WHODAS item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21"

Transkript

1 WHODAS item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer der er sat af WHO og National Institute of Health (NIH) fælles projekt vedrørende vurdering og klassifikation af funktionsevnenedsættelse. Før anvendelse af dette instrument skal interviewerne oplæres ved hjælp af manualen Vurdering af Helbred og Funktionsevnenedsættelse: Manual for WHO Disability Assessment Schedule - WHODAS 2.0 (WHO 2010), der inkluderer interviewguide og øvrigt vejledningsmateriale. Instrumentet er tilgængeligt i følgende versioner 36-item Interviewer-administreret a 36-item selv-administreret 36-item proxy-administreret b 12- item Interviewer-administreret c 12-item selv-administreret 12-item proxy-administreret item Interviewer-administreret a En computerbaseret version af interviewet (ishell) er tilgængelig til dataindtastning eller interviews, der skal administreres ved hjælp af computer. b Skemaet udfyldes af et familiemedlem, en ven eller omsorgsperson. c 12-item versionen forklarer 81 % af variansen af den mere detaljerede 36-item version Ønskes der flere detaljer vedrørende de forskellige versioner henvises til manualen Vurdering af Helbred og Funktionsevnenedsættelse: Manual for WHO Disability Assessment Schedule WHODAS 2.0 (WHO 2010). Tilladelse til at oversætte dette instrument til et andet sprog skal indhentes fra WHO, og alle oversættelser skal udføres i overensstemmelse med WHOs retningslinjer for oversættelse. Disse er beskrevet i den tilhørende manual. For yderligere information henvises der til eller til at kontakte: Dr T Bedirhan Üstün Classification, Terminology and Standards Health Statistics and Informatics World Health Organization (WHO) 1211 Geneva 27 Switzerland Tel: Page 1 of 21

2 Dette spørgeskema indeholder WHODAS 2.0 interviewer-administrerede 36-items version. Instruktioner til intervieweren er skrevet med fed og kursiv typografi de skal læses højt. Teksten som respondenten skal høre, er skrevet med blå standard skrift. Læs den tekst højt. Sektion 1 Informationsark Udfyld punkt F1-F5 før hvert interview påbegyndes F1 Respondentens identifikationsnummer F2 Interviewerens identifikationsnummer F3 Vurderingstidspunkt (1,2 etc.) F4 Dato for interview dag måned år F5 boligsituation på interviewtidspunktet (vælg kun én) Bor i egen bolig, uafhængig af hjælp 1 Bor i egen bolig, med behov for hjælp 2 Indlagt på hospital eller anden institution 3 Page 2 of 21

3 Sektion 2 Demografi og baggrundsinformation Verdenssundhedsorganisation (WHO) har udviklet dette interview for bedre at kunne forstå de vanskeligheder, enkeltpersoner kan opleve på grund af deres helbredstilstand. De oplysninger du giver i dette interview er fortrolige og vil kun blive brugt i forbindelse med forskning. Det tager ca minutter at gennemføre interviewet. Sig følgende til respondenter fra den generelle population ( den kliniske population): Jeg skal stille alle spørgsmål for at fuldføre undersøgelsen, også selv om du er rask og har oplevet nogen af de nævnte vanskeligheder. Jeg vil begynde med at stille dig nogle spørgsmål om din baggrund. A1 Angiv køn Kvinde 1 A2 Hvor gammel er du på nuværende tidspunkt? år Mand 2 A3 A4 A5 Hvor mange år har du i alt brugt på folkeskole, ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse? Hvad er din nuværende ægteskabelige status? (Vælg det svar, der passer bedst) Hvilken af de følgende svarmuligheder beskriver bedst din jobsituation? (Vælg det svar, der passer bedst) år Aldrig været gift 1 Gift 2 Separeret 3 Fraskilt 4 Enke /Enkemand 5 Samlevende 6 Lønnet arbejde 1 Selvstændig, f.eks. ejer af eget 2 firma eller landbrug Ulønnet arbejde, f.eks. frivilligt 3 arbejde Studerende 4 Hjemmegående 5 Pensioneret 6 Arbejdsløs (helbredsmæssige 7 årsager) Arbejdsløs (andre årsager) 8 Andet (angiv) 9 Page 3 of 21

4 Sektion 3 Præambel Sig til respondenten: Dette interview handler om de vanskeligheder som folk kan opleve på grund af deres helbredstilstand. Giv flashcard #1 til respondenten og sig: Med helbredstilstand mener jeg sygdomme eller andre helbredsproblemer af kortere eller længere varighed; skader som følge af ulykker; psykiske eller følelsesmæssige problemer, samt problemer med alkohol eller stofmisbrug. Tænk på alle dine helbredsproblemer når du besvarer spørgsmålene. vanskeligheder du har haft ved at udføre en aktivitet bedes du tænke på Når jeg stiller dig et spørgsmål vedrørende Peg på flashcard #1 og forklar at vanskelighed ved at udføre en aktivitet betyder: Øget anstrengelse Ubehag eller smerte Nedsat tempo Ændringer i måden du udfører aktiviteten på Sig til respondenten: Når du besvarer spørgsmålene, vil jeg gerne have dig til at tænke tilbage på de sidste 30 dage. Jeg vil også bede dig om at tænke på, hvor store vanskeligheder du i gennemsnit har haft ved at udføre aktiviteten i de sidste 30 dage i forhold til, hvordan du normalt udfører den. Giv flashcard #2 til respondenten og sig: Brug denne skala når du besvarer spørgsmålene. Læs skalaen højt: Slet, lidt, noget, meget, ekstremt eller Du skal sørge for, at respondenten let kan se flashcard #1 og #2 gennem hele interviewet. Page 4 of 21

5 Sektion 4 Domæneoversigt Domæne 1 Kognition Jeg vil nu stille dig nogle spørgsmål vedrørende forståelse og kommunikation Vis respondenten flashcard #1 og #2 I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved: Slet Lidt Noget Meget Ekstremt/ D1.1 At koncentrere dig om at lave noget i ti minutter? D1.2 At huske at gøre vigtige ting? D1.3 At analysere- og finde løsninger på problemer i dagligdagen? D1.4 At lære noget nyt, f.eks. lære at finde vej til et nyt sted? D1.5 At forstå hvad andre mennesker siger i almindelighed? D1.6 At indlede en samtale og holde den i gang? Domæne 2 Komme omkring og daglig færden Jeg vil nu stille dig nogle spørgsmål om vanskeligheder i forbindelse med at komme omkring. Vis flashcard #1 og #2 I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved, at: Slet Lidt Noget Meget Ekstremt/ D2.1 Stå op i lang tid, såsom 30 minutter? D2.2 Rejse dig fra siddende stilling? D2.3 Komme rundt i dit hjem? D2.4 Komme ud af dit hjem? D2.5 Gå en længere distance såsom 1 km? Fortsæt venligst på næste side Page 5 of 21

6 Domæne 3 Egenomsorg Nu vil jeg stille dig nogle spørgsmål om vanskeligheder i forbindelse med at tage vare på dig selv Vis flashcard #1 og #2 I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved, at: Slet Lidt Noget Meget Ekstremt/ D3.1 Vaske dig over hele kroppen? D3.2 Tage tøj på? D3.3 Spise? D3.4 Klare dig alene i et par dage? Domæne 4 Samvær med andre mennesker Jeg vil nu stille dig spørgsmål om vanskeligheder ved at være sammen med andre mennesker. Jeg vil bede dig huske på, at jeg kun spørger ind til de vanskeligheder, du har haft på grund af din helbredstilstand. Med dette mener jeg sygdomme eller andre helbredsproblemer, skader som følge af ulykker, psykiske eller følelsesmæssige problemer og problemer med alkohol og stofmisbrug. I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved: D4.1 At være sammen med mennesker, som du kender? Slet Lidt Noget Meget Ekstremt/ D4.2 At opretholde et venskab? D4.3 At være sammen med mennesker, som står dig nær? D4.4 At få nye venner? D4.5 Seksuelle aktiviteter? Fortsæt venligst på næste side... Page 6 of 21

7 Domæne 5 Aktiviteter i dagligdagen 5 (1) Hjemmeliv Jeg vil nu stille dig nogle spørgsmål om aktiviteter, der handler om vedligeholdelse af din husstand, og omsorg for de mennesker, der bor sammen med dig eller står dig nært. Disse aktiviteter omfatter madlavning, rengøring, indkøb, omsorg for andre og at tage vare på dine ejendele. Vis flashcard #1 og #2 I løbet af de sidste 30 dage hvor vanskeligt har du grundet din helbredstilstand, haft ved, at: Slet Lidt Noget Meget Ekstremt/ D5.1 Varetage dine pligter i hjemmet? D5.2 Udføre de vigtigste opgaver i hjemmet i tilfredsstillende grad? D5.3 Udføre alle de huslige opgaver som du havde planlagt? D5.4 Udføre dine opgaver i hjemmet hurtigt nok? Hvis nogle af svarene i D5.2-D5.5 er scoret højere end Slet (kodet 1 ) så spørg respondenten: D5.01 I løbet af de sidste 30 dage hvor mange dage, har du reduceret eller helt undladt gøremål i hjemmet på grund af din helbredstilstand? Angiv antal af dage Hvis respondenten er i beskæftigelse (lønnet, ulønnet, selvstændig) eller går i skole, så stil spørgsmål D5.5-D5.10 på næste side. Hvis, så gå videre til D6.1 på den efterfølgende side. Page 7 of 21

8 5(2) Arbejdsliv Jeg vil nu stille dig nogle spørgsmål om aktiviteter på dit arbejde eller i skolen. Vis flashcard #1 og #2 I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved: Slet Lidt Noget Meget Ekstremt/ D5.5 Dit daglige arbejde eller din skolegang D5.6 At løse dine vigtigste arbejds- eller skoleopgaver fyldestgørende? D5.7 At færdiggøre alle de nødvendige arbejdseller skoleopgaver? D5.8 At færdiggøre dine arbejds-/skoleopgaver hurtigt nok? D5.9 Har du været nødsaget til at arbejde på et lavere niveau på grund af din helbredstilstand? Nej 1 Ja 2 D5.10 Har din helbredstilstand resulteret i, at du har tjent færre penge? Nej 1 Ja 2 Hvis nogle af svarene til D5.5-D5.8 er scoret højere end Slet (kodet 1 ) så spørg respondenten: D5.02 I løbet af de sidste 30 dage, hvor mange dage, er du gået glip af en halv dags arbejde/skole eller mere på grund af din helbredstilstand? Angiv dage antal Fortsæt venligst på næste side... Page 8 of 21

9 Domæne 6 Deltagelse i samfundslivet Nu vil jeg stille dig nogle spørgsmål vedrørende din deltagelse i samfundet og hvilken indflydelse dine helbredsproblemer har på dig og din familie. Nogle af disse spørgsmål kan omfatte problemer, der går forud for de sidste 30 dage, men når du besvarer spørgsmålene, bedes du kun fokusere på de sidste 30 dage. Jeg minder dig endnu en gang om, at besvare spørgsmålene mens du tænker på dine helbredsproblemer: fysiske, psykiske eller følelsesmæssige, såvel som alkohol eller stofrelaterede. Vis flashcard #1 og #2 I løbet af de sidste 30 dage: Slet Lidt Noget Meget Ekstremt/ D6.1 Hvor store vanskeligheder har du haft ved at deltage i aktiviteter i dit lokalområde (for eksempel festlige sammenkomster eller andre aktiviteter) på lige fod med andre? D6.2 Hvor stort et problem har du haft på grund af barrierer eller forhindringer i dine omgivelser? D6.3 Hvor stort et problem har du haft ved at opretholde din værdighed på grund af andres holdninger og handlinger? D6.4 Hvor meget tid har du brugt på din helbredstilstand eller konsekvenser af denne? D6.5 Hvor meget har din helbredstilstand påvirket dig følelsesmæssigt? D6.6 I hvilken grad har dit helbred tæret på dine eller din families økonomiske ressourcer? D6.7 Hvor stort et problem har din familie haft som følge af din helbredstilstand? D6.8 Hvor stort et problem har du haft ved at gøre ting på egen hånd for fornøjelsens skyld eller for at slappe af? Page 9 of 21

10 H1 H2 H3 Alt i alt, i hvor mange dage, i løbet af de sidste 30 dage, har disse vanskeligheder været til stede? I løbet af de sidste 30 dage, i hvor mange dage har du været helt ude af stand til, at udføre dine sædvanlige aktiviteter eller dit arbejde på grund af din helbredstilstand? I løbet af de sidste 30 dage, i hvor mange dage har du skåret ned på dine sædvanlige aktiviteter eller arbejde på grund af din helbredstilstand. De dage hvor du var helt ude af stand til at udføre dine sædvanlige aktiviteter skal inkluderes. Angiv antallet af dage Angiv antallet af dage Angiv antallet af dage Interviewet er hermed afsluttet. Tak for din deltagelse. Page 10 of 21

11 36-item version, selv-administreret Dette spørgeskema handler om vanskeligheder, der er forårsaget af helbredstilstande. Helbredstilstande omfatter sygdom og andre helbredsproblemer af kortere eller længere varighed, skader som følge af ulykker, psykiske og følelsesmæssige problemer samt problemer med alkohol og stofmisbrug. Tænk tilbage på de sidste 30 dage og besvar følgende spørgsmål, mens du tænker på de vanskeligheder du havde ved at udføre følgende aktiviteter. Vælg venligst kun én svarmulighed ved hvert spørgsmål. Forståelse og kommunikation I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved: D1.1 At koncentrere dig om at lave noget i ti minutter? Slet D1.2 At huske at gøre vigtige ting? Slet D1.3 At analysere og finde løsninger på problemer i Slet dagligdagen? D1.4 At lære noget nyt, f.eks. lære at finde vej til et nyt Slet sted? D1.5 At forstå hvad andre mennesker siger i Slet almindelighed? D1.6 At indlede en samtale og holde den i gang? Slet At komme omkring og daglig færden Lidt Noget Meget Ekstremt/ Lidt Noget Meget Ekstremt/ Lidt Noget Meget Ekstremt/ Lidt Noget Meget Ekstremt/ Lidt Noget Meget Ekstremt/ Lidt Noget Meget Ekstremt/ I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved, at: D2.1 Stå op i lang tid, såsom 30 minutter? Slet D2.2 Rejse dig fra siddende stilling? Slet D2.3 Komme rundt i dit hjem? Slet D2.4 Komme ud af dit hjem? Slet D2.5 Gå en længere distance såsom 1 km? Slet Lidt Noget Meget Ekstremt/ Lidt Noget Meget Ekstremt/ Lidt Noget Meget Ekstremt/ Lidt Noget Meget Ekstremt/ Lidt Noget Meget Ekstremt/ Fortsæt venligst på næste side... Page 11 of 21

12 Egenomsorg I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved, at: D3.1 Vaske dig over hele kroppen? D3.2 Tage tøj på? D3.3 Spise? D3.4 Være alene i et par dage? Samvær med andre mennesker I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved: D4.1 At være sammen med mennesker, som du kender? D4.2 At opretholde et venskab? D4.3 At være sammen med mennesker, som står dig nær? D4.4 At få nye venner? D4.5 Seksuelle aktiviteter? Aktiviteter i dagligdagen Hjemmeliv I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved, at: D5.1 Varetage dine pligter i hjemmet? D5.2 Uføre de vigtigste huslige opgaver fyldestgørende? D5.3 Færdiggøre alle de opgaver i hjemmet, som du havde planlagt? D5.4 Færdiggøre dine opgaver i hjemmet hurtigt nok? Fortsæt venligst på næste side Hvis du er i beskæftigelse (lønnet, ulønnet, selvstændig) eller går i skole, så besvar spørgsmål D5.5-D5.8 nedenfor. Hvis, så gå videre til D6.1. Page 12 of 21

13 Arbejdsliv I løbet af de sidste 30 dage hvor vanskeligt har du, grundet din helbredstilstand, haft ved: D5.5 Dit daglige arbejde eller din skolegang? D5.6 At løse dine vigtigste arbejds- eller skoleopgaver fyldestgørende? D5.7 At færdiggøre alle de nødvendige arbejds- /skoleopgaver? D5.8 At færdiggøre dine arbejds-/skoleopgaver hurtigt nok? Deltagelse i samfundslivet I løbet af de sidste 30 dage: D6.1 Hvor stort et problem har du haft ved at deltage i aktiviteter i dit lokalområde (for eksempel festlige sammenkomster eller andre aktiviteter) på lige fod med andre? D6.2 Hvor stort et problem har du haft på grund af barrierer eller forhindringer i dine omgivelser? D6.3 Hvor stort et problem har du haft ved at opretholde din værdighed på grund af andres holdninger og handlinger? D6.4 Hvor meget tid har du brugt på din helbredstilstand, eller konsekvenser af denne? D6.5 Hvor meget har din helbredstilstand påvirket dig følelsesmæssigt? D6.6 I hvilken grad har dit helbred tæret på dine eller din families økonomiske ressourcer? D6.7 Hvor stort et problem har din familie haft som følge af din helbredstilstand? D6.8 Hvor stort et problem har du haft ved at gøre ting på egen hånd for fornøjelsens skyld eller for at slappe af? Fortsæt venligst på næste side... Page 13 of 21

14 H1 H2 H3 Alt i alt, i hvor mange dage i løbet af de sidste 30 dage, har disse vanskeligheder været til stede? I løbet af de sidste 30 dage, i hvor mange dage har du været helt ude af stand til, at udføre dine sædvanlige aktiviteter eller dit arbejde på grund af din helbredstilstand? I løbet af de sidste 30 dage, i hvor mange dage har du skåret ned på dine sædvanlige aktiviteter eller arbejde på grund af din helbredstilstand. De dage hvor du var helt ude af stand til, at udføre dine sædvanlige aktiviteter skal inkluderes. Angiv antallet af dage Angiv antallet af dage Angiv antallet af dage Spørgeskemaet er hermed afsluttet. Tak for din deltagelse. Page 14 of 21

15 36-item version, proxy-administreret Dette spørgeskema omhandler vanskeligheder, der er forårsaget af helbredstilstande oplevet af den person, som du skal besvare spørgsmålene for. Du skal besvare spørgsmålene i rollen som ven, familiemedlem eller omsorgsperson.. Helbredstilstande omfatter sygdomme og andre helbredproblemer af kortere eller længere varighed, skader som følge af ulykker, psykiske eller følelsesmæssige problemer samt problemer med alkohol eller stofmisbrug. Tænk tilbage på de sidste 30 dage og besvar disse spørgsmål efter bedste evne, ved at tænke på hvor vanskeligt din ven, familiemedlem eller omsorgsperson har haft ved at udføre de følgende aktiviteter. (Bemærk: dette spørgeskema benytter termen pårørende som synonym for ven, familiemedlem eller omsorgsperson ). Angiv kun ét svar for hvert spørgsmål. H4 a Jeg er (vælg en) til pågældende person 1= Ægtemand eller hustru 5= Anden familiemedlem 2= Forælder 6= Ven 3= Søn eller datter 7= Professionel omsorgsperson 4= Bror eller søster 8= Andet (angiv) a Spørgsmål H1-H3 findes i slutningen af spørgeskemaet Forsæt venligst på næste side Page 15 of 21

16 Forståelse og kommunikation I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har din pårørende haft ved: D1.1 At koncentrere sig om at lave noget i ti minutter? D1.2 At huske at gøre vigtige ting? D1.3 At analysere og finde løsninger på problemer i dagligdagen? D1.4 At lære noget nyt, f.eks. lære at finde vej til et nyt sted? D1.5 I almindelighed at forstå hvad andre mennesker siger? D1.6 At indlede en samtale og holde den i gang? At komme omkring og daglig færden I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har din pårørende haft ved, at: D2.1 Stå op i lang tid, f.eks. 30 minutter? D2.2 Rejse sig fra siddende stilling? D2.3 Komme rundt i sit hjem? D2.4 Komme ud af sit hjem? D2.5 Gå en længere distance såsom 1 km? Fortsæt venligst på næste side... Page 16 of 21

17 Egenomsorg I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har din pårørende grundet sin helbredstilstand, haft ved, at: D3.1 Vaske sig over hele kroppen? D3.2 Tage tøj på? D3.3 Spise? D3.4 Være alene i et par dage? Samvær med andre mennesker I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har din pårørende haft ved: D4.1 At have med mennesker at gøre som han/hun kender? D4.2 At opretholde et venskab? D4.3 At være sammen med mennesker, der står ham eller hende nær? Slet Lidt Noget Meget Ekstremt D4.4 At få nye venner? D4.5 Seksuelle aktiviteter? Aktiviteter i dagligdagen Hjemmeliv I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har din pårørende haft ved, at: D5.1 Varetage sine pligter i hjemmet? D5.2 Udføre sine vigtigste opgaver i hjemmet fyldestgørende? D5.3 Udføre alle de opgaver i hjemmet som han/hun havde planlagt? D5.4 Udføre sine opgaver i hjemmet hurtigt nok? Hvis din pårørende er i beskæftigelse (lønnet, ulønnet, selvstændig) eller går i skole, så besvar spørgsmål D5.5-D5.8 nedenfor. Hvis, så gå videre til D6.1. Page 17 of 21

18 Arbejdsliv I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har din pårørende haft ved: D5.5 Sit daglige arbejde eller skolegang? D5.6 At løse sine vigtigste arbejds-/skoleopgaver fyldestgørende? D5.7 At færdiggøre alle sine nødvendige arbejds- /skoleopgaver? D5.8 At færdiggøre sit arbejds-/skoleopgaver hurtigt nok? Deltagelse i samfundslivet I løbet af de sidste 30 dage: D6.1 Hvor stort et problem har din pårørende haft ved at deltage i aktiviteter i sit lokalområde (f.eks. festlige sammenkomster eller andre aktiviteter) på lige fod med andre? D6.2 Hvor stort et problem har din pårørende haft på grund af barrierer og forhindringer i sine omgivelser? D6.3 Hvor stort et problem har din pårørende haft ved at opretholde sin værdighed på grund af andres holdninger og handlinger? D6.4 Hvor meget tid har din pårørende brugt på sin helbredstilstand, eller konsekvenser af denne? D6.5 Hvor meget er din pårørende blevet følelsesmæssigt påvirket af sin helbredstilstand? D6.6 I hvilken grad har din pårørendes helbred tæret på hans eller hendes økonomiske ressourcer eller på andre i familiens økonomiske ressourcer? D6.7 Hvor stort et problem har du eller resten af din pårørendes familie haft som følge af hans eller hendes helbredstilstand? D6.8 Hvor stort et problem har din pårørende haft ved at gøre ting på egen hånd for fornøjelsens skyld eller for at slappe af? Fortsæt venligst på næste side... Page 18 of 21

19 H1 H2 H3 Alt i alt, i hvor mange dage i løbet af de sidste 30 dage har disse vanskeligheder været til stede? I løbet af de sidste 30 dage, hvor mange dage har din pårørende været helt ude af stand til, at udføre sine sædvanlige aktiviteter eller sit arbejde på grund af sit helbred? I løbet af de sidste 30 dage, hvor mange dage har din pårørende skåret ned på sine sædvanlige aktiviteter eller arbejde på grund af sit helbred. De dage hvor han eller hun var helt ude af stand til at udføre sine sædvanlige aktiviteter skal inkluderes. Angiv antallet af dage Angiv antallet af dage Angiv antallet af dage Spørgeskemaet er hermed afsluttet. Tak for din deltagelse. Page 19 of 21

20 Flashcard 1 Helbredstilstande: Sygdomme eller andre helbredsproblemer af kortere eller længere varighed Skader som følge af ulykker Psykiske eller følelsesmæssige problemer Problemer med alkohol Problemer med stofmisbrug At have vanskelighed ved at udføre en aktivitet betyder: Øget anstrengelse Ubehag eller smerte Nedsat tempo Ændringer i måden du udfører aktiviteten på Tænk kun tilbage på de sidste 30 dage. Page 20 of 21

21 Flashcard 2 Page 21 of 21

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

Undersøgelse af non-motoriske symptomer ved Parkinsons sygdom

Undersøgelse af non-motoriske symptomer ved Parkinsons sygdom Undersøgelse af non-motoriske symptomer ved Parkinsons sygdom En undersøgelse blandt parkinsonramte og pårørende UCB Nordic & Parkinsonforeningen // 29.04.2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes

Læs mere

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen Kære borger Struer Kommune har valgt at sætte fokus på kvaliteten af de sociale være- og cafetilbud Parasollen og Værestedet TROIA, som i dag tilbydes borgere med social, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugerheden med plejeboligen Us. 5955-1 September 2009 + 0 + nvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerundersøgelser på ældreområdet,

Læs mere

SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND

SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at

Læs mere

Patient Details. Evaluation Date: / / Section to be completed by the RITAZAREM Participant

Patient Details. Evaluation Date: / / Section to be completed by the RITAZAREM Participant Evaluation Date: Section to be completed by the RITAZAREM Participant VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det,

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde

Læs mere

Spørgeskema side 1 Dato: SF-36 Spørgeskema om helbredstilstand

Spørgeskema side 1 Dato: SF-36 Spørgeskema om helbredstilstand side 1 SF-36 om helbredstilstand Vejledning: Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato åå mm-dd Dit studieløbenummer Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde EuroQol Angiv ved at sætte kryds i een

Læs mere

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Blok A Tak for at De vil deltage i undersøgelsen om livskvalitet og hjemmehjælp. Jeg vil i dette interview først stille nogle spørgsmål

Læs mere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Analyse for Ældre Sagen: Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Rapport Marts 2009 Indhold BAGGRUND, FORMÅL, METODE side 3 Del 1: KONKLUSION side 4-10 Del 2: DETAILRESULTATER side

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt pårørende

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

ICF og kortlægning af ICF i Danmark. Susanne Hyldgaard & Claus Vinther Nielsen

ICF og kortlægning af ICF i Danmark. Susanne Hyldgaard & Claus Vinther Nielsen ICF og kortlægning af ICF i Danmark Deltagelsesevne / arbejdsevne hos 5 borgere med den samme sygdom Tid Sygdom Upåvirket Sygemeldt Opgiver sit arbejde Kan ikke arbejde mere Let artrose Patient 1 Patient

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

"50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa

50+ i Europa Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa Agency Logo Husstands-ID 1 2 0 0 Person-ID Dato for interview: Interviewer nr: Interviewpersons FORnavn "50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa 2006 Spørgeskema som De selv udfylder

Læs mere

Sektion H/i. Version B

Sektion H/i. Version B Sektion H/i Version B 1 Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver beskrivelse

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet behandlet med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i opfølgningen på behandlingen har vi brug for nogle oplysninger

Læs mere

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom - Spørgeskema til måling af patientuddannelsens effekt

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom - Spørgeskema til måling af patientuddannelsens effekt Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom - Spørgeskema til måling af patientuddannelsens effekt Komiteen for Sundhedsoplysning September 2007 Alment helbred 1. Hvordan synes du, dit helbred er

Læs mere

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Spørgeskema omhandler dig og din livsstil. Besvarelserne vil blive behandlet fortroligt, og vil ikke kunne føres tilbage til dig. Spørgeskemaet tager under

Læs mere

Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for os, at du svarer ærligt på spørgsmålene og udsagnene i skemaet.

Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for os, at du svarer ærligt på spørgsmålene og udsagnene i skemaet. NÆRBO undersøgelsen Spørgeskema Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for os, at du svarer ærligt på spørgsmålene og udsagnene i skemaet. Det tager ca. 25 minutter

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Bilag 1 X X X. Spørgeskema

Bilag 1 X X X. Spørgeskema Bilag 1 Spørgeskema En sociologisk undersøgelse som handler om balancegangen mellem danske lønmodtageres arbejdsog familieliv, og der vil derfor blive spurgt ind til både erhvervsrelateret oplevelser og

Læs mere

Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål.

Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål. Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

Dit Helbred og Velbefindende

Dit Helbred og Velbefindende Løbe-nummer: Opstart Afslutning Dit Helbred og Velbefindende Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er

Læs mere

Patient Details. Section to be completed by the RITAZAREM Participant

Patient Details. Section to be completed by the RITAZAREM Participant Section to be completed by the RITAZAREM Participant VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 2 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Støtteskema ved etablering af kontakt med vægtstopperen Dette skema har dels til formål at indhente oplysninger

Læs mere

Oplysningerne behandles fortroligt og anvendes i anonymiseret form i evalueringen af projektet.

Oplysningerne behandles fortroligt og anvendes i anonymiseret form i evalueringen af projektet. Skema for baggrundsoplysninger Dette skema omhandler en række oplysninger om personer, der gennemfører mentor- eller forældrecoaching-forløb som led i projektet Helhedsorienteret forebyggelse af ekstremisme.

Læs mere

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet X - APKORT En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik

Læs mere

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge ICF - CY International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand hos børn b og unge WHO klassifikationer ICD-10 sygdomme -diagnoser ICF-CY funktionsevne ICF ICF

Læs mere

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Denmark

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Denmark ZA97 Flash Eurobarometer 0 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Denmark FL0 - Youth Attitudes on Drugs - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

Danskernes mentale sundhed. Knud Juel Temamøde om mental sundhed Middelfart, 18. november 2010

Danskernes mentale sundhed. Knud Juel Temamøde om mental sundhed Middelfart, 18. november 2010 Danskernes mentale sundhed Knud Juel Temamøde om mental sundhed Middelfart, 18. november 2010 Mental sundhed handler om At trives At udfolde sine evner At håndtere dagligdags udfordringer og stress At

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

Spørgeskema til borgere i netværksgruppen i Aarhus Kommune

Spørgeskema til borgere i netværksgruppen i Aarhus Kommune Eftermåling Spørgeskema til borgere i netværksgruppen i Aarhus Kommune De følgende spørgsmål omhandler dit udbytte af at deltage i netværksgruppen. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal svare, svar da

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

BORGERPANEL. Det gode liv handler om balance. Februar 2013

BORGERPANEL. Det gode liv handler om balance. Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Det gode liv handler om balance Familie eller karriere mange penge eller meget tid. Det gode liv handler om at kunne vælge og skabe balance mellem fx familie og arbejde. Februar

Læs mere

Omnibusundersøgelse om pårørende

Omnibusundersøgelse om pårørende Omnibusundersøgelse om pårørende Gennemført af CEM Institute Voxmeter for November 2014 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om pårørende er gennemført i forbindelse med Voxmeters ugentlige telefoniske

Læs mere

Hjemmegående indvandrerkvinder vil gerne i job

Hjemmegående indvandrerkvinder vil gerne i job Hjemmegående indvandrerkvinder vil gerne i job Flygtninge- og indvandrerkvinder uden for arbejdsmarkedet er motiverede til at komme i arbejde. For otte ud af ti er det vigtigt at have et arbejde. 54 procent

Læs mere

Spørgeskema om din nyresygdom

Spørgeskema om din nyresygdom NYU-2 Spørgeskema om din nyresygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Nyremedicinsk Ambulatorium OM DIN APPETIT

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE NAT OMRÅDE HASLE-ÅBYHØJ Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og

Læs mere

Eksempel på Interviewguide plejefamilier

Eksempel på Interviewguide plejefamilier Eksempel på Interviewguide plejefamilier Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 6 i kvalitetsmodellen på plejefamilieområdet.

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE ÅRHUS PRIVATE HJEMMEHJÆLP Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet for en privat leverandør af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske

Læs mere

2.3 Fysisk og mentalt helbred

2.3 Fysisk og mentalt helbred Kapitel 2.3 Fysisk og mentalt helbred 2.3 Fysisk og mentalt helbred Der eksisterer flere forskellige spørgsmål eller spørgsmålsbatterier, der kan anvendes til at beskrive befolkningens selvrapporterede

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

Undersøgelse om pårørende. Juli 2017

Undersøgelse om pårørende. Juli 2017 Undersøgelse om pårørende Indhold Metode s. 3 Holdninger til pårørendes hjælp s. 4 Holdning til Bedstes første sygedag s. 14 Pårørende s. 16 Profil på den typiske pårørende s. 17 Hvor mange hjælper en

Læs mere

Holdninger til nye teknologiske hjælpemidler

Holdninger til nye teknologiske hjælpemidler Analyse for Ældre Sagen: Holdninger til nye teknologiske hjælpemidler Rapport Oktober 2008 Indhold Baggrund, formål og metode side 3 Del 1: Konklusion side 4-9 Del 2: Detailresultat side 10-46 Side 2 Baggrund,

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE GRØN GRUPPE Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige pleje

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Non-response blandt etniske minoriteter: Hvem, hvorfor og løsninger

Non-response blandt etniske minoriteter: Hvem, hvorfor og løsninger Non-response blandt etniske minoriteter: Hvem, hvorfor og løsninger Teresa Friis-Holmberg Nanna Ahlmark Selskab for Surveyforskning: Bortfaldet stiger men falder betydningen? 27. november 2013 Jeg ville

Læs mere

Dansk oversættelse af Visual Function Questionnaire-25 (inklusiv appendix VFQ-39)

Dansk oversættelse af Visual Function Questionnaire-25 (inklusiv appendix VFQ-39) Dansk oversættelse af Visual Function Questionnaire-25 (inklusiv appendix VFQ-39) Instruktion Jeg vil nu læse nogle udsagn vedrørende problemer som er relateret til dit syn og dine følelser omkring dit

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Det er især de ældste og de mest svækkede blandt de ældre, som får hjælp af familie og venner til praktiske opgaver, såsom indkøb og pasning af have.

Læs mere

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Denmark

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Denmark FL European Youth - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99')

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE OMRÅDE VEJLBY- Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på områdeniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der netop er begyndt på Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Sådan udfyldes skemaet Vi håber, at du vil besvare nedenstående

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark ZA98 Flash Eurobarometer 0 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark FL 0 - e-health Literacy - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99')

Læs mere

ZA5884. Flash Eurobarometer 365 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark

ZA5884. Flash Eurobarometer 365 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark ZA88 Flash Eurobarometer 6 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark EB FLASH 6 - Citizenship - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Spørgeskema: Aktivitet efter kirurgisk fjernelse af livmoderen

Spørgeskema: Aktivitet efter kirurgisk fjernelse af livmoderen Spørgeskema: Aktivitet efter kirurgisk fjernelse af livmoderen i forbindelse med PeTraH-studiet Deltager id nr (udfyldes af projektansvarlig) Kære Forsøgsdeltager Vi vil bede dig om at udfylde dette spørgeskema

Læs mere

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Den tolkede samtale - udfordringer og muligheder Ph.d.-stud, antropolog Stina Lou Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, Region Midt Den næste times tid Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Læs mere

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%)

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%) Hvad er dit køn? Mand (32%) Kvinde (68%) Kvinde Mand Hvor gammel er du? Over 65 år 56-65 år (19%) Under 18 år 18-25 år (3%) 26-35 år (16%) 36-45 år (23%) 46-55 år (39%) Under 18 år 18-25 år 26-35 år 36-45

Læs mere

PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering

PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering Det har givet en vis ro med hensyn til det faktum, at jeg ikke står alene, stress rammer i alle samfundslag og brancher og det er en trøst. Jeg

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Kendskab til Smiley-ordningen

Kendskab til Smiley-ordningen Kendskab til Smiley-ordningen Side 1 K.1. Køn K.2. Alder K.46. Geografi Mand Kvinde 15-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller derover Hovedstadsområdet Øerne i øvrigt Århus Amt Jylland i øvrigt Sp.1.

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse

Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse KVINDEKRISECENTER-ERKLÆRING Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse til myndighederne Skemaet

Læs mere

START - spørgeskema til kvinder vedr. vandladningsproblemer

START - spørgeskema til kvinder vedr. vandladningsproblemer Kære For at kunne hjælpe dig bedst mulig med dine vandladningsproblemer, bedes du udfylde dette spørgeskema side 1 - side 7. Læs hvert enkelt spørgsmål grundigt igennem, inden du svarer. Hvis du har behov

Læs mere

WHOQOL-100. Vejledning. I dette spørgeskema bliver du spurgt om, hvordan du opfatter din livskvalitet, dit helbred og andre områder af dit liv.

WHOQOL-100. Vejledning. I dette spørgeskema bliver du spurgt om, hvordan du opfatter din livskvalitet, dit helbred og andre områder af dit liv. WHOQOL-00 Vejledning I dette spørgeskema bliver du spurgt om, hvordan du opfatter din livskvalitet, dit helbred og andre områder af dit liv. Du bedes svare på alle spørgsmålene. Hvis du er i tvivl om hvordan

Læs mere

ZA6649. Flash Eurobarometer 427 (Public Opinion in the EU Regions) Country Questionnaire Denmark

ZA6649. Flash Eurobarometer 427 (Public Opinion in the EU Regions) Country Questionnaire Denmark ZA669 Flash Eurobarometer 7 (Public Opinion in the EU Regions) Country Questionnaire Denmark FL7 - FLASH SURVEY IN NUTS I AND NUTS II REGIONS - nd wave DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER

Læs mere

DANSKE PATIENTER. Børn som pårørende. Undersøgelse blandt Danske Patienters medlemsforeninger vedrørende børn som pårørende

DANSKE PATIENTER. Børn som pårørende. Undersøgelse blandt Danske Patienters medlemsforeninger vedrørende børn som pårørende DANSKE PATIENTER Børn som pårørende Undersøgelse blandt Danske Patienters medlemsforeninger vedrørende børn som pårørende Børn som pårørende Baggrund Hvert år oplever 82.000 danske børn, at deres mor eller

Læs mere

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Denmark

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Denmark ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Denmark FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policy DK D Hvad er din alder?

Læs mere

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Denmark

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Denmark ZA667 Flash Eurobarometer (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Denmark FL - Attitudes towards food waste DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

Validerede instrumenter til 15M

Validerede instrumenter til 15M Validerede instrumenter til 15M Instrument A: Mental Health Recovery Measure (MHRM ) Målet med dette spørgeskema er at finde ud af, hvordan du ser din egen nuværende recovery-proces. Recovery handler om

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Mental Sundhed i Danmark

Mental Sundhed i Danmark Mental Sundhed i Danmark Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Mette Kjøller Knud Juel 11. februar 2010 Redaktion Anna Paldam Folker, Line Raahauge Madsen, Ole Nørgaard og Jette Abildskov Hansen,

Læs mere

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk 1 af 6 15-01-2015 13:50 Artikler 17 artikler. ICF International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand

Læs mere

ASI Forsorg Solvang 2014

ASI Forsorg Solvang 2014 ASI Forsorg Solvang 2014 Indledning I denne rapport sammenfattes resultaterne fra udfyldelsen af ASI forsorgsskemaerne for Solvang i 2014. Om undersøgelsen Resultaterne neden for er sammenfattet på baggrund

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Den tolkede samtale. - Udfordringer og muligheder. v. Projektleder Stina Lou (Region Midtjylland & MedCom)

Den tolkede samtale. - Udfordringer og muligheder. v. Projektleder Stina Lou (Region Midtjylland & MedCom) Den tolkede samtale - Udfordringer og muligheder v. Projektleder Stina Lou (Region Midtjylland & MedCom) Udfordringer i tolkede samtaler Forsinkelser Tidspres Er symptomer forstået korrekt Tolkens kvalifikationer

Læs mere

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Uddannelse 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 2. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til kompetencegivende uddannelser i dit område? Med "dit område" menes i rimelig køreafstand.

Læs mere