Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2"

Transkript

1 Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2 8. maj 2015 Spørgsmål og svar: 1. Spørgsmål: Vil det være tilladt at neddele alt materiale til biobrændsel? Svar: Nej materialet skal fjernes fra arealerne og udkøres til læggepladserne som heltræ, så det efterfølgende kan flishugges 2. Spørgsmål: Er det tilladt at bruge andet udstyr end nævnt i udbudsmaterialet, hvor det er muligt og mere hensigtsmæssigt? (F.eks. en Seppi Midiforst Drago med opsamling/sug) Svar: Der er beskrevet metodefrihed i forhold til opgaveløsningen, MEN materialet skal fældes og fjernes fra arealet som heltræ og placeres i stakke på de beskrevne læggepladser 3. Spørgsmål: Er det et ufravigeligt krav at maskinerne skal være udstyret med IT-udstyr til registrering og visning af Pas på kort? Svar: Ja af hensyn til navigation på arealerne og brugen af elektroniske arbejdskort, skal alle maskiner været udstyret med it-udstyret. 4. Spørgsmål: Er det korrekt forstået at flishugning og afsætning af flis ikke er en del af den udbudte opgave og derfor ikke skal indkalkuleres i tilbuddet? Svar: Ja det er helt korrekt forstået, NST sørger selv for flishugning og afsætning af. 5. Spørgsmål: Forventes der langtømmer effekter? Svar: Nej der forventes ingen effekter, udover heltræet i stakke 6. Spørgsmål: Hvad er max DBH som aggregat skal kunne håndtere? Svar: Vi kender ikke variationen i diameterfordelingen på arealer og kan derfor ikke angive en max DBH som skal kunne håndteres. Der er metodefrihed i forhold løsning af opgaven, hvilket betyder at det er tilbudsgivers ansvar, at opfylde kravspecifikationen med hensyn til rydning af arealerne. 7. Spørgsmål: Pkt : Såfremt der ikke opnås 100 % finansiering forventer NST at rydde et mindre antal ha. Hvor mange ha. forventer NST i så fald at rydde? Svar: Dette vil i givet tilfælde afhænge af tilbagemeldingen fra Naturerhvervsstyrelsen 8. Spørgsmål: Skal østrigsk fyr (øsf) fjernes? Svar: Ja, som det fremgår er det præciseret at Al træopvækst (med undtagelse af de nævnte særlige vedplanter), hvilket hovedsagelig omfatter fyr og gran, fældes og fjernes fra arealet 9. Spørgsmål: Der må ikke køres i markerede vådområder. Skal evt. træagtig vegetation forblive urørt eller transporteres manuelt til områderne uden for markeringerne? Svar: Opvækst der findes inden for disse udpegede vådområder, skal fældes manuelt og fjernes fra arealet. 10. Spørgsmål: Der var ikke overensstemmelse mellem referencearealerne og udbuddets ordlyd mht. bl.a. stødhøjde, antal efterladte buske under 50 cm, tørt træ mv.. Er det muligt at præcisere forventningerne til udtrykket efter rydning, så parterne byder på et mere ensartet grundlag? Svar: Forventningerne til ovenstående er præciseret i forbindelse med afsnittet Rydning af arealerne nedenfor. Heraf fremgår det, at kravet til mængden af levende opvækst, der

2 efterlades på arealet er blevet indskærpet og muligheden for at efterlade mindre mængder af dødt ved er blevet tydeliggjort. Referencearealerne vurderes derfor at give et retvisende billede af kravet til, hvad der må efterlades af levende mindre opvækst (max. 50 cm højde) og kravet til stødhøjde, hvorimod referencearealerne fremtræder bedre ryddet for så vidt angår mængden af dødt ved og mængden af nedskåret småt opvækst der må efterlades på arealet.

3 11. Spørgsmål: Nedenstående fotos meget ung selvforyngelse. Forventes nedskåret materiale at blive opsamlet? Kan ung selvforyngelse under 50 cm - som vist på foto, efterlades urørt? Svar: Se svar under afsnittet Rydning af arealerne Referat fra besigtigelsen 29. april Tidsfrister: Tidsfristerne ændres således: o Frist for spørgsmål: 7/5 o Tilbudsfrist: 20/5 Kørsel på arealet Hvor meget kørsel på arealet kan tillades? Som udgangspunkt må der køres overalt på arealerne, men sporkørsel skal så vidt muligt udgås. Bemærk i den forbindelse kravene i kravspecifikationen Hvis spordybden overstiger 25 cm på en strækning over 10 meter, skal NST straks kontaktes og det aftales hvad der skal ske. Der er udpeget vådområder, hvor der ikke må køres med maskiner, bilag 2.4. Bemærk nyt rettet bilag 2.4. Opvækst der findes inden for disse udpegede vådområder, skal dog fældes manuelt og fjernes fra arealet. Udover de udpegede områder (bilag 2.4) kan der være fugtige/våde områder, hvor færdsel i videst muligt omfang skal undgås. Opvækst der findes inden for disse ikke-udpegede vådområder, skal dog fældes og fjernes fra arealet. Der blive markeret nogle kørespor, og i disse områder skal kørslen primært foregå på disse kørespor. På kørespor accepteres der dybere spor, da skaderne her efterfølgende vil blive udbedret. Kørespor fremgår af nyt bilag 2.7.

4 Der må ikke køres på tværs af de store klitrækker (parrabelklittens arme), udover den begrænsede kørsel, der er nødvendig for at fjerne opvæksten fra det pågældende areal. Disse klitområder er indtegnet på nyt bilag 2.7 Det betyder at man i forbindelse med transport af opvækst fra de øvrige arealer, ikke må kører i disse klitområder, men man skal i stedet følge de kørespor der er udlagt. Der vil blive udlagt flere læggepladser se nyt revideret bilag 2.3. På den nordligste og sydligste læggeplads er der eksisterende skov/opvækst, som skal fældes for at skabe plads til stakkene. Rydning af arealerne Der er ikke krav til hvordan fældningen skal ske, der er metode frihed så man kan selv vælge metode, fx manuel fældning eller klipning I forhold til hvilke vedplanter der ikke må fældes, gøres opmærksom på at det gælder følgende: ene, havtorn, skovfyr, gråris og eg. Kravet om hvilke opvækst der skal fjernes præciseres således: Al træopvækst (med undtagelse af de nævnte særlige vedplanter), hvilket hovedsagelig omfatter fyr og gran, fældes og fjernes fra arealet Hvor meget dødt ved må der efterlades på arealerne? o Fuldstændig udgåede - men stående træer skal fældes men må efterlades på arealet. o Væltede og fuldstændig udgåede træer kan efterlades på arealet. o I forbindelse med håndtering (fældning samt udkørsel) af delvis udgåede træer, vil der falde dødt materiale af dette materiale kan efterlades på arealet. Hvor meget levende opvækst, der ikke er fældet, må der efterlades? Der findes på arealet enkelte områder ( lysbrønde ), hvor der forefindes en tæt opvækst af primært Klitfyr (contorta) denne opvækst skal fældes, men det accepteres at der efterlades enkelte individer af spredt opvækst svarende til 25 træer (max. 50 cm i højden og énstammede) per 50 x 50 m. Det understreges, at der ikke må efterlades flerstammede lave bjergfyr med stor dækningsgrad. Bemærk dette er en skærpende formulering. Hvor meget fældet levende opvækst må der efterlades? Som udgangspunkt skal al fældet materiale fjernes fra området, men der kan være områder, hvor det er uhensigtsmæssigt at opsamle og fjerne mindre opvækst. Derfor kan det accepteres at der indenfor enkelte områder efterlades, hvad der svarer til max. 5 yngre træer (max 2 m i højden og 3 cm tykkelse) indenfor et areal svarende til 15x15 m. Har entreprenøren ansvar hvis Naturerhverstyrelsen ikke godkender arealerne? Nej når NST har godkendt arealerne har entreprenøren ikke længere noget ansvar. Hvor høje må stødene være? Af kravspecifikationen fremgår at Fældesnittet skal lægges så tæt på jorden som muligt og skal som minimum placeres under nederste grenkrans. Hvis man klipper og får revet roden med op, må man så klippe roden af og efterlade den på arealet? Ja det må man gerne

5 Krav til maskiner Hvilke krav er der til rækkevide og gælder det også for fx gravemaskiner? Kravet om rækkevidde fjernes. Skal der være It-udstyr i alle maskinerne der kører på arealet? Ja alle maskiner der kører på arealet skal have IT-udstyr. Udstyret er dog mobilt og kan nemt flyttes fra en maskine til en anden, hvis de ikke kører samtidig på arealet. Diverse Må man aflevere flis i en stak, i stedet for heltræ? Nej Kan man få det eksisterende kortmateriale i digital form? Ja de aktuelle MapInfo tabeller kan bestilles ved at sende en mail til Strandby:

Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup.

Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup. Notat. Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup. Af Hans Jørgen Degn, Degn s Naturconsult. Udarbejdet for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Driftsdivisionen, 2010. 1 Formål.

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE

AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE FORDELENE VED AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE Vindkraft kommer til at udgøre en vigtig bestanddel

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2011 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Beskyt din ejendom mod stormflod

Beskyt din ejendom mod stormflod Beskyt din ejendom mod stormflod Idékatalog Stormrådet 2 Indledning Formålet med dette idékatalog er at give en oversigt over, hvordan man kan beskytte sin ejendom mod oversvømmelse i forbindelse med høj

Læs mere

Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150. Af Mette Risager, RisagerConsult.

Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150. Af Mette Risager, RisagerConsult. Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150 Af Mette Risager, RisagerConsult RisagerConsult NORDISK MILJØMÆRKNING LIFE Projekt Restaurering af højmoser I Danmark

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder et LIFE-Nature projekt Lægmandsrapport Tekst Jesper Stenild Redaktion Jesper Stenild, Annita Svendsen og Søren Kjær Fotos Naturstyrelsen, Jydsk Luftfoto,

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere