskalender gik i 2003 til skoler, læger og rent vand i dette land. Hvilket land er der tale om? Hvor mange private vandværker findes der i Århus Kommune?

2 Send din besvarelse, så vi har den inden d. 1/ og deltag i lodtrækningen, hvis du svarer rigtigt på spørgsmålene. 1. præmien er et gavekort på 3000 kr. til et hotel eller sommerhusophold på Samsø - den energivenlige ø præmien er et gavekort på 350 kr. til Aqua, ferskvandscentret i Silkeborg. Husk at sende navn og adresse med. Genbrug af regnvand og rensning med pil Af Hans Jakob Jakobsen, grøn guide, pt. vikar i Århus Syd Danskerne er gode til at spare på vandet i husholdningerne - også århusianerne. Og det daglige forbrug kan ikke komme meget længere ned. Men med alternative foranstaltninger kan man godt spare mere på det vand, der kommer ud af hanerne, f.eks. ved at bruge regnvand og gøre mere ud af at genbruge spildevand bl.a. til toiletter og tøjvask. Nicolai har bedt grøn guide Hans Jakob Jakobsen om at give et bud på, hvordan ellers ubrugte ressourcer kan udnyttes, og hvordan man på en alternativ måde kan rense spildevand fra husholdningen. Regnvand fra taget til toiletter og vaskemaskiner Siden starten af 90 erne er der i Århus blevet opført regnvandsanlæg, og det er først og fremmest regnvandsopsamling til brug i toiletter og vaskemaskiner. Det første anlæg så dagens lys i Studsgade 46, da ejendommen stod for at skulle renoveres. Og det var nærliggende at afprøve de sidste nye bæredygtige tiltag fra udlandet. I større byområder i Tyskland er det meget almindeligt at anvende regnvand, da grundvandsmængden er meget lille i store byer og der er store omkostninger forbundet med at hente vand fra landområder udenfor byen. Rent miljømæssigt er der også meget at hente ved at bruge regnvand - i Århus f.eks. er der kun ét rør til at blande spildevand og regnvand sammen. Det vil sige, alt det regnvand, der kommer, renses og pumpes direkte ud i Århus bugten uden at blive anvendt. I parcelhusområder er der efterhånden blevet indført et 2 strengs system, hvor spildevand ledes til rensning og regnvandet til nedsivning, men sådan en opsplitning kommer næppe på tale i Århus midtby, da det vil koste flere milliarder kroner at anlægge. Projektet i Studsgade havde derfor også det langsigtede mål at være udviklingsprojekt for at gennemprøve systemerne, inden vi står med for lidt og for forurenet grundvand. Wc er og vask I Studsgade 46 er der i alt 7 toiletter i 6 lejligheder og et erhvervslejemål. I kælderen er der placeret 7 stk. 600 liters tanke, hvor der årligt bliver samlet ca liter vand op, nok til at dække 90 % af det vand der bruges til at skylle ud i wc erne. Der er tilsluttet drikkevand til anlægget, så man ikke behøver at skulle holde sig i de regnsvage perioder. Drikkevandet kobles således på automatisk, når regnvandet er i bund. Da regnvand ikke er biologisk rent, indskrænkes brugen kun til wc og vasketøj. Vandet bliver renset med et mekanisk filter, der opsamler al snavs, og ved tøjvask tilføres rent drikkevand til det sidste hold skyllevand. Det er desværre ikke billigt at opføre et regnvandsanlæg i en etageejendom, ca kr. pr. anlæg. Med en besparelse på ca kr.

3 årligt er der lang vej til en god økonomi*. Men med vores store forbrug af sprøjtegifte og anden forurening, er udsigten til godt drikkevand i rigelige mængder i fremtiden meget dyster, og så kan anlæggene blive en nødvendighed. Det senest etablerede anlæg i Århus betjener personaletoiletterne i Jægergården Fra spildevand til piletræer I Andelssamfundet i Hjortshøj har det første pileanlæg til rensning af spildevand, også kaldet gråtspildevand, været i gang i 5 år nu. Bassinet er på knapt 1000 m2, og modtager spildevand fra 11 husstande. Det er et lukket anlæg, og det vil sige, at der i bunden af anlægget er spændt en lermembran eller en plastdug ud. Det er vigtigt, at disse er placeret rigtigt, så der ikke siver spildevand ned til grundvandet. I beregning af anlæggets størrelse indgår mængden af nedbør, tilledt spildevand, som i Andelssamfundets tilfælde kun er ca liter vand pr. person pr. dag (mod 130 liter er gennemsnittet pr. dansker), samt mængde og størrelse af hulrummet i jorden i anlægget. Det afhænger bl.a. af, om det er sand eller lerjord anlægget består af. Fordelene ved pil Pil er valgt til anlæggene, fordi der er fremavlet sorter, der vokser meget stærkt, når de får rigeligt med vand og næringsstoffer. Næringsstofferne kommer fra den forurening der er i spildevandet. Træerne ophober og lukker stofferne inde. En vækst på 3 meter på en sæson er ikke ualmindeligt, og det giver en stor fordampning gennem pilens blade. Bevidstheden om, at spildevandet ikke blot forsvinder, betyder, at man bliver meget opmærksom på hvilke stoffer og kemikalier, der bruges og hældes ud. Det giver således en anden holdning til spildevand at vide, at træerne er afhængige af spildevandet og at man selv er afhængig af, at træerne trives så de kan fortsætte med at fordampe spildevandet. Der findes i Danmark over 100 pilefordampningsanlæg, som fortrinsvis er bygget på landet, hvor der er langt til det nærmeste traditionelle rensningsanlæg. Der er et kæmpe potentiale i udbredelsen af disse anlæg, hvor fordelene er den lokale placering med bl.a. korte rørføringer og ingen udledning til åbne vandløb. Og så giver det piletræer, der kan skoves og bruges til hegn og flis. Vil du vide mere om regnvandsopsamling og pilefordampning kan du kontakte Hans Jakob Jakobsen på adressen: * 1 m3 vand koster ca. 40 kr. inkl. afledning. Forbrugerne skal betale kommunen for afledning af det rensede regnvand. Med en udgift oveni til det og bliver den reelle besparelse kun på kr. pr. m3 vand. Rent drikkevand baseret på uforurenet grundvand Af rådmand Peter Thyssen, magistratens 5. afdeling Potentielle kilder til forurening af grundvandet findes principielt overalt indenfor som udenfor kommunegrænsen - for drikkevandsdepoter kender ikke til kommunegrænser. I Århus Kommune er forsyningen af drikkevand baseret på indvinding af uforurenet grundvand fra omkring 100 boringer, der er mellem 30 og 140 meter dybe. Vandkvaliteten overvåges løbende for at sikre, at der kan leveres rent drikkevand ved en simpel behandling af grundvandet. Uanset om man anvender et areal til boliger, industri eller gartnerier, er det i forskellig

4 grad forbundet med forureningsproblemer. Det er af afgørende betydning, at der gøres en intensiv og fremadrettet indsats for at sikre beskyttelsen af drikkevandsreserverne i Århus Kommune, ikke mindst set i lyset af en aktuel rapport fra Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, der konkluderer, at drikkevandsreserverne på landsplan er væsentligt mindre end hidtil antaget, blandt andet på grund af udledning af nitrat og sprøjtestoffer fra landbruget. Forureningskilder i byområder Århus Kommune er i de seneste 10 år vokset med ca personer, og samtidigt med, at befolkningsvæksten forventes at fortsætte, oplever Århus Kommune også en betydelig erhvervsmæssig vækst. Behovet for nye byvækstarealer er derfor også stigende. Det kan betyde, at byområderne på længere sigt vil vokse ud omkring nogle af vandværkernes boringer. Samtidig kan der blive tale om, at enkelte byvækstområder vil komme til at ligge i de områder, hvor nedsivningsrisikoen er forøget, og forureningsrisikoen er stor, fordi grundvandsmagasinerne ligger under et lerlag, som ikke beskytter tilstrækkeligt. Der er mange kilder til forureningen fra et byområde, hvor de væsentligste er opbevaring og anvendelse af olieprodukter, opløsningsmidler, farlige kemiske stoffer, pesticider og miljøfremmede stoffer (såvel råvarer som affald), som både ved uheld og spild kan sive ned til grundvandet. Oplagring sker på mange forskellige virksomhedstyper og olietanke findes også ved boliger. Igennem det sidste århundrede er grundvandet forurenet så meget i Århus-området, at det nu kan være et problem at finde nye områder, der ikke er forurenet. De hidtidige erfaringer viser, at jorden og det øverste grundvand under byområder er forurenet. Lukkede vandværker Inden for de seneste år er der lukket i alt 4 vandværker indenfor Århus byområder. Vandværkerne forsynede ca borgere, og samtlige vandressourcer i kommunen er taget i brug. Derfor er det især vigtigt, at grundvandet beskyttes, der hvor det benyttes i dag. Vi hører jævnligt om nye fund af giftstoffer i grundvandet og flere drikkevandsboringer - også i Århus Kommune - er lukket, eller i fare for at blive det, fordi giftene truer. Der er andet, som forurener grundvandet end sprøjtemidlerne, men sprøjtemidlerne hører til de gifte, vi nemt - her og nu - kan holde op med at bruge. Og selvom det største forbrug af sprøjtemidler findes i landbruget, kan vi også nedsætte forbruget i byerne. Haveejerne køber 5 % af de samlede mængder sprøjtemidler. Næsten 90 % er jernvitriol mod mos i græsplæner, resten går til at bekæmpe ukrudt, plantesygdomme og insekter. Århus Kommune har gennem de senere år arbejdet målrettet for at nedbringe forbruget af sprøjtemidler. Dels er der indgået nye aftaler om sprøjtefri dyrkning på bortforpagtede landbrugsarealer og dels er forbruget af bekæmpelsesmidler på de kommunalt ejede arealer nedbragt, så det nu udgør under 100 kg. Til sammenligning anvendes på landbrugsarealerne i Århus Amt ca. 300 tons. Århus Kommune bruger ikke sprøjtegifte til vedligeholdelse af kommunale områder med grundvandsinteresser. Det er håbet, at haveejerne vil følge trop, så der kan blive lagt et effektivt låg over nedsivningen af

5 giftstoffer til grundvandet. Sprøjtestop på alle kommunale arealer? I 2002 besluttede Århus Byråd et stop for anvendelse af sprøjtegifte på kommunale arealer med drikkevandsinteresser og forbruget af sprøjtemidler på de kommunalt ejede arealer er også faldet siden. I 1996 var forbruget 677 kg aktivt stof og i 2002 blev forbruget opgjort til 92,1 kg, som ikke benyttes på arealer med drikkevandsinteresser. Vi har regnet på, hvad det ville koste at indføre et totalt sprøjtestop i Århus Kommune, altså helt undlade at bruge de sidste 92,1 kg. Resultatet viser en årlig ekstraudgift på 4,5 mio. kr. om året. Til sammenligning er det beregnet at omkostningen ved et tilsvarende sprøjtestop på bortforpagtede landbrugsområder på arealer med drikkevandsinteresser vil udgøre ca kr. Sikring af rent drikkevand i fremtiden Århus Byråd har vedtaget gennemførelsen af en undersøgelse, der gør det muligt at sammenligne den miljømæssige effekt pr. omkostningskrone af de forskellige kommunale tiltag på miljøområdet. Formålet med analysen er at sikre, at indsatsen på miljøområdet fremover kan målrettes, således at der opnås "mest muligt miljø for pengene". På den baggrund har jeg anbefalet Århus Byråd, at den gældende sprøjtepolitik opretholdes, og at forbruget af sprøjtemidler på landbrugsarealer i kommunen skal nedsættes med 200 kg om året fra og med i år. For at sikre fremtidens drikkevand er det ude i det åbne land under bondemandens marker slaget skal slås, da det er her langt det meste drikkevand findes. Men på de arealer mangler jeg en mere håndfast lovgivning til sikring af grundvandet. Som kommentar fra Nicolai vil vi understrege: Pas på drikkevandet du bor ovenpå det. Fakta Fokus på vand i FO-Århus FO-Århus har indledt en debat om vores drikkevand og vandressourcer på baggrund af en bevilling fra Danida, med det formål bl.a. at diskutere, hvad vi gør for at bevare det gode kildevand, der kommer ud af vores vandhaner. Vi startede ud med en oplysningskampagne på Klostertorv d. 19. december sidste år midt i den travle julehandel, hvor en gruppe bestående af et par af de grønne guider, en repræsentant fra Dansk Internationalt Bosætningsselskab og en FO-medarbejder delte foldere og konkurrence-materiale ud til de forbipasserende og fik en snak om vand, med de personer, som havde tid og lyst til det. Det var en kold og regnfuld eftermiddag, så den afrikanske dansegruppe, Seelolube, satte gang i varmen med en omvendt regndans foran Café Smagløs. Det var oplysende og opmuntrende at se og høre på, og regnen holdt da også op, da de havde danset af. Oplysningsarrangementet følges op af et debatarrangement på Café Hack torsdag d. 26. februar kl , som indledes med en peptalk af Lotte Heise. Bagefter er der paneldebat med deltagelse af bl.a. rådmand Peter Thyssen. Alle interesserede er velkomne.

6 FN og vand 2003 var FN s internationale år for ferskvand. Omtrent en tredjedel af verdens befolkning bor i et land med vandmangel. Problemet er størst i Afrika og det vestlige Asien, men vandmangel lægger allerede et stort pres på industriel og socioøkonomisk vækst i mange lande for eksempel Kina, Indien og Indonesien. Hvis forbruget fortsætter som i dag vil to tredjedele af verdens befolkning bo i områder med vandproblemer inden 2025 I 2002 var temaet vand til udvikling, I 2001 var det vand til sundhed og i 2000 var det vand under. Læs mere på Brøndprojekt i Somalia For et par år siden blev Red Barnets lokalkomite i Århus ved et tilfælde involveret i hvad der skulle vise sig at blive en solstrålehistorie. En lokal somalier henvendte sig til organisationen om økonomisk støtte til et bor, som skulle bruges til et vandprojekt i Somalia. Det lykkedes manden at overbevise lokalkomiteen om, at det kunne redde menneskeliv - både med rent drikkevand og at kvinderne kunne undgå at skulle gå eller ride 70 km efter vand. Pengene blev bevilget, et århusiansk firma sørgede for det ønskede udstyr og for, at det blev sendt til Somalia. Et halvt år efter kunne den lokale somalier fremvise fotos af en 29 m. dyb brønd med klart, rent drikkevand. Yderligere 10 måneder senere kom han igen og viste fotos fra 18 boringer i forskellige landsbyer, som udstyret fra Århus også havde klaret med de lokales egen arbejdskraft. Projektet har ikke kun givet ny energi og livsmod til mange tusinde mennesker og lettet kvindernes hverdag. Det rene vand har også nedsat sygeligheden i området og mindsket dødeligheden blandt kvinderne, der var truet af krokodiller i den snavsede flod, de før hentede vandet ved. En solstrålehistorie om, at for en beskeden økonomisk indsats på kr. trives mennesker og dyr bedre. Så er stæren landet Af Ida Binow Poulsen, grøn guide Århus Syd Stæren er en ægte forårsbebuder. De første stære er et sikkert tegn på at lunere vinde nu er på vej. Inden længe er de første stære allerede på jagt efter egnede redepladser og vi vil se dem i fuld gang med at finde larver og insekter til ungerne. Stankelbenslarverne tager magten Med foråret kommer også problemerne med skadedyr i beplantningen. På græsarealerne er det ofte stankelbenslarverne og gåsebiller, der volder problemer. De ødelægger græssets rødder og giver store bare pletter i grønsværen Sprøjtegifte er noget skidt, men hvad gør vi så?

7 Den bedste løsning er selvfølgelig at benytte sig af naturens egne metoder, og her kommer stæren på banen! Stæren er utrolig effektiv til bekæmpelsen af især stankelbenslarver. En stærefamilie kan på en enkelt sæson æde sig igennem op imod stankelbenslarver, og det er en anseelig mængde. Et nyt hjem til stæren I de seneste år er stæren gået stærk tilbage i Danmark. Det skyldes først og fremmest mangel på gode redepladser. Stæren vil gerne have sin rede i huller højt oppe i gamle udgåede træer, og de er jo efterhånden en sjældenhed. Med flere stære kan vi komme problemet med stankelbenslarver billigt og effektivt til livs uden at sprøjte. Vi beskytter vores dyrebare grundvand med nedsivning af gift og giver samtidig stærebestanden et tiltrængt skub opad. Vi kan tiltrække stæren ved at tilbyde den et nyt hjem. Redekasserne placeres mange sammen i såkaldt stæretårn en boligblok for stære. Stæren er meget selskabeligt anlagt og kan i modsætning til andre huleboende fugle godt lide at bo på denne måde. Succes i Kolding I Kolding har man opsat stæretårne med stor succes. På Kolding Stadion blev der opsat 50 stærekasser fordelt på 5 tårne og et tilsvarende antal mejsekasser i det omkringliggende buskads (mejser tager de voksne stankelben). Gæsterne flyttede lynhurtigt ind i de nye omgivelser og begyndte straks at gøre sig nyttige. Allerede det første år var stankelbenslarverne stort set væk, græstæppet var grønnere, og kommunen sparede kr. på vedligeholdelse og sprøjtegifte. Stære i Århus Syd Her i Århus Syd vil vi gerne give miljøet et næb med, og planlægger et projekt som det i Kolding. Vi ønsker at opsætte stæretårne på de grønne arealer i lokalområderne i Århus Syd: boldbaner, golfbaner parker etc. Interesserede skal være meget velkomne til at henvende sig til Grøn Guide Århus Syd. Efter planen fremstilles de første tårne i begyndelsen af i år, så de er klar til indflytning i februar /marts Opstilling af tårnene følges op at informationsmateriale til borgerne og undervisningsmateriale til skolerne. Vi håber, at rigtig mange borgere, skoler, produktionsskoler m.fl. vil deltage aktivt i projektet og håber, at vi i Århus Syd i fremtiden får rigtig mange stære og knap så mange stankelbenslarver. Reklame: Hvis du kunne tænke dig at få et fugletårn til gavn for fuglelivet i din have, kan du blive ejer af et via FO-Århus. FO s pedelgruppe laver nemlig også fuglekasser. Et tårn med 5 kasser på koster 400 kr. Hvis du er interesseret kan du henvende dig til Bjarne Mortensen på tlf for bestilling og nærmere aftale.. Generalforsamling i aftenskoleklubben med indledning af Karin Flensborg

8 Vi har i år inviteret Karin Flensborg som optakt til generalforsamlingen i FO s aftenskoleklub til næste år, onsdag d. 25/2 kl Karin Flensborg er ikke kun kendt som skuespiller, f.eks. i rollen som Elins mor i Nils Malmros-filmen Kundskabens træ, men også som seminarielærer, foredragsholder og ikke mindst historiefortæller. Og det er i rollen som det sidste, vi skal opleve hende. Karin Flensborg fortæller om alt muligt med emner fra den nordiske mytologi, folkeeventyr m.m. og hun gør det på en så indlevende og morsom måde, at man bliver helt opslugt som tilhører. Vi glæder os til at høre, hvad Karin Flensborg har på hjerte denne aften. Efter underholdningen fortsætter aftenen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forslag til kurser, foredrag og aktiviteter til FO-Århus' kursusprogram. 3. Valg af 1 repræsentant til FO-Århus' bestyrelse, der sidder i et år ad gangen. Birte Bager, som er den nuværende repræsentant, er på valg. 4. Eventuelt. Enhver, der har været tilmeldt et af FO-Århus' kurser eller foredrag inden for de seneste 5 år, har adgang til generalforsamlingen med stemmeret. Foreningens formål er at udbrede folkeoplysning indenfor økonomiske, politiske, sociale og kulturelle emner og dette søges bl.a. opnået gennem valg af bestyrelsesmedlem til FO-Århus og gennem påvirkning af samme med hensyn til nye aktiviteter herunder kurser og foredrag inden for FO-Århus' formål Tid og sted: ons. d. 25. februar 2004 kl Norsgade 2-4, 8000 Århus C Der er gratis adgang. Tilmelding er ikke nødvendig, men når brandmyndighederne ikke tillader flere i lokalet, må vi lukke dørene. Der er gratis adgang. Kuponen i bladet skal benyttes som indgangsbillet. Æbleopskrift Varm æbletoddy til en kold vinterdag 1 l æblejuice 2 kanelstænger 5 hele nelliker ½ tsk. kardemomme 1 bid ingefær 15 mandler 5-10 qumquats eller 2 mandariner (1 tsk. anis) honning Læg kanelen i æblejuicen sammen med nelliker, kardemomme og ingefær. Juicen varmes op, og holdes varm til krydderierne afgiver en god smag. Tilsæt skiver af qumquats eller mandarinbåde, og halve mandler. Smag til og tilsæt honning for at få en rundere smag. Kan tilsættes anis efter behag. Forårets foredrag

9 Forårets foredrag i FO-Århus - sæt kryds i kalenderen: 10/3 Bør monarkiet bevares? Debat med Niels Højlund 17/3 Stop volden mod kvinder med Kirsten Nees Larsen 25/3 Skru ned om støj og lydkultur med Henrik Strube 1/4 De søde børn børn, kost og indlæring ved Frede Bräuner 21/4 Tæt på de kongelige med Poul Jørgensen Du kan læse mere og som noget nyt også tilmelde dig her på vores hjemmeside. Klik på fanebladet "Kurser" Kys kæresten i -...øst Vinder af FO s EU-konkurrence fundet af Henriette Corvinius Andersen Da unge danskere generelt ikke interesserer sig så meget for politiske spørgsmål, og især ikke for EU, ønskede FO-Århus at afprøve alternative oplysningsformer og samtidigt at nå gruppen af unge, hvor de færdes. Løsningen faldt på Go-cards, de gratis postkort, der bruges som oplysning/reklame på barer og caféer rundt omkring. Informationerne blev formidlet og udformet som en konkurrence, der skulle få deltagerne til at sætte sig ind i emnet østudvidelsen og EU's medlemsstatus. Konkurrencen kom til at bestå af 10 spørgsmål om EU og østudvidelsen og kortet fik titlen: "Kys kæresten i... øst". De 10 spørgsmål kunne besvares rigtigt via links til forskellige hjemmesider. Præmien, som også skulle lokke lidt, var en weekend for 2 i en østeuropæisk hovedstad Go-cards blev fordelt i København, Århus, Aalborg og Odense. FO-Århus modtog i alt 128 besvarelser, hvoraf 18 var rigtige og fyldestgørende og sidste efterår blev vinderen udtrukket. Inger Marie Kærgaard er uddannet i statskundskab fra Aarhus Universitet og til dagligt arbejder hun som integrationskonsulent i Høje Taastrup Kommune. Inger Marie brugte ca. 1 time på besvarelsen, da hun måtte lede efter svarene. Hun fortalte, at hun synes det havde været sjovt at deltage og samtidigt har hun fået en masse nyt at vide om de nye medlemslande. Præmien blev overrakt på FO s landsforbunds kontor i København af sekretariatsleder Bernhard Trier Frederiksen. Inger Marie fortalte også ved den anledning, at hun overvejer at kysse kæresten i Budapest. Nicolai ønsker tillykke og god tur. Du finder konkurrencens spørgsmål og svar her

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET BADEVÆRELSET Badeværelset er det sted, hvor næsten to tredjedele af hjemmets vandforbrug foregår. Vi skyller ud i toilettet, tager varme bade om vinteren

Læs mere

det handler om Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen

det handler om Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen det handler om Hvad gør du i GRUNDEN? Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen Om at have... have Vi kender det alle sammen. Foråret er gået, det er blevet sommer, og man fik ikke lige fjernet alle tilløb

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen NORDISK MILJØMÆRKNING Grundlæg fremtiden Grundvand betyder meget i Danmark. I modsætning til andre lande er dansk drikkevand baseret på grundvand, der kun kræver en let rensning. Vi bor ovenpå vores drikkevand.

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden VANDET VI SPISER 2 Hvor meget vand spiser vi? Hvis man ser på, hvor meget vand en person dagligt spiser via sine fødevarer (altså hvor meget vand, der er brugt på at producere maden), så er det et sted

Læs mere

Sønderborg Forsyning vil opdrage teenagere Fem gode teenager-råd

Sønderborg Forsyning vil opdrage teenagere Fem gode teenager-råd Sønderborg Forsyning vil opdrage teenagere På den internationale Vandets Dag den 22. marts inviterer Sønderborg Forsyning til åbent hus i byens gamle vandtårn. Men samtidig skyder Sønderborg Forsyning

Læs mere

Dét vand, du hælder i kloakken, kommer du til at drikke igen!

Dét vand, du hælder i kloakken, kommer du til at drikke igen! Dét vand, du hælder i kloakken, kommer du til at drikke igen! Vand kommer hverken fra EU eller Out of Space... Det vand, du drikker og bruger, er i et evigt kredsløb, der tager fra blot fem til flere tusinde

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

DET HANDLER OM. Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen VESTEGNENS VANDSAMARBEJDE

DET HANDLER OM. Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen VESTEGNENS VANDSAMARBEJDE DET HANDLER OM HVAD GØR DU I GRUNDEN? Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen VESTEGNENS VANDSAMARBEJDE Albertslund / Brøndby / Glostrup / Hvidovre København / Rødovre / Vallensbæk 20535_Folder_A5.indd

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Spildevandsrensning. landet

Spildevandsrensning. landet Spildevandsrensning på landet 2 Nu også spildevandsrensning på landet En del vandløb og søer er trods en stor indsats stadig forurenet. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra ejendomme på

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

125år. Esbjerg Vandforsyning 1887-2012

125år. Esbjerg Vandforsyning 1887-2012 125år Esbjerg Vandforsyning 1887-2012 125års jubilæum Esbjerg Vandforsyning 1887-2012 Esbjerg Vandforsyning har 125 års jubilæum den 1. oktober 2012. I 1887 begyndte vi at levere vand i Ribe fra Dagmarsgades

Læs mere

Individuelle renseanlæg

Individuelle renseanlæg Individuelle renseanlæg Det er forholdene på din ejendom der afgør, hvilke typer af renseanlæg, du må etablere. Der kan være forskel på forholdene imellem dig og din nabo, således at du skal opfylde én

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

DRIKKEVAND DU BOR PÅ DIT HJÆLP OS MED AT HOLDE DET RENT

DRIKKEVAND DU BOR PÅ DIT HJÆLP OS MED AT HOLDE DET RENT DU BOR PÅ DIT DRIKKEVAND HJÆLP OS MED AT HOLDE DET RENT Jørlunde By Vandværk Jørlunde Østre Vandværk Slangerup Vandværk Sundbylille Vandværk Værket ved Slangerup (HOFOR) Grundvandssamarbejdet Slangerup

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Sekundavand og Sundhed

Sekundavand og Sundhed Sekundavand og Sundhed 29.01.2013 Henrik L Hansen Kontorchef, ledende embedslæge Konklusion Sekundavand er en del af den fremtidige vandforsyning 1 Vi har godt drikkevand i dag - og det vil vi gerne fortsat

Læs mere

Bidrag til Statens Vandplan

Bidrag til Statens Vandplan Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Frederiksberg Kommune Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1 1.1 Eksisterende planer for området 1 1.1.1 Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke

Tømning af bundfældningstanke KONTAKTOPLYSNINGER Er du i tvivl om noget, kan du læse mere på vores hjemmeside. Du er også altid velkommen til at ringe til os eller sende os en mail. Venlig hilsen Mariagerfjord Kommune Østergade 22

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 2 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune Dialogmøde med Vandrådet Den 3. marts 2015 Skanderborg Kommune Vandrådets emner Vandforsyningsplanen Fokusområder Proces Tidsplan Grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Referat. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne.

Referat. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne Medlemmer: Per Ole Petersen - (Formand) Lotte Helms Linda Kofoed Persson

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne Velkommen til IshØjFORsyning Vi sikrer dig rent vand i hanerne og leder spildevandet bort www.ishøjforsyning.dk Det eneste, vi har i hovedet, er vand! Ishøj Forsyning A/S blev etableret i 2010 som følge

Læs mere

På det rene med spildevandet

På det rene med spildevandet På det rene med spildevandet Hvem er VandCenter Syd? VandCenter Syd tager hånd om spildevandsrensningen i både Odense Kommune og Nordfyns Kommune, efter vi den 1. januar fusionerede med Nordfyns Spildevand.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

Project Zero ( Zero Master Plan)

Project Zero ( Zero Master Plan) Project Zero ( Zero Master Plan) 25/11 2009 Alsion. Kl.13.00 Allerførst vil jeg sige tak til Project Zero, for invitation til at komme her i dag for fortælle om Østerholm Landsbylaug og vores alternativ

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ Fra spildevand... -til til badevand Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Mr. Flush Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Rundt om spildevandet 1. Både boliger og virksomheder

Læs mere

2. Spildevand og rensningsanlæg

2. Spildevand og rensningsanlæg 2. Spildevand og rensningsanlæg 36 1. Fakta om rensningsanlæg 2. Spildevand i Danmark 3. Opbygning rensningsanlæg 4. Styring, regulering og overvågning (SRO) 5. Fire cases 6. Øvelse A: Analyse af slam

Læs mere

ZA5779. Flash Eurobarometer 344 (Attitudes of Europeans towards Water related Issues) Country Questionnaire Denmark

ZA5779. Flash Eurobarometer 344 (Attitudes of Europeans towards Water related Issues) Country Questionnaire Denmark ZA779 Flash Eurobarometer (Attitudes of Europeans towards Water related Issues) Country Questionnaire Denmark EB FLASH - Water - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99')

Læs mere

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Byens Netværk 14.01.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Hvordan bygger man ægte CO2 neutralt? Det får vi svar på i Vassingerød, hvor høreapparatproducenten Widex nu

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

VandFakta. Vandkvaliteten Fremtidens drikkevand Kontakt os

VandFakta. Vandkvaliteten Fremtidens drikkevand Kontakt os VandFakta Vandkvaliteten Fremtidens drikkevand Kontakt os Nyt navn. Samme gode vand. Odense Vandselskab har skiftet navn til VandCenter Syd, fordi vi i dag også passer på vandet langt uden for Odenses

Læs mere

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND BØRKOP KOMMUNE Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND Jan 2004 Hvorfor skal spildevandet på landet renses? Gennem de sidste mange år har der været fokus på at fjerne forureningen i vores

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 2. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 2. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 2. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 7. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Nat/01/00025 Ref.: Orientering om anvendelse af sprøjtegifte i Århus Kommune

Læs mere

Notat om bæredygtig vandindvindingskampagne

Notat om bæredygtig vandindvindingskampagne By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 23129 Brevid. 212402 Ref. GLOL / LC Notat om bæredygtig vandindvindingskampagne 15. juni 2015 1 Baggrund Byrådet vedtog i september 2013 en handleplan for bæredygtig vandindvinding.

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er?

Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er? Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er? 2 Hjemlen: Miljøbeskyttelseslovens 24, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående

Læs mere

SAMN FORSYNING DRIKKEVAND. Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn.

SAMN FORSYNING DRIKKEVAND. Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn. SAMN FORSYNING DRIKKEVAND Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn. VAND - EN VIGTIG RESSOURCE Samn Forsyning varetager årligt indvindning, behandling

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

HORSENS VAND VANDVÆRKER

HORSENS VAND VANDVÆRKER HORSENS VAND VANDVÆRKER Vand - en vigtig ressource Horsens Vand A/S sikrer, sammen med en række private vandværker, vandforsyningen i Horsens Kommune. Drikkevandet i forsyningsområdet for Horsens Vand

Læs mere

Vandbesparelser og afledning af regnvand. Jane Meller Thomsen - Center for Miljø, Københavns Kommune

Vandbesparelser og afledning af regnvand. Jane Meller Thomsen - Center for Miljø, Københavns Kommune Vandbesparelser og afledning af regnvand Jane Meller Thomsen - Center for Miljø, Københavns Kommune A) Er vandbesparelser vigtige generelt eller kun i de egne af landet, hvor vand er en meget begrænset

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Grøn afdeling i Odense

Grøn afdeling i Odense 7 Blommehaven har køkkenhaver, hønsehold og en vild blomstereng. Mange børn og voksne bruger udearealerne blandt andet til at dyrke grøntsager, passe høns, gå ture eller kælke. To gange om året mødes de

Læs mere

Formentlig en ressource, vi er så forvænt med og har så rigeligt, at vi knapt lægger mærke til den: Vand!

Formentlig en ressource, vi er så forvænt med og har så rigeligt, at vi knapt lægger mærke til den: Vand! Vores vand Vi har i Danmark altid været gode til at opdage nye erhvervsmuligheder, efterhånden som de gamle tørrede ud. Vores samfund er bygget op af disse skiftende ressourcer: Sild i Middelalderen, Sukker

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling Opgave 1 Vandets fordeling! Hvor stor en del af jordens overflade er dækket af vand (brug bøger eller internettet)? % af jordens overflade er vand. Forholdet mellem saltvand og ferskvand Hvor mange % er

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 27

Kommuneplantillæg nr. 27 Kommuneplantillæg nr. 27 Erhvervsområde i Teknisk Forvaltning - Vedtaget oktober 2013 Indledning I den nordøstlige del af ligger et område, der jf. kommuneplan 2009-2021 giver mulighed for fritidsformål,

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 7. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1838 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2005/00945

Læs mere

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme.

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme. 9. ORDLISTE Affaldsdepot: Afværgepumpning: Almene vandværker: Artesisk vandspejl: BAM: Behandlingskapacitet: Beholderkapacitet: Bekæmpelsesmidler: Beredskabsplan: Danienkalk: Drikkevandsområde: Dæklag:

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Arbejdsark til By under vand

Arbejdsark til By under vand Arbejdsark til By under vand I Danmark regner det meget. Men de seneste år er der sket noget med typen af regnvejret i Danmark. Måske har du set i TV Avisen, hvor de snakker om, at det har regnet så meget,

Læs mere

Singapore 2016- en by med vand

Singapore 2016- en by med vand Singapore 2016- en by med vand I januar 2016 var vi, Dahlgaard og Nyholm, sammen med vandibyer i Singapore med henblik på at se hvordan de udnytter regnvand i forbindelse med klimatilpasnings løsninger.

Læs mere

Indstilling. Forslag til Vand Vision 2100 for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 19.

Indstilling. Forslag til Vand Vision 2100 for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. november 2009 1. Resume Med denne indstilling præsenteres et forslag til Århus Kommunes vision om at kunne sikre rent og nok vand til

Læs mere

Screeningsskema til miljøvurdering af planer

Screeningsskema til miljøvurdering af planer Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:1 af 6 BYMILJØ, NATUR OG LANDSKAB Grønne områder Parker, græsarealer, støjvolde, stier, skov, hegn, mark, herunder adgang til

Læs mere

100 hoteller i Randers

100 hoteller i Randers nye 100 hoteller i Randers Byg et insek thote l - baggr und/tips/tricks Hvad er et insekthotel? Vores velplejede haver og parker ser måske nok flotte ud for os mennesker, men for insekterne giver det boligmangel.

Læs mere

Kompost Den økologiske kolonihave

Kompost Den økologiske kolonihave Kompost Den økologiske kolonihave Brug hovedet frem for sprøjten - Inspiration til en have med plads til både dig og naturen Udarbejdet af initiativgruppen Grønne kolonihaver et samarbejde mellem Veje

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet Punkt 5. Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet 2011-18795 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at den nuværende strategi

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Grundvandet i Hillerød. Elevhæfte 4. 6. klasse

Grundvandet i Hillerød. Elevhæfte 4. 6. klasse Grundvandet i Hillerød Elevhæfte 4. 6. klasse 1 Grundvandet i Hillerød Elevhæfte 4.-6. klasse 7 lektionsopgaver: a. Vandet i Hillerød...........................................3 b. Et lille vandkredsløb.......................................5

Læs mere

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET?

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? Seniorforsker Birgitte Hansen, GEUS Lektor Søren Munch Kristiansen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet Civilingeningeniør, ph.d. Flemming Damgaard Christensen,

Læs mere

Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme. Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi

Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme. Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi Baggrund et ønske om vandbesparelser 100% af Københavns vand hentes udefra Trækket på vandressourcen omkring

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere