Refleksive spørgsmål - Spørgsmålsguide. Kilder: Karl Tomm, canadisk familieterapeut, samt B. Pearce, H. Maturana, A. Morgan udarbejdet af Locus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Refleksive spørgsmål - Spørgsmålsguide. Kilder: Karl Tomm, canadisk familieterapeut, samt B. Pearce, H. Maturana, A. Morgan udarbejdet af Locus."

Transkript

1 Refleksive spørgsmål - Spørgsmålsguide. Kilder: Karl Tomm, canadisk familieterapeut, samt B. Pearce, H. Maturana, A. Morgan udarbejdet af Locus. 1. Refleksivitet og karakteristika på et refleksivt spørgsmål: Refleksivitet er en cirkulær samspilsproces, som skabes af de involverede personer ved en fælles indsats, så meninger bliver til, vedligeholdes og/eller ændres i det tilbagevirkende samspil mellem mennesker. Refleksive spørgsmål er sondringer, stimuli, forstyrrelser. H. Maturana taler om pertubationer som betyder ikke ødelæggende forstyrrelser, som er tilpasse. Man kan egentlig ikke forstyrre eller stimulere en anden, men blot trigge at det sker. Det er dens anden (s struktur) som bestemmer, om der sker en forstyrrelse, som bliver til udvikling af nervebaner hvor i al viden, erfaring og udvikling findes. Spørgsmålene udløser kun refleksiv aktivitet, når de rammer ind i betydninger indenfor den andens (andres) egen ideologi. Altså når det på den ene side hæfter sig på noget kendt og på den anden side er forskelligt fra (peger frem mod det, der er muligt at vide). Der findes utallige spørgsmål, som sætter denne proces i gang, de kan grupperes i: Fremtidsrettede spørgsmål, observatør spørgsmål, uventet kontekst ændrende spørgsmål, forslagsrummende spørgsmål, normsammenlignende spørgsmål, afgrænsnings opklarende spørgsmål, hypoteseintroducerende spørgsmål og procesafbrydende spørgsmål. Mulig effekt sker som en ændring hos den anden (i samspillet) som en forskydning i organisationen og strukturen i den andens allerede eksisterende system af meninger. I den tidlige familieterapi var man optaget af, at nå frem til afklaring af hvilke interventioner, der som resultat af samtalen kunne sættes i værk, i dag er interventionen ofte spørgsmålene, fordi at tale og tænke anderledes om sin situation bevirker en ændring i det levede liv. Locus - Kursus 1

2 Det er interviewerens hensigt med spørgsmålet som afgør, om det er et refleksivt spørgsmål. Det vil sige, om det er et spørgsmål som stilles med en påvirkende hensigt, velvidende at vi aldrig på forhånd kender effekten af et spørgsmål. En definition på refleksive spørgsmål kan være: Spørgsmål som aktiverer overvejelser og eftertanker om betydningen for personen af, at hun tænker om problemet/situationen som hun gør (dvs. om den allerede eksisterende ideologi), på en måde hvor hun ubevidst eller bevidst, nu eller senere, kommer til at tale, tænke eller handle forskelligt fra før (muliggør at hun frembringer eller udbreder konstruktive mønstre af erkendelse og handling på egen hånd). Bl.a. Karl Tomm og Tom Andersen har skrevet om, hvordan de i deres arbejde med familieterapi opdagede, at spørgsmål er interventionen i sig selv og måske langt mere virkningsfuld end de interventioner, som man typisk aftalte skulle ske som handlinger efter samtalerne. Krav til interviewer er et bevidst sprogbrug og en planlæggende holdning som er mere faciliterende end ledende. Skal det lykkes at stille spørgsmål ind i eksisterende meningsstrukturer må interviewer være lydhør og følsomt opmærksom overfor den måde personen allerede taler om sin situation på, for så at kunne stille spørgsmål som både kobler sig på den andens sprog og er forskelligt fra. En facilitator letter vejen for den, der skal gå den ved en passende balance af støtte og udfordring. Det er interviewers hensigt, der afgør om det er karakteriseret som et orienterende eller som et påvirkende spørgsmål. Et refleksivt, også kaldet cirkulært påvirkende, spørgsmål stilles af interviewer med den hensigt, at det er den anden, der skal få mulighed for at udvikle sig, og hun stiller det velvidende, at man aldrig kender effekten på forhånd. Det bedst formulerede refleksive spørgsmål kan have ingen refleksiv effekt og et lineært orienterende spørgsmål kan vise sig at være netop det, der kunne bringe bevægelse i den andens forståelses systemer. Locus - Kursus 2

3 2. Kategorier af refleksive spørgsmål: Dette afsnit 2 er et rent overflødighedshorn af mulige forskellige typer refleksive spørgsmål, man kan finde på at stille og stadig kun en flig af alle de muligheder, som findes hvis man som interviewer lader fantasien og empatien få plads, hjulpet på vej af den person man interviewer, som altid giver én en ledetråd. Læs det som inspiration til dine egne spørgsmål. Glæd dig over de spørgsmål du får øje på, du allerede har stillet og opgiv gerne tanken om at lære alle typerne af spørgsmål. Spørgsmål skal give mening ikke bare for den, man stiller dem til, men også for én selv, så de kan stilles af hjertet. Kunsten er at stille spørgsmål, som er tilpas usædvanlige. A. Fremtidsrettede spørgsmål. Fremtidsrettede spørgsmål består af en lang række af spørgsmål, som stimulerer den anden til at danne billeder til at skabe en fremtid for sig selv. Når jeg skal tale om mig selv inde i fremtiden sker der næsten pr. automatik en bevægelse. Sprogfilosoffen L. Wittgenstein siger: At tale om fremtiden er næsten som at leve den, er den først benævnt og navngivet, bliver det muligt at bevæge sig ind i den. At stille spørgsmål ind i fremtiden vækker den andens kreative og fantasirige evner som vitaminer til personens forestillingsverden og kan dermed fremme oplevelsen af at være en, der kan gøre noget ved sit problem, frem for fanget af sit problem. Alt efter hvor god en billed- og historiedanner personen er, er det muligt som interviewer, at stille mere eller mindre konkretiserende spørgsmål, som faciliterer billeddannelse. a. Spørgsmål som fremmer personens mål: Er spørgsmål som kalder billeder frem af mål i personens liv (mål, planer, tilstande, resultater, forhåbninger, værdier osv.). F.eks. Fortæl om dine forhåbninger for Jer om x tid? Hvilken tilstand/situation vil være skabt for dig, dine børn x tid fra nu? Locus - Kursus 3

4 Man kan indbygge en forudsætning som er med til at give personen håb om, at der er noget på den anden side af problemet ved at spørge til Hvad er blevet muligt for dig, når dette ikke længere er et problem? Spørgsmål kan stilles, som om personen allerede er i fremtiden, ofte med den effekt at det fremmer billeddannelsen. b. Konkretisere vage mål: Har personen svært ved at danne billeder ud fra de åbne fremtidsspørgsmål kan man stille spørgsmål som retter sig mod, hvordan man vil kunne se at et mål er nået. Når du har nået dit mål, hvordan vil man så kunne se det? Hvad har ændret sig hvordan og for hvem? c. Udforske uventet effekt: Man kan gå på opdagelse med spørgsmål som udforsker, hvem det vil have en virkning for og hvilken virkning med det formål yderligere at få øje på, hvem det vil have en effekt for at en fremtid ser ud som beskrevet. Når du igen er glad, hvem vil det så også have betydning for? Hvordan vil du kunne se, at det har fået den effekt for den, du taler om? d. Sætte fokus på mulige konsekvenser: Fremtidsbilleder kan dannes ved at udforske, hvad der vil ske, hvis noget forsætter ind i fremtiden. Hvis du forsætter med at være vred, hvad tror du så der vil ske om ½ år og om 2 år fra nu? Hvis I om 2 år fra nu stadig er uenige om, hvem af Jer hun skal være hos, hvilken betydning har det så fået for hende? Locus - Kursus 4

5 e. Udforske katastrofe forventninger: Når personen er fanget af sit problem på en måde, hvor er svært overhovedet at danne nye billeder, er det en mulighed at folde endnu uudtalte problemer ud, som står i vejen for et udsyn. Når de kommer frem i det åbne, så de kan beskues fra mange vinkler, så bliver de til at håndtere. Hvad er du bange for kommer til at ske? Hvad er det værste der kan ske? f. Udforske hypotetiske muligheder: Interviewer kan spørge til de muligheder personen kan få øje på for så at udforske dem. Du siger, at en mulighed er, at du skifter job, hvordan skal det ny job være, for at du bliver tilfreds. g. Foreslå fremtidige ideer og handlinger: Har personen vanskeligt ved at se sig selv og andre i fremtiden stilles der spørgsmål, hvor der fremsættes forslag, man så spørger til. Hvad vil der ske på hjemmefronten, hvis du nu opgiver tanken om at arbejde så meget? Kunne det være en ide at bide istandsættelsen af Jeres hus over i bidder over tid og hvad kunne du tage fat på først? h. Introducere hypotetiske muligheder: Interviewers egne ideer kan fremsættes i samarbejde med den anden og der spørges ind til, hvis det nu var sådan. Hjælp mig nu lidt, jeg får et billede af, at du egentlig også har en doven side, kunne du fortælle mig lidt mere om, hvordan den ser ud og hvordan den kan hjælpe dig i fremtiden? Locus - Kursus 5

6 i. Introducere historier og opstille dilemmaer: Spørgsmål, hvor man giver nye billeder og spørger til hvad nu hvis og hvor der opstilles dilemmaer, man spørger til eller hvor man spørger til de dilemmaer den anden får øje på, er en anden måde at folde fremtidsbilleder ud på. Når I nu har boet sammen et godt stykke tid og Marie og Anton har lært hinanden at kende på en måde, hvor deres relation begynder at ligne så mange andre søskendes relationer, kan der så være et dilemma i, at Anton er hos Jer hele tiden, mens Marie kommer i weekenderne? Når du så har fundet en balance mellem jobbet og familielivet, som både din arbejdsgiver og din kone vil være tilfredse med, fordi de begge oplever dit nærvær, er der så nogle dilemmaer i det for dig? j. Indgyde håb og skabe optimisme: At stille spørgsmål som spørger til, hvad der vil ske og hvilken betydning det vil have for hvem, når nu det positive er sket er rigtig gode til at indgyde håb og optimisme som gør det muligt at bevæge sig ind i fremtiden. Når Peter igen er blevet rask, hvad er så blevet muligt for dig, for børnene og for ham selv? Hvilken betydning vil det få for børnene at I ikke længere skal være så bekymrede for Peter? Hvem vil det få mest og mindst betydning for? B. Observatør spørgsmål. Observatør spørgsmål har til hensigt at få den anden til at øge evnen til at skelne mellem handlinger, begivenheder eller mønstre, som hun endnu ikke har bemærket, Locus - Kursus 6

7 eller til at se betydningen af visse handlinger og begivenheder ved at genkende sin rolle som forbindelsesled mellem de igangværende samspilsmønstre. I de cirkulært orienterende spørgsmål stilles der også spørgsmål rundt om problemet, som er med til at sætte problemet ind i sammenhænge og dermed tydeliggøre forskelle og mønstre. Mens disse spørgsmål stilles ind i handlingens landskab, hvem gjorde hvad i hvilken sammenhæng og rækkefølge, så stilles de refleksive observatør spørgsmål ind i identitetens landskab, da de omhandler betydningerne af handlinger og dermed ind i personens allerede eksisterende menings- og værdisystemer. k. Forstærke opmærksomhed på sig selv: Interviewer stiller spørgsmål, som har til hensigt at gøre den anden til en bedre observatør af sig selv ved at spørge, så den anden kan se/mærke sig selv i givne situationer. Når din datter ikke ønskede at tale med dig, om det der skete, hvilken betydning fik det så for dig? l. Opmuntre til opmærksomhed på andre: Og der kan stilles spørgsmål om, hvad hun tror, andre tænkte/følte i en given situation. Hvad tror du, din datter tænkte, siden hun ikke ville tale med dig og hvad mon det var for følelser, der rørte sig i hende? m. Udforske opfattelser mellem personer: Og spørgsmålene kan følges op af spørgsmål, som omhandler, hvad den anden tror andre tænker/forestiller sig om hende i den givne situation. Hvilke tanker mon din datter havde om dig lige i den situation og hvad forestillede hun sig du ville? n. Udforske interpersonelle samspil: Spørgsmålene handler om, hvad andre gør, når hun gør sådan og sådan, med henblik på at få personerne til at få øje på det cirkulære mønster (den gensidige påvirkning) eller Locus - Kursus 7

8 ved at spørge triadisk, dvs. en 3. person om to andres relation, hvor den 3. ikke er direkte indblandet. Ved på skift at lade personerne være observatører til hinanden og til deres egne reaktioner får de et væld af oplysninger, de ikke havde før. Den samme slags spørgsmål stilles også som cirkulært orienterende spørgsmål men har da i større udstrækning til hensigt at skabe ny viden hos interviewer og at have en frigørende effekt for personerne, end når de stilles som refleksive spørgsmål, hvor hensigten klart er at facilitere den andens eget arbejde med at ændre tankemønster og forholdemåder. C. Uventet kontekst ændrende spørgsmål. Interviewer fokuserer på at bringe det skjulte og tabte frem i lyset, når folk er fastlåste og kun ser indskrænkede handlemuligheder. Det er spørgsmål, som ikke blot folder det kendte (known and familiar) endnu mere ud, men som bevæger sig ind i det, som er muligt at vide (posible to know). o. Udforske det modsatte indhold: Interviewer interesserer sig for at spørge til bagsiden af problemet, ikke til de f.eks. 80% hvor livet er rigtig svært, men til de 20% hvor det er bedre. Hvis hun har det rigtig skidt så stille spørgsmål om, hvornår hun sidst havde det rigtig godt. Hvornår har problemet mindre indflydelse på dit liv, fortæl mig om de helt små forskelle, hvor du fornemmer, at du har det bedre? p. Udforske modsatte sammenhænge: Der stilles spørgsmål, som er vendt på hovedet og som sandsynligvis vil være udsædvanlige for personen. Hvem af dig og din datter kan bedst lide, at det går som det går og hvem af Jer ville mest savne problemet, hvis det forsvandt? Locus - Kursus 8

9 q. Udforske behov for at bevare status quo: Spørgsmålene kan følges op af andre spørgsmål, som er lige så usædvanlige. Hvad hjælper problemet Jer med at holde på afstand? r. Introducere paradoksal forvirring: Man kan udforske det gode i det dårlige ud fra ideen om, at når der er noget, det er dårligt, er der også altid noget i det som er godt, så det modsatrettede bliver bragt frem. Hvor god er du faktisk til at lyve? s. Gå ind for frygtede impulser: Med stor forsigtighed kan interviewer spørge til de impulser, man kan være bekymret for, at den anden kan udvise, men det fordrer at relationen mellem interviewer og person kan bære det, ligesom det fordrer at interviewer har en knivskarp fornemmelse for, hvor langt hun kan gå uden at sætte skub i en uhensigtsmæssig drejning. Du har fortalt mig, at du har overvejet at tage livet af dig, hvad gør, at du ikke har gjort det? Hvilke tanker og ideer ønsker du skal dø? Du har fortalt mig, at du hader dit job, hvad gør, at du ikke har sagt dit job op? Hvilke tanker/ideer ønsker du skal forsvinde med opsigelsen af dit job? Locus - Kursus 9

10 D. Forslags antydende spørgsmål Man kan vælge at stille nogle spørgsmål som forsigtigt viser mulige retninger. De adskiller sig fra de lineært påvirkende spørgsmål på den måde, at interviewer ikke har en overbevisning om, hvad der vil være godt for den anden, men er samtidig klar over at der skal mere støtte end udfordring til for at muliggøre bevægelse. Der er måske mere tale om ideer, der er opstået hos interviewer på baggrund af personens egne overvejelser. t. Retningsgivende spørgsmål: Spørgsmål som stilles, når den anden har brug for at blive puffet lidt i en bestemt retning, kan f.eks. handle om at opstille mest/mindst muligheder. Så når nu du så gerne vil have det job, hvad ville mon så være bedst, at flytte eller at tage et kørekort? u. Indbefatte en omdefinering: Spørger til, hvis situationen var en anden, som benævnes, hvordan ville hun så reagere. Hvis din datter igen ville tale med dig, hvordan ville det så være for dig? v. Indbefatte en alternativ handling: Interviewer spørger til, hvad der ville ske, hvis hun handlede på en anden måde, som benævnes handlingsanvisende. Hvis du nu tog på besøg, en eftermiddag et par timer, en dag hvor du ved hun er hjemme, og du ventede med at ringe og sige, at du kom, indtil du var 5 minutter fra hende, hvad ville der mon så ske imellem Jer? Locus - Kursus 10

11 w. Indbefatte velvilje. Man kan spørge ind til en given situation som en beslutning eller et valg, der allerede er taget. Når vi nu forestiller os, at I havde besluttet Jer for at lade hende skifte skole, hvilken ny situation ville det så bringe Jer i? x. Indbefatte undskyldning: Når man som interviewer får den tanke, at der her er brug for at nogen giver sig, eller tager et forsonende skridt for at bringe bevægelse igen, kan man f.eks. spørge. Hvis du sagde undskyld til din datter,hvad så? y. Indbefatte tilgivelse: Når interviewer bemærker at nogen er blevet såret, er det muligt at spørge til tilgivelse. Hvis du tilgav ham og han tilgav dig, hvad ville der så ske for dig og for ham? Vil det være muligt for dig at tilgive dig selv? E. Normsammenlignende spørgsmål Hvis personen er kommet til at opfatte sig selv eller andre som særlige på en ikke hensigtsmæssig måde eller er bekymrede for at falde udenfor normen, kan man stille forskellige spørgsmål, som måske kan bringe bevægelse i opfattelsen. z. Ønsket om normalitet: Interviewer bruger den andens eget ønske om at blive mere normal til at indstille sig på et sundere mønster ved at drage sammenligninger. Når du ser på dine venners sovevaner og sammenligner dem med dine egne, hvor meget mere skulle du så sove for at få et bedre mønster? Locus - Kursus 11

12 æ. Kontrast til social norm: Man kan spørge til om, hun tror, hun har andre normer end andre og til hvilke normer hun tror andre har. Tror du det, du anser for god børneopdragelse er forskelligt fra, hvad så mange andre anser god børneopdragelse? Hvilke normer, tror du, de andre forældre i klassen har omkring børns påklædning? ø. Kontrast til en udviklingsnorm: Eller man kan spørge til f.eks. hvor et barn er set i forhold til, hvor andre børn er i deres udvikling og til hvordan det mon kan være. Tænker du, at Sofie er på niveau med sine kammerater i forhold til at kunne tage tøj af og på? Hvad får dig til at sige, at hun ikke er på niveau, hvad har du bemærket som er forskelligt fra andre børn? å. Kontrast til kulturel norm: Det kan nogle gange være behjælpsomt at få øje på hvordan man evt. er forskellig fra eller lig med helt andre. Hvis hun kom fra Italien, hvordan ville hun mon så være? En risiko ved at spørge til hvordan man er forskellig fra noget kan være, at personen kommer til at føle sig endnu mere forskellig, så man kan også vægte at spørge til hvordan nogen eller noget er lig med det normative. Locus - Kursus 12

13 aa. Normalitet på det sociale plan: Interviewer kan benævne forhold som er i hos alle/i alle grupper og så spørge ind til forholdet hos denne person f.eks. om vrede. Vrede kan være en helt almindelig følelse hos alle når man føler sig forbigået, hvordan tror du andre viser denne vrede og hvordan viser du den selv? bb. Normalitet på udviklingsplan: Benævne hvordan udvikling/overgange er for alle f.eks. børn for så at spørge ind til hvordan det specifikt er for dette barn. Det er helt almindeligt at børn som er flyttet fra dagplejen til børnehaven for en tid ikke vil hilse på deres gamle dagplejemor, hvordan er det egentlig for Katrine? cc. Normalitet på det kulturelle plan: Man kan benævne hvordan kulturmønstret er for så at spørge til denne person. De unge nu om dage, sms er hele tiden, hvad gør hun? dd. Inkludere det normale: Man kan spørge hende om, hvilken betydning det ville have for hende, hvis hun vidste, at andre havde det, som hende selv formålet er at øge tilhørsfølelsen hos en person, der føler sig fremmedgjort. Hvis du nu vidste, at så mange andre unge også føler sig forvirrede og bange, hvilken betydning ville det så have for dig? Locus - Kursus 13

14 F. Afgrænsningsafklarende spørgsmål Til tider er der brug for at man som interviewer er behjælpelig med at afgrænse noget som måske er blevet stort, mange grenet eller diffust. ee. Afklare årsagsforklaringer: Stilles for at gøre allerede forvirrede og uklare forklaringer klare. Alle personer spørges om det samme. Hvad er forklaringen på at I aldrig kom af sted på den tur, når nu det hele var planlagt? ff. Afklare kategorier: Man kan spørge ind til hvilke oplevelser, hensigter forskellige udtryk har og til om gruppens medlemmer kan skelne udtrykkene. Når du bruger udtrykket uansvarlig, hvad betydning har det så for dig og hvordan er det forskelligt fra når I også taler om umoden? gg. Afklare rækkefølger: Man spørger til om noget var før eller efter noget andet. Du siger, at det var som om I tabte gejsten, var det før eller efter Allan rejste? hh. Afklare dilemmaer: Ved at spørge til de dilemmaer alle de involverede ser, er det igen muligt at skabe ny viden og dermed bevægelse. Ser du noget dilemma I, at I går så langt i opgaveløsningen omkring børn med særlige behov i Jeres institution? Locus - Kursus 14

15 ii. Give plads til usikkerhed: Hvis der er en fastlåshed i afklaringer, som forhindrer i at se anderledes, så kan man spørge til, hvornår hun fik en ide,eller til hvornår, hun begyndte at tænke sådan. Hvornår fik du den ide, at du har tabt dit overblik? Har du nogen anelse om, hvornår du begyndte at tænke på dig selv som ikke dygtig? G. Indføre metaforer jj. Andre navne: At danne billeder af muligheder og forståelser ved at anvende metaforer kan være rigtig virksomt, man kan spørge til former, begreber, farver og alt muligt andet. Hvis du skulle give dig selv et dyrenavn, hvilken art ville du så være og hvad med de andre i gruppen? H. Spørgsmål det introducerer hypoteser Hypoteser er foreløbige forklaringer, som tjener til at retlede og organisere interviewers interviewadfærd. Forsigtige hypoteser kan være nyttige, fordi vi sammen kan danne et team, som samarbejder om en mere systemisk forståelse af situationen. kk. Afdække tilbagevirkende forløb: Spørgsmål stilles som afdækker typisk en serie af handlinger fremkaldt mellem personer. Når nu du surmuler og din mand bliver meget stille, hvad gør børnene så? Locus - Kursus 15

16 ll. Afdække forsvarsmekanismer: Man søger at få øje på, hvordan personen og andre beskytter sig selv. Når nu din mand ikke kan bære, at Jeres barn har vanskeligheder og derfor benægter det, hvad tror du så, der skulle til førend han kunne bære det? mm. Afdække problematiske reaktioner: Interviewer kan interessere sig for hvordan personen eller andre ville opleve problematiske reaktioner hos én selv eller hos andre. Hvis det nu viser sig at du helt taber humøret, hvordan vil det så være for sig og for din familie? nn. Afdække grundlæggende behov: Man kan spørge til hvilken slags omsorg, hvilke behov hun/andre ville have brug for at få dækket? Hvis du skal blive ved med at klare situationen endnu en tid, hvilken slags omsorg har du så selv brug for og fra hvem? oo. Afdække alternative motiver: Man kan spørge til hvilke andre motiver der også kan have været hos hende selv/andre. Du siger du tror hun var hævngerrig, hvad kunne der måske også have været tale om hun var? pp. Afdække fare ved forandring: For at sætte tingene lidt på spidsen i en træg situation kan man spørge paradoksalt til hvilke farer der ville opstå hvis problemet ikke var der. Hvis nu ikke du behøvede at være så vred hele tiden, hvem ville det så skabe fare for? Locus - Kursus 16

17 qq. Afdække hypoteser om interviewsystemet: Man kan holde op med at tale om sagen og for en tid tale om hvordan intervieweren påvirker systemet. Hvis jeg som interviewer stillede nogle helt andre spørgsmål end dem jeg stiller nu, ville jeg så være til større eller mindre hjælp? rr. Vise en blindgyde for interviewer: Man kan hente hjælp hos den, man interviewer, hvis man selv er ved at løbe lidt tør. Hvis jeg nu kom i en situation, hvor jeg ikke længere kunne finde på, hvad jeg skulle spørge dig om, hvad kunne jeg så spørge dig om? Hvordan vil du reagere, hvis jeg når til, at jeg ikke længere kan finde på noget at spørge dig om? Hvis jeg holdt op med at komme med ideer, hvad ville så effekten mon være af det? l. Procesafbrydende spørgsmål Bruges til at kommentere den løbende interviewproces, så man søger at få det til at give så megen mening som muligt for den man interviewer og én selv. ss. For at belyse den igangværende proces: Spørge til hvordan det ville være mellem hende og de andre, et andet sted, hvis det var ligesom hér, eller spørge til hvordan en anden (som ikke er her) ville forholde sig til, at I gjorde, ligesom vi gør her? Hvis du nu talte sammen med dine kolleger, som vi taler sammen her, ville det så være godt eller skidt? Locus - Kursus 17

18 Hvad ville din mand sige, hvis han vidste, at I kunne tale sammen lige som vi gør her? tt. Reflektere over interviewforholdet: Spørge en 3. person om hvordan, hun mon har det med det, som interviewer gør/siger. Hvordan ville din datter have det, hvis hun vidste, at jeg spørger dig om alle disse ting? uu. Indirekte kommentar til interviewprocessen: Hvis et medlem i interviewgruppen signalerer til en anden om, at noget ikke skal siges, så benævne at man ved, at det ville den anden aldrig sige og spørge til, hvad der ville ske, hvis hun gjorde det? Jeg ved, at du aldrig ville sige det, hvis du var blevet skuffet over det som skete, men hvis du nu gjorde det alligevel, hvad ville så mon ske? vv. Mindske senere reaktion: Man kan spørge til, hvordan mon en tredje person vil reagere efterfølgende. Når du kommer hjem fra kursus, hvad er så det første du vil fortælle den første du møder? ww. Forberede afslutning af interview: Man kan spørge til, hvordan det ville være, hvis samtalerne stopper nu, hvilken effekt det så evt. ville have for den enkelte? Hvis vi beslutter os for, at du ikke behøver at komme igen, hvilken effekt vil det mon så få for dig og for dine børn? 2005 Locus - Kursus 18

Dialog Forum Team Nurten,Laila og Janne

Dialog Forum Team Nurten,Laila og Janne Dialog Forum Team Nurten,Laila og Janne Selandia CEU Bredahlsgade 1 4200 Slagelse, telefon 58 56 70 00, www.selandia-ceu.dk Muligheder med mere DFT på Selandia Tre DFT på EUD Et på gymnasierne (HHX-HTX)

Læs mere

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO OPGAVE At designe en ny hjemmeside til den lokale bilklub, American Style Car Club Hadsund. Den tidligere hjemmeside som klubben havde, levede ikke op til og indeholdte

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

Janne Risager Jensen DialogForumTeam på

Janne Risager Jensen DialogForumTeam på Janne Risager Jensen DialogForumTeam på DFT`S METODER På Selandia har vi tre DFT: Målet er supervision og faglig sparring gennem håndtering af konkrete problemstillinger om elever eller grupper af elever.

Læs mere

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist Logo til sports event Andreas Ernst Tørnqvist Redegørelse Opgaven Opgaven omhandler forslag til logo for Sportslege 2013. Bidrag Jeg vil tage udgangspunkt i et logoforslag, som jeg ud arbejdede til lejligheden.

Læs mere

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils DANSK DESIGN LLZ DESIGN Skabeloner og stencils Kataloget er din inspiration til de mange skabeloner, der findes. Du kan bruge skabelonerne kreativt, dekorativt, samt i dit erhverv. Til at lave vægdekorationer,

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål Gode spørgsmål forskellige typer Alle de nedenstående spørgsmål bør du øve dig så meget i at du bliver i stand til at stille dem uden at tænke over dem. Verdens bedste sælgere stiller verdens bedste spørgsmål,

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Nem grafik til websider

Nem grafik til websider Web design 101 Artiklen beskriver en nem måde, hvorpå du han lave ikon-lignende billeder til websider på basis af de symboltegnsæt, der er til rådighed på din computer. Metoden er særlig velegnet til små

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION?

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION? BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 Forandringsproces samt motivationssamtalen og/eller - Hvordan forholde sig til borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Roskilde d. 28 marts - 2011

Roskilde d. 28 marts - 2011 Roskilde d. 28 marts - 2011 Temadag om mødeledelse for tovholdere i LP- grupper Psykolog Jens Andersen jna@ucn.dk Tlf. 21760988 Dagens program 9.00 9.15 Præsentation af program og hinanden 9.15 9.45 Arbejde

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Dette første modul har fokus på tovholderens rolle og opgaver i arbejdet med LPmodellen. Tovholderens vigtigste opgave er at sikre, at samarbejdet i

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

rolle og redskaber Psykologens

rolle og redskaber Psykologens Psykologens rolle og redskaber Organisationspsykologernes force er den teoretiske forankring. den platform, der giver redskaberne liv og mening, og som gør, at de kan forvalte redskabsbrugen både effektivt

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Netværksmødet Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010 Betingelser for at forandring lykkedes Forstyrrelse Forstyrrelsen skal være tilpas Tid til eftertanke Anerkendelse / værdsættelse Problem- og Mangeltænkning

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Interaktionen mellem de eksterne og interne systemer i Behandlingskollektivet belyst ud fra et systemisk perspektiv.

Interaktionen mellem de eksterne og interne systemer i Behandlingskollektivet belyst ud fra et systemisk perspektiv. Interaktionen mellem de eksterne og interne systemer i Behandlingskollektivet belyst ud fra et systemisk perspektiv. Opgaven vil tage sit udgangspunkt i det Behandlingskollektiv for unge, som jeg har været

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

At påvirke negative tankemønstre

At påvirke negative tankemønstre Side 1 af 6 Synopsis UEV Modul 1 At påvirke negative tankemønstre 1.Overvejelser omkring min vejlederrolle, vejledningsmetode, etik og kontrakt Vi er to vejledere, der i april måned afholder et kursus

Læs mere

Hvordan respekterer man hinanden???

Hvordan respekterer man hinanden??? Hvordan respekterer man hinanden??? Af Diana Gomaa, Lindehuset, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 3 Problemformulering s. 3 Teoretisk beskrivelse s. 4 o De tre domæner Det personlige domæne Refleksionens

Læs mere

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Motivational Interviewing Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Velkommen Program for modul 2 Kl. 09.00 09.45: Velkommen Øvelse fra jeres praksis Diskrepans Kl. 09.45

Læs mere

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822 ADHD Nordsjælland Verdensmesterskab i at få andre op at køre haves. Kaos haves. Orden søges. At leve godt med ADHD og andre. Resultatet afhænger af: Kender ikke sit handicap og ved ikke hvad der skal til

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere

Nye krav til den kollektive vejledning

Nye krav til den kollektive vejledning AUGUST 2014 Nye krav til den kollektive vejledning Af lektor Marianne Tolstrup, UCL og Konstitueret Leder af UUO, Jens Peder Andersen Nye krav til den kollektive vejledning Kollektiv vejledning vil fremover

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG SORG 1 Guide til familier med børn i sorg Når familien rammes af kritisk sygdom eller dødsfald, befinder de sig i en slags undtagelsestilstand. Der er ikke noget, der

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5.

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5. Velkommen Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 5. Program Dag 5. Velkommen Hvad er anerkendelse Lineær og cirkulær kommunikation Aktiv lytning Frokost kropssprog Konflikter Ikke voldelig

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker Carsten Hornstrup m.fl. (2005) SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker den 09-03-2012 kl. 8:53 Søren Moldrup side 1 af 12 sider del 1: Tankeværktøjer 1. Autopoiese Et helt grundlæggende element i

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Sorghandleplan. Haderslev kommunale dagpleje

Sorghandleplan. Haderslev kommunale dagpleje Sorghandleplan Haderslev kommunale dagpleje Indhold: Forord Hvordan skal vi forholde os, hvis: 1. et dagplejebarn dør 2. et dagplejebarns forældre/søskende dør 3. en medarbejder dør 4. en medarbejders

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

MULIGE FORKLARINGER PÅ BORGERENS PROBLEMER

MULIGE FORKLARINGER PÅ BORGERENS PROBLEMER FORSTÅELSE, FORANDRING OG MOTIVATIONSSAMTALER, NÅR DER ER ET (FORMODET) ALKOHOLPROBLEM Program for 4. december 2012.Gentofte Jobcenter 10.10 12.00 - Runde med deltagernes forventninger og erfaringer 12.15

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre?

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? To typer samtaler om alkohol 1. Kort opsporende samtale Systematisk indarbejdet vane Medarbejdere der har

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Guide. Kom over din angst for at blive såret. Kærlighedsguide: sider. Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Kom over din angst for at blive såret. Kærlighedsguide: sider. Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Kærlighedsguide: Kom over din angst for at blive såret Angsten for at blive såret INDHOLD I DETTE HÆFTE: Kærlighedsguide:

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

Implementering af projekter

Implementering af projekter Implementering af projekter Organisatorisk oplæg Hvorfor nu det? Et refleksionsrum Større viden og bevidsthed = større chance for succes med ens projekt MÅL for oplægget 1. Inspiration til hvordan man

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling er en del af afdelingen Organisation og Personale, hvor man varetager opgaver, som retter sig mod organisationens ledelse og personale, herunder ledelses-

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Samtaler om børn og unges trivsel der bygger på:

Samtaler om børn og unges trivsel der bygger på: a3-plakater_layout 1 06/12/11 09.15 Side 1 Samtaler om børn og unges trivsel der bygger på: l at fællesskaber i skoler og daginstitutioner sætter betingelserne for børns handlemuligheder og trivsel ikke

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere