WHODAS item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21"

Transkript

1 WHODAS item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer der er sat af WHO og National Institute of Health (NIH) fælles projekt vedrørende vurdering og klassifikation af funktionsevnenedsættelse. Før anvendelse af dette instrument skal interviewerne oplæres ved hjælp af manualen Vurdering af Helbred og Funktionsevnenedsættelse: Manual for WHO Disability Assessment Schedule - WHODAS 2.0 (WHO 2010), der inkluderer interviewguide og øvrigt vejledningsmateriale. Instrumentet er tilgængeligt i følgende versioner 36-item Interviewer-administreret a 36-item selv-administreret 36-item proxy-administreret b 12- item Interviewer-administreret c 12-item selv-administreret 12-item proxy-administreret item Interviewer-administreret a En computerbaseret version af interviewet (ishell) er tilgængelig til dataindtastning eller interviews, der skal administreres ved hjælp af computer. b Skemaet udfyldes af et familiemedlem, en ven eller omsorgsperson. c 12-item versionen forklarer 81 % af variansen af den mere detaljerede 36-item version Ønskes der flere detaljer vedrørende de forskellige versioner henvises til manualen Vurdering af Helbred og Funktionsevnenedsættelse: Manual for WHO Disability Assessment Schedule WHODAS 2.0 (WHO 2010). Tilladelse til at oversætte dette instrument til et andet sprog skal indhentes fra WHO, og alle oversættelser skal udføres i overensstemmelse med WHOs retningslinjer for oversættelse. Disse er beskrevet i den tilhørende manual. For yderligere information henvises der til eller til at kontakte: Dr T Bedirhan Üstün Classification, Terminology and Standards Health Statistics and Informatics World Health Organization (WHO) 1211 Geneva 27 Switzerland Tel: Page 1 of 21

2 Dette spørgeskema indeholder WHODAS 2.0 interviewer-administrerede 36-items version. Instruktioner til intervieweren er skrevet med fed og kursiv typografi de skal læses højt. Teksten som respondenten skal høre, er skrevet med blå standard skrift. Læs den tekst højt. Sektion 1 Informationsark Udfyld punkt F1-F5 før hvert interview påbegyndes F1 Respondentens identifikationsnummer F2 Interviewerens identifikationsnummer F3 Vurderingstidspunkt (1,2 etc.) F4 Dato for interview dag måned år F5 boligsituation på interviewtidspunktet (vælg kun én) Bor i egen bolig, uafhængig af hjælp 1 Bor i egen bolig, med behov for hjælp 2 Indlagt på hospital eller anden institution 3 Page 2 of 21

3 Sektion 2 Demografi og baggrundsinformation Verdenssundhedsorganisation (WHO) har udviklet dette interview for bedre at kunne forstå de vanskeligheder, enkeltpersoner kan opleve på grund af deres helbredstilstand. De oplysninger du giver i dette interview er fortrolige og vil kun blive brugt i forbindelse med forskning. Det tager ca minutter at gennemføre interviewet. Sig følgende til respondenter fra den generelle population ( den kliniske population): Jeg skal stille alle spørgsmål for at fuldføre undersøgelsen, også selv om du er rask og har oplevet nogen af de nævnte vanskeligheder. Jeg vil begynde med at stille dig nogle spørgsmål om din baggrund. A1 Angiv køn Kvinde 1 A2 Hvor gammel er du på nuværende tidspunkt? år Mand 2 A3 A4 A5 Hvor mange år har du i alt brugt på folkeskole, ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse? Hvad er din nuværende ægteskabelige status? (Vælg det svar, der passer bedst) Hvilken af de følgende svarmuligheder beskriver bedst din jobsituation? (Vælg det svar, der passer bedst) år Aldrig været gift 1 Gift 2 Separeret 3 Fraskilt 4 Enke /Enkemand 5 Samlevende 6 Lønnet arbejde 1 Selvstændig, f.eks. ejer af eget 2 firma eller landbrug Ulønnet arbejde, f.eks. frivilligt 3 arbejde Studerende 4 Hjemmegående 5 Pensioneret 6 Arbejdsløs (helbredsmæssige 7 årsager) Arbejdsløs (andre årsager) 8 Andet (angiv) 9 Page 3 of 21

4 Sektion 3 Præambel Sig til respondenten: Dette interview handler om de vanskeligheder som folk kan opleve på grund af deres helbredstilstand. Giv flashcard #1 til respondenten og sig: Med helbredstilstand mener jeg sygdomme eller andre helbredsproblemer af kortere eller længere varighed; skader som følge af ulykker; psykiske eller følelsesmæssige problemer, samt problemer med alkohol eller stofmisbrug. Tænk på alle dine helbredsproblemer når du besvarer spørgsmålene. vanskeligheder du har haft ved at udføre en aktivitet bedes du tænke på Når jeg stiller dig et spørgsmål vedrørende Peg på flashcard #1 og forklar at vanskelighed ved at udføre en aktivitet betyder: Øget anstrengelse Ubehag eller smerte Nedsat tempo Ændringer i måden du udfører aktiviteten på Sig til respondenten: Når du besvarer spørgsmålene, vil jeg gerne have dig til at tænke tilbage på de sidste 30 dage. Jeg vil også bede dig om at tænke på, hvor store vanskeligheder du i gennemsnit har haft ved at udføre aktiviteten i de sidste 30 dage i forhold til, hvordan du normalt udfører den. Giv flashcard #2 til respondenten og sig: Brug denne skala når du besvarer spørgsmålene. Læs skalaen højt: Slet, lidt, noget, meget, ekstremt eller Du skal sørge for, at respondenten let kan se flashcard #1 og #2 gennem hele interviewet. Page 4 of 21

5 Sektion 4 Domæneoversigt Domæne 1 Kognition Jeg vil nu stille dig nogle spørgsmål vedrørende forståelse og kommunikation Vis respondenten flashcard #1 og #2 I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved: Slet Lidt Noget Meget Ekstremt/ D1.1 At koncentrere dig om at lave noget i ti minutter? D1.2 At huske at gøre vigtige ting? D1.3 At analysere- og finde løsninger på problemer i dagligdagen? D1.4 At lære noget nyt, f.eks. lære at finde vej til et nyt sted? D1.5 At forstå hvad andre mennesker siger i almindelighed? D1.6 At indlede en samtale og holde den i gang? Domæne 2 Komme omkring og daglig færden Jeg vil nu stille dig nogle spørgsmål om vanskeligheder i forbindelse med at komme omkring. Vis flashcard #1 og #2 I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved, at: Slet Lidt Noget Meget Ekstremt/ D2.1 Stå op i lang tid, såsom 30 minutter? D2.2 Rejse dig fra siddende stilling? D2.3 Komme rundt i dit hjem? D2.4 Komme ud af dit hjem? D2.5 Gå en længere distance såsom 1 km? Fortsæt venligst på næste side Page 5 of 21

6 Domæne 3 Egenomsorg Nu vil jeg stille dig nogle spørgsmål om vanskeligheder i forbindelse med at tage vare på dig selv Vis flashcard #1 og #2 I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved, at: Slet Lidt Noget Meget Ekstremt/ D3.1 Vaske dig over hele kroppen? D3.2 Tage tøj på? D3.3 Spise? D3.4 Klare dig alene i et par dage? Domæne 4 Samvær med andre mennesker Jeg vil nu stille dig spørgsmål om vanskeligheder ved at være sammen med andre mennesker. Jeg vil bede dig huske på, at jeg kun spørger ind til de vanskeligheder, du har haft på grund af din helbredstilstand. Med dette mener jeg sygdomme eller andre helbredsproblemer, skader som følge af ulykker, psykiske eller følelsesmæssige problemer og problemer med alkohol og stofmisbrug. I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved: D4.1 At være sammen med mennesker, som du kender? Slet Lidt Noget Meget Ekstremt/ D4.2 At opretholde et venskab? D4.3 At være sammen med mennesker, som står dig nær? D4.4 At få nye venner? D4.5 Seksuelle aktiviteter? Fortsæt venligst på næste side... Page 6 of 21

7 Domæne 5 Aktiviteter i dagligdagen 5 (1) Hjemmeliv Jeg vil nu stille dig nogle spørgsmål om aktiviteter, der handler om vedligeholdelse af din husstand, og omsorg for de mennesker, der bor sammen med dig eller står dig nært. Disse aktiviteter omfatter madlavning, rengøring, indkøb, omsorg for andre og at tage vare på dine ejendele. Vis flashcard #1 og #2 I løbet af de sidste 30 dage hvor vanskeligt har du grundet din helbredstilstand, haft ved, at: Slet Lidt Noget Meget Ekstremt/ D5.1 Varetage dine pligter i hjemmet? D5.2 Udføre de vigtigste opgaver i hjemmet i tilfredsstillende grad? D5.3 Udføre alle de huslige opgaver som du havde planlagt? D5.4 Udføre dine opgaver i hjemmet hurtigt nok? Hvis nogle af svarene i D5.2-D5.5 er scoret højere end Slet (kodet 1 ) så spørg respondenten: D5.01 I løbet af de sidste 30 dage hvor mange dage, har du reduceret eller helt undladt gøremål i hjemmet på grund af din helbredstilstand? Angiv antal af dage Hvis respondenten er i beskæftigelse (lønnet, ulønnet, selvstændig) eller går i skole, så stil spørgsmål D5.5-D5.10 på næste side. Hvis, så gå videre til D6.1 på den efterfølgende side. Page 7 of 21

8 5(2) Arbejdsliv Jeg vil nu stille dig nogle spørgsmål om aktiviteter på dit arbejde eller i skolen. Vis flashcard #1 og #2 I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved: Slet Lidt Noget Meget Ekstremt/ D5.5 Dit daglige arbejde eller din skolegang D5.6 At løse dine vigtigste arbejds- eller skoleopgaver fyldestgørende? D5.7 At færdiggøre alle de nødvendige arbejdseller skoleopgaver? D5.8 At færdiggøre dine arbejds-/skoleopgaver hurtigt nok? D5.9 Har du været nødsaget til at arbejde på et lavere niveau på grund af din helbredstilstand? Nej 1 Ja 2 D5.10 Har din helbredstilstand resulteret i, at du har tjent færre penge? Nej 1 Ja 2 Hvis nogle af svarene til D5.5-D5.8 er scoret højere end Slet (kodet 1 ) så spørg respondenten: D5.02 I løbet af de sidste 30 dage, hvor mange dage, er du gået glip af en halv dags arbejde/skole eller mere på grund af din helbredstilstand? Angiv dage antal Fortsæt venligst på næste side... Page 8 of 21

9 Domæne 6 Deltagelse i samfundslivet Nu vil jeg stille dig nogle spørgsmål vedrørende din deltagelse i samfundet og hvilken indflydelse dine helbredsproblemer har på dig og din familie. Nogle af disse spørgsmål kan omfatte problemer, der går forud for de sidste 30 dage, men når du besvarer spørgsmålene, bedes du kun fokusere på de sidste 30 dage. Jeg minder dig endnu en gang om, at besvare spørgsmålene mens du tænker på dine helbredsproblemer: fysiske, psykiske eller følelsesmæssige, såvel som alkohol eller stofrelaterede. Vis flashcard #1 og #2 I løbet af de sidste 30 dage: Slet Lidt Noget Meget Ekstremt/ D6.1 Hvor store vanskeligheder har du haft ved at deltage i aktiviteter i dit lokalområde (for eksempel festlige sammenkomster eller andre aktiviteter) på lige fod med andre? D6.2 Hvor stort et problem har du haft på grund af barrierer eller forhindringer i dine omgivelser? D6.3 Hvor stort et problem har du haft ved at opretholde din værdighed på grund af andres holdninger og handlinger? D6.4 Hvor meget tid har du brugt på din helbredstilstand eller konsekvenser af denne? D6.5 Hvor meget har din helbredstilstand påvirket dig følelsesmæssigt? D6.6 I hvilken grad har dit helbred tæret på dine eller din families økonomiske ressourcer? D6.7 Hvor stort et problem har din familie haft som følge af din helbredstilstand? D6.8 Hvor stort et problem har du haft ved at gøre ting på egen hånd for fornøjelsens skyld eller for at slappe af? Page 9 of 21

10 H1 H2 H3 Alt i alt, i hvor mange dage, i løbet af de sidste 30 dage, har disse vanskeligheder været til stede? I løbet af de sidste 30 dage, i hvor mange dage har du været helt ude af stand til, at udføre dine sædvanlige aktiviteter eller dit arbejde på grund af din helbredstilstand? I løbet af de sidste 30 dage, i hvor mange dage har du skåret ned på dine sædvanlige aktiviteter eller arbejde på grund af din helbredstilstand. De dage hvor du var helt ude af stand til at udføre dine sædvanlige aktiviteter skal inkluderes. Angiv antallet af dage Angiv antallet af dage Angiv antallet af dage Interviewet er hermed afsluttet. Tak for din deltagelse. Page 10 of 21

11 36-item version, selv-administreret Dette spørgeskema handler om vanskeligheder, der er forårsaget af helbredstilstande. Helbredstilstande omfatter sygdom og andre helbredsproblemer af kortere eller længere varighed, skader som følge af ulykker, psykiske og følelsesmæssige problemer samt problemer med alkohol og stofmisbrug. Tænk tilbage på de sidste 30 dage og besvar følgende spørgsmål, mens du tænker på de vanskeligheder du havde ved at udføre følgende aktiviteter. Vælg venligst kun én svarmulighed ved hvert spørgsmål. Forståelse og kommunikation I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved: D1.1 At koncentrere dig om at lave noget i ti minutter? Slet D1.2 At huske at gøre vigtige ting? Slet D1.3 At analysere og finde løsninger på problemer i Slet dagligdagen? D1.4 At lære noget nyt, f.eks. lære at finde vej til et nyt Slet sted? D1.5 At forstå hvad andre mennesker siger i Slet almindelighed? D1.6 At indlede en samtale og holde den i gang? Slet At komme omkring og daglig færden Lidt Noget Meget Ekstremt/ Lidt Noget Meget Ekstremt/ Lidt Noget Meget Ekstremt/ Lidt Noget Meget Ekstremt/ Lidt Noget Meget Ekstremt/ Lidt Noget Meget Ekstremt/ I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved, at: D2.1 Stå op i lang tid, såsom 30 minutter? Slet D2.2 Rejse dig fra siddende stilling? Slet D2.3 Komme rundt i dit hjem? Slet D2.4 Komme ud af dit hjem? Slet D2.5 Gå en længere distance såsom 1 km? Slet Lidt Noget Meget Ekstremt/ Lidt Noget Meget Ekstremt/ Lidt Noget Meget Ekstremt/ Lidt Noget Meget Ekstremt/ Lidt Noget Meget Ekstremt/ Fortsæt venligst på næste side... Page 11 of 21

12 Egenomsorg I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved, at: D3.1 Vaske dig over hele kroppen? D3.2 Tage tøj på? D3.3 Spise? D3.4 Være alene i et par dage? Samvær med andre mennesker I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved: D4.1 At være sammen med mennesker, som du kender? D4.2 At opretholde et venskab? D4.3 At være sammen med mennesker, som står dig nær? D4.4 At få nye venner? D4.5 Seksuelle aktiviteter? Aktiviteter i dagligdagen Hjemmeliv I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved, at: D5.1 Varetage dine pligter i hjemmet? D5.2 Uføre de vigtigste huslige opgaver fyldestgørende? D5.3 Færdiggøre alle de opgaver i hjemmet, som du havde planlagt? D5.4 Færdiggøre dine opgaver i hjemmet hurtigt nok? Fortsæt venligst på næste side Hvis du er i beskæftigelse (lønnet, ulønnet, selvstændig) eller går i skole, så besvar spørgsmål D5.5-D5.8 nedenfor. Hvis, så gå videre til D6.1. Page 12 of 21

13 Arbejdsliv I løbet af de sidste 30 dage hvor vanskeligt har du, grundet din helbredstilstand, haft ved: D5.5 Dit daglige arbejde eller din skolegang? D5.6 At løse dine vigtigste arbejds- eller skoleopgaver fyldestgørende? D5.7 At færdiggøre alle de nødvendige arbejds- /skoleopgaver? D5.8 At færdiggøre dine arbejds-/skoleopgaver hurtigt nok? Deltagelse i samfundslivet I løbet af de sidste 30 dage: D6.1 Hvor stort et problem har du haft ved at deltage i aktiviteter i dit lokalområde (for eksempel festlige sammenkomster eller andre aktiviteter) på lige fod med andre? D6.2 Hvor stort et problem har du haft på grund af barrierer eller forhindringer i dine omgivelser? D6.3 Hvor stort et problem har du haft ved at opretholde din værdighed på grund af andres holdninger og handlinger? D6.4 Hvor meget tid har du brugt på din helbredstilstand, eller konsekvenser af denne? D6.5 Hvor meget har din helbredstilstand påvirket dig følelsesmæssigt? D6.6 I hvilken grad har dit helbred tæret på dine eller din families økonomiske ressourcer? D6.7 Hvor stort et problem har din familie haft som følge af din helbredstilstand? D6.8 Hvor stort et problem har du haft ved at gøre ting på egen hånd for fornøjelsens skyld eller for at slappe af? Fortsæt venligst på næste side... Page 13 of 21

14 H1 H2 H3 Alt i alt, i hvor mange dage i løbet af de sidste 30 dage, har disse vanskeligheder været til stede? I løbet af de sidste 30 dage, i hvor mange dage har du været helt ude af stand til, at udføre dine sædvanlige aktiviteter eller dit arbejde på grund af din helbredstilstand? I løbet af de sidste 30 dage, i hvor mange dage har du skåret ned på dine sædvanlige aktiviteter eller arbejde på grund af din helbredstilstand. De dage hvor du var helt ude af stand til, at udføre dine sædvanlige aktiviteter skal inkluderes. Angiv antallet af dage Angiv antallet af dage Angiv antallet af dage Spørgeskemaet er hermed afsluttet. Tak for din deltagelse. Page 14 of 21

15 36-item version, proxy-administreret Dette spørgeskema omhandler vanskeligheder, der er forårsaget af helbredstilstande oplevet af den person, som du skal besvare spørgsmålene for. Du skal besvare spørgsmålene i rollen som ven, familiemedlem eller omsorgsperson.. Helbredstilstande omfatter sygdomme og andre helbredproblemer af kortere eller længere varighed, skader som følge af ulykker, psykiske eller følelsesmæssige problemer samt problemer med alkohol eller stofmisbrug. Tænk tilbage på de sidste 30 dage og besvar disse spørgsmål efter bedste evne, ved at tænke på hvor vanskeligt din ven, familiemedlem eller omsorgsperson har haft ved at udføre de følgende aktiviteter. (Bemærk: dette spørgeskema benytter termen pårørende som synonym for ven, familiemedlem eller omsorgsperson ). Angiv kun ét svar for hvert spørgsmål. H4 a Jeg er (vælg en) til pågældende person 1= Ægtemand eller hustru 5= Anden familiemedlem 2= Forælder 6= Ven 3= Søn eller datter 7= Professionel omsorgsperson 4= Bror eller søster 8= Andet (angiv) a Spørgsmål H1-H3 findes i slutningen af spørgeskemaet Forsæt venligst på næste side Page 15 of 21

16 Forståelse og kommunikation I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har din pårørende haft ved: D1.1 At koncentrere sig om at lave noget i ti minutter? D1.2 At huske at gøre vigtige ting? D1.3 At analysere og finde løsninger på problemer i dagligdagen? D1.4 At lære noget nyt, f.eks. lære at finde vej til et nyt sted? D1.5 I almindelighed at forstå hvad andre mennesker siger? D1.6 At indlede en samtale og holde den i gang? At komme omkring og daglig færden I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har din pårørende haft ved, at: D2.1 Stå op i lang tid, f.eks. 30 minutter? D2.2 Rejse sig fra siddende stilling? D2.3 Komme rundt i sit hjem? D2.4 Komme ud af sit hjem? D2.5 Gå en længere distance såsom 1 km? Fortsæt venligst på næste side... Page 16 of 21

17 Egenomsorg I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har din pårørende grundet sin helbredstilstand, haft ved, at: D3.1 Vaske sig over hele kroppen? D3.2 Tage tøj på? D3.3 Spise? D3.4 Være alene i et par dage? Samvær med andre mennesker I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har din pårørende haft ved: D4.1 At have med mennesker at gøre som han/hun kender? D4.2 At opretholde et venskab? D4.3 At være sammen med mennesker, der står ham eller hende nær? Slet Lidt Noget Meget Ekstremt D4.4 At få nye venner? D4.5 Seksuelle aktiviteter? Aktiviteter i dagligdagen Hjemmeliv I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har din pårørende haft ved, at: D5.1 Varetage sine pligter i hjemmet? D5.2 Udføre sine vigtigste opgaver i hjemmet fyldestgørende? D5.3 Udføre alle de opgaver i hjemmet som han/hun havde planlagt? D5.4 Udføre sine opgaver i hjemmet hurtigt nok? Hvis din pårørende er i beskæftigelse (lønnet, ulønnet, selvstændig) eller går i skole, så besvar spørgsmål D5.5-D5.8 nedenfor. Hvis, så gå videre til D6.1. Page 17 of 21

18 Arbejdsliv I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har din pårørende haft ved: D5.5 Sit daglige arbejde eller skolegang? D5.6 At løse sine vigtigste arbejds-/skoleopgaver fyldestgørende? D5.7 At færdiggøre alle sine nødvendige arbejds- /skoleopgaver? D5.8 At færdiggøre sit arbejds-/skoleopgaver hurtigt nok? Deltagelse i samfundslivet I løbet af de sidste 30 dage: D6.1 Hvor stort et problem har din pårørende haft ved at deltage i aktiviteter i sit lokalområde (f.eks. festlige sammenkomster eller andre aktiviteter) på lige fod med andre? D6.2 Hvor stort et problem har din pårørende haft på grund af barrierer og forhindringer i sine omgivelser? D6.3 Hvor stort et problem har din pårørende haft ved at opretholde sin værdighed på grund af andres holdninger og handlinger? D6.4 Hvor meget tid har din pårørende brugt på sin helbredstilstand, eller konsekvenser af denne? D6.5 Hvor meget er din pårørende blevet følelsesmæssigt påvirket af sin helbredstilstand? D6.6 I hvilken grad har din pårørendes helbred tæret på hans eller hendes økonomiske ressourcer eller på andre i familiens økonomiske ressourcer? D6.7 Hvor stort et problem har du eller resten af din pårørendes familie haft som følge af hans eller hendes helbredstilstand? D6.8 Hvor stort et problem har din pårørende haft ved at gøre ting på egen hånd for fornøjelsens skyld eller for at slappe af? Fortsæt venligst på næste side... Page 18 of 21

19 H1 H2 H3 Alt i alt, i hvor mange dage i løbet af de sidste 30 dage har disse vanskeligheder været til stede? I løbet af de sidste 30 dage, hvor mange dage har din pårørende været helt ude af stand til, at udføre sine sædvanlige aktiviteter eller sit arbejde på grund af sit helbred? I løbet af de sidste 30 dage, hvor mange dage har din pårørende skåret ned på sine sædvanlige aktiviteter eller arbejde på grund af sit helbred. De dage hvor han eller hun var helt ude af stand til at udføre sine sædvanlige aktiviteter skal inkluderes. Angiv antallet af dage Angiv antallet af dage Angiv antallet af dage Spørgeskemaet er hermed afsluttet. Tak for din deltagelse. Page 19 of 21

20 Flashcard 1 Helbredstilstande: Sygdomme eller andre helbredsproblemer af kortere eller længere varighed Skader som følge af ulykker Psykiske eller følelsesmæssige problemer Problemer med alkohol Problemer med stofmisbrug At have vanskelighed ved at udføre en aktivitet betyder: Øget anstrengelse Ubehag eller smerte Nedsat tempo Ændringer i måden du udfører aktiviteten på Tænk kun tilbage på de sidste 30 dage. Page 20 of 21

21 Flashcard 2 Page 21 of 21

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen Kære borger Struer Kommune har valgt at sætte fokus på kvaliteten af de sociale være- og cafetilbud Parasollen og Værestedet TROIA, som i dag tilbydes borgere med social, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Dansk oversættelse af Visual Function Questionnaire-25 (inklusiv appendix VFQ-39)

Dansk oversættelse af Visual Function Questionnaire-25 (inklusiv appendix VFQ-39) Dansk oversættelse af Visual Function Questionnaire-25 (inklusiv appendix VFQ-39) Instruktion Jeg vil nu læse nogle udsagn vedrørende problemer som er relateret til dit syn og dine følelser omkring dit

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget

Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget Navn: Cpr.: Dato: (Hvornår den er skrevet) Bidragsydere: Forord: Status er opbygget ud fra referencerammen om ICF: International klassifikation

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Oplysningerne behandles fortroligt og anvendes i anonymiseret form i evalueringen af projektet.

Oplysningerne behandles fortroligt og anvendes i anonymiseret form i evalueringen af projektet. Skema for baggrundsoplysninger Dette skema omhandler en række oplysninger om personer, der gennemfører mentor- eller forældrecoaching-forløb som led i projektet Helhedsorienteret forebyggelse af ekstremisme.

Læs mere

Hjemmegående indvandrerkvinder vil gerne i job

Hjemmegående indvandrerkvinder vil gerne i job Hjemmegående indvandrerkvinder vil gerne i job Flygtninge- og indvandrerkvinder uden for arbejdsmarkedet er motiverede til at komme i arbejde. For otte ud af ti er det vigtigt at have et arbejde. 54 procent

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Arbejdsmedicinsk Afdeling Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf.: 5663 1500 sghnord@regionsjaelland.dk Direkte tlf.: 4732 2900 Fax: 4632 2073 E-Mail: koe-arbmed@regionsjaelland.dk

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Non-response blandt etniske minoriteter: Hvem, hvorfor og løsninger

Non-response blandt etniske minoriteter: Hvem, hvorfor og løsninger Non-response blandt etniske minoriteter: Hvem, hvorfor og løsninger Teresa Friis-Holmberg Nanna Ahlmark Selskab for Surveyforskning: Bortfaldet stiger men falder betydningen? 27. november 2013 Jeg ville

Læs mere

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Det er især de ældste og de mest svækkede blandt de ældre, som får hjælp af familie og venner til praktiske opgaver, såsom indkøb og pasning af have.

Læs mere

Omnibusundersøgelse om pårørende

Omnibusundersøgelse om pårørende Omnibusundersøgelse om pårørende Gennemført af CEM Institute Voxmeter for November 2014 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om pårørende er gennemført i forbindelse med Voxmeters ugentlige telefoniske

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

A - Stamdata faktuelle oplysninger

A - Stamdata faktuelle oplysninger A - Stamdata faktuelle oplysninger A1. Oprettelsesdato [Skriv her ] A2. Borgerens cpr.nr., navn og adresse, evt. telefonnr. A3. Nærmeste pårørendes navn og adresse og telefonnr., cpr.nr. hvis ægtefælle

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014 Spørgeskema til udfyldelse ved start Randomiseringsnummer: Initialer for forsøgsdeltager: CPR: - Dato for udfyldelse af skema: / - 20 Navn: Hvad er din civilstand? (1) Gift / samlevende (2) Enke / enkemand

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau politisk, analytisk og strategisk Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Anders Seekjær, Odense Kommune Historik i Odense Kommune Afsæt i et ønske om

Læs mere

APP-1001. En spørgesskemaundersøgelse

APP-1001. En spørgesskemaundersøgelse APP-1001 E En spørgesskemaundersøgelse OM DIT HELBRED SIDE 1 Disse fem udsagn handler om, hvordan du har haft det gennem de seneste 14 dage. Sæt venligst kryds i den kasse, der passer bedst. Hvor stor

Læs mere

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet 2013 Karleborapporten Specialbørnehaven i Karlebo Fredensborg kommune 17 børn med fysiske og psykiske udviklingsvanskeligheder, 0 6 år Pædagoger Talepædagoger Fysioterapeuter

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og Udredningsskema Årsag til henvendelsen [mulighed for at angive baggrunden for s henvendelse] [Oplysninger kan generes fra felt i sagsåbningsskema] Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse,

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger RPAQ Danish_RPAQ Version Number 1. updated 17/December/27 RPAQ Undersøgelse af de seneste 4 ugers fysiske aktiviteter Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse

Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse KVINDEKRISECENTER-ERKLÆRING Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse til myndighederne Skemaet

Læs mere

Kompetenceplan Erhvervshuset

Kompetenceplan Erhvervshuset Stamdata Kompetenceplan Erhvervshuset Navn Cpr.nr. Udfyldt af medarbejder: Navn: Adresse: E-mail: Telefonnr.: Navn: E-mail: Telefonnr.: Forløb Periode / Er forlænget til Sagsbehandler: Navn: Dato: Navn:

Læs mere

Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion. Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark

Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion. Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion Redigeret af (Translations by) Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark i samarbejde med (Back-Translation) Mrs. Janet

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Denne profil tilhører:

Denne profil tilhører: Pædiatrisk Smerteprofil Dansk oversættelse Socialstyrelsen 2013 Denne profil tilhører: Baggrund for den pædiatriske smerteprofil Den pædiatriske smerteprofil er et redskab, der er særligt udviklet til

Læs mere

Kort om undersøgelsen

Kort om undersøgelsen Kort om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført fra 30. marts til 23. april 2012 af BP Research en analyseenhed under BEDRE PSYKIATRI. 352 pårørende har medvirket i den webbaserede undersøgelse. Respondenterne

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Baggrundsoplysninger

Baggrundsoplysninger Instruktion. Udfyld alle felter - om nødvendigt brug følgende koder: X = spørgsmålet ikke besvaret N = spørgsmålet irrelevant Brug kun ét tegn pr. spørgsmål. Efter nogle af hovedområderne er der afsat

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder.

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. 6. Samlivssituation Enlig Samlevende Gift 7. Samlet doms

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Den tolkede samtale - udfordringer og muligheder Ph.d.-stud, antropolog Stina Lou Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, Region Midt Den næste times tid Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Til skolens medarbejdere

Til skolens medarbejdere Til skolens medarbejdere Politikerne i Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg har besluttet, at skolerne i Odense Kommune hvert år skal gennemføre internetbaserede spørgeskemaundersøgelser blandt elever i

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Du/I har bestilt tid til en kostvejledning den, kl..

Du/I har bestilt tid til en kostvejledning den, kl.. Du/I har bestilt tid til en kostvejledning den, kl.. Vedlagt spørgeskema samt 7 dages maddagbog bedes udfyldt og returneres til mig senest 3 dage før, vi skal mødes. Udfyld spørgeskemaet så godt du kan

Læs mere

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes)

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: Dansk: Andet 4. Sprog / / 5. Alder. OBS! Kontaktperson: Tlf.: Dato:.. 6. Samlivssituation

Læs mere

Introduktion til forældrepagten

Introduktion til forældrepagten Introduktion til forældrepagten Denne forældrepagt er tiltænkt forældre og par, som ønsker at skabe et godt og solidt fundament for deres børn i forbindelse med en skilsmisse. Forældrepagten er en mulighed

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-4 SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 4... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 4 Institutionsnummer... 4 Journalnummer...

Læs mere

Manual til den danske version af. Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01.

Manual til den danske version af. Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01. Manual til den danske version af Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01.14 Side 1 Indholdsfortegnelse Formål og målgruppe... 3 Beskrivelse

Læs mere

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema til patienten Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Patientlabel Vejledning Du bedes venligst udfylde spørgeskemaet

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET...

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET... 1. OFFENTLIG TRANSPORT - HT OMRÅDET - P70 ( -MAR-07) GODDAG. DU TALER MED %N FRA GALLUP INSTITUTTET. ER DET EN PRIVAT HUSSTAND, JEG HAR RINGET TIL? HVIS JA: KUNNE JEG I DEN FORBINDELSE KOMME TIL AT TALE

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere. Progressionsspørgsmål i BeskæftigelsesIndikatorProjektet

Spørgeskema til medarbejdere. Progressionsspørgsmål i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Spørgeskema til medarbejdere Progressionsspørgsmål i BeskæftigelsesIndikatorProjektet 1.1 Introtekst til spørgeskema Dette spørgeskema indgår i en landsdækkende undersøgelse, der løber over tre år. Projektet

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Specialisten & håndværkeren på arbejde

Specialisten & håndværkeren på arbejde Specialisten & håndværkeren på arbejde Årskursus DKDK Nyborg Strand 2011 Line Folsgaard Petersen ergoterapeut, cand.scient.soc Oplægget tager udgangspunkt i DKDK s nyhedsbrev juni 2011: Blandt demenskoordinatorer

Læs mere

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling Britta Østergaard Melby Baggrund Litteraturstudier Egen praksiserfaring Problemstillingen Hvorledes påvirker diabetes og fodsår

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Kapitel 13. Vold og seksuelle overgreb

Kapitel 13. Vold og seksuelle overgreb Kapitel 13 Vold og seksuelle overgreb 13. Vold og seksuelle overgreb Voldskriminaliteten i det danske samfund vækker bekymring og fører jævnligt til forslag om skærpelse af strafferammen for vold og voldtægt.

Læs mere

Hvilke særheder har du? Stabilitet er? Jeg er alene fordi... Fordele ved din singlestatus. Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve..

Hvilke særheder har du? Stabilitet er? Jeg er alene fordi... Fordele ved din singlestatus. Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve.. Hvilke særheder har du? Jeg er alene fordi... Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve.. Manden er jægeren... eller? Hvordan/hvornår afviser du en date og hvordan føles det? Hvor mange må man date

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

DEMENS. Idéer til samvær og den daglige kommunikation. Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, høre og specialrådgivning

DEMENS. Idéer til samvær og den daglige kommunikation. Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, høre og specialrådgivning DEMENS Idéer til samvær og den daglige kommunikation Institut for Kommunikation og Handicap Tale, høre og specialrådgivning Kære familie Når et menneske rammes af demens, kan det bl.a. nedsætte evnen til

Læs mere