Alle tiders bryg. Af Svend Sørensen, Thisted Museum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle tiders bryg. Af Svend Sørensen, Thisted Museum"

Transkript

1 Alle tiders bryg Af Svend Sørensen, Thisted Museum I 2002 stod sommerens udstilling på Thisted Museum i ølbrygningens tegn. Ved hjælp af genstande fra museets magasin og lånte ting fra Thisted Bryghus og museet Bryggergården i Fjerritslev gav udstillingen Alle Tiders Bryg et indblik i, hvordan man har fremstillet og forhandlet øl. Anledningen til udstillingen var, at Thisted Bryghus i 2002 kunne fejre 100 års jubilæum. Med oprettelsen af Thisted Aktiebryggeri i 1899 fik byen sin første produktion af bajersk øl. Efter tidens forhold var det et moderne bryggeri, men økonomisk havde man spændt buen for højt. Allerede i 1902 gik selskabet Et tidligt billede af ølvogne ved Thisted Bryghus. Bemærk øltønderne. 92

2 konkurs, og bryggeren rejste tilbage til Amerika, hvor han tidligere havde virket. A/S Thisted Bryghus blev oprettet samme år og førte produktionen videre i det eksisterende bryggeri. Kunsten at brygge øl har været kendt siden oldtiden i de dele af verden, hvor der har været landbrug. Arbejderne, der byggede pyramiderne, har drukket øl. En offerliste fra f. Kr. omtaler øl, og gravrelieffer fra 2900 f. Kr. viser bryggemetoden i detaljer. En egyptisk træmodel fra ca f. Kr. viser de forskellige stadier i brygningsprocessen. Først blev kornet spiret, og en dej heraf blev bagt til brød. Brødene blev brækket i stykker og udblødt i vand, og denne mæsk fik lov til at gære. Efter en filtrering kunne øllet tappes på krukker. Modellen, der var en gravgave, findes på Rijksmuseum van Oudheden i Leiden, Holland. Det ældste bevis på ølbrygning i Danmark går tilbage til omkring 1370 før Kristus. På det tidspunkt blev en ung kvinde begravet i en udhulet egestamme sydvest for Vejle. Da hun blev udgravet i 1921, havde stedet fået navnet Egtved. Med sig i graven havde pigen bl.a. en spand af birkebark, hvor der var indtørrede rester af en gæret drik krydret med porse - altså spor efter en form for øl. Den nordiske mytologi og sagafortælling vidner om en udbredt drikkekultur, hvor der blev drukket til hverdag og fest. I vikingetiden udviklede bryggemetoden sig i to hovedretninger: ølbrygning og mjødfremstilling - lavet på basis af henholdsvis korn og honning. Når man blandede de to typer, blev det til den guddommelig drik bersærkerøl. Krydring af øllet skete i vikingetiden med pors, enebær, røllike, bynke, egebark og malurt. I 1200-tallet blev anvendelsen af humle som øllets krydderi almindelig kendt. Denne udvikling blev forstærket af de nordtyske hansestæders eksport af humlet øl. Humlen er flerårig, og det er de modne, koglelignende blomsterstande, der bruges. Fra venstre er det Svend Sørensen, Knud Holch Andersen og Eigil T. Andersen i bryggerset under åbningen af udstillingen Alle Tiders Bryg på Thisted Museum. Hjemmebrygget øl I mange danske huse er der fortsat et bryggers, et ord der er dannet af brygger(hu)s. Her foregik ølbrygningen, der engang var en lige så selvfølgelig del af husholdningen som f.eks. bagning. I 1842 skriver præsten C. Diørup i en bog om Thisted Amt, at øl er»for Thyboen et nødvendigt Reqvisit i enhver Huusholdning, som ei kan savnes, da Høstkarlen deraf under og efter endt Arbeide skal drikke sin Styrke.«Præsten skriver her om det såkaldte gammeløl, der blev drukket i høst og var af god kvalitet. Han oplyser derimod, at det daglige øl ofte var surt om sommeren. Den hjemmebryggede øl var baseret på de samme råstoffer, som stadig er i anvendelse. Basis var korn, som regel byg, der blev blødt op i et kar med vand. Derefter blev det lagt til spiring på loftet og derefter tørret, ofte i den store bageovn. Kornet betegnes nu som malt, der 93

3 Bryggerset i udstillingen Alle Tiders Bryg på Thisted Museum. blev knust i en håndtrukket maltkværn. Det knuste malt blev lagt i et kar med halm i bunden og overhældt med kogende vand tilsat afkog af humle. Når øllet blev lukket ud i et andet kar, virkede halmen som en si. Den rensede væske blev derefter tilsat gær, der var gemt fra den forrige brygning. Når øllet havde gæret i et døgn, blev det hældt på tønder. Malt og humle blev brugt flere gange, så øllet blev tyndere og tyndere. I 1802 skriver Knud Aagaard i»beskrivelse over Thye«om maltfremstilling:»enhver Husholdning giør her selv det Malt den forbruger, paa en Maade, som vel giver meget godt Malt, men i Henseende til Sundheden ikke saavel kan bifaldes. Enhver, endog den fattigste Huusmand, har Jernkakkelovn i sin Stue. Baade under og ovenpaa denne Ovn ere indrettede tvende Skuffer eller Kasser, hvori de om Vinteren tørre det Malt, som forbruges hele Aaret. Men dette haver den Ulejlighed, at Osen og Fugtigheden deraf haves i Stuen. Nogle tørre det vel og i Bageovnen; men i de mere velhavende Huse anskaffer man sig nu sædvanlig en stor Jernplade paa Arnestedet, hvorunder anbringes en Skuffe, hvori kan tørres i det mindste et Par Skiepper Malt af Gangen. Denne Maade at tørre Malt paa, er saa god og saa besparende, at det var ønskeligt, at man alle vegne ville efterligne den. Saadan en Skuffe er desuden paa mange Maader nyttig, saavel til Korntørring, som til at varme og tørre adskillige Ting.«Aagaard oplyser endvidere, at næsten hver bonde har en håndkværn, hvorpå han maler sit malt og gryn. For 3 Rdlr. købes et par kværnsten af stenhuggerne. Ølbrygning i Gettrup I sine hovedtræk er ølfremstilling forholdsvis enkel. Men når det gælder antal brygninger, brugen af kornsorter og urter, opbevaring af 94

4 gær og øl osv., så har der været variation fra egn til egn og fra gård til gård. I Thy har vi en ret nøjagtig gengivelse af, hvordan hjemmebrygningen foregik i Gettrup. Det er beskrevet i Historisk Årbog for Thisted Amt 1962 af Olaf Nørgaard ( ). Han har i øvrigt skrevet en række læseværdige artikler i årbøgerne om Landboforhold i Sydthy. Olaf Nørgaard var født på Øster Helligsøgård, som tilhørte moderens slægt. Han var i mange år læge i Holstebro, men bevarede en tæt tilknytning til sin fødeegn og dens historie. Hans beskrivelser af landboforhold knytter sig tæt til livet på Grim-Nørgaard i perioden Her blev faderen Peder Christian Nørgaard født 1871, og det er fra ham, Olaf Nørgaard har mange af sine oplysninger. Men også den øvrige familie blev inddraget i hans undersøgelser. På Grim-Nørgaard blev der fremstillet malt fire gange om året. Et kar blev fyldt med byg og overhældt med vand, så byggen var helt dækket. Efter nogle dages forløb blev det gennemvædede korn båret op på sovekammerloftet og bredt ud i et lag på nogle tommers tykkelse. Oven på byggen blev der lagt malttørv - store, flade græstørv, der blev lagt med græssiden nedad, og det hele blev derefter dækket med sække. Efter ca. en uges forløb blev det spirede korn båret ned i køkkenet, hvor spirerne blev banket af med siden af hånden. Når spirerne var banket af, blev maltet tørret i bageovnen. Dette varede i flere dage, og drengene måtte en gang daglig ind i ovnen for at vende maltet. Det færdige malt blev opbevaret i tønder på loftet. Der blev brygget én gang om måneden, altid dagen før bagningen. Det tidligere omtalte kar blev stillet op på en trefod i bryggerset med bunden dækket af rughalm, så maltet ikke løb ud sammen med øllet. Ved hver brygning anvendte man 11/2-2 skæpper malt. Først blev maltet malet ganske groft på den gamle, håndtrukne maltkværn. Dernæst blev det hældt i karret, og der blev straks hældt 5 spande kogende vand på, tillige med afkog af humle og malurt,»ma løwt«, begge dele af egen avl. Når maltet havde stået nogle timer med vand, blev stokken i midten af karret løftet op, så øllet kunde dryppe ned i et kar. Når alt øllet var løbet ud, blev der på ny hældt 5 spande kogende vand på, og efter nogle timer havde man et nyt, noget tyndere bryg, som man lod løbe ned i det samme kar. Så blev der tilsat gær, og øllet stod til gæring i et døgn. Fra gammel tid brugte man at lægge en sølvske i øllet, hvis gæringen var for svag. Gæren, der svømmede ovenpå, blev skummet af og opbevaret i et lerfad til næste brygning. Man brugte fra gammel tid vand fra en lergrav - det hed sig, at med brøndvand kunde øllet ikke gære. Omkring 1900 var man imidlertid på en eller anden måde kommet til at anvende brøndvand, og det viste sig, at gæringen forløb udmærket alligevel. To gange om året, nemlig lige forud for julebagningen og omkring midten af januar, fremstillede man et særlig godt og kraftigt bryg, som man kaldte»gammeløl«. Mens øllet fra de månedlige brygninger blev opbevaret i tønden under køkkenbordet, var tønden i spisekammeret forbeholdt gammeløllet. Ved brygningen i januar blev spuns og tap på denne tønde forseglet med ler, og tønden blev så ikke rørt før høst. Det var ikke alle gårde i sognet, der lavede gammeløl, og nogle steder lavede man det kun én gang om året, lige efter høsten. Førend det nye bryg blev hældt på en tønde, blev den omhyggeligt rengjort indvendigt ved hjælp af en halmvisk og varmt vand. Når tønden var rengjort, blev der hældt en spand rent vand i, og ned i dette vand blev der lagt et stykke jern, der var gjort glødende på ildstedet. Denne sidste rengøringsproces ansås for meget betydningsfuld - man mente, at vandet kom til at koge i tønden og derved rensede den. Nogle steder i sognet brugte man at komme malurt på tønden, et stykke tid før øllet blev hældt på. Bryggerier Ved brygning af øl omdanner man maltets stivelse til maltsukker under mæskningen, hvorefter gæren kan omdanne maltsukkeret til kuldioxid og alkohol. Gær er en fællesbetegnelse for 95

5 en stor gruppe af svampearter, der har evnen til ukønnet formering. Især i byerne var brøndvandet ofte forurenet, så øllet var en daglig nødvendighed. Allerede i slutningen af middelalderen opstod der håndværksbryggerier i hovedstaden og i provinsen. I 1847 brød brygger Jacobsen med den traditionelle håndværksbrygning og anlagde bryggeriet Carlsberg, der var et industrielt dampbryggeri med stordrift. Øllet var gæret og langtidslagret efter traditionen for ølbrygning i Bayern. Hidtil havde man kun lavet overgæret øl, hvor gæren samlede sig på overfladen efter gæringen, der som regel foregik ved almindelig rumtemperatur. Til bajersk øl anvendes undergær, som samlede sig på karrets bund, og selve gæringen fandt sted ved 6-10 grader. Under øllets lagring ved en temperatur nær nul grader skete en eftergæring, hvor øllet blev beriget med kuldioxid, som gav øllet en frisk smag forskellig fra det ofte dovne, overgærede øl. Carlsbergs øl var mørkt lagerøl, men i 1880 lancerede Tuborg med succes en lysere pilsnerøl. Det var en øltype, der var udviklet i Pilsen i Vestbøhmen. Omkring samme tidspunkt blev øllets stabilitet sikret af en ny metode til rendyrkning af gær, som blev udviklet af Emil Christian Hansen på Carlsbergs laboratorium. Det banede vejen for 1900-tallets teknologiske landvindinger inden for ølbrygning. Som et afsluttende kuriosum kan nævnes, at brygger J. C. Jacobsen i 1839 blev gift med Laura Cathrine Holst. Hun var født 1819 i Vestergade i Thisted som yngste barn af købmand Lars Hilman Holst og hustru Helene Cathrine Steenstrup. 96

LÆRERVEJLEDNING RÅVARER ØLBRYGNING ØLTYPER SERVERING ØLSMAGNING ØL TIL MAD ØL I MAD GOD ØLKULTUR OPGAVER

LÆRERVEJLEDNING RÅVARER ØLBRYGNING ØLTYPER SERVERING ØLSMAGNING ØL TIL MAD ØL I MAD GOD ØLKULTUR OPGAVER LÆRERVEJLEDNING RÅVARER ØLBRYGNING ØLTYPER SERVERING ØLSMAGNING ØL TIL MAD ØL I MAD GOD ØLKULTUR OPGAVER LÆRERVEJLEDNING Introduktion til Kend din øl Lærer- og øvelsesvejledning til praktisk øvelse i ølbrygning

Læs mere

Bygkerne. SKAL bygget op af flere lag RYGSIDE. BUGSIDE (side med fure) FRØHVIDE (endosperm) KIMEN anlæg for bladspire. KIMEN anlæg for rodspire BASIS

Bygkerne. SKAL bygget op af flere lag RYGSIDE. BUGSIDE (side med fure) FRØHVIDE (endosperm) KIMEN anlæg for bladspire. KIMEN anlæg for rodspire BASIS RÅVARER SIDE 1 AF 11 RÅVARER Fire råvarer er nødvendige for at brygge øl: Malt, humle, gær og vand. Byg er hovedråvaren til ølbrygning. Inden byggen kan anvendes til ølbrygning, skal den omdannes til malt.

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale ØLLETS BIOLOGI Undervisningsmateriale Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse FREMSTILLING AF ØL...3 1. Byg / korn...3 2. Vand...4 3. Humle...5 4. Gær...5 MALTNING FRA BYG TIL BYGMALT...7 BRYGNING (URTFREMSTILLING)...9

Læs mere

FORSØGSCENTER FOR HISTORISK TEKNOLOGI NYKØBING FALSTER

FORSØGSCENTER FOR HISTORISK TEKNOLOGI NYKØBING FALSTER iddelaldercentret FORSØGSCENTER FOR HISTORISK TEKNOLOGI NYKØBING FALSTER Pyrotekniske våben Ølbrygning Kirkebyggeri At vaske sine hænder Middelaldercentrets nyhedsblad sommer 2011 Bronzer i cire perdu

Læs mere

Madpakken - fra Oldtiden til nu

Madpakken - fra Oldtiden til nu Madpakken - fra Oldtiden til nu Madpakkens historie Har du en madpakke med i skole hver dag? Hvad er der i den? Måske forskellige slags spændende brød og pålæg? Men sådan har madpakken ikke altid set ud.

Læs mere

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Velkommen til denne tur, der vil bringe jer rundt i både området og historien ligesom de to tidligere ture, der

Læs mere

Tørv AF TORSTEN BALLE

Tørv AF TORSTEN BALLE Tørv AF TORSTEN BALLE (Bogstaver i parentes henviser til listen sidst i artiklen) Ordet tørv betyder egentlig grønsvær, sammengroet tæppe af græs med det jordlag, der holdes sammen af rødderne. Dette materiale

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

Om at avle kartofler i de thylandske sandklitter Esben Gtaugaard

Om at avle kartofler i de thylandske sandklitter Esben Gtaugaard Om at avle kartofler i de thylandske sandklitter Esben Gtaugaard En aften for et par år siden ringede en antikvarboghandler fra København til denne artikels forfatter. Så har jeg den lød beskeden har hvad

Læs mere

Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982. Keld Dalsgaard Larsen

Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982. Keld Dalsgaard Larsen Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982 Keld Dalsgaard Larsen Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982. Redigeret og skrevet af Keld Dalsgaard Larsen. Fotografier: Udlånt af Lokalhistorisk

Læs mere

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011 Brande Jul er atter på gaden, hermed genoptages og videreføres en gammel tradition i byen og vi håber, den kan vare ved. Det første Brande Jul blev udgivet tilbage i 1943. Vi håber, læserne hilser initiativet

Læs mere

Pelle Erobreren. Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet

Pelle Erobreren. Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet Pelle Erobreren Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Frilandsmuseets teateropsætning af Pelle Erobreren i 2013, men kan bruges til andre undervisningsfoløb.

Læs mere

Roskilde Lervarefabrik

Roskilde Lervarefabrik Roskilde Lervarefabrik Af Mette Høj En af Brack & Sønners store succes'er er spisestellet B&S Ildfast, der blev produceret fra 1941 til 1960'erne. Foto Henrik Jørgensen, Roskilde Museum. Mange vil sikkert

Læs mere

Peter Bryskes egen Livshistorie

Peter Bryskes egen Livshistorie Peter Bryskes egen Livshistorie 1 Indholdsfortegnelse Mit fødehjem...3 Min barndom...7 Mine ungdomsår...16 På valsen...18 I Geneve, Schweiz...18 Til Nice...20 Og så til Paris...22 Sommerferie i Danmark...24

Læs mere

Succesopskrifter, der simrer med... Lækkert kød, velbrygget øl og god tid

Succesopskrifter, der simrer med... Lækkert kød, velbrygget øl og god tid Succesopskrifter, der simrer med... Lækkert kød, velbrygget øl og god tid Indholdsfortegnelse Forord.... 8-9 Okseskank, porrerfrites og Brown Ale.... 10-11 Hel lammebov med fennikel, porrer og Brown Ale....

Læs mere

Hvor hurtigt læser du? Øvelse

Hvor hurtigt læser du? Øvelse Hvor hurtigt læser du? Øvelse Inden du går i gang med øvelsen, der måler din læsehastighed, skal du vide, at du skal bruge et ur med sekundviser en blyant en læseplads, hvor du ikke bliver forstyrret evt.

Læs mere

TAWØL - Nyhedsbrev nr. 15 November 2008

TAWØL - Nyhedsbrev nr. 15 November 2008 TAWØL Tange Sø Whisky og Øl Laug www.tawoel.dk - email: info@tawoel.dk Bank: Jyske Bank 7844-1110596 TAWØL - Nyhedsbrev nr. 15 November 2008 TAWØL Status Det skal indrømmes, også i år har vi ikke forsynet

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

Mælkens skole - Mejeriuddannelse gennem 125 år

Mælkens skole - Mejeriuddannelse gennem 125 år Johnny Wøllekær Mælkens skole - Mejeriuddannelse gennem 125 år Johnny Wøllekær Den 2. maj 2014 var det 125 år siden, at det første hold mejerister satte sig ved skolebænken på det, der dengang hed Dalum

Læs mere

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL Historie 3 historie3-omslag.indd 1 Historie 3 Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL 11/02/11 14.16 HISTORIE Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 3GYLDENDAL Historie 3 Af Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 1. udgave,

Læs mere

FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKTJLE MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB NR.8 1978

FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKTJLE MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB NR.8 1978 FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKTJLE MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB NR.8 1978 FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE ^^^ FRA KVAXGÅRI) TIL HUMLEKULE MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB NR.8 1978 INDHOLDSOVERSIGT

Læs mere

Oldtiden for 0.-3.kl. Esbjerg Museum. Arbejd med jernalderen hjemme på skolen. Find bl.a. ud af hvordan jernaldermennesket

Oldtiden for 0.-3.kl. Esbjerg Museum. Arbejd med jernalderen hjemme på skolen. Find bl.a. ud af hvordan jernaldermennesket Arbejd med jernalderen hjemme på skolen. Find bl.a. ud af hvordan jernaldermennesket levede, hvordan de gik klædt og hvad de spiste. Lav selv jernaldermad. Tag bagefter på Esbjerg Museum og få fortællingen

Læs mere

Alkoholkompendium Glamsdalen HG

Alkoholkompendium Glamsdalen HG Alkohol - kendt fra hverdagen... 3 2. Ethanol - en kemisk forbindelse... 4 Modeller, formler og kemiske bindinger... 4 Lidt ekstra om bindinger... 4 Organiske forbindelser... 6 Ethanols fysiske egenskaber...

Læs mere

'.O --...j (X) BORNHOLMSKE SAMLINGER

'.O --...j (X) BORNHOLMSKE SAMLINGER '.O --...j (X) II BORNHOLMSKE SAMLINGER 12 BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 12. BIND RØNNE 1978 HAKON HOLM OFFSET ISBN 87-87042-11-8 I kommission

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Rundt om i de gamle sogne, sidder mange med en viden om før og lyst til at formidle den. Derfor udgiver Lokalhistorisk Arkiv og Silkeborg Biblioteks

Læs mere

Gårde og ejendomme i Kjelstrup

Gårde og ejendomme i Kjelstrup Gårde og ejendomme i Kjelstrup Kjelstrup efter matriklen 1840 Lokalhistoriske skrifter for Hillerslev-Kåstrup sogne. Nr. 3 1999 1 Gårde og ejendomme i Kjelstrup. Lokalhistoriske skrifter fra Hillerslev-Kåstrup

Læs mere

MENIGHEDSRÅDET. Dets funktioner og opgaver Af Leif Jensen

MENIGHEDSRÅDET. Dets funktioner og opgaver Af Leif Jensen Kalundborg Havnemark Lyngparken Lerchenborg Østrup Melby Engvejskvarteret Bastrup Nr. 1 April 2008 Årgang 15 Menighedsrådet Side 1 Sognets Oldtid Side 4 Engvejskvarteret Side 6 Via Johansens liv og levnet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997 Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand Fra Rochdale til Skaade Andelsbevægelsens og Skaade Forbrugsforenings

Læs mere

Kalines tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg

Kalines tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg Kalines tanghus på Læsø Udgivet af Realdania Byg Kalines tanghus på Læsø Kalines tanghus på Læsø Realdania Byg A/S 2012 ISBN 978-87-92230-43-0 Tekst og redaktion: Realdania Byg, Arkitekt m.a.a. Søren Kibsgaard,

Læs mere

DANSKE POTTEMAGERE. Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS OM POTTEMAGERFORENINGENS FØRSTE FORMAND, GUSTAV EIFRIG, PÅ SIDE 5 OG 8

DANSKE POTTEMAGERE. Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS OM POTTEMAGERFORENINGENS FØRSTE FORMAND, GUSTAV EIFRIG, PÅ SIDE 5 OG 8 ISSN 1904-6375 Løssalg: 52,50 kr. DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS OM POTTEMAGERFORENINGENS FØRSTE FORMAND, GUSTAV EIFRIG, PÅ SIDE 5 OG 8 Nr. 33 februar 2013 www.danskepottemagere.dk

Læs mere