TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)"

Transkript

1 Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue Sep SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommue, om de pørgmål, der år med fed krif, medage i uderøgele. 1 Dv. følgede pørgmål er valgfrie: r. 2, 5, 7-12, 14-19, 22-27, 28-31, 33-39, 40-43,

2 Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue 45-46, 48 og

3 Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I XXX KOMMUNE Vejledig Du ka vælge blad x prog Spørgekemae ka bevare på dak, xxx, xxx, xxx eller xxx. Du vælger prog ved a kl på flagee eder på dee ide. Hvad gør du? Du begyder di bevarele ved a kl på pile i edere højre hjøre. Du bevæger dig frem og ilbage i pørgekemae ved hjælp af pilee eder på hver ide. Hvad ker der med di bevarele? Bevarele gemme ho [Surveyleveradør eller X kommue], hvor de idgår forrolig i e amle daabae med alle bevareler. Hvorda kal du bevare kemae? Spørgekemae hadler om di perolige meig om forkellige forhold ved dagilbudde. Derfor er de vigig, a du varer ud fra die ege erfariger og holdiger, og a du bevarer pørgekemae ud fra de bar, om år agive i kemae. For bør i ærlige dagilbud ka de være, a alle pørgmål opleve relevae fx pørgmål om valg af ilbud. Du er ikre forrolighed! Alle oplyiger der idamle i forbidele med uderøgele, bliver behadle forrolig. Oplyigere avede, å var fra ekelperoer ka gekede. Når du har bevare alle pørgmål, har du mulighed for a udkrive di bevarele. Spørgmål il uderøgele ka ree il xxx. Tak fordi du vil delage i uderøgele. Med velig hile XXX Kommue 3

4 Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue De pædagogike ida De følgede pørgmål omhadler di ilfredhed med de pædagogike ida. Sæ é kryd i hver række ilfred Tilfred ilfred uilfred Uilfred uilfred releva 1. Akivieere i dagligdage 2. Akivieere ude for dagilbudde, fx udfluger i kove 3. Peroale ida for a udvikle di bar ociale kom- peecer (fx vie hey og foråele for adre og idgå i grupper) 4. Peroale ida for a uderøe di bar proglige udviklig 5. Peroale ida for a uderøe di bar fyike og moori- ke udviklig 6. Peroale ida for a få di bar il a føle ig 7. ryg og glad Peroale ida for a age udgagpuk i di bar 8. behov De id, peroale har il di bar 9. Peroale egageme i hverdage 10. Peroale omorg for di bar 54. Peroale ida for, a alle bør i børegruppe rive og udvikle 11. Peroale faglige iveau 12. Peroale pædagogike ida i forhold il di bar Samarbejde med peroale De følgede pørgmål hadler om di ilfredhed med amarbejde med peroale. Sæ é kryd i hver række ilfred Tilfred ilfred uilfred Uilfred uilfred releva 13. Dialoge og amarbejde mellem digjer om forældre og peroale 14. Iddragele af digjer om forældre i beluiger vedrørede dagilbudde 55. Iddragele af digjer om forældre i dagilbudde akivieer 15. Peroale lydhørhed over for die ypuker 16. Omfage af udkifig i peroale ilkye di bar 17. Peroale modagele af dig og di bar ved afleverig 18. Peroale måde a ige farvel il dig og di bar ved afheig 4

5 Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue Børee imellem I dee del pørger vi il di ilfredhed med relaioere mellem børee og peroale ida. Sæ é kryd i hver række ilfred Tilfred ilfred uilfred Uilfred uilfred releva 19. Di bar forhold il de adre bør 20. Peroale ida for a begræe drillerier mellem børee 21. Peroale ida for a kabe koak mellem di bar og de øvrige bør 22. [Hvi bare er +3 årbørehave] Peroale ida for a gøre børee i ad il a age avar for ig elv De fyike rammer De følgede pørgmål omhadler de fyike rammer i dagilbudde. Sæ é kryd i hver række ilfred Tilfred ilfred uilfred Uilfred uilfred releva 23. Åbigidere 24. De fyike rammer idedør (legeøj, lokaler, ivear, plad mv.) 25. De udedør facilieer (legeplad og ligede) 26. Regørigadarde 27. Ideklimae (fx emperaur, lufforhold og lug) Eveuel frokomålid 28. Tilbyde der e frokomålid i dagiiuioe eller dagpleje? Sæ é kryd Ja Gå il pørgmål 29 Nej Gå il pørgmål 32 HVOR TILFREDS ER DU: Sæ é kryd ilfred Tilfred ilfred uilfred Uilfred uilfred releva 29. Hvor ilfred er du amle e med frokomålide? Ku releva for dagiiuioer 5

6 Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue 30. Er frokomålide arragere af kommue eller af forældrebeyrele? Sæ é kryd Kommue Forældrebeyrele 31. Er frokomålide levere udefra eller ilbered i iiuioe? Sæ é kryd Levere udefra Tilbered i iiuioe Di amlede ilfredhed De æe pørgmål hadler om di amlede ilfredhed med dagilbudde. HVOR TILFREDS ER DU: Sæ é kryd ilfred Tilfred ilfred uilfred Uilfred uilfred releva 32. Hvor ilfred er du amle e med di bar dagilbud? Flekibilie og valgmuligheder De følgede pørgmål omhadler flekibiliee og valgmulighedere i kommue. 33. Har du ide for de eee år kulle vælge dagilbudplad il di bar, [BARNETS NAVN]? fx i forbidele med a bare er are i iiuio eller har kife iiuio? Ja Gå il pørgmål 34 Nej Gå il pørgmål 37 6

7 Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue Nedeåede pørgmål bevare ku af forældre, der ide for de eee år har kulle vælge dagilbudplad. Sæ é kryd i hver række ilfred Tilfred ilfred uilfred Uilfred uilfred releva 34. Mulighedere for a vælge mellem forkellige paigformer (dagiiuio, dagpleje, priva paig, mv.) 35. Mulighedere for a vælge mellem de ekele dagiiuioer eller dagplejere 36. Veeide på di 1. priorie blad dagiiuioer eller dagplejere i di kommue Sæ é kryd i hver række ilfred Tilfred ilfred uilfred Uilfred uilfred releva 37. Afade il dagiiuioedagpleje 38. Kommue iformaio om de forkellige paigmuligheder 39. Sørrele af forældrebealig for dagiiuiopladedagpleje- plade Valg af iiuioplad I dee del pørger vi id il valge af dagilbud. 40. ildelig af dagilbudplad, hvilke priorie var di bar dagiiuiodagpleje? Sæ é kryd De var 1. priorie De var 2. priorie De var 3. priorie Havde ige ærlige øker Plade var uøke De er mulig a prioriere i kommue. 41. I hvilke grad overvejer du a kife dagilbudplad? Medag overvejeler om kif, om kylde flyig af bopæl eller aurlige kif pga. overgag il fx børehave eller kole. Sæ é kryd I høj grad (gå il pørgmål 42 og 43) I oge grad (gå il pørgmål 42 og 43) eller (gå il pørgmål 44) I midre grad (gå il pørgmål 44) Sle (gå il pørgmål 44) (gå il pørgmål 44) 7

8 Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue 42. Hvilke ype dagilbud overvejer du a få di bar flye il? Udfylde ku, hvi du overvejer a kife dagilbudplad. Sæ é kryd Dagpleje Vuggeue Alderiegrere iiuio Børehave 43. Hvad er åragere il, a du overvejer a kife dagilbudplad? Udfylde ku, hvi du overvejer a kife dagilbudplad. Sæ eveuel flere kryder Maglede rivel Adfærdproblemer De pædagogike ida Prakike årager, heruder lag afad mellem hjem og dagilbud Niveaue for forældrebealig De eikeociale ammeæig Ideologikereligiøe årager Adre årager Om dig og di bar Her i de ide del af pørgekemae er der e række pørgmål om dig og di bar. 44. Hvad er bare alder? Noér velig alder pr. dag dao. Sæ é kryd mdr mdr mdr. 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år og derover 8

9 Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue 45. Hvor mage hjemmeboede bør er der i bare primære huad, (ikluiv [BARNETS NAVN])? Sæ é kryd eller derover 46. I hvilke() aldergruppe(r) er der hjemmeboede bør i bare primære huad (ikluive [BARNETS NAVN])? Sæ é eller flere kryder 0 2 år 3 5 år 6 9 år år år 18 og derover 47. Hvad er di bar kø Sæ é kryd Dreg Pige 48. Hvad er di kø? Sæ é kryd Mad Kvide Øker a oplye 49. Hvilke prog aler I me derhjemme? Sæ é kryd Dak Ade prog Øker a oplye 8

10 Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue 50. Hvor læge har di bar være idkreve i dagilbudde? Sæ é kryd 6 måeder eller korere id 7-11 måeder 1-2 år 3-4 år 5-6 år 7 år eller lægere id 51. Hvad er di civilad Sæ é kryd Samboedegif Elig Øker a oplye 52. Hvad er di alder? Noér velig alder pr. dag dao år 53. Hvad er di høje fuldføre uddaele? Sæ é kryd Skole klae Folkekole, mellemkoleekame eller real-ekame EFGHGTekik kole (1-årig ugdomuddaele) Sudeerekame, HF, Højere Hadelekame (HHHHX) (2-3årig ugdomuddaele) Erhvervfaglig uddaele (fx hådværker, hadel og koor, friør, ocial og udhedaie) Kor videregåede uddaele, uder 3 år varighed (fx, økooma, makiekiker, adplejer) Mellemlag videregåede uddaele, 3-4 år varighed (fx folkekolelærer, ekikumigeiør, ygeplejerke, pædagog, fyioerapeu) Lag videregåede uddaele, 5 år eller mere (uiverieuddaede, fx læge, gymaielærer, juri, igeiør, forker (ph.d.)) Ade uddaele Øker a oplye Tak for hjælpe 9

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Mere og mere sprøjtegift i vores vand

Mere og mere sprøjtegift i vores vand fødevarer Amerikak topchef fra SPX kalder Damark fødevaretekologie Silico Valley. SIDE byggeri Dyamike facader halverer bygiger eergiforbrug. Dakere tår bag det ye kocept. tema ide - produktprie Nyudviklet

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

Brændstof. til krop og hjerne

Brændstof. til krop og hjerne Brædstof til krop og hjere Idhold 3 6 8 10 11 12 14 15 17 22 24 26 27 28 29 30 Kaloriebomber og eergibudter Døget rudt skal di krop og hjere bruge eergi Morgemad Med morgemad er du sikker på, det går godt

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt Smerter, gigt og kogler Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Damarks mest effektive sygehuse bruger de dyreste smertemedici I de to midtjyske byer Give og Brædstrup fider ma ladets mest effektive

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Naturen. i kommunerne

Naturen. i kommunerne Nature i kommuere Side 2007 har Damarks kommuer sørget for at pleje og beskytte ature. Med dee udgivelse vil KTC vise eksempler på, hvorda kommuere værer om ature, og får borgere med ud i det grøe Nature

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere