Os - med dig i centrum. Frederikshavn Kommunes HR-strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Os - med dig i centrum. Frederikshavn Kommunes HR-strategi"

Transkript

1 Os - med dig i centrum Frederikshavn Kommunes HR-strategi

2

3 Indhold Indledning Hvad vil vi med en HR-strategi? HR-strategiens formål Hvordan ved vi, om vi når målene? Hvordan gør vi så? Delmål: Vi skal trives! Delmål: Vi skal være kompetente! Delmål: Vores arbejdsplads skal være attraktiv! Fra strategi til handling Handlingsplan for indsatsområdet: Arbejdsmiljø Handlingsplan for indsatsområdet: Kompetenceudvikling Handlingsplan for indsatsområdet: Fastholdelse og rekruttering Bilag Side 4 Side 5 Side 5 side 5 side 6 side 6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10 side 12 side 14 Os - med dig i centrum. Frederikshavn Kommunes HR-strategi 3

4 Indledning Frederikshavn Kommunes HR-strategi er en toleddet størrelse: Første del er en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune. Her defineres blandt andet, hvad vi i Frederikshavn Kommune forstår ved HR. Anden del er en plan for implementering af HR-strategien. HR-strategien HR-strategien er udviklet i respekt for Frederikshavn Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken beskriver, hvilke holdninger vi i Frederikshavn Kommune har til vores arbejdspladser. Den beskriver hvilke mål og ambitioner, vi har for de vilkår, vi tilbyder vore ansatte. Personalepolitikken beskriver med andre ord hvad det er, vi vil. Os - med dig i centrum Et gennemgående tema for personalepolitikken er Os - med dig i centrum, og derfor har vi valgt at navngive HR-strategien herefter. Individdet er i centrum, men med udgangspunkt i det fælles. HR handler om den måde, hvorpå vi tager hånd om de menneskelige ressourcer, både til gavn for medarbejderne og til gavn for organisationen. En HR-strategi beskriver de midler, vi vil bringe i anvendelse for at kunne leve op til de holdninger og mål, der beskrives i personalepolitikken. HR-strategien beskriver altså, hvordan vi vil nå målene. Ved HR-strategi forstår vi med andre ord en beskrivelse af den adfærd, der ønskes i organisationen, og af hvilke indsatser, der skal til, for at nå den. Hvad er HR? Arbejdet med HR (Human Ressource - de menneskelige ressourcer) handler om den måde, hvorpå virksomheden tager hånd om sine medarbejdere og ledere, til glæde og gavn for den enkelte og for virksomheden selv. Det handler også om rekruttering, læring, træning og lederudvikling. HR arbejdet skal stimulere og motivere til teamwork, fleksibilitet og engagement blandt medarbejderne, og medvirke til at skabe en positiv organisationskultur i virksomheden. HR placerer individet i centrum, fordi mennesket er den mest værdifulde og centrale ressource i virksomheden. I Frederikshavn Kommune arbejder vi med HR ud fra sloganet: Os med dig i centrum. Handlingsplanen Anden del, handlingsplanen, beskriver, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. HR-strategien blev godkendt af MED Hovedudvalget den 10. september Os - med dig i centrum

5 Hvad vil vi med en HR-strategi? Det er vigtigt, at HR-strategien er et redskab, som er let at gå til, og som virker. Derfor er den skræddersyet til Frederikshavn Kommune. For at HR-strategien kan mærkes i praksis, er det nødvendigt, at HR indtænkes i alle beslutninger, der har konsekvenser for medarbejderne og for deres arbejdspladser. HR-strategien skal understøtte arbejdspladsernes udvikling. Derfor skal vi overveje, hvordan vi sikrer, at HR tænkes ind på strategisk niveau, så HR-indsatsen hele tiden understøtter de overordnede strategier for organisationen og alle dens arbejdspladser. Delmål: Vores arbejdsplads skal være attraktiv! Personaleomsætningen er nedsat markant i 2012 i forhold til 2008 Den gennemsnitlige fratrædelsesalder er steget med 6 mdr. i 2012 i forhold til 2008 Det er fortsat muligt at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til alle typer ledige jobs i 2012 Antallet af nye elevpladser er øget med 40 % i ældreområdet og med 20 % i administrationen fra ultimo 2008 til 2012 Antallet af praktikpladser er øget med 20% ultimo 2012 i forhold til 2008 Antallet af studenterjobs og lignende er dels opgjort, dels målbart forøget fra HR-strategiens formål Hovedformålet med HR-strategien er at skabe en fælles HR-strategi, der får personalepolitikken til at virke i det daglige. For at gøre formålet håndtérbart, har vi delt det op i tre del-formål: Vi skal trives! Vi skal være kompetente! Vores arbejdsplads skal være attraktiv! Hvordan ved vi, om vi når målene? Målene er i nogen grad kvalitative og derfor ikke umiddelbart målbare. Men for at gøre målene operationelle, har vi opstillet nogle succeskriterier, som dels angiver indsatsområder for de enkelte delmål, dels angiver, hvordan vi kan vide, om målet er opfyldt. Delmål: Vi skal trives! Det samlede sygefravær er nedsat med 1 %-point fra ultimo 2008 til ultimo 2012 Medarbejdertilfredsheden er tydeligt forbedret fra trivselsundersøgelsen i 2008 til trivselsundersøgelsen i 2011 Synlige trivsels- og sundhedsfremmende tiltag er iværksat ultimo 2010 Delmål: Vi skal være kompetente! Alle er tilbudt årlige MUS-samtaler, inkl. kompetenceudviklingsplan, inden udgangen af 2009 Der er iværksat løbende strategisk kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere inden udgangen af 2009 Hvad er elev- og praktikpladser, og hvad er studenterjobs? Elevplads betyder, at vedkommende er ansat i Frederikshavn Kommune, og får elevløn for arbejdet. Eleverne går i et vist omfang på skole i arbejdstiden. I Frederikshavn Kommune vil ca. 6/8 af alle elevpladser typisk være inden for SoSu-området, ca. 1/8 inden for administration/ kontor og ca. 1/8 inden for det tekniske område i marken. Praktikplads betyder som regel, at vedkommende er studerende på en læreanstalt. Praktikanter kan tilknyttes Frederikshavn Kommune på flere måder: a) som en del af deres studieplan, b) med henblik på udarbejdelse af undersøgelse/opgave til studiet, c) og lignende. Aftale om praktikforløb kan desuden også komme i stand gennem A-kasserne. Der vil i sådanne tilfælde oftest være tale om kortere forløb (typisk 4 uger), som finansieres af A-kassen. Studenterjobs betyder, at Frederikshavn Kommune har defineret en opgave, og at den løses af en studentermedhjælper, typisk i en ferieperiode. En studentermedhjælper er altså midlertidig ansat og lønnet som ufaglært til at løse en konkret opgave. Ordningen kan være en god rekrutteringskanal, idet studenten og Frederikshavn Kommune lærer hinanden at kende som mennesker, arbejdskraft og arbejdsgiver. Frederikshavn Kommunes HR-strategi 5

6 Hvordan gør vi så? Som nævnt er en HR-strategi en beskrivelse af den adfærd, der ønskes i organisationen, og hvilke indsatser der skal til, for at nå den. Det er her, værktøjskassen skal udvikles! Ud fra delmålene har vi delt HR-strategien op i tre hovedspor eller temaer: Delmål: Vi skal trives! Tema: Arbejdsmiljø, sundhed og trivsel. Af Frederikshavn Kommunes personalepolitik fremgår blandt andet i afsnittet om sundhed, trivsel og miljø: I Frederikshavn Kommune vil vi have medarbejdere, der glæder sig til at komme på arbejde. Derfor vil vi have sunde attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. HR strategien skal medvirke til, at Frederikshavn Kommune motiverer og styrker arbejdspladsernes evne til selv at arbejde målrettet med forebyggelse samt udvikle et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Der er en sammenhæng på tværs af vores indsatsområder: Når den enkelte medarbejder trives på arbejdet, vil hun også lettere udvikle sig fagligt og være kompetent. Hun vil have lyst til at blive længere Hvad er arbejdsmiljø? Arbejdsmiljø er de fysiske og psykiske påvirkninger, som vi udsættes for under udførelse af arbejdet. på arbejdspladsen, og det vil rygtes, at det er en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Når vi trives, vil vi fortsat kunne fastholde og rekruttere, så vi kan løse opgaverne på en god måde! Hvis vi skal fungere godt på arbejdspladsen, skal vi være del af et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives og har det godt sammen. Arbejdsmiljø kan defineres som de fysiske og psykiske påvirkninger, som vi bliver udsat for eller udsætter hinanden for under udførelse af arbejdet; medarbejderne må ikke udsættes for skadelige belastninger eller sikkerhedsmæssige risici. Arbejdsmiljø handler også om, at medarbejderne har mulighed for sunde valg på arbejdspladsen, så den understøtter muligheden for at leve et sundt liv både i og udenfor arbejdstiden. For at sikre et godt arbejdsmiljø med sundhed og trivsel for den enkelte medarbejder, har vi brug for at identificere eksisterende problemer og mulige løsninger, så vi kan præcisere, hvor der konkret skal sættes ind med handlinger, hvis det er nødvendigt. Derfor gennemføres undersøgelser og analyser løbende, så der kan udarbejdes handlingsplaner, der er målrettet til den enkelte arbejdsplads samt handlingsplaner til støtte for generelle forbedringer af sundhed og trivsel i hele organisationen. Vi har delt indsatsområdet i fire undertemaer: 1. Trivselsundersøgelsen 2008 (og de kommende) 2. Arbejdsmiljøstrategi 3. Analyse af årsager til fravær 4. Handleplan for opfyldelse af Protokollat om sundhed og trivsel Trivselsundersøgelse skal foretages hvert tredje år, og er senest gennemført i 2. kvartal 2008 hos samtlige medarbejdere. Resultaterne blev præsenteret i MED Hovedudvalget i september Hvad er arbejdsmiljøstrategi? Arbejdsmiljøstrategien er sammensætningen af de konkrete leverancer, indsatser og handlinger, som vi gennemfører for at nå målsætningerne fra personalepolitikken: - vi vil have medarbejdere, der glæder sig til at komme på arbejde, og - vi vil have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Vi vil formulere en arbejdsmiljøstrategi, der konkret og målrettet fokuserer på de muligheder og udfordringer, der er specifikke for Frederikshavn Kommune. I den forbindelse vil vi blandt andet undersøge, hvilke arbejdsmiljømæssige tiltag, der fungerer godt, og om der er en sammenhæng mellem kommunens forskellige typer af arbejdspladser og bestemte årsager til sygefravær. Arbejdsmiljøstrategien formuleres blandt andet med udgangspunkt i Trivselsundersøgelsen 2008, så strategien omsættes til en handlingsplan og nogle værktøjer, der kan bruges til at opfylde de konkrete 6 Os - med dig i centrum

7 behov i Frederikshavn Kommune, men som også er svaret på kravene i protokollatet om sundhed og trivsel, jf. overenskomstforhandlingerne Delmål: Vi skal være kompetente! Tema: Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. Af Frederikshavn Kommunes personalepolitik fremgår blandt andet i afsnittet om kompetenceudvikling: I Frederikshavn Kommune skal medarbejderne være klædt godt på til at udføre deres opgaver. Derfor vægter vi både faglige, personlige og sociale kompetencer højt. Målet er at skabe et åbent og dynamisk læringsmiljø på tværs af vores kommunale organisation. Hvis vi skal have høj kvalitet i opgaveløsningen, skal vi være kompetente. I Frederikshavn Kommunes personalepolitik defineres kompetencer som anvendelse af kvalifikationer i en given arbejdsmæssig sammenhæng. Det handler med andre ord om såvel faglige som personlige kompetencer. Kompetencer ses altid i sammenhæng med de opgaver, der skal løses, og i relation til de mennesker, opgaverne skal løses for og sammen med. Kompetenceudvikling er de aktiviteter og indsatser, der kvalificerer os til at løse vores opgaver. Når vi kan løse vores opgaver på en måde, der tilfredsstiller både dem, vi løser dem for, og os selv - når der er overensstemmelse mellem de kompetencer, vi er i besiddelse af, og de udfordringer og krav, vi mødes af - er der lagt et solidt fundament for, at vi også kan trives på vores arbejdsplads. For at imødekomme dette, sætter HR-strategien fokus på 2 indsatsområder: Strategisk kompetenceudvikling Ledernes muligheder og evner til at skabe trivsel og faglig udvikling hos medarbejderne Hvad angår ledernes evne til at skabe trivsel og faglig udvikling hos medarbejderne, vil fokus dels være på udvikling af ledelsesmiljøerne, dels på at tilvejebringe kompetenceudviklingstilbud, der kan være med til at udvikle ledernes evne til at skabe trivsel og faglig udvikling hos medarbejderne. Når vi siger kompetenceudvikling, erkender vi, at behovet for konkrete kompetencer ændrer sig over tid i takt med, at organisationen og det omliggende samfund gør det. Derfor er et af fokusområderne i HRstrategien udarbejdelse af handleplaner for strategisk kompetenceudvikling på alle områder for både ledere og medarbejdere. I den forbindelse vil værktøjer til identificering af kompetenceudviklingsbehov samt værktøjer til udarbejdelse af og opfølgning på handleplaner for kompetenceudvikling være relevante. Kompetenceudvikling hænger tæt sammen med de andre områder i denne HR-strategi. Derfor kunne de indsatsområder, som præsenteres i forbindelse med kompetenceudvikling, i nogle tilfælde lige så godt have været placeret under Vi skal trives! eller under Vores arbejdsplads skal være attraktiv!. Og omvendt. Delmål: Vores arbejdsplads skal være attraktiv! Af Frederikshavn Kommunes personalepolitik fremgår blandt andet i afsnittet om fastholdelse og rekruttering: Frederikshavn Kommune skal være en rummelig arbejdsplads, vi skal behandle hinanden individuelt på baggrund af den enkeltes kompetencer, livssituation og potentialer, og lønnen skal være, så det er muligt at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Tema: Fastholdelse og rekruttering HR-strategien skal medvirke til, at Frederikshavn Kommune skaber og udvikler attraktive arbejdspladser, så det er muligt at fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere. Det sker blandt andet gennem gode historier om Frederikshavn Kommune som en god arbejdsplads. Og de gode historier bliver til på arbejdspladser, hvor medarbejderne trives, og hvor kvaliteten i opgaveløsningen er i orden. Vores ry og rygte udadtil handler altså både om medarbejdernes oplevelse af arbejdspladsen og om de ting, som borgerne og andre samarbejdspartnere ser. Der skal derfor foretages en række kortlægninger og analyser, så de helt rigtige tiltag kan udvikles til at løse fastholdelses- og rekrutteringsopgaven i Frederikshavn Kommune. Frederikshavn Kommunes HR-strategi 7

8 Tlf.: Fra strategi til handling I det følgende vil blive beskrevet, hvordan Frederikshavn Kommune vil omsætte de tre overordnede indsatsområder til praksis, så intentionerne i HR-strategien oversættes til konkrete, målrettede arbejdsopgaver. tere le om d og sion. har det, gerrdage ns- 4 %, ge ve Arbejdet med at omsætte strategi til handling vil overordnet følge en skabelon, hvor de enkelte indsatser under hvert af de tre temaer udmøntes i konkrete handlinger med tilhørende angivelse af tidshorisont og ansvarlig tovholder. Tovholderen er ansvarlig for at operationalisere den enkelte handling yderligere i for eksempel projektoplæg, der tydeliggør, hvordan der helt konkret skal arbejdes med handlingen, hvem der er samarbejdspartner, yderligere målopstillelse og så videre. Dit valg Seniordage Udfyldes og afleveres til nærmeste leder, der underretter HR Løn & Personale senest den 1. oktober 2009 Navn Cpr.nr. Vejledning om de generelle seniordage Stilling Afdeling Seniorprojektet - hvad er det? Frederikshavn Kommune gennemfører i et seniorprojekt i samarbejde med konsulentfirmaet EN Teambuilding og Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole. Projektet gennemføres med støtte fra Den Europæiske Socialfond, Region Nordjylland Vækstforum og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Bonus Ekstraordinært pensionsbidrag Dato Undeskrift Der er mulighed for, at ca. 200 medarbejdere på 55+ år kan deltage i projektet. Seniorprojektet har til formål dels at fastholde ældre medarbejdere længere på arbejdsmarkedet, dels at hjælpe medarbejdere til at tilpasse overgangen mellem tilværelsen som erhvervsaktiv og tilværelsen som pensionist til den enkeltes ønsker og muligheder. Herudover skal erfaringerne fra projektet indgå i formuleringen af en egentlig seniorpolitik for Frederikshavn Kommune. Klip ud 8 Frederikshavn Kommune Rådhus Alle Frederikshavn Os - med dig i centrum

9 Handlingsplan for indsatsområdet: Arbejdsmiljø Indsatser Handlinger Tovholder 2. halvår 1.halvår 2. halvår Gennemføre a. Opstille klare mål for undersø- trivselsunder- gelsen i samarbejde med MED søgelse 2011 Hovedudvalget og direktionen b. Afklare valg af metode for gennemførelsen i samarbejde med MED Hovedudvalget og direktionen c. Opstille metode og plan for evaluering d. Gennemføre Trivselsundersø- gelse 2011 e. Sammenligne resultat med TU2008 Sygefraværs- a. Opstille scenarier for, hvordan projekt og med hvilke værktøjer, vi kan arbejde aktivt med nedbringelse af sygefraværet mhp. beslutning i MED Hovedudvalget b. Implementere indsatser c. Måle virkningen af indsatser (målet er et fald med 1 % point fra ) Arbejdsmiljø- a. Foreslå MED Hovedud- strategi for hele valget, at der udarbejdes organisationen. arbejdsmiljøstrategi evt. i Udarbejdelse forbindelse med revision af af handleplan MED-aftalen i 2009 til opfyldelse af b. Hvis a godkendes: protokollat om Nedsættelse af projektgruppe Udarbejdelse af forslag til arbejdsmiljøstrategi c. Godkendelse i MED Hovedudvalget og direktionen Der er nedsat en arbejdsgruppe Sundhed og a. Direktionen behandler emnet trivsel aug b. Udarbejdelse af forslag (ihht. dir.s beslutning) til behandling i MED Hovedudvalget Frederikshavn Kommunes HR-strategi 9

10 Handlingsplan for indsatsområdet: Kompetenceudvikling Indsatser Handlinger Tovholder 2. halvår 1.halvår 2. halvår Inspiration til ar- Udarbejde idékatalog om læring Projektgr. vedr. bejdet med intern på jobbet HR-strategi kompetenceudvikling Igangsætte arbej- a. Udvikle og afholde interne kurser det med strategisk vedr. MUS-, LUS-, GRUS- og TUS- kompetenceud- samtaler vikling på afd. b. Anskaffe et eller flere systemer, der niveau samtidig med MUS-samtaler kan håndtere kompetenceudviklingsdelen: Indsamling af viden og udarb. ind- stilling Behandling af indstilling i MED Hovedudvalget Implementere system(er) Fokus på lederud- a. Gennemføre spotkurser om aktuelle U&E, Arb.miljø vikling ledelsesfaglige emner & HR. b. Gennemføre internt kursus om per- sonaleledelse i praksis Chefforum, c. Igangsætte og gennemføre langt ob- U&E. ligatorisk lederudviklingsforløb for alle ledere i Frederikshavn Kommune Chefforum, Arb. d. Afklare, hvordan Frh. Kom. lever op miljø & HR. til KTO-forliget vedr. DOL (institutionsledere og andre decentrale ledere har Chefforum, U&E ret til senest i 2015 at have gennemført lederuddannelse; den nye uddannelsesmodel udbydes i september 2009, jf. KL) e. Understøtte etablering og drift af lederudviklingsmiljøer Fokus på ledere- Ifølge trepartsaftalen skal der gennem-, valuering føres lederevaluering min. hvert 3. år: cheferne a. Strukturering af indsats b. Alle ledere skal tilbydes LUS hvert år Fortsætter på næste side 10 Os - med dig i centrum

11 Fokus på evaluer- Med trepartsaftalerne har kommunerne Ansøgn- ing af anvendelse fået ekstra midler kompetenceudvikling ing til Hanne af midler til kom- og seniorinitiativer; midlerne er engangs- Helgesen, Arb. petenceudvikling beløb og er supplementer til den indsats, miljø & HR. der i øvrigt finder sted i Frh. Kom. vedr. Udmøntning kompetenceudvikling. Midlerne kan søges v/ nedsatte af den enkelte medarbejdere, grupper af udvalg medarbejdere eller en hel arbejdsplads (se intranettet) Fordeling af Jf. budgetbemærkning: Hvordan anven- trepartsmidlerne des midlerne? Fokus på evaluering af anvendelse Igangsætte evaluering af effekten af anv- af midler til kom- endelsen af kompetenceudviklingsmidler petenceudvikling Frederikshavn Kommunes HR-strategi 11

12 Handlingsplan for indsatsområdet: Fastholdelse og rekruttering Indsatser Handlinger Tovholder 2. halvår 1. halvår 2. halvår Seniorprojekt årige tilbydes seniorlivsseminar mhp. afklaring af deres ønsker og muligheder de sidste år af deres arbejdsliv. Afklaring af, om flere end 100 skal tilbydes deltagelse Seniorpolitik Seniorprojekt gennemføres. Som afledt effekt af seniorprojektet samles materiale til udarbejdelse af seniorpolitik, jf. KTO-forliget. Udkast til seniorpolitik klar til behandling. Måle om mål om øget gennemsnitsalder for tilbagetrækning er steget med 6 mdr. fra Lederudvikling Se under kompetenceudvikling og under arbejdsmiljø Mangfol- Begrebet defineres og dighedsstsrategi; operationaliseres, så der skabes Plads til alle rum for at fastholde og rekruttere bredt. Oplæg behandles af MEDudvalgene Synliggøre Etablering af: udviklingsmu- Mentorordninger ligheder på Tilbud om coaching, jobbet/ indenfor supervision o.lign. organisationen Synliggøre alternative karriereveje Analyse af årsager Forslag (spørgeramme) til forløb til fratrædelse ved fratrædelsessamtaler Nedsættelse af Undersøge om målsætning personaleom- om markant nedsættelse af sætningen personaleomsætning er nået (som følge af øvrige fastholdelsesindsatser) Fortsætter på næste side 12 Os - med dig i centrum

13 Kortlægning Afklaring af afdelingernes behov af behov for for kompetencer gennemføres i kompetencer og forbindelse med implementering arbejdskraft på af MUS-systemer (se også strategisk niveau kompetenceudvikling) Fremme kendsk- Oplæg til indtag af flere abet til Frederik- elever, praktikanter og shavn Kommune studentermedhjælpere, så vi kan som en god profilere Frederikshavn Kommune arbejdsplads og som et godt uddannelses- og dermed rekrut- arbejdssted gennemføres tering af unge i samarbejde med relevante og nyuddannede nøglepersoner i forvaltningerne, jf. målsætning om 40% flere elevpladser i Ældreafdelingen og 20% i administrationen, 20% flere praktikpladser og markant flere studenterjobs Skabe overblik Oplæg til portal eller lign. Styregruppen over personale- og indhold udarbejdes. vedr. sund- goder og triv- Oplægget skal godkendes af MED hedsfremme- selsfremmende Hovedudvalget. inititativ- initiativer gruppen Udarbejdelse Der udarbejdes oplæg til: af værktøjer til Intern jobbank håndtering af Skabelon for introduktion rekruttering, og indslusning af nye ansættelser, medarbejdere fastholdelse, Spotkurser: Den svære introduktion samtale og afvikling af Se ovenfor vedr. rekruttering af medarbejdere elever o.lign. Frederikshavn Kommunes HR-strategi 13

14 Bilag Datamateriale, som kan bruges som grundlag til sammenligning af indsatsernes virkning Køns- og aldersfordeling 2008 Fraværsstatistik 2008 Antallet af elevpladser rundt omkring i organisationen 2008 Antallet af praktikpladser rundt omkring i organisationen 2008 Personaleomsætning 2008 Køns- og aldersfordeling januar 2008 Samtlige ansatte Alder Kvinder Mænd Ialt Ialt Os - med dig i centrum

15 Fraværsstatistik i Frederikshavn Kommune 2008 Md. Fuldtidsstillinger Sygefravær i % Andel berørt af fravær Jan 4.327,9 7,0% 30,2% Feb 4.322,2 6,6% 26,2% Mar 4.378,3 6,4% 23,8% Apr 4.424,3 5,7% 23,5% Maj 4.569,5 5,1% 18,2% Jun 4.382,2 4,9% 16,8% Jul 4.313,0 3,8% 11,0% Aug 4.386,9 4,3% 15,8% Sep 4.417,8 5,6% 25,2% Okt 4.346,5 5,5% 23,4% Nov 4.385,0 6,1% 25,4% Dec 4.385,9 6,4% 24,6% Fraværsstatistik i Frederikshavn Kommune 2008 Sygefravær i % ,0% 6,6% 6,4% 6,4% 6,1% 6 5,7% 5,6% 5,5% 5,1% 4,9% 4 3,8% 4,3% 2 0 Jan Feb Mar Apr Maj jun jul Aug Sep Okt Nov Dec Frederikshavn Kommunes HR-strategi 15

16 Elever og praktikanter pr. 1. januar 2008 Elever og praktikanter 2008 Park & Vej 6 Tandklinikassistentelever 1 EGU-elever 1 Social- og sundhedshjælperelever 62 Social- og sundhedsassistentelever 14 Kontorelever 6 Teknisk assistent-elever 2 Øvelsespraktik, antal pladser* 92 Lønnet praktik, pædagoger 72 * Til øvelsespraktik (13 ugers praktik i pædagoguddannelsen) stillede Frederikshavn Kommune i 2008 i alt 92 pladser til rådighed. Pladserne var fordelt i vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede daginstitutioner, SFO er, fritidscentre, klubber, døgninstitutioner og diverse handicaptilbud (dagtilbud og beskyttede værksteder). Vi fordeler ikke selv pladserne og ved ikke præcist, hvor mange af de tilbudte pladser, seminarierne i Aalborg og Hjørring benyttede. Et kvalificeret gæt er ca. 2/3. Dertil kom, at vi i 2008 havde i alt 72 pædagogstuderende ansat i lønnet praktik (6 måneders varighed). Elevplads betyder, at vedkommende er ansat i Frederikshavn Kommune, og får elevløn for arbejdet. Eleverne går i et vist omfang på skole i arbejdstiden. I Frederikshavn Kommune vil ca. 6/8 af alle elevpladser typisk være indenfor SoSu-området, ca. 1/8 indenfor administration/kontor og ca. 1/8 indenfor det tekniske område i marken. Praktikplads betyder som regel, at vedkommende er studernede på læreanstalt. Praktikanter kan tilknyttes Frederikshavn Kommune på flere måder: a) som en del af deres studieplan, b) med henblik på udarbejdelse af undersøgelse/ opgave til studiet, c) og lignende. Aftale om praktikforløb kan desuden også komme i stand gemmen A-kasserne. Der vil i sådanne tilfælde oftes være tale om kortere forløb (typisk 4 uger), som finansieres af A-kassen. Lærerpraktikanter pr. 1. januar 2008 Lærer-praktikanter Forår 2008 Efterår 2008 Vedr. lærerpraktikanter: 2008 var et atypisk år, idet man både havde praktikanter forår (studieåret ) og Lærer-praktikanter, 1. Årgang 0 0 efterår (studieår ), mod tidligere (under Hjørring Lærer-praktikanter, 2. Årgang Seminarium) kun forår. Dette skyldes, at University Lærer-praktikanter, 3. Årgang College Nordjylland blev dannet, og der var derfor en Lærer-praktikanter, 4. Årgang tilpasningsperiode. Meritlærer-praktikanter, 1. Årgang 4 2 Meritlærer-praktikanter, 2. Årgang 10 2 Praktikperioder, læreuddannelsen: 1. årgang: 5 uger 2. årgang: 6 uger 3. årgang: 7 uger 4. årgang: 6 uger Praktikperioder, meritlæreuddannelsen: 1. årgang: 5 uger 2. årgang: 6 uger 16 Os - med dig i centrum

17

18 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Tel.:

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Dette er Roskilde Kommunes 6. Personalepolitiske Redegørelse, som du har i hånden.

Dette er Roskilde Kommunes 6. Personalepolitiske Redegørelse, som du har i hånden. Forord Dette er Roskilde Kommunes 6. Personalepolitiske Redegørelse, som du har i hånden. Redegørelsen giver en årlig personale- og organisationsmæssig status samtidig med, at den angiver det kommende

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

HR-vision 4. HR-indsatsområder 6. Ledelsesudvikling 6. Kompetenceudvikling og talentudvikling 7. Rekuttering 9

HR-vision 4. HR-indsatsområder 6. Ledelsesudvikling 6. Kompetenceudvikling og talentudvikling 7. Rekuttering 9 strategi Indhold HR-vision 4 HR-indsatsområder 6 Ledelsesudvikling 6 Kompetenceudvikling og talentudvikling 7 Rekuttering 9 Den attraktive arbejdsplads: trivsel og fatsholdelse 10 Tids- og aktivitetsplan

Læs mere

Personalepolitisk Redegørelse 2010

Personalepolitisk Redegørelse 2010 Personalepolitisk Redegørelse 2010 Udarbejdet af HR og Projekt Maj 2010 Indhold Forord... 2 1. Rig eller fattig der er flere slags kapital... 3 2. Arbejdspladsen Rebild Kommune et portræt af organisationen..

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe 01 Indhold Del 1: Indsatser på personaleområdet... 4 1. Indledning... 4 2. Grundlaget for

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere personalepolitik 1. Indledning 5 2. Samarbejde og udvikling 6 2.1 Sådan samarbejder og udvikler vi os 7 2.2 At være ansat i Hørsholm Kommune 7 2.3 MED-strukturen 7 2.4 Sådan arbejder vi med kompetenceudvikling

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt MIDT Leder, mail, tlf. Pia Moustgaard pm@holb.dk 72364976 Antal

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Redegørelse Rekruttering og fastholdelse i forhold til

Redegørelse Rekruttering og fastholdelse i forhold til Redegørelse Rekruttering og fastholdelse i forhold til - Social- og Sundhedsuddannelserne i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Arbejdspladserne i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

HR-nøgletal og tendenser for 2014

HR-nøgletal og tendenser for 2014 HR-nøgletal i Haderslev Kommune 2014 Indhold HR-nøgletal og tendenser for 2014... 2 1. Tiltrækning og Fastholdelse... 3 1.1. Personaletilgang og personaleomsætning... 3 1.1.2. Personaletilgang i % - fordelt

Læs mere