Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare"

Transkript

1 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 5. januar 2017 Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare Vi forventer fortsat opsving i dansk økonomi understøttet af en voksende arbejdsstyrke og stigende efterspørgsel både globalt og herhjemme. Der er risiko for, at vi i løbet af de kommende år kommer ind i en overophedning af økonomien om end det også stadig kan gå den anden vej. Forbruget understøttes fortsat af stigende indkomster, højere huspriser og lave renter, selvom inflationen ventes at blive noget højere. Eksporten har skuffet i 2016, men højere global vækst giver muligheder fremadrettet. Det offentlige forbrug er steget mere end ventet og dæmper ikke væksten i Det vil være oplagt med en opstramning af finanspolitikken i Ændringer i forhold til seneste prognose Danmark Nuværende prognose Tidligere prognose % å/å BNP 1,0 1,5 1,8 1,1 1,7 Privatforbrug 1,8 1,6 2,0 1,6 1,7 Offentligt forbrug 1,3 1,0 0,5 1,0 0,7 Faste bruttoinvesteringer 3,9 3,2 3,7 1,0 2,9 Eksport 0,1 2,2 2,7 0,6 2,8 Import 1,3 3,4 3,4 0,7 3,5 Bruttoledighed (1000 personer) 112,3 107,9 103,8 112,8 107,0 Inflation 0,3 1,3 1,5 0,3 1,3 Offentlig saldo, % af BNP -1,7-1,3-0,7-0,6-1,2 Betalingsbalance, % af BNP 7,4 7,3 7,3 6,4 6,6 Kilde: Danske Bank Opsvinget kan blive kraftigt i de kommende år Det økonomiske opsving i Danmark er på vej ind i sit femte år. Hidtil har det været præget af forholdsvis beskeden BNP-vækst og en accelererende vækst i beskæftigelsen. Vores hovedscenarium er, at BNP-væksten får lidt mere fart på, mens beskæftigelsesvæksten bliver lidt lavere, fordi virksomhederne i stigende grad øger produktionen via større investeringer og ikke bare flere ansatte. Men i forhold til tidligere ser vi nu en mere markant mulighed for, at det kommer til at gå hurtigere, og dermed også risiko for overophedning ikke lige nu, men i løbet af de kommende år. Den globale økonomi er på vej ind i et synkront opsving, og hvis stemningen for alvor vender til det positive, er der mulighed for væsentligt større stigninger i både privatforbrug og investeringer herhjemme, end vi har i prognosen. Der er udsigt til fortsat lav rente de kommende år, og det gør, at en ændret stemning hurtigt og markant kan slå igennem på økonomien. Som altid er der dog også risiko for en dårligere udvikling. Det globale opsving er truet af politisk uro, og gældsvæksten i Kina samt rentestigninger i USA kan skabe fornyet usikkerhed, og de aktuelle tal for erhvervs- og forbrugertillid tyder nærmere på tilbagegang i forbrug og investeringer. Danmarks Statistik har gennemført en stor revision af nationalregnskabstallene, som nu tegner et væsentligt mere positivt billede af BNP- og produktivitetsudviklingen i Danmark. I de private byerhverv, som er eksklusive blandt andet råstofudvinding, steg produktionen pr. arbejdstime med 1,8 procent om året i , og ikke med 0,4 procent, som tallene hidtil viste. Med de nye tal kan man ikke længere sige, at Danmark har en specielt ringe produktivitetsudvikling sammenlignet med andre lande, især ikke, når man tager højde for, at prisen på dansk import er faldet i forhold til prisen på eksporten. Opsving har overrasket positivt det kan ske igen Forventet Anm: Forventet er forventningen fra regeringen i december året før, undtagen , som er Danske Banks forventning Kilde: Danmarks Statistik, Økonomisk Redegørelse og Danske Bank Cheføkonom Las Olsen Økonom Bjørn Tangaa Sillemann Privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen Assisterende analytiker Mark Thybo Naur Ændring i beskæftigelse Faktisk

2 Den samlede vækst i Danmark trækkes dog ned af faldende energiproduktion i Nordsøen, og produktionen pr. indbygger påvirkes af, at vi bliver flere og flere uden for den arbejdsdygtige alder. Det hører også med til historien, at produktivitetsudviklingen i resten af verden bestemt ikke har imponeret de senere år. Velstanden pr. dansker er groft sagt uændret over de sidste ti år. Indkomst stagnerer, herhjemme og hos naboer Nye hænder kræves til jobvækst Vores prognose indebærer en stigning i beskæftigelsen på godt personer over de næste to år. Arbejdsløsheden er allerede lav, og stigningen vil kræve en næsten lige så stor stigning i arbejdsstyrken. Det mener vi også er realistisk, givet befolkningsudviklingen og potentialet for, at en større andel af befolkningen kan være i arbejde. Men der står altså ikke i udgangspunktet en stor gruppe jobparate arbejdsløse, og det øger sandsynligheden for, at den stigende efterspørgsel efter arbejdskraft vil føre til flaskehalsproblemer og øget lønpres. Lønvæksten i Danmark er i forvejen højere end i udlandet, ligesom lønningernes andel af den samlede produktion er på et historisk set højt niveau. I løbet de kommende måneder skal der forhandles nye overenskomster på en stor del af det private arbejdsmarked. Ved sidste forhandling, i 2014, blev der aftalt beskedne lønstigninger, men på grund af den uventet lave inflation siden da har resultatet faktisk været en stor fremgang i reallønnen. På den baggrund har vi lagt forholdsvis beskedne lønstigninger omkring 2 procent om året ind også i de kommende år, selv om arbejdsmarkedet er væsentligt strammere nu. Det er dog oplagt, at det kan komme til at gå væsentligt hurtigere. Lave renter længe Der er ikke udsigt til ændringer af pengepolitikken fra Den Europæiske Centralbank (ECB) i 2017, og vi regner heller ikke med renteændringer i Danmark. Vi har tidligere set, at politisk uro i Europa kan udløse pres for en stærkere krone, og det kan meget vel gentage sig i år. Vores vurdering er, at Nationalbanken i så fald vil reagere med intervention i valutamarkedet frem for med rentenedsættelser, men den intervention kan også presse markedsrenterne lidt nedad. I løbet af 2018 er det forventningen, at ECB vil neddrosle sit obligationskøbsprogram, og det vil alt andet lige tale for højere renter i Danmark. Selvom vi ikke venter en egentlig renteforhøjelse fra ECB før tidligst i 2019, kan det godt komme lidt før i Danmark, hvor den laveste officielle rente er lavere end ECB s laveste rente. De lange renter i Danmark er steget på baggrund af højere renter i USA, og den udvikling kan meget vel fortsætte. Hvor stærkt det kommer til at gå, er helt afhængigt af den globale udvikling, specielt i inflationen. I løbet af 2017 forventer vi, at den 10-årige rente stiger med omkring et halvt procentpoint. Offentligt forbrug stiger mere end planlagt Der har været en uventet kraftig stigning i det offentlige forbrug i Alene i 3. kvartal steg det 1,4 procent. Med mindre der har været et stort fald i forbruget i 4. kvartal, bliver det meget svært at nå regeringens forventning om en forbrugsvækst på 0,4 procent i 2016 og 0,7 procent i Det stigende offentlige forbrug er sket på trods af færre offentligt ansatte og skyldes stigende køb af varer og tjenester. I forvejen var der planlagt et strukturelt underskud meget tæt på 0,5 procent af BNP, som er det normale maksimum for det tilladte underskud i budgetloven, og der er heller ikke budgetteret med en opstramning Kilde: OECD og national statistik Bedre integration kan give plads til mere vækst Kilde: Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning Markedsrenter kan stige uden formel renteforhøjelse Kilde: Nasdaq OMX og Danmarks Nationalbank Offentligt forbrug of investeringer ligger højt historisk set Anm.: 2016 afspejler kvartal Stiplede linjer angiver historisk gennemsnit siden Kilde: Danmarks Statistik 2 5. januar

3 af finanspolitikken fra 2016 til Selvom forbruget er steget mere end ventet, er der alligevel udsigt til, at det faktiske underskud på de offentlige finanser bliver mindre, ikke mindst fordi stigende beskæftigelse giver mindre udgifter og større indtægter. Som konjunkturerne ser ud, og med udsigt til lave renter længe endnu, vil det være oplagt med en klar opstramning af finanspolitikken i Da den nuværende regering blev dannet i november, skete det på et grundlag, der blandt andet handler om skattelettelser. Det kan godt lade sig gøre inden for rammerne af en strammere finanspolitik, hvis det er modsvaret af, at det offentlige forbrug vokser langsommere end økonomien som helhed. Regeringsgrundlaget rummer i udgangspunktet en offentlig forbrugsvækst på 0,3 procent om året, og hvis det realiseres, vil der være et betydeligt råderum fremadrettet. De nye nationalregnskabstal viser en betydeligt højere vækst i produktiviteten i den offentlige sektor end hidtil, og det betyder, at en given stigning i det offentlige forbrug kan nås med en lavere stigning i de offentlige udgifter. Vores prognose kræver svag offentlig vækst Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank Inflation på vej op Nu er den endelig på vej tilbage inflationen. Vi regner med, at den for første gang i tre år vil runde 1 % i begyndelsen af i år. Igennem 2016 har først energipriserne, og sidenhen store fald i prisen på mobiltelefontjenester og tøj holdt forbrugerprisinflationen meget lav. Faktisk var inflationen i 2016 på sit laveste niveau siden I 2017 regner vi med, at inflationen stiger til 1,2 %, og selvom det er væsentlig højere, end vi har været vant til de seneste år, er det stadig lavt. Det skal ses i lyset af en lav inflation globalt set, som bidrager til lave priser på importerede varer, men også nogle (i nominelle termer) beskedne lønstigninger herhjemme, der især er med til at holde prisudviklingen på indenlandske tjenester nede. Der er desuden en vis indbygget træghed i dansk inflation, da den påvirker størrelsen på huslejestigningen i en stor del af lejeboligmassen. På den måde er den lave inflation fra sidste år med til at holde inflationen lav i Udsigt til højere inflation Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Udsigt til flere år med fremgang på boligmarkedet Der er fremgang på boligmarkedet på tværs af landet. Det går stadig stærkest i og omkring de store byer, men samtlige landsdele oplever stigende priser. Boligmarkedet understøttes af den generelle økonomiske fremgang, stigende indkomster og meget lave renter. Disse faktorer vil på den ene side drive priserne i vejret over prognoseperioden. På den anden side forventer vi også, at der vil blive lagt en vis dæmper på priserne, da de lange renter så småt vil stige i løbet af prognoseperioden, og fordi stigende byggeaktivitet vil øge udbuddet af boliger. Det er dog langt fra nok til at slå boligmarkedet ud af kurs, og vi venter, at priserne fortsætter med at stige hurtigere end den generelle prisudvikling. Venstre-regeringens udspil til et nyt boligskattesystem lagde op til, at boligskatten på sigt igen vil følge prisudviklingen, og dermed virke stabiliserende for boligmarkedet. Det vil imidlertid først have virkning fra 2021 og frem, hvis det vedtages. Vi afventer endnu den nye regerings justerede forslag til boligbeskatningen. Frem til 2021 vil en fastfrysning af grundskylden Boligpriserne fortsætter op Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 3 5. januar

4 fra , som der er lagt op til i regeringsgrundlaget, bidrage til at løfte priserne. Med udsigt til flere år med stigende priser vil der være fokus på, om det giver anledning til bobledannelse på boligmarkedet særligt i de dyre områder, hvor fortsat lave renter og boligskatter, der ikke stiger med priserne, vil drive priserne yderligere op. Kreditvæksten er imidlertid stadig lav, og der er langt op til de kraftige stigninger, som vi så i midten af 00 erne. Som det ser ud nu, er der ikke grund til alarm, da prisstigningerne stadig har rod i faktiske økonomiske forhold. Begynder vi at se kraftige stigninger i udlånsvæksten de kommende år, kan det imidlertid give anledning til bekymring for, at der skabes en decideret forventningsdrevet boble. Selvom prisstigningerne stadig har rod i faktiske økonomiske forhold, betyder det ikke, at priserne ikke kan falde igen eksempelvis hvis renterne stiger særligt i de dyre områder. Kreditgivningen er så småt begyndt at vokse, men meget langsommere end i 00 erne. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Forbruget vokser lidt hurtigere end indkomsterne Privatforbruget har været en afgørende drivkraft bag opsvinget de seneste år. Det stigende forbrug afspejler, at danskerne har flere penge mellem hænderne, da lønningerne vokser hurtigere end priserne. Den effekt var størst i 2016 som følge af den ekstremt lave inflation, men vil også være til stede de kommende år. Fortsat fremgang på arbejdsmarkedet er også med til at løfte danskernes lønindkomst, blandt andet fordi flere går fra overførselsindkomster til beskæftigelse. I 2017 og 2018 forventer vi, at forbruget kan begynde at vokse en smule hurtigere end indkomsterne efter en årrække, hvor danskerne har brugt mindre, end de har tjent. Vi forventer ikke, at forbruget vokser meget hurtigere end indkomsterne, som vi så i midten af 00 erne, hvor der over en længere periode gik færre penge ind på danskernes konti, end der gik ud. Vi forventer i stedet, at en beskeden stigning i låntagningen også vil løfte forbruget. Det er muligt, da danskerne efterhånden er nået langt med at få skabt balance i deres økonomi, efter at mange i en årrække har brugt fremgangen i indkomst på at nedbringe gæld frem for at bruge de ekstra penge, der kommer ind, på forbrug. Når låntagning nu også kan begynde at finansiere en del af forbruget skyldes det også, at friværdierne er blevet genopbygget mange steder i landet som følge af de seneste års stigninger i boligpriserne. Husholdningernes gæld er nedbragt og boligformuen er på vej op igen Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditrådet og Realkredit Danmark Udsigt til fortsat vækst i privatforbruget Kilde: Danmarks Statistik, Danske Bank 4 5. januar

5 Svag verdenshandel og dyk i Nordsøproduktionen tyngede eksporten i har været et sløjt år for dansk eksport. Vi regner faktisk med, at den stort set ikke er vokset siden Det skyldes især, at vareeksporten har været svag igennem En del af udviklingen kan forklares med et stort fald i energieksporten, hvilket blandt andet skal ses på baggrund af en faldende produktion i råstofindvindingen. Energieksporten kan svinge meget i takt med produktionsstop og -start på diverse oliefelter i Nordsøen, og det kan have stor betydning for den samlede eksport. Set over en længere periode skal vi dog heller ikke fremover regne med, at energieksporten vil bidrage positivt til eksportvæksten. Men der hersker fortsat en del usikkerhed om den fremtidige Nordsøproduktion. Målt i kroner og øre har eksporten af råstoffer desuden trukket ned i 2016, hvilket især kan tilskrives store fald i minkpriserne. At vareeksporten trods alt har været omtrent uændret igennem 2016, kan blandt andet tilskrives en stigende medicinaleksport, mens landbrugseksporten og de mere konjunkturfølsomme dele af eksporten har oplevet en mere flad udvikling. Tjenesteeksporten har heller ikke været imponerende, hvilket især skyldes en faldende dansk eksport af søtransport. Søtransporten er afhængig af fremgang i den globale varehandel. Verdenshandlen har imidlertid ligget underdrejet på det seneste, dels fordi den globale økonomiske vækst har været begrænset, men også fordi den vækst, der trods alt har været, er blevet mindre handelsintensiv de senere år. Vi forventer, at der gradvist kommer lidt mere fart på eksporten over den kommende tid. Der er økonomisk fremgang på vores primære eksportmarkeder for tiden en fremgang, som vi forventer kan fortsætte, og det giver en god grobund for at afsætte flere varer fremadrettet. Vi regner med, at den globale vækst vil tiltage en anelse fremover, og når økonomierne rundt omkring i verden begynder at nærme sig kapacitetsgrænsen, så vil det kræve flere investeringer for at holde væksten i gang. Det kan bidrage til at trække verdenshandlen op, da investeringer typisk er relativt importtunge. Og det vil trække en større efterspørgsel efter både danske industrivarer men også søfragt med sig. I kombination med at der har været en markant udvidelse af den danske handelsflåde de senere år, giver det gode muligheder for eksportfremgang. Der er dog en betydelig usikkerhed forbundet med den kommende amerikanske præsident Donald Trumps særdeles protektionistiske dagsorden, som potentielt kan komme til at hæmme verdenshandlen. Energi har trukket vareeksporten ned i 2016 Kilde: Danmarks Statistik Lidt større global fremgang lover godt for eksporten Kilde: OECD og Danske Banks skøn for global BNP-vækst Moderate udsigter for eksporten, men dog bedring forude Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank 5 5. januar

6 Meget store overskud på betalingsbalancen vil dæmpes lidt af opsvinget Overskuddet på betalingsbalancen er aftaget en del igennem 2016, hvilket især skyldes den markante nedgang i søtransporten. Her har både faldende aktivitet og massive dyk i fragtraterne bidraget til at trække overskuddet på handelsbalancen ned med knap 17 mia. kr. de ti første måneder af 2016 sammenlignet med samme periode i Et fald i nettoformueindkomsten fra et meget højt niveau har dog også medvirket. Overskuddet på betalingsbalancen er dog fortsat meget stort særligt efter revisionen af tallene i oktober, hvor overskuddet i 2015 blev løftet med 46 mia. kr. svarende til 2¼ procent af BNP. I de kommende år forventer vi, at en konjunkturnormalisering vil trække overskuddet på handelsbalancen lidt ned. Der er fortsat et ret stort potentiale for at få virksomhedernes investeringer op i gear både hos vores samhandelspartnere og herhjemme. Det vil gradvist trække mere udenrigshandel med sig, men vi regner med, at det giver lidt større potentiale for øget dansk efterspørgsel efter udenlandske varer end udenlandsk efterspørgsel efter danske varer. Det mindre overskud på handelsbalancen vil dog til dels blive modvirket af voksende afkast på nettoformuen. Det skyldes, at overskuddene på betalingsbalancen i sig selv giver et stort dansk placeringsbehov i udlandet, men også at sammensætningen af nettoformuen tilsiger et større afkast på danske investeringer i udlandet end udenlandske investeringer i Danmark. Vi regner med, at de to modgående effekter giver lidt lavere overskud på betalingsbalancen fremover. For mere dybdegående analyse se Research Danmark: Stort overskud på betalingsbalancen er kommet for at blive. Stort dyk i søtransporten trak et meget stort overskud på betalingsbalancen ned i 2016 Kilde: Danmarks Statistik Direkte investeringer giver stort afkast på den danske udlandsformue Mia. kr. Mia. kr Direkte inv. Aktier Obligationer Øvrige lån Aktiver Passiver Anm.: Figuren viser formuen per 2. kvartal 2016 Kilde: Danmarks Statistik 6 5. januar

7 Danmark: Prognosen i tal Prognose Forsyningsbalance mia. kroner (løbende priser) % å/å Privatforbrug 926,5 2,0 1,8 1,6 2,0 Offentligt forbrug 520,8 0,6 1,3 1,0 0,5 Faste bruttoinvesteringer 389,9 2,5 3,9 3,2 3,7 - Erhvervsinvesteringer 236,7 4,1 2,3 3,7 3,6 - Boliginvesteringer 82,0 3,8 11,5 4,0 6,9 - Offentlige investeringer 71,3-3,9 0,5 0,5-0,4 Væksbidrag fra lagerændringer -0,3-0,3-0,4 0,2 0,1 Eksport 1119,5 1,8 0,1 2,2 2,7 - Vareeksport 690,3 2,1-0,2 2,1 2,7 - Tjenesteeksport 429,2 1,4 0,6 2,5 2,8 Import 969,5 1,3 1,3 3,4 3,4 - Vareimport 604,7 1,7 1,2 4,4 3,5 - Tjenesteimport 364,8 0,5 1,6 1,7 3,2 BNP 2027,2 1,6 1,0 1,5 1,8 Økonomiske nøgletal Betalingsbalancen, mia. kr. 185,6 153,1 155,3 158,8 - % af BNP 9,2 7,4 7,3 7,3 Offentlig sektors saldo, mia. kr. -27,2-34,3-28,1-14,8 - % af BNP -1,3-1,7-1,3-0,7 Offentlig bruttogæld, mia. kr. 801,8 781,7 788,0 790,6 - % af BNP 39,6 38,0 37,2 36,2 Beskæftigelse (årsgennemsnit, 1000 pers.) 2828,7 2875,2 2909,6 2941,6 Bruttoledigheden (årsgennemsnit, 1000 pers.) 123,0 112,3 107,9 103,8 - % af arbejdsstyrken (DST definition) 4,6 4,2 4,1 3,9 Oliepris - dollar pr. tønde (årsgennemsnit) Huspriser, % å/å 6,1 3,9 4,1 3,7 Lønniveau i den private sektor, % å/å 1,5 1,8 2,0 2,1 Forbrugerpriser, % å/å 0,5 0,3 1,3 1,5 Finansielle nøgletal mdr. +6 mdr. +12 mdr. Udlånsrente 0,05 0,05 0,05 0,05 Indskudsbevisrente -0,65-0,65-0,65-0,65 2-årig swap-rente 0,03 0,00 0,10 0,20 10-årig swap-rente 0,93 1,05 1,20 1,60 EUR/DKK 7,44 7,44 7,44 7,44 USD/DKK 7,07 7,15 6,89 6,65 Kilde: Danmarks Statistik, Nationalbanken, Macrobond, Danske Bank 7 5. januar

8 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank. Analytikernes erklæring Hver enkelt analytiker, som er ansvarlig for indholdet af denne analyse, erklærer, at de synspunkter, der udtrykkes i analysen, nøjagtigt afspejler analytikerens personlige vurdering af de finansielle instrumenter og udstedere, der er omfattet af analysen. Hver enkelt ansvarlig analytiker erklærer desuden, at ingen del af analytikerens aflønning har været, er eller vil være direkte eller indirekte relateret til de specifikke anbefalinger, der udtrykkes i analysen. Regulering Danske Bank er godkendt af og underlagt tilsyn af Finanstilsynet samt underlagt de regler og bestemmelser, der er udstedt af de relevante tilsynsmyndigheder i alle andre jurisdiktioner, hvor Danske Bank har aktiviteter. Danske Bank er underlagt begrænset tilsyn af det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Nærmere oplysninger om omfanget af Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authoritys tilsyn kan fås ved henvendelse til Danske Bank. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse Den Danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse Beregninger og præsentationer i denne analyse er baserede på standard økonometriske modeller og metoder såvel som på offentligt tilgængelige data på alle værdipapirer, udstedere og/eller lande. Dokumentation kan fremskaffes ved henvendelse til analysens forfattere. Risikoadvarsel Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse af relevante forudsætninger, er angivet i analysen. Planlagte opdateringer af analysen Analysen opdateres kvartalsvis. Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank Markets alene til orientering. Publikationen vil kunne underbygge kortsigtede investeringsstrategier, som afviger fra bankens anbefalinger ifølge andre analysepublikationer. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne publikation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse januar

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Investeringsanalyse generelle markedsforhold 22. juni 2016 Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Opsvinget fortsætter, med lidt mere BNP-vækst, og med Brexit som trussel. Ændringer i forhold til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. januar 2016 Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Danmark er i opsving med vækst høj nok til, at flere kommer i arbejde, og det ser ud til at fortsætte

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

Research Danmark Jobopsvinget er taget til

Research Danmark Jobopsvinget er taget til Investeringsanalyse generelle markedsforhold 23. september 2016 Research Danmark Jobopsvinget er taget til Vækst i både job og BNP er taget til, men BNP-væksten er fortsat skuffende, og der er god grund

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

Research Danmark Et underligt opsving

Research Danmark Et underligt opsving Investment Research General Market Conditions 28. marts 2017 Research Danmark Et underligt opsving Vi er langt inde i et økonomisk opsving, men virksomhedernes omsætningsvækst minder mere om stagnation.

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

Research Danmark Væksten skuffer igen

Research Danmark Væksten skuffer igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 30. marts 2016 Research Danmark Væksten skuffer igen BNP-væksten skuffede fælt i anden halvdel af 2015, og det trækker også væksttallet for 2016 ned under én

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Investeringsanalyse generelle markedsforhold 24. september 2015 Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Lavere vækst i omverdenen vil trække væksten lidt ned i Europa og dermed også i

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter

Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. marts 2015 Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter At den danske fastkurspolitik er ufravigelig, blev understreget i januar og februar,

Læs mere

Research Danmark. Det bliver varmere. Vi er kun lige fri af krisen. Der er flere tegn på, at arbejdsmarkedet og lokale dele af ejendomsmarkedet

Research Danmark. Det bliver varmere. Vi er kun lige fri af krisen. Der er flere tegn på, at arbejdsmarkedet og lokale dele af ejendomsmarkedet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 5. oktober 2017 Research Danmark Det bliver varmere Der er flere tegn på, at arbejdsmarkedet og lokale dele af ejendomsmarkedet strammer til. Men de er ikke

Læs mere

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. juni 2015 Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi, og vi befinder os i begyndelsen af

Læs mere

Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving

Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving 25. september 2014 Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving Danmark befinder sig i begyndelsen af et økonomisk opsving, men de økonomiske nøgletal understreger, at opsvinget er svagt og skrøbeligt, og

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Research Danmark Stort overskud på betalingsbalancen er kommet for at blive

Research Danmark Stort overskud på betalingsbalancen er kommet for at blive Investeringsanalyse generelle markedsforhold 2. december 216 Research Danmark Stort overskud på betalingsbalancen er kommet for at blive Danmark har haft store overskud på betalingsbalancen de seneste

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Research Danmark. Det bliver ikke bedre. Opsvinget har fået yderligere fart på her i 2017 med fremgang i forbrug, eksport og beskæftigelse.

Research Danmark. Det bliver ikke bedre. Opsvinget har fået yderligere fart på her i 2017 med fremgang i forbrug, eksport og beskæftigelse. Investeringsanalyse 15. juni 17 Research Danmark Det bliver ikke bedre Opsvinget har fået yderligere fart på her i 17 med fremgang i forbrug, eksport og beskæftigelse. Ændringer i forhold til seneste prognose

Læs mere

Research Danmark Så er opsvinget her

Research Danmark Så er opsvinget her 25. juni 2014 Research Danmark Så er opsvinget her Vi har ventet længe, men nu er opsvinget her. Dansk økonomi er kommet godt fra start i det nye år og voksede med 0,9 % i 1. kvartal. Pæne nøgletal i 2.

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Research Danmark Eksportanalyse Tyrkiet

Research Danmark Eksportanalyse Tyrkiet Germany Sweden UK USA Norway Netherlands France Italy China Poland Finland Spain Japan Russia Hong Kong Belgium Canada Ireland Singapore Switzerland Czech Republic Australia Austria South Korea Turkey

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Research Danmark Nu er væksten kommet

Research Danmark Nu er væksten kommet 1. oktober 2013 Research Danmark Nu er væksten kommet Den økonomiske krise er på tilbagetog, og dansk økonomi er begyndt at vokse igen. Det har allerede givet anledning til svag fremgang på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Research Danmark På vej ud af krisen

Research Danmark På vej ud af krisen 19. december 2013 Research Danmark På vej ud af krisen Dansk økonomi har gennem de seneste kvartaler oplevet økonomisk vækst og stigende beskæftigelse. Vi venter, at fremgangen kommer til at fortsætte

Læs mere

Research Danmark Vækst men ingen job

Research Danmark Vækst men ingen job 19. marts 2013 Research Danmark Vækst men ingen job 2012 blev et år med økonomisk tilbagegang. Særligt havde eksporten det svært sidste år, hvor europæisk økonomi generelt gik tilbage. Det gik blandt andet

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Research Danmark Økonomien klar til temposkift

Research Danmark Økonomien klar til temposkift Nordic Outlook 26. juni 2013 Research Danmark Økonomien klar til temposkift Dansk økonomi står i øjeblikket stille. Den indenlandske efterspørgsel viser godt nok bedringstegn, men til gengæld har eksporten

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Danmark: Fra krisefrygt til ophedningsfare - opsvinget fortsætter i de kommende år, men hold øje med arbejdsmarkedet

Danmark: Fra krisefrygt til ophedningsfare - opsvinget fortsætter i de kommende år, men hold øje med arbejdsmarkedet Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Januar 2017 Økonomi og finans Danmark: Fra krisefrygt til ophedningsfare - opsvinget fortsætter i de kommende år, men hold øje med arbejdsmarkedet Sverige: Ligger økonomien

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

USA: Hvad bremser opsvinget?

USA: Hvad bremser opsvinget? USA: Hvad bremser opsvinget? Opdatering efter BNP for 2. kvartal 2013 Side 1/10 USA: Hvad bremser opsvinget? Her 5 år inde i opsvinget kigger vi på, hvad der har bremset opsvinget Opsving har været ganske

Læs mere

USA: BNP for 1. kvt. 2014

USA: BNP for 1. kvt. 2014 USA: BNP for 1. kvt. 2014 Langsommere end snegletempo Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/15 USA: USA: Langsommere end snegletempo Konklusion: Væksten var ganske

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag 20. December 2012 Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag Dansk økonomi har balanceret på kanten af recession i over to år men når vi kigger fremad, så forventer vi, at krisen langsomt slipper

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligmarkedet også i en international optik Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligkrisen i USA Kan det samme ske herhjemme? Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur

Læs mere

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Russisk økonomi viser tegn på stagnation med de seneste nøgletal, der peger på fortsat svag vækst og en relativ høj inflation. Med den svage udgang på 01 og indledning

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

Amerikansk økonomi på vej frem igen

Amerikansk økonomi på vej frem igen Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit jabc@di.dk SEPTEMBER 2016 Amerikansk økonomi på vej frem igen Væksten i amerikansk økonomi er på vej op igen efter

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere