Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012,"

Transkript

1 Spørgsmål vedr. værdigrundlaget i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, foråret 2012 De spørgsmålene på de følgende sider handler om, hvordan værdigrundlaget efterleves i dagligdagen på din arbejdsplads. Spørgeskemaet består af følgende hovedafsnit: A: Hvordan efterleves værdigrundlaget af den enkelte ansatte? Dvs. i hvilket omfang du som ansat efterlever hvert enkelt delværdi. B: Hvordan efterleves værdigrundlaget på din arbejdsplads? Dvs. hvordan efterleves værdierne i de nære kollegiale omgivelser, hvor du har dit daglige virke i forvaltningen. C: Hvad er din holdning til værdigrundlaget? Her spørger vi også til, om du har kommentarer til værdigrundlaget. Dette spørgsmål besvares med dine egne ord i en kommentarboks. Besvarelserne behandles anonymt og fortroligt. Der udarbejdes rapporter med resultaterne til drøftelse på de enkelte arbejdspladser. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens værdigrundlag består af 24 delværdier og 4 hovedværdier, som er: 1) Professionalisme 2) Kompetenceudvikling 3) Engagement 4) Samarbejde/respekt Der henvises til folderen Værdigrundlag - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen for yderligere information. Side 1 af 7

2 A) PROFESSIONALISME - Hvordan efterlever du værdierne? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 5. I høj A1) Møder du borgerne som ligeværdige og med respekt for det enkelte menneskes forskellighed, særegenhed og udviklingsmuligheder? A2) Afstemmer du forventningerne hos borgerne? A3) Efterlever du vedtagne beslutninger og prioriteringer i det daglige uanset egne personlige ønsker eller holdninger? A4) Er udmeldte mål og rammer synlige for dig og anvendelige i dagligdagen? A5) Ved du hvilke kvalitetskrav og forventninger, der stilles til løsning af dine daglige arbejdsopgaver? A6) Fremmer din nærmeste leder uddelegering af opgaveansvar og beslutningskompetence? A7) Følger din leder op i forhold til din indsats og resultater? A8) Bidrager du til et konstruktivt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere? Side 2 af 7

3 A) KOMPETENCEUDVIKLING - Hvordan efterlever du værdierne? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 5. I høj A9) Er du åben for nye idéer og nye måder at gøre arbejdet på herunder at tilegne dig ny viden samt nye færdigheder og kompetencer? A10) Er du indstillet på at aflægge forældede vaner og rutiner? A11) Tilrettelægger din leder din opgavesammensætning, så du sikres fortsat kompetenceudvikling på din arbejdsplads? A12) Har din leder organiseret indsatsen på en sådan måde, at faglig viden og information deles og udveksles på tværs i organisationen? A13) Understøtter og motiverer din leder dig til personlig og faglig udvikling? A14) Planlægges udviklingen af dine kompetencer i samarbejde og dialog med din leder? A15) Tager du initiativ til udvikling og forbedringer på arbejdspladsen gennem refleksion og samtale med kolleger og leder? A) ENGAGEMENT - Hvordan efterlever du værdierne? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 5. I høj A16) Deltager du aktivt i relevante interne beslutningsprocesser? A17) Påtager du dig et personligt ansvar for at løse dine opgaver? A18) Skaber din leder gode organisatoriske og sociale rammer, hvor kreativitet og nytænkning har gode vilkår? A19) Fremmer du et positivt omdømme/image for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg? Side 3 af 7

4 A) SAMARBEJDE / RESPEKT - Hvordan efterlever du værdierne? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 5. I høj A20) Accepterer du, at vi personligt og fagligt er forskellige, og at der skal være plads til det? A21) Bakker du dine kolleger op i arbejdet og giver dem en hjælpende hånd? A22) Giver din leder dig ros og ris på en tryg og troværdig facon? A23) Accepterer din leder, at udvikling og travlhed indebærer risiko for fejl? A24) Bidrager du til, at uoverensstemmelser i det daglige arbejde håndteres og løses i åbenhed? Efterlevelse af værdierne på din arbejdsplads forståelse/fortolkning af arbejdsplads I spørgsmålene på næste sider spørges der til, hvordan værdierne efterleves på din arbejdsplads. Erfaringerne fra tidligere har vist, at der kan være usikkerhed om, hvad der forstås ved arbejdsplads. Nedenfor er nogle eksempler 1. Hvis du er pædagog eller pædagogmedhjælper i en dagsinstitution, skal du forstå arbejdsplads, som den børnehave eller gruppe/afdeling indenfor børnehaven, som din nærmeste leder har ledelsesansvar for. 2. Hvis du er dagplejer skal du forstå arbejdsplads, som den gruppe af dagplejere, som du indgår i, når I mødes i legestue eller tilsvarende. 3. Hvis du er pædagogisk leder i en børnehave, skal du fortolke arbejdsplads som den børnehave, du har ledelsesansvar for. 4. Hvis du er områdeleder, skal du forstå arbejdsplads som hele det område, som du har ledelsesansvar for. 5. Hvis du er ansat i et sekretariat eller afsnit på Sønderbro, skal du fortolke arbejdsplads som det sekretariat eller afsnit, som din nærmeste leder har ledelsesansvar for. Side 4 af 7

5 B) PROFESSIONALISME - Hvordan efterleves værdierne på din arbejdsplads? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 5. I høj B1) Mødes borgerne på din arbejdsplads som ligeværdige og med respekt for det enkelte menneskes forskellighed, særegenhed og udviklingsmuligheder? B2) Afstemmes forventningerne hos borgerne på din arbejdsplads? B3) Efterleves vedtagne beslutninger og prioriteringer i det daglige uanset medarbejdernes egne personlige ønsker eller holdninger? B4) Udmeldes der synlige mål og rammer for medarbejdernes indsats på din arbejdsplads? B5) Ved alle medarbejdere på din arbejdsplads, hvilke kvalitetskrav og forventninger, der stilles til løsning af deres daglige arbejdsopgaver? B6) Fremmes uddelegering af opgaveansvar og beslutningskompetence til den enkelte medarbejder på din arbejdsplads? B7) Følges der op i forhold til de enkelte medarbejderes indsatser og resultater på din arbejdsplads? B8) Bidrages der på din arbejdsplads til et konstruktivt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere? Side 5 af 7

6 B) KOMPETENCEUDVIKLING - Hvordan efterleves værdierne på din arbejdsplads? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) B9) Er man på din arbejdsplads åben for nye idéer og nye måder at gøre arbejdet på herunder at tilegne sig ny viden samt nye færdigheder og kompetencer? 5. I høj B10) Er man på din arbejdsplads indstillet på at aflægge forældede vaner og rutiner? B11) Tilrettelægges opgavesammensætningen på din arbejdsplads, så medarbejderne generelt sikres fortsat kompetenceudvikling? B12) Organiseres indsatsen på din arbejdsplads på en sådan måde, at faglig viden og information deles og udveksles på tværs i organisationen? B13) Understøttes og motiveres der på din arbejdsplads til personlig og faglig udvikling? B14) Planlægges udviklingen af den enkelte medarbejders kompetencer i samarbejde og dialog mellem ledelse og medarbejdere på din arbejdsplads? B15) Tages der på din arbejdsplads initiativ til udvikling og forbedringer gennem refleksion og dialog? B) ENGAGEMENT - Hvordan efterleves værdierne på din arbejdsplads? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 5. I høj B16) Deltager man på din arbejdsplads aktivt i relevante interne beslutningsprocesser? B17) Påtager man sig på din arbejdsplads et personligt ansvar for at løse sine opgaver? B18) Skabes der på din arbejdsplads gode organisatoriske og sociale rammer, hvor kreativitet og nytænkning har gode vilkår? B19) Fremmes der på din arbejdsplads et positivt omdømme/image for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg? Side 6 af 7

7 B) SAMARBEJDE / RESPEKT - Hvordan efterleves værdierne på din arbejdsplads? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 5. I høj B20) Accepteres det på din arbejdsplads, at vi personligt og fagligt er forskellige, og at der skal være plads til det? B21) Bakker man hinanden op på din arbejdsplads, og giver man hinanden en hjælpende hånd? B22) Giver ledelsen på din arbejdsplads medarbejderne ros og ris på en tryg og troværdig facon? B23) Accepteres det på din arbejdsplads, at udvikling og travlhed indebærer risiko for fejl? B24) Løses og håndteres uoverensstemmelser i det daglige arbejde i åbenhed på din arbejdsplads? C) HOLDNING TIL VÆRDIGRUNDLAGET (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 5. I høj C25) Hvor relevant er indholdet i værdigrundlaget i forhold til din hverdag som ansat i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg? C26) Hvor let er det at forstå indholdet i værdigrundlaget? C) Nedenfor har du mulighed for at skrive kommentarer til værdigrundlaget, herunder om der er indholdsmæssige mangler i den nuværende udgave af forvaltningens værdigrundlag. _ Spørgeskemaet returneres senest 24. marts eller så hurtigt som muligt til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Sønderbro 12, 9000 Aalborg i vedlagte konvolut. Porto er betalt. TAK FOR HJÆLPEN! Side 7 af 7

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Vis udskrift: "360 graders ledervurdering_pilot"

Vis udskrift: 360 graders ledervurdering_pilot Vis udskrift: "360 ers ledervurdering_pilot" Side 1 af 6 0% 0% 100% Vejledning til ledervurdering Dette spørgeskema danner baggrund for Ikast-Brande Kommunes 360-ers ledervurdering. Besvarelsen skal bygge

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen 2013 Titel: Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Arealdrift, friluftsliv og partnerskab

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne KL og KTO, juni 2008 Projektgruppe Marlene

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere