Aspekter ved arkitektur i sundheds-it set i to meget forskellige højder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aspekter ved arkitektur i sundheds-it set i to meget forskellige højder"

Transkript

1 Aspekter ved arkitektur i sundheds-it set i to meget forskellige højder Workshop SundhedsITnet s faggruppe for software og informations arkitektur Nyborg Strand

2 Mål med workshoppen At skabe en fælles forståelse for hvad en informationsarkitektur er, og hvordan man beskriver den. At formidle denne forståelse på tværs af synsvinkler/abstraktioner med hensyntagen til forskellige fagligheder. Inspirere til en fælles ramme til at lave individuelle beskrivelser af hvad en arkitektur er At diskutere oplæg til beskrivelser i antologiform med passende indledning, referencer og index i At diskutere planer og ideer for aktiviteter for faggruppen i 2008, herunder strategi for engagement i udbud/call som gruppe.

3 Dagens indlæg Lidt baggrund og status.(ska) Design regler for integration af autonome systemer: Eksemplificeret ved design af en EPJarkitektur (Lars Frank) Ledelse af digitalisering og nationale specifikationer (Morten Bruun-Rasmussen)

4 Min agenda Overordnet mål (eller hvorfor er vi her) En øvelse i definitioner Hvad har vi på bordet lige nu?

5 Hvorfor er vi her? Fælles interesse for software- og informations arkitektur. En tro på at en godt arkitekturarbejde giver gode systemer Få afklaret begreberne omkring S&IA Få indsigt i hvad der foregår out there Analysere og forstå! Få delt vores viden mellem os og med andre! Skrive om det (antologi-projektet) Påvirke beslutninger

6 Hvorfor (S&)IA? Alle taler om den Hvad betyder det? Lokalt, nationalt og globalt Alle systemer har en IA hvordan ser den ud og hvad kan vi lære af det? er en god IA ensbetydende med et velfungerende system? den fortæller noget om systemet

7 Hvorfor (S&)IA? fortsat Der er mange IA initiativer udenfor sundhedsområdet som er relevant for sundheds IT Hvordan nyttiggøre vi dem i sundhedssektoren? Indenfor sundhedssektoren er der lavet et stort og langsigtet IA arbejde omkring bl.a. EPJ Hvordan forankre og udnytter vi det i forskningsinitiativer? Hvordan sikre vi feedback til virksomheder, brugere og myndigheder?

8 Fra Wikipedia.. Etymology and application of the term architecture The word "architecture" comes from the Latin, "architectura" and ultimately from Greek,"arkitekton", αρχιτεκτων, an architect, or more precisely "master builder", from the combination of αρχι a "chief" or "leader" and τεκτων, a "builder" or "carpenter...planned architectures of human-made things such as software, computers, enterprises, and databases, in addition to buildings. In every usage, an architecture may be seen as a subjective mapping from a human perspective (that of the user in the case of abstract or physical artifacts) to the elements or components of some kind of structure or system, which preserves the relationships among the elements or components.

9 Defs. Information Architecture the science of expressing a model or concept for information. Information Architecture is used in library systems, web development, user interactions, database development, programming, technical writing, enterprise architecture, critical system software design Fokus 1 Fokus2..and other activities that require expressions of complex systems.

10 Defs.con t Information architecture has somewhat different meanings in different branches of what might be called IS and/or IT architecture!!! Most definitions have common qualities: a structural design of shared environments, methods of organizing and labeling Web sites, intranets, and online communities, and ways of bringing the principles of design and architecture to the digital landscape.

11 Defs con t Information Architecture (often abbreviated "IA") is defined by the Information Architecture Institute as The structural design of shared information environments. - 1.indlæg The art and science of organizing and labeling web sites, intranets, online communities and software to support usability and findability. An emerging community of practice focused on bringing principles of design and <- 2.indlæg architecture to the digital landscape.

12 Og mere. In the context of information system design, information architecture refers to the analysis and design of the data stored by information systems, concentrating on entities, their attributes and their interrelationships. It refers to the modeling of data for an individual database and to the corporate data models an enterprise uses to coordinate the definition of data in several (perhaps scores or hundreds) of distinct databases. Recently, the "canonical data model" is applied to integration technologies as a definition for specific data passed between the systems of an enterprise. At a higher level of abstraction, it may also refer to the definition of data stores.

13 Hvad er så en IA? (et simpelt bud) En pakke, der indeholder: En plan for hvilke enkelte delen en systemløsning består af og hvordan de indbyrdes hænger sammen En vedtagelse af hvilke principper, standarder, spilleregler og love der skal/bør overholdes. Og processen, der består i at lave og vedligeholde ovenstående plan. Hertil kan tilføjes: Denne pakke normalt beskrives på et specifikt abstraktions niveau,

14 Hvad har vi i pipeline n Tilsagn om bidrag Peter Lau & Co: hvad er it- og virksomheds arkitektur? Mikkel Hippe Brun: på vej mod en fælles IT-infrastuktur I sundheds-it Lars Frank: Design regler for integration af autonome systemer: Eksemplificeret ved design af en EPJ-arkitektur Morten Bruun-Rasmussen: Ledelse af digitalisering og nationale specifikationer Martin Scheil Corneliussen: Forståelse af arkitektur-koncepter. Martin Terkelsen(ell anden fra TI): Spændingsfelt mellem forretninger med informationsmodeller. Og processen Presentation med diskussion (referat) Review af skriv af 2-3 personer.

15 Ønskeliste Begreber / abstraktionslag arkitektur referencemodel Governance og programstyring hvilke behov for styring er der? Hvilke problemer ser vi nu, som skal løses? Spændingsfelt mellem forretning med informationsmodel. (eksemplevis hvordan kan GEPJ bruges i klinisk hverdag?) En tværsektoriel arkitektur, hvordan? Skal vi have fælles sprog til at beskrive arkitektur? Privacy - hvem skal have adgang til data? Moduler og platforme, hvordan bevares helheden og hvordan håndteres markedskræfterne? De dyrekøbte erfaringer, hvorfor gik det som det gik? Hvilken arkitektur paradigme skal vi vælge?

16 Definition af virksomhedsarkitektur Enterprise Architecture er samspillet mellem virksomhedens forretningsstrategi, dens forretningsprocesser og organisering, og dens teknologiske fundament. Et samspil tilrettelagt således det optimerer virksomhedens overordnede mål med udgangspunkt i organisationens arv og modenhed. Dets grundpiller er strategiforståelse, forretningsforståelse gennem procesforståelse og informationsarkitektur, teknologiforståelse gennem løsnings- og infrastrukturarkitektur og forandringsforståelse gennem IT-governance og change management Slide

17 Enterprise Architecture er svaret! Vores svar indeholder Udformning af målarkitektur GAP-analyse og handlingsplaner Strategisk og taktisk approach (hvordan når vi målene?), herunder program- og projektstyring Virksomhedsarkitektur/IT-arkitektur for sundhedsområdet Hvordan sikres at virksomheden selv har styr på sin arkitektur Hvilke værktøjer findes til dette formål Arkitektur er en ny arbejdsmetode med kendte træk En gammel faglig disciplin i andre fagområder. Et styringsredskab for digitalt lederskab Slide

18 Enterprise Architecture er svaret! Vores svar indeholder Udformning af målarkitektur GAP-analyse og handlingsplaner Strategisk og taktisk approach (hvordan når vi målene?), herunder program- og projektstyring Virksomhedsarkitektur/IT-arkitektur for sundhedsområdet Hvordan sikres at virksomheden selv har styr på sin arkitektur Hvilke værktøjer findes til dette formål Arkitektur er en ny arbejdsmetode med kendte træk En gammel faglig disciplin i andre fagområder. Et styringsredskab for digitalt lederskab Slide

19 Centrale arkitekturbilleder Strategi og mål Enterprise Architecture Procesarkitektur Forretningsarkitektur Teknologi Informationsarkitektur Begreber, ikoner og klassifikationer Løsningsarkitektur Systemoverblik og enkeltsystemer Infrastruktur-arkitektur Slide

20 Mål: Komme med et bud på: Fælles infrastruktur-komponenter i sundheds-it Hvilke komponenter? I hvilken rækkefølge? Governance strukturer som understøtter: Etablering af nye fælles infrastruktur-standarder Vedligeholdelse og udvikling af den fælles it-infrastruktur

21 Yderligere afgræsning Bidraget kommer IKKE til at handle om Hvad SOA er eller ikke er Hvornår SOA er relevant Internt eller mellem systemer Velsignelserne ved SOA eller manglen på samme Men Den skitserede IT-infrastruktur understøtter SOA Men kan også anvendes udenfor et SOA-paradigme Tanken om den fælles platform afvises Uden at der ønskes en stor konfrontation

22 It-infrastruktur i en international kontekst

23 The infrastructure in a few words A country must build on existing infrastructure where appicable. A country may have several parallel message infrastructures. However - roaming between existing infrastructures is a national problem. Roaming may be handled by a National Infrastructure exchange Point (National IXP). Every national infrastructure must be connected to an International Infrastructure exchange Point (International IXP). Gateways may be used to handle protocol conversion from standards used in a national IXP to the standards used by the International IXP.

24 Fra tidligere workshops Der mangler en monografi og tekster om arkitektur. Dokumentationen for diverse systemer er ofte lavet i situationen og de udkommer når der er tid til at skrive dem. Antologien kan også bruges i undervisningssammenhænge - og med henblik på rekruttering, idet ingen kan arkitekturen på forhånd. Det politiske system genererer også den sundhedsfaglige virkelighed. Antologien kan derfor ikke være frigjort fra den politiske virkelighed, men søge at adressere problemstillingen ud fra fagpolitiske vinkler på arkitektur. Forskellige forståelser og tilgange til arkitekturbegrebet, hvor det blev fremhævet at antologien kan medvirke til en bevidstgørelse om begreberne, der knytter sig til forskellige arkitekturparadigme ALT-modellen er en komponent arkitektur. OIO skabelon - arkitektur elementer (sikkerhed, skalerbarhed mv.) Sachmanns model. entreprise arkitektur. Antologien skal skrives i en sundheds kontekst. Slutbrugerne skal være meget synlige i udviklingen. udgangspunkt i informationsmodellen og en funktionel arkitektur. En forretningsorienteret model for en informationsmodel. Det kan ligeledes være givtigt af se på forretningsprocesserne. De enkelte funktionselementer skal bindes sammen. Det udgør en del af arkitekturen. Arkitektur er både noget med et pre- og postfiks.

25 Ideer Litteratur og rapport base Projekt katalog Studenterprojeter Uddannelses oversigt Erhvervs PhD

26 Tak for opmærksomheden

Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur

Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur - En gennemgang i teori og praksis Af Jens Keld Trinskjær Lars Hansen IT-Universitetet EBUSS Enterprise Arkitektur F2007 Vejleder: John Gøtze Side

Læs mere

En forretningsorienteret SOA modenhedsmodel med forsvaret som case.

En forretningsorienteret SOA modenhedsmodel med forsvaret som case. En forretningsorienteret SOA modenhedsmodel med forsvaret som case. Jess Alster Larsen (jessalster@gmail.com) Peter Krüger (petkrug@gmail.com) Cand.IT Speciale, EBUSS Vejleder: John Götze 3. januar 2008

Læs mere

En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer

En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer Titel: En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer Title: A holistic approach to access management and authorisation concepts in ERP systems Kandidatafhandling for

Læs mere

I et horisontalt perspektiv

I et horisontalt perspektiv I et horisontalt perspektiv Kandidatafhandling Cand.merc (IT) - IMBE Af Bothainah Idris Joachim Hegelund Antal normalsider: 262.508 tegn, 39 illustrationer og 6 tabeller = 115,4 Copenhagen Business School

Læs mere

Helhedsorienteret enterprise arkitektur - balance mellem fleksibilitet og sammenhæng

Helhedsorienteret enterprise arkitektur - balance mellem fleksibilitet og sammenhæng Helhedsorienteret enterprise arkitektur - balance mellem fleksibilitet og sammenhæng Et speciale fra IT-Universitetet i København Udarbejdet af Christian Bering Pedersen Vejleder: John Gøtze Juni 2006

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter 4 ugers projekt Martin Høgedal og Flemming Mertz IT-Universitetet, sommeren 2005 Vejleder: Carsten Butz 24. august 2005 Abstract Målet

Læs mere

Redesign af websitet

Redesign af websitet Redesign af websitet - med fokus på organisationssystemet og navigationssystemet Titel: Redesign af websitet videnomturisme.dk med fokus på organisationssystemet og navigationssystemet Af: Ditte Hertzum

Læs mere

Ny design tilgang, Nye designprincipper

Ny design tilgang, Nye designprincipper Ny design tilgang, Nye designprincipper 10. SEMESTER - INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER PHONG NGOC BUI VEJLEDER: TEM FRANK ANDERSEN TITELBLAD Projekttitel Ny design tilgang, nye designprincipper Studieretning:

Læs mere

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering Kandidatspeciale af Palle Bisgaard 12-01-2012 TITELBLAD Speciale af Palle Bisgaard ved Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, med speciale

Læs mere

Applied 3D modelling and Parametric Design

Applied 3D modelling and Parametric Design ENGLISH SUMMARY Applied 3D modelling and Parametric Design The field that has arisen in Denmark in connection to building information modelling (BIM), and digital construction (DDB) - the laws of Client

Læs mere

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14 Resume I denne rapport diskuteres forslag til redesign af BSCW således, at det bedre kan understøtte projektskrivning på RUC. Som begrebsapparat til denne diskussion anvendes begreber fra Computer Mediated

Læs mere

Hand in H6. Software Architecture in Practice. Book Swap Case

Hand in H6. Software Architecture in Practice. Book Swap Case Hand in H6 Software Architecture in Practice Book Swap Case Department of Computer Science, University of Aarhus Aabogade 34, 8200 Århus N, Denmark Gruppe: Bravo 20074842, Lars Kringelbach, lars@kringelbach.com

Læs mere

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR MARKETING OG ORGANISATION IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden Skrevet af: MADS MELBALLE (412386), HA.IT

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier speciale Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier Mia Sylvester-Nielsen Cand.it i webkommunikation Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Syddansk Universitet, Kolding Vejleder:

Læs mere

Dynamisk dokumentation - En metode til at understøtte Enterprise Architecture i en serviceorienteret verden

Dynamisk dokumentation - En metode til at understøtte Enterprise Architecture i en serviceorienteret verden Dynamisk dokumentation - En metode til at understøtte Enterprise Architecture i en serviceorienteret verden -Speciale ved Peter Gaarde Dejbjerg Jensen IT-Universitetet, juni 2006 -Vejleder: John Gøtze

Læs mere

Projekttitel: Borgergenererede web-kort i Danmarks nationalparker og naturparker. Modul 3 projekt. Forår 2008 på Geografi, RUC.

Projekttitel: Borgergenererede web-kort i Danmarks nationalparker og naturparker. Modul 3 projekt. Forår 2008 på Geografi, RUC. Projekttitel: Borgergenererede web-kort i Danmarks nationalparker og naturparker. Modul 3 projekt. Forår 2008 på Geografi, RUC. Projektrapport af: Jonas Rømer (jroemer@ruc.dk). Vejledere: Thomas Theis

Læs mere

PERSUASIVT DESIGN PÅ SUNDHED.DK

PERSUASIVT DESIGN PÅ SUNDHED.DK December 2010 MASTERSPECIALE PERSUASIVT DESIGN PÅ SUNDHED.DK Det Informationsvidenskabelige Akademi Masteruddannelsen I Informationsvidenskab Udarbejdet af: Pernille Saul Vejleder: Marianne Lykke Abstract

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NYE ANVENDELSER AF INTERAKTIVE TEKNOLOGIER I RUMLIGT DESIGN Situated Computing: afsæt i rum, sted & tid - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PH.D.-AFHANDLING RUNE NIELSEN CENTER

Læs mere

COSM TM. nterpri. Moderne EA rammeværker -- Nytænkning eller genbrug? Nytænkning eller genbrug?

COSM TM. nterpri. Moderne EA rammeværker -- Nytænkning eller genbrug? Nytænkning eller genbrug? Moderne EA rammeværker -- Nytænkning eller genbrug? Nytænkning eller genbrug? COSM TM nterpri Miniprojekt ifm. T8 Enterprise Arkitektur v. John Gøtze IT Universitetet i København Forår 2005 Erling Jepsen

Læs mere

Tom Nyvang. Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse. Bind I

Tom Nyvang. Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse. Bind I Tom Nyvang Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse Bind I Aalborg Universitet 2008 Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse Bind I Ph.D.-afhandling indleveret til det Humanistiske Fakultet, Aalborg

Læs mere

Holistisk dokumenthåndtering

Holistisk dokumenthåndtering Holistisk dokumenthåndtering En udvidet tilgang til succesfuld dokumenthåndtering, som kombinerer system, kultur, adfærd, kompetencer og forandringsledelse Maria Do Carmo Lohse & Sonia Bavnbæk Støvring

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARV. Aalborg Universitet MTM Geo Informatik - 2. år. Lee Pointing, Peter Nicolaisen & Peter Horsbøll Møller

GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARV. Aalborg Universitet MTM Geo Informatik - 2. år. Lee Pointing, Peter Nicolaisen & Peter Horsbøll Møller GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARV Aalborg Universitet MTM Geo Informatik - 2. år Lee Pointing, Peter Nicolaisen & Peter Horsbøll Møller 2. udgave - Juni 2005 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARV Aalborg Universitet

Læs mere

Mod en ny forståelse af den digitaliseringsstrategiske proces

Mod en ny forståelse af den digitaliseringsstrategiske proces Mod en ny forståelse af den - En ph.d.-afhandling om Danfoss A/S og virksomhedens kunderelaterede digitale initiativer Reimer Ivang Center for International Virksomhedsøkonomi, Institut for Erhvervsstudier,

Læs mere

INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN. Lars Mønsted Nielsen

INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN. Lars Mønsted Nielsen Lars Mønsted Nielsen INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN VIA University College Center for E-læring og Medier Hedeager 2 8200 Aarhus N celm@viauc.dk Indhold i materialet kan med kildeangivelse

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Specialeafhandling: Cloud Computing I et teknisk og stratgisk perspektiv. Cloud computing - i et teknisk og strategisk perspektiv 7

Specialeafhandling: Cloud Computing I et teknisk og stratgisk perspektiv. Cloud computing - i et teknisk og strategisk perspektiv 7 Abstract The thesis explores the unique opportunities that cloud computing has brought to the delivery of IT-services, both from a technical point of view and as a new business model. Very few businesses

Læs mere

Nyansattes informationspraksis et praksislæringsperspektiv på informationssøgning i relation til læring i arbejdslivet

Nyansattes informationspraksis et praksislæringsperspektiv på informationssøgning i relation til læring i arbejdslivet Nyansattes informationspraksis et praksislæringsperspektiv på informationssøgning i relation til læring i arbejdslivet Camilla Elisabeth Moring Ph.d.-afhandling fra forskningsprogrammet Videnshåndtering,

Læs mere

Introduktion, herunder formulering af problemområde og undersøgelsesspørgsmål.

Introduktion, herunder formulering af problemområde og undersøgelsesspørgsmål. Inholdsfortegnelse Introduktion, herunder formulering af problemområde og undersøgelsesspørgsmål....1 Problemformulering...2 Kapitel 1. Læsevejledning...3 1.2 Videnskabsteoretisk tilgang til opgaven....4

Læs mere