WHODAS item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21"

Transkript

1 WHODAS item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer der er sat af WHO og National Institute of Health (NIH) fælles projekt vedrørende vurdering og klassifikation af funktionsevnenedsættelse. Før anvendelse af dette instrument skal interviewerne oplæres ved hjælp af manualen Vurdering af Helbred og Funktionsevnenedsættelse: Manual for WHO Disability Assessment Schedule - WHODAS 2.0 (WHO 2010), der inkluderer interviewguide og øvrigt vejledningsmateriale. Instrumentet er tilgængeligt i følgende versioner 36-item Interviewer-administreret a 36-item selv-administreret 36-item proxy-administreret b 12- item Interviewer-administreret c 12-item selv-administreret 12-item proxy-administreret item Interviewer-administreret a En computerbaseret version af interviewet (ishell) er tilgængelig til dataindtastning eller interviews, der skal administreres ved hjælp af computer. b Skemaet udfyldes af et familiemedlem, en ven eller omsorgsperson. c 12-item versionen forklarer 81 % af variansen af den mere detaljerede 36-item version Ønskes der flere detaljer vedrørende de forskellige versioner henvises til manualen Vurdering af Helbred og Funktionsevnenedsættelse: Manual for WHO Disability Assessment Schedule WHODAS 2.0 (WHO 2010). Tilladelse til at oversætte dette instrument til et andet sprog skal indhentes fra WHO, og alle oversættelser skal udføres i overensstemmelse med WHOs retningslinjer for oversættelse. Disse er beskrevet i den tilhørende manual. For yderligere information henvises der til eller til at kontakte: Dr T Bedirhan Üstün Classification, Terminology and Standards Health Statistics and Informatics World Health Organization (WHO) 1211 Geneva 27 Switzerland Tel: Page 1 of 21

2 Dette spørgeskema indeholder WHODAS 2.0 interviewer-administrerede 36-items version. Instruktioner til intervieweren er skrevet med fed og kursiv typografi de skal læses højt. Teksten som respondenten skal høre, er skrevet med blå standard skrift. Læs den tekst højt. Sektion 1 Informationsark Udfyld punkt F1-F5 før hvert interview påbegyndes F1 Respondentens identifikationsnummer F2 Interviewerens identifikationsnummer F3 Vurderingstidspunkt (1,2 etc.) F4 Dato for interview dag måned år F5 boligsituation på interviewtidspunktet (vælg kun én) Bor i egen bolig, uafhængig af hjælp 1 Bor i egen bolig, med behov for hjælp 2 Indlagt på hospital eller anden institution 3 Page 2 of 21

3 Sektion 2 Demografi og baggrundsinformation Verdenssundhedsorganisation (WHO) har udviklet dette interview for bedre at kunne forstå de vanskeligheder, enkeltpersoner kan opleve på grund af deres helbredstilstand. De oplysninger du giver i dette interview er fortrolige og vil kun blive brugt i forbindelse med forskning. Det tager ca minutter at gennemføre interviewet. Sig følgende til respondenter fra den generelle population ( den kliniske population): Jeg skal stille alle spørgsmål for at fuldføre undersøgelsen, også selv om du er rask og har oplevet nogen af de nævnte vanskeligheder. Jeg vil begynde med at stille dig nogle spørgsmål om din baggrund. A1 Angiv køn Kvinde 1 A2 Hvor gammel er du på nuværende tidspunkt? år Mand 2 A3 A4 A5 Hvor mange år har du i alt brugt på folkeskole, ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse? Hvad er din nuværende ægteskabelige status? (Vælg det svar, der passer bedst) Hvilken af de følgende svarmuligheder beskriver bedst din jobsituation? (Vælg det svar, der passer bedst) år Aldrig været gift 1 Gift 2 Separeret 3 Fraskilt 4 Enke /Enkemand 5 Samlevende 6 Lønnet arbejde 1 Selvstændig, f.eks. ejer af eget 2 firma eller landbrug Ulønnet arbejde, f.eks. frivilligt 3 arbejde Studerende 4 Hjemmegående 5 Pensioneret 6 Arbejdsløs (helbredsmæssige 7 årsager) Arbejdsløs (andre årsager) 8 Andet (angiv) 9 Page 3 of 21

4 Sektion 3 Præambel Sig til respondenten: Dette interview handler om de vanskeligheder som folk kan opleve på grund af deres helbredstilstand. Giv flashcard #1 til respondenten og sig: Med helbredstilstand mener jeg sygdomme eller andre helbredsproblemer af kortere eller længere varighed; skader som følge af ulykker; psykiske eller følelsesmæssige problemer, samt problemer med alkohol eller stofmisbrug. Tænk på alle dine helbredsproblemer når du besvarer spørgsmålene. vanskeligheder du har haft ved at udføre en aktivitet bedes du tænke på Når jeg stiller dig et spørgsmål vedrørende Peg på flashcard #1 og forklar at vanskelighed ved at udføre en aktivitet betyder: Øget anstrengelse Ubehag eller smerte Nedsat tempo Ændringer i måden du udfører aktiviteten på Sig til respondenten: Når du besvarer spørgsmålene, vil jeg gerne have dig til at tænke tilbage på de sidste 30 dage. Jeg vil også bede dig om at tænke på, hvor store vanskeligheder du i gennemsnit har haft ved at udføre aktiviteten i de sidste 30 dage i forhold til, hvordan du normalt udfører den. Giv flashcard #2 til respondenten og sig: Brug denne skala når du besvarer spørgsmålene. Læs skalaen højt: Slet, lidt, noget, meget, ekstremt eller Du skal sørge for, at respondenten let kan se flashcard #1 og #2 gennem hele interviewet. Page 4 of 21

5 Sektion 4 Domæneoversigt Domæne 1 Kognition Jeg vil nu stille dig nogle spørgsmål vedrørende forståelse og kommunikation Vis respondenten flashcard #1 og #2 I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved: Slet Lidt Noget Meget Ekstremt/ D1.1 At koncentrere dig om at lave noget i ti minutter? D1.2 At huske at gøre vigtige ting? D1.3 At analysere- og finde løsninger på problemer i dagligdagen? D1.4 At lære noget nyt, f.eks. lære at finde vej til et nyt sted? D1.5 At forstå hvad andre mennesker siger i almindelighed? D1.6 At indlede en samtale og holde den i gang? Domæne 2 Komme omkring og daglig færden Jeg vil nu stille dig nogle spørgsmål om vanskeligheder i forbindelse med at komme omkring. Vis flashcard #1 og #2 I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved, at: Slet Lidt Noget Meget Ekstremt/ D2.1 Stå op i lang tid, såsom 30 minutter? D2.2 Rejse dig fra siddende stilling? D2.3 Komme rundt i dit hjem? D2.4 Komme ud af dit hjem? D2.5 Gå en længere distance såsom 1 km? Fortsæt venligst på næste side Page 5 of 21

6 Domæne 3 Egenomsorg Nu vil jeg stille dig nogle spørgsmål om vanskeligheder i forbindelse med at tage vare på dig selv Vis flashcard #1 og #2 I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved, at: Slet Lidt Noget Meget Ekstremt/ D3.1 Vaske dig over hele kroppen? D3.2 Tage tøj på? D3.3 Spise? D3.4 Klare dig alene i et par dage? Domæne 4 Samvær med andre mennesker Jeg vil nu stille dig spørgsmål om vanskeligheder ved at være sammen med andre mennesker. Jeg vil bede dig huske på, at jeg kun spørger ind til de vanskeligheder, du har haft på grund af din helbredstilstand. Med dette mener jeg sygdomme eller andre helbredsproblemer, skader som følge af ulykker, psykiske eller følelsesmæssige problemer og problemer med alkohol og stofmisbrug. I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved: D4.1 At være sammen med mennesker, som du kender? Slet Lidt Noget Meget Ekstremt/ D4.2 At opretholde et venskab? D4.3 At være sammen med mennesker, som står dig nær? D4.4 At få nye venner? D4.5 Seksuelle aktiviteter? Fortsæt venligst på næste side... Page 6 of 21

7 Domæne 5 Aktiviteter i dagligdagen 5 (1) Hjemmeliv Jeg vil nu stille dig nogle spørgsmål om aktiviteter, der handler om vedligeholdelse af din husstand, og omsorg for de mennesker, der bor sammen med dig eller står dig nært. Disse aktiviteter omfatter madlavning, rengøring, indkøb, omsorg for andre og at tage vare på dine ejendele. Vis flashcard #1 og #2 I løbet af de sidste 30 dage hvor vanskeligt har du grundet din helbredstilstand, haft ved, at: Slet Lidt Noget Meget Ekstremt/ D5.1 Varetage dine pligter i hjemmet? D5.2 Udføre de vigtigste opgaver i hjemmet i tilfredsstillende grad? D5.3 Udføre alle de huslige opgaver som du havde planlagt? D5.4 Udføre dine opgaver i hjemmet hurtigt nok? Hvis nogle af svarene i D5.2-D5.5 er scoret højere end Slet (kodet 1 ) så spørg respondenten: D5.01 I løbet af de sidste 30 dage hvor mange dage, har du reduceret eller helt undladt gøremål i hjemmet på grund af din helbredstilstand? Angiv antal af dage Hvis respondenten er i beskæftigelse (lønnet, ulønnet, selvstændig) eller går i skole, så stil spørgsmål D5.5-D5.10 på næste side. Hvis, så gå videre til D6.1 på den efterfølgende side. Page 7 of 21

8 5(2) Arbejdsliv Jeg vil nu stille dig nogle spørgsmål om aktiviteter på dit arbejde eller i skolen. Vis flashcard #1 og #2 I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved: Slet Lidt Noget Meget Ekstremt/ D5.5 Dit daglige arbejde eller din skolegang D5.6 At løse dine vigtigste arbejds- eller skoleopgaver fyldestgørende? D5.7 At færdiggøre alle de nødvendige arbejdseller skoleopgaver? D5.8 At færdiggøre dine arbejds-/skoleopgaver hurtigt nok? D5.9 Har du været nødsaget til at arbejde på et lavere niveau på grund af din helbredstilstand? Nej 1 Ja 2 D5.10 Har din helbredstilstand resulteret i, at du har tjent færre penge? Nej 1 Ja 2 Hvis nogle af svarene til D5.5-D5.8 er scoret højere end Slet (kodet 1 ) så spørg respondenten: D5.02 I løbet af de sidste 30 dage, hvor mange dage, er du gået glip af en halv dags arbejde/skole eller mere på grund af din helbredstilstand? Angiv dage antal Fortsæt venligst på næste side... Page 8 of 21

9 Domæne 6 Deltagelse i samfundslivet Nu vil jeg stille dig nogle spørgsmål vedrørende din deltagelse i samfundet og hvilken indflydelse dine helbredsproblemer har på dig og din familie. Nogle af disse spørgsmål kan omfatte problemer, der går forud for de sidste 30 dage, men når du besvarer spørgsmålene, bedes du kun fokusere på de sidste 30 dage. Jeg minder dig endnu en gang om, at besvare spørgsmålene mens du tænker på dine helbredsproblemer: fysiske, psykiske eller følelsesmæssige, såvel som alkohol eller stofrelaterede. Vis flashcard #1 og #2 I løbet af de sidste 30 dage: Slet Lidt Noget Meget Ekstremt/ D6.1 Hvor store vanskeligheder har du haft ved at deltage i aktiviteter i dit lokalområde (for eksempel festlige sammenkomster eller andre aktiviteter) på lige fod med andre? D6.2 Hvor stort et problem har du haft på grund af barrierer eller forhindringer i dine omgivelser? D6.3 Hvor stort et problem har du haft ved at opretholde din værdighed på grund af andres holdninger og handlinger? D6.4 Hvor meget tid har du brugt på din helbredstilstand eller konsekvenser af denne? D6.5 Hvor meget har din helbredstilstand påvirket dig følelsesmæssigt? D6.6 I hvilken grad har dit helbred tæret på dine eller din families økonomiske ressourcer? D6.7 Hvor stort et problem har din familie haft som følge af din helbredstilstand? D6.8 Hvor stort et problem har du haft ved at gøre ting på egen hånd for fornøjelsens skyld eller for at slappe af? Page 9 of 21

10 H1 H2 H3 Alt i alt, i hvor mange dage, i løbet af de sidste 30 dage, har disse vanskeligheder været til stede? I løbet af de sidste 30 dage, i hvor mange dage har du været helt ude af stand til, at udføre dine sædvanlige aktiviteter eller dit arbejde på grund af din helbredstilstand? I løbet af de sidste 30 dage, i hvor mange dage har du skåret ned på dine sædvanlige aktiviteter eller arbejde på grund af din helbredstilstand. De dage hvor du var helt ude af stand til at udføre dine sædvanlige aktiviteter skal inkluderes. Angiv antallet af dage Angiv antallet af dage Angiv antallet af dage Interviewet er hermed afsluttet. Tak for din deltagelse. Page 10 of 21

11 36-item version, selv-administreret Dette spørgeskema handler om vanskeligheder, der er forårsaget af helbredstilstande. Helbredstilstande omfatter sygdom og andre helbredsproblemer af kortere eller længere varighed, skader som følge af ulykker, psykiske og følelsesmæssige problemer samt problemer med alkohol og stofmisbrug. Tænk tilbage på de sidste 30 dage og besvar følgende spørgsmål, mens du tænker på de vanskeligheder du havde ved at udføre følgende aktiviteter. Vælg venligst kun én svarmulighed ved hvert spørgsmål. Forståelse og kommunikation I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved: D1.1 At koncentrere dig om at lave noget i ti minutter? Slet D1.2 At huske at gøre vigtige ting? Slet D1.3 At analysere og finde løsninger på problemer i Slet dagligdagen? D1.4 At lære noget nyt, f.eks. lære at finde vej til et nyt Slet sted? D1.5 At forstå hvad andre mennesker siger i Slet almindelighed? D1.6 At indlede en samtale og holde den i gang? Slet At komme omkring og daglig færden Lidt Noget Meget Ekstremt/ Lidt Noget Meget Ekstremt/ Lidt Noget Meget Ekstremt/ Lidt Noget Meget Ekstremt/ Lidt Noget Meget Ekstremt/ Lidt Noget Meget Ekstremt/ I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved, at: D2.1 Stå op i lang tid, såsom 30 minutter? Slet D2.2 Rejse dig fra siddende stilling? Slet D2.3 Komme rundt i dit hjem? Slet D2.4 Komme ud af dit hjem? Slet D2.5 Gå en længere distance såsom 1 km? Slet Lidt Noget Meget Ekstremt/ Lidt Noget Meget Ekstremt/ Lidt Noget Meget Ekstremt/ Lidt Noget Meget Ekstremt/ Lidt Noget Meget Ekstremt/ Fortsæt venligst på næste side... Page 11 of 21

12 Egenomsorg I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved, at: D3.1 Vaske dig over hele kroppen? D3.2 Tage tøj på? D3.3 Spise? D3.4 Være alene i et par dage? Samvær med andre mennesker I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved: D4.1 At være sammen med mennesker, som du kender? D4.2 At opretholde et venskab? D4.3 At være sammen med mennesker, som står dig nær? D4.4 At få nye venner? D4.5 Seksuelle aktiviteter? Aktiviteter i dagligdagen Hjemmeliv I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved, at: D5.1 Varetage dine pligter i hjemmet? D5.2 Uføre de vigtigste huslige opgaver fyldestgørende? D5.3 Færdiggøre alle de opgaver i hjemmet, som du havde planlagt? D5.4 Færdiggøre dine opgaver i hjemmet hurtigt nok? Fortsæt venligst på næste side Hvis du er i beskæftigelse (lønnet, ulønnet, selvstændig) eller går i skole, så besvar spørgsmål D5.5-D5.8 nedenfor. Hvis, så gå videre til D6.1. Page 12 of 21

13 Arbejdsliv I løbet af de sidste 30 dage hvor vanskeligt har du, grundet din helbredstilstand, haft ved: D5.5 Dit daglige arbejde eller din skolegang? D5.6 At løse dine vigtigste arbejds- eller skoleopgaver fyldestgørende? D5.7 At færdiggøre alle de nødvendige arbejds- /skoleopgaver? D5.8 At færdiggøre dine arbejds-/skoleopgaver hurtigt nok? Deltagelse i samfundslivet I løbet af de sidste 30 dage: D6.1 Hvor stort et problem har du haft ved at deltage i aktiviteter i dit lokalområde (for eksempel festlige sammenkomster eller andre aktiviteter) på lige fod med andre? D6.2 Hvor stort et problem har du haft på grund af barrierer eller forhindringer i dine omgivelser? D6.3 Hvor stort et problem har du haft ved at opretholde din værdighed på grund af andres holdninger og handlinger? D6.4 Hvor meget tid har du brugt på din helbredstilstand, eller konsekvenser af denne? D6.5 Hvor meget har din helbredstilstand påvirket dig følelsesmæssigt? D6.6 I hvilken grad har dit helbred tæret på dine eller din families økonomiske ressourcer? D6.7 Hvor stort et problem har din familie haft som følge af din helbredstilstand? D6.8 Hvor stort et problem har du haft ved at gøre ting på egen hånd for fornøjelsens skyld eller for at slappe af? Fortsæt venligst på næste side... Page 13 of 21

14 H1 H2 H3 Alt i alt, i hvor mange dage i løbet af de sidste 30 dage, har disse vanskeligheder været til stede? I løbet af de sidste 30 dage, i hvor mange dage har du været helt ude af stand til, at udføre dine sædvanlige aktiviteter eller dit arbejde på grund af din helbredstilstand? I løbet af de sidste 30 dage, i hvor mange dage har du skåret ned på dine sædvanlige aktiviteter eller arbejde på grund af din helbredstilstand. De dage hvor du var helt ude af stand til, at udføre dine sædvanlige aktiviteter skal inkluderes. Angiv antallet af dage Angiv antallet af dage Angiv antallet af dage Spørgeskemaet er hermed afsluttet. Tak for din deltagelse. Page 14 of 21

15 36-item version, proxy-administreret Dette spørgeskema omhandler vanskeligheder, der er forårsaget af helbredstilstande oplevet af den person, som du skal besvare spørgsmålene for. Du skal besvare spørgsmålene i rollen som ven, familiemedlem eller omsorgsperson.. Helbredstilstande omfatter sygdomme og andre helbredproblemer af kortere eller længere varighed, skader som følge af ulykker, psykiske eller følelsesmæssige problemer samt problemer med alkohol eller stofmisbrug. Tænk tilbage på de sidste 30 dage og besvar disse spørgsmål efter bedste evne, ved at tænke på hvor vanskeligt din ven, familiemedlem eller omsorgsperson har haft ved at udføre de følgende aktiviteter. (Bemærk: dette spørgeskema benytter termen pårørende som synonym for ven, familiemedlem eller omsorgsperson ). Angiv kun ét svar for hvert spørgsmål. H4 a Jeg er (vælg en) til pågældende person 1= Ægtemand eller hustru 5= Anden familiemedlem 2= Forælder 6= Ven 3= Søn eller datter 7= Professionel omsorgsperson 4= Bror eller søster 8= Andet (angiv) a Spørgsmål H1-H3 findes i slutningen af spørgeskemaet Forsæt venligst på næste side Page 15 of 21

16 Forståelse og kommunikation I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har din pårørende haft ved: D1.1 At koncentrere sig om at lave noget i ti minutter? D1.2 At huske at gøre vigtige ting? D1.3 At analysere og finde løsninger på problemer i dagligdagen? D1.4 At lære noget nyt, f.eks. lære at finde vej til et nyt sted? D1.5 I almindelighed at forstå hvad andre mennesker siger? D1.6 At indlede en samtale og holde den i gang? At komme omkring og daglig færden I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har din pårørende haft ved, at: D2.1 Stå op i lang tid, f.eks. 30 minutter? D2.2 Rejse sig fra siddende stilling? D2.3 Komme rundt i sit hjem? D2.4 Komme ud af sit hjem? D2.5 Gå en længere distance såsom 1 km? Fortsæt venligst på næste side... Page 16 of 21

17 Egenomsorg I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har din pårørende grundet sin helbredstilstand, haft ved, at: D3.1 Vaske sig over hele kroppen? D3.2 Tage tøj på? D3.3 Spise? D3.4 Være alene i et par dage? Samvær med andre mennesker I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har din pårørende haft ved: D4.1 At have med mennesker at gøre som han/hun kender? D4.2 At opretholde et venskab? D4.3 At være sammen med mennesker, der står ham eller hende nær? Slet Lidt Noget Meget Ekstremt D4.4 At få nye venner? D4.5 Seksuelle aktiviteter? Aktiviteter i dagligdagen Hjemmeliv I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har din pårørende haft ved, at: D5.1 Varetage sine pligter i hjemmet? D5.2 Udføre sine vigtigste opgaver i hjemmet fyldestgørende? D5.3 Udføre alle de opgaver i hjemmet som han/hun havde planlagt? D5.4 Udføre sine opgaver i hjemmet hurtigt nok? Hvis din pårørende er i beskæftigelse (lønnet, ulønnet, selvstændig) eller går i skole, så besvar spørgsmål D5.5-D5.8 nedenfor. Hvis, så gå videre til D6.1. Page 17 of 21

18 Arbejdsliv I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har din pårørende haft ved: D5.5 Sit daglige arbejde eller skolegang? D5.6 At løse sine vigtigste arbejds-/skoleopgaver fyldestgørende? D5.7 At færdiggøre alle sine nødvendige arbejds- /skoleopgaver? D5.8 At færdiggøre sit arbejds-/skoleopgaver hurtigt nok? Deltagelse i samfundslivet I løbet af de sidste 30 dage: D6.1 Hvor stort et problem har din pårørende haft ved at deltage i aktiviteter i sit lokalområde (f.eks. festlige sammenkomster eller andre aktiviteter) på lige fod med andre? D6.2 Hvor stort et problem har din pårørende haft på grund af barrierer og forhindringer i sine omgivelser? D6.3 Hvor stort et problem har din pårørende haft ved at opretholde sin værdighed på grund af andres holdninger og handlinger? D6.4 Hvor meget tid har din pårørende brugt på sin helbredstilstand, eller konsekvenser af denne? D6.5 Hvor meget er din pårørende blevet følelsesmæssigt påvirket af sin helbredstilstand? D6.6 I hvilken grad har din pårørendes helbred tæret på hans eller hendes økonomiske ressourcer eller på andre i familiens økonomiske ressourcer? D6.7 Hvor stort et problem har du eller resten af din pårørendes familie haft som følge af hans eller hendes helbredstilstand? D6.8 Hvor stort et problem har din pårørende haft ved at gøre ting på egen hånd for fornøjelsens skyld eller for at slappe af? Fortsæt venligst på næste side... Page 18 of 21

19 H1 H2 H3 Alt i alt, i hvor mange dage i løbet af de sidste 30 dage har disse vanskeligheder været til stede? I løbet af de sidste 30 dage, hvor mange dage har din pårørende været helt ude af stand til, at udføre sine sædvanlige aktiviteter eller sit arbejde på grund af sit helbred? I løbet af de sidste 30 dage, hvor mange dage har din pårørende skåret ned på sine sædvanlige aktiviteter eller arbejde på grund af sit helbred. De dage hvor han eller hun var helt ude af stand til at udføre sine sædvanlige aktiviteter skal inkluderes. Angiv antallet af dage Angiv antallet af dage Angiv antallet af dage Spørgeskemaet er hermed afsluttet. Tak for din deltagelse. Page 19 of 21

20 Flashcard 1 Helbredstilstande: Sygdomme eller andre helbredsproblemer af kortere eller længere varighed Skader som følge af ulykker Psykiske eller følelsesmæssige problemer Problemer med alkohol Problemer med stofmisbrug At have vanskelighed ved at udføre en aktivitet betyder: Øget anstrengelse Ubehag eller smerte Nedsat tempo Ændringer i måden du udfører aktiviteten på Tænk kun tilbage på de sidste 30 dage. Page 20 of 21

21 Flashcard 2 Page 21 of 21

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

ØVELSE: Påvirkninger i dag

ØVELSE: Påvirkninger i dag ØVELSE: Påvirkninger i dag Udvikling af utilfredshed Alder Hændelser Hvad lærte du om dig selv af den hændelse? 0 7 år 8 førpubertet Pubertet 18 år 19 25 år 26 40 år 40 fremover Figur Vægt Venner Familie

Læs mere

BILAG 1: ILLUSTRATION AF 3-TRINS SAMARBEJDSMODEL

BILAG 1: ILLUSTRATION AF 3-TRINS SAMARBEJDSMODEL BILAG 1: ILLUSTRATION AF 3-TRINS SAMARBEJDSMODEL Side 23 Illustration af 3-trins samarbejdsmodel Projekt Tidlig Indsats Visitator Jordemoder eller jordemoderfaglig nøgleperson Visiterer den gravide ved

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Indhold Introduktion 3 Har jeg et problem med hash 4 SDS skala 5 Hvordan ændrer jeg det 6 Skriv din beslutning

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Forord WHODAS 2.0 samarbejdspartnere Arbejdsgruppe for vurderingsinstrumenter

Forord WHODAS 2.0 samarbejdspartnere Arbejdsgruppe for vurderingsinstrumenter Forord WHODAS 2.0 er et generisk spørgeskema, der blev udviklet af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) som en standardiseret metode til at måle helbred og funktionsevnenedsættelse på tværs af kulturer.

Læs mere

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008 ESS DOKUMENTDATO: 25.08.08 SPØRGESKEMA ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: september - december 2008 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid Kernemodul

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002 0 + + 0 + 0 + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune Projekt forebyggende hjemmebesøg Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets formål...

Læs mere

Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning...

Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning... RETTIGHEDSKAMPAGNE RETTIGHEDER OG LIGESTILLINGSTEMAER 2011 RETTIGHEDER OG LIGESTILLINGSTEMAER 1. INDLEDNING... 3 Undervisningens Temaer og budskaber... 3 Præsentation af undervisningen... 4 2. ÆGTESKAB,

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke som vist i nedenstående eksempler.

Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke som vist i nedenstående eksempler. 1 Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte kryds i den kasse, hvor du synes, svaret passer bedst. Kun hvis det

Læs mere

De pårørendes behov. Når demensen flytter ind

De pårørendes behov. Når demensen flytter ind De pårørendes behov Når demensen flytter ind De pårørendes behov Når demensen flytter ind Forfatter: Mette Birk-Olsen ISBN: 978-87-92031-37-2 (trykt) ISBN: 978-87-92031-38-9 (elektronisk) 2008 CAST - Center

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF En kortfattet indføring i anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring, som beskriver et rehabiliteringsforløb med

Læs mere

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni Pilottest af spørgeskema til patienter med narkolepsi og hypersomni Region Midtjylland Marts/april 2013 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere