Evaluering af grundforløbet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af grundforløbet 2006-12-29"

Transkript

1 Evaluering af grundforløbet -1- Eleverne i grundforløbet har besvaret et elektronisk spørgeskema i dagene lige før juleferien. Besvarelserne er sket tidsmæssigt umiddelbart efter prøverne i NV og AP. Det er besvaret af 1 elever ud af 141 mulige. Diagrammerne angiver svarene i % af indkomne svar. Tallene over hver søjle er de absolutte svartal. Spørgeskemaet er en let revision af skemaet fra sidste år. (Om dets tilblivelseshistorie se de indledende bem. til undersøgelsesbilaget længere nede på hjemmesiden). Vi har valgt at lave en temmelig omfattende undersøgelse både om faglige, kompetencemæssige og studiesociale forhold, dels fordi vi fremadrettet har brug for at vide noget om de pågældende forhold, dels fordi den elektroniske form og tidspunktet var gunstige for en større undersøgelse. Formålet med undersøgelsen er at gøre os klogere. Den retter sig mod en videreudvikling af udannelsens kvalitet. At formålet med denne evaluering ikke er at fremskaffe generel viden begrunder, at spørgsmål om elevernes køn, sociale forankring, uddannelsesmæssige baggrund mv. ikke indgår. Undersøgelsen er opdelt sådan, at først stilles en række spørgsmål vedr. gymnasiereformens nye tiltag på elevernes skema: Almen sprogforståelse (AP), Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og Almen studieforberedelse (AT). Dernæst stilles en række spørgsmål til elevernes indsats i skolearbejdet, deres opfattelse af undervisningens kvalitet, administrationens service og det sociale klima på skolen for de nye elever. Vi er overordentlig glade for, at eleverne vurderer de tre nye fag så positivt. Deres egen oplevelse af dem er, at de har lært noget. De har lært noget fagligt og de har lært en række kompetencer. De oplever selv, at de tre fag får betydning for arbejdet i andre fag.eleverne føler de har lært mere end sidste år i AP. Men færre synes det er et godt fag. Det faglige udbytte af NV vurderes omvendt lidt lavere end sidste år. Samarbejdet mellem NV fagene vurderes til gengæld højere. AT ligger på samme niveau som sidste år. Gruppearbejdet ser ud til at have et mindre omfang nu og forståelsen af hovedområderne er nu mindre. Det sidste skyldes helt sikkert, at AT prøven sidste år lå lige før den skr. evaluering. I prøven var fakulteternes identitet netop hovedindholdet. Generelt giver undervisningen eleverne lyst til at lære noget og de selv oplever, at de bidrager til at undervisningen forløber godt. På IT-området synes skolens konferencesystem (FirstClass) at fungere godt og skolens nye Lectio-skema har ændret elevernes oplevelse af skemaændringer radikalt i positiv retning. Livø bliver nævnt i et af spørgsmålene til slut. Alle 1.g og 1.HF klasser var på intro-tur på Livø i september.

2 Spørgsmål 1: Almen Sprogforståelse har lært mig at analysere en sætning, dvs. finde (subjekt (x), verballed (o), akkusativobjekt mv.) Spørgsmål Spørgsmål : Almen Sprogforståelse har omhandlet andet end grammatik Spørgsmål Spørgsmål : Latindelen har bidraget til mit udbytte af Almen Sprogforståelse Spørgsmål

3 Spørgsmål 4: Almen Sprogforståelse har hjulpet mig i sprogfagene (engelsk og dansk) Spørgsmål Spørgsmål : Almen Sprogforståelse kommer til at hjælpe mig, når jeg skal i gang med et nyt sprog Spørgsmål Spørgsmål : Mine sproglærere benytter den terminologi, jeg har lært i Almen Sprogforståelse Spørgsmål

4 Spørgsmål 7: Almen Sprogforståelse er et godt fag Spørgsmål Spørgsmål : I forhold til mængden af gennemgået stof har antallet af lektioner i Almen Sprogforståelse været... Spørgsmål 4 For mange Passende For få Spørgsmål : Omfanget af hjemmearbejde til hver lektion i Almen Sprogforståelse har været... Spørgsmål Alt for stort For stort Passende For lidt Alt for lidt

5 Spørgsmål : Naturvidenskabeligt Grundforløb har gjort mig bekendt med naturvidenskabelig tankegang Spørgsmål Spørgsmål : Jeg er blevet mere nysgerrig og engageret i naturvidenskabelige emner ved at følge undervisningen i Naturvidenskabeligt Grundforløb Spørgsmål Spørgsmål 1: Lærerne har fået Naturvidenskabeligt Grundforløb til at hænge sammen på tværs af fagene Spørgsmål

6 Spørgsmål 1: De enkelte forløb i Naturvidenskabeligt Grundforløb har været for korte (for overfladiske) Spørgsmål Spørgsmål 14: Der har været for mange eksperimenter i Naturvidenskabeligt Grundforløb Spørgsmål Spørgsmål 1: Der har været for meget teori i Naturvidenskabeligt Grundforløb Spørgsmål

7 Spørgsmål 1: Naturvidenskabeligt Grundforløb er et godt fag Spørgsmål Spørgsmål 17: Det faglige niveau i Naturvidenskabeligt Grundforløb har været... Spørgsmål For højt Passende For lavt Spørgsmål 1: Hvilket emne i Naturvidenskabeligt Grundforløb har været det bedste? Spørgsmål Solen Vejret Havet Titanic

8 Spørgsmål 1: Hvilket emne i Naturvidenskabeligt Grundforløb har været det dårligste? Spørgsmål Solen Vejret Havet Titanic Spørgsmål :I Almen Studieforberedelse har jeg lært noget som jeg kan bruge i andre fag Spørgsmål 4 1 Spørgsmål 1: Arbejdet i Almen Studieforberedelse har gjort mig bedre til at arbejde sammen med andre i grupper Spørgsmål

9 Spørgsmål : Jeg er blevet bedre til at fremlægge mundtligt i Almen Studieforberedelse Spørgsmål 4 7 Spørgsmål : Jeg er blevet bedre til at skrive opgaver/rapporter i Almen Studieforberedelse Spørgsmål Spørgsmål 4: Jeg har i Almen Studieforberedelse fået en klar fornemmelse af hvordan de tre hovedområder (humaniora, samfundsfag og naturvidenskab) er forskellige Spørgsmål

10 Spørgsmål : Lærerne har været gode til at samarbejde omkring Almen Studieforberedelse Spørgsmål Spørgsmål : Lærerne har været meget engagerede i forløbene i Almen Studieforberedelse Spørgsmål Spørgsmål 7: Almen Studieforberedelse er et godt fag Spørgsmål

11 Spørgsmål : Hvilket emne i Almen Studieforberedelse har været det bedste? spørhsmål 7 4 Skabt til at skabe Titanic Spørgsmål : Starten på gymnasieuddannelsen har været svær på grund af de høje faglige krav Spørgsmål Spørgsmål : Gymnasiet har været mindre spændende, end jeg havde forventet Spørgsmål

12 Spørgsmål 1: Undervisningen giver mig lyst til at lære noget Spørgsmål 1 4 Spørgsmål : Jeg bidrager til at undervisningen forløber godt Spørgsmål Spørgsmål : Jeg forbereder mig godt til hver eneste time Spørgsmål

13 Spørgsmål 4: Undervisningen er generelt inspirerende og tidssvarende Spørgsmål Spørgsmål : Jeg er tilfreds med mit udbytte af undervisningen Spørgsmål Spørgsmål : Jeg er sjældent stresset pga. skolearbejdet Spørgsmål

14 Spørgsmål 7: Skolens konferencesystem (FirstClass) er et effektivt bindeled mellem lærere og elever til gavn for undervisningen Spørgsmål Spørgsmål : Planerne for undervisningen i fagene (studieplanerne) giver overblik og gør det nemmere at følge med Spørgsmål Spørgsmål : Jeg får en begrundelse for mine karakterer fra lærerne (hvis jeg ønsker det) Spørgsmål 4 14

15 Spørgsmål 4: Lærerne er ligeglade med, om jeg gør det godt i timerne Spørgsmål Spørgsmål 41: Det er nemt at følge med i skolens informationer om skemaændringer i Lectio Spørgsmål Spørgsmål 4: Morgensamlinger og fællestimer er en vigtig del af fællesskabet på skolen Spørgsmål

16 Spørgsmål 4: Ved henvendelser til skranken på skolens kontor får man venlig og effektiv betjening Spørgsmål Spørgsmål 44: Ved henvendelser til inspektorer og rektor får man venlig og effektiv betjening Spørgsmål Spørgsmål 4: Der er et godt klima i klassen eleverne imellem Spørgsmål

17 Spørgsmål 4: Turen til Livø bidrog til, at klassen fungerer godt Spørgsmål Spørgsmål 47: Skolens frie aktiviteter (idræt, musik, billedkunst, musical) er et vigtigt bidrag til kulturen på skolen Spørgsmål

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15 Som et led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt evaluere elevernes udbytte af undervisningen, ligesom resultatet af evalueringen og opfølgningsplan skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Bilag 5: Gymnasielærerinterview Informant: Gymnasielærer (GL) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Alexander (AL) Tid: 29:47

Bilag 5: Gymnasielærerinterview Informant: Gymnasielærer (GL) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Alexander (AL) Tid: 29:47 Bilag 5: Gymnasielærerinterview Informant: Gymnasielærer (GL) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Alexander (AL) Tid: 29:47 LO: Det er så en 3.G klasse dem vi tager udgangspunkt i. Synes du de går

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Naturfaglige Kompetencer I Tværfaglige forløb

Naturfaglige Kompetencer I Tværfaglige forløb Naturfaglige Kompetencer I Tværfaglige forløb Et udviklingsprojekt om Overgangsproblemer i naturfagene mellem grundskolen og gymnasiet Haslev Seminarium Haslev Gymnasium & HF Erikstrupskolen Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

RG-HÅNDBOGEN STUDIEKOMPETENCE

RG-HÅNDBOGEN STUDIEKOMPETENCE RG-HÅNDBOGEN STUDIEKOMPETENCE Det er en udfordring at starte i gymnasiet. Det er anderledes end folkeskolen, idet du selv har valgt at videreuddanne dig. Du skal lære at studere, fordybe dig og at arbejde

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! STX 2014/15 1 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere