Spørgeskema om Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema om Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH)"

Transkript

1 1 Spørgeskema om Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) Dansk Sygeplejeråd og Arbejdsmiljøinstituttet,

2 2

3 Stor undersøgelse af sygeplejerskers arbejdsmiljø Du er en af de 6000 sygeplejersker og sygeplejestuderende i Danmark, som har fået tilsendt dette spørgeskema og planen er, at du vil få tilsendt samme spørgeskema igen om cirka fem år. I spørgeskemaet beder vi dig oplyse dit personnummer, så forskerne kan sammenholde data fra denne og de kommende spørgerunder. Det er kun forskerne på Arbejdsmiljøinstituttet, der ser skemaet med dit personnummer. Dansk Sygeplejeråd eller andre vil ikke få kendskab til informationer med dit personnummer. For at kunne vurdere, om sygeplejersker f.eks. pensioneres før andre faggrupper, indlægges hyppigere på hospital end andre eller har forskellige sygdomme hyppigere end andre, er planen, at forskerne på Arbejdsmiljøinstituttet vil sammenholde data fra denne undersøgelse med data fra f.eks. arbejdsmarkedsregistre og hospitaliseringsregistre. Oplysningerne skal anvendes til at afklare, om sygeplejerskernes arbejdsmiljø giver særlige helbredskonsekvenser for netop vores faggruppe. Det er vigtigt for resultatet og konklusionerne af undersøgelsen, at der er en høj svarprocent. Derfor vil vi opfordre dig til at deltage i denne undersøgelse, men det er selvfølgelig frivilligt. Parallelt kører en anden undersøgelse blandt sygeplejersker over 44 år fra Statens Institut for Folkesundhed, opstartet i 1993 af projektleder Yrsa Andersen Hundrup. Der er nogle sygeplejersker, som deltager i begge undersøgelser. Hvis du er en af dem, så håber vi, at du vil deltage i begge undersøgelser, da de to undersøgelser har et forskelligt fokus. Til din orientering vil de to forskergrupper indgå et samarbejde, så vi samlet kan få så megen viden om sygeplejerskegruppen som muligt. Vi vil bede dig om at udfylde nedenstående slip, hvor du tilkendegiver, om du er villig til at deltage i denne undersøgelse. Det er vigtigt, at du også udfylder slippen, hvis du ikke ønsker at deltage i undersøgelsen, så Arbejdsmiljøinstituttet ikke sender en rykker. 3 Stor undersøgelse af sygeplejerskers arbejdsmiljø Dato:... Ja, jeg ønsker at deltage i undersøgelsen Nej, jeg ønsker ikke at deltage i undersøgelsen Navn:...Personnummer:... Hvis du ikke ønsker at deltage i undersøgelsen, bedes du klippe slippen af og sende den udfyldte slip i vedlagte svarkuvert til Arbejdsmiljøinstituttet senest den 15. marts 2002.

4 4 Ansættelsesforhold 1. Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? (Sæt kun ét kryds) 1 Jeg er i arbejde 2 Jeg er i klinisk undervisning (sygeplejestuderende) 3 Jeg har orlov 4 Jeg er langstidssygemeldt 5 Andet Hvis du f.eks. har orlov eller er langstidssygemeldt, skal du besvare spørgeskemaet ud fra de oplevelser, du har fra den arbejdsplads, hvorfra du har orlov eller er langstidssygemeldt. Hvis du f.eks. er ansat i et fleksjob eller lignende, skal du besvare spørgeskemaet ud fra de oplevelser, du har fra din nuværende arbejdsplads (fleksjobbet). 2. Inden for hvilket område er du ansat/beskæftiget? (Sæt kun ét kryds ved den afdelingstype der passer bedst) 1 Kirurgisk afdeling (herunder også thoraxkirurgi, øjne, øre/næse/hals, gyn/obst.) 2 Medicinsk afdeling (herunder også reumatologi, dermatologi, neurologi) 3 Børneafdeling 4 Anæstesiafdeling 5 Intensiv afdeling 6 Opvågningen 7 Operationsafdeling 8 Røntgenafdeling 9 Onkologisk afdeling 10 Ambulatorium/kortidsafsnit/dagklinik 11 Anden behandlingsafdeling 12 Skadestue 13 Modtagelsesafdeling 14 Blandet afdeling (anæsteis/intensiv) 15 Blandet afdeling (med/kir. sengeafdeling) 16 Blandet afdeling (OP/amb) 17 Psykiatrisk afdeling 18 Lokal /social /distriktspsykiatri 19 Hjemmesygeplejen 20 Plejehjem 21 Integreret ordning 22 Sundhedsplejen 23 Skole (f.eks. sygeplejerskeuddannelsen, social og sundhedsuddannelserne)

5 5 3. Hvad er din nuværende stilling? (Sæt kun ét kryds) 1 Sygeplejerske 2 Sygeplejerske med specialistfunktion (f.eks. klinsk sygeplejespecialist, uddannelsesansvarlig) 3 Mellemleder (f.eks. ass.områdeleder, afdelingssygeplejerske, distriktsleder) 4 Overordnet sygeplejefaglig leder (f.eks. oversygeplejerske, områdeleder) 5 Øverste sygeplejefaglig leder (f.eks. sygeplejedirektør, chefsygeplejerske, hjemmeplejeleder) 6 Sundhedsplejerske 7 Sygeplejelærer 8 Sygeplejestuderende => gå til spørgsmål 9 9 Andet 4. Hvor længe har du været ansat i dit nuværende job? år mdr. (angiv hele år og hele måneder) 5. Hvis du er ansat i en lederstilling, hvor mange underordnede/ansatte har direkte reference til dig? Antal underordnede/ansatte (omregnet i hele stillinger): (Kun ét ciffer i hver kasse) 6. De to næste spørgsmål er om, hvor meget du arbejder på på dit hovedjob? a.. Hvor mange timer er du ansat til at arbejde på dit hovedjob, i gennemsnit om ugen? Angiv i hele timer kun ét ciffer i hver kasse b. Hvor mange timer arbejder du i gennemsnit om ugen ud over det, du er ansat til i dit hovedjob (f.eks. over arbejde, ekstratimer, merarbejde, som ikke afspadseres)? Angiv i hele timer kun ét ciffer i hver kasse

6 6 7. Hvilken arbejdstid har du sædvanligvis på dit hovedjob? (Sæt kun ét kryds) 1 Dagarbejde (overvejende mellem 06 og 18) 2 Aftenarbejde (overvejende mellem 15 og 24) 3 Natarbejde (overvejende mellem 22 og 08) 4 2 holdsskift 5 3 holdsskift 8. Hvilket udviklingstrin vurderer du passer bedst for dine faglige kvalifikationer i forhold til det arbejde, du udfører i dag (i følge Patricia Benner s Fra Novice til Ekspert)? (Sæt kun ét kryds) 1 Novice: Du er begynder uden erfaring med de situationer, du forventes at skulle yde en indsats i. Du har behov for undervisning i rutiner og regler, da situationen er ny og fremmed Avanceret nybegynder: Du kan præstere en næsten acceptabel indsats. Du har forsat behov for udførlige instruktioner og regler, da situationen fortsat er ny og fremmed. Kompetent: Du har været beskæftiger under samme eller nogenlunde samme forhold i to tre år. Du Udarbejder mål og planlægger ud fra en betydelig bevidsthed og en analytisk betragtning af problemet. Kyndig: Du ser en situation som et hele, fordi du fornemmer dens betydning set i sammenhæng med langsigtede mål. Du ved af erfaring, hvilke typiske begivenheder du kan vente i en given situation, og hvordan planerne må revideres som følge heraf. Expert: Du har ikke længere brug for f.eks. regler og retningslinier for at omsætte din forståelse af en situation til meningsfuld handling. Du har på baggrund af din meget store erfaring et intuitivt greb om hver situation og kan zoome ind på den nøjagtige problemstilling uden at skulle bruge tid på overvejelser af alternative løsninger.

7 7 9. Har du et bijob? 1 ja 2 nej 10. Hvis ja i spørgsmål 9, hvor mange timer arbejder du i gennemsnit om ugen på dit bijob? Antal timer i gennemsnit pr. uge: Angiv hele timer kun ét ciffer i her kasse 11. Har du tillidshverv på din arbejdsplads (er du f.eks. tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant, talsperson eller suppleant for disse)? 1 Ja 2 Nej 12. Hvilken DSR amtskreds er du tilknyttet? (Sæt kun ét kryds) 1 Hovedstaden (København og Frederiksberg) 2 Københavns Amt 3 Frederiksborg 4 Roskilde 5 Vestsjælland 6 Storstrøm 7 Bornholm 8 Fyn 9 Sønderjylland 10 Ribe 11 Vejle 12 Ringkøbing 13 Århus 14 Viborg 15 Nordjylland

8 8 Generelle baggrundsoplysninger 13. Er du kvinde eller mand? 1 Kvinde 2 Mand 14. Hvad er dit cpr.nr.? Det er vigtigt, at du skriver dit cpr.nr., således at forskerne på Arbejdsmiljøinstituttet kan koble dine besvarelser med besvarelserne til de kommende spørgerunder. Dine besvarelser vil blive opbevaret sikkert på Arbejdsmiljøinstituttet, og det er kun forskerne på Arbejdsmiljøinstituttet, der har adgang til dine svar med dit cpr.nr. (skriv kun ét ciffer i hver kasse) 15. Hvilken skoleuddannelse har du? (Sæt kun ét kryds) års skolegang 2 10 års skolegang (f.eks. realeksamen, 10.klasse) 3 10 års skolegang + et antal HF fag 4 Gymnasialuddannelse (f.eks. HF/HTX/HHX/student) Hvis du er sygeplejestuderende skal du ikke besvare spørgsmål 16 og 17! 16. Årstal for autorisation som sygeplejerske: (angiv årstallet)

9 9 17. Har du udover din sygeplejerskeuddannelse en specialuddannelse eller en videregående uddannelse? (Sæt evt. flere krydser) 1 Nej 1 Specialuddannelse (f.eks. anæstesi, intensiv, og psykiatrisk sygepleje, infektionshygiejne/ hygiejnesygeplejerske) 1 Danmarks Sygeplejerskehøjskole (f.eks. 1. del/sd i ledelse, pædagogik eller klinisk sygepleje, 2. del/sa) 1 Diplomeksamen for sundhedsplejersker 1 Lederuddannelse (f.eks. Sundhedsvæsenets diplomuddannelse fra Handelshøjskolen) 1 Videregående uddannelse (f.eks. MPA, MPH, HD, cand.cur, ph.d.) 1 Lang videregående uddannelse inden for andre fagområder (f.eks. jura, sociologi) 18. Bor du fast sammen med en anden? (Sæt kun ét kryds) 1 Ja, jeg bor sammen med ægtefælle/samlever 2 Ja, jeg bor sammen med andre end ægtefælle/samlever 3 Nej, jeg bor alene er skilt/separeret/forholdet er opløst 4 Nej, jeg bor alene er enke/enkemand 5 Nej, jeg bor alene 6 Nej, jeg bor hos forældre 19. Hvor mange hjemmeboende børn på 15 år eller derunder har du? Antal: 20. Hvis du har hjemmeboende børn, hvor mange af disse er under 7 år? Antal:

10 10 Det psykiske arbejdsmiljø Hvis du er sygeplejestuderende skal du besvare spørgsmålene udfra dine oplevelser fra din kliniske undervisning (dit praktiksted), når der henvises til dit arbejde eller din arbejdsplads. 21. Spørgsmålene handler om hvor megen indflydelse, du har i arbejdet. (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/ Næsten aldrig a. Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde? b. Har du indflydelse på, hvad du laver på dit arbejde? c. Har du indflydelse på, hvem du arbejder sammen med? d. Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 22. Spørgsmålene handler om dine udviklingsmuligheder i arbejdet. (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) høj I høj Delvist I ringe ringe a. Kan du bruge din kunnen og færdigheder i dit arbejde? b. Har du muligheder for at lære nyt gennem dit arbejde? c. Er dit arbejde varieret? d. Kræver dit arbejde, at du er initiativrig?

11 Spørgsmålene handler om forskellige krav i arbejdet. (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/ Næsten aldrig a. Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? b. Er dit arbejde ujævnt fordelt, så det hober sig op? c. Hvor ofte sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver? d. Er det nødvendigt at arbejde over? e. Må du springe frokostpausen over, fordi der er for meget at lave? f. Skal du overskue mange ting på én gang i dit arbejde? g. Kræver dit arbejde, at du er god til at få ideer? h. Kræver dit arbejde, at du husker meget? i. Kræver dit arbejde, at du træffer svære beslutninger? j. Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer? k. Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? l. Bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde? m. Kræver dit arbejde, at du lader være med at sige din mening?

12 12 n. Kræver dit arbejde, at du skjuler dine følelser?

13 Spørgsmålene handler om din involvering i arbejdspladsen. (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) høj I høj Delvist I ringe ringe a. Synes du, at din arbejdsplads har stor personlig betydning for dig? b. Føler du, at arbejdspladsens problemer også er dine? c. Nyder du at fortælle om din arbejdsplads til andre mennesker? d. Kunne du tænke dig at være på nuværende arbejdsplads resten af dit arbejdsliv? 25. Spørgsmålene handler om, hvorvidt dit arbejde er meningsfuldt og forudsigeligt. (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) høj I høj Delvist I ringe ringe a. Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats? b. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? c. Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? d. Får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde godt? e. Får du på din arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid?

14 Spørgsmålene handler om samarbejde, feedback og fællesskab på din arbejdsplads. (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/ Næsten aldrig a. Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine kolleger? b. Hvor ofte er dine kolleger villige til at lytte til dine problemer med arbejdet? c. Hvor ofte får du hjælp og støtte fra din nærmeste overordnede? d. Hvor ofte er din nærmeste overordnede villig til at lytte til dine problemer med arbejdet? e. Er der en god stemning mellem dig og dine kolleger? f. Føler du dig som en del af et fællesskab på din arbejdsplads? g. Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din arbejdsplads? h. Hvor ofte taler du med din overordnede om, hvor godt du udfører dit arbejde? i. Hvor ofte taler du med dine kolleger om, hvor godt du udfører dit arbejde? j. Hvor ofte taler du med dine kolleger om, hvor godt de udfører deres arbejde? k. Hvor ofte har du faglig sparring med dine kolleger (f.eks. vejledning/ supervision/studievejledning)?

15 15 l. Hvor ofte har du faglig sparring med din nærmeste overordnede (f.eks. vejledning/supervision)? m. Arbejder du isoleret fra dine kolleger?

16 Spørgsmålene handler om ledelsen af din afdeling i hvor høj kan man sige, at din nærmeste leder på din arbejdsplads...? (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) høj I høj Delvist I ringe ringe a. sørger for, at den enkelte medarbejder har gode udviklingsmuligheder? b. prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt? c. er god til at planlægge arbejdet? d. er god til at løse konflikter? 28. Spørgsmålene handler om, hvorvidt du ved hvad der forventes af dig i dit arbejde. (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) høj I høj Delvist I ringe ringe a. Ved du helt klart, hvad der er dine ansvarsområder? b. Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? c. Ved du præcist, hvor megen selvbestemmelse du har i dit arbejde? d. Er der klare mål for dit eget arbejde?

17 17

18 Spørgsmålene handler om, hvorvidt der er modstridende krav i dit arbejdet. (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) høj I høj Delvist I ringe ringe a. Må du sommetider foretage dig ting i dit arbejde, som forekommer dig unødvendige? b. Må du sommetider gøre noget, der egentlig skulle have været gjort anderledes? c. Bliver der stillet modstridende krav til dig i arbejdet? d. Foretager du dig noget i dit arbejde, som bliver accepteret af nogle personer, men ikke af andre? 30. Spørgsmålene handler om dit job i almindelighed. Hvor tilfreds er du med... (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds a. dine fremtidsudsigter i arbejdet? b. det fysiske arbejdsmiljø? c. måden, dine evner bruges på? d. det psykiske arbejdsmiljø? e. dit job som helhed, alt taget i betragtning?

19 19 Vold og trusler om vold samt konflikter og chokerende oplevelser 31. Har du inden for de sidste 12 måneder i forbindelse med arbejdet med patienter/klienter og/eller deres pårørende været udsat for: (sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) Nej Ja, 1 gang Ja, 2 5 gange Ja, mere end 5 gange a. Verbale eller skriftlige trusler? b. Truende adfærd? c. Skub, mindre slag, spark, bid? d. Førlighedstruende vold? e. Livstruende vold? Hvis ja til spørgsmål 31, besvar så venligst spørgsmål 32, 33 og 34 (sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) Nej Ja, forbigående Ja, varige 32. Har du haft psykiske følgevirkninger af det? Har du haft fysiske følgevirkninger af det? Ja, i høj Ja, i nogen Nej 34. Fik du i forbindelse med ovenstående hjælp og støtte i det omfang, du havde behov? 1 2 3

20 Hvis ja i spørgsmål 34, hvem ydede dig hjælp og støtte (sæt gerne flere krydser) 1 a. kollega/kolleger/medstuderende 1 b. lederen 1 c. praktikvejledere 1 d. psykolog 1 e. dansk Sygeplejeråd 1 f. tillids /sikkerhedsrepræsentanten 1 g. familie/venner 1 h. jeg havde ikke behov for hjælp og støtte 36. Hvor ofte er der i de sidste 12 måneder forekommet sladder og bagtalelse på din arbejdsplads? (sæt kun ét kryds) Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/ Næsten aldrig Har du selv inden for de sidste 12 måneder været udsat for sladder og bagtalelse på din arbejdsplads? (sæt gerne flere krydser) 1 Ja, fra kolleger 1 Ja, fra en leder 1 Ja, fra underordnede 1 Ja, fra læger 1 Ja, fra klienter/patienter 1 Nej, ved ikke 38. Hvor ofte er der i de sidste 12 måneder forekommet skænderier eller konflikter på din arbejdsplads? (sæt kun ét kryds) Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/ Næsten aldrig

21 39. Har du selv været involveret i skænderier eller konflikter på din arbejdsplads inden for de sidste 12 måneder? (hvis du har fungeret som konfliktløser, skal disse hændelser ikke medtages) (sæt gerne flere krydser) 1 Ja, med kolleger 1 Ja, med en leder 1 Ja, med underordnede 1 Ja, med læger 1 Ja, med klienter/patienter 1 Nej Har du selv inden for de sidste 12 måneder været udsat for ubehagelige drillerier på din arbejdsplads? (sæt gerne flere krydser) 1 Ja, fra kolleger 1 Ja, fra en leder 1 Ja, fra underordnede 1 Ja, fra læger 1 Ja, fra klienter/patienter 1 Nej 41. Har du selv inden for de sidste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? (sæt gerne flere krydser) 1 Ja, fra kolleger 1 Ja, fra en leder 1 Ja, fra underordnede 1 Ja, fra læger 1 Ja, fra klienter/patienter 1 Nej

22 42. Har du inden for de sidste 12 måneder i forbindelse med arbejdet med patienter/klienter og/eller deres pårørende været udsat for chokerende oplevelser/begivenheder f.eks. at en patient pludselig dør? (sæt kun ét kryds) 22 Nej Ja, 1 gang Ja, 2 5 gange Ja, mere end 5 gange Hvis ja i spørgsmål 42, hvem ydede dig hjælp og støtte? (sæt gerne flere krydser) 1 a. kollega/kolleger/medstuderende 1 b. lederen 1 c. psykolog 1 d. Dansk Sygeplejeråd 1 e. tillids /sikkerhedsrepræsentant 1 f. praktikvejledere 1 g. familie/venner 1 h. jeg fik ingen hjælp og støtte 1 i. jeg havde ikke behov for hjælp og støtte 44. Hvis du i spørgsmål 43 fik hjælp og støtte, hvilken form for støtte blev du så tilbudt? (sæt gerne flere krydser) 1 a. Uformel samtale 1 b. Uformelle samtaler/diskussioner med kolleger 1 c. Én personlig samtale 1 d. Flere personlige samtaler 1 e. Debriefing 1 f. Faglig vejledning/supervision

23 23 Spørgsmål om fysisk arbejdsmiljø 45. Er du i dit arbejde udsat for...? (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) Næsten hele tiden Ca. 3/4 af tiden Ca. 1/2 af tiden Ca. 1/4 af tiden Sjældent /meget lidt Aldrig a. Støj, der er så høj, at man må hæve stemmen for at tale sammen b. Træk i arbejdslokalerne, så man mærker det suser c. Støv, som er synligt i almindelig belysning d. Dårlig belysning (for svag eller blændende) e. Dårligt indeklima 6 f. At skulle gentage de samme arbejdsopgaver mange gange i timen g. Arbejde i foroverbøjet stilling h. Arbejde, hvor du vrider ryggen i. Skub eller træk af tunge byrder j. At bære/løfte tunge byrder (mindst 10 kg) k. Langvarigt stående arbejde (medregnes kun, når du står stille)

24 24 l. Bilkørsel i arbejdet 6 m. Tobaksrøg fra andres rygning Er du i dit arbejde udsat for...? (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) Næsten hele tiden Ca. 3/4 af tiden Ca. 1/2 af tiden Ca. 1/4 af tiden Sjældent /meget lidt Aldrig a. Anæstesigasser 6 b. Cytostatika 6 c. Knoglecement 6 d. Isocyanater (kunstig gips) 6 e. Røntgenstråling 6 f. Røg fra EL kirurgi 6 g. Radioaktivstråling 6 h. Støv fra antibiotica uden udsugning 6 i. Desinfektionsmidler 6

25 Hvilken af fysisk aktivitet kræves i dit daglige arbejde (Sæt kun ét kryds) 1 Hovedsageligt stillesiddende arbejde, som ikke kræver legemlig anstrengelse Arbejde, som i stor udstrækning udføres stående eller gående, men ellers ikke kræver legemlig anstrengelse Stående eller gående arbejde med en del løfte eller bærearbejde Tungt eller hurtigt arbejde, som er anstrengende

26 26 Arbejdsulykker og skader 48. Har du inden for det sidste år været udsat for en eller flere ulykker i arbejdstiden? (sæt evt. flere krydser) 1 Nej 1 Ja, snit /stiksår på forurenet kanyle, instrument eller lign. 1 Ja, snit /stiksår på ren kanyle, instrument, glasampul eller lign. 1 Ja, forstuvning, forstrækning eller forvridning 1 Ja, akut lænde/rygskade 1 Ja, psykisk skade 1 Ja, andet 49. Hvis ja i spørgsmål 48, er der i forbindelse med ulykken (ulykkerne) udfyldt en arbejdsskadeanmeldelse? (sæt kun ét kryds) Nej Ja, nogle Ja, alle Har du, eller har du haft, en erhvervsbetinget lidelse? (sæt evt. flere krydser) 1 Nej 1 Ja, toksisk/allergisk håndeksem 1 Ja, latex allergi 1 Ja, hepatitis/anden infektionssygdom 1 Ja, rygskade pga. f.eks. tunge løft 1 Ja, psykisk skade pga. f.eks. psykiske belastninger i arbejdet 1 Ja, psykisk skade pga. f.eks. konflikter på arbejdspladsen 1 Ja, andet 51. Hvis ja i spørgsmål 50, er lidelsen anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen? (sæt kun ét kryds) Nej Ja 1 2

27 27 Spørgsmål om dit helbred Spørgsmål handler om helbred, stress, træthed og velvære. Det er IKKE meningen, at du skal prøve at skelne mellem de symptomer, der skyldes arbejdet, og de symptomer, der skyldes andre forhold. Det gælder om at beskrive, hvordan du har det alt i alt. 52. Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? (Sæt kun ét kryds) 1 Fremragende 2 Vældig godt 3 Godt 4 Mindre godt 5 Dårligt 53. Spørgsmålene handler om, hvordan du har haft det i de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger...? (Sæt kun ét kryds for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) Hele tiden Det meste af tiden En hel del af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt a. har du været meget nervøs? 6 b. har du været så langt nede, at intet kunne opmuntre dig? c. har du følt dig rolig og afslappet? 6 6 d. har du følt dig trist til mode? 6 e. har du været glad og tilfreds? 6

28 Spørgsmålene handler om træthed og udmattelse (Sæt kun ét kryds for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/ næsten aldrig a. Hvor tit føler du dig træt? b. Hvor tit er du følelsesmæssigt udmattet? c. Hvor tit føler du dig udkørt? d. Hvor tit er du fysisk udmattet? e. Hvor tit tænker du: Nu kan jeg ikke klare mere? f. Hvor tit føler du dig svag og modtagelig over for sygdom? 55. Disse spørgsmål handler om at være udkørt i arbejdet (Sæt kun ét kryds for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) høj I høj Delvist I ringe ringe a. Udmatter dit arbejde dig følelsesmæssigt? b. Føler du dig frustreret af dit arbejde? c. Føler du dig udbrændt på grund af dit arbejde? d. Føler du, at du giver mere, end du får igen i dit arbejde med patienter/klienter?

29 29 e. Bliver du tappet for energi af at arbejde med patienter/klienter? f. Føler du, at det er belastende at arbejde med patienter/klienter? g. Føler du, at det er frustrerende at arbejde med patienter/klienter?

30 Disse spørgsmål handler om hvilke krav der stilles til dig samt om dine relationer til andre Sæt kun ét kryds for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/ næsten aldrig a. Føler du, at hver time er en belastning for dig, når du er på arbejde? b. Er du udmattet om morgenen ved tanken om endnu en dag på arbejde? c. Føler du dig udkørt, når din arbejdsdag er slut? d. Har du overskud til at være sammen med familie og venner i fritiden? e. Er du træt af at arbejde med patienter/klienter? f. Er du sommetider i tvivl om, hvor længe du orker at blive ved med at arbejde med patienter/klienter?

31 Hvor rigtige eller forkerte er de følgende udsagn for dit vedkommende? (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) Helt rigtigt Overvejende rigtigt Ved ikke Overvejende forkert Helt forkert a. Jeg bliver nok lidt lettere syg end andre b. Jeg er lige så rask som enhver anden, jeg kender c. Jeg forventer, at mit helbred bliver dårligere d. Mit helbred er fremragende 58. Sammenlignet med for ét år siden, hvordan er dit helbred alt i alt? (Sæt kun ét kryds) 1 Meget bedre nu end for ét år siden 2 Noget bedre nu end for ét år siden 3 Nogenlunde det samme 4 Noget dårligere nu end for ét år siden 5 Meget dårligere nu end for ét år siden

32 59. Tag stilling til hvert punkt og marker med et kryds, hvor ofte du i de seneste 14 dage har oplevet følgende problemer? (Sæt kun ét kryds for hvert spørgsmål, og bevar venligst alle spørgsmål) 32 Meget ofte Ofte Ind imellem Sjældent Aldrig a. Mavesmerter, ondt i maven b. Fordøjelsesbesvær, tynd/hård mave c. Trykken for brystet/brystsmerter d. Hurtig hjertebanken e. Hovedpine f. Smerter eller ubehag i skulder eller nakke g. Smerter eller ubehag i ryg eller lænd h. Smerter eller ubehag i hænder, håndled eller albue i. Smerter eller ubehag i fodled, knæled eller hofteled

33 Har du nu, eller har du tidligere haft nogle af disse sygdomme? (Sæt kun ét kryds i hver linie, og besvar venligst alle spørgsmål) Ja Nej a. Forhøjet blodtryk 1 2 b. Blodprop i hjertet 1 2 c. Hjerneblødning/blodprop i hjernen 1 2 d. Lungesygdom 1 2 e. Mavesår 1 2 f. Allergi 1 2 g. Eksem/hududslet 1 2 h. Åreknuder 1 2 i. Discusprolaps 1 2 j. Migræne 1 2 k. Gigtsygdomme 1 2 l. Psykiatriske lidelser 1 2 m Andre kroniske sygdomme 1 2 n. Kræft 1 2

34 Hvor mange sygedage har du haft på dit arbejde inden for de sidste 12 måneder? Antal dage, cirka: (angiv hele dage kun ét ciffer i hver kasse) 62. Hvor mange sygeperioder har du haft inden for de sidste 12 måneder? Antal perioder, cirka: (kun ét ciffer i hver kasse) 63. Har du inden for de sidste 14 dage brugt...? (Sæt kun ét kryds for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) Ja Nej a. Smertestillende midler, herunder hovedpinepiller 1 2 b. Beroligende midler, nervemedicin 1 2 c. Sovemedicin 1 2 d. Blodtryksnedsættende medicin 1 2 h. Hjertemedicin (f.eks. nitroglycerin) 1 2 j. Mavesårsmedicin 1 2 k. Antidepressiva (f.eks. Lykkepiller) Vil du sige, at din arbejdsevne er nedsat på grund af sygdom, ulykke eller slid? (Sæt kun ét kryds) 1 Ja, i høj 2 Ja, i nogen 3 Nej, ikke særligt 4 Nej, slet ikke

35 Spørgsmålene handler om din søvnkvalitet og søvnproblemer. (Sæt kun ét kryds for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål) Ja, altid eller næsten altid 1 til flere gange om ugen 1 til flere gange om måneden Sjældent eller aldrig a. Indtager du medicin eller andet for at falde i søvn? b. Har du svært ved at falde i søvn? c. Vågner du om natten? d. Vågner du nogle gange op tidligt om morgenen uden at kunne falde i søvn igen, selv om du egentlig ønsker det? Føler du dig normalt udhvilet, når du vågner om morgenen? (Sæt kun ét kryds) 1 Ja, jeg er udhvilet 2 Jeg er fortsat træt, men det forsvinder i løbet af dagen 3 Jeg er træt og uoplagt 4 Jeg har vanskeligt ved at holde mig vågen 67. Synes du selv, du får søvn nok til at føle dig udhvilet? (Sæt kun ét kryds) 1 Ja, altid 2 Ja, som regel 3 Ja, men ikke tit nok 4 Nej, aldrig (næsten aldrig)

36 36 Ønsker til arbejdsskift/arbejdsophør Hvis du er sygeplejestuderende, skal du ikke besvare spørgsmål 68, 69, 70, 71 og 72! 68. Har du tænkt på at skifte til andet arbejde? (Sæt kun ét kryds) 1 Nej 2 Jeg har søgt andet arbejde uden for sygeplejefaget 3 Jeg har søgt andet arbejde inden for sygeplejefaget 4 Jeg har konkrete planer om at søge andet arbejde 5 Jeg har overvejet at søge noget andet arbejde 6 Jeg har overvejet/har konkrete planer om anden uddannelse/videregående uddannelse 7 Jeg ønsker at blive i mit nuværende arbejde mindst ét år endnu 8 Jeg har til hensigt at blive i mit nuværende arbejde så længe, det er muligt 69. Hvis du har tænkt på at skifte til andet arbejde eller søgt andet arbejde, hvad er så grunden til dette? (Sæt gerne flere krydser) 1 Uhensigtsmæssige arbejdstider 1 Arbejdet er for krævende 1 Der er for få udviklingsmuligheder 1 Jeg har for lidt indflydelse på eget arbejde 1 Relationerne til ledelsen er for dårlige 1 Samarbejdet mellem kollegerne fungerer ikke 1 Ønske om nye udviklingsmuligheder 1 Ønske om bedre løn 1 Skifte fra lederjob til andet job 1 Blot lyst til noget andet 70. Har du nogensinde været nødt til at holde op med et job eller skifte til andet arbejde eller andre arbejdsopgaver på grund af sygdom, skade eller lidelse? (Sæt evt. flere krydser) 1 Nej 1 Ja, færre arbejdstimer 1 Ja, skiftet arbejdsopgaver 1 Ja, skiftet arbejde/job

37 Har du været arbejdsløs inden for de sidste 3 år? Ja 1 Nej Hvis ja i spørgsmål 71, hvor længe har du været arbejdsløs? (Sæt kun ét kryds) 1 Mindre end 3 mdr. 2 3 mdr. 1 år 3 1 år 2½ år 4 2½ år eller mere 73. Hvornår regner du med at holde op med at arbejde eller trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet? (Sæt kun ét kryds) a. Regner med at blive ved indtil jeg bliver 65 år 1 b. Regner med at gå på efterløn mellem 62 og 65 år 2 c. Regner med at gå på efterløn mellem 60 og 62 år 3 d. Regner med at holde op før jeg fylder 60 år 4 e. Ved ikke Hvis ja til ønsket om pension/efterløn før du fylder 65 år, svar venligst på hvorfor du ønsker dette: (Sæt evt. flere krydser) Ja a. Af hensyn til familien 1 b. For at dyrke mine fritidsinteresser 1 c. Pga. svigtende helbred 1 d. Svigtende interesse for arbejdet 1 e. Pga. træthed 1 f. Andet 1

38 38 Arbejde og privatliv De næste spørgsmål handler om, hvordan arbejde og privatliv hænger sammen. 75. Sker det, at der er konflikt mellem dit arbejde og privatliv, sådan at du helst ville være begge steder på én gang? (Sæt kun ét kryds) 1 Ja, ofte 2 Ja, jævnligt 3 Sjældent 4 Nej, aldrig 76. Ville det være lettere at have både arbejde og privatliv, hvis du selv havde større indflydelse på, hvornår din arbejdstid skulle ligge? (Sæt kun ét kryds) 1 Ja, helt sikkert 2 Ja, til en hvis 3 Ja, men kun lidt 4 Nej, slet ikke 77. Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over dit privatliv? (Sæt kun ét kryds) 1 Ja, helt sikkert 2 Ja, til en hvis 3 Ja, men kun lidt 4 Nej, slet ikke

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

PUMA. Modelspørgeskema. Besvarelser fra 1. spørgeskemarunde i

PUMA. Modelspørgeskema. Besvarelser fra 1. spørgeskemarunde i PUMA Modelspørgeskema Besvarelser fra 1. spørgeskemarunde i 1999-2000 Arbejdsmiljøinstituttet 2001 Forord I 1999-2000 udsendte Arbejdsmiljøinstituttet det første spørgeskema i forskningsprojektet PUMA

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Instruktion. Med venlig hilsen

Instruktion. Med venlig hilsen Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler mest om helbred, trivsel og arbejdsforhold. Hvis du ikke er i arbejde, skal du udfylde de første 9 sider i skemaet. Skemaet handler om dine forhold og din

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø

NOTAT Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø Louise Kryspin Sørensen Marts 2017 NOTAT Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø - Mere end hver fjerde sygeplejerske (26%) arbejder i foroverbøjet stilling mindst halvdelen af tiden. Og hver femte (20%)

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Løbenummer: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Løbenummer: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Løbenummer: Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler mest om helbred, trivsel og arbejdsforhold. Hvis du ikke er i arbejde, skal du udfylde de første 9 sider i skemaet. Skemaet handler om dine forhold

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema.

Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema. Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema. A. SKALAER FOR ARBEJDSRELATEREDE FAKTORER. Kvantitative krav. Den lange skala for kvantitative krav omfatter syv spørgsmål: 35a. Er det

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø + Spørgeskema Vi håber, at du vil deltage i undersøgelsen ved at besvare dette spørgeskema og sende det tilbage til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital i vedlagte

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Instruktion. Spørgsmålene i dette skema handler om arbejdsforhold, helbred og trivsel blandt medarbejderne i ældreplejen.

Instruktion. Spørgsmålene i dette skema handler om arbejdsforhold, helbred og trivsel blandt medarbejderne i ældreplejen. Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler om arbejdsforhold, helbred og trivsel blandt medarbejderne i ældreplejen. Skemaet handler om dine forhold og din mening. Der er ingen rigtige eller forkerte

Læs mere

Instruktion. Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Instruktion. Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred. Instruktion Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred. De fleste spørgsmål kan besvares ved blot at sætte et kryds. Ved nogle spørgsmål skal du skrive et tal eller

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 1.a Angiv din alder år 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt De følgende spørgsmål

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen

Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen Du har fået dette spørgeskema, fordi din arbejdsplads deltager i projektet "Nye tider i ældreplejen". Derfor har vi brug for endnu flere oplysninger fra dig

Læs mere

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Spørgeskema til tandlæger i privat praksis

Spørgeskema til tandlæger i privat praksis Spørgeskema til tandlæger i privat praksis I disse år ændres samfundets krav og patienternes forventninger til sundhedsprofessionerne. Formålet med denne undersøgelse er at belyse, hvordan vi som privatpraktiserende

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom X - COBASIS Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Spørgeskema regionmidtjylland Basis HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark

Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark Arbejdsliv Indhold Indledning... 2 Definition af værdiskala... 3 1. Kvantitative krav... 5 2. Emotionelle krav... 6 3. Krav om at skjule følelser... 7 4. Sensoriske

Læs mere

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner?

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner? Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Hvad betyder de forskellige dimensioner? Formålet med dette papir er at give en kort beskrivelse af dimensionerne

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold i det firma, du er ansat i:

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet:

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet: Bilag 2 Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? I undersøgelsen anvendes en lang række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være indflydelse i arbejdet, stress, social støtte osv.

Læs mere

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred Resumé af tidsudvikling (2012-2014) i Arbejdsmiljø og Helbred Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede på byggepladser i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold på den byggeplads, du i øjeblikket

Læs mere

Stress på arbejdspladsen

Stress på arbejdspladsen Stress på arbejdspladsen Introduktion Velkommen til medlemsundersøgelse omkring stress på arbejdspladsen. Her kommer nogle spørgsmål om dit nuværende arbejde. Hvis du har flere job, skal du besvare spørgsmålene

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom COP-2847 Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Afslutningsskema regionmidtjylland Slut HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM NMU-2 SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM SØVN OG

Læs mere

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema til patienten Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Patientlabel Vejledning Du bedes venligst udfylde spørgeskemaet

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 13. april Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom U - FU Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Opfølgningsskema regionmidtjylland FU HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Pensioner '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Sådan gør du! Kirsten Nabe-Nielsen på tlf. 39 16 53 67 eller på knn@arbejdsmiljoforskning.dk

Sådan gør du! Kirsten Nabe-Nielsen på tlf. 39 16 53 67 eller på knn@arbejdsmiljoforskning.dk Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen Du har fået dette spørgeskema, fordi din arbejdsplads deltager i projektet "Nye tider i ældreplejen". Derfor har vi brug for en lang række oplysninger fra dig

Læs mere

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Arbejdsmedicinsk Afdeling Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf.: 5663 1500 sghnord@regionsjaelland.dk Direkte tlf.: 4732 2900 Fax: 4632 2073 E-Mail: koe-arbmed@regionsjaelland.dk

Læs mere

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 13. april Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille

Læs mere

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner Helbredskontrol af natarbejdere Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner 2003 1 Helbredskontrol af natarbejdere Formålet med spørgeskemaet Natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer. De

Læs mere

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen 26. juni 2009 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune (afleveres til screeningsygeplejersken) CPR-nr : Navn : Efternavn : TLF : 1. Hvad er din højde? cm Hvad er din vægt? kg

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014 Arbejdsmiljøundersøgelsen Udviklingen af arbejdsmiljøet fra - blandt læger med klinisk ansættelse på onkologiske afdelinger i Danmark - baseret på spørgeskemabaseret tværsnitsundersøgelser Baggrund FYO

Læs mere

Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode

Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse Støj og vibrationer i arbejdsmiljøet Høj støj Høreskadende støj

Læs mere

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 2. maj Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. Er du på grund af dit helbred begrænset

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

12. april Kriminalforsorgen '11

12. april Kriminalforsorgen '11 12. april 2011 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Arbejdspladsskemaet Det korte skema.

Arbejdspladsskemaet Det korte skema. Arbejdspladsskemaet Det korte skema. I det korte skema ønskede vi både at reducere antallet af skalaer og antallet af spørgsmål i forhold til det mellemlange skema. Vi startede derfor på en frisk med at

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag til Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 af Oxford Research A/S, Great Place to Work og Luama, september

Læs mere

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %)

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %) APV kun for medarbejdere Svarene uden kommentarfelterne. Det samlede materiale skal nu bearbejdes i sikkerhedsudvalget (MJ og GE), og der vil blive udarbejder en handleplan på baggrund af dette. Krav i

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Spørgeskema omhandler dig og din livsstil. Besvarelserne vil blive behandlet fortroligt, og vil ikke kunne føres tilbage til dig. Spørgeskemaet tager under

Læs mere

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet behandlet med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i opfølgningen på behandlingen har vi brug for nogle oplysninger

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen 18. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato åå mm-dd Dit studieløbenummer Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde EuroQol Angiv ved at sætte kryds i een

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede

Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede Anders Arnfred Pia Vivian Pedersen Maria Holst Algren Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede Indhold 1 2 Forord 3 Sammenfatning og konklusion

Læs mere

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Dato 03.03.14 Dok.nr. 31375-14 Sagsnr. 14-2398 Ref. anfi Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Varde Kommune Demografiske tal Aldersfordeling 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75

Læs mere