Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i."

Transkript

1 Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din personlige mening om den interne kommunikation, som spørgeskemaet handler om. Det er derfor vigtigt, at du svarer ud fra egne erfaringer og holdninger. Der skal sættes et kryds for hvert forhold, der svares på. Hvis der er et spørgsmål, som du ikke kan svare på, bedes du sætte kryds i ved ikke. Hvis der ikke er en sådan rubrik, bedes du gå videre til næste spørgsmål. Besvarelserne vil blive behandlet fortroligt og resultaterne offentliggøres anonymt. Ved de fleste spørgsmål bedes du både svare på, hvor enig du er i et konkret udsagn, og hvor vigtigt du vurderer, at temaet er for den interne kommunikation. [Til kommunen: Det er en mulighed at spørge til vigtighed. Det giver flere spørgsmål, men også en mulighed for at kortlægge, hvor der er størst forskel mellem det oplevede og vurdering af vigtighed.] 1. Baggrundsoplysninger 1. 1 Køn Kvinde Mand 1.2 Alder år år år år 1.3 Ansættelsessted På rådhuset I en af kommunens øvrige forvaltninger/fagcentre I en af kommunens institutioner [Til kommunen: Evt. slå 1 og 2 sammen afhængig af rådhusets og forvaltningernes fysiske placering. Er hele forvaltningen samlet et sted, er der mindre grund til at skelne mellem ansættelsessted.] 1.4 Uddannelsesniveau Hvad er din højst opnåede uddannelse? Folkeskole / mellemskole Studentereksamen / HF

2 Erhvervsfaglig uddannelse Kort videregående uddannelse, under 3 år Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år Lang videregående uddannelse, over 4 år Vil ikke svare/andet 1.5 Stilling Medarbejder Mellemleder/teamleder/sektionsleder/afdelingsleder Direktør eller forvaltningschef 1.6 Fagområde Hvilket fagområde arbejder du med: (sæt kun et kryds) Børneområdet Folkeskoleområdet Ældreområdet Social og sundhed Kultur og fritid Teknik og miljø Beskæftigelse Erhverv Administration/Stabsfunktioner/Økonomi/Personale/It/Kommunikation Borgerservice Andet 1.7 Anciennitet Hvor mange år har du været ansat i kommunen eller i en kommune, der er fusioneret med den kommune, som du nu arbejder i? 0-2 år 3-5 år 6-10 år Mere end 10 år 2. Omfang og tempo Jeg bliver hurtigt informeret, når der sker noget vigtigt i kommunen. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Det er vigtigt, at jeg bliver hurtigt informeret, når der sker noget vigtigt i kommunen. Meget enig Delvist enig Delvist uenig

3 Meget uenig Jeg bliver hurtigt informeret, når der sker noget vigtigt i min afdeling/institution. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Det er vigtigt, at jeg bliver hurtigt informeret, når der sker noget vigtigt i min afdeling/institution. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Jeg får en masse unødvendig information. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Det er vigtigt, at jeg ikke modtager en masse unødvendig information. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Jeg vil gerne have mere information. Ja (nóter venligst på hvilke områder):.. Nej 3. Strategi og retning Jeg kender kommunens overordnede mål og visioner. I stort omfang I noget omfang I mindre omfang Overhovedet ikke Det er vigtigt for mig at kende kommunens overordnede mål og visioner.

4 Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Jeg får løbende information om kommunens overordnede mål og fremtidsplaner. I stort omfang I noget omfang I mindre omfang Overhovedet ikke Det er vigtigt for mig at få løbende informationer om kommunens overordnede mål og visioner. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Jeg ved, hvad de overordnende mål og visioner betyder for den afdeling/institution, som jeg arbejder i. I stort omfang I noget omfang I mindre omfang Overhovedet ikke Det er vigtigt for mig at vide, hvad de overordnede mål og visioner betyder for min afdeling/institution. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig 4. Kommunikation ved forandringer 4.1 Jeg er godt informeret, når der sker forandringer i kommunen. Ja (nóter venligst på hvilke områder):.. Nej Jeg er godt informeret, når der sker forandringer i min afdeling/institution.

5 Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Det er vigtigt for mig, at jeg er godt informeret, når der sker forandringer i min afdeling. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig 5. Dialog Jeg oplever, at den øverste ledelse i kommunen gerne vil i dialog med medarbejderne. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Det er vigtigt for mig, at den øverste ledelse vil i dialog med medarbejderne. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Når der sker forandringer i kommunen, bliver medarbejderne inddraget. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Det er vigtigt for mig, at medarbejderne inddrages i forbindelse med forandringer. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig

6 5.3.1 Jeg oplever, at min nærmeste leder gerne vil i dialog med medarbejderne. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Det er vigtigt for mig, at min nærmeste leder gerne vil i dialog. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig I min afdeling/institution er vi gode til at lytte til hinanden. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Det er vigtigt for mig, at vi er gode til at lytte til hinanden i min afdeling. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig 6. Uformel kommunikation 6.1 Jeg oplever, at der er en god uformel kommunikation i kommunen generelt. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig 6.2 Det er vigtigt for mig, at der er en god uformel kommunikation i kommunen generelt. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig

7 6.3 Jeg oplever, at der er en god uformel kommunikation i min afdeling/institution. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig 6.4 Det er vigtigt, at der er en god uformel kommunikation i min afdeling/institution. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig 7. Ledelseskommunikation Jeg oplever, at kommunens øverste ledelse prioriterer kommunikation med medarbejderne. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Det er vigtigt, at den øverste ledelse prioriterer kommunikation med medarbejderne Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Der er en god sammenhæng mellem, hvad den øverste ledelse siger, og hvad den gør. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Det er vigtigt, at der er god sammenhæng mellem, hvad den øverste ledelse siger, og hvad den gør.

8 Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Jeg oplever, at min nærmeste leder prioriterer højt at kommunikere med medarbejderne. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Det er vigtigt for mig, at min nærmeste leder prioriterer det højt at kommunikere med medarbejderne. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Jeg oplever, at der er en god kommunikation fra den øverste ledelse til min ledelse og videre til mig. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Det er vigtigt for mig, at der er en god kommunikation fra den øverste ledelse til min ledelse og videre til mig. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Der er en god sammenhæng mellem, hvad min nærmeste leder siger og gør. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig

9 7.5.2 Det er vigtigt for mig, at der er god sammenhæng i mellem, hvad min nærmeste ledelse siger og gør. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig 7.6 Hvilke aktiviteter har ledelsen deltaget i for at styrke kommunikationen til medarbejderne? Ja (nóter venligst hvilke):... Nej 8. Faglig kommunikation og videndeling Jeg får den information, som jeg skal bruge for at løse mine arbejdsopgaver. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Det er vigtigt for mig, at jeg får den information, jeg har brug for at kunne løse mine arbejdsopgaver. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig I mit fagområde er vi gode til at dele viden. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Det er vigtigt for mig, at vi er gode til at dele viden indenfor mit fagområde. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Der er god overlevering af viden, når en medarbejder skal begynde på et nyt område.

10 Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Det er vigtigt for mig, at der er en god overlevering af viden, når en medarbejder skal begynde på et nyt område. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Jeg får relevant faglig viden fra andre afdelinger i kommunen. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Det er vigtigt for mig, at jeg får relevant faglig viden fra andre afdelinger i kommunen. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig 9. Generel anvendelse af kanaler [Til kommunen: Ved hver kanal spørges til frekvens, tilfredshed og vigtighed]: Hvor meget bruger du de følgende kommunikationskanaler? Hvor tilfreds eller utilfreds er du med følgende kanaler? Hvor vigtige er følgende kanaler for den interne kommunikation i kommunen? Den øverste ledelse Min nærmeste leder Mine kollegaer Tillidsrepræsentanten Møder i min afdeling/institution Stormøder Kommunens intranet Særlige intranet som fx skoleweb Kommunens fælles personaleblad [Til kommunen: Angives med navn eller slettes]

11 Lokalt personaleblad [Til kommunen: Angives med navn eller slettes] Trykt nyhedsbrev Elektronisk nyhedsbrev Referater Kommunens hjemmeside Ekstern presse 10. Konkret kommunikationsaktivitet 10.1Hvor tilfreds eller utilfreds er du med kommunikationen om [Til kommunen: Kommunen kan her spørge ind til et tema, som der er blevet kommunikeret om]. Meget tilfreds I nogen grad tilfreds I mindre grad tilfreds Meget utilfreds 10.2 Hvordan modtog du information om [Til kommunen: Kommunen kan her spørge ind til et tema, som der er blevet kommunikeret om]. (Sæt gerne flere krydser) Den øverste ledelse Min nærmeste leder Mine kollegaer Tillidsrepræsentanten Møder i min afdeling/institution Stormøder Kommunens intranet Særlige intranet som fx skoleweb Kommunens fælles personaleblad Lokalt personaleblad Trykt nyhedsbrev Elektronisk nyhedsbrev Referater Kommunens hjemmeside Ekstern presse Andet 11. Uddybende i forhold til udvalgte kanaler Kendskab Jeg har et godt kendskab til kommunens intranet. Meget enig Delvist enig

12 Delvist uenig Meget uenig Det er vigtigt for mig, at jeg har et godt kendskab til intranettet. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Tilfredshed Jeg synes samlet set, at vi har et godt intranet. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Det er vigtigt for mig, at vi har et godt intranet. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Brug 11.3 Jeg bruger intranettet: Hver dag Hver uge Hver måned Meget sjældent Aldrig Indhold Jeg synes, at intranettet har et interessant indhold. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig

13 Det er vigtigt for mig, at intranettet har et interessant indhold. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Forståelse Jeg har let ved at forstå informationerne på intranettet. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Det er vigtigt for mig, at jeg har let ved at forstå informationerne på intranettet. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Brugervenlighed Jeg har let ved at finde informationer på intranettet. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Det er vigtigt for mig, at jeg har let ved at finde informationer på intranettet Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Form

14 Jeg synes, at intranettet er indbydende. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig Det er vigtigt for mig, at intranettet er indbydende. Meget enig Delvist enig Delvist uenig Meget uenig 12. Forslag Har du forslag til forbedringer eller ændringer af den interne kommunikation? (Notér venligst)

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg

Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg Først vil vi gerne spørge til din baggrund og din rolle i MED-systemet 1. Hvilket køn er du? Mand Kvinde 2. Hvornår er du født? (årstal) 3. Hvad er din

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Trivselsrapport for Rådhuset

Trivselsrapport for Rådhuset Trivselsrapport for Rådhuset Indledning Denne rapport viser det samlede resultat af besvarelserne for hele rådhuset. Hvordan skal rapporten bruges? Denne trivselsrapport sammenfatter resultaterne for rådhuset.

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu):

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu): Dit navn: Skole: Dato: Klasse: ER DU PARAT? Dit valg Efter 9.klasse regner jeg med at starte på (sæt kryds) Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang

Læs mere

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række Først og fremmest leder Fokus på de kommunale ledere i forreste række 1 Indhold Introduktion....side 4 Fakta om førstelinjeledere....side 8 Seks temaer til refleksion og dialog: 1. Hvordan oplever du rollen

Læs mere

Behovsafdækning del 2

Behovsafdækning del 2 Behovsafdækning del 2 Medarbejdernes behov for information og brug af Medarbejderportalen Juni 2014 HR Fredericia Indhold Indledning... 4 Metode... 4 Hovedkonklusion... 4 Brug af Medarbejderportalen...

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin P A R K V Æ N G E T Der sker noget særligt, når mennesker sætter sig sammen og begynder at tale med hinanden. Dét der før var andres påstande, bliver til nye måder at forstå og erkende hverdagen på. I

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Er dit barn anbragt uden for hjemmet?

Er dit barn anbragt uden for hjemmet? Når jeg går ud herfra efter et møde med min støtteperson, så svæver jeg. Det her sted er guld værd. ForældreStøtten Klerkegade 19, st. tv. 1308 København K Telefon: 70 26 24 70 E-mail: foraeldrestoetten@sof.kk.dk

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere