Lectio hjælp vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lectio hjælp vejledning"

Transkript

1 Lectio Lectio hjælp vejledning MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Telefax: Internet:

2 Forord Forord Denne hjælpevejledning til Lectio, viser en oversigt over de mest almindelige opgaver i forbindelse med brugen af Lectio. Ord, der er skrevet med kursiv, henviser til begreber og skærmbilleder i Lectio, der er forklaret sidst i hjælpevejledningen. Vejledningen er beskyttet af gældende dansk lov om ophavsret. Det er ikke tilladt at kopiere eller på anden måde mangfoldiggøre denne vejledning eller dele heraf, uden forudgående aftale med MaCom A/S. Der garanteres ikke overensstemmelse mellem vejledningens indhold og funktionerne i tidligere eller fremtidige versioner af Lectio. God fornøjelse med Lectio! MaCom A/S Materialet er senest revideret: 11. januar 2010 (ASJ) Lectio hjælp vejledning Side 2 af 97

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Lectio hjælp vejledning... 1 Indholdsfortegnelse Generel hjælp Ny lektion Aflyse en lektion Flytte en lektion Find og indsæt en vikar En lærer tager et modul for en anden lærer Bytte to lektioner Ændre lokale for en lektion Ændre ressource for en lektion Planlægge fælleslektion for et fag Information om et hold Skemalægge et lærermøde Oprette projekt, ekskursion o. lign Ny Anden aktivitet Aflyse en anden aktivitet Opret ny skriftlig opgave Angiv fravær for lektion eller anden aktivitet Angiv skriftligt fravær Besvare spørgeskema Se rapportering fra spørgeskemaundersøgelse Oprette spørgeskema Om skærmtip Om Lectio hjælp Log ind Kontakt Se et holds ugeskema Se et holds modulregnskab Se liste med et holds lektioner Se liste med et holds andre aktiviteter Se et holds lærere og elever Se et holds links Auto-generering af adgangskoder til elever Se fraværet på et hold Se et holds opgaver Se et holds karakterer Udskriv side Vis note Se modulregnskab for hold Se modulregnskab for lærere Redigere flere lektioner Se en elevs ugeskema Angiv fraværsårsag Se en elevs fravær Se en elevs fraværsårsager Lectio hjælp vejledning Side 3 af 97

4 Indholdsfortegnelse Se en elevs opgaver Se en elevs karakterer Se en elevs konsultationer Se en lærers ugeskema Se en lærers årsopgørelse Se en lærers afgivne karakterer Se en lærers konsultationer Se en klasses ugeskema Se en klasses lærere Se en klasses elever Se en klasses fravær Se en klasses karakterer Se en klasses opgaver Se en klasses studieplan Se en elevs studieplan Grupper Studieplan Opret materiale Giv lektier for Se et holds studieplan Vedhæft et dokument til lektion eller aktivitet Se studieplan for lærers hold Administrator hjælp Skemalægger hjælp Slette en lektion Slette anden aktivitet Oprette SRP/SSO Lærerkursus/sygemelding Modulregnskab for en lektion Modulregnskab for Anden aktivitet Links direkte til sider i Lectio Auto-generering af adgangskoder til lærere Tildel adgangsrettigheder Godkend kreditering for anden aktivitet Godkend kreditering ved aflyst lektion Tjek for dobbeltbookninger Find lektioner der ikke har noget hold Find lektioner der ikke har nogen lærer Find lektioner der ikke har noget lokale Eksporter karakterer Visning af log-filer Visning af Lectio versionsinformation Eksport / import af brugernavne og adgangskoder for elever Tildeling af adgangskoder for lærere Opret, rediger eller slet elever Opret, rediger eller slet lærere Opret, rediger eller slet hold Opret, rediger eller slet stamklasser Opret, rediger eller slet lokaler Opret, rediger eller slet ressourcer Opret, rediger eller slet bemærkninger Opret eller slet dagsmoduler Tilføj eller fjern holdlærere Lectio hjælp vejledning Side 4 af 97

5 Indholdsfortegnelse Tilføj eller fjern Datofrister for karakterer Tilføj eller fjern Karakterers tilknytning til hold Opret, rediger eller slet studieretninger Opret eller rediger Ansøgere Begreber Hold Lektion Modul Skærmbilleder Dagsændringer Ugeændringer Månedskalender Om skemaer generelt Elevskema Lærerskema Stamklasseskema Lokaleskema Ressourceskema Holdskema Avanceret skema Fagskema Faggruppeskema Information om lektion Information om anden aktivitet Liste over anden aktivitet Opret lektion Opret Anden aktivitet - Status Hold Årsopgørelse Fravær Karakterer Spørgeskemaer Fraværsangivelse Giv karakterer Fraværsopgørelse Karakteropgørelse Alle spørgeskemaer Rediger lektion - Status Rediger stamdata Aflysninger Konverter skemadata Importer skemadata Dobbeltbookninger Lektioner uden hold Log-filer Versionsinformation Frie Lærere Frie lokaler Frie ressourcer Samlet holdrapport Rediger Anden aktivitet - Status Rediger flere lektioner Vælg uger Rediger bemærkninger Lectio hjælp vejledning Side 5 af 97

6 Indholdsfortegnelse Rediger stamklasser Rediger dagsmoduler Rediger hold Rediger lokaler Rediger ressourcer Rediger holdlærere Rediger karaktertypers tilknytning til hold Datofrister for karakterer Konsultationer Studieretninger Ansøgere Dokumenter Beskeder Grupper Studieplan Opret forløb i studieplanen Kontakt Valgfagsønsker Indtastningsperioder Valgfagsønsker Rapportering Opret ny rapportskabelon Rapportfelter Filtreringsfelter UU-Brobygning.Net Associer Lectio hold med UU-Brobygningshold Synkroniser elever Lectio hjælp vejledning Side 6 af 97

7 Generel hjælp 1. Generel hjælp 1.1. Ny lektion Gør følgende for at oprette en ny lektion: Klik på knappen Opret lektion under hovedmenupunktet Lærere og udfyld felterne for at oprette en lektion. Se detaljeret vejledning under Opret lektion Aflyse en lektion NB! - der er stor forskel på at aflyse en lektion og på at Slette en lektion. Typisk vil man slette lektioner der er blevet oprettet ved en fejl. Skal en lektion aflyses gøres det efter følgende fremgangsmåde: Find frem til den lektion der skal aflyses i skemaet. Klik på lektionen. Skærmbilledet Information om lektion vises hvis man ikke er logget ind som lærer eller administrator. Klik på knappen Log ind for at logge på med brugernavn og adgangskode. Skærmbilledet Rediger lektion - Status vises hvis man allerede er logget ind. Marker feltet Aflyst. Herefter vises felterne Krediter for lærer og Krediter for hold, hvor man kan vælge om lærer og hold skal krediteres for lektionen selvom den aflyses. Sæt flueben i felterne ud for de lærere der skal krediteres. I kombinationsboksen vælges der en årsag til aflysningen/krediteringen og/eller der kan indtastes bemærkninger i det tomme felt ved siden af. Sæt flueben i felterne ud for de hold der skal krediteres. Når en lektion er aflyst vil den blive vist med gennemstreget, kursiv og rød skrift i skemaerne. Lektionen vises desuden i skemaerne Dagsændringer og Ugeændringer. Når en lektion har fået statusen Aflyst frigøres eventuelle hold, lærere, lokaler og ressourcer. Konsekvens for modulregnskab: Der fratrækkes 1 lektion fra antallet af planlagte lektioner for holdet. Der fratrækkes 1 lektion fra antallet af planlagte lektioner som læreren skal undervise holdet i. Se mere om justering af modulregnskab her: Modulregnskab for en lektion. For at aflyse flere ens lektioner samtidigt, se hvordan flere lektioner redigeres her: Rediger lektion - Status Se mere om skærmbilledet Rediger lektion Status her: Rediger lektion - Status. Lectio hjælp vejledning Side 7 af 97

8 Generel hjælp 1.3. Flytte en lektion Skal en lektion flyttes gøres det efter følgende fremgangsmåde: Find frem til den lektion der skal flyttes i skemaet. Klik på lektionen. Skærmbilledet Information om lektion vises hvis man ikke er logget ind som lærer eller administrator. Klik på knappen Log ind for at logge på med brugernavn og adgangskode. Skærmbilledet Rediger lektion - Status vises hvis man allerede er logget ind. Klik på linket Rediger eller Rediger flere, hvis der er mere end en lektion der skal flyttes og klik OK. Klikkes der på linket Redigere flere vises skærmbilledet Rediger flere lektioner Vælg uger. Sæt flueben ud for de uger, hvor lektionen skal flyttes. Klik OK. Skærmbilledet Rediger lektion - Status vises. Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre det modul som lektionen skal afholdes i: Klik på knappen Vælg modul. Skærmbilledet Vælg modul vises. Vælg det ønskede ugenummer i kombinationsboksen. Klik på det ønskede modulfelt. Herefter vender man tilbage til skærmbilledet Rediger lektion - Status. Det valgte moduls ugedag, modulnummer samt tidsrum er nu udfyldt. I feltet Status sættes der markering i Normal eller Ændret alt efter hvordan man ønsker at lektionen skal vises i skemaerne. Er feltet Normal markeret vises lektionen med den normale blå skrift i skemaerne. Er feltet Ændret markeret vises lektionen med kursiv og grøn skrift i skemaerne. Hvis lektionen er markeret som Ændret vil den desuden blive vist i skemaerne Dagsændringer og Ugeændringer. Klik Gem for at gennemføre ændringen eller Annuller for at vende tilbage til skærmbilledet Information om lektion. Noter, lektier, materialer og dokumenter vil ikke blive flyttet med, når én eller flere lektioner flyttes. Konsekvens for modulregnskab: Der er ingen konsekvenser for modulregnskabet Find og indsæt en vikar. Der indsættes en ny lærer på holdet (uden at skifte fag) og den eksisterende lærer fjernes fra lektionen. Find frem til den lektion i skemaet, der skal have udskiftet læreren med en vikar. Klik på lektionen. Skærmbilledet Information om lektion vises hvis man ikke er logget ind som lærer eller administrator. Lectio hjælp vejledning Side 8 af 97

9 Generel hjælp Klik på knappen Log ind for at logge på med brugernavn og adgangskode. Skærmbilledet Rediger lektion - Status vises hvis man allerede er logget ind. Klik på linket Rediger eller Rediger flere, hvis der er mere end en lektion der skal have skiftet lærer og klik OK. Ved at klikke på linket Redigere flere vises skærmbilledet Rediger flere lektioner Vælg uger. Sæt flueben ud for de uger, hvor lektionen skal have skiftet lærer. Klik OK. Skærmbilledet Rediger lektion - Status vises. Klik på knappen Vælg lærer for at åbne skærmbilledet Vælg lærere. Sæt flueben i feltet Find vikar. Herefter vises listen med lærere i en prioriteret rækkefølge efter om de er holdlærere for det aktuelle hold eller om de er faglærere (dvs. om de kan undervise i lektionens aktuelle fag). Sidst i den prioriterede rækkefølge kommer andre lærere. Ved at markere en lærere i listen ses lærerens skema for den aktuelle dag i højre side af skærmbilledet. Det giver den fordel, at der kan vælges en lærer, som alligevel har en mellemtime i det ønskede modul, frem for at vælge en lærer der har en skemafri dag. I midten af skærmbilledet ses en opgørelse over den markerede lærers status for planlagte og afholdte lektioner. Det kan bruges til at vælge en lærer som vikar der ikke i forvejen har afholdt for mange lektioner i forhold til det planlagte antal. Fjern læreren der skal findes en vikar for fra listen med valgte lærere Marker den ønskede vikar i listen og benyt pil knappen for at tilføje vikaren til listen med valgte lærere. Nederst i skærmbilledet skal det angives hvordan ændringen skal have indflydelse på modulregnskabet. Ud for lærerens initialer angives en årsag til aflysningen ved at vælge et punkt i kombinationsboksen samt evt. indtaste yderligere bemærkninger i tekstfeltet ved siden af. Sæt flueben i feltet Krediter lærer. Hvis lektionens oprindelige lærer skal krediteres for lektionen. Dette punkt er kun tilgængeligt for administratorer. Sæt flueben i feltet Krediter hold. Hvis holdet skal krediteres for lektionen. Dette punkt er kun tilgængeligt for administratorer. Klik Gem for at gennemføre valget af vikar eller Annuller for at vende tilbage til skærmbilledet Rediger lektion - Status. Der kan evt. indtastes et tal i feltet arbejdsmarkedstimer, hvis det er aktuelt i forbindelse med at vikaren tager lektionen for den anden lærer. Vælg desuden holdet i kombinationsboksen på samme linie hvis de registrerede arbejdsmarkedstimer skal være relateret til holdet. Konsekvens for modulregnskab: Konsekvenserne for modulregnskabet afhænger af de valg der foretages. Sættes der ikke flueben i felterne Krediter lærer og Krediter hold betyder det at der fratrækkes 1 lektion fra antallet af planlagte lektioner, som den oprindelige lærer skulle undervise holdet i og der fratrækkes 1 lektion fra antallet af planlagte lektioner for det oprindelige hold. Lectio hjælp vejledning Side 9 af 97

10 Generel hjælp Sættes der flueben i felterne Krediter lærer og Krediter hold betyder det at antallet af planlagte lektioner, som den oprindelige lærer skulle undervise holdet i vil være uændret og at antallet af planlagte lektioner for holdet ligeledes vil være uændret. Har vikaren ikke undervist holdet før vil holdet nu fremgå af vikarens Årsopgørelse. Der lægges 1 lektion til antallet af planlagte lektioner, som den nye lærer (vikaren) skal undervise holdet i. Den vikarierende lærer får de evt. indtastede arbejdsmarkedstimer tillagt til tallet for krediterede timer i årsopgørelsen. Ofte vil det være en god idé at synliggøre en ændring af en lektion i skemaet. Se fremgangsmåde under Opret lektion for hvordan en lektion vises som ændret En lærer tager et modul for en anden lærer. Se Find og indsæt en vikar Bytte to lektioner To planlagte lektioner bytter modulplacering. Rækkefølgen er vigtig for at undgå at lokalerne i bytteprocessen bliver booket til anden side. Find frem til den ene af de to lektioner i skemaet. Klik på lektionen. Skærmbilledet Information om lektion vises hvis man ikke er logget ind som lærer eller administrator. Klik på knappen Log ind for at logge på med brugernavn og adgangskode. Skærmbilledet Rediger lektion - Status vises hvis man allerede er logget ind. Klik på linket Rediger. Skærmbilledet Rediger lektion - Status vises. Klik på knappen Vælg modul for at åbne skærmbilledet Vælg modul. Vælg det ønskede ugenummer i kombinationsboksen og klik på det ønskede modulfelt. Herefter vises skærmbilledet Rediger lektion - Status. Det valgte moduls ugedag, modulnummer samt tidsrum er nu udfyldt. Er det nødvendigt at skifte lokalet gøres det ved klik på knappen Vælg lokale for at åbne skærmbilledet Vælg lokaler. Marker lokalet i listen og benyt pile knapperne til at ændre lokale. Klik OK for at gennemføre valget af lokaler eller Annuller for at vende tilbage til skærmbilledet Rediger lektion - Status. Det være en god idé at synliggøre ændringen i skemaet. Der kan i feltet Status sættes markering i Ændret. Det bevirker at lektionen vises med kursiv og grøn skrift i skemaerne. Lectio hjælp vejledning Side 10 af 97

11 Generel hjælp Hvis lektionen er markeret som Ændret vil den desuden blive vist i skemaerne Dagsændringer og Ugeændringer. Den lektion som man ønsker at bytte med vil nu blive vist under Dobbeltbookning. Fjern fluebenet for at undgå at den bliver aflyst. Klik Gem for at gennemføre ændringen eller Annuller for at vende tilbage til skærmbilledet Information om lektion. Find frem til den anden af de to lektioner i skemaet og gentag ovenstående procedure, bare omvendt. Konsekvens for modulregnskab: Der er ingen konsekvens for modulregnskabet Ændre lokale for en lektion Skal en lektions lokale ændres gøres det efter følgende fremgangsmåde: Find frem til den lektion der skal have ændret lokale i skemaet. Klik på lektionen. Skærmbilledet Information om lektion vises hvis man ikke er logget ind som lærer eller administrator. Klik på knappen Log ind for at logge på med brugernavn og adgangskode. Skærmbilledet Rediger lektion - Status vises hvis man allerede er logget ind. Klik på linket Rediger eller Rediger flere, hvis der er mere end en lektion der skal have ændret lokale og klik OK. Vælges Rediger flere vises skærmbilledet Rediger flere lektioner Vælg uger. Sæt flueben ud for de uger hvor lektionen skal have ændret lokale. Klik OK. Skærmbilledet Rediger lektion - Status vises. Klik på knappen Vælg lokale for at åbne skærmbilledet Vælg lokaler. Marker lokalet i listen og benyt pile knapperne til at ændre lokale. Klik OK for at gennemføre valget af lokaler eller Annuller for at vende tilbage til skærmbilledet Rediger lektion - Status. I feltet Status sættes der markering i Normal eller Ændret alt efter hvordan man ønsker at lektionen skal vises i skemaerne. Er feltet Normal markeret vises lektionen med den normale blå skrift i skemaerne. Er feltet Ændret markeret vises lektionen med kursiv og grøn skrift i skemaerne. Hvis lektionen er markeret som Ændret vil den desuden blive vist i skemaerne Dagsændringer og Ugeændringer. Klik Gem for at gennemføre ændringen eller Annuller for at vende tilbage til skærmbilledet Information om lektion Ændre ressource for en lektion Skal ressourcer tilknyttet en lektion ændres gøres det efter følgende fremgangsmåde: Lectio hjælp vejledning Side 11 af 97

12 Generel hjælp Find frem til den lektion der skal have ændret ressource i skemaet. Klik på lektionen. Skærmbilledet Information om lektion vises hvis man ikke er logget ind som lærer eller administrator. Klik på knappen Log ind for at logge på med brugernavn og adgangskode. Skærmbilledet Rediger lektion - Status vises hvis man allerede er logget ind. Klik på linket Rediger eller Rediger flere, hvis der er mere end en lektion der skal have ændret ressource og klik OK. Klikkes der på linket Redigere flere vises skærmbilledet Rediger flere lektioner Vælg uger. Sæt flueben ud for de uger hvor lektionen skal have ændret ressourcer. Klik OK. Skærmbilledet Rediger lektion - Status vises. Klik på knappen Vælg ressource for at åbne skærmbilledet Vælg ressourcer. Marker ressourcen i listen og benyt pile knapperne til at ændre ressourcen. Klik OK for at gennemføre valget af ressource eller Annuller for at vende tilbage til skærmbilledet Rediger lektion - Status. I feltet Status sættes der markering i Normal eller Ændret alt efter hvordan man ønsker at lektionen skal vises i skemaerne. Er feltet Normal markeret vises lektionen med den normale blå skrift i skemaerne. Er feltet Ændret markeret vises lektionen med kursiv og grøn skrift i skemaerne. Hvis lektionen er markeret som Ændret vil den desuden blive vist i skemaerne Dagsændringer og Ugeændringer. Klik Gem for at gennemføre ændringen eller Annuller for at vende tilbage til skærmbilledet Information om lektion Planlægge fælleslektion for et fag Se Opret lektion eller Rediger lektion - Status. Klik på Fag under hovedmenupunktet Lærere. Herved vises et skema for alle de hold, der har faget. Under skemaet står alle de hold, der har faget samt alle de lærere, der har undervisningskompetence i faget Information om et hold Se Hold Skemalægge et lærermøde AndenAktivitetOpret_59, OpretLektionStatus_204,AndenAktivitetVaelgHold_60,Pt. Samme som AndenAktivitetOpret_59 Lectio hjælp vejledning Side 12 af 97

13 Generel hjælp AndenAktivitetVaelgLaerere_61,Pt. Samme som AndenAktivitetOpret_59 AndenAktivitetVaelgLokaler_62,Pt. Samme som AndenAktivitetOpret_59 For at oprette et lærermøde i et eller flere skemamoduler følg fremgangsmåden for oprettelse af en lektion uden at vælge hold (se Opret lektion). For at oprette et lærermøde uden for de normale modultidsrum, følg fremgangsmåden for oprettelse af en anden aktivitet uden at vælge hold (se Opret Anden aktivitet - Status). Husk at angive hvor mange moduler eller arbejdsmarkedstimer mødet skal tælles med. Konsekvens for modulregnskab, hvis mødet oprettes som en lektion: Der lægges 1 lektion til antallet af planlagte lektioner eller andre aktiviteter i modulregnskabet, for hver af de deltagende lærere. Da der ikke er noget hold tilknyttet vises der et tomt felt i kolonnen Hold, i lærernes modulregnskaber). Se evt. fremgangsmåde under Modulregnskab for en lektion, for hvordan modulregnskabet kan justeres. Skal der planlægges et møde for en bestemt faggruppe, kan man få vist, hvilke lærere der er med i en faggruppe ved at klikke på knappen Faggruppe under hovedmenupunktet Lærere. Herved vises der et ugeskema for alle lærere i faggruppen. Under skemaet står alle de lærere, der har undervisningskompetence i faget Oprette projekt, ekskursion o. lign. Se Opret Anden aktivitet - Status Ny Anden aktivitet Se Opret Anden aktivitet - Status Aflyse en anden aktivitet NB! - der er stor forskel på at aflyse en anden aktivitet og på at Slette anden aktivitet. Typisk vil man slette en anden aktiviteter der er blevet oprettet ved en fejl. Skal en anden aktivitet aflyses gøres det efter følgende fremgangsmåde: Klik på knappen Opret anden aktivitet under hovedmenupunktet Lærere. Skærmbilledet Opret Anden aktivitet - Status åbnes. Klik på linket Liste over anden aktivitet. Skærmbilledet Liste over anden aktivitet åbnes Klik på den anden aktivitet der skal aflyses. Skærmbilledet Rediger Anden aktivitet - Status vises. Marker feltet Aflyst i rækken Status I felterne Krediter lærer og Krediter hold, vælges det om lærer og hold skal krediteres for den anden aktivitet selvom den aflyses. Lectio hjælp vejledning Side 13 af 97

14 Generel hjælp Sæt flueben i felterne ud for de lærere der skal krediteres. I kombinationsboksen vælges der en årsag til aflysningen/krediteringen og/eller der kan indtastes bemærkninger i det tomme felt ved siden af. Sæt flueben i felterne ud for de hold der skal krediteres. Klik på knappen Gem Når en anden aktivitet har fået statusen Aflyst frigøres eventuelle hold, lærere, lokaler og ressourcer. Når en anden aktivitet er aflyst vil den blive vist med gennemstreget, kursiv og rød skrift de steder, hvor man har valgt at den anden aktivitet skal være synlig Opret ny skriftlig opgave Klik på kviklink Opgaver på lærerens side. Skærmbilledet Læreren initialer navn - Opgaver vises. Holdet vælges i kombinationsboksen øverst på skærmbilledet. Hvis holdet ikke er på listen så se fremgangsmåde under: Lærerskema for hvordan et hold tilføjes til listen. Klik på knappen Opret Opgave. Herefter vises skærmbilledet Opret Opgave. Indtast opgavens titel i feltet Opgavetitelt Vælg en dato for den sidste rettidige aflevering af opgaven i feltet Afleveringsfrist Klik på knappen Gem, nederst på siden for at gennemføre (godkende) registreringen. Skærmbilledet Rediger Opgave vises. I feltet Opgavebeskrivelse kan der uploades en opgavebeskrivelse eller en fil tilhørende opgaven, mens der i feltet Opgavenote kan skrives information omkring opgaven. I feltet Karakterskala kan vælges en anden karakterskala end 7-trinsskala, som er sat som default. Fjernes fluebenet i Tillad elektronisk aflevering, kan eleverne ikke uploade opgavebesvarelsen til opgaven. Anfør hvor mange timer opgaven skal tælle for i feltet Elevtid. Endvidere kan det vælges, at tilknytte opgaven til et andet forløb end det, der ligger indenfor afleveringsfristen. Dette gøres ved at vælge et andet forløb i dropdown menuen Forløb. Ønskes opgaven ikke vist i undervisningsbeskrivelsen, fjern da fluebenet i feltet Vis i UVB. Klik derefter på knappen Gem for at gemme opgaven. Klik på knappen Slet hvis opgaven skal slettes. Man skal være logget ind som lærer eller administrator for at se dette punkt. Dette punkt er kun tilgængeligt med Lectio Elevmodul. For at registrere fravær for en lektion, en anden aktivitet eller en skriftlig opgave se: Fraværsangivelse For at oprette almindelige lektier til en lektion eller anden aktivitet, se Giv lektier for Lectio hjælp vejledning Side 14 af 97

15 Generel hjælp Angiv fravær for lektion eller anden aktivitet Se Fraværsangivelse Angiv skriftligt fravær Se Fraværsangivelse Besvare spørgeskema For at få vist skærmbilledet med spørgeskemaer: Klik på kviklink Spørgeskema på lærerens eller elevens side. Skærmbilledet Læreren/elevens initialer navn - Spørgeskemaer vises. Klik på det spørgeskema der skal besvares i listen Åbne for besvarelse Herefter vises spørgeskemaet, hvem der har oprettet det, hvilke lærere og hold der kan besvare det samt om ens besvarelse er anonym eller ej. Udfyld skemaet Klik på knappen Gem, for at gemme de svar der er foretaget. På den måde kan besvarelsen af spørgeskemaet forsættes på et senere tidspunkt. Klik på knappen Indsend for at indsende besvarelsen. Klik på knappen Annuller for at fortryde besvarelse og vende tilbage til listerne med spørgeskemaer. Man skal være logget ind som elev eller lærer for at se dette punkt. Dette punkt er kun tilgængeligt med Lectio Elevmodul. Se mere om det aktuelle resultat af spørgeskemabesvarelser her: Se rapportering fra spørgeskemaundersøgelse Se mere om oprettelse af spørgeskemaer her: Oprette spørgeskema Se mere administrationens mulighed for at få en samlet oversigt over igangværende spørgeskemaundersøgelser her: Alle spørgeskemaer I vejledningen Lectio Elevmodul er spørgeskemaer nærmere beskrevet. Hent vejledningen som pdf-dokument her: Se rapportering fra spørgeskemaundersøgelse For at få vist skærmbilledet med spørgeskemaer: Lectio hjælp vejledning Side 15 af 97

16 Generel hjælp Klik på kviklink Spørgeskema på lærerens eller elevens side. Skærmbilledet Læreren/elevens initialer navn - Spørgeskemaer vises Klik på spørgeskemaet i listen Åbne for rapportering Herefter vises en oversigt over hvor mange respondenter der har mulighed for at besvare spørgeskemaet, hvor mange der endnu ikke har besvaret det samt en opgørelse over de aktuelle besvarelser på spørgeskemaet. Klik på linket Vis svar, vises hvem der har svaret hvad på hvert spørgsmål i spørgeskemaet, med mindre spørgeskemaet er sat til anonym besvarelse. Klik på linket Vis i Excel for at få vist de aktuelle besvarelser i et Microsoft Excel regneark. Man skal være logget ind som elev eller lærer for at se dette punkt. Dette punkt er kun tilgængeligt med Lectio Elevmodul. Se mere om besvarelse af spørgeskemaer under punktet: Besvare spørgeskema Se mere om oprettelse af spørgeskemaer her: Oprette spørgeskema Se mere administrationens mulighed for at få en samlet oversigt over igangværende spørgeskemaundersøgelser her: Alle spørgeskemaer I vejledningen Lectio Elevmodul er spørgeskemaer nærmere beskrevet. Hent vejledningen som pdf-dokument her: Oprette spørgeskema For at få vist skærmbilledet med spørgeskemaer: Klik på kviklink Spørgeskema på lærerens eller elevens side. Skærmbilledet Læreren/elevens initialer navn - Spørgeskemaer vises. Klik på Opret spørgeskema i listen Mine spørgeskemaer Indtast titel til spørgeskemaet i feltet Navn Marker om spørgeskemaet skal være åbent for besvarelse eller ej ved at sætte flueben i feltet Kan besvares. Marker om resultaterne af spørgeskemabesvarelserne skal kunne ses af andre end den der har oprettet det eller ej ved at sætte flueben i feltet Kan rapporteres. Vælg udløbsdato for spørgeskemaet i feltet Udløbsdato. Marker om besvarelserne af spørgeskemaet skal være anonyme eller ej ved at sætte flueben i feltet Anonym undersøgelse Vælg hvilke lærere der skal kunne deltage i undersøgelsen, ved at klikke på Tilføj/fjern Vælg hvilke hold der skal kunne deltage i undersøgelsen, ved at klikke på Tilføj/fjern Nummerering af spørgsmålene sker automatisk. Er der i feltet Spørgsmålstype valgt Overskrift/tekst betragtes spørgsmålet som et nyt spørgsmål. Vælges i stedet et af de andre spørgsmålstyper i listen som Fritekst, Radioknapper eller Flueben, vil de blive betragtet som Lectio hjælp vejledning Side 16 af 97

17 Generel hjælp underspørgsmål til det overordnede spørgsmål og derved automatisk blive nummeret efter følgende fremgangsmåde 1.1, 1.2, 1.3 osv. For hvert spørgsmål som spørgeskemaet skal indeholde indtastes/vælges følgende: En af spørgsmålstyperne Overskrift/tekst, Fritekst, Radioknapper eller Flueben i feltet Spørgsmålstype Udfyld de valgmuligheder der skal være for spørgsmålet Klik på knappen Gem/tilføj for hver gang der skal tilføjes et nyt spørgsmål Klik på knappen Vis for at se hvordan spørgeskemaet kommer til at se ud. Ved at benytte linkene Flyt op og Flyt ned kan spørgsmålenes placering tilpasses løbende. Ved at benytte linket Slet spørgsmål kan det aktuelle spørgsmål slettes. Klik på knappen Luk når spørgeskemaet er færdigt for at vende tilbage til listen med spørgeskemaer Klik på knappen Slet for at slette spørgeskemaet Man skal være logget ind som elev eller lærer for at se dette punkt. Dette punkt er kun tilgængeligt med Lectio Elevmodul. Se mere om besvarelse af spørgeskemaer under punktet: Besvare spørgeskema Se mere om det aktuelle resultat af spørgeskemabesvarelser under punktet: Se rapportering fra spørgeskemaundersøgelse Se mere administrationens mulighed for at få en samlet oversigt over igangværende spørgeskemaundersøgelser her: Alle spørgeskemaer I vejledningen Lectio Elevmodul er spørgeskemaer nærmere beskrevet. Hent vejledningen som pdf-dokument her: Om skærmtip Klik på? ikonet, øverst i højre hjørne for at få hjælp til det aktuelle skærmbillede. Vinduet Skærmtip indeholder en liste med links til hjælpe-tekst, der kan være relevant for det aktuelle skærmbillede, man befinder sig på. Klik på et link for at vise hjælpe-teksten for emnet. Ved at klikke på linket en gang til skjules hjælpe-teksten igen. Klik på? ikonet, øverst i højre hjørne, for at lukke vinduet Skærmtip igen. Ved klik på knappen Hjælp øverst til venstre i skærmbilledet vises samtlige hjælpetekster til brugen af Lectio. Den samlede hjælp og andre vejledninger til brugen af Lectio kan hentes som pdf-dokumenter her: Lectio hjælp vejledning Side 17 af 97

18 Generel hjælp Om Lectio hjælp I hjælpen findes beskrivelse af de mest almindelige opgaver i forbindelse med brugen af Lectio. Ord, der er skrevet med kursiv, henviser til begreber og skærmbilleder i Lectio. Gør følgende for at få vist skærmbilledet med hjælp til brugen af Lectio: Klik på knappen Hjælp øverst til venstre i skærmbilledet. På skærmbilledet Lectio hjælp er der øverst en søgeboks. Ved at indtaste et eller flere søgeord og klikke på knappen Søg vises en liste med links til de emner i hjælpen, hvori søgeteksten indgår. Under søgeboksen vises fire overskrifter til emner i hjælpen. Ved at klikke på en overskrift vises der en liste med links til emnerne. På skærmbilledet Lectio hjælp er det muligt at se gymnasiets egne retningslinier for brugen af Lectio. Eksempelvis: I hvor god tid en lærer skal oprette en ny lektion for et hold? Kan en lærer skemalægge en ny lektion for et hold i op til en uge før, 2 dage før eller helt indtil kl. 20 aftenen før? Teksten med gymnasiets egne retningslinier for brugen af Lectio kan redigeres af administrator på følgende måde: Klik på linket Rediger skolens tekst. Skærmbilledet Rediger hjælpetekst vises. Indtast gymnasiets egen tekst i feltet Indtast hjælpe-tekst Klik på knappen Gem Hvis teksten skal gøres mere læsevenlig, kan der benyttes Html-koder i indtastningsfeltet. F.eks.: <H1>Stor overskrift </H1> <H2>Mindre overskrift </H2> <B>Fed skrift</b> <I>Kursiv skrift</i> Man skal være logget ind som administrator for at kunne redigere teksten. Den samlede hjælp og andre vejledninger til brugen af Lectio kan hentes som pdf-dokumenter her: Log ind For at få adgang til de beskyttede informationer i Lectio er det nødvendigt at logge ind. Lærere skal henvende sig til administrationen for at få deres brugernavn og adgangskode. Lectio hjælp vejledning Side 18 af 97

19 Generel hjælp Elever skal henvende sig til en lærer for at få deres brugernavn og adgangskode. Lærerne kan generere brugernavn og adgangskoder til eleverne, se under punktet Hold. Elever kan til enhver tid skifte sit brugernavn og adgangskode ved at klikke på knappen Skift adgangskode under menupunktet Konto. Lærere kan til enhver tid skifte adgangskode. Det gøres ved at klikke på funktionen Indstillinger > Skift adgangskode under lærerens personlige side For elever er log ind kun relevant hvis Lectio Elevmodul er taget i anvendelse. Men så har eleverne også mulighed for at se fravær og karakterer samt for at oprette og besvare spørgeskemaer. (Find mere information om Lectio Elevmodul her: Kontakt Gør følgende for at kontakte Macom med spørgsmål til Lectio, fejlmeldinger eller for at tilmelde gymnasium til Lectio. Klik på knappen Kontakt øverst til venstre i skærmbilledet Se et holds ugeskema Se Holdskema Se et holds modulregnskab For at få vist modulregnskabet for et hold gøres følgende: Klik på knappen Hold under hovedmenupunktet Elever. Skærmbilledet Vis hold vises. Vælg fag Vælg det hold der skal vises modulregnskab for. Klik på linket Modulregnskab Modulregnskabet viser summen af holdets planlagte og afholdte lektioner og andre aktiviteter, sammenholdt med årsnormen. Første række i tabellen viser holdets aktuelle antal planlagte og afholdte lektioner, planlagte og afholdte andre aktiviteter, summen af dem, det normerede antal moduler samt den aktuelle afvigelse i forhold til det normerede antal moduler. Følgende vises kun hvis man er logget ind som Administrator: De næste rækker for lærerne viser tilsvarende opgørelse. Men her ses hvor mange moduler de lærere der har undervist holdet krediteres for undervisningen af holdet Se liste med et holds lektioner Lectio hjælp vejledning Side 19 af 97

20 Generel hjælp For at få vist en liste med et holds lektioner gøres følgende: Klik på knappen Hold under hovedmenupunktet Elever. Skærmbilledet Vis hold vises. Vælg fag Vælg holdet Klik på Lektioner Listen viser alle holdets planlagte, afholdte og aflyste lektioner, deres afholdelsestidspunkt, lærer, lokale samt eventuelle noter. Klik på en lektion i listen for at se yderligere oplysninger om lektionen (se Information om lektion) eller for at redigere lektionen (se Rediger lektion - Status) Se liste med et holds andre aktiviteter For at få vist en liste med et holds andre aktiviteter gøres følgende: Klik på knappen Hold under hovedmenupunktet Elever. Skærmbilledet Vis hold vises. Vælg fag Vælg holdet. Klik på Anden aktivitet Listen viser alle planlagte, afholdte og aflyste andre aktiviteter som holdet deltager i, deres afholdelsestidspunkt, deltagende lærere samt hvor mange moduler de tælles med. Klik på en anden aktivitet i listen for at se yderligere oplysninger om den anden aktivitet (se Information om anden aktivitet) eller for at redigere den anden aktivitet (se Rediger Anden aktivitet - Status) Se et holds lærere og elever For at få vist en liste med et holds lærere og elever gøres følgende: Klik på knappen Hold under hovedmenupunktet Elever. Skærmbilledet Vis hold vises. Vælg fag Vælg holdet. Klik på Holdets lærere og elever Listen viser holdets elever og lærere. Holdets lærere er alle de lærere, der har undervist på holdet. Hvis man er logget på som lærer, vises lærerens modultal for holdet også. Lærerens tal kan være forskelligt fra holdets af to grunde. Dels kan holdet have haft andre lærere til at undervise (vikarer). Dels kan administrationen kreditere læreren for aflyste moduler (f.eks. kurser, sygdom, ) Se et holds links For at få vist et holds links gøres følgende: Lectio hjælp vejledning Side 20 af 97

Lectio. Introduktion til Lectio Grundmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Introduktion til Lectio Grundmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Introduktion til Lectio Grundmodul 1992-2006 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Lectio. Introduktion til Lectio Elevmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Introduktion til Lectio Elevmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Introduktion til Lectio Elevmodul 1992-2006 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Lectio Lectio Aktivitet vejledning

Lectio Lectio Aktivitet vejledning Lectio Lectio Aktivitet vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne

Læs mere

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio SMS-service vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Vejledning

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Lectio. Lectio øvelseshold vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio øvelseshold vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio øvelseshold vejledning 1992-2007 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office 365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier i

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

Lectio. EASY-A Integration vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. EASY-A Integration vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio EASY-A Integration vejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Dette

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Opstart af nyt skoleår vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Indhold 1. Login... 2 2. Skema... 3 2.1 Dato-, uge- og månedsskift... 3 2.2 Lektier til de enkelte mødegange... 4 2.3 Elektronisk materiale... 4 2.4 Send besked... 4 3.

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS

VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Log ind. side 3 2. Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Skriv og besvar besked i LUDUS. side 4 4. Find dine konferencer i LUDUS..

Læs mere

Lectio. Lectio import vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio import vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio import vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Lectio-brugerkursus. Du skal løse nedenstående opgaver: Er der spørgsmål til opgaverne, er der en datavejleder tilstede til at give dig vejledning.

Lectio-brugerkursus. Du skal løse nedenstående opgaver: Er der spørgsmål til opgaverne, er der en datavejleder tilstede til at give dig vejledning. Lectio-brugerkursus 2010 Denne kursusdel skal give dig mulighed for selv at kunne finde: dine beskeder - dit gældende skema - dine skemaændringer - dine kammeraters skema - dine læreres skema - dit fravær

Læs mere

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb Opgavestyring i Elevplan Vejledning Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 1 Flow Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 2 Opgaver oprettes på et læringselement, eller et udbudt læringselement Opgaver oprettes

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Indhold 1. Login... 2 2. Skema... 3 2.1 Ugeskift... 3 2.2 Lektier til de enkelte mødegange... 4 2.3 Elektronisk materiale... 4 2.4 Send besked... 4 3. Sygemelding/afbud... 5 4. Stamkort... 7 5. Tjek af

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Version 1.0 2016 Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Kende til skolens netværk og drev. Specielt dit personlige H-drev 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner Sådan uploader du r og studieplaner Undervisningsbeskrivelserne og studieplanerne uploades via en hjemmeside, og derfor skal du blot bruge en almindelig webbrowser, når du som lærer vil uploade din /studieplan

Læs mere

Opgavestyring Workflow:

Opgavestyring Workflow: Opgavestyring Workflow: 1 2 Indholdsfortegnelse Opgavestyring... 1 Opret opgave... 3 1. Via skema... 3 2. Via kuffert... 3 3. Via menuen... 4 4. Via Find udbudte aktiviteter via udbudte undervisningsforløb...

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

Kursistvejledning til LUDUS Web

Kursistvejledning til LUDUS Web Kursistvejledning til LUDUS Web LUDUS Web er et kommunikationssystem I LUDUS Web kan du bl.a.: Se dit skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Få en oversigt over dine lektier Hente elektroniske materialer

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til arrangementsdelen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice I/S December 2016

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

Forord Indholdsfortegnelse Dokumenter... 5

Forord Indholdsfortegnelse Dokumenter... 5 Baggrund Forord Lectio Studiemodul er en udvidelse til Lectio, som gør det muligt at offentliggøre og dele dokumenter, sende beskeder til hinanden, oprette grupper på tværs af de normale holdopdelinger

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder se sine lønsedler 12 måneder tilbage i tid, samt registrere timer, kørsel og fravær, hvis virksomheden har åbnet op for

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

Brugervejledning til Webuntis for undervisere og administrationen

Brugervejledning til Webuntis for undervisere og administrationen Brugervejledning til Webuntis for undervisere og administrationen Velkommen til Webuntis som er UCC Nordsjællands værktøj til at vise skemaer og lokaleoversigter i Campus Nordsjælland online. Webuntis

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Velkommen. I gang med Ondisplay

Velkommen. I gang med Ondisplay Velkommen I gang med Ondisplay Log ind på Ondisplay Tast den URL du har fået af Ondisplay. Det kan være: http://admin.ondisplay.dk eller http://ditfirmanavn.ondisplay.dk (Bemærk: ingen www) På logon-siden

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER 1. Indledning... 1 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 1 3. Hvordan fungerer kontaktbogen?... 3 4. Udskrifter udtræk til Excel... 5 1. Indledning Adressen til siden er www.brobygning.net.

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Importér skemadata fra Lectio 1 af 16 Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Vælg Konverter skemadata Klik på Eksporter skemadata Importér skemadata fra Lectio 2 af 16 Vælg

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

Et tilbud til alle forældre. Lille vejledning. Ødsted Skole

Et tilbud til alle forældre. Lille vejledning. Ødsted Skole Et tilbud til alle forældre Lille vejledning Ødsted Skole ForældreIntra 1 August 2008 ForældreIntra 2 August 2008 Kære forældre Fra skoleåret 2008/2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

MountainSite Guide: Kom godt i gang

MountainSite Guide: Kom godt i gang MountainSite version 2.6 Indhold: Log in Præsentation Rediger hjemmeside Tekster Kontaktoplysninger Menulinien Billeder Pdf/Filupload Brugeradministration Indstillinger Log af Log in Når du skal bruge

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Faglige netværk for kliniske diætister

Faglige netværk for kliniske diætister Faglige netværk for kliniske diætister Kost & Ernæringsforbundet ønsker dig velkommen til det faglige netværk for kliniske diætister. Det faglige netværk er en mulighed for dig til, at dele viden og erfaringer

Læs mere

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin Lærer-vejledning til Speedadmin Sidst tilrettet januar 2015 1 Generelt Denne brugervejledning er en kort gennemgang af de mest brugte lærer-funktioner i Speedadmin. Se evt. flere uddybende vejledninger

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... Dine oplysninger... Dine linjefag... 4 Skift din adgangskode... 4 Dit ugeskema... 5 Dagens vikarskema... 6 Ugens

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning Easytools Brugervejled ning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hovedmenuen...3 Skemamenuen... 5 Klik på en skemabrik...5 Før fravær...5 Find ledigt lokale til lektionen...5 Aflys lektionen...5 Send

Læs mere

Vejledning til. LearnSpace

Vejledning til. LearnSpace Vejledning til LearnSpace Version 13. 08. 2015 Indholdsfortegnelse Om LearnSpace... 2 Oprette et nyt kursus i egen afdeling... 3 Aktivere selvtilmelding til et kursus... 5 Tilmelde undervisere der må redigere

Læs mere

Brugervejledning Joomla

Brugervejledning Joomla Brugervejledning Joomla Denne brugervejledning vil guide dig gennem de funktioner, som du skal bruge for at redigere indhold på dit website. Indholdsfortegnelse LOG- IN:... 2 OPRET ARTIKEL:... 3 INDSÆT

Læs mere

Booking / Aktivitetsopgørelser elektronisk Conventus/Holbæk Kommune. www.conventus.dk

Booking / Aktivitetsopgørelser elektronisk Conventus/Holbæk Kommune. www.conventus.dk (infoforenbooking-aktivitetsopgørelse_vejledning-2) Side 1af 19 www.conventus.dk Til: Foreninger i Holbæk Kommune Holbæk 1/11-2010. Vejledning til booking af aktiviteter samt aktivitetsopgørelser (haller

Læs mere

Table of Contents. Prøveværktøj

Table of Contents. Prøveværktøj PRØVEVÆRKTØJ Table of Contents Opret prøve og tilpas dit fronter-rum... 3 Opret prøve... 4 Tilføj prøveværktøj... 6 Fanen "Indstillinger"... 11 Indstillinger for vindue... 15 Mappe til billeder/multimedier...

Læs mere