Refleksive spørgsmål - Spørgsmålsguide. Kilder: Karl Tomm, canadisk familieterapeut, samt B. Pearce, H. Maturana, A. Morgan udarbejdet af Locus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Refleksive spørgsmål - Spørgsmålsguide. Kilder: Karl Tomm, canadisk familieterapeut, samt B. Pearce, H. Maturana, A. Morgan udarbejdet af Locus."

Transkript

1 Refleksive spørgsmål - Spørgsmålsguide. Kilder: Karl Tomm, canadisk familieterapeut, samt B. Pearce, H. Maturana, A. Morgan udarbejdet af Locus. 1. Refleksivitet og karakteristika på et refleksivt spørgsmål: Refleksivitet er en cirkulær samspilsproces, som skabes af de involverede personer ved en fælles indsats, så meninger bliver til, vedligeholdes og/eller ændres i det tilbagevirkende samspil mellem mennesker. Refleksive spørgsmål er sondringer, stimuli, forstyrrelser. H. Maturana taler om pertubationer som betyder ikke ødelæggende forstyrrelser, som er tilpasse. Man kan egentlig ikke forstyrre eller stimulere en anden, men blot trigge at det sker. Det er dens anden (s struktur) som bestemmer, om der sker en forstyrrelse, som bliver til udvikling af nervebaner hvor i al viden, erfaring og udvikling findes. Spørgsmålene udløser kun refleksiv aktivitet, når de rammer ind i betydninger indenfor den andens (andres) egen ideologi. Altså når det på den ene side hæfter sig på noget kendt og på den anden side er forskelligt fra (peger frem mod det, der er muligt at vide). Der findes utallige spørgsmål, som sætter denne proces i gang, de kan grupperes i: Fremtidsrettede spørgsmål, observatør spørgsmål, uventet kontekst ændrende spørgsmål, forslagsrummende spørgsmål, normsammenlignende spørgsmål, afgrænsnings opklarende spørgsmål, hypoteseintroducerende spørgsmål og procesafbrydende spørgsmål. Mulig effekt sker som en ændring hos den anden (i samspillet) som en forskydning i organisationen og strukturen i den andens allerede eksisterende system af meninger. I den tidlige familieterapi var man optaget af, at nå frem til afklaring af hvilke interventioner, der som resultat af samtalen kunne sættes i værk, i dag er interventionen ofte spørgsmålene, fordi at tale og tænke anderledes om sin situation bevirker en ændring i det levede liv. Locus - Kursus 1

2 Det er interviewerens hensigt med spørgsmålet som afgør, om det er et refleksivt spørgsmål. Det vil sige, om det er et spørgsmål som stilles med en påvirkende hensigt, velvidende at vi aldrig på forhånd kender effekten af et spørgsmål. En definition på refleksive spørgsmål kan være: Spørgsmål som aktiverer overvejelser og eftertanker om betydningen for personen af, at hun tænker om problemet/situationen som hun gør (dvs. om den allerede eksisterende ideologi), på en måde hvor hun ubevidst eller bevidst, nu eller senere, kommer til at tale, tænke eller handle forskelligt fra før (muliggør at hun frembringer eller udbreder konstruktive mønstre af erkendelse og handling på egen hånd). Bl.a. Karl Tomm og Tom Andersen har skrevet om, hvordan de i deres arbejde med familieterapi opdagede, at spørgsmål er interventionen i sig selv og måske langt mere virkningsfuld end de interventioner, som man typisk aftalte skulle ske som handlinger efter samtalerne. Krav til interviewer er et bevidst sprogbrug og en planlæggende holdning som er mere faciliterende end ledende. Skal det lykkes at stille spørgsmål ind i eksisterende meningsstrukturer må interviewer være lydhør og følsomt opmærksom overfor den måde personen allerede taler om sin situation på, for så at kunne stille spørgsmål som både kobler sig på den andens sprog og er forskelligt fra. En facilitator letter vejen for den, der skal gå den ved en passende balance af støtte og udfordring. Det er interviewers hensigt, der afgør om det er karakteriseret som et orienterende eller som et påvirkende spørgsmål. Et refleksivt, også kaldet cirkulært påvirkende, spørgsmål stilles af interviewer med den hensigt, at det er den anden, der skal få mulighed for at udvikle sig, og hun stiller det velvidende, at man aldrig kender effekten på forhånd. Det bedst formulerede refleksive spørgsmål kan have ingen refleksiv effekt og et lineært orienterende spørgsmål kan vise sig at være netop det, der kunne bringe bevægelse i den andens forståelses systemer. Locus - Kursus 2

3 2. Kategorier af refleksive spørgsmål: Dette afsnit 2 er et rent overflødighedshorn af mulige forskellige typer refleksive spørgsmål, man kan finde på at stille og stadig kun en flig af alle de muligheder, som findes hvis man som interviewer lader fantasien og empatien få plads, hjulpet på vej af den person man interviewer, som altid giver én en ledetråd. Læs det som inspiration til dine egne spørgsmål. Glæd dig over de spørgsmål du får øje på, du allerede har stillet og opgiv gerne tanken om at lære alle typerne af spørgsmål. Spørgsmål skal give mening ikke bare for den, man stiller dem til, men også for én selv, så de kan stilles af hjertet. Kunsten er at stille spørgsmål, som er tilpas usædvanlige. A. Fremtidsrettede spørgsmål. Fremtidsrettede spørgsmål består af en lang række af spørgsmål, som stimulerer den anden til at danne billeder til at skabe en fremtid for sig selv. Når jeg skal tale om mig selv inde i fremtiden sker der næsten pr. automatik en bevægelse. Sprogfilosoffen L. Wittgenstein siger: At tale om fremtiden er næsten som at leve den, er den først benævnt og navngivet, bliver det muligt at bevæge sig ind i den. At stille spørgsmål ind i fremtiden vækker den andens kreative og fantasirige evner som vitaminer til personens forestillingsverden og kan dermed fremme oplevelsen af at være en, der kan gøre noget ved sit problem, frem for fanget af sit problem. Alt efter hvor god en billed- og historiedanner personen er, er det muligt som interviewer, at stille mere eller mindre konkretiserende spørgsmål, som faciliterer billeddannelse. a. Spørgsmål som fremmer personens mål: Er spørgsmål som kalder billeder frem af mål i personens liv (mål, planer, tilstande, resultater, forhåbninger, værdier osv.). F.eks. Fortæl om dine forhåbninger for Jer om x tid? Hvilken tilstand/situation vil være skabt for dig, dine børn x tid fra nu? Locus - Kursus 3

4 Man kan indbygge en forudsætning som er med til at give personen håb om, at der er noget på den anden side af problemet ved at spørge til Hvad er blevet muligt for dig, når dette ikke længere er et problem? Spørgsmål kan stilles, som om personen allerede er i fremtiden, ofte med den effekt at det fremmer billeddannelsen. b. Konkretisere vage mål: Har personen svært ved at danne billeder ud fra de åbne fremtidsspørgsmål kan man stille spørgsmål som retter sig mod, hvordan man vil kunne se at et mål er nået. Når du har nået dit mål, hvordan vil man så kunne se det? Hvad har ændret sig hvordan og for hvem? c. Udforske uventet effekt: Man kan gå på opdagelse med spørgsmål som udforsker, hvem det vil have en virkning for og hvilken virkning med det formål yderligere at få øje på, hvem det vil have en effekt for at en fremtid ser ud som beskrevet. Når du igen er glad, hvem vil det så også have betydning for? Hvordan vil du kunne se, at det har fået den effekt for den, du taler om? d. Sætte fokus på mulige konsekvenser: Fremtidsbilleder kan dannes ved at udforske, hvad der vil ske, hvis noget forsætter ind i fremtiden. Hvis du forsætter med at være vred, hvad tror du så der vil ske om ½ år og om 2 år fra nu? Hvis I om 2 år fra nu stadig er uenige om, hvem af Jer hun skal være hos, hvilken betydning har det så fået for hende? Locus - Kursus 4

5 e. Udforske katastrofe forventninger: Når personen er fanget af sit problem på en måde, hvor er svært overhovedet at danne nye billeder, er det en mulighed at folde endnu uudtalte problemer ud, som står i vejen for et udsyn. Når de kommer frem i det åbne, så de kan beskues fra mange vinkler, så bliver de til at håndtere. Hvad er du bange for kommer til at ske? Hvad er det værste der kan ske? f. Udforske hypotetiske muligheder: Interviewer kan spørge til de muligheder personen kan få øje på for så at udforske dem. Du siger, at en mulighed er, at du skifter job, hvordan skal det ny job være, for at du bliver tilfreds. g. Foreslå fremtidige ideer og handlinger: Har personen vanskeligt ved at se sig selv og andre i fremtiden stilles der spørgsmål, hvor der fremsættes forslag, man så spørger til. Hvad vil der ske på hjemmefronten, hvis du nu opgiver tanken om at arbejde så meget? Kunne det være en ide at bide istandsættelsen af Jeres hus over i bidder over tid og hvad kunne du tage fat på først? h. Introducere hypotetiske muligheder: Interviewers egne ideer kan fremsættes i samarbejde med den anden og der spørges ind til, hvis det nu var sådan. Hjælp mig nu lidt, jeg får et billede af, at du egentlig også har en doven side, kunne du fortælle mig lidt mere om, hvordan den ser ud og hvordan den kan hjælpe dig i fremtiden? Locus - Kursus 5

6 i. Introducere historier og opstille dilemmaer: Spørgsmål, hvor man giver nye billeder og spørger til hvad nu hvis og hvor der opstilles dilemmaer, man spørger til eller hvor man spørger til de dilemmaer den anden får øje på, er en anden måde at folde fremtidsbilleder ud på. Når I nu har boet sammen et godt stykke tid og Marie og Anton har lært hinanden at kende på en måde, hvor deres relation begynder at ligne så mange andre søskendes relationer, kan der så være et dilemma i, at Anton er hos Jer hele tiden, mens Marie kommer i weekenderne? Når du så har fundet en balance mellem jobbet og familielivet, som både din arbejdsgiver og din kone vil være tilfredse med, fordi de begge oplever dit nærvær, er der så nogle dilemmaer i det for dig? j. Indgyde håb og skabe optimisme: At stille spørgsmål som spørger til, hvad der vil ske og hvilken betydning det vil have for hvem, når nu det positive er sket er rigtig gode til at indgyde håb og optimisme som gør det muligt at bevæge sig ind i fremtiden. Når Peter igen er blevet rask, hvad er så blevet muligt for dig, for børnene og for ham selv? Hvilken betydning vil det få for børnene at I ikke længere skal være så bekymrede for Peter? Hvem vil det få mest og mindst betydning for? B. Observatør spørgsmål. Observatør spørgsmål har til hensigt at få den anden til at øge evnen til at skelne mellem handlinger, begivenheder eller mønstre, som hun endnu ikke har bemærket, Locus - Kursus 6

7 eller til at se betydningen af visse handlinger og begivenheder ved at genkende sin rolle som forbindelsesled mellem de igangværende samspilsmønstre. I de cirkulært orienterende spørgsmål stilles der også spørgsmål rundt om problemet, som er med til at sætte problemet ind i sammenhænge og dermed tydeliggøre forskelle og mønstre. Mens disse spørgsmål stilles ind i handlingens landskab, hvem gjorde hvad i hvilken sammenhæng og rækkefølge, så stilles de refleksive observatør spørgsmål ind i identitetens landskab, da de omhandler betydningerne af handlinger og dermed ind i personens allerede eksisterende menings- og værdisystemer. k. Forstærke opmærksomhed på sig selv: Interviewer stiller spørgsmål, som har til hensigt at gøre den anden til en bedre observatør af sig selv ved at spørge, så den anden kan se/mærke sig selv i givne situationer. Når din datter ikke ønskede at tale med dig, om det der skete, hvilken betydning fik det så for dig? l. Opmuntre til opmærksomhed på andre: Og der kan stilles spørgsmål om, hvad hun tror, andre tænkte/følte i en given situation. Hvad tror du, din datter tænkte, siden hun ikke ville tale med dig og hvad mon det var for følelser, der rørte sig i hende? m. Udforske opfattelser mellem personer: Og spørgsmålene kan følges op af spørgsmål, som omhandler, hvad den anden tror andre tænker/forestiller sig om hende i den givne situation. Hvilke tanker mon din datter havde om dig lige i den situation og hvad forestillede hun sig du ville? n. Udforske interpersonelle samspil: Spørgsmålene handler om, hvad andre gør, når hun gør sådan og sådan, med henblik på at få personerne til at få øje på det cirkulære mønster (den gensidige påvirkning) eller Locus - Kursus 7

8 ved at spørge triadisk, dvs. en 3. person om to andres relation, hvor den 3. ikke er direkte indblandet. Ved på skift at lade personerne være observatører til hinanden og til deres egne reaktioner får de et væld af oplysninger, de ikke havde før. Den samme slags spørgsmål stilles også som cirkulært orienterende spørgsmål men har da i større udstrækning til hensigt at skabe ny viden hos interviewer og at have en frigørende effekt for personerne, end når de stilles som refleksive spørgsmål, hvor hensigten klart er at facilitere den andens eget arbejde med at ændre tankemønster og forholdemåder. C. Uventet kontekst ændrende spørgsmål. Interviewer fokuserer på at bringe det skjulte og tabte frem i lyset, når folk er fastlåste og kun ser indskrænkede handlemuligheder. Det er spørgsmål, som ikke blot folder det kendte (known and familiar) endnu mere ud, men som bevæger sig ind i det, som er muligt at vide (posible to know). o. Udforske det modsatte indhold: Interviewer interesserer sig for at spørge til bagsiden af problemet, ikke til de f.eks. 80% hvor livet er rigtig svært, men til de 20% hvor det er bedre. Hvis hun har det rigtig skidt så stille spørgsmål om, hvornår hun sidst havde det rigtig godt. Hvornår har problemet mindre indflydelse på dit liv, fortæl mig om de helt små forskelle, hvor du fornemmer, at du har det bedre? p. Udforske modsatte sammenhænge: Der stilles spørgsmål, som er vendt på hovedet og som sandsynligvis vil være udsædvanlige for personen. Hvem af dig og din datter kan bedst lide, at det går som det går og hvem af Jer ville mest savne problemet, hvis det forsvandt? Locus - Kursus 8

9 q. Udforske behov for at bevare status quo: Spørgsmålene kan følges op af andre spørgsmål, som er lige så usædvanlige. Hvad hjælper problemet Jer med at holde på afstand? r. Introducere paradoksal forvirring: Man kan udforske det gode i det dårlige ud fra ideen om, at når der er noget, det er dårligt, er der også altid noget i det som er godt, så det modsatrettede bliver bragt frem. Hvor god er du faktisk til at lyve? s. Gå ind for frygtede impulser: Med stor forsigtighed kan interviewer spørge til de impulser, man kan være bekymret for, at den anden kan udvise, men det fordrer at relationen mellem interviewer og person kan bære det, ligesom det fordrer at interviewer har en knivskarp fornemmelse for, hvor langt hun kan gå uden at sætte skub i en uhensigtsmæssig drejning. Du har fortalt mig, at du har overvejet at tage livet af dig, hvad gør, at du ikke har gjort det? Hvilke tanker og ideer ønsker du skal dø? Du har fortalt mig, at du hader dit job, hvad gør, at du ikke har sagt dit job op? Hvilke tanker/ideer ønsker du skal forsvinde med opsigelsen af dit job? Locus - Kursus 9

10 D. Forslags antydende spørgsmål Man kan vælge at stille nogle spørgsmål som forsigtigt viser mulige retninger. De adskiller sig fra de lineært påvirkende spørgsmål på den måde, at interviewer ikke har en overbevisning om, hvad der vil være godt for den anden, men er samtidig klar over at der skal mere støtte end udfordring til for at muliggøre bevægelse. Der er måske mere tale om ideer, der er opstået hos interviewer på baggrund af personens egne overvejelser. t. Retningsgivende spørgsmål: Spørgsmål som stilles, når den anden har brug for at blive puffet lidt i en bestemt retning, kan f.eks. handle om at opstille mest/mindst muligheder. Så når nu du så gerne vil have det job, hvad ville mon så være bedst, at flytte eller at tage et kørekort? u. Indbefatte en omdefinering: Spørger til, hvis situationen var en anden, som benævnes, hvordan ville hun så reagere. Hvis din datter igen ville tale med dig, hvordan ville det så være for dig? v. Indbefatte en alternativ handling: Interviewer spørger til, hvad der ville ske, hvis hun handlede på en anden måde, som benævnes handlingsanvisende. Hvis du nu tog på besøg, en eftermiddag et par timer, en dag hvor du ved hun er hjemme, og du ventede med at ringe og sige, at du kom, indtil du var 5 minutter fra hende, hvad ville der mon så ske imellem Jer? Locus - Kursus 10

11 w. Indbefatte velvilje. Man kan spørge ind til en given situation som en beslutning eller et valg, der allerede er taget. Når vi nu forestiller os, at I havde besluttet Jer for at lade hende skifte skole, hvilken ny situation ville det så bringe Jer i? x. Indbefatte undskyldning: Når man som interviewer får den tanke, at der her er brug for at nogen giver sig, eller tager et forsonende skridt for at bringe bevægelse igen, kan man f.eks. spørge. Hvis du sagde undskyld til din datter,hvad så? y. Indbefatte tilgivelse: Når interviewer bemærker at nogen er blevet såret, er det muligt at spørge til tilgivelse. Hvis du tilgav ham og han tilgav dig, hvad ville der så ske for dig og for ham? Vil det være muligt for dig at tilgive dig selv? E. Normsammenlignende spørgsmål Hvis personen er kommet til at opfatte sig selv eller andre som særlige på en ikke hensigtsmæssig måde eller er bekymrede for at falde udenfor normen, kan man stille forskellige spørgsmål, som måske kan bringe bevægelse i opfattelsen. z. Ønsket om normalitet: Interviewer bruger den andens eget ønske om at blive mere normal til at indstille sig på et sundere mønster ved at drage sammenligninger. Når du ser på dine venners sovevaner og sammenligner dem med dine egne, hvor meget mere skulle du så sove for at få et bedre mønster? Locus - Kursus 11

12 æ. Kontrast til social norm: Man kan spørge til om, hun tror, hun har andre normer end andre og til hvilke normer hun tror andre har. Tror du det, du anser for god børneopdragelse er forskelligt fra, hvad så mange andre anser god børneopdragelse? Hvilke normer, tror du, de andre forældre i klassen har omkring børns påklædning? ø. Kontrast til en udviklingsnorm: Eller man kan spørge til f.eks. hvor et barn er set i forhold til, hvor andre børn er i deres udvikling og til hvordan det mon kan være. Tænker du, at Sofie er på niveau med sine kammerater i forhold til at kunne tage tøj af og på? Hvad får dig til at sige, at hun ikke er på niveau, hvad har du bemærket som er forskelligt fra andre børn? å. Kontrast til kulturel norm: Det kan nogle gange være behjælpsomt at få øje på hvordan man evt. er forskellig fra eller lig med helt andre. Hvis hun kom fra Italien, hvordan ville hun mon så være? En risiko ved at spørge til hvordan man er forskellig fra noget kan være, at personen kommer til at føle sig endnu mere forskellig, så man kan også vægte at spørge til hvordan nogen eller noget er lig med det normative. Locus - Kursus 12

13 aa. Normalitet på det sociale plan: Interviewer kan benævne forhold som er i hos alle/i alle grupper og så spørge ind til forholdet hos denne person f.eks. om vrede. Vrede kan være en helt almindelig følelse hos alle når man føler sig forbigået, hvordan tror du andre viser denne vrede og hvordan viser du den selv? bb. Normalitet på udviklingsplan: Benævne hvordan udvikling/overgange er for alle f.eks. børn for så at spørge ind til hvordan det specifikt er for dette barn. Det er helt almindeligt at børn som er flyttet fra dagplejen til børnehaven for en tid ikke vil hilse på deres gamle dagplejemor, hvordan er det egentlig for Katrine? cc. Normalitet på det kulturelle plan: Man kan benævne hvordan kulturmønstret er for så at spørge til denne person. De unge nu om dage, sms er hele tiden, hvad gør hun? dd. Inkludere det normale: Man kan spørge hende om, hvilken betydning det ville have for hende, hvis hun vidste, at andre havde det, som hende selv formålet er at øge tilhørsfølelsen hos en person, der føler sig fremmedgjort. Hvis du nu vidste, at så mange andre unge også føler sig forvirrede og bange, hvilken betydning ville det så have for dig? Locus - Kursus 13

14 F. Afgrænsningsafklarende spørgsmål Til tider er der brug for at man som interviewer er behjælpelig med at afgrænse noget som måske er blevet stort, mange grenet eller diffust. ee. Afklare årsagsforklaringer: Stilles for at gøre allerede forvirrede og uklare forklaringer klare. Alle personer spørges om det samme. Hvad er forklaringen på at I aldrig kom af sted på den tur, når nu det hele var planlagt? ff. Afklare kategorier: Man kan spørge ind til hvilke oplevelser, hensigter forskellige udtryk har og til om gruppens medlemmer kan skelne udtrykkene. Når du bruger udtrykket uansvarlig, hvad betydning har det så for dig og hvordan er det forskelligt fra når I også taler om umoden? gg. Afklare rækkefølger: Man spørger til om noget var før eller efter noget andet. Du siger, at det var som om I tabte gejsten, var det før eller efter Allan rejste? hh. Afklare dilemmaer: Ved at spørge til de dilemmaer alle de involverede ser, er det igen muligt at skabe ny viden og dermed bevægelse. Ser du noget dilemma I, at I går så langt i opgaveløsningen omkring børn med særlige behov i Jeres institution? Locus - Kursus 14

15 ii. Give plads til usikkerhed: Hvis der er en fastlåshed i afklaringer, som forhindrer i at se anderledes, så kan man spørge til, hvornår hun fik en ide,eller til hvornår, hun begyndte at tænke sådan. Hvornår fik du den ide, at du har tabt dit overblik? Har du nogen anelse om, hvornår du begyndte at tænke på dig selv som ikke dygtig? G. Indføre metaforer jj. Andre navne: At danne billeder af muligheder og forståelser ved at anvende metaforer kan være rigtig virksomt, man kan spørge til former, begreber, farver og alt muligt andet. Hvis du skulle give dig selv et dyrenavn, hvilken art ville du så være og hvad med de andre i gruppen? H. Spørgsmål det introducerer hypoteser Hypoteser er foreløbige forklaringer, som tjener til at retlede og organisere interviewers interviewadfærd. Forsigtige hypoteser kan være nyttige, fordi vi sammen kan danne et team, som samarbejder om en mere systemisk forståelse af situationen. kk. Afdække tilbagevirkende forløb: Spørgsmål stilles som afdækker typisk en serie af handlinger fremkaldt mellem personer. Når nu du surmuler og din mand bliver meget stille, hvad gør børnene så? Locus - Kursus 15

16 ll. Afdække forsvarsmekanismer: Man søger at få øje på, hvordan personen og andre beskytter sig selv. Når nu din mand ikke kan bære, at Jeres barn har vanskeligheder og derfor benægter det, hvad tror du så, der skulle til førend han kunne bære det? mm. Afdække problematiske reaktioner: Interviewer kan interessere sig for hvordan personen eller andre ville opleve problematiske reaktioner hos én selv eller hos andre. Hvis det nu viser sig at du helt taber humøret, hvordan vil det så være for sig og for din familie? nn. Afdække grundlæggende behov: Man kan spørge til hvilken slags omsorg, hvilke behov hun/andre ville have brug for at få dækket? Hvis du skal blive ved med at klare situationen endnu en tid, hvilken slags omsorg har du så selv brug for og fra hvem? oo. Afdække alternative motiver: Man kan spørge til hvilke andre motiver der også kan have været hos hende selv/andre. Du siger du tror hun var hævngerrig, hvad kunne der måske også have været tale om hun var? pp. Afdække fare ved forandring: For at sætte tingene lidt på spidsen i en træg situation kan man spørge paradoksalt til hvilke farer der ville opstå hvis problemet ikke var der. Hvis nu ikke du behøvede at være så vred hele tiden, hvem ville det så skabe fare for? Locus - Kursus 16

17 qq. Afdække hypoteser om interviewsystemet: Man kan holde op med at tale om sagen og for en tid tale om hvordan intervieweren påvirker systemet. Hvis jeg som interviewer stillede nogle helt andre spørgsmål end dem jeg stiller nu, ville jeg så være til større eller mindre hjælp? rr. Vise en blindgyde for interviewer: Man kan hente hjælp hos den, man interviewer, hvis man selv er ved at løbe lidt tør. Hvis jeg nu kom i en situation, hvor jeg ikke længere kunne finde på, hvad jeg skulle spørge dig om, hvad kunne jeg så spørge dig om? Hvordan vil du reagere, hvis jeg når til, at jeg ikke længere kan finde på noget at spørge dig om? Hvis jeg holdt op med at komme med ideer, hvad ville så effekten mon være af det? l. Procesafbrydende spørgsmål Bruges til at kommentere den løbende interviewproces, så man søger at få det til at give så megen mening som muligt for den man interviewer og én selv. ss. For at belyse den igangværende proces: Spørge til hvordan det ville være mellem hende og de andre, et andet sted, hvis det var ligesom hér, eller spørge til hvordan en anden (som ikke er her) ville forholde sig til, at I gjorde, ligesom vi gør her? Hvis du nu talte sammen med dine kolleger, som vi taler sammen her, ville det så være godt eller skidt? Locus - Kursus 17

18 Hvad ville din mand sige, hvis han vidste, at I kunne tale sammen lige som vi gør her? tt. Reflektere over interviewforholdet: Spørge en 3. person om hvordan, hun mon har det med det, som interviewer gør/siger. Hvordan ville din datter have det, hvis hun vidste, at jeg spørger dig om alle disse ting? uu. Indirekte kommentar til interviewprocessen: Hvis et medlem i interviewgruppen signalerer til en anden om, at noget ikke skal siges, så benævne at man ved, at det ville den anden aldrig sige og spørge til, hvad der ville ske, hvis hun gjorde det? Jeg ved, at du aldrig ville sige det, hvis du var blevet skuffet over det som skete, men hvis du nu gjorde det alligevel, hvad ville så mon ske? vv. Mindske senere reaktion: Man kan spørge til, hvordan mon en tredje person vil reagere efterfølgende. Når du kommer hjem fra kursus, hvad er så det første du vil fortælle den første du møder? ww. Forberede afslutning af interview: Man kan spørge til, hvordan det ville være, hvis samtalerne stopper nu, hvilken effekt det så evt. ville have for den enkelte? Hvis vi beslutter os for, at du ikke behøver at komme igen, hvilken effekt vil det mon så få for dig og for dine børn? 2005 Locus - Kursus 18

Spørgsmålstyper genfortolket

Spørgsmålstyper genfortolket Spørgsmålstyper genfortolket Artiklen indeholder et bud på hvordan Karl Tomm's arbejde med at opdele og definere forskellige spørgsmålstyper, 1 kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Forfatterne tilføjer

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver 1 Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver Ida Schwartz Institutionsbegrebet er ophævet indenfor voksenområdet, og pædagoger arbejder nu i beboernes egne hjem uanset boformen. Når pædagoger

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere