Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten?"

Transkript

1 Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten? John Brodersen, speciallæge i almen medicin, ph.d., lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet

2 MTV-rapport om skulderlidelser Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 2

3 Indhold Indholdsvaliditet Psykometrisk skalavaladering MTV-rapports konklusioner Constant score Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 3

4 Indholdsvaliditet Bygges på en teori eller model Konceptualisering af begreb(er) Indholdsrelevans Relevante items Ingen irrelevante items Dækningsgrad Høj dækningsgrad af hvad der ønskes målt Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 4

5 Teori og/eller model Disposition og struktur Symptomer Funktion Helbreds-relateret Behovs-baseret livskvalitet livskvalitet Impairments (Forbigående) Disability (Nedsat evne) Impairment, disability & noget livskvalitet Behovs-baseret livskvalitet HADS HAQ NHP SF-36 QoL-depression QoL-leddegigt Klinisk perspektiv Patient perspektiv

6 Hvor findes et egnet/måske egnet spørgeskema? Systematisk litteratursøgning Kontakt til eksperter Mere eller mindre tilfældigt Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 6

7 Undgå faldgruber Begræns antal spørgsmål Ingen negationer Spørg kun om én ting Begræns instruktionerne og gentag dem Ensartede svarkategorier, hvis det er muligt Undgå slang og gammeldags ord Undgå overspringelsesmønstre Gem kontroversielle spørgsmål til sidst Enkelt og appetitligt layout Afprøv for forståelighed og funktionalitet Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 7

8 Forståelighed og funktionalitet Feltundersøgelse Kognitiv debriefing Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 8

9 Hvad er en skala? To eller flere items, der måler forskellige aspekter (eller samme) af det samme overordnede begreb Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 9

10 Guttmans mønster Items Personer A B C D E F G H I J Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 10

11 Den virkelige virkelighed Items Personer A B C O D E F G H I J Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 11

12 Det mildeste item Items Personer A B C O D E F G H I J Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 12

13 Den mest angste person Items Personer A B C O D E F G H I J Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 13

14 Data flyttet rundt Items Personer H C J E D F G A B I Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 14

15 Ikke et perfekt mønster Items Personer H C J E D F G A B I Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 15

16 IRT tillader et ikke-perfekt mønster Items Personer H C J E D F G A B I Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 16

17 Sandsynlighedszonen Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 17

18 Rasch modeller Højdespringer A B C D E F G H I J Overlægger P Højde Styrke og teknik Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 18

19 Sandsynlighedsmodel P(β) = e (β δ) 1 + e (β δ) P(β) = sandsynligheden for at en person, som er påvirket graden β vil bekræfte et item der måler sværhedsgraden δ Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 19

20 Rasch modeller Har ikke nogen antagelse om normalfordeling af data Kan inkludere data på en ordinalskala Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 20

21 Interval- vs. ordinalskala Patient Patient Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 21

22 Forkølelses-skala Det sidste døgn, har du da haft: Nej, Slet ikke Ja, lidt Ja, meget Tør hoste? Øjne, der løber i vand? Rune Aabenhus, Hanne Thorsen, Volkert Siersma, John Brodersen.The development and validation of a questionnaire to measure patient-reported severity and functional impairment in acute respiratory tract infections. Working paper. Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 22

23 Rasch modeller - gevinster Kriterie-relateret begrebsvaliditet Én-dimensionalitet Additivitet Specifik objektivitet (invarians) Sufficiens Reliabilitet Praktisk information: vægtning af items, funktion af svarkat., etc. Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 23

24 Differentiel Itemfunktion - DIF Et item der ikke fungerer ens i forskellige grupper, f.eks.: Køn Aldersgruppe Sprog Kultur Tid Patienter Etc. Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 24

25 Differentiel Itemfunktion - DIF Gruppe 1 Gruppe 2 Item 1 Item 1 Item 2 Item 2 Item 3 Item 3 Item 4 Item 4 Item 5 Item 5 Item 6 Item 6 Item 7 Item 7 Item 8 Item 9 Item 9 Item 9 Samme score og dermed også samme mønster Item 10 Item 10 Er der samme score i item 10? Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 25

26 Uniform DIF Absence of evidence of interaction between the covariates and the estimated trait parameters is taken as evidence of DIF being uniform Hagquist C,.Andrich D. Is the Sense of Coherence-instrument applicable on adolescents? A latent trait analysis using Rasch-modelling. Personality and Individual Differences 2004;36: Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 26

27 Uniform DIF Jeg har betragtet mit bryst i spejlet Abnorme, falsk-positive + brystkræft Normale J. Brodersen, H. Thorsen, and S. Kreiner. Validation of a condition-specific measure for women having an abnormal screening mammography. Value in Health 10 (4): , Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 27

28 Non-uniform DIF Evidence of interaction between the covariates and the estimated trait parameters is taken as evidence of nonuniform DIF Hagquist C,.Andrich D. Is the Sense of Coherence-instrument applicable on adolescents? A latent trait analysis using Rasch-modelling. Personality and Individual Differences 2004;36: Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 28

29 Non-uniform DIF I felt that I could not shake off the blues even with help from my family J. Brodersen et al. Methodological Aspects of Differential Item Functioning in the Rasch Model. Journal of Medical Economics 10 (3): , Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 29

30 Brystundersøgelses-dimension Nej, Slet ikke Ja, lidt Ja, noget Ja, meget Jeg har undersøgt mit bryst Jeg har betragtet mit bryst i spejlet J. Brodersen, H. Thorsen, and S. Kreiner. Validation of a condition-specific measure for women having an abnormal screening mammography. Value in Health 10 (4): , Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 30

31 Jeg har undersøgt mit bryst Abnorme, falsk-positive + normale Brystkræft Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 31

32 Jeg har betragtet mit bryst i spejlet Abnorme, falsk-positive + brystkræft Normale Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 32

33 Brystundersøgelses-dimension Nej, Slet ikke Ja, lidt Ja, noget Ja, meget Jeg har undersøgt mit bryst Jeg har betragtet mit bryst i spejlet J. Brodersen, H. Thorsen, and S. Kreiner. Validation of a condition-specific measure for women having an abnormal screening mammography. Value in Health 10 (4): , Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 33

34 Brystundersøgelses-dimension 1=abnorme og falsk-positive, 2=brystkræft & 3=normale Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 34

35 Brystundersøgelses-dimension Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 35

36 Brystundersøgelses-dimension Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 36

37 DIF over tid However, comparison of separate NHP-items across time and across age groups disclosed strong evidence of DIF of Item 1 relative to Age (p = 0.001) and of Item 3 relative to time of measurement (p < 0.001). The DIF relative to time is particular disturbing since it will confound measurement of the general energy levels across time if this is disregarded. Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 37

38 MTV-rapport konklusion På baggrund af den sundhedsøkonomiske analyse og med forbehold for begrænsningerne i den bagvedliggende litteratur konkluderes det, at kirurgisk behandling ikke er omkostningseffektiv for patienter med impingement syndrom/rotator cuff syndrom, mens kirurgisk behandling er omkostningseffektiv for patienter med rotator cuff ruptur, såfremt der antages en betalingsvilje på mindst 950 kr. per Constant score point, svarende til ca kr. per patient for en klinisk relevant mereffekt. Konklusionerne er ikke følsomme over for ændringer i antagelserne bag de sammenlignede modeller. Constant CR, Murley AH. A clinical method of functional assessment of the shoulder. Clin Orthop Relat Res 1987;214: Constant CR, Gerber C, Emery RJ, Sojbjerg JO, Gohlke F, Boileau P. A review of the Constant score: modifications and guidelines for its use. J Shoulder Elbow Surg 2008;17: Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 38

39 Constant score Benævnes også Constant Murley Shoulder Assessment Score for skulderfunktion Skulderfunktionen måles på en skala fra 0 100, hvor 100 er optimal funktion En subjektiv del smerter og funktion (35 point) En objektiv del bevægelighed og styrke (65 point) Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 39

40 Constant score Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 40

41 Constant score Relevante med ikke dækkende Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 41

42 Validitet of reliabilitet af den danske version af Constant score Et Validitets- og Reliabilitetsstudie af den danske oversættelse af Oxford Shoulder Score - sammenhængen mellem dansk Oxford Shoulder Score og Constant Shoulder Score Professionsbachelor Fysioterapeutuddannelsen, jan University College Lillebælt Forfattere: Peter Elkjær, Heidi Egmose Busch og Niels Fryd Interne Vejleder: Line Nielsen Eksterne vejledere: Lars Henrik Frich og Peder Berg Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 42

43 Smerte- og styrkekategorierne fylder påfaldende meget i udregningen af CSS. Mange forfattere og læger stiller sig tvivlende overfor, om de to har for stor indflydelse i det samlede resultat, og om det er med til at give et forkert resultat. Fylder smerten og styrken i forhold til for eksempel bevægeligheden i en patients dagligdag så meget, at man kan retfærdiggøre den høje vægtning. Dette kunne måske også give anledning til bias i resultaterne. Blandt andet i hvordan målingen foretages og også hvordan der spørges ind til smertespørgsmålet. Man kunne godt forestille sig, at terapeuten kan præge patientens svar. Det samme kan gøre sig gældende i spørgsmålene omkring ADL kategorien. Her er det måske ikke så meget måden, der bliver spurgt ind til, men mere opfattelsen af spørgsmålet. Har man eksempelvis med en pensionist at gøre, kan det give problemer med differentieringen af fritid og dagligdag. Et andet eksempel på forståelsesproblematikken kunne være ved spørgsmål omkring sports- og fritidsinteresser, fordi mange her kun hører ordet sport og ikke ordet fritid, og derfor kan der være situationer, hvor svaret ikke stemmer overens med det reelle billede af skulderens funktion, fordi patienten svarer, at de ikke dyrker sport og på den baggrund scorer højt. Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 43

44 Constant score - dansk Er din daglige beskæftigelse eller dagligdag begrænset pga. din skulder? Er din fritids eller sportsaktiviteter begrænset pga. din skulder? Begge spørgsmål er dobbelttydige Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 44

45 MTV-rapport omregning en stigning på 41,4 point således omregnes til en stigning på mellem 0,048 og 0,2 QALY, hvorfor en stigning på 1 point svarer til en stigning på mellem 0,0012 og 0,0048 QALY. I litteraturen anvendes ofte en tærskelværdi for betalingsviljen for 1 QALY på kr., som er den værdi der anvendes af det engelske National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) (98;99). Med en betalingsvilje på kr./qaly kan betalingsviljen for en stigning på 1 point på Constant score estimeres til at ligge i intervallet mellem 360 kr. til kr. per point. Constant CR, Murley AH. A clinical method of functional assessment of the shoulder. Clin Orthop Relat Res 1987;214: Constant CR, Gerber C, Emery RJ, Sojbjerg JO, Gohlke F, Boileau P. A review of the Constant score: modifications and guidelines for its use. J Shoulder Elbow Surg 2008;17: Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 45

46 Constant score - pålidelighed We have analysed the Constant-Murley (1987) assessment for 25 patients with shoulder pathology. We found the score easy to use, with low inter- and intraobserver errors, but sufficiently imprecise in repeated measurements to give concern in its use for clinical follow-up of patients. We have calculated 95% confidence limits for a single assessment to be within 16 to 20 points in most cases. In addition, we found that all our subjects with instability as their main problem scored within five points of the maximum; this suggests that the scoring method may need to be revised for use on these patients. Conboy VB, Morris RW, Kiss J, Carr AJ. An evaluation of the Constant- Murley shoulder assessment. J Bone Joint Surg Br 1996;78: Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 46

47 Constant score - konklusion Ingen teori eller model som grundlag for måling Lav indholdsvaliditet Face validity flere begreber der måles Ingen evidens for én-dimensionalitet Ingen undersøgelse for DIF (f.eks. mht. forskellige skulderlidelser og alder) Ingen evidens for den anvendte vægtning De få psykometriske metoder der er anvendt er parametriske med antagelse om intervalskala Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten 47

Spørgeskemaer i klinisk forskning

Spørgeskemaer i klinisk forskning Spørgeskemaer i klinisk forskning Fokus på oversættelse, tilpasning og afprøvning af fremmedsprogede spørgeskemaer Hanne Thorsen, seniorforsker, fysioterapeut, læge, ph.d., Institut for Folke sundhedsvidenskab,

Læs mere

Den danske udgave af the Neck Pain and Disability Scale

Den danske udgave af the Neck Pain and Disability Scale Den danske udgave af the Neck Pain and Disability Scale Oversættelse, kulturel tilpasning og indholdsvalidering Forfattere: Sofie Houmøller & Andreas Balck Vejleder: Henrik Hein Lauridsen, studieleder,

Læs mere

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet CFK Folkesundhed

Læs mere

Measures of central tendency. Normer og standardisering. Raw scores. Normalized scores (standard scores)

Measures of central tendency. Normer og standardisering. Raw scores. Normalized scores (standard scores) Measures of central tendency Normer og standardisering STATISTISKE BEGREBER MODE: the most common/frequently occuring score ex (1,2,2,5,6,7,9) mode = 2 MEAN: the average score ex (1,2,2,5,6,7,9) mean =

Læs mere

Bilag til Dansk IPPA manual

Bilag til Dansk IPPA manual Bilag til Dansk IPPA manual IPPA version 1.1. Individually Prioritised Problems Analysis EATS Clearinghouse. Office: CMT, Department of Health and Society, Linköping University, Linköping, Sweden. Publikationen

Læs mere

Screening for klamydia med hjemmetest en medicinsk teknologivurdering. Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Screening for klamydia med hjemmetest en medicinsk teknologivurdering. Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Screening for klamydia med hjemmetest en medicinsk teknologivurdering Lars Østergaard 1, Berit Andersen 1, 2, Jens K. Møller 3, Frede Olesen 2 1. Infektionsmedicinsk

Læs mere

Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber

Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber Charlotte Horsted Terkel Christiansen Health Economics Papers 2004:3 Indhold Instrumenter til måling af sundhedsstatus

Læs mere

Kvalitativ og kvantitativ validering af spørgeskema vedrørende Generel Led Hypermobilitet

Kvalitativ og kvantitativ validering af spørgeskema vedrørende Generel Led Hypermobilitet Kvalitativ og kvantitativ validering af spørgeskema vedrørende Generel Led Hypermobilitet Bacheloropgave i Fysioterapi University College Lillebælt Juni 2014 Udarbejdet af: Mette Jørgensen og Pernille

Læs mere

Stammen og løbsk tale - materialer til case beskrivelse og evaluering

Stammen og løbsk tale - materialer til case beskrivelse og evaluering Per Alm Stammen og løbsk tale - materialer til case beskrivelse og evaluering Rapport Dansk Videnscenter for Stammen September 2007 Udgivet af: Dansk Videnscenter for Stammen, København 2007 ISBN: 978-87-90588-16-8

Læs mere

- hvilke mål indgår i begrebet usability? -

- hvilke mål indgår i begrebet usability? - - hvilke mål indgår i begrebet usability? - Udarbejdet af: Rasmus Jensen & Peter Larsen Vejledt af: Morten Hertzum, Datalogi Simon Heilesen, Kommunikation Integreret speciale, Interaktive Medier Roskilde

Læs mere

Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi

Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi Validering og anvendelse af SSQOL-DK, et diagnosespecifikt instrument til måling af helbredsrelateret livskvalitet blandt danske apopleksipatienter Ingrid

Læs mere

PATIENTERS OG SUNDHEDSPROFESSIONELLES OPLEVEL- SER AF BEHANDLING OG PLEJE - EN ANALYSE BASERET PÅ PATIENTER BEHANDLET FOR TYK- OG ENDETARMSKRÆFT

PATIENTERS OG SUNDHEDSPROFESSIONELLES OPLEVEL- SER AF BEHANDLING OG PLEJE - EN ANALYSE BASERET PÅ PATIENTER BEHANDLET FOR TYK- OG ENDETARMSKRÆFT PATIENTERS OG SUNDHEDSPROFESSIONELLES OPLEVEL- SER AF BEHANDLING OG PLEJE - EN ANALYSE BASERET PÅ PATIENTER BEHANDLET FOR TYK- OG ENDETARMSKRÆFT 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (1) Center for

Læs mere

Metode til kompetenceevaluering af speciallæger validering af 360-graders-skema

Metode til kompetenceevaluering af speciallæger validering af 360-graders-skema 2 KEF VP 11080577 KAOS: 520 DATO: 8. DECEMBER 2009 Metode til kompetenceevaluering af speciallæger validering af 360-graders-skema Overlæge Kirsten Nørgaard, overlæge Juri Pedersen, overlæge Lisbeth Ravn,

Læs mere

Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark til raske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år

Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark til raske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark til raske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år - Et kvantitativt studie af overensstemmelsen mellem danske og amerikanske data

Læs mere

fagforum for idrætsfysioterapi NR. 3, 16. årgang AUGUST 2012 ISSN 1397-4211 DANSK SPORTSMEDICIN Temaer: SMERTER LØB

fagforum for idrætsfysioterapi NR. 3, 16. årgang AUGUST 2012 ISSN 1397-4211 DANSK SPORTSMEDICIN Temaer: SMERTER LØB NR. 3, 16. årgang AUGUST 2012 ISSN 1397-4211 fagforum for idrætsfysioterapi DANSK SPORTSMEDICIN Temaer: SMERTER LØB 2 Redaktionelt Ansvarshavende redaktør Svend B.Carstensen At måle er ikke nogen simpel

Læs mere

Oversættelse til dansk af spørgeskemaet. Chronic disease. 24. september 2007. Claire Gudex

Oversættelse til dansk af spørgeskemaet. Chronic disease. 24. september 2007. Claire Gudex Oversættelse til dansk af spørgeskemaet Chronic disease 24. september 2007 Claire Gudex 1 Introduktion... 3 2 Forward oversættelse... 4 3 ack oversættelse & Produktion af en revideret dansk version...

Læs mere

Udarbejdet af Gry Hallgren og Louise B. Bockhoff

Udarbejdet af Gry Hallgren og Louise B. Bockhoff Udarbejdet af Gry Hallgren og Louise B. Bockhoff Vejleder: Jørgen Brandt Fysioterapeut, cand.pæd.pæd. Bachelorprojekt i fysioterapi på Professionshøjskolen Sjælland, University College, januar 2008 Dette

Læs mere

fagforum for idrætsfysioterapi NR. 2, 17. årgang MAJ 2013 ISSN 1397-4211 DANSK SPORTSMEDICIN 'Guldkorn' fra Idrætsmedicinsk Årskongres 2013

fagforum for idrætsfysioterapi NR. 2, 17. årgang MAJ 2013 ISSN 1397-4211 DANSK SPORTSMEDICIN 'Guldkorn' fra Idrætsmedicinsk Årskongres 2013 NR. 2, 17. årgang MAJ 2013 ISSN 1397-4211 fagforum for idrætsfysioterapi DANSK SPORTSMEDICIN 'Guldkorn' fra Idrætsmedicinsk Årskongres 2013 2 Redaktionelt Ansvarshavende redaktør Svend B. Carstensen Igen

Læs mere

Agil IT-udvikling i et lille team,

Agil IT-udvikling i et lille team, Kandidatspeciale Datalogi & Informatik Roskilde Universitet Agil IT-udvikling i et lille team, Udvikling og test med Scrum og agile principper Udarbejdet af: Anders Olsen (andeols@ruc.dk - 45189) Rasmus

Læs mere

Et spørgeskema er en hyppigt anvendt

Et spørgeskema er en hyppigt anvendt Udarbejdelse af spørgeskema som man spørger, får man svar... Denne artikel giver en introduktion til den mest grundlæggende viden om spørgeskemaer, som den kliniske sygeplejerske må have kendskab til,

Læs mere

Borg CR10 skala nu i en korrekt og godkendt version

Borg CR10 skala nu i en korrekt og godkendt version Supplerende artikel til Den rigtige Borg skala til vurdering af dyspnø bragt i Fysioterapeuten nr. side -. Side Artikeltillæg til Fysioterapeuten nr.. Af Fysioterapeuterne Janne Hastrup og Lene Hove, Ergo-

Læs mere

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE - en medicinsk teknologivurdering 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (4) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Kejsersnit på moders ønske - en medicinsk

Læs mere

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Forord Dette er en vejledning i de psykometriske begreber og principper, der er vigtige i forbindelse

Læs mere

- med målgruppen ældre over 60 år

- med målgruppen ældre over 60 år - med målgruppen ældre over 60 år Bachelorprojekt efteråret 2008 Udarbejdet af: Marie Boa Jørgensen, Helle Haslund Laursen, Ulla Madsen Topp & Pia Vitten Vejleder: Lektor og fysioterapeut cand.scient.san.,

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Beskrivelse af validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område

Beskrivelse af validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område Beskrivelse af validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område April 2013 Detaljeret beskrivelse af de valgte instrumenter Indhold Detaljeret beskrivelse af de valgte instrumenter... 2 PEDI

Læs mere

Beskrivelse af validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område

Beskrivelse af validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område Beskrivelse af validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område April 2013 Detaljeret beskrivelse af de valgte instrumenter Indhold Detaljeret beskrivelse af de valgte instrumenter... 1 PEDI

Læs mere

Lyt til din krop hvordan forstår og anvender gravide begrebet?

Lyt til din krop hvordan forstår og anvender gravide begrebet? hvordan forstår og anvender gravide begrebet? Et kvalitativt studie baseret på semistrukturerede enkeltinterview Hanne Madvig Nielsen, PT, Karina Andreasen, PT, Dorte Kielland Bildsøe, PT. Nielsen MH,

Læs mere

Reliabilitetsstudie af et spørgeskema

Reliabilitetsstudie af et spørgeskema Reliabilitetsstudie af et spørgeskema - Pilottest af spørgeskema til undersøgelse af talentidentifikation -- A study of reliability within a questionnaire - Pilot test of a questionnaire for the study

Læs mere

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier speciale Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier Mia Sylvester-Nielsen Cand.it i webkommunikation Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Syddansk Universitet, Kolding Vejleder:

Læs mere