Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014"

Transkript

1 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater for projektet Forskningsbaseret kapacitetsopbygning af Rwandas primære sundhedstjeneste: Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre. Forskningsprojektet blev i Juni 2014 bevilget yderligere kr til den første bevilling i Juni 2012 på kr Dette finansielle tillæg er en afgørende støtte for projektet og muliggør en værdifuld udvidelse, som beskrevet i bevillingsansøgningen. Der er i projektet allerede identificeret forbedringsmuligheder for den nuværende supervision gennem udførelse af fokusgruppeinterviews med sundhedspersonale og supervisorer på Rwandiske sundhedscentre, hvor der er fundet et ønske om mere mentorship og undervisningsbaseret supervision. Der er siden blevet udført fokusgruppediskussion med sundhedspersonale og supervisorer samlet, for at identificere mulige løsninger på problemer om kommunikationen disse imellem beskrevet under de indledende fokusgruppediskussioner. På baggrund heraf er udviklet modeller for forbedring, der nu skal testes gennem de planlagte interventioner. Ovennævnte kvalitative observationer samt eksisterende anerkendte spørgeskemaer har dannet grundlag for udviklingen af et kontekstspecifikt spørgeskema til evaluering af supervisionen, hvilket skal anvendes som et af flere effektmål af studiets intervention. Spørgeskemaet er aktuelt i gang med at blive valideret. Der er også udviklet patient- og konsultationsorienterede indikatorer for måling af kvaliteten af serviceydelser på sundhedscentrene, som ligeledes skal anvendes som effektmål under studiet. Oversættelse af spørgeskema i samarbejde med lokale eksperter. Tv: Vincent Cubaka, Mchael Schriver, Sylver Itangishaka, Bruno Uzabakiriho og Manzi Anatole De PhD-studerende yder indimellem lægelig assistance på et lokalt børnehjem i Muhanga

2 Første udkast til en protokol for interventionsdelen omhandlende undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentrene er færdigudviklet og indsendt til etisk godkendelse hos den etiske komite ved Rwandas Universitet, som har godkendt denne med beskeden feedback. Vi er derfor godt på vej mod baseline studiet, som forventes at starte i Oktober Besøg på Shyogwe Sundhedscenter i Muhanga distrikt. På billederne ses også lederen af sundhedscenteret, som spontant udtrykte behov for bedre supervision. De to ph.d. studerende, Michael Schriver og Vincent Cubaka har begge bopæl i Rwanda og er i tæt dagligt samarbejde om projektet. De underviser fortsat medicinstuderende på Rwandas Universitet i Community Medicine og bidrager derudover til en større ændring af studieordningen på medicinstudiet, hvor Community Medicine får en større rolle. Forskningsteamet er siden hen blevet udvidet til et mere tværfagligt samarbejde. Der er blevet ansat to forskningsassistenter, Sylvere Itangishaka og Ditte Lystbæk Andreasen. Sylvere Itangishaka har en baggrund i filosofi og sociologi, og arbejder fuldtid på projektet. Han assisterer i dataindsamling og lokal kommunikation, oversættelse og kvalitetssikring af de kvalitative data, og analyse af samme, samt validering af spørgeskemaet mm. Ditte Lystbæk Andreasen har en baggrund i Folkesundhedsvidenskab og er kandidatstuderende på Master of Science in Global Health. Hun assisterer i analysen af de kvalitative data, og flytter fra februar 2015 til Rwanda, hvor hun skal assistere fuldtid på projektet, hovedsageligt i den økonomiske evaluering af interventionsdelen.

3 Der er herudover blevet etableret kontakt med relevante forskere og et internationalt forskningsteam med specialisering i den primære sundhedstjeneste. Lokalt har vi støtte fra en ekspert i kvalitative studier i Rwanda. Endvidere er dekanen for Rwandas School of Medicine medvejleder på projektet. De to ph.d.-studerende og forskningsassistenter på kontoret i Muhanga, Rwanda. Tv: Vincent Cubaka, Michael Schriver, Ditte Andreasen og Sylvere Itangishaka Fra januar til april var Michael Schriver og Vincent Cubaka i Danmark, hvor de deltog i projektrelevante PhD-kurser på Århus Universitet. Kurserne omhandlede kvalitativ metodologi, biostatistik, epidemiologi, skriftlig videnskabelig engelsk, registreringsbaseret forskning, og videnskabelig litteratursøgning i klinisk forskning, samt andre relevante kurser. Ydermere etablerede de et samarbejde med eksperter i udvikling af spørgeskemaer, og statistiske analyser, som forberedelse til interventionen og fik løbende vejledning under projektet. Ophold i Danmark med gode bekendtskaber. Michael Schriver, Per Kallestrup og Vincent Cubaka. Desuden 2 andre studerende under Center for Global Sundhed på Aarhus Universitet

4 I de næstkommende måneder vil der blive fokuseret på at gennemføre en fuld systematisk analyse af de kvalitative data for efterfølgende at kunne publicere resultaterne. Spørgeskemaet vil blive valideret og pilottestet, og øvrige måleredskaber vil blive færdiggjort. Vi arbejder på, at spørgeskemaet får en høj videnskabelig kvalitet, så det kan være anvendeligt for omkringliggende afrikanske lande med lignende supervisionsstruktur og problematik. Vi har med den ekstra bevilling fået mulighed for at udvide projektets omfang og team, og gøre det mere bæredygtigt. Vi er meget taknemmelige og beærede over denne yderligere hjælp fra Karen Elise Jensen Fonden.

5 Resume af foreløbige aktiviteter og resultater: Deltagelse i konferencen PRIMAFAMED, Pretoria, Sydafrika, juni Præsentation af projektets indhold ved Vincent Cubaka - Videre diskussion af projektet med andre specialister i den primære sundhedstjeneste Global Sundhedscenter i Bergen - Besøg og diskussion af projektet og andre forhold med globale sundhedseksperter Forskningssamarbejde om systematisk review omhandlende Supportive Supervision i Afrika - Etablering af samarbejde med internationalt forskningsteam fra Schweiz, Storbritannien, Ghana, Rwanda og Danmark omkring Supportive Supervision i den primære sundhedstjeneste i Afrika, besøg i London, marts 2014 Forskningsassistent, Sylvere Itangishaka - Ansættelse af fuldtids forskningsassistent med baggrund i filosofi og sociologi - Assistere i dataindsamling, oversættelse af kvalitative data og kvalitetssikring af dette - Assistere i andre aktiviteter omhandlende lokal kommunikation - Facilitator af fokusgruppe diskussioner Forskningsassistent, Ditte lystbæk Andreasen - Ansættelse af kandidatstuderende med baggrund i Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed - Påbegyndelse af forskningsår fra februar Assistere i analyse af kvalitative data - Assistere i evaluering af interventionsdelen; økonomisk evaluering i form af omkostningseffektivitets-analyse samt andre relevante evalueringsmetoder - Udvikling af strategier for fortalervirksomhed omhandlende den primære sundhedstjeneste Ophold i Danmark - Deltagelse i ph.d. kurser ved Århus Universitet (begge ph.d. studerende) omhandlende kvalitativ metodologi, biostatistik og epidemiologi, videnskabelige skriveredskaber, registreringsbaseret forskning samt videnskabelig litteratursøgning i klinisk forskning. Tilmed andre relevante kurser. Estimeret til 20 ECTS points. Januar-april, Etablering af samarbejde med specialister omkring udvikling af spørgeskemaer og statistisk analyse Publikationer: - Skrevet videnskabelig artikel, Twinning PhD-students from south and north: Towards genuine equity in collaborative research. Denne er blevet indsendt til publicering.

6 Undervisning - Undervisning af medicinstuderende i Community Medicine på Rwanda University, samt bidrag til ændring af studieordning på medicin studiet med større involvering af Community Medicine Projektet - Udført fokusgruppe diskussioner i fællesskab med sundhedspersonale og supervisorer for at identificere eventuelle problematikker i kommunikationen disse imellem - Analyse af fokusgruppe-diskussioner i samarbejde med lokal ekspert i kvalitativ forskning - Færdig-udvikling af spørgeskema, baseret på ni eksisterende redskaber for udvikling af spørgeskemaer, samt observationer og erfaringer fra udførte fokusgruppe diskussioner på Rwandiske sundhedscentre - Startet videnskabelig oversættelse af spørgeskemaer med hjælp fra lokale eksperter - Færdiggjort første udkast af protokol for interventionsdelen og indsendt denne til etisk godkendelse hos etisk komite ved Rwandas Universitet - Udvikling af patientorienterede og konsultationsorienterede indikatorer for måling af sundhedsydelserne på sundhedscentrene, som grundlag for et spørgeskema omkring patientoplevelsen. - Udvikling af såkaldt codebook til videre analyse af kvalitative data Næstkommende aktiviteter - Videre analyse af kvalitative data ved brug af kodningsprogram - Videre validering af spørgeskema - Udvikling af patientorienteret spørgeskema samt værktøj til evaluering af kvaliteten af konsultationer - Start af baseline studie

Rekruttering af vækstlag

Rekruttering af vækstlag Rekruttering af vækstlag Forskertalentudvikling ved HEALTH (HE), AU Indholdsfortegnelse: s.1 1. Det fælles udgangspunkt s. 2 2. Rekruttering og talentudvikling. Prægraduat niveau s. 3-5 2.1. Formaliseret

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i biomedicinsk teknik Kandidatuddannelsen

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i sygepleje Kandidatuddannelsen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Fokusgruppeinterview som metode til undersøgelse af underviseres ønsker til Studienet.

Fokusgruppeinterview som metode til undersøgelse af underviseres ønsker til Studienet. Turi Neubauer & Vibe Jelsbak Fokusgruppeinterview som metode til undersøgelse af underviseres ønsker til Studienet. 1. artikel af 6 om Design af kommunikationsplatform 2009 Fokusgruppeinterview som metode

Læs mere

Brobygningsprojektet Kvalitativ afrapportering til Det Strategiske Forskningsråd

Brobygningsprojektet Kvalitativ afrapportering til Det Strategiske Forskningsråd Brobygningsprojektet Per Fibæk Laursen 30. september 2013 Brobygningsprojektet Kvalitativ afrapportering til Det Strategiske Forskningsråd Forskningsmæssige resultater Udgangspunktet for Brobygningsprojektet

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Årsrapport 2012-2013. Globale Læger Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø Hjemmeside: www.global-doctors.org E-mail: mail@globalelaeger.

Årsrapport 2012-2013. Globale Læger Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø Hjemmeside: www.global-doctors.org E-mail: mail@globalelaeger. Globale Læger Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø Hjemmeside: www.global-doctors.org E-mail: mail@globalelaeger.dk Bestyrelsen Gideon Ertner (Formand) Carina Winkler Sørensen (Generalsekretær) Jane

Læs mere

Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010

Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010 Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om Aalborg Universitet

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i narkotika- og alkoholindsatser Masteruddannelsen

Læs mere

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET 0 INDHOLD Projektbeskrivelse... 2 Projektets formål... 2 Baggrund... 2 Succeskriterier...

Læs mere

Bilag ST 29-11. Forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Bilag ST 29-11. Forskningstræning i speciallægeuddannelsen Forskningstræning i speciallægeuddannelsen 1. Hvad var den foreslåede indsats fra Speciallægekommissionen og hvad var formålet? Speciallægekommissionen foreslog, at der skulle indføres et forskningstræningsmodul

Læs mere

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser 17. august 2015 Mødested: Blangstedgårdsvej, lokale F1.29 Starttidspunkt: 12.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødeleder: SOPE Referent: Bianca Dreyer Hyre Deltagere: Lena

Læs mere

Evaluering af Forskningsenheden for Maritim Medicin (FMM), Syddansk Universitet Esbjerg

Evaluering af Forskningsenheden for Maritim Medicin (FMM), Syddansk Universitet Esbjerg Evaluering af Forskningsenheden for Maritim Medicin (FMM), Syddansk Universitet Esbjerg - Eksternt peer review af den videnskabelige produktion Elsa Bach og Bente Moen Arbejdsmiljøinstituttet Danmark Universitetet

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om

Læs mere

kandi- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: og mak- Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme:

kandi- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: og mak- Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse i pædagogisk antropologi

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE REFERAT Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer Tid: Onsdag den 19. marts 2014 kl. 10.00-13.00 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Rigshospitalet - direktionsgangen Helen Bernt Andersen, Margit Roed,

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Modeltyper for fagdisciplinære kurser 6 Modeltype 1: Åbent marked 6 Modeltype 2: Gensidigt samarbejde

Læs mere

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 1. periode (januar-april) 2011 Juni 2011 af DEFF Sekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for DEFF Sekretariatet...

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2 Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 14. februar 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 14. februar 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold. Syddansk Universitet Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura, cand.merc.(jur.). Kandidatuddannelsen

Læs mere

Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi

Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi Evalueringen vedrører perioden fra oktober 2001 til oktober 2011 (10 år) På opdrag af Kemikalier, Miljøstyrelsen Evalueringen er foretaget af en international

Læs mere