Spørgeskema til leder-apv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema til leder-apv"

Transkript

1 Kære leder Du sidder her med Børne- og Ungdomsforvaltningens leder-apv, der ved hjælp af nedenstående spørgeskema til institutions- og skoleledere kortlægger ledernes psykiske arbejdsmiljø. Det er KUN lederen der skal besvare spørgeskemaet og dermed ikke souschefen, afdelingslederen eller den administrative leder. Spørgeskemaet er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra KS, LFS og BUPL. Du kender allerede arbejdet med APV - ArbejdsPladsVurdering - fra din skole eller institution. Denne Leder- APV adskiller sig ved at fokusere på din arbejdssituation som leder. Derfor er der f.eks. ingen spørgsmål til det fysiske arbejdsmiljø, da disse forudsættes dækket af jeres institutions- og skoles APV. Leder-APV ens spørgeskema er suppleret med nogle trivselsundersøgelsesspørgsmål, hvilket gør det muligt at følge trivselsudviklingen over tid. Ligesom med den almindelige APV gælder det, at leder-apv'en er et arbejdsredskab. Derfor starter man med at få afdækket de problemer, der må være, hvilke er grundlaget for det videre arbejde med APV'en. Herefter er det vigtigt, at få lavet handleplaner og senere følge op på handleplanen. I denne leder-apv bruger vi et spørgeskema, som behandles anonymt. Det betyder, at der kun udarbejdes rapporter med min. 5 besvarelser. Firmaet der står for analysearbejdet, udarbejder distriktsvise rapporter på baggrund af besvarelserne. Rapporterne udsendes til distrikterne ultimo november. Fra 1. december til 1. februar diskuteres og prioriteres problemerne på repræsentantskabsmøder og ledermøder. Det er BU-chefen og Repræsentantskabet, der er ansvarlige for udarbejdelsen af de endelige handleplaner. Det er vigtigt, at der laves handleplaner, der angiver hvem, der skal gøre hvad og hvornår. Nogle problemer kan måske løses af den enkelte leder - med hjælp, rådgivning og idéer fra de øvrige ledere. Andre kan løses i fællesskab i distriktet. Det kan evt. blive nødvendigt at sende nogle af de kortlagte arbejdsmiljøproblemer videre opad i systemet til distriktets Arbejdsmiljøudvalg (AMU), eller i sidste ende til HovedArbejdsmiljøUdvalget HAMU, så de kan bidrage med yderligere løsningsforslag. Repræsentantskabet og AMU kan også medsende løsningsorienterede forslag til HAMU. Vi håber, at denne APV vil blive taget lige så alvorligt som arbejdspladsens APV, så der kan iværksættes et mere systematisk arbejde for at forbedre ledernes psykiske arbejdsmiljø. Hvis I har spørgsmål til spørgeskemaet og det videre arbejde er I velkomne til at kontakte jeres arbejdsmiljøkoordinator i jeres distriktsforvaltning og/eller Tanja Condrea og Bettina Ruben eller Med håb om en god og konstruktiv APV-proces. Spørgeskema til leder-apv Spørgeskemaet udfyldes individuelt og behandles anonymt. Der er ca. 50 spørgsmål i skemaet og det vil tage omkring min. at besvare spørgsmålene. Skemaet er opdelt i ni dele: 1. Baggrundsspørgsmål 2. Den lille organisation 3. Den store organisation 4. Udvikling 5. Kommunikation og effektivitet 6. Psykisk arbejdsmiljø 7. Tillid og retfærdighed 8. Lederudviklingssamtale og udviklingssamtale 9. Eksterne samarbejdspartnere i Københavns Kommune I hovedparten af spørgeskemaet skal du tage stilling til, hvor enig eller uenig du er i forskellige udsagn. Ud fra hvert tema er der mulighed for at angive, om temaet er et stort problem for dig [1-3] (rød), om temaet let kan forbedres eller ændres [4. 5.] (gul), eller om du ser temaet som ressource, du gerne vil fastholde [6.] (grøn). Hvis spørgsmålet ikke er for dig, sætter du kryds i ved ikke eller ikke. Du bedes sætte kryds midt i feltet. Kryds imellem to felter kan ikke tælles med i det samlede resultat.

2 A. Køn Mand Kvinde B. Alder år år år år 60 år eller mere C. Hvor lang tid har du været leder i Københavns Kommune? Under 1 år 1-4 år 5-10 år Over 10 år D. På hvilken slags arbejdsplads er du leder? Skole Kommunal daginstitution Selvejende daginstitution E. I hvilket distrikt er du leder Bispebjerg Østerbro Valby Nørrebro Vesterbro/ Kgs.Enghave Vanløse/ Brønshøj/ Husum Indre By Amager

3 Den lille organisation dvs. egen institution eller skole (Din egen lederrolle i hverdagen) 1. Jeg oplever, at mine medarbejdere værdsætter mit arbejde 2. Jeg oplever, at vi har tillid til hinanden på min arbejdsplads 3. Jeg har redskaber og kompetencer til at håndtere problemstillinger omkring vold på arbejdspladsen 4. Jeg har redskaber og kompetencer til at håndtere situationer med mobning på arbejdspladsen 5. Jeg har redskaber og kompetencer til at håndtere konflikter på arbejdspladsen 6. Jeg har redskaber og kompetencer til at skabe trivsel på arbejdspladsen 7. Mit arbejdsliv på skolen el. institutionen er præget af arbejdsglæde Den store organisation dvs. rammer og vilkår for ledelse i distriktsforvaltningen og centralforvaltningen. Når der står min leder, henvises til din nærmeste leder (almindeligvis din BU-chef). 8. Jeg får hjælp og støtte fra min leder, når jeg har brug for det 9. Jeg oplever, at min leder værdsætter mit arbejde 10. Jeg har mulighed for at få støtte og hjælp fra lederkolleger, når jeg har brug for det 11. Jeg har mulighed for at påvirke beslutninger i min distriktsforvaltning som vedr. min skole el. institution

4 12. Jeg har mulighed for at påvirke de rammer, som centralforvaltningen sætter for mit arbejde (fx overordnede rammer, politikker, mål) 13. Jeg mener, generelt min distriktsforvaltning løser opgaver på en hensigtsmæssig måde 14. Jeg mener, generelt centralforvaltningen løser opgaver på en hensigtsmæssig måde 15. Jeg har mulighed for at få støtte og hjælp fra min distriktsforvaltning, når jeg har brug for det 16. Jeg har mulighed for at få støtte og hjælp fra centralforvaltningen, når jeg har brug for det 17. Jeg har en oplevelse af at mine beslutningskompetencer og ansvarsområder er veldefinerede 18. Jeg får information på det rigtige tidspunkt i forbindelse med organisationsændringer i BUF 19. Kommandovejene i forvaltningen er gennemskuelige Udvikling el ikke 20. Jeg har gode muligheder for at udvikle mig fagligt i mit arbejde 21. Jeg har de redskaber og kompetencer, forhold til personaleledelse 22. Jeg har de redskaber og kompetencer, forhold til faglig ledelse 23. Jeg har de redskaber og kompetencer, forhold til interessentledelse

5 24. Jeg har de redskaber og kompetencer, forhold til strategisk ledelse 25. Jeg har de redskaber og kompetencer, forhold til administrativ ledelse 26. Jeg har gode muligheder for efteruddannelse Kommunikation og effektivitet Passer 27. Jeg ved, hvem jeg skal gå til, hvis jeg har problemer med løsningen af mine opgaver 28. Jeg opfatter mængden af information fra BUF som værende passende 29. Jeg er tilfreds med kvaliteten af information fra Ugepakken 30. Jeg er tilfreds med kvaliteten af information fra powerpointpakken 31. Jeg er tilfreds med kvaliteten af informationen fra ledermøder 32. Jeg er tilfreds med kvaliteten af informationen fra KK-net 33. Jeg er tilfreds med kvaliteten af informationen fra BUF- akademi 34. Jeg er tilfreds med kvaliteten af informationen fra Koncernservice Psykisk arbejdsmiljø

6 35. I mit lederarbejde er der balance mellem de krav, der stilles til mig og de ressourcer jeg har til rådighed 36. Min arbejdsmængde er passende 37. Mit arbejdstempo er passende 38. Jeg har indflydelse på mængden af mine opgaver 39. Jeg kan udføre mit arbejde i en tilfredsstillende kvalitet 40. Jeg kender målene for mit arbejde Tillid og retfærdighed 41. Jeg oplever, at man kan stole på de udmeldinger, der kommer fra min leder 42. Jeg oplever, at min leder stoler på, at jeg gør et godt stykke arbejde 43. Jeg oplever, at man kan stole på de udmeldinger, der kommer fra centralforvaltningen 44. Jeg oplever, at eventuelle konflikter mellem mig og min leder bliver løst på en retfærdig måde 45. Jeg oplever, at min leder fordeler arbejdsopgaver og goder på en retfærdig måde Medarbejderudviklingssamtale og udviklingsplan Ja Nej

7 46. Jeg har haft en medarbejderudviklingssamtale (MUS) inden for det sidste år 47. Jeg har en udviklingsplan Eksterne samarbejdspartnere i kommunen Ved ikke el. ikke 48. Jeg har et tilfredsstillende samarbejde med Kejd 49. Jeg har et tilfredsstillende samarbejde med SOF 50. Jeg har et tilfredsstillende samarbejde med Koncernservice Afslutning Tak for din besvarelse! Med venlig hilsen Else Sommer

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

PersonalePol. rent 2003 05/08/03 14:05 Side 1. Personalepolitisk Regnskab 2003 Københavns Kommune

PersonalePol. rent 2003 05/08/03 14:05 Side 1. Personalepolitisk Regnskab 2003 Københavns Kommune PersonalePol. rent 05/08/03 14:05 Side 1 Personalepolitisk Regnskab Københavns Kommune PersonalePol. rent 05/08/03 14:05 Side 2 INDHOLD FORORD Københavns Kommunes Værdigrundlag København er som Danmarks

Læs mere

Trivsel i lederrollen

Trivsel i lederrollen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Idehæfte: Trivsel i lederrollen Ideer, metoder og erfaringer Hvordan ledere i social- og sundhedssektoren kan arbejde konkret med deres eget psykiske arbejdsmiljø Idehæfte til

Læs mere

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Bilagskompendium Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette Hansen og

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Kommunal ledelse på det decentrale niveau

Kommunal ledelse på det decentrale niveau Kommunal ledelse på det decentrale niveau Spørgeskemaundersøgelse til traditionelle institutionsledere og nyere typer af ledere Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Kommunalpolitiske

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ APV 3

TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ APV 3 TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ APV 3 TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Psykisk arbejdsmiljø er de forhold, der påvirker den enkeltes fysiske og psykiske helbred og trivsel. Vi er allesammen forskellige. Vi

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere