Den aktuelle debat om etik og økonomi i ældrepleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den aktuelle debat om etik og økonomi i ældrepleje"

Transkript

1 Et magasin om mennesker, inkontinens og sygepleje INFORMATION December 2011 Den aktuelle debat om etik og økonomi i ældrepleje DEBAT: Side 2 Hvad kommer besparelserne til at betyde? Side Side 2 3 Helhedsorienteredeløsninger København vil og kan stoppe giver ble-tankegangen bedre resultater Side Side 4 4 Hjemmeplejen Det drejer sig i Tønder brugerens har fået behov ny urologileverandør Side Side 5 5 Temadage God pleje i er Glyngøre et spørgsmål og Fredericia om prioritering Side Side 7 6 Ny Continence viden om urinvejsinfektioner sikrer en individuel Mangement løsning for hver enkelt Side 7 bruger Updates

2 Hvad kommer besparelserne til at betyde for fremtidens ældrepleje? Nyhederne,tv2.dk, : Ældre uden ble kan give millionbesparelse Det koster det danske samfund to milliarder kroner om året alene i lønudgifter at holde ældre rene, når de ikke selv kan gå på toilettet. Det skriver Politiken tirsdag. Dertil kommer 200 millioner kroner til kommunale indkøb af bleer til ældre på plejehjem og i hjemmeplejen. Det viser tal fra hygiejnebranchen baseret på en undersøgelse på plejehjem i København. Men mere effektiv pleje ville kunne spare store beløb, fremgår det. Der bliver flere og flere plejekrævende ældre, men hver 4. kommune planlægger at spare på hjemmeplejen. Det har sat gang i debatten og fået både professionelle og almindelige borgere op af stolene. Her citerer vi fra den aktuelle debat i medierne. Lars Jensen i JydskeVestkysten, : Havde man undersøgt den økonomiske effekt, ville det være interessant at få tal på, hvad lidt almindelig værdighed koster. Om vi er så fattige, at vi vitterligt ikke har råd til den. Man kan ikke påstå, at man har sparet penge på den lange bane, da det ikke er blevet undersøgt. Man har i blinde reguleret nogle arbejdsrutiner, så de løfter de økonomiske budgetrammer her og nu. TV2 Nyhederne, : De fleste ældre på plejehjem og plejecentre i Danmark går med ble, selv om en del af dem godt kunne undgå det. Det viser en undersøgelse fra Politiken Research, der omfatter svar fra 381 plejehjemsledere. På hvert andet plejehjem er mellem 60 og 100 procent blebrugere. Berlingske, : Formanden for Dansk Urologisk Selskab, Susanne Axelsen, der er ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital, er ikke i tvivl om, at for mange ældre ender i en ble. Hun er rystet over den undersøgelse fra Politiken Research, som i søndags viste, at på hvert andet plejehjem er andelen af brugere mellem 60 og 100 procent. Susanne Axelsen kalder det utænkeligt, at så mange mennesker ikke kan behandles for deres inkontinens. 2

3 Ninna Thomsen, Københavns Sundheds- og omsorgsborgmester og Jo Helvad, der er forstander på Rundskuedagens Plejecenter på Vesterbro i København, deltager i den aktuelle debat om ældreplejen med følgende indlæg: København vil og kan stoppe ble-tankegangen INDLÆG I den seneste tids debat om brugen af bleer på plejehjem har manglende tid været et tilbageværende tema. Men en travl hverdag må aldrig betyde, at vi bliver nødt til at gå på kompromis med vores faglige stolthed, og at de ældre skal tage til takke med at blive permanent udstyret med en ble. I ældreplejen går vi altid løsningsorienteret til værks, og denne her udfordring kan vi også løse. Det er befriende, at der endelig kommer fokus på et i mange år helt tabubelagt emne. Inkontinens er på verdensplan et meget overset område, til trods for at det griber markant ind i mange ældres hverdag og påvirker deres livskvalitet i en negativ retning. Inkontinens er også kilden til en stor og stigende samfundsøkonomisk byrde, som - når vi nu skal tale om tid - binder rigtig mange arbejdstimer på plejehjemmene. Timer, som blandt andet kommer til at gå til personlig hygiejne og vask af tøj og sengetøj, men som kunne have været sat fri til anden pleje og aktiviteter for beboerne på vores plejecentre. Erfaringen viser, at det rent faktisk tager længere tid at skifte en beboers ble end at hjælpe beboeren på toilettet. I bund og grund handler det derfor om god planlægning og uddannelse af medarbejderne. Så vi på den måde sikrer, at de ældre kommer på toilettet regelmæssigt og får den rigtige inkontinensudredning - og ikke bleudredning, som vi har haft en tendens til at kalde det. For så har vi på forhånd vedtaget, at der er en ble på banen fra starten. Det, vi i stedet skal, er, at finde ud af, hvad problemet er? I hvor stor en grad er beboeren inkontinent? Og hvad kan vi i givet fald gøre ved det? I Københavns Kommune har vi et mål om at forebygge frem for at behandle og om at investere i de ældre borgeres ressourcer. Vi vil for eksempel tilbyde ældre borgere bækkenbundstræning frem for bleer og på den både behandle og forebygge inkontinens. Det er dog ikke et tilbud, der nødvendigvis kan hjælpe alle ældre på plejehjem. Det kan derimod en individuel plan, der tilgodeser den enkelte beboers toiletbehov. Når de ældre kommer på toilettet regelmæssigt, er der i flere tilfælde slet ikke brug for en ble, men måske bare et lille indlæg som sikkerhed. Det er enkelt og et spørgsmål om kendskab til beboerne og almen planlægning af arbejdsdagen. Det er grundlæggende pleje, og det er det, vi er her for. Og det skal der være tid og ressourcer til. Plejehjemsleder Jo Helvad går i rette med klynkeriet og foreslår i stedet, at ledelsen af plejeinstitutionerne sætter en faglig standard 3 Vi skal sikre brugerne en ordentlig udredning Abena Information har spurgt Jo Helvad om baggrunden for debatindlægget, og hun forklarer her, hvorfor hun og borgmester Ninna Thomsen gik ind i den aktuelle debat. Jeg blev simpelthen så harm, da jeg læste debatindlæggene, der klagede over nedskæringer og besparelser, forklarer Jo Helvad og fortsætter: Jeg har været plejehjemsleder siden 2002 og i den tid har der ikke været nedskæringer i lønbudgetterne i Københavns kommune. Der har aldrig været så mange ansatte. Jo Helvad mener ikke, at der er nogen undskyldning for at give de ældre brugere en ble på, i stedet for at tilbyde at hjælpe dem på toilettet. Jeg bliver irriteret over klynkeriet og påstanden om manglende tid, siger Jo Helvad. Det tager absolut ikke længere tid at hjælpe en beboer på toilettet end at skifte ble, mener hun. Jo Helvad slår fast, at det er et spørgsmål om planlægning og ledelse. Det er vigtigt, at man som leder sætter en standard for den faglige kvalitet, man ønsker, forklarer hun og fortsætter: Vi skal ikke bare bede brugeren om at tisse i en ble - vi skal sikre en professionel udredning. Jo Helvad mener, at mange ældre bliver blebrugere i forbindelse med hospitalsophold, og at der er en tendens til at fortsætte brugen af ble på plejeinstitutionerne uden først at have foretaget den fornødne udredning. Der er virkelig brug for Abenas undervisning på institutionerne, hvis vi skal sikre beboerne en ordentlig udredning og pleje, siger Jo Helvad.

4 Det drejer sig om brugerens behov og ikke om skiftefrekvens Selvom man er inkontinent, har man krav på et normalt vandladningsmønster og toiletbesøg, mener Birgit Straube, der er kontinenssygeplejerske og teamleder hos Abena. Kontinenssygeplejerske Birgit Straube fra Abena er dybt engageret i den aktuelle debat om anvendelse af ressourcer i plejen. Som teamleder er hun kontaktperson imellem ledelsen og en gruppe af kontinenssygeplejersker, og hun er én af garanterne for, at Abenas plejemodel føres ud i praksis i hverdagen. Brugeren i centrum Vi oplever en øget fokus på at måle totaløkonomi på skiftefrekvenser og personaleomkostninger, forklarer kontinenssygeplejerske Birgit Straube. Det kan opfattes som en anbefaling af færre skift og anvendelse af større produkter, konstaterer hun. Birgit Straube mener derimod, at det er brugerens behov, der skal bringes i fokus. Abenas grundholdning er, at brugeren har krav på et normalt vandladningsmønster med toiletbesøg i naturlige intervaller, fx med 3-4 timers mellemrum i de vågne timer. Hvis brugeren ikke får lov at komme på toilettet, opnår man aldrig den rigtige siddestilling, når blæren skal tømmes forklarer hun. Birgit Straube mener, at en naturlig tømning af blæren giver brugeren en større følelse af kontrol over sin inkontinens, og at det sikrer en bedre livskvalitet. Samtidig kan en naturlig, regelmæsig tømning af blæren medvirke til at reducere risikoen for urinvejsinfektioner. Mindre produkter kan betyde bedre økonomi Abena arbejder ud fra det princip, at der i hvert enkelt tilfælde skal anvendes et produkt, der er så lille som muligt, men så stort som nødvendigt, forklarer Birgit Straube. Hendes erfaring er, at jo mindre bleen er, jo større sandsynlighed er der for, at brugeren selv kan klare toiletbesøg og bleskift, hvilket gør det muligt at forblive selvhjulpen. Birgit Straube ønsker at sætte fokus på brugerens behov i debatten om ressourcer i plejesektoren. Det er ikke givet, at det er mere økonomisk at anvende større produkter med en lavere skiftefrekvens, end at anvende mindre produkter, der er tilpasset præcist til brugerens behov, fastslår Birgit Straube. Hun forstår godt, at plejen er arbejdsmæssigt presset. Nogle steder oplever personalet en større arbejdsbyrde, og de er i mange tilfælde færre til at løfte opgaven, end tidligere. Derfor kan man måske føle sig fristet til at anvende større produkter, der kræver færre skift. Men toilettider og mindre produkter giver større komfort, færre komplikationer og flere selvhjulpne brugere, og det frigiver tid hos plejepersonalet til andre opgaver. Samtidig bliver omkostninger til indkøb mindre, da mindre produkter er billigere end store produkter, og det kan have en betydelig indflydelse på totaløkonomien i plejen, forklarer Birgit Straube. Fokus på økonomien Birgit Straube oplever ofte i kontakten med beslutningstagere, at der ikke er det fornødne fokus på problemstillingen. Her er det som regel økonomi, der er i højsædet, indtil der er etableret en god, faglig dialog om sammenhængen mellem økonomi og livskvalitet. Tal og økonomiske rapporter kan godt fjerne opmærksomheden fra det menneskelige, og det kan hverken brugere eller plejepersonale være tjent med, slutter Birgit Straube. FAKTA Professionel rådgivning om inkontinens Birgit Straube har været ansat som kontinenssygeplejerske hos Abena siden Hendes arbejde er at undervise, rådgive og vejlede på inkontinensområdet. Arbejdsfeltet dækker både faglig og økonomisk opfølgning samt fastlæggelse af fokusområder. Birgit Straube arbejder i områderne Københavns og Frederiksberg kommuner samt Vestegnen. 4

5 God pleje af inkontinente er et spørgsmål om prioritering Vi skal se kritisk på, hvordan vi bruger pengene i kommunerne, så vi undgår at placere brugerne i uværdige situationer i deres dagligdag, fastslår Tove Larsen, der er medlem af Social- og Sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening og borgmester i Aabenraa Kommune. Værdighed for brugeren Den aktuelle debat om økonomi og etik giver borgmester Tove Larsen anledning til at sætte fokus på værdighed og anstændighed, når det gælder pleje og omsorg i forbindelse med inkontinens. Et vigtigt element i god pleje af inkontinente er at sikre, at man bevarer brugerens værdighed, forklarer Tove Larsen. Mennesker, der lider af inkontinens skal have adgang til udredning og pleje, og de skal have frihed til at bruge inkontinensprodukter, når de har behov for det. Men vi skal ikke bruge bleer for at spare personale, og vi må aldrig parkere en bruger med en våd ble på grund af problemer med at prioritere ressourcerne i plejen, mener hun. Dialog er vejen til løsning Tove Larsen gør det klart, at en god dialog er en nødvendig forudsætning for en forsvarlig pleje, der sætter brugerens behov i centrum. Kommunen skal først og fremmest have en konstruktiv og fornuftig dialog med brugeren og dennes pårørende og få redegjort for muligheder og begrænsninger fra begyndelsen, forklarer hun. Dernæst skal vi sørge for, at der bliver etableret en god dialog om løsningsmuligheder imellem de implicerede fagpersoner i det aktuelle tilfælde, så alt bliver sat ind på at sikre brugeren den bedste behandling inden for rammerne af det mulige, mener Tove Larsen. Egenbetaling under overvejelse Der er stor forskel på de ældres økonomi, siger Tove Larsen og fortsætter: Hvis vi skal sikre alle en god pleje i frem- tiden, er vi allerede nu nødt til at se på en form for brugerbetaling - og så må vi komme ud over diskussionen om, at folk, der har sparet op hele deres liv skal betale til dem, der ikke har kunnet. De svageste skal prioriteres Tove Larsen vil gerne opfordre til, at man overvejer at indføre en form for egen-betaling for praktisk hjælp til de mest velhavende pensionister. Kommunerne har reelt overtaget en væsentlig del af det, der tidligere var sygehusenes ansvar, men uden at der er fulgt penge med til løsning af opgaven, lyder det fra Tove Larsen. Hun mener, at man i fremtiden er nødt til at prioritere benhårdt i kommunerne for at sikre de svageste brugere en forsvarlig pleje. Der er ikke vilje til at lade skatten stige nævneværdigt, og vi har vel også et tilpas Blå bog Tove Larsen højt skattetryk, siger Tove Larsen og fortsætter: Derfor må vi se på, hvordan vi bruger ressourcerne bedre. Det kan godt tænkes, at vi også skal overveje at indføre ny teknologi og ændrede arbejdsmetoder for at sikre, at plejen af de svageste bliver tilført flere midler. Stordrift sparer ressourcer Alle de steder, hvor jeg kommer, diskuterer man i øjeblikket etik og økonomi i ældreplejen, og her i kommunen prøver vi faktisk at gøre noget ved fremtidens udfordringer, forklarer Tove Larsen. Vi er fx netop nu i gang med at etablere nyt stort plejehjem med plads til 84 beboere. Det sparer penge, som vi har hårdt brug for i plejen - vi vil gerne spare på de kolde ting og dermed sikre et anstændigt niveau, slutter Tove Larsen. Tove Larsen, der er socialdemokrat, har siden 2007 været borgmester i Aabenraa Kommune. Hun var i perioden formand for Social- og Sundhedsudvalget i KL, Kommunernes Landsforening, der er interesse- og medlemsorganisation for de 98 kommuner i Danmark, og Tove Larsen er i dag menigt medlem af udvalget. Hun arbejdede oprindeligt som teknisk assistent i Sønderjyllands Amt, og hun blev i begyndelsen af 1980 erne valgt til kommunalbestyrelsen i Rødekro Kommune. I 1994 blev Tove Larsen borgmester i Rødekro, og ved kommunalvalget i 2005 opnåede hun en jordskredssejr med mere end personlige stemmer, der sikrede hende borgmesterposten i den nye Aabenraa Kommune. Tove Larsen er desuden medlem af repræsentantskabet for Fonden Realdania. Tove Larsen har altid haft et socialt grundsyn, og hun har i en årrække kæmpet for flere midler til ældreplejen i kommunerne. Tove Larsen har givet udtryk for, at hun frygter et samfund, hvor graden af velfærd afhænger af størrelsen på borgerens private forsikring. 5

6 Continence Management sikrer en individuel løsning for hver enkelt bruger Continence Management er en dynamisk proces, der hjælper plejepersonale til at skabe og vedligeholde individuelle, holdbare løsninger for den enkelte bruger. Konceptet fungerer som et praktisk værktøj, der kan anvendes af alle, der arbejder med kontinensproblemer i hverdagen. Abena anvender Continence Management både i rådgivning og uddannelse af plejepersonale og ressourcepersoner samt i udviklingen af nye produkter. Problemidentifikation Det er væsentligt at få indkredset det aktuelle problem for hver enkelt bruger så systematisk og effektivt som muligt. Hvis en kunde fx kontakter Abena på grund af et lækageproblem, så forsøger sygeplejersken at spørge ind til symptomerne hos brugeren og identificere problemet, så det kan løses optimalt og individuelt. Først og fremmest er det vigtigt at få klarlagt, hvornår lækagen opstår. Er det i løbet af dagen eller natten, eller sker lækagen i forbindelse med forskellige hændelser? Hvor stor er lækagen? Hvad viser bleens vådindikator? Hvis der er sket en betydelig lækage, selvom vådindikatoren viser, at der stadig er kapacitet i bleen, kan man hurtigt udelukke manglende kapacitet i det produkt, der anvendes. Der er altså andre årsager til lækagen. Det skal derfor klarlægges, om bleen er lagt korrekt på, eller om bleen har ændret position, efter at den er lagt på. Det kan fx skyldes, at bleen flyttes under søvn på grund af hudproblemer, der får brugeren til at klø sig på huden under bleen, eller fordi brugeren er dement og forsøger at fjerne bleen. Der kan også være sket en udvikling i brugerens situation, som kræver en ny løsning. Forskellige symptomer giver altså mulighed for kortlægning af problemet hos den enkelte bruger, og alle informationer bør give anledning til overvejelser om valg og anvendelse af inkontinensprodukt. Abena tilbyder rådgivning Continence Management er først og fremmest en dynamisk proces, der tager udgangspunkt i dén situation, som medarbejderen i plejen befinder sig i. Abena arbejder hele tiden på at udvikle redskaber til at gennemføre sygeplejeprocessen på et højt, fagligt niveau, så brugeren opnår en individuel løsning, der forbedrer livskvaliteten. Abena tilbyder løsningsmodeller, der kan fungere i praksis og skabe bedre løsninger for brugeren - løsninger, som de involverede fagpersoner kan håndtere i hverdagen. Udvikling af bedre produkter Kommunikationsvejene fra personalet i plejen og til Abenas produktudvikling er korte, og erfaringerne fra brugere og personale når hurtigt frem gennem Abenas kontinenssygeplejersker. Vidensdeling om inkontinens går begge veje, når kunder og personale udveksler erfaringer og ideer med fagpersonerne hos Abena. Mange erfaringer fra plejen bliver udmøntet i nye produkter eller produktudvikling ling. Økonomistyring i plejen Fagpersonerne hos Abena tilbyder desuden kommunerne at beregne de omkostninger, der er forbundet med behandling og pleje af brugere med inkontinens. Beregningerne omfatter både udgiften til inkontinenshjælpemidler og de følgeudgifter, der er en del af kommunens totalomkostninger. Beregningerne kan give den enkelte kommune et kvalificeret overblik over de totale udgifter til behandling og pleje på inkontinensområdet, og beregningerne kan være med til at kortlægge områder, der har behov for ekstra fokus. Mange kommuner benytter sig af tilbuddet, der også omfatter et fagligt samarbejde med Abenas kontinenssygeplejersker om indsatsen på fokusområder. Abena har udviklet informationsmateriale om Continence Management. Her kan du læse mere om konceptet, og hvordan det anvendes i plejen. Materialet kan rekvireres gratis hos Abena. T C 6

7 FAKTA Dansk Standard Abena følger vejledningerne som er beskrevet fra Dansk Standard. Retningslinjerne er gældende for kontinensplejen i både primær og sekundær sundhedssektor. DS: a) Ble og bukseble SKAL skiftes mindst 3 gange i døgnet samt når bleen/buksebleen er våd. b) Ved skift af ble og bukseble skal disse straks kasseres. Dette gælder for såvel tør som våd ble/bukseble. Inkontinensprodukter er i virkeligheden blot mindre del af løsningen, fastslår Marianne Kjærgaard, der arbejder som International Nurse Advisor hos Abena i Aabenraa. Marianne Kjærgaard mener, at Continence Management er et suverænt værktøj, der kan sikre, at inkontinente brugere opnår optimale løsninger gennem en styret koordinering af alle elementer i plejen. Continence Management er en dynamisk proces, der kan hjælpe plejepersonale til at skabe og vedligeholde individuelle, holdbare løsninger for den enkelte bruger. Continence Management fungerer som et praktisk værktøj, der kan anvendes af alle, der arbejder med inkontinensproblemer i hverdagen. Abena anvender konceptet både i rådgivning og uddannelse af plejepersonale og ressourcepersoner samt i udviklingen af nye produkter. Udredning og behandling af kv med inkontinens er et ansvar fo sygeplejersker og læger Sygeplejerske Birgit Straube er uddannet fra Bispebjerg Sygeplejeskole i Efter afsluttet uddannelse blev hun ansat på et par afdelinger på Bispebjerg Hospital, og derefter i primær sygepleje. I perioden arbejdede Birgit Straube på Smerteklinikken på Bispebjerg Hospital, /?intarticleid=10177 hvor hun fik erfaring med projektarbejde. Birgit Straube har i en årrække arbejdet målrettet med udredning og behandling af urininkontinens på Valby Sygeplejeklinik. Hendes indsats har bl.a. medført, at Minimal Care er blevet implementeret som behandlingsog udredningsmetode på Valbys tre udførerkontorer samt i visitationen. I 2003 blev Birgit Straube ansat hos Abena, og hun arbejder i dag som kontinenssygeplejerske med undervisning og vejledning i brug af inkontinensprodukter. Hendes arbejde består desuden i opstart af samarbejde med nye kommuner, implementering af struktur i inkontinensplejen samt deltagelse i økonomistyring. Hos Abena er Birgit Straube endvidere involveret i udvikling af nye produk- Kontinenssygeplejerske Ingrid Mortensen indeholder et logisk forløb og består af en række faser fra identifikation af brugerens problem over analyse af problemet, udvikling af en løsning, implementering af løsningen og til en afsluttende evaluering af indsatsen - der igen kan blive udgangspunkt for et nyt forløb. Den dynamiske proces sikrer, at ændringer i brugerens situation bliver fulgt op og resulterer i tilpasning af nye løsninger INFORMATION November 2010 Interview med Marianne Kjærgaard, International Nurse Advisor ved Abena Sygeplejeprocessen Evaluering? Implementering Problemidentifikation Det er væsentligt at få indkredset det aktuelle problem for hver enkelt bruger så systematisk og effektivt som muligt, forklarer Marianne Kjærgaard og fortsætter: Hvis en kunde fx kontakter os på grund af et lækageproblem, så forsøger vi at spørge ind til symptomerne hos brugeren og identificere problemet, så det kan løses optimalt og individuelt. Vi er nødt til at kende den bagvedliggende årsag i hvert enkelt tilfælde, og det er ingen løsning blot at vælge et større produkt pr. automatik. Først og fremmest er det vigtigt at få klarlagt, hvornår lækagen opstår. Er det i løbet af dagen eller natten, eller sker lækagen i forbindelse med forskellige manglende kapacitet i det produkt, der anvendes. Der er altså andre årsager til lækagen. Det skal derfor klarlægges, om bleen er lagt korrekt på, eller om bleen har ændret position, efter at den er lagt på. Det kan fx skyldes, at bleen flyttes under søvn på grund af hudproblemer, der får brugeren til at klø sig på huden under bleen, eller fordi brugeren er dement og forsøger at fjerne bleen. Der kan også være sket en udvikling i brugerens situation, som kræver en ny løsning. Brugerens inkontinens kan have udviklet sig over en periode, så det valgte produkt ikke længere yder optimal beskyttelse mod lækage. Inkontinensproblemet kan fx komme Continence Management sikrer, at hver enkelt bruger opnår en optimal løsning Problemidentifikation Analyse af problemet til udtryk i hyppigere vandladning eller større mængder væske i forbindelse med hver enkelt vandladning. Her anbefales udredning efter Mnimal Care-princippet. Det kan vise sig, at løsningen er et skift fra bleer af Abri-San typen til et Abri-Flex produkt. Forskellige symptomer giver altså mulighed for kortlægning af problemet hos ter sammen med kolleger fra hele landet. Birgit Straube er forfatter til den faglige artikel Udredning og behandling af urininkontinente kvinder, der med log-in kan læses i sin helhed på: www. sygeplejersken.dk/sygeplejersken Birgit Straube skriver i artiklen bl.a.: En målrettet og ensartet indsats fra sygeplejersker og læger er nødvendig Det faglige tillæg i dette nummer tager for, at urininkontinente k bedring eller blive helbredt. behandlingen af urininkontin rettet mod at finde et hjælpem effektivt kunne opsuge urinen, fr at finde en behandling, der kan min eller stoppe lækagen. Denne holdning h fået mange til at tro, at urininkontinens er en lidelse, der kommer med alderen, og som man må lære at leve med. De seneste undersøgelser viser, at ca. 70% af alle urininkontinente kan få bedret eller kureret deres urininkontinens. For at den urininkontinente kan opnå den frihed, der følger med bedring eller helbredelse, kræves en målrettet og ensartet indsats fra de læger og sygeplejersker, kvinden henvender sig til. Erfaringen viser, at de kvinder, der får tilbudt symptombehandling i form af en tilfældig udvalgt ble, ofte fortsætter med at have problemer i form af lækage, hudgener og recidiverende cystiter, hvorimod de, der bliver udredt og behandlet, får mindsket eller fjernet deres gener. Kvalitetsudvikling i udredning, pleje og behandling af inkontinens - et udviklingsprojekt på Bornholm den enkelte bruger, og alle informationer bør give anledning til overvejelser om valg og anvendelse af inkontinensprodukt. Analyse af kontinensproblemer En kvalificeret analyse af et inkontinensproblem tager altid udgangspunkt i brugerens aktuelle ema : ontinence Management Side 2 Continence Management - et værktøj der sikrer en optimal løsning Sygeplejeprocessen er et dynamisk værktøj til en målrettet problemløsning. Udvikling af løsninger til den enkelte bruger Det praktiske udgangspunkt for Continence Management er selve sygeplejeprocessen. Sygeplejeprocessen Side 4 Sorø fik succes med valg af ny bleleverandør Side 6 Produktudvikling Udredning og behandling af kvinder med inkontinens er et ansvar for både sygeplejerske og læger hændelser? Hvor stor er lækagen? Hvad viser bleens vådindikator? Hvis der er sket en betydelig lækage, selvom vådindikatoren viser, at der stadig er kapacitet i bleen, kan man hurtigt udelukke 2 udgangspunkt i et udviklingsprojekt, der er gennemført i Bornholms Regionskommune under overskriften "Udredning af borgere med nyidentificeret inkontinens ved hjælp af Minimal Care, med udgangspunkt i kompetenceudvikling, forebyggelse og sundhedsfremme. Projektet er gennemført af kontinenssygeplejerske Ingrid Mortensen, der er uddannet sygeplejerske fra Hun har arbejdet som chef på flere plejecentre og blev uddannet som kontinenssygeplejerske, inden hun tiltrådte stillingen som udviklingssygeplejerske i Ældreplejen i Bornholms Regionskommune i Side 6 situation, og hvordan brugerens problem udvikler sig. I denne sammenhæng kan fx bleens vådindikator give værdifulde oplysninger, som kan bruges i analyseforløbet. Hvis der opstår lækage, men bleens vådindikator viser at produktets kapacitet ikke er opbrugt, kan det som hovedregel konkluderes, at problemet ikke skyldes for lav sugeevne, og at en større ble sandsynligvis ikke er den rigtige løsning. Når man er nået frem til denne konklusion, kan man begynde systematisk at analysere sig frem til, hvad der ligger til grund for lækagen. Er bleen lagt rigtig på? Er der brugt den rigtige fiksering og har fikseringsproduktet den korrekte 6 Interview med Ingrid Mortensen, kontinenssygeplejerske Side 7 Updates I modsætning til resten af Danmark fik Bornholm sin strukturreform allerede i 2003, hvor 5 eksisterende kommuner blev sammenlagt til Bornholms Regionskommune. Reformen har bl.a. betydet, at der skulle indføres en ny virksomhedsform på ældreområdet med en ny struktur og nye arbejdsmetoder. "Min primære opgave har været at få styr på struktur og kvalitet på kontinens- området", forklarer hun og tilføjer: "Det har været en stor opgave, men jeg fået god hjælp af dygtige kolleger, og jeg har haft et meget konstruktivt samarbejde med sygeplejerske Birgit Straube fra Abena". 7

8 Abena A/S. Egelund A Aabenraa Tlf Fax BR367/DK/ /933114/Abena Grafisk

November Sorø fik succes med valg af ny bleleverandør

November Sorø fik succes med valg af ny bleleverandør INFORMATION November 2010 Tema : Continence Management Side 2 Continence Management - et værktøj der sikrer en optimal løsning Side 4 Sorø fik succes med valg af ny bleleverandør Side 6 Udredning og behandling

Læs mere

Continence Management

Continence Management Continence Management Livskvalitet Fokus på det giver sund økonomi Definition Urininkontinens er klagen over enhver form for ufrivillig vandladning (International Continence Society 2005) 2 Continence

Læs mere

Information om. inkontinens og hjælpemidler. Information

Information om. inkontinens og hjælpemidler. Information om inkontinens og hjælpemidler En hurtig og overskuelig guide, der giver dig inspiration til at få kontrol over inkontinens og optimal udnyttelse af dit hjælpemiddel 1 Denne informationsfolder handler

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: TENA Identifi Dato: 28.05.14 Rettet af: RAP Version: 1 Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde TENA Identifi Marianne

Læs mere

TENA Identifi. Elektronisk kontinensvurdering øger livskvalitet og forbedrer arbejdsmiljø for færre ressourcer Erfaringer fra danske kommuner

TENA Identifi. Elektronisk kontinensvurdering øger livskvalitet og forbedrer arbejdsmiljø for færre ressourcer Erfaringer fra danske kommuner Implementeret velfærdsteknologi TENA Identifi Elektronisk kontinensvurdering øger livskvalitet og forbedrer arbejdsmiljø for færre ressourcer Erfaringer fra danske kommuner www.tena.dk Sammen gør vi en

Læs mere

Inkontinenspleje. kompetenceudvikling, produkter og effektivisering. SCA Lederseminar 2010 Høje Taastrup

Inkontinenspleje. kompetenceudvikling, produkter og effektivisering. SCA Lederseminar 2010 Høje Taastrup Inkontinenspleje kompetenceudvikling, produkter og effektivisering - i et samfundsperspektiv SCA Lederseminar 2010 Høje Taastrup mandag d. 8. november 2010 Linda Schumann Scheel, sygeplejerske, cand.pæd.

Læs mere

ABENA INFO RMATION. Bækkenbundstræning hos de ældre - kan det svare sig for kommunerne? Kortlægning af bleforbrug. til besparelser

ABENA INFO RMATION. Bækkenbundstræning hos de ældre - kan det svare sig for kommunerne? Kortlægning af bleforbrug. til besparelser September 2 0 0 8 ABENA INFO RMATION Side 2 Kortlægning af bleforbrug blev vejen til besparelser Side 3 Minimal Care, der skaber resultater Side 5 Mød os på inkontinenskonferencen Side 6 Ny viden om bleprodukter

Læs mere

TENA Identifi. Elektronisk kontinensvurdering øger livskvalitet og forbedrer arbejdsmiljø for færre ressourcer Erfaringer fra danske kommuner

TENA Identifi. Elektronisk kontinensvurdering øger livskvalitet og forbedrer arbejdsmiljø for færre ressourcer Erfaringer fra danske kommuner Implementeret velfærdsteknologi Hjørring Kommune vandt DIGITALISERINGSPRISEN 2016 for deres arbejde med TENA Identifi TENA Identifi Elektronisk kontinensvurdering øger livskvalitet og forbedrer arbejdsmiljø

Læs mere

CASE. Langeland. En moderne kommune. Langeland Kommune

CASE. Langeland. En moderne kommune. Langeland Kommune Langeland Kommune CASE Langeland En moderne kommune Så små bleer som muligt kombineret med et højt hygiejnefokus skaber en løsning der giver sund økonomi i kommunen og høj kvalitet for borgeren. Langeland

Læs mere

Årsrapport Kontinensklinikken

Årsrapport Kontinensklinikken Årsrapport 26 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Forord... 2... 5 2. Formål... 5 2.2 Målgruppe... 5 2. s arbejde... 6 Resultater... Egne erfaringer... 2 Årsrapport 26 En kvinde i slutningen af 6 erne blev

Læs mere

Spørgeskema til effektmåling Projekt KiiK slut-måling

Spørgeskema til effektmåling Projekt KiiK slut-måling Spørgeskema til effektmåling Projekt KiiK slut-måling Indledning: Dette spørgeskema har til formål at indhente input til vurdering af effekterne af Projekt KiiK (Kvalitet I In- Kontinenspleje). Projekt

Læs mere

Side 2 Side 5 Side 6 Side 6 INDS TIK Mænd og inkontinens

Side 2 Side 5 Side 6 Side 6 INDS TIK Mænd og inkontinens Juni 2 0 0 7 ABENA INFO RMATION Side 2 Faglig rådgivning om inkontinens - med brugeren i centrum Side 5 Læs historien om Verner, der blev hjulpet - med Abena s nye herrebind Side 6 Alle inkontinensprodukter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Kortlægning af bleforbruget

Kortlægning af bleforbruget Kortlægning af bleforbruget Navn: Bolig/Lejl.: Uge: dag dag dag dag dag Hvert bleskift registreres i skemaet. Udnyttelsesgraden af bleer: Tør = T = 1/4 = 1/2 = 3/4 Helt udnyttet = H Kortlægningen af bleforbruget

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

SUNDHEDSAFDELINGEN. Bækkenbundstræning- søg råd og vejledning. søg råd og vejledning. - et tilbud til borgere i Jammerbugt Kommune

SUNDHEDSAFDELINGEN. Bækkenbundstræning- søg råd og vejledning. søg råd og vejledning. - et tilbud til borgere i Jammerbugt Kommune SUNDHEDSAFDELINGEN Bækkenbundstræning- søg råd og vejledning søg råd og vejledning - et tilbud til borgere i Jammerbugt Kommune Har du problemer med ufrivillig vandladning? Over 400.000 kvinder og mænd,

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:45 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Projektafslutningsrapport

Projektafslutningsrapport for Styregruppeformand Projektleder Projekt Intelligent ble Ivan Kjær Lauridsen Mette Halkier Laurien Aarhus Kommune Version 2 Versionsbeskrivelse, dvs. hvad omfatter seneste opdatering Dato/godkendt 1.9.2015

Læs mere

Brugervejledninger. Information

Brugervejledninger. Information Brugervejledninger Information Lille, sikker og komfortabel Målet er at holde den inkontinente tør med den mindst mulige ble. Det er mere behageligt at have en lille ble på end en stor ble. Dertil kommer

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

INFORMATION. Tema : Abri-Man Special. Inkontinens skal ikke have lov at forringe livskvaliteten

INFORMATION. Tema : Abri-Man Special. Inkontinens skal ikke have lov at forringe livskvaliteten INFORMATION Marts 2010 Side 2 Inkontinens skal ikke have lov at forringe livskvaliteten Side 3 Pilotprojekt på Odense Universitetshospital tegner lovende Side 5 Patientforening for prostatacancer Side

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Vejledning i inkontinenspleje

Vejledning i inkontinenspleje Vejledning i inkontinenspleje Skema over væske/vandladning Indsæt i skemaet: Vandladningsmængden hver gang du går på toilettet. Start med. vandladning om morgenen. Brug et gammelt litermål. Aktiviteter

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Aktiv Pleje. Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen

Aktiv Pleje. Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen Aktiv Pleje Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen FAABORG-MIDTFYN Folketal: ca. 52.000 Antal borgere som modtager hjælp: Sygepleje - 1235 Hjemmeple jen - 1309 Privat leverandør

Læs mere

ABENA INFO RMATION. Udfyld informationskortet - og få mere at vide om Abena s produkter. Sygeplejerskerne hos Abena leverer vidensdeling

ABENA INFO RMATION. Udfyld informationskortet - og få mere at vide om Abena s produkter. Sygeplejerskerne hos Abena leverer vidensdeling Porto kr. 4,75 September 2 0 0 7 ABENA INFO RMATION Side 2 Sygeplejerskerne hos Abena leverer vidensdeling Kundeservice Side 5 Kvalitetsudvikling af handskeprodukter og Skincare Side 6 Nu leverer Abena

Læs mere

Velfærdsteknologi. Sundhed, Ældre og Handicap

Velfærdsteknologi. Sundhed, Ældre og Handicap Velfærdsteknologi Sundhed, Ældre og Handicap VELFÆRDSTEKNOLOGI I HJØRRING KOMMUNE I Hjørring Kommune vil vi i samarbejde mellem borgere og medarbejdere skabe rammerne for et godt liv for vores borgere.

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om Kontinensforeningen Vester Farimagsgade 6, 1. 1029 1606 København V Tlf. 33 32 52 74 info@kontinens.dk www.kontinens.dk Tekst: Kontinensforeningen Redigering: Aase Randstoft,

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ernæringsvurdering i hjemmepleje og på pleje- og rehabiliteringscentre Ernæring

Ernæringsvurdering i hjemmepleje og på pleje- og rehabiliteringscentre Ernæring Ernæringsvurdering i hjemmepleje og på pleje- og rehabiliteringscentre Ernæring Madservice i Viborg Kommune skal være med til at skabe fokus på borgerens ernæringsmæssige tilstand. Hvad skulle indsatsen

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Inspiration til værdighedspolitikker fra DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. Februar 2016

Inspiration til værdighedspolitikker fra DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. Februar 2016 Inspiration til værdighedspolitikker fra DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. Februar 2016 ** -henvisning sker til bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen Overordnet værdighedspolitik. Indledning

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Undersøgelse af inkontinensprodukter og services på ældreområdet i Københavns Kommune

Undersøgelse af inkontinensprodukter og services på ældreområdet i Københavns Kommune COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk SCA Undersøgelse af inkontinensprodukter og services på ældreområdet i Københavns Kommune En undersøgelse på

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Erfaringer med udvikling af en klinisk retningslinje. Evidensbaseret praksis konference Professionshøjskolen Metropol Susanne Zielke,

Erfaringer med udvikling af en klinisk retningslinje. Evidensbaseret praksis konference Professionshøjskolen Metropol Susanne Zielke, Erfaringer med udvikling af en klinisk retningslinje konference Professionshøjskolen Metropol Susanne Zielke, Vision for evidensbaseret praksis på BBH Empiriske og teoretiske kundskaber Patientens præferencer

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

Note - bemærkninger til ældrerådets høringssvar

Note - bemærkninger til ældrerådets høringssvar Sagsnr. 27.36.00-P23-1-14 Dato 21-2-2015 Note - bemærkninger til ældrerådets høringssvar Ældrerådets overordnede høringssvar: Generelt finder Ældrerådet, at materialet indsatskataloger for praktisk bistand

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

DSR 17. marts Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

DSR 17. marts Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen DSR 17. marts 2016 Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Alzheimerforeningen deler håbet om En fremtid

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud på levering af inkontinenshjælpemidler

Spørgsmål og svar. Udbud på levering af inkontinenshjælpemidler Spørgsmål og svar Udbud på levering af inkontinenshjælpemidler Spørgsmål 1: Kommunen efterspørger i udbuddet (s.10) et underskrevet Bilag 4 vedr. beskyttelse på arbejdspladsen m.m. vi kan imidlertid ikke

Læs mere

Totalløsninger. i sygepleje og lægeartikler. Totalleverandør. Skræddersyet standardsortiment. Undervisning. Handel og logistik.

Totalløsninger. i sygepleje og lægeartikler. Totalleverandør. Skræddersyet standardsortiment. Undervisning. Handel og logistik. Totalløsninger i sygepleje og lægeartikler Totalleverandør. Skræddersyet standardsortiment. Undervisning. Handel og logistik. Procesoptimering Abena tilbyder kompetence på et højt niveau, hvilket afspejles

Læs mere

- gør dig ikke skakmat. Urininkontinens? - Du er ikke alene. - Læs spillereglerne - Lær spillereglerne

- gør dig ikke skakmat. Urininkontinens? - Du er ikke alene. - Læs spillereglerne - Lær spillereglerne Urininkontinens - gør dig ikke skakmat Urininkontinens - Du er ikke alene - Læs spillereglerne - Lær spillereglerne Denne informationsfolder handler om urininkontinens og de problemer de forskellige typer

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg Baggrund Denne udgave af evalueringsrapporten af hverdagstræning Dit liv din hverdag giver en kort fremstilling

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Hvad er urininkontinens?

Hvad er urininkontinens? Denne informationsfolder handler om urininkontinens og de problemer de forskellige typer af urininkontinens kan medføre. Samtidig er det en vejledning i, hvordan problemet kan afhjælpes med de hjælpemidler,

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Aktiv Pleje. Konference om tværsektorielt samarbejde Nyborg Strand 13. december 2011 Souschef Inger-Marie Hansen

Aktiv Pleje. Konference om tværsektorielt samarbejde Nyborg Strand 13. december 2011 Souschef Inger-Marie Hansen Aktiv Pleje Konference om tværsektorielt samarbejde Nyborg Strand 13. december 2011 Souschef Inger-Marie Hansen Befolkning: 51.690 FAABORG-MIDTFYN Faaborg-Midtfyn Kommune Direktionen 9 fagsekretariater,

Læs mere

Fremtidens fysiske arbejdsmiljø

Fremtidens fysiske arbejdsmiljø Fremtidens fysiske arbejdsmiljø Tovholder/ordstyrer: Pernille Vedsted, Arbejdsmiljøcentret Talere: Søren Jensen, CEO, Go Appified Tue Isaksen, Organisationspsykolog, Arbejdsmiljøcentret Dorte Rosendahl

Læs mere

Evalueringsrapport. Projekt KiiK

Evalueringsrapport. Projekt KiiK Evalueringsrapport Projekt KiiK Kontaktpersoner: Trine Jensen mail: trij@holb.dk telefon: 72 36 74 66 Hasse Petersen mail: haspe@holb.dk telefon: 72 36 74 67 Evalueringsrapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere

ABENA INFO RMATION. Udfyld vedlagte spørgeskema og få en praktisk sygeplejerpen. En engageret nøgleperson. Undervisning i inkontinens

ABENA INFO RMATION. Udfyld vedlagte spørgeskema og få en praktisk sygeplejerpen. En engageret nøgleperson. Undervisning i inkontinens April 2 0 0 8 ABENA INFO RMATION Side 2 En engageret nøgleperson Side 3 Undervisning i inkontinens Side 4 Undervisning - også på tysk Side 5 Abena Hudpleje har fået ny profil Side 7 Updates... Nu er Abri-Flex

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Værdighedspuljen - indsatser 2016

Værdighedspuljen - indsatser 2016 Værdighedspuljen - indsatser 2016 Sagsnummer: 16/256 Sagsansvarlig: MEGE Beslutningstema: I forlængelse af vedtagelsen af den reviderede ældrepolitik og herunder også værdighedspolitikken, skal Social-

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune

Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune Kørte som projekt fra august 2011- marts 2013 Rehabiliteringsdefinitionen vi valgte: Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem

Læs mere

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Til patienter og pårørende Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Energibesparende råd og tips til hverdagen Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Læs mere

Udredning for urininkontinens

Udredning for urininkontinens Ifølge servicelovens 97 bevilges inkontinenshjælpemidler, såfremt der er tale om en varig lidelse, som ikke kan bedres ved medicinsk eller terapeutisk behandling. Odder Kommune følger derfor et udredningprogram

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Projektbeskrivelse KiiK

Projektbeskrivelse KiiK Projektbeskrivelse KiiK d. 29. juni 2015, Version 2 Indholdsfortegnelse 1. Deltagende r... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Overordnet formål... 4 2.2.1 Delmål... 4 2.3

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 Til: Beboere, pårørende og samarbejdspartnere Dato: 15. april 2015 Tlf. dir.: 4477 1980 Fax. dir.: 4477 1981 E-mail: dwax@balk.dk Kontakt: Malene Svalling Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 1.

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

Styrket fokus på god kontinenspleje i plejebolig BUSINESS CASE

Styrket fokus på god kontinenspleje i plejebolig BUSINESS CASE Styrket fokus på god kontinenspleje i plejebolig BUSINESS CASE 2016 Styrket fokus på god kontinenspleje i plejebolig BUSINESS CASE Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Casefortællinger fra SkanKomp

Casefortællinger fra SkanKomp Casefortællinger fra SkanKomp Case: Skanderborg Kommune - Hverdagsrehabilitering: Hjælp er godt - at kunne selv er bedre. SAMARBEJDET KORT FORTALT Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Skanderborg Kommune

Læs mere

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering.

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering. IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balancekatalog 20.000 5.32 Integreret pleje -

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere