Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12."

Transkript

1 Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12. Undersøgelsen er lavet ved hjælp af et spørgeskema (bilag 1), som skolens elever besvarede i november/december En overvejende del af disse elever havde på det tidspunkt gået på skolen 4-5 måneder. Det benyttede skema er udviklet på skolen med inspiration fra et skema (til ungdomsuddannelser) udviklet af Dansk Center for Undervisningsmiljø (dcum) samt erfaringer med skolens elever, værksteder, undervisning og fag. Undersøgelsen af det psykiske undervisningsmiljø er vægtet meget. Et velfungerende psykisk undervisningsmiljø er afgørende for elevernes trivsel, personlige og sociale kompetenceudvikling, som danner basis og grundlag for elevernes faglige udbytte af et skoleophold. Skemaet er inddelt i fire hovedgrupper: 1 generelle informationer (alder, køn og lignende) 2 Det psykiske undervisningsmiljø 3 Det fysiske undervisningsmiljø 4 Det æstetiske undervisningsmiljø Endelig er der, efter skolen fik et køkken og en kantine i 2010, tilføjet tre spørgsmål om hvorvidt eleverne benytter dette. Der er fire besvarelsesmuligheder: Meget enig, Noget enig, Lidt enig og Ikke enig. Enkelte har valgt ikke at svare på nogle af spørgsmålene. Besvarelserne behandles på følgende måde: I de tre hovedgrupper, som direkte berører miljøet (det psykiske, det fysiske og det æstetiske undervisningsmiljø) behandles disse grupper som et hele og enkelte sætninger/spørgsmål trækkes ud, hvis de viger fra det generelle billede, eller der er særlig grund til at behandle dem. Det er derfor en fordel at have læst bilag 1, inden man læser om de enkelte værksteder - evt. have bilag 1 i nærheden ved gennemlæsning af rapporten. De 10 værksteder gennemgås enkeltvis, da undervisningsmiljøet på produktionsskolen primært findes på værkstederne; det er dér eleverne føler det store tilhørsforhold. Sluttelig laves en opsummering for hele skolen på mere generelle punkter. Enkelte steder kan der forekomme henvisninger til tidligere undersøgelser af undervisningsmiljøet. Inden rapporten læses skal man lige gøre sig klart, at de adspurgte elever, på grund af løbende optag på produktionsskolerne har gået på skolen i forskellige tidsrum. Der er derfor forhold, som flere af eleverne, af naturlige årsager, hverken har set eller oplevet, men som de svarer på alligevel. Det er ikke tilladt at ryge inden for på Produktionsskolen k-u-b-a. Det er, da undersøgelsen blev foretaget, tilladt at ryge udenfor, hvor der er indrettet et rygehjørne, med halvtag.

2 Indhold: De enkelte værksteders miljø Musikværkstedet side 2 Grafisk værksted side 4 Teaterværkstedet side 6 Tekstværkstedet side 7 Fotoværkstedet side 9 Videoværkstedet side 11 Lydværkstedet side 13 Køkkenværksted side 15 Fysisk værksted side 17 Service- og vedligeholdelsesværksted side 20 Generel opsummering side 22 (Herunder kantine/spiseordning) Musikværkstedet Er skolens største værksted. Værkstedet er normeret til 24 elever som primært er inddelt i tre mindre hold. Disse mindre hold skifter løbende besætning, så alle elever kommer til at arbejde sammen på skift. Det har store pædagogiske fordele, men kan være krævende for de mere indadvendte elever og kan således påvirke undervisningsmiljøet. 63% af eleverne er mænd. Aldersfordelingen er: 32% på år, 58% på år, 5% på år og 5% på år. Når eleverne skal vurdere deres egne færdigheder til faget på værkstedet, mener 37% at de er blandt de bedste, 63% at de er gode. 63% vurderer skolen rigtig god og 37% god. 11% har overvejet at skifte skole indenfor de sidste 3 måneder (Grundet: ensformigt og anden uddannelse ). Det psykiske undervisningsmiljø: Alle er enige i, at det, de laver på værkstedet, giver mening for dem; at de lærer noget; at de bliver bedre til faget på værkstedet; at faget er spændende; at der er medbestemmelse og at lærerne er gode til at undervise. Næsten alle føler, at de ved, hvad lærerne forventer af dem, og alle føler at lærerne kan lide dem, og at lærerne roser dem. Det sociale liv trives også godt på værkstedet: 95% af eleverne på Musikværkstedet mener, at de har det godt med hinanden på værkstedet (58% meget enig, 37% noget og 5% lidt enig). Dog er der elever, som føler, at der er nogle af de andre, som ikke kan lide dem (32% er lidt enige heri). Det er ikke så godt, men heldigvis er der tale om lidt enighed, og det kan skyldes usikkerhed, da alle på den anden side føler at eleverne har det godt med hinanden. Mange af eleverne taler med lærerne om andre forhold end det faglige. 2

3 På Musikværkstedet bruger eleverne skolens vejledere meget (89%) til uddannelsesvejledning, og 68% af dem taler med vejlederen om andet end uddannelse og vejledning. 32% af de adspurgte elever fra Musikværkstedet mener ikke, at de sociale arrangementer på skolen er gode, og 37% at de kun er lidt gode. Mange (68%) af Musikværkstedets elever (16% er meget enige, 16% noget enige og 37% lidt enige i at de) har svært ved at koncentrere sig, når de er i skole. Det psykiske undervisningsmiljø på Musikværkstedet er rigtig godt. Eleverne oplever, at det faglige udbytte er højt, de er glade for lærerne og føler sig værdsatte af lærerne og af de andre elever på værkstedet. Det fysiske undervisningsmiljø: Musikværkstedets område består af 6 undervisningslokaler af forskellige størrelser, et lærerkontor og tre pauseområder. Der er enighed om, at der er god plads, at der er godt lys på værkstedet, og at indretningen af værkstedet er god. Luften er nogle gange dårlig, og der er ligeledes enighed om, at der nogle gange er koldt på værkstedet. 79% mener at pausefaciliteterne uden for er gode, og 93% mener at pausefaciliteterne inden for er gode. Der er 16%, som ikke er enige i at skolens toiletter er pæne og rene. (Det drejer sig formodentlig kun om toiletterne på 3. sal, hvor Musikværkstedet er). Det er meget forskelligt, hvad eleverne føler i forhold til tilstrækkelig instruktion i brugen at udstyret på deres værksted. Ingen af eleverne føler sig informeret om, hvad de skal gøre i tilfælde af brand. Der er 63% rygere blandt Musikværkstedets elever. Alle er enige i at skolen har en god rygepolitik. Musikundervisningslokaler er svære mht. indeklima, da de er lydisolerede og dermed meget tætte. Det stiller store krav til udluftning i pauser og til rengøring/støvsugning. Der er opsat affugtere/luftrensere i de mest benyttede lokaler (dem hvor der er flest personer på én gang), men ved langt de fleste eftersyn er disse slukkede. Ligeledes er der opsat skilte der opfordrer til at åbne døre og vinduer og tænde for udsugning i alle pauser, dette overholdes også sjældent, har det vist sig ved besøg. I løbet af sommeren 2012 fornyes og forbedres udsugningen i de tre sammenspilslokaler, hvilket formodentlig ved udbedre problemet, og formodentlig også hjælpe på temperaturen, da der er tale om aircondition, som også kan give varme. Siden undersøgelsen er lavet, er toiletforholdene på den etage, hvor Musikværkstedet er, blevet bedre. Et af toiletterne er blevet renoveret, et andet lukket, og benyttes kun af personalet. 3

4 Det er blevet fast rutine ved modtagelse af elever, at alle informeres om alle udgangene på skolen. Desuden er der opsat skilte, der viser vej til flugtveje og nødudgange. Det æstetiske undervisningsmiljø: Det er ikke alle eleverne på Musikværkstedet der synes at skolen er pæn. (11% synes slet ikke), til gengæld synes alle, at skolen ligger i gode omgivelser. Alle er enige i, at der er en god atmosfære på skolen (84% at der er en rigtig god atmosfære). Stort set alle eleverne kan lide at komme på skolens kontor. Skolens og gangenes udsmykning er der ikke tilfredshed med, idet 27% ikke finder gangene pænt udsmykket, og der er enighed om, at der mangler udsmykning på skolen. På Musikværkstedet er der elever, som synes, at der generelt er for meget støj på skolen og at det kan være svært at finde et sted, hvor der er ro. Sluttelig er det værd at bemærke at 100% er enige i at deres værksted er hyggeligt at være i (95% er meget eller noget enige heri). Der skal arbejdes på at skabe mere ro i pauserne på Musikværkstedet. Det skal være således, at det er muligt at hvile ørerne og hovedet i pauserne. Elevbemærkninger: Her er mega svedigt og k-u-b-a for det win n Grafisk værksted På Grafisk værksted er der 44% mænd og 56% kvinder. Aldersfordelingen er: 33% på år, 67% på år Når eleverne skal vurdere deres egne færdigheder til faget på værkstedet, mener 11%, at de er blandt de bedste, 56% at de er gode og 11% at de ikke er så gode. 22% har valgt ikke at svare på dette. 22% vurderer at skolen er rigtig god, og 78% at den er god. En enkelt elev har overvejet at skifte skole indenfor de sidste 3 måneder pga. ønske om uddannelsesskift. Det psykiske undervisningsmiljø: Der er nogen eller lidt enighed om at arbejdet på Grafisk værksted giver mening for elever. 100% er enige i, at de lærer noget på værkstedet, og 100% er enige i, at de bliver bedre til faget på værkstedet. Alle eleverne synes også, at det er spændende, men det er hhv. noget eller lidt spændende, altså ingen der finder, at det er meget spændende. Ikke alle elever føler, at lærerne kan lide dem (33% er meget eller noget enige heri), men de ved hvad lærerne forventer af dem. Dog er der 44%, der mener (lidt), at lærerne stiller for store krav til dem. Ikke alle elever føler, at de får ros nok af lærerne, men eleverne føler at lærerne er gode til at undervise, og at der er medbestemmelse på værkstedet. Alle eleverne er enige (88% meget enige, 12% noget enige) i, at eleverne har det godt med hinanden på Grafisk værksted, dog er der enkelte, der føler, at de andre ikke kan lide dem, og nogle der til tider føler sig lidt udenfor. 4

5 Eleverne på værkstedet bruger i høj grad vejlederne på skolen til uddannelsesvejledning, men også til andet. Ligeledes tilkendegiver en overvejende del af eleverne at de også taler andet end fag med lærerne. Eleverne på Grafisk værksted er overvejende tilfredse med de sociale aktiviteter, der er på skolen. Alle eleverne på Grafisk værksted er i forskellige grader enige i at de nogle gange har svært ved at koncentrere sig når de er i skole. Det står overvejende godt til med det psykiske undervisningsmiljø på Grafisk værksted. Der er dog ingen elever, der føler, at det de laver er meget spændende (de svarer noget eller lidt spændende), ganske som når de skal svare på, hvorvidt det giver mening for dem. Dette kan hænge sammen med, at nogle af eleverne ikke vil vælge at beskæftige sig med det grafiske fag fremover, eller at de ikke er udelt begejstrede for de grafiske discipliner, de har arbejdet med på tidspunktet for undersøgelsen. Eleverne føler dog, at de bliver bedre til faget og at lærerne er gode til at undervise. Der er dog nogle af eleverne, der føler at lærerne ikke kan lide dem (i forskellige grader) og at de ikke får tilstrækkeligt ros af lærerne. Det fysiske undervisningsmiljø: Der er enighed om, at der er god plads og godt lys på Grafisk værksted. Der er også enighed om at værkstedet er godt indrettet, og at eleverne er instrueret i at bruge værkstedets udstyr og maskiner (100% enighed til alle svar). Der er ikke enighed om hvorvidt der nogle gange er koldt på værkstedet, men nogle oplever nogle gange, at luften er lidt dårlig nogle gange. Stort det ingen mener, at have fået at vide, hvorledes de skal forholde sig i tilfælde af brand. Eleverne på værkstedet er stort set enige i at pausefaciliteterne inden for og uden for er gode og der er 100% enighed om at skolen har en god rygepolitik. Blandt eleverne er der 67% ikke rygere og 33% rygere. Det fysiske miljø er stort set tilfredsstillende. Det skal afklares, om luften er dårlig pga. forskellige former for maling og undervisningsmaterialer, og om der i så fald kan gøres noget hermed. Ligeledes skal det afklares hvornår og hvordan, der er koldt på værkstedet. Om det er særlige tider på dagen, eller særlige dage. Det er et værksted, hvor nogle af eleverne sidder stille i mange timer og arbejder. Det vil måske hjælpe på kropstemperaturen, hvis der blev holdt pauser regelmæssigt og at eleverne i disse pauser opfordres til at bevæge sig mere, samt at der i pauserne bliver luftet ud. Grafisk værksted benytter også et computerrum, som de deler med Fotoværkstedet. Det bør afklares, om nogle af disse gener er i dette lokale (kulde og dårlig luft). Det æstetiske undervisningsmiljø: Næsten alle elever er enige i, at skolen har et pænt udseende, og at skolens omgivelser er gode. 5

6 Der er enighed om en god atmosfære på skolen, at værkstedet er hyggeligt at være i, og eleverne kan godt lide at komme på kontoret. Der er nogen enighed om, at der mangler udsmykning på skolen og heller ikke tilfredshed med udsmykningen af gangene. Eleverne på Grafisk værksted kan godt finde et rart og roligt sted at være, men der er elever, som finder at der generelt er for meget støj på skolen. Med hensyn til udsmykningen, så bør det undersøges, hvad eleverne ser i forhold til dette. På 4. sal, hvor Grafisk værksted ligger har eleverne meget stor indflydelse på omfanget og kvaliteten af udsmykning, så det bør afdækkes om det er på den etage eleverne mener, at udsmykningen har mangler, eller om det er resten af skolen. Teaterværkstedet Blandt de adspurgte er 91% kvinder. 64% er mellem år og 36% er mellem år. 36% synes, at de er blandt de bedste, og 45% at de er gode til faget på værkstedet. 18% har valgt ikke at tage stilling til dette. Eleverne på Teaterværkstedet vurderer skolen som værende rigtig god (36%), god (55%), og resten (9%) mener, at den er nogenlunde. Der er ingen af eleverne på Teaterværkstedet, som har overvejet at skifte skole på det tidspunkt undersøgelsen blev foretaget. Det psykiske undervisningsmiljø: Arbejdet på Teaterværkstedet giver mening for eleverne (73% af de adspurgte er meget enige heri. Der er dog en enkelt elev, for hvem det ikke giver mening). Der er enighed (100%) om, at eleverne bliver bedre til faget på værkstedet, og at de lærer meget. Ligeledes synes alle, at det de arbejder med er spændende. Alle er enige (meget og noget) i at lærerne er gode til at undervise og at lærerne roser eleverne. En overvejende del af eleverne føler ikke, at lærerne stille for store krav til dem, og eleverne føler at lærerne kan lide dem (to er dog lidt usikre herpå). Eleverne taler med lærerne om andet end undervisningen. Alle, på nær én er enige i, at de har medindflydelse på værkstedet. Alle er enige i, at eleverne har det godt med hinanden på Teaterværkstedet, dog er der elever, som føler at (er noget eller lidt enige i) andre ikke kan lide dem. Ligeledes er der enkelte, der nogle gange føler sig uden for, når de er i skole. Alle eleverne bruger skolens vejledere til udannelsesvejledning, men det er kun ca. halvdelen af de adspurgte, der taler med deres vejlederen om andet end det. Det psykiske undervisningsmiljø på Teaterværkstedet er rigtig godt. Eleverne føler at det giver mening for dem at være på skolen og at de lærer noget. De er glade for og trygge ved hinanden og der er meget stor tillid til lærerne på alle planer, hvilket formodentlig har en del af æren for det flotte billede generelt. 6

7 Det fysiske undervisningsmiljø: Der er enighed (100%) om, at der er god plads på værkstedet, at det er godt indrettet, og at der er godt med lys. En overvejende del af eleverne synes, at der er koldt på værkstedet, og en overvejende del af eleverne finder luften dårlig i nogen eller mindre grad. Da der kun er et stereoanlæg og nogle teaterlamper i Teaterværkstedet ses bort fra elevernes holdning til instruktionen af udstyr, men ingen af eleverne har ikke fået instruktion i, hvad de gør hvis det brænder. Der er enighed om, at pausefaciliteterne ude og inde er gode. Der er stort set enighed om at skolens toiletter (1. sal) ofte er pæne og rene. På Teaterværkstedet er der 45% rygere og alle eleverne er enige om, at skolen har en god rygepolitik. Problemerne med at det nogle gange er koldt på værkstedet og at luften nogle gange er dårlig skal afdækkes. Muligvis hænger luftkvaliteten sammen med, at eleverne arbejder kropsligt og kommer til at svede. Det er fast rutine ved modtagelse af elever, at alle informeres om alle udgangene på skolen. Desuden er der opsat skilte, der viser vej til flugtveje og nødudgange. Det æstetiske undervisningsmiljø: Der er enighed om at skolen har et pænt udseende, og at den ligger i gode omgivelser (stor enighed herom). Der er enighed om at der mangler udsmykning på skolen, men at gangene er pænt udsmykket. Eleverne på Teaterværkstedet kan godt finde et rart sted med ro, men nogle elever (55% meget enig, 36% noget enig og 9% lidt enig) synes, at der generet er støj på skolen. Eleverne på Teaterværkstedet synes, at det er forholdsvist nemt at finde et sted hvor de kan få ro. 100% er enige i, at der er en god atmosfære på skolen, at der er hyggeligt på deres værksted, og at de godt kan lide at komme på kontoret. Af kommentarer til undersøgelsen har en elev valgt at tegne et hjerte! Tekstværkstedet På Tekstværkstedet er der 31% mænd og 69% kvinder. 23% af eleverne er mellem år, 69% er mellem år og 8% mellem år. 23% af eleverne mener, at de er blandt de bedste og 77% at de er gode. Eleverne vurderer skolen således: 69% finder den rigtig god, 13% finder den god og 8% nogenlunde. 15% har overvejet at skifte skole indenfor de sidste 3 måneder pga. overvejelser om anden uddannelse eller pga. eget fravær. 7

8 Det psykiske undervisningsmiljø: Alle eleverne er enige i, at det de laver på Tekstværkstedet, giver mening for dem (62% meget enige, 38% noget enig). Der er enighed om, at det de arbejder med er spændende, at de lærer meget på værkstedet, og at de bliver fagligt bedre, mens de går på Tekstværkstedet. Alle eleverne synes, at lærerne er gode til at undervise (85% meget enige og 15% noget enige). De ved hvad lærerne forventer af dem, og de føler ikke, at der ikke bliver stillet for store krav. De føler at lærerne kan lide dem, og at de får ros af lærerne. En overvejende del af eleverne taler også om andet end fag med deres lærere. Alle eleverne føler, at de er med til at bestemme, hvad de laver på Tekstværkstedet. Alle eleverne mener at de har det godt med hinanden på Tekstværkstedet, men der er alligevel én elev, som føler at nogle af de andre elever og lærere ikke kan lide vedkommende. 92% af eleverne bruger skolens vejledere til uddannelsesvejledning, og 69% bruger også vejlederen til andet end uddannelsesvejledning. 100% af eleverne er enige i, at de nogle gange har svært ved at koncentrere sig, når de er i skole 38% meget enig, 62% noget enig Eleverne på Tekstværkstedet er overvejende tilfredse med skolens sociale aktiviteter. Det psykiske undervisningsmiljø på Tekstværkstedet er særdeles godt. Eleverne føler, at de er velkomne, de føler at de bliver taget alvorligt, og de føler, at der er et stort udbytte af undervisningen på skolen. Den ene elev, som har svaret at vedkommende ikke føler, at de andre og lærerne kan lide vedkommende, har kommenteret at vedkommende heller ikke føler sig velkommen andre steder på skolen, hvilket ikke er godt for denne elev. På den anden side, kan man formode, at en stor del af disse følelser er elevens egen. Dels er der meget stor tilfredshed på netop disse punkter hos de andre elever og dels er der en hel del af eleverne på Tekstværkstedet, som er meget sårbare og skrøbelige. Det er formodentlig også deri, at årsagen til at eleverne har svært ved at koncentrere sig kan findes. Det fysiske undervisningsmiljø: Der er enighed om at værkstedet har god plads og at lyset er godt. 91% er enige i at værkstedet er godt indrettet. Der er tilfredshed med temperaturen på værkstedet, men flere af eleverne finder at luften på værkstedet nogle gange er dårlig (23% meget enig, 9% noget enig, 46% lidt enig).. 15% af eleverne synes ikke at instruktionen i brug af udstyret på værkstedet har været tilstrækkelig. Ingen har ikke fået instruktion i, hvad de skal gøre i tilfælde af brand. Mht. pausefaciliteterne er der større tilfredshed med faciliteterne inden for. Der er stort set enighed om, at skolens toiletter (2. sal) ofte er pæne og rene. 8

9 På Tekstværkstedet er 69% af eleverne rygere. Der er enighed i skolens rygepolitik Det fysiske undervisningsmiljø på Tekstværkstedet er godt. Der er opsat skilte der opfordrer til at åbne vinduer og forlade lokalerne i pauserne. Det skal undersøges om disse anbefalinger overholdes. Det er fast rutine ved modtagelse af elever, at alle informeres om alle udgangene på skolen. Desuden er der opsat skilte, der viser vej til flugtveje og nødudgange. Det æstetiske undervisningsmiljø: På Tekstværkstedet synes næsten alle elever, at skolen har et pænt udseende, og at skolens omgivelser er gode. Ligeledes synes Tekstværkstedets elever, at der er pæn udsmykning på gangene og på skolen. Eleverne på Tekstværkstedet er 100% enige i, at der er en god atmosfære på skolen (62% meget, 38% noget), og at der er hyggeligt på værkstedet (92% meget enige, 8% noget enige). Alle eleverne fra Tekstværkstedet kan lide at komme på kontoret. Eleverne på Tekstværkstedet kan i overvejende grad godt finde et sted på skolen, hvor der er ro, men der er 38% som synes, at der generelt er for meget støj på skolen. Der er stor tilfredshed med det æstetiske miljø på Tekstværkstedet, hvilket afspejler den andre områder af undersøgelsen. Dog er det bekymrende at mange af værkstedets elever mener, at der generelt er for meget støj på skolen, og det bør afklares hvor og hvornår det er. Dog er det positivt, at mange kan finde et rart sted, hvor de kan få ro, hvilket formodentlig er på selve værkstedet. Fotoværkstedet Der var 80% kvinder og 20% mænd på Fotoværkstedet på tidspunktet for undersøgelsen. Af dem er 40% år, 53% er år og 7% år. Når eleverne skal tage stilling til deres egne evner, vurderer de sig selv således: 33% mener, at der er blandt de bedste, 54% mener, at de er gode og 20 har valgt ikke at tage stilling til dette. På en vurdering af skolen svarer de således: 20% at den er rigtig god, 47% at den er god og 33% at den er nogenlunde. 40% har overvejet at skifte skole indenfor de sidste 3 måneder, med følgende begrundelser: Personlige, Har fået arbejde, Er optaget på en anden fotoskole og Mangler fagligt udbytte. Det psykiske undervisningsmiljø: Der er enighed om, at det der laves på værkstedet, giver mening for eleverne (33% meget enig, 53% noget enig og 14% lidt enig). Alle, på nær en, føler, at de lærer meget på skolen, alle føler, at de bliver bedre til faget på deres værksted, og at det, de arbejder med, er spændende (overvejende nogen enighed ). 9

10 Alle eleverne er også noget enige i, at de har medbestemmelse, i forhold til det de laver på værkstedet. Alle eleverne synes, at lærerne er gode til at undervise, men der er ikke helt klarhed hos eleverne i forhold til, hvad lærerne forventer af eleverne. Eleverne føler heller ikke, at de får ros ofte nok af lærerne, og enkelte er i tvivl om, hvorvidt lærerne kan lide dem. De fleste af eleverne taler med lærerne om andet, end det der laves på værkstedet, og ingen af eleverne føler, at lærerne stiller for store krav. Alle eleverne er enige i, at de har det godt med hinanden, dog er der få, der til tider føler, at nogle af de andre elever ikke kan lide dem, og at de nogle gange føler sig udenfor. Langt de fleste af eleverne føler, at der kunne være flere sociale aktiviteter på skolen. 80% af værkstedets elever bruger skolens vejledere til uddannelsesvejledning, og stort set lige så mange taler også med deres vejledere om andet end uddannelse. Alle eleverne på Fotoværkstedet har i forskellige grader svært ved at koncentrere sig, når de er i skole (27% meget enig, 47% noget enig, 26% lidt enig). Det står godt til med det psykiske undervisningsmiljø på Fotoværkstedet. Dog er der hos nogle af eleverne nogen usikkerhed at spore i forhold til lærerne. Med hensyn til hvor vidt eleverne føler, at de får (nok) ros af lærerne er svær at forholde sig til, det er muligt, at lærerne roser eleverne, uden at disse føler det eller bemærker det. Det kan også skyldes usikkerheden i forhold til, hvad lærerne forlanger af dem; for når det kommer til lærerne evne til at undervise er elever ikke i tvivl om at de er gode, hvilket også kan spores i at eleverne føler, at de lærer noget og at de bliver bedre. Men lærerne bør forsøge at afdække dette, da det samme gjorde sig gældende ved sidste undersøgelse af undervisningsmiljøet på skolen. Virkelig mange af eleverne på Fotoværkstedet har koncentrationsproblemer, når de er i skole. Det fysiske undervisningsmiljø: Der er enighed om, at der er god plads på værkstedet, næsten alle er enige om at der er godt lys på værkstedet. Dog er der stor forskel på hvorvidt eleverne føler, at værkstedet er godt indrettet. Ligeledes er der stor spredning i besvarelserne i forhold til hvorvidt der nogle gange er koldt på værkstedet og at luften nogle gange er dårlige på værkstedet. Alle elever er enige i, at de har fået god instruktion i brug af værktøj og udstyr på værkstedet. Næsten alle elever mener ikke at have fået at vide, hvad de skal gøre i tilfælde af brand. En overvejende del af eleverne (87%) finder skolens toiletter i nogenlunde stand. 40% af eleverne er ikke enige i, at de har et godt sted at være udenfor i pauserne; til gengæld mener 87%, at pausefaciliteterne er bedre indenfor. 10

11 Af Fotoværkstedets elever er der 47% rygere. 80% mener, at skolens rygepolitik er god. Fotoværkstedet har tre forskellige lokaliteter (undervisningslokalet på 4. sal, computerrummet på 4. sal og mørkekammeret på 2. sal), hvilket der bør tages højde for næste gang det fysiske undervisningsmiljø skal afdækkes. Fotoeleverne er ikke tilfredse med de udendørs pausefaciliteter, hvilket bør undersøges. Der er primært to steder at opholde sig udenfor. På en terrasse og under rygehalvtaget, hvor flere af eleverne har givet udtryk for at der ikke er særlig hyggeligt eller rart, men det er et område, som svært at holde hyggeligt og rart, da de elever der ryger finder det meget svært at benytte askespandene. Desuden er der mange af rygerne, der har for vane at stå og spytte, når de ryger. Fotoværkstedets hovedlokale på 4. sal og Mørkekammeret grænser begge op til skolens bagtrappe, som er en flugtvej. Der er skilte i disse lokaler, som viser flugtveje, det kan derfor undre, at eleverne ikke ved hvilken vej de skal ud i tilfælde af brand. Det æstetiske undervisningsmiljø: Der er spredt enighed om hvorvidt skolen har et pænt udseende, 33% er uenige i dette, dog er alle, på nær én, enige i at skolens omgivelser er gode. Der er enighed om at gangene er pæne, men der mangler generelt udsmykning på skolen, mener eleverne. Fotoeleverne synes ikke (87%), at det er svært at finde et sted med ro. Næsten alle eleverne (40% meget, 33% noget og 13) synes, at værkstedet er hyggeligt, og alle synes, at der er en god atmosfære på skolen. Næsten alle eleverne på Fotoværkstedet kan godt lide at komme på kontoret. Enkelte elever har valgt at kommentere deres besvarelser. De synes at der er for få computere og finder det meget forvirrende at nogle af deres undervisningsopgaver er fundet på i sidste øjeblik [således oplever de det]. Videoværkstedet Der var 67% kvinder og 33% mænd på Videoværkstedet på tidspunktet for undersøgelsen. Af dem er 78% år og 22% er år. Når eleverne skal tage stilling til deres egne evner, vurderer de sig selv således: 44% mener, at der er blandt de bedste, 44% mener at de er gode og 12% har valgt ikke at svare på dette. På en vurdering af skolen svarer de således: 12% at den er rigtig god, 66% at den er god og 22% at den er nogenlunde. 12% har overvejet at skifte skole indenfor de sidste 3 måneder. Grundet: Positivt uddannelsesvalg. Det psykiske undervisningsmiljø: Der er enighed om, at det der laves på værkstedet giver mening for eleverne (33% meget enig, 44% noget enig, 23% lidt enig). Alle (56% meget, 22% noget, 22% lidt) føler at de bliver bedre til faget på deres værksted, men det svarer ikke helt overens med, når eleverne skal forholde sig til hvorvidt de lærer noget på 11

12 Videoværkstedet (22% meget enig, 33 noget enig, 33% lidt enig og 11 ikke enig). Der er også 22% af de adspurgte elever, der ikke finder faget spændende. Der er ingen af de adspurgte elever, som er meget enige i at lærerne er gode til at undervise, men heller ikke nogen, som ikke er enige heri (67% noget enig og 33% lidt enig). Ingen af de adspurgte elever er meget enige i, at de tit får ros af lærerne, dog er 33% Noget enig 56% lidt enig, og 11 ikke enig. En del af eleverne på Videoværkstedet er i tvivl om hvorvidt lærerne kan lide dem (11% meget enig, 11% noget enig, 44% lidt enig). 66% føler at lærerne stiller for store krav til dem (33% noget enig og 33% lidt enig), men alle de adspurgte elever (11% meget, 67% noget og 22% lidt) er enige i at der er medbestemmelse på Videoværkstedet, og en del af eleverne taler også med lærerne om andet end det, der arbejdes med på værkstedet. Eleverne på Videoværkstedet finder, at der er for få sociale aktiviteter på skolen, men alle eleverne er enige i, at de har det godt med hinanden på Videoværkstedet. 67% af værkstedets elever bruger skolens vejledere til uddannelsesvejledning, men der er en del færre, som også taler med vejlederne om andet end uddannelse. 33% af eleverne på Videoværkstedet har svært ved at koncentrere sig, når de er i skole, men der er også elever, som kun kender lidt eller slet intet til dette problem. Det står ikke helt godt til med det psykiske undervisningsmiljø på Videoværkstedet på alle forhold. Der er en del usikkerhed at spore blandt eleverne i forhold til lærerne, hvor vidt lærerne kan lide dem. Nogle af eleverne føler at lærerne stiller for store krav til dem, og at lærerne roser dem for lidt. På Videoværkstedet er der flere forskellige lærere i forskellige ansættelsesgrader, så det er svært at forholde sig til sådanne udtalelser, da det ikke er klart, om det gælder alle lærerne eller nogle af dem, men det er forhold, som skal tages alvorligt, og lærerne bør drøfte indbyrdes, hvorledes de forholder sig til dette og til eleverne. Desuden vil det være godt at drøfte dette med eleverne, så lærerne får et klarere billede af deres ønsker og hvordan de opfatter, når der stilles krav og hvad de opfatter som ros/ikke ros. Men lærerne bør forsøge at afdække dette, da det samme gjorde sig gældende ved sidste undersøgelse af undervisningsmiljøet på skolen. Det fysiske undervisningsmiljø: Der er spredt enighed blandt de adspurgte elever med hensyn til, hvorvidt der er god plads på værkstedet, hvor godt lyset er og hvorledes indretningen er god. Ligeledes finder nogle af værkstedets elever at luften nogle gange er dårlig, og at det nogle gange er koldt på værkstedet. Eleverne føler, at de generelt har fået god instruktion i brugen af værkstedets udstyr Eleverne på Videoværkstedet er ikke velinformeret om hvad de skal gøre i tilfælde af brand. Alle eleverne på Videoværkstedet er enige i, at toiletterne er pæne og rene. 12

13 Over halvdelen (56%) af eleverne på Videoværkstedet er ikke enige i, at de har et godt sted at være uden for i pauserne, mens 89% af eleverne finder pausefaciliteterne inden for gode. Af Videoværkstedets elever er der 11% rygere, og alle eleverne (i forskellige grader) er enige i skolens rygepolitik. Der er problemer med indeklimaet (luftkvaliteten og temperaturen) på Videoværkstedet. Der skal etableres en bedre udsugning i lokalet. Der er mange maskiner i lokalet, og der bør indføres faste rutiner med pauser, hvor der luftes ud. Det bør ligeledes undersøges, hvornår der er koldt på værkstedet, da de maskiner, der er på kontoret afgiver meget varme. Da der arbejdes med computere på Videoværkstedet, er lokalet ofte mørkelagt, hvilket påvirker lyset der. I pauserne bør gardinerne rulles fra. Det skal være fast rutine at informere alle nye elever om flugtveje, samt informere om skilte, der viser flugtveje. Det æstetiske undervisningsmiljø: Alle eleverne på Videoværkstedet (23% meget, 33% noget og 44% lidt) er enige i, at skolen har et pænt udseende, og alle er enige i, at skolens omgivelser er gode. Alle eleverne synes, at gange er udsmykket, så de ser pæne ud, men mener, at der godt kunne være mere udsmykning på skolen generelt. Alle eleverne synes, at deres værksted er hyggeligt at være i, og næsten 80% af eleverne på Videoværkstedet kan godt finde et rat sted, hvor de kan få ro, og finder ikke at der generelt er meget støj på skolen. Alle eleverne på Videoværkstedet synes også, at der er en god stemning på skolen og de fleste af eleverne kan lide at komme på kontoret. Eleverne på Videoværkstedet er tilfredse med det æstetiske undervisningsmiljø Af kommentarer til undersøgelsen har en elev valgt at skrive lortelærer. [?] Lydværkstedet Der var 73% mænd og 27% kvinder på Lydværkstedet på tidspunktet for undersøgelsen. Af dem er 37% år, 45% er år, 9% er år og 9% er år. Når eleverne skal tage stilling til deres egne evner, vurderer de sig selv således: 9% mener, at der er blandt de bedste, 63% at de er blandt de gode til faget på værkstedet. 9% har valgt ikke at svare på dette. 9% af eleverne synes ikke at de er gode til faget. På en vurdering af skolen svarer de således: 45% at den er rigtig god, 55% at den er god. Der er ingen af eleverne på Lydværkstedet, som har overvejet at skifte skole. Det psykiske undervisningsmiljø: Der er meget stor enighed om, at det der laves på værkstedet giver mening for eleverne, og at de lærer meget på værkstedet (73% meget enig og 27% noget enig). 13

14 Alle (91% meget enig, 9% lidt enig) føler, at de bliver bedre til faget på værkstedet, og alle føler, at det de arbejder med er meget spændende. Alle eleverne er også enige i, at de har medbestemmelse, i forhold til det de laver på værkstedet. Samtlige elever er meget enige i, at lærerne er gode til at undervise, de føler at lærerne kan lide dem (én elev er lidt i tvivl). Eleverne føler ikke at lærerne stille for store krav til dem og alle føler at lærerne roser dem. Eleverne på Lydværkstedet taler også med lærerne om andet end faget på værkstedet. Alle (73% meget enige, 27% noget enige) elever er enige i at de har det godt med hinanden på Lydværkstedet, og alle føler, at de andre elever kan lide dem, men få af eleverne føler sig nogen gange lidt uden for, når de er i skole. 91% af værkstedets elever bruger skolens vejleder til uddannelsesvejledning og 73% af eleverne taler også med vejlederne om andet end uddannelse. En del af eleverne på Lydværkstedet har svært ved at koncentrere sig når de er i skole (27% meget, 9% noget, 36% lidt enig). Det psykiske undervisningsmiljø på Lydværkstedet er ekstremt godt. Det er tydeligt, at eleverne følge sig meget velkomne og værdsatte af lærerne på værkstedet, hvilket også har en tydelig afsmitning på det faglige udbytte. Tilfredsheden med lærernes faglige og sociale formåen er helt i top i Lydværkstedet. Det fysiske undervisningsmiljø: Der er ikke helt enighed i, at der er god plads på værkstedet (64% noget enig, 27% lidt enig og 9% ikke enig). Der er større enighed i, at der er godt lys på værkstedet, og alle er enige i at værkstedet er godt indrettet. Alle (73% meget, 18% noget og 9% lidt) elever er enige om, at de har fået god instruktion i brug af værktøj og udstyr på værkstedet. Der er spredt enighed om, hvorvidt der nogle gange er koldt på værkstedet, og hvorvidt luften nogle gange er dårlig. 55% af eleverne har fået at vide, hvad de skal gøre i tilfælde af brand. Alle eleverne på Lydværkstedet synes, at toiletterne er pæne og rene. Næsten alle eleverne på Lydværkstedet er tilfredse med både de indendørs og de udendørs pausefaciliteter. Af Lydværkstedets elever er der 56% rygere. Alle eleverne på Lydværkstedet er enige i skolens rygepolitik. Lydværkstedet har fem lokaler: Indspilningsrum, mixerrum og tre mindre lokaler med computere. 14

15 Det er vigtigt, at få afklaret hvilke lokaler, eleverne mener, at der er for lidt plads i, for koldt i, og hvor luften er dårlig. Men der er problemer med indeklimaet, når så mange elever mener, at luften er dårlig. Der er opsat skilte der opfordrer til at pauserne overholdes, og at der i alle pauser luftes grundigt ud. Det skal afdækkes om dette følges. Der er indkøbt og opsat en elektrisk luftaffugter til mixerrummet, og det skal undersøges om den benyttes hensigtsmæssigt og tilstrækkeligt. Ligeledes vil der bliver set på muligheden for at lave en bedre udsugning på den etage, hvor Lydværkstedet er. Bortset fra ovenstående er det fysiske undervisningsmiljø på værkstedet godt. Det æstetiske undervisningsmiljø: En overvejende del af eleverne på Lydværkstedet synes, at skolen har et pænt udseende, og kan lide skolens omgivelser. Ligeledes er der enighed om, at gangene er pæne, men der mangler generelt udsmykning på skolen. Lydeleverne synes ikke, at det er svært at finde et sted med ro, men der er elever på værkstedet, som synes, at der generelt er for meget støj på skolen. Alle eleverne (82% meget og 18% noget) synes, at værkstedet er hyggeligt at være i, alle synes, at der er en god atmosfære på skolen, og næsten alle kan godt lide at komme på kontoret. 64% af eleverne på Lydværkstedets synes, at der er fællesområder med liv og aktivitet på skolen. Også med hensyn til det æstetiske undervisningsmiljø står det godt til på Lydværkstedet. Af kommentarer til undersøgelsen er der følgende: Savner faste opgaver, Støtte til studierelevante emner og God skole. Køkkenværkstedet Der var 54% mænd og 46% kvinder på Køkkenværkstedet på tidspunktet for undersøgelsen. Af dem er 62% år og 38% er år. Når eleverne skal tage stilling til deres egne evner, vurderer de sig selv således: 15% mener, at der er blandt de bedste, 62% at de er blandt de gode til faget på værkstedet. 15% har valgt ikke at svare på dette. 8% af eleverne synes ikke at de er gode til faget. På en vurdering af skolen svarer de således: 31% at den er rigtig god, 46% at den er god og 23% at den er nogenlunde. 38% af eleverne på Køkkenværkstedet har overvejet at stoppe eller skifte skole inden for de sidste tre måneder. Årsagerne hertil er ønsket om anden uddannelse og/eller arbejde. Det psykiske undervisningsmiljø: Der er meget stor enighed om, at det der laves på værkstedet giver mening for eleverne (62% meget enige og 31% noget enige og 7% lidt enige). Eleverne føler også, at de lærer meget, at de bliver bedre til faget på værkstedet, og at det, de arbejder med, er spændende. 15

16 85% af føler i forskellige grader, at de har medbestemmelse, i forhold til det de laver på værkstedet. Samtlige elever er meget enige i, at lærerne er gode til at undervise (38% meget enige, 46% noget enige og 16% lidt enige), de ved, hvad lærerne forventer af dem og føler ikke, at lærerne stiller for store krav til dem, og alle føler at lærerne roser dem. Langt de fleste elever føler at lærerne kan lide dem (to er lidt i tvivl), men alle taler i større eller mindre grad med lærerne om andet end faget på værkstedet. Eleverne føler at de får ros af lærerne, men der er ingen, som er meget enige heri. Mange af værkstedets elever bruger skolens vejleder til uddannelsesvejledning og en del af dem taler også med vejlederne om andet end uddannelse. 83% af eleverne (62% meget enige, 23% noget enige og 8% lidt enige) er enige i at de har det godt med hinanden på Køkkenværkstedet, og langt de fleste føler, at de andre elever kan lide dem (dog er 45% i tvivl herom). På Køkkenværkstedet er der elever, som nogle gange føler sig uden for, når de er i skole. En del af eleverne på Køkkenværkstedet har svært ved at koncentrere sig når de er i skole (8% meget, 54% noget, 15% lidt enige). Mange af eleverne på Køkkenværkstedet er ikke helt enig i, at de sociale aktiviteter på skolen er gode og spændende. Det psykiske undervisningsmiljø på Køkkenværkstedet er godt. Eleverne føler, at det faglige udbytte af undervisningen er stort, at de lærer noget og at det er spændende. Lærerne er gode til at undervise, til at tale med eleverne både om faget og om andet. Dog kunne lærerne godt blive lidt mere tydelige i deres ros til eleverne. Eleverne er generelt glade for hinanden på Køkkenværkstedet og hygger sig med hinanden. Det fysiske undervisningsmiljø: Eleverne er enige i at der er god plads i Køkkenværkstedet, at det er indrettet godt og at der er godt med lys. 92% af eleverne (46% meget, 38% noget og 8% lidt enige) er enige om, at de har fået god instruktion i brug af værktøj og udstyr på værkstedet. En overvejende del af eleverne er enige i, at der nogle gange er koldt på værkstedet, og flere af eleverne finder også, at luften nogle gange er dårlig. Eleverne på Køkkenværkstedet synes, at toiletterne på skolen er pæne og rene. Over halvdelen af eleverne har fået at vide, hvad de skal gøre i tilfælde af brand. 69% af eleverne på Køkkenværkstedet er tilfredse med både de indendørs og de udendørs pausefaciliteter. 16

17 Af Køkkenværkstedets elever er der 85% rygere. 92% af eleverne på Køkkenværkstedet er enige i skolens rygepolitik. Det, der er mest udslagsgivende ved det fysiske undervisningsmiljø på Køkkenværkstedet, er, at mange af eleverne finder, at det nogle gange er koldt, og at der nogle gange er lugtgener. Det bør afdækkes, om det er i særlige forbindelser, der er koldt, og i så fald hvornår. Ligeledes bør det afdækkes om der er forskel på graden og mængden af lugtgener. Det er dejligt, at der er flere af eleverne, som kan forholde sig til at handle i tilfælde af brand, det kan skyldes, at de modtager særskilt vejledning i brandfarer på Køkkenværkstedet. Eleverne i Køkkenet holder i stor udstrækning deres pauser i gården dels er gården lige uden for døren, dels er der mange rygere i Køkkenet, og man må kun ryge i gården. Det æstetiske undervisningsmiljø: Alle eleverne på Køkkenværkstedet synes, at skolen har et pænt udseende, og kan lide skolens omgivelser. Ligeledes er der stort set enighed om, at gangene er pæne, men der mangler generelt udsmykning på skolen. Næsten alle eleverne (69% meget og 23% noget) synes, at værkstedet er hyggeligt at være i og næsten alle synes, at der er en god atmosfære på skolen. 92% af eleverne på Køkkenværkstedets synes, at der er fællesområder med liv og aktivitet på skolen. Også med hensyn til det æstetiske undervisningsmiljø står det godt til på Køkkenværkstedet. Eleverne her har nemmere ved at finde et rart sted, hvor de kan finde ro, og føler ikke, at der er for meget støj på skolen. Af kommentarer til undersøgelsen er der følgende: Mad burde være frivilligt og Jeg elsker kuba! Fysisk værksted Der var 76% mænd og 24% kvinder på Fysisk værksted på tidspunktet for undersøgelsen. Af dem er 38% år og 62% år. Når eleverne skal tage stilling til deres egne evner, vurderer de sig selv således: 8% mener, at der er blandt de bedste, 77% at de er blandt de gode til faget på værkstedet. 8% har valgt ikke at svare på dette. 7% af eleverne synes ikke at de kan finde ud af det. På en vurdering af skolen svarer de således: 31% at den er rigtig god, 62% at den er god og 7% at den er nogenlunde. 15% af eleverne på Fysisk værksted har overvejet at stoppe eller skifte skole inden for de sidste tre måneder. Årsagerne hertil er at det der undervises i ikke lige er mig, at det er svært at komme op om morgenen [forsømmelser], og at en har hørt om en anden bedre/mere spændende skole. 17

18 Det psykiske undervisningsmiljø: Der er meget stor enighed om, at det der laves på værkstedet giver mening for eleverne (54% meget enige og 38% noget enige og 8% lidt enige). Eleverne føler også, at de lærer meget på skolen, og der er stor enighed i at de bliver bedre til faget på værkstedet, og at det de arbejder med er spændende. 84% af eleverne føler i forskellige grader, at de har medbestemmelse, i forhold til det de laver på værkstedet. Samtlige elever er enige i, at lærerne er gode til at undervise (69% meget enige, 31% noget enige og 16% lidt enige), de ved, hvad lærerne forventer af dem. Dog er der en del, der føler at lærerne stiller for store krav til dem (46% noget/lidt enige). Alle føler at lærerne roser dem, og alle eleverne på Fysisk værksted føler, at lærerne kan lide dem, og taler også med lærerne om andet end fag. Langt de fleste af værkstedets elever bruger skolens vejleder til uddannelsesvejledning, og en del af dem taler også med vejlederne om andet end uddannelse. Alle eleverne (62% meget enige, 31% noget enige og 7% lidt) er enige i, at de har det godt med hinanden på Fysisk værksted, og de fleste føler, at de andre elever kan lide dem (dog er en enkelt lidt i tvivl herom). På Fysisk værksted er der kun én elev, der kan føle sig lidt uden for, når vedkommende er i skole. En del af eleverne på Fysisk værksted har svært ved at koncentrere sig, når de er i skole (8% meget, 38% noget, 31% lidt enige). Eleverne på Fysisk værksted er overvejende tilfredse med de sociale aktiviteter på skolen. Det psykiske undervisningsmiljø på Fysisk værksted er meget godt. Eleverne føler, at det faglige udbytte af undervisningen er stort, at de lærer noget, at det er spændende og giver mening. Lærerne er gode til at undervise og til at tale med eleverne både om faget og om andet. Lærerne er gode til at rose eleverne, og eleverne mærker, at de får denne ros. Eleverne er generelt glade for hinanden på Fysisk værksted og hygger sig med hinanden, og de elever, som er i tvivl om, hvorvidt de andre kan lide dem, er kun lidt i tvivl. Nogle af eleverne synes, at lærerne stiller for store krav til dem, men det er en del af det at gå på et fysisk værksted (at lærerne presser eleverne). Det ved eleverne tilsyneladende godt, for de er ikke i tvivl om, at lærerne kan lide dem. Det fysiske undervisningsmiljø: Eleverne er enige i at der er god plads på Fysisk værksted, at værkstedet er indrettet godt og at der er godt med lys. 77% af eleverne er enige om, at de har fået god instruktion i brug af værktøj og udstyr på værkstedet. 18

19 En overvejende del af eleverne er enige i, at der nogle gange er koldt på værkstedet, og flere af eleverne finder også at luften nogle gange er dårlig. Eleverne på Fysisk værksted synes, at toiletterne på skolen er pæne og rene. Få af eleverne har fået at vide, hvad de skal gøre i tilfælde af brand. Næsten alle eleverne på Fysisk værksted er tilfredse med både de indendørs og de udendørs pausefaciliteter. Af Fysisk værksted elever er der 54% rygere. 93% af eleverne på Fysisk værksted er enige i skolens rygepolitik. Det der er mest udslagsgivende ved det fysiske undervisningsmiljø på Fysisk værksted er at mange af eleverne finder, at det nogle gange er koldt, og at der er lugtgener ind i mellem. Det bør afdækkes hvornår der er tale om. Tit er det koldere på skolen om morgenen, og hvis eleverne har klædt om til sportstøj og kommer ind i et koldt lokale, er det ikke rart at opholde sig i dette, indtil de kommer i gang med at bevæge sig. Ligeledes bør det afdækkes om det er i forbindelse med megen træning, at luften er dårlig, altså om det er noget, der kan klares ved at lufte godt ud i pauserne. Eleverne på Fysisk værksted er meget tilfredse med pausefaciliteterne. De har lokale på 1. sal, hvor der også er et stort pauseområde med stole og sofaer, som de ofte benytter. Det æstetiske undervisningsmiljø: Næsten alle eleverne på Fysisk værksted synes, at skolen har et pænt udseende, og kan lide skolens omgivelser. Ligeledes er der stort set enighed om, at gangene er pæne, men der mangler generelt udsmykning på skolen. Alle eleverne (46% meget og 38% noget og 16 lidt) synes, at værkstedet er hyggeligt at være i og alle (77% Meget og 33% Noget) synes, at der er en god atmosfære på skolen. Alle eleverne på Fysisk værksted synes, at der er fællesområder med liv og aktivitet på skolen, men eleverne har ikke svært ved at finde et rart sted med ro, og synes heller ikke at der er for meget støj på skolen. Eleverne på Fysisk værksted kan godt lide at komme på kontoret. Også med hensyn til det æstetiske undervisningsmiljø står det godt til på Fysisk værksted. Eleverne her har nemmere ved at finde et rart sted, hvor de kan finde ro, og føler ikke, at der er for meget støj på skolen. Eleverne synes, at der er hyggeligt på skolen og at der er en god atmosfære. Af kommentarer til undersøgelsen er der følgende: Dejlig skole. 19

20 Service- og vedligeholdelsesværkstedet Der var 100% mænd på Service- og vedligeholdelsesværkstedet på tidspunktet for undersøgelsen, og de er alle i alderen år. Når eleverne skal tage stilling til deres egne evner, vurderer de sig selv således: 66% mener, at der er blandt de bedste og 33% har valgt ikke at svare på dette. På en vurdering af skolen svarer de således: 66% at den er rigtig god, 34% at den er god. Ingen af eleverne på Service- og vedligeholdelsesværkstedet har overvejet at stoppe eller skifte skole inden for de sidste tre måneder. Det psykiske undervisningsmiljø: Alle de adspurgte elever er enten meget eller noget enige i, at de lærer noget og at de bliver bedre til faget på værkstedet. Dog er ikke alle enige i, at det de arbejder med er spændende. Alle eleverne føler i forskellige grader, at de har medbestemmelse, i forhold til det de laver på værkstedet. Samtlige elever er enige i, at læreren er gode til at undervise. Læreren stiller ikke for store krav, og der er ikke tvivl hos eleverne om at læreren kan lide dem. Alle eleverne taler også med læreren om andet end det der undervises i på værkstedet. Dog er eleverne ikke helt sikre på, hvad læreren forventer af dem, og hvorvidt de får ros af læreren. Alle værkstedets elever bruger skolens vejleder til uddannelsesvejledning og de taler også med vejlederne om andet end uddannelse. Alle eleverne (67% meget enige og 33% lidt) er enige i at de har det godt med hinanden på Serviceog vedligeholdelsesværkstedet, men der er én, der er usikker på, om de andre elever kan lide ham. Eleverne på Service- og vedligeholdelsesværkstedet har svært ved at koncentrere sig, når de er i skole (67% meget og 33% noget). Eleverne på Service- og vedligeholdelsesværkstedet er tilfredse med de sociale aktiviteter på skolen. Det psykiske undervisningsmiljø på Service- og vedligeholdelsesværkstedet er godt. Eleverne føler, at det faglige udbytte af undervisningen er stort, at de lærer noget, der giver mening. Læreren er god til at undervise, til at tale med eleverne både om faget og om andet. Lærerne er gode til at rose eleverne, og eleverne mærker, at de får denne ros. Det fysiske undervisningsmiljø: Da det lokale, som Service- og vedligeholdelsesværkstedet skal være i ikke er færdigindrettet på det tidspunkt, hvor undersøgelsen afholdes, er de fleste punkter i forbindelse med undersøgelsen af det 20

Undervisningsmiljøvurdering på Produktionsskolen k-u-b-å* december 2015

Undervisningsmiljøvurdering på Produktionsskolen k-u-b-å* december 2015 Indhold Undervisningsmiljøvurdering på Produktionsskolen k-u-b-å* december 2015 Indledning 2 Samlet opsummering af undersøgelsen 2 Musikværkstedet 5 Grafisk værksted 6 Teaterværkstedet 8 Tekstværkstedet

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE I Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø fastsættes det, at produktionsskolens ledelse skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i et spørgeskema af en medarbejder i skolen, og der er hentet inspiration fra andre trivselsundersøgelser

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 5a+b, 6a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid 11 / 13.25% Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Friskolen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING DJURSLANDS EFTERSKOLE 2012... 2. 2.1 Generel tilfredshed... 2. 2.2 Klassen og kammeraterne... 2. 2.3 Mobning...

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING DJURSLANDS EFTERSKOLE 2012... 2. 2.1 Generel tilfredshed... 2. 2.2 Klassen og kammeraterne... 2. 2.3 Mobning... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UNDERVISNINGSMILJØVURDERING DJURSLANDS EFTERSKOLE 2012... 2 1. INDLEDNING OG MÅL... 2 2. ANALYSER... 2 2.1 Generel tilfredshed... 2 2.2 Klassen og kammeraterne...

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: Køn: 9.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed altid for det Ikke så Nej, slet Er du glad for din skole? 3 / 2

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38 Højsted, den 08-02-16 UMV maj 2015 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi har brugt spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen er foregået i perioden fra marts

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Elev APV Indledning

Elev APV Indledning Indledning I undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø er programmet Termometeret blevet brugt. Vi vil i den efterfølgende bearbejdning af undersøgelsen skitsere de forskellige svar eleverne har givet,

Læs mere

Kortlægning af. Undervisningsmiljøet

Kortlægning af. Undervisningsmiljøet Kortlægning af Undervisningsmiljøet på Videnscenter for Specialpædagogik i Næstved August 2008 Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Udarbejdet Juni 2013 og gyldig frem til juni 2016 Lundebakkeskolens UMV er udarbejdet ved hjælp af UMV-spørgeskema-skabelonen på klassetrivsel.dk Undersøgelsen

Læs mere

UMV-RAPPORT. (Undervisningsmiljøvurdering)

UMV-RAPPORT. (Undervisningsmiljøvurdering) Juni 2014 UMV-RAPPORT (Undervisningsmiljøvurdering) Skolen har udarbejdet en UMV der primært basere sig på spørgerskemaer, der vurdere det æstetiske miljø, det psykiske og det fysiske miljø. Med udgangspunkt

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Christiansfeld Skole, klassetrin Kolding Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Christiansfeld Skole, klassetrin Kolding Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Kolding Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Temaer om trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Bøgevangskolen, Vejle Fri fagskoles. undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2017

Bøgevangskolen, Vejle Fri fagskoles. undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2017 Bøgevangskolen, Vejle Fri fagskoles undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2017 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig

Læs mere

undervisningsmiljø 2014

undervisningsmiljø 2014 undervisningsmiljø 2014 I undersøgelsen er der blevet spurgt ind til følgende temaer: - indeklima - fysiske og æteriske rammer - sundhed - trivsel - fagligt læringsmiljø Skolen scorer meget positivt i

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Emne Spørgsmål Svarmulighed Antal besvarelser Antal respondenter Baggrundsspørgsmål Er du: Dreng 24 80 30 Pige 56 80 70 Generel tilfredshed

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING / BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Kirkeskovsskolen, 0.- Slagelse Kommune Kirkeskovsskolen, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede

Læs mere

58 / 30% 102 / 52% 27 / 14% 8 / 4% nogle enkelte 68 / 35% 75 / 38% 49 / 25% 3 / 2% meste 37 / 19% 97 / 50% 44 / 23% 17 / 9%

58 / 30% 102 / 52% 27 / 14% 8 / 4% nogle enkelte 68 / 35% 75 / 38% 49 / 25% 3 / 2% meste 37 / 19% 97 / 50% 44 / 23% 17 / 9% Generel tilfredshed Er du glad for din skole? Ja, meget glad Ja, for det Ikke så tit Nej, slet 58 / 30% 10 / 5% 7 / 14% 8 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller

Læs mere

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN 20 20/ BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Carolineskolen, 0.- Københavns Kommune Carolineskolen, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Reventlow Lilleskole, klassetrin Lolland Kommune

2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Reventlow Lilleskole, klassetrin Lolland Kommune 15/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Lolland Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt på klassetrin 5 3.1 Tema 1:

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Konflikter, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed,

Læs mere

Undervisningsmiljø Sorø Fri Fagskole

Undervisningsmiljø Sorø Fri Fagskole Undervisningsmiljø Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2016-2017 Side 1 af 9 Undervisningsmiljø Sorø Fri Fagskole Maj 2017 Undervisningsmiljøloven Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø - også kaldet

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

TRIVSELSMÅLING SPRS 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Sorø Privatskole, klassetrin Sorø Kommune

TRIVSELSMÅLING SPRS 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Sorø Privatskole, klassetrin Sorø Kommune TRIVSELSMÅLING SPRS 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Sorø Privatskole, 0.- Sorø Kommune Sorø Privatskole, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Sejergaardsskolen, klassetrin Holbæk Kommune

TRIVSELSUNDERSØGELSE /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Sejergaardsskolen, klassetrin Holbæk Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Sejergaardsskolen, 0.- Holbæk Kommune Sejergaardsskolen, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede

Læs mere

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 84 elever har spørgeskemaet. Alle tal er angivet i antal/procent. Er der JA 51. Rum, der særligt tiltaler dig (f.eks. pga. stemningen, farverne eller indretningen)?

Læs mere

TRIVSELSMÅLING NØRREÅDAL FRISKOLE OKTOBER /18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørreådal Friskole, klassetrin Brønderslev Kommune

TRIVSELSMÅLING NØRREÅDAL FRISKOLE OKTOBER /18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørreådal Friskole, klassetrin Brønderslev Kommune TRIVSELSMÅLING NØRREÅDAL FRISKOLE OKTOBER 20 20/18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Nørreådal Friskole, 0.- Brønderslev Kommune Nørreådal Friskole, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011.

Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011. Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011. 1. Kortlægning af skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Langå Skole er en kommunal folkeskole med 587 elever.

Læs mere

Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål. Emnet "Klassen og kammeraterne" indeholder følgende spørgsmål

Emnet Generel tilfredshed indeholder følgende spørgsmål. Emnet Klassen og kammeraterne indeholder følgende spørgsmål Spørgsmål Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål Er du glad for din skole? Er du glad for dine lærere? Hvor tit... - glæder du dig til at komme i skole? Hvor tit... - glæder du dig til

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø 4.-10. klasse 2009 Hold: 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7x, 7y, 7z, 8a, 8b, 8c, 9w, 9z, 10x, 10y Køn: M, K Ikke viste hold: 10z Resultater i antal og procent Generel

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø. Undervisningsmiljøundersøgelse 2016 Skolen har i foråret 2016 gennemført den Nationale trivselsundersøgelse med tillægs spørgsmål omkring de fysiske- og æstetiske omgivelser. Trivselsundersøgelsen plus

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Højsted, den 08-02-16 UMV januar 2011 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi brugte spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen foregik i perioden fra april 2010

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for CKU Viborg og Skive 2011

Undervisningsmiljøvurdering for CKU Viborg og Skive 2011 Undervisningsmiljøvurdering for CKU Viborg og Skive 2011 Nedenstående er en oversigt over fokusområder i undervisningsmiljøvurderingen for CKU i Viborg og Skive Kommuner i 2011. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Undervisningsmiljø undersøgelse 2006

Undervisningsmiljø undersøgelse 2006 Undervisningsmiljø undersøgelse 2006 1. Det fysiske og æstetiske arbejdsmiljø: På det fysiske område har vi i samråd med eleverne vendt de fysiske og æstetiske arbejdsmiljø, i forbindelse med fællesmøde

Læs mere

Undervisningsmiljø Sorø Husholdningsskole Maj 2014

Undervisningsmiljø Sorø Husholdningsskole Maj 2014 Undervisningsmiljø Sorø Husholdningsskole Maj 2014 Undervisningsmiljøloven Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø - også kaldet Undervisningsmiljøloven. Kapitel 1:Rettigheder og pligter 1. Elever,

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Distribution: Ny 9-10 klasse

Distribution: Ny 9-10 klasse Distribution: Ny 9-10 klasse Wednesday, January 26, 2011 Page 1 of 61 Operre af Michaelskolen Oprettet d. 1/26/2011 Workcyclus Page 2 of 61 GENEREL TILFREDSHED 1.1 Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad

Læs mere

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen.

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Svarskema Undervisningsmiljøundersøgelsen Guldborgsund Ungdomsskole Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Enkelte punkter er ikke besvaret og enkelte

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen Dato:1. oktober, 2015 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. oktober, 2018 UMV en indeholder de

Læs mere

Vandret rapport UMV 2014

Vandret rapport UMV 2014 Rapporten er udarbejdet d.0-0-0 Vandret rapport UMV 0 Antal Inviterede Antal besvarede Undervisnings () () () () () Medie Ide & (0) m() () Grafisk() Design() 0 0 Svarprocent %,%,% 00%,% %,% %,%,% Samlet

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 15/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Slagelse Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO Dato: 1. august, 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:1. august, 2015 UMV en indeholder

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN 2017 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Carolineskolen, 4.-. klassetrin Københavns Kommune Carolineskolen, 4.-. klassetrin Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bornholms Efterskole, klassetrin Bornholms Kommune

SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bornholms Efterskole, klassetrin Bornholms Kommune SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ 2015/ BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Bornholms Efterskole, 4.- Bornholms Kommune Bornholms Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik

Læs mere

EVALUERING EFTERSKOLEN 2015/16 KLASSERAPPORT. 10 Broby Fri- og Efterskole, Faaborg-Midtfyn Kommune

EVALUERING EFTERSKOLEN 2015/16 KLASSERAPPORT. 10 Broby Fri- og Efterskole, Faaborg-Midtfyn Kommune EVALUERING EFTERSKOLEN 2015/16 KLASSERAPPORT 10 Broby Fri- og Efterskole, Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske

Læs mere

TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørbæk Efterskole, klassetrin Randers Kommune

TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørbæk Efterskole, klassetrin Randers Kommune TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Nørbæk Efterskole, 4.- Randers Kommune Nørbæk Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik

Læs mere

Hvor er det bedste sted at være på skolen og hvorfor? Er du pige eller dreng? Dreng 21 svar 49% Pige 21 svar 49%

Hvor er det bedste sted at være på skolen og hvorfor? Er du pige eller dreng? Dreng 21 svar 49% Pige 21 svar 49% Page 1 of 12 Elev APV 2010 Skrevet af JS Hvilken årgang går du i? Hvor er det bedste sted at være på skolen og hvorfor? Er du pige eller dreng? Dreng 21 svar 49% Pige 21 svar 49% Hvor godt eller dårligt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE /18 SKOLERAPPORT. Stenløse Privatskole, klassetrin Egedal Kommune

TRIVSELSUNDERSØGELSE /18 SKOLERAPPORT. Stenløse Privatskole, klassetrin Egedal Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 2017/18 SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold

Læs mere

Side 1 af :27:51

Side 1 af :27:51 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 106 / 28% 236 / 62% 31 / 8% 7 / 2% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej,

Læs mere

Vurdering af undervisningsmiljøet på Fugleviglund Produktionshøjskole

Vurdering af undervisningsmiljøet på Fugleviglund Produktionshøjskole Vurdering af undervisningsmiljøet på Fugleviglund Produktionshøjskole Antal besvarelser: 36,3 Samlet resultat: Æstetisk miljø på skolen Hvordan oplever du skolen i forhold til orden og renlighed? Hvordan

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således:

Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Undervisningsmiljøvurdering Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Læs Først! Det er afgørende vigtigt, at det

Læs mere

Side 1 af 13 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 55 / 26% 131 / 62% 20 / 10% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Er du glad for dine lærere? 47 /

Læs mere

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens Datarapportering Dataindsamling til Undervisningsmiljøvurdering Vestbyskolen Horsens 00 Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Der har deltaget i alt elever ud af 19 mulige. Det giver en samlet

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Læs Først! Det er afgørende vigtigt, at det er din personlige mening, der kommer til udtryk i besvarelsen af spørgsmålene.

Læs Først! Det er afgørende vigtigt, at det er din personlige mening, der kommer til udtryk i besvarelsen af spørgsmålene. Undervisningsmiljøvurdering Resultat efterår 2006 Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Læs Først! Det er afgørende

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Hvordan oplever du de fysiske rammer, når der er arrangementer. Hvad synes du om skolens lokale til spisning?

Hvordan oplever du de fysiske rammer, når der er arrangementer. Hvad synes du om skolens lokale til spisning? Reception og Kontor Æstetisk miljø på skolen Hvordan oplever du skolen i forhold til orden og renlighed? Antal besvarelser: 3,0 Hvordan oplever du de fysiske rammer, når der er arrangementer Hvad synes

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Afd. 3 uvm-undersøgelse

Afd. 3 uvm-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 3 Besvarelser medtaget i denne rapport... 3 Fysiske: Inventar... 4 Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig?... 4 Får du ondt i ryggen, når du sidder

Læs mere

UVM 2012. Er du en dreng eller en pige. Hvad synes du om skolen. Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen. Dreng Pige

UVM 2012. Er du en dreng eller en pige. Hvad synes du om skolen. Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen. Dreng Pige Er du en dreng eller en pige. Dreng Pige Hvad synes du om skolen. Kan meget godt lide den Synes den er nogenlunde Synes ikke særligt om den Kan ikke lide den Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen.

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Page 1 of 7 Trivselsundersøgelse 2010 Med dette spørgeskema ønsker skolen at undersøge, hvordan du har det på skolen. Går det godt i klassen, lærer du noget og er du glad for at gå i skole? Målgruppen

Læs mere

DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole.

DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole. DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole. Besvarelser: I alt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spørgsmål 1 - Hvilken klasse går du i? 9. 51 40% 10. 78 60% 129 Spørgsmål 2 - Hvilket køn er du?

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV 2014

Svarfordelingsrapport: UMV 2014 Rapporten er lavet d.09-05-204 Svarfordelingsrapport: UMV 204 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: UMV-204 Denne rapport: 9.-0. klasse Periode for svar: Fra: 07-05-204

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

Børnemiljø vurdering (BMV)

Børnemiljø vurdering (BMV) Børnemiljø vurdering (BMV) Indholdsfortegnelse Børnemiljø vurdering (BMV)...2 Loven:...2 Formål:...2 Retningslinjer for udarbejdelse:...2 Økonomi:...2 Ledelsen har ansvaret:...3 ARBEJDET I PRAKSIS:...3

Læs mere

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Tal fra Dagtilbudstermometeret 2015 6 1 02 Indhold Termometertal for 2015 03 Fakta om datamaterialet 04 Repræsentativitet og reliabilitet 4 Børnenes syn på børnemiljøet

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere